Подател:

Размер: px
Започни от страница:

Download "Подател:"

Препис

1 З А П О В Е Д 555 гр. Омуртаг, г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 от Изборния кодекс З А П О В Я Д В А М : І.Образуването на 11 /единадесет / избирателни секции в град Омуртаг и утвърждавам тяхната номерация 001 секция гр.омуртаг обхваща следните улици: ул. Климент Охридски от 1 до 27 вкл. от 2 до 8 а вкл. ул. Генерал Тотлебен от 9 до 73 вкл. ул. Първи май - от 2 до 12 вкл. ул. Софроний Врачански от 1 до 15 вкл. от 2 до 20 вкл. ул. Пейо Яворов от 1 до 21 вкл. от 2 до 44 вкл. ул. Три кладенци от 1 до15а вкл. от 2 до24а вкл. ул. Балкан от 21 до23а вкл. от 14 до18а вкл. ул. Търновска от 43 до 57 вкл. ул. Дон от 1 до 9 вкл. от 2 до 8 вкл. ул. Злостен от 1 до 13а вкл. от 2 до 8 вкл. ул. Шипка от 1 до 5 а вкл. 002 секция гр.омуртаг обхваща следните улици: ул. Петър Берон от 1 до 7 а вкл. от 2 до 10 вкл. ул. Екзарх Йосиф от 1 до 7 вкл. от 2 до 10 вкл. ул Хаджи Димитър 11 2 ул. Генералска - от 20 до 52а вкл. ул. Църковна от 1 до 27 вкл. от 2 до 28 вкл. ул. Драва от 1 до 13 вкл. от 2 до 18 вкл. ул. Ангел Кънчев 7 и 7а секция гр.омуртаг обхваща следните улици: ул. Здравец от 1 до 3б вкл. от 2 до 16 вкл. ул. Македонска от 1 до 11 вкл. от 2 до 22 вкл. ул. Рила от 1 до 17 вкл. от 2 до 14 вкл. ул Пирин от 1 до 15 вкл. от 2 до 10а вкл. ул Камчия от 1 до 3 вкл.и 7 от 2 до 4а вкл. ул. Лисец от 1до 5 вкл. от 2 до 6 вкл. ул. Дунав от 1 до 31 вкл. от 2 до 22 вкл. 32 ул. Драгоман от 1 до 13 вкл. от 2 до 14 вкл. ул. Странджа 3 2 ул. Искър 27 от 8 до 20 вкл. ул. Васил Левски от 21 до 49 вкл. 004 секция гр.омуртаг обхваща следните улици: ул. Васил Левски от 3 до 17 вкл. от 2 до 48 вкл. ул Искър от 1 до 21 вкл. от 4 до 6 вкл.

2 ул. Аспарух от 1 до 7 вкл. от 2 до 18 вкл. ул. Цар Крум от 3 до 5 вкл. от 4 до 8 вкл. ул. Любен Каравелов от 1 до 11 вкл. от 2 до 10б вкл. ул. Средна гора от 1 до 13 вкл. от 2 до 12 вкл. ул. Възраждане от 1 до 11 вкл. от 2 до 10 вкл. ул. Осогово от 1 до 9 вкл. от 2 до 10 вкл. ул. Славейков 5 2 ул. Христо Ботев от 21 до 49 вкл. от 34 до 56 вкл. ул. Търновска 1/Конфекция 6 / 005 секция гр.омуртаг обхваща следните улици: ул. Ал.Стаболийски от 1 до 29 вкл. от 2 до 28 вкл. ул. Патриарх Евтимий от 1 до 17 вкл. от 2 до 24а вкл. ул. Струма от 1до 7 вкл. ул. Марица от 1 до 21а вкл от 2 до 30 вкл. ул. Родопи от 1 до 9 вкл. ул. Омуртаг от 1 до 15 вкл. от 2 до 12 вкл. ул. Места от 1 до 5 вкл. от 2 до 6 вкл. ул. Княз Александър Батенберг от 1 до 21 вкл. от 2 до 28 вкл. ул. Капитан Петко войвода от 1до 15 вкл. от 2 до 10 вкл. ул. Захари Стоянов от 12 до 14 а вкл. ул. Цанко Церковски от 1 до 17 вкл. от 2 до 14а вкл. ул. Никола Вапцаров от 1 до 17 вкл. от 2 до 20 вкл. 006 секция гр.омуртаг обхваща следните улици: ул. Цар Освободител от 1 до 35 вкл. от 2 до 28вкл. ул. Христо Ботев от 1 до 19 вкл. от 2 до 32 вкл. ул. Оборище от 1 до 15а вкл. от 2 до 6 вкл. ул. Отец Паисий от 1 до 7 вкл. от 2 до 18 вкл. ул. Неофит Рилски от 1 до 7 вкл от 2 до 10 вкл. ул. Огоста от 1 до 7 вкл. 4 ул. Марица от 23 до 49 вкл. от 32 до 58 вкл. ул. Беласица от 1 до 7а вкл. от 2 до 14 вкл. ул. Панайот Хитов - 1 от 2 до 14 вкл. ул. Антим І от 1 до 13 вкл. от 2 до 12 вкл. ул. Кожарска от 1 до 9 вкл. от 2 до 18 вкл. 007 секция гр.омуртаг обхваща следните улици: ул. Тунджа от 1 до 13 вкл. от 2 до 20 вкл. ул. Тимок от 1 до 7 вкл. от 2 до 16 вкл. ул. Димитър Общи от 1 до 5 вкл. от 2 до 8 вкл. ул. Волга ул. Шар планина от 1 до 19 вкл. от 2 до 22 вкл. ул. Панайот Волов от 1 до 17 вкл. от 2 до 34а вкл. ул. Мургаш от 1 до 7 вкл. от 2 до 6а вкл. 008 секция гр.омуртаг обхваща следните улици:

3 ул. Волга от 1 до 21 вкл. от 2 до 22 вкл. ул. Кракра от 1 до 3 вкл. от 2 до 4 вкл. ул. Враня от 2 до 8 вкл. ул. Чумерна от 1 до 11 вкл. 10 ул. Янтра от 1 до 17 вкл. от 2 до 26а вкл. ул. Арда от 1 до 13 вкл. от 2 до 16 вкл. ул. Беласица от 11 до 19 вкл. от 16 до 34 вкл. ул. Витоша от 1 до 39 вкл. от 2 до 22 вкл. ул. Вардар от 1 до 53 вкл. от 2 до 28 вкл. ул. Охрид от 1 до 7 вкл. от 2 до 10 вкл. 009 секция гр.омуртаг обхваща следните улици: ул. Трапезица от 1 до 79 вкл. от 2 до 88 вкл. ул. Радецки от 1 до 73 вкл. от 2 до 66 вкл. 010 секция гр.омуртаг обхваща следните улици: ул. Търновска от 3 до 31 вкл. от 2а до 38 вкл. ул. Стара планина от 1 до 9 вкл. от 2 до 8 вкл. ул. Раковска от 1 до 25 от 2 до 30 вкл. ул. Иван Вазов от 1 до 17 вкл. от 2 до 20 вкл. ул. Даскал Боян от 1 до 7 вкл. от 2 до 6 вкл. ул. Сливница от 1 до 5 вкл. от 2 до 6 вкл. ул. Каблешков от 2 до 2 а вкл. ул. Бенковски от 1 до 11 вкл. от 2 до 16 вкл. ул. Кирил и Методи от 1 до 11 вкл. от 2 до 14 вкл. ул. Ветеринарна от 1 до 9 вкл. от 2 до 10а вкл. ул. Съединение от 1 до 11 вкл. от 2 до 6 вкл. ул. Генерал Тотлебен от 1 до 5 вкл. от 2 до 18 вкл. ул. Балкан от 1 до 19 вкл. от 2 до 6 вкл. ул. Цар Калоян от 1 до 9 вкл. 011 секция гр.омуртаг обхваща следните улици: ул. Перник 3 от 2 до 6 вкл. ул. Люлин 7 от 2 до 4 вкл. ул. Волга от 23 до 87 вкл. от 26 до 66 вкл. ул. Цар Освободител - 30 и 32 ул. Родопи от 11 до 51 вкл. от 2 до 38 вкл. ул. Захари Стоянов от 1 до 11 вкл. от 2 до 10а вкл. ул. Христо Смирненски от 1 до 1а вкл. от 2 до 18 вкл. ул. Елин Пелин от 1 до 9 вкл. ул. Гео Милев от 1 до 5 вкл. от 2 до 6 вкл. ул. Свети Иван Рилски от 2 до 10 вкл ул. Извън регулация 3 и 5 2 и 4 ІІ.Образуването на 41 /четиридесет и една /избирателни секции в населените места от Община Омуртаг и определям тяхната номерация, а именно : 012 секция с.беломорци 013 секция с.българаново 014 секция с.великденче

4 015 секция с.величка 016 секция с.веренци 017 секция с.веселец 018секция с.висок 019 секция с.врани кон 020 секция с.г.църквище 021 секция с.г.хубавка 022 секция с.г.козарево 023 секция с.г.новково 024 секция с.горско село 025 секция с.д.хубавка 026 секция с. Д.Козарево 027 секция с.д.новково 028 секция с.звездица 029 секция с.зелена Морава 030 секция с.змейно 031 секция с.илийно 032 секция с.камбурово 033 секция с.камбурово 034 секция с.кестеняво 035 секция с.козма Презвитер 036 секция с.красносилци 037 секция с.могилец 038 секция с.обител 039 секция с.п.хитово/с.росица/ 040 секция с.паничино 041 секция с.петрино 042 секция с.плъстина 043 секция с.птичево 044 секция с.пъдарино 045 секция с.първан 046 секция с.рътлина 047 секция с.станец 048 секция с.тъпчилещово 049 секция с.угледно 050 секция с.царевци 051 секция с.церовище 052 секция с.чернокапци 053 секция МБАЛ Омуртаг 054 Подвижна секция Препис от настоящата заповед да се доведе да знанието на ТЗ ГРАО гр.търговище, РИК Търговище, кметовете на населени места, кметските наместници и да се обяви публично. НЕЖДЕТ ШАБАН Кмет на Община Омуртаг

5 С П И С Ъ К С АДРЕСИТЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ В ОБЩИНА О М У Р Т А Г на избирателната секция Населено место Адрес на избирателната секция 001 гр.омуртаг Гимназия С.Велчев 002 гр.омуртаг Гимназия С.Велчев 003 гр.омуртаг Прогимназия Акад.Д.Йорданов 004 гр.омуртаг Читалище Отец Паисий 005 гр.омуртаг I Начално училище 006 гр.омуртаг Автогара 007 гр.омуртаг II Начално училище 008 гр.омуртаг II Начално училище 009 гр.омуртаг ЦДГ гр.омуртаг I Начално училище 011 гр.омуртаг ЦДГ с.беломорци Ритуална зала - Читалище 013 с.българаново Кметство 014 с.великденче Младежки дом/читалище 015 с.величка Кметство 016 с.веренци Кметство 017 с.веселец Кметство 018 с.висок Кметство 019 с.врани кон Кметство 1 етаж 020 с.голямо Църквище Кметство 021 с.горна Хубавка Читалище 022 с.горно Козарево Ритуална зала -Кметство 023 с.горно Новково Читалище 024 с.горско село Кметство 025 с.долна Хубавка Младежки клуб 026 с.долно Козарево Читалище 027 с.долно Новково Кметство 028 с.звездица Кметство/Ритуална зала 029 с.зелена Морава Детска градина 030 с.змейно Залата на кметството 031 с.илийно Кметство 032 с.камбурово Училище 033 с.камбурово Училище 034 с.кестеняво Кметство 035 с.козма Презвитер Читалище/Кметство 036 с.красноселци Ритуална зала 037 с.могилец Кметство 038 с.обител Читалище 039 с.панайот Хитово Библиотека/Читалище 040 с.паничино Кметство

6 041 с.петрино Кметство 042 с.плъстина Кметство 043 с.птичево Ритуална зала-кметство 044 с.пъдарино Ритуална зала -Кметство 045 с.първан Кметство/Читалище 046 с.рътлина Кметство 047 с.станец Кметство 048 с.тъпчилещово Магазин РПК 059 с.угледно Читалище 050 с.царевци Хижа 051 с.церовище Пенсионерски клуб 052 с.чернокапци Кметство 053 Гр.Омуртаг МБАЛ 054 Подвижна секция НЕЖДЕТ ШАБАН Кмет на Община Омуртаг

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД гр. Бургас, кв. Победа, ул. Ген. Владимир Вазов 3 График за измерване на абонатите на Водоснабдява

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД гр. Бургас, кв. Победа, ул. Ген. Владимир Вазов 3   График за измерване на абонатите на Водоснабдява График за на абонатите на Водоснабдяване и Канализация ЕАД Бургас Район Поморие за месец юли 2019 година Поморие 3 ти Март 03.07.2019 11 35 13 30 Алеко Константинов 01.07.2019 09 15 09 40 Александър Стамболийски

Подробно

1 ОБЩИН А Е ЛХОВ О гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; ; З А

1 ОБЩИН А Е ЛХОВ О гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034;   ;   З А 1 ОБЩИН А Е ЛХОВ О гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; e-mail: obshtina@elhovobg.org ; kmet@elhovobg.org; www.elhovobg.org З А П О В Е Д РД -67/30.01.2017 г. гр.елхово ОТНОСНО:

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Област 06 ВРАЦА Община 35 Хайредин Секция 001 Населено място: с.хайредин Пътна артерия Номер и подномер,вход АСЕН ЗЛАТАРОВ 00

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Област 06 ВРАЦА Община 35 Хайредин Секция 001 Населено място: с.хайредин Пътна артерия Номер и подномер,вход АСЕН ЗЛАТАРОВ 00 Област 06 ВРАЦА Община 35 Хайредин Секция 001 Населено място: 77102 с.хайредин 00401 АСЕН ЗЛАТАРОВ 002,003,004,005,006,008,010,012,014 00672 БАБА ТОНКА 001,002,003,004,005,006,008,009,010,011,012,015 00789

Подробно

1 З А П О В Е Д г. гр. Гълъбово ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции за произвеждане на общински съветници и за кметове на 27 окто

1 З А П О В Е Д г. гр. Гълъбово ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции за произвеждане на общински съветници и за кметове на 27 окто 1 З А П О В Е Д 703 19.08.2019 г. гр. Гълъбово ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции за произвеждане на общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. избори за На основание чл.44, ал.1, т.8,

Подробно

Microsoft Word - SEKCII 2012 promqna za SOU.DOC

Microsoft Word - SEKCII 2012 promqna za SOU.DOC Приложение 1 ПЪРВА СЕКЦИЯ Корпус І на СОУ Максим Райкович, пл. Възраждане 7 11377 - ул. Георги Бенковски - цялата 11394 - ул. Трети март - от N 27 до края/без 29,31,33/ от N 24 до края 14725 - ул. Павел

Подробно

ОБЩИНА САМУИЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД ======================================== З А П О В Е Д 810 Самуил, г. С Указ 163 от г., на Президент

ОБЩИНА САМУИЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД ======================================== З А П О В Е Д 810 Самуил, г. С Указ 163 от г., на Президент ОБЩИНА САМУИЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД ======================================== З А П О В Е Д 810 Самуил,30.08.2019 г. С Указ 163 от 10.07.2019 г., на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 56 от 16.07.2019

Подробно

7200_Razgrad oblast.xls

7200_Razgrad oblast.xls блок улица улица блокове от 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 7205 Разград Разград град улица Абоба всички 7200 Разград Разград град улица Абритус всички 7205 Разград Разград град улица Александър Стамболийски

Подробно

SKM_C

SKM_C IКОСТЕНЕЦ О Е ::?Ь.:.х 2!'L.. QБ.ЩИНА 1 ( 0':С Т ЕНЕ'Щ 2080, rp Кэст,енец,, уд. Иван BaзoJJ. 2 тел/факс + 359ПYMQi/3.284;i:308: emaik kostenetz_ ' adm@kostenetz,;com; ' www1ostenetz;_com ЗАПОВЕД РД04364

Подробно

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-СИТОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА З А П О В Е Д 75 / г. с.с и т о в о На основание чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА, в изпълнение на чл.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-СИТОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА З А П О В Е Д 75 / г. с.с и т о в о На основание чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-СИТОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА З А П О В Е Д 75 /15.03.2013г. с.с и т о в о На основание чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА, в изпълнение на чл.71, ал.1 и ал.2 и 3 от Избирателния кодекс. О Б Р А

Подробно

Приложение към Заповед РД 510 от г. на ИС Адрес Обхват населено място, улица, от до гр. Долни чифлик, ПГСС И. Мичурин, ул. Сокаче

Приложение към Заповед РД 510 от г. на ИС Адрес Обхват населено място, улица, от до гр. Долни чифлик, ПГСС И. Мичурин, ул. Сокаче Приложение към Заповед РД 510 от 28.03.2014 г. на ИС Адрес Обхват населено място, улица, от до 031300001 ПГСС И. Мичурин, ул. Сокачев, 4 "Арда, 2-4;, 1-7;, 4а, 4б,7а, Армейска, 2-18;,1-19, Булаир, 3-11,

Подробно

С П И С Ъ К НА БРОЯ, НОМЕРАЦИЯТА И ГРАНИЦИТЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ В ОБЩИНА САМОКОВ Пътна артерия Ж.К.ВЪЗРАЖДАНЕ Населено място: ГР.САМО

С П И С Ъ К НА БРОЯ, НОМЕРАЦИЯТА И ГРАНИЦИТЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ В ОБЩИНА САМОКОВ Пътна артерия Ж.К.ВЪЗРАЖДАНЕ Населено място: ГР.САМО С П И С Ъ К НА БРОЯ, НОМЕРАЦИЯТА И ГРАНИЦИТЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ В ОБЩИНА САМОКОВ 00326 Ж.К.ВЪЗРАЖДАНЕ Населено място: 65231 ГР.САМОКОВ Секция: 001 Място за гласуване: ОУ Христо Максимов - ул. Христо

Подробно

Microsoft Word - ZAPOVED-SEKCII

Microsoft Word - ZAPOVED-SEKCII ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ОБЛАСТ РУСЕ 7150 Две могили, бул. България 84, тел./факс08141/9208, тел.централа: 08141/9205, 9207;e-mail:obshtina@dvemogili.bg ЗАПОВЕД 328 29.03.2019 г., гр. Две могили На основание

Подробно

Приложение 1 към заповед 1348/ г. на кмета на община Септември АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ПО

Приложение 1 към заповед 1348/ г. на кмета на община Септември АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ПО Приложение 1 към заповед 1348/08.09.2016 г. на кмета на община Септември АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ПО ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ Секция:132900001 Населено място:

Подробно

generated pdf

generated pdf Заповед на кмета на на община Асеновград за местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България четвъртък, 11 април 2019 ОБЩИНА

Подробно

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-СИТОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА З А П О В Е Д 314 / г. с.с и т о в о На основание чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА, в изпълнение на чл

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-СИТОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА З А П О В Е Д 314 / г. с.с и т о в о На основание чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА, в изпълнение на чл ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-СИТОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА З А П О В Е Д 314 /28.11.2012г. с.с и т о в о На основание чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА, в изпълнение на чл.71, ал.4 ЗПУГДВМС и чл.71, ал.2 и 3 от ИК за произвеждане

Подробно

НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 номер МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ А Д Р Е С 1 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 2 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александр

НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 номер МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ А Д Р Е С 1 ОУ Отец Паисий ул. Александровска 95 2 ОУ Отец Паисий ул. Александр НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 номер МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ А Д Р Е С 1 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 2 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 3 ПГ по Дървообработване и вътрешна архитектура

Подробно

Гр

Гр О Б Щ И Н А П Е Р Н И К Сертифицирана по ISO 9001: 2008 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890 З А П О В Е Д 163/ 31.01.2017 г. На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА,във връзка

Подробно

Приложение 1 ОПИСАНИЕ НА НОМЕРАЦИЯТА, АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АДРЕСИ И ОБХВАТ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ В ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА

Приложение 1 ОПИСАНИЕ НА НОМЕРАЦИЯТА, АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АДРЕСИ И ОБХВАТ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ В ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА Приложение 1 ОПИСАНИЕ НА НОМЕРАЦИЯТА, АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АДРЕСИ И ОБХВАТ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ В ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26.05.2019

Подробно

ОБЩИНА ПОПОВО 7800 гр.попово ул. Ал.Стамболийски 1тел.:0608/40021 факс: 0608/40024 MUNICIPALITY POPOVO 7800 Popovo,Bulgaria str Al.Stamboliyski 1 tel.

ОБЩИНА ПОПОВО 7800 гр.попово ул. Ал.Стамболийски 1тел.:0608/40021 факс: 0608/40024 MUNICIPALITY POPOVO 7800 Popovo,Bulgaria str Al.Stamboliyski 1 tel. ул. Ал.Стамболийски 1 e-mail: obstina@popovo.bg web-site: http://www.popovo.bg З А П О В Е Д З-19-178/02.04. гр. Попово, 2019 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната

Подробно

Çàïîâåä ñåêöèè 1

Çàïîâåä ñåêöèè 1 ОБЩИНА СРЕДЕЦ 8300 Средец, обл. Бургас пл.българия 8, кмет: 05551/6990: централа: 05551/6996 e-mail: info@sredets.bg ; web: http://sredets.bg ЗАПОВЕД 845 /03.09.2019 г. Относно: Образуване на основни избирателни

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,17,18,19 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 Списъците са във входа на

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,17,18,19 ОУ Отец Паисий ул. Александровска 95 Списъците са във входа на ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,17,18,19 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 3, 4 ПГ по дървообработване и вътрешна архитектура Йосиф Вондрак ул. "Алексндровска"

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д О Б Щ И Н А С Е В Л И Е В О З А П О В Е Д 0976 Севлиево, 08.09.2015 г. На основание чл. 44, ал. 2, чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 24, ал. 1 и чл.

Подробно

График за измерване на абонатите на ВиК ЕООД Стара Загора Район Раднево за месец Юни 2019 година Град Раднево Улица (бул.) Квартал Номер Име на инкаса

График за измерване на абонатите на ВиК ЕООД Стара Загора Район Раднево за месец Юни 2019 година Град Раднево Улица (бул.) Квартал Номер Име на инкаса График за на абонатите на ВиК ЕООД Стара Загора Район Раднево за месец Юни 2019 година Град Раднево 23-септември 2 Радослава Минчева 05.06.2019 09.00-09.30 Алеко Константинов къщи Радослава Минчева отпуска

Подробно

по ред Дата на подаване на заявлението г г г г г г г.

по ред Дата на подаване на заявлението г г г г г г г. по ред Дата на подаване на заявлението 1 10.03.2016 г. 2 12.03.2016 г. 3 15.03.2016 г. 4 28.03.2016 г. 5 31.03.2016 г. 6 06.04.2016 г. 7 10.04.2016 г. 8 15.04.2016 г. 9 20.04.2016 г. 10 21.04.2016 г. 11

Подробно

З А П О В Е Д 1643 гр.несебър, г. На основание чл.8 ал.2 и ал.4 от Изборния кодекс, и във връзка с чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА О П Р Е Д Е Л

З А П О В Е Д 1643 гр.несебър, г. На основание чл.8 ал.2 и ал.4 от Изборния кодекс, и във връзка с чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА О П Р Е Д Е Л З А П О В Е Д 1643 гр.несебър, 02.09.2019 г. На основание чл.8 ал.2 и ал.4 от Изборния кодекс, и във връзка с чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА О П Р Е Д Е Л Я М : Тридесет и шест ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ на територията

Подробно

1 Приложение 1 към Заповед РД / г. ОБХВАТ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД, ОБРАЗУВАНИ СЪС ЗАПОВЕД РД-06-5

1 Приложение 1 към Заповед РД / г. ОБХВАТ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД, ОБРАЗУВАНИ СЪС ЗАПОВЕД РД-06-5 1 Приложение 1 към Заповед РД-06-558/04.04.2019г. ОБХВАТ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД, ОБРАЗУВАНИ СЪС ЗАПОВЕД РД-06-558 ОТ 04.04.2019г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Подробно

Microsoft Word - Prilovenie 3.doc

Microsoft Word - Prilovenie 3.doc ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,16,17,18 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 Списъците са във входа на 3,4 ПГ по Дървообработване и вътрешна архитектура Йосиф

Подробно

График за измерване на абонатите на ВиК ЕООД Стара Загора Район Раднево за месец Септември 2019 година Град Раднево Улица (бул.) Квартал Номер Име на

График за измерване на абонатите на ВиК ЕООД Стара Загора Район Раднево за месец Септември 2019 година Град Раднево Улица (бул.) Квартал Номер Име на График за на абонатите на ВиК ЕООД Стара Загора Район Раднево за месец Септември 2019 година Град Раднево 23-септември 2 Радослава Минчева 04 09.00-09.30 Алеко Константинов къщи Радослава Минчева 05 08.00-14.00

Подробно

График за измерване на абонатите на ВиК ЕООД Стара Загора Район Раднево за месец Юли 2019 година Град Раднево Улица (бул.) Квартал Номер Име на инкаса

График за измерване на абонатите на ВиК ЕООД Стара Загора Район Раднево за месец Юли 2019 година Град Раднево Улица (бул.) Квартал Номер Име на инкаса График за на абонатите на ВиК ЕООД Стара Загора Район Раднево за месец Юли 2019 година Град Раднево 23-септември 2 Радослава Минчева 03.07.2019 09.00-09.30 Алеко Константинов къщи Радослава Минчева 04.07.2019

Подробно

Дата/Перио СОФИЯ ГРАД д Община БАНКЯ БАНКЯ, ОБЩ. СТОЛИЧНА VI-584, КВ. 1 БРЕЗА 3, 2, 1; ВЕНЕРА 5, 3, 6, 10, 8, 2, 4; ГЕО МИЛЕВ 18, 1, 3, 2, 18А, 11, 9,

Дата/Перио СОФИЯ ГРАД д Община БАНКЯ БАНКЯ, ОБЩ. СТОЛИЧНА VI-584, КВ. 1 БРЕЗА 3, 2, 1; ВЕНЕРА 5, 3, 6, 10, 8, 2, 4; ГЕО МИЛЕВ 18, 1, 3, 2, 18А, 11, 9, Дата/Перио СОФИЯ ГРАД д Община БАНКЯ БАНКЯ, ОБЩ. СТОЛИЧНА VI-584, КВ. 1 БРЕЗА 3, 2, 1; ВЕНЕРА 5, 3, 6, 10, 8, 2, 4; ГЕО МИЛЕВ 18, 1, 3, 2, 18А, 11, 9, 5, 7; ИСКРА 10, 12, 6, 22, 15, 32А, УПИ 1-2033, КВ.

Подробно

График за измерване на абонатите на В и К ЕООД Стара Загора Район Казанлък за месец Май 2019 година Град Казанлък Улица (бул.) Квартал Номер Име на ин

График за измерване на абонатите на В и К ЕООД Стара Загора Район Казанлък за месец Май 2019 година Град Казанлък Улица (бул.) Квартал Номер Име на ин График за на абонатите на В и К ЕООД Стара Загора Район Казанлък за месец Май 2019 година Град Казанлък 6-ти Септември 11 Ана Димитрова отпуск отпуск 6-ти Септември,къщи 11 Ана Димитрова отпуск отпуск

Подробно

График за измерване на абонатите на В и К ЕООД Стара Загора Район Казанлък за месец Август 2019 година Град Казанлък Улица (бул.) Квартал Номер Име на

График за измерване на абонатите на В и К ЕООД Стара Загора Район Казанлък за месец Август 2019 година Град Казанлък Улица (бул.) Квартал Номер Име на График за на абонатите на В и К ЕООД Стара Загора Район Казанлък за месец Август 2019 година Град Казанлък 19-ти Февруари Десислава Ковачева 21.08 16.00-19.30 23-ти ПШП 101,40 Ана Димитрова 22.08 16.00-20.00

Подробно

График за измерване на абонатите на В и К ЕООД Стара Загора Район Казанлък за месец ЮЛИ 2019 година Град Казанлък Улица (бул.) Квартал Номер Име на ин

График за измерване на абонатите на В и К ЕООД Стара Загора Район Казанлък за месец ЮЛИ 2019 година Град Казанлък Улица (бул.) Квартал Номер Име на ин График за на абонатите на В и К ЕООД Стара Загора Район Казанлък за месец ЮЛИ 2019 година Град Казанлък 19-ти Февруари Десислава Ковачева 24.07 16.00-20.00 23-ти ПШП 80+къщи Стефан Чалов 04.07 15.30-19.00

Подробно

График за измерване на абонатите на В и К ЕООД Стара Загора Район Казанлък за месец Септември 2019 година Град Казанлък Улица (бул.) Квартал Номер Име

График за измерване на абонатите на В и К ЕООД Стара Загора Район Казанлък за месец Септември 2019 година Град Казанлък Улица (бул.) Квартал Номер Име График за на абонатите на В и К ЕООД Стара Загора Район Казанлък за месец Септември 2019 година Град Казанлък 19-ти Февруари Десислава Ковачева 25.09 16.00-20.00 23-ти ПШП 80+къщи Стефан Чалов отпуск отпуск

Подробно

Населено място Община ИЗГРЕВ Дата/Период Времетраен е от..ч до..ч. Причина СОФИЯ ул. Ангел Кънчев 15,11,18,16,21,20, :00-16:00 подмяна

Населено място Община ИЗГРЕВ Дата/Период Времетраен е от..ч до..ч. Причина СОФИЯ ул. Ангел Кънчев 15,11,18,16,21,20, :00-16:00 подмяна Населено място Община ИЗГРЕВ Дата/Период Времетраен е от..ч до..ч. Причина СОФИЯ ул. Ангел Кънчев 15,11,18,16,21,20,30 11.01.2017 09:00-16:00 подмяна на електромери Община ИСКЪР София Дружба 1 бл. 67 10.01.2017

Подробно

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ НА ОБРАЗУВАНИТЕ СЕКЦИИ В ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ И ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА СЪС СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019 Г.

Подробно

Област: СЛИВЕН Община: СЛИВЕН Секция: 001 Населено място: ГР.СЛИВЕН Пътна артерия УЛ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ УЛ.АСЕНОВА УЛ.Г.ТРЪНКИН

Област: СЛИВЕН Община: СЛИВЕН Секция: 001 Населено място: ГР.СЛИВЕН Пътна артерия УЛ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ УЛ.АСЕНОВА УЛ.Г.ТРЪНКИН Област: СЛИВЕН Община: СЛИВЕН Секция: 001 00031 УЛ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 00223 УЛ.АСЕНОВА 00730 УЛ.Г.ТРЪНКИН 01002 УЛ.ДИМИТЪР КАВАЛДЖИЕВ 02292 УЛ.ПОПСКА 02693 УЛ.РАДЕЦКИ 02840 УЛ.РОЗОВА ДОЛИНА 001, 001 Б, 002,

Подробно