ПРОГРАМА НА ТЕМАТИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ 4. ОБЩУВАНЕ И РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИ И ОБЩНОСТИ ПРОГРАМА БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ 09.

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОГРАМА НА ТЕМАТИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ 4. ОБЩУВАНЕ И РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИ И ОБЩНОСТИ ПРОГРАМА БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ 09."

Препис

1 ПРОГРАМА НА ТЕМАТИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ 4. ОБЩУВАНЕ И РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИ И ОБЩНОСТИ ПРОГРАМА БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ г., Велинград Цел на обучението: Да затвърди стандарта и гарантира качеството на бъдещите обучения по Направление 4. Общуване и работа с потребители и общности на Програма библиотеки - България. Задачи: Запознаване с профила на бъдещите обучаеми; Запознаване с учебното съдържание и обсъждане на учебните материали; Изясняване на организацията и последователността на учебния процес; Трениране на умения за провеждане на интерактивни обучения; Получаване на обратна връзка и подкрепа в развитието като обучители по четвърто направление; Договаряне на стандарти и система за оценка на изпълнението по предварителна подготовка преди провеждане на обученията техническа и организационна, провеждането на обученията и последващо проследяване на ефективността; Обмен на опит и идеи. Начин на работа: Tренинг лаборатория всеки от участниците ще направи демонстрация на миниобучение една сесия по включените в направлението теми. Всяка сесия след това ще бъде обсъдена, анализирана и оценена. Ще се изработват и видео записи с последващи видеоанализи. Ще се провеждат и пленарни дискусии за интеграция на добрите практики и постиженията в обучението. В края на всеки ден ще се провеждат и съвместни обсъждания за ефективността на интерактивното обучение по направление 4. Общуване и работа с потребители и общности.

2 пристигане, настаняване и обяд Ден 1 (9 май, понеделник) Въвеждаща сесия запознаване, очаквания, правила за групова работа, представяне на програмата на обучението Представяне на целта, задачите и програмата Изследване на очаквания и опасения Изработване и постигане на съгласие на правила за групова работа Преглед и постигане на съгласие по съдържанието на програмата и процеса, който ще следваме Визия на Програма библиотеки България. Място и роля на обучителната част от програмата и обучението по четвърто направление. Профил на бъдещите участници в обученията. Структура и съдържание на учебните материали в направлението Почивка Преглед на те и индикаторите за оценка на симулациите Самостоятелна подготовка по представянията Презентации Съвместно обсъждане на учебните материали по направлението и предложената методика Работа в малки групи и групова дискусия Представяне, допълване, постигане на съгласие Разработване на график за представяния Подобряване дизайн на презентации Уточняване микро-дизайн на упражнения Подготовка на работни материали Индивидуални консултации с водещите Оценка на работата през деня Дискусия с отразяване на флипчарт +, делта Ден 2 (10 май, вторник) Откриване на деня Първа презентация - по модул Умения за общуване, тема Стилове и инструменти на ефективното общуване с потребители на библиотечни услуги

3 Втора презентация - по модул Умения за общуване, тема Стилове и инструменти на ефективното общуване с потребители на библиотечни услуги Обяд Трета презентация - по модул Умения за общуване, тема Общуване в критични ситуации с потребители на библиотеката Четвърта презентация - по модул Умения за общуване, тема Общуване в критични ситуации с потребители на библиотеката Оценка на работата през деня Дискусия с отразяване на флипчарт взаимодействия, процес, съдържание Обсъждане в аквариум Впечатления от деня, изводи и планове Вечеря

4 Ден 3 (11 май, сряда) Откриване на деня. Пета презентация - по модул Работа в група, тема Екип и група. Екипни взаимодействия и екипно развитие Шеста презентация - по модул Работа в група, тема Екип и група. Екипни взаимодействия и екипно развитие Обяд Седма презентация - по модул Работа в група, тема Лидерски умения Осма презентация - по модул Работа в група, тема Лидерски умения Оценка на работата през деня Дискусия с отразяване на флипчарт преживявания, процес, съдържание Обсъждане в аквариум Впечатления от деня, изводи и планове Вечеря

5 Ден 4 (12 май, четвъртък) Откриване на деня Девета презентация - по модул Презентационни умения, тема Основни техники за презентиране връзка по предварително зададените открояване на индивидуалните Десета презентация - по модул Презентационни умения, тема Основни умения за презентиране и взаимодействие с потребителите на библиотеката Обяд Единадесета презентация - по модул Учене през целия живот, тема Ролята на библиотеката за учене през целия живот Кафе пауза Организация на учебния процес екип, логистика, теми, провеждане. Оценка на семинара и закриване на обучението. връзка по предварително зададените открояване на индивидуалните връзка по предварително зададените открояване на индивидуалните Обсъждане в пленарна група. Интеграция на опита и постиженията Преглед на очакванията, споделяне на впечатления, попълване на формуляри за обратна връзка

Портал библиотеки България

Портал библиотеки България Програма Глоб@лни библиотеки България - в подкрепа на доброволчеството в библиотеките Ловеч, 25.03.2011 г. книга и четене 25 6 3 1 информация и знания шкаф или хранилище 82 място за общуване място за работа

Подробно

Presentation_Albena

Presentation_Albena ЛЕТЕН КОУЧИНГ РИТРИЙТ Десето юбилейно издание на ПУЛСът на Коучинга сертификационна обучителна програма Имаме удоволствието да ви поканим на старта на едно необикновено, 10то юбилейно издание на ПУЛСът

Подробно

Съдържание Предговор... 9 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ Обхват на дисциплината Методи за получаване и затвърждаване на теоретични знания и пр

Съдържание Предговор... 9 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ Обхват на дисциплината Методи за получаване и затвърждаване на теоретични знания и пр Съдържание Предговор... 9 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ... 11 1. Обхват на дисциплината... 11 2. Методи за получаване и затвърждаване на теоретични знания и практически умения по време на семинарните занятия...

Подробно

Регионална инспекция по околна среда и води Велико Търново 5002 Велико Търново, България, ул. Никола Габровски 68, тел.: , факс: +359

Регионална инспекция по околна среда и води Велико Търново 5002 Велико Търново, България, ул. Никола Габровски 68, тел.: , факс: +359 Регионална инспекция по околна среда и води Велико Търново 5002 Велико Търново, България, ул. Никола Габровски 68, тел.: +359 62 62 03 58, факс: +359 62 62 37 84 e-mail: riosvt-vt@riosvt.org; www.riosvt.org

Подробно

Изграждане на ключовата компетентност Инициативност и предприемчивост в гимназиален етап на училищното образование ПРОГРАМА ЗА ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП Ден 1:

Изграждане на ключовата компетентност Инициативност и предприемчивост в гимназиален етап на училищното образование ПРОГРАМА ЗА ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП Ден 1: Изграждане на ключовата компетентност Инициативност и предприемчивост в гимназиален етап на училищното образование ПРОГРАМА ЗА ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП Ден 1: 09:00 10:30 Представяне на лекторите и участниците/

Подробно

Microsoft PowerPoint ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint ppt [Compatibility Mode] Въздействието на дигиталните библиотеки върху е-образованието и тенденции за разгръщане сериозния им потенциал сред потребителите Резултати от Междинно проучване за оценка на въздействието на програма

Подробно

Разпределение на квалификационен модул Социална интеграция ключови компетенции и умения, по проект QualiProAIR, Програма Еразъм + Разработено от: Таня

Разпределение на квалификационен модул Социална интеграция ключови компетенции и умения, по проект QualiProAIR, Програма Еразъм + Разработено от: Таня Разпределение на квалификационен модул Социална интеграция ключови компетенции и умения, по проект QualiProAIR, Програма Еразъм + Разработено от: Таня Николова и Елена Шишманова (контакти: office@bco.bg,

Подробно

Академия НИКЕ Портфолио г. Обучения с кредити .pages

Академия НИКЕ Портфолио г. Обучения с кредити  .pages Какво получава екипът на образователната институция в резултат на нашите обучения? Полезни съвременни техники за работа, които подпомагат учителите за поставянето на ученика в центъра на образователния

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ; tcc_var

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ;   tcc_var ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: 756-756; тел./факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com Училищен план за насърчаване и повишаване

Подробно

Проект BG051PO Подобряване на достъпа до образование и обучение за студентите в магистърските програми на Историческия факултет на СУ

Проект BG051PO Подобряване на достъпа до образование и обучение за студентите в магистърските програми на Историческия факултет на СУ ПРОЕКТ на Факултета по класически и нови филологии, Софийски университет Св. Климент Охридски Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския

Подробно

Sem 0

Sem 0 Дипломантски (магистърски) семинар Въведение Цел на дисциплината Целта на дисциплината е да разшири и задълбочи знанията на студентите, свързани с провеждането на научни изследвания в сферата на информационните

Подробно

П Л А Н

П Л А Н ДЕТСКА ГРАДИНА 20 ВЕСЕЛИ ОЧИЧКИ 6300 гр.хасково, ул. Филип Тотю 4, тел 038/624 971 E- mail veseliochichki_20@abv.bg УТВЪРДИЛ: Д.Нейкова Директор ДГ 20 П Л А Н ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ДГ 20 Весели очички

Подробно

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г Утвърдил: Ваня Грашкина, Изпълнителен директор (01.03.2018 г. ) План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода 2018 2020 г. Тема 1: Привеждане

Подробно

Справяне със стреса на работното място. Стресът и родителски срещи. Стресът в класната стая.

Справяне със стреса на работното място. Стресът и родителски срещи. Стресът в класната стая. Справяне със стреса на работното място. Стресът и родителски срещи. Стресът в класната стая. Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 12/01.09.2016 и Закона

Подробно

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНьор Околна EHS среда, здравословни и безопасни условия на труд 08 октомври 2015 г. София Хотел Балкан НАЧАЛО партньори фору

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНьор Околна EHS среда, здравословни и безопасни условия на труд 08 октомври 2015 г. София Хотел Балкан НАЧАЛО партньори фору EHS Индустриален клъстер Средногорие е сдружение с нестопанска цел, сформирано на базата на индустриалнорегионален принцип, което обединява интересите, възможностите и целите на големите индустриални компании

Подробно

BE THE CHANGE NO01-KA _5 ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА В НОРВЕГИЯ ПОСЛЕДНАТА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ BE THE CHANGE НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗЪМ+

BE THE CHANGE NO01-KA _5 ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА В НОРВЕГИЯ ПОСЛЕДНАТА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ BE THE CHANGE НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗЪМ+ ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА В НОРВЕГИЯ ПОСЛЕДНАТА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗЪМ+ СЕ ПРОВЕДЕ В НОРВЕГИЯ ОТ 18.05.2019 TО 26.05.2019 Г. В СЪБИТИЕТО СЕ ВКЛЮЧИХА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ПАРТНЬОРСТВОТО

Подробно

Въведение в квалификационния модул Социална интеграция ключови компетенции и умения (Таня Николова) Разработено от Таня Николова за Българска консулта

Въведение в квалификационния модул Социална интеграция ключови компетенции и умения (Таня Николова) Разработено от Таня Николова за Българска консулта Въведение в квалификационния модул Социална интеграция ключови компетенции и умения (Таня Николова) Разработено от Таня Николова за Българска консултантска организация ЕООД Контакт: Tel. ++359 (2) 962

Подробно

Портфолио

Портфолио ПОРТФОЛИО на Любка Харизанова, учител по български език и литература СЪДЪРЖАНИЕ Лична информация Философия на преподаването Методи на обучението и практики Дейности Контакти ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Образование:

Подробно

Microsoft PowerPoint - 46A05EE EF.ppt

Microsoft PowerPoint - 46A05EE EF.ppt НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО НАРКОМАНИИ ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРЕВАНТИВНИ ПРОГРАМИ Процесът на оценка на Процесът на оценка на резултатите: Връзката между превенция и оценка на ефективността

Подробно

Съдържание на квалификационния модул Социална интеграция ключови компетенции и умения, по проект QualiProAIR, Програма Еразъм + Разработено от: Таня Н

Съдържание на квалификационния модул Социална интеграция ключови компетенции и умения, по проект QualiProAIR, Програма Еразъм + Разработено от: Таня Н Съдържание на квалификационния модул Социална интеграция ключови компетенции и умения, по проект QualiProAIR, Програма Еразъм + Разработено от: Таня Николова и Елена Шишманова (контакти: office@bco.bg,

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Проект: BG051PO001-4.3.04-0052 Развитие на център за електронни форми на дистанционно обучение в Лесотехнически университет Безвъзмездна финансова помощ в размер на 648 744,71 лева. Продължителност 24

Подробно

Презентация PowerPoint

Презентация PowerPoint Годишен отчет на педагогическите съветници за учебната 2015 2016 година Консултативна дейност Индивидуално консултиране на ученици, свързано с разрешаване на проблемни ситуации; с личностно, интелектуално

Подробно

90 СОУ „ГЕНЕРАЛ ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН“

90 СОУ „ГЕНЕРАЛ ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН“ Училище с лидерски екип, обучаващо знаещи, можещи и уверени ученици, с подкрепата на иновативни учители и в сътрудничество с общността. 90 СОУ ГЕНЕРАЛ ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН СЪДЪРЖАНИЕ 1.График за дейностите

Подробно

/"' I,,i J. i,' // YTBbP{LrJr:,,h../"''-"" I -/.4./ L' A-P CTEOAH KOHCTAHTIHO MrrHr4cTbP HA 3APABEOTTA3 YqE,EHA IIPOTPAMA 3A CTIEIIITAJIHOCT IICI4XILA

/' I,,i J. i,' // YTBbP{LrJr:,,h../''- I -/.4./ L' A-P CTEOAH KOHCTAHTIHO MrrHr4cTbP HA 3APABEOTTA3 YqE,EHA IIPOTPAMA 3A CTIEIIITAJIHOCT IICI4XILA /"' I,,i J. i,' // YTBbP{LrJr:,,h../"''-"" I -/.4./ L' A-P CTEOAH KOHCTAHTIHO MrrHr4cTbP HA 3APABEOTTA3 YqE,EHA IIPOTPAMA 3A CTIEIIITAJIHOCT IICI4XILATPHTIHVT TPI4XH (3A MEAI4III{HCKIT CECTPW W @EIAIIIEPII)

Подробно

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ Г Р А Ф И К за седмични оперативни срещи Съгласно чл. 5, ал. 3 от Правилника за устройството и дейността на Национален център за информация и документация

Подробно

LP2 Stage 3

LP2 Stage 3 УЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗЕЛЕНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ ЕВРОПА МОДУЛ 3: ПРОМЕНЕНИ ПЕРСПЕКТИВИ. Помагалото е разработено по проект "Зелени предприемачи Европа". Проектът е финансиран и с подкрепата на Европейската комисия.

Подробно

Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен

Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен Мотивировка на темата Форум Изследователски подходи в обучението по български език Съвременните динамични процеси в езика и трудностите

Подробно

Насоки за справяне с предизвикателствата по осигуряване на качеството и оценката в рамките на FRAMELOG Effebi Association Октомври 2018 г. 1 Насоки за

Насоки за справяне с предизвикателствата по осигуряване на качеството и оценката в рамките на FRAMELOG Effebi Association Октомври 2018 г. 1 Насоки за Насоки за справяне с предизвикателствата по осигуряване на качеството и оценката в рамките на Effebi Association Октомври 2018 г. 1 Съдържание 1.Въведение... 5 2.Прилагане на насоките... 6 2.1.Насоки за

Подробно