СПИСЪК НА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА С КОДОВЕ ПО УЧИЛИЩА И РАЙОНИ Район Училище име КОД Паралелка име 1 Банкя 78. С

Размер: px
Започни от страница:

Download "СПИСЪК НА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА С КОДОВЕ ПО УЧИЛИЩА И РАЙОНИ Район Училище име КОД Паралелка име 1 Банкя 78. С"

Препис

1 СПИСЪК НА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА С КОДОВЕ ПО УЧИЛИЩА И РАЙОНИ 1 Банкя 78. СУ "Хр. Смирненски" 0781 Предприемачески - АЕ 2 Банкя ПГТ "Алеко Константинов" 4001 Организация на хотелиерството - АЕ 3 Банкя ПГТ "Алеко Константинов" 4002 Организация на обслужването в хотелиерството 4 Банкя ПГТ "Алеко Константинов" 4003 Произв. и обсл. в заведенията за хран. и развл. - АЕ 5 Банкя ПГТ "Алеко Константинов" 4004 Кетеринг - АЕ 6 Банкя ПГТ "Алеко Константинов" 4005 Произв. на кулинарни изд. и напитки 7 Витоша 2. СУ "Акад.Ем. Станев" 0201 Чужди езици - АЕ;НЕ/ИЕ; М 8 Витоша 2. СУ "Акад.Ем. Станев" 0202 Чужди езици - АЕ; НЕ/ИЕ; ИЦ 9 Витоша 2. СУ "Акад.Ем. Станев" 0203 Хуманитарни науки - АЕ 10 Витоша 2. СУ "Акад.Ем. Станев" 0204 Обществени науки - АЕ 11 Витоша 26 СУ "Йордан Йовков" 2601 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ 12 Витоша ПГЕБ 4011 Екология и ООС - АЕ 13 Витоша ПГЕБ 4012 Технол. на хомеопат. и фитопрод. - АЕ 14 Витоша ПГЕБ 4013 Технол.на фарм,и парфюм.козм.прод. - АЕ 15 Витоша ПГЕБ 4014 Технологичен и микробиологичен контрол в хим. производства 16 Витоша ПГЕБ 4015 Технол.на фарм,и парфюм.козм.прод. - НЕ 17 Връбница 74 СУ "Гоце Делчев" 0741 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ 18 Връбница 74 СУ "Гоце Делчев" 0742 Природни науки - АЕ 19 Връбница 140. СУ "Иван Богоров" 1401 Изобразително изкуство 20 Връбница 140. СУ "Иван Богоров" 1402 Български танци 21 Възраждане 18 СУ "Уилям Гладстон" 0181 Чужди езици - АЕ;НЕ 22 Възраждане 18 СУ "Уилям Гладстон" 0182 Чужди езици - НЕ;АЕ 23 Възраждане 18 СУ "Уилям Гладстон" 0183 Чужди езици - ФЕ;ИЕ 24 Възраждане 18 СУ "Уилям Гладстон" 0184 Чужди езици - ФЕ;АЕ 25 Възраждане 18 СУ "Уилям Гладстон" 0185 Чужди езици - ЯЕ;АЕ 26 Възраждане 18 СУ "Уилям Гладстон" 0186 Чужди езици - АрЕ;АЕ 27 Възраждане 18 СУ "Уилям Гладстон" 0187 Чужди езици - КитЕ;АЕ 28 Възраждане 18 СУ "Уилям Гладстон" 0188 Чужди езици - КорЕ;АЕ 29 Възраждане 30 СУ "Братя Миладинови" 0301 Чужди езици - ИЕ;АЕ

2 30 Възраждане 30 СУ "Братя Миладинови" 0302 Чужди езици - ИЕ;АЕ; ИТ 31 Възраждане 30 СУ "Братя Миладинови" 0303 Икономическо развитие - АЕ;НЕ 32 Възраждане 32.СУИЧЕ 0321 Чужди езици - АЕ;НЕ 33 Възраждане 32.СУИЧЕ 0322 Чужди езици - АЕ;ИЕ 34 Възраждане 32.СУИЧЕ 0323 Чужди езици - АЕ;ФЕ 35 Възраждане 32.СУИЧЕ 0324 Чужди езици - АЕ;РЕ 36 Възраждане 91 НЕГ 0911 Чужди езици - НЕ;АЕ/РЕ 37 Възраждане 134. СУ "Д. Дебелянов" 1341 Чужди езици - АЕ;Ивр 38 Възраждане 134. СУ "Д. Дебелянов" 1342 Природни науки - АЕ 39 Възраждане 134. СУ "Д. Дебелянов" 1343 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ 40 Възраждане НПГПТО "М.В.Ломоносов" 4021 Медицинска техника - НЕ 41 Възраждане НПГПТО "М.В.Ломоносов" 4022 Измервателна и организационна техника - АЕ 42 Възраждане НПГПТО "М.В.Ломоносов" 4023 Лазерна и оптична техника - АЕ 43 Възраждане НПГПТО "М.В.Ломоносов" 4024 Кинотехника, аудио- и видеосистеми - АЕ 44 Възраждане НПГПТО "М.В.Ломоносов" 4025 Компютърна техника и технологии - АЕ 45 Възраждане НПГПТО "М.В.Ломоносов" 4026 Очна оптика - АЕ 46 Възраждане ПГТКИ 4031 Бутикови облекла АЕ 47 Възраждане ПГТКИ 4032 Конструиране, моделиране и технология на облекло от кожи 48 Възраждане ПГТКИ 4033 Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия 49 Възраждане ПГТКИ 4034 Конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия 50 Възраждане ПГ по ПСТТ 4051 Пътно строителна техника 51 Възраждане ПГ по ПСТТ 4052 Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства 52 Възраждане ПГ по ПСТТ 4053 Подемно-транспортна техника с електрозадвижване 53 Изгрев 105. СУ "Атанас Далчев" 1051 Чужди езици - ИтЕ 54 Изгрев 105. СУ "Атанас Далчев" 1052 Чужди езици - АЕ 55 Изгрев 105. СУ "Атанас Далчев" 1053 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ 56 Изгрев 119 СУ "Акад. М. Арнаудов" 1191 Хуманитарни науки-ае 57 Изгрев 119 СУ "Акад. М. Арнаудов" 1192 Природни науки - АЕ 58 Изгрев 119 СУ "Акад. М. Арнаудов" 1193 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ 59 Изгрев 119 СУ "Акад. М. Арнаудов" 1194 Чужди езици - РЕ 60 Изгрев СПГЕ "Джон Атанасов" 4071 Промишлена електроника 61 Изгрев СПГЕ "Джон Атанасов" 4072 Микропроцесорна техника 62 Изгрев СПГЕ "Джон Атанасов" 4073 Компютърна техника и технологии 63 Изгрев СПГЕ "Джон Атанасов" 4074 Компютърни мрежи

3 64 Изгрев СПГЕ "Джон Атанасов" 4075 Системно програмиране 65 Изгрев СПГЕ "Джон Атанасов" 4076 Приложно програмиране 66 Изгрев ПГФК "Княгиня Евдокия" 4081 Съдебна администрация /дуално/ 67 Изгрев ПГФК "Княгиня Евдокия" 4082 Извършване на термални процед. в балнеол. и др. възстанов. центр. /дуално/ 68 Изгрев ПГФК "Княгиня Евдокия" 4083 Фризьорство 69 Изгрев ПГФК "Княгиня Евдокия" 4084 Организация и технология на фризьорските услуги 70 Изгрев ПГФК "Княгиня Евдокия" 4085 Козметика 71 Изгрев ПГФК "Княгиня Евдокия" 4086 Маникюр, педикюр и ноктопластика 72 Илинден 3 СУ "МАРИН ДРИНОВ" 0031 Изобразително изкуство - РЕ 73 Илинден 33 ЕГ "СВЕТА СОФИЯ" 0331 Чужди езици - АЕ;НЕ 74 Илинден 33 ЕГ "СВЕТА СОФИЯ" 0332 Чужди езици - АЕ;ИЕ 75 Илинден 33 ЕГ "СВЕТА СОФИЯ" 0333 Чужди езици - АЕ;РЕ 76 Илинден 33 ЕГ "СВЕТА СОФИЯ" 0334 Чужди езици - АЕ;КитЕ/ГрЕ 77 Илинден 33 ЕГ "СВЕТА СОФИЯ" 0335 Чужди езици - ФЕ;АЕ/ПортЕ 78 Илинден 113 СУ"Сава Филаретов" 1131 Физическо възпитание и спорт 79 Илинден 113 СУ"Сава Филаретов" 1132 Предприемачески 80 Илинден ПГТЕ "Хенри Форд" 4401 Електрообзав. на трансп. техника 81 Илинден ПГТЕ "Хенри Форд" 4402 Електрообзавеждане на ел. превозни средства за гр. транспорт /дуална/- АЕ 82 Илинден ПГТЕ "Хенри Форд" 4403 Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника /дуална/ 83 Илинден ПГТЕ "Хенри Форд" 4404 Газова техника /дуално/ 84 Илинден ПГТЕ "Хенри Форд" 4405 Възобновяеми енергийни източници 85 Илинден ПГТЕ "Хенри Форд" 4406 Топлотехника - отоплит., климатична,вентилационна и хладилна /дуално/ 86 Илинден ПГТЕ "Хенри Форд" 4407 Автотранспортна техника/дуално/ 87 Илинден ПГТЕ "Хенри Форд" 4408 Автотранспортна техника 88 Илинден ПГТЕ "Хенри Форд" 4409 Автомобилна мехатроника 89 Илинден ПГТЕ "Хенри Форд" 4410 Автомобилна мехатроника /дуално/ 90 Илинден ПГТЕ "Хенри Форд" 4411 Електрически превозни средства 91 Илинден ПГТЕ "Хенри Форд" 4412 Ремонт на летателни апарати /дуално/ 92 Илинден ПГТЕ "Хенри Форд" 4413 Експлоатация на автомобилния транспорт 93 Илинден ПГАВТ "А.С.ПОПОВ" 4101 Системно програмиране 94 Илинден ПГАВТ "А.С.ПОПОВ" 4102 Приложно програмиране 95 Илинден ПГАВТ "А.С.ПОПОВ" 4103 Телекомуникационни системи 96 Илинден ПГАВТ "А.С.ПОПОВ" 4104 Микропроцесорна техника 97 Илинден ПГАВТ "А.С.ПОПОВ" 4105 Комп. техника и технологии

4 98 Илинден ПГАВТ "А.С.ПОПОВ" 4106 Компютърни мрежи 99 Илинден ПГХВТ 4111 Производство на захар и захарни изделия - АЕ 100 Илинден ПГХВТ 4112 Производство на захар и захарни изделия 101 Илинден ПГХВТ 4113 Производство на месо, месни пр. и риба - АЕ 102 Илинден ПГХВТ 4114 Производство на месо, месни пр. и риба 103 Искър 68 СУ"Акад.Никола Обрешков" 0681 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ 104 Искър 69 СУ "Д. Маринов" 0691 Икономическо развитие - АЕ 105 Искър 108 СУ "Н.Беловеждов" 1081 Предприемачески 106 Искър 108 СУ "Н.Беловеждов" 1082 Предприемачески - АЕ 107 Искър ПГ ПО ТРАНСПОРТ, гара Искър 4121 Спедиция, транспортна и скл. логистика-ае 108 Искър ПГ ПО ТРАНСПОРТ, гара Искър 4122 Автомобилна мехатроника - АЕ 109 Искър ПГ ПО ТРАНСПОРТ, гара Искър 4123 Автотранспортна техника 110 Красна полян 17 СУ "Дамян Груев" 0171 Чужди езици - ФЕ; ИЕ/ИтЕ 111 Красна полян 28 СУ "А. Константинов" 0281 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ 112 Красна полян 123 СУ "Стефан Стамболов 1231 Логистика и товарни услуги 113 Красна полян 135 СУ 1351 Социална работа с деца и семейства в риск 114 Красна полян СГХСТ 4131 Контрол на кач. и безоп. на храни и напитки 115 Красна полян СГХСТ 4132 Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия 116 Красна полян СГХСТ 4133 Произв. на хляб,хлебни и сладк. изделия /дуална/ 117 Красна полян СГХСТ 4134 Декорация на сладкарски изделия 118 Красна полян СГХСТ 4135 Производство на сладкарски изделия 119 Красно село 19 СУ "Елин Пелин" 0191 Предприемачески - АЕ 120 Красно село 19 СУ "Елин Пелин" 0192 Предприемачески - НЕ/НорвЕ 121 Красно село 19 СУ "Елин Пелин" 0193 Предприемачески - НЕ/ДатЕ 122 Красно село 36 СУ "Максим Горки" 0361 Чужди езици - ИтЕ 123 Красно село 36 СУ "Максим Горки" 0362 Чужди езици - АЕ 124 Красно село 51 СУ 0511 Изобразително изкуство - АЕ 125 Красно село 51 СУ 0512 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ/ИтЕ 126 Красно село 51 СУ 0513 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ/НЕ 127 Красно село 132. СУ "Ваня Войнова" 1321 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ 128 Красно село 132. СУ "Ваня Войнова" 1322 Физическо възпитане и спорт 129 Красно село 203. ПЕГ "Св. Методий" 2031 Чужди езици - АЕ;НЕ 130 Красно село 203. ПЕГ "Св. Методий" 2032 Чужди езици - НЕ;АЕ 131 Красно село 203. ПЕГ "Св. Методий" 2033 Предприемачески - АЕ

5 132 Кремиковци 85 СУ "Отец Паисий" 0851 Предприемачески 133 Кремиковци 117.СУ 1171 Софтуерни и хардуерни науки 134 Кремиковци 156 ОбУ "Васил Левски" 1561 Физическо възпитание и спорт 135 Кремиковци 162 ОбУ "Отец Паисий" 1621 Обществени науки 136 Лозенец 21 СУ "ХРИСТО БОТЕВ" 0211 Чужди езици - АЕ 137 Лозенец 21 СУ "ХРИСТО БОТЕВ" 0212 Предприемачески - АЕ 138 Лозенец 35. СУ "Добри Войников" 0351 Чужди езици - НЕ;РЕ;БЕЛ 139 Лозенец 35. СУ "Добри Войников" 0352 Чужди езици - НЕ;РЕ;М 140 Лозенец 35. СУ "Добри Войников" 0353 Чужди езици - НЕ;РЕ;Г 141 Лозенец 35. СУ "Добри Войников" 0354 Чужди езици - ФЕ;РЕ;БЕЛ 142 Лозенец 35. СУ "Добри Войников" 0355 Чужди езици - ФЕ;РЕ;ИТ 143 Лозенец НПМГ 3041 Математически - АЕ 144 Лозенец НПМГ 3042 Математически - НЕ 145 Лозенец НПМГ 3043 Математически - АЕ;М;Ф 146 Лозенец НПМГ 3044 Природни науки - АЕ;Б;Х 147 Лозенец НПМГ 3045 Природни науки - АЕ;Х;Б 148 Лозенец НПМГ 3046 Природни науки - НЕ;Х;Б 149 Лозенец НПМГ 3047 Икономическо развитие - АЕ 150 Лозенец НПМГ 3048 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ 151 Лозенец НФСГ 4201 Търговия - НЕ - /дуална/ 152 Лозенец НФСГ 4202 Търговия - АЕ /дуална/ 153 Лозенец НФСГ 4203 Икономика и мениджмънт - НЕ 154 Лозенец НФСГ 4204 Икономика и мениджмънт - АЕ 155 Лозенец НФСГ 4205 Икономика и мениджмънт - ФЕ 156 Лозенец СГСАГ "ХРИСТО БОТЕВ" 4191 Строителство и архитектура - АЕ 157 Лозенец СГСАГ "ХРИСТО БОТЕВ" 4192 Строителство и архитектура - НЕ 158 Лозенец СГСАГ "ХРИСТО БОТЕВ" 4193 Водно строителство - АЕ 159 Лозенец СГСАГ "ХРИСТО БОТЕВ" 4194 Транспортно строителство - АЕ 160 Лозенец СГСАГ "ХРИСТО БОТЕВ" 4195 Геодезия - АЕ 161 Лозенец СГСАГ "ХРИСТО БОТЕВ" 4196 Парково строителство и озеленяване - АЕ 162 Лозенец СГСАГ "ХРИСТО БОТЕВ" 4197 Недвижими имоти - АЕ 163 Лозенец ПГО 4171 Сценичен костюм - АЕ 164 Лозенец ПГО 4172 Моден дизайн 165 Лозенец ПГО 4173 Моден дизайн -АЕ

6 166 Лозенец ПГО 4174 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил - АЕ 167 Лозенец ПГО 4175 Облекла по поръчка - АЕ 168 Люлин 27. СУ 0271 Софтуерни и хардуерни науки 169 Люлин 37. СУ "Райна Княгиня" 0371 Предприемачески 170 Люлин 40 СУ 0401 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ 171 Люлин 56.СУ "Проф. К. Иречек" 0561 Чужди езици - АЕ 172 Люлин 56.СУ "Проф. К. Иречек" 0562 Икономическо развитие - АЕ 173 Люлин 79 СУ "Индира Ганди" 0791 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ 174 Люлин 90 СУ 0901 Предприемачески - ИЕ 175 Люлин 90 СУ 0902 Природни науки - АЕ 176 Люлин 96. СУ "Л. Н. Толстой" 0961 Чужди езици - АЕ 177 Люлин 97 СУ 0971 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ 178 Люлин 97 СУ 0972 Предприемачески - АЕ 179 Люлин 137 СУ "Ангел Кънчев" 1371 Предприемачески - АЕ 180 Люлин 137 СУ "Ангел Кънчев" 1372 Чужди езици - АЕ/НЕ;ИТ 181 Люлин 137 СУ "Ангел Кънчев" 1373 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ 182 Младост 10 СУ "Теодор Траянов" 0101 Обществени науки - АЕ 183 Младост 39 СУ "П.Динеков" 0391 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ 184 Младост 81. СУ "Виктор Юго" 0811 Чужди езици - АЕ 185 Младост 81. СУ "Виктор Юго" 0812 Хуманитарни науки 186 Младост 118 СУ 1181 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ 187 Младост 125 СУ "Боян Пенев" 1251 Математически - АЕ 188 Младост 125 СУ "Боян Пенев" 1252 Хуманитарни науки - АЕ 189 Младост 128 СУ "Алберт Айнщайн" 1281 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ 190 Младост 128 СУ "Алберт Айнщайн" 1282 Банкова охрана и инкасова дейност - АЕ 191 Младост 131 СУ "К.А.Тимирязев" 1311 Предприемачески 192 Младост 144 СУ "Народни будители" 1441 Музика 193 Младост 144 СУ "Народни будители" 1442 Изобразително изкуство 194 Младост 144 СУ "Народни будители" 1443 Български танци 195 Младост ТУЕС към ТУ-София 3501 Системно програмиране - АЕ 196 Младост ТУЕС към ТУ-София 3502 Компютърни мрежи - АЕ 197 Надежда 15 СУ 0151 Предприемачески - АЕ 198 Надежда 54 СУ 0541 Чужди езици - АЕ; ИЕ 199 Надежда 54 СУ 0542 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ

7 200 Надежда 101 СУ "БАЧО КИРО" 1011 Иконочмическо развитие - АЕ 201 Надежда 101 СУ "БАЧО КИРО" 1012 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ 202 Нови искър 170 СУ "Васил Левски" 1701 Предприемачески - АЕ 203 Нови искър 170 СУ "Васил Левски" 1702 Организация на туризма и свободното време 204 Нови искър 172 ОУ "Христо Ботев" 1721 Шивачество 205 Нови искър 176 ОУ 1761 Производство на тапицирани изделия 206 Оборище 1 СУ "Пенчо П. Славейков" 0011 Чужди езици - ИЕ;АЕ/БЕЛ/И 207 Оборище 1 СУ "Пенчо П. Славейков" 0012 Чужди езици - ИЕ;АЕ/БЕЛ/Б 208 Оборище 1 СУ "Пенчо П. Славейков" 0013 Чужди езици - АЕ;ИЕ/БЕЛ/И 209 Оборище 1 СУ "Пенчо П. Славейков" 0014 Чужди езици - АЕ;ИЕ/БЕЛ/Б 210 Оборище 164 ГПИЕ 1641 Чужди езици- ИЕ;АЕ 211 Оборище 164 ГПИЕ 1642 Чужди езици- ИЕ;ФЕ 212 Оборище 164 ГПИЕ 1643 Чужди езици- ИЕ;Порт.Е 213 Оборище 164 ГПИЕ 1644 Чужди езици- ИЕ;Ит.Е 214 Оборище Първа АЕГ 3011 Чужди езици- АЕ;РЕ/БЕЛ 215 Оборище Първа АЕГ 3012 Чужди езици- АЕ;ИЕ/БЕЛ 216 Оборище Първа АЕГ 3013 Чужди езици- АЕ;ИЕ/М 217 Оборище Първа АЕГ 3014 Чужди езици- АЕ;НЕ/БЕЛ 218 Оборище Първа АЕГ 3015 Чужди езици- АЕ;НЕ/М 219 Оборище Първа АЕГ 3016 Чужди езици- АЕ;ФЕ/БЕЛ 220 Оборище Първа АЕГ 3017 Чужди езици- АЕ;ФЕ/М 221 Оборище Първа АЕГ 3018 Чужди езици- АЕ;ИтЕ/М 222 Оборище СМГ "П. Хилендарски" 3061 Математически - АЕ 223 Оборище СМГ "П. Хилендарски" 3062 Математически - НЕ 224 Оборище ПГМЕ "Вапцаров" 4221 Машини и съоръжения за заваряване 225 Оборище ПГМЕ "Вапцаров" 4222 Металообработващи машини 226 Оборище ПГМЕ "Вапцаров" 4223 Електрообзавеждане на производството/дуално/ 227 Оборище ПГМЕ "Вапцаров" 4224 Електрообзавеждане на производството 228 Оборище СПГТ 4231 Кетъринг - АЕ 229 Оборище СПГТ 4232 Кетъринг - ИЕ 230 Оборище СПГТ 4233 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения - НЕ 231 Оборище СПГТ 4234 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения - ИтЕ 232 Оборище СПГТ 4235 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения - РЕ 233 Оборище СПГТ 4236 Организация на хотелиерството - АЕ

8 234 Оборище СПГТ 4237 Ескурзоводско обслужване - АЕ 235 Овча купел 66 СУ "Филип Станиславов" 0661 Предприемачески 236 Овча купел 88 СУ "Д. Попниколов" 0881 Чужди езици - АЕ;РЕ 237 Овча купел 149 СУ 1491 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ 238 Овча купел Национално СУ "София" 7151 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ 239 Овча купел Национално СУ "София" 7152 Изобразително изкуство - АЕ 240 Овча купел ПГЕА 4241 Компютърни мрежи 241 Овча купел ПГЕА 4242 Компютърна техника и технологии 242 Овча купел ПГЕА 4243 Системно програмиране 243 Овча купел ПГЕА 4244 Приложно програмиране 244 Овча купел ПГЕА 4245 Автоматизация на непрекъснати производства 245 Овча купел ПГЕА 4246 Електроообзавеждане на производството 246 Овча купел ПГСС "БУЗЕМА" 7421 Цветарство 247 Овча купел ПГСС "БУЗЕМА" 7422 Механизация на селското стопанство 248 Овча купел ПГСС "БУЗЕМА" 7423 Каменоделство 249 Панчарево 71 СУ "П.Яворов" 0711 Икономическо развитие 250 Панчарево 192 СУ 1921 Туристическа анимация 251 Подуяне 24 СУ "П. К. Яворов " 0241 Предприемачески 252 Подуяне 44. СУ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 0441 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ 253 Подуяне 44. СУ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 0442 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ 254 Подуяне 95 СУ 0951 Чужди езици - АЕ 255 Подуяне 95 СУ 0952 Чужди езици - РЕ 256 Подуяне 95 СУ 0953 Природни науки - АЕ 257 Подуяне 130 СУ "Стефан Караджа" 1301 Икономическо развитие - АЕ 258 Сердика 14 СУ "Проф. д-р А. Златаров" 0141 Обществени науки 259 Сердика 29. СУ "Кузман Шапкарев" 0291 Софтуерни и хардуерни науки 260 Сердика 29. СУ "Кузман Шапкарев" 0292 Физическо възпитание и спорт 261 Сердика ПГИИРЕ "Михай Еминеску" 3111 Чужди езици - РумЕ 262 Сердика ПГИИРЕ "Михай Еминеску" 3112 Предприемачески - РумЕ 263 Сердика 59 ОУ "Васил Левски" 0591 Работник в произв. на кулинарни изделия в завед. за храненене и развл. 264 Сердика ПГИИ "Проф. Н. Райнов" 3081 Компютърна графика 265 Сердика ПГЖПТ"Никола Корчев" 4271 Локомотиви и вагони /дуално/ 266 Сердика ПГЖПТ"Никола Корчев" 4272 Осигурителни и комуникационни системи в жп инфраструктура 267 Сердика ПГЖПТ"Никола Корчев" 4273 Ръководител движение

9 268 Сердика ПГЖПТ"Никола Корчев" 4274 Електрообзавеждане на железопътна техника /дуално/ 269 Слатина 23 СУ "Фредерик Ж.-Кюри" 0231 Чужди езици - ИтЕ 270 Слатина 23 СУ "Фредерик Ж.-Кюри" 0232 Предприемачески - АЕ 271 Слатина 23 СУ "Фредерик Ж.-Кюри" 0233 Икономическо развитие - АЕ 272 Слатина 31 СУЧЕМ "Ив. Вазов" 0311 Чужди езици - АЕ;НЕ 273 Слатина 31 СУЧЕМ "Ив. Вазов" 0312 Чужди езици - АЕ;ИЕ 274 Слатина 31 СУЧЕМ "Ив. Вазов" 0313 Чужди езици - НЕ;АЕ 275 Слатина 31 СУЧЕМ "Ив. Вазов" 0314 Чужди езици - ИЕ;АЕ 276 Слатина 31 СУЧЕМ "Ив. Вазов" 0315 Математически - АЕ 277 Слатина 93 СУ "Ал. Теодоров - Балан" 0931 Обществени науки - АЕ;И;Г 278 Слатина 93 СУ "Ал. Теодоров - Балан" 0932 Обществени науки - АЕ;И;Фил 279 Слатина 94 СУ "Д.Страшимиров" 0941 Предприемачески 280 Слатина 94 СУ "Д.Страшимиров" 0942 Производство на облекло от текстил 281 Слатина 94 СУ "Д.Страшимиров" 0943 Логистика на товари и услуги 282 Слатина 138 СУ"Проф.В.Златарски" 1381 Чужди езици - АЕ;ИЕ 283 Слатина 138 СУ"Проф.В.Златарски" 1382 Чужди езици - АЕ;НЕ 284 Слатина 138 СУ"Проф.В.Златарски" 1383 Чужди езици - ЯЕ;АЕ 285 Слатина 138 СУ"Проф.В.Златарски" 1384 Чужди езици - КитЕ;АЕ 286 Слатина 157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо" 1571 Чужди езици - ИЕ;АЕ 287 Слатина ПГТ "МАКГАХАН" 4301 Автотранспортна техника 288 Слатина ПГТ "МАКГАХАН" 4302 Автомобилна мехатроника 289 Слатина ПГТ "МАКГАХАН" 4303 Ремонт на летателни апарати /дуално/ 290 Слатина ПГТ "МАКГАХАН" 4304 Електрообзавеждане на транспортна техника 291 Слатина ПГТ "МАКГАХАН" 4305 Спедиция, трансп. и скл. логистика /дуално/ 292 Слатина ПГТ "МАКГАХАН" 4306 Експлоатация на автомобилния транспорт 293 Средец 7. СУ "Св. Седмочисленици" 0071 Чужди езици - АЕ;ИЕ 294 Средец 7. СУ "Св. Седмочисленици" 0072 Чужди езици - АЕ;НЕ;БЕЛ 295 Средец 7. СУ "Св. Седмочисленици" 0073 Чужди езици - АЕ;НЕ;ИТ 296 Средец 7. СУ "Св. Седмочисленици" 0074 Чужди езици - АЕ;ФЕ 297 Средец 9 ФЕГ 0091 Чужди езици - ФЕ;АЕ 298 Средец 9 ФЕГ 0092 Чужди езици - ФЕ;ИЕ 299 Средец 9 ФЕГ 0093 Чужди езици - ФЕ;НЕ 300 Средец 12 СУ "Цар Иван Асен ІІ" 0121 Чужди езици - АЕ;НЕ/РЕ 301 Средец 12 СУ "Цар Иван Асен ІІ" 0122 Чужди езици - НЕ;АЕ/РЕ

10 302 Средец 12 СУ "Цар Иван Асен ІІ" 0123 Чужди езици - ФЕ;АЕ/РЕ 303 Средец 127 С У 1271 Чужди езици - АЕ;НЕ;БЕЛ;И 304 Средец 127 С У 1272 Чужди езици - АЕ;НЕ;БЕЛ;М 305 Средец 127 С У 1273 Чужди езици - АЕ;ФЕ; 306 Средец 127 С У 1274 Чужди езици - АЕ;ИЕ;БЕЛ;Г 307 Средец 127 С У 1275 Чужди езици - АЕ;ИЕ;БЕЛ;Б 308 Средец 127 С У 1276 Предприемачески - ИЕ; НЕ 309 Средец 133 СУ "А.С.Пушкин" 1331 Чужди езици - АЕ;РЕ 310 Средец 133 СУ "А.С.Пушкин" 1332 Чужди езици - ФЕ;РЕ 311 Средец 133 СУ "А.С.Пушкин" 1333 Чужди езици - РЕ;АЕ 312 Студентски 55 СУ 0551 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ 313 Студентски ПГ по телекомуникации 4311 Телекомуникационни системи 314 Студентски ПГ по телекомуникации 4312 Оптически комуникационни системи 315 Студентски ПГ по телекомуникации 4313 Компютърни мрежи 316 Студентски ПГ по телекомуникации 4314 Компютърна техника и технологии 317 Студентски ПГ по телекомуникации 4315 Системно програмиране - АЕ 318 Студентски ПГ по телекомуникации 4316 Приложно програмиране 319 Студентски ПГ по телекомуникации 4317 Икономическа информатика 320 Триадица 22 СЕУ "Г. С. Раковски" 0221 Чужди езици - АЕ;ИЕ 321 Триадица 22 СЕУ "Г. С. Раковски" 0222 Чужди езици - АЕ;НЕ 322 Триадица 22 СЕУ "Г. С. Раковски" 0223 Чужди езици - ИЕ;АЕ 323 Триадица 47 СУ 0471 Предприемачески - АЕ 324 Триадица 73. СУ "Владислав Граматик" 0731 Чужди езици - НЕ;РЕ 325 Триадица 73. СУ "Владислав Граматик" 0732 Чужди езици - НЕ; ФЕ 326 Триадица 73. СУ "Владислав Граматик" 0733 Чужди езици - НЕ; АЕ 327 Триадица 121 СУ 1211 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ 328 Триадица 121 СУ 1212 Предприемачески - АЕ 329 Триадица ІІ АЕГ "Томас Джеферсън" 3021 Чужди езици - АЕ;НЕ/М/Г 330 Триадица ІІ АЕГ "Томас Джеферсън" 3022 Чужди езици - АЕ;НЕ/БЕЛ 331 Триадица ІІ АЕГ "Томас Джеферсън" 3023 Чужди езици - АЕ;НЕ/Х/Б 332 Триадица ІІ АЕГ "Томас Джеферсън" 3024 Чужди езици - АЕ;ИЕ/М/Г 333 Триадица ІІ АЕГ "Томас Джеферсън" 3025 Чужди езици - АЕ;ИЕ/И/БЕЛ 334 Триадица ІІ АЕГ "Томас Джеферсън" 3026 Чужди езици - АЕ;ИЕ/Г/И 335 Триадица ІІ АЕГ "Томас Джеферсън" 3027 Чужди езици - АЕ;РЕ/М/БЕЛ

11 336 Триадица НТБГ 4331 Банково дело - АЕ 337 Триадица НТБГ 4332 Банково дело - НЕ 338 Триадица НТБГ 4333 Банково дело - ФЕ 339 Триадица НТБГ 4334 Застр. и осигурително дело - НЕ 340 Триадица НТБГ 4335 Оперативно счетоводство - РЕ 341 Триадица НТБГ 4336 Бизнес администрация - ИЕ 342 Триадица НТБГ 4337 Икономическа информатика - АЕ 343 Триадица НТБГ 4338 Електронна търговия - АЕ 344 Триадица НТБГ 4339 Електронна търговия - РЕ 345 Триадица ПГТМД 4321 Моден дизайн - ФЕ 346 Триадица ПГТМД 4322 Интериорен дизайн - ИтЕ 347 Триадица ПГТМД 4323 Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия - АЕ 348 Триадица ПГТМД 4324 Графичен дизайн - АЕ 349 Триадица ПГТМД 4325 Рекламна графика - АЕ

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА Район Училище име КОД Име сво

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА Район Училище име КОД Име сво СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА 1 Банкя 78. СУ "Хр. Смирненски" 0781 Предприемачески - АЕ 0 0 0 2 Банкя ПГТ "Алеко

Подробно

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА Район Училище име КОД Име свобод

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА Район Училище име КОД Име свобод СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА Район Училище име КОД Име свободни места без квоти свободни места младежи свободни

Подробно

по ред Училище Версия 2.0 от При успех 6.00 в у-ще! Паралелка кл. Мин. Бал Пол 2017 мин.бал БЕЛ+МАТ брой жени 2018 мин.бал БЕЛ+МАТ 20

по ред Училище Версия 2.0 от При успех 6.00 в у-ще! Паралелка кл. Мин. Бал Пол 2017 мин.бал БЕЛ+МАТ брой жени 2018 мин.бал БЕЛ+МАТ 20 по ред Училище Версия 2.0 от 09.06.2018 При успех 6.00 в у-ще! Паралелка 2017 2кл. Мин. Бал Пол 2017 мин.бал БЕЛ+МАТ брой жени 2018 мин.бал БЕЛ+МАТ 2018 общ бал 1 1 2216306 СМГ "П. Хилендарски" 3062 Математически-НЕ

Подробно

по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал

по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата 29.07.2019 Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1. 2216306 СМГ "П. Хилендарски" 3061 профил "Математически"

Подробно

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата г. по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1.

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата г. по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1. СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата 18.07.2019 г. по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1. 2216306 СМГ "П. Хилендарски" 3062 профил "Математически"

Подробно

по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал

по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата 18.07.2019 Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1. 2216306 СМГ "П. Хилендарски" 3062 профил "Математически"

Подробно

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата 11.07.2019 по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1 2216301 Първа АЕГ 3013 Чужди езици АЕ_ИЕ_М 454.000 500.000

Подробно

Свободни места за прием след завършено основно образование към г. по данни от училищата Име на училището ПГ по туризъм "Алеко Константинов"

Свободни места за прием след завършено основно образование към г. по данни от училищата Име на училището ПГ по туризъм Алеко Константинов Свободни места за прием след завършено основно образование към 0.09.019 г. по данни от училищата Име на училището Профил/Код професия, Код специалност Свободни места 811010 Хотелиер 8110101 Организация

Подробно

Напомняме, че за всеки профил/ специалност балът се образува по различен начин, съгласно разпоредбите на Наредба 11 СПРАВКА за минималния и максимални

Напомняме, че за всеки профил/ специалност балът се образува по различен начин, съгласно разпоредбите на Наредба 11 СПРАВКА за минималния и максимални Напомняме, че за всеки профил/ специалност балът се образува по различен начин, съгласно разпоредбите на Наредба 11 СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РИО СОФИЯ-ГРАД Към дата 02.07.2015

Подробно

Община, населено място, наименование РАЙОН на училището тест БЕЛ М разширеночрез Приложение

Община, населено място, наименование РАЙОН на училището тест БЕЛ М разширеночрез Приложение Приложение 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 78. СУ "Христо Смирненски" Банкя Предприемачески 1 5 1 26 АЕ 3 1 ГИ Предпр ПГ по туризъм "Алеко Константинов" ПГ по туризъм

Подробно

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ Христо Ботев, ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС хардуерни науки хардуерни науки 1002 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Природни науки Природни науки 1003 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС 1004 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС хардуерни

Подробно

Код по НЕИСПУО Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране ОБЩ брой записани ученици В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, в това чи

Код по НЕИСПУО Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране ОБЩ брой записани ученици В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, в това чи Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1001 Софтуерни и хардуерни науки 1 26 0 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1002

Подробно

Код по НЕИСПУО Община, Населено място, Училище Код на паралелката Записани ученици и брой на незаетите места след втори етап на класиране Паралелка Бр

Код по НЕИСПУО Община, Населено място, Училище Код на паралелката Записани ученици и брой на незаетите места след втори етап на класиране Паралелка Бр записани ученици, в това записани над план-приема по чл. 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1001 Софтуерни и хардуерни науки 1 26 0 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1002 Природни науки

Подробно

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Чужд

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Чужд ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Срок и ра ОН Нациолно външно предме 1001 Айтос, гр.айтос,

Подробно

ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Чужд

ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Чужд ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Срок и ара Нациолно външно и от Профилиращи и 1001 1002

Подробно

<4D F736F F D20D1CFC8D1DACA20CDC020CACBC0D1C8D0C0CDC8D2C520EEE1F0E0E1EEF2E5ED20E1E5E720E8ECE5EDE0>

<4D F736F F D20D1CFC8D1DACA20CDC020CACBC0D1C8D0C0CDC8D2C520EEE1F0E0E1EEF2E5ED20E1E5E720E8ECE5EDE0> СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ В РУО РУСЕ Първо класиране Вх. Жел. Училище Паралелка Бал 0202490 1 СУПНЕ "Фридрих Шилер" Чужди езици - Немски език 377 0301046 2 АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език 353

Подробно

<4D F736F F D20E2F2EEF0EE20EAEBE0F1E8F0E0EDE520E7E020F1E0E9F2E020EEF220C5EBE5EDE020E7E020F1E0E9F2E020E1E5E720E8ECE5EDE0>

<4D F736F F D20E2F2EEF0EE20EAEBE0F1E8F0E0EDE520E7E020F1E0E9F2E020EEF220C5EBE5EDE020E7E020F1E0E9F2E020E1E5E720E8ECE5EDE0> СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ В РУО РУСЕ Второ класиране Вх. Жел. Училище Паралелка Бал 0301046 2 АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език 353 0303830 2 ПГИУ "Елиас Канети" Икономика и мениджмънт 294.5 0400232

Подробно

ДО родителите на учениците, които завършват VII клас УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомявам Ви, че определената от началника на РУО София-град комисия насочва

ДО родителите на учениците, които завършват VII клас УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомявам Ви, че определената от началника на РУО София-град комисия насочва ДО родителите на учениците, които завършват VII клас УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомявам Ви, че определената от началника на РУО София-град комисия насочва учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни

Подробно

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново ,

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново , Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 5002, ул. Арх. Георги Козаров 1, тел.(062) 61-63-14, факс (062) 62-80-37

Подробно

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново ,

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново , Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 5002, ул. Арх. Георги Козаров 1, тел.(062) 61-63-14, факс (062) 62-80-37

Подробно

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново ,

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново , Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 5002, ул. Арх. Георги Козаров 1, тел.(062) 61-63-14, факс (062) 62-80-37

Подробно

ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година

ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година ДАТИ НА ИЗПИТИТЕ Български език и литература 17 юни 2019 г. Математика 19 юни 2019 г. НАЧАЛО НА ИЗПИТИТЕ

Подробно

Външно оценяване по български език и литература в V клас учебна 2008 – 2009 година

Външно оценяване по български език и литература в V клас учебна 2008 – 2009 година МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕТО И УКАТА РЕГИОЛНО УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕТО РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V И В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОЛНИ ГИМЗИИ, СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ

Подробно

<4D F736F F F696E74202D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E BD0E5E6E8EC20EDE020F1FAE2ECE5F1F2E8ECEEF1F25D>

<4D F736F F F696E74202D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E BD0E5E6E8EC20EDE020F1FAE2ECE5F1F2E8ECEEF1F25D> МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕТО И УКАТА РЕГИОЛНО УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕТО РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V И В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОЛНИ ГИМЗИИ, СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Информация за Държавен план-прием по професии и специалности в област Русе за учебната 2017-2018 г. Държавен прием в VIII кл. 1516 седмокласници в област Русе Първи етап на класиране: 1494 бр. подадени

Подробно

Г Р А Ф И К за работата на общинските детски градини през месеците юни, юли и август 2017 г. РАЙОН ДГ М. ЮНИ М. ЮЛИ М. АВГУСТ Район "Средец" ДГ 159 ра

Г Р А Ф И К за работата на общинските детски градини през месеците юни, юли и август 2017 г. РАЙОН ДГ М. ЮНИ М. ЮЛИ М. АВГУСТ Район Средец ДГ 159 ра Г Р А Ф И К за работата на общинските детски градини през месеците юни, юли и август 2017 г. Район "Средец" ДГ 159 работи работи не работи ДГ 77 работи работи не работи ДГ 113 работи работи не работи ДГ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска тех

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска тех ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска техника; 5. Монтьор на селскостопанска техника; 6. Машинен

Подробно

РАЙОН ДГ М. ЮНИ М. ЮЛИ М. АВГУСТ Район "Средец" Г Р А Ф И К за работата на детските заведения през месеците юни, юли и август 2019 г. ДГ 159 работи ра

РАЙОН ДГ М. ЮНИ М. ЮЛИ М. АВГУСТ Район Средец Г Р А Ф И К за работата на детските заведения през месеците юни, юли и август 2019 г. ДГ 159 работи ра Район "Средец" Г Р А Ф И К за работата на детските заведения през месеците юни, юли и август 2019 г. ДГ 159 работи работи не работи ДГ 77 работи работи не работи ДГ 113 работи не работи работи ДГ 18 работи

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!Министерство на образованието и науката!регионално управление на образованието - Пловдив 4000 Пловдив, ул."цариброд"n2 1, тел.: 032

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!Министерство на образованието и науката!регионално управление на образованието - Пловдив 4000 Пловдив, ул.царибродn2 1, тел.: 032 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!Министерство на образованието и науката!регионално управление на образованието - Пловдив 4000 Пловдив, ул."цариброд"n2 1, тел.: 032/631-843, 032/628-980.www.riobg.com.e-mail: l1iail(ii)rlloplovdiv.col1l

Подробно

Проект

Проект Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е. от. 2019 година за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Агрономство 1 1 1 ВСИЧКО: 1 1 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО

Подробно

График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от г. до ПРИЛОЖЕНИЕ

График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от г. до ПРИЛОЖЕНИЕ График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от 11.02.2016г. до 30.12.2016. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЛОН ПАЗАРДЖИК адрес: гр. Пазарджик, ул. Пловдивска

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА И САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ КЪМ СО –

ОТЧЕТ  ЗА КОНТРОЛНАТА И САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ  НА  СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ КЪМ СО – ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА И САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ НА КЪМ СО КОНТРОЛНА И САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ НА 01.01.2015 Г.- 30.06. 2015 Г. / В ЛЕВА ПО СМЕТКА НА СО / РАЙОННИ ИНСПЕКТОРАТИ ГЛОБИ С КВИТАНЦИЯ 152 900 лв. ГЛОБИ С

Подробно

Microsoft Word - pms352_31218_zashtiteni-profesii

Microsoft Word - pms352_31218_zashtiteni-profesii ПОСТАНОВЛЕНИЕ 352 на МС от 31.12.2018 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година и на актуализиран Списък със специалности от

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С О Ф И Я Шифър УТВЪРДИЛ: РЕКТОР: (проф. дтн инж. Георги Михов) К Л А С И Ф И К А Т О Р НА АКРЕДИТИРАНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛНОСТИ, ПО КОИТО СЕ

Подробно

НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 номер МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ А Д Р Е С 1 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 2 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александр

НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 номер МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ А Д Р Е С 1 ОУ Отец Паисий ул. Александровска 95 2 ОУ Отец Паисий ул. Александр НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 номер МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ А Д Р Е С 1 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 2 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 3 ПГ по Дървообработване и вътрешна архитектура

Подробно

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД гр. Бургас, кв. Победа, ул. Ген. Владимир Вазов 3 График за измерване на абонатите на Водоснабдява

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД гр. Бургас, кв. Победа, ул. Ген. Владимир Вазов 3   График за измерване на абонатите на Водоснабдява График за на абонатите на Водоснабдяване и Канализация ЕАД Бургас Район Поморие за месец юли 2019 година Поморие 3 ти Март 03.07.2019 11 35 13 30 Алеко Константинов 01.07.2019 09 15 09 40 Александър Стамболийски

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.9 Туризъм 15 15 15 4 Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята 20 20 10 2 30 22 52 5.13 Общо инженерство 13 12

Подробно

Microsoft Word - Рейтинг-схеми_2015.doc

Microsoft Word - Рейтинг-схеми_2015.doc СПИСЪК НА ДЪРЖАВНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ПОЛУЧАВАЩИ УВЕЛИЧЕНА СУБСИДИЯ ЗА 2015 г. СЪГЛАСНО ПМС 121/2012 г. Професионално направление Висши училища, които получават допълнително финансиране Първо място Второ и

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.8 Икономика 60 60 40 60 100 160 3.9 Туризъм 15 25 15 25 40 ВСИЧКО: 75 85 40 75 125 200 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Подробно

programa

programa ПРОГРАМА НА ОТКРИТИ ДНИ НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ 2018 Г РАЙОН ПРИМОРСКИ Дата Училище Дейност (презентация, беседа, тренинг, 18.04.18

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,17,18,19 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 Списъците са във входа на

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,17,18,19 ОУ Отец Паисий ул. Александровска 95 Списъците са във входа на ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,17,18,19 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 3, 4 ПГ по дървообработване и вътрешна архитектура Йосиф Вондрак ул. "Алексндровска"

Подробно

<4D F736F F D20CFF0EEF2EEEAEEEB EAEBE0F1>

<4D F736F F D20CFF0EEF2EEEAEEEB EAEBE0F1> ПРОТОКОЛ на учениците от VII клас, допуснати до участие в Националния кръг на олимпиадата по история и цивилизации през учебната 2018/2019 година Трите имена на ученика Училище Населено място Точки 1 Надежда

Подробно

101/ДБТ - София - Възраждане /ДБТ - София - Възраждане 3295 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование

101/ДБТ - София - Възраждане /ДБТ - София - Възраждане 3295 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 3162 3295 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 02.01.2019 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 2330-5008/Старши учител, лен учебен Биология и предмет в биохимия гимназиален (Биология и здр. етап образование) 3359-3026/Главен

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ за първи срок на учебната 2019/2020 година 8 а ФЕ ФЕ БЗО ХООС ИЦ М 8 в ИТ М НЕ НЕ ФА ХООС 8 г БЗО ИТ РЕ РЕ М Философ. 8 ж Философ. АЕ АЕ М ФА БЗО 10 а *ФВС М ФЕ Философ.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Утвърдил: Мариана Спасова Директор на ПГАСГ Арх.К.Петков ХI а клас гр.пловдив, ул. "Арх. Камен Петков" 3, тел.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Утвърдил: Мариана Спасова Директор на ПГАСГ Арх.К.Петков ХI а клас гр.пловдив, ул. Арх. Камен Петков 3, тел. ХI а клас ЗИП изчертаване на кофражни планове и определяне количествата на кофражните работи 1 Учебна практика по 1 Английски език 1 1 Английски език 1 Български език и литература технология на 2 строителството

Подробно

Microsoft Word - Prilovenie 3.doc

Microsoft Word - Prilovenie 3.doc ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,16,17,18 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 Списъците са във входа на 3,4 ПГ по Дървообработване и вътрешна архитектура Йосиф

Подробно

Microsoft Word - SEKCII 2012 promqna za SOU.DOC

Microsoft Word - SEKCII 2012 promqna za SOU.DOC Приложение 1 ПЪРВА СЕКЦИЯ Корпус І на СОУ Максим Райкович, пл. Възраждане 7 11377 - ул. Георги Бенковски - цялата 11394 - ул. Трети март - от N 27 до края/без 29,31,33/ от N 24 до края 14725 - ул. Павел

Подробно

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 3 [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 3 [Compatibility Mode]) Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието - Русе ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ПО ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ В ОБЛАСТ РУСЕ за 2018-2019 учебна година

Подробно

<C7E020D1E0E9F2E020F1EFE8F1FAF6E8202DCDCF20C1E5E720F1E2EEE1EEE4E5EDD7E0F15F E30312E2D33302E30342E E32E786C7378>

<C7E020D1E0E9F2E020F1EFE8F1FAF6E8202DCDCF20C1E5E720F1E2EEE1EEE4E5EDD7E0F15F E30312E2D33302E30342E E32E786C7378> СПИСЪК НА УЧИЛИЩА, ЗА КОИТО СА ОДОБРЕНИ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС", 2019 Г., ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019 г. - 30.04.2019 г., УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД РД 09-1890/23.07.2019

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник П Р О Т О К О Л от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник П Р О Т О К О Л от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник П Р О Т О К О Л от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес, 13.02.2018 г. от 14 часа в зала Струма, находяща се на партерния

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София - Възраждане /Чистач/ Хигиенист Възраждане На

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София - Възраждане /Чистач/ Хигиенист Възраждане На СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 06.02.2018 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование - Възраждане 102 Хигиенист Възраждане Начално - Възраждане 254 5120-2001/Готвач Средец - Възраждане 107 (хотелиерство и туризъм;

Подробно

С П И С Ъ К

С П И С Ъ К С П И С Ъ К НА ВИДОВЕТЕ ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА, ПРОВЕЖДАНИ В КЛОНОВЕТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ Клоновете на ДП БГЦПО в Царево и Смолян са специализирани за обучение по професии/специалности в

Подробно

По Приоритет 1. Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна социализация на децата и учениците от етническите малцинства от разгледа

По Приоритет 1. Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна социализация на децата и учениците от етническите малцинства от разгледа По Приоритет 1. Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна социализация на малцинства от разгледаните проектни предложения, на основание административно несъответствие не се допускат

Подробно

Код професия Професия Код специалност Специалност СПК Редовна Цена Цена с 50% намаление Художник изящни изкуства Живопис трета

Код професия Професия Код специалност Специалност СПК Редовна Цена Цена с 50% намаление Художник изящни изкуства Живопис трета Код професия Професия Код специалност Специалност СПК Редовна Цена Цена с 50% намаление 211010 Художник изящни изкуства 2110101 Живопис 211010 Художник изящни изкуства 2110102 Стенопис 211010 Художник

Подробно