ПОРТФОЛИО НА Йорданка Стефчова Стефанова

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПОРТФОЛИО НА Йорданка Стефчова Стефанова"

Препис

1 ПОРТФОЛИО НА Йорданка Стефчова Стефанова

2 Йорданка Стефчова Стефанова ПРОФИЛ: Образование и обучение: Начален учител ШУ Епископ Константин Преславски, Шумен Начална и училищна педагогика магистър Трудов стаж: до настоящия момент ЧОУ Мечтатели, Варна начален учител ЧОУ Малкият принц, Варна начален учител II СОУ Професор Никола Маринов, Търговище начален учител ОУ Св. Св. Кирил и Методий, с. Баячево начален учител

3 Философия на преподаване Моята философия за образованието поставя в центъра ученика. Отчитам ролята на семейството и смятам че трябва заедно да работим върху развиването на индивидуалните потребности на ученика. Трябва да работим в посока за активно включването на учениците в процеса на учене. Не приемам че ДОИ трябва да имат минимум и максимум, че всичко трябва да се разглежда в училище.. Смятам че учителя трябва да има повече права при изготвяне на тематичния план по предмета който преподава, като се съобразява с възможностите на групата. Не приемам, че учениците трябва да провеждат обучението си в часовете в класната стая. Моята философия на образование е то да бъде прогресивно. Аз съм съгласна, че учениците трябва да учат от преживяванията, събитията от реалния живот, които са значими за тях.

4 Отговорности на педагога През учебната 2016/2017 г. моите задължения са съобразени с длъжностната характеристика на длъжността сткарши учител. Участвам в дейности, свързани с подготовката, организирането и провеждането на оценяването на входното и изходното равнище и/или на националното външно оценяване на знанията и уменията на учениците от съответния клас подпомагам дейностите по разработване на тестове, задачи, задания, материали и критерии за оценяване на знанията и уменията на учениците пo български език и литература, математика, човекът и природата, човекът и обществото анализирам и обобщавам резултатите, получени от оценяването на входните и изходните равнища и/или от националното външно оценяване по български език и литература, математика, човекът и природата, човекът и обществото

5 Отговорности на педагога Учебен предмет, по който преподава педагога Български език и литература Клас, в който преподава педагога/паралел ка трети Хорариум по преподавания предмет 7 часа седмично Математика трети 3,5 часа седмично Човекът и трети 1,5 часа обществото седмично Човекът и трети 1 час природата седмично Час на класа трети 1 час седмично Предприемачество трети 1 час седмично Брой ученици от всеки клас, на които преподава педагога

6 Методи на преподаване Примери за материали, които сте разработвали Вид на материала Тема на материала За кой учебен предмет е предназначен Кога е разработен 1. JUMP Math математика Математика 1 и 2 клас 2. сугестопедия ограмотяване Български език 1 клас

7 Примери за дейности Примери за дейности, които сте организирали Вид на дейността По какъв повод е организирана 1. Открити уроци Начало на учебна година 2. Открит урок Усвояване на материала чрез JUMP Math 3. Празник на буквите Ограмотяване на учениците Къде е Кога е С кой клас е организирана организирана организирана Училище Учебно време 1 клас Училище Учебно време 2 клас Училище Учебно време 1 клас 4. Ден на мама Празник Училище Учебно време 1 и 2 клас 5. Празник на народните будители 6. Коледни тържества Ден на народните будители Училище Учебно време 1 4 клас Празници Училище Учебно време 1 4 клас 7. Пролетен бал Празник Училище Учебно време 1 и 2 клас 8. Хелоуин Празник Училище Учебно време 1 4 клас

8 ПРИМЕРИ ЗА ИЗПОЛЗВАНИ ИНОВАЦИИ Вид иновация 1. Мозъчни карти 2. Шест мислещи шапки 3. Йога в класната стая В кой клас е използвана Обосновка за прилагането 2-4 клас Бързи и трайни знания 2 4 клас Решаване на проблемни ситуации 1 и 2 клас Усвояване на знанията без умора Получени или очаквани резултати Бързи и трайни знания Безконфли ктно решаване на проблемна та ситуация Усвояване на знанията без умора

9 ПРОГРАМИ ЗА ЗИП,СИП, КЛУБ ПО ИНТЕРЕСИ Вид и тема на курса (ЗИП по, СИП по, клуб по интереси на тема ) За каква възрастова група е предназначен Кога е разработен Получени или очаквани резултати 1. Предприемачество 1 4 клас 2015 г. Разширяване на знанията 2. Математика 1 4 клас 2012 г. Разширяване на знания

10 Използване на съвременни образователни технологии Вид технология 1. Интерактивна дъска В кой клас е използвана Обосновка за прилагането 1 4 клас Различен начин за представяне и получаване на информация 2. Компютри 1 4 клас Голямо богатство от информация 3. Таблети 1 4 клас Голямо богатство от информация 4. Телефони 1 4 клас Лесен и удобен начин за получаване на информация Получени или очаквани резултати Повишен интерес Повишен интерес Повишен интерес Повишен интерес

11 ЛИЧНИ УСПЕХИ НА ПЕДАГОГА Къде и кога е участвал С кого или с какво е участвал Какво отличие е получил За какво е бил отличен 1. Национално състезание Подготовка на ученици Грамота Отлична подготовка на учениците 2. Национално състезание Подготовка на ученици Грамота Отлична подготовка на учениците 3. Вътреучилищно награждаване 2012/2013 Учител на годината Грамота За високи резултати на учениците

12 УСПЕХИ НА УЧЕНИЦИ, ПОДГОТВЕНИ ОТ ПЕДАГОГА, В СЪСТЕЗАНИЯ Име, презиме и фамилия на ученика Борис Божидаров Караджов Учебна година ас Кл Къде е участвал 2015/ Аз и буквите Аз природата и светът Иван-Александър Елко Мянков 2015/ Аз и буквите Аз и числата Аз природата и светът Национално финално състезание Жанет Кирилова Желева 2015/ Аз и буквите Аз природата и светът Мариана Антонова Душкова 2015/ Аз и буквите Аз и числата Аз природата и светът Национално финално състезание Герман Карамов 2015/ Аз и буквите Аз и числата Аз природата и светът Национално финално състезание Божана Георгиева Атанасова 2015/ Аз и буквите Аз и числата Аз природата и светът Национално финално състезание Алексдандър Анатолиев Анастасов 2015/ Аз и буквите Аз и числата Аз природата и светът Национално финално състезание Анна Афанасиева Вячеславовна 2015/ Аз и буквите Национално финално състезание Александър Сергеев Иванов 2015/ Аз и буквите Национално финално състезание Резултат/ класиране Максимален резултат Максимален резултат Максимален резултат Максимален резултат Максимален резултат Максимален резултат Максимален резултат Максимален резултат Максимален резултат Отличие грамота грамота грамота грамота грамота грамота грамота грамота грамота

13 ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ Дата (или честота) Вид на дейността, място на провеждане Тема, описание, забележка Периодично Училище Национално външно оценяване Периодично Училище Състезание по математика

14 Бъдещи планове да запиша магистратура в областта на педагогиката; да защитя ПКС; да посетя определени курсове за повишаване на квалификацията ми, към които проявявам интерес. да провокирам интереса на учениците в търсене, подбор и работа с различни източници на информация. да насоча вниманието на учениците върху използването на информационните технологии в тяхното образование по всички учебни предмети подбор на информация, презентации, селекция. формално, неформално и най-вече самостоятелно учене с цел повишаване на професионалната пригодност и социална интеграция.

15 Самонаблюдение Най- силната ми страна като учител е търпението и любовта към децата. Отношенията между мен и учениците ми са приятелски. Работя индивидуално и използвам допълнителна литература. Навлизането на технологиите в живота на децата им дава възможност за получаване на повече информация. Учителят трябва да следи новостите, за да отговаря на интересите на ученика.

16 Сертификати и грамоти

17

18

19

20

21

22

23

24

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПОРТФОЛИО НА Кремена Георгиева Митева Кремена Георгиева Митева 0899 129363 kremena761976@abv.bg Образование и обучение Дати 1990 1993 1994-1997 2017- Име и вид на образователната институция Гимназия Николай

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Професионално учителско портфолио на Стоилка Гелова старши учител по математика в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Съдържание : Представяне Образование Професионален опит и стаж Моята философия

Подробно

ПОРТФОЛИО на Халил Ахмедов Имамов СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО Математика В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ ОТГОВО

ПОРТФОЛИО на Халил Ахмедов Имамов СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО Математика В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ ОТГОВО ПОРТФОЛИО на Халил Ахмедов Имамов СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО Математика В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ / СТРАТЕГИИ

Подробно

ПОРТФОЛИО на Адиле Юсеинова Имамова СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПО

ПОРТФОЛИО на Адиле Юсеинова Имамова СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПО ПОРТФОЛИО на Адиле Юсеинова Имамова СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Подробно

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 2013 2014 УЧЕБНА ГОДИНА Да проследим съпоставката между резултатите входно - изходно ниво от 5 до 12 клас Трайна е тенденцията успехът от изходното ниво да бъде по-висок в сравнение с входното ниво 6

Подробно

портфолио

портфолио ПОРТФОЛИО на Катина Лалкова Старши учител по Биология и ЗО и Човекът и природата в СУ Никола Войводов гр. Враца ЛИЧНИ ДАННИ Име, фамилия:катина Лалкова Настояща месторабота: старши учител по Биология и

Подробно

ПОРТФОЛИО на ============================== УЧИТЕЛ в Национално музикално училище

ПОРТФОЛИО на ==============================  УЧИТЕЛ в Национално музикално училище Професионално портфолио на Стойчо Красимиров Трендафилов учител по тамбура в Средно училище Любен Каравелов, Пловдив 1. Общи сведения Име Фамилия: Стойчо Трендафилов Гражданство: България Дата на раждане:

Подробно

Бутони за управление Общи сведения Философия на преподаване Квалификации награди Отговорности на учителя Научнометодическа д-ост Резултати от педагог.

Бутони за управление Общи сведения Философия на преподаване Квалификации награди Отговорности на учителя Научнометодическа д-ост Резултати от педагог. Бутони за управление Общи сведения Философия на преподаване Квалификации награди Отговорности на учителя Научнометодическа д-ост Резултати от педагог. д-ост Професионално портфолио на Инна Васкова Чолакова

Подробно

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 214 215 УЧЕБНА ГОДИНА Да проследим съпоставката между резултатите входно - изходно ниво от 5 до 12 клас 6 5 6 4 3 2 вх.ниво изх.ниво 5 4 3 2 вх.ниво изх.ниво 1 1 5а 5б 5в 5г 5д 6а 6б 6в 6г 6д 6 5 4 3 2

Подробно

Non-linear Green Marble

Non-linear Green Marble Професионално портфолио на Галя Стефанова Банковска старши начален учител в СУ Христо Смирненски гр.койнаре Учителско професионално портфолио -Целта на моето портфолио е да запозная с моята работа като

Подробно

Професионално портфолио на Евелина Огнянова Таинова Учител в прогимназиален етап на основното образование по История и цивилизация в ОУ”Митропо

Професионално портфолио  на   Евелина Огнянова Таинова  Учител в прогимназиален етап на основното образование  по История и цивилизация   в ОУ”Митропо Професионално портфолио на Евелина Огнянова Таинова Учител в прогимназиален етап на основното образование по История и цивилизация в ОУ Митрополит Авксентий Велешки - гр.самоков Да си учител е майсторство,

Подробно

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО Старши учител начален етап в СУ,, Христо Смирненски гр. Койнаре Началният учител е този, който за първи път въвежда децата в храма на науката! Тук започва тяхната подготовка за бъдещи творци на материални

Подробно

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО ПОРТФОЛИО Учителското портфолио знак за качеството на педагогическата дейност Портфолиото на учителя е доказателствена колекция от документи, показващи професионалния път на учителя и придружаващи професионалната

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПОРТФОЛИО на Виктория Божидарова Русева - Мушанова учител в начален етап на основното образование в 112 ОУ Стоян Заимов гр. София Лична информация Име: Адрес: E-mail: Националност: Образование и обучение

Подробно

Лични данни:

Лични данни: ПОРТФОЛИО на Зарка Петрова Гайдарова старши начален учител СОУ Вичо Грънчаров гр.горна Оряховица Лични данни: Гайдарова, Зарка, Петрова СОУ Вичо Грънчаров Старши начален учител Средно общообразователно

Подробно

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на мотивацията на децата и учениците да четат художествена и

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО Галина Колева Станева ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж 38 Заемана длъжност Учебни дейности Галина Колева Станева Висше образование - Бакалавър

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 2014-2020 Проект BG05M2OP001-2.004-0004 Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи

Подробно

1

1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info УТВЪРЖДАВАМ! Директор:.. / Борис Златарев

Подробно

Портфолио

Портфолио Портфолио НА КАТЯ ИВАНОВА ДОНЕВА СТ. УЧИТЕЛ ЦДО В ОУ МИТРОПОЛИТ АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ ГР. САМОКОВ Съдържание: Професионална квалификация и опит Други умения Моята философия Къде виждам себе си като учител

Подробно

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО ПОРТФОЛИО на Даниела Ангелова Иванова начален учител в ОУ Митрополит Авксентий Велешки Лични данни Име: Дата на раждане: Имейл: Даниела Ангелова Иванова 28.05.1968 год. divanova68@abv.bg Телефон: 0879

Подробно

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС СОУ Св. Св. Кирил и Методий с. Сатовча област Благоевград 2950 с.сатовча тел. 075412117, e-mail: sou_satovcha@abv.bg ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В СОУ Св.Св. Кирил и Методий с. Сатовча Цел

Подробно

Портфолио на Даяна Зашкева

Портфолио на Даяна Зашкева Портфолио на Даяна Зашкева Учител ЦДО в ОУ,,Митрополит Авксентий Велешки, гр.самоков Съдържание Част I. Раздел 1. За учителя Раздел 2. Педагогически практики Раздел 3. Методика на преподаване Раздел 4.

Подробно

Портфолио На Васил Георгиев Аджиков Учител по Физическо Възпитание и Спорт ОУ Митрополит Авксентий Велешки Гр.Самоков

Портфолио На Васил Георгиев Аджиков Учител по Физическо Възпитание и Спорт ОУ Митрополит Авксентий Велешки Гр.Самоков Портфолио На Васил Георгиев Аджиков Учител по Физическо Възпитание и Спорт ОУ Митрополит Авксентий Велешки Гр.Самоков Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален

Подробно

Портфолио

Портфолио ПОРТФОЛИО на Любка Харизанова, учител по български език и литература СЪДЪРЖАНИЕ Лична информация Философия на преподаването Методи на обучението и практики Дейности Контакти ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Образование:

Подробно

Портфолио на Миглена Стефанова Димова

Портфолио на   Миглена Стефанова Димова Портфолио на Миглена Стефанова Димова Детски учител гр.божурище ДГ Буратино Съдържание: 1 Общи сведения 2 Автобиография 3 Философия на преподаване 4 Отговорности на учителя 5 Методи на преподаване 6 Бъдещи

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО СУ САВА ДОБРОПЛОДНИ, ШУМЕН УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО ХРИСТИНА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА ХРИСТИНА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Лични данни Христина Тодорова Костадинова Име: Христина

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО ЛЮДМИЛА ЖЕЧЕВА СЛАВОВА УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА АЛЕКСИЕВА Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж Заемана длъжност ЛЮДМИЛА ЖЕЧЕВА СЛАВОВА МАГИСТЪР

Подробно

ПОРТФОЛИО на ЙОРДАНКА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА

ПОРТФОЛИО на ЙОРДАНКА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА ПОРТФОЛИО на ЙОРДАНКА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ОУ МИТРОПОЛИТ АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ - ГР. САМОКОВ Съдържание Част I Професионален профил Раздел 1 Академична компетентност Раздел 2 Педагогическа компетентност

Подробно

гр. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Христо Ботев 1, тел /2423; GSM ; Портф

гр. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Христо Ботев 1, тел /2423; GSM ;     Портф гр. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Христо Ботев 1, тел. 06573/2423; GSM 0879827292; e-mail: sоu_koinare@abv.bg; www.sоu-koinare.com Портфолио на ВЕСЕЛКА ВЕНОВСКА старши учител в СУ,, Христо

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e-

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e- СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: 0893 60 52 47, 0892 60 20 57 e-mail: souablanica@abv.bg. suablanica@abv.bg Съгласувал:...

Подробно

Примерен годишен план за квалификационната дейност

Примерен годишен план за квалификационната дейност УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В СУ НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА Годишният план за квалификация е част от Годишния план на училището за учебната 2018/2019

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел УТВЪРЖДАВАМ:.. Димитрина Иванова Директор на ПГТЛП Гоце Делчев, гр. Благоевград ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА I.

Подробно

Специализирано обучение: Новият учител в клас - трудности и предизвикателства

Специализирано обучение: Новият учител в клас - трудности и предизвикателства Новият учител в клас - трудности и предизвикателства (Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 12/01.09.2016 и Закона за предучилищното и училищното образование)

Подробно

Портфолио на учителя – Веселка Ангелова

Портфолио на учителя – Веселка Ангелова ПОРТФОЛИО НА УЧИТЕЛЯ ВЕСЕЛКА АНГЕЛОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В НУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ОБЛ. ПЛЕВЕН Съдържание: Раздел 1 -Резюме Автобиография - Дипломи

Подробно

Diapositiva 1

Diapositiva 1 Човешки ресурси 67 души 55 учители, 12 служители нови учители и служители Албена Веселинова, Панайот Трифонов, Детелина Петрова, Йорданка Бенева, Мария Кирова, Христо Константинов, Томас Петрино, Стелияна

Подробно

НПМГ „Акад. Л. Чакалов“

НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ НПМГ Акад. Л. Чакалов Профил: Софтуерни и хардуерни науки Създаване на профила През 2013 година създаден профил Информатика Първия випуск се дипломира през 2018 година когато се честваше 50 години от създаването

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 Методическо обединение по изобразително изкуство, музика, технологии и предприемачество Изобразително изкуство учебна година 2018-2019 През учебната 2018-2019 година преподавателите по изобразително изкуство

Подробно

План квалификация

План квалификация Основно училище Васил Левски с.торос общ.луковит УТВЪРЖДАВАМ: Директор:/Валя Неева/ ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА І. ЦЕЛИ ОСНОВНА ЦЕЛ: Постигане на съизмеримост с европейските

Подробно

НА Старши учител по физическо възпитание и спорт при СОУ"Вичо Грънчаров"гр.Горна Оряховица

НА Старши учител по физическо възпитание и спорт при СОУВичо Грънчаровгр.Горна Оряховица НА Старши учител по физическо възпитание и спорт при СОУ"Вичо Грънчаров"гр.Горна Оряховица Съдържание: 1.Лични данни. 2.Образование. 3.Трудов стаж. 4 Философия на преподаването. 5.Повишаване на квалификацията.

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО Златка Панайотова Маджарова Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж Заемана длъжност Учебни дейности Златка Панайотова Маджарова Висше, II Клас квалификация Българска

Подробно