Microsoft Word - ПНЕС Конференция Бургас.docx

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - ПНЕС Конференция Бургас.docx"

Препис

1 Втора национална конференция ПОЧТИ НУЛЕВОЕНЕРГИЙНИ СГРАДИ ПО ПЪТЯ КЪМ ПОЧТИ НУЛЕВОЕНЕРГИЙИТЕ СГРАДИ (ПНЕС): ПОЛИТИКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО ВЪВ ФОКУС: Представяне на водещите теми и направления на приоритет Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и на възможностите за насърчаване на почти нулевоенергийните сгради (ПНЕС) 30 май - 1 юни 2019 г., Бургас, Експо център Флора 30 МАЙ, ЧЕТВЪРТЪК 12:30 13:30 Р е г и с т р а ц и я 13:30 17:00 РОЛЯТА НА ЦЕНТРАЛНИТЕ И МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ: ПЛАНИРАНЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО НА ПОЧТИ НУЛЕВОЕНЕРГИЙНИ СГРАДИ (ПНЕС) (/пленарна) Водещ: Руска Бояджиева, зам.-кмет на община Бургас 13:30 14:00 ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА Руска Бояджиева, заместник-кмет на община Бургас Таня Христова, кмет на Габрово и председател на УС на ЕкоЕнергия 14:00 14:30 НОРМИ И ПРАКТИКИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ДИРЕКТИВАТА ЗА ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИТЕ. ВЪЗМОЖНОСТИ НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ Д-р Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект 14:30 15:00 МЯСТОТО НА ПОЧТИ НУЛЕВОЕНЕРГИЙНАТА СГРАДА В ДЪЛГОСРОЧНАТА НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИТЕ РАЗВИТИЕ НА НПЕЕМЖС И ОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ В ЗУЕС. РОЛЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЖИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ Представител на МРРБ (поканен) 15:00 15:30 К а ф е п а у з а

2 15:30 16:00 КАКВО Е НЕОБХОДИМО В ПОДКРЕПА НА ПОЧТИ НУЛЕВОЕНЕРГИЙНАТА СГРАДА (ПНЕС) Инж. Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) 16:00 16:20 ПОЧТИ НУЛЕВОЕНЕРГИЙНАТА СГРАДА (ПНЕС) ВЪВ ФОКУСА НА ОБЩИНСКОТО ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ (ОБЩИНСКИ ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ) Инж. Здравко Георгиев, СОФЕНА, Енергийна агенция, София 16:20 16:40 КЪМ ДЪЛБОКО ОБНОВЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ХАРАКТЕРНИ ГРЕШКИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБСЛЕДВАНИЯ Инж. Александър Станков, ЕнЕфект Дизайн Инж. Станислав Андреев, ЕнЕфект Консулт 16:40 17:00 ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ СГРАДИ И СЪЗДАВАНЕ НА ЕНЕГИЙНИ ОБЩНОСТИ: ОБЗОР НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРАКТИКА Инж. Георги Георгиев, Институт Фраунхофер - Германия 17:00-17:10 ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО И ДЕМОНСТРАЦИИТЕ: (а) ЛЕДЕНОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО (б) ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕМОНСТРАЦИОНЕН МАКЕТ НА ПНЕС (в) ИЗЛОЖЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ФИРМИ ПАРАЛЕЛНА СЕСИЯ 15:30 18:00 Зала 4 ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ НА ПОЧТИ НУЛЕВОЕНЕРГИЙНАТА СГРАДА (ПНЕС). ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В БЪЛГАРСКАТА ПРАКТИКА Учебен семинар за проектанти и строителни специалисти (първа част) Водещи: арх. Александър Генчев, СолЕр архитекти инж. Александър Станков, ЕнЕфект Дизайн Зала 3 17:00 18:00 ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ С ЖУРНАЛИСТИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ГОСТИ ОБЯВЯВАНЕ НА ЛЕДЕНОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО Участници: Представители на МЕ, МРРБ, АУЕР, община Бургас, ЕнЕфект, чуждестранни гости

3 31 МАЙ, ПЕТЪК 09:30 12:30 ПОЛИТИКИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА УСКОРЯВАНЕ НА ВНЕДРЯВАНЕТО НА ПОЧТИ НУЛЕВОЕНЕРГИЙНИТЕ СГРАДИ (ПНЕС) Водещ: д-р Драгомир Цанев, ЕнЕфект 09:30 10:15 ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА И КЛИМАТА: РОЛЯТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДНИЯ СЕКТОР И МЯСТОТО НА ПОЧТИ НУЛЕВОЕНЕРГИЙНАТА СГРАДА (ПНЕС) ВЪВ ФОКУС: Водещи теми и направления по приоритет Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство Възможности за насърчаване на почти нулевоенергийните сгради (ПНЕС) Жечо Станков, заместник-министър на енергетиката ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 10:15 10:45 ПОЧТИ НУЛЕВОЕНЕРГИЙНИТЕ СГРАДИ В КИТАЙ - ПОЛИТИКА, РАЗРАБОТКИ И УСПЕШНИ ПРАКТИКИ Проф. Ксу Уей, генерален секретар на Китайския комитет по отопление, вентилация и климатизация 10:45 12:30 ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ В ПОДКРЕПА НА ПОЧТИ НУЛЕВОЕНЕРГИЙНАТА СГРАДА (ПНЕС) (а) Иржи Карашек, Център за енергийна ефективност SEVEn, Чешка република (б) Станислав Лактиш, SIEA Словакия (в) Роналд Сецнагел, 17&8, Австрия (г) Ондрей Шрамек, директор Връзки с обществеността за Източна Европа, Кнауф Инсулейшън ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 12:30 13:30 О б е д н а п о ч и в к а

4 ПАРАЛЕЛНИ СЕСИИ 13:30 15:00 Зала 6 ПАНЕЛНА ДИСКУСИЯ: ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕЧКИ ПРЕД ВНЕДРЯВАНЕТО НА ПНЕС В ПРОЕКТАНТСКАТА И СТРОИТЕЛНАТА ПРАКТИКА В БЪЛГАРИЯ Модератор: Проф. д-р инж. Димитър Назърски, УАСГ / БАИС Участници: Представители на ВУЗ, министерства, браншови организации, творчески съюзи, проектанти, строителни специалисти 13:30 15:00 13:30 15:00 Шатра на открито ДИСКУСИЯ: ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДИТЕ, ЧИСТОТАТА НА ВЪЗДУХА И ЕНЕРГИЙНАТА БЕДНОСТ: КЪДЕ Е ПРЕСЕЧНАТА ТОЧКА? Модератор: д-р Мария Манолова, ЕнЕфект Участници: Представители на енергийните агенции в Пловдив, София (Софена) и Черноморския регион (АБЧО), местни власти ПРОДУКТОВИ ПРЕДСТАВЯНИЯ (1): СГРАДНАТА ОБВИВКА НА ПОЧТИ НУЛЕВОЕНЕРГИЙНАТА СГРАДА (ПНЕС) Учебен семинар за проектанти (втора част) Модератор: инж. Александър Станков, ЕнЕфект Дизайн Представяния: фирми производители и дистрибутори 15:00 16:00 16:00 17:30 К а ф е п а у з а и д в у с т р а н н и с р е щ и Зала 6 ОБНОВЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ: ДОКЪДЕ МОЖЕМ ДА СТИГНЕМ? Семинар за неспециалисти (граждани, представители на медии, НПО) Модератор: инж. Станислав Андреев, арх. Ралица Йорданова, ЕнЕфект 16:00 17:30 Зала 1 СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ (работен език - английски) Модератор: д-р Драгомир Цанев, ЕнЕфект Представяния: проект CraftEdu, КАБ и др. 16:00 17:30 ПРОДУКТОВИ ПРЕДСТАВЯНИЯ (2): СГРАДНИ СИСТЕМИ, ВЕИ, УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ Учебен семинар за проектанти (трета част) Модератор: инж. Александър Станков, ЕнЕфект Дизайн Представяния: фирми производители и дистрибутори /пленарна 17:30 18:30 ОБОБЩЕНИЕ НА ДИСКУСИИТЕ

5 1 ЮНИ, СЪБОТА Зала 1 УСПЕШНИ СТРОИТЕЛНИ ПРАКТИКИ И ДЕМОНСТРАЦИИ 10:00 10:40 СТРОИТЕЛНАТА КОНСТРУКЦИЯ НЕОДОМ Представяне и демонстрация Димитър Гайдаров, НЕОДОМ - Стара Загора 10:40 11:10 УСПЕШНИ ПРАКТИКИ В БЪЛГАРИЯ Инж. Николай Ставрев, Оберон Концептбау България 11:10 12:00 ВЪЗДУХОПЛЪТНОСТ И ТЕРМОГРАФИЯ - ПРИЛОЖЕНИЕ В СТРОИТЕЛНАТА ПРАКТИКА Представяне и демонстрация Богомил Стефанов, Хексагон Билд ПАРАЛЕЛНИ СЕСИИ Зала 4 / на открито пред Флора 10:30 12:00 СЛЪНЦЕ, ВЯТЪР И ВОДА ТОВА Е НАШАТА ЗЕМЯ! Представяния и игри за деца, демонстрации на ВЕИ инсталации Водещи: арх. Ралица Йорданова, д-р Мария Манолова, представител на община Бургас На открито 12:00 12:30 ЛЕДЕНОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО Заключителна демонстрация Водещ: Представител на Ксела България 12:30 13:00 На открито ДЕМОНСТРАЦИОНЕН МАКЕТ НА ПОЧТИ НУЛЕВОЕНЕРГИЙНА СГРАДА (ПНЕС) Заключителна демонстрация Водещ: Представител на Кнауф България Зала 4 / пленарна 13:00-14:00 ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

6 ВНИМАНИЕ: Участниците в конференцията ще могат да посетят също: ИЗЛОЖЕНИЕ на производители и разпространители на строителни материали, изделия и технологии, подходящи за прилагане при изграждането на почти нулевонерегийни сгради Успоредни демонстрации: ЛЕДЕНОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО Ше се поставят ледени кубове в 2 различни конструкции - пасивна и обикновена. Началната демонстрация ще се извърши пред медиите в четвъртък, а конструкциите ще се отворят в събота. Граждани, деца - кога ще се стопят ледените кубове в двете конструкции? МАКЕТ НА КОНСТРУКЦИЯ НА ПНЕС На живо ще се демонстрира изграждането на строителна конструкция за почти нулевоенергийна сграда с помощта на фирми, участващи в строителното изложение. НЕФОРМАЛНИ КОНТАКТИ По време на съитието ще се създадат възможности за свободни двустранни срещи между участниците в конференцията и строителното изложение чрез предварителна регистрация ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ НА ПНЕС На май ще се проведе специализиран учебен семинар за проектанти и строителни специалисти за запознаване с основните принципи на ПНЕС и свързаните с тях строителни умения и практики и ще се представят успешни реализации в България. Участието в семинара изисква предварителна регистрация. 30 МАЙ (9:00-17:00) - 31 МАЙ (13:00-18:00) ПАРАЛЕЛЕН СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ CRAFTEDU Зала 1 РЕДОВНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ CRAFTEDU Програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз Участват представители на страните, партньори в проекта 30 МАЙ (11:30-17:00) ПАРАЛЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЗеОП Зала 6 ОБУЧЕНИЕ ПО ЗЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЗеОП) В рамките на конференция ще се проведе втората сесия от обучението по ЗеОП, финансирано от Европйската комисия. Обучението е с предварително записване

XXI ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОМЕЕ ЕКОЕНЕРГИЯ КЛИМАТ И ЕНЕРГИЯ: ПОЛИТИКИ, ФИНАНСОВИ МЕХАНИЗМИ И ЗЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ПОДКРЕПА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ 2

XXI ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОМЕЕ ЕКОЕНЕРГИЯ КЛИМАТ И ЕНЕРГИЯ: ПОЛИТИКИ, ФИНАНСОВИ МЕХАНИЗМИ И ЗЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ПОДКРЕПА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ 2 XXI ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОМЕЕ ЕКОЕНЕРГИЯ КЛИМАТ И ЕНЕРГИЯ: ПОЛИТИКИ, ФИНАНСОВИ МЕХАНИЗМИ И ЗЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ПОДКРЕПА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ 23-24 април 2019 г. гр. Габрово, Библиотека на Технически

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation От Естония до Хърватска: интелигентни мерки за икономия на енергия за общински сгради в страните от Централна и Източна Европа INTENSE За проекта Основна причина за иницииране повишаване на енергопотреблението

Подробно

организатор: Индустрия ЕНЕРГЕТИКА ОКОЛНА СРЕДА 2014 Политики, Пазари, Предизвикателства 12 юни 2014, София, хотел Хилтън начало форумът програма регис

организатор: Индустрия ЕНЕРГЕТИКА ОКОЛНА СРЕДА 2014 Политики, Пазари, Предизвикателства 12 юни 2014, София, хотел Хилтън начало форумът програма регис организатор: Индустрия ЕНЕРГЕТИКА ОКОЛНА СРЕДА 2014 Политики, Пазари, Предизвикателства 12 юни 2014, София, хотел Хилтън форумът програма регистрация Индустрия ЕНЕРГЕТИКА ОКОЛНА СРЕДА Конференцията има

Подробно

Microsoft Word - Body

Microsoft Word - Body НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ПРОГРАМА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2012 13-17 ЮНИ 2012 Международен

Подробно

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР СРЕБЪРЕН ПАРТНЬОР КОРПОРАТИВНОТО ПРИСЪСТВИЕ КОНФЕРЕНЦИЯ КРЪГОВА ИКОНОМИКА И ОКОЛНА СРЕДА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ + 10 октомвр

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР СРЕБЪРЕН ПАРТНЬОР КОРПОРАТИВНОТО ПРИСЪСТВИЕ КОНФЕРЕНЦИЯ КРЪГОВА ИКОНОМИКА И ОКОЛНА СРЕДА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ + 10 октомвр КОНФЕРЕНЦИЯ КРЪГОВА ИКОНОМИКА И ОКОЛНА СРЕДА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ + 10 октомври 2019 СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН ЗАЛА СЕРДИКА www.srednogorie.eu ЗА НАС Организатор на събитието е Индустриален клъстер Средногорие,

Подробно

ОРГАНИЗАТОР СРЕБЪРНИ ПАРТНЬОРИ БРОНЗОВ ПАРТНЬОР КОРПОРАТИВНО ПРИСЪСТВИЕ КОНФЕРЕНЦИЯ ИНДУСТРИЯ ЕНЕРГЕТИКА КЛИМАТ CLIMATE-FRIENDLY ENERGY & INDUSTRY CON

ОРГАНИЗАТОР СРЕБЪРНИ ПАРТНЬОРИ БРОНЗОВ ПАРТНЬОР КОРПОРАТИВНО ПРИСЪСТВИЕ КОНФЕРЕНЦИЯ ИНДУСТРИЯ ЕНЕРГЕТИКА КЛИМАТ CLIMATE-FRIENDLY ENERGY & INDUSTRY CON КОНФЕРЕНЦИЯ ИНДУСТРИЯ ЕНЕРГЕТИКА КЛИМАТ CLIMATE-FRIENDLY ENERGY & INDUSTRY CONVERTING CHALLENGES TO ОPPORTUNITIES 06 юни 2019 СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН ЗАЛА СЕРДИКА www.srednogorie.eu ЗА НАС Организатор на събитието

Подробно

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР В ПАРТНЬОРСТВО СЪС СТОЛИЧНА ОБЩИНА КОНФЕРЕНЦИЯ КРЪГОВА 8 ИКОНОМИКА 1 И ОКОЛНА 0 СРЕДА 2 Технологии, системи и решения 2

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР В ПАРТНЬОРСТВО СЪС СТОЛИЧНА ОБЩИНА КОНФЕРЕНЦИЯ КРЪГОВА 8 ИКОНОМИКА 1 И ОКОЛНА 0 СРЕДА 2 Технологии, системи и решения 2 КОНФЕРЕНЦИЯ КРЪГОВА 8 ИКОНОМИКА 1 И ОКОЛНА 0 СРЕДА 2 Технологии, системи и решения 2 октомври 2018 ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР ГРАД СОФИЯ www.srednogorie.eu ЗА НАС Организатор на събитието е Индустриален клъстер

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Преглед и оценка на постигнатите резултати ТРЕТО МЕСТНО ОБУЧЕНИЕ 02 ЮНИ 2015 ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ КАКВО НАПРАВИХМЕ ДО МОМЕНТА Всички данни за енергопотреблението на петте общини са събрани Община Чепеларе данни

Подробно

Publenef template

Publenef template Supporting PUBLic Authorities to Implement Energy Efficient Policies Моделиране на сценарии- пътни карти на енергийни политики за по-добро качество на въздуха в българските градове Милена Агопян Асоциция

Подробно

Регионална инспекция по околна среда и води Велико Търново 5002 Велико Търново, България, ул. Никола Габровски 68, тел.: , факс: +359

Регионална инспекция по околна среда и води Велико Търново 5002 Велико Търново, България, ул. Никола Габровски 68, тел.: , факс: +359 Регионална инспекция по околна среда и води Велико Търново 5002 Велико Търново, България, ул. Никола Габровски 68, тел.: +359 62 62 03 58, факс: +359 62 62 37 84 e-mail: riosvt-vt@riosvt.org; www.riosvt.org

Подробно

Microsoft Word - Body A5 v.2

Microsoft Word - Body A5 v.2 ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ Проф. дтн. Константин Шушулов Председател на НТСЕБ Проф. д-р инж. Цанчо Цанев Зам. Председател на НТСЕБ Инж. Величка Пехливанова НТСЕБ Инж. Параскева Велева НТСЕБ Доц. д-р инж. Светлана

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт се финансира

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л  № 1 О Б Щ И Н А Б О Т Е В Г Р А Д П Р О Т О К О Л 2 Днес, 18.02.2019г., комисия назначена със Заповед ОА-99/13.02.2019г. на зам.-кмета на Община Ботевград, издадена на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.17,

Подробно

Микробиологична диагностика и антибактериална терапия при инфекциозните заболявания

Микробиологична диагностика и антибактериална терапия при инфекциозните заболявания Регионален академичен център Казанлък Координатор - инж. Владимир Чучумишев 13.03.2018 г. Регионален академичен център Казанлък Създаден през 2015 г. По идея и с активното съдействие от акад. Стефан Воденичаров

Подробно

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; ; РЕГИОНА

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034;  ;  РЕГИОНА ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; e-mail: obshtina@elhovobg.org ; kmet@elhovobg.org; www.elhovobg.org РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ ЕЛХОВО И БОЛЯРОВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 В сила от 01.07.2012 г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г. (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2012 г.,

Подробно

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНьор Околна EHS среда, здравословни и безопасни условия на труд 08 октомври 2015 г. София Хотел Балкан НАЧАЛО партньори фору

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНьор Околна EHS среда, здравословни и безопасни условия на труд 08 октомври 2015 г. София Хотел Балкан НАЧАЛО партньори фору EHS Индустриален клъстер Средногорие е сдружение с нестопанска цел, сформирано на базата на индустриалнорегионален принцип, което обединява интересите, възможностите и целите на големите индустриални компании

Подробно

Microsoft Word - 8F778B08.doc

Microsoft Word - 8F778B08.doc ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ - г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ УСЛОВИЯ НА РОМИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2005-2015 г. И.1. Регулиране на териториите на съществуващите квартали с преобладаващо

Подробно

ДНЕВЕН РЕД

ДНЕВЕН РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Изх. 6101 12 / 21.01.2015 На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 63, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 12.05.2016 г. ДР. Дневен ред Георги Колев Гласували: 14 8 6 Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Окръжен съд гр. Велико

Подробно

Slide 1

Slide 1 Енергийната ефективност и ВИЕ част от действията по ограничаване на климатичните промени и устойчиво развитие Ивайло Алексиев Изпълнителен директор ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ Мястото и ролята на ЕЕ и ВИЕ в

Подробно

Please give an overview of your "concept and vision" for your National Platforms:

Please give an overview of your concept and vision for your National Platforms: Синергия за енергийна ефективност в жилищата Мисия и цели на Националната платформа Power House за България Националната платформа Power House за България има за цел да посрещне нуждата от координирани

Подробно

Microsoft Word - Summary Report 10 March 08 Bul-Final.doc

Microsoft Word - Summary Report 10 March 08 Bul-Final.doc ОБОБЩЕН ОТЧЕТ За дейността по проект: Изграждане на знания и умения за повишаване на енергийната ефективност за периода от юни 2006 до февруари 2008 През отчетния период продължи изпълнението на дейностите,

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно