Inverter models Вътрешно тяло AY-XP7HR AY-XP9HR AY-XP12HR Външно тяло AE-X7HR AE-X9HR AE-X12HR Ръководство за експлоатация Важно: Преди пускане на кли

Размер: px
Започни от страница:

Download "Inverter models Вътрешно тяло AY-XP7HR AY-XP9HR AY-XP12HR Външно тяло AE-X7HR AE-X9HR AE-X12HR Ръководство за експлоатация Важно: Преди пускане на кли"

Препис

1 Inverter models Вътрешно тяло AYXP7HR AYXP9HR AYXP12HR Външно тяло AEX7HR AEX9HR AEX12HR Ръководство за експлоатация Важно: Преди пускане на климатизатора, моля прочетете ръководството за експлоатация. То Ви дава важна информация за правилната и безпроблемна работа на климатизатора.

2 SHARP СЪДЪРЖАНИЕ стр. стр. 1. Предпазни мерки...1,2 9. Функции плазмаклъстър и самопочистване Наименование на частите Дистанционно управление функции Работа с дистанционно управление. Настройка часовник Поставяне филтри.ръчно пускане Едночасов таймер и изключване с таймер Включване с таймер Поддръжка на климатизатора Основни настройки Обща информация за особености при работа на климатизатора Настройка въздушна струя Прогресивен и мощен въздушен поток Възможни неизправности и тяхното отстраняване...15,16 ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ Инструкциите, отнасящи се до режим отопление (*) се прилагат само за моделите работещи на отопление и охлаждане.! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако ел. захранващият кабел е повреден, трябва да бъде подменен от производителя или от упълномощен от него сервизен техник, за да се избегне риск от пожар.! ОПАСНОСТ! Не се опитвайте да монтирате климатизатора сами. Този климатизатор няма части, които могат да бъдат сервизирани от потребителя. Винаги се консултирайте с упълномощен сервизен техник. При преместване, за демонтаж и монтаж се консултирайте със сервизния техник. Не се охлаждайте прекомерно, стоейки продължително време подложен на директния поток студен въздух. Никога не слагайте пръстите си или други предмети в смукателните решетки или в подаващия въздух отвор. Не изключвайте и не включвайте климатизатора чрез ел. захранващия кабел. Внимавайте да не повредите ел.захранващия кабел. В случай на неизправна работа (мирис на изгоряло и други), веднага изключете климатизатора и от ел.

3 ВНИМАНИЕ! мрежата и се консултирайте със сервизния техник. Ако ел. захранващия кабел на климатизатора е повреден, той може да се подмени само от сервизния техник, тъй като се изискват специализирани инструменти и кабел. По време на експлоатация на климатизатора периодично проветрявайте помещението. Не направлявайте въздушния поток към камини или други нагревателни уреди. Не поставайте никакви предмети върху вътрешното тяло на климатизатора. Не окачвайте никакви предмети върху вътрешното тяло на климатизатора. Не поставайте вази с цветя или съдове с вода върху климатизатора. Не позволявайте климатизаторът да бъде обливан с вода. Не пипайте климатизатора с мокри ръце. Не теглете ел. захранващия кабел. Ако няма да ползвате климатизатора продължително време, изключете го от ел. мрежата. Проверете състоянието на ел.инсталацията за повреди. Не поставяйте растения или животни директно срещу въздушния поток. Не пийте водата, изтичаща от климатизатора. Проверявайте състоянието на стойката за монтаж на външното тяло за повреди. Не използвайте климатизатора за съхранение на продукти, растения или животни, прецизни прибори или произведения на изкуството. Свързващите вентили се нагряват при работа в режим отопление, бъдете внимателни при допир. Не натискайте ребрата на топлообменниците. Ползвайте климатизатора само с монтиран в него въздушен филтър. Не поставяйте препятствия и не покривайте смукателните решетки и отворите за изходящ въздух. Уверете се, че всякакъв вид електронни уреди се намират поне на един метър, както от вътрешното, така и от външното тяло. Избягвайте монтирането на климатизатора в близост до открити камини или други нагревателни уреди. При монтирането на външното и вътрешното тяло, вземете мерки да не бъдат достъпни за деца. Не ползвайте запалими газове в близост до

4 климатизатора.

5 Вътрешно тяло Процеп за въздухзасмукващ Отворен панел Въздушен филтър Фин въздушен филтър Бутон за ръчно пускане Приемник на сигнал Захранващ кабел Вертикални регулируеми клапи Хоризонтални регулируеми клапи Процеп за въздухподаващ Дистанционно управление Плазмаклъстър лампа /синя/ Лампа работен режим /червена/ Лампа таймер /оранжева/ Лампа мощен поток /зелена/ Лампа самопочистване /зелена/ Външно тяло Засмукваща повърхност Хладилни тръби и сигнален кабел Дренажна тръба Нагнетяваща повърхност

6

7 Дистанционно управление Трансмитер /предава сигнала към вътрешното тяло/ Течнокристален дисплей Плазмаклъстър бутон Бутон дисплей Бутон Включено/Изключено Бутон термостат Бутон мощен поток Бутон прогресивен поток Бутон режим на работа Бутон включен таймер /за настройка таймер/ Бутон изключен таймер /за настройка таймер/ Бутон един час работа таймер Бутон регулиране увеличение Бутон регулиране намаление Бутон самопочистване Бутон потвърждаване/анулиране таймер Индикатор батерии показва, че са надолу от стрелката Бутон за хоризонтално движение на клапите Бутон часовник Бутон вентилатор Бутон за вертикално движение на клапите Течнокристален дисплей Символ прогресивен поток Символ самопочистване Символ плазмаклъстър Символ режим на работа автоматичен охлаждане отопление изсушаване Символ за нагласяне термостата в режим автоматичен и изсушаване Индикатор за температура Символ трансмитер Символ мощен поток Символ скорост на вентилатора автоматичен висока ниска тиха

8 Символ включен таймер/часовник Символ изключен таймер/показва времето за изключване на таймера или времето на едночасовия таймер РАБОТА С ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ Поставяне на батерии Използвайте 2батерии ААА(RO3) Издърпайте плъзгащия се капак Поставете батериите,като бъдете сигурни че поляризаията им (+/ ) е правилно насочена. Когато това е направено дисплеят показва индикация АМ6:00 3. Плъзнете обратно капака, за да скриете батериите Капак на дистанционно ЗАБЕЛЕЖКА: живота на батериите при нормална експлоатация е около 1 година при смяна на батериите винаги сменяйте и двете ако дистанционното не работи добре преинсталирайте ги като изчакате 30сек. Ако не използвате дълго време климатизатора извадете батериите от дистанционното управление. Използване на дистанционното управление Насочете трансмитера към вътрешното тяло на климатизатора, след като се убедите, че между дистанционното и тялото няма други предмети и натиснете жлания от Вас бутон.от вътрешното тяло ще се чуе сигнал /бийп/, което показва, че тялото е получило желаната настройка Дистанционното управление може да израти сигнал на около 7метра Ако има флуоринсетни лампи в помещението то те биха могли да пречат на нормалната работа на дистанционното управление Не оставяйте дистационното управление на директно угряване от слънчеви лъчи и в близост до загряващи уреди Не мокрете или удряйте дистанциионото управление Настройка на часовника

9 Имате 2 възможности 12часа 24 часа например 5часа след обяд при първата възможност на дисплея ще има РМ 5:00, при втората За да нагласите първата възможност 12часа, натиснете бутон часовник 19 веднъж. За да изберете втората 24часа, натиснете бутон часовник 19 два пъти. След това натиснете бутони 13 или 14, за да достигнете точното показание на часовника. При задържане на тези бутони показанието на часовника се мени много бързо. След като на индикатора е точното време, натиснете /бутон SET/ с ЗАБЕЛЕЖКА: Актуалното време не може да се настройва като е включен таймера. ПОСТАВЯНЕ НА ФИННИТЕ ФИЛТРИ Тези филтри са в пакет като аксесоар.те улавят от въздуха бактериите и микрочастиците от цигарения дим и пречистват въздуха 1. Отваряте лицевия панел 2. Натискате внимателно филтъра, за да се плъзне в каналите и излезе от тях около 2 3 сантиметра 3. Издърпвате филтъра надолу. Поставяте финния филтър между филтърните ограничители Филтърни ограничители Фин филтър Въздушен филтър

10 Поставяте обратно филтъра в каналите, затваряте лицевия панел ЗАБЕЛЕЖКА: Финните филтри са в запечатано пакетче.ако не се слагат да не се отваря пакетчето и да не се оставят на пряка слънчева светлина. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЪЧНО ПУСКАНЕ Когато сте загубили дистанционното управление бихте могли да пуснете климатизатора натискайки бутон AUX 5. Как да направите това: повдигнете лицевия панел и натиснете бутон AUX 5.Червена лампа 13 ще светне и климатизатора ще започне да работи в режим автоматичен /AUTO/. За да го изключите натиснете бутон AUX 5 отново.червената лампа 13 ще престане да свети. ЗАБЕЛЕЖКА: Ако бутон AUX 5 се натисне по време на нормална работа, климатизатора ще се изключи.

11 ОСНОВНИ НАСТРОЙКИ Натиснете бутон MODE 9 за да изберете искания от вас режим. Той се избира в послевателността показана подолу: автоматичен отопление охлаждане изсушаване 2. Натискате бутон включено/изключено 5, за да стартирате климатизатора. Червената лампа 13 ще светне. 3. Натиснете бутон термостат 6, за да изберете желаната температура.

12 Режим охлаждане/отопление Температурата може да бъде различна в границите от 180 до 320С. Режим автоматичен/изсушаване Температурата се регулира автоматично от климатизатора в зависимост от външната температура. Ако почувствате, че не ви е достатъчно топло или студено преминете в режим охлаждане или отопление. В режим автоматичен климатизатора е възможно автоматично да охлажда или затопля помещението независимо от вашето желание. 4. Натиснете бутон FAN 20, за да изберете желаната скорост на вентилатора. Тя се избира в послевателността показана подолу: автоматична тиха слаба висока ЗАБЕЛЕЖКА: В ражим изсушаване вентилатора работи само на автоматичен режим и не може да се променя скоростта му. 5. За да започне климатизатора натиснете отнова бутон включено/изключено 5 и червената лампа 13 ще загасне. НАСТРОЙКА ВЪЗДУШНАТА СТРУЯ Вертикална въздушна струя 1. Натиснете бутон Swing 21 вертикалните клапи ще започнат да се движат. Ако искате да ги спрете в

13 желано от вас положение натиснете бутона още веднъж. 21 Възможните положения на клапите са показани на картинката по долу: регулируемобхват Охлаждане/Изсушаване Отоление Хоризонтална въздушна струя 1. Натиснете бутон Swing 18 хоризонталните клапи ще започнат да се движат. Ако искате да ги спрете в желано от вас положение натиснете бутона още веднъж.

14 18 ВНИМАНИЕ: Никога не местете клапите с ръка! Това ще доведе до повреждането им! При поставяне на вертикалните клапи в долно положение и дългото използване в това положение може да доведе до кондензация на вода по клапите /в режим охлаждане/. ПРОГРЕСИВЕН ВЪЗДУШЕН ПОТОК Тази функция се използва, когато желаете да не усещате студения въздух в режим на охлаждане и когато желаете топлия въздушен поток /в режим на отопление/ да пада върху вас. Задействането става с натискане на бутон 8, а спирането с повторното натискане на същия бутон. Тази функция прекъсва при натискане бутон 7 мощен поток. 8 7

15 МОЩЕН ВЪЗДУШЕН ПОТОК Тази функция позволява на климатизатора да работи на максимална мощност и при оптимално положение на клапите, за да се охлади/затопли максимално бързо помещението. След като е пуснат да работи климатизатора, натиснете бутон мощен поток 7 на дисплея ще се появи символ и показнието за температура ще изчезне. На вътрешното тяло на климатизатора ще светне зелена лампа мощен поток. За да прекратите тази функция натиснете още веднъж бутон 7. Зелената лампа ще загасне. Тази функция ще прекъсне също, ако сменяте режима на работа / от студено на топло например/ или изключите изобщо климатизатора. ЗАБЕЛЕЖКА: Климатизатора ще работи със степен на вентилатора EXTRA HIGH 5 минути и след това автоматично ще премине в режим HIGH. По време на работа в този режим, скоростта на вентилатора и стойността за зададената температура не могат да се променят.

16 ПЛАЗМАКЛЪСТЪР ФУНКЦИЯ Чрез плазмаклъстър генератор се генерират отрицателни и позитивни йони в помещението. По този начин се унищожават бактериите във въздуха и той се пречиства максимално добре. По време на работа натиснете бутон плазмаклъстър 3 на дисплея ще се появи символ и ще светне синята лампа навътрешното тяло. За да изключитетази функция натиснете бутона отново и синята лампа ще загасне. При загасяне на климатизатора с включена функция плазмаклъстър, тя се запомня и при следващо включване тя стартира заедно с пускането на климатизатора в работен режим. 3

17 САМОПОЧИСТВАНЕ Тази функция позволява ефективното почистване на вътрешното тяло на климатизатора от бактерии с йони от плазмаклъстър генератора. Използвайте тази функция, когато се сменя сезона сменяте работата на климатизатора от студено на топло или от топло на студено. За да включите тази функция натиснете бутон самопочистване 15, когато климатизатора е изключен. На дисплея на дистанционното ще се появи. На вътрешното тяло ще светне червената лампа 13, зелената лампа 16 и синята лампа 12. След 4 минути, климатизатора ще спре самопочистването. За да спрете самопочистването натиснете отново бутон 15. Всички лампи 13, 16, 12 ще загаснат. 15 ЗАБЕЛЕЖКА: По време на самопочистване не може да променяте или настройвате температура, скорост и вентилатора, положението на клапите или таймер. ФУНКЦИЯ ЕДНОЧАСОВ ТАЙМЕР При тази функция климатизатора се изключва автоматично след 1 час работа. Натиснете бутон 1 час таймер 12. На дисплея ще светне символ и оранжевата лампа 14 ще светне на вътрешното тяло на климатизатора. След 1 час работа, климатизатора ще се изключи автоматично. За да спрете тази функция натиснете бутон 16 и оранжевата лампа 14 ще

18 спре да свети. Ако тази функция е активирана, когато климатизатора не работи, след пускането му той ще работи един час и ще спре ФУНКЦИЯ ИЗКЛЮ ЧВАНЕ С ТАЙМЕР Натиснете бутон 11 изключване таймер. На дисплея ще започне да мига индикация 11. Натиснете бутони 13 или 14, за да настроите желаното от вас време за започване /то се получава в интервал от 10 минути/. Насочете дистанционното към вътрешното тяло на климатизатора и натиснете бутон 16 при получаване на сигнала ще чуете звук бийп от вътрешното тяло и ще светне оранжевата лампа 14. Когато е активиране тази функция температурния режим се променя автоматично, за да ви предпази от прекомерно охлаждане или загряване докато спите

19 ФУНКЦИЯ ВКЛЮЧВАНЕ С ТАЙМЕР Натиснете бутон 10 включен таймер. На дисплея ще започне да мига индикация 10. Натиснете бутона 13 или 14, за да настроите желаното от вас време за започване /то се получава в интервал от 10 минути/. Насочете дистанционното към вътрешното тяло на климатизатора и натиснете бутон 16 при получаване на сигнала ще чуете звук бийп от вътрешното тяло и ще светне оранжевата лампа 14. След това изберете желания от вас режим охлаждане, отопление, изсушаване. 10

20 Прекъсване функциите изключване/включване с таймер Натиснете бутон 16 SET/C, оранжевата лампа 14 ще загасне и на дисплея ще се появи реалното време на часовника. 16 Промяна на времето на изключване/включване с таймер Пркъснете функцията с бутон 16 и след това настройте отново желаното от вас време за включване или изключване. Комбинирано използване изключване/включване с таймер Например: изключване в 11.00ч. вечерта (11 p.m) и включване в 7.00ч. сутринта (7 a.m). Настройте с бутон 11 на 11.00ч. вечерта (11 p.m) по време на работа. След това настройте с бутон ч. сутринта (7 a.m). Занакът или функциите ще е първа. на дисплея между индикаторите 10 и 11 показва коя от

21 ПОДДРЪЖКА Тя се извършва при напълно изключен климатизатор. Почистване филтри За да има максимално ефективна работа вашия климатизатор е необходимо почистването на филтрите да става веднъж на всеки две седмици. Изключете климатизатора. Отворете лицевия панел, плъзнете плъзнете филтрите леко нагоре, за да излязат от долния ограничител и след това ги издърпайте надолу. Свалете финните филтри /Виж монтаж финни филтри /. Почиствате въздушния филтър с прахосмукачка или с вода на чешмата. След като изсъхне добре /ако е измит с вода/ слагате пак финните филтри и повтаряте описаната по горе процедура в обратен ред. Почистване на вътрешното тяло и дистанционното управление Изолзвайте мека влажна кърпа. Не заливайте никога с вода тези части от климатизатора. Не използвайте остри и абразивни предмети или разяждащи препарати за почистването им. Смяна на финните филтри

22 Тя се налага при интензивно използване климатизатора в продължение на 6 месеца. Тези филтри се подменят с нови, като се закупуват от достачика на вашия климатизатор, ако са станали тъмно сиви. Добре е да се свалят дори и да не слагате нови, защото намаляват ефективността на вашия климатизатор. Филтърни ограничители ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСОБЕНОСТИ ПРИ РАБОТА НА КЛИМАТИЗАТОРА Температурни режими на работа Охлаждане вътрешна температура 210С до 320С външна температура Отопление 100С до 460С вътрешна температура до 270С външна температура 150С до 240С

23 При работа на охлаждане или изсушаване, при влажност в помещението над 80% е възможно поява на конденз по клапите. При спиране на електрозахранването, климатизатора запомня зададените настройки и при възстановяване електрозахранването той започва автоматично да работи на настройките, с които е работил до спирането на ел захранването. Когато климатизатора се използва на отопление, при първоначално пускане започва да отоплява помещението след 34 минути. Това време е необходимо, за да се загрее добре вътрешния топлообменик. Също така при работа в този режим, след около 45 минути климатизатора минава в режим на обезскрежаване и за период от 5 до 10 минути вътрешното тяло спира да работи и не подава топлина в помещението. Режима на обезскрежаванесе включва приблизително по веднъж на 1 час работа, като честотата на включване и продължителността му зависи от влажността на външния въздух. За да се отоплява добре едно помещение през зимния период препоръчваме климаизатора да не се спира, когато човек отсъства, а да се настрои на пониска температура например 180С. Тогава консумацията на климатизатора е изключително ниска W и помещението не изстива много. В него се подържа температура около 180С и в последствие при преминаване в нормален режим помещението се загрява много побързо за 1015 минути, като средния разход на електрическа енергия за отопление не се увеличава. ВЪЗМОЖНИ НЕИЗПРАВНОСТИ И ТЯХНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В случай на неизправност (мирис на изгоряло и други) веднага изключете климатизатора, включително и от електрическата мрежа и се консултирайте със сервизния техник. Само спирането на климатизатора не е Достатъчно, за да бъде напълно прекъснато ел. подаването. Винаги проверявайте дали е изключен и от електрическата мрежа.

24 Преди да поискате сервизно обслужване, извършете следните проверки: СИМПТОМИ ПРОБЛЕМ Ако изключите климатизатора и веднага след това го включите отново, компресорът няма да работи за около 3 минути, с цел да предпази бушоните от изгаряне. Не включва веднага: Когато щепселът е изваден от контакта и поставен отново, защитата ще задейства за около 3 минути, не позволявайки на климатизатора да работи в този период. Чува се шум: НОРМАЛ НИ ЯВЛЕНИЯ Миризма: Отделя се пара или мъгла: Бавно мигане на индикаторната лампа AIR CLEAN (зелена) По време на работа и веднага след изключването на климатизатора може да чуете шум, подобен на течаща вода в тръбите. Същият шум може да се чуе и след включването му. (Този шум е от протичащия хладилен агент). По време на работа може да се чуе скърцащ звук. Това се дължи на разширение и свиване на предния панел, поради температурните промени. При режим отопление, понякога може да чуете скърцащ звук. Причината е в автоматичното преминаване в режим обезскрежаване. Понякога от вътрешното тяло може да се излъчва миризма. Това е резултат от миризмите на помещението (мебели, цигари и други), поети от климатизатора. При режими охлаждане или изсушаване, може да се забележи изпускане на лека мъгла от вътрешното тяло. Това се дължи на внезапното охлаждане на въздуха в помещението от подавания от климатизатора въздух, причиняващ оросяване и кондензация. При режим отопление, вентилаторът на външното тяло може да спре и тогава може да се забележи отделяне на пара. Това се дължи на обезскрежаването. След приблизително 400 часа използване на функцията Почистване на въздуха, индикаторната лампа AIR CLEAN ще започне да мига бавно. Когато това се случи, спрете климатизатора, свалете плазмения филтър и го почистете внимателно.

25 Бързо мигане на индикаторната лампа AIR CLEAN (зелена) След приблизително 500 часа използване на функцията Почистване на въздуха, индикаторната лампа AIR CLEAN ще започне да мига бързо. В този случай функцията Почистване на въздуха ще спре да работи. За да проработи отново, трябва да спрете климатизатора, да свалите плазмения филтър и да го почистите внимателно от прахта. ВЪЗМОЖНИ НЕИЗПРАВНОСТИ И ТЯХНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ СИМПТОМИ НОРМАЛНИ ЯВЛЕНИЯ Въздушният поток е слаб или няма такъв: От външното тяло изтича вода: ПРОБЛЕМ При включване в режим отопление, скоростта на вентилатора временно е много ниска, за да могат вътрешните части да се затоплят. При режим отопление, ако температурата на въздуха в помещението се повиши над настройката на термостата, външното тяло ще изключи, а вътрешното ще продължи да работи при много ниска скорост на вентилатора. Ако искате да се отоплявате, настройте термостата на повисока стойност. При режим отопление, климатизаторът временно ще изключва (за около 7 до 15 минути), когато се извършва обезскрежаване. По време на обезскрежаването, индикаторната лампа OPERATION (работа) ще мига бавно. При режим изсушаване, вентилаторът може да работи на много ниска скорост, или когато климатизаторът установи стайна температура. При SUPER QUIET (свръх тиха) работа, вентилаторът ще работи при много ниска скорост. При контролен AUTO (автоматичен) режим, вентилаторът ще работи при много ниска скорост. При режим отопление, от външното тяло може да изтича вода, което се дължи на автоматичното обезскрежаване.

26 Не работи въобще: ПРОВЕРЕТЕ ОЩЕ ВЕДНЪЖ Слаб охлаждащ ефект: Климатизаторът работи различно от настройките на дистанционното: Дали щепселът е изключен от ел.мрежата? Дали е имало авария в ел. захранването? Дали е изгорял бушон, или пък е изключен ел. прекъсвач? Дали таймерът е в действие? Дали въздушния филтър е замърсен? Дали смукателната решетка или отвора за изходящ въздух са блокирани? Дали термостатът е настроен правилно? Дали има отворена врата или прозорец? При режим охлаждане, дали има директно слънчево облъчване? (пуснете завесите или щорите). При режим охлаждане, дали има нагревателни прибори или компютри в помещението, или пък твърде много хора? Дали вентилаторът е настроен на SUPER QUIET свръх тиха работа? Дали батериите в дистанционното са изтощени? Дали батериите са заредени правилно?

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea Ultimate Comfort Спецификации на дистанционното Съдържание Модел ŒŸÎË fiÿ ÒfiŸ Спецификации на дистанционното... 2 Захранване Ú Æß æø ªÆ ª Œ Ò Œ Функционални бутони... 3 Работа

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ КЛИМАТИК (MSV1-09/12HR СПЛИТ ТИП) Благодарим Ви за избора на този климатик! Прочетете внимателно това ръководство преди да пуснете климатика в експлоатация. Забележка: 1. Преди

Подробно

OPERATING MANUAL

OPERATING MANUAL КЛИМАТИК НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ТРЪБОПРОВОДЕН ТИП Български СЪХРАНЕТЕ ТОЗИ НАРЪЧНИК ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ. ЧАСТ 9381067138-02 НАРЪЧНИК ЗА ЕКПЛОАТАЦИЯ ЧАСТ. 9381067138-02 КЛИМАТИК (ТРЪБОПРОВОДЕН ТИП) СЪДЪРЖАНИЕ

Подробно

Untitled-1

Untitled-1 Fig. D Инструкция за употреба на инверторен стенен тип Fig. = A B C OPERATION TIMER AIR CLEAN COIL DRY E F 5 6 4 7 8 Fig. Fig. 5 9 G H I J Fig. 4 Модели: RSB-09LD RSB-LD RSB-8LD RSB-09LDC RSB-LDC RSB-8LDC

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

Упътване за употреба на стенен инверторен климатик Midea MFAU-12FNXD0 | MIDEA.BG

Упътване за употреба на стенен инверторен климатик Midea MFAU-12FNXD0 | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea MFAU-FNXD0 Модел Напрежение Обхват m Темпетатурен диапазон - C ~ 0 C Съдържание Характеристики на дистанционното Функции на бутоните Индикатори на дисплея Как да използвате бутоните

Подробно

OPERATING MANUAL

OPERATING MANUAL КЛИМАТИК ТРЪБОПРОВОДЕН ТИП НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Български СЪХРАНЕТЕ ТОЗИ НАРЪЧНИК ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ. ЧАСТ 9374379705-02 НАРЪЧНИК ЗА ЕКПЛОАТАЦИЯ КЛИМАТИК (ТРЪБОПРОВОДЕН ТИП) ЧАСТ 9374379705-02 СЪДЪРЖАНИЕ

Подробно

Съдържание Ръководство за потребителя 1 Инструкции за безопасност SAFETY FIRST 2 Елементи на вътрешното тяло и основни функции Ръчни функ

Съдържание Ръководство за потребителя 1 Инструкции за безопасност SAFETY FIRST 2 Елементи на вътрешното тяло и основни функции Ръчни функ Съдържание Ръководство за потребителя 1 Инструкции за безопасност.... 4 SAFETY FIRST 2 Елементи на вътрешното тяло и основни функции...11 3 Ръчни функции... 8 4 Грижи и поддръжка...... 11 1. Поддръжка...11

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

1.ai

1.ai En-1 СЪДЪРЖАНИЕ ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ...En-1 ФУНКЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ...En- НАИМЕНОВАНИЕ НА ЧАСТИТЕ...En-3 ПОДГОТОВКА...En-5 РАБОТА...En-6 POWERFUL и ECONOMY...En-8 ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР......En-9 ТАЙМЕР ЗА СЪН...

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

untitled

untitled ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ На климатични системи стенен тип За моделите: RS-12UD Моля, преди употреба прочетете упътването гр.пловдив, бул.: Кукленско шосе N52 тел.: (032) 390 100, факс: (032) 390 101

Подробно

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Ръководство за експлоатация FDXM25F2V1B FDXM50F2V1B FDXM35F2V1B FDXM60F2V1B

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Ръководство за експлоатация FDXM25F2V1B FDXM50F2V1B FDXM35F2V1B FDXM60F2V1B DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Ръководство за експлоатация FDXM25F2V1B FDXM50F2V1B FDXM35F2V1B FDXM60F2V1B СЪДЪРЖАНИЕ ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА Предпазни мерки... 2 Наименования на частите... 5 ПОДДРЪЖКА Поддръжка

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

Microsoft Word _ _DT.doc

Microsoft Word _ _DT.doc Ръководство с инструкции Моля, прочетете следващите инструкции внимателно, преди да свържете този таймер с електрически уреди. Внимание! Не включвайте два или повече таймера заедно! Не потапяйте таймера

Подробно

Артикул

Артикул 1. Описание Вътрешно тяло GEH(09)AA-K3DNA1B/I GEH(12)AA-K3DNA1B/I GEH(18)AA-K3DNA1B/I Дистанционно управление YAA1FB1 2. Технически характеристики Модел GEH (09)AA-K3DNA1B/I (12)AA-K3DNA1B/I (18)AA-K3DNA1B/I

Подробно

_ _BDA_Klimaanlage_Klarstein.indd

_ _BDA_Klimaanlage_Klarstein.indd Zitruspresse oran ge Климатик 10028187 10028188 Уважаеми клиенти, Поздравяваме ви за новата покупка. Прочетете и спазвайте следните предпазни мерки относно пускането в експлоатация на устройството и неговото

Подробно

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039 Упътване за употреба IN 5061 Крачкомер insportline PR039 Въведение Благодарим ви, че избрахте този крачкомер. Това е кракомер, който показва време, брой стъпки, калории и др. полезна информация. За да

Подробно

Operation manuals

Operation manuals Ръководство за експлоатация FTXP20L2V1B FTXP25L2V1B FTXP35L2V1B Български Съдържание Съдържание 1 За документацията 2 1.1 За настоящия документ... 2 2 За системата 2 2.1 Вътрешен модул... 2 2.2 За потребителския

Подробно

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc L8542350 Rev. 04/04/02 Централа за управление SB.02 Инструкция за експлоатация Упътване за настройка на централа SB. 02 Централа SB.02 може да се използва с мотори, чиято мощност не превишава 500W. Внимание:

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Електрическа кана SMEG KLF03 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нова електрическа кана за вода Smeg! За да извлечете

Подробно

Operation manuals

Operation manuals DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ МОДЕЛИ FTXB20C2V1B FTXB25C2V1B FTXB35C2V1B СЪДЪРЖАНИЕ ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА Предпазни мерки... 2 Наименования на частите... 4 Подготовка преди

Подробно

OPERATING MANUAL

OPERATING MANUAL Български КЛИМАТИК Fuji Electric RSGxxKMTA Съдържание Предпазни мерки... Преглед и работа на вътрешния модул... Преглед и работа на дистанционното управление... Работа с таймерите... 6 Обща информация

Подробно