RC

Размер: px
Започни от страница:

Download "RC"

Препис

1 Европейски парламент Документ за разглеждане в заседание B8-0649/2017 } B8-0650/2017 } B8-0651/2017 } B8-0652/2017 } B8-0653/2017 } B8-0654/2017 } B8-0655/2017 } RC ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно член 123, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи: ECR (B8-0649/2017) ALDE (B8-0650/2017) EFDD (B8-0651/2017) S&D (B8-0652/2017) GUE/NGL (B8-0653/2017) Verts/ALE (B8-0654/2017) PPE (B8-0655/2017) относно положението в Йемен (2017/2849(RSP)) Кристиан Дан Преда, Туне Келам, Хосе Игнасио Салафранка Санчес- Нейра, Дейвид Макалистър, Сандра Калниете, Дубравка Шуйца, Лоренцо Чеза, Манолис Кефалоянис, Даниел Каспари от името на групата PPE Елена Валенсиано, Виктор Боштинару, Кнут Флекенщайн от името на групата S&D Чарлз Танък Единство в многообразието

2 от името на групата ECR Марите Схаке, Исаскун Билбао Барандика, Илхан Кючюк, Валентинас Мазуронис, Хавиер Нарт, Норика Николай, Урмас Пает, Майте Пагасауртундуа Руис, Иво Вайгъл, Хилде Вотманс от името на групата ALDE Анхела Валина, Меря Кюльонен, Лола Санчес Калдентей, Костадинка Кунева, Николаос Хундис, Мария Лидия Сенра Родригес от името на групата GUE/NGL Барбара Лохбилер, Ернест Уртасун, Игор Шолтес, Бодил Валеро, Мишел Раймон, Яник Жадо, Моли Скот Кейто, Алън Смит от името на групата Verts/ALE Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао, Роландас Паксас от името на групата EFDD

3 Резолюция на Европейския парламент относно положението в Йемен (2017/2849(RSP)) Европейският парламент, като взе предвид своите предходни резолюции, и по-специално тези от 15 юни 2017 г. 1 и 25 февруари 2016 г. 2 относно хуманитарното положение в Йемен и от 9 юли 2015 г. относно положението в Йемен 3, като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) от 8 октомври 2016 г. относно нападението в Йемен, от 19 октомври 2016 г. относно прекратяването на огъня в Йемен и от 21 октомври 2017 г. относно положението в Йемен, като взе предвид изявлението на члена на Комисията, отговарящ за хуманитарната помощ и управлението на кризи, Христос Стилианидис, относно хуманитарната ситуация в Йемен от 11 ноември 2017 г., като взе предвид заключенията на Съвета относно положението в Йемен от 3 април 2017 г., като взе предвид своята резолюция от 28 април 2016 г. относно нападенията над болници и училища като нарушения на международното хуманитарно право 4, както и своята резолюция от 27 февруари 2014 г. относно използването на въоръжени безпилотни летателни апарати 5, като взе предвид насоките на ЕС за насърчаване на спазването на международното хуманитарно право, като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно Йемен, поспециално резолюции 2342 (2017 г.), 2266 (2016 г.), 2216 (2015 г.), 2201 (2015 г.) и 2140 (2014 г.), като взе предвид изявленията на специалния пратеник на ООН за Йемен Исмаил Улд Шейх Ахмед от 30 януари, 12 юли, 19 август и 26 октомври 2017 г. относно положението в Йемен, като взе предвид изявлението, направено пред съвета за сигурност на ООН от тогавашния заместник-генерален секретар на ООН по хуманитарните въпроси, Стивън О`Брайън, на 12 юли 2017 г., 1 Приети текстове, P8_TA(2017) Приети текстове, P8_TA(2016) Приети текстове, P8_TA(2015) Приети текстове, P8_TA(2016) ОВ С 285, г., стр. 110.

4 като взе предвид съвместното изявление на Световната продоволствена програма (СПП), Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) и Световната здравна организация (СЗО) от 16 ноември 2017 г., в което се призовава за незабавно вдигане на хуманитарната блокада в Йемен, като взе предвид проявата на високо равнище на ООН за набиране на хуманитарна помощ за кризата в Йемен от 25 април 2017 г., по време на която бяха обещани 1,1 милиарда щатски долара за преодоляване на недостига на финансиране от 2,1 милиарда щатски долара за 2017 г., като взе предвид решението на Съвета на ООН по правата на човека от септември 2017 г. за разследване на всички твърдения за нарушения на правата на човека по време на конфликта в Йемен, като взе предвид изявленията на председателя на Съвета за сигурност на ООН от 15 юни 2017 г., в които партиите в Йемен се призовават да се ангажират конструктивно в добросъвестни усилия за разрешаване на конфликта, и от 9 август 2017 г. относно заплахата от глад в Йемен, като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник, А. като има предвид, че различните кръгове на преговорите под егидата на ООН все още не са довели до значителен напредък по пътя към постигане на политическо решение в Йемен; като има предвид, че страните в конфликта и техните регионални и международни поддръжници, включително Саудитска Арабия и Иран, не успяха да постигнат споразумение за примирие или какъвто и да е вид уреждане на конфликта и че боевете и неизбирателните бомбардировки продължават с неотслабваща сила; като има предвид, че нито една от страните не е постигнала военна победа и вероятно няма да го направи и в бъдеще; като има предвид, че намирането на политическо решение на конфликта под егидата на мирната инициатива на ООН в Йемен следва да бъде приоритет за ЕС и международната общност като цяло; Б. като има предвид, че хуманитарното положение в Йемен продължава да бъде катастрофално; като има предвид, че Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) обяви, че в Йемен е най-голямото в света извънредно положение по отношение на продоволствената сигурност; като има предвид, че според Службата на ООН за координация по хуманитарните въпроси (OCHA) 20,7 милиона души в Йемен се нуждаят от подпомагане, особено от хранителна помощ, като 7 милиона от тях са изправени пред извънредна ситуация по отношение на продоволствената сигурност; като има предвид, че 2,2 милиона деца страдат от тежка форма на остро недохранване, като едно дете умира от предотвратими причини на всеки десет минути; като има предвид, че има 2,9 милиона вътрешно разселени лица и 1 милион завърнали се лица; В. като има предвид, че според ООН над души, 60% от които цивилни лица, са били убити, а над души, включително голям брой деца, са били ранени във

5 въздушни нападения и сражения по суша, откакто ръководената от Саудитска Арабия коалиция се намеси в гражданската война в Йемен през март 2015 г.; като има предвид, че както въздушните, така и сухопътните сражения направиха невъзможен достъпа на наблюдателите на Службата на ООН по правата на човека до района за проверка на броя на жертвите сред цивилното население; като има предвид, че поради това тези числа отразяват само броя на убитите и ранените, който СВКПЧ е успяла да провери и потвърди; Г. като има предвид, че уязвимите групи от населението, жените и децата са особено засегнати от продължаващите враждебни действия и хуманитарната криза. като има предвид, че общият брой на жертвите сред цивилното население продължава да нараства; Д. като има предвид, че според организацията Спасете децата 130 деца умират всеки ден в Йемен; като има предвид, че най-малко 1,8 милиона деца са били принудени да напуснат училище в допълнение към 1,6-те милиона деца, които не са ходили на училище преди началото на конфликта; Е. като има предвид, че Световната здравна организация съобщава, че над половината от всички здравни заведения са затворени поради повреда, унищожаване или липса на средства и има сериозен недостиг на медицински продукти; като има предвид, че на здравни работници, които са от критично значение, не е плащано възнаграждение в продължение на над една година; Ж. като има предвид, че разрушаването на инфраструктурата и сривът в предоставянето на обществени услуги са способствали за избухване на епидемия от холера; като има предвид, че на 2 ноември 2017 г. OCHA съобщи, че от 27 април насам са били докладвани близо предполагаеми случаи на холера, с близо свързани с тях смъртни случаи; като има предвид, че повече от половината от предполагаемите случаи се отнасят до деца; като има предвид, че е трудно да се установи точно действителният брой случаи на холера, тъй като достъпът до много региони е ограничен и много предполагаеми пациенти биват лекувани, преди да бъде поставена окончателна диагноза; З. като има предвид, че вносът осигурява почти 90% от основните хранителни продукти на страната; като има предвид, че специалният докладчик на ООН за отрицателното въздействие на едностранните принудителни мерки вече подчерта в миналото, че въздушната и морската блокада, наложена на Йемен от коалиционните сили, е една от основните причини за случващата се хуманитарна катастрофа; като има предвид, че тази блокада ограничи и наруши вноса и износа на храна, гориво и медицински материали, както и хуманитарна помощ; като има предвид, че необоснованото забавяне и/или отказ за влизане на плавателни съдове в пристанищата на Йемен, представлява неправомерна едностранна принудителна мярка съгласно международното право; И. като има предвид, че хуманитарното положение в Йемен беше допълнително

6 затруднено от налагането на 6 ноември 2017 г. от страна на коалицията, ръководената от Саудитска Арабия, на блокада на сухопътните, морските и въздушните граници; като има предвид, че морското пристанище на Аден и сухопътната граница на ал-уадеа на границата между Саудитска Арабия и Йемен са отворени отново; като има предвид, че все още под блокада се намират пристанищата на Ходейда и Салеф, както и летището в Сана, превзети от бунтовниците хути през март 2015 г., през които в Йемен влиза приблизително 80% от вноса, включително търговски и хуманитарни стоки; като има предвид, че агенциите за предоставяне на помощи предупредиха, че ако блокадата не бъде вдигната, Йемен ще бъде изправен пред най-големия глад, наблюдаван в света от десетилетия, с милиони жертви; Й. като има предвид, че Резолюция 2216 на Съвета за сигурност на ООН предвижда изрично Комитетът по санкциите да счита, че някои лица възпрепятстват осигуряването на хуманитарна помощ в Йемен; К. като има предвид, че въздушните удари на коалицията във и около Сана бяха засилени през последните седмици, причинявайки жертви сред цивилното население и унищожаването на инфраструктура; като има предвид, че на десетки въздушни удари, водени от Саудитска Арабия, се приписва вината за безразборно убиване и раняване на цивилни лица в нарушение на международното право относно воденето на война, включително чрез използването на забранените от международната общност касетъчни боеприпаси; като има предвид, че бунтовниците хути изстреляха балистични ракети към главното гражданско международно летище в Рияд на 4 ноември 2017 г.; като има предвид, че през тази година десетки ракети са били изстреляни към територията на Саудитска Арабия; като има предвид, че военните закони забраняват умишлените и безразборни нападения срещу цивилни граждани; като има предвид, че тези нападения се считат за военни престъпления и лицата, които ги извършват, могат да бъдат подложени на наказателно преследване за тях; Л. като има предвид, че положението в Йемен крие сериозни рискове за стабилността на региона, по-специално за Африканския рог, Червено море и поширокия регион на Близкия Изток; като има предвид, че Ал-Кайда на Арабския полуостров (АКАП) успява да се възползва от влошаването на политическата ситуация и на положението по отношение на сигурността в Йемен, разширявайки своето присъствие и увеличавайки броя и мащаба на своите терористични нападения; като има предвид, че АКАП и т.нар. Ислямска държава /Даиш установиха присъствието си в Йемен и извършиха терористични нападения, убивайки стотици хора; М. като има предвид, че е в сила международно оръжейно ембарго срещу подкрепяните от Иран сили на хутите/салех; като има предвид, че според 18-ия годишен доклад на ЕС относно износа на оръжие, държавите членки на ЕС, са продължили да разрешават трансфера на оръжия за Саудитска Арабия след ескалирането на конфликта, в нарушение на Обща позиция 2008/944/ОВППС относно контрола върху износа на оръжие като има предвид, че резолюцията на

7 Парламента от 25 февруари 2016 г. относно хуманитарното положение в Йемен призова заместник-председателя/върховен представител да започне инициатива за налагане на оръжейно ембарго на ЕС по отношение на Саудитска Арабия, в съответствие с Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г.; Н. като има предвид, че според Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) образованието на 2 милиона деца е прекратено напълно; като има предвид, че според OCHA над училища са негодни за употреба поради щети, свързани с конфликта, приютяване на вътрешно разселени лица или окупиране от въоръжени групи ; като има предвид, че са документирани случаи на набиране и използване на деца за борба или за изпълнение на военни задължения; като има предвид, че хиляди учители, след като не им е било изплащано възнаграждение в продължение на над една година, са били принудени да напуснат своята работа, за да намерят алтернативни доходи; като има предвид, че поради унищожаването на критична инфраструктура трудно може да се стигне до малкия процент училища, които все още функционират; О. като има предвид, че журналисти биват многократно възпирани от влизане в Йемен, по-конкретно от ръководената от Саудитска Арабия коалиция, включително чрез недопускането им на полети за предоставяне на хуманитарна помощ от ООН в контролираната от бунтовниците хути столица Сана; П. като има предвид, че решението да се добавят някои лица в целевите списъци за ударите с безпилотни летателни апарати често се взема без съдебни гаранции или заповеди; като има предвид, че нападенията срещу определени лица и съответно тяхното избиване се извършват без справедлив процес; Р. като има предвид, че от началото на конфликта Европейският съюз е отделил 171,7 милиона евро под формата на хуманитарна помощ; като има предвид, че при хуманитарната помощ на ЕС се отдава приоритет на здравеопазването, храненето, продоволствената сигурност, закрилата, подслона, снабдяването с вода и санитарните условия; С. като има предвид, че въпреки проявата на високо равнище за набиране на средства за хуманитарната криза в Йемен, състояла се в Женева през април 2017 г., по време на която различни държави и организации поеха ангажименти в размер на 1,1 милиарда щатски долара, към 21 ноември 2017 г. донорите са предоставили средства, възлизащи едва на 56,9% от призива на ООН за хуманитарна помощ за Йемен за 2017 г. в размер на 2,3 милиарда щатски долара; 1. осъжда най-категорично продължаващото насилие в Йемен и всички нападения срещу цивилното население и гражданската инфраструктура, които съставляват военни престъпления; изразява дълбоката си загриженост по повод на тревожното влошаване на хуманитарното положение в Йемен; изразява дълбоко съжаление във връзка със загубата на човешки живот, причинена от конфликта и изключително тежките страдания на хората, лишени от хуманитарна помощ и жизненоважни стоки, попаднали в обсега на сраженията, разселени или загубили

8 поминъка си, и изразява своите съболезнования на семействата на жертвите; отново потвърждава ангажимента си да продължи да подкрепя Йемен и народа на Йемен; 2. изразява пълната си подкрепа за усилията на генералния секретар на ООН и на специалния пратеник на генералния секретар на ООН за Йемен за постигане на възобновяване на преговорите; подчертава, че само политическо, приобщаващо и постигнато по пътя на преговорите решение може да възстанови мира и да запази единството, суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Йемен; призовава всички международни и регионални участници да работят конструктивно с партиите в Йемен, за да се създадат условия за спиране на ескалацията на конфликта и договаряне на решение; призовава Саудитска Арабия и Иран да работят за слагане на край на сраженията в Йемен и за подобряване на двустранните отношения; призовава Иран да преустанови незабавно предоставянето пряко или чрез посредници на подкрепа за силите на хутите в Йемен; 3. призовава всички страни по конфликта да се споразумеят незабавно за прекратяване на враждебните действия, което да бъде наблюдавано от ООН, като първа стъпка към възобновяването на мирните преговори под ръководството на ООН; настоятелно призовава всички страни да се ангажират, в дух на добра воля и без предварителни условия, в нов кръг на мирните преговори под ръководството на ООН във възможно най-кратък срок; изразява съжаление относно решението на бойците хути и техните съюзници да отхвърлят Исмаил Улд Шейх Ахмед, като преговарящ за мира; 4. призовава ЗП/ВП незабавно да предложи интегрирана стратегия на ЕС за Йемен и да даде нов тласък за инициатива за мир за Йемен под егидата на ООН; отново заявява своята подкрепа за усилията на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) за улесняване на възобновяването на преговорите и настоятелно призовава всички страни по конфликта да отговорят на тези усилия по конструктивен начин и без да поставят предварителни условия; подчертава, че прилагането на мерки за изграждане на доверие, като например освобождаването на политически затворници, незабавни стъпки към трайно прекратяване на огъня, механизъм за наблюдение от ООН на изтеглянето на силите, улесняване на хуманитарния и търговския достъп, инициативи за неформална дипломация с участието на страни от сферата на политиката, сигурността и гражданското общество, е от съществено значение за улесняване на връщането към правилен политически курс; 5. изразява съжаление във връзка със закриването на морските пристанища, летищата и сухопътните пропускателни пунктове в Йемен от Саудитска Арабия и нейните коалиционни партньори, което доведе до по-нататъшно влошаване на положението в страната; счита, че мерките от страна на коалицията за възстановяване на дейността в пристанището на Аден и за отваряне на граничния контролно-пропускателен пункт ал-уадеа са стъпка в правилната посока; настоятелно призовава коалицията да гарантира незабавното възобновяване на

9 дейността на пристанищата Ходейда и Салеф и отварянето на сухопътните граници за хуманитарна помощ, както и на доставките на основни търговски стоки; 6. подчертава, че Съветът за сигурност на ООН, с цел справяне с извънредната хуманитарна ситуация и с цел изграждане на доверие между страните по начин, който ще бъде от полза за политически преговори, насърчава бързото постигане на съгласие относно разполагането на допълнителни наблюдатели в рамките на Механизма за проверки и инспекции на ООН, относно повишаване на капацитета на всички пристанища на Йемен и относно подобряване на достъпа до летището в Сана; 7. призовава всички страни в конфликта да позволят незабавен и пълен достъп на хуманитарните работници до засегнатите от конфликта области, за да може да се достигне до нуждаещите се, като призовава също за гарантиране на сигурността на хуманитарните работници; призовава Съвета и Съвета за сигурност на ООН, при изпълнението на Резолюция 2216 на Съвета за сигурност на ООН, да идентифицират лицата, които възпрепятстват предоставянето на хуманитарна помощ в Йемен, и да наложат целенасочени санкции срещу тях; 8. осъжда безразборните въздушни удари на коалицията, довели до жертви сред цивилното население, в т.ч. деца, и унищожаването на цивилна и медицинска инфраструктура; осъжда подобните неизбирателни нападения от страна на хутите и съюзническите сили, които причиняват смъртта на цивилни лица, както и използването на болници и училища от страна на тези групи като бази за организиране на нападения; 9. осъжда неизбирателните ракетни нападения срещу градове в Саудитска арабия, по-специално на основното гражданско международното летище в Рияд Крал Халед на 4 ноември 2017 г. от сили на хутите/салех; 10. настойчиво приканва всички страни да предоставят достъп на журналистите до страната, включително в границите на всички територии и отвъд фронтовите линии в страната; отбелязва, че недопускането от страна на Йемен на влизането на журналисти в страната е причината да липсва отразяване на кризата, което затруднява хуманитарните работници в усилията им да привлекат вниманието на международната общност и донорите към катастрофалната ситуация; приветства неотдавнашното освобождаване на Яхия Абдулракеб ал-джубеихи, Абед ал- Махзири и Камел ал-козани и настоятелно призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички останали журналисти, лишени от свобода; 11. призовава всички страни да спазват международното хуманитарно право и международното право в областта на правата на човека, да гарантират защитата на цивилното население и да се въздържат от пряко насочване на удари срещу гражданска инфраструктура, по-конкретно здравни заведения и водни системи; 12. припомня, че целенасочените нападения срещу цивилно население и гражданска

10 инфраструктура, в това число болници и медицински персонал, съставляват тежко нарушение на международното хуманитарно право; настоятелно призовава международната общност да направи необходимото за международното наказателно преследване на лицата, отговорни за нарушенията на международното право, извършени в Йемен; в това отношение подкрепя изцяло решението на Съвета на ООН по правата на човека да проведе задълбочено разследване на престъпленията, извършени по време на конфликта в Йемен; 13. подкрепя изцяло усилията на държавите членки на ЕС, и на трети държави за създаване на международни механизми за събиране на доказателства и търсене на отговорност от лицата, отговорни за тежки нарушения на правата на човека и нарушения на международното хуманитарно право; подчертава, че гарантирането на търсене на отговорност за нарушенията е абсолютно наложително за постигането на дългосрочно уреждане на конфликта; приветства, във връзка с това, създаването на група на ООН от водещи международни и регионални експерти с мандат да наблюдават и да докладват за положението с правата на човека в Йемен и да извършат цялостен преглед на всички твърдения за нарушения на и злоупотреби с международното право в областта на правата на човека и други подходящи и приложими области на международното право, извършени от всички страни в конфликта от март 2015 г. насам; изразява съжаление, че усилията за започване на независимо разследване бяха блокирани; 14. изразява дълбока загриженост, че от нестабилността в Йемен се възползват терористични и екстремистки организации като ИДИЛ/Даиш и АКАП; настоятелно призовава правителството на Йемен да поеме своята отговорност в борбата срещу ИДИЛ/Даиш и АКАП; подчертава необходимостта всички страни по конфликта да предприемат решителни действия срещу подобни групировки, чиито дейности са сериозна заплаха за уреждането на конфликта по пътя на преговорите и за сигурността в региона и извън него; потвърждава ангажимента на ЕС да се противопоставя на екстремистките групи и на техните идеологии и подчертава необходимостта страните в региона да направят същото; 15. призовава Съвета ефективно да насърчава спазването на международното хуманитарно право съгласно съответните насоки на ЕС; отново заявява поспециално необходимостта от строго прилагане от всички държави членки на ЕС, на правилата, установени в Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета; в тази връзка припомня своята резолюция от 25 февруари 2016 г. относно хуманитарното положение в Йемен, в която ЗП/ВП се призовава за започване на инициатива за налагане от страна на ЕС на оръжейно ембарго на Саудитска Арабия с оглед на сериозните твърдения за нарушения на международното хуманитарно право от Саудитска Арабия в Йемен и обстоятелството, че продължаването на издаване на разрешения за продажба на оръжия на Саудитска Арабия съответно би било в нарушение на общата позиция 2008/944/ОВППС на Съвета; 16. подкрепя призива на ЕС към всички страни в конфликта да предприемат всички необходими стъпки, за да предотвратяват и реагират на всички форми на насилие,

11 включително сексуалното насилие и насилието, основано на пола, в ситуации на въоръжен конфликт; решително осъжда нарушенията на правата на детето и изразява безпокойство относно ограничения достъп на децата дори до основни здравни грижи и образование; осъжда набирането и използването на деца войници във въоръжени действия, било то от правителствени сили или от въоръжени опозиционни групировки; 17. приветства ангажиментите, поети по време на донорската среща на високо равнище за хуманитарната криза в Йемен, и подчертава необходимостта от координирани хуманитарни действия под ръководството на ООН с цел облекчаване на страданието на народа на Йемен; призовава за незабавното мобилизиране на средствата, обещани за Йемен, и за финансиране в пълен размер на Плана на ООН за 2017 г. за хуманитарна реакция за Йемен; 18. приветства факта, че ЕС и неговите държави членки са готови да увеличат хуманитарната помощ за населението в цялата страна, за да се отговори на нарастващите нужди, както и да мобилизират помощта си за развитие за финансиране на проекти в критичните сектори; 19. решително подкрепя работата на заместник генералния секретар на ООН по хуманитарните въпроси и координатор за спешната помощ, Марк Лоукок, и неговия предшественик Стивън О'Брайън, в усилията им за облекчаване на страданието на населението на Йемен; 20. призовава ЕС и неговите държави членки, успоредно със своите хуманитарни и политически усилия, да подкрепят действия за устойчивост и изграждане на мира, включително чрез подкрепа за участниците от гражданското общество и местните икономически и управленски структури, с цел да се осигури бързо възстановяване на основни услуги и инфраструктура, да се стимулира местната икономика и да се насърчават мирът и социалното сближаване; 21. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния секретар на ООН, на генералния секретар на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, на генералния секретар на Лигата на арабските държави и на правителството на Йемен.

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0655/2017 22.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2017)0273 Хуманитарното положение в Йемен Резолюция на Европейския парламент от 15 юни 2017 г. относно хуманитарното положение в Йемен (2017/2727(RSP))

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0448/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0413/2017 12.6.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 6.7.2015 B8-0688/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0444/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0670/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8 0807/2016 17.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0449/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0444/2018 } B8-0445/2018 } B8-0446/2018 } B8-0447/2018 } B8-0448/2018 } B8-0449/2018 } B8-0450/2018 } RC1 3.10.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0275/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 6.7.2015 B8-0680/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласуване ( за, против, въздържали се) ЕГ (...,...,...) електронно

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0086/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0136/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0155/2016 27.1.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0684/2017 11.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 9.2.2017 A8-0228/102 102 Лоренцо Фонтана от името на групата ENF Съображение 4 (4) През последните години терористичната заплаха бързо се разрасна и промени. Физическите лица, наричани чуждестранни бойци

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2016)0422 Положението в Северен Ирак/Мосул Резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2016 г. относно положението Северен Ирак/Мосул (2016/2956(RSP))

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0320/2018 2.7.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0124/2017 25.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1166/2016 24.10.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0279/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 12.3.2018 A8-0062/24 24 Параграф 11a (нов) 11a. потвърждава, че бюджетът на ЕС може и следва да се използва за насърчаване на разоръжаването, включително ядреното разоръжаване, и отново заявява, че държавите

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0022/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 27.4.2015 B8-0360/29 29 Съображение Б Б. като има предвид, че темата на изложението в Милано през 2015 г. дава възможност да се обмислят и обсъдят различните опити за намиране на решения на противоречията

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0149/2016 27.1.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на /заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0668/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0167/2019 11.3.2019 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/21 21 Параграф 3 г (нов) 3г. изисква гръцката полиция да извърши пълно разследване на убийството и малтретирането на Зак Костопулос, така че всички отговорни лица да бъдат изправени

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0251/2018 28.5.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

PR_INI_art121

PR_INI_art121 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по външни работи 2014/2016(INI) 5.2.2014 ПРОЕКТОДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно установяването на общи визови

Подробно

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдавнашните атаки на Боко Харам (2014/2729(RSP)) Европейският

Подробно

RE_QO

RE_QO ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 17.9.2014 B8-0000/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-0000/2014 внесено съгласно член

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0023/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0387/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 28.5.2018 A8-0178/12 12 Параграф 55 55. призовава, за да се направи системата по-проста и по-прозрачна, действащата система за изчисляване на директните плащания по стълб I, особено в държави членки, в

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ Неокончателен вариант P8_TA-PROV(2019)0115 Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0140/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на Комисията внесено съгласно член 123, параграф

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.4.2018 A8-0146/1 1 Параграф 1 1. подчертава, че делът на бюджета на Парламента през 2019 г. следва да се запази под 20% от функция V; отбелязва, че размерът на бюджетната прогноза за 2019 г. отговаря

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0505/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2015)0463 Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2015 г. относно Ибрахим Халауа,

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.2.2019 A8-0057/1 1 Съображение З З. като има предвид, че транспортирането е стресиращо за животните, тъй като ги излага на редица предизвикателства, които са вредни за благосъстоянието им; като има предвид,

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 15.7.2014 B8-0052/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Комисията внесено съгласно член 123, параграф

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0543/2017 } B8-0544/2017 } B8-0547/2017 } B8-0551/2017 } B8-0553/2017 } B8-0554/2017 } RC1 4.10.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0672/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0318/2016 2.3.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Съвет на Европейския съюз ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ Спасяване на човешки живот и облекчаване на човешкото страдание Italian Cooperation/Annalisa Vandelli

Съвет на Европейския съюз ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ Спасяване на човешки живот и облекчаване на човешкото страдание Italian Cooperation/Annalisa Vandelli Съвет на Европейския съюз ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ Спасяване на човешки живот и облекчаване на човешкото страдание Italian Cooperation/Annalisa Vandelli ИЗРАЗ НА СОЛИДАРНОСТ Чрез предоставянето на хуманитарна

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0137/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 28.4.2015 A8-0144/1 1 Параграф 6 6. счита, че ът следва да служи като пример, като полага специални усилия във връзка с размера на своя бюджет и степента на увеличение на разходите в сравнение с 2015 г.;

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/9 9 Параграф 39 a (нов) 39a. посочва, че при настоящата система лицата, на които е предоставена международна закрила, са хванати в капан в държавата членка, в която им е предоставено убежище,

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 23.5.2018 A8-0159/7 7 Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Малин Бьорк, Щефан Ек, Палома Лопес Бермехо, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Хавиер Кусо Пермуй, Мигел Урбан

Подробно

Европейски съвет Брюксел, 18 октомври 2018 г. (OR. en) EUCO 13/18 CO EUR 16 CONCL 5 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци

Европейски съвет Брюксел, 18 октомври 2018 г. (OR. en) EUCO 13/18 CO EUR 16 CONCL 5 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци Европейски съвет Брюксел, 18 октомври 2018 г. (OR. en) EUCO 13/18 CO EUR 16 CONCL 5 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (18 октомври 2018

Подробно