Splitove Burgas2.txt - Notepad

Размер: px
Започни от страница:

Download "Splitove Burgas2.txt - Notepad"

Препис

1 Купа,,Бургас" понеделник :09 Split time results Ден MT2003 Stephan Krдmer Pl Stno Name Time М21E (5) 3.2 km 25 C 1(34) 2(47) 3(52) 4(54) 5(57) 6(56) 7(53) 8(52) 9(61) 10(60) 11(64) 12(65) 13(63) 14(69) 15(67) 16(70) 17(71) 18(72) 19(73) 20(78) 21(82) 22(62) 23(59) 24(42) 25(100) F 1 Георгиев, Георги 33:23 1:08 2:04 3:02 4:26 5:17 5:33 6:37 7:36 8:24 9:53 12:01 13:56 16:01 17:51 Вариант 5 Търговище 1:08 0:56 0:58 1:24 0:51 0:16 1:04 0:59 0:48 1:29 2:08 1:55 2:05 1:50 18:57 21:08 21:59 22:47 24:21 25:29 26:30 29:30 30:26 32:42 33:06 33:23 1:06 2:11 0:51 0:48 1:34 1:08 1:01 3:00 0:56 2:16 0:24 0:17 2 Карамишев, Борис 34:50 1:44 2:39 3:27 4:37 7:45 7:53 8:59 9:54 10:41 12:11 13:52 15:01 16:39 17:51 Дрийм тийм София 1:44 0:55 0:48 1:10 3:08 0:08 1:06 0:55 0:47 1:30 1:41 1:09 1:38 1:12 19:04 20:40 23:18 23:53 25:12 26:47 28:02 30:55 31:52 34:06 34:32 34:50 1:13 1:36 2:38 0:35 1:19 1:35 1:15 2:53 0:57 2:14 0:26 0:18 3 Ненов, Камен 44:05 1:21 2:27 3:27 4:25 5:33 5:57 8:05 8:46 10:23 12:22 16:21 17:46 19:31 20:55 Вариант 5 Търговище 1:21 1:06 1:00 0:58 1:08 0:24 2:08 0:41 1:37 1:59 3:59 1:25 1:45 1:24 22:11 25:29 26:16 26:55 28:07 30:13 32:46 38:58 40:09 43:15 43:41 44:05 1:16 3:18 0:47 0:39 1:12 2:06 2:33 6:12 1:11 3:06 0:26 0:24 4 Александър, Александров 46:30 1:06 1:55 2:53 4:32 6:29 6:42 8:22 9:13 9:51 11:09 27:31 28:28 29:46 31:00 Вариант 5 Търговище 1:06 0:49 0:58 1:39 1:57 0:13 1:40 0:51 0:38 1:18 16:22 0:57 1:18 1:14 32:10 33:33 34:49 35:24 37:19 38:19 39:49 43:14 43:54 45:51 46:13 46:30 1:10 1:23 1:16 0:35 1:55 1:00 1:30 3:25 0:40 1:57 0:22 0:17 5 Тренировка, Тренировка 55:03 5:14 6:10 7:03 8:50 15:39 15:48 16:36 17:39 22:00 25:34 27:27 29:02 30:47 32:13 Инд, Състезател 5:14 0:56 0:53 1:47 6:49 0:09 0:48 1:03 4:21 3:34 1:53 1:35 1:45 1:26 34:56 36:44 37:22 38:32 39:33 44:40 46:03 50:26 51:39 54:20 54:41 55:03 2:43 1:48 0:38 1:10 1:01 5:07 1:23 4:23 1:13 2:41 0:21 0:22 Ж21E (5) 3.2 km 25 C 1(34) 2(47) 3(52) 4(54) 5(57) 6(56) 7(53) 8(52) 9(61) 10(60) 11(64) 12(65) 13(63) 14(69) 15(67) 16(70) 17(71) 18(72) 19(73) 20(78) 21(82) 22(62) 23(59) 24(42) 25(100) F 1 Сталева, Десислава 39:44 1:16 2:08 3:14 5:33 8:18 8:28 9:26 10:09 10:53 12:27 14:50 16:09 17:48 20:36 Академик Варна 1:16 0:52 1:06 2:19 2:45 0:10 0:58 0:43 0:44 1:34 2:23 1:19 1:39 2:48 21:47 26:15 27:02 28:05 29:52 31:02 32:13 35:06 36:01 38:09 39:22 39:44 1:11 4:28 0:47 1:03 1:47 1:10 1:11 2:53 0:55 2:08 1:13 0:22 2 Желязкова, Веселина 42:17 1:49 3:02 4:16 5:15 6:32 6:51 8:01 8:57 9:51 11:24 13:54 14:53 17:07 18:51 Диана Ямбол 1:49 1:13 1:14 0:59 1:17 0:19 1:10 0:56 0:54 1:33 2:30 0:59 2:14 1:44 20:02 24:23 25:42 27:17 29:00 32:00 33:36 37:38 39:10 41:23 41:57 42:17 1:11 4:21 1:19 1:35 1:43 3:00 1:36 4:02 1:32 2:13 0:34 0:20 3 Каназирева, Денница 42:40 1:18 3:49 5:00 8:46 10:10 10:29 11:36 12:38 13:34 15:35 18:00 18:57 21:12 22:46 Диана Ямбол 1:18 2:31 1:11 3:46 1:24 0:19 1:07 1:02 0:56 2:01 2:25 0:57 2:15 1:34 24:08 27:08 27:52 28:44 30:15 32:15 33:41 36:59 39:39 41:52 42:19 42:40 2:37 1:22 3:00 0:44 0:52 1:31 2:00 1:26 3:18 2:40 2:13 0:27 0:21 *45 4 Чолакова, Венета 44:09 1:39 2:41 5:17 7:18 8:37 8:55 9:57 10:56 11:49 13:21 15:54 16:51 19:11 20:53 Диана Ямбол 1:39 1:02 2:36 2:01 1:19 0:18 1:02 0:59 0:53 1:32 2:33 0:57 2:20 1:42 22:05 26:18 27:46 29:22 30:58 34:04 35:40 39:42 41:07 43:25 43:50 44:09 1:12 4:13 1:28 1:36 1:36 3:06 1:36 4:02 1:25 2:18 0:25 0:19 5 Ендарова, Виолета 1:10:08 2:27 4:11 7:02 9:30 13:32 13:45 15:40 17:23 19:06 23:55 26:20 27:16 28:54 30:46 Дрийм тийм София 2:27 1:44 2:51 2:28 4:02 0:13 1:55 1:43 1:43 4:49 2:25 0:56 1:38 1:52 32:08 35:17 37:43 39:05 41:40 57:25 58:59 1:03:46 1:04:56 1:09:01 1:09:39 1:10:08 1:22 3:09 2:26 1:22 2:35 15:45 1:34 4:47 1:10 4:05 0:38 0:29 М12 (7) 1.4 km 12 C 1(31) 2(34) 3(50) 4(53) 5(54) 6(52) 7(61) 8(35) 9(37) 10(39) 11(41) 12(100) F 1 Нейчев, Валентин 19:33 1:15 2:04 3:36 5:13 6:31 7:26 11:33 13:36 15:59 16:48 18:10 19:17 19:33 Диана Ямбол 1:15 0:49 1:32 1:37 1:18 0:55 4:07 2:03 2:23 0:49 1:22 1:07 0:16 2 Котков, Тома 21:34 2:34 3:27 5:24 7:11 7:56 9:10 10:01 13:44 17:48 18:51 20:12 21:16 21:34 Дрийм тийм София 2:34 0:53 1:57 1:47 0:45 1:14 0:51 3:43 4:04 1:03 1:21 1:04 0:18 3 Добромиров, Михаил 22:36 1:02 4:31 6:22 8:15 8:49 10:09 10:48 14:44 18:44 19:44 21:08 22:20 22:36 Page 1

2 Узана Габрово 1:02 3:29 1:51 1:53 0:34 1:20 0:39 3:56 4:00 1:00 1:24 1:12 0:16 4 Павлов, Александър 23:39 1:10 2:35 5:31 7:57 8:49 10:37 11:45 15:41 19:48 20:42 22:11 23:20 23:39 Диана Ямбол 1:10 1:25 2:56 2:26 0:52 1:48 1:08 3:56 4:07 0:54 1:29 1:09 0:19 5 Вътов, Стилиян 24:38 1:24 3:43 6:35 8:59 9:57 11:41 12:55 16:54 20:46 21:51 23:16 24:15 24:38 Дрийм тийм София 1:24 2:19 2:52 2:24 0:58 1:44 1:14 3:59 3:52 1:05 1:25 0:59 0:23 16:14 *59 6 Петков, Йоан 26:36 2:16 3:05 4:47 12:09 12:49 14:09 14:52 18:54 22:44 23:46 25:09 26:16 26:36 КомпасКрос Русе 2:16 0:49 1:42 7:22 0:40 1:20 0:43 4:02 3:50 1:02 1:23 1:07 0:20 7 Бочуков, Теодор 29:03 1:33 2:24 4:19 6:16 7:00 11:52 13:37 18:08 24:25 26:04 27:29 28:44 29:03 Диана Ямбол 1:33 0:51 1:55 1:57 0:44 4:52 1:45 4:31 6:17 1:39 1:25 1:15 0:19 М14 (3) 2.3 km 18 C 1 Миланов, Манол 21:06 1:19 2:23 3:23 4:50 5:13 6:00 7:07 9:43 11:10 12:18 13:20 13:51 15:31 17:02 Сър.гораА2 Стара Загора 1:19 1:04 1:00 1:27 0:23 0:47 1:07 2:36 1:27 1:08 1:02 0:31 1:40 1:31 17:40 18:25 20:10 20:43 21:06 0:38 0:45 1:45 0:33 0:23 2 Манчев, Емануел 30:52 1:54 2:57 4:05 6:23 11:20 12:22 13:18 16:01 17:53 18:56 20:16 21:00 22:53 24:14 Диана Ямбол 1:54 1:03 1:08 2:18 4:57 1:02 0:56 2:43 1:52 1:03 1:20 0:44 1:53 1:21 24:56 27:44 30:11 30:35 30:52 0:42 2:48 2:27 0:24 0:17 3 Николов, Деян 48:40 2:39 5:01 6:56 10:00 10:31 11:49 13:33 19:27 23:26 25:41 27:22 28:33 39:23 42:02 Диана Ямбол 2:39 2:22 1:55 3:04 0:31 1:18 1:44 5:54 3:59 2:15 1:41 1:11 10:50 2:39 44:43 45:42 47:52 48:16 48:40 2:41 0:59 2:10 0:24 0:24 М18 (1) 3.1 km 25 C 1 Каравасилев, Георги 30:19 0:47 1:48 2:57 3:49 4:33 4:45 5:50 7:01 7:43 10:00 11:57 12:37 13:37 14:31 Сър.гораА2 Стара Загора 0:47 1:01 1:09 0:52 0:44 0:12 1:05 1:11 0:42 2:17 1:57 0:40 1:00 0:54 15:25 16:18 17:38 18:15 19:45 23:37 24:35 27:15 27:25 29:33 29:57 30:19 0:54 0:53 1:20 0:37 1:30 3:52 0:58 2:40 0:10 2:08 0:24 0:22 М35 (10) 3.2 km 25 C 1(34) 2(47) 3(52) 4(54) 5(57) 6(56) 7(53) 8(52) 9(61) 10(60) 11(64) 12(65) 13(63) 14(69) 15(67) 16(70) 17(71) 18(72) 19(73) 20(78) 21(82) 22(62) 23(59) 24(42) 25(100) F 1 Николов, Даниел 31:22 1:09 1:58 3:44 4:40 5:43 5:55 7:35 8:46 9:20 10:47 12:55 13:38 14:53 16:00 Бегун Варна 1:09 0:49 1:46 0:56 1:03 0:12 1:40 1:11 0:34 1:27 2:08 0:43 1:15 1:07 17:52 20:14 21:04 21:46 22:51 23:42 24:47 27:16 28:37 30:43 31:01 31:22 1:52 2:22 0:50 0:42 1:05 0:51 1:05 2:29 1:21 2:06 0:18 0:21 2 Терзиев, Ташо 31:49 1:03 1:55 2:49 3:54 4:43 4:52 6:02 6:42 7:19 8:35 10:36 12:20 13:28 14:41 Сър.гораА2 Стара Загора 1:03 0:52 0:54 1:05 0:49 0:09 1:10 0:40 0:37 1:16 2:01 1:44 1:08 1:13 16:20 17:47 18:35 21:53 23:50 25:12 26:12 28:25 29:22 31:14 31:33 31:49 1:39 1:27 0:48 3:18 1:57 1:22 1:00 2:13 0:57 1:52 0:19 0:16 3 Дачев, Стоян 32:54 1:15 2:08 2:58 4:30 6:47 6:57 8:35 9:32 10:12 11:30 13:44 14:34 16:27 17:34 Узана Габрово 1:15 0:53 0:50 1:32 2:17 0:10 1:38 0:57 0:40 1:18 2:14 0:50 1:53 1:07 18:42 21:06 21:55 22:45 23:49 24:35 25:42 28:26 29:44 32:08 32:35 32:54 1:08 2:24 0:49 0:50 1:04 0:46 1:07 2:44 1:18 2:24 0:27 0:19 4 Йорданов, Пламен 33:41 3:30 4:10 5:02 5:52 7:26 7:43 8:35 9:24 10:10 12:17 14:00 14:43 15:59 17:16 Дрийм тийм София 3:30 0:40 0:52 0:50 1:34 0:17 0:52 0:49 0:46 2:07 1:43 0:43 1:16 1:17 18:18 19:44 20:29 22:47 24:53 27:02 28:03 30:26 31:12 33:05 33:23 33:41 1:02 1:26 0:45 2:18 2:06 2:09 1:01 2:23 0:46 1:53 0:18 0:18 5 Нинов, Симеон 34:27 1:02 2:28 3:19 4:12 5:20 5:30 6:57 8:04 8:48 12:49 15:16 16:00 17:28 19:25 Дрийм тийм София 1:02 1:26 0:51 0:53 1:08 0:10 1:27 1:07 0:44 4:01 2:27 0:44 1:28 1:57 20:24 21:49 22:35 24:21 25:20 26:11 27:23 30:54 31:37 33:53 34:12 34:27 0:59 1:25 0:46 1:46 0:59 0:51 1:12 3:31 0:43 2:16 0:19 0:15 6 Казус, Станислав 35:40 1:59 2:58 4:10 5:07 6:22 6:37 7:49 8:42 9:26 11:04 13:05 13:55 15:28 16:55 Академик Варна 1:59 0:59 1:12 0:57 1:15 0:15 1:12 0:53 0:44 1:38 2:01 0:50 1:33 1:27 18:54 20:09 23:55 24:33 25:39 26:42 28:07 30:58 32:02 34:20 35:12 35:40 21:26 Page 2

3 1:59 1:15 3:46 0:38 1:06 1:03 1:25 2:51 1:04 2:18 0:52 0:28 *72 7 А. Новаков, Костадин 38:20 1:29 2:32 3:30 6:26 7:31 7:43 8:53 9:36 10:19 11:56 13:58 15:29 16:52 19:56 СиниКамъни Сливен 1:29 1:03 0:58 2:56 1:05 0:12 1:10 0:43 0:43 1:37 2:02 1:31 1:23 3:04 21:24 22:58 23:43 26:56 29:02 30:24 31:26 33:55 35:11 37:35 37:56 38:20 1:28 1:34 0:45 3:13 2:06 1:22 1:02 2:29 1:16 2:24 0:21 0:24 8 Алексиев, Виделин 54:50 1:46 3:07 5:00 6:04 7:24 7:40 8:49 10:27 13:46 15:34 20:21 21:27 25:20 26:51 СиниКамъни Сливен 1:46 1:21 1:53 1:04 1:20 0:16 1:09 1:38 3:19 1:48 4:47 1:06 3:53 1:31 29:35 31:34 33:18 34:15 38:15 42:17 43:46 47:19 48:39 53:49 54:23 54:50 2:44 1:59 1:44 0:57 4:00 4:02 1:29 3:33 1:20 5:10 0:34 0:27 9 Жеков, Жеко 1:11:16 2:28 4:02 5:15 6:36 9:11 9:52 11:08 12:35 14:51 17:27 23:10 25:31 32:56 40:36 Диана Ямбол 2:28 1:34 1:13 1:21 2:35 0:41 1:16 1:27 2:16 2:36 5:43 2:21 7:25 7:40 44:57 48:24 50:26 52:45 55:13 57:01 1:00:32 1:05:20 1:06:39 1:09:55 1:10:53 1:11:16 4:21 3:27 2:02 2:19 2:28 1:48 3:31 4:48 1:19 3:16 0:58 0:23 Пеев, Пламен mp 1:21 2:09 3:01 4:31 6:29 6:48 8:01 8:47 9: :17 14:56 16:33 19:28 Узана Габрово 1:21 0:48 0:52 1:30 1:58 0:19 1:13 0:46 0:43 4:47 0:39 1:37 2:55 20:23 21:55 22:26 23:55 24:44 27:14 28:07 31:29 32:08 34:01 34:21 34:42 11:11 0:55 1:32 0:31 1:29 0:49 2:30 0:53 3:22 0:39 1:53 0:20 0:21 *62 М40 (6) 3.1 km 25 C 1 Георгиев, Георги 31:08 0:56 2:19 3:44 4:47 5:56 6:12 7:13 7:58 8:49 11:15 13:08 14:05 15:39 16:45 Диана Ямбол 0:56 1:23 1:25 1:03 1:09 0:16 1:01 0:45 0:51 2:26 1:53 0:57 1:34 1:06 17:20 18:26 20:10 20:57 22:37 24:08 25:17 28:09 28:21 30:26 30:46 31:08 0:35 1:06 1:44 0:47 1:40 1:31 1:09 2:52 0:12 2:05 0:20 0:22 2 Миланов, Милен 31:49 0:46 1:54 3:03 4:19 5:24 5:35 6:39 7:22 8:00 9:39 10:43 11:25 12:40 13:32 Сър.гораА2 Стара Загора 0:46 1:08 1:09 1:16 1:05 0:11 1:04 0:43 0:38 1:39 1:04 0:42 1:15 0:52 14:17 15:20 18:04 18:59 20:41 21:33 22:48 28:18 28:32 30:41 31:28 31:49 0:45 1:03 2:44 0:55 1:42 0:52 1:15 5:30 0:14 2:09 0:47 0:21 3 Драгоев, Милен 32:41 0:50 2:00 3:08 4:23 5:12 5:24 6:36 7:24 8:09 10:17 11:42 12:31 14:37 15:28 Диана Ямбол 0:50 1:10 1:08 1:15 0:49 0:12 1:12 0:48 0:45 2:08 1:25 0:49 2:06 0:51 15:57 16:58 19:11 20:00 21:47 22:46 23:54 29:29 29:37 31:46 32:22 32:41 0:29 1:01 2:13 0:49 1:47 0:59 1:08 5:35 0:08 2:09 0:36 0:19 4 Костадин, Новаков 39:29 0:40 6:35 7:30 9:29 10:28 10:43 11:33 12:34 13:14 15:12 16:49 17:43 19:23 20:35 СиниКамъни Сливен 0:40 5:55 0:55 1:59 0:59 0:15 0:50 1:01 0:40 1:58 1:37 0:54 1:40 1:12 21:14 22:18 24:14 25:18 29:29 30:26 31:34 36:25 36:37 38:41 39:07 39:29 0:39 1:04 1:56 1:04 4:11 0:57 1:08 4:51 0:12 2:04 0:26 0:22 5 Николов, Диян 58:16 3:50 5:40 7:13 8:56 10:17 11:06 12:37 13:26 14:32 17:43 21:13 22:30 27:17 29:31 Вариант 5 Търговище 3:50 1:50 1:33 1:43 1:21 0:49 1:31 0:49 1:06 3:11 3:30 1:17 4:47 2:14 30:23 32:10 34:52 37:26 39:52 45:07 46:51 52:10 54:08 57:07 57:46 58:16 0:52 1:47 2:42 2:34 2:26 5:15 1:44 5:19 1:58 2:59 0:39 0:30 Христов, Емил mp 1:12 7:40 10:01 11:51 13:24 14:16 16:20 17:27 18:32 21:59 25:53 28: Диана Ямбол 1:12 6:28 2:21 1:50 1:33 0:52 2:04 1:07 1:05 3:27 3:54 3: :02: :11:01 1:13: :21:51 1:22:11 33:23 8:40 2:12 8:38 0:20 М45 (5) 3.1 km 25 C 1 Илиев, Слав 40:28 0:52 2:13 3:51 6:07 10:05 10:28 11:35 12:50 13:50 16:13 17:55 19:16 20:50 21:49 Компас Раднево 0:52 1:21 1:38 2:16 3:58 0:23 1:07 1:15 1:00 2:23 1:42 1:21 1:34 0:59 22:35 23:47 26:32 27:39 29:43 32:18 33:40 36:47 37:03 39:30 40:01 40:28 0:46 1:12 2:45 1:07 2:04 2:35 1:22 3:07 0:16 2:27 0:31 0:27 2 Рачев, Володя 41:29 0:55 2:03 3:29 5:25 6:26 7:21 8:41 9:37 10:24 12:34 15:48 16:37 19:11 20:04 Сър.гораА2 Стара Загора 0:55 1:08 1:26 1:56 1:01 0:55 1:20 0:56 0:47 2:10 3:14 0:49 2:34 0:53 20:36 21:36 24:23 26:43 28:02 31:13 32:22 37:12 37:59 40:35 40:56 41:29 17:41 0:32 1:00 2:47 2:20 1:19 3:11 1:09 4:50 0:47 2:36 0:21 0:33 *67 37:40 *35 3 Колев, Николай 43:30 2:11 3:44 5:12 6:52 9:21 9:36 11:04 11:55 12:55 15:06 17:23 18:55 21:38 23:07 Компас Раднево 2:11 1:33 1:28 1:40 2:29 0:15 1:28 0:51 1:00 2:11 2:17 1:32 2:43 1:29 23:54 26:23 29:45 30:56 33:25 34:40 36:11 40:06 40:19 42:37 43:06 43:30 0:47 2:29 3:22 1:11 2:29 1:15 1:31 3:55 0:13 2:18 0:29 0:24 Page 3

4 4 Костадинов, Станислав 46:14 0:59 3:23 4:34 5:49 8:28 8:43 10:57 11:49 12:51 16:08 17:52 18:43 20:24 22:13 Дрийм тийм София 0:59 2:24 1:11 1:15 2:39 0:15 2:14 0:52 1:02 3:17 1:44 0:51 1:41 1:49 23:22 24:59 27:33 29:34 31:42 32:50 34:17 41:59 42:17 45:27 45:56 46:14 1:09 1:37 2:34 2:01 2:08 1:08 1:27 7:42 0:18 3:10 0:29 0:18 5 Кашев, Мирослав 1:24:16 2:01 5:00 7:40 10:44 16:08 16:40 18: :33 25:47 28:57 33:24 42:12 43:53 Добротица Добрич 2:01 2:59 2:40 3:04 5:24 0:32 2:17 2:36 4:14 3:10 4:27 8:48 1:41 45:14 47:49 52:09 55:18 1:05:26 1:07:41 1:10:11 1:17:28 1:18:03 1:22:17 1:23:23 1:24:16 31:40 1:21 2:35 4:20 3:09 10:08 2:15 2:30 7:17 0:35 4:14 1:06 0:53 *67 М50 (2) 2.8 km 24 C 1 Величков, Румен 41:17 0:59 3:29 4:42 6:15 7:28 7:48 10:33 11:37 13:21 15:16 18:46 20:07 21:09 22:22 Дрийм тийм София 0:59 2:30 1:13 1:33 1:13 0:20 2:45 1:04 1:44 1:55 3:30 1:21 1:02 1:13 22:57 24:03 25:59 33:12 33:44 35:07 36:23 38:36 40:34 40:59 41:17 0:35 1:06 1:56 7:13 0:32 1:23 1:16 2:13 1:58 0:25 0:18 2 Тонев, Тончо 57:03 1:16 3:10 4:20 5:44 13:43 13:57 21:42 24:36 28:32 30:49 35:20 37:20 38:34 40:21 Кракра Перник 1:16 1:54 1:10 1:24 7:59 0:14 7:45 2:54 3:56 2:17 4:31 2:00 1:14 1:47 41:05 42:32 43:42 45:35 47:07 48:49 50:46 53:02 56:07 56:43 57:03 13:11 17:12 0:44 1:27 1:10 1:53 1:32 1:42 1:57 2:16 3:05 0:36 0:20 *56 *54 М55 (4) 2.8 km 24 C 1 Медарев, Иван 43:56 1:28 5:22 6:38 7:56 9:11 9:32 11:57 12:46 14:54 16:35 20:55 22:31 23:17 24:37 Темпо Варна 1:28 3:54 1:16 1:18 1:15 0:21 2:25 0:49 2:08 1:41 4:20 1:36 0:46 1:20 25:11 26:05 26:51 33:18 35:36 36:40 38:18 40:13 43:08 43:33 43:56 0:34 0:54 0:46 6:27 2:18 1:04 1:38 1:55 2:55 0:25 0:23 2 Димов, Кръстьо 52:13 1:46 3:34 4:58 6:23 7:28 7:40 10:04 11:04 12:59 14:33 19:54 20:56 21:47 23:14 Темпо Варна 1:46 1:48 1:24 1:25 1:05 0:12 2:24 1:00 1:55 1:34 5:21 1:02 0:51 1:27 23:55 24:53 30:29 31:21 34:04 36:49 38:55 48:44 51:02 51:40 52:13 0:41 0:58 5:36 0:52 2:43 2:45 2:06 9:49 2:18 0:38 0:33 Андреев, Стамен mp 1:34 4:56 5:57 7:04 8:30 8:44 11:48 12:37 14:17 15:49 19:47 21:13 22:03 23:26 КомпасКрос Русе 1:34 3:22 1:01 1:07 1:26 0:14 3:04 0:49 1:40 1:32 3:58 1:26 0:50 1:23 24:03 25:05 25:46 27: :08 31:19 38:24 40:39 41:14 41:51 34:58 0:37 1:02 0:41 2:01 1:21 2:11 7:05 2:15 0:35 0:37 *60 Димитров, Стефан mp 2:43 4:16 5:19 6:41 9:05 9: :00 16:20 17:33 20:44 22:13 23:14 24:30 КомпасКрос Русе 2:43 1:33 1:03 1:22 2:24 0:46 4:09 2:20 1:13 3:11 1:29 1:01 1:16 25:05 26:00 26:50 33:45 36:39 37:50 39:36 41:34 43:14 43:48 44:14 11:22 0:35 0:55 0:50 6:55 2:54 1:11 1:46 1:58 1:40 0:34 0:26 *54 М60 (5) 2.3 km 18 C 1 Видинов, Георги 23:14 1:40 2:51 4:02 5:23 5:58 6:55 7:51 10:36 12:20 13:27 14:43 15:20 17:24 18:40 ТЕА София 1:40 1:11 1:11 1:21 0:35 0:57 0:56 2:45 1:44 1:07 1:16 0:37 2:04 1:16 19:52 20:25 22:01 22:50 23:14 1:12 0:33 1:36 0:49 0:24 2 Танев, Танъо 24:19 2:53 3:56 5:03 6:36 7:05 7:56 8:57 11:36 13:26 14:34 15:41 16:15 18:34 19:46 Орл.Гнездо Казанлък 2:53 1:03 1:07 1:33 0:29 0:51 1:01 2:39 1:50 1:08 1:07 0:34 2:19 1:12 21:01 21:38 23:06 23:57 24:19 1:15 0:37 1:28 0:51 0:22 3 Колев, Николай 25:29 3:56 5:02 6:14 7:25 8:02 8:59 10:00 13:01 14:54 16:05 17:16 18:01 20:22 21:26 ТЕА София 3:56 1:06 1:12 1:11 0:37 0:57 1:01 3:01 1:53 1:11 1:11 0:45 2:21 1:04 22:11 22:44 24:22 24:59 25:29 0:45 0:33 1:38 0:37 0:30 4 Нейчев, Тончо 27:23 1:37 2:55 3:58 5:12 6:41 7:33 8:27 11:14 15:35 16:47 18:10 18:44 21:49 22:51 Орл.Гнездо Казанлък 1:37 1:18 1:03 1:14 1:29 0:52 0:54 2:47 4:21 1:12 1:23 0:34 3:05 1:02 23:52 24:34 26:09 26:54 27:23 1:01 0:42 1:35 0:45 0:29 5 Симов, Йордан 28:59 2:10 3:33 5:09 6:28 7:10 8:11 9:45 13:13 16:36 18:08 19:13 19:57 22:05 23:18 Page 4

5 Вариант 5 Търговище 2:10 1:23 1:36 1:19 0:42 1:01 1:34 3:28 3:23 1:32 1:05 0:44 2:08 1:13 24:07 26:03 28:06 28:36 28:59 0:49 1:56 2:03 0:30 0:23 М65 (5) 2.3 km 18 C 1 Каменов, Кирил 25:02 1:27 2:33 3:49 5:28 6:01 6:51 7:42 10:38 12:12 14:25 15:20 15:56 17:56 19:06 ТЕА София 1:27 1:06 1:16 1:39 0:33 0:50 0:51 2:56 1:34 2:13 0:55 0:36 2:00 1:10 19:46 21:57 24:06 24:35 25:02 0:40 2:11 2:09 0:29 0:27 2 Йорданов, Матей 26:06 1:48 3:05 4:23 6:29 6:59 7:57 8:47 13:09 14:57 15:56 17:04 17:47 19:55 20:54 Сър.гораА2 Стара Загора 1:48 1:17 1:18 2:06 0:30 0:58 0:50 4:22 1:48 0:59 1:08 0:43 2:08 0:59 21:40 22:21 24:55 25:41 26:06 0:46 0:41 2:34 0:46 0:25 3 Георгиев, Атанас 30:32 1:51 3:17 4:35 6:28 7:01 8:10 9:20 14:49 18:05 19:31 20:47 22:27 24:44 26:17 БФО София 1:51 1:26 1:18 1:53 0:33 1:09 1:10 5:29 3:16 1:26 1:16 1:40 2:17 1:33 27:18 28:02 29:40 30:08 30:32 1:01 0:44 1:38 0:28 0:24 4 Илчев, Петър 41:46 2:01 3:26 4:59 7:06 7:31 8:42 9:44 12:36 16:13 17:20 18:35 20:16 25:22 32:45 Сър.гораА2 Стара Загора 2:01 1:25 1:33 2:07 0:25 1:11 1:02 2:52 3:37 1:07 1:15 1:41 5:06 7:23 37:15 38:36 40:38 41:13 41:46 4:30 1:21 2:02 0:35 0:33 5 Димитров, Димитър 42:55 2:52 4:39 6:07 8: :46 12:19 18:40 21:42 23:35 25:37 26:50 31:24 33:48 Хеброс Димитровград 2:52 1:47 1:28 2:23 2:16 1:33 6:21 3:02 1:53 2:02 1:13 4:34 2:24 38:27 39:48 41:51 42:27 42:55 7:50 4:39 1:21 2:03 0:36 0:28 *53 Ж12 (7) 1.4 km 12 C 1(31) 2(34) 3(50) 4(53) 5(54) 6(52) 7(61) 8(35) 9(37) 10(39) 11(41) 12(100) F 1 Генова, Паолина 20:39 0:59 3:36 5:36 8:39 9:46 10:52 12:06 15:49 16:57 17:39 18:49 20:18 20:39 Дрийм тийм София 0:59 2:37 2:00 3:03 1:07 1:06 1:14 3:43 1:08 0:42 1:10 1:29 0:21 2 Драгоева, Цветомила 20:43 1:01 1:43 3:35 6:16 6:46 7:52 9:00 14:17 15:23 15:57 19:16 20:17 20:43 Диана Ямбол 1:01 0:42 1:52 2:41 0:30 1:06 1:08 5:17 1:06 0:34 3:19 1:01 0:26 17:33 *42 3 Костадинова, Илона 23:33 1:46 2:43 5:39 10:48 11:50 13:51 14:57 18:49 19:54 20:33 21:47 23:11 23:33 Дрийм тийм София 1:46 0:57 2:56 5:09 1:02 2:01 1:06 3:52 1:05 0:39 1:14 1:24 0:22 4 Георгиева, Ния 25:29 1:03 2:11 3:33 9:28 10:47 11:55 16:07 21:46 22:33 23:17 24:12 25:11 25:29 Диана Ямбол 1:03 1:08 1:22 5:55 1:19 1:08 4:12 5:39 0:47 0:44 0:55 0:59 0:18 5 Йорданова, Десислава 26:39 2:15 3:10 12:18 14:40 15:41 16:53 18:05 21:48 22:57 23:39 24:50 26:17 26:39 Дрийм тийм София 2:15 0:55 9:08 2:22 1:01 1:12 1:12 3:43 1:09 0:42 1:11 1:27 0:22 6 Добрева, Дебора 28:25 4:37 5:05 6:28 12:39 13:39 14:44 19:05 24:39 25:24 26:04 27:06 28:04 28:25 Диана Ямбол 4:37 0:28 1:23 6:11 1:00 1:05 4:21 5:34 0:45 0:40 1:02 0:58 0:21 7 Алексиева, Диана 1:11:35 6:55 13:46 16:13 21:06 22:09 26:48 40:57 54:49 1:04:43 1:06:35 1:09:19 1:11:11 1:11:35 СиниКамъни Сливен 6:55 6:51 2:27 4:53 1:03 4:39 14:09 13:52 9:54 1:52 2:44 1:52 0:24 Ж14 (7) 1.5 km 13 C 1(32) 2(47) 3(53) 4(54) 5(52) 6(61) 7(60) 8(62) 9(35) 10(37) 11(39) 12(42) 13(100) F 1 Симеонова, Невена 23:12 1:04 3:05 7:14 7:51 9:31 10:16 11:54 13:20 16:44 17:32 20:10 21:54 22:53 23:12 Бегун Варна 1:04 2:01 4:09 0:37 1:40 0:45 1:38 1:26 3:24 0:48 2:38 1:44 0:59 0:19 2 Янкова, Ивелина 26:16 1:51 3:39 14:10 14:40 16:14 16:59 20:00 21:05 22:10 23:02 24:00 25:26 25:56 26:16 Сър.гораА2 Стара Загора 1:51 1:48 10:31 0:30 1:34 0:45 3:01 1:05 1:05 0:52 0:58 1:26 0:30 0:20 3 Колева, Пламена 26:35 0:55 3:34 9:55 10:50 12:30 13:26 15:04 16:20 19:41 20:32 23:08 25:09 26:14 26:35 Диана Ямбол 0:55 2:39 6:21 0:55 1:40 0:56 1:38 1:16 3:21 0:51 2:36 2:01 1:05 0:21 4 Чернаева, Васелина 26:54 1:28 4:11 10:07 11:09 12:06 13:06 17:57 19:07 20:02 22:37 23:36 26:06 26:33 26:54 Сър.гораА2 Стара Загора 1:28 2:43 5:56 1:02 0:57 1:00 4:51 1:10 0:55 2:35 0:59 2:30 0:27 0:21 5 Йончева, Илина 28:52 2:22 4:14 12:07 13:06 14:03 15:00 19:35 21:00 21:54 24:37 25:31 28:03 28:29 28:52 Сър.гораА2 Стара Загора 2:22 1:52 7:53 0:59 0:57 0:57 4:35 1:25 0:54 2:43 0:54 2:32 0:26 0:23 6 Аргирова, Теодора 32:51 1:59 4:16 7:58 8:54 10:44 12:09 16:45 18:12 19:09 27:30 29:06 31:49 32:30 32:51 Диана Ямбол 1:59 2:17 3:42 0:56 1:50 1:25 4:36 1:27 0:57 8:21 1:36 2:43 0:41 0:21 7 Гергана, Новакова 37:10 1:50 7:24 11:59 12:57 14:47 16:10 20:59 22:20 23:29 31:34 33:13 35:57 36:42 37:10 Page 5

6 СиниКамъни Сливен 1:50 5:34 4:35 0:58 1:50 1:23 4:49 1:21 1:09 8:05 1:39 2:44 0:45 0:28 Ж18 (2) 2.3 km 18 C 1 Янкова, Вероника 28:48 3:08 4:09 5:10 6:19 6:47 7:38 8:26 10:43 13:18 14:09 15:25 16:44 20:00 23:41 Сър.гораА2 Стара Загора 3:08 1:01 1:01 1:09 0:28 0:51 0:48 2:17 2:35 0:51 1:16 1:19 3:16 3:41 24:16 26:11 27:38 28:29 28:48 0:35 1:55 1:27 0:51 0:19 2 Димова, Маргарита 28:58 1:22 2:40 3:44 5:38 6:03 7:00 7:48 12:01 13:48 15:37 20:25 21:00 22:57 24:47 Сър.гораА2 Стара Загора 1:22 1:18 1:04 1:54 0:25 0:57 0:48 4:13 1:47 1:49 4:48 0:35 1:57 1:50 25:25 26:46 28:10 28:41 28:58 0:38 1:21 1:24 0:31 0:17 Ж35 (2) 3.1 km 25 C 1 Георгиева, Радина 41:24 1:02 2:38 4:11 6:21 9:55 10:14 11:53 12:52 13:55 15:49 19:12 20:18 22:26 23:31 Диана Ямбол 1:02 1:36 1:33 2:10 3:34 0:19 1:39 0:59 1:03 1:54 3:23 1:06 2:08 1:05 24:15 25:54 28:13 29:51 31:35 32:59 34:16 37:30 37:39 40:34 41:02 41:24 0:44 1:39 2:19 1:38 1:44 1:24 1:17 3:14 0:09 2:55 0:28 0:22 2 Кашева, Илияна 1:16:50 1:19 4:32 6:28 8:12 9:35 9:55 11:25 12:53 14:10 18:24 21:12 26:07 34:32 36:44 Добротица Добрич 1:19 3:13 1:56 1:44 1:23 0:20 1:30 1:28 1:17 4:14 2:48 4:55 8:25 2:12 38:03 40:14 44:54 48:11 58:16 1:00:35 1:02:53 1:10:18 1:10:49 1:15:07 1:16:17 1:16:50 24:15 1:19 2:11 4:40 3:17 10:05 2:19 2:18 7:25 0:31 4:18 1:10 0:33 *67 Ж40 (5) 2.8 km 24 C 1 Йорданова, Надя 40:01 1:19 2:52 3:52 8:43 10:50 11:07 13:23 14:18 16:16 17:44 20:58 22:08 22:47 24:13 Дрийм тийм София 1:19 1:33 1:00 4:51 2:07 0:17 2:16 0:55 1:58 1:28 3:14 1:10 0:39 1:26 25:14 26:03 28:32 29:41 32:47 33:53 35:17 37:10 39:09 39:40 40:01 1:01 0:49 2:29 1:09 3:06 1:06 1:24 1:53 1:59 0:31 0:21 2 Терзиева, Донка 41:02 1:45 3:55 4:55 9:46 13:02 13:12 15:24 16:34 18:09 18:59 22:02 23:11 24:01 25:17 Сър.гораА2 Стара Загора 1:45 2:10 1:00 4:51 3:16 0:10 2:12 1:10 1:35 0:50 3:03 1:09 0:50 1:16 26:23 27:11 29:24 30:48 33:45 34:56 36:21 38:16 40:05 40:41 41:02 1:06 0:48 2:13 1:24 2:57 1:11 1:25 1:55 1:49 0:36 0:21 3 Нанева, Валя 49:54 1:21 4:02 5:26 8:00 9:51 10:12 13:48 14:46 19:37 21:21 27:14 28:59 30:12 31:47 Вариант 5 Търговище 1:21 2:41 1:24 2:34 1:51 0:21 3:36 0:58 4:51 1:44 5:53 1:45 1:13 1:35 32:44 34:03 38:26 39:31 41:40 42:49 44:23 46:19 49:10 49:33 49:54 0:57 1:19 4:23 1:05 2:09 1:09 1:34 1:56 2:51 0:23 0:21 4 Илиева, Павлина 51:44 1:09 5:41 6:42 9:55 14:14 14:29 16:40 17:32 19:17 20:15 25:35 26:44 27:30 28:51 Компас Раднево 1:09 4:32 1:01 3:13 4:19 0:15 2:11 0:52 1:45 0:58 5:20 1:09 0:46 1:21 29:32 30:38 31:33 34:55 36:58 38:10 39:38 48:31 50:41 51:12 51:44 0:41 1:06 0:55 3:22 2:03 1:12 1:28 8:53 2:10 0:31 0:32 5 Миланова, Десислава 1:17:36 4:39 10:16 13:12 16:02 18:28 18:55 21:46 28:57 31:26 33:21 39:12 42:28 43:52 46:40 Сър.гораА2 Стара Загора 4:39 5:37 2:56 2:50 2:26 0:27 2:51 7:11 2:29 1:55 5:51 3:16 1:24 2:48 47:47 50:32 52:48 1:01:31 1:02:41 1:04:23 1:07:10 1:12:13 1:14:59 1:17:09 1:17:36 1:07 2:45 2:16 8:43 1:10 1:42 2:47 5:03 2:46 2:10 0:27 Ж45 (1) 2.8 km 24 C 1 Жечева, Мариана 40:29 1:09 2:49 4:18 5:46 6:59 7:18 9:50 10:42 13:12 14:32 21:22 22:18 23:28 25:38 Диана Ямбол 1:09 1:40 1:29 1:28 1:13 0:19 2:32 0:52 2:30 1:20 6:50 0:56 1:10 2:10 26:13 27:04 30:16 32:22 33:01 33:56 35:22 37:42 39:33 40:05 40:29 0:35 0:51 3:12 2:06 0:39 0:55 1:26 2:20 1:51 0:32 0:24 Page 6

7 Ж55 (2) 2.3 km 18 C 1 Йорданова, Лина 45:45 2:58 5:13 7:39 10:40 11:53 14:38 16:30 22:57 26:02 28:22 30:21 32:02 35:18 38:06 Сър.гораА2 Стара Загора 2:58 2:15 2:26 3:01 1:13 2:45 1:52 6:27 3:05 2:20 1:59 1:41 3:16 2:48 40:30 41:48 44:26 45:19 45:45 2:24 1:18 2:38 0:53 0:26 2 Димова, Петранка 53:53 4:53 7:30 9:32 12:10 13:32 15:23 16:51 22:47 26:36 28:57 35:41 36:45 42:48 45:33 Темпо Варна 4:53 2:37 2:02 2:38 1:22 1:51 1:28 5:56 3:49 2:21 6:44 1:04 6:03 2:45 47:47 48:56 52:10 53:10 53:53 2:14 1:09 3:14 1:00 0:43 М10 (7) Драгоев, Ивайло 5: F Диана Ямбол 1:00 2:10 3:09 4:36 5:35 5:58 1:00 1:10 0:59 1:27 0:59 0:23 1 Драгоев, Тервел 5: F Диана Ямбол 1:01 2:08 3:06 4:29 5:32 5:58 1:01 1:07 0:58 1:23 1:03 0:26 3 Тодоров, Георги 6: F Инд, Състезател 1:06 2:25 3:23 5:43 6:08 1:06 1:19 0:58 2:20 0:25 4 Новаков, Томас 6: F СиниКамъни Сливен 1:07 2:35 3:20 4:42 5:52 6:14 1:07 1:28 0:45 1:22 1:10 0:22 5 Желязков, Денислав 7: F Диана Ямбол 1:02 2:23 3:26 4:33 6:04 7:36 1:02 1:21 1:03 1:07 1:31 1:32 6 Танев, Кристиан 7: F Орл.Гнездо Казанлък 2:36 3:43 4:41 6:13 7:52 2:36 1:07 0:58 1:32 1:39 7 Новаков, Денис 12: F СиниКамъни Сливен 1:45 3:04 4:23 5:40 7:44 11:33 12:14 1:45 1:19 1:19 1:17 2:04 3:49 0:41 Ж10 (3) Димитрова, Радослава 7: F Компас Раднево 1:05 2:13 3:18 4:20 5:34 6:55 7:29 1:05 1:08 1:05 1:02 1:14 1:21 0:34 2 Алексиев, Никол 7: F СиниКамъни Сливен 1:14 2:31 3:39 4:25 5:53 7:10 7:44 1:14 1:17 1:08 0:46 1:28 1:17 0:34 3 Михайлова, Виктория 7: F Узана Габрово 1:05 2:09 3:05 3:52 5:31 7:00 7:46 1:05 1:04 0:56 0:47 1:39 1:29 0:46 Ж65 (1) Кръстева, Анка 36: F Инд, Състезател 2:55 5:48 9:49 11:06 13:36 15:36 20:49 23:08 28:07 30:45 33:03 35:30 36:17 36:45 2:55 2:53 4:01 1:17 2:30 2:00 5:13 2:19 4:59 2:38 2:18 2:27 0:47 0:28 Page 7

SplitsSG2012-sprint

SplitsSG2012-sprint Page 1 M10 (14) 1.0 km 7 C 1(55) 2(56) 3(57) 4(58) 5(59) 6(60) 7(48) 1 6 Тервел Драгоев 8:40 1:03 2:28 3:48 5:06 5:56 7:02 8:27 8:40 Диана Ямбол 1:03 1:25 1:20 1:18 0:50 1:06 1:25 0:13 2 8 Младен Георгиев

Подробно

SplitsStage-2VL-2013

SplitsStage-2VL-2013 Page 1 М21E (8) 5.9 km 170 m 24 C 1(50) 2(64) 3(31) 4(66) 5(33) 6(34) 7(45) 8(35) 9(36) 10(37) 11(38) 12(39) 13(32) 14(46) 15(40) 16(44) 17(60) 18(62) 19(42) 20(65) 21(53) 22(54) 23(48) 24(88) F 1 7 Теодор

Подробно

Splits-DP_Masters-2015_Long

Splits-DP_Masters-2015_Long Page 1 М35 (7) 5.9 km 210 m 16 C 1 6 Румен Котков 1:03:23 5:49 7:51 10:21 13:56 17:22 29:42 30:58 33:47 35:13 39:46 44:16 49:12 51:53 58:58 Валди София 5:49 2:02 2:30 3:35 3:26 12:20 1:16 2:49 1:26 4:33

Подробно

Results_DP_Masters-2012-RELAYS

Results_DP_Masters-2012-RELAYS Results Page 1 до 125 (8) 1 4 Бегун Варна 1:09:11 Даниел Николов 25:09 Калин Карачоров 22:52 Цветан Тодоров 21:10 2 1 Ловеч Ловеч 1:14:35 Павлина Генова 28:05 Румен Котков 24:19 Константин Василев 22:11

Подробно

Купа "Русе 2012" Щафета - Results file://c:\documents and Settings\MITKO\Desktop\Orienteering\rouse2012\relay.html Page 1 of Купа "Русе 2

Купа Русе 2012 Щафета - Results file://c:\documents and Settings\MITKO\Desktop\Orienteering\rouse2012\relay.html Page 1 of Купа Русе 2 Page 1 of 10 Купа "Русе 2012" Щафета вторник 18:53 Results created by OS2003 Stephan Krдmer 2007 Pl Stno Team Time Name YB Time М21,35E (12) 1 7 КомпасКрос Русе 1:39:52 Хюсеин Кехайов 16:13 Павел Георгиев

Подробно

Split time results - Спринт

Split time results - Спринт Page 1 М21Е (4) 3.4 km 60 m 14 C 1(33) 2(39) 3(43) 4(31) 5(40) 6(51) 7(41) 8(42) 9(44) 10(49) 11(36) 12(37) 13(38) 14(88) Finish 1 Божидар Куртев 20:26 1:58 0:00 (1) 2:34 0:00 (1) 3:50 0:00 (1) 5:16 0:00

Подробно

Splits_Begun-2den-2014

Splits_Begun-2den-2014 Page 1 М21E (8) 2.7 km 17 C 1(42) 2(45) 3(43) 4(40) 5(41) 6(36) 7(34) 8(32) 9(35) 10(38) 11(52) 12(51) 13(49) 14(50) 15(53) 16(54) 17(88) F 1 27 Стефан Аврамов 18:35 1:25 2:23 3:28 4:21 5:42 7:00 8:14

Подробно

Velikden Cup събота :22 Split time results Stage 1 MT2003 Stephan Krдmer 2007 Page 1 Pl Stno Name М21E (19) 20.0 km 21 m 24 C Time 1(46) 2

Velikden Cup събота :22 Split time results Stage 1 MT2003 Stephan Krдmer 2007 Page 1 Pl Stno Name М21E (19) 20.0 km 21 m 24 C Time 1(46) 2 Velikden Cup събота 11.4.2015 19:22 Split time results Stage 1 MT2003 Stephan Krдmer 2007 Page 1 М21E (19) 20.0 km 21 m 24 C 1(46) 2(47) 3(40) 4(48) 5(49) 6(50) 7(51) 8(34) 9(41) 10(52) 11(53) 12(54) 13(42)

Подробно

Splits_DrCup-middle-2013

Splits_DrCup-middle-2013 Page 1 М21E (10) 6.3 km 285 m 30 C 1(59) 2(56) 3(57) 4(58) 5(46) 6(47) 7(48) 8(49) 9(50) 10(54) 11(63) 12(64) 13(65) 14(34) 15(40) 16(39) 17(38) 18(103) 19(104) 20(96) 21(75) 22(76) 23(78) 24(80) 25(90)

Подробно

StartListSredna

StartListSredna Page 1 М21E (15) Ж21E (6) М12 (27) 4.9 km 200 m 19 C 1007825 Бойко Рачев Браун тим В.Търново 13:00:00 2013471 Мариян Ноев Бачо Киро- Дряново 13:02:00 412781 Станислав Колев СКО Хемус Троян 13:04:00 2034111

Подробно

Start list by classes

Start list by classes Page 1 M21E (8) W21E (5) M12 (16) M14 (24) 1 412721 Християн Маринов Север Плевен 14:00 2 2008631 Иван Банов Ловеч Ловеч 14:02 3 9999666 Ивайло Иванов Бегун Варна 14:04 4 9992222 Иван Сираков Вариант 5

Подробно

Split time results - Средна 2

Split time results - Средна 2 Page 1 М21Е (7) 4.7 km 15 C 1(31) 2(33) 3(34) 4(35) 5(36) 6(37) 7(38) 8(39) 9(40) 10(41) 11(32) 12(42) 13(43) 14(44) 15(88) 1 Живко Вичев 45:12 2:10 0:00 (1) 4:27 0:00 (1) 7:35 +0:29 (2) 12:41 +1:48 (2)

Подробно

Start list

Start list Page 1 М21E (17) 412913 Хюсеин Кехайов КомпасКрос Русе 17:30:24 412820 Мартин Василев Север Плевен 17:36:26 2008606 Андрей Абаджиев Браун тим В.Търново 17:49:23 1300008 Daniel Barkasz Craiova Universitatea

Подробно

Results

Results Page 1 М21E (17) 1 Иван Сираков Вариант 5 Търговище 17:28 0:00 2 Кирил Николов Бегун Варна 17:38 0:10 3 Апостол Атанасов Трапезица- В.Търново 18:19 0:51 4 Николай Димитров Браун тим В.Търново 18:55 1:27

Подробно

Перник 2015 събота г. 17:18 Results Купа "Кракра Пернишки" MT2003 Stephan Krдmer 2007 Page 1 Pl Name YB Club Time Diff. М21E (6) 5.8 km 200

Перник 2015 събота г. 17:18 Results Купа Кракра Пернишки MT2003 Stephan Krдmer 2007 Page 1 Pl Name YB Club Time Diff. М21E (6) 5.8 km 200 Перник 2015 събота 03.10.2015 г. 17:18 Results Купа "Кракра Пернишки" MT2003 Stephan Krдmer 2007 Page 1 М21E (6) 5.8 km 200 m 22 C 1 Теодор Тодоров Валди София 42:23 0:00 2 Румен Котков Валди София 47:15

Подробно

Назад Купа "Велинград" 2019 Място Клуб Град Точки 1. Истрос Русе Бегун Варна Валди София Сини камъни Сливен Вежен Тетевен 35 6

Назад Купа Велинград 2019 Място Клуб Град Точки 1. Истрос Русе Бегун Варна Валди София Сини камъни Сливен Вежен Тетевен 35 6 Назад Купа "Велинград" 2019 Място Клуб Град Точки 1. Истрос Русе 51 2. Бегун Варна 49 3. Валди София 43 4. Сини камъни Сливен 40 5. Вежен Тетевен 35 6. Руен - 92 Кюстендил 34 7. Компас крос Русе 24 8.

Подробно

Назад Купа "Варненско лято" 2019 Място Клуб Град Точки 1. Академик Варна Бегун Варна Сини камъни Сливен Диана Ямбол СКО Хемус

Назад Купа Варненско лято 2019 Място Клуб Град Точки 1. Академик Варна Бегун Варна Сини камъни Сливен Диана Ямбол СКО Хемус Назад Купа "Варненско лято" 2019 Място Клуб Град Точки 1. Академик Варна 48 2. Бегун Варна 40 3. Сини камъни Сливен 31 4. Диана Ямбол 25 5. СКО Хемус Троян 23 6. Сърнена гора Стара Загора 22 6. Истрос

Подробно

Results_Mixed_Relays-2015

Results_Mixed_Relays-2015 Results Page 1 1 1 Вариант 5 Търговище 1 1:08:18,0 Цвета Илиева 20:50,0 Иван Сираков 16:12,0 Кирил Николов 15:10,0 Антония Григорова 16:06,0 2 2 Младост Благоевград 1 1:09:48,0 Мая Недялкова 18:43,0 Димитър

Подробно

Назад Купа "Раднево" 2019 Място Клуб Град Точки 1. Сърнена гора Стара Загора Диана Ямбол Чумерна Твърдица Бачо Киро - 94 Дряново 47

Назад Купа Раднево 2019 Място Клуб Град Точки 1. Сърнена гора Стара Загора Диана Ямбол Чумерна Твърдица Бачо Киро - 94 Дряново 47 Назад Купа "Раднево" 2019 Място Клуб Град Точки 1. Сърнена гора Стара Загора 120 2. Диана Ямбол 56 2. Чумерна Твърдица 56 4. Бачо Киро - 94 Дряново 47 5. Компас - 1994 Хасково 41 6. Орлово гнездо 19 Казанлък

Подробно

Перник 2015 неделя г. 13:08 Split time results 31-ва Среща на О ветеран MT2003 Stephan Krдmer 2007 Page 1 Pl Stno Name Time М35 (3) 1.9 km

Перник 2015 неделя г. 13:08 Split time results 31-ва Среща на О ветеран MT2003 Stephan Krдmer 2007 Page 1 Pl Stno Name Time М35 (3) 1.9 km Перник 2015 неделя 04.10.2015 г. 13:08 Split time results 31-ва Среща на О ветеран MT2003 Stephan Krдmer 2007 Page 1 М35 (3) 1.9 km 12 C 1 43 Георги Бургов 19:10 #(38) #(37) #(36) #(35) #(34) #(39) #(43)

Подробно

Velikden splits3

Velikden splits3 Page 1 М21E (17) 20.0 km 21 m 20 C 1(31) 2(32) 3(33) 4(46) 5(47) 6(34) 7(35) 8(36) 9(37) 10(38) 11(39) 12(40) 13(41) 14(42) 15(44) 16(48) 17(43) 18(45) 19(49) 20(88) 1 Иван Сираков 15:40 1:28 2:19 3:32

Подробно

Split time results - Средна 1

Split time results - Средна 1 Page 1 М21Е (8) 5.5 km 23 C 1(31) 2(35) 3(36) 4(44) 5(38) 6(41) 7(40) 8(39) 9(37) 10(34) 11(70) 12(45) 13(47) 14(46) 15(48) 16(49) 17(50) 18(56) 19(58) 20(60) 21(61) 22(59) 23(77) Finish 1 Тодор Педев

Подробно

Dian BonevBrother HL-1210W

Dian BonevBrother HL-1210W Страница 1 М10 (12) 0,5 км 35 м 0 КТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Алекс Сархачев 4:43 57 58 59 88 Финал Узана Габрово 1:12 2:04 3:32 4:29 4:43 (1) 1:12 0:52 1:28 0:57 0:14 (3) 2 Ники Гаджев 4:58 57 58 59 88 88

Подробно

Start list by clubs

Start list by clubs Page 1 3 Академик Варна (2) BUL 1 412831 Калина Стоева Ж21Е 5 14:01:00 2 338457 Ради Стоев М45 10 14:16:00 Page 2 5 Бачо Киро - 94 Дряново (13) BUL 1 2013471 Мариян Ноев М21Е 4 14:02:00 2 2013438 Ивелина

Подробно

Start list by clubs - All stages

Start list by clubs - All stages Page 1 4 Александър Логис София (1) BUL 2008590 Ради Ганев М55 14:54:00 11:08:00 Page 2 5 Бачо Киро - 94 Дряново (5) BUL 2013479 Божидар Пенчев М14 14:00:00 10:30:00 2013488 Добри Добрев М65 14:26:00 10:33:00

Подробно

<D1EFEBE8F220E2F0E5ECE5EDE02C20F0E5E7F3EBF2E0F2E8>

<D1EFEBE8F220E2F0E5ECE5EDE02C20F0E5E7F3EBF2E0F2E8> Страница 1 М10 (16) 0.9 км 50 м 5 КТ 1(72) 2(57) 3(56) 4(38) 5(39) F 1 6 Божидар Веселинов 8:45 2:02 5:09 6:24 7:37 8:27 8:45 Бачо Киро-94 Дряново 2:02 3:07 1:15 1:13 0:50 0:18 2 3 Борис Даниел Николов

Подробно

SL_DP_Kolo-O-2014_Long

SL_DP_Kolo-O-2014_Long Page 1 М21E (33) 11.5 km 21 C 1 2013474 Живко Чипев Бачо Киро- Дряново 10:00:00 2 2013453 Красимир Митев Академик Варна 10:03:00 3 2008600 Марин Марков Браун тим В.Търново 10:06:00 4 2008628 Милен Симов

Подробно

Купа "Сивен" 2019 Място Клуб Град Точки 1. Академик Варна Компас крос Русе Вежен Тетевен НСА - Сивен София Абритус Разград 41

Купа Сивен 2019 Място Клуб Град Точки 1. Академик Варна Компас крос Русе Вежен Тетевен НСА - Сивен София Абритус Разград 41 Купа "Сивен" 2019 Място Клуб Град Точки 1. Академик Варна 112 2. Компас крос Русе 89 3. Вежен Тетевен 77 4. НСА - Сивен София 58 5. Абритус Разград 41 6. Узана Габрово 33 7. Мадарски конник Шумен 32 7.

Подробно

SL_DP_Kolo-O-2014_Sprint

SL_DP_Kolo-O-2014_Sprint Page 1 М21E (32) 5.8 km 13 C 278 Vacant Vacant 16:00:00 13 2008603 Димитър Дамянов Браун тим В.Търново 16:01:00 133 Станимир Статев Сър.гораА2 Стара Загора 16:02:00 214 502541 Младен Джулиев Вариант 5

Подробно

Results

Results Page 1 М21E (11) 1 Иван Сираков Вариант 5 Търговище 18:19 2 Даниел Баркас CS Universitatea 19:12 3 Апостол Атанасов Ловеч Ловеч 21:00 4 Ивайло Иванов Бегун Варна 21:06 5 Калин Карачоров Бегун Варна 21:13

Подробно

Brown Cup 2015 неделя г. 17:57 Split time results Stage 1 MT2003 Stephan Krдmer 2007 Page 1 Pl Stno Name Time М21E (25) 5.6 km 19 C 1(41) 2(

Brown Cup 2015 неделя г. 17:57 Split time results Stage 1 MT2003 Stephan Krдmer 2007 Page 1 Pl Stno Name Time М21E (25) 5.6 km 19 C 1(41) 2( Brown Cup 2015 неделя 17.5.2015 г. 17:57 Split time results Stage 1 MT2003 Stephan Krдmer 2007 Page 1 М21E (25) 5.6 km 19 C 1(41) 2(45) 3(53) 4(58) 5(56) 6(65) 7(61) 8(62) 9(59) 10(54) 11(51) 12(50) 13(52)

Подробно

Results

Results Page 1 M21E (25) 5.3 km 21 C 1 254 Ивайло Иванов Бегун Варна 44:09 0:00 2 67 Мартин Понев Узана Габрово 45:36 +1:27 3 255 Владимир Атанасов Бегун Варна 46:36 +2:27 4 304 Андрей Абаджиев Браун тим В.Търново

Подробно

Плана Оупън 2015 Plana Open неделя г. 15:01 Split time results Stage 2 MT2003 Stephan Krдmer 2007 Page 1 Pl Stno Name Time М21E (34) 3.7 km

Плана Оупън 2015 Plana Open неделя г. 15:01 Split time results Stage 2 MT2003 Stephan Krдmer 2007 Page 1 Pl Stno Name Time М21E (34) 3.7 km Page 1 М21E (34) 3.7 km 230 m 21 C 1(71) 2(72) 3(73) 4(97) 5(81) 6(109) 7(77) 8(79) 9(105) 10(78) 11(80) 12(76) 13(82) 14(83) 15(106) 16(103) 17(104) 18(85) 19(107) 20(87) 21(88) F 1 31 Ивайло Каменаров

Подробно

Results

Results Page 1 М21Е (8) 9.9 km 400 m 20 C 1 Цветан Тодоров 66 Бегун Варна 1:37:01 2 Александър Иванов 02 Бегун Варна 1:37:46 3 Мартин Пенчев 98 Узана Габрово 1:50:42 4 Димитър Георгиев Диана Ямбол 2:01:15 5 Христо

Подробно

Results - Средна

Results - Средна Page 1 М21Е (17) 5.0 km 190 m 19 C 1 Ивайло Каменаров Компас крос Русе 32:33 0:00 2 Милко Сакаров Академик Варна 37:17 +4:44 3 Петър Борисов Компас крос Русе 38:52 +6:19 4 Христо Кавалски Вежен Тетевен

Подробно

Results

Results Page 1 M21E (20) 7 km 110 m 18 C 1 Иван Сираков Вариант 5 Търговище 16:23 0:00 2 Теодор Тодоров Валди София 17:23 +1:00 3 Стефан Михайлов Бачо Киро-94 Дряново 17:50 +1:27 4 Мартин Понев Узана Габрово 17:53

Подробно

Results_Maraton_Hemus-2017

Results_Maraton_Hemus-2017 Page 1 М21Е (12) 8.3 km 28 C 1 12 Апостол Атанасов Трапезица-1954 В. Търново 1:13:41 0:00 2 8 Николай Димитров Браун тим Велико Търново 1:15:06 +1:25 3 9 Ивайло Иванов Бегун Варна 1:20:04 +6:23 4 10 Петър

Подробно

ResultsSIVEN_Relays-2016

ResultsSIVEN_Relays-2016 Results OS2010 Stephan Krämer SportSoftware 2015 Page 1 Тежка категория (15) 1 11 Бегун Варна 1 1:24:57 Калин Карачоров 24:57 Невена Симеонова 34:17 Владимир Атанасов 25:43 2 2 Вариант 5 Търговище 1:30:37

Подробно

Results Brcup-2015_Stage 1

Results Brcup-2015_Stage 1 Page 1 М21E (26) 5.6 km 19 C 1 Кирил Николов Вариант 5 Търговище 48:09 0:00 2 Станимир Беломъжев СКИ Хемус Троян 53:56 5:47 3 Цветан Тодоров Бегун Варна 54:09 6:00 4 Петър Доганов НСА Сивен София 57:34

Подробно

Results - Средна 1

Results - Средна 1 Page 1 М21Е (7) 5.5 km 125 m 22 C 1 Мариян Ноев Бачо Киро - 94 Дряново 45:26 0:00 2 Милко Сакаров Академик Варна 53:36 +8:10 3 Живко Вичев Диана Ямбол 55:01 +9:35 4 Димитър Давидов Маратонец Пазарджик

Подробно

<D1F22E20F1EFE8F1FAEA20EFEE20E3F0F3EFE8202D20C2F1E8F7EAE820E5F2E0EFE8>

<D1F22E20F1EFE8F1FAEA20EFEE20E3F0F3EFE8202D20C2F1E8F7EAE820E5F2E0EFE8> Страница 1 М21Е (15) Вакант Вакант 14:30:00 11:09:00 Вакант Вакант 14:32:00 11:00:00 1 1302758 Красимир Колев Браун тим Велико Търново 14:34:00 11:06:00 3 412676 Мартин Паскалев Сърнена гора Стара Загора

Подробно

Назад Купа "Габрово" 2019 Място Клуб Град Точки 1. Браун тим Велико Търново Узана Габрово Сърнена гора Стара Загора Бачо Киро - 9

Назад Купа Габрово 2019 Място Клуб Град Точки 1. Браун тим Велико Търново Узана Габрово Сърнена гора Стара Загора Бачо Киро - 9 Назад Купа "Габрово" 2019 Място Клуб Град Точки 1. Браун тим Велико Търново 232 2. Узана Габрово 192 3. Сърнена гора Стара Загора 132 4. Бачо Киро - 94 Дряново 117 5. Вежен Тетевен 103 6. Сини камъни Сливен

Подробно

Results

Results Page 1 М21Е (12) 5.0 km 26 C 1 Валентин Шишков Трапезица - 1954 Велико Тър 42:33 0:00 2 Николай Димитров Браун тим Велико Търново 43:15 +0:42 3 Димитър Желязков Вариант 5 Търговище 43:49 +1:16 4 Милко

Подробно

SL_DP_Long_Siven-2014

SL_DP_Long_Siven-2014 Page 1 М21E (43) 1 Vacant Vacant 10:00:00 2 9666699 Димитър Димитров Сър.гораА2 Стара Загора 10:03:00 3 Vacant Vacant 10:06:00 4 Vacant Vacant 10:09:00 5 Данчо Христов СКИ Хемус Троян 10:12:00 6 2013412

Подробно

Overall results

Overall results Page 1 М21Е (39) 1 Валентин Шишков Трапезица - 1954 Велико Тъ 19:37 1 1:46:39 3 2:06:16 0:00 2 Христо Кавалски Вежен Тетевен 24:11 2 2:24:44 12 2:48:55 +42:39 Николай Колев Бачо Киро - 94 Дряново 27:36

Подробно

Results - ДП Дълга и Купа "Велинград" 2 ден

Results - ДП Дълга и Купа Велинград 2 ден Results - ДП 20-21 Дълга и Купа "Велинград" 2 ден OE2010 Stephan Krämer SportSoftware 2017 Page 1 М21Е (42) 11.2 km 630 m 24 C 1 Кирил Николов Вариант 5 Търговище 1:34:39 0:00 2 Ивайло Каменаров Компас

Подробно

Overall results

Overall results Page 1 М21Е (8) 1 Мариян Ноев Бачо Киро - 94 Дряново 45:26 1 46:53 2 1:32:19 0:00 2 Живко Вичев Диана Ямбол 55:01 3 44:28 1 1:39:29 +7:10 3 Милко Сакаров Академик Варна 53:36 2 51:08 3 1:44:44 +12:25 4

Подробно

Results - Спринт

Results - Спринт Page 1 М21Е (21) 2.9 km 50 m 18 C 1 Петър Борисов Компас крос Русе 16:54 0:00 2 Божидар Куртев Сини камъни Сливен 18:02 +1:08 3 Здравко Овчаров Вариант 5 Търговище 18:16 +1:22 4 Иван Стефанов НСА - Сивен

Подробно

Results - Спринт

Results - Спринт Page 1 М21Е (4) 3.4 km 60 m 14 C 1 Божидар Куртев Сини камъни Сливен 20:26 0:00 2 Милко Сакаров Академик Варна 21:38 +1:12 3 Боян Колев Странджа Бургас 24:06 +3:40 4 Иван Стефанов НСА - Сивен София 25:06

Подробно

Overall results PO-2015

Overall results PO-2015 Page 1 М21E (40) 1 31 Ивайло Каменаров КомпасКрос Русе 32:24 2 33:14 1 1:05:38 2 30 Мартин Понев Узана Габрово 35:37 3 43:56 9 1:19:33 3 37 Цветан Тодоров Бегун Варна 42:20 6 37:53 2 1:20:13 4 35 Мартин

Подробно

Резултати

Резултати Страница 1 М21Е (18) 6,9 км 18 КТ 1 Николай Димитров Браун тим Велико Търново 47:12 0:00 2 Владимир Атанасов Бегун Варна 48:34 +1:22 3 Живко Вичев Диана Ямбол 55:18 +8:06 4 Калоян Петров Вариант 5 Търговище

Подробно

Results3 Hils Cup

Results3 Hils Cup Page 1 М21E (30) 5.0 km 290 m 17 C 1 30 Кирил Николов Бегун Варна 36:34 0:00 2 27 Иван Сираков Вариант 5 Търговище 39:04 2:30 3 28 Николай Димитров Браун тим В.Търново 41:36 5:02 4 29 Златко Каменаров

Подробно

ResultsSIT2012-sprint

ResultsSIT2012-sprint Page 1 М21E (33) 2.4 km 170 m 17 C 1 32 Иван Сираков Вариант 5 Търговище 16:58 0:00 2 29 Апостол Атанасов Трапезица- В.Търново 18:20 1:22 3 33 Николай Димитров Браун тим В.Търново 19:37 2:39 4 28 Златко

Подробно

SL New Troyan-2018

SL New Troyan-2018 Page 1 М21Е (14) 6.2 km 19 C 1 9995566 Димитър Димитров Сърнена гора Стара Загор 11:00:00 2 8627833 Пламен Йорданов Валди София 11:02:00 3 2013472 Стефан Михайлов Бачо Киро - 94 Дряново 11:04:00 4 9992222

Подробно

Split time results

Split time results Page 1 М12 (6) 1.9 km 0 m 9 C 1(60) 2(56) 3(46) 4(44) 5(37) 6(41) 7(58) 8(49) 9(69) Finish 1 8 Марко Пелов 22:54 2:29 3:35 6:27 11:20 14:03 16:32 17:48 20:27 22:47 22:54 Валди София 2:29 1:06 2:52 4:53

Подробно

Купа "Сливен" 2019 Място Клуб Град Точки 1. Сини камъни Сливен Браун тим Велико Търново Академик Варна Чумерна Твърдица Сърн

Купа Сливен 2019 Място Клуб Град Точки 1. Сини камъни Сливен Браун тим Велико Търново Академик Варна Чумерна Твърдица Сърн Купа "Сливен" 2019 Място Клуб Град Точки 1. Сини камъни Сливен 143 2. Браун тим Велико Търново 112 3. Академик Варна 88 4. Чумерна Твърдица 84 5. Сърнена гора Стара Загора 83 6. Вариант 5 Търговище 77

Подробно

Results

Results Results OS2010 Stephan Krämer SportSoftware 2017 Page 1 2 Абритус Разград BUL М12 (14) 101 Абритус Разград mp Димитър Емануилов 07 37:29 Тома Видинов 08 29:39 Кристиян Кунев 07 mp Results OS2010 Stephan

Подробно

Start list by classes Eho-2018

Start list by classes Eho-2018 Page 1 М21Е (22) 6.2 km 300 m 20 C 1 Vacant Vacant 20:00:00 2 Vacant Vacant 20:02:00 3 1302758 Красимир Колев Браун тим Велико Търново 20:04:00 4 1008127 Атанас Вълев Вариант 5 Търговище 20:06:00 5 2013472

Подробно

Results - Купа "Сливен"

Results - Купа Сливен Page 1 М21Е (6) 4.8 km 290 m 22 C 1 Апостол Атанасов Трапезица - 1954 Велико Тър 41:51 0:00 2 Милко Сакаров Академик Варна 45:45 +3:54 3 Калоян Петров Вариант 5 Търговище 50:00 +8:09 4 Иван Стефанов НСА

Подробно

Results - Купа "Аглика"

Results - Купа Аглика Page 1 М21Е (9) 4.5 km 260 m 21 C 1 Апостол Атанасов Трапезица - 1954 Велико Тър 38:17 0:00 2 Милко Сакаров Академик Варна 45:00 +6:43 3 Калоян Петров Вариант 5 Търговище 45:37 +7:20 4 Тодор Педев НСА

Подробно

Results - Дълга

Results - Дълга Page 1 М21Е (29) 19.1 km 22 C 1 236 Станимир Беломъжев СКИ Хемус Троян 1:28:51 0:00 2 128 Николaй Колев Вариант 5 Търговище 1:36:08 +7:17 3 94 Николай Димитров Браун тим Велико Търново 1:41:35 +12:44 4

Подробно

Results

Results Page 1 М21Е (8) 4.9 km 20 C 1 Николай Димиров Браун тим Велико Търново 42:04 0:00 2 Здравко З. Тарълов Компас крос Русе 44:13 +2:09 3 Калоян Петров Вариант 5 Търговище 45:15 +3:11 4 Мариян Ноев Бачо Киро

Подробно

Results_DP_Kolo-O-2013_Relays

Results_DP_Kolo-O-2013_Relays Results Page 1 М21E (16) 1 81 Браун тим В.Търново 1 2:32:53 Петър Попункьов 47:33 Марин Марков 57:41 Димитър Дамянов 47:39 2 80 НСА Сивен София 2:36:04 Петър Доганов 51:01 Станимир Енчев 53:32 Бойко Харизанов

Подробно

Start list-dp-long2013

Start list-dp-long2013 Start list Page 1 М21E (46) 1 9999666 Пламен Иванов Бегун Варна 10:00:00 2 2044926 Пламен Райков Север Плевен 10:03:00 3 2013401 Димитър Димитров Младост Благоевград 10:06:00 4 2008678 Александър Атанасов

Подробно

Results - Купа "Идеал Стандарт"

Results - Купа Идеал Стандарт Page 1 М21Е (14) 5.7 km 23 C 1 д-р д-р Здеавко Тарълов Компас крос Русе 48:59 0:00 2 Христо Василев СКО Хемус Троян 51:14 +2:15 3 Живко Чипев Бачо Киро - 94 Дряново 53:38 +4:39 4 Милен Симеонов Север Плевен

Подробно

Splits_DP_Maraton-2017

Splits_DP_Maraton-2017 Page 1 М21Е (21) 6.6 km 380 m 26 C 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(35) 6(36) 7(42) 8(43) 9(38) 10(44) 11(45) 12(37) 13(46) 14(62) 15(47) 16(39) 17(48) 18(75) 19(52) 20(53) 21(54) 22(78) 23(59) 24(60) 25(61)

Подробно

Results - Спринт

Results - Спринт Page 1 М21Е (33) 5.3 km 90 m 13 C 1 236 Станимир Беломъжев СКИ Хемус Троян 20:28 0:00 2 299 Добромир Добрев Узана Габрово 20:35 +0:07 3 94 Николай Димитров Браун тим Велико Търново 21:30 +1:02 4 85 Петър

Подробно

Split time results - Long distance

Split time results - Long  distance Page 1 М21Е (14) 6,7 km 335 m 22 C 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(35) 6(39) 7(40) 8(66) 9(46) 10(41) 11(42) 12(43) 13(44) 14(45) 15(49) 16(52) 17(53) 18(54) 19(48) 20(67) 21(51) 22(88) F 1 7 Христо Мандевски

Подробно