Средно общообразователно училище“Свети свети Кирил и Методий” Асеновград

Размер: px
Започни от страница:

Download "Средно общообразователно училище“Свети свети Кирил и Методий” Асеновград"

Препис

1 V а клас Преподавател Стая V б клас Преподавател Стая 1. География и икономика Е. Паскалева 407 Бълг.ез. и литература Г. Гочева Човекът и природата П. Симеонов 210 География и икономика Е. Паскалева Музика М. Андонова 206 Човекът и природата П. Симеонов Математика Ю. Топалова 403 Технологии и предпр. РП И. Илиева Каб. 5. Бълг.ез. и литература В. Милева 402 Технологии и предпр. РП И. Илиева Каб. 6. Бълг.ез. и литература В. Милева 402 Математика Ю. Топалова ДЧК Ю.Топалова 303 ДП Изобр. изкуство 2 ч. Д. Коройчева Каб. I ; II История и цивилизации И. Георгиев 307 Изобразително изкуство Д. Коройчева Каб. 2. Математика Ю. Топалова 403 Изобразително изкуство Д. Коройчева Каб. 3. Английски език П. Христозова 303 История и цивилизации И. Георгиев Английски език П. Христозова 303 Математика Ю. Топалова Технологии и предпр. РП И. Илиева Каб. Английски език П. Христозова Технологии и предпр. РП И. Илиева Каб. Английски език П. Христозова на класа Ю.Топалова 403 на класа И. Георгиев 307 ДП Музика-1 И. Илиева ДП Музика И. Илиева 303 I ; II I ; II ДЧК I И.Георгиев 1. Бълг.ез. и литература В. Милева 305 Човекът и природата П. Симеонов Бълг.ез. и литература В. Милева 305 Бълг.ез. и литература Г. Гочева Човекът и природата П. Симеонов 210 Бълг.ез. и литература Г. Гочева Музика М. Андонова 206 Математика Ю. Топалова Физ. възпитание и спорт Г.Михова ФС Музика М. Андонова Математика Ю. Топалова 403 Физ. възпитание и спорт Г.Михова ФС 7. за СД/II / Н. Шопова ФС ДЧК II И.Георгиев 1. Изобразително изкуство Д. Коройчева Каб. Математика Ю. Топалова Изобразително изкуство Д. Коройчева Каб. История и цивилизации РП И. Георгиев Английски език П. Христозова 303 Музика М. Андонова Математика Ю. Топалова 403 Физ. възпитание и спорт Г.Михова ФС 5. Човекът и природата П. Симеонов 210 Английски език П. Христозова История и цивилизации РП И. Георгиев 307 Човекът и природата П. Симеонов ДП Музика-1 И. Илиева 300 ДП Музика И. Илиева Каб. I ; II I ; II Инф. техн. / Техн. и предпр. Богоева / Илиева Каб. Бълг.ез. и литература Г. Гочева Техн. и предпр./ Инф. техн. Илиева / Богоева Каб. Бълг.ез. и литература Г. Гочева Физ. възпитание и спорт Г.Михова ФС Инф. техн. / Техн. и предпр. Богоева / Илиева Каб. 4. Английски език П. Христозова 303 Техн. и предпр./ Инф. техн. Илиева / Богоева Каб. 5. История и цивилизации И. Георгиев 307 Английски език П. Христозова Бълг.ез. и литература В. Милева 404 История и цивилизации И. Георгиев ДП Изобр. изкуство 2 ч. Д. Коройчева Каб. за СД/II / Н. Шопова ФС I ; II

2 VI а клас Преподавател Стая VI б клас Преподавател Стая 1. История и цивилизации ЗИП И. Георгиев 307 Бълг.ез. и литература Г. Колева Бълг.ез. и литература Г. Колева 304 История и цивилизации ЗИП И. Георгиев Бълг.ез. и литература Г. Колева 304 Английски език Л. Василева Изобразително изкуство Д. Коройчева Каб. Математика М. Христева Математика М. Христева 310 Физ. възпитание и спорт Н. Шопова ФС 6. Физ. възпитание и спорт Г.Михова ФС Дом. техника и ик. (I група) И. Илиева Каб. 7. за СД/II / Н. Шопова ФС Дом. техника и ик. (II група) И. Илиева Каб. 1. Дом. техника и ик. ЗИП И. Илиева Каб. Математика М. Христева Музика М. Андонова 206 Дом. техника и ик. ЗИП И. Илиева Каб. 3. Математика М. Христева 310 Бълг.ез. и литература Г. Колева Английски език Л. Василева 305 Музика М. Андонова Бълг.ез. и литература Г. Колева 304 История и цивилизации И. Георгиев История и цивилизации И. Георгиев 307 Английски език Л. Василева на класа Л. Василева 305 на класа М. Христева 310 ДЧК II Л. Василева 1. Математика М. Христева 310 Човекът и природата Ж. Савкова Човекът и природата Ж. Савкова 410 Математика М. Христева Физ. възпитание и спорт Г.Михова ФС Бълг.ез. и литература ЗИП Г. Колева Бълг.ез. и литература ЗИП Г. Колева 304 Физ. възпитание и спорт Н. Шопова ФС 5. География и икономика Е. Паскалева 407 Английски език Л. Василева Дом. техника и ик. (I група) И. Илиева Каб. География и икономика Е. Паскалева Дом. техника и ик. (II група) И. Илиева Каб. 1. История и цивилизации И. Георгиев 307 Инф. техн. / Дом. техн. и ик. Богоева / Илиева Каб. 2. Бълг.ез. и литература Г. Колева 304 Дом. техн. и ик./ Инф. техн. Илиева / Богоева Каб. 3. Инф. техн. / Дом. техн. и ик. Богоева / Илиева Каб. Бълг.ез. и литература Г. Колева Дом. техн. и ик./ Инф. техн. Илиева / Богоева Каб Музика М. Андонова Човекът и природата Ж. Савкова 410 История и цивилизации И. Георгиев Английски език Л. Василева 305 Човекът и природата Ж. Савкова ДЧК I Л. Василева за СД Н. Шопова ФС 1. География и икономика Е. Паскалева 407 Физ. възпитание и спорт Н. Шопова ФС 2. Физ. възпитание и спорт Г.Михова ФС Математика М. Христева Математика М. Христева 310 Изобразително изкуство Д. Коройчева Каб. 4. Английски език Л. Василева 305 Бълг.ез. и литература Г. Колева Музика М. Андонова 206 Бълг.ез. и литература Г. Колева Бълг.ез. и литература Г. Колева 304 География и икономика Е. Паскалева СИП Музика М. Андонова 206 СИП Музика М. Андонова 206 ДЧК М.Хр.-Стойчева I ; II

3 VII а клас Преподавател Стая VII б клас Преподавател Стая 1. Музика М. Андонова 206 Бълг.ез. и литература М. Николова Математика Ю. Топалова 403 Физ. възпитание и спорт Н. Шопова ФС 3. Бълг.ез. и литература Н. Дамянова 402 Математика Ю. Топалова География и икономика Е. Паскалева 407 Химия и опазв. на ок. среда Ж. Савкова Английски език П. Христозова 303 География и икономика Е. Паскалева Химия и опазв. на ок. среда Ж. Савкова 410 Английски език П. Христозова СИП (ИЦ, ГИ, БЗО) Геор.,Паск.,Сим. 307 за СД I ;II Н. Шопова ФС 1. Физ. възпитание и спорт Н. Шопова ФС Бълг.ез. и литература ЗИП Н. Дамянова Биология и здр. обр П. Симеонов 210 История и цивилизации И. Георгиев Биология и здр. обр. ЗИП П. Симеонов 210 Математика Ю. Топалова Бълг.ез. и литература Н. Дамянова 402 Биология и здр. обр П. Симеонов Бълг.ез. и литература Н. Дамянова 402 Изобразително изкуство Д. Коройчева Каб. 6. Математика Ю. Топалова 403 Изобразително изкуство Д. Коройчева Каб. 7. на класа Н. Шопова 403 на класа В. Богоева 303 ДЧК I В.Богоева 1. Физ. възпитание и спорт Н. Шопова ФС Инф. техн. / Технологии Богоева / Илиева Каб. 2. Математика Ю. Топалова 403 Технологии / Инф. техн. Илиева / Богоева Каб. 3. Инф.технологии Богоева / Ганева Каб. Математика Ю. Топалова Бълг.ез. и литература Н. Дамянова 303 Бълг.ез. и литература М. Николова Физика и астрономия М. Христева 310 Бълг.ез. и литература М. Николова Английски език П. Христозова 303 Физика и астрономия М. Христева СИП Математика Ю.Топалова СИП Математика Ю.Топалова ДЧК Н.Шопова I ; II Биология и здр. обр П. Симеонов 210 Английски език П. Христозова Математика Ю. Топалова 403 Биология и здр. обр П. Симеонов История и цивилизации И. Георгиев 307 Математика Ю. Топалова Изобразително изкуство Д. Коройчева Каб. Бълг.ез. и литература М. Николова Изобразително изкуство Д. Коройчева Каб. Бълг.ез. и литература М. Николова Бълг.ез. и литература ЗИП Н. Дамянова 208 Музика М. Андонова СИП (ИЦ, ГИ, БЗО) Геор.,Паск.,Сим. 307 за СД Н. Шопова ФС I ;II Математика ЗИП Ю. Топалова 403 Физика и астрономия М. Христева Английски език П. Христозова 303 Математика ЗИП Ю. Топалова Бълг.ез. и литература Н. Дамянова 301 География и икономика Е. Паскалева География и икономика Е. Паскалева 407 Физ. възпитание и спорт Н. Шопова ФС 5. Физика и астрономия М. Христева 310 Биология и здр. обр. ЗИП П. Симеонов Технологии И. Илиева Каб. Английски език П. Христозова ДЧК II В.Богоева

4 VIII а клас Преподавател Стая VIII б клас Преподавател Стая 1. Математика Ю. Топалова 403 Английски език С. Стойчева Музика М. Андонова 206 Математика Б. Кирева Английски език П. Христозова 303 Английски език С. Стойчева История и цивил. ЗИП И. Георгиев 307 Английски език С. Стойчева Бълг.ез. и литература К. Василева 405 Английски език С. Стойчева Бълг.ез. и л-ра ЗИП К. Василева 405 Изобразително изкуство Д. Коройчева Каб. 7. ДЧК II С. Стойчева 1. Биология и здр. обр. П. Симеонов 210 Бълг.ез. и литература Г. Колева Физ. възпитание и спорт Н. Шопова ФС Физ. възпитание и спорт Г. Шишков ФС 3. Инф. техн. / Технологии Богоева / Илиева Каб. Математика Б. Кирева Технологии / Инф. техн. Илиева / Богоева Каб. Английски език С. Стойчева Математика Ю. Топалова 403 Английски език С. Стойчева Физика и астрономия М. Христева 310 Английски език С. Стойчева на класа И. Илиева Каб. ДЧК I С. Стойчева за СД Н. Шопова ФС I ;II ДЧК И.Илиева I ; II Бълг.ез. и литература К. Василева 405 Английски език С. Стойчева Бълг.ез. и литература К. Василева 405 Английски език С. Стойчева История и цивилизации И. Георгиев 307 Английски език С. Стойчева Физика и астрономия М. Христева 310 Инф.технологии Богоева / Ганева Каб. 5. Английски език П. Христозова 303 Английски език С. Стойчева Музика М. Андонова 206 Бълг.ез. и литература Г. Колева на класа С. Стойчева География и икономика Е. Паскалева 407 Физ. възпитание и спорт Г. Шишков ФС 2. Английски език П. Христозова 303 Математика Б. Кирева Химия и опазв. на ок. ср. Ж. Савкова 410 Английски език С. Стойчева Биология и здр. обр. П. Христозова 303 Английски език С. Стойчева Математика Ю. Топалова 403 Английски език С. Стойчева Изобр.изкуство И. Илиева Каб. Бълг.ез. и литература Г. Колева Бълг.ез. и л-ра К. Василева 405 Английски език С. Стойчева Бълг.ез. и л-ра К. Василева 405 Английски език С. Стойчева Математика Ю. Топалова 403 Бълг.ез. и литература Г. Колева История и цивилизации И. Георгиев 307 Английски език С. Стойчева Физ. възпитание и спорт Н. Шопова ФС Английски език С. Стойчева Физика и астр. ЗИП М. Христева 310 Музика М. Андонова за СД/II / Г. Шишков ФС

5 VIII в клас Преподавател Стая VIII г клас Преподавател Стая 1. Английски език Д. Миндева 306 Английски език Р. Алагьозова Английски език Д. Миндева 306 Английски език Р. Алагьозова Английски език Д. Миндева 306 Физ. възпитание и спорт Н. Шопова ФС 4. Английски език Д. Миндева 306 Английски език Р. Алагьозова Изобразително изкуство Д. Коройчева Каб. Английски език Р. Алагьозова Математика М. Христева 310 Английски език Р. Алагьозова Английски език Д. Миндева 306 Музика М. Андонова Английски език Д. Миндева 306 Математика М. Христева Английски език Д. Миндева 306 Английски език Р. Алагьозова Математика М. Христева 310 Бълг.ез. и литература Г. Колева Музика М. Андонова 206 Английски език Р. Алагьозова Бълг.ез. и литература Г. Колева 304 Английски език Р. Алагьозова за СД/II / Г. Шишков ФС на класа Р. Алагьозова 405 ДЧК I Р. Алагьозова 1. Бълг.ез. и литература Г. Колева 304 Английски език Р. Алагьозова Английски език Д. Миндева 306 Английски език Р. Алагьозова Английски език Д. Миндева 306 Математика М. Христева Английски език Д. Миндева 306 Английски език Р. Алагьозова Инф.технолигии Богоева / Ганева Каб. Бълг.ез. и литература Г. Колева Английски език Д. Миндева 306 Инф.технологии Богоева / Ганева Каб. 7. на класа Д. Миндева 306 ДЧК II Р. Алагьозова ДЧК I Д. Миндева 1. Бълг.ез. и литература Г. Колева 304 Английски език Р. Алагьозова Физ. възпитание и спорт Г. Шишков ФС Английски език Р. Алагьозова Английски език Д. Миндева 306 Английски език Р. Алагьозова Математика М. Христева 310 Бълг.ез. и литература Г. Колева Английски език Д. Миндева 306 Физ. възпитание и спорт Н. Шопова ФС 6. Английски език Д. Миндева 306 Математика М. Христева за СД Г. Шишков ФС 1. Английски език Д. Миндева 306 Бълг.ез. и литература Г. Колева Бълг.ез. и литература Г. Колева 304 Английски език Р. Алагьозова Английски език Д. Миндева 306 Английски език Р. Алагьозова Английски език Д. Миндева 306 Английски език Р. Алагьозова Английски език Д. Миндева 306 Изобразително изкуство И. Илиева Каб. 6. Физ. възпитание и спорт Г. Шишков ФС Английски език Р. Алагьозова ДЧК II Д. Миндева

6 I срок; гимназиален етап IX а клас Преподавател Стая IX б клас Преподавател Стая 1. История и цивилизации В. Филипова 207 Интернет Гюлч./Богоева Каб. 2. Бълг.ез. и литература Г. Гочева 404 Инф. технологии Гюлч./Гьовчева Каб. 3. Инф.технологии Гюлчева/Гьовчева Каб. Бълг.ез. и литература Г. Гочева Физ. възпитание и спорт Г. Шишков ФС История и цивилизации В. Филипова Химия и опазв. на ок. среда Ж. Савкова 410 Физ. възпитание и спорт Г. Шишков ФС 6. Биология и здр. обр. Г. Ахмед 208 Биология и здр. обр П. Симеонов Биология и здр. обр. Г. Ахмед 208 Химия и опазв. на ок. среда Ж. Савкова 410 за СД I ;II Г. Шишков ФС 1. Информатика Ганева/Богоева Каб. Английски език П. Христозова Информатика Ганева/Богоева Каб. Бълг.ез. и литература Г. Гочева Бълг.ез. и литература Г. Гочева 404 Математика Н. Балабанова Математика Н. Балабанова 302 Психология и логика М. Адамова Психология и логика М. Адамова 411 Информатика Тодор./Богоева Каб. 6. Биология и здр. обр Г. Ахмед 208 Информатика Тодор./Богоева Каб. 7. на класа Г. Ахмед 208 СИП ВХП С. Дичева 207 ДЧК I Г. Ахмед 1. Физ. възпитание и спорт Г. Шишков ФС История и цивилизации ЗИП В. Филипова Математика Н. Балабанова 302 История и цивилизации В. Филипова География и икономика Е. Паскалева 407 Химия и опазв. на ок. среда Ж. Савкова 4. Химия и опазв. на ок. среда Ж. Савкова Математика Н. Балабанова История и цивилизации В. Филипова 207 Руски език К. Василева Руски език К. Василева 405 Физика и астрономия Н. Илиева Физика и астрономия Н. Илиева 301 Музика М. Андонова Химия и опазв. на ок. среда Ж. Савкова 410 Физика и астрономия Н. Илиева Физика и астрономия Н. Илиева 302 Бълг.ез. и литература Г. Гочева Бълг.ез. и литература Г. Гочева 404 Основи на паз.ик. Р. Янкова География и икономика Е. Паскалева 407 Физ. възпитание и спорт Г. Шишков ФС 5. Музика М. Андонова 206 Основи на паз.ик. Р. Янкова Английски език П. Христозова 303 География и икономика Е. Паскалева СИП БЗО-2ч. С. Симеонова 210 на класа Р. Янкова 301 II за СД Г. Шишков ФС I ;II Английски език П. Христозова 303 Математика Н. Балабанова Биология и здр. обр Г. Ахмед 208 География и ик. Е. Паскалева Биология и здр. обр Г. Ахмед 208 Английски език П. Христозова Математика Н. Балабанова 302 Биология и здр. обр П. Симеонов Руски език К. Василева 405 Изобразително изкуство Д. Коройчева Каб. 6. Изобразително изкуство Д. Коройчева Каб. Руски език К. Василева СИП БЗО-2ч. С. Симеонова ДЧК I Р.Янкова I ; ДЧК II Г. Ахмед II

7 I срок; гимназиален етап IX в клас Преподавател Стая IX г клас Преподавател Стая 1. Английски език Л. Василева 305 Физ. възпитание и спорт Г.Михова ФС 2. Английски език Л. Василева 305 Физика и астрономия М. Христева Физика и астрономия М. Христева 310 История и цивилизации В. Филипова Бълг.ез. и литература Г. Гочева 404 Инф. технологии Гьовчева./Гюлчева Каб. 5. История и цивилизации И. Георгиев 307 Инф. технологии Гьовчева./Гюлчева Каб. 6. Музика М. Андонова 206 Бълг.ез. и литература Г. Гочева География и икономика А. Витанова 207 Пазарна икономика Р. Янкова Физ. възпитание и спорт Г. Шишков ФС Немски език Г. Атанасова Психология и логика М. Адамова 411 Математика Н. Балабанова Немски език Г. Атанасова 301 Изобразително изкуство Д. Коройчева Каб. 4. Немски език Г. Атанасова 301 Бълг.ез. и литература Г. Гочева Математика Н. Балабанова 302 Английски език Л. Василева Бълг.ез. и литература Г. Гочева 404 Психология и логика М. Адамова на класа В. Тодорова 304 на класа Г. Гочева 404 ДЧК I В. Тодорова ДЧК I Г. Гочева II История и цивилизации И. Георгиев 307 Музика М. Андонова Инф.технологии Ганева/Тодорова Каб. География и икономика Е. Паскалева Математика Н. Балабанова 302 Английски език Л. Василева Биология и здр. обр. П. Симеонов 210 История и цивилизации В. Филипова Физ. възпитание и спорт Г. Шишков ФС Математика Н. Балабанова Английски език Л. Василева 305 Биология и здр. обр П. Симеонов Английски език Л. Василева 305 за СД Г.Михова ФС за СД Г.Михова ФС I ;II Физика и астрономия М. Христева 310 Немски език Г. Атанасова Немски език Г. Атанасова 305 Физика и астрономия М. Христева Немски език Г. Атанасова 305 География и икономика Е. Паскалева Бълг.ез. и литература Г. Гочева 404 Пазарна икономика Р. Янкова Английски език Л. Василева 305 Бълг.ез. и литература Г. Гочева География и икономика А. Витанова 411 Пазарна икономика Р. Янкова Химия и опазв. на ок. ср. Ж. Савкова Биология и здр. обр. П. Симеонов 210 Информатика Тодорова / Ганева Каб. 2. Английски език Л. Василева 305 Математика Н. Балабанова Информатика Ганева/Тодорова Каб. Биология и здр. обр. П. Симеонов Изобразително изкуство Д. Коройчева Каб. Физ. възпитание и спорт Г.Михова ФС 5. Математика Н. Балабанова 302 Английски език Л. Василева Химия и опазв. на ок. среда С. Цветанова 410 Английски език Л. Василева ДЧК II В. Тодорова

8 I срок; гимназиален етап IX д клас Преподавател Стая 1. Физика и астрономия М. Христева История и цивилизации В. Филипова Физ. възпитание и спорт Г. Шишков ФС 4. Биология и здр. обр П. Симеонов Бълг.ез. и литература Г. Гочева География и икономика Е. Паскалева за СД Г. Шишков ФС 1. Психология и логика М. Адамова Английски език Н. Колева Инф. технологии Тодорова / Ганева Каб. 4. Инф. технологии Тодорова / Ганева Каб. 5. Бълг.ез. и литература Г. Гочева Математика Н. Балабанова на класа Ж. Савкова 410 Ж. Савкова 1. Инф. технологии Тодорова / Ганева Каб. 2. Физ. възпитание и спорт Г. Шишков ФС 3. История и цивилизации В. Филипова Руски език К. Василева Биология и здр. обр. П. Симеонов Математика Н. Балабанова Английски език Н. Колева 402 ДЧК II Английски език Н. Колева Английски език Н. Колева Физика и астрономия М. Христева Химия и опазв. на ок. среда Ж. Савкова География и икономика Е. Паскалева Бълг.ез. и литература Г. Гочева Музика М. Андонова Изобразително изкуство Д. Коройчева Каб. 2. Информатика Тодорова / Ганева Каб. 3. Математика Н. Балабанова Руски език К. Василева Английски език Н. Колева Английски език Н. Колева ДЧК I Ж. Савкова

# СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 201

# СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 201 # СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 2018/2019 год. V а V б V в VI а VI б VI в VII а VII б

Подробно

1 а клас Понeделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спор

1 а клас Понeделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спор 1 а клас 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спорт Бълг.език и лит. Информ.технологии Математика 3 Математика Английски език Спортни дейности

Подробно

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр ИУЧ Седмично разписание за учебната 2018-2019 г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобразително изкуство 2 Музика Математика ФВС Човекът и

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ "Христо Ботев" град Кърджали - първи учебен срок 2019/2020 година - І смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРН

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ Христо Ботев град Кърджали - първи учебен срок 2019/2020 година - І смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРН ден час 8А1 1 Математика 302 2 Физическо възп. и спорт ФС 3 Английски език 302 4 Английски език 302 5 Английски език 302 6 Английски език 302 Английски език И 302 1 Английски език 302 2 Английски език

Подробно

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК 1 Физическо възпитание и спорт Математика Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература 2 Български

Подробно

Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5

Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5 Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5 а клас 1 Английски език Бълг. език и лит Математика

Подробно

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1 Учебни седмици 31=18+13 І 1 Български език и литература 7 4 11 2 Английски език 3 3 2 8 3 Математика 4 4 8 4 Роден край 1 1 2 5 Музика 2 2 4 6 Изобразително изкуство 2 1 3 7 Домашен бит и техника 1 1 8

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ "Христо Ботев" град Кърджали - първи учебен срок 2017/2018 година - ІI смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОР

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ Христо Ботев град Кърджали - първи учебен срок 2017/2018 година - ІI смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОР 11А1 1 Английски език 403 2 Английски език 403 3 География и икономика 5 4 Биология и ЗО 2 5 Български език и л-ра 40 6 Физическо възпитание и спорт ФС Физика и астрономия 6 1 Английски език 403 2 Английски

Подробно

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна ниво 1 Български език и литература 25.09.2019 30.01.2020 13.06.2020 2

Подробно

Prfgrama

Prfgrama Олева Английски език Чорева Математика Моллова Човекът и природата Димитрова Български език и л-ра Олева Английски език Чорева Математика Аврамов Физическо възпитание Димитрова Български език и л-ра Тенчева/Рижук

Подробно

Седмична програма за I срок на учебната 2019/2020 година 1 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и литература Бълг.език и лит

Седмична програма за I срок на учебната 2019/2020 година 1 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и литература Бълг.език и лит 1 а, сутрин 1 Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература Математика Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова 2 Бълг.език и литература

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - РАКОВСКИ Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1a 1 Български език Час на класа Български език Български език Б

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - РАКОВСКИ Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1a 1 Български език Час на класа Български език Български език Б 1a 1 Български език Час на класа Български език Български език Български език 2 Български език Математика Технологии Български РП Български език 3 Математика Български език Математика РП Математика Физическо

Подробно

30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП /2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас Понеделник 1.

30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП /2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас Понеделник 1. 30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП - 2018/2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас 1. Български език и литература Български език и литература Български

Подробно

Седмично разписание за I учебен срок за учебната 2018/2019 година І смяна Іа клас час 1 понеделник Бълг.език и литер.- Бичева вторник Бълг.език и лите

Седмично разписание за I учебен срок за учебната 2018/2019 година І смяна Іа клас час 1 понеделник Бълг.език и литер.- Бичева вторник Бълг.език и лите Седмично разписание за I учебен срок за учебната 208/209 година І смяна Іа клас Бълг.език и литер.- Бичева Бълг.език и литер.- Бичева 2 Бълг.език и литер.- Бичева Бълг.език и литер.- Бичева Математика-

Подробно

5 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 6 Физическо възпитание и спорт Английски език ИУЧ Бисер Бончев Мандажиев Бабек Мехмедов Раифов

5 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 6 Физическо възпитание и спорт Английски език ИУЧ Бисер Бончев Мандажиев Бабек Мехмедов Раифов 5 а, следобед 6 Физическо възпитание и спорт Английски език ИУЧ Бисер Бончев Мандажиев Бабек Мехмедов Раифов 16 40 Английски език ИУЧ Александър Парашкевов Колев 45 1 Немски език Български език и литература

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ II срок 2018/2019 петък четвъртък сряда вторник понеделник I А I Б I В II А II Б II В 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.ези

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ II срок 2018/2019 петък четвъртък сряда вторник понеделник I А I Б I В II А II Б II В 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.ези петък четвъртък сряда вторник 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра ИУЧ-Информ.тех.І гр. ИУЧ-Информ.тех.І гр. Бълг.език и л-ра 2 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра ЧСД Бълг.език

Подробно

Седмично разписание 1-4 клас, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник

Седмично разписание 1-4 клас, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник Седмично разписание 1-4, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните часове Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък I а 1 час- 8.00-8.35 Бълг. език и литература

Подробно

Hb УТВЪРДИЛ: /П/ София, кв. Бояна, бул. Ал. Пушкин 112, тел./факс (02) МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ДИРЕКТОР НА 52 ОУ Седмично разписание на подготви

Hb УТВЪРДИЛ: /П/ София, кв. Бояна, бул. Ал. Пушкин 112, тел./факс (02) МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ДИРЕКТОР НА 52 ОУ Седмично разписание на подготви Hb УТВЪРДИЛ: /П/ София, кв. Бояна, бул. Ал. Пушкин 112, тел./факс (02) 855-20-54 МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ДИРЕКТОР НА 52 ОУ Седмично разписание на подготвителна група Сутрин ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК

Подробно

11 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 I чужд език I чужд език Математика II чужд език Български Ангел Митев Ангел Митев Десислава Ат

11 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 I чужд език I чужд език Математика II чужд език Български Ангел Митев Ангел Митев Десислава Ат 11 а, сутрин 1 I чужд език I чужд език Математика II чужд език Български Ангел Митев Ангел Митев Атанасова Росица Кирилова 302 302 302 302 302 2 История I чужд език Физическо II чужд език Български Нели

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни Учебни предмети Български език и литература Чужд език Английски език

Подробно

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; , I. Разпределение на учебните предмети по клас

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; ,   I. Разпределение на учебните предмети по клас I. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време КЛАСОВЕ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Общо УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 6 6 6 6 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП). БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Български

Подробно

График на поправителните изпити

График на поправителните изпити Средно училище Свети Климент Охридски обл.велико Търново, общ.стражица, с. Камен 0, ул. «Никола Й. Вапцаров» e-mal: souкamen@abv.bg, тел. 0 0 График на изпитите за оформяне на годишна оценка сесия ЯНУАРИ

Подробно

ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРНИК ПОНЕДЕЛНИК С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е З А II С Р О К НА У Ч IX А каб уч. X А каб уч. 1 Химия и опазване на окол

ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРНИК ПОНЕДЕЛНИК С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е З А II С Р О К НА У Ч IX А каб уч. X А каб уч. 1 Химия и опазване на окол ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРНИК ПОНЕДЕЛНИК С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е З А II С Р О К НА У Ч IX А каб уч. X А каб уч. 1 Химия и опазване на околната среда 9 13 Физическо възпитание и спорт 6 2 Математика

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раздел А задължителни учебни часове Седмичен брой учебни

Подробно

Име Презиме Фамилия Длъжност Учебни предмети Стойчо Стефанов Стойчев 1. Директор, 8а кл. История и цивилизация - ЗП училище 12а кл. Свят и личност - З

Име Презиме Фамилия Длъжност Учебни предмети Стойчо Стефанов Стойчев 1. Директор, 8а кл. История и цивилизация - ЗП училище 12а кл. Свят и личност - З Име Презиме Фамилия Длъжност Учебни предмети Стойчо Стефанов Стойчев 1. Директор, 8а кл. История и цивилизация - ЗП училище 12а кл. Свят и личност - ЗИП Мими Господинова Коцева 1. Помощникдиректор, учебната

Подробно

Утвърдил: Директор: Ружка Генова Заповед РД от г. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ " ПЛОВДИВ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПЪРВИ СР

Утвърдил: Директор: Ружка Генова Заповед РД от г. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ  ВАСИЛ ЛЕВСКИ  ПЛОВДИВ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПЪРВИ СР Утвърдил: Директор: Ружка Генова Заповед РД-06-1441 от 28.08.2019 г. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ " ПЛОВДИВ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПЪРВИ СРОК 2019 / 2020 УЧЕБНА ГОДИНА VА VБ 3 Час на класа 3

Подробно

СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 10ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ 1 Прием след

СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 10ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ 1 Прием след СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 0ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ Прием след завършен VIII клас Прием: 06/07 учебна година Срок на

Подробно

График на контролните и класни работи за І - ви учебен срок на учебната 2013 / 2014 година 5а клас октомври ноември декември януари учебен предмет І І

График на контролните и класни работи за І - ви учебен срок на учебната 2013 / 2014 година 5а клас октомври ноември декември януари учебен предмет І І 5а клас октомври ноември декември януари 21.XI 4.XII 24.I - ЗИП 31.I 28.X 9.XII ЗИП 14.XI 22.X 18.XI 19.XII 27.I ЗИП 8.XI 17.I 2.XII 16.XII - ЗИП 9.I 15.XI 20.XII География и икон. 15.X 11.XI Човекът и

Подробно

ВТОРИ СРОК 2018 / 2019 Поредна седмица СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВИКТОР ЮГО ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ КЛАСЕН РЪКОВОДИТ

ВТОРИ СРОК 2018 / 2019 Поредна седмица СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВИКТОР ЮГО ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ КЛАСЕН РЪКОВОДИТ КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ: Албена Симеонова КЛАС: VII А.03.03-.04- Бълг. език и л-ра 06.03. 18.04. UХ.05. Английски език.03..05. Математика 19.03..04. UХ.05. 10.06 Математика ИУЧ.03... 04.06 История и цивилизации

Подробно

12 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 I чужд език II чужд език География НП МАТ II чужд език Татяна Караиванова Павлина Стоянова Кре

12 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 I чужд език II чужд език География НП МАТ II чужд език Татяна Караиванова Павлина Стоянова Кре 12 а, сутрин 1 I чужд език II чужд език География НП МАТ II чужд език Станчева а 204 208 204 406 112 2 Свят и личност II чужд език Математика Български Български Петя Андонова а Румен Колев Румен Колев

Подробно

Понеделник VIII г клас Вторник Час на класа / 25 / Немски език - 8 клас / 25 / Математика / 17 / 0 Физика и астроном

Понеделник VIII г клас Вторник Час на класа / 25 / Немски език - 8 клас / 25 / Математика / 17 / 0 Физика и астроном VIII г 6 Час на а / 25 / 0 6 7 Немски език - 8 / 25 / 0 7 1 Математика / 17 / 0 Физика и астрономия / 25 / 0 8 2 Математика / 17 / 0 Немски език - 8 / 19 / 0 9 3 Немски език - 8 / 19 / 0 Немски език -

Подробно

понеделник АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ", БУРГАС Седмично разписание на часовете за II-ри срок на учебната 2018/2019 г. VIIIа VIIIб VIIIв VII

понеделник АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, БУРГАС Седмично разписание на часовете за II-ри срок на учебната 2018/2019 г. VIIIа VIIIб VIIIв VII VIIIа VIIIб VIIIв VIIIг VIIIд VIIIе 1 Английски език Английски език Английски език ФВС Английски език Български език и литература 2 ФВС Английски език Английски език Английски език Английски език Български

Подробно

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ЙОРДАН ЙОВКОВ”

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ   “ЙОРДАН ЙОВКОВ” СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ЙОРДАН ЙОВКОВ гр. Сливен; кв. Българка ; тел. 044/66 72 44; 044/66 74 68; факс 044/66 76 84 e-mail: xsou_sliven@abv.bg ЗАПОВЕД РД-06-202/16.12.2013 г. На основание чл.147,

Подробно

СПИСЪК

СПИСЪК Списък на учебниците за учебната 2018/2019 година Предмет Издателство Автори ПГ / 5 и 6 годишни./ БЕЛ ИК Анубис ООД Т. Борисова, А. Георгиева Математика ИК Анубис ООД К. Гетова Околен свят ИК Анубис ООД

Подробно

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, e-mail:sou_satovcha@abv.bg Милко Сиркьов: Одобрявам: Директор /Огнян Соколов / СОУ Сз.св.Кирил

Подробно

петък четвъртък сряда вторник понеделник VIII а IX а р-л Здр. Спасова Ц. Крумова ст Математика Kр. Герасимов 2. Инф. I гр. 309 М. Том

петък четвъртък сряда вторник понеделник VIII а IX а р-л Здр. Спасова Ц. Крумова ст Математика Kр. Герасимов 2. Инф. I гр. 309 М. Том петък четвъртък VIII а IX а р-л Здр. Спасова Ц. Крумова 1. - 1. Математика Kр. Герасимов 2. Инф. 309 М. Томова 2. БЕЛ Здр. Спасова 3. Инф. 309 М. Томова 3. БЕЛ Здр. Спасова 4. Математика Кр. Герасимов

Подробно

ПМГ "Акад. Никола Обрешков" - Бургас Учебници за 2013/2014 учебна година Клас Учебен предмет/вид подготовка Учебник Автор Издателство Валидни издания

ПМГ Акад. Никола Обрешков - Бургас Учебници за 2013/2014 учебна година Клас Учебен предмет/вид подготовка Учебник Автор Издателство Валидни издания ПМГ "Акад. Никола Обрешков" - Бургас Учебници за 2013/2014 учебна година V Български език, ЗП Български език Кирил Димчев Булвест 2000-2012 V Литература, ЗП Литература Мария Герджикова Булвест 2000-2012

Подробно

СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - СИЛИСТРА З я е$риш " fi ( - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН I [рофил:..хуманитарен" 11рием след завършен VII клас 11рием: 201

СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ - СИЛИСТРА З я е$риш  fi ( - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН I [рофил:..хуманитарен 11рием след завършен VII клас 11рием: 201 СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - СИЛИСТРА З я е$риш " fi ( - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН I [рофил:..хуманитарен" рием след завършен VII клас рием: 205 /206 учебна година Срок на обучение: 5 години Профилиращи

Подробно

График за провеждане на поправителна изпитна сесия м. юни СФО Дата, начален час, място на провеждане Поправнителен изпит по учебен предмет За определя

График за провеждане на поправителна изпитна сесия м. юни СФО Дата, начален час, място на провеждане Поправнителен изпит по учебен предмет За определя График за провеждане на поправителна изпитна сесия м. юни СФО Дата, начален час, място на провеждане Поправнителен изпит по учебен предмет За определяне на срочна / оценка/ Допуснати ученици 1 2 3 4 Адриан

Подробно

УЧЕБЕН ПЛАН

УЧЕБЕН ПЛАН 90 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ГЕН. ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН" ж.к. Люлин 2, ул. 204, 3, 336 СОФИЯ Директор - Тел.: (02) 820-7, Канцелария: (02) 820-84, e-mail: sou_90@abv.bg;www.sou90.org УЧЕБЕН ПЛАН За

Подробно

9 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Химия Математика Биология II чужд език II чужд език Сашка Миланова Дияна Колева Добр. Паскалева

9 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Химия Математика Биология II чужд език II чужд език Сашка Миланова Дияна Колева Добр. Паскалева 9 а, сутрин 1 Химия Математика Биология II чужд език II чужд език Сашка Миланова Дияна Колева Добр. Паскалева Росица Стоева Росица Стоева 115 115 215 115 115 2 География География История Физика II чужд

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27,

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГР СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mail: str_sou@abv.bg Списък на учебниците и учебните помагала за учебната

Подробно

Училищни учебни планове г

Училищни учебни планове г ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: /п/. /Т. Ченгелова/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 1-7 клас 1 / 49

Подробно

Г Р А Ф И К ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИ ИЗПИТВАНИЯ И КЛАСНИ РАБОТИ - II СРОК, 2018 / 2019 г. ПИСМЕНО ИЗПИТВАНЕ КЛАСНА РАБОТА ПРЕДМЕТ КЛАС/ УЧИТЕЛ ДАТА МЕ

Г Р А Ф И К ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИ ИЗПИТВАНИЯ И КЛАСНИ РАБОТИ - II СРОК, 2018 / 2019 г. ПИСМЕНО ИЗПИТВАНЕ КЛАСНА РАБОТА ПРЕДМЕТ КЛАС/ УЧИТЕЛ ДАТА МЕ Г Р А Ф И К ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИ ИЗПИТВАНИЯ И КЛАСНИ РАБОТИ - II СРОК, 2018 / 2019 г. ПИСМЕНО ИЗПИТВАНЕ КЛАСНА РАБОТА ПРЕДМЕТ КЛАС/ УЧИТЕЛ ДАТА МЕСЕЦ ПРЕДМЕТ КЛАС/ УЧИТЕЛ ПАРАЛ. ПАРАЛ. АЕ 5бг Ж.Димова

Подробно

ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ , УТВЪРЖДАВАМ: Д

ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ , УТВЪРЖДАВАМ: Д ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ 828 36 79, 2els.bg@gmail.com УТВЪРЖДАВАМ: Д-Р ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА ДИРЕКТОР НА II АЕГ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН

Подробно

10 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 ИзобрИзк Физическо Български II чужд език Български Снежина Станчева Дочко Думанов Румен Колев

10 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 ИзобрИзк Физическо Български II чужд език Български Снежина Станчева Дочко Думанов Румен Колев 10 а, сутрин 1 ИзобрИзк Физическо Български II чужд език Български Дочко Думанов Румен Колев Радка Христова Румен Колев 309 309 309 309 2 Физическо II чужд език Математика II чужд език География Дочко

Подробно

ИЗПИТНА СЕСИЯ ЯНУАРИ 2008г

ИЗПИТНА СЕСИЯ ЯНУАРИ 2008г ,,,,, 4 Здравословни и безопасни условия на труд,, Фермер XI клас 19.06.2019 14.40 103 5 Животновъдство 6 Животновъдство СПП 7 Селскостопански машини УП Монтьор на ССТ - 8 Счетоводство на предприятието

Подробно