Microsoft PowerPoint - Pomorie

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft PowerPoint - Pomorie"

Препис

1 ФОНДАЦИЯТАНАРОТАРИ ПАДГ Валентин Стоянов D-2482

2 Малкоистория история година - Фондацията на Ротари есформирана като дарителски фонд Конгресът дава името Фондация на Ротари Фондацията става корпорация, играеща ролята на попечител и инвестиционен съветник ФР се преобразува в корпорация сидеална цел, съгласно законите на щата Илинойс, САЩ. Фондацията на Ротари се управлява от своите попечители единствено с благотворителна и образователна цел, в съответствие със своята регистрация иустав.

3 МИСИЯТАНА НАФОНДАЦИЯТА дава възможност на ротарианците да постигат световно разбирателство, добронамереност и мир посредством подобряване на здравеопазването, подкрепа на образованието и намаляване на бедността. Конкретно Бордът на РИ и попечителите са се посветили на постигането на целите по изкореняване на полиомиелита чрез изпълнението на програмата ПолиоПлюс. подпомага образователните и културни програми подготвя субсидии, които подсигуряват хуманитарните нужди във всички световни региони разширява програмите за затвърждаване на мирните приятелски отношения между хората от различни народи.

4 ПРОГРАМИ НА ФОНДАЦИЯТА Посланически стипендии нафр ФР( ) Ротариански субсидии за университетски преподаватели( ) Ротариански центрове за международни изследвания Групов обмен за обучение (GSE) Опростени дистриктни помощи Безвъзмездни помощи (Мачинг-грантс) Помощите Здраве, глад, човечност (3-H) Възстановяване от бедствия Полио Плюс

5 Посланическитестипендии стипендии Посланическите стипендии на Фондацията на Ротари се отпускат за изследователска работа или обучение в друга страна, където съществуват Ротари клубове. През периода на обучението, стипендиантите на Ротари служат като посланици на добрата воля сред хората от страната- домакин. Видове стипендии: Посланически стипендии за една академична година, за едногодишно обучение в чужда страна. Многогодишни посланически стипендии, фиксирани суми, които се отпускат за период от две години с цел получаване на образователна степен вчужбина. Културни посланически стипендии, за три- или шестмесечно интензивно езиково обучение и културно потапяне в друга страна.

6 РОТАРИАНСКИ ЦЕНТРОВЕ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Ротарианските центрове за международни изследвания по програмата замир и разрешаване на конфликти е от голям образователен имироопазващ приоритет за ФР. Фондацията има създадени седем центъра за международни изследвания, съвместно със седем изтъкнати университета по цял свят. Всяка година Фондацията спонсорира най-много 100 ротариански стипендианта (50 магистърски програми и 50 други) по световен мир за преминаването на двугодишна магистърска програма в 7 ротариански центъра Бангкок, Тайланд, Северна Каролина, САЩ, Токио, Япония, Брадфорд, Зап.Йоркшир Йоркшир, Англия, Буенос Айрес, Аржентина, Брисбейн, Австралия, Калифорния, САЩ.)

7 ГРУПОВ ОБМЕН ЗА ОБУЧЕНИЕ GSE GROUP STUDY EXCHANGE Програмата на Фондацията на Ротари за Групов обмен за обучение е уникална бизнес и професионална възможност за мъже и жени на възраст между 25 и 40г., които са в ранния стадий на професионалния си живот. Програмата предоставя субсидия за пътуване от 4 до 6 седмици на групи от млади професионалисти (както мъже, така и жени), които не са ротарианци и които даси разменят визити между ротариански дистрикти-партньори в различни страни. Всяка група се води от свой ротариански водач.

8 ПРОГРАМА ЗА ХУМАНИТАРНИ ПОМОЩИ ПРОГРАМАТА ПРЕДОСТАВЯ ПАКЕТ ОТ СРЕДСТВА, КОИТО РОТАРИ КЛУБОВЕТЕ И ДИСТРИКТИТЕ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ В ОБЩНОСТТА, КОИТО ПОДОБРЯВАТ ЖИВОТА НА ХОРАТА ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ. ПРОЕКТИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ПРОГРАМАТА ЗА ХУМАНИТАРНИ ПОМОЩИ, ТРЯБВА: ДА ВКЛЮЧВАТ АКТИВНО И ЛИЧНО УЧАСТИЕ НА РОТАРИАНЦИ; ДА ПОДПОМАГАТ РАЗВИТИЕТО НА СИЛНА РОТАРИАНСКА МРЕЖА ДА ДЕМОНСТРИРАТ СТАБИЛНА ФИНАНСОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ ДАСЕ СЪОБРАЗЯВАТ С ХУМАНИТАРНИТЕ НУЖДИ.

9 ОПРОСТЕНИ ПОМОЩИ НА ДИСТРИКТА ОПРОСТЕНИТЕ ПОМОЩИ НА ДИСТРИКТА СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ДА ПОДДЪРЖАТ ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ДИСТРИКТА ИЛИ НЕГОВИТЕ КЛУБОВЕ. ВСЕКИ ДИСТРИКТ МОЖЕ ДА ЗАЯВИ ДО 20 % ОТ СВОЯ ЦЕЛЕВИ ФОНД НА ДИСТРИКТА ЗА СУБСИДИИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПОЛЗВАТ ЗА ПОДКРЕПА НА МЕСТНИ ИЛИ МЕЖДУНАРОДНИ МНОГОПЛАНОВИ ПРОЕКТИ. ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ФР В ДИСТРИКТИТЕ, ЗАЕДНО С ГУВЕРНЬОРИТЕ ЕЛЕКТ ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СУБСИДИЯТА. ЗАЯВЛЕНИЯ СЕ ПОДАВАТ ОТ 1 ЮЛИ ДО 31 МАРТ ВСЯКА РОТАРИАНСКА ГОДИНА ЗА ФОНДОВЕ, КОИТО ЩЕ СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ПРЕЗ ЮЛИ НА СЛЕДВАЩАТА РОТАРИАНСКА ГОДИНА. УЧАСТИЕТО НА РОТАРИАНЦИТЕ ВКЛЮЧВА: ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ В ОБЩНОСТТА И РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТЕН ПЛАН И УЧРЕДЯВАНЕ НА КОМИСИЯ ОТ ПОНЕ ТРИМА РОТАРИАНЦИ ЗА НАДЗОР ПРИ ИЗРАЗХОДВАНЕТО НА ФОНДОВЕТЕ

10 ПОМОЩИ ЗА ДОБРОВОЛНА СЛУЖБА( ) Помощите за доброволна служба подкрепят пътуванията в чужбина на квалифицирани ротарианци и брачни партньори на ротарианци, зада предоставят необходимата общественополезна дейност в дадена общност или да планират реализирането на проект, от който се нуждае дадена общност. Квалификационните изисквания за пътуващите се основават на следните фактори: 1) Ясно определена обществена необходимост 2) Необходимост, която може да бъде преодоляна с опита и уменията на ротарианците/екипа екипа 3) Информация, че уменията и опитът неса налични в общността

11 БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ МАЧИНГ ГРАНТС (СЪФИНАНСИРАНЕ) Целта на програмата за съфинансиране едасе помогне на Ротари клубовете и дистриктите в изпълнението на международни хуманитарни проекти по направлението Служба на световната общност. Фондацията осигурява съфинансиране, възлизащо на $0.50 щ.д. за всеки $1.00 щ.д. от приноса в брой. Всяко плащане, направено от Целевия фонд на дистрикта (ЦФД), ще се съфинансира от Фондацията в съотношение $1.00 щ.д. за всеки $1.00 щ.д.

12 БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ МАЧИНГ ГРАНТС (СЪФИНАНСИРАНЕ) Проектите по Безвъзмездни помощи трябва: даса международни по обхват на дейност.. (т.е.( да включват участие на поне два ротариански клуба или дистрикти в поне две държави); да се придържат към квалификационните изисквания на Фондацията. Две големи групи помощи: 1. Мачинг грантс ( щ.д.).) 2. Конкурсни Мачинг грантс ( щ.д.).)

13 Помощите Здраве, глад, човечност (3-H) Целта на програмата Здраве, глад, човечност еда подобри здравето, да намали гладаида стимулира човешкото и социално развитие като средство за постигане на международно разбирателство, добронамереност имир. Помощите се отпускат за финансирането на големи, международни, самоподпомагащи се проекти за фундаментално развитие, които използват устойчив цялостен подход по отношение на хуманитарните нужди. Този подход включва комбинация от устойчиви дейности като обучение, участие на общността, ротариански местни отряди, капитални авоари и техническа експертиза от страна на ротарианци и други източници.

14 Помощите Здраве, глад, човечност (3-H) Суми -от до щ.д. Период -отдведодо четири години Спонсорите по тези грантове трябва да осигурят минимално плащане от 10%от общата стойност на помощта 3-Н да носят значителни дълготрайни ползи, свързани с умението за самопомощ на голям брой хора да ангажират Ротари клубове и дистрикти в поне две държави да ангажират активно участие от страна на получаващите помощите да осигуряват самостоятелна подкрепа, след изразходването на 3-Нсубсидията

15 Преодоляванена нащетитеот бедствия Програмата за преодоляване на щетите от бедствия предоставя на ротарианците възможността да даряват средства за дългосрочно възстановяване в следствие на конкретни природни бедствия.

16 ПОЛИОПЛЮС ПЛЮС Полио Плюс е специална програма на Ротари Интернашънъл и заема най-приоритетно място сред всички останали програми, докато със сигурност не бъде потвърдено заличаването на болестта. Международната комисия по Полио Плюс (МКПП) координира всички елементи на програмата, напътства регионалните и национални комитети по Полио Плюс и препоръчва стратегии и тактики на попечителите, за да подпомогне заличаването на болестта.

17 ПОЛИОПЛЮС ПЛЮС Предложенията за отпускане на помощи за дейности, насочени към заличаването на полиомиелита, се разработват посредством официални консултации със съответните партньори на Международната координационна комисия като Министерствата на здравеопазването в отделните страни, УНИЦЕФ и Световната здравна организация. МКПП прави преглед на предложенията, за да провери дали отговарят на политиката на Полио Плюс и на приоритетите по отношение на финансирането, след което отправя препоръки към попечителите на ФР, относно всяко предложение.

18 Отличияза задарители физическилица Поддържащ член на Фондация Ротари Отличие Paul Harris Fellow Многократен Paul Harris Fellow Паметен Paul Harris Fellow Паметен сертификат Paul Harris Fellow Голям донор Благодетел Общество на наследството на на Фондация Ротари

19 Отличияза задарители клубове Знаме за клуб 100% поддържащи членове на Фондация Ротари Знаме Всеки ротарианец, всяка година Знаме за първите три клуба от всеки дистрикт за дарения на член към годишния програмен фонд(дава дава се всяка година) Знаме 100% клуб Paul Harris Fellow(при поискване) Д 2482

20 Благодаряза вниманието! Д 2482

21

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗА ТАНГО ТРЯБВАТ ДВАМА Любен Панов Български център за нестопанско право НЯКОИ ФАКТИ Само 3 % членуват в НПО; Едва 11 % са имали контакт с неправителствена организация; Само 27 % биха се включили в НПО

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06 ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура към Стратегията за водено от общностите

Подробно

ПРЕЗИДЕНТСКА ТЕМА И РОТАРИАНСКА ГРАМОТА ВИЗИЯТА НА РОТАРИ: Заедно виждаме свят, в който хората се обединяват и предприемат действия, за да създадат пр

ПРЕЗИДЕНТСКА ТЕМА И РОТАРИАНСКА ГРАМОТА ВИЗИЯТА НА РОТАРИ: Заедно виждаме свят, в който хората се обединяват и предприемат действия, за да създадат пр ПРЕЗИДЕНТСКА ТЕМА И РОТАРИАНСКА ГРАМОТА ВИЗИЯТА НА РОТАРИ: Заедно виждаме свят, в който хората се обединяват и предприемат действия, за да създадат промяна в дългосрочен план по целия свят, в нашите общности

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp 2 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам: Утвърден от Академически съвет с протокол / Професионално направление: 38 Икономика ОКС магистър Специалност:

Подробно

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ: BG051PO0001-4.3.04-0039 «Дистанционнообучениепобиблиотечно-информационнинауки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

Microsoft Word - final-01

Microsoft Word - final-01 ПРЕЗИДЕНТСКА ТЕМА И ПОЧЕТНА ГРАМОТА БАРИ РАСИН 2018 19 г. Президент на Ротари Интернешънъл БЪДИ ВДЪХНОВЕНИЕТО Откакто Ротари беше основана преди 113 години, нейната роля в света и в живота на нейните членове

Подробно

Slide 1

Slide 1 SESP Изследователско проучване на социалните предприятия Анализ на Социалните предприятия в Австрия, България, Литва и Португалия Saretas 2011 1 Цел Получаване на ясна представа за състоянието на социалните

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation Outschool 2008

Microsoft PowerPoint - Presentation Outschool 2008 Приоритетно направление 4: Подобряване на достъпа до образование и обучение Области на интервенция: 4.1 Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение 4.2 Децата и младежта в образованието

Подробно

Microsoft Word - civil MOU_AUBG_SU_IPA strategy program BG.docx

Microsoft Word - civil MOU_AUBG_SU_IPA strategy program BG.docx Програма за следдипломна квалификация по публични политики Наименование на програмата: Програма за следдипломна квалификация по публични политики Цел на програмата: Програмата има за цел да повиши капацитета

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

Размисли за пътната безопасност - проф. Инж. Румен Миланов Качеството на пътя се дефинира от три критерия: 1. Комфорта на пътуване 2. Осигуряване на н

Размисли за пътната безопасност - проф. Инж. Румен Миланов Качеството на пътя се дефинира от три критерия: 1. Комфорта на пътуване 2. Осигуряване на н Размисли за пътната безопасност - проф. Инж. Румен Миланов Качеството на пътя се дефинира от три критерия: 1. Комфорта на пътуване 2. Осигуряване на необходимата пътна безопасност 3. Гарантиране на максималната

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

Сдружение "МИГ Харманли"

Сдружение МИГ Харманли Утвърждавам:...П* /Величко Сянков Председател на УС/ *Заличена информация на осн.чл.2 от ЗЗЛД ОБЯВА за прием на проектни предложения по подмярка 7.6. - Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

Microsoft Word - Мярка 6.docx

Microsoft Word - Мярка 6.docx Мярка 6: Подобряване на на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР Описание на целите: Подобряване на на видовете в мрежата Натура 2000 Обхват на мярката: Мярката обхваща видове и местообитания

Подробно

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls Приложение 11 АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 218-22 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза под- Н А И М Е

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

ОБЩИНА ХАСКОВО НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ОБЩИНСКИ ЧИТАЛИ

ОБЩИНА ХАСКОВО НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ОБЩИНСКИ ЧИТАЛИ ОБЩИНА ХАСКОВО НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ОБЩИНСКИ ЧИТАЛИЩА, МЕСТНИ КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ТВОРЦИ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробно

Портал библиотеки България

Портал библиотеки България Програма Глоб@лни библиотеки България - в подкрепа на доброволчеството в библиотеките Ловеч, 25.03.2011 г. книга и четене 25 6 3 1 информация и знания шкаф или хранилище 82 място за общуване място за работа

Подробно

Външни релефообразуващи процеси

Външни релефообразуващи процеси ПОЛИТИЧЕСКА КАРТА НА СВЕТА СЪДЪРЖАНИЕ 1. КАКВО Е ПОЛИТИЧЕСКА КАРТА? 2. ДЪРЖАВА 3. ОСНОВНИ ФОРМИ НА УПРАВЛЕНИЕ 4. ГРУПИРАНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ 5. МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ 1. КАКВО Е ПОЛИТИЧЕСКА КАРТА? Политическата

Подробно

ПЛАТФОРМА Иновационна борса

ПЛАТФОРМА Иновационна борса ПЛАТФОРМА Иновационна борса Формална спецификация ДОЦ.Д-Р АЛЕКСАНДЪР ШИКАЛАНОВ, ВИТЕРХ ООД БТПП, 30.032015 Г. 15 Ч., ЗАЛА А ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА БОРСАТА ЗА ИНОВАЦИИ (1) Да позволява на индивидуални откриватели

Подробно