matematika uchebnik 1-16.cdr

Размер: px
Започни от страница:

Download "matematika uchebnik 1-16.cdr"

Препис

1 Таня Иванова Вълкова Теодора Вълканова Момчева Даринка Йорданова Стоянова Росица Атанасова Митева Дочка Койчева Димитрова Веселина Петрова Дамаскова Иваничка Косева Димитрова МАТЕМАТИКА за първи клас МАТЕМАТИКА за първи клас.? = + += + =??

2 Таня Иванова Вълкова Теодора Вълканова Момчева Даринка Йорданова Стоянова Росица Атанасова Митева Дочка Койчева Димитрова Веселина Петрова Дамаскова Иваничка Косева Димитрова МАТЕМАТИКА за първи клас Варна, 07 г.

3 Учебникът и тетрадките са одобрени със заповед РД09 / г. на министъра на образованието и науката. Оценители на съдържанието: Ас. Йорданка Георгиева Горчева, доц. д-р Борислав Йорданов Лазаров, Мариана Георгиева Баева, Величка Михайлова Шишкова, Анна Георгиева Пашова, Аня Стоичкова Стоянова, Петя Цветанова Томова Оценители на графичния дизайн: Гл. ас. д-р Илия Илиев Кожухаров, Ирина Димитрова Угринова, Маргарита Александрова Дякович Оценители на полиграфическото изпълнение: Инж. Васил Иванов Станев, инж. Валентина Георгиева Кокалова, инж. Стефан Иванов Славчев МАТЕМАТИКА за първи клас Автори: доц. д-р Таня Иванова Вълкова Теодора Вълканова Момчева Даринка Йорданова Стоянова Росица Атанасова Митева Дочка Койчева Димитрова Веселина Петрова Дамаскова Иваничка Косева Димитрова Художници: Живко Иванов Рухов Катерина Иванова Милушева Алексей Николаев Бузилов Славян Димитров Стоянов Графичен дизайнер Ирина Иванова Касабова Рецензент Марияна Славова Ваникова-Рухова начален учител в СОУ Н. Геров Варна Редактори: Веселина Дамаскова Иваничка Димитрова Цанка Лазарова Коректор Зоряна Стоянова Българска. Първо издание. 07 г. Формат 0х90/8 Печ. коли 0, Издателство Бит и техника ООД, Варна 9009, ул. Кап. Райчо Николов 0 Печат Хеликс Прес ЕООД Варна ISBN Таня Иванова Вълкова, 0 г. Теодора Вълканова Момчева, 0 г. Даринка Йорданова Стоянова, 0 г. Росица Атанасова Митева, 0 г. Дочка Койчева Димитрова, 0 г. Веселина Петрова Дамаскова, 0 г. Иваничка Косева Димитрова, 0 г. Ирина Иванова Касабова корица и графичен дизайн, 0 г. Живко Иванов Рухов илюстрации, 0 г. Катерина Иванова Милушева илюстрации, 0 г. Алексей Николаев Бузилов илюстрации, 0 г. Славян Димитров Стоянов илюстрации, 0 г. Издателство Бит и техника ООД, всички права запазени, 0 г.

4 Драги първокласници, С помощта на този учебник по математика вие ще се научите: џ да броите лесно и бързо в прав и обратен ред; џ да пишете красиво числата; џ да сравнявате, събирате и изваждате числата до 0; џ да сравнявате, събирате и изваждате числата 0, 0, 0, 0, 0, 0, 70, 80, 90 и 00; џ да разпознавате геометрични фигури и някои техни елементи; џ да измервате дължини на отсечки; џ да чертаете точно квадрат и правоъгълник в мрежа; џ да решавате и съставяте текстови задачи; џ да използвате мерните единици: сантиметър, килограм, лев, стотинка и литър; џ да работите в екип по даден проект; џ да четете информация от таблици, схеми, диаграми и др. За тези от вас, които искат да знаят повече, предлагаме Задачи за олимпийци. Работата ще бъде спокойна и лесна, ако винаги имате необходимите пособия и чертожни инструменти. Решавайте задачи, творете и се забавлявайте в чудния свят на математиката!

5 ОРИЕНТИРАНЕ В УЧЕБНИКА ВИД НА УРОКА Нови знания Обобщение Диагностика Затвърдяване Самопроверка Проекти За олимпийци ЗНАЦИ ЗА ДЕЙНОСТИ ЗАДАЧИ Пиша, рисувам Тренировъчни задачи Сравнявам Повишена трудност Отбелязвам Творчески задачи Поставям знаците Логически задачи Ограждам Оцветявам Свързвам Чертая Ново знание Нов тип задачи Лесно се справих Затрудних се

6 ТЕМА: Естествените числа от до и 0. Събиране и изваждане на числата до. Определяне местоположението на обект в пространството обобщение Учениците определят местоположението на обекти в пространството (горе, долу, ляво, дясно, между, пред, зад, върху). Оцветяват по дадената легенда. Откриват геометрични форми и математически символи в обкръжаващата ги среда.

7 ТЕМА: Естествените числа от до и 0. Събиране и изваждане на числата до. Ориентиране в пространството обобщение Учениците определят параметри: дълъг къс, малък голям, тесен широк, чрез оцветяване, свързване, осмисляне, сравняване. Екипни игри за затвърдяване.

8 ь ТЕМА: Естествените числа от до и 0. Събиране и изваждане на числата до. Групиране и класифициране на предметите обобщение Учениците определят, откриват и групират предмети по характеристики. Класифицират по прилики, разлики и сходство. Зад.. Ограждат по прилики. Зад.. Отбелязват различното в редицата. Зад.. Откриват разликите. Зад.. Състезателна игра по екипи Какво е изчезнало?. 7

9 < > = 8 ТЕМА: Естествените числа от до и 0. Събиране и изваждане на числата до. Сравняване на количества (повече, по-малко, толкова, колкото) обобщение Учениците сравняват количества. Запознават се със знаците за релации и ги пишат. Зад.. Ограждат на всеки ред по-големите, по-малките и равните количества, сравнени с първите изображения.

10 ? ТЕМА: Естествените числа от до и 0. Събиране и изваждане на числата до. Определяне позицията на обектите пред, зад, горе, долу, дясно, ляво, под, над обобщение Учениците определят положението на обекти. Сравняват и подреждат обектите по зададени признаци. Оценяват теглото на обектите и го измерват с условни мерки. Използват понятието толкова, колкото и го изразяват със знака =. 9

11 ЗНАМ И МОГА? 0 ТЕМА: Естествените числа от до и 0. Събиране и изваждане на числата до. Знам и мога. Диагностика на входно ниво Учениците групират обекти по определени свойства. Зад.. Огради различните групи. Количествено изравняват обекти от две предметни групи. Зад.. Свържи малките момченца с малките шапки. Разбират отношението толкова, колкото. Зад.. Оцвети толкова триъгълничета, колкото са прозорчетата на къщите. Определят височината на обектите в редицата. Зад.. Отбележи третото по височина дете. Откриват мястото на определено число в редицата на естествените числа. Зад.. Кое е пропуснатото число? Свържи.

12 ДИАГНОСТИКА НА ВХОДНО НИВО Броят правилно и откриват мястото на обекта в редицата. Зад.. Огради петото вагонче. Откриват зададена геометрична фигура. Зад. 7. Оцвети триъгълниците. Моделират пространствени отношения. Зад. 8. Пред къщичката нарисувай пътечка, а горе вляво облаче. Отделят определена част от група обекти и на практическа основа намират разликата на две числа, като преброяват останалите обекти. Зад. 9. Колко ще останат жълтите патенца, ако едно от тях си тръгне? Огради.

13 7 ТЕМА: Естествените числа от до и 0. Събиране и изваждане на числата до. Числата едно, две, три, четири и пет и цифрата

14 0 I МЯСТО II I III 7 8 Учениците осмислят количествените характеристики на числата от до. Запознават се с числата от до и цифрата. Пишат цифрата. Определят мястото на числото в числовата редица. Запознават се с поредност на числата. Откриват еднакви изображения. Сравняват. Оцветяват. Игра със сметалото от приложение.

15 II I III 0 > = > < = < < ТЕМА: Естествените числа от до и 0. Събиране и изваждане на числата до. Числата едно, две, три, четири и пет и цифрата. Поредно броене Учениците затвърдяват количествената характеристика на числата от до. Запознават се с цифра. Откриват мястото на числото в числовата редица. Определят поредност на предмети. Броят и сравняват количества. Зад.. Откриват новата цифра и оцветяват нейни елементи в буквите. Зад. е подходяща за въвеждане на термините равенство и неравенство.

16 ТЕМА: Естествените числа от до и 0. Събиране и изваждане на числата до. Числата едно, две, три, четири и пет и цифрата. Триъгълник Учениците си припомнят количествените характеристики на числата от до. Запознават се с цифрата на числото три и с мястото му в редицата на естествените числа. Запознават се с геометрична фигура триъгълник. Ориентират се в двумерното пространство. Игра за комбиниране на геометрични фигури от приложение.

17 УЧА И ИГРАЯ ВАФЛИ 0ст. 0ст. 0ст. 0ст. 0ст. 70ст. 0ст. 80ст. 0ст. 90ст. Купи: ВАФЛИ Ани има ст. Колко стотинки ѝ останаха? Купи: Иван има ст. Колко стотинки му останаха? Нарисувай и реши. Купих: Аз имах ст. Останаха ми ст. 8 ТЕМА: Числата от 0 до 00. Събиране и изваждане с тях. Уча и играя На училищната лавка обобщение

18 НА УЧИЛИЩНАТА ЛАВКА Лили има: Лили купи: ст. + ст. + ст. = ст. 0 ст. + 0 ст. = ст. Колко стотинки ѝ останаха? ст. ст. = ст. Тони има: Тони купи: Останаха му ст. 7 Нарисувай и реши. Аз купих: Аз имах ст. Останаха ми 0 ст. 9

19 Любими детски книги ] ] ] БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ БАСНИ ПРИКАЗКИ НА НАРОДИТЕ ГАТАНКИ ]. Коя е най-любимата детска книга на учениците?.... Коя книга е любима на 0 ученици? = 80 = 0 0 = = = 0 = = 0 = кг 0 кг 0 лв. 70 лв. 0 кг 0 кг 0 кг 90 лв. 0 лв. 80 лв. 70 кг 0 кг 00 кг 0 кг 00 лв. 0 лв. 90 лв. 70 лв. Иван начертал отсечка дълга 0 см, а Виктория с 0 см по-къса. Колко сантиметра е дълга отсечката на Виктория? Решение: Начертай отсечка, която да е по-къса от отсечката на Виктория с см. см Бориса прочела за две седмици общо 80 страници. Първата седмица прочела 0 страници, а останалите през втората. Колко страници е прочела през втората седмица?. седм. Решение:. седм.? 0 ТЕМА: Числата от 0 до 00. Събиране и изваждане с тях. Събиране и изваждане на числата 0, 0, 0, 0, 0, 70, 80, 90 и 00 обобщение Учениците се упражняват да събират и изваждат кръгли десетици. Сравняват именувани числа. Чертаят отсечка с определена дължина. Решават текстова задача.

20 = 9 + = + = + = + = Отбор Слънце < + = 0 = 0 0 = 9 = Отбор Звезда > 8 Съдия = = 0 0 = = Когато събираме и изваждаме повече от две числа, действията се извършват по реда, в който са зададени. 9 + Проверка: = Пр. + 7 = + ТЕМА: Събиране и изваждане с числата до 0 обобщение Учениците си припомнят знанията, свързани с естествените числа до 0: броене, сравняване, събиране и изваждане на две и повече числа, разместително свойство на събирането, вертикален запис и проверка на изваждането със събиране.

21 = 8 = + 7 = = 9 = 7 + = = 0 + = 0 = = 7 + = + = + = 8 = + = 7 0 = 7 + = + = 9 > 7 + = 0 > 0 + = 7 = = = + = 0 = + = 9 = На пикник в планината отишли деца с учители. Колко човека всичко са отишли в планината? С колко учителите са по-малко от децата? Решение: * Състави устно обратните задачи на задачата от събиране. ТЕМА: Събиране и изваждане на числата до 0 без преминаване на десетицата обобщение Учениците си припомнят числата от до 0 и тяхната подредба; събирането и изваждането на числата до 0 без преминаване на десетицата; сравняването на числа, на числов израз с число и на два числови израза; решаването на равенства с неизвестно събираемо, умаляемо и умалител; решаването на текстови задачи и съставянето на обратни задачи.

22 С помощта на таблицата и маркираните числа състави и реши задачи от събиране и изваждане с преминаване на десетицата = 9 = Събираемо Събираемо Сбор Умаляемо Умалител Разлика = + = 9 = 7 = Калоян направил пясъчен замък с кули, но морето отнесло от тях. Колко кули останали? Решение: В морето 7 деца плавали на лодка, а с деца повече на водни колела. Колко деца се возили на водни колела? Решение: ч. ч. ч. ч. ч. ч. ТЕМА: Събиране и изваждане на числата до 0 с преминаване на десетицата обобщение Учениците си припомнят: начините за събиране и изваждане на числата до 0 с преминаване на десетицата; решаването на равенства с неизвестно събираемо, умаляемо и умалител; решаването на текстови задачи; знанията за мерната единица за време час. Игра по двойки Кой е по-бърз?

23 = 80 0 = 80 0 = = = = = < = 80 0 < За украса на училището по случай май Деня на славянската писменост, българската просвета и култура, използвали 90 бели и с 0 по-малко сини балони. Колко били сините балони? Решение: За патронния празник на училището приготвили 80 балона. След като пуснали в небето част от тях, останали 0 балона. Колко балона излетели в небето? Решение: ТЕМА: Събиране и изваждане на числата 0, обобщение Учениците си припомнят знанията, свързани с числата от 0 до 00: броене, сравняване, събиране и изваждане, решаване на текстови задачи.

24 7 см см см Запиши имената на геометричните фигури. Измери страните на триъгълника. Начертай отсечка, дълга колкото страната на квадрата. Начертай правоъгълник. Довърши и оцвети звездичката. кг стотинка лв. ст. 7 ст. = ст. килoграм см кг + 7 кг = кг лев ч. 8 кг + кг = кг час сантиметър ст. кг см см = 0 лв. лв. = лв. см ТЕМА: Геометрични фигури. Мерни единици обобщение Учениците си припомнят: знанията за геометричните фигури, точка, права линия, отсечка, триъгълник, квадрат, правоъгълник и кръг; уменията за измерване дължина на отсечка, за чертане на отсечка с определена дължина и за чертане на фигура в квадратна мрежа; знанията за величините време, стойност, маса, дължина и вместимост и техните мерни единици час, лев, стотинка, килограм, сантиметър и литър; събирането и изваждането на именувани числа.

25 8 ЗНАМ И МОГА,,...,...,...,...,...,..., 9 0, 8,...,...,...,...,..., 00, 80,...,..., 0 0, 0,...,..., 90 Събираемо Събираемо Сбор 9 0 Умаляемо Умалител Разлика кг + 80 кг = кг + + = + = 0 7 ст. ст. = ст = 8 = 9 лв. + 0 лв. = 0 лв. + = = 8 В театрална постановка за празника на училището участвали момичета и с повече момчета. Колко момчета са участвали в театралната постановка? Решение: Стела чете книга, която има 0 страници. Колко страници вече е прочела, след като ѝ остават да прочете още 0 страници? Решение: Измери дължините на страните на правоъгълника. Начертай квадрат със страна, равна на по-късата страна на правоъгълника. см см см см ТЕМА: Знам и мога. Диагностика на изходно ниво I група обобщение ] ]

26 ДИАГНОСТИКА НА ИЗХОДНО НИВО,,...,...,...,...,...,..., 0 9, 7,...,...,...,...,..., 80, 70,...,..., 0 0, 0,...,..., 90 Събираемо Събираемо Сбор Умаляемо Умалител Разлика кг + 70 кг = кг + + = + = 0 8 ст. ст. = ст = 7 = 8 лв. + 0 лв. = 0 лв = = 7 В театрална постановка за празника на училището участвали момичета и с повече момчета. Колко момчета са участвали в театралната постановка? Решение: Марин чете книга, която има 0 страници. Колко страници вече е прочел, след като му остават да прочете още 0 страници? Решение: Измери дължините на страните на правоъгълника. Начертай квадрат със страна, равна на по-късата страна на правоъгълника. см см см см ТЕМА: Знам и мога. Диагностика на изходно ниво II група обобщение ] ] 7

27 ПРОЕКТ Какви са геометричните фигури? Напиши ги. Какви геометрични фигури откриваш в рисунката на Елица Станиславова от гр. Варна, IV клас? Напиши ги. Открий броя на геометричните фигури. ] ] ] ] 8 ТЕМА: Проект за бъдещи второкласници

28 ЗА БЪДЕЩИ ВТОРОКЛАСНИЦИ Нарисувай картина, като използваш геометрични фигури. Събери данни за цените на плодовете. Попълни ценоразписа. лв./ кг лв./ кг лв./ кг лв./ кг лв./ кг лв./ кг Състави текстови задачи от събиране и изваждане със събраните данни и ги реши. 7 Запиши задачите в своята математическа книжка. 9

29 ЗАДАЧИ ЗА ОЛИМПИЙЦИ Авторът на книгата Малкият принц е роден на г. Какво означават числата, разделени с точки, в тази рождена дата? а) датата, на която се е срещал с приятели; б) ден поред в месеца, месец и година; в) не може да се прецени. Всяка подчертана буква е писмен белег на всеки пети звук от текста. Определи кой звук е -и поред и отбележи неговия писмен белег. Живях така, сам, без да имам с кого да разговарям истински, докато преди шест години кацнах принудително в Сахарската пустиня. Нещо се бе счупило в мотора на самолета ми. а) е б) м в) б г) друг отговор Малкият принц е спрял под дърво в парка. Пред себе си видял дървета. Обърнал се назад и видял още дървета. Всичко колко дървета има в парка? а) б) 0 в) Лисицата намислила число. Събрала го с най-голямото едноцифрено число и получила. Кой от дадените записи отговаря най-точно на решението на задачата? а) = 9 б) + 9 = в) + 9 = Колко пъти се среща цифрата в записа на числата от до 0? а) пъти б) пъти в) пъти г) друг отговор Варел, който събира 00 литра, е пълен донякъде с вода. Ако налеем допълнително още 0 литра, ще има място за още 0 литра. Колко литра е имало първоначално във варела? а) 0 литра б) 80 литра в) 0 литра г) друг отговор 0 ТЕМА: Числата до 00. Задачи за олимпийци обобщение

30 7 Брой рози Кралят си направил розариум. Разгледай графиката и отговори на въпросите: а) От кой цвят рози има засадени най-голям брой?... б) От кой цвят рози има засадени най-малък брой?... в) С колко повече са белите рози от розовите?... г) Какъв е общият брой на белите и розовите рози?... д) Какъв брой жълти рози трябва още да се засадят, за да станат колкото червените?... 8 Малкият принц и неговата приятелка Лисицата са общо на години. Ако Лисицата е с години по-голяма от Малкия принц, то на колко години е Малкият принц? а) 8 г. б) 7 г. в) 9 г. г) друг отговор 9 Охлювът и мравката тръгнали от едно и също място в различни посоки. Охлювът изминал см, а мравката см. Спрели за почивка, след което изминали още толкова сантиметра. На какво разстояние са били един от друг след почивката? а) на 0 см б) на 0 см в) на см 0 Дадено е следното решение: = 8 топки 8 = кукли Използвай дадените числени данни и запиши условие и въпрос, които отговарят на това решение.

31 СЪДЪРЖАНИЕ Естествените числа от до и 0. Събиране и изваждане с числата до. Определяне местоположението на обект в пространството (горе, долу, пред, зад, върху, ляво, дясно, между).... Ориентиране в пространството (дълъг, къс, малък, голям, тесен, широк).... Групиране и класифициране на предметите Сравняване на количества (повече, по-малко, толкова, колкото) Определяне позицията на обектите пред, зад, горе, долу, дясно, ляво, под, над. Определяне броя на обектите чрез сравняване и теглене Знам и мога. Диагностика на входно ниво Числата едно, две и три и цифрата Числата едно, две и три и цифрата. Поредно броене Числата едно, две и три и цифрата. Триъгълник Събиране и изваждане на числата от до.... Събиране и изваждане на числата от до Числото четири и цифра. Квадрат Събиране на числата от до Изваждане на числата от до Събиране и изваждане на числата от до.... Числото пет и цифрата Събиране с числата до. Разместително свойство Изваждане от числото Събиране и изваждане на числата от до Събиране и изваждане на числата до. Сравняване на сбор с число.... Събиране и изваждане на числата до. Сравняване на сбор с число Числото 0. Кръг Събиране и изваждане с нула. Изваждане на равни числа Събиране и изваждане с числото 0. Изваждане на равни числа Събиране и изваждане на числата до. Самопроверка.... Уча и играя Животните в гората. Събиране и изваждане на числата до. Задачи за олимпийци... Числата от до 0. Събиране и изваждане с числата до 0 7. Числото шест и цифрата Събиране на числата до. Сравняване на сбор със сбор Изваждане на числата до Събиране и изваждане на числата до Сравняване на разлика с число.... Сравняване на разлика с число.... Числото седем и цифрата Събиране на числата до 7. Вертикален запис.... Събиране на числата до 7. Вертикален запис.... Изваждане на числата до 7. Сравняване на разлика с разлика Събиране и изваждане на числата до Събиране и изваждане на числата до 7. Проверка на изваждането със събиране Събиране и изваждане на числата до 7. Проверка на изваждането със събиране Числото осем и цифрата Събиране на числата до 8. Събиране на три и повече числа.... Изваждане на числата до Събиране и изваждане на числата до 8. Изваждане на три и повече числа.... Събиране и изваждане на числата до 8. Събиране и изваждане на три и повече числа...

32 . Уча и играя Коледа.... Числото девет и цифра Събиране на числата до Изваждане на числата до Събиране и изваждане на числата от до Килограм.... Число Събиране и изваждане на числата до Лев, стотинка.... Събиране и изваждане на числата до 0. Лев, стотинка.... Събиране и изваждане на числата до 0. Обобщение Знам и мога. Диагностика на междинно ниво Проект Фигури. Задачи за олимпийци Числата от до 0 8. Десетица Числата,,,,,, 7, 8, 9 и 0 четене, писане, броене. Представяне на числата от до 0 като сбор от десетици и единици Едноцифрени u двуцифрени числа. Сравняване на числата от до Сравняване на числата от до 0. Отсечка. Точка Сантиметър. Измерване на отсечки Дължина на отсечка. Чертане на отсечка с определена дължина... 8 Събиране и изваждане на числата до 0 без преминаване. Събиране без преминаване на десетицата от вида 0 + =. Събираемо, сбор Изваждане без преминаване на десетицата от вида 0 =, = Събиране и изваждане на двуцифрено число с едноцифрено число без преминаване от вида + = 7, 7 = Събиране и изваждане на двуцифрено число с едноцифрено число без преминаване от вида + =, = Правоъгълник, чертане на правоъгълник и квадрат в квадратна мрежа. Връх, страна Правоъгълник, чертане на правоъгълник и квадрат в квадратна мрежа. Връх, страна Изваждане на двуцифрено число от двуцифрено без преминаване на десетица от вида = Изваждане на двуцифрено число от двуцифрено без преминаване на десетица от вида = Събиране и изваждане без преминаване от вида + =, =, = Събиране на двуцифрено число с едноцифрено със сбор Изваждане на едноцифрено число от 0 от вида 0 = Изваждане на двуцифрено число от 0 от вида 0 = Събиране и изваждане без преминаване Събиране и изваждане без преминаване. Елементи на текстова задача Събиране и изваждане без преминаване Събиране и изваждане на числата до 0. Самопроверка Уча и играя Зимни игри. Задачи за олимпийци Събиране и изваждане на числата до 0 с преминаване 8. Събиране на едноцифрени числа със сбор Изваждане на едноцифрено число от с преминаване Умаляемо, умалител, разлика. Събиране на едноцифрени числа със сбор и изваждане на едноцифрено число от Събиране на едноцифрени числа със сбор и изваждане на едноцифрено число от... 0

33 8. Събиране с преминаване на едноцифрени числа със сбор Изваждане на едноцифрени числа от Събиране и изваждане с преминаване до Събиране и изваждане на едноцифрени числа с преминаване до Събиране и изваждане на едноцифрени числа с преминаване до Събиране на едноцифрени числа със сбор Изваждане на едноцифрено число от с преминаване Събиране и изваждане с преминаване до Събиране и изваждане с преминаване до Събиране на едноцифрени числа със сбор Изваждане на едноцифрени числа от с преминаване Събиране и изваждане с преминаване до Събиране и изваждане с преминаване до Събиране и изваждане с преминаване до Час Уча и играя Времето лети Проект Математическа книжка Събиране на едноцифрени числа със сбор и Изваждане на едноцифрени числа от и с преминаване Събиране и изваждане с преминаване до Събиране и изваждане с преминаване до Събиране и изваждане с преминаване до Събиране на едноцифрени числа със сбор 7 и Изваждане на едноцифрени числа от 7 и 8 с преминаване Събиране и изваждане с преминаване на едноцифрени числа до Изваждане на едноцифрени числа от 7 и 8 с преминаване.... Събиране и изваждане с преминаване на десетицата до Събиране и изваждане на числата до 0 с преминаване.... Събиране и изваждане на числата до 0 с преминаване.... Уча и играя Детективи. Задачи за олимпийци.... Събиране и изваждане на числата до 0 с преминаване. Самопроверка... Числата 0, 0, 0, 0, 0, 0, 70, 80, 90 и 00. Събиране и изваждане с тях. Числата 0, 0, 0, 0, 0, 70, 80, 90 и 00. Четене, писане, броене Сравняване на числата 0, 0, 0, 0, 0, 70, 80, 90 и Събиране на числата 0, 0, 0, 0, 0, 70, 80, 90 и Изваждане на числата 0, 0, 0, 0, 0, 70, 80, 90 и Събиране и изваждане на числата 0, 0, 0, 0, 0, 70, 80, 90 и Уча и играя На училищната лавка Събиране и изваждане на числата 0, 0, 0, 0, 0, 70, 80, 90 и Обобщение. Събиране и изваждане с числата до Събиране и изваждане на числата до 0 без преминаване на десетицата.... Събиране и изваждане на числата до 0 с преминаване на десетицата.... Събиране и изваждане на числата 0, 0, 0, 0, 0, 70, 80, 90 и Геометрични фигури. Мерни единици Знам и мога. Диагностика на изходно ниво Проект за бъдещи второкласници. Задачи за олимпийци... 7

34 Таня Иванова Вълкова Теодора Вълканова Момчева Даринка Йорданова Стоянова Росица Атанасова Митева Дочка Койчева Димитрова Веселина Петрова Дамаскова Иваничка Косева Димитрова МАТЕМАТИКА за първи клас МАТЕМАТИКА за първи клас.? = + += + =??

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет математика за 1. клас по ред Учебна седмица по ред

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИР

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИР ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ за 2018/2019 учебна година първи

Подробно

Разпределение МАТ 1 клас 2019

Разпределение МАТ 1 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет МАТЕМАТИКА за 1. клас Седмица на урока Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 2. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на Тема на урока Очаквани резултати от обучението

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас.

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас. УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 4. клас 34 седмици х 1 ч. седмично = 34 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока Очаквани резултати

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм УТВЪРДИЛ: Директор :...... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока 09 1. 1. Начален преговор.

Подробно

Разпределение МАТ 2 клас 2019

Разпределение МАТ 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор :... /име, фамилия, подпис/ ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА ЗА 2. КЛАС Седмица на урока Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани

Подробно

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС МЕТОДИЧЕСКИ АКЦЕНТИ И РЕШЕНИЯ

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС МЕТОДИЧЕСКИ АКЦЕНТИ И РЕШЕНИЯ Традиции и съвременни подходи в обучението по математика в 1. клас 1 Учебен комплект на издателство Просвета с автори Юлияна Гарчева и Ангелина Манова 2 3 Към комплекта има още: Електронен учебник с разработени

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА JUMP MATH ЧЕТВЪРТА Б ГРУПА четири педагогически ситуации седмично месец седмица ядро т

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА JUMP MATH ЧЕТВЪРТА Б ГРУПА четири педагогически ситуации седмично месец седмица ядро т ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА JUMP MATH ЧЕТВЪРТА Б ГРУПА четири педагогически ситуации седмично месец седмица ядро тема очаквани резултати забележка ІХ 1 Броене / 2 /

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА 1 Кое къде е 2 3 4 По колко са 5 По големина 6 По цвят и по вид Определя мястото на предмет, като използва горе, долу, отпред, отзад. Извършва

Подробно

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА 32 учебни седмици по 4 часа 128 часа Усво

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА 32 учебни седмици по 4 часа 128 часа Усво ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА 32 учебни седмици по 4 часа 128 часа Усвояване на числата над 1000, съответните правила за действията

Подробно

Книга за учителя към УЧЕБНИК И ТЕТРАДКИ ПО МАТЕМАТИКА за 2. клас Издателска къща РИВА София

Книга за учителя към УЧЕБНИК И ТЕТРАДКИ ПО МАТЕМАТИКА за 2. клас Издателска къща РИВА София Книга за учителя към УЧЕБНИК И ТЕТРАДКИ ПО МАТЕМАТИКА за 2. клас Издателска къща РИВА София Любка Алексиева, Минка Кирилова, Ефросина Ангелова, 2017 г. ИК РИВА АД, всички права запазени. ISBN 978-619-225-XX-XX-X

Подробно

годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 108 учебни часа I срок 18 учебни седмици = 54 учебни часа II срок

годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 108 учебни часа I срок 18 учебни седмици = 54 учебни часа II срок годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 08 учебни часа I срок 8 учебни седмици = 54 учебни часа II срок 8 учебни седмици = 54 учебни часа на урок Вид на урока

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИНИ И ЧЕТвЪРТА ПГ ГРУПА 6-7 ГОДИНИ) 1 Кое къде е 1 1

Подробно

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_ Приложение 2 УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС І. Вид и времетраене Изпитът от националното външно оценяване е писмен. Равнището на компетентностите

Подробно

Тематично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за седмица) седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1

Тематично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за седмица) седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 тично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за ) 1 По вид и по цвят Разпознава признак за групиране на обекти. Открива принадлежност и непринадлежност на обект към дадена група. 1, с. 6

Подробно

Аз съм в детската градина 2 2 А 4-5 години Познавателна книжка на...

Аз съм в детската градина 2 2 А 4-5 години Познавателна книжка на... з съм в детската градина 2 2 4-5 години Познавателна книжка на... Бойка Цветанова Калева, Райна Сергеева Захариева, Наталия Кирилова Стойкова, нтоанета Трендафилова Малинова, Лина Сашкова Николова, Поля

Подробно

Проект BG05M20P Подкрепа за успех 30. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ Приложение 2 по ред ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ П

Проект BG05M20P Подкрепа за успех 30. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ Приложение 2 по ред ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ П ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ КЛАС Място на Брой ове 1. Думи с т д, с з, к г 20.05.2019 12:30 49 кабинет 2 2. Думи с п б, ф в,

Подробно

Microsoft Word - tema_7_klas_2009.doc

Microsoft Word - tema_7_klas_2009.doc РЕГИОНАЛЕН ИНПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОАНИЕТО, ОФИЯ-ГРАД Национално състезание-тест по математика за VІІ клас Общински кръг, офия, февруари 009 г. Утвърдил:... аня Кастрева началник РИО, офия-град Тестът съдържа

Подробно

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 2018/2019 ЧЕТВЪРТА ГРУПА 6 7-ГОДИШНИ Седмично 3 педагогически ситуац

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 2018/2019 ЧЕТВЪРТА ГРУПА 6 7-ГОДИШНИ Седмично 3 педагогически ситуац Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 2018/2019 ЧЕТВЪРТА ГРУПА 6 7-ГОДИШНИ Седмично 3 педагогически ситуации Годишно 108 педагогически ситуации МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

Подробно

MergedFile

MergedFile Приложение 2 ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЕТИ И ШЕСТИ КЛАС ХОРАРИУМ -1 0 + 2 ЧАСА РЕЗЕРВ РЪКОВОДИТЕЛ - АВНИ ИСМАИЛ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА Усвояване на обикновените

Подробно

MATW.dvi

MATW.dvi ТЕСТ 6. Ъглополовящите AA (A BC) и BB (B AC) на триъгълника ABC се пресичат в точката O. Ъгъл A OB не може да бъде равен на: А) 90 Б) 20 В) 35 Г) 50 ( ) 2 7 3 2. Изразът е равен на: 2 6.24 А) Б) 2 8 В)

Подробно

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за IV подготвителна група (6-7 г.) за де

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД   ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за IV подготвителна група (6-7 г.) за де ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД www.prosveta.bg ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за IV подготвителна група (6-7 г.) за деца, живеещи в чужбина, за учебната 2019/2020 година,

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

puzzles-final.indd

puzzles-final.indd Български Шампионат по Главоблъсканици 2007 Квалификационен кръг юни 2007, :30 часа Продължителност: 0 минути Общо точки: 350 Този файл съдържа шампионатните задачи, които ще трябва да решите по време

Подробно

РИЛОН ЦЕНТЪР бул. Христо Ботев 92, вх. Г, тел/факс. 032/ GSM GSM

РИЛОН ЦЕНТЪР бул. Христо Ботев 92, вх. Г,   тел/факс. 032/ GSM GSM І модул (време за работа 60 минути) доц. Рангелова и екип преподаватели Верният отговор на всяка задача от 1 до 5 вкл. се оценява с 2 точки 1 зад. Стойността на израза 3,2 16 : ( 2 ) е : А) 4,8 Б) 4,8

Подробно

4- 7 kl_ Matematika TEST 2

4- 7 kl_ Matematika TEST 2 Първи модул За задачите от 1 до 16 в листа за отговори зачертайте със знака според вас отговор. 1.Стойността на израза 9а 2-30а + 25 при а = 5 е: А)100 Б)325 В)400 2.Изразът 25х 2-1 е тъждествено равен

Подробно

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за III подготвителна група (5-6 г.) за д

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД   ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за III подготвителна група (5-6 г.) за д ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД www.prosveta.bg ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за III подготвителна група (5-6 г.) за деца, живеещи в чужбина, за учебната 2019/2020 година,

Подробно

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ДИГИТАЛНА МАТЕМАТИКА ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Дигитална математика в начален етап е

Подробно

СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град

СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011,   Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, e-mail: sou_4emi_lom@yahoo.com Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град Лом УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО IT МАТЕМАТИКА ЗА III КЛАС КРАТКО

Подробно

ЮЛИЯНА ГАРЧЕВА АНГЕЛИНА МАНОВА КНИГА за УЧИТЕЛЯ

ЮЛИЯНА ГАРЧЕВА АНГЕЛИНА МАНОВА КНИГА за УЧИТЕЛЯ ЮЛИЯНА ГАРЧЕВА АНГЕЛИНА МАНОВА КНИГА за УЧИТЕЛЯ Юлияна Гарчева Ангелина Манова КНИГА за УЧИТЕЛЯ по математика за четвърти клас ПРОСВЕТА София Юлияна Николова Гарчева проф. д-р Ангелина Филипова Манова

Подробно

Тест за кандидатстване след 7. клас Невена Събева 1. Колко е стойността на израза : 8? (А) 201; (Б) 226; (В) 1973; (Г) На колко е ра

Тест за кандидатстване след 7. клас Невена Събева 1. Колко е стойността на израза : 8? (А) 201; (Б) 226; (В) 1973; (Г) На колко е ра Тест за кандидатстване след 7 клас Невена Събева 1 Колко е стойността на израза 008 00 : 8? (А) 01; (Б) 6; (В) 197; (Г) 198 На колко е равно средното аритметично на 1, 1, и 1,? (А) 4, 15(6); (Б) 49, ;

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМ Т Е М А ЗА 4 К Л А С Задача. Дуорите са същества, които имат два рога, а хепторите имат 7 рога. В едно стадо имало и от двата вида същества, а общият брой на рогата им бил 6. Колко дуори и хептори е имало

Подробно

Пробен ТЕСТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII КЛАС 18 май 2019 г. УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Тестът съдържа 25 задачи по математика. Задачите са тр

Пробен ТЕСТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII КЛАС 18 май 2019 г. УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Тестът съдържа 25 задачи по математика. Задачите са тр Пробен ТЕСТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII КЛАС 18 май 2019 г. УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Тестът съдържа 25 задачи по математика. Задачите са три вида: с избираем отговор с четири възможности за

Подробно

puzzles-offline-practice.indd

puzzles-offline-practice.indd Български Шампионат по Главоблъсканици 00 Всеки ред и всяка колона трябва да съдържа буквите ABCD (ABC в примера) и две празни места. Буквите дадени отстрани показват първата буква, която се вижда следайки

Подробно

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на комплект учебни помагала за 6 7-годишни деца в подготвителна група, жив

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД   ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на комплект учебни помагала за 6 7-годишни деца в подготвителна група, жив ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД www.prosveta.bg ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на комплект учебни помагала за 6 7-годишни деца в подготвителна група, живеещи в чужбина, за учебната 2016/2017 г., съгласно

Подробно

8 клас

8 клас ............ трите имена на ученика клас училище Прочетете внимателно указанията, преди да започнете решаването на теста! Формат на теста Тестът съдържа 7 задачи по математика. 7 задачи от двата вида:

Подробно

КНИЖКА с ПЪЗЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УМА СЛОЖНИ ПЪЗЕЛИ

КНИЖКА с ПЪЗЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УМА СЛОЖНИ ПЪЗЕЛИ КНИЖКА с ПЪЗЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УМА СЛОЖНИ ПЪЗЕЛИ ВЪВЕДЕНИЕ С ПОМОЩТА НА ТАЗИ КНИЖКА С ПЪЗЕЛИ УМЪТ ВИ ЗА НУЛА ВРЕМЕ ЩЕ ВЛЕЗЕ ВЪВ ВЪРХОВНА ФОРМА. Готови ли сте за предизвикателството? От първата до последната

Подробно

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ИЗГОТВИЛ: БОГО

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ИЗГОТВИЛ: БОГО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ИЗГОТВИЛ: БОГОМИЛА МИЛЧЕВА- СТАРШИ УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ОТЕЦ ПАИСИЙ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно