Г Р А Ф И К ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИ ИЗПИТВАНИЯ И КЛАСНИ РАБОТИ - II СРОК, 2018 / 2019 г. ПИСМЕНО ИЗПИТВАНЕ КЛАСНА РАБОТА ПРЕДМЕТ КЛАС/ УЧИТЕЛ ДАТА МЕ

Размер: px
Започни от страница:

Download "Г Р А Ф И К ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИ ИЗПИТВАНИЯ И КЛАСНИ РАБОТИ - II СРОК, 2018 / 2019 г. ПИСМЕНО ИЗПИТВАНЕ КЛАСНА РАБОТА ПРЕДМЕТ КЛАС/ УЧИТЕЛ ДАТА МЕ"

Препис

1 Г Р А Ф И К ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИ ИЗПИТВАНИЯ И КЛАСНИ РАБОТИ - II СРОК, 2018 / 2019 г. ПИСМЕНО ИЗПИТВАНЕ КЛАСНА РАБОТА ПРЕДМЕТ КЛАС/ УЧИТЕЛ ДАТА МЕСЕЦ ПРЕДМЕТ КЛАС/ УЧИТЕЛ ПАРАЛ. ПАРАЛ. АЕ 5бг Ж.Димова 12 ФЕВРУАРИ АЕ 10б Ж.Димова 12 ФЕВРУАРИ БЕЛ 3а Р.Пенева 12 ФЕВРУАРИ БЕЛ 2б Кр.Калудова 13 ФЕВРУАРИ ` БЕЛ 2в Т.Георгиева 13 ФЕВРУАРИ човекът и общ. 4б Т.Георгиева 13 ФЕВРУАРИ математика 4в Ив.Дичева 13 ФЕВРУАРИ АЕ 5ав Ж.Димова 13 ФЕВРУАРИ БЕЛ 6ав М.Георгиева 13 ФЕВРУАРИ математика 8а Р.Карагьозова 13 ФЕВРУАРИ АЕ 10а Ж.Димова 13 ФЕВРУАРИ руски език 12аб Ст.Дакова 13 ФЕВРУАРИ БЕЛ 2г Ст.Белчева 14 ФЕВРУАРИ човекът и прир. 3а Р.Пенева 14 ФЕВРУАРИ БЕЛ 6б М.Георгиева 14 ФЕВРУАРИ БЕЛ 6г Пл.Марчев 14 ФЕВРУАРИ математика 8б Р.Карагьозова 14 ФЕВРУАРИ биология и ЗО 9аб Ив.Кънев 14 ФЕВРУАРИ математика 10аб Ж.Шопова 14 ФЕВРУАРИ математика 4г К.Грудева 15 ФЕВРУАРИ човекът и общ. 3а Р.Пенева 15 ФЕВРУАРИ математика ООП 6абвг Р.Динева 15 ФЕВРУАРИ АЕ 8аб Т.Ганчева, Джойкева 15 ФЕВРУАРИ математика ПП 12а Р.Костова 15 ФЕВРУАРИ БЕЛ 3б Ил.Бившевя 18 ФЕВРУАРИ БЕЛ 3в Ст.Димитрова 18 ФЕВРУАРИ математика 4а С.Николова 18 ФЕВРУАРИ ИТ 5а Ж.Касъров 18 ФЕВРУАРИ руски език 10абв Ст.Дакова 18 ФЕВРУАРИ БЕЛ 11ав Й.Дервенска 18 ФЕВРУАРИ ИТ ПП 11б Динева, Касъров 18 ФЕВРУАРИ математика 5г К.Момчева 19 ФЕВРУАРИ АЕ 9а Св.Василев 19 ФЕВРУАРИ БЕЛ 10абв Св.Петрова 19 ФЕВРУАРИ АЕ 11аб Св.Василев 19 ФЕВРУАРИ математика 12б Р.Костова 19 ФЕВРУАРИ математика 4б Г.Шевкенова 20 ФЕВРУАРИ Ит 6абв Ж.Касъров 20 ФЕВРУАРИ математика ООП 9а Р.Костова 20 ФЕВРУАРИ ИТ 12в Ж.Касъров 20 ФЕВРУАРИ АЕ 12б Св.Василев 20 ФЕВРУАРИ БЕЛ 4б Г.Шевкенова 21 ФЕВРУАРИ химия и ООС 9а Д.Иванова 21 ФЕВРУАРИ АЕ 9б Св.Василев 21 ФЕВРУАРИ руски език 11аб Ст.Дакова 21 ФЕВРУАРИ география и ИК 12в М.Симеонова 21 ФЕВРУАРИ математика ООП 10в Р.Костова 22 ФЕВРУАРИ 22 ФЕВРУАРИ математика 3г Д.Христова 25 ФЕВРУАРИ БЕЛ 6абв М.Георгиева 25 ФЕВРУАРИ математика 7абвг Р.Георгиева 25 ФЕВРУАРИ АЕ 8аб Т.Ганчева, Джойкева 25 ФЕВРУАРИ математика 9б Р.Костова 25 ФЕВРУАРИ АЕ 7вг Зл.Александрова 26 ФЕВРУАРИ химия и ООС 10абв Д.Иванова 26 ФЕВРУАРИ БЕЛ 12абв Гр.Дервенска 26 ФЕВРУАРИ БЕЛ 2б Кр.Калудова 27 ФЕВРУАРИ околен свят 2г Ст.Белчева 27 ФЕВРУАРИ БЕЛ 2в Т.Георгиева 27 ФЕВРУАРИ АЕ 6абвг Т.Славова 27 ФЕВРУАРИ немски език 10аб Зл.Александрова 27 ФЕВРУАРИ АЕ 10в Зл.Александрова 27 ФЕВРУАРИ немски език 12б Зл.Александрова 27 ФЕВРУАРИ околен свят 2б Кр.Калудова 28 ФЕВРУАРИ околен свят 2в Т.Георгиева 28 ФЕВРУАРИ

2 БЕЛ 2г Ст.Белчева 28 ФЕВРУАРИ АЕ 7аб Т.Славова 28 ФЕВРУАРИ немски език 9а Зл.Александрова 28 ФЕВРУАРИ химия и ООС 9б Д.Иванова 28 ФЕВРУАРИ немски език 11а Зл.Александрова 28 ФЕВРУАРИ 28 ФЕВРУАРИ математика 2а Р.Динева 1 МАРТ АЕ 8аб Т.Ганчева, Джойкева 1 МАРТ немски език 9б Зл.Александрова 1 МАРТ география и ик. 11а М.Симеонова 1 МАРТ математика ЗП 12в Р.Костова 1 МАРТ география и ик. 9а М.Симеонова 5 МАРТ 5 МАРТ математика 5г К.Момчева 6 МАРТ ИТ ПП 12б К.Момчева 6 МАРТ 6 МАРТ БЕЛ 2а Р.Динева 7 МАРТ човекът и обществото 4г К.Грудева 7 МАРТ история и цив. 5бв Г.Кацаров 7 МАРТ химия и ООС 7г Д.Иванова 7 МАРТ география и ик. 9б М.Симеонова 7 МАРТ география и ик. 10в М.Симеонова 7 МАРТ химия и ООС 11аб Д.Иванова 7 МАРТ ИТ 12в Ж.Касъров 7 МАРТ БЕЛ 2а Р.Динева 8 МАРТ история и цив. 5аг Г.Кацаров 8 МАРТ АЕ ЗИП 12в Т.Ганчева 8 МАРТ човекът и прир. 4б Г.Шевкенова 11 МАРТ човекът и прир. 6абвг В.Димитрова 11 МАРТ химия и ООС 7б Д.Иванова 11 МАРТ БЕЛ 8аб Св.Петрова 11 МАРТ АЕ 9а Св.Василев 11 МАРТ АЕ 11аб Св.Василев 11 МАРТ руски език 12аб Ст.Дакова 11 МАРТ немски език 12б Зл.Александрова 11 МАРТ БЕЛ 3г Д.Христова 12 МАРТ ИТ РП 6б Р.Динева, Ст.Стоев 12 МАРТ физика и астр. 7а Р.Колева 12 МАРТ руски език 9аб Ст.Дакова 12 МАРТ АЕ 12а Р.Джойкева 12 МАРТ човекът и обществото 4а С.Николова 13 МАРТ човекът и обществото 4в Ив.Дичева 13 МАРТ математика ООП 5абв Р.Карагьозова 13 МАРТ физика и астрономия 7бвг Р.Колева 13 МАРТ ИТ ЗИП 10в Ж.Димитрова, П.Апост. 13 МАРТ АЕ 11аб Св.Василев 13 МАРТ АЕ ЗП 12в Т.Ганчева 13 МАРТ АЕ 12б Св.Василев БЕЛ 4г К.Грудева 14 МАРТ БЕЛ 7аб Д.Маринова 14 МАРТ АЕ РП 7вг Зл.Александрова 14 МАРТ АЕ 9б Св.Василев 14 МАРТ БЕЛ ЗИП 10в Св.Петрова 14 МАРТ история и цив. 7абвг Ст.Дакова 15 МАРТ физика и астр. 12аб Р.Колева 15 МАРТ човекът и обществото 3б Ил.Бившева 18 МАРТ човекът и обществото 3в Ст.Димитрова 18 МАРТ математика ООП 6абвг Р.Динева 18 МАРТ биология и ЗО 7а В.Димитрова 18 МАРТ БЕЛ 7вг Д.Маринова 18 МАРТ БЕЛ 9а М.Георгиева 18 МАРТ БЕЛ 11аб Гр.Дервенска 18 МАРТ география и ик. 12аб М.Симеонова 18 МАРТ ИТ 12в Ж.Касъров 18 МАРТ БЕЛ 4в Ив.Дичева 19 МАРТ АЕ 5абвг Ж.Димова 19 МАРТ АЕ 8аб Т.Ганчева, Джойкева 19 МАРТ физика и астр. 9б Р.Колева 19 МАРТ АЕ 10б Ж.Димова 19 МАРТ физика и астр. 11аб Р.Колева 19 МАРТ информатика ЗНП 12б К.Момчева 19 МАРТ БЕЛ ЗИП 12абв Гр.Дервенска математика 2б Кр.Калудова 20 МАРТ математика 2в Т.Георгиева 20 МАРТ математика 2г Ст.Белчева 20 МАРТ математика 3б Ил.Бившева 20 МАРТ

3 човекът и прир. 3г Д.Христова 20 МАРТ човекът и обществото 4б Г.Шевкенова 20 МАРТ ИТ 6абвг Ж.Касъров 20 МАРТ биология и ЗО 7бвг В.Димитрова 20 МАРТ математика ООП 9а Р.Костова 20 МАРТ БЕЛ 9б М.Гиоргиева 20 МАРТ АЕ 10а Ж.Димова 20 МАРТ химия и ООС 10в Д.Иванова 20 МАРТ математика ПП 11аб Р.Костова 20 МАРТ човекът и обществото 3б Д.Христова 21 МАРТ математика 3в Ст.Димитрова 21 МАРТ АЕ 7аб Т.Славова 21 МАРТ химия и ООС 9аб Д.Иванова 21 МАРТ физика и астр. 10аб Р.Колева 21 МАРТ физика и астр. 10в Р.Колева 21 МАРТ география и ик. 12в М.Симеонова 21 МАРТ ИТ 5бв Касъров, Стоев 22 МАРТ химия и ООС 7ав Д.Иванова 22 МАРТ информатика ЗИП 12б К.Момчева 22 МАРТ АЕ 3абвг Б.Атанасова 25 МАРТ математика 4г К.Грудева 25 МАРТ БЕЛ 6абвг М.Георгиева 25 МАРТ БЕЛ 8аб Св.Петрова 25 МАРТ физика и астр. 9а Р.Колева 25 МАРТ математика ООП 9б Р.Костова 25 МАРТ ИТ ПП 10б К.Момчева 25 МАРТ биология и ЗО 10в Ив.Кънев 25 МАРТ човекът и прир. 11б В.Димитрова 25 МАРТ човекът и прир. 6бвг В.Димитрова 26 МАРТ БЕЛ 9б М.Георгиева 26 МАРТ БЕЛ 10абв Св.Петрова 26 МАРТ математика 12б Р.Костова биология и ЗО 11а В.Димитрова 26 МАРТ БЕЛ 12ав Гр.Дервенска АЕ 6абвг Т.Славова 27 МАРТ ИТ РП 8б Момчева, Стоев 27 МАРТ химия и ООС 10аб Д.Иванова 27 МАРТ АЕ ЗИП 10в Зл.Александрова 27 МАРТ география и ик. 11б М.Симеонова 27 МАРТ БЕЛ 12б Гр.Дервенска математика 3а Р.Пенева 28 МАРТ БЕЛ 4а С.Николова 28 МАРТ човекът и прир. 6а В.Димитрова 28 МАРТ математика 7абвг Р.Георгиева 28 МАРТ БЕЛ 9а М.Георгиева 28 МАРТ география и ик. 10в М.Симеонова 28 МАРТ руски език 11аб Ст.Дакова 28 МАРТ математика 12а Р.Костова БЕЛ 4б Г.Шевкенова 29 МАРТ АЕ 7вг Зл.Александрова 29 МАРТ ИТ ПП 11б Динева, Касъров 29 МАРТ 1 АПРИЛ 2 АПРИЛ 3 АПРИЛ 4 АПРИЛ 8 АПРИЛ руски език 12аб Ст.Дакова 8 АПРИЛ немски език 12б Зл.Александрова математика 4г К.Грудева 9 АПРИЛ 9 АПРИЛ математика РП 5бв Р.Карагьозова 10 АПРИЛ БЕЛ 6ав М.Георгиева 10 АПРИЛ руски език 10абв Ст.Дакова 10 АПРИЛ АЕ 10в Зл.Александрова 10 АПРИЛ ИТ ПП 12а П.Апостолова 10 АПРИЛ околен свят 2б Кр.Калудова 11 АПРИЛ околен свят 2в Т.Георгиева 11 АПРИЛ БЕЛ 4г К.Грудева 11 АПРИЛ математика РП 5а Р.Карагьозова 11 АПРИЛ АЕ ЗИП 5вг Ж.Димова 11 АПРИЛ БЕЛ 6б М.Георгиева 11 АПРИЛ БЕЛ 6г Пл.Марчев 11 АПРИЛ биология и ЗО 9аб Ив.Кънев 11 АПРИЛ ИТ ЗИП 10в Ж.Димитрова, П.Апост. 11 АПРИЛ ИТ 12в Ж.Касъров 11 АПРИЛ човекът и природата 3б Ил.Бившева 12 АПРИЛ АЕ 8аб Т.Ганчева, Джойкева 12 АПРИЛ ИТ ООП 9а П.Апостолова, С.Стоев 12 АПРИЛ физика и астр. 12аб Р.Колева 12 АПРИЛ

4 АЕ ЗИП 12в Т.Ганчева 12 АПРИЛ човекът и природата 4б Г.Шевкенова 15 АПРИЛ математика ООП 6абвг Р.Динева 15 АПРИЛ химия и ООС 7б Д.Иванова 15 АПРИЛ ИТ ООП 9б П.Апостолова, С.Стоев 15 АПРИЛ математика 10аб Ж.Шопова 15 АПРИЛ АЕ 12в Т.Ганчева човекът и природата 3в Ст.Димитрова 16 АПРИЛ БЕЛ 4в Ив.Дичева 16 АПРИЛ физика и астр. 7а Р.Колева 16 АПРИЛ АЕ 9а Св.Василев 16 АПРИЛ математика 10в Р.Костова 16 АПРИЛ АЕ 12а Р.Джойкева АЕ 11аб Св.Василев 16 АПРИЛ математика 12в Р.Костова математика 2г Ст.Белчева 17 АПРИЛ БЕЛ 3г Д.Христова 17 АПРИЛ математика 4в Ив.Дичева 17 АПРИЛ БЕЛ 6г Пл.Марчев 17 АПРИЛ физика и астр. 7бвг Р.Колева 17 АПРИЛ немски език 10аб Зл.Александрова 17 АПРИЛ АЕ 12б Св.Василев 17 АПРИЛ биология и ЗО 12в Ив.Кънев 17 АПРИЛ химия и ООС 7г Д.Иванова 18 АПРИЛ немски език 9а Зл.Александрова 18 АПРИЛ АЕ 9б Св.Василев 18 АПРИЛ немски език 11а Зл.Александрова 18 АПРИЛ география и ик. 12бв М.Симеонова 18 АПРИЛ математика 4а С.Николова 19 АПРИЛ човекът и природата 4г К.Грудева 19 АПРИЛ химия и ООС 7ав Д.Иванова 19 АПРИЛ немски език 9б Зл.Александрова 19 АПРИЛ химия и ООС 11аб Д.Иванова 19 АПРИЛ ИТ 5а Ж.Касъров 22 АПРИЛ БЕЛ 5г К.Тодорова БЕЛ 9а М.Георгиева 22 АПРИЛ БЕЛ 11аб Гр.Дервенска 22 АПРИЛ география и ик. 12а М.Симеонова 22 АПРИЛ човекът и природата 4а С.Николова 23 АПРИЛ БЕЛ 5ав К.Тодорова АЕ РП 7вг Зл.Александрова 23 АПРИЛ руски език 9аб Ст.Дакова 23 АПРИЛ БЕЛ 10абв Св.Петрова 23 АПРИЛ ИТ ПП 12б К.Момчева 23 АПРИЛ АЕ 12а Р.Джойкева 23 АПРИЛ ИТ 6абвг Ж.Касъров 24 АПРИЛ БЕЛ 9б М.Георгиева 24 АПРИЛ БЕЛ 5б К.Тодорова АЕ ЗП 12в Т.Ганчева 24 АПРИЛ математика 2б Кр.Калудова 25 АПРИЛ математика 2в Т.Георгиева 25 АПРИЛ околен свят 2г Ст.Белчева 25 АПРИЛ БЕЛ 4а С.Николова 25 АПРИЛ АЕ 8аб Т.Ганчева, Джойкева 25 АПРИЛ ИТ 12в Ж.Касъров 25 АПРИЛ 30 АПРИЛ математика 5г К.Момчева БЕЛ 7аб Д.Маринова 2 МАЙ ИТ 12в Ж.Касъров 2 МАЙ БЕЛ 7вг Д.Маринова 3 МАЙ човекът и природата 5абг Ив.Кънев 7 МАЙ география и ик. 7ав М.Симеонова 7 МАЙ БЕЛ 6а М.Георгиева ИТ ООП 7г Апостолова, Стоев 7 МАЙ математика 6бвг Р.Динева БЕЛ 2а Р.Динева 8 МАЙ човекът и природата 3г Д.Христова 8 МАЙ география и ик. 6в С.Недева 8 МАЙ математика ООП 5ав Р.Карагьозова география и ик. 7аб М.Симеонова 8 МАЙ математика ООП 9а Р.Костова химия и ООС 10абв Д.Иванова 8 МАЙ ИТ ПП 12а П.Апостолова 8 МАЙ БЕЛ 5б К.Тодорова 8 МАЙ математика 2а Р.Динева 9 МАЙ БЕЛ 4а С.Николова 9 МАЙ математика ООП 5б Р.Карагьозова БЕЛ 4б Г.Шевкенова 9 МАЙ БЕЛ 6б М.Георгиева математика 4г К.Грудева 9 МАЙ БЕЛ 7аб Д.Маринова БЕЛ 5авг К.Тодорова 9 МАЙ ИТ 12в Ж.Касъров 9 МАЙ околен свят 2а Р.Динева 10 МАЙ човекът и обществото 3а Р.Пенева 10 МАЙ математика 6а Р.Динева математика 4а С.Николова 10 МАЙ БЕЛ 6в М.Георгиева математика 4б Г.Шевкенова 10 МАЙ математика 4г К.Грудева 10 МАЙ

5 математика 7абвг Р.Георгиева 10 МАЙ АЕ 8аб Т.Ганчева, Джойкева 10 МАЙ география и ик. 9аб М.Симеонова 10 МАЙ математика 3г Д.Христова 13 МАЙ човекът и природата 5в Ив.Кънев 13 МАЙ човекът и природата 6абвг В.Димитрова 13 МАЙ БЕЛ 7вг Д.Даринова БЕЛ 8аб Св.Петрова 13 МАЙ физика и астр. 9а Р.Колева 13 МАЙ математика ООП 9б Р.Костова ИТ 10а К.Момчева 13 МАЙ ИТ ПП 10б К.Момчева 13 МАЙ биология и ЗО 11б В.Димитрова 13 МАЙ БЕЛ 3а Р.Пенева 14 МАЙ човекът и общ. 4а С.Николова 14 МАЙ човекът и общ. 4б Г.Шевкенова 14 МАЙ човекът и общ. 4г К.Грудева 14 МАЙ АЕ 5абвг Ж.Димова 14 МАЙ АЕ 9а Св.Василев география и ик. 6абг С.Недева 14 МАЙ АЕ 11ав Св.Василев 14 МАЙ АЕ 3абвг Б.Атанасова 15 МАЙ човекът и прир. 4в Ив.Дичева 15 МАЙ АЕ 6абвг Т.Славова 15 МАЙ математика ПП 11аб Р.Костова биология и ЗО 11а В.Димитрова 15 МАЙ 15 МАЙ БЕЛ 2б Кр.Калудова 16 МАЙ БЕЛ 2в Т.Георгиева 16 МАЙ БЕЛ 6г Пл.Марчев БЕЛ 2г Ст.Белчева 16 МАЙ човекът и природата 3а Р.Пенева 16 МАЙ БЕЛ 3г Д.Христова 16 МАЙ човекът и природата 4а С.Николова 16 МАЙ човекът и природата 4б Г.Шевкенова 16 МАЙ човекът и природата 4г К.Грудева 16 МАЙ философия 8а С.Недева 16 МАЙ АЕ 9б Св.Василев физика и астр. 10в Р.Колева 16 МАЙ 16 МАЙ математика 3а Р.Пенева 17 МАЙ човекът и природата 3б Ил.Бившева 17 МАЙ математика 3в Ст.Димитрова 17 МАЙ ИТ 5бв Ж.Касъров 17 МАЙ математика РП 5г К.Момчева 17 МАЙ история и цив. 7абвг Ст.Дакова 17 МАЙ химия и ООС 9аб Д.Иванова 17 МАЙ физика и астр. 10аб Р.Колева 17 МАЙ БЕЛ 3б Ил.Бившева 20 МАЙ БЕЛ 3в Ст.Димитрова 20 МАЙ ИТ ООП 7абвг П.Апостолова, Ст.Стоев 20 МАЙ БЕЛ 11аб Гр.Дервенска 20 МАЙ математика 3б Ил.Бившева 22 МАЙ човекът и прир. 3в Ст.Димитрова 22 МАЙ околен свят 2г Ст.Белчева 22 МАЙ математика 5г К.Момчева 22 МАЙ ИТ ООП 6абвг Ж.Касъров 22 МАЙ биология и ЗО 7бвг В.Димитрова 22 МАЙ ИТ ЗНП 10а К.Момчева 22 МАЙ математика 2б Кр.Калудова 27 МАЙ математика 2в Т.Георгиева 27 МАЙ математика 2г Ст.Белчева 27 МАЙ човекът и обществото 3б Ил.Бившева 27 МАЙ човекът и обществото 3в Ст.Димитрова 27 МАЙ ИТ ООП 5г К.Момчева 27 МАЙ история и цив. 6абвг С.Недева 27 МАЙ биология и ЗО 7а В.Димитрова 27 МАЙ БЕЛ 9а М.Георгиева физика и астр. 9б Р.Колева 27 МАЙ АЕ ЗИП 10в Зл.Александрова музика 6а В.Москова 28 МАЙ музика 7в В.Москова 28 МАЙ философия 9б С.Недева 28 МАЙ немски език 9а Зл.Александрова математика 10в Р.Колева 28 МАЙ АЕ 10б Ж.Димова физика и астр. 11аб Р.Колева 28 МАЙ музика 5абвг В.Москова 29 МАЙ БЕЛ ОП 7авг Д.Маринова 29 МАЙ БЕЛ 9б М.Георгиева философия 9а С.Недева 29 МАЙ немски език 10аб Зл.Александрова ИТ ПП 12а П.Апостолова 29 МАЙ АЕ 10в Зл.Александрова 29 МАЙ околен свят 2б Кр.Калудова 30 МАЙ околен свят 2в Т.Георгиева 30 МАЙ математика 10аб Ж.Шопова

6 география и ик. 5вг С.Недева 30 МАЙ БЕЛ ЗИП 10в Св.Петрова БЕЛ РП 6г Пл.Марчев 30 МАЙ АЕ 8аб Т.Ганчева, Джойкева АЕ 7аб Т.Славова 30 МАЙ руски език 11аб Ст.Дакова музика 7г В.Москова 30 МАЙ немски език 11а Зл.Александрова история и цив. 9б Г.Кацаров 30 МАЙ география и ик. 5аб С.Недева 31 МАЙ музика 7а В.Москова 31 МАЙ АЕ 10аб Ж.Димова БЕЛ 7б Д.Маринова 31 МАЙ математика 8аб Р.Карагьозова история и цив. 9а Г.Кацаров 31 МАЙ немски език 9б Зл.Александрова химия и ООС 11аб Д.Иванова 31 МАЙ биология и ЗО 10аб Ив.Кънев 3 ЮНИ математика 7абвг Р.Георгиева 3 ЮНИ 4 ЮНИ 4 ЮНИ руски език 9аб Ст.Дакова 4 ЮНИ БЕЛ 10абв Св.Петрова АЕ 8аб Т.Ганчева, Джойкева 5 ЮНИ БЕЛ 8б Св.Петрова 5 ЮНИ руски език 10абв Ст.Дакова 5 ЮНИ 6 ЮНИ математика ООП 6абвг Р.Динева 6 ЮНИ химия и ООС 7г Д.Иванова 6 ЮНИ биология и ЗО 9аб Ив.Кънев 6 ЮНИ ИТ ЗИП 10в Ж.Димитрова, П.Апост. 6 ЮНИ 6 ЮНИ химия и ООС 7ав Д.Иванова 7 ЮНИ ИТ РП 7б П.Апостолова 7 ЮНИ БЕЛ 8б Св.Петрова ИТ ПП 10б К.Момчева 7 ЮНИ биология и ЗО 10в Ив.Кънев 7 ЮНИ ИТ ЗИП 11а Апостолова, Касъров 7 ЮНИ 7 ЮНИ БЕЛ 9а М.Георгиева 10 ЮНИ ИТ ООП 9б Апостолова, Стоев 10 ЮНИ ИТ ПП 11б Р.Динева, Касъров 10 ЮНИ химия и ООС 7б Д.Иванова 10 ЮНИ география и ик. 7ав М.Симеонова 11 ЮНИ АЕ 9а Св.Василев 11 ЮНИ БЕЛ 9б М.Георгиева 11 ЮНИ АЕ 11аб Св.Василев 11 ЮНИ география и ик. 7бг М.Симеонова 12 ЮНИ БЕЛ 7в Д.Маринова 12 ЮНИ музика 8аб В.Москова 12 ЮНИ география и ик. 9б М.Симеонова 12 ЮНИ химия и ООС 10абв Д.Иванова 12 ЮНИ БЕЛ 7аб Д.Маринова 13 ЮНИ АЕ 9б Св.Василев 13 ЮНИ ИТ ЗП 10в Апостолова, Касъров 13 ЮНИ информатика 10б Момчева, Стоев 13 ЮНИ 13 ЮНИ БЕЛ 7г Д.Маринова 14 ЮНИ АЕ 8аб Т.Ганчева, Джойкева 14 ЮНИ ИТ ООП 9а Апостолова, Стоев 14 ЮНИ география и ик. 11аб М.Симеонова 14 ЮНИ математика ЗП 10в Р.Костова 14 ЮНИ биология и ЗО 11б В.Димитрова 17 ЮНИ информатика ЗНП 10б К.Момчева 17 ЮНИ 17 ЮНИ биология и ЗО 11а В.Димитрова 18 ЮНИ ИТ РП 8б Момчева, Стоев 18 ЮНИ 18 ЮНИ 19 ЮНИ география и ик. 10в М.Симеонова 20 ЮНИ ИТ ООП 8аб Момчева, Стоев 20 ЮНИ 20 ЮНИ

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ гр. София, район Оборище, ул. Искър 61, п.к. 1000; тел. 02/ ; Приложение

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ гр. София, район Оборище, ул. Искър 61, п.к. 1000; тел. 02/ ;   Приложение Приложение 1 към Завед /.. ГРАФИК НА V А клас за провеждане на класните и контролни работи за първи срок на учебната 2019/2020 година Учебен пмет 01.10 1. БЕЛ - - - - - - - - - - 12.12 - - - - - 2. АЕ

Подробно

Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5

Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5 Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5 а клас 1 Английски език Бълг. език и лит Математика

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ II срок 2018/2019 петък четвъртък сряда вторник понеделник I А I Б I В II А II Б II В 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.ези

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ II срок 2018/2019 петък четвъртък сряда вторник понеделник I А I Б I В II А II Б II В 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.ези петък четвъртък сряда вторник 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра ИУЧ-Информ.тех.І гр. ИУЧ-Информ.тех.І гр. Бълг.език и л-ра 2 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра ЧСД Бълг.език

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ "Христо Ботев" град Кърджали - първи учебен срок 2017/2018 година - ІI смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОР

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ Христо Ботев град Кърджали - първи учебен срок 2017/2018 година - ІI смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОР 11А1 1 Английски език 403 2 Английски език 403 3 География и икономика 5 4 Биология и ЗО 2 5 Български език и л-ра 40 6 Физическо възпитание и спорт ФС Физика и астрономия 6 1 Английски език 403 2 Английски

Подробно

1 а клас Понeделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спор

1 а клас Понeделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спор 1 а клас 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спорт Бълг.език и лит. Информ.технологии Математика 3 Математика Английски език Спортни дейности

Подробно

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр ИУЧ Седмично разписание за учебната 2018-2019 г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобразително изкуство 2 Музика Математика ФВС Човекът и

Подробно

Първи срок, учебната 2018/2019 година СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - град ХАСКОВО СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 1 а, сутрин Понедел

Първи срок, учебната 2018/2019 година СУ  ВАСИЛ ЛЕВСКИ - град ХАСКОВО СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 1 а, сутрин Понедел 1 а, сутрин 1 Математика Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика ИУЧ 2 Технол. и препр. Бълг.език и лит. Бълг.език и лит. Български ИУЧ Английски ИУЧ 3 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език

Подробно

График на контролните и класни работи за І - ви учебен срок на учебната 2013 / 2014 година 5а клас октомври ноември декември януари учебен предмет І І

График на контролните и класни работи за І - ви учебен срок на учебната 2013 / 2014 година 5а клас октомври ноември декември януари учебен предмет І І 5а клас октомври ноември декември януари 21.XI 4.XII 24.I - ЗИП 31.I 28.X 9.XII ЗИП 14.XI 22.X 18.XI 19.XII 27.I ЗИП 8.XI 17.I 2.XII 16.XII - ЗИП 9.I 15.XI 20.XII География и икон. 15.X 11.XI Човекът и

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - РАКОВСКИ Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1a 1 Български език Час на класа Български език Български език Б

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - РАКОВСКИ Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1a 1 Български език Час на класа Български език Български език Б 1a 1 Български език Час на класа Български език Български език Български език 2 Български език Математика Технологии Български РП Български език 3 Математика Български език Математика РП Математика Физическо

Подробно

30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП /2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас Понеделник 1.

30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП /2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас Понеделник 1. 30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП - 2018/2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас 1. Български език и литература Български език и литература Български

Подробно

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1 Учебни седмици 31=18+13 І 1 Български език и литература 7 4 11 2 Английски език 3 3 2 8 3 Математика 4 4 8 4 Роден край 1 1 2 5 Музика 2 2 4 6 Изобразително изкуство 2 1 3 7 Домашен бит и техника 1 1 8

Подробно

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК 1 Физическо възпитание и спорт Математика Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература 2 Български

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ "Христо Ботев" град Кърджали - първи учебен срок 2019/2020 година - І смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРН

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ Христо Ботев град Кърджали - първи учебен срок 2019/2020 година - І смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРН ден час 8А1 1 Математика 302 2 Физическо възп. и спорт ФС 3 Английски език 302 4 Английски език 302 5 Английски език 302 6 Английски език 302 Английски език И 302 1 Английски език 302 2 Английски език

Подробно

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна ниво 1 Български език и литература 25.09.2019 30.01.2020 13.06.2020 2

Подробно

понеделник АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ", БУРГАС Седмично разписание на часовете за II-ри срок на учебната 2018/2019 г. VIIIа VIIIб VIIIв VII

понеделник АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, БУРГАС Седмично разписание на часовете за II-ри срок на учебната 2018/2019 г. VIIIа VIIIб VIIIв VII VIIIа VIIIб VIIIв VIIIг VIIIд VIIIе 1 Английски език Английски език Английски език ФВС Английски език Български език и литература 2 ФВС Английски език Английски език Английски език Английски език Български

Подробно

януари януари декември ноември октомври 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ V а клас IІ. График за провеждане на контролни работи за първи срок на учебната

януари януари декември ноември октомври 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ V а клас IІ. График за провеждане на контролни работи за първи срок на учебната 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ V а клас IІ. График за провеждане на контролни работи за първи срок на учебната 2019/2020 година: 01.10-04.10 Математика Информационни технологии Човек и природа 07.10-11.10

Подробно

145 ОУ СИМЕОН РАДЕВ - РАЙОН МЛАДОСТ СОФИЯ София; ж.к. Младост 1 А, ул. Ресен 1, , ; ГРАФИК За контролни и класни

145 ОУ СИМЕОН РАДЕВ - РАЙОН МЛАДОСТ СОФИЯ София; ж.к. Младост 1 А, ул. Ресен 1, , ; ГРАФИК За контролни и класни 145 ОУ СИМЕОН РАДЕВ - РАЙОН МЛАДОСТ СОФИЯ София; ж.к. Младост 1 А, ул. Ресен 1, 02 877 41 36, 02 875 41 55; oy_145@abv.bg ГРАФИК За контролни и класни работи през II-ри учебен срок 2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА

Подробно

# СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 201

# СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 201 # СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 2018/2019 год. V а V б V в VI а VI б VI в VII а VII б

Подробно

8 клас Клас Предмет Автори Издателство 8 а,б Английски език - Focus for Bulgaria Pearson 8 а,б Български език БГ Учебник 8 а,б Изобразително изкуство

8 клас Клас Предмет Автори Издателство 8 а,б Английски език - Focus for Bulgaria Pearson 8 а,б Български език БГ Учебник 8 а,б Изобразително изкуство 8 клас 8 а,б Английски език - Focus for Bulgaria Pearson 8 а,б Български език БГ Учебник 8 а,б Изобразително изкуство П. Цанев Просвета 8 б Информатика Кр. Манев, Н. Манева Изкуства 8 а,б ИТ Иван Първанов

Подробно

Hb УТВЪРДИЛ: /П/ София, кв. Бояна, бул. Ал. Пушкин 112, тел./факс (02) МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ДИРЕКТОР НА 52 ОУ Седмично разписание на подготви

Hb УТВЪРДИЛ: /П/ София, кв. Бояна, бул. Ал. Пушкин 112, тел./факс (02) МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ДИРЕКТОР НА 52 ОУ Седмично разписание на подготви Hb УТВЪРДИЛ: /П/ София, кв. Бояна, бул. Ал. Пушкин 112, тел./факс (02) 855-20-54 МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ДИРЕКТОР НА 52 ОУ Седмично разписание на подготвителна група Сутрин ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК

Подробно

График за провеждане на поправителна изпитна сесия м. юни СФО Дата, начален час, място на провеждане Поправнителен изпит по учебен предмет За определя

График за провеждане на поправителна изпитна сесия м. юни СФО Дата, начален час, място на провеждане Поправнителен изпит по учебен предмет За определя График за провеждане на поправителна изпитна сесия м. юни СФО Дата, начален час, място на провеждане Поправнителен изпит по учебен предмет За определяне на срочна / оценка/ Допуснати ученици 1 2 3 4 Адриан

Подробно

ППМГ "Академик Никола Обрешков" - Бургас Учебници за 2019/2020 учебна година Клас Учебен предмет / вид подготовка Учебник Автор Издателство VIII Бълга

ППМГ Академик Никола Обрешков - Бургас Учебници за 2019/2020 учебна година Клас Учебен предмет / вид подготовка Учебник Автор Издателство VIII Бълга VIII Български език и литература, ЗУЧ Български език за 8 клас Литература за 8 клас Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова Виолета Герджикова, Бойко Пенчев, Олга Попова Булвест 2000 2017г. Булвест

Подробно

Седмична програма за I срок на учебната 2019/2020 година 1 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и литература Бълг.език и лит

Седмична програма за I срок на учебната 2019/2020 година 1 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и литература Бълг.език и лит 1 а, сутрин 1 Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература Математика Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова 2 Бълг.език и литература

Подробно

Slide 1

Slide 1 СУ Отец Паисий с природоматематическа насоченост гр. Кърджали Държавни зрелостни изпити 2018 ДЗИ - СУ "Отец Паисий" - 2018 НОРМАТИВНА УРЕДБА Закон за предучилищното и училищното образование: Чл. 132. (1)

Подробно

ППМГ "Академик Никола Обрешков" - Бургас Учебници за 2018/2019 учебна година Клас Учебен предмет / вид подготовка Учебник Автор Издателство Валидни из

ППМГ Академик Никола Обрешков - Бургас Учебници за 2018/2019 учебна година Клас Учебен предмет / вид подготовка Учебник Автор Издателство Валидни из VIII Български език и литература, ЗУЧ Български език за 8 клас Литература за 8 клас Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова Илияна Кръстева, Виолета Герджикова, Бойко Пенчев, Олга Попова Булвест 2000

Подробно

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, e-mail:sou_satovcha@abv.bg Милко Сиркьов: Одобрявам: Директор /Огнян Соколов / СОУ Сз.св.Кирил

Подробно

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ЙОРДАН ЙОВКОВ”

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ   “ЙОРДАН ЙОВКОВ” СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ЙОРДАН ЙОВКОВ гр. Сливен; кв. Българка ; тел. 044/66 72 44; 044/66 74 68; факс 044/66 76 84 e-mail: xsou_sliven@abv.bg ЗАПОВЕД РД-06-202/16.12.2013 г. На основание чл.147,

Подробно

5 а от - до Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 7:30-8:10 Човекът Български език 8:20-9:00 Изобразително Спортна Спортна Спортна Български език 9

5 а от - до Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 7:30-8:10 Човекът Български език 8:20-9:00 Изобразително Спортна Спортна Спортна Български език 9 5 а 7:30-8:10 Човекът Български език 8:20-9:00 Изобразително Спортна Спортна Спортна Български език 9:10-9:50 Технологии подготовка подготовка подготовка Математика 10:10-10:50 История Български език Информационни

Подробно

График за контролни работи през ІI срок на 2017/2018 учебна година Клас Предмет Учител Дата Контролна работа 5 География и икономика Василка Фърчева 2

График за контролни работи през ІI срок на 2017/2018 учебна година Клас Предмет Учител Дата Контролна работа 5 География и икономика Василка Фърчева 2 График за контролни работи през ІI срок на 2017/2018 учебна година Клас Предмет Учител Дата Контролна работа 5 География и икономика Василка Фърчева 22.03.2018г. Контролна работа 5 Математика Величка Сабахлъкова

Подробно

Prfgrama

Prfgrama Олева Английски език Чорева Математика Моллова Човекът и природата Димитрова Български език и л-ра Олева Английски език Чорева Математика Аврамов Физическо възпитание Димитрова Български език и л-ра Тенчева/Рижук

Подробно

Природо-математическа гимназия Васил Друмев гр. Велико Търново, ул. Вела Благоева 10, тел. и факс: СП

Природо-математическа гимназия Васил Друмев гр. Велико Търново, ул. Вела Благоева 10, тел. и факс: СП Природо-математическа гимназия Васил румев гр. Велико Търново, ул. Вела Благоева 10, тел. и факс: 062 62 02 74 www.pmgvt.org, e-mail: pmgvt@abv.bg СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020

Подробно

Седмично разписание 1-4 клас, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник

Седмично разписание 1-4 клас, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник Седмично разписание 1-4, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните часове Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък I а 1 час- 8.00-8.35 Бълг. език и литература

Подробно

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП Учебни предмети VІІІ а биология VІІІ б история 1 Български език изд

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП Учебни предмети VІІІ а биология VІІІ б история 1 Български език изд СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП Учебни предмети VІІІ а биология VІІІ б история 1 Български език изд. Булвест 2000, Ангел Петров и изд. Булвест 2000, Ангел

Подробно

Седмично разписание за I учебен срок за учебната 2018/2019 година І смяна Іа клас час 1 понеделник Бълг.език и литер.- Бичева вторник Бълг.език и лите

Седмично разписание за I учебен срок за учебната 2018/2019 година І смяна Іа клас час 1 понеделник Бълг.език и литер.- Бичева вторник Бълг.език и лите Седмично разписание за I учебен срок за учебната 208/209 година І смяна Іа клас Бълг.език и литер.- Бичева Бълг.език и литер.- Бичева 2 Бълг.език и литер.- Бичева Бълг.език и литер.- Бичева Математика-

Подробно

С П И С Ъ К НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА В СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ПЪРВИ КЛАС Наименование Автор Издателство Буквар Р.Танкова, Ц.Лалев Прос

С П И С Ъ К НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА В СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ПЪРВИ КЛАС Наименование Автор Издателство Буквар Р.Танкова, Ц.Лалев Прос С П И С Ъ К НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА В СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ПЪРВИ КЛАС Буквар Р.Танкова, Ц.Лалев Просвета-София АД Читанка Р.Танкова Просвета-София АД Математика Ю.Гарчева, А.Манова Просвета-София

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ЕНЕРГЕТИКА гр.банско БЪЛГАРИЯ, БАНСКО 2770, УЛ.БЪЛГАРИЯ 23, ТЕЛ:0749/ ЗАПОВЕД

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ЕНЕРГЕТИКА гр.банско БЪЛГАРИЯ, БАНСКО 2770, УЛ.БЪЛГАРИЯ 23, ТЕЛ:0749/ ЗАПОВЕД ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ЕНЕРГЕТИКА гр.банско БЪЛГАРИЯ, БАНСКО 2770, УЛ.БЪЛГАРИЯ 23, ТЕЛ:0749/8-84-02 e-mail: pgeebansko@abv.bg ЗАПОВЕД 133 / 06.03.2019год. Настоящата заповед е изготвена

Подробно

СУ "ОТЕЦ ПАИСИИ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ град КЪРДЖАЛИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ

СУ ОТЕЦ ПАИСИИ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ град КЪРДЖАЛИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ СУ "ОТЕЦ ПАИСИИ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ град КЪРДЖАЛИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" СЕДМИЧНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за учебната 20/207 година II срок ас X 3 X о с а в г? 3 4 ^?

Подробно

Юни Април- Май Февруари - Март 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ IІ. График за провеждане на контролни работи за втори срок на учебната 2018/2019 година:

Юни Април- Май Февруари - Март 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ IІ. График за провеждане на контролни работи за втори срок на учебната 2018/2019 година: 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ IІ. График за провеждане на контролни работи за втори срок на учебната 2018/2019 година: V а клас Математика Информационни технологии 18.02-22.02 20.02.2019 г. 21.02.2019

Подробно

Средно общообразователно училище“Свети свети Кирил и Методий” Асеновград

Средно общообразователно училище“Свети свети Кирил и Методий” Асеновград V а клас Преподавател Стая V б клас Преподавател Стая 1. География и икономика Е. Паскалева 407 Бълг.ез. и литература Г. Гочева 404 2. Човекът и природата П. Симеонов 210 География и икономика Е. Паскалева

Подробно

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об Директор: тел.: 5559 33 e-mail: ou_zidarovo@abv.bg; http://www.hristo-botev-zidarovo.eu/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 8/9 Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: целодневна Утвърждавам:

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раздел А задължителни учебни часове Седмичен брой учебни

Подробно

2019_2020 * Учебниците по чужд език се закупуват само нови, защото в тях има упражнения за попълване. **Учебниците по ИТ се закупуват само в случай, ч

2019_2020 * Учебниците по чужд език се закупуват само нови, защото в тях има упражнения за попълване. **Учебниците по ИТ се закупуват само в случай, ч 2019_2020 * Учебниците по чужд език се закупуват само нови, защото в тях има упражнения за попълване. **Учебниците по ИТ се закупуват само в случай, че учителят го изисква от учениците. ***Учебниците,

Подробно