Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на ред /в хил. /в хил. лева/ на фонда фонда лева/ /в %/ /в %/ Прил

Размер: px
Започни от страница:

Download "Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на ред /в хил. /в хил. лева/ на фонда фонда лева/ /в %/ /в %/ Прил"

Препис

1 Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на /в хил. /в хил. лева/ на лева/ Приложение 1 Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на... /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на пходната година към г Ценни книжа - общо, в т.ч.: 1.1. дългови ценни книжа 1.2. дялови ценни книжа (акции, права, дялове) по АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ "ДСК-Родина" към края на пходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на Ценни книжа - общо, в т.ч.: 95, % 100, % 1.1. дългови ценни книжа 59, % 66, % 1.2. дялови ценни книжа (акции, права, дялове) 35, % 33, % 2. Банкови депозити 4, % 2, % 3. Инвестиционни имоти % % 4. Парични сства на каса и по разплащателни сметки 4, % 2, % 5. Вземания % 2, % ОБЩО 104, % 107, %

2 по НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид ценна книга Вид икономическа дейност на емитента* Код на валута към г. Относителен Стойност дял от /в хил. активите на лева/ Акции, извън посочените по т.2 и 3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа и права, издадени във 1 4, % връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.: 1.1 Албена АД-к.к. Албена Акция Туризъм BGN % 1.2 Алкомет АД-Шумен Акция Производство на алуминий BGN % 1.3 БГ АГРО АД Акция Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн BGN % 1.4 Декотекс АД - Сливен Акция Производство на килими и текстилни подови настилки BGN % 1.5 Дружба АД-Разград Акция Производство на други метални изделия BGN % 1.6 Елана Агрокит АД - София Акция Други форми на поставяне на кит BGN % 1.7 ЕМКА АД-Севлиево Акция Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия BGN % 1.8 Захарни заводи АД-Горна Оряховица Акция Производство на захар BGN % 1.9 Зърнени Храни България АД Акция Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн BGN % 1.10 Индустриален Холдинг България АД-София Акция Дейност на холдингови дружества BGN % 1.11 ИХБ Електрик АД Акция Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори BGN % 1.12 Кораборем. завод Одесос АД-Варна Акция Строителство на плавателни съдове BGN % 1.13 Корадо-България АД Акция Производство на стоманени радиатори BGN % 1.14 М+С хидравлик АД-Казанлък Акция Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде BGN % 1.15 Мак АД-Габрово Акция Производство на тъкани BGN % 1.16 Монбат АД-София Акция Производство на акумулаторни батерии и акумулатори BGN % 1.17 Неохим АД-Димитровград Акция Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти BGN % 1.18 Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив Акция Печатна дейност BGN % 1.19 Първа Инвестиционна Банка АД-София Акция Парично посничество BGN % 1.20 Синергон Холдинг АД-София Акция Дейност на холдингови дружества BGN % 1.21 Софарма АД-София Акция Производство на лекарствени продукти BGN % 1.22 Софарма Трейдинг АД Акция Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура BGN % 1.23 Спиди АД-София Акция Други пощенски и куриерски дейности BGN % 1.24 Стара планина Холд АД-София Акция Дейност на холдингови дружества BGN % 1.25 ТБ Българо-Американска Китна Банка АД-София Акция Парично посничество BGN % 1.26 ТБ Централна кооперативна банка АД-София Акция Парично посничество BGN % 1.27 Топливо АД-София Акция Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти BGN % 1.28 Фазерлес АД-Силистра Акция Производство на фурнир и дървесни плочи BGN % 1.29 Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол Акция Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели BGN % 1.30 Хидроизомат АД-София Акция Производство на изделия от други неметални минерали BGN % 1.31 Химимпорт АД-София Акция Дейност на холдингови дружества BGN % 1.32 ЧЕЗ Разпеление България АД Акция Разпеление на електрическа енергия BGN % 2 от 7

3 Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по а на Закона за дружествата със 2 специална инвестиционна цел и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество % общо, в т.ч.: 2.1 Адванс Терафонд АДСИЦ-София Акция Операции с недвижими имоти BGN % 2.2 Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София Акция Операции с недвижими имоти BGN % 2.3 И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София Акция Операции с недвижими имоти BGN % 2.5 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София Акция Операции с недвижими имоти BGN % Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по а на Закона за публичното плагане на % ценни книжа - общо, в т.ч.: 3.1 Advance EE Дял Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти EUR % 3.2 EQTY BAL-BETA EUROZ-IEUR Дял Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти EUR % 3.3 ДФ "Скай Нови Акции" Дял Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % 3.4 ДФ "Скай Финанси" Дял Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % 3.5 ДФ Скай Глобал ETF's Дял Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти EUR % Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави членки на Европейския съюз, или други 4 4, % държави страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.: 4.1 ADIDAS AG Акция Производство на спортни стоки EUR % 4.2 BEIERSDORF AG Акция Производство на парфюми и тоалетни продукти EUR % 4.3 CONTINENTAL AG Акция Производство на други части и принадлежности за автомобили EUR % 4.4 Fresenius Medical Care AG & Co Акция Хуманно здравеопазване EUR % 4.5 FRESENIUS SE & CO KGAA Акция Хуманно здравеопазване EUR % 4.6 HEIDELBERGCEMENT AG Акция Производство на цимент EUR % 4.7 Henkel AG & Co KGaA Акция Производство на химически продукти EUR % 4.8 MUENCHENER RUECKVER AG-REG Акция Застраховане EUR % 4.9 SAP SE Акция Дейности в областта на информационните технологии EUR % 4.10 Siemens AG Акция Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти EUR % 4.11 Alcatel-Lucent Акция Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника EUR % 4.12 AXA SA Акция Други спомагателни дейности в застраховането EUR % 4.13 CAP GEMINI Акция Консултантска дейност по информационни технологии EUR % 4.14 Danone SA Акция Производство на хранителни продукти EUR % 4.15 ESSILOR INTERNATIONAL SA Акция Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати EUR % 4.16 LEGRAND SA Акция Производство на електрически двигатели, генератори, трансформатори и други електрически и електронни EUR % проводници и кабели 4.17 L'OREAL Акция Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки EUR % 4.18 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI Акция Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки EUR % 4.19 PERNOD-RICARD SA Акция Производство на спиртни напитки EUR % 4.20 SAFRAN SA Акция Производство на въздухоплавателни и космически сства и техните двигатели EUR % 4.21 SANOFI Акция Производство на лекарствени вещества и продукти EUR % 4.22 VEOLIA ENVIRONNEMENT Акция Производство на машини и оборудване, с общо и специално пназначение EUR % 4.23 VIVENDI Акция Радио и телевизионна дейност EUR % 3 от 7

4 Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наба на КФН - общо, в 5 10, % т.ч.: 5.1 ANA HOLDINGS INC Акция Въздушен транспорт JPY % 5.2 Asahi Glass Co Ltd Акция Производство на стъкло и изделия от стъкло JPY % 5.3 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD Акция Производство на напитки JPY % 5.4 DAIKIN INDUSTRIES LTD Акция Производство на битова електроника JPY % 5.5 Daiwa House Industry Co Ltd Акция Поставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване JPY % 5.6 Eisai Co Ltd Акция Производство на лекарствени вещества и продукти JPY % 5.7 Fuji Heavy Industries Ltd Акция Производство на автомобили и техните двигатели JPY % 5.8 JAPAN TOBACCO INC Акция Производство на тютиневи изделия JPY % 5.9 Kao Corp Акция Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични принадлежности JPY % 5.10 KDDI CORP Акция Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника JPY % 5.11 MS&AD Insurance Group Holdings Акция Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване JPY % 5.12 Nitto Denko Corp Акция Производство, некласифицирано другаде JPY % 5.13 NTT DOCOMO Inc Акция Далекосъобщения JPY % 5.14 Sekisui House Ltd Акция Операции с недвижими имоти JPY % 5.15 Shionogi & Co Ltd Акция Производство на лекарствени продукти JPY % 5.16 Takeda Pharmaceutical Co Ltd Акция Производство на лекарствени вещества и продукти JPY % 5.17 Tokio Marine Holdings Inc Акция Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането JPY % 5.18 Toray Industries Inc Акция Производство на химични продукти JPY % 5.19 Toyota Motor Corp Акция Производство на автомобили и техните двигатели JPY % 5.20 West Japan Railway Co Акция Сухопътен транспорт JPY % M CO Акция Дейност на холдингови дружества USD % 5.22 Chevron Corp Акция Добив на суров нефт и природен газ USD % 5.23 Coca-Cola Co/The Акция Производство на напитки USD % 5.24 Exxon Mobil Corp Акция Добив на суров нефт и природен газ USD % 5.25 GENERAL ELECTRIC CO Акция Дейност на холдингови дружества USD % 5.26 Home Depot Inc/The Акция Търговия на дребно USD % 5.27 JOHNSON & JOHNSON Акция Производство на лекарствени продукти USD % 5.28 JPMORGAN CHASE & CO Акция Парично посничество USD % 5.29 McDonald's Corp Акция Производство на лекарствени продукти USD % 5.30 Merck & Co Inc Акция Производство на лекарствени продукти USD % 5.31 MICROSOFT CORP Акция Дейности в областта на информационните технологии USD % 5.32 NIKE Inc Акция Производство на спортни стоки USD % 5.33 Procter & Gamble Co/The Акция Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати USD % 5.34 TRAVELERS COS INC/THE Акция Дейности на застрахователни брокери и агенти USD % 5.35 UNITEDHEALTH GROUP INC Акция Други дейности по хуманно здравеопазване USD % 5.36 VERIZON COMMUNICATIONS INC Акция Далекосъобщения USD % 5.37 Visa Inc Акция Други спомагателни дейности във финансовите услуги USD % 5.38 WAL-MART STORES INC Акция Търговия на дребно USD % Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, чието седалище или седалището на управляващото я 6 дружество се намира в държава членка на Европейския съюз, или в друга държава страна по Споразумението за 13, % Европейско икономическо пространство, съответно в държава, посочена в наба на КФН - общо, в т.ч.: 6.1 ISH EUR600 FOOD&BEVERAGE DE дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти EUR 1, % 6.2 ISHARES CORE FTSE 100 UCITS дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти GBP 2, % 4 от 7

5 6.3 ISHARES MDAX DE дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти EUR 1, % 6.4 ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти EUR 1, % 6.5 ISHR EUR 600 TRAVEL&LEIS DE дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти EUR % 6.6 LYXOR ETF CAC 40 дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти EUR 1, % 6.7 UTILITIES SELECT SECTOR SPDR дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти USD 1, % 6.8 VANGUARD S&P 500 ETF дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти USD 2, % ОБЩО 33, % * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от пседателя на НСИ Kласификация на икономическите дейности: сектори и подсектори 5 от 7

6 Приложение 3 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА НА ППФ по НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид икономическа дейност на емитента* Код на валута към г. Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/ Относителен дял от активите на Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по 1 25, % които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии: 1.1 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X BGN % 1.2 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X BGN % 1.3 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X BGN % 1.4 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X BGN % 1.5 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X BGN 1, % 1.6 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X BGN 1, % 1.7 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 4, % 1.8 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 5, % 1.9 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 1, % 1.10 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 6, % 1.11 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 4, % Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно % участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти - общо, в т.ч.: Корпоративни облигации, извън посочените в т.2, приети за търговия на регулиран % пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.: 3.1 Алфа финанс холдинг АД-София Дейност на холдингови дружества EUR % 3.2 Балканстрой АД-Разлог Строителство EUR % 3.3 Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София Операции с недвижими имоти EUR % Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави членки на 4 Европейския съюз, или от други държави страни по Споразумението за Европейско 32, % икономическо пространство, или техни централни банки - общо, в т.ч.: 4.1 Kingdom of Spain X EUR 2, % 4.2 Kingdom of Spain X EUR % 4.3 Kingdom of Spain X EUR 3, % 4.4 Portuguese Republic X EUR 2, % 6 от 7

7 Приложение 3 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА НА ППФ 4.5 Republic of Croatia X EUR 1, % 4.6 Republic of Croatia X EUR 1, % 4.7 Republic of Croatia X EUR % 4.8 Republic of Croatia X USD % 4.9 Republic of Ireland X EUR 3, % 4.10 Republic of Italy X EUR 2, % 4.11 Republic of Italy X EUR 3, % 4.12 Republic of Italy X EUR % 4.13 Republic of Italy X EUR 1, % 4.14 ROMANIA X EUR 3, % 4.15 ROMANIA X EUR % 4.16 ROMANIA X EUR 1, % 5 Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.: 6, % 5.1 Republic of Indonesia X EUR 1, % 5.2 Republic of Turkey X EUR 2, % 5.3 Republic of Turkey X EUR 2, % 5.4 Republic of Turkey X EUR % Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 4 и 5, приети за търговия на регулирани 6 пазари на ценни книжа в държави членки на Европейския съюз, или други държави 2, % страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.: 6.1 DEUTSCHE BANK AG Парично посничество EUR % 6.2 Fiat SpA Производство на автомобили и техните двигатели EUR % 6.3 International Business Machine Консултантска дейност по информационни технологии EUR % 6.4 PEUGEOT SA Производство на автомобили и техните двигатели EUR % 6.5 TELECOM ITALIA SPA Далекосъобщения EUR % ОБЩО 66, % * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от пседателя на НСИ Kласификация на ** Квалифицирани дългови ценни книжа са дългови ценни книжа с инвестиционен китен рейтинг, присъден от международно призната 7 от 7

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн по ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.03.2016 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн по ред АКТИВИ към края на предходната година към 30.06.2016 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн по ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.12.2015 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

CLASS ACTIV DPFPS xls

CLASS ACTIV DPFPS xls по ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.12.2014 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ДСК-Родина" към г. към

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ ДСК-Родина към г. към по АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ДСК-Родина" към 28.06.2019 г. към 30.09.2019 г. Относителен дял от активите на Стойност /в хил.

Подробно

по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност от активите на /в хил. лева/ фонда /в %/ Стойност /в хил. лева/ Относителен дял

по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност от активите на /в хил. лева/ фонда /в %/ Стойност /в хил. лева/ Относителен дял по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност от активите на /в хил. лева/ фонда Стойност /в хил. лева/ Относителен дял от активите на фонда 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина" към г. към

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ ДСК-Родина към г. към по АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина" към 28.06.2019 г. към 30.09.2019 г. Относителен дял от активите на Стойност /в хил.

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФПС "ДСК-Родина" към г. към 28.06

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФПС ДСК-Родина към г. към 28.06 по АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФПС "ДСК-Родина" към 31.03.019 г. към 8.06.019 г. Относителен дял от активите на Стойност /в хил. лева/

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ДСК-Родина" към г. към

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ ДСК-Родина към г. към по АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ДСК-Родина" към 31.03.2019 г. към 28.06.2019 г. Относителен дял от активите на Стойност /в хил.

Подробно

Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на ред /в хил. /в хил. лева/ на фонда фонда лева/ /в %/ /в %/ Прил

Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на ред /в хил. /в хил. лева/ на фонда фонда лева/ /в %/ /в %/ Прил Относителен АКТИВИ дял от активите от активите на на Приложение 1 Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на... /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към края

Подробно

CLASS ACTIV DPFPS xls

CLASS ACTIV DPFPS xls по ред АКТИВИ към края на предходната година към 29.09.2017 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн по ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.12.2013 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина" към г. към

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ ДСК-Родина към г. към по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина" към 31.03.2019 г. към 28.06.2019 г. Относителен дял от активите на Стойност фонда

Подробно

CLASS ACTIV DPFPS xls

CLASS ACTIV DPFPS xls по ред АКТИВИ към края на предходната година към 30.06.2017 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ "Топлина". по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност

Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ Топлина. по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ "Топлина". АКТИВИ към края на пходната година Относителен дял от активите на към 31.12.2008.г. Относителен дял от активите на 1 2 3

Подробно

Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на ред /в хил. /в хил. лева/ на фонда фонда лева/ /в %/ /в %/ Прил

Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на ред /в хил. /в хил. лева/ на фонда фонда лева/ /в %/ /в %/ Прил Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на /в хил. /в хил. лева/ на лева/ Приложение 1 Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на... /наименование

Подробно

ПОИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 УНИВЕРСАЛЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева)

ПОИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 УНИВЕРСАЛЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 N по ред активи (в хил. лева) 29.03.2019 28.6.2019 г. относителен активите на (в хил. лева) относителен активите на 1 2 3 4 5

Подробно

ПОИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 УНИВЕРСАЛЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева)

ПОИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 УНИВЕРСАЛЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 N по ред активи (в хил. лева) 28.06.2019 30.9.2019 относителен активите на (в хил. лева) относителен активите на 1 2 3 4 5 6 1.

Подробно

CLASS ACTIV UPF xls

CLASS ACTIV UPF xls по ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.03.2017 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

CLASS ACTIV-DPF_ xls

CLASS ACTIV-DPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ по ред АКТИВИ към края на предходната година към 30.06.2016 г. 1. Ценни книжа - общо, в т.ч.: 52 733 76.13% 62 375 92.28% 1.1. дългови ценни

Подробно

Investicii_UPF_ xls

Investicii_UPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година Към 31.03.2015г.

Подробно

Investicii_PPF_ xls

Investicii_PPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година към 31.03.2015г.

Подробно

CLASS ACTIV DPF 2010.xls

CLASS ACTIV DPF 2010.xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ НА ДПФ ДСК-РОДИНА към края на предходната година към 31.12.2010г. по ред АКТИВИ Стойност Относителен дял от активите на Стойност Относителен

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ДСК-Родина" към г. към

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ ДСК-Родина към г. към по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ДСК-Родина" към 28.09.2018 г. към 31.12.2018 г. Относителен дял от активите на Стойност фонда

Подробно

Investicii_DPF_

Investicii_DPF_ по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година Относителен

Подробно

по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД Вид фи

по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД Вид фи по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД Вид финансов Вид икономическа дейност на емитента Код на

Подробно

Investicii_DPF_

Investicii_DPF_ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение 1 към края на предходната година към 31.12.2013г. по ред АКТИВИ Относителен дял от активите на Относителен дял от активите на 1 2 3 4 5 6 1.

Подробно

Investicii_UPF_

Investicii_UPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ по ред АКТИВИ към края на предходната

Подробно

CLASS ACTIV-PPF_ xls

CLASS ACTIV-PPF_ xls ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение 12 по ред АКТИВИ към 31.12.2018г. към 31.03.2019 г. 1. Финансови инструменти - общо, в т.ч.: 160 287 85.38% 162 628 85.70% 1.1. дългови 84 643

Подробно

Investicii_UPF_ xls

Investicii_UPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година Към 31.12.2017г.

Подробно

Investicii_UPF_ xls

Investicii_UPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година Към 31.12.2015г.

Подробно

CLASS ACTIV- PPF_ xls

CLASS ACTIV-  PPF_ xls ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение 12 към чл.9 по ред АКТИВИ към 30.09.2018 г. към 31.12.2018 г. от активите на от активите на 1. Финансови инструменти - общо, в т.ч.: 166 442

Подробно

CLASS ACTIV-DPF_ xls

CLASS ACTIV-DPF_ xls ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение 12 по ред АКТИВИ към 30.09.2018 г. към 31.12.2018 г. 1. Финансови инструменти - общо, в т.ч.: 77 749 90.93% 78 932 91.74% 1.1. дългови 24 128

Подробно

po_vidove_aktivi_DPF_

po_vidove_aktivi_DPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на пходната година към 28.09.2018г.

Подробно

Investicii_PPF_ xls

Investicii_PPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година към 31.03.2016г.

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина" към г. към

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ ДСК-Родина към г. към по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина" към 31.12.2018 г. към 29.03.2019 г. Относителен дял от активите на Стойност фонда

Подробно

Investicii_UPF_ xls

Investicii_UPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година Към 30.06.2016г.

Подробно

CLASS ACTIV-UPF_2015.xls

CLASS ACTIV-UPF_2015.xls Приложение 1 по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "Съгласие" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година към 31.12.2015

Подробно

Приложение 12 към чл. 9 N по ред ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" АКТИВИ Стойност /в хил. лев

Приложение 12 към чл. 9 N по ред ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ АКТИВИ Стойност /в хил. лев Приложение 12 към чл. 9 N по ред ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ 28.6.2019 г. 30.9.2019 г. Относителен дял от активите

Подробно

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИТЕ В ДЯЛОВИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид ценна книга

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИТЕ В ДЯЛОВИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид ценна книга ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИТЕ В ДЯЛОВИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид ценна книга Вид икономическа дейност на емитента Стойност /в хил.

Подробно

CLASS ACTIV PPF 2010.xls

CLASS ACTIV PPF 2010.xls по ред АКТИВИ към края на предходната година Стойност Относителен дял от активите на Стойност Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ НА ППФ ДСК-РОДИНА към 31.12.2010г. Относителен

Подробно

CLASS ACTIV-PPF_ _ob6to_final.xlsx

CLASS ACTIV-PPF_ _ob6to_final.xlsx N по ред активи ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ (в хил. лева) относителен дял от на фонда ( в %) (в хил. лева) Приложение 12 към 31.3.2019г. към 28.6.2019 г. относителен дял от на фонда

Подробно

Приложение 12 към чл. 9 N по ред активи ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" стойност (в хил. лев

Приложение 12 към чл. 9 N по ред активи ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ стойност (в хил. лев Приложение 12 към чл. 9 N по ред активи ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" (в хил. лева) 28.6.2019 г. 30.9.2019 г. относителен активите на (в хил.

Подробно

CLASS ACTIV-UPF_ xls

CLASS ACTIV-UPF_ xls Приложение 1 по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "Съгласие" /наименование на фонда за осигуряване/ към края на предходната година към 30.03.2018 г. Относителен дял от

Подробно

CLASS ACTIV-UPF_ xls

CLASS ACTIV-UPF_ xls Приложение 1 по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ към края на предходната година към 29.09.2017 г. 1. Ценни книжа - общо, в т.ч.: 863 961 83.70% 1 008 308 85.72% 1.1. дългови

Подробно

CLASS ACTIV-UPF_ _ob6to_final.xlsx

CLASS ACTIV-UPF_ _ob6to_final.xlsx Приложение 12 към чл. 9 N по ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" активи към 31.3.2019г. 28.6.2019 г. (в хил. лева) Относителен фонда % (в хил. лева)

Подробно

po_vidove_aktivi_DPF_

po_vidove_aktivi_DPF_ Приложение 1 АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на пходната година Относителен

Подробно

Po-vidove_aktivi_PPF_

Po-vidove_aktivi_PPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на пходната година към 30.06.2017г.

Подробно

po_vidove_aktivi_DPF_

po_vidove_aktivi_DPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на пходната година към 30.06.2016г.

Подробно

CLASS ACTIV-UPF_2014.xls

CLASS ACTIV-UPF_2014.xls Приложение 1 по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ към края на предходната година към 31.12.2014 г. Относителен дял от активите на фонда Относителен дял от активите на фонда 1.

Подробно

CLASS ACTIV-UPF_ xls

CLASS ACTIV-UPF_ xls ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "Съгласие" Приложение 12 към чл. 9 по ред АКТИВИ към 31.12.2018 г. към 31.03.2019 г. 1 2 3 4 5 6 1. Финансови инструменти - общо, в т.ч.: 1 138

Подробно

ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева)

ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи (в хил. лева) 29.03.2019 28.06.2019 относителен активите на (в хил. лева) относителен активите

Подробно

Po-vidove_aktivi_PPF_

Po-vidove_aktivi_PPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на пходната година към 31.03.2017г.

Подробно

Po-vidove_aktivi_PPF_

Po-vidove_aktivi_PPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към 31.12.2014 г. АКТИВИ Стойност дял от

Подробно

Po-vidove_aktivi_PPF_

Po-vidove_aktivi_PPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към 31.12.2012 г. АКТИВИ Стойност от активите

Подробно

Po-vidove_aktivi_PPF_

Po-vidove_aktivi_PPF_ Приложение 1 по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял от активите на фонда 1 2 3 4 5 6 1. Ценни книжа - общо, в т.ч.: 12035 72.28%

Подробно

po_vidove_aktivi_DPF_

po_vidove_aktivi_DPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към 31.12.2012 г. АКТИВИ Относителен

Подробно

ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) от

ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) от ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи (в хил. лева) 29.03.2019 28.06.2019 относителен активите на (в хил. лева) относителен активите на

Подробно

Съобщения:

Съобщения: ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 6 / 12 декември 2016 г. Новини: I. Приемане на емисия финансови инструменти на MTF SOFIA 1. Емитент: Агрия Груп Холдинг АД-Варна Агрия Груп Холдинг АД-Варна е вписан в регистъра на

Подробно

ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) о

ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) о ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) 29.03.2019 28.06.2019 относителен дял от активите на фонда % стойност (в хил.

Подробно

Po_vidove_aktivi_UPF__ _new_

Po_vidove_aktivi_UPF__ _new_ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ АКТИВИ към края на пходната година към 31.3.2017г.

Подробно

October-2018.indd

October-2018.indd МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА 1000, ул. Три уши 6 тел: (+359 2) 937 09 45; факс: (+359 2) 937 09 46 http://www.bse-sofia.bg; e-mail: bse@bse-sofia.bg Обобщена статистика Пазарна капитализация

Подробно

March-2019.indd

March-2019.indd МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА 1000, ул. Три уши 6 тел: (+359 2) 937 09 45; факс: (+359 2) 937 09 46 http://www.bse-sofia.bg; e-mail: bse@bse-sofia.bg Обобщена статистика Пазарна капитализация

Подробно

February-2019.indd

February-2019.indd МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА 1000, ул. Три уши 6 тел: (+359 2) 937 09 45; факс: (+359 2) 937 09 46 http://www.bse-sofia.bg; e-mail: bse@bse-sofia.bg Обобщена статистика Пазарна капитализация

Подробно

May-2019.indd

May-2019.indd МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА 1000, ул. Три уши 6 тел: (+359 2) 937 09 45; факс: (+359 2) 937 09 46 http://www.bse-sofia.bg; e-mail: bse@bse-sofia.bg Обобщена статистика Пазарна капитализация

Подробно

January-2019.indd

January-2019.indd МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА 1000, ул. Три уши 6 тел: (+359 2) 937 09 45; факс: (+359 2) 937 09 46 http://www.bse-sofia.bg; e-mail: bse@bse-sofia.bg Обобщена статистика Пазарна капитализация

Подробно