Име Презиме Фамилия Длъжност Учебни предмети Стойчо Стефанов Стойчев 1. Директор, 8а кл. История и цивилизация - ЗП училище 12а кл. Свят и личност - З

Размер: px
Започни от страница:

Download "Име Презиме Фамилия Длъжност Учебни предмети Стойчо Стефанов Стойчев 1. Директор, 8а кл. История и цивилизация - ЗП училище 12а кл. Свят и личност - З"

Препис

1 Име Презиме Фамилия Длъжност Учебни предмети Стойчо Стефанов Стойчев 1. Директор, 8а кл. История и цивилизация - ЗП училище 12а кл. Свят и личност - ЗИП Мими Господинова Коцева 1. Помощникдиректор, учебната 2б кл. Английски език - ЗИП 2б кл. Английски език (ІЧЕ) - ЗП дейност 2в кл. Английски език (ІЧЕ) - ЗП 2в кл. Английски език - ЗИП 1б кл. Английски език - ЗИП 3б кл. Английски език - ЗИП (ИЧ) - за уч. в 3б кл. Английски език - ЗП (ИЧ) - за уч. в инд.фо Нанка Стоянова Стоянова 1. Помощникдиректор, учебната 8а кл. Български език и литература - ЗИП 8а кл. Български език и литература - ЗП дейност 8а кл. Български език и литература - ЗИП (ИЧ) - за уч. в Емилия Дечева Илиева 1. Старши учител, 1а кл. Български език и литература - ЗП 1а кл. Математика - ЗП 1а кл. Роден край - ЗП 1а кл. Музика - ЗП 1а кл. Изобразително изкуство - ЗП 1а кл. Домашен бит и техника - ЗП 1а кл. Български език и литература - ЗИП 1а кл. Математика - ЗИП 1а кл. Безопасно Маргарита Ненова Костадинова 1. Старши учител, Маргарита Илиева Неделчева 1. Старши учител, 2. Старши Костадинка Кънчева Костадинова 1. Старши учител, Теменуга Димитрова Райкова 1. Старши учител, 4а кл. Български език и литература - ЗП (ИЧ) - за уч. в 1б кл. Български език и литература - ЗИП 1б кл. Български език и литература - ЗП 1б кл. Домашен бит и техника - ЗП 1б кл. Математика - ЗИП 1б кл. Математика - ЗП 1б кл. Роден край - ЗП 1б к 2а кл. Български език и литература - ЗП 2а кл. Математика - ЗП 2а кл. Околен свят - ЗП 2а кл. Музика - ЗП 2а кл. Изобразително изкуство - ЗП 2а кл. Домашен бит и техника - ЗП 2а кл. Български език и литература - ЗИП 2а кл. Безопасност на движението - 2а 2б кл. Български език и литература - ЗП 2б кл. Математика - ЗП 2б кл. Околен свят - ЗП 2б кл. Музика - ЗП 2б кл. Изобразително изкуство - ЗП 2б кл. Домашен бит и техника - ЗП 2б кл. Български език и литература - ЗИП 2б кл. Безопасност на движението - 2б

2 Миленка Тодорова Маринова 1. Старши учител, Красимира Любомирова Колева 1. Старши учител, Мария Стоянова Колева 1. Старши учител, Лидия Петрова Ганева 1. Главен учител, Христина Стефанова Вълова 1. Старши учител, Галин Пенчев Парашкевов 1. Старши учител, Елизабет Хампарцум Костадинова 1. Старши учител, чужд език в 2в кл. Български език и литература - ЗП 2в кл. Математика - ЗП 2в кл. Околен свят - ЗП 2в кл. Музика - ЗП 2в кл. Изобразително изкуство - ЗП 2в кл. Домашен бит и техника - ЗП 2в кл. Български език и литература - ЗИП 2в кл. Безопасност на движението - 2в 3а кл. Български език и литература - ЗП 3а кл. Математика - ЗП 3а кл. Човекът и обществото - ЗП 3а кл. Човекът и природата - ЗП 3а кл. Музика - ЗП 3а кл. Изобразително изкуство - ЗП 3а кл. Български език и литература - ЗИП 3а кл. Безопасност на движението 3а кл. Домашен бит и техника - ЗП 3б кл. Български език и литература - ЗП 3б кл. Математика - ЗП 3б кл. Човекът и обществото - ЗП 3б кл. Човекът и природата - ЗП 3б кл. Музика - ЗП 3б кл. Домашен бит и техника - ЗП 3б кл. Български език и литература - ЗИП 4а кл. Български език и литература - ЗП 4а кл. Математика - ЗП 4а кл. Човекът и обществото - ЗП 4а кл. Човекът и природата - ЗП 4а кл. Музика - ЗП 4а кл. Домашен бит и техника - ЗП 4а кл. Български език и литература - ЗИП 4а кл. Безопасност на движението 4б кл. Български език и литература - ЗП 4б кл. Математика - ЗП 4б кл. Човекът и обществото - ЗП 4б кл. Човекът и природата - ЗП 4б кл. Музика - ЗП 4б кл. Домашен бит и техника - ЗП 4б кл. Български език и литература - ЗИП 4б кл. Безопасност на движението 3а кл. Физическо възпитание и спорт - ЗП 3б кл. Физическо възпитание и спорт - ЗП 4а кл. Физическо възпитание и спорт - ЗП 4б кл. Физическо възпитание и спорт - ЗП 5а кл. Безопасност на движението - 5б кл. Безопасност на движението - 6а кл. Безопаснос 3а кл. Английски език (ІЧЕ) - ЗП 3а кл. Английски език - ЗИП 3б кл. Английски език (ІЧЕ) - ЗП 3б кл. Английски език - ЗИП 4а кл. Английски език (ІЧЕ) - ЗП 4а кл. Английски език - ЗИП 4б кл. Английски език (ІЧЕ) - ЗП 4б кл. Английски език - ЗИП 2а кл.

3 Милена Милчева Славчева 1. Старши учител, 7а кл. Български език и литература - ЗП 7б кл. Български език и литература - ЗП н учебен предмет в 12а кл. Български език и литература - ЗП гимназиален етап 12а кл. Български език и литература - ЗИП 12а кл. Час на класа - 7а, 7б Български език и литература - СИП 6б кл. Български език и ли Величка Йовчева Николова 1. Старши учител, 5а кл. Български език и литература - ЗП 5б кл. Български език и литература - ЗП н учебен предмет в 5б кл. Час на класа - гимназиален етап 8а кл. Български език и литература - ЗП (ИЧ) - за уч. в 8а кл. Български език и литература - ЗП (ИЧ) - за уч. в 8а кл. Български ез Цена Петкова Анастасова 1. Старши учител, 6б кл. Български език и литература - ЗП 6б кл. Български език и литература - ЗИП н учебен предмет в 6б кл. Час на класа - гимназиален етап 6в кл. Български език и литература - ЗП 6в кл. Български език и литература - ЗИП 7а кл. Български език и литература - ЗИП 7б кл. Български език и лите Пенка Маркова Маркова 1. Старши учител, 5а кл. Български език и литература - ЗИП 5б кл. Български език и литература - ЗИП н учебен предмет в 6а кл. Български език и литература - ЗП гимназиален етап 6а кл. Български език и литература - ЗИП 11а кл. Български език и литература - ЗП 11а кл. Час на класа - 11а кл. Български език и л Диана Василева Кирилова 1. Старши учител, 6а кл. Английски език (ІЧЕ) - ЗП 6а кл. Английски език - ЗИП н учебен предмет в 6б кл. Английски език (ІЧЕ) - ЗП гимназиален етап 6б кл. Английски език - ЗИП 6в кл. Английски език (ІЧЕ) - ЗП 6в кл. Английски език - ЗИП 7а кл. Английски език (ІЧЕ) - ЗП 7б кл. Английски език (ІЧЕ) - ЗП 7 Калина Иванова Таушанова 1. Старши учител, 5а кл. Английски език (ІЧЕ) - ЗП 5б кл. Английски език (ІЧЕ) - ЗП н учебен предмет в 8а кл. Английски език (ІЧЕ) - ЗП гимназиален етап 11а кл. Английски език (ІЧЕ) - ЗИП /ПП 11а кл. Английски език (ІЧЕ) - ЗП 12а кл. Английски език (ІЧЕ) - ЗП 6б кл. Английски език - ЗП (ИЧ) - за уч. в Елиз Назиф Фаредин 1. Учител, 5а кл. Математика - ЗП 5а кл. Математика - ЗИП н учебен предмет в 5б кл. Математика - ЗП гимназиален етап 5б кл. Математика - ЗИП 8а кл. Математика - ЗП 7а, 7б Математика - СИП 7а, 7б Математика - СИП 6б кл. Математика - ЗП (ИЧ) - за уч. в 6б кл. Математика - ЗИП (ИЧ) - за уч. в и

4 Марийка Вачкова Йорданова 1. Главен учител, н учебен предмет в гимназиален етап Дария Василева Трифонова 1. Старши учител, 6а кл. Математика - ЗП 6а кл. Математика - ЗИП н учебен предмет в 6а кл. Час на класа - гимназиален етап 6в кл. Математика - ЗП 6в кл. Математика - ЗИП 7а кл. Математика - ЗП 7а кл. Математика - ЗИП 7б кл. Математика - ЗП 7б кл. Математика - ЗИП Ваня Иванова Ганева 1. Старши учител, 6б кл. Математика - ЗП 8а кл. Математика - ЗИП н учебен предмет в 11а кл. Математика - ЗП гимназиален етап 12а кл. Математика - ЗП 12а кл. Математика - ЗИП 6б кл. Математика - ЗП (ИЧ) - за уч. в 6б кл. Математика - ЗИП (ИЧ) - за уч. в 7б кл. Математика - ЗП (ИЧ) - за уч. Иван Бонев Иванов 1. Старши учител, 5а кл. Информационни технологии - ЗП 5б кл. Информационни технологии - ЗП н учебен предмет в 6а кл. Информационни технологии - ЗП гимназиален етап 6б кл. Информационни технологии - ЗП 6б кл. Математика - ЗИП 6в кл. Информационни технологии - ЗП 7а кл. Информационни технологии - ЗП 7б кл. Ин Петър Янков Петров 1. Ръководител, компютърен кабинет 5а кл. Информационни технологии - ЗП 5б кл. Информационни технологии - ЗП 6а кл. Информационни технологии - ЗП 6б кл. Информационни технологии - ЗП 6в кл. Информационни технологии - ЗП 7а кл. Информационни технологии - ЗП 7б кл. Информационни технологии - Светла Иванова Габровска 1. Старши учител, 6а кл. История и цивилизация - ЗП 6б кл. История и цивилизация - ЗП н учебен предмет в 6в кл. История и цивилизация - ЗП гимназиален етап 7а кл. История и цивилизация - ЗП 7б кл. История и цивилизация - ЗП 11а кл. Философия - ЗП 11а кл. История и цивилизация - ЗП 12а кл. История и цивилизац Антоанетка Иванова Петкова 1. Старши учител, 5а кл. История и цивилизация - ЗП 5а кл. География и икономика - ЗП н учебен предмет в 5б кл. История и цивилизация - ЗП гимназиален етап 5б кл. География и икономика - ЗП 7а кл. География и икономика - ЗП 7а кл. Час на класа - 7б кл. География и икономика - ЗП 7б кл. История и цивилизаци

5 Ивелина Димитрова Веселинска 1. Старши учител, 6а кл. География и икономика - ЗП 6б кл. География и икономика - ЗП н учебен предмет в 6в кл. География и икономика - ЗП гимназиален етап 6в кл. Час на класа - 8а кл. География и икономика - ЗП 11а кл. География и икономика - ЗП 12а кл. География и икономика - ЗИП 6б кл. История и цивилиз Атанаска Жекова Стойчева 1. Главен учител, 5а кл. Човекът и природата - ЗП 5б кл. Човекът и природата - ЗП н учебен предмет в 7а кл. Биология и здравно образование - ЗП гимназиален етап 7б кл. Биология и здравно образование - ЗП 7б кл. Час на класа - 8а кл. Биология и здравно образование - ЗП 12а кл. Биология и здравно образование Лазарина Петрова Станева 1. Старши учител, 6а кл. Човекът и природата - ЗП 6б кл. Човекът и природата - ЗП н учебен предмет в 6в кл. Човекът и природата - ЗП гимназиален етап 7а кл. Химия и опазване на околната среда - ЗП 7б кл. Химия и опазване на околната среда - ЗП 8а кл. Химия и опазване на околната среда - ЗП 8а кл. Час на клас Евгени Белчев Золков 1. Старши учител, 3б кл. Изобразително изкуство - ЗП 5а кл. Изобразително изкуство - ЗП н учебен предмет в 5б кл. Изобразително изкуство - ЗП прогимназиален етап 2. Огняр 6а кл. Изобразително изкуство - ЗП 6б кл. Изобразително изкуство - ЗП 6в кл. Изобразително изкуство - ЗП 7а кл. Изобразително изкуство - ЗП 7б кл. Изо Цвета Николаева Драева 1. Учител, н учебен предмет в гимназиален етап Теменужка Тодорова Иванова 1. Старши учител, 5а кл. Музика - ЗП 5а кл. Час на класа - н учебен предмет в 5б кл. Музика - ЗП гимназиален етап 6а кл. Музика - ЗП 6б кл. Музика - ЗП 6в кл. Музика - ЗП 7а кл. Музика - ЗП 7б кл. Музика - ЗП 8а кл. Музика - ЗП 3б кл. Музика - ЗП (ИЧ) - за уч. в 3б кл. Домашен бит и техника - ЗП Красимир Иванчев Кръстев 1. Старши учител, 6а кл. Физическо възпитание и спорт - ЗП 6а кл. ДЧФВС - н учебен предмет в 6б кл. Физическо възпитание и спорт - ЗП гимназиален етап 6в кл. Физическо възпитание и спорт - ЗП 8а кл. Физическо възпитание и спорт - ЗП 8а кл. ДЧФВС - 11а кл. Физическо възпитание и спорт - ЗП 12а кл. Физичес

6 Мариана Иванова Новакова 1. Старши учител, 5а кл. Физическо възпитание и спорт - ЗП 5а кл. ДЧФВС - н учебен предмет в 5б кл. Физическо възпитание и спорт - ЗП прогимназиален етап 5б кл. ДЧФВС - 6б кл. ДЧФВС - 6в кл. ДЧФВС - 7а кл. Физическо възпитание и спорт - ЗП 7а кл. ДЧФВС - 7б кл. Физическо възпитание и спорт - ЗП 7б кл. Стефка Николаева Минчева 1. Старши Събка Димитрова Христова 1. Старши 2. Старши учител, 1ПИГ кл. Самоподготовка - ВД /ПИГ 1ПИГ кл. Организиран отдих и спорт - ВД /ПИГ 1ПИГ кл. Занимания по интереси - ВД /ПИГ 4а кл. Математика - ЗП (ИЧ) - за уч. в 2ПИГ кл. Самоподготовка - ВД /ПИГ 2ПИГ кл. Организиран отдих и спорт - ВД /ПИГ 2ПИГ кл. Занимания по интереси - ВД /ПИГ Кателина Георгиева Цонева 1. Старши 3ПИГ кл. Самоподготовка - ВД /ПИГ 3ПИГ кл. Организиран отдих и спорт - ВД /ПИГ 3ПИГ кл. Занимания по интереси - ВД /ПИГ Фатме Йълмаз Касим 1. Възпитател 4ПИГ кл. Самоподготовка - ВД /ПИГ 4ПИГ кл. Организиран отдих и спорт - ВД /ПИГ 4ПИГ кл. Занимания по интереси - ВД /ПИГ Даринка Пенчева Дакова 1. Старши 2. Старши учител, 3а, 3б, 4а, 4б Религия - СИП 3а, 3б, 4а, 4б Религия - СИП 5ПИГ кл. Самоподготовка - ВД /ПИГ 5ПИГ кл. Организиран отдих и спорт - ВД /ПИГ 5ПИГ кл. Занимания по интереси - ВД /ПИГ Албена Жечева Кубадънова 1. Старши 6ПИГ кл. Самоподготовка - ВД /ПИГ 6ПИГ кл. Организиран отдих и спорт - ВД /ПИГ 6ПИГ кл. Занимания по интереси - ВД /ПИГ Богданка Алексиева Христова 1. Възпитател 7ПИГ кл. Самоподготовка - ВД /ПИГ 7ПИГ кл. Организиран отдих и спорт - ВД /ПИГ 7ПИГ кл. Занимания по интереси - ВД /ПИГ Димитър Радославов Райчев 1. Старши 8ПИГ кл. Самоподготовка - ВД /ПИГ 8ПИГ кл. Организиран отдих и спорт - ВД /ПИГ 8ПИГ кл. Занимания по интереси - ВД /ПИГ Росица Димитрова Мендова 1. Възпитател 9ПИГ кл. Самоподготовка - ВД /ПИГ 9ПИГ кл. Организиран отдих и спорт - ВД /ПИГ 9ПИГ кл. Занимания по интереси - ВД /ПИГ Елена Великова Иванова 1. Педагогически съветник 1а, 1б, 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 4а, 4б Работа с ученици и родители - ВД /ПИГ 5а, 5б, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 8а Работа с ученици и родители - ВД /ПИГ 11а, 12а Работа с ученици и родители - ВД /ПИГ

7 Снежана Петрова Кълева 1. Старши учител, 7а кл. Физика и астрономия - ЗП 7б кл. Физика и астрономия - ЗП н учебен предмет в 8а кл. Физика и астрономия - ЗП гимназиален етап 11а кл. Физика и астрономия - ЗП 7б кл. Физика и астрономия - ЗП (ИЧ) - за уч. в 8а кл. Физика и астрономия - ЗП (ИЧ) - за уч. в 8а кл. Физ Симеонка Стоянова Петрова 1. Библиотекар Стоянка Коцева Николова 1. Счетоводител Росица Йовчева Добрева 1. Завеждащ, административна служба Нели Василева Кавръкова 1. Технически изпълнител Йордан Досев Йорданов 1. Огняр Тюркян Билялова Юмерова 1. Чистач/ Марияна Георгиева Атанасова 1. Чистач/ Адевие Ахмед Тахирова 1. Чистач/ Пенка Неделчева Колева 1. Чистач/ Фатме Али Сабри 1. Чистач/

5 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 6 Физическо възпитание и спорт Английски език ИУЧ Бисер Бончев Мандажиев Бабек Мехмедов Раифов

5 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 6 Физическо възпитание и спорт Английски език ИУЧ Бисер Бончев Мандажиев Бабек Мехмедов Раифов 5 а, следобед 6 Физическо възпитание и спорт Английски език ИУЧ Бисер Бончев Мандажиев Бабек Мехмедов Раифов 16 40 Английски език ИУЧ Александър Парашкевов Колев 45 1 Немски език Български език и литература

Подробно

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1 Учебни седмици 31=18+13 І 1 Български език и литература 7 4 11 2 Английски език 3 3 2 8 3 Математика 4 4 8 4 Роден край 1 1 2 5 Музика 2 2 4 6 Изобразително изкуство 2 1 3 7 Домашен бит и техника 1 1 8

Подробно

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК 1 Физическо възпитание и спорт Математика Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература 2 Български

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс , СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДАТА, МЯСТО, НАЧАЛЕН Ч

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс ,   СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДАТА, МЯСТО, НАЧАЛЕН Ч СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс 05131 22-48, e-mail: su_v.levski@abv.bg СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДАТА, МЯСТО, НАЧАЛЕН ЧАС И СРОК ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТИ

Подробно

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ЙОРДАН ЙОВКОВ”

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ   “ЙОРДАН ЙОВКОВ” СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ЙОРДАН ЙОВКОВ гр. Сливен; кв. Българка ; тел. 044/66 72 44; 044/66 74 68; факс 044/66 76 84 e-mail: xsou_sliven@abv.bg ЗАПОВЕД РД-06-202/16.12.2013 г. На основание чл.147,

Подробно

Седмична програма за I срок на учебната 2019/2020 година 1 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и литература Бълг.език и лит

Седмична програма за I срок на учебната 2019/2020 година 1 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и литература Бълг.език и лит 1 а, сутрин 1 Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература Математика Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова 2 Бълг.език и литература

Подробно

УЧЕБЕН ПЛАН

УЧЕБЕН ПЛАН 90 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ГЕН. ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН" ж.к. Люлин 2, ул. 204, 3, 336 СОФИЯ Директор - Тел.: (02) 820-7, Канцелария: (02) 820-84, e-mail: sou_90@abv.bg;www.sou90.org УЧЕБЕН ПЛАН За

Подробно

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна ниво 1 Български език и литература 25.09.2019 30.01.2020 13.06.2020 2

Подробно

30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП /2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас Понеделник 1.

30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП /2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас Понеделник 1. 30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП - 2018/2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас 1. Български език и литература Български език и литература Български

Подробно

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, e-mail:sou_satovcha@abv.bg Милко Сиркьов: Одобрявам: Директор /Огнян Соколов / СОУ Сз.св.Кирил

Подробно

УТВЪРДИЛ:

УТВЪРДИЛ: Г Р А Ф И К УТВЪРДИЛ: /П/ ДИРЕКТОР: /инж.радостина Мекова/ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ - СОФИЯ ПРЕЗ ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА Трите

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - РАКОВСКИ Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1a 1 Български език Час на класа Български език Български език Б

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - РАКОВСКИ Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1a 1 Български език Час на класа Български език Български език Б 1a 1 Български език Час на класа Български език Български език Български език 2 Български език Математика Технологии Български РП Български език 3 Математика Български език Математика РП Математика Физическо

Подробно

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; , I. Разпределение на учебните предмети по клас

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; ,   I. Разпределение на учебните предмети по клас I. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време КЛАСОВЕ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Общо УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 6 6 6 6 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП). БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Български

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ гр. София, район Оборище, ул. Искър 61, п.к. 1000; тел. 02/ ; ГРАФИК Утв

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ гр. София, район Оборище, ул. Искър 61, п.к. 1000; тел. 02/ ;   ГРАФИК Утв СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ гр. София, район Оборище, ул. Искър 61, п.к. 1000; тел. 02/444 2000; e-mail: info@smg.bg ГРАФИК Утвърждавам:.. Д-Р АНТОАН ТОНЕВ Директор на СМГ Паисий

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ "Христо Ботев" град Кърджали - първи учебен срок 2017/2018 година - ІI смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОР

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ Христо Ботев град Кърджали - първи учебен срок 2017/2018 година - ІI смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОР 11А1 1 Английски език 403 2 Английски език 403 3 География и икономика 5 4 Биология и ЗО 2 5 Български език и л-ра 40 6 Физическо възпитание и спорт ФС Физика и астрономия 6 1 Английски език 403 2 Английски

Подробно

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ФЕГ АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Приложение ИМЕ, ФАМИЛИЯ ПРЕДМЕТ ДЕН ОТ

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ФЕГ АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Приложение ИМЕ, ФАМИЛИЯ ПРЕДМЕТ ДЕН ОТ ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ФЕГ АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Приложение ИМЕ, ФАМИЛИЯ ПРЕДМЕТ ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА ЧАС МАРИЕЛА НИКОЛОВА ФРЕНСКИ ЕЗИК СРЯДА

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” – гр

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ гр. РУСЕ ул. Алеи Възраждане, тел. 8--, e-mail: bratqmiladinovi@abv.bg ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПО УЧЕБНО ВРЕМЕ..

Подробно

Заповед за утвърждаване на график за консултации на учители по учебни предмети

Заповед за утвърждаване на график за консултации на учители по учебни предмети СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НАЙДЕН ГЕРОВ гр. Пловдив 4006 ул. Кемера 27, тел.032/632016, e-mailsou_naidengerov@abv.bg ЗАПОВЕД....../... 20... г. На основание чл.257 ал.1 т. 1, чл.258 ал.1 и чл.259 ал.1 от ЗПУОвъв връзка

Подробно

# СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 201

# СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 201 # СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 2018/2019 год. V а V б V в VI а VI б VI в VII а VII б

Подробно

График за провеждане на поправителна изпитна сесия м. юни СФО Дата, начален час, място на провеждане Поправнителен изпит по учебен предмет За определя

График за провеждане на поправителна изпитна сесия м. юни СФО Дата, начален час, място на провеждане Поправнителен изпит по учебен предмет За определя График за провеждане на поправителна изпитна сесия м. юни СФО Дата, начален час, място на провеждане Поправнителен изпит по учебен предмет За определяне на срочна / оценка/ Допуснати ученици 1 2 3 4 Адриан

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни Учебни предмети Български език и литература Чужд език Английски език

Подробно

1 а клас Понeделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спор

1 а клас Понeделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спор 1 а клас 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спорт Бълг.език и лит. Информ.технологии Математика 3 Математика Английски език Спортни дейности

Подробно

Учителски състав на 1 grade - ПГ 6 год. по билингвалната система ПРОГРАМА Американска програма (1 st grade) Българска програма (ПГ 6 год.) УЧИТЕЛ Хрис

Учителски състав на 1 grade - ПГ 6 год. по билингвалната система ПРОГРАМА Американска програма (1 st grade) Българска програма (ПГ 6 год.) УЧИТЕЛ Хрис Учителски състав на 1 grade - ПГ 6 год. по билингвалната система ПРОГРАМА (1 st grade) (ПГ 6 год.) УЧИТЕЛ Христина Иванова (САЩ) Силвия Желязкова ПРЕПОДАВАНИ ПРЕДМЕТИ Social Studies, Reading Social Studies,

Подробно

ИЗПИТНА СЕСИЯ ЯНУАРИ 2008г

ИЗПИТНА СЕСИЯ ЯНУАРИ 2008г ,,,,, 4 Здравословни и безопасни условия на труд,, Фермер XI клас 19.06.2019 14.40 103 5 Животновъдство 6 Животновъдство СПП 7 Селскостопански машини УП Монтьор на ССТ - 8 Счетоводство на предприятието

Подробно

11 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 I чужд език I чужд език Математика II чужд език Български Ангел Митев Ангел Митев Десислава Ат

11 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 I чужд език I чужд език Математика II чужд език Български Ангел Митев Ангел Митев Десислава Ат 11 а, сутрин 1 I чужд език I чужд език Математика II чужд език Български Ангел Митев Ангел Митев Атанасова Росица Кирилова 302 302 302 302 302 2 История I чужд език Физическо II чужд език Български Нели

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раздел А задължителни учебни часове Седмичен брой учебни

Подробно

Средно общообразователно училище“Свети свети Кирил и Методий” Асеновград

Средно общообразователно училище“Свети свети Кирил и Методий” Асеновград V а клас Преподавател Стая V б клас Преподавател Стая 1. География и икономика Е. Паскалева 407 Бълг.ез. и литература Г. Гочева 404 2. Човекът и природата П. Симеонов 210 География и икономика Е. Паскалева

Подробно

График за контролни работи през ІI срок на 2017/2018 учебна година Клас Предмет Учител Дата Контролна работа 5 География и икономика Василка Фърчева 2

График за контролни работи през ІI срок на 2017/2018 учебна година Клас Предмет Учител Дата Контролна работа 5 География и икономика Василка Фърчева 2 График за контролни работи през ІI срок на 2017/2018 учебна година Клас Предмет Учител Дата Контролна работа 5 География и икономика Василка Фърчева 22.03.2018г. Контролна работа 5 Математика Величка Сабахлъкова

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с парагр

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с парагр секция 001 населено място ГР.СТРАЖИЦА 1. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ АЛЕКСАНДРОВ 2. АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ 3. АНГЕЛ РОБЕРТОВ АТАНАСОВ 4. ВАСИЛ АНГЕЛОВ РАЕВ 5. ВЕСКА ЙОРДАНОВА БЕЛЧЕВА 6. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ 7.

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс , УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс ,   УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс 05131 22-48, e-mail: su_v.levski@abv.bg УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор на СУ Васил Левски съгласно Заповед РД 07 56/01.10.2018г.

Подробно

СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 10ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ 1 Прием след

СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 10ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ 1 Прием след СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 0ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ Прием след завършен VIII клас Прием: 06/07 учебна година Срок на

Подробно

Училищни учебни планове г

Училищни учебни планове г ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: /п/. /Т. Ченгелова/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 1-7 клас 1 / 49

Подробно

ул. Севастопол 28, гр. Пловдив тел Директор, Зам.-директор СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ (1-7 КЛАС) ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН

ул. Севастопол 28, гр. Пловдив тел Директор, Зам.-директор СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ (1-7 КЛАС) ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ул. Севастопол 28, гр. Пловдив school@chestemenski.com тел. 64-30-58 Директор, 64-30-52 Зам.-директор СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ (1-7 КЛАС) ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА УТВЪРДЕНО ДИРЕКТОР:...

Подробно

по ред ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество о

по ред ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество о по ред ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите на РЗИ Стара Загора Име и фамилия Длъжност

Подробно

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Из

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Из ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ РАЗГРАД ОБЩИНА КУБРАТ НАСЕЛЕНО

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail:

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail: 49 Списъка на длъжностите на лицата, които обработват лични данни в Дружеството по Регистър Обучаеми : 3. Илиана Атанасова Маринова педагогически съветник 4. Христо Кирилов Киров ръководител ИКТ 5. Петя

Подробно

2019_2020 * Учебниците по чужд език се закупуват само нови, защото в тях има упражнения за попълване. **Учебниците по ИТ се закупуват само в случай, ч

2019_2020 * Учебниците по чужд език се закупуват само нови, защото в тях има упражнения за попълване. **Учебниците по ИТ се закупуват само в случай, ч 2019_2020 * Учебниците по чужд език се закупуват само нови, защото в тях има упражнения за попълване. **Учебниците по ИТ се закупуват само в случай, че учителят го изисква от учениците. ***Учебниците,

Подробно

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП Учебни предмети VІІІ а биология VІІІ б история 1 Български език изд

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП Учебни предмети VІІІ а биология VІІІ б история 1 Български език изд СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП Учебни предмети VІІІ а биология VІІІ б история 1 Български език изд. Булвест 2000, Ангел Петров и изд. Булвест 2000, Ангел

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. (чл.39, ал.1 от ИК) (З

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. (чл.39, ал.1 от ИК) (З секция 001 кметство... населено място ГР.МАЛКО ТЪРНОВО 1. АЛБЕНА АТАНАСОВА МЕДАРОВА 2. ЗЛАТКА ДИМИТРОВА СТАМАТОВА 3. КОСТА ДИМОВ СТАМАТОВ 4. НИКОЛА СТОЯНОВ ДИМОВ 5. СИМЕОН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ секция 002

Подробно

fspkmn_53984.txt – Notepad

fspkmn_53984.txt – Notepad 2018 г. ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 14 октомври (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) Област БУРГАС, община СРЕДЕЦ, населено

Подробно

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН СПИСЪК

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА 8 А КЛАС ЗА 2019 / 2020 УЧЕБНА ГОДИНА УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 8 А КЛАС Профил - Предприемачески 1 Български език изд."булвест 2000 " ООД - А.Петров и, изд. 2017 2 Литература изд."булвест 2000

Подробно

петък четвъртък сряда вторник понеделник Ден Час Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ e

петък четвъртък сряда вторник понеделник Ден Час Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ e петък четвъртък сряда вторник понеделник Ден Час СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 0.09.206 г. І а клас Препода І б клас Препода І в клас Преподава. Бълг.ез. и литерат. Аргирова Бълг.ез. и литература Линева Бълг.ез.

Подробно

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об Директор: тел.: 5559 33 e-mail: ou_zidarovo@abv.bg; http://www.hristo-botev-zidarovo.eu/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 8/9 Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: целодневна Утвърждавам:

Подробно