XJ-3000С

Размер: px
Започни от страница:

Download "XJ-3000С"

Препис

1 ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА Пречиствател на въздух HF 380A Уважаеми клиенти, Поздравяваме Ви за закупуването на този уред на Heaven Fresh. Както всички други продукти на Heaven Fresh и този уред е разработен на базата на най-новите технически постижения и в производството му са вложени сигурни и модерни електронни и електрически елементи. Отделете няколко минути, преди да включите уреда и прочетете следващата инструкция за експлоатация. Благодарим Ви! 1

2 Контролен панел Сензор за прах Front Cover Преден капак Air Inlet Въздушни отвори Locking Tabs (on both sides) Закрепване на предния капак Washable Pre Filter Предварителен филтър Electrostatically-Charged Plasma Dust Collector Плазмен електростатичен колектор Activated Carbon Filter Активен карбонов филтър High Performance HEPA Filter ХЕПА филтър TiO Filter Фотокаталитичен филтър UV Lamp Антибактериална UV лампа 2

3 ПРЕДИ ДА ВКЛЮЧИТЕ УРЕДА HF 380 За да се възползвате максимално от точността на Сензора за чист въздух, следвайте посочените по-долу стъпки. 1. Оставете уреда да работи два или повече часа. 2. През това време увеличете колкото е възможно проветрението на стаята дори като отворите прозорец, ако въздухът навън е поне относително чист. 3. Изключете пречиствателя HF-380 от контакта и веднага го включете пак в контакта, а после и от копчето, и повторете операцията. Изключването на Интели-Про от контакта и незабавното му повторно включване в контакта възтановява паметта на сензора за чист въздух. Сензорът първо ще провери дали въздухът е максимално чист, а после незабавното му повторно включване ще го направи по-стриктен при нормална работа. Обяснение на индикаторите Индикатор за отрицателните йони и UV UV/Negative Ion Indicator - Когато UV лампата и йонизаторът работят правилно, синият индикатор постепенно ще избледнява и отново ще става ярък в рамките на всеки 5 секунди. Индикатор за мирис Odor Indicator - Индикаторът за мирис ще свети винаги, когато сензорът за мирис установи мирис (като например пушек) в помещението. Индикатор за прах и алергени Durst and Allergen Indicator - Индикаторът за прах и алергени ще свети винаги, когато бъде установено наличието на прах или други алергени. Наблюдение на чистия въдух Clean Air Monitor - Когато бъде установено наличието на миризма, прах или дразнители, функцията наблюдение на чистия въдух ще посочва нивото на замърсяване. Когато замърсяването е голямо, ще светят всичките четири LED светлини. Указания за използване - Поставете уреда поне на 30 см от стената. Включване - Включете уреда в подходящ контакт. Натиснете копчето Включване/изключване (POWER ON/OFF). Ще светнат копчето за включване и Индикаторът за отрицателните йони и UV. Натиснете Включване/изключване отново и уредът ще престане да работи. Степени на вентилиране - Този уред предлага избор от пет различни степени на вентилатора. Моля, изберете подходящото ниво на циркулация според качеството на въздуха във вашето помещение и според големината на помещението. Степента на вентилатора ще се променя при всяко натискане на бутона Вентилатор (FAN). 3

4 LED светлината ще показва коя от следните степени сте избрали: Спокоен слаб среден силен авто Автоматично дейстние - Натискайте копчето Вентилатор, докато не стигнете до степента автоматично действие (LED ще показва АUTO). - При автоматично действие уредът автоматично включва подходящата скорост на вентилатора (средна или слаба), според установеното от сензора ниво на мирис, прах или дразнители във въздуха. Когато въздухът бъде прочистен, уредът автоматично ще превключи обратно на слаба или спокойна степен. Включване на определени интервали от време - За да включите действието отчитане на време, натиснете копчето Автотаймер (AUTOTIMER) - При функцията Автотаймер ще започне отчитане на времето в зависимост от това, колко пъти натиснете копчето Автотаймер. LED ще показва кой от следните интервали е избран: 1 час 2 часа 8 часа ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА Преди почистване или прибиране на уреда, моля да го изключите от ел.мрежа. Задължително е почистването да се прави на всеки 2-3 месеца. Внимателно поставете уреда легнал и следвайте следните 5 стъпки за неговото отваряне. Начини за почистване на различните филтри 1. Отворете предния капак. 3. Извадете предния филтър. 2. Извадете плазмения колектор за прах. 4. Извадете ХЕПА филтъра. 5. Извадете TiO2 филтъра. Почистване и поддръжка на плазмения уловител за прах 4

5 Моля, почиствайте и поддържайте, когато: Индикаторът Чиста метална решетка (СLEAN METAL GRID) мига или свети непрекъснато; Уловителят за прах издава щракащи звуци; Уредът е използван често на място с лошо качество на въздуха. 5

6 1. Свалете плазмения уловител за прах и предният филтър. 2. Вдигнете халката отгоре на пластмасовия капак на металната решетка на уловителя за прах. Моля, слагайте защитни ръкавици, за да не си порежете пръстите. 3. Почистване на плазмения уловител за прах. - Използвайте препарат за миене на чинии; ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА - За да почистите уловителя за прах, използвайте жулеща гъба (кърпа) или четка за зъби; - Използвайте топла вода. Почистване на разтоварващия кабел - Внимателно избършете с пръсти прахта, полепнала по кабела. Ако се затруднявате с отстраняването на замърсяванията, накиснете предварително в разреден препарат за миене на чинии и после изтъркайте с четка за зъби. - Моля, при почистването на уловителя за прах внимавайте да не прекъснете жичките; - Ако бъде прекъсната някоя от разтоварващите електрически жички, уредът ще загуби част или цялата си функция улавяне на прах ; 6

7 - Скъсаните жички трябва да се изхвърлят, а не да се оставят вътре в уреда, защото могат да предизвикат късо съединение или високоволтова искра, освен това ще бъде нарушен контролът върху движението на електричеството в уреда; - Моля, свържете се с дистрибутора за допълнителен електрически кабел. Моля, не почиствайте с препарати, съдържащи киселина или основа. Това може да предизвика ръжда по повърхността на уреда. 4. Основно почистете и подсушете - След почистването, моля, напълно подсушете уреда, преди да го използвате. Иначе може да предизвика електрически удар или повреда. - Ако предният капак на плазмения уловител за прах не е поставен както трябва, в уреда няма да постъпва електричество; - Моля, уверете се, че пластмасовата обвивка на електрическия кабел е поставено на точното място ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА Смяна на филтрите: Моля, сметете филтъра, когато светне индикаторът Смяна на филтър (REPLACE FILTER) Смяна на UV лампата: Животът на една UV лампа е около часа (~ 1 година). Сменете UV лампата, когато е повредена или когато не виждате никаква синя светлина; Преди да смените UV лампата, свалете предния капак, плазмения уловител за прах и филтрите. Леко завъртете UV лампата, свалете тръбата от мястото й и поставете тръба от същия модел. Повторно включване: След почистване и смяна на филтри, пренастройте индикаторите Чиста метална решетка и Смяна на филтър. Инак двата индикатора ще продължат да светят, след като включите уреда. При пренастройване уредът трябва да е включен в контакта, но самият уред трябва да е изключен от копчето. Копчето за пренастройване се намира вътре в уреда (не може да се стигне с пръст). Моля, използвайте клечка за зъби или друг остър предмет, за да натиснете копчето Пренастройване (RESET). 1. Пренастройване на индикатора Чиста метална решетка : Когато уредът е изключен, пренастройването на индикатора 7

8 Чиста метална решетка става, като 2. Пренастройване на индикатора Смяна на натиснете едновременно копчетата филтър : Пренастройване и Време (TIME). - Когато уредът е изключен, пренастройването на индикатора Смяна на филтър става като натиснете едновременно копчетата Пренастройване и Поток (FLOW). ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА Почистване и поддръжка на сензора за прах и дразнители» Сензорът за прах трябва периодично да се почиства. Когато сензорът за прах и/или алергени свети непрекъснато, това може да означава, че трябва да го почистите. Когато сензорът е мръсен при автоматичен режим на работа уредът не може да премине на ниско или спокойно ниво. Стъпки при почистването: 1. Свалете предния капак заедно с капачето на сензора за прах. 2. Извадете сензора за прах и внимателно откачете кабела, който го свързва с уреда. Запомнете, как е бил свързан! 3. Отвинтете капачето на сензора, като използвате малка отвертка. Махнете капачето и сензора. 8

9 4. Основно почистете сензора (най-вече предавателя, приемника и прозрачната част) и кутията на сензора. Почистване на сензора. Почистване на кутията на сензора. 5. След почистването поставете сензора на място и се уверете, че посоката на включване също е правилна. ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ Наблюдение на чистия въдух Въпрос: Защо под Наблюдение на чистия въдух свети само една лампичка LED? Отговор: Първо, въдухът през цялото време може да е чист или пречиствателят за въздух да е поставен така, че сензорът да е прекалено далече от въздушнопреносимите замърсители и дразнители. В този случай преместете уреда по-близо до източника на замърсяване на въздуха в помещението. За проверка на сензора, посипете малко прах или увеличете замърсяването около него. Ако той отчете повишаване на нивото на замърсяване, след като направите това, значи сензорът работи нармолно. Въпрос: Защо под Наблюдение на чистия въдух винаги светят две лампички LED? Отговор: Има много възможности. Една от тях е - замърсеният въздух отвън да циркулира в стаята заедно с Интели-Про. Друга е - в стаята да се произвежда постоянно количество замърсители, като тютюнев дим, например. Важно е също да се отбележи, че прочистването на 9

10 стаята до степен, че да свети само една лампичка, която да показва, че въдухът около Интели-Про е прочистен, може да отнеме известно време. Въпрос: Защо функцията Наблюдение на чистия въдух непрекъснато се включва и изключва? Отговор: Може сензорът за дразнители да е повлиян от мобилен телефон или друг безжичен уред. Дръжте мобилните телефони и другите безжични устройства далече от уреда. Сензорът за прах и дразнители Въпрос: Защо сензорът за прах и дразнители непрекъснато мига? Отговор: Горната част на сензора е поела твърде много прах и трябва да бъде почистена. Моля, погледнете стр. 8 от това упътване за указания как да почистите сензора. Сензорът за мирис Въпрос: Защо не работи сензорът за мирис? Отговор: Трябва да бъде пренастроена неговата памет. Погледнете стр. 4 под Преди използване. Когато уредът се включва за първи път или е бил изключен по-дълго от една седмица, сензорът няма да е толкова чуствителен. След 1-2 дни работа той ще възтанови чуствителността си. Филтърът Въпрос: Защо филтърът се затруднява при остраняванто на прахта и миризмите? Да не би филтърът по грешка да е бил обърнат със задната си част отпред? Филтърът трябва да бъде сменен с нов. Плазменият уловител за прах Въпрос: Защо толкова трудно се отстраняват прахта и миризмите? Електрическите разтоварващи жици са зацапани. Моля, погледнете стр. 5 за указания как да ги почистите и поддържате. Прегледайте електрическите разтоварващи жици, за да се уверите, че не са откачени или прекъснати. Ако са откачени или прекъснати, поправете ги или се свържете с дистрибутора за нови. Уредът не може да се включи Въпрос: Защо уредът не работи, след като е включен от копчето за включване? Докрай ли е включен в контакта? Проверете дали е така. Правилно ли е сглобен уредът след почистване? Проверете. Уредът няма да работи, ако плазменият уловител за прах или предният капак не са поставени правилно. 10

11 Характеристики HF 380А Пречистващ капацитет: макс. площ до 60 м² Консумирана мощност: 80W (при макс. скорост на вентилация) Захранване: V АС / 50-60Hz Йонизация на въздуха: > йони/см³» Филтрираща система : - предварителен филтър миещ се - електростатичен плазма колектор за прах - миещ се - активен карбонов филтър - НЕРА филтър - UV антибактериална лампа 254 Nm - Сензор за прах и замърсен въздух Ниво на пречистване: 99,97 % на всички частици над 0,1 микрон Ниво на шум (db): тих режим (20), ниско (35), средно (45), високо (52) Скорост на вентилация: 200 м³/час ( на макс.скорост ) Автоматичен режим Дистанционно управление Размери ( B х Д х Ш ) в см: 61 х 34 х 25 Тегло в кг: 6,85 Официален Вносител на Heaven Fresh Inc. за България : ТСП ООД 1504 София Офис: ул. Панайот Волов 13 Фирмен магазин: ул. Чаталджа 13 тел.: (02) факс: (02) Internet shop: 11

Пречиствател на въздух HF 310A Инструкция за ползване Официален Вносител и Сервиз за България: ТСП ООД Фирмен магазин: 1504 София, ул. Чаталджа 13 Тел

Пречиствател на въздух HF 310A Инструкция за ползване Официален Вносител и Сервиз за България: ТСП ООД Фирмен магазин: 1504 София, ул. Чаталджа 13 Тел Пречиствател на въздух HF 310A Инструкция за ползване Официален Вносител и Сервиз за България: ТСП ООД Фирмен магазин: 1504 София, ул. Чаталджа 13 Телефон: + 359 2 9431103 Факс: + 359 2 8431819 Интернет

Подробно

PureMate TM SUPER TECH HEALTH U.K. Пречиствател на въздух РМ 510 ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА И БЕЗОПАСНОСТ НА ПОЛЗВАНЕ Благодарим Ви за покупката на PM 510

PureMate TM SUPER TECH HEALTH U.K. Пречиствател на въздух РМ 510 ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА И БЕЗОПАСНОСТ НА ПОЛЗВАНЕ Благодарим Ви за покупката на PM 510 PureMate TM SUPER TECH HEALTH U.K. Пречиствател на въздух РМ 510 ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА И БЕЗОПАСНОСТ НА ПОЛЗВАНЕ Благодарим Ви за покупката на PM 510 пожелаваме Ви дълги години здравословен и чист въздух

Подробно

Пречиствател на въздух HABANERO 2 Инструкция за експлоатация Производител: AIRTEC Корея Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин:

Пречиствател на въздух HABANERO 2 Инструкция за експлоатация Производител: AIRTEC Корея Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин: Пречиствател на въздух HABANERO 2 Инструкция за експлоатация Производител: AIRTEC Корея Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин: www.freshbul.com Фирмен магазин: 1504 София, ул. Чаталджа 13 Телефон:

Подробно

W200 Инструкция за работа Производител: BONECO GROUP Швейцария Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин: Фирмен магазин: 1504 Софи

W200 Инструкция за работа Производител: BONECO GROUP Швейцария Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин:   Фирмен магазин: 1504 Софи W200 Инструкция за работа Производител: BONECO GROUP Швейцария Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин: www.freshbul.com Фирмен магазин: 1504 София, ул. Чаталджа 13 Телефон: + 359 2 9431103 Факс: +

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc L8542350 Rev. 04/04/02 Централа за управление SB.02 Инструкция за експлоатация Упътване за настройка на централа SB. 02 Централа SB.02 може да се използва с мотори, чиято мощност не превишава 500W. Внимание:

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

MAS830

MAS830 Цифров мултиметър MAS830 /MAS830, MAS830B, MAS830L, MAS838/ Ръководство за експлоатация 1. Въведение Цифровият мултиметър серия MAS830 e малък, преносим уред с разрядност на дисплея 3½. Характеризира се

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгл

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгл РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгласие на ERRECOM srl е строго забранено. ERRECOM srl

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Електрическа кана SMEG KLF03 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нова електрическа кана за вода Smeg! За да извлечете

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ КЛИМАТИК (MSV1-09/12HR СПЛИТ ТИП) Благодарим Ви за избора на този климатик! Прочетете внимателно това ръководство преди да пуснете климатика в експлоатация. Забележка: 1. Преди

Подробно

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd Уред за направата на кубчета лед 10029294 10029295 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на това устройство. Моля прочетете внимателно следните инструкции за връзка и употреба и ги следвайте,

Подробно

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea Ultimate Comfort Спецификации на дистанционното Съдържание Модел ŒŸÎË fiÿ ÒfiŸ Спецификации на дистанционното... 2 Захранване Ú Æß æø ªÆ ª Œ Ò Œ Функционални бутони... 3 Работа

Подробно

HPRECV3BK_Notice.indd

HPRECV3BK_Notice.indd BLUETOOTH ТОНКОЛОНА Инструкции за употреба AUX DC 5V SD MIC LED Характеристики на продукта 1. Bluetooth безжична технология 2. AUX вход за слушалки 3. FM радио 4. Поддържа карта памет( MP3 аудио формати

Подробно

Туристическа ютия Explorer Cod BG ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Туристическа ютия Explorer  Cod BG      ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG Туристическа ютия Explorer Cod. 30449 ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 1. Бутон за пулверизация 2. Бутон за подаване на пара 3. Бутон за плисиране 4. Изход на пулверизатора 5. Отвор за пълнене на резервоара за

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic

S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic Инстрикции за безопастност! Основни предпазни мерки които трябва да се спазват, включително следните инструкции за безопасност при използване на това оборудване: Прочетете

Подробно

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF 200 270 MHz честотна лента за блокиране на интерфериращата честота. Теснолентов филтър за средна

Подробно

Color Touch Heating Thermostat

Color Touch Heating Thermostat Екотерм Проект ЕАД www.ecotherm.bg ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на термостат с цветен сензорен дисплей HT-CS02 Редакция 2016 Термостат с цветен сензорен дисплей - HT-CS02 Термостатът HT-CS02 е дигитален,

Подробно

TWE AP01 Videolux

TWE AP01 Videolux Кухненски ФПЧ 2,5 Прах Дим миризми Акари Отходни миризми Мухъл Химикали ЛОС Микроби Филтрира Разгражда Убива Овлажнява Механични замърсители Химични замърсители 化学污染 Биологични замърсители Помага при сух

Подробно

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039 Упътване за употреба IN 5061 Крачкомер insportline PR039 Въведение Благодарим ви, че избрахте този крачкомер. Това е кракомер, който показва време, брой стъпки, калории и др. полезна информация. За да

Подробно

Ръководство за употреба TWS-05

Ръководство за употреба TWS-05 Безжични Bluetooth слушалки TWS-05 Ръководство за употреба (Онлайн версия) Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка. I. Изглед на продукта LED Индикатор/Микрофон

Подробно

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г.

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г. HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Electrical devices are disposed of in the household rubbish. Front of the machine, accessories and packaging for ecological recycling. According to

Подробно

Microsoft Word - ERV Technical Service Manual

Microsoft Word - ERV Technical Service Manual Рекуперативни блокове Сервизно ръководство GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. OF ZHUHAI СЪДЪРЖАНИЕ ПРОДУКТ... 3 1 СПИСЪК С МОДЕЛИ... 3 2 НОМЕНКЛАТУРА... 3 3 ХАРАКТЕРИСТИКИ... 4 4 ДАННИ НА ПРОДУКТА... 5 4.1

Подробно

Register your product and get support at Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя

Register your product and get support at   Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя 7k j 7l i a h b c d e f g Български Поздравяваме ви за покупката

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно