Стратегии за развитие на градската мобилност в Община Бургас

Размер: px
Започни от страница:

Download "Стратегии за развитие на градската мобилност в Община Бургас"

Препис

1 Развитие на градската мобилност в Община Бургас Разработване на транспортни услуги, адаптирани към нуждите на заинтересованите страни на съответната територия

2 Община Бургас географско положение Разположена на най-големия български залив на Черно море Най-голямата община в югоизточна България, с територия дка Гр.Бургас е административен център на Община Бургас, Бургаска област и Югоизточния регион и е с население души Ключово място в мрежата от населени места в страната в рамките на заложения в модел за умерено полицентрично развитие на националната територия за периода г. Част от TEN-T Транс - европейска транспортна мрежа, която осигурява свързаност на територията (сухопътна и морска) между всички държави членки на ЕС. Разработване на транспортни услуги, адаптирани към нуждите на заинтересованите страни на съответната територия

3 Мобилността в стратегическите документи - Водеща тема в политиката на града е промотиране на устойчив транспорт и устойчива градска мобилност. В Областната стратегия за развитие, темата устойчив транспорт е изведена в отделен приоритет, с предвидени мерки за: - Усъвършенстване на инфраструктурата - Утвърждаване на Бургас като интермодален транспортен център - Инфраструктура за развитие на зелен транспорт Разработване на транспортни услуги, адаптирани към нуждите на заинтересованите страни на съответната територия

4 Общ устройствен план на Бургас Предвиждания свързани с мобилността: Изграждане на обходни маршрути около града Изграждане на надлези Развитие и надграждане на системата на градския транспорт Автоматизирано управление и контрол на трафика Изграждане на мрежа от велоалеи и промотиране на алтернативни начини на придвижване; Разширение на зелени коридори, укрепване на зелената система; Преструктуриране на пристанищата и създаване на възможност за изграждане на яхтени и пътнически пристанища за пътуване към близки и далечни дестинации. Разработване на транспортни услуги, адаптирани към нуждите на заинтересованите страни на съответната територия

5 Общински план за развитие г. Приоритет 2: Интегрирано териториално развитие Мярка 1: Интегриран градски транспорт и мобилност - надграждане на бърза автобусна линия, интегриране на морския транспорт в градската транспортна мрежа, развитие и разширение на пешеходни зони, осигуряване на безопасност на пешеходното движение, подобряване на пътната инфраструктура, оптимизиране на транспортната система, въвеждане на екологичен транспорт, в т. ч. електроавтобуси Мярка 2: Управление на трафика и достъпност на крайградските зони - развитие на по-добра транспортна мрежа, изграждане на буферни паркинги, въвеждане на интелигентна интегрирана система за управление на трафика, въвеждане на винетна система с цел ограничаване трафика в централната градска част, намаляване на скоростта чрез установяване на темпо 30 зони. Мярка 3: Благоустройство, включително в съставните селища - насърчаване на пешеходното и велосипедно движение в Бургас, поетапна подмяна на автопарка на общината и общинските структури с електромобили, изграждане на инфраструктура за зарядни станции за електромобили Разработване на транспортни услуги, адаптирани към нуждите на заинтересованите страни на съответната територия

6 Интегриран план за градско възстановяване и развитие Визия: Бургас - ключов за Черноморския регион град ; Бургас - източна врата на ЕС; Бургас -град в ТЕМПОТО - Високи Технологии, Енергия, Мениджмънт, Промишленост, Образование, Туризъм, Околна среда Една от специфичните цели: Утвърждаване на градски модел за устойчива и интегрирана мобилност; Развитие на интегриран и екологичен масов обществен пътнически транспорт, инвестиции в технически организационни мерки за управление, акцент върху меките форми на транспорт (пешеходен, велосипеден). Разработване на транспортни услуги, адаптирани към нуждите на заинтересованите страни на съответната територия

7 Инвестиционна програма Интегриран модел за управление на градската мобилност: Изграждане и оборудване на буферни паркинги на ключови места обвързани със системата на обществения транспорт Система за интегрирано управление на обществени паркинги Реконструкция и оборудване на светофарно регулирани кръстовища Разработване на транспортни услуги, адаптирани към нуждите на заинтересованите страни на съответната територия

8 Стратегии за устойчива градска мобилност Основни аспекти: Обществен транспорт; Алтернативни средства за придвижване; Интелигентно управление на трафика; Безопасност на градската среда Достъпност и достоверност на информацията Интермодалност на градско ниво Електромобилност Координация и комуникация с гражданите Разработване на транспортни услуги, адаптирани към нуждите на заинтересованите страни на съответната територия

9 Интермодалност ЖП и автогара в непосредствена близост до пристанището Летище Бургас на разстояние 15км от Морска гара, ЖП гара и Автогара Разработване на транспортни услуги, адаптирани към нуждите на заинтересованите страни на съответната територия

10 Реализирани и планирани мерки Проект Интегриран градски транспорт Подвижен състав - 28 съчленени дизелови автобуси Euro 5-39 соло-автобуси на метан - 22 тролейбуси - 6 съчленени дизелови автобуси Euro 6-6 минибуси Интелигентни системи - електронна билетна система - информация за пътниците в реално време - система за контрол и оптимизиране на движението на автобусите Управление на трафика Център за видео наблюдение и управление на трафика Система за приоритет на автобусите Система интелигентно управление на светофарите предстои Информационни системи Мобилно приложение Смарт терминали, поддържащи платформата Виртуален туристически геопортал Сайт на транспортния оператор Разработване на транспортни услуги, адаптирани към нуждите на заинтересованите страни на съответната територия

11 Интегриран градски транспорт ТРАНСПОРТНА СХЕМА Разработване на транспортни услуги, адаптирани към нуждите на заинтересованите страни на съответната територия

12 Реализирани и планирани мерки Велосипедна инфраструктура - 60 км изградени велоалеи - Създадена система за споделяне на велосипеди - Автоматизиран потребителски интерфейс за плащане с предплатени карти и SMS съобещения - 15 станции и 120 велосипеда Електрически велосипеди 15 точки за зареждане на електровелосипеди и 7 нови електровелосипеда Разработване на транспортни услуги, адаптирани към нуждите на заинтересованите страни на съответната територия

13 Реализирани и планирани мерки Велосипедна инфраструктура Карта на съществуващи велоалеи До края на 2018 г още 25 точки за зареждане на електро-велосипеди и 30 нови електро-велосипеда нов парко-заслон за 40 електро-велосипеда

14 Реализирани и планирани мерки Намаляване и успокояване на трафика Споделено паркиране: - Интелигентно паркиране в Общински паркинг на ул. Гурко: - автоматична детекция и каталогизация на регистрационните номера на автомобилите в системата за контрол на паркинга; изчисляване на таксата за паркиране според данните за влизане и излизане от паркинга. - въвеждане на платени зони за паркиране с цел ограничаване трафика в централната градска част СИНЯ и ЗЕЛЕНА ЗОНА - мобилно и уеб базирано приложение пилотен прект за 30 паркоместа в Синя зона - Изграждане на буферни паркинги в близост до спирки на Бързата автобусна линия - въвеждане на ТЕМПО-ЗОНИ с намаляване на скоростта до 30км./час. Разработване на транспортни услуги, адаптирани към нуждите на заинтересованите страни на съответната територия

15 Реализирани и планирани мерки Пешеходни зони Рехабилитация на съществуващите пешеходни зони площад Тройката, Морска градина, улица Богориди Създаване на зони за свободен обществен достъп Морска гара Разширяване на пешеходните зони предимно в центъра на града Реконструкция на обществени и зелени площи за спортни дейности и отдих; Разработване на транспортни услуги, адаптирани към нуждите на заинтересованите страни на съответната територия

16 Реализирани и планирани мерки Електрическа мобилност Електромобили (4), електроскутери (2), електрически ван (1) за нуждите на община Бургас Зарядни станции електрически превозни средства 2 общински и 5 частни 7 електрически велосипеда и 15 зарядни станции в споделената система за велосипеди под наем Разработване на транспортни услуги, адаптирани към нуждите на заинтересованите страни на съответната територия

17 Регионална мобилност Надграждане на съществуващите логистични транспортни връзки за интермодален транспорт на ниво: Регион Бургас създаване на мултифункционана свързаност с общините и населените места на територията на Бургаска област; Югоизточен район осъществяване на интерегионални връзки с областните центрове от Югоизточен район за планиране Сливен, Стара Загора, Ямбол Разработване на транспортни услуги, адаптирани към нуждите на заинтересованите страни на съответната територия

18 Благодаря ви за вниманието! Г-жа Чанка Коралска Заместник кмет Строителство, инвестиции и регионално развитие, Община Бургас Разработване на транспортни услуги, адаптирани към нуждите на заинтересованите страни на съответната територия

SUGAR TEMPLATE

SUGAR TEMPLATE Община Целе Враца, 6 юли, 2011 БЪДЕЩИ МЕРКИ ВИЗИЯ (1) През 2030 град Целе ще се превърне в един от найекологичните и благоприятни за живот градове в Словения с ефективна система за градска логистика и

Подробно

SUGAR TEMPLATE

SUGAR TEMPLATE Община Челе Враца, 6 юли, 2011 ОБЩИНА ЦЕЛЕ SWOT анализ Силни/Слаби страни Силни страни 1. Малкият по размери градски център осигурява по-лесен интегриран подход за градска логистика и въвеждане на промени

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation V G -OPT-major event

Microsoft PowerPoint - Presentation V G -OPT-major event ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ ТРАНСПОРТ 2007 2013 г. Весела Господинова Зам.-министър на транспорта ТРАНСПОРТ 2007 г. Цели на Европейската транспортна политика Осигуряване свободното движение на пътници

Подробно

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дейност бенефициент обща стойност лв държавен бюджет общински

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Лаборатория за градски дизайн Сдружение Велоеволюция и Паркиране на велосипеди Представят: 24.03.2014 г., София, България Основни характеристики Размер на велосипеда Различни ползватели Различни ползватели

Подробно

Slide 1

Slide 1 ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР Габрово КАК ЩЕ ИНВЕСТИРАМЕ В ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2020? Проект 0060-ого-3.3 "Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово",

Подробно

Slivopole_tables.xls

Slivopole_tables.xls ЦЕЛ 1: Осигуряване на благоприятна работна и битова среда на гражданите и гостите на общината 2.1.1. Въвеждане на съвременни методи в учебния процес, осигуряващи добро ниво на подготовка на учащите 456

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

РЕЗЮМЕ Регионална схема за пространствено развитие на област Плевен Регионалната схема за пространствено развитие на област Плевен представлява страте

РЕЗЮМЕ Регионална схема за пространствено развитие на област Плевен Регионалната схема за пространствено развитие на област Плевен представлява страте РЕЗЮМЕ Регионална схема за пространствено развитие на област Плевен Регионалната схема за пространствено развитие на област Плевен представлява стратегически документ с ясно обусловен пространствен характер

Подробно

contribution_bg_Sofia

contribution_bg_Sofia КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ ДИРЕКЦИЯ КОНСУЛТАТИВНИ ДЕЙНОСТИ Комисия COTER и отдел Мрежи & Субсидиарност ВЪПРОСНИК ОТНОСНО ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ COM (2009) 490 окончателен представен за консултация

Подробно

I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на об

I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на об I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене 2014 2020 г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене има оперативен характер и конкретизира

Подробно

Проекти -sait xls

Проекти -sait xls 1 Община Изграждане и функциониране на областен информационен център по ОП Техническа помощ Оперативна програма Техническа помощ 2007 2013 100% финансиране 416 825,16 лв. 12.07.2011г. 12.06.2015г. Улеснен

Подробно

Microsoft Word - Broshure

Microsoft Word - Broshure Ц Ц1 Ц2 Ц3 Ц4 Ж Ж1 Ж2 И И1 Група проекти ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ Архитектурно пространствено оформление и реконструкция на инженерната инфраструктура на пешеходна зона Зона В Архитектурно пространствено

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

1

1 ПРОГРАМА АКТИВНИ УСЛУГИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА 2005-2007 ПРОЕКТ ПЛАНИРАНЕ НА МЕСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ К О М У Н И К А Ц И О Н Н А С Т Р А Т Е Г И Я Н А О Б Щ И Н А АНТОНОВО 2006г. 1. ВЪВЕДЕНИЕ Настоящата

Подробно

И Н Д И К А Т И В Е Н С П И С Ъ К

И Н Д И К А Т И В Е Н    С П И С Ъ К СПРАВКА КЪМ 01.01.2014 Г. СТАТУС НА ПРОЕКТИТЕ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 2011-2015 Г. Име на проекта/статус 1 Проект Интегриран градски транспорт на (въвеждане на интелигентна система за управление на

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА г. ======================================================= ГОДИШЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА г. ======================================================= ГОДИШЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 2014 2020 г. ======================================================= ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2018 Г. РЕЗЮМЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ =======================================================

Подробно

Транспорт

Транспорт Автогара Разград информация тел.: (084) 660811 Национален телефон на служба "Справки": 0700 10 900 Информация автогари: http://avtogara-rz.com/ Железопътен транспорт - гара Разград информация тел. (084)

Подробно

ОБЛАСТНА КОМИСИЯ БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ОБЛАСТ РУСЕ 2012

ОБЛАСТНА КОМИСИЯ БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ОБЛАСТ РУСЕ 2012 ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ОБЛАСТ РУСЕ 2012-2020Г. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2018-2019 г. 1. Повишаване на информираността на обществото, родителите,

Подробно

РЕКЛАМАТА НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРЕД ТЕБ! Стратегически разположени по най-натоварените улици и булеварди в град Бургас, автобусните спирки имат изложение, к

РЕКЛАМАТА НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРЕД ТЕБ! Стратегически разположени по най-натоварените улици и булеварди в град Бургас, автобусните спирки имат изложение, к РЕКЛАМАТА НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРЕД ТЕБ! Стратегически разположени по най-натоварените улици и булеварди в град Бургас, автобусните спирки имат изложение, което предоставя отлична видимост едновременно на хората,

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

Microsoft Word - 10RH940[1].doc

Microsoft Word - 10RH940[1].doc ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ по изпълнението на неотложни мерки във връзка с присъединяването на Република България към Шенгенското пространство Цел Дейност Изпълнител I. Директна комуникация между патрулите на Гранична

Подробно

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ СРОК Общински бюджет Централен бюджет БЮДЖЕТ В ЛЕВА Фондове на ЕС Частно финансиране Други

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ СРОК Общински бюджет Централен бюджет БЮДЖЕТ В ЛЕВА Фондове на ЕС Частно финансиране Други Стратегическа цел 1. Устойчиво развитие на територията на общината Приоритет 1.1. Устойчиво градско развитие СП.Ц.1.1.1. Повишаване на енергийната ефективност и техническите характеристики на административните

Подробно

П Р О Т О К О Л 27 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 30 ноември 2017 год. ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Утвърждаване

П Р О Т О К О Л 27 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 30 ноември 2017 год. ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Утвърждаване П Р О Т О К О Л 27 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 30 ноември 2017 год. ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на

Подробно

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Предложение за целите, приоритетите и мерките в областта на административния капацитет и техническата помощ, които да бъдат финансирани

Подробно

Експертите говорят МЯРКА 7 Възможности за общините Таня ГЕОРГИЕВА (Дъбнишка) Мярка 7 от ПРСР има за цел стимулиране на растежа и подобряване

Експертите говорят МЯРКА 7 Възможности за общините Таня ГЕОРГИЕВА (Дъбнишка) Мярка 7 от ПРСР има за цел стимулиране на растежа и подобряване МЯРКА 7 Възможности за общините Таня ГЕОРГИЕВА (Дъбнишка) Мярка 7 от ПРСР 2014-2020 има за цел стимулиране на растежа и подобряване на екологичната и социално икономическата устойчивост на селските райони

Подробно

Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите-русе Повишаване ефикасността на работата и подпомагане дейност

Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите-русе Повишаване ефикасността на работата и подпомагане дейност Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите-русе Повишаване ефикасността на работата и подпомагане дейността на РИОСВ - Русе с GIS Трансформиране на администрацията

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation От Естония до Хърватска: интелигентни мерки за икономия на енергия за общински сгради в страните от Централна и Източна Европа INTENSE За проекта Основна причина за иницииране повишаване на енергопотреблението

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 BULGARIA - TURKEY IPA CROSS-BORDER PROGRAMME CCI Number: 2007CB16IPO008 Kavakli Municipality Lead Partner Project title: For a Better Life 2007CB16IPO008-2011-2-051 Straldzha Municipalitya Partner През

Подробно

Microsoft Word - 8F778B08.doc

Microsoft Word - 8F778B08.doc ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ - г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ УСЛОВИЯ НА РОМИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2005-2015 г. И.1. Регулиране на териториите на съществуващите квартали с преобладаващо

Подробно

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ОБЛАСТ ВАРНА п.к гр. Дългопол, ул.г. Димитров,105; тел.0517/ ; факс:0517/ П Р О Г Р А

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ОБЛАСТ ВАРНА п.к гр. Дългопол, ул.г. Димитров,105; тел.0517/ ; факс:0517/ П Р О Г Р А ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ОБЛАСТ ВАРНА п.к. 9250 гр. Дългопол, ул.г. Димитров,105; тел.0517/2 21 85; факс:0517/2 21 35 e-mail: оbshtina@dalgopol.org П Р О Г Р А М А за опазване живота и здравето на децата в пътното

Подробно

ПОИМЕНЕН СПИСЪК проект! на капиталовите разходи за 2017година, приет с Решение... от г. на Общински съвет. гр. Перник НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ОБ

ПОИМЕНЕН СПИСЪК проект! на капиталовите разходи за 2017година, приет с Решение... от г. на Общински съвет. гр. Перник НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ОБ ПОИМЕНЕН СПИСЪК проект! на капиталовите разходи за 2017година, приет с Решение... от...2017 г. на Общински съвет. гр. Перник НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ОБЩО план в т.ч. по източници на финансиране целеви соб.б.ср.

Подробно

Табл.1. СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ Община РАЗГРАД на проект Наименование на проекта Период за изпълнение на проекта месец/година - месец/год

Табл.1. СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ Община РАЗГРАД на проект Наименование на проекта Период за изпълнение на проекта месец/година - месец/год Табл.1. СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ на проект Наименование на Период за изпълнение на месец/година - месец/година Обекти на интервенция, включени в Зона за въздействие, в която попада обекта на

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3/2018 A8-0048/111 111 Параграф 82 а (нов) 82a. подчертава, че транспортните инфраструктура, мрежи и услуги с високо качество са от съществено значение за икономическото и социалното развитие на държавите

Подробно