КСC_Tatarevo_LOT_1_.xls

Размер: px
Започни от страница:

Download "КСC_Tatarevo_LOT_1_.xls"

Препис

1 Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 1 / лот 1 ул. Първа ; ул. Втора ; ул. Трета ; ул. Четвърта и ул. Деветнадесета І.СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ Вид С М Р мярка кол-во ед.цена стойност главна улица - УЛ."ПЪРВА" - паваж - ЛОТ 1. м 74,00 1 Разваляне на пътна настилка от паваж м ,00 2 Разваляне на пътна настилка от паваж за откл.към улици(60м) м 2 72,00 3 Подреждане и сортиране на павета м 3 11,40 4 Доставка и полагане на пясъчна основа м 3 17,10 5 Редене на павета м 2 114,00 6 Машинен изкоп с багер на транспорт м ,36 7 Ръчен изкоп с дълб. от 0м до2.00м за подравняване м 3 155,14 Извозване на депо до 6км.разст. м ,36 Направа на пясъчна възглавница около тръби м 3 37,4 10 м ,74 11 Уплътняване на скална маса м ,74 12 Почистване на пътното платно от отпадъци и измиване м ,00 II.МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО УЛ."ПЪРВА" 1 Доставка на тръба ПЕВП ф125мм.pn1,0 м 376,00 2 Монтаж на същата м 375,60 3 Доставка на тръба ПЕВП ф0мм.pn1,0 м 374,00 4 Монтаж на същата м 373,20 5 Доставка на тръба ПЕВП ф0мм.pn1,0 за отклонения към улици м 60,00 6 Монтаж на същата м 60,00 7 Доставка и полагане на детекторна лента м 0,0 Доставка и полагане на сигнална лента м 0,0 10 Направа на хидравлична проба на тръбопровод с диаметър до Направа на дезинфекция на тръбопровод с диаметър до м 0,0 м 0,0 11 Доставка и монтаж ПЕВП тройник ч.з. 125/125/125 бр. 2,00 12 Доставка и монтаж ПЕВП тройник ч.з. 125/0/125 бр. 6,00 13 Доставка и монтаж ПЕВП тройник ч.з. 0/0/0 бр.,00 14 Доставка и монтаж ПЕВП коляно ч.з. Ф0-22 о бр. 4,00 Стр. 1

2 15 Доставка и монтаж ПЕВП намалител ч.з. 125/0 бр. 2,00 16 Направа на Опорен блок бр. 16,00 17 Доставка шибърен спирателен кран (ШСК) комплект с охр.гарнитура DN0 PN1,0mPa и предпазно гърне бр. 14,00 1 Монтаж на същия бр. 14,00 1 Доставка и монтаж Болтове М16, L=60mm бр. 224,00 20 Доставка и монтаж гайки М16 бр. 224,00 21 Доставка и монтаж шайби бр. 44,00 22 Доставка и монтаж уплътнител за фл.връзка СК ф0мм бр. 2,00 23 Доставка Фланшов накрайник ф0 бр. 2,00 24 Монтаж на същия бр. 2,00 25 Доставка Свободен фланец ф0 бр. 2,00 26 Монтаж на същия бр. 2,00 27 Направа на временна водопроводна връзка бр. 3,00 ПХ 70/0 ПО УЛ."ПЪРВА" 1 Разваляне на пътна настилка от паваж м 2 2,00 2 Доставка и полагане на пясъчна основа м 3 4,20 3 Редене на павета м 2 2,00 4 Машинен изкоп с багер на транспорт м 3 44,0 5 Ръчен изкоп с дълб. от 0м до2.00м за подравняване м 3 4,4 6 Извозване на депо до 6км.разст. м 3 44,0 7 Направа на пясъчна възглавница около тръби м 3 11,20 м 3 31,0 Уплътняване на скална маса м 3 31,0 10 Разваляне и възстановяване на пътен бордюр м,00 11 Фланшов накрайник ф0 бр. 4,00 12 Свободен фланец ф0 бр. 4,00 13 Шибърен спирателен кран (ШСК) комплект с охр.гарнитура DN0 PN1,0mPa бр. 4,00 14 Монтаж на същия бр. 4,00 15 ПХ 70/0 комплект бр. 4,00 16 Монтаж на същия бр. 4,00 17 Болтове М16, L=60mm бр. 64,00 1 Гайки М16 бр. 64,00 1 Шайби бр. 12,00 20 Уплътнител за СК ф0мм бр.,00 21 Доставка и монтаж ПЕВП тройник ч.з. 0/0/0 бр. 4,00 22 Доставка на ПЕВП тръба ф0мм м 20,00 Стр. 2

3 23 Монтаж на същата м 20,00 24 Опорен блок бр. 4,00 СВО ПО УЛ."ПЪРВА" 47,00 1 Разваляне на пътна настилка от паваж м 2 4,60 2 Подреждане и сортиране на павета м 3 4,6 3 Доставка и полагане на пясъчна основа м 3 73,44 4 Редене на павета м 2 4,60 5 Машинен изкоп с багер на отвал м 3 334,15 6 Машинен изкоп с багер на транспорт м 3 77,6 7 Извозване на депо до 6км.разст. м 3 1,07 Ръчен изкоп с дълб. от 0м до2.01м за подравняване м 3 111,3 Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка м 2 141,00 10 Направа на пясъчна възглавница около тръби м 3 31,24 11 м 3 461,45 12 Разваляне и възстановяване на пътен бордюр м 141,00 13 Доставка и монтаж на водовземна скоба ф125*1" бр. 27,00 14 Доставка и монтаж на водовземна скоба ф0*1" бр. 20,00 15 Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран (ТСК) ф1" бр. 44,00 16 Доставка и монтаж на тръба ПЕВП ф32мм вкл.фасонни части м 440,00 ОБЩО ЗА ОБЕКТ: ул."първа" І.СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ - ул."втора" - ЛОТ 1. улици - с асфалтови настилки м 176,00 1 Изрязване на пътна настилка (асфалтобетон) м' 352,00 2 Разваляне на съществуваща настилка м 2 211,20 3 Извозване на стр.отпадък до 10км. вкл. натоварване м 3 21,12 4 Машинен изкоп с багер на транспорт м 3 337,2 5 Извозване на депо до 6км.разст. м 3 337,2 6 Ръчен изкоп с дълб. до2.00м за подравняване м 3 33,7 7 Направа на пясъчна възглавница около тръби м 3 4,4 Уплътняване на пясъчна засипка ръчно на пл.0.20м м 3 4,4 м 3 27,23 10 Уплътняване на скална маса м 3 27,23 11 Почистване на пътното платно от отпадъци и измиване м ,00 II.МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ТРАСЕ 1 Доставка на тръба ПЕВП ф0мм.pn1,0 м 17,00 Стр. 3

4 2 Монтаж на същата м 176,00 3 Доставка на тръба ПЕВП ф0мм.pn1,0 за отклонения към улици м,00 4 Монтаж на същата м,00 5 Доставка и полагане на детекторна лента м 14,00 6 Доставка и полагане на сигнална лента м 14,00 7 Направа на хидравлична проба на тръбопровод с диаметър до Направа на дезинфекция на тръбопровод с диаметър до м 14,00 м 14,00 Доставка и монтаж ПЕВП тройник ч.з. 0/0/0 бр. 2,00 10 Направа на Опорен блок бр. 5,00 11 Доставка шибърен спирателен кран (ШСК) комплект с охр.гарнитура DN0 PN1,0mPa и предпазно гърне бр. 5,00 12 Монтаж на същия бр. 5,00 13 Доставка и монтаж Болтове М16, L=60mm бр. 40,00 14 Доставка и монтаж гайки М16 бр. 40,00 15 Доставка и монтаж шайби бр. 0,00 16 Доставка и монтаж уплътнител за фл.връзка СК ф0мм бр. 10,00 17 Доставка Фланшов накрайник ф0 бр. 10,00 1 Монтаж на същия бр. 10,00 1 Доставка Свободен фланец ф0 бр. 10,00 20 Монтаж на същия бр. 10,00 СВО БР. 5,00 1 Разваляне и възстановяване на пътна настилка м 2 4,00 2 Извозване на стр.отпадък до 10км. вкл. натоварване м 3 4,0 3 Машинен изкоп с багер на транспорт м 3 63,00 4 Извозване на депо до 6км.разст. м 3 63,00 5 Ръчен изкоп с дълб. от 0м до2.00м за подравняване м 3 6,30 6 Направа на пясъчна възглавница около тръби м 3 2,0 7 м 3 35,60 Направа на обратен земен насип с трамбоване м 3 6,30 Разваляне и въстановяване на пътен бордюр м 10,00 10 Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка м 2 15,00 11 Доставка и монтаж на водовземна скоба ф0*3/4" бр. 5,00 12 Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран (ТСК) ф3/4" бр. 5,00 13 Доставка и монтаж на тръба ПЕВП ф25мм вкл.фас.части м 40,00 ШАХТА ВЪЗДУШНИК Стр. 4

5 1 Шахта-въздушник от слобяеми стоманобетонни елементи дълб. до 2.м D=1500мм бр. 1,00 2 Тройник редуктор ф0/ф63 бр. 1,00 3 Автоматичен въздушник ф50 бр. 1,00 4 СК ф50 - компл. с болтове и гайки бр. 1,00 5 Фланшов накрайник ф63 бр. 4,00 6 Свободен фланец. Ф50 бр. 4,00 7 Опорен блок бр. 1,00 IІІ.ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКИ 1 Валиране и подравнявяне пътно легло м 2 211,20 2 Доставка и полагане на основа от трошен камък с фракция (0 75)мм - 40см m 3 5,04 3 Неплътен асфалтобетон / биндер / - 6см м 2 211,20 4 Премахване на същ.асф.настилка м 2 71,0 5 Натоварване и извозване на 10км.разстояние m 3 7,1 6 Плътен асфалтобетон тип "А" - 4см м 2 113,00 ОБЩО ЗА ОБЕКТ: УЛ."ВТОРА" І.СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ - ул."трета" без над главен път улици - с асфалтови настилки м 310,40 1 Изрязване на пътна настилка (асфалтобетон) м' 620,0 2 Разваляне на съществуваща настилка м 2 372,4 3 Извозване на стр.отпадък до 10км. вкл. натоварване м 3 37,25 4 Машинен изкоп с багер на транспорт м 3 55,7 5 Ръчен изкоп с дълб. до 2.00м за подравняване м 3 5,60 6 Извозване на депо до 6км.разст. м 3 55,7 7 Направа на пясъчна възглавница около тръби м 3 14, Уплътняване на пясъчна засипка ръчно на пл.0.20м м 3 14, м 3 432,0 10 Уплътняване на скална маса м 3 432,0 11 Почистване на пътното платно от отпадъци и измиване м ,0 II.МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ТРАСЕ 1 Доставка на тръба ПЕВП ф0мм.pn1,0 м 313,40 2 Монтаж на същата м 310,40 3 Доставка и полагане на детекторна лента м 310,40 4 Доставка и полагане на сигнална лента м 310, Направа на хидравлична проба на тръбопровод с диаметър до Направа на дезинфекция на тръбопровод с диаметър до Стр. 5 м 310,40 м 310,40

6 7 Доставка и монтаж ПЕВП тройник ч.з. 0/0/0 бр. 2,00 Направа на Опорен блок бр. 2,00 Доставка шибърен спирателен кран (ШСК) комплект с охр.гарнитура DN0 PN1,0mPa и предпазно гърне бр. 2,00 10 Монтаж на същия бр. 2,00 11 Доставка и монтаж Болтове М16, L=60mm бр. 16,00 12 Доставка и монтаж гайки М16 бр. 16,00 13 Доставка и монтаж шайби бр. 32,00 14 Доставка и монтаж уплътнител за фл.връзка СК ф0мм бр. 4,00 15 Доставка Фланшов накрайник ф0 бр. 4,00 16 Монтаж на същия бр. 4,00 17 Доставка Свободен фланец ф0 бр. 4,00 1 Монтаж на същия бр. 4,00 1 Направа на временна водопроводна връзка бр. 1,00 ПХ 70/0 1 Разваляне и възстановяване на пътна настилка м 2 11,20 2 Извозване на стр.отпадък до 10км. вкл. натоварване м 3 1,12 3 Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка м 2 3,00 4 Машинен изкоп с багер на транспорт м 3 14,40 5 Извозване на депо до 6км.разст. м 3 14,40 6 Ръчен изкоп с дълб. от 0м до2.00м за подравняване м 3 1,44 7 Направа на пясъчна възглавница около тръби м 3 3,4 м 3 10, Направа на обратен земен насип с трамбоване м 3 1,44 10 Разваляне и въстановяване на пътен бордюр м 2,00 11 Фланшов накрайник ф0 бр. 1,00 12 Свободен фланец ф0 бр. 1,00 13 Шибърен спирателен кран (ШСК) комплект с охр.гарнитура DN0 PN1,0mPa бр. 1,00 14 Монтаж на същия бр. 1,00 15 ПХ 70/0 комплект бр. 1,00 16 Монтаж на същия бр. 1,00 17 Болтове М16, L=60mm бр. 16,00 1 Гайки М16 бр. 16,00 1 Шайби бр. 32,00 20 Уплътнител за СК ф0мм бр. 2,00 Стр. 6

7 21 Доставка и монтаж ПЕВП тройник ч.з. 0/0/0 бр. 1,00 22 Доставка на ПЕВП тръба ф0мм м 5,00 23 Монтаж на същата м 5,00 24 Опорен блок бр. 1,00 СВО БР. 11,00 1 Разваляне и възстановяване на пътна настилка м 2 107,0 2 Извозване на стр.отпадък до 10км. вкл. натоварване м 3 10,7 3 Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка м 2 26,40 4 Машинен изкоп с багер на отвал м 3 53,46 5 Машинен изкоп с багер на транспорт м 3 124,74 6 Извозване на депо до 6км.разст. м 3 124,74 7 Ръчен изкоп с дълб. от 0м до2.00м за подравняване м 3 17,2 Направа на пясъчна възглавница около тръби м 3 47,52 м 3 63,0 10 Направа на обратен земен насип с трамбоване м 3 71,2 11 Разваляне и въстановяване на пътен бордюр м 22,00 10 Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка м 2 33,00 12 Доставка и монтаж на водовземна скоба ф0*3/4" бр. 11,00 13 Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран (ТСК) ф3/4" бр. 11,00 14 Доставка и монтаж на тръба ПЕВП ф25мм вкл. фасонни части. м,00 IІІ.ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКИ 1 Валиране и подравнявяне пътно легло м 2 372,4 2 Доставка и полагане на основа от трошен камък с фракция (0 75)мм - 40см m 3 167,62 3 Неплътен асфалтобетон / биндер / - 6см м2 372,4 4 Премахване на същ.асф.настилка м2 161,32 5 Натоварване и извозване на 10км.разстояние m 3 16,13 6 Плътен асфалтобетон тип "А" - 4см м2 2053,0 ОБЩО ЗА ОБЕКТ: УЛ."ТРЕТА" І.СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ - ул."четвърта" улици - с асфалтови настилки м 12,00 1 Изрязване на пътна настилка (асфалтобетон) м' 256,00 2 Разваляне на съществуваща настилка м 2 153,60 Стр. 7

8 3 Извозване на стр.отпадък до 10км. вкл. натоварване м 3 15,36 4 Машинен изкоп с багер на транспорт м 3 245,76 5 Ръчен изкоп с дълб. до2.00м за подравняване м 3 24,5 6 Извозване на депо до 6км.разст. м 3 245,76 7 Направа на пясъчна възглавница около тръби м 3 61,44 Уплътняване на пясъчна засипка ръчно на пл.0.20м м 3 61,44 м 3 17,1 10 Уплътняване на скална маса м 3 17,1 11 Почистване на пътното платно от отпадъци и измиване м 2 6,00 II.МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ТРАСЕ 1 Доставка на тръба ПЕВП ф0мм.pn1,0 м 132,00 2 Монтаж на същата м 130,00 3 Доставка и полагане на детекторна лента м 130,00 4 Доставка и полагане на сигнална лента м 130, Направа на хидравлична проба на тръбопровод с диаметър до Направа на дезинфекция на тръбопровод с диаметър до м 130,00 м 130,00 7 Направа на Опорен блок бр. 1,00 Доставка шибърен спирателен кран (ШСК) комплект с охр.гарнитура DN0 PN1,0mPa и предпазно гърне бр. 1,00 Монтаж на същия бр. 1,00 10 Доставка и монтаж Болтове М16, L=60mm бр.,00 11 Доставка и монтаж гайки М16 бр.,00 12 Доставка и монтаж шайби бр. 16,00 13 Доставка и монтаж уплътнител за фл.връзка СК ф0мм бр. 2,00 14 Доставка Фланшов накрайник ф0 бр. 2,00 15 Монтаж на същия бр. 2,00 16 Доставка Свободен фланец ф0 бр. 2,00 17 Монтаж на същия бр. 2,00 ПХ 70/0 1 Разваляне и възстановяване на пътна настилка м 2,0 2 Извозване на стр.отпадък до 10км. вкл. натоварване м 3 0, 3 Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка м 2 3,00 4 Машинен изкоп с багер на транспорт м 3 12,60 5 Извозване на депо до 6км.разст. м 3 12,60 6 Ръчен изкоп с дълб. от 0м до2.00м за подравняване м 3 1,26 Стр.

9 7 Направа на пясъчна възглавница около тръби м 3 3,36 м 3,52 Направа на обратен земен насип с трамбоване м 3 1,26 10 Рзаваляне и възстановяване на пътен бордюр. м 4,00 11 Фланшов накрайник ф0 бр. 2,00 12 Свободен фланец ф0 бр. 2,00 13 Шибърен спирателен кран (ШСК) комплект с охр.гарнитура DN0 PN1,0mPa бр. 1,00 14 Монтаж на същия бр. 1,00 15 ПХ 70/0 комплект бр. 1,00 16 Монтаж на същия бр. 1,00 17 Болтове М16, L=60mm бр. 32,00 1 Гайки М16 бр. 32,00 1 Шайби бр. 64,00 20 Уплътнител за СК ф0мм бр. 4,00 21 Доставка и монтаж ПЕВП тройник ч.з. 0/0/0 бр. 2,00 22 Доставка на ПЕВП тръба ф0мм м 10,00 23 Монтаж на същата м 10,00 24 Опорен блок бр. 2,00 СВО БР. 5,00 1 Разваляне и възстановяване на пътна настилка м 2 42,00 2 Извозване на стр.отпадък до 10км. вкл. натоварване м 3 4,20 3 Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка м 2 15,00 4 Машинен изкоп с багер на отвал м 3 1,0 5 Машинен изкоп с багер на транспорт м 3 44,10 6 Извозване на депо до 6км.разст. м 3 44,10 7 Ръчен изкоп с дълб. от 0м до2.00м за подравняване м 3 6,30 Направа на пясъчна възглавница около тръби м 3 24,00 м 3 22,20 10 Направа на обратен земен насип с трамбоване м 3 6,30 11 Рзаваляне и възстановяване на пътен бордюр. м 10,00 12 Доставка и монтаж на водовземна скоба ф0*3/4" бр. 5,00 13 Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран (ТСК) ф3/4" бр. 5,00 14 Доставка и монтаж на тръба ПЕВП ф25мм вкл. фас.части м 40,00 IІІ.ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКИ Стр.

10 1 Валиране и подравнявяне пътно легло м 2 153,60 2 Доставка и полагане на основа от трошен камък с фракция (0 75)мм - 40см m 3 6,12 3 Неплътен асфалтобетон / биндер / - 6см м2 153,60 4 Премахване на същ.асф.настилка м2 60,60 5 Натоварване и извозване на 10км.разстояние m 3 6,06 6 Плътен асфалтобетон тип "А" - 4см м2 44,20 ОБЩО ЗА ОБЕКТ: УЛ."ЧЕТВЪРТА" І.СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ - ул."1-та" улици - с асфалтови настилки м 105,00 1 Изрязване на пътна настилка (асфалтобетон) м' 210,00 2 Разваляне на съществуваща настилка м 2 126,00 3 Извозване на стр.отпадък до 10км. вкл. натоварване м 3 12,60 4 Машинен изкоп с багер на транспорт м 3 201,60 5 Ръчен изкоп с дълб. до2.00м за подравняване м 3 20,16 6 Извозване на депо до 6км.разст. м 3 201,60 7 Направа на пясъчна възглавница около тръби м 3 50,40 Уплътняване на пясъчна засипка ръчно на пл.0.20м м 3 50,40 м 3 171,36 10 Уплътняване на скална маса м 3 171,36 11 Почистване на пътното платно от отпадъци и измиване м 2 630,00 II.МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ТРАСЕ 1 Доставка на тръба ПЕВП ф0мм.pn1,0 м 10,00 2 Монтаж на същата м 105,00 5 Доставка и полагане на детекторна лента м 105,00 6 Доставка и полагане на сигнална лента м 105,00 7 Направа на хидравлична проба на тръбопровод с диаметър до Направа на дезинфекция на тръбопровод с диаметър до м 105,00 м 105,00 ПХ 70/0 1 Разваляне и възстановяване на пътна настилка м 2,0 2 Извозване на стр.отпадък до 10км. вкл. натоварване м 3 0, 3 Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка м 2 3,00 4 Машинен изкоп с багер на транспорт м 3 12,60 5 Извозване на депо до 6км.разст. м 3 12,60 Стр. 10

11 6 Ръчен изкоп с дълб. от 0м до2.00м за подравняване м 3 1,26 7 Направа на пясъчна възглавница около тръби м 3 3,36 м 3,52 Направа на обратен земен насип с трамбоване м 3 1,26 10 Разваляне и възстановяване на пътни бордюри м 2,00 10 Фланшов накрайник ф0 бр. 1,00 11 Свободен фланец ф0 бр. 1,00 12 Шибърен спирателен кран (ШСК) комплект с охр.гарнитура DN0 PN1,0mPa бр. 1,00 13 Монтаж на същия бр. 1,00 14 ПХ 70/0 комплект бр. 1,00 15 Монтаж на същия бр. 1,00 16 Болтове М16, L=60mm бр. 16,00 17 Гайки М16 бр. 16,00 1 Шайби бр. 32,00 1 Уплътнител за СК ф0мм бр. 2,00 20 Доставка и монтаж ПЕВП тройник ч.з. 0/0/0 бр. 1,00 21 Доставка на ПЕВП тръба ф0мм м 5,00 22 Монтаж на същата м 5,00 23 Опорен блок бр. 1,00 СВО БР. 11,00 1 Разваляне и възстановяване на пътна настилка м 2 2,40 2 Извозване на стр.отпадък до 10км. вкл. натоварване м 3,24 3 Машинен изкоп с багер на отвал м 3 35,64 4 Машинен изкоп с багер на транспорт м 3 3,16 5 Извозване на депо до 6км.разст. м 3 3,16 6 Ръчен изкоп с дълб. от 0м до2.00м за подравняване м 3 11, 7 Направа на пясъчна възглавница около тръби м 3 31,6 м 3 54,12 Направа на обратен земен насип с трамбоване м 3 11, 10 Разваляне и възстановяване на пътни бордюри м 22,00 11 Разваляне и въстановяване на тротоарна настилка м 2 33,00 12 Доставка и монтаж на водовземна скоба ф0*3/4" бр. 11,00 13 Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран (ТСК) ф3/4" бр. 11,00 14 Доставка и монтаж на тръба ПЕВП ф25мм м,00 Стр. 11

12 IІІ.ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКИ 1 Валиране и подравнявяне пътно легло м 2 126,00 2 Доставка и полагане на основа от трошен камък с фракция (0 75)мм - 40см m 3 56,70 3 Неплътен асфалтобетон / биндер / - 6см м2 126,00 4 Премахване на същ.асф.настилка м2 401,0 5 Натоварване и извозване на 10км.разстояние m 3 40,1 6 Плътен асфалтобетон тип "А" - 4см м2 527,0 ВСИЧКО ЗА УЛ."1-ТА" АСФАЛТ І.СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ "улица 1-та"- с трошенокаменни настилки м 172,00 1 Разваляне на съществуваща настилка м 2 206,40 2 Извозване на стр.отпадък до 10км. вкл. натоварване м 3 20,64 3 Машинен изкоп с багер на транспорт м 3 330,24 4 Ръчен изкоп с дълб. до2.00м за подравняване м 3 33,02 5 Извозване на депо до 6км.разст. м 3 330,24 6 Направа на пясъчна възглавница около тръби м 3 2,56 7 Уплътняване на пясъчна засипка ръчно на пл.0.20м м 3 2,56 м 3 20,70 Уплътняване на скална маса м 3 20,70 10 Почистване на пътното платно от отпадъци м ,00 II.МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ТРАСЕ 1 Доставка на тръба ПЕВП ф0мм.pn1,0 м 176,00 2 Монтаж на същата м 172,00 5 Доставка и полагане на детекторна лента м 172,00 6 Доставка и полагане на сигнална лента м 172,00 7 Направа на хидравлична проба на тръбопровод с диаметър до Направа на дезинфекция на тръбопровод с диаметър до м 172,00 м 172,00 ПХ 70/0 1 Разваляне и възстановяване на пътна настилка м 2,40 2 Извозване на стр.отпадък до 10км. вкл. натоварване м 3 0,4 3 Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка м 2 3,00 4 Машинен изкоп с багер на транспорт м 3 10,0 5 Извозване на депо до 6км.разст. м 3 10,0 Стр. 12

13 6 Ръчен изкоп с дълб. от 0м до2.00м за подравняване м 3 1,0 7 Направа на пясъчна възглавница около тръби м 3 2, м 3,16 Направа на обратен земен насип с трамбоване м 3 1,0 10 Разваляне и възстановяване на пътен бордюр м 2,00 11 Фланшов накрайник ф0 бр. 1,00 12 Свободен фланец ф0 бр. 1,00 13 Шибърен спирателен кран (ШСК) комплект с охр.гарнитура DN0 PN1,0mPa бр. 1,00 14 Монтаж на същия бр. 1,00 15 ПХ 70/0 комплект бр. 1,00 16 Монтаж на същия бр. 1,00 17 Болтове М16, L=60mm бр. 16,00 1 Гайки М16 бр. 16,00 1 Шайби бр. 32,00 20 Уплътнител за СК ф0мм бр. 2,00 21 Доставка и монтаж ПЕВП тройник ч.з. 0/0/0 бр.,00 22 Доставка на ПЕВП тръба ф0мм м 5,00 23 Монтаж на същата м 5,00 24 Опорен блок бр. 1,00 25 Направа на временна водопроводна връзка бр. 1,00 СВО 7,00 1 Разваляне и възстановяване на пътна настилка м 2 50,40 2 Извозване на стр.отпадък до 10км. вкл. натоварване м 3 5,04 3 Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка м 2 21,00 4 Машинен изкоп с багер на отвал м 3 22,6 5 Машинен изкоп с багер на транспорт м 3 52,2 6 Извозване на депо до 6км.разст. м 3 52,2 7 Ръчен изкоп с дълб. от 0м до2.00м за подравняване м 3 7,56 Направа на пясъчна възглавница около тръби м 3 20,16 м 3 56,2 10 Разваляне и възстановяване на пътен бордюр м 14,00 11 Доставка и монтаж на водовземна скоба ф0*3/4" бр. 7,00 12 Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран (ТСК) ф3/4" бр. 7,00 13 Доставка и монтаж на тръба ПЕВП ф25мм вкл. фасонни части м 56,00 Стр. 13

14 IІІ.ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКИ 1 Валиране и подравнявяне пътно легло м 2 206,40 2 Доставка и полагане на основа от трошен камък с фракция (0 75)мм - 40см ВСИЧКО ЗА УЛ."1-ТА" ТР.КАМЪК ОБЩО ЗА ОБЕКТ: УЛ."1-ТА" m 3 2,56 ОБЩО СМР: Непред. разходи за СМР 10 % Всичко без ДДС: Общо с ДДС: Дата: г. Представляващ:... Стр. 14

КСC_Tatarevo_LOT_2_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_2_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 2 / лот 2 - ул."пета";

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_4_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_4_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 4 / лот 4 ул."петдесет

Подробно

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Образец 6.1 Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 4 / лот 4 ул."петдесет

Подробно

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word Образец 61 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 3 / лот 3 ул"трета -

Подробно

Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т о.т.126- о.т.127; улица о.т о.т о.т. 132; улица

Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т о.т.126- о.т.127; улица о.т о.т о.т. 132; улица Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т. - о.т.1- о.т.; улица о.т. 10- о.т. - о.т. 1; улица о.т. - о.т. 18- о.т. 19; улица о.т. 1- о.т. 19- о.т. ; Паркинг в

Подробно

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара З

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара З О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На 25.10.2018 г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара Загора се проведе открито заседание на комисията за

Подробно

KSS_

KSS_ КОЛИЧЕСТВЕНО- СТОЙНОСТНА СМЕТКА Обект: Възстановяване на речен праг, част от колектор за битови отпадъчни води, кв.прогрес, гр.джебел и корекция на р.джебелска в обсег моста на път III 08 /Кърджали Момчилград/

Подробно

Л И Н Е Е Н Г Р А Ф И К ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ - ЕТАП 1." по ред I. Етап 1. ПОДГОТОВКА НА СТ

Л И Н Е Е Н Г Р А Ф И К ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ - ЕТАП 1. по ред I. Етап 1. ПОДГОТОВКА НА СТ Л И Н Е Е Н Г Р А Ф И К ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ - ЕТАП 1." по ред I. Етап 1. ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА И МОБИЛИЗАЦИЯ НА РЕСУРСИТЕ, след

Подробно

DOGOVOR _ Prilozenie 2

DOGOVOR _ Prilozenie 2 Приложение 3. ЕЛЕКТРОКОНСУЛТСТРОЙ ЕООД Анализи За образуването на ед.цени на видовете СМР Цена на чч -Труд Механизация ДСР Печалба 3,40 лв. 00% 50% 8% 0% АНАЛИЗ за м Разкъртване на тротоар Монтажник ч.ч.

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнен

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнен ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнение: Спортна площадка в основно училище, с.нова Камена

Подробно

АНАЛИЗИ - ЧАСТ АВТОМАТИЗИРАНА ПОЛИВНА СИСТЕМА ном име мярка к-во цена коеф ст-ст. N.1 СЕК ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1'' бр. ТРУД : р.н. цена коеф ст-ст РА

АНАЛИЗИ - ЧАСТ АВТОМАТИЗИРАНА ПОЛИВНА СИСТЕМА ном име мярка к-во цена коеф ст-ст. N.1 СЕК ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1'' бр. ТРУД : р.н. цена коеф ст-ст РА АНАЛИЗИ - ЧАСТ АВТОМАТИЗИРАНА ПОЛИВНА СИСТЕМА ном име мярка к-во цена коеф ст-ст. N.1 СЕК22.543 ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1'' бр. ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА м 0,6 0,15 1 0,09 ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1'' бр. 1 56,61 1 56,61

Подробно

Приложение към Ценово предложение ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор

Приложение към Ценово предложение ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор Приложение към Ценово предложение ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор 6427.2.408, в УПИ I- 408-за училище, в квартал 06, с административен

Подробно

ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор , в УПИ I за училище, в квар

ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор , в УПИ I за училище, в квар ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор 63427.2.4083, в УПИ I- 4083-за училище, в квартал 306, с административен адрес: ул. Александровска

Подробно

Otgovori na zapitvania PSOV3 - III

Otgovori na zapitvania PSOV3 - III Изх. 26-00/681/20.09.2013г. ДО ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН гр.белене 5930, ул. България 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62 e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://obshtina.belene.net ВСИЧКИ

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Бобов дол за 209 г., чрез полагане на бетонова

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ За извършване на строително-монтажни работи по проект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре ули

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ За извършване на строително-монтажни работи по проект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре ули ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ За извършване на строително-монтажни работи по проект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т. 125- о.т.126- о.т.127; улица о.т. 130- о.т.

Подробно

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" /322/01308 Одобрени инвестиционни р

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ Звезда-1950 /322/01308 Одобрени инвестиционни р Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" 581438 21/322/01308 Одобрени инвестиционни разходи за проекта Одобрени разходи в лв. с ДДС 1 СМР:

Подробно

Microsoft Word - предложение наредба 2_MD -тодор.doc

Microsoft Word - предложение наредба 2_MD -тодор.doc ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Г А Б Р О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е от Таня Венкова Христова - Кмет на Община Габрово, ОТНОСНО: Приемане на Изменение и допълнение на Наредба 2 за използване и опазване на улиците, тротоарите,

Подробно

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 1. Общи положения: Строежът е втора категория съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредба 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на ви

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 1. Общи положения: Строежът е втора категория съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредба 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на ви II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 1. Общи положения: Строежът е втора категория съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредба 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. 2. Местоположение на обекта - общинско

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ^ У развитие на евро п ей ски СТРУКТУРНИ и СЕЛСКИТЕ РАИО( ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ - % ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАИОНИ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ^ У развитие на евро п ей ски СТРУКТУРНИ и СЕЛСКИТЕ РАИО( ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ - % ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАИОНИ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ^ У развитие на евро п ей ски СТРУКТУРНИ и СЕЛСКИТЕ РАИО( ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ - % ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАИОНИ 2014-2020 ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ

Подробно

Одобрил: Д-р Юлиян Найденов Кмет на община Силистра ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за доставка на В и К материали и изделия за Община Силистра Ед. цена ВИД М

Одобрил: Д-р Юлиян Найденов Кмет на община Силистра ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за доставка на В и К материали и изделия за Община Силистра Ед. цена ВИД М Одобрил: Д-р Юлиян Найденов Кмет на община Силистра ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за доставка на В и К материали и изделия за Община Силистра Ед. цена ВИД МАТЕРИАЛ склад ед. мярка /магазин/ 1 2 3 4 І. ВОДОПРОВ.

Подробно

І. Тревни площи Раздел ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Участник "Комунална техника" ЕООД ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 Приложение 4. Видове работи за дейности по раздели Вид

І. Тревни площи Раздел ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Участник Комунална техника ЕООД ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 Приложение 4. Видове работи за дейности по раздели Вид І. Тревни площи ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Участник "Комунална техника" ЕООД ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Приложение. Видове работи за дейности по раздели Косене на тревни площи с моторна косачка и събиране на окосена трева

Подробно

БГ Терм ООД ценова листа 12/2018 Арматура и фитинги Арматура и фитинги Арматура и фитинги Tiemme (Италия) Арматура и фитинги Арт. Описание Размер Кут.

БГ Терм ООД ценова листа 12/2018 Арматура и фитинги Арматура и фитинги Арматура и фитинги Tiemme (Италия) Арматура и фитинги Арт. Описание Размер Кут. Tiemme (Италия) 2360010 Кран сферичен с дръжка 1/2 25/100 5,90 7,08 A 2360007 Кран сферичен с дръжка 3/4 15/60 8,82 10,58 A 2360005 Кран сферичен с дръжка 1 12/48 13,92 16,70 A 2360008 Кран сферичен с

Подробно

НОВ АСПЕКТ ООД ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов

НОВ АСПЕКТ ООД   ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов НОВ АСПЕКТ ООД office@nov-aspekt.eu www.nov-aspekt.eu ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за повдигане и транспорт на вертикални тръби, пръстени и

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДМЯНА НА УЧАСТЪЦИ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С. КРУШОВИЦА И С. СОФРОНИЕВО,

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДМЯНА НА УЧАСТЪЦИ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С. КРУШОВИЦА И С. СОФРОНИЕВО, ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДМЯНА НА УЧАСТЪЦИ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С. КРУШОВИЦА И С. СОФРОНИЕВО, ОБЩИНА МИЗИЯ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА ОБОСОБЕНА

Подробно

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА НАРЕДБА 8 за реда и условията при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Правец, свързани с разкопаване на общински терени. -------------------------------------------

Подробно

Правила за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на

Правила за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на Правила за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията

Подробно

Програма за развитие на селските райони Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Прилож

Програма за развитие на селските райони Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Прилож Приложение 1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за изпълнение на строително-монтажни работи за Обект: Подобряване състоянието на околната среда и оптимизиране на енергопотреблението чрез основен ремонт и енергоефективна

Подробно

НОВ АСПЕКТ ООД ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов

НОВ АСПЕКТ ООД   ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов НОВ АСПЕКТ ООД office@nov-aspekt.eu www.nov-aspekt.eu ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за повдигане и транспорт на вертикални тръби, пръстени и

Подробно

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОД. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 по ред НАИМЕНОВАНИЕ I. СМР I. Улици ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КР СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПО 40 П

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОД. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 по ред НАИМЕНОВАНИЕ I. СМР I. Улици ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КР СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПО 40 П КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОД. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 по ред НАИМЕНОВАНИЕ I. СМР I. Улици ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КР СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПО 40 ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2018 Г. И ПО ПМС ВСИЧКО 1 Основен ремонт

Подробно

”СТОЯНОВ ИНЖИНЕРИНГ” ЕООД

”СТОЯНОВ ИНЖИНЕРИНГ” ЕООД СТОЯНОВ ИНЖИНЕРИНГ ЕООД гр. ВАРНА База Девня - офис: 9163 Девня-1 ул. Елин Пелин 3 GSM: 0888 529 852; e-mail: stoianoving@abv.bg, www.stoianoving.com КАТАЛОГ на произвежданите от фирмата безазбестови гарнитури

Подробно

PIPES FOR LIFE ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ AQUALINE RC, ROBUST RC Напорни тръби от PE100RC за подземен монтаж без пясъчна подложка и засип

PIPES FOR LIFE   ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ AQUALINE RC, ROBUST RC Напорни тръби от PE100RC за подземен монтаж без пясъчна подложка и засип PIPES FOR LIFE www.pipelife.bg ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ AQUALINE RC, ROBUST RC Напорни тръби от PE100RC за подземен монтаж без пясъчна подложка и засипка в зоната около тръбата. Защитени срещу бавно нарастване

Подробно

О Б Я В А

О Б Я В А О Б Я В А От Община Лом гр.лом, ул. Дунавска 12 (име на инвеститора/физическо или юридическо лице) На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху

Подробно

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 1. ДЕМОНТАЖИ 1.1. Демонтаж на прозорци бр. 2.10-1.45

Подробно

ТЕХНИЧСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ I. ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1051 /Път III-539/ - Русокастро Ливада Тръстиково Константиново Проектът предвижда рехабилитация на общински

ТЕХНИЧСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ I. ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1051 /Път III-539/ - Русокастро Ливада Тръстиково Константиново Проектът предвижда рехабилитация на общински ТЕХНИЧСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ I. ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1051 /Път III-539/ - Русокастро Ливада Тръстиково Константиново Проектът предвижда рехабилитация на общински път BGS1051 /Път III- 539/ - Русокастро Ливада Тръстиково

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ Н А Р Е Д Б А 20 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарн

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ Н А Р Е Д Б А 20 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарн ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ Н А Р Е Д Б А 20 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински

Подробно

ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА В УПИ I, КВ.31 ПО ПЛАНА НА С. ИЗВОРИЩЕ, ОБЩИНА БУРГАС ЧАСТ: ВИК ФАЗА: ТП ПРОЕКТАНТ: инж. Мария Белински ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС

ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА В УПИ I, КВ.31 ПО ПЛАНА НА С. ИЗВОРИЩЕ, ОБЩИНА БУРГАС ЧАСТ: ВИК ФАЗА: ТП ПРОЕКТАНТ: инж. Мария Белински ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА В УПИ I, КВ.31 ПО ПЛАНА НА С. ИЗВОРИЩЕ, ОБЩИНА БУРГАС ЧАСТ: ВИК ФАЗА: ТП ПРОЕКТАНТ: инж. Мария Белински ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС СЪГЛАСУВАЛИ: части проектант подпис АРХИТЕКТУРА КОНСТРУКЦИИ

Подробно

OДОБРЯВАМ,

OДОБРЯВАМ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН МЛАДОСТ София 1712, ул. Свето Преображение 1; тел. 02/ 974 62 30; факс: 02/ 8772038, e-mail office@so-mladost.com Приложение 1.2. Т Е Х Н И Ч Е С К А СПЕЦИФИКАЦИЯ КЪМ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Подробно

Ø mm СИСТЕМА KAN-therm Press LBP Иновативна и уникална - Една система, шест функции ТЕХНОЛОГИЯ НА УСПЕХА ISO 9001

Ø mm СИСТЕМА KAN-therm Press LBP Иновативна и уникална - Една система, шест функции ТЕХНОЛОГИЯ НА УСПЕХА ISO 9001 Ø 14 63 mm СИСТЕМА KAN-therm Press LBP Иновативна и уникална - Една система, шест функции ТЕХНОЛОГИЯ НА УСПЕХА ISO 9001 Съдържание Система KAN-therm Press / Press LBP - номенклатура... 3 Резбови съединения...17

Подробно