ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Чужд

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Чужд"

Препис

1 ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Срок и ара Нациолно външно и от Профилиращи и Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" Софтуерни и хардуерни уки АЕ 2 2 ЧЕ ИТ ИНФ ИТ Айтос, гр.айтос, СУ Природни уки НЕ 2 2 ЧЕ БЗО БЗО ХООС "Христо Ботев" Айтос, гр. Айтос, СУ "Никола Й. Вапцаров" Чужди езици АЕ 2 2 БЕЛ ЧЕ АЕ РЕ 1004 Айтос, гр. Айтос, СУ "Никола Й. Вапцаров" Софтуерни и хардуерни уки АЕ 2 2 БЕЛ М ИНФ ИТ 1005 Айтос, гр. Айтос, СУ "Никола Й. Вапцаров" Природни уки АЕ 2 2 БЗО ХООС БЗО ХООС Общо за училището: xxx xxx xxx 3 78 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 1006 Айтос, гр. Айтос, ПГСС "Злат нива" Трайни саждения РЕ 2 2 ХООС БЗО 1007 Айтос, гр. Айтос, ПГСС "Злат нива" Земеделско стопанство АЕ 2 2 ГИ БЗО Айтос, гр. Айтос, ПГСС "Злат нива" Айтос, гр. Айтос, ПГСС "Злат нива" Селски туризъм НЕ 2 2 ГИ БЗО Цветарство РЕ 2 2 ХООС БЗО 1

2 Срок и ара Нациолно външно и от Профилиращи и Общо за училището: xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx кв. Предпри Черно море, СУ "Христо Предприемачески АЕ 2 2 БЕЛ М емачество ГИ ИТ ИЦ Ботев" СУ "Иван Вазов" Извършване термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове АЕ 2 2 БЗО ЧЕ 1012 СУ "Йордан Йовков" Софтуерни хардуерни уки АЕ 1 3 ИТ ЧЕ ИТ АЕ 1013 СУ "Епископ Константин Преславски" Екскурзоводско обслужване АЕ 2 2 ГИ ИЦ 1014 СУ "Димчо Дебелянов" Музика АЕ 1 1 2/ МУЗ МУЗ ИИ МУЗ ИТ БЕЛ 1015 СУ "Добри Чинтулов" Музика АЕ 1 1 2/ МУЗ МУЗ БЕЛ МУЗ БЕЛ 1016 СУ Константин Петканов" Софтуерни и хардуерни уки АЕ 2 2 БЕЛ ИТ ИТ ИНФ 2

3 Срок и ара Нациолно външно и от Профилиращи и 1017 СУ "Петко Росен" Организация и технология фризьорските услуги АЕ 2 2 ИИ ГИ 1018 Бургас, Бургас, СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Икономическо развитие АЕ 2 2 БЕЛ ГИ ГИ АЕ БЕЛ II ЧЕ 1019 Бургас, Бургас, СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Софтуерни и хардуерни уки АЕ 2 2 БЕЛ М ИНФ ИТ АЕ БЕЛ 1020 Бургас, Бургас, СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Изобразително изкуство АЕ 1 1 2/ ИИ БЕЛ ИИ ИИ АЕ БЕЛ ИТ Общо за училището: xxx xxx xxx 3 78 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx ПГРЕ "Г.С.Раковски" ПГРЕ "Г.С.Раковски" ПГРЕ "Г.С.Раковски" ПГРЕ "Г.С.Раковски" ПГРЕ "Г.С.Раковски" ПГРЕ "Г.С.Раковски" Чужди езици ФЕ 2 2 БЕЛ ЧЕ ФЕ АЕ М ИТ Чужди езици ФЕ 2 2 БЕЛ ЧЕ ФЕ АЕ ХООС БЗО Чужди езици ФЕ 2 2 БЕЛ ЧЕ ФЕ АЕ БЕЛ ИЦ Чужди езици ИспЕ 2 2 БЕЛ ЧЕ ИспЕ АЕ М ИТ Чужди езици ИспЕ 2 2 БЕЛ ЧЕ ИспЕ ФЕ ХООС БЗО Чужди езици ИтЕ 2 2 БЕЛ ЧЕ ИтЕ АЕ М ГИ Общо за училището: xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 3

4 Срок и ара Нациолно външно и от Профилиращи и 1027 Бургас, Бургас, АЕГ "Гео Милев" Чужди езици АЕ 2 2 БЕЛ М АЕ Китайски език М ИТ 1028 Бургас, Бургас, АЕГ "Гео Милев" Чужди езици АЕ 2 2 БЕЛ М АЕ Китайски език БЕЛ ИЦ 1029 Бургас, Бургас, АЕГ "Гео Милев" Чужди езици АЕ 2 2 БЕЛ М АЕ Китайски език БЕЛ М Бургас, Бургас, АЕГ "Гео Милев" Бургас, Бургас, АЕГ "Гео Милев" Чужди езици АЕ 2 2 БЕЛ М АЕ НЕ БЗО ХООС Чужди езици АЕ 2 2 БЕЛ М АЕ НЕ БЕЛ ИЦ Бургас, Бургас, АЕГ "Гео Милев" Чужди езици АЕ 2 2 БЕЛ М АЕ РЕ М ИИ Общо за училището: xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx НЕГ "Гьоте" НЕГ "Гьоте" НЕГ "Гьоте" чужди езици НЕ 2 2 БЕЛ М НЕ АЕ БЕЛ М чужди езици НЕ 2 2 БЕЛ М НЕ АЕ БЕЛ ИЦ чужди езици НЕ 2 2 БЕЛ М НЕ АЕ БЕЛ БЗО Общо за училището: xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx ПГЧЕ "Васил Левски" Чужди езици РЕ 2 2 БЕЛ М РЕ АЕ БЗО ХООС 1037 ПГЧЕ "Васил Левски" Чужди езици РЕ 2 2 БЕЛ М РЕ АЕ М ИТ 4

5 Срок и ара Нациолно външно и от Профилиращи и 1038 ПГЧЕ "Васил Левски" Чужди езици РЕ 2 2 БЕЛ М РЕ НЕ БЗО ХООС ПГЧЕ "Васил Левски" Чужди езици РЕ 2 2 БЕЛ М РЕ НЕ М ИТ Общо за училището: xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Профилира природоматематическа гимзия "Акад. Никола Обрешков" Математически АЕ 1 3 БЕЛ М М ИНФ АЕ БЕЛ 1041 Профилира природоматематическа гимзия "Акад. Никола Обрешков" Софтуерни и хардуерни уки АЕ 1 3 БЕЛ М ИНФ ИТ М АЕ Профилира природоматематическа гимзия "Акад. Никола Обрешков" Природни уки АЕ 1 3 БЕЛ М БЗО ХООС М АЕ Общо за училището: xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Организация ПГТ обслужването в "Проф. д-р Асен Златаров" хотелиерството АЕ 2 2 ИЦ ГИ 1044 Организация ПГТ туризма и "Проф. д-р Асен Златаров" свободното време РЕ 2 2 ИЦ ГИ 5

6 Срок и ара Нациолно външно и от Профилиращи и 1045 ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения АЕ 2 2 ИЦ ГИ 1046 ПГТ Кетъринг НЕ 2 2 ИЦ ГИ "Проф. д-р Асен Златаров" Производство ПГТ кулирни изделия и "Проф. д-р Асен Златаров" питки Производство ПГТ кулирни изделия и "Проф. д-р Асен Златаров" питки НЕ 2 2 ИЦ ГИ ИспЕ 2 2 ИЦ ГИ 1049 Производство ПГТ хляб, хлебни и "Проф. д-р Асен Златаров" сладкарски изделия ФЕ 2 2 ИЦ ГИ 1050 Общо за училището: xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx ПГМКР "Св. Никола" Корабоводенеморско АЕ 2 2 ФА ГИ 1051 ПГМКР "Св. Никола" Корабни машини и механизми АЕ 2 2 ФА ГИ 6

7 Срок и ара Нациолно външно и от Профилиращи и 1052 ПГМКР "Св. Никола" Митническа и данъч администрация АЕ 2 2 ФА ГИ 1053 Професиол гимзия по механоелектротехника и електроника Електрообзавеждане производството АЕ 2 2 М ФА 1054 Професиол гимзия по механоелектротехника и електроника Мехатроника НЕ 2 2 М ФА 1055 Професиол гимзия по механоелектротехника и електроника Микропроцесор техника АЕ 2 2 М ФА 1056 Професиол гимзия по механоелектротехника и електроника Компютърни мрежи АЕ 2 2 М ФА 7

8 Срок и ара Нациолно външно и от Профилиращи и 1057 Професиол гимзия по механоелектротехника и електроника Автотранспорт техника НЕ 2 2 М ФА 1058 Професиол гимзия по механоелектротехника и електроника Автомобил мехатроника НЕ 2 2 М ФА 1059 Професиол гимзия по механоелектротехника и електроника Ремонт летателни апарати АЕ 2 2 М ФА Общо за училището: xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 1060 ПГСАГ "К.Фичето" Строителство и архитектура АЕ 2 2 БЕЛ М 1061 ПГСАГ "К.Фичето" Строителство и архитектура НЕ 2 2 БЕЛ М 1062 ПГСАГ "К.Фичето" Водно строителство АЕ 2 2 БЕЛ М 1063 ПГСАГ "К.Фичето" Геодезия АЕ 2 2 БЕЛ М 8

9 Срок и ара Нациолно външно и от Профилиращи и ПГСАГ "К.Фичето" ПГСАГ "К.Фичето" Парково строителство и озеленяване Парково строителство и озеленяване РЕ 2 2 БЕЛ М АЕ 2 2 БЕЛ М Общо за училището: xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Оперативно Професиол търговска счетоводство гиманизя АЕ 2 2 ИЦ ГИ Професиол търговска Банково дело АЕ 2 2 ИЦ ГИ гиманизя Професиол търговска гиманизя Професиол търговска гиманизя Професиол търговска гиманизя Икономика и мениджмънт Икономика и мениджмънт Бизнесадминистрация АЕ 2 2 ИЦ ГИ РЕ 2 2 ИЦ ГИ АЕ 2 2 ИЦ ГИ Общо за училището: xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx ПГХТ Системно "Акад. Н.Д. Зелинский" програмиране АЕ 2 2 ЧЕ ИТ ПГХТ Икономическа "Акад. Н.Д. Зелинский" информатика АЕ 2 2 ЧЕ ИТ ПГХТ "Акад. Н.Д. Зелинский" Електрон търговия АЕ 2 2 ЧЕ ИТ ПГХТ "Акад. Н.Д. Зелинский" Технология фармацевтични и парфюмерийно - козметични продукти АЕ 2 2 ЧЕ ИТ 9

10 Срок и ара Нациолно външно и от Профилиращи и 1075 ПГХТ "Акад. Н.Д. Зелинский" Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства АЕ 2 2 ЧЕ ИТ ПГХТ "Акад. Н.Д. Зелинский" Екология и опазване околта среда АЕ 2 2 ЧЕ ИТ Общо за училището: xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx ПГЕЕ "Константин Фотинов" Програмно осигуряване АЕ 2 2 БЕЛ ФА 1078 ПГЕЕ "Константин Фотинов" Приложно програмиране АЕ 2 2 БЕЛ ФА 1079 ПГЕЕ "Константин Фотинов" Електрообзавеждане подем и асансьор техника АЕ 2 2 БЕЛ ФА 1080 ПГЕЕ "Константин Фотинов" Електрически инсталации АЕ 2 2 БЕЛ ФА 1081 ПГЕЕ "Константин Фотинов" Кинотехника, аудиои видеосистеми АЕ 2 2 БЕЛ ФА 1082 ПГЕЕ "Константин Фотинов" Компютър техника и технологии АЕ 2 2 БЕЛ ФА 10

11 Срок и ара Нациолно външно и от Профилиращи и Общо за училището: xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Бургас, гр.бургас, Професиол гимзия Автотранспорт АЕ 2 2 ФА ИТ по транспорт техника Бургас, гр.бургас, Професиол гимзия по транспорт Спедиция, транспорт и складова логистика АЕ 2 2 ФА ИТ Бургас, гр.бургас, Професиол гимзия по транспорт Електрически превозни средства АЕ 2 2 ФА ИТ Общо за училището: xxx xxx xxx 3 78 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx гр. Бургас, Професиол техническа гимзия гр. Бургас, Професиол техническа гимзия Топлотехникатоплин, климатич, вентилацион и хладил Електродомакинска техника РЕ 2 2 ФА М РЕ 2 2 ФА М 1088 ПГ по дървообработване "Георги Кондолов" Производство мебели АЕ 2 2 ГИ БЗО 1089 ПГ по дървообработване "Георги Кондолов" Производство тапицирани изделия АЕ 2 2 ГИ БЗО 11

12 Срок и ара Нациолно външно и от Профилиращи и 1090 ПГСИ "Пеньо Пенев" Електрически инсталации РЕ 2 2 ФА ИТ ПГКПИ ПГКПИ Приложно програмиране Програмно осигуряване АЕ 1 3 М ФА АЕ 1 3 М ФА Общо за училището: xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Бургас, гр.бургас, кв.рудник, ОбУ Автобояджийство АЕ 2 2 ХООС ФА "Св.Кл.Охридски" Бургас, гр.бургас, кв.рудник, ОбУ Автотенекеджийство АЕ 2 2 ХООС ФА "Св.Кл.Охридски" Камено, гр. Камено, СУ "Христо Ботев" Механизация селското стопанство РЕ 2 2 БЗО ФА Карнобат, гр.карнобат, СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Карнобат, гр.карнобат, СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Природни уки АЕ 3 1 БЕЛ БЗО БЗО ХООС Предприемачески уки АЕ 3 1 БЕЛ ГИ Карнобат,гр.Карнобат, СУ "Христо Ботев" Предпри емачество Чужди езици АЕ 2 2 БЕЛ ЧЕ АЕ РЕ Карнобат,гр.Карнобат, СУ Математически АЕ 2 2 М БЗО М ИНФ "Христо Ботев" ГИ 12

13 Срок и ара Нациолно външно и от Профилиращи и 1100 Карнобат, гр.карнобат, ПГССЛП Механизация селското стопанство АЕ 2 2 ФА ТиП Карнобат, гр.карнобат, ПГССЛП Карнобат, гр.карнобат, ПГССЛП Карнобат, гр.карнобат, ПГССЛП Механизация селското стопанство АЕ 2 2 ФА ТиП Лозаровирство АЕ 2 2 БЗО ТиП Електрообзавеждане производството АЕ 2 2 ФА ТиП Общо за училището: xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Малко Търново, гр. Малко Горско и ловно Търново, СУ "Васил АЕ 2 2 БЕЛ БЗО стопанство Левски" 1105 Несебър, гр. Обзор, ОбУ "Св.Св.Кирил и Методий" Камериер АЕ 2 2 БЕЛ ГИ 1106 Несебър, гр. Несебър, СУ "Любен Каравелов" Софтуерни и хардуерни уки АЕ 2 2 БЕЛ М ИТ ИНФ М АЕ Несебър, гр. Несебър, СУ "Любен Каравелов" Несебър, гр. Несебър, СУ "Любен Каравелов" Чужди езици АЕ 2 2 БЕЛ ЧЕ АЕ РЕ БЕЛ БЗО Предприемачески АЕ 2 2 ИТ ЧЕ Предпри емачество ИТ ГИ М Общо за училището: xxx xxx xxx 3 78 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 13

14 Срок и ара Нациолно външно и от Профилиращи и 1109 Несебър,гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, Професиол гимзия по туризъм Иван Вазов Организация хотелиерството АЕ 2 2 ГИ ИИ 1110 Несебър,гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, Професиол гимзия по туризъм Иван Вазов Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения АЕ 2 2 БЗО ИИ 1111 Несебър,гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, Професиол гимзия по туризъм Иван Вазов Производство кулирни изделия и питки РЕ 2 2 БЗО ИИ Общо за училището: xxx xxx xxx 3 78 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Поморие, гр. Поморие, СУ "Иван Вазов" Чужди езици АЕ 2 2 БЕЛ М АЕ РЕ ИТ БЕЛ Производство и обслужване в Поморие, гр. Поморие, заведенията за ПГТ"Алеко Константинов" хранене и развлечения АЕ 2 2 БЗО ТиП Поморие, гр. Поморие, Кетъринг РЕ 2 2 БЗО ТиП ПГТ"Алеко Константинов" 1115 Производство Поморие, гр. Поморие, кулирни изделия и ПГТ"Алеко Константинов" питки РЕ 2 2 БЗО ТиП Общо за училището: xxx xxx xxx 3 78 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 14

15 Срок и ара Нациолно външно и от Профилиращи и Приморско, гр. Приморско, СУ "Н.Й.Вапцаров" Чужди езици АЕ 2 2 БЕЛ М АЕ ГИ Руен /с. Просеник/ ОбУ "Св.Св.Кирил и Методий" Работник в производството кулирни изделия в заведенията за хранене и развлечения АЕ 3 1 ИТ ИИ Руен, с.трък, СУ "Д. Полянов" Природни уки АЕ 2 2 БЗО ХООС БЗО ХООС БЕЛ Руен, с.трък, СУ "Д. Софтуерни и АЕ 2 2 ИТ ЧЕ ИТ ИНФ БЕЛ АЕ Полянов" хардуерни уки Руен, с.люляково, СУ "Отец Паисий" Природни уки АЕ 2 2 БЗО ХООС БЗО ХООС Руен, с.люляково, СУ "Отец Паисий" Обществени уки АЕ 2 2 ГИ ИЦ ГИ ИЦ Руен, с. Руен, СУ "Елин Пелин" Природни уки РЕ 2 2 БЗО ХООС БЗО ХООС Руен, с. Руен, СУ "Елин Икономическо Пелин" развитие РЕ 2 2 ГИ ЧЕ ГИ РЕ Общо за училището: xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Общ. Созопол, гр. Созопол, СУ "Св. св. Кирил и Методий" Организация хотелиерството АЕ 2 2 БЕЛ ГИ 15

16 Срок и ара Нациолно външно и от Профилиращи и 1125 Созопол, с. Росен, ОбУ"Христо Ботев" Автотенекеджийство РЕ 2 2 ФВС ХООС 1126 Средец, гр. Средец, СУ Софтуерни и "Св. Св. Кирил и АЕ 2 2 БЕЛ М ИТ ИНФ хардуерни уки Методий" 1127 Средец, гр. Средец, ПГМССЕ "Н.Й.Вапцаров" Промишле електроника РЕ 2 2 ИТ ФА 1128 Средец, гр. Средец, ПГМССЕ "Н.Й.Вапцаров" Механизация селското стопанство РЕ 2 2 ИТ ФА 1129 Сунгурларе, гр.сунгурларе, СУ "Христо Ботев" Лозаровирство ФЕ 2 2 ХООС БЗО 1130 Сунгурларе, гр.сунгурларе, СУ "Христо Ботев" Софтуерни и хардуерни уки АЕ 2 2 М ИТ ИНФ ИТ 1131 Сунгурларе, гр.сунгурларе, СУ "Христо Ботев" Горско и ловно стопанство РЕ 2 2 БЗО ГИ Общо за училището: xxx xxx xxx 3 78 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 1132 Царево, гр. Царево, СУ" Н.Й.Вапцаров" Чужди езици АЕ 3 1 БЕЛ М АЕ ФЕ БЕЛ БЗО 16

17 Срок и ара Нациолно външно и от Профилиращи и 1133 Царево, гр. Царево, СУ" Н.Й.Вапцаров" Хуманитарни уки РЕ 3 1 БЕЛ ИЦ БЕЛ ИЦ БЗО ФВС 17

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Чужд

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Чужд ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Срок и ра ОН Нациолно външно предме 1001 Айтос, гр.айтос,

Подробно

Код по НЕИСПУО Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране ОБЩ брой записани ученици В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, в това чи

Код по НЕИСПУО Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране ОБЩ брой записани ученици В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, в това чи Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1001 Софтуерни и хардуерни науки 1 26 0 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1002

Подробно

Код по НЕИСПУО Община, Населено място, Училище Код на паралелката Записани ученици и брой на незаетите места след втори етап на класиране Паралелка Бр

Код по НЕИСПУО Община, Населено място, Училище Код на паралелката Записани ученици и брой на незаетите места след втори етап на класиране Паралелка Бр записани ученици, в това записани над план-приема по чл. 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1001 Софтуерни и хардуерни науки 1 26 0 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1002 Природни науки

Подробно

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ Христо Ботев, ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС хардуерни науки хардуерни науки 1002 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Природни науки Природни науки 1003 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС 1004 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС хардуерни

Подробно

ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година

ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година ДАТИ НА ИЗПИТИТЕ Български език и литература 17 юни 2019 г. Математика 19 юни 2019 г. НАЧАЛО НА ИЗПИТИТЕ

Подробно

<4D F736F F D20D1CFC8D1DACA20CDC020CACBC0D1C8D0C0CDC8D2C520EEE1F0E0E1EEF2E5ED20E1E5E720E8ECE5EDE0>

<4D F736F F D20D1CFC8D1DACA20CDC020CACBC0D1C8D0C0CDC8D2C520EEE1F0E0E1EEF2E5ED20E1E5E720E8ECE5EDE0> СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ В РУО РУСЕ Първо класиране Вх. Жел. Училище Паралелка Бал 0202490 1 СУПНЕ "Фридрих Шилер" Чужди езици - Немски език 377 0301046 2 АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език 353

Подробно

<4D F736F F D20E2F2EEF0EE20EAEBE0F1E8F0E0EDE520E7E020F1E0E9F2E020EEF220C5EBE5EDE020E7E020F1E0E9F2E020E1E5E720E8ECE5EDE0>

<4D F736F F D20E2F2EEF0EE20EAEBE0F1E8F0E0EDE520E7E020F1E0E9F2E020EEF220C5EBE5EDE020E7E020F1E0E9F2E020E1E5E720E8ECE5EDE0> СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ В РУО РУСЕ Второ класиране Вх. Жел. Училище Паралелка Бал 0301046 2 АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език 353 0303830 2 ПГИУ "Елиас Канети" Икономика и мениджмънт 294.5 0400232

Подробно

Свободни места за прием след завършено основно образование към г. по данни от училищата Име на училището ПГ по туризъм "Алеко Константинов"

Свободни места за прием след завършено основно образование към г. по данни от училищата Име на училището ПГ по туризъм Алеко Константинов Свободни места за прием след завършено основно образование към 0.09.019 г. по данни от училищата Име на училището Профил/Код професия, Код специалност Свободни места 811010 Хотелиер 8110101 Организация

Подробно

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново ,

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново , Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 5002, ул. Арх. Георги Козаров 1, тел.(062) 61-63-14, факс (062) 62-80-37

Подробно

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново ,

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново , Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 5002, ул. Арх. Георги Козаров 1, тел.(062) 61-63-14, факс (062) 62-80-37

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Информация за Държавен план-прием по професии и специалности в област Русе за учебната 2017-2018 г. Държавен прием в VIII кл. 1516 седмокласници в област Русе Първи етап на класиране: 1494 бр. подадени

Подробно

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново ,

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново , Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 5002, ул. Арх. Георги Козаров 1, тел.(062) 61-63-14, факс (062) 62-80-37

Подробно

по ред Училище Версия 2.0 от При успех 6.00 в у-ще! Паралелка кл. Мин. Бал Пол 2017 мин.бал БЕЛ+МАТ брой жени 2018 мин.бал БЕЛ+МАТ 20

по ред Училище Версия 2.0 от При успех 6.00 в у-ще! Паралелка кл. Мин. Бал Пол 2017 мин.бал БЕЛ+МАТ брой жени 2018 мин.бал БЕЛ+МАТ 20 по ред Училище Версия 2.0 от 09.06.2018 При успех 6.00 в у-ще! Паралелка 2017 2кл. Мин. Бал Пол 2017 мин.бал БЕЛ+МАТ брой жени 2018 мин.бал БЕЛ+МАТ 2018 общ бал 1 1 2216306 СМГ "П. Хилендарски" 3062 Математически-НЕ

Подробно

Външно оценяване по български език и литература в V клас учебна 2008 – 2009 година

Външно оценяване по български език и литература в V клас учебна 2008 – 2009 година МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕТО И УКАТА РЕГИОЛНО УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕТО РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V И В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОЛНИ ГИМЗИИ, СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ

Подробно

<4D F736F F F696E74202D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E BD0E5E6E8EC20EDE020F1FAE2ECE5F1F2E8ECEEF1F25D>

<4D F736F F F696E74202D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E BD0E5E6E8EC20EDE020F1FAE2ECE5F1F2E8ECEEF1F25D> МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕТО И УКАТА РЕГИОЛНО УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕТО РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V И В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОЛНИ ГИМЗИИ, СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!Министерство на образованието и науката!регионално управление на образованието - Пловдив 4000 Пловдив, ул."цариброд"n2 1, тел.: 032

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!Министерство на образованието и науката!регионално управление на образованието - Пловдив 4000 Пловдив, ул.царибродn2 1, тел.: 032 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!Министерство на образованието и науката!регионално управление на образованието - Пловдив 4000 Пловдив, ул."цариброд"n2 1, тел.: 032/631-843, 032/628-980.www.riobg.com.e-mail: l1iail(ii)rlloplovdiv.col1l

Подробно

по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал

по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата 18.07.2019 Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1. 2216306 СМГ "П. Хилендарски" 3062 профил "Математически"

Подробно

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата 11.07.2019 по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1 2216301 Първа АЕГ 3013 Чужди езици АЕ_ИЕ_М 454.000 500.000

Подробно

по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал

по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата 29.07.2019 Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1. 2216306 СМГ "П. Хилендарски" 3061 профил "Математически"

Подробно

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата г. по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1.

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата г. по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1. СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата 18.07.2019 г. по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1. 2216306 СМГ "П. Хилендарски" 3062 профил "Математически"

Подробно

Приложение 1 към Заповед 2241/ г. МЕСТНИ ИЗБОРИ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ г. ОБЩИНА БУРГАС на секция Населено място Места за обяв

Приложение 1 към Заповед 2241/ г. МЕСТНИ ИЗБОРИ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ г. ОБЩИНА БУРГАС на секция Населено място Места за обяв Приложение 1 към Заповед 2241/07.09.2015 г. МЕСТНИ ИЗБОРИ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ - 25.10.2015 г. ОБЩИНА БУРГАС на секция Населено място Места за обявяване на избирателните списъции 02-04-00-001 гр.бургас

Подробно

График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от г. до ПРИЛОЖЕНИЕ

График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от г. до ПРИЛОЖЕНИЕ График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от 11.02.2016г. до 30.12.2016. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЛОН ПАЗАРДЖИК адрес: гр. Пазарджик, ул. Пловдивска

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.9 Туризъм 15 15 15 4 Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята 20 20 10 2 30 22 52 5.13 Общо инженерство 13 12

Подробно

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА Район Училище име КОД Име сво

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА Район Училище име КОД Име сво СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА 1 Банкя 78. СУ "Хр. Смирненски" 0781 Предприемачески - АЕ 0 0 0 2 Банкя ПГТ "Алеко

Подробно

СПИСЪК НА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА С КОДОВЕ ПО УЧИЛИЩА И РАЙОНИ Район Училище име КОД Паралелка име 1 Банкя 78. С

СПИСЪК НА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА С КОДОВЕ ПО УЧИЛИЩА И РАЙОНИ Район Училище име КОД Паралелка име 1 Банкя 78. С СПИСЪК НА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА С КОДОВЕ ПО УЧИЛИЩА И РАЙОНИ 1 Банкя 78. СУ "Хр. Смирненски" 0781 Предприемачески - АЕ 2 Банкя ПГТ "Алеко Константинов" 4001 Организация

Подробно

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА Район Училище име КОД Име свобод

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА Район Училище име КОД Име свобод СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА Район Училище име КОД Име свободни места без квоти свободни места младежи свободни

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.8 Икономика 60 60 40 60 100 160 3.9 Туризъм 15 25 15 25 40 ВСИЧКО: 75 85 40 75 125 200 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска тех

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска тех ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска техника; 5. Монтьор на селскостопанска техника; 6. Машинен

Подробно

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 3 [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 3 [Compatibility Mode]) Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието - Русе ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ПО ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ В ОБЛАСТ РУСЕ за 2018-2019 учебна година

Подробно

Община, населено място, наименование РАЙОН на училището тест БЕЛ М разширеночрез Приложение

Община, населено място, наименование РАЙОН на училището тест БЕЛ М разширеночрез Приложение Приложение 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 78. СУ "Христо Смирненски" Банкя Предприемачески 1 5 1 26 АЕ 3 1 ГИ Предпр ПГ по туризъм "Алеко Константинов" ПГ по туризъм

Подробно

Microsoft Word - Рейтинг-схеми_2015.doc

Microsoft Word - Рейтинг-схеми_2015.doc СПИСЪК НА ДЪРЖАВНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ПОЛУЧАВАЩИ УВЕЛИЧЕНА СУБСИДИЯ ЗА 2015 г. СЪГЛАСНО ПМС 121/2012 г. Професионално направление Висши училища, които получават допълнително финансиране Първо място Второ и

Подробно

Напомняме, че за всеки профил/ специалност балът се образува по различен начин, съгласно разпоредбите на Наредба 11 СПРАВКА за минималния и максимални

Напомняме, че за всеки профил/ специалност балът се образува по различен начин, съгласно разпоредбите на Наредба 11 СПРАВКА за минималния и максимални Напомняме, че за всеки профил/ специалност балът се образува по различен начин, съгласно разпоредбите на Наредба 11 СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РИО СОФИЯ-ГРАД Към дата 02.07.2015

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ за първи срок на учебната 2019/2020 година 8 а ФЕ ФЕ БЗО ХООС ИЦ М 8 в ИТ М НЕ НЕ ФА ХООС 8 г БЗО ИТ РЕ РЕ М Философ. 8 ж Философ. АЕ АЕ М ФА БЗО 10 а *ФВС М ФЕ Философ.

Подробно

План-график по следакредитационно наблюдение и контрол на висшите училища за 2017 г. I. Следакредитационно наблюдение и контрол на висши училища, полу

План-график по следакредитационно наблюдение и контрол на висшите училища за 2017 г. I. Следакредитационно наблюдение и контрол на висши училища, полу План-график по ционно блюдение и контрол висшите училища за I. Следакредитационно блюдение и контрол висши училища, получили институциол и програм акредитация: Висши училища, получили институциол акредитация

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,17,18,19 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 Списъците са във входа на

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,17,18,19 ОУ Отец Паисий ул. Александровска 95 Списъците са във входа на ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,17,18,19 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 3, 4 ПГ по дървообработване и вътрешна архитектура Йосиф Вондрак ул. "Алексндровска"

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Агрономство 1 1 1 ВСИЧКО: 1 1 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО

Подробно

<D0E5E9F2E8EDE320EAEEE5F4E8F6E8E5EDF2E DEFF3E1EB2E2E786C73>

<D0E5E9F2E8EDE320EAEEE5F4E8F6E8E5EDF2E DEFF3E1EB2E2E786C73> Списък на коефициентите изчислени по методиката на ПМС 328/30.11.2015 г. за държавните висши училища по професионални направления за бюджетната 2019 година Висше училище Код на ПН Професионално направление

Подробно

НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 номер МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ А Д Р Е С 1 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 2 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александр

НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 номер МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ А Д Р Е С 1 ОУ Отец Паисий ул. Александровска 95 2 ОУ Отец Паисий ул. Александр НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 номер МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ А Д Р Е С 1 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 2 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 3 ПГ по Дървообработване и вътрешна архитектура

Подробно

ДО родителите на учениците, които завършват VII клас УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомявам Ви, че определената от началника на РУО София-град комисия насочва

ДО родителите на учениците, които завършват VII клас УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомявам Ви, че определената от началника на РУО София-град комисия насочва ДО родителите на учениците, които завършват VII клас УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомявам Ви, че определената от началника на РУО София-град комисия насочва учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни

Подробно

Microsoft Word - Krayno_klasirane_oblasti_sayta_MON.doc

Microsoft Word - Krayno_klasirane_oblasti_sayta_MON.doc КЛАСИРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТИ ЗА УЧИЛИЩНИ УНИФОРМИ ПО ПРОГРАМА УЧИЛИЩЕТО ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ 2008 модул Ритуализация на училищния живот БЛАГОЕВГРАД 1.Гимназия Яне Сандански - гр. Сандански 2. Земеделска

Подробно

Приложение 1 ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛ

Приложение 1 ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛ Прилжение 1 ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛАСТНО НИВО з учебнт 2019/2020 гдин ОБЛАСТ: КЮСТЕНДИЛ

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висшето образование Технически Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 11.09.

Подробно

Microsoft Word - Vynshni_Oditi_ doc

Microsoft Word - Vynshni_Oditi_ doc Русенски университет "Ангел Кънчев" СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ВЪНШНИ ОДИТИ В ПЕРИОДА 2012-2015 Г. 3 външни одита: на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в сътрудничество с Европейската

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../...... 2018 г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град СМОЛЯН ЗА I срок на УЧЕБНАТА 2018/2019 година 8 А КЛАС

Подробно

МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ "ВЕРГИЛ КРУМОВ" СИЛИСТРА, 24 ноември 2018г. КОД КЛАС УЧИЛИЩЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО ТОЧКИ ОУ "Отец Паисий" Силистра ОУ

МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ВЕРГИЛ КРУМОВ СИЛИСТРА, 24 ноември 2018г. КОД КЛАС УЧИЛИЩЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО ТОЧКИ ОУ Отец Паисий Силистра ОУ МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ "ВЕРГИЛ КРУМОВ" СИЛИСТРА, 24 ноември 2018г. КОД КЛАС УЧИЛИЩЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО ТОЧКИ 013 2 ОУ "Отец Паисий" Силистра 33 014 2 ОУ "Отец Паисий" Силистра 31 015 2 ОУ "Св. Св. Кирил

Подробно

Седмично разписание 1-4 клас, II срок на учебната 2018/2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник

Седмично разписание 1-4 клас, II срок на учебната 2018/2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник Седмично разписание 1-4, II срок на учебната 2018/2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните часове Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък I а 1 час- 8.00-8.35 Бълг. език и литература

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висше образование Технически науки Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 02.09.

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП СДИЧНО РАЗПИСАНИ НА УЧБНИ ЧАСОВ за втори срок на учебната 2018/2019 година 8 а БЛ M Ф Ф ИЦ Ф 8 б Р Предприе Р Р БЛ ИЦ П О Н Д Л Н И 8 в Предприе БЛ ИЦ А А ХООС 8 е БЛ Н Н ИЦ Предприе 9 а Ф Ф ФВС ХООС БЛ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД придобита ОКС 2 Хуманитарни науки 2.2 История и археология 12 12 12 3.3 Политически науки 37 37 37 3.5 Обществени комуникации и информационни

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник П Р О Т О К О Л от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник П Р О Т О К О Л от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник П Р О Т О К О Л от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес, 13.02.2018 г. от 14 часа в зала Струма, находяща се на партерния

Подробно

СПИСЪК на свободните работни места в Дирекции "Бюра по труда" от област Бургас Срок на Бр. валидност обявени Област Бургас към г. Длъжност Г

СПИСЪК на свободните работни места в Дирекции Бюра по труда от област Бургас Срок на Бр. валидност обявени Област Бургас към г. Длъжност Г СПИСЪК на свободните работни места в Дирекции "Бюра по труда" от област Срок на Бр. валидност обявени Област към 03.02.2017г. Длъжност Град Образование Езикови знания общо 424 ДБТ Айтос, гр.айтос ул. "Филип

Подробно