петък четвъртък сряда вторник понеделник Ден Час Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ e

Размер: px
Започни от страница:

Download "петък четвъртък сряда вторник понеделник Ден Час Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ e"

Препис

1 петък четвъртък сряда вторник понеделник Ден Час СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ г. І а клас Препода І б клас Препода І в клас Преподава. Бълг.ез. и литерат. Аргирова Бълг.ез. и литература Линева Бълг.ез. и литература Ангелова 2. Бълг.ез. и литерат. Аргирова Бълг.ез. и литература Линева Бълг.ез и литература Ангелова 3. Математика Аргирова Математика Линева Математика Ангелова 4. Физ.възп. и спорт Кехайов Изобразит. изкуство Линева Музика Ангелова 5. Изобразит. изкуство Аргирова Музика Линева Физ.възп. и спорт Кехайов. Математика Аргирова Бълг.ез. и литература Линева Математика Ангелова 2. Бълг.ез. и литерат. Аргирова Бълг.ез. и литература Линева Физ.възп. и спорт Кехайов 3. Бълг.ез. и литерат. Аргирова Физ.възп. и спорт Кехайов Бълг.ез. и литература Ангелова 4. Техн. и предприем. Аргирова Математика Линева Бълг.ез.и литература Ангелова 5. Спортна дейност Лека атлетика Шопова Консултации Линева Консултации Ангелова. Математика Аргирова Математика Линева Математика Ангелова 2. Физ.възп.и спорт Кехайов Бълг.ез и литература Линева Бълг.ез. и литература Ангелова 3. Бълг.ез. и литерат. Аргирова Бълг.ез. и литература Линева Бълг.ез. и литература Ангелова 4. Бълг.ез. и литерат. Аргирова Изобразит. изкуство Линева Изобразит. изкуство Ангелова 5. Час на класа Аргирова Час на класа Линева Час на класа Ангелова. Бълг.ез. и литерат. Аргирова Бълг.ез. и литература Линева Бълг.ез. и литература Ангелова 2. РП Бълг.ез. и лит. Аргирова РП Бълг.ез. и лит. Линева РП Ангелова Бълг.ез. и лит. 3. Математика Аргирова Математика Линева Математика Ангелова 4. Музика Аргирова Физ.възп.и спорт Кехайов Музика Ангелова 5. Консултации Аргирова Техн. и предприем Линева Спортна дейност Лека атлетика Шопова. Околен свят Аргирова Околен свят Линева РП Математика Ангелова 2. РП Околен свят Аргирова РП Околен свят Линева Околен свят Ангелова 3. РП Математика Аргирова РП Математика Линева РП Околен свят 4. Музика Аргирова Музика Линева Изобразит. изкуство Ангелова Ангелова 5. Изобраз. изкуство Аргирова Спортна дейност Лека атлетика Шопова Техн. и предприем. Ангелова *Час за СД, Лека атлетика час Допълниен час на класа за консултиране на родии и ученици всяка сряда от 7,30 до 8,5 час

2 СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ГРУПА ЦДО I а-в, б-в КЛАС I. Понеделник; сряда; четвъртък б,в; петък-а,в ;6,30-6,40-2 3,30-4,05 Самоподготовка 3 4,20-4,55 Самоподготовка 4 5,0-5,45 Занимания по интереси 5 5,55-6,30 Занимания по интереси II. Вторник; четвъртък-а,в, петък-б,в,50-2,25 2,40-3,5-2 3,30-4,05 Самоподготовка 3 4,20-4,55 Самоподготовка 4 5,0-5,45 Занимания по интереси 5 5,55-6,30 Занимания по интереси

3 петък четвъртък сряда вторник понеделник Ден Час СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ г. ІІ а клас Препода ІІ б клас Преподава ІІ в клас Преподава. Бълг.ез. и литерат. Йовчева Математика Солакова Английски език Колева 2. Бълг.ез. и литерат. Йовчева Бълг.ез. и литература Солакова Бълг.ез. и литература Атанасова 3. Английски език Колева Бълг.ез. и литература Солакова Бълг.ез. и литература Атанасова 4. Дом.бит и техника Йовчева Дом.бит и техника Солакова Математика Атанасова 5. Спортна дейност Шишков Английски език Колева Дом.бит и техника Атанасова. Бълг.ез. и литерат. Йовчева Бълг.ез. и литерат. Солакова Математика Атанасова 2. Бълг.ез. и литерат. Йовчева Бълг.ез. и литерат. Солакова Бълг.ез. и литература Атанасова 3. Математика Йовчева Математика Солакова Бълг.ез. и литература Атанасова 4. Физ.възп. и спорт Йовчева Физ.възп. и спорт Солакова Физ.възп. и спорт Атанасова 5. Час на класа Йовчева Час на класа Солакова Час на класа Атанасова. Бълг.ез. и литерат. Йовчева Бълг.ез. и литерат. Солакова Бълг.ез. и литерат. Атанасова 2. Бълг.ез. и литерат. Йовчева Бълг.ез. и литерат. Солакова Бълг.ез. и литерат. Атанасова 3. Математика Йовчева Математика Солакова Математика Атанасова 4. Музика Йовчева Музика Солакова Музика Атанасова 5. Консултации Йовчева Спортна дейност Шишков Консултации Атанасова. Бълг.ез. и литерат. Йовчева Бълг.ез. и литература Солакова Бълг.ез. и литература Атанасова 2. Математика Йовчева Математика Солакова Математика Атанасова 3. Музика Йовчева Музика Солакова Английски език Колева 4. Изобразит.изкуство Йовчева Английски език Колева Изобразит.изкуство Атанасова 5. Английски език Колева Консултации Солакова Спортна дейност Шишков. Околен свят Йовчева Околен свят Солакова Околен свят Атанасова 2. Математика Йовчева ЗИП Математика Солакова ЗИП Бълг.ез. и литер. Атанасова 3. ЗИП Бълг.ез. и лит. Йовчева ЗИП Бълг.ез. и литер. Солакова ЗИП Математика Атанасова 4. ЗИП Математика Йовчева Изобразит.изкуство Солакова Музика Атанасова 5. Физ.възп. и спорт Йовчева Физ.възп. и спорт Солакова Физ.възп. и спорт Атанасова * Час за СД, модул Игри час Допълниен час на класа за консултиране на родии и ученици І а, б - всяка сряда от 7.30 до 8.5 часа І в всеки четвъртък от 7.30 до 8.5 часа

4 СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ГРУПА ЦДО II а-в, б-в КЛАС I.Понеделник-б,в; вторник; четвъртък а,в; петък ;6,30-6,40-2 3,30-4,05 Самоподготовка 3 4,20-4,55 Самоподготовка 4 5,0-5,45 Занимания по интереси 5 5,55-6,30 Занимания по интереси II. Понеделник а,в; четвъртък-б,в, сряда,50-2,25 2,40-3,5-2 3,30-4,05 Самоподготовка 3 4,20-4,55 Самоподготовка 4 5,0-5,45 Занимания по интереси 5 5,55-6,30 Занимания по интереси

5 петък четвъртък сряда вторник понеделник Ден Час СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ г ІІІ а клас Препода ІІІ б клас Препода ІІІ в клас Преподава. Бълг.ез. и литература Янева Английски език Колева Бълг.език и литерат. Петкова 2. Бълг.ез и литература Янева Физич.възп. и спорт Кехайов Бълг.език и литерат. Петкова 3. Математика Янева Бълг.ез. и литература Маринова Английски език Колева 4. Музика Янева Бълг.ез и литература Маринова Математика Петкова 5. Английски език Колева Математика Маринова Музика Петкова Консултации Янева Консултации Маринова Спортна дейност Узунов. Чов. и обществото Янева Чов. и обществото Маринова Бълг.ез. и литература Петкова 2. Бълг.ез. и литература Янева Бълг.ез. и литература Маринова Бълг.ез. и литература Петкова 3. Бълг.ез. и литература Янева Бълг.ез. и литература Маринова Чов. и обществото Петкова 4. Английски език Колева Музика Маринова Музика Петкова 5. Физ.възп. и спорт Кехайов Изобразит.изкуство Маринова Изобразит.изкуство Петкова Спортна дейност Узунов Консултации Петкова. Бълг.ез. и литература Янева Английски език Колева Физич.възп. и спорт Кехайов 2. Бълг.ез и литература Янева Физич.възп. и спорт Кехайов Английски език Колева 3. Математика Янева Бълг.език и литерат. Маринова Бълг.език и литерат. Петкова 4. Музика Янева Бълг.език и литерат. Маринова Бълг.език и литерат. Петкова 5. Изобразит.изкуство Янева Математика Маринова Математика Петкова Час на класа Янева Час на класа Маринова Час на класа Петкова. Физич.възп. и спорт Кехайов Бълг.ез. и литература Маринова Английски език Колева 2. Английски език Колева Математика Маринова Физич.възп. и спорт Кехайов 3. Бълг.ез. и литерат. Янева Английски език Колева Бълг.ез. и литерат. Петкова 4. Математика Янева Музика Маринова Математика Петкова 5. Чов. и природата Янева Чов. и природата Маринова Чов. и природата Петкова СИП Чов. и природата Янева СИП Чов. и природ. Маринова СИП Чов. и природ. Петкова. Математика Янева Математика Маринова Математика Петкова 2. ЗИП Бълг.ез.и литер. Янева ЗИП Бълг.ез.и литер. Маринова ЗИП Бълг.ез. и лит. Петкова 3. ЗИП Математика Янева ЗИП Математика Маринова ЗИП Математика Янева Изобразит.изкуство Маринова Изобр.изкуство 4. Изобразит. изкуство Петкова Петкова 5. Дом. бит и техника Спортна дейност Янева Узунов Дом. бит и техника Маринова Дом. бит и техника Петкова *Час за СД, модул час Допълниен час на класа за консултиране на родии и ученици всяка сряда от 2,30 до 3,5 часа

6 Консултации по Английски език сряда 6 ти час СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ГРУПА ЦДО III а-б, б-в КЛАС I. Сряда, четвъртък ;6,40-7,00-2 3,30-4,0 Самоподготовка 3 4,20-5,00 Самоподготовка 4 5,0-5,50 Занимания по интереси 5 6,00-6,40 Занимания по интереси II. Понеделник; вторник; петък,50-2,30 2,40-3,20-2 3,30-4,0 Самоподготовка 3 4,20-5,00 Самоподготовка 4 5,0-5,50 Занимания по интереси 5 6,00-6,40 Занимания по интереси

7 петък четвъртък сряда вторник понеделник Ден Час СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ г ІV а клас Преподав а ІV б клас Препода ІV в клас Преподава. Бълг.ез.и литература Тоскова Бълг.ез. и литература Георгиева Физич.възп. и спорт Кехайов 2. Бълг.ез. и литература Тоскова Бълг.ез и литература Георгиева Бълг.език и литерат. Кръстева 3. Физич.възп. и спорт Кехайов Математика Георгиева Бълг.език и литерат. Кръстева 4. Математика Тоскова ЗИП Математика Георгиева Математика Кръстева 5. ЗИП Математика Тоскова Дом.бит и техника Георгиева ЗИП Математика Кръстева Консултации Тоскова Консултации Георгиева Спортна дейност Капсъзов. Английски език Колева Физич.възп. и спорт Кехайов Бълг.език и литерат. Кръстева 2. Физич.възп. и спорт Кехайов Английски език Колева Бълг.език и литерат. Кръстева 3. Бълг.ез. и литература Тоскова Бълг.ез. и литература Георгиева Английски език Колева 4. Бълг.ез. и литература Тоскова Бълг.ез. и литература Георгиева Човекът и природата Кръстева 5. Човекът и природата Тоскова Човекът и природата Георгиева Дом. бит и техника Кръстева Час на класа Тоскова Час на класа Георгиева Час на класа Кръстева. Бълг.ез. и литература Тоскова Бълг.ез. и литература Георгиева Бълг.ез. и литература Кръстева 2. Бълг.ез. и литература Тоскова Бълг.ез. и литература Георгиева Бълг.ез. и литература Кръстева 3. Английски език Колева Математика Георгиева Математика Кръстева 4. Математика Тоскова Английски език Колева Физич.възп. и спорт Кехайов 5. Музика Тоскова Физич.възп. и спорт Кехайов Английски език Колева Спортна дейност Капсъзов. Бълг.ез.и литература Тоскова Бълг.ез. и литература Георгиева Математика Кръстева 2. ЗИП Бълг.ез. и литер. Тоскова ЗИП Бълг.ез. и литер. Георгиева Бълг.език и литерат. Кръстева 3. Математика Тоскова Математика Георгиева ЗИП Бълг.ез. и литер Кръстева 4. Чов. и обществото Тоскова Чов. и обществото Георгиева Чов. и обществото Кръстева 5. Дом.бит и техника Тоскова Изобразит.изкуство Георгиева Изобразит.изкуство Кръстева СИП Чов. и обществ. Тоскова СИП Чов. и обществ. Георгиева СИП Чов. и обществ. Кръстева. Математика Тоскова Английски език Колева Физич.възп. и спорт Кехайов 2. Изобразит.изкуство Тоскова Физич.възп. и спорт Кехайов Английски език Колева 3. Изобразит.изкуство Тоскова Математика Георгиева Математика Кръстева 4. Физич.възп. и спорт Кехайов Музика Георгиева Музика 5. Английски език Колева Изобразит.изкуство Георгиева Изобр.изкуство Кръстева Кръстева Спортна дейност Капсъзов Консултации Кръстева *Час за СД, модул час Допълниен час на класа за консултиране на родии и ученици

8 всеки вторник от 2,30 до 3,5 часа СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ГРУПА ЦДО IV КЛАС I. Вторник, четвъртък ; 6,40-7,00-2 3,30-4,0 Самоподготовка 3 4,20-5,00 Самоподготовка 4 5,0-5,50 Занимания по интереси 5 6,00-6,40 Занимания по интереси ІІ., Понеделник, сряда, петък,50-2,30; 2,40-3,20 Организиран отдих Организиран отдих - 2 3,30-4,0 Самоподготовка 3 4,20-5,00 Самоподготовка 4 5,0-5,50 Занимания по интереси 5 6,00-6,40 Занимания по интереси

І а

І а І а І б 2. МАТЕМАТИКА 2. БЪЛГ. ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 3. МУЗИКА 3. МАТЕМАТИК А 4. АНГЛ.ЕЗИК ИУЧ І / ИНФ.ТЕХН. ІІ-ИУЧ 4. МУЗИКА 5. ЧАС НА КЛАСА 5. ЧАС НА КЛАСА 2. МАТЕМАТИКА 2. ФИЗ. ВЪЗП. И СПОРТ 3. ТЕХНОЛ.

Подробно

Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5

Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5 Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5 а клас 1 Английски език Бълг. език и лит Математика

Подробно

ул. Севастопол 28, гр. Пловдив тел Директор, Зам.-директор СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ (1-7 КЛАС) ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН

ул. Севастопол 28, гр. Пловдив тел Директор, Зам.-директор СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ (1-7 КЛАС) ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ул. Севастопол 28, гр. Пловдив school@chestemenski.com тел. 64-30-58 Директор, 64-30-52 Зам.-директор СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ (1-7 КЛАС) ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА УТВЪРДЕНО ДИРЕКТОР:...

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ II срок 2018/2019 петък четвъртък сряда вторник понеделник I А I Б I В II А II Б II В 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.ези

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ II срок 2018/2019 петък четвъртък сряда вторник понеделник I А I Б I В II А II Б II В 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.ези петък четвъртък сряда вторник 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра ИУЧ-Информ.тех.І гр. ИУЧ-Информ.тех.І гр. Бълг.език и л-ра 2 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра ЧСД Бълг.език

Подробно

Hb УТВЪРДИЛ: /П/ София, кв. Бояна, бул. Ал. Пушкин 112, тел./факс (02) МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ДИРЕКТОР НА 52 ОУ Седмично разписание на подготви

Hb УТВЪРДИЛ: /П/ София, кв. Бояна, бул. Ал. Пушкин 112, тел./факс (02) МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ДИРЕКТОР НА 52 ОУ Седмично разписание на подготви Hb УТВЪРДИЛ: /П/ София, кв. Бояна, бул. Ал. Пушкин 112, тел./факс (02) 855-20-54 МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ДИРЕКТОР НА 52 ОУ Седмично разписание на подготвителна група Сутрин ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - РАКОВСКИ Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1a 1 Български език Час на класа Български език Български език Б

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - РАКОВСКИ Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1a 1 Български език Час на класа Български език Български език Б 1a 1 Български език Час на класа Български език Български език Български език 2 Български език Математика Технологии Български РП Български език 3 Математика Български език Математика РП Математика Физическо

Подробно

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1 Учебни седмици 31=18+13 І 1 Български език и литература 7 4 11 2 Английски език 3 3 2 8 3 Математика 4 4 8 4 Роден край 1 1 2 5 Музика 2 2 4 6 Изобразително изкуство 2 1 3 7 Домашен бит и техника 1 1 8

Подробно

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК 1 Физическо възпитание и спорт Математика Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература 2 Български

Подробно

4 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бъл.език и лит. Физ. възп. и спорт Човекът и обществото I чужд език Бълг. език и лит. РП Цв.Р

4 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бъл.език и лит. Физ. възп. и спорт Човекът и обществото I чужд език Бълг. език и лит. РП Цв.Р 4 а, следобед 1 Бъл.език и лит. Физ. възп. и спорт Човекът и обществото I чужд език Бълг. език и лит. РП Цв.Райкова М.Иванова Цв.Райкова Цв.Райкова Цв.Райкова 202 2 202 202 202 2 Бъл.език и лит. Математика

Подробно

1 а клас Понeделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спор

1 а клас Понeделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спор 1 а клас 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спорт Бълг.език и лит. Информ.технологии Математика 3 Математика Английски език Спортни дейности

Подробно

Име Презиме Фамилия Длъжност Учебни предмети Стойчо Стефанов Стойчев 1. Директор, 8а кл. История и цивилизация - ЗП училище 12а кл. Свят и личност - З

Име Презиме Фамилия Длъжност Учебни предмети Стойчо Стефанов Стойчев 1. Директор, 8а кл. История и цивилизация - ЗП училище 12а кл. Свят и личност - З Име Презиме Фамилия Длъжност Учебни предмети Стойчо Стефанов Стойчев 1. Директор, 8а кл. История и цивилизация - ЗП училище 12а кл. Свят и личност - ЗИП Мими Господинова Коцева 1. Помощникдиректор, учебната

Подробно

:30-8:10 ВЪВЕДЕНИЕ В ПРЕДПР. - ИУЧ А.АТАНАСОВА 407 8:20-9:00 ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ ДЕЛИИВАНОВА/ГЪРБАЧЕВА 207/208 9:10-9:50 ГЕОГРАФИЯ И ИКОНО

:30-8:10 ВЪВЕДЕНИЕ В ПРЕДПР. - ИУЧ А.АТАНАСОВА 407 8:20-9:00 ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ ДЕЛИИВАНОВА/ГЪРБАЧЕВА 207/208 9:10-9:50 ГЕОГРАФИЯ И ИКОНО :0 - :0 ВЪВЕДЕНИЕ В ПРЕДПР. - ИУЧ А.АТАНАСОВА 0 :0-9:00 ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ 0/0 9:0-9:0 А.АТАНАСОВА 0 0:0-0:0 М.ДЕЧЕВА 0 :00 - :0 Д.ТОШЕВА : - : Б.ИВАНОВА 0 :0 - :0 В.РАДЕВА 0 :0-:00 СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ IX A IX

Подробно

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об Директор: тел.: 5559 33 e-mail: ou_zidarovo@abv.bg; http://www.hristo-botev-zidarovo.eu/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 8/9 Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: целодневна Утвърждавам:

Подробно

30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП /2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас Понеделник 1.

30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП /2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас Понеделник 1. 30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП - 2018/2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас 1. Български език и литература Български език и литература Български

Подробно

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД КРИЧИМ,4220 ОБЩИНА КРИЧИМ,ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,БУЛ. ТРАКИЯ 1 ТЕЛ: ГРАФИК НА УЧЕБНОТ

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД КРИЧИМ,4220 ОБЩИНА КРИЧИМ,ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,БУЛ. ТРАКИЯ 1 ТЕЛ: ГРАФИК НА УЧЕБНОТ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД КРИЧИМ,4220 ОБЩИНА КРИЧИМ,ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,БУЛ. ТРАКИЯ 1 ТЕЛ:03145-22-24 e-mail: nuvlevski@abv.bg ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА Начало на учебната

Подробно

Седмично разписание 1-4 клас, II срок на учебната 2018/2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник

Седмично разписание 1-4 клас, II срок на учебната 2018/2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник Седмично разписание 1-4, II срок на учебната 2018/2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните часове Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък I а 1 час- 8.00-8.35 Бълг. език и литература

Подробно

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр ИУЧ Седмично разписание за учебната 2018-2019 г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобразително изкуство 2 Музика Математика ФВС Човекът и

Подробно

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна ниво 1 Български език и литература 25.09.2019 30.01.2020 13.06.2020 2

Подробно

Седмично разписание за I учебен срок за учебната 2018/2019 година І смяна Іа клас час 1 понеделник Бълг.език и литер.- Бичева вторник Бълг.език и лите

Седмично разписание за I учебен срок за учебната 2018/2019 година І смяна Іа клас час 1 понеделник Бълг.език и литер.- Бичева вторник Бълг.език и лите Седмично разписание за I учебен срок за учебната 208/209 година І смяна Іа клас Бълг.език и литер.- Бичева Бълг.език и литер.- Бичева 2 Бълг.език и литер.- Бичева Бълг.език и литер.- Бичева Математика-

Подробно

Първи срок, учебната 2018/2019 година СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - град ХАСКОВО СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 1 а, сутрин Понедел

Първи срок, учебната 2018/2019 година СУ  ВАСИЛ ЛЕВСКИ - град ХАСКОВО СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 1 а, сутрин Понедел 1 а, сутрин 1 Математика Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика ИУЧ 2 Технол. и препр. Бълг.език и лит. Бълг.език и лит. Български ИУЧ Английски ИУЧ 3 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език

Подробно

Седмична програма на 8 а понеделник вторник сряда четвъртък петък

Седмична програма на 8 а понеделник вторник сряда четвъртък петък Седмична програма на 8 а 21.05.2018 7 Английски Философия Петкова Симеонов No 26 No 22 8 Английски Биология Английски Ч К Р Физкултура Петкова Антонова Петкова Петкова Перфанова No 26 No 35 No 26 No 26

Подробно

Седмична програма за I срок на учебната 2019/2020 година 1 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и литература Бълг.език и лит

Седмична програма за I срок на учебната 2019/2020 година 1 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и литература Бълг.език и лит 1 а, сутрин 1 Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература Математика Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова 2 Бълг.език и литература

Подробно

І. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. През учебната година в Средно училище Никола Йонков Вапцаров с. Борино се обучават 154 ученици от І до ХІІ клас. У

І. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. През учебната година в Средно училище Никола Йонков Вапцаров с. Борино се обучават 154 ученици от І до ХІІ клас. У І. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. През учебната 2016-2017 година в Средно училище Никола Йонков Вапцаров с. Борино се обучават 154 ученици от І до ХІІ клас. Учебните занятия са организирани в дневна форма на обучение

Подробно

Седмична програма на 8 а понеделник вторник сряда четвъртък петък

Седмична програма на 8 а понеделник вторник сряда четвъртък петък Седмична програма на 8 а 20.05.2019 8 Философия Физика Химия Английски Математика Ив.Иванов Гошева Н.Костова Сизова Котева No 44 No 31 No 53 No 24 No 31 9 Английски Физкултура Английски Английски Математика

Подробно

Седмично разписание 1-4 клас, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник

Седмично разписание 1-4 клас, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник Седмично разписание 1-4, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните часове Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък I а 1 час- 8.00-8.35 Бълг. език и литература

Подробно

Средно общообразователно училище“Свети свети Кирил и Методий” Асеновград

Средно общообразователно училище“Свети свети Кирил и Методий” Асеновград V а клас Преподавател Стая V б клас Преподавател Стая 1. География и икономика Е. Паскалева 407 Бълг.ез. и литература Г. Гочева 404 2. Човекът и природата П. Симеонов 210 География и икономика Е. Паскалева

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” – гр

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ гр. РУСЕ ул. Алеи Възраждане, тел. 8--, e-mail: bratqmiladinovi@abv.bg ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПО УЧЕБНО ВРЕМЕ..

Подробно

разписание уч. занятия Тур г.- зима_1_

разписание уч. занятия Тур г.- зима_1_ Време (часове) СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ - ТУРИЗЪМ ТУРИЗЪМ І КУРС Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 7,15-8,00 8,15-9,00 Физическо възпитание ас. Каев Математика доц. д-р Ел. Семерджиева-

Подробно

Седмична програма на 11 а понеделник вторник сряда четвъртък петък

Седмична програма на 11 а понеделник вторник сряда четвъртък петък Седмична програма на 11 а 20.05.2019 7 Математика _Прил.Софт Миронов Панайотова No 47 No 58 _П У Пунева No 54 8 Английски Математика Д П за РС Философия _Прил.Софт Петкова Миронов Бос-джиева Бозуков Панайотова

Подробно

Седмична програма на 8 а понеделник вторник сряда четвъртък петък

Седмична програма на 8 а понеделник вторник сряда четвъртък петък Седмична програма на 8 а 16.09.2019 1 Предприем. Математика Английски Б Е Л Б Е Л Пенева Костовски Петкова С.Петков С.Петков No 36 No 46 No 26 No 43 No 43 2 Математика Математика Английски Б Е Л Б Е Л

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раздел А задължителни учебни часове Седмичен брой учебни

Подробно

СУ "ОТЕЦ ПАИСИИ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ град КЪРДЖАЛИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ

СУ ОТЕЦ ПАИСИИ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ град КЪРДЖАЛИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ СУ "ОТЕЦ ПАИСИИ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ град КЪРДЖАЛИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" СЕДМИЧНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за учебната 20/207 година II срок ас X 3 X о с а в г? 3 4 ^?

Подробно

Училищни учебни планове г

Училищни учебни планове г ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: /п/. /Т. Ченгелова/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 1-7 клас 1 / 49

Подробно

ПОНЕДЕЛНИК 5 а 6 а 7 а 8 а 8 б 9 а 9 б Час на класа Първи чужд език Физика Български език Първи чужд език Час на класа Български език 2 8.

ПОНЕДЕЛНИК 5 а 6 а 7 а 8 а 8 б 9 а 9 б Час на класа Първи чужд език Физика Български език Първи чужд език Час на класа Български език 2 8. ПОНЕДЕЛНИК Час на класа Първи чужд език Физика Български език Първи чужд език Час на класа Български език Първи чужд език Човекът Час на класа Български език География Философия Български език Човекът

Подробно

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; , I. Разпределение на учебните предмети по клас

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; ,   I. Разпределение на учебните предмети по клас I. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време КЛАСОВЕ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Общо УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 6 6 6 6 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП). БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Български

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап V а клас Учебни седмици 34 Раздел А задължителни учебни часове Учеб

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап V а клас Учебни седмици 34 Раздел А задължителни учебни часове Учеб I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап V а клас Учебни седмици 34 Раздел А задължителни Учебни предмети Български език и литература Чужд език Английски език

Подробно