Slide 1

Размер: px
Започни от страница:

Download "Slide 1"

Препис

1 БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли, глава 12 АНГЕЛ ГОСПОДЕН ОСВОБОЖДАВА ПЕТЪР ОТ ТЪМНИЦАТА

2 По това време в Израил управлявал цар Ирод. Той заповядал да хванат Петър и да го хвърлят в тъмница. Царят искал да убие всички Иисусови ученици, за да не могат те да разказват повече на народа за нашия Спасител. Отначало Ирод затворил Иаков в тъмница и заповядал да го убият. Сега дошъл ред на Петър. След няколко дни започвала Пасха. Ирод искал да убие Петър в един от пасхалните дни, за да могат всички хора, събрали се за Пасха в Йерусалим, да видят как той се разправя с враговете си.

3 А дотогава Ирод заповядал Петър да бъде добре пазен. Всички врати на тъмницата били заключени и пред всяка врата стоели четирима войници. Оковали ръцете на Петър, като прикрепили двете вериги към ръцете на двама войници. Петър не можел да помръдне, без тези войници да го усетят. На следващата сутрин трябвало да го екзекутират. Приятелите се молели ден и нощ за него. Те знаели, че може да го спаси само чудо. Но чудеса извършвал единствено Бог.

4 Настъпила нощта. Петър легнал да спи, а веригите на ръцете му били приковани все така здраво към ръцете на двамата войници. Други пазачи стоели пред вратата. Вътре било много тихо и войниците също заспали. Изведнъж светлина озарила килията, където лежал Петър. От небето се спуснал Ангел, за да го освободи. Ангелът се приближил до него и му казал: Ставай!" Петър се събудил, видял светлината и Ангела, бързо скочил.

5 Веригите с грохот паднали на земята. Но колкото и странно да било, войниците продължавали да спят непробудно. Бог се грижел за Петър. Запаши си колана и си обуй сандалите!" - казал Ангелът. Когато Петър се обул, Ангелът продължил: Сега наметни плаща си и върви след мен!" Но вратите на тъмницата са заключени и всяка врата се пази от войници. Как ще минем?" - попитал Петър. Ангелът вървял напред, без да отговаря. Първата врата се отворила и стражите не забелязали, че Ангелът и Петър минали покрай тях.

6 Отворила се и втората врата, а четиримата войници, които я пазели, пак нищо не забелязали. Накрая Петър и Ангелът се приближили до най-голямата и тежка порта на тъмницата. Това била външната порта, направена изцяло от желязо. Тази порта също се пазела от четирима войници. Но щом Ангелът стигнал до нея, тя се отворила сама. Петър и Ангелът, незабелязани от никого, излезли на улицата.

7 Станало чудо: Петър бил свободен! Вратите на тъмницата останали заключени и войниците продължавали да ги пазят. Веригите на Петър били все така здраво приковани към ръцете на двамата, които мирно спели. Никой не видял как Ангелът и Петър излезли от града. И тогава Ангелът се отделил от него, отново се върнал на небето. Останал сам, Петър уплашено се огледал: дали не сънува, дали наистина е свободен?

8 Със сигурност зная, че Ангелът Господен дойде и ме освободи от тъмницата. Трябва да отида при моите приятели, които не спят и се молят за мен. Господ е чул молитвите им и ето - аз съм свободен" - мислел си Петър. А приятелите му наистина не спели тази нощ. Те седели заедно и се молели. Изведнъж чули - някой почукал на вратата. Тогава прислужницата, на име Рода, излязла от стаята и попитала: Кой е?" Аз съм, Петър" - прозвучал отговор.

9 Рода така се зарадвала, че се втурнала в стаята, за да извести за идването му, но забравила да отвори вратата. Петър е тук!" - извикала Рода. Не може да бъде!" - отвърнали приятелите му. Целия ден и цялата нощ се молели те да стане чудо, а когато то се случило, не били способни да повярват. Петър продължавал да стои на улицата и да чука на вратата. Тогава всички негови приятели излезли от стаята. Те отворили предпазливо вратата, видели го и се хвърлили радостно към него.

10 Ала Петър не можел да остане дълго с приятелите си. Скоро щяло да съмне и войниците да забележат, че го няма. Тогава щели отново да го арестуват. Затова, като се простил със своите приятели, Петър напуснал града. Рано сутринта войниците видели, че го няма в тъмницата, и ужасно се изплашили. Те знаели, че Ирод е много жесток цар и ще накаже всички, защото Петър е изчезнал.

11 Когато Ирод разбрал какво е станало, казал да му доведат войниците, които не са опазили тази нощ тъмницата, и разпитал всеки поотделно. Но никой не можел да обясни какво се е случило. Ирод наказал жестоко войниците и напуснал Йерусалим. КРАЙ ИЗГОТВЕНО ОТ БИБЛИОТЕКА ПРАВОСЛАВНО ХРИСТИЯНЧЕ

От Лука свето Евангелие, глава 24 От Иоанна свето Евангелие, глава 20 ИИСУС СЕ ЯВЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ СИ

От Лука свето Евангелие,  глава 24 От Иоанна свето Евангелие, глава 20 ИИСУС СЕ ЯВЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ СИ БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА От Лука свето Евангелие, глава

Подробно

Slide 1

Slide 1 БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

Деяния на светите Апостоли, глава 16 ПАВЕЛ И СИЛА ПЕЯТ В ТЪМНИЦАТА

Деяния на светите Апостоли, глава 16 ПАВЕЛ И СИЛА ПЕЯТ В ТЪМНИЦАТА БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

От Иоана свето Евангелие, глава 9 ИИСУС ИЗЦЕЛЯВА СЛЕПИЯ  

От Иоана свето Евангелие,  глава 9 ИИСУС ИЗЦЕЛЯВА СЛЕПИЯ     БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА, МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА От Иоана свето Евангелие, глава

Подробно

From Persecutor to Preacher Bulgarian PDA

From Persecutor to Preacher Bulgarian PDA Библия за Деца представя От Гонител в Проповедник Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Jesus Feeds 5000 People Bulgarian

Jesus Feeds 5000 People Bulgarian Библия за Деца представя Исус Нахранва 5000 Човека Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

From Persecutor to Preacher Bulgarian

From Persecutor to Preacher Bulgarian Библия за Деца представя От Гонител в Проповедник Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

David the King Part 1 Bulgarian

David the King Part 1 Bulgarian Библия за Деца представя Цар Давид (1-ва част) Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Jesus Heals the Blind Bulgarian PDA

Jesus Heals the Blind Bulgarian PDA Библия за Деца представя Исус Изцерява Слепецът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Good Kings Bad Kings Bulgarian PDA

Good Kings Bad Kings Bulgarian PDA Библия за Деца представя Добри Царе, Лоши Царе Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Samuel Gods BoyServant Bulgarian

Samuel Gods BoyServant Bulgarian Библия за Деца представя Самуил Божият Млад Слуга Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Lyn Doerksen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Noah and the Great Flood Bulgarian PDA

Noah and the Great Flood Bulgarian PDA Библия за Деца представя Ной И Големият Потоп Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Tammy S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

Elisha, Man of Miracles Bulgarian

Elisha, Man of Miracles Bulgarian Онлайн Библия за Деца представя Елисей, Мъж на Чудеса Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Genesis Research Corporation

Подробно

Noah and the Great Flood Bulgarian

Noah and the Great Flood Bulgarian Библия за Деца представя Ной И Големият Потоп Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Tammy S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

God Honors Joseph the Slave Bulgarian

God Honors Joseph the Slave Bulgarian Библия за Деца представя Бог Издига Слугата Йосиф Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

Noah and the Great Flood Bulgarian

Noah and the Great Flood Bulgarian Онлайн Библия за Деца представя НойИГолемият Потоп Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger and Lazarus Адаптирана от: M. Maillot and Tammy Stetski Преведена от: Никола Димитров Произведена

Подробно

Rich Man Poor Man Bulgarian PDA

Rich Man Poor Man Bulgarian PDA Библия за Деца представя Богаташът и беднякът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

Rich Man Poor Man Bulgarian CB

Rich Man Poor Man Bulgarian CB Библия за Деца представя Богаташът и беднякът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

Jesus the Great Teacher Bulgarian

Jesus the Great Teacher Bulgarian Библия за Деца представя Великият Учител Исус Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: E. Frischbutter и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

Jesus the Great Teacher Bulgarian PDA

Jesus the Great Teacher Bulgarian PDA Библия за Деца представя Великият Учител Исус Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: E. Frischbutter и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

Isaiah Sees the Future Bulgarian PDA

Isaiah Sees the Future Bulgarian PDA Библия за Деца представя Исая вижда бъдещето Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Jonathan Hay Адаптирана от: Mary-Anne S. Преведена от: Nikola Dimitrov Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Ruski_Prikazki.indd

Ruski_Prikazki.indd Руски приказки с илюстрации на Иван Билибин София, 2018 Всички права запазени. Нито една част от тази книга не може да бъде размножавана или предавана по какъвто и да било начин без изричното съгласие

Подробно

ОГЛЕДАЛОТО НА АНГЕЛИТЕ 1 Мили приятели! Живеем в тъжно и зло време, когато сърцата на всички ни са подложени на голям стрес и напрежение, на омерзение

ОГЛЕДАЛОТО НА АНГЕЛИТЕ 1 Мили приятели! Живеем в тъжно и зло време, когато сърцата на всички ни са подложени на голям стрес и напрежение, на омерзение ОГЛЕДАЛОТО НА АНГЕЛИТЕ 1 Мили приятели! Живеем в тъжно и зло време, когато сърцата на всички ни са подложени на голям стрес и напрежение, на омерзение и угнетяване, на скръб и отчаяние. По един или друг

Подробно

Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище

Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище: Фамилия, име на ученика: ТЕСТ 1 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И

Подробно

- Вера. -Спешно я настанете в нашата болница. Ако няма легло, нека поставят. Имената на децата научихте ли? - Да, Зина и Вася. - Добре. Децата нахране

- Вера. -Спешно я настанете в нашата болница. Ако няма легло, нека поставят. Имената на децата научихте ли? - Да, Зина и Вася. - Добре. Децата нахране - Вера. -Спешно я настанете в нашата болница. Ако няма легло, нека поставят. Имената на децата научихте ли? - Да, Зина и Вася. - Добре. Децата нахранете, измийте, облечете,- бързо разпореди Елисавета Феодоровна.

Подробно