5 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 6 Физическо възпитание и спорт Английски език ИУЧ Бисер Бончев Мандажиев Бабек Мехмедов Раифов

Размер: px
Започни от страница:

Download "5 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 6 Физическо възпитание и спорт Английски език ИУЧ Бисер Бончев Мандажиев Бабек Мехмедов Раифов"

Препис

1 5 а, следобед 6 Физическо възпитание и спорт Английски език ИУЧ Бисер Бончев Мандажиев Бабек Мехмедов Раифов Английски език ИУЧ Александър Парашкевов Колев 45 1 Немски език Български език и литература Немски език Немски език Математика Есим Ниязи Яхя-Юсеин Венета Василева Станкулова Есим Ниязи Яхя-Юсеин Есим Ниязи Яхя-Юсеин Гинка Симеонова Мартева Спортни дейности Немски език Физическо възпитание и спорт Математика История и цивилизации Явор Христов Есим Ниязи Яхя-Юсеин Бисер Бончев Мандажиев Гинка Симеонова Мартева Николай Иванов Чакъров Английски език ИУЧ Физическо възпитание и спорт География и икономика Изобразително изкуство Немски език ФУЧ Бабек Мехмедов Раифов Бисер Бончев Мандажиев Цецка Гинова Маркова-Енчева Галина Панова Иванова Есим Ниязи Яхя-Юсеин Английски език ИУЧ Александър Парашкевов Колев 41 4 Технологии и предприемачество Човекът и природата Математика Изобразително изкуство Евлоги Иванов Димитров Айгюл Даудова Ахмед Гинка Симеонова Мартева Галина Панова Иванова Даринка Йорданова Русева Математика Музика Човекът и природата Български език и литература Български език и литература Гинка Симеонова Мартева Цецка Гинова Маркова-Енчева Айгюл Даудова Ахмед Венета Василева Станкулова Венета Василева Станкулова История и цивилизации Час на класа Български език и литература Български език и литература Човекът и природата Николай Иванов Чакъров Цецка Гинова Маркова-Енчева Венета Василева Станкулова Венета Василева Станкулова Айгюл Даудова Ахмед Английски език ФУЧ Музика Бабек Мехмедов Раифов Цецка Гинова Маркова-Енчева Английски език ФУЧ Александър Парашкевов Колев 41

2 5 б, следобед 6 Технологии и предприемачество Час на класа Физическо възпитание и спорт Немски език История и цивилизации Евлоги Иванов Димитров Нели Димитрова Праматарова Бисер Бончев Мандажиев Нели Димитрова Праматарова Николай Иванов Чакъров Физическо възпитание и спорт Немски език ФУЧ Немски език Физическо възпитание и спорт Немски език Бисер Бончев Мандажиев Нели Димитрова Праматарова Нели Димитрова Праматарова Бисер Бончев Мандажиев Нели Димитрова Праматарова Български език и литература Български език и литература Математика Английски език ИУЧ Венета Василева Станкулова Венета Василева Станкулова Пенка Тошкова Тончева Бабек Мехмедов Раифов Елена Емилова Петрова-Токова Английски език ИУЧ Веселка Йорданова Симеонова Немски език Човекът и природата Човекът и природата Български език и литература Английски език ФУЧ Нели Димитрова Праматарова Айгюл Даудова Ахмед Айгюл Даудова Ахмед Венета Василева Станкулова Бабек Мехмедов Раифов Английски език ФУЧ Веселка Йорданова Симеонова 3 4 История и цивилизации Музика Спортни дейности Български език и литература Математика Николай Иванов Чакъров Цецка Гинова Маркова-Енчева Явор Христов Венета Василева Станкулова Пенка Тошкова Тончева Английски език ИУЧ Математика Български език и литература Математика Човекът и природата Бабек Мехмедов Раифов Пенка Тошкова Тончева Венета Василева Станкулова Пенка Тошкова Тончева Айгюл Даудова Ахмед Английски език ИУЧ Веселка Йорданова Симеонова 14 6 Технологии и предприемачество Изобразително изкуство География и икономика Музика Евлоги Иванов Димитров Галина Панова Иванова Наталия Николова Иванова Цецка Гинова Маркова-Енчева Изобразително изкуство Галина Панова Иванова 10

3 5 в, следобед 6 Физическо възпитание и спорт Математика Венцислав Николов Колев Гинка Симеонова Мартева Немски език Английски език ИУЧ Физическо възпитание и спорт Музика Немски език Пепа Ненова Балкова Бабек Мехмедов Раифов Венцислав Николов Колев Цецка Гинова Маркова-Енчева Пепа Ненова Балкова Английски език ИУЧ Александър Парашкевов Колев 21 2 Английски език ФУЧ Немски език Немски език ФУЧ Български език и литература Математика Бабек Мехмедов Раифов Пепа Ненова Балкова Пепа Ненова Балкова Венета Василева Станкулова Гинка Симеонова Мартева Английски език ФУЧ Александър Парашкевов Колев 36 3 История и цивилизации Физическо възпитание и спорт Български език и литература История и цивилизации Юлияна Ангелова Митева Венцислав Николов Колев Венета Василева Станкулова Юлияна Ангелова Митева Елена Емилова Петрова-Токова Даринка Йорданова Русева 37 4 Изобразително изкуство Спортни дейности Човекът и природата Технологии и предприемачество Човекът и природата Галина Панова Иванова Явор Христов Айгюл Даудова Ахмед Евлоги Иванов Димитров Айгюл Даудова Ахмед Изобразително изкуство Човекът и природата Математика Немски език Музика Галина Панова Иванова Айгюл Даудова Ахмед Гинка Симеонова Мартева Пепа Ненова Балкова Цецка Гинова Маркова-Енчева Математика Български език и литература Английски език ИУЧ Български език и литература Гинка Симеонова Мартева Венета Василева Станкулова Бабек Мехмедов Раифов Венета Василева Станкулова Английски език ИУЧ Александър Парашкевов Колев 36 7 Час на класа Български език и литература География и икономика Евлоги Иванов Димитров Венета Василева Станкулова Наталия Николова Иванова

4 5 г, следобед 6 Математика Немски език Математика Немски език Даринка Йорданова Русева Раиса Бориславова Петкова Даринка Йорданова Русева Раиса Бориславова Петкова Български език и литература Физическо възпитание и спорт Математика Немски език Английски език ИУЧ Венета Василева Станкулова Венцислав Николов Колев Даринка Йорданова Русева Раиса Бориславова Петкова Бабек Мехмедов Раифов Английски език ИУЧ Веселка Йорданова Симеонова 21 2 История и цивилизации Математика Физическо възпитание и спорт История и цивилизации Човекът и природата Юлияна Ангелова Митева Даринка Йорданова Русева Венцислав Николов Колев Юлияна Ангелова Митева Айгюл Даудова Ахмед Немски език ФУЧ Немски език Спортни дейности Физическо възпитание и спорт Музика Раиса Бориславова Петкова Раиса Бориславова Петкова Венцислав Николов Колев Венцислав Николов Колев Цецка Гинова Маркова-Енчева Английски език ФУЧ Български език и литература Български език и литература Английски език ИУЧ Български език и литература Бабек Мехмедов Раифов Венета Василева Станкулова Венета Василева Станкулова Бабек Мехмедов Раифов Венета Василева Станкулова Английски език ФУЧ Английски език ИУЧ Веселка Йорданова Симеонова Веселка Йорданова Симеонова Музика Български език и литература География и икономика Технологии и предприемачество Цецка Гинова Маркова-Енчева Венета Василева Станкулова Наталия Николова Иванова Евлоги Иванов Димитров Елена Емилова Петрова-Токова Даринка Йорданова Русева 37 6 Изобразително изкуство Човекът и природата Човекът и природата Час на класа Галина Панова Иванова Айгюл Даудова Ахмед Айгюл Даудова Ахмед Даринка Йорданова Русева Изобразително изкуство Галина Панова Иванова 46

5 6 а, следобед 6 Български език и литература Български език и литература Гинка Димитрова Кръстева Гинка Димитрова Кръстева Български език и литература Математика История и цивилизации Човекът и природата Изобразително изкуство Гинка Димитрова Кръстева Гинка Симеонова Мартева Юлияна Ангелова Митева Айгюл Даудова Ахмед Галина Панова Иванова Математика Музика Английски език ИУЧ Изобразително изкуство Гинка Симеонова Мартева Албена Александрова Попова Даниела Колева Григорова Даринка Йорданова Русева Галина Панова Иванова Английски език ИУЧ Български език и литература Математика Английски език ИУЧ Математика Даниела Колева Григорова Гинка Димитрова Кръстева Гинка Симеонова Мартева Даниела Колева Григорова Гинка Симеонова Мартева Човекът и природата Български език и литература Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Немски език Айгюл Даудова Ахмед Гинка Димитрова Кръстева Евлоги Иванов Димитров Явор Христов Юлияна Георгиева Иванова Немски език ФУЧ Немски език Технологии и предприемачество Спортни дейности История и цивилизации Юлияна Георгиева Иванова Юлияна Георгиева Иванова Евлоги Иванов Димитров Явор Христов Юлияна Ангелова Митева География и икономика География и икономика Немски език Музика Наталия Николова Иванова Наталия Николова Иванова Юлияна Георгиева Иванова Албена Александрова Попова Физическо възпитание и спорт Час на класа Явор Христов Явор Христов 16 31

6 6 б, следобед 6 Английски език ИУЧ Немски език Час на класа Емилия Атанасова Георгиева Петя Румянова Великова Наталия Николова Иванова Физическо възпитание и спорт Български език и литература Немски език ФУЧ Български език и литература Английски език ИУЧ Явор Христов Румяна Стойчева Сидерова Петя Румянова Великова Румяна Стойчева Сидерова Емилия Атанасова Георгиева Немски език Български език и литература Български език и литература Математика Математика Петя Румянова Великова Румяна Стойчева Сидерова Румяна Стойчева Сидерова Пенка Тошкова Тончева Пенка Тошкова Тончева Немски език Математика Математика Човекът и природата Физическо възпитание и спорт Петя Румянова Великова Пенка Тошкова Тончева Пенка Тошкова Тончева Катя Паскалева Петрова Явор Христов Човекът и природата Технологии и предприемачество Английски език ИУЧ Български език и литература Катя Паскалева Петрова Евлоги Иванов Димитров Емилия Атанасова Георгиева Даринка Йорданова Русева Румяна Стойчева Сидерова География и икономика Технологии и предприемачество Музика Изобразително изкуство Музика Наталия Николова Иванова Евлоги Иванов Димитров Албена Александрова Попова Галина Панова Иванова Албена Александрова Попова Спортни дейности История и цивилизации Изобразително изкуство История и цивилизации Явор Христов Юлияна Ангелова Митева Галина Панова Иванова Юлияна Ангелова Митева География и икономика Наталия Николова Иванова 1

7 6 в, следобед 6 Български език и литература Английски език ИУЧ Немски език Кръстина Иванова Веселка Йорданова Симеонова Звезделина Георгиева Рангелова Немски език Час на класа Изобразително изкуство Български език и литература Звезделина Георгиева Рангелова Звезделина Георгиева Рангелова Галина Панова Иванова Даринка Йорданова Русева Кръстина Иванова Английски език ИУЧ Български език и литература Изобразително изкуство Човекът и природата Физическо възпитание и спорт Веселка Йорданова Симеонова Кръстина Иванова Галина Панова Иванова Катя Паскалева Петрова Явор Христов Човекът и природата Немски език Немски език ФУЧ Музика Математика Катя Паскалева Петрова Звезделина Георгиева Рангелова Звезделина Георгиева Рангелова Албена Александрова Попова Пенка Тошкова Тончева География и икономика Математика Математика Математика История и цивилизации Наталия Николова Иванова Пенка Тошкова Тончева Пенка Тошкова Тончева Пенка Тошкова Тончева Юлияна Ангелова Митева Физическо възпитание и спорт География и икономика История и цивилизации Български език и литература Английски език ИУЧ Явор Христов Наталия Николова Иванова Юлияна Ангелова Митева Кръстина Иванова Веселка Йорданова Симеонова Технологии и предприемачество Музика Български език и литература Спортни дейности Евлоги Иванов Димитров Албена Александрова Попова Кръстина Иванова Явор Христов Технологии и предприемачество Евлоги Иванов Димитров 18

8 6 г, следобед 1 Математика Музика Немски език Математика Немски език Гинка Симеонова Мартева Албена Александрова Попова Звезделина Георгиева Рангелова Гинка Симеонова Мартева Звезделина Георгиева Рангелова Български език и литература География и икономика Математика Английски език ИУЧ Български език и литература Кръстина Иванова Наталия Николова Иванова Гинка Симеонова Мартева Даниела Колева Григорова Кръстина Иванова География и икономика Математика История и цивилизации История и цивилизации Наталия Николова Иванова Гинка Симеонова Мартева Юлияна Ангелова Митева Даринка Йорданова Русева Юлияна Ангелова Митева Английски език ИУЧ Немски език Английски език ИУЧ Български език и литература Физическо възпитание и спорт Даниела Колева Григорова Звезделина Георгиева Рангелова Даниела Колева Григорова Кръстина Иванова Явор Христов Човекът и природата Немски език ФУЧ Спортни дейности Музика Изобразително изкуство Айгюл Даудова Ахмед Звезделина Георгиева Рангелова Явор Христов Албена Александрова Попова Галина Панова Иванова Физическо възпитание и спорт Български език и литература Технологии и предприемачество Човекът и природата Изобразително изкуство Явор Христов Кръстина Иванова Евлоги Иванов Димитров Айгюл Даудова Ахмед Галина Панова Иванова Български език и литература Технологии и предприемачество Час на класа Кръстина Иванова Евлоги Иванов Димитров Галина Панова Иванова

9 6 д, следобед 6 Час на класа Айгюл Даудова Ахмед 39 1 Немски език Немски език Математика Английски език ИУЧ Музика Ирина Георгиева Няголова Ирина Георгиева Няголова Гинка Симеонова Мартева Даниела Колева Григорова Албена Александрова Попова Немски език ФУЧ Математика Български език и литература Човекът и природата История и цивилизации Ирина Георгиева Няголова Гинка Симеонова Мартева Кръстина Иванова Айгюл Даудова Ахмед Юлияна Ангелова Митева Математика География и икономика Английски език ИУЧ Български език и литература Немски език Гинка Симеонова Мартева Наталия Николова Иванова Даниела Колева Григорова Кръстина Иванова Ирина Георгиева Няголова Физическо възпитание и спорт Български език и литература Изобразително изкуство Математика Български език и литература Явор Христов Кръстина Иванова Галина Панова Иванова Гинка Симеонова Мартева Кръстина Иванова Английски език ИУЧ Български език и литература Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Даниела Колева Григорова Кръстина Иванова Галина Панова Иванова Даринка Йорданова Русева Евлоги Иванов Димитров Човекът и природата Музика Спортни дейности Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество Айгюл Даудова Ахмед Албена Александрова Попова Явор Христов Явор Христов Евлоги Иванов Димитров География и икономика История и цивилизации Наталия Николова Иванова Юлияна Ангелова Митева 34 1

10 7 а, следобед 6 Час на класа Български език и литература Английски език ИУЧ Веселка Йорданова Симеонова Огнян Иванов Джоричев Веселка Йорданова Симеонова География и икономика Английски език ИУЧ Физическо възпитание и спорт История и цивилизации Математика Цецка Гинова Маркова-Енчева Веселка Йорданова Симеонова Мариета Илиева Мирчева Николай Иванов Чакъров Соня Станева Белчева Математика Биология и здравно образование Математика Физическо възпитание и спорт Английски език ИУЧ Соня Станева Белчева Айгюл Даудова Ахмед Соня Станева Белчева Мариета Илиева Мирчева Веселка Йорданова Симеонова Изобразително изкуство Немски език Математика ФУЧ Химия и опазване на околната среда Елена Емилова Петрова-Токова Галина Панова Иванова Юлияна Георгиева Иванова Соня Станева Белчева Милка Великова Митева Даринка Йорданова Русева 37 4 Химия и опазване на околната средаизобразително изкуство Физика и астрономия Немски език Български език и литература Милка Великова Митева Галина Панова Иванова Гергана Кънчева Кръстева Юлияна Георгиева Иванова Огнян Иванов Джоричев Технологии и предприемачество Български език и литература География и икономика Биология и здравно образование Български език и литература Евлоги Иванов Димитров Огнян Иванов Джоричев Цецка Гинова Маркова-Енчева Айгюл Даудова Ахмед Огнян Иванов Джоричев Немски език Математика Спортни дейности Български език и литература Музика Юлияна Георгиева Иванова Соня Станева Белчева Мариета Илиева Мирчева Огнян Иванов Джоричев Албена Александрова Попова Немски език ФУЧ История и цивилизации Юлияна Георгиева Иванова Николай Иванов Чакъров 44 44

11 7 б, следобед 6 Английски език ИУЧ Час на класа Физическо възпитание и спорт Николай Маринов Маринов Юлияна Георгиева Иванова Мариета Илиева Мирчева Изобразително изкуство Биология и здравно образование Английски език ИУЧ Математика ФУЧ Технологии и предприемачество Галина Панова Иванова Айгюл Даудова Ахмед Николай Маринов Маринов Соня Станева Белчева Евлоги Иванов Димитров Изобразително изкуство Математика География и икономика Български език и литература Английски език ИУЧ Галина Панова Иванова Соня Станева Белчева Цецка Гинова Маркова-Енчева Румяна Стойчева Сидерова Николай Маринов Маринов Математика Български език и литература Български език и литература Биология и здравно образование Математика Соня Станева Белчева Румяна Стойчева Сидерова Румяна Стойчева Сидерова Айгюл Даудова Ахмед Соня Станева Белчева История и цивилизации Физическо възпитание и спорт История и цивилизации Спортни дейности Елена Емилова Петрова-Токова Николай Иванов Чакъров Мариета Илиева Мирчева Николай Иванов Чакъров Мариета Илиева Мирчева Даринка Йорданова Русева 37 5 Химия и опазване на околната средамузика Физика и астрономия Немски език Български език и литература Милка Великова Митева Албена Александрова Попова Гергана Кънчева Кръстева Юлияна Георгиева Иванова Румяна Стойчева Сидерова География и икономика Немски език Математика Немски език Български език и литература Цецка Гинова Маркова-Енчева Юлияна Георгиева Иванова Соня Станева Белчева Юлияна Георгиева Иванова Румяна Стойчева Сидерова Немски език ФУЧ Химия и опазване на околната среда Юлияна Георгиева Иванова Милка Великова Митева 45 27

12 7 в, следобед 6 Математика Соня Станева Белчева 26 1 Физическо възпитание и спорт География и икономика Английски език ИУЧ Спортни дейности Елена Емилова Петрова-Токова Мариета Илиева Мирчева Цецка Гинова Маркова-Енчева Веселка Йорданова Симеонова Мариета Илиева Мирчева Даринка Йорданова Русева 37 2 Български език и литература Английски език ИУЧ Физика и астрономия Немски език ФУЧ Немски език Огнян Иванов Джоричев Веселка Йорданова Симеонова Гергана Кънчева Кръстева Нели Димитрова Праматарова Нели Димитрова Праматарова Химия и опазване на околната средаматематика ФУЧ Български език и литература Немски език Технологии и предприемачество Милка Великова Митева Соня Станева Белчева Огнян Иванов Джоричев Нели Димитрова Праматарова Евлоги Иванов Димитров География и икономика Немски език Български език и литература Музика Английски език ИУЧ Цецка Гинова Маркова-Енчева Нели Димитрова Праматарова Огнян Иванов Джоричев Албена Александрова Попова Веселка Йорданова Симеонова Физическо възпитание и спорт История и цивилизации Математика История и цивилизации Химия и опазване на околната среда Мариета Илиева Мирчева Николай Иванов Чакъров Соня Станева Белчева Николай Иванов Чакъров Милка Великова Митева Математика Български език и литература Изобразително изкуство Биология и здравно образование Математика Соня Станева Белчева Огнян Иванов Джоричев Галина Панова Иванова Катя Паскалева Петрова Соня Станева Белчева Час на класа Биология и здравно образование Изобразително изкуство Български език и литература Николай Иванов Чакъров Катя Паскалева Петрова Галина Панова Иванова Огнян Иванов Джоричев

13 7 г, следобед 6 Спортни дейности Час на класа Мариета Илиева Мирчева Мариета Илиева Мирчева Английски език ИУЧ Изобразително изкуство Математика Биология и здравно образование Английски език ИУЧ Николай Маринов Маринов Галина Панова Иванова Соня Станева Белчева Катя Паскалева Петрова Николай Маринов Маринов Изобразително изкуство Английски език ИУЧ Математика Математика ФУЧ Елена Емилова Петрова-Токова Галина Панова Иванова Николай Маринов Маринов Соня Станева Белчева Соня Станева Белчева Даринка Йорданова Русева 37 3 Български език и литература История и цивилизации Физика и астрономия Физическо възпитание и спорт Български език и литература Огнян Иванов Джоричев Николай Иванов Чакъров Гергана Кънчева Кръстева Мариета Илиева Мирчева Огнян Иванов Джоричев Физическо възпитание и спорт Немски език Немски език ФУЧ Български език и литература Химия и опазване на околната среда Мариета Илиева Мирчева Юлияна Георгиева Иванова Юлияна Георгиева Иванова Огнян Иванов Джоричев Милка Великова Митева Математика Математика Български език и литература Български език и литература Немски език Соня Станева Белчева Соня Станева Белчева Огнян Иванов Джоричев Огнян Иванов Джоричев Юлияна Георгиева Иванова Химия и опазване на околната средабиология и здравно образование География и икономика История и цивилизации Немски език Милка Великова Митева Катя Паскалева Петрова Цецка Гинова Маркова-Енчева Николай Иванов Чакъров Юлияна Георгиева Иванова География и икономика Музика Технологии и предприемачество Цецка Гинова Маркова-Енчева Албена Александрова Попова Евлоги Иванов Димитров

14 7 д, следобед 6 Час на класа Спортни дейности Албена Александрова Попова Мариета Илиева Мирчева Математика Математика Немски език Български език и литература Химия и опазване на околната среда Соня Станева Белчева Соня Станева Белчева Юлияна Георгиева Иванова Огнян Иванов Джоричев Милка Великова Митева Химия и опазване на околната среданемски език Немски език ФУЧ Български език и литература Английски език ИУЧ Милка Великова Митева Юлияна Георгиева Иванова Юлияна Георгиева Иванова Огнян Иванов Джоричев Бабек Мехмедов Раифов География и икономика Български език и литература Математика История и цивилизации Изобразително изкуство Цецка Гинова Маркова-Енчева Огнян Иванов Джоричев Соня Станева Белчева Николай Иванов Чакъров Галина Панова Иванова Български език и литература Музика Английски език ИУЧ Математика Изобразително изкуство Огнян Иванов Джоричев Албена Александрова Попова Бабек Мехмедов Раифов Соня Станева Белчева Галина Панова Иванова Биология и здравно образование Физическо възпитание и спорт Биология и здравно образование Математика ФУЧ Елена Емилова Петрова-Токова Катя Паскалева Петрова Мариета Илиева Мирчева Катя Паскалева Петрова Соня Станева Белчева Даринка Йорданова Русева 37 6 Английски език ИУЧ История и цивилизации Физика и астрономия Технологии и предприемачество Български език и литература Бабек Мехмедов Раифов Николай Иванов Чакъров Гергана Кънчева Кръстева Евлоги Иванов Димитров Огнян Иванов Джоричев Физическо възпитание и спорт География и икономика Немски език Мариета Илиева Мирчева Цецка Гинова Маркова-Енчева Юлияна Георгиева Иванова

15 8 а, сутрин 1 Немски език Български език и литература Немски език Немски език Български език и литература Илка Иванова Марияна Георгиева Георгиева Илка Иванова Илка Иванова Марияна Георгиева Георгиева Немски език Български език и литература Изобразително изкуство Немски език Физическо възпитание и спорт Илка Иванова Марияна Георгиева Георгиева Анна Ванева Пенчева Илка Иванова Венцислав Николов Колев Немски език Немски език Немски език Немски език Илка Иванова Елена Емилова Петрова-Токова Илка Иванова Илка Иванова Илка Иванова Немски език Немски език Немски език Математика ИУЧ Немски език Илка Иванова Илка Иванова Илка Иванова Христина Христова Симеонова Илка Иванова Спортни дейности Математика Немски език Физическо възпитание и спорт Философия Венцислав Николов Колев Христина Христова Симеонова Илка Иванова Венцислав Николов Колев Сияна Веселинова Мандажиева Математика Немски език Математика Български език и литература Немски език Христина Христова Симеонова Илка Иванова Христина Христова Симеонова Марияна Георгиева Георгиева Илка Иванова Български език ИУЧ Немски език Немски език Марияна Георгиева Георгиева Илка Иванова Илка Иванова Час на класа Христина Христова Симеонова 27

16 8 б, сутрин 1 Немски език Немски език Изобразително изкуство Немски език Немски език Анна Петрова Цветкова Анна Петрова Цветкова Анна Ванева Пенчева Анна Петрова Цветкова Анна Петрова Цветкова Немски език Немски език Немски език Немски език Немски език Анна Петрова Цветкова Анна Петрова Цветкова Анна Петрова Цветкова Анна Петрова Цветкова Анна Петрова Цветкова Немски език Математика Немски език Немски език Български език и литература Анна Петрова Цветкова Христина Христова Симеонова Анна Петрова Цветкова Анна Петрова Цветкова Марияна Георгиева Георгиева Немски език Немски език Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Анна Петрова Цветкова Елена Емилова Петрова-Токова Анна Петрова Цветкова Венцислав Николов Колев Венцислав Николов Колев Математика Български език и литература Математика Български език и литература Немски език Христина Христова Симеонова Марияна Георгиева Георгиева Христина Христова Симеонова Марияна Георгиева Георгиева Анна Петрова Цветкова Български език ИУЧ Български език и литература Немски език Математика ИУЧ Немски език Марияна Георгиева Георгиева Марияна Георгиева Георгиева Анна Петрова Цветкова Христина Христова Симеонова Анна Петрова Цветкова Немски език Час на класа Философия Анна Петрова Цветкова Анна Петрова Цветкова Сияна Веселинова Мандажиева Спортни дейности Венцислав Николов Колев 16

17 8 в, сутрин 1 Немски език Немски език Немски език Немски език Немски език Диана Михайлова Димитрова Диана Михайлова Димитрова Диана Михайлова Димитрова Диана Михайлова Димитрова Диана Михайлова Димитрова Немски език Немски език Немски език Физическо възпитание и спорт Немски език Диана Михайлова Димитрова Диана Михайлова Димитрова Диана Михайлова Димитрова Венцислав Николов Колев Диана Михайлова Димитрова Математика Немски език Изобразително изкуство Немски език Немски език Христина Христова Симеонова Диана Михайлова Димитрова Анна Ванева Пенчева Диана Михайлова Димитрова Диана Михайлова Димитрова Спортни дейности Математика Математика Немски език Немски език Венцислав Николов Колев Христина Христова Симеонова Христина Христова Симеонова Диана Михайлова Димитрова Диана Михайлова Димитрова Немски език Немски език Математика ИУЧ Физическо възпитание и спорт Диана Михайлова Димитрова Елена Емилова Петрова-Токова Диана Михайлова Димитрова Христина Христова Симеонова Венцислав Николов Колев Немски език Български език и литература Немски език Български език и литература Философия Диана Михайлова Димитрова Огнян Иванов Джоричев Диана Михайлова Димитрова Огнян Иванов Джоричев Сияна Веселинова Мандажиева Български език ИУЧ Български език и литература Български език и литература Огнян Иванов Джоричев Огнян Иванов Джоричев Огнян Иванов Джоричев Час на класа Диана Михайлова Димитрова 34

18 9 а, сутрин 1 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Биология и здравно образование Немски език ФУЧ Физика и астрономия Марияна Георгиева Георгиева Бисер Бончев Мандажиев Катя Паскалева Петрова Есим Ниязи Яхя-Юсеин Гергана Кънчева Кръстева Физика и астрономия Английски език Спортни дейности Немски език Биология и здравно образование Гергана Кънчева Кръстева Бабек Мехмедов Раифов Бисер Бончев Мандажиев Есим Ниязи Яхя-Юсеин Катя Паскалева Петрова Музика Английски език История и цивилизации География и икономика География и икономика Албена Александрова Попова Бабек Мехмедов Раифов Николай Иванов Чакъров Наталия Николова Иванова Наталия Николова Иванова Философия Химия и опазване на околната среда Български език и литература Химия и опазване на околната сре Немски език Сияна Веселинова Мандажиева Милка Великова Митева Марияна Георгиева Георгиева Милка Великова Митева Есим Ниязи Яхя-Юсеин Математика Немски език ФУЧ Български език и литература Математика Немски език Виолета Великова Христова Есим Ниязи Яхя-Юсеин Марияна Георгиева Георгиева Виолета Великова Христова Есим Ниязи Яхя-Юсеин История и цивилизации Немски език Математика Физическо възпитание и спорт Английски език ФУЧ Николай Иванов Чакъров Есим Ниязи Яхя-Юсеин Виолета Великова Христова Бисер Бончев Мандажиев Бабек Мехмедов Раифов Биология и здравно образование История и цивилизации Английски език ИУЧ История и цивилизации Катя Паскалева Петрова Николай Иванов Чакъров Пенка Тошкова Тончева Бабек Мехмедов Раифов Николай Иванов Чакъров Час на класа Химия и опазване на околната среда Есим Ниязи Яхя-Юсеин Милка Великова Митева 3 3

19 9 б, сутрин 1 Спортни дейности Физическо възпитание и спорт Математика Английски език Английски език Венцислав Николов Колев Венцислав Николов Колев Виолета Великова Христова Александър Парашкевов Колев Александър Парашкевов Колев Български език ИУЧ Химия и опазване на околната среда Български език и литература Химия и опазване на околната сре Български език ИУЧ Марияна Георгиева Георгиева Милка Великова Митева Марияна Георгиева Георгиева Милка Великова Митева Марияна Георгиева Георгиева Философия Български език и литература Български език и литература Математика Математика ИУЧ Сияна Веселинова Мандажиева Марияна Георгиева Георгиева Марияна Георгиева Георгиева Виолета Великова Христова Виолета Великова Христова Математика Английски език ИУЧ История и цивилизации География и икономика Физика и астрономия Виолета Великова Христова Александър Парашкевов Колев Николай Иванов Чакъров Цецка Гинова Маркова-Енчева Гергана Кънчева Кръстева Музика Английски език ИУЧ Немски език Немски език ИУЧ Албена Александрова Попова Александър Парашкевов Колев Пенка Тошкова Тончева Раиса Бориславова Петкова Раиса Бориславова Петкова Немски език Немски език Физическо възпитание и спорт Немски език Биология и здравно образование Раиса Бориславова Петкова Раиса Бориславова Петкова Венцислав Николов Колев Раиса Бориславова Петкова Катя Паскалева Петрова Немски език Немски език Час на класа Раиса Бориславова Петкова Раиса Бориславова Петкова Марияна Георгиева Георгиева История и цивилизации Николай Иванов Чакъров 31

20 9 в, сутрин 1 Спортни дейности Английски език ИУЧ Български език ИУЧ Физическо възпитание и спорт Биология и здравно образование Бисер Бончев Мандажиев Александър Парашкевов Колев Марияна Георгиева Георгиева Бисер Бончев Мандажиев Катя Паскалева Петрова Музика Английски език ИУЧ История и цивилизации Немски език Английски език Албена Александрова Попова Александър Парашкевов Колев Николай Иванов Чакъров Раиса Бориславова Петкова Александър Парашкевов Колев Български език и литература Химия и опазване на околната среда Немски език Немски език Английски език Марияна Георгиева Георгиева Милка Великова Митева Раиса Бориславова Петкова Раиса Бориславова Петкова Александър Парашкевов Колев Български език и литература Немски език Немски език Математика Математика ИУЧ Марияна Георгиева Георгиева Раиса Бориславова Петкова Раиса Бориславова Петкова Виолета Великова Христова Виолета Великова Христова Философия Немски език Математика Химия и опазване на околната сре Български език ИУЧ Сияна Веселинова Мандажиева Раиса Бориславова Петкова Виолета Великова Христова Милка Великова Митева Марияна Георгиева Георгиева Математика Физическо възпитание и спорт География и икономика Физика и астрономия Виолета Великова Христова Бисер Бончев Мандажиев Пенка Тошкова Тончева Цецка Гинова Маркова-Енчева Гергана Кънчева Кръстева История и цивилизации Час на класа Български език и литература Немски език ИУЧ Николай Иванов Чакъров Раиса Бориславова Петкова Марияна Георгиева Георгиева Раиса Бориславова Петкова

21 10 а, сутрин 1 Физика и астрономия Английски език Етика и право География и икономика Час на класа Гергана Кънчева Кръстева Емилия Атанасова Георгиева Сияна Веселинова Мандажиева Наталия Николова Иванова Емилия Атанасова Георгиева Физическо възпитание и спорт Английски език Биология и здравно образование Физическо възпитание и спорт Английски език ЗИП Бисер Бончев Мандажиев Емилия Атанасова Георгиева Катя Паскалева Петрова Бисер Бончев Мандажиев Емилия Атанасова Георгиева Английски език ЗИП Физика и астрономия Химия и опазване на околната среднемски език СИП Английски език ЗИП Емилия Атанасова Георгиева Гергана Кънчева Кръстева Милка Великова Митева Ирина Георгиева Няголова Емилия Атанасова Георгиева Немски език СИП Есим Ниязи Яхя-Юсеин 12 4 Английски език ЗИП Физическо възпитание и спорт ДЧ Математика Немски език ЗИП Биология и здравно образование Емилия Атанасова Георгиева Бисер Бончев Мандажиев Даринка Йорданова Русева Ирина Георгиева Няголова Катя Паскалева Петрова Немски език ЗИП Есим Ниязи Яхя-Юсеин 12 5 Немски език Математика Немски език ЗИП Етика и право Български език и литература Ирина Георгиева Няголова Даринка Йорданова Русева Ирина Георгиева Няголова Сияна Веселинова Мандажиева Кръстина Иванова Немски език Немски език ЗИП Есим Ниязи Яхя-Юсеин Есим Ниязи Яхя-Юсеин Немски език История и цивилизация Немски език ЗИП Химия и опазване на околната сре Математика Ирина Георгиева Няголова Юлияна Ангелова Митева Ирина Георгиева Няголова Милка Великова Митева Даринка Йорданова Русева Немски език Немски език ЗИП Есим Ниязи Яхя-Юсеин Есим Ниязи Яхя-Юсеин История и цивилизация Български език и литература Немски език СИП Юлияна Ангелова Митева Пенка Тошкова Тончева Кръстина Иванова Ирина Георгиева Няголова Немски език СИП Есим Ниязи Яхя-Юсеин 14 2 Български език и литература Немски език ЗИП Кръстина Иванова Ирина Георгиева Няголова 1 30 Немски език ЗИП Есим Ниязи Яхя-Юсеин 14

22 10 б, сутрин 1 Немски език ЗИП Английски език ЗИП Химия и опазване на околната средетика и право Английски език Анелия Момчилова Серафимова Даниела Колева Григорова Милка Великова Митева Сияна Веселинова Мандажиева Даниела Колева Григорова Немски език ЗИП Албена Светославова Николова 46 2 Немски език ЗИП Физика и астрономия Етика и право География и икономика Английски език Анелия Момчилова Серафимова Гергана Кънчева Кръстева Сияна Веселинова Мандажиева Наталия Николова Иванова Даниела Колева Григорова Немски език ЗИП Албена Светославова Николова 46 3 Физика и астрономия Немски език СИП Биология и здравно образование Немски език Биология и здравно образование Гергана Кънчева Кръстева Анелия Момчилова Серафимова Катя Паскалева Петрова Анелия Момчилова Серафимова Катя Паскалева Петрова Немски език СИП Немски език Албена Светославова Николова Албена Светославова Николова Физическо възпитание и спорт Немски език ЗИП Английски език ЗИП Немски език Физическо възпитание и спорт Бисер Бончев Мандажиев Анелия Момчилова Серафимова Даниела Колева Григорова Анелия Момчилова Серафимова Бисер Бончев Мандажиев Немски език ЗИП Немски език Албена Светославова Николова Албена Светославова Николова Физическо възпитание и спорт ДЧ История и цивилизация Математика Английски език ЗИП Немски език ЗИП Бисер Бончев Мандажиев Юлияна Ангелова Митева Даринка Йорданова Русева Даниела Колева Григорова Анелия Момчилова Серафимова Немски език ЗИП Албена Светославова Николова 45 6 История и цивилизация Български език и литература Английски език ЗИП Немски език СИП Юлияна Ангелова Митева Пенка Тошкова Тончева Кръстина Иванова Даниела Колева Григорова Анелия Момчилова Серафимова Немски език СИП Албена Светославова Николова 45 1 Български език и литература Математика Български език и литература Химия и опазване на околната сре Математика Кръстина Иванова Даринка Йорданова Русева Кръстина Иванова Милка Великова Митева Даринка Йорданова Русева Час на класа Анелия Момчилова Серафимова 14

23 11 а, сутрин 1 Философия Английски език ЗИП Физическо възпитание и спорт Английски език ЗИП География и икономика Сияна Веселинова Мандажиева Николай Маринов Маринов Венцислав Николов Колев Николай Маринов Маринов Наталия Николова Иванова Математика Английски език ЗИП Математика Английски език ЗИП Математика ЗИП Виолета Великова Христова Николай Маринов Маринов Виолета Великова Христова Николай Маринов Маринов Виолета Великова Христова Физическо възпитание и спорт ДЧ История и цивилизация Немски език ЗИП Физика и астрономия Английски език ЗИП Венцислав Николов Колев Юлияна Ангелова Митева Нели Димитрова Праматарова Гергана Кънчева Кръстева Николай Маринов Маринов Български език ЗИП Математика ЗИП Немски език ЗИП Немски език ЗИП Английски език ЗИП Венета Василева Станкулова Виолета Великова Христова Нели Димитрова Праматарова Нели Димитрова Праматарова Николай Маринов Маринов Български език и литература Физическо възпитание и спорт Немски език ЗИП Немски език ЗИП Немски език Венета Василева Станкулова Венцислав Николов Колев Нели Димитрова Праматарова Нели Димитрова Праматарова Нели Димитрова Праматарова Немски език ЗИП Български език ЗИП Български език и литература История и цивилизация Немски език Нели Димитрова Праматарова Венета Василева Станкулова Венета Василева Станкулова Юлияна Ангелова Митева Нели Димитрова Праматарова Немски език ЗИП Час на класа Български език и литература Български език ЗИП Практични финанси СИП Нели Димитрова Праматарова Милка Великова Митева Венета Василева Станкулова Венета Василева Станкулова Английски език СИП Немски език СИП Практични финанси СИП Николай Маринов Маринов Нели Димитрова Праматарова Английски език СИП Немски език СИП Николай Маринов Маринов Нели Димитрова Праматарова 14 14

24 11 б, сутрин 1 Математика Немски език ЗИП Немски език ЗИП Немски език ЗИП Математика ЗИП Виолета Великова Христова Ирина Георгиева Няголова Ирина Георгиева Няголова Ирина Георгиева Няголова Виолета Великова Христова Немски език ЗИП Немски език ЗИП Немски език ЗИП Петя Румянова Великова Петя Румянова Великова Петя Румянова Великова Физическо възпитание и спорт ДЧ Немски език ЗИП Немски език ЗИП Немски език ЗИП География и икономика Венцислав Николов Колев Ирина Георгиева Няголова Ирина Георгиева Няголова Ирина Георгиева Няголова Наталия Николова Иванова Немски език ЗИП Немски език ЗИП Немски език ЗИП Петя Румянова Великова Петя Румянова Великова Петя Румянова Великова Български език ЗИП Физическо възпитание и спорт Немски език ЗИП Английски език ЗИП Немски език Румяна Стойчева Сидерова Венцислав Николов Колев Ирина Георгиева Няголова Александър Парашкевов Колев Ирина Георгиева Няголова Немски език ЗИП Немски език Петя Румянова Великова Петя Румянова Великова Български език и литература История и цивилизация Математика Английски език ЗИП Немски език Румяна Стойчева Сидерова Юлияна Ангелова Митева Виолета Великова Христова Александър Парашкевов Колев Ирина Георгиева Няголова Немски език Петя Румянова Великова 44 5 Английски език ЗИП Математика ЗИП Физическо възпитание и спорт Физика и астрономия Английски език ЗИП Александър Парашкевов Колев Виолета Великова Христова Венцислав Николов Колев Гергана Кънчева Кръстева Александър Парашкевов Колев Английски език ЗИП Български език ЗИП Български език и литература Български език ЗИП Английски език ЗИП Александър Парашкевов Колев Румяна Стойчева Сидерова Румяна Стойчева Сидерова Румяна Стойчева Сидерова Александър Парашкевов Колев Философия Час на класа Български език и литература История и цивилизация Практични финанси СИП Сияна Веселинова Мандажиева Виолета Великова Христова Румяна Стойчева Сидерова Юлияна Ангелова Митева Английски език СИП Практични финанси СИП Николай Маринов Маринов 3 Немски език СИП Нели Димитрова Праматарова 14 3 Английски език СИП Николай Маринов Маринов 3 Немски език СИП Нели Димитрова Праматарова 14

25 11 в, сутрин 1 Български език ЗИП Немски език Английски език ЗИП Немски език ЗИП Физическо възпитание и спорт Румяна Стойчева Сидерова Анелия Момчилова Серафимова Даниела Колева Григорова Анелия Момчилова Серафимова Венцислав Николов Колев Български език и литература Немски език Английски език ЗИП Физика и астрономия Немски език ЗИП Румяна Стойчева Сидерова Анелия Момчилова Серафимова Даниела Колева Григорова Гергана Кънчева Кръстева Анелия Момчилова Серафимова Математика Английски език ЗИП Математика Физическо възпитание и спорт Немски език ЗИП Виолета Великова Христова Даниела Колева Григорова Виолета Великова Христова Венцислав Николов Колев Анелия Момчилова Серафимова Немски език ЗИП Английски език ЗИП Български език и литература Български език ЗИП География и икономика Анелия Момчилова Серафимова Даниела Колева Григорова Румяна Стойчева Сидерова Румяна Стойчева Сидерова Наталия Николова Иванова Немски език ЗИП Български език ЗИП Български език и литература История и цивилизация Английски език ЗИП Анелия Момчилова Серафимова Румяна Стойчева Сидерова Румяна Стойчева Сидерова Юлияна Ангелова Митева Даниела Колева Григорова Философия Математика ЗИП Немски език ЗИП Математика ЗИП Английски език ЗИП Сияна Веселинова Мандажиева Виолета Великова Христова Анелия Момчилова Серафимова Виолета Великова Христова Даниела Колева Григорова Час на класа История и цивилизация Немски език ЗИП Физическо възпитание и спорт ДЧПрактични финанси СИП Даниела Колева Григорова Юлияна Ангелова Митева Анелия Момчилова Серафимова Венцислав Николов Колев Английски език СИП Немски език СИП Практични финанси СИП Николай Маринов Маринов Нели Димитрова Праматарова Английски език СИП Немски език СИП Николай Маринов Маринов Нели Димитрова Праматарова 14 14

26 12 а, сутрин 1 Английски език ЗИП Свят и личност Физическо възпитание и спорт ДЧ Български език ЗИП Немски език ЗИП Емилия Атанасова Георгиева Сияна Веселинова Мандажиева Бисер Бончев Мандажиев Гинка Димитрова Кръстева Петя Румянова Великова Английски език ЗИП Математика Математика Български език ЗИП Немски език ЗИП Емилия Атанасова Георгиева Христина Христова Симеонова Христина Христова Симеонова Гинка Димитрова Кръстева Петя Румянова Великова ЗИП Английски език ЗИП Физическо възпитание и спорт Свят и личност Български език ЗИП Пенка Тошкова Тончева Емилия Атанасова Георгиева Бисер Бончев Мандажиев Сияна Веселинова Мандажиева Гинка Димитрова Кръстева ЗИП 4 ЗИП Български език и литература Немски език ЗИП Немски език ЗИП Английски език ЗИП Пенка Тошкова Тончева Искра Димитрова Иванова Петя Румянова Великова Петя Румянова Великова Емилия Атанасова Георгиева ЗИП 5 Български език ЗИП Немски език Немски език ЗИП Английски език ЗИП Английски език ЗИП Гинка Димитрова Кръстева Петя Румянова Великова Петя Румянова Великова Емилия Атанасова Георгиева Емилия Атанасова Георгиева Немски език ЗИП Немски език Български език и литература Английски език ЗИП Физическо възпитание и спорт Петя Румянова Великова Петя Румянова Великова Искра Димитрова Иванова Емилия Атанасова Георгиева Бисер Бончев Мандажиев Немски език ЗИП Немски език СИП Български език и литература Английски език СИП Математика ЗИП Петя Румянова Великова Петя Румянова Великова Искра Димитрова Иванова Емилия Атанасова Георгиева Христина Христова Симеонова Час на класа Немски език СИП Английски език СИП Катя Паскалева Петрова Петя Румянова Великова Емилия Атанасова Георгиева

27 12 б, сутрин 1 ЗИП Час на класа Български език ЗИП Математика Физическо възпитание и спорт ДЧ Пенка Тошкова Тончева Гергана Кънчева Кръстева Гинка Димитрова Кръстева Гергана Кънчева Кръстева Бисер Бончев Мандажиев ЗИП 2 ЗИП Свят и личност Български език и литература Свят и личност Математика ЗИП Пенка Тошкова Тончева Сияна Веселинова Мандажиева Гинка Димитрова Кръстева Сияна Веселинова Мандажиева Гергана Кънчева Кръстева ЗИП 3 Български език ЗИП Физическо възпитание и спорт Английски език ЗИП Български език и литература Немски език Гинка Димитрова Кръстева Бисер Бончев Мандажиев Веселка Йорданова Симеонова Гинка Димитрова Кръстева Звезделина Георгиева Рангелова Немски език Албена Светославова Николова 45 4 Математика Английски език ЗИП Английски език ЗИП Български език и литература Немски език Гергана Кънчева Кръстева Веселка Йорданова Симеонова Веселка Йорданова Симеонова Гинка Димитрова Кръстева Звезделина Георгиева Рангелова Немски език Албена Светославова Николова 45 5 Немски език ЗИП Английски език ЗИП Немски език ЗИП Немски език ЗИП Английски език ЗИП Звезделина Георгиева Рангелова Веселка Йорданова Симеонова Звезделина Георгиева Рангелова Звезделина Георгиева Рангелова Веселка Йорданова Симеонова Немски език ЗИП Немски език ЗИП Немски език ЗИП Албена Светославова Николова Албена Светославова Николова Албена Светославова Николова Немски език ЗИП Български език ЗИП Немски език ЗИП Немски език ЗИП Английски език ЗИП Звезделина Георгиева Рангелова Гинка Димитрова Кръстева Звезделина Георгиева Рангелова Звезделина Георгиева Рангелова Веселка Йорданова Симеонова Немски език ЗИП Немски език ЗИП Немски език ЗИП Албена Светославова Николова Албена Светославова Николова Албена Светославова Николова Английски език ЗИП Български език ЗИП Немски език СИП Физическо възпитание и спорт Веселка Йорданова Симеонова Гинка Димитрова Кръстева Звезделина Георгиева Рангелова Бисер Бончев Мандажиев Английски език СИП Емилия Атанасова Георгиева 42 2 Немски език ЗИП Немски език СИП Звезделина Георгиева Рангелова Звезделина Георгиева Рангелова Немски език ЗИП Английски език СИП Албена Светославова Николова Емилия Атанасова Георгиева 21 42

28 12 в, сутрин 1 Български език ЗИП Математика Математика Немски език ЗИП Немски език Гинка Димитрова Кръстева Христина Христова Симеонова Христина Христова Симеонова Албена Светославова Николова Албена Светославова Николова Български език ЗИП Физическо възпитание и спорт ДЧ Немски език ЗИП Немски език ЗИП Немски език Гинка Димитрова Кръстева Бисер Бончев Мандажиев Албена Светославова Николова Албена Светославова Николова Албена Светославова Николова Физическо възпитание и спорт Свят и личност Немски език ЗИП Английски език ЗИП Физическо възпитание и спорт Бисер Бончев Мандажиев Сияна Веселинова Мандажиева Албена Светославова Николова Николай Маринов Маринов Бисер Бончев Мандажиев Английски език ЗИП Английски език ЗИП Български език и литература Английски език ЗИП Български език ЗИП Николай Маринов Маринов Николай Маринов Маринов Гинка Димитрова Кръстева Николай Маринов Маринов Гинка Димитрова Кръстева ЗИП Английски език ЗИП Български език и литература Български език и литература Математика ЗИП Пенка Тошкова Тончева Николай Маринов Маринов Гинка Димитрова Кръстева Гинка Димитрова Кръстева Христина Христова Симеонова ЗИП 6 ЗИП Немски език ЗИП Английски език ЗИП Свят и личност Английски език ЗИП Пенка Тошкова Тончева Албена Светославова Николова Николай Маринов Маринов Сияна Веселинова Мандажиева Николай Маринов Маринов ЗИП 1 Немски език ЗИП Немски език ЗИП Английски език СИП Немски език СИП Албена Светославова Николова Албена Светославова Николова Емилия Атанасова Георгиева Звезделина Георгиева Рангелова Час на класа Български език ЗИП Английски език СИП Немски език СИП Бисер Бончев Мандажиев Гинка Димитрова Кръстева Емилия Атанасова Георгиева Звезделина Георгиева Рангелова

Име Презиме Фамилия Длъжност Учебни предмети Стойчо Стефанов Стойчев 1. Директор, 8а кл. История и цивилизация - ЗП училище 12а кл. Свят и личност - З

Име Презиме Фамилия Длъжност Учебни предмети Стойчо Стефанов Стойчев 1. Директор, 8а кл. История и цивилизация - ЗП училище 12а кл. Свят и личност - З Име Презиме Фамилия Длъжност Учебни предмети Стойчо Стефанов Стойчев 1. Директор, 8а кл. История и цивилизация - ЗП училище 12а кл. Свят и личност - ЗИП Мими Господинова Коцева 1. Помощникдиректор, учебната

Подробно

Седмична програма за I срок на учебната 2019/2020 година 1 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и литература Бълг.език и лит

Седмична програма за I срок на учебната 2019/2020 година 1 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и литература Бълг.език и лит 1 а, сутрин 1 Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература Математика Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова 2 Бълг.език и литература

Подробно

30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП /2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас Понеделник 1.

30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП /2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас Понеделник 1. 30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП - 2018/2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас 1. Български език и литература Български език и литература Български

Подробно

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК 1 Физическо възпитание и спорт Математика Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература 2 Български

Подробно

11 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 I чужд език I чужд език Математика II чужд език Български Ангел Митев Ангел Митев Десислава Ат

11 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 I чужд език I чужд език Математика II чужд език Български Ангел Митев Ангел Митев Десислава Ат 11 а, сутрин 1 I чужд език I чужд език Математика II чужд език Български Ангел Митев Ангел Митев Атанасова Росица Кирилова 302 302 302 302 302 2 История I чужд език Физическо II чужд език Български Нели

Подробно

УТВЪРДИЛ:

УТВЪРДИЛ: Г Р А Ф И К УТВЪРДИЛ: /П/ ДИРЕКТОР: /инж.радостина Мекова/ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ - СОФИЯ ПРЕЗ ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА Трите

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс , СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДАТА, МЯСТО, НАЧАЛЕН Ч

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс ,   СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДАТА, МЯСТО, НАЧАЛЕН Ч СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс 05131 22-48, e-mail: su_v.levski@abv.bg СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДАТА, МЯСТО, НАЧАЛЕН ЧАС И СРОК ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТИ

Подробно

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна ниво 1 Български език и литература 25.09.2019 30.01.2020 13.06.2020 2

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ "Христо Ботев" град Кърджали - първи учебен срок 2017/2018 година - ІI смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОР

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ Христо Ботев град Кърджали - първи учебен срок 2017/2018 година - ІI смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОР 11А1 1 Английски език 403 2 Английски език 403 3 География и икономика 5 4 Биология и ЗО 2 5 Български език и л-ра 40 6 Физическо възпитание и спорт ФС Физика и астрономия 6 1 Английски език 403 2 Английски

Подробно

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1 Учебни седмици 31=18+13 І 1 Български език и литература 7 4 11 2 Английски език 3 3 2 8 3 Математика 4 4 8 4 Роден край 1 1 2 5 Музика 2 2 4 6 Изобразително изкуство 2 1 3 7 Домашен бит и техника 1 1 8

Подробно

12 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 I чужд език II чужд език География НП МАТ II чужд език Татяна Караиванова Павлина Стоянова Кре

12 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 I чужд език II чужд език География НП МАТ II чужд език Татяна Караиванова Павлина Стоянова Кре 12 а, сутрин 1 I чужд език II чужд език География НП МАТ II чужд език Станчева а 204 208 204 406 112 2 Свят и личност II чужд език Математика Български Български Петя Андонова а Румен Колев Румен Колев

Подробно

9 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Химия Математика Биология II чужд език II чужд език Сашка Миланова Дияна Колева Добр. Паскалева

9 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Химия Математика Биология II чужд език II чужд език Сашка Миланова Дияна Колева Добр. Паскалева 9 а, сутрин 1 Химия Математика Биология II чужд език II чужд език Сашка Миланова Дияна Колева Добр. Паскалева Росица Стоева Росица Стоева 115 115 215 115 115 2 География География История Физика II чужд

Подробно

График за контролни работи през ІI срок на 2017/2018 учебна година Клас Предмет Учител Дата Контролна работа 5 География и икономика Василка Фърчева 2

График за контролни работи през ІI срок на 2017/2018 учебна година Клас Предмет Учител Дата Контролна работа 5 География и икономика Василка Фърчева 2 График за контролни работи през ІI срок на 2017/2018 учебна година Клас Предмет Учител Дата Контролна работа 5 География и икономика Василка Фърчева 22.03.2018г. Контролна работа 5 Математика Величка Сабахлъкова

Подробно

10 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 ИзобрИзк Физическо Български II чужд език Български Снежина Станчева Дочко Думанов Румен Колев

10 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 ИзобрИзк Физическо Български II чужд език Български Снежина Станчева Дочко Думанов Румен Колев 10 а, сутрин 1 ИзобрИзк Физическо Български II чужд език Български Дочко Думанов Румен Колев Радка Христова Румен Колев 309 309 309 309 2 Физическо II чужд език Математика II чужд език География Дочко

Подробно

01 Росица Русева Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 8 з 8 ж 8 г 8 г 8 ж 2 8 з 8 з 8 ж 8 г 8 ж 3 11 б 4 11 б 8 з 11 б 5 11 б 8 г 6 11 б 7 11 б

01 Росица Русева Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 8 з 8 ж 8 г 8 г 8 ж 2 8 з 8 з 8 ж 8 г 8 ж 3 11 б 4 11 б 8 з 11 б 5 11 б 8 г 6 11 б 7 11 б 01 Росица Русева 1 8 з 8 ж 8 г 8 г 8 ж 2 8 з 8 з 8 ж 8 г 8 ж 3 11 б 4 11 б 8 з 11 б 5 11 б 8 г 6 11 б 7 11 б 02 Добринка Станкова 1 10 а 10 в 10 а 10 а 2 10 б 10 в 10 в 10 и 3 10 б 10 и 10 в 10 и 4 10

Подробно

Средно общообразователно училище“Свети свети Кирил и Методий” Асеновград

Средно общообразователно училище“Свети свети Кирил и Методий” Асеновград V а клас Преподавател Стая V б клас Преподавател Стая 1. География и икономика Е. Паскалева 407 Бълг.ез. и литература Г. Гочева 404 2. Човекът и природата П. Симеонов 210 География и икономика Е. Паскалева

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ гр. София, район Оборище, ул. Искър 61, п.к. 1000; тел. 02/ ; ГРАФИК Утв

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ гр. София, район Оборище, ул. Искър 61, п.к. 1000; тел. 02/ ;   ГРАФИК Утв СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ гр. София, район Оборище, ул. Искър 61, п.к. 1000; тел. 02/444 2000; e-mail: info@smg.bg ГРАФИК Утвърждавам:.. Д-Р АНТОАН ТОНЕВ Директор на СМГ Паисий

Подробно

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ФЕГ АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Приложение ИМЕ, ФАМИЛИЯ ПРЕДМЕТ ДЕН ОТ

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ФЕГ АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Приложение ИМЕ, ФАМИЛИЯ ПРЕДМЕТ ДЕН ОТ ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ФЕГ АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Приложение ИМЕ, ФАМИЛИЯ ПРЕДМЕТ ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА ЧАС МАРИЕЛА НИКОЛОВА ФРЕНСКИ ЕЗИК СРЯДА

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ "Христо Ботев" град Кърджали - първи учебен срок 2019/2020 година - І смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРН

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ Христо Ботев град Кърджали - първи учебен срок 2019/2020 година - І смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРН ден час 8А1 1 Математика 302 2 Физическо възп. и спорт ФС 3 Английски език 302 4 Английски език 302 5 Английски език 302 6 Английски език 302 Английски език И 302 1 Английски език 302 2 Английски език

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни Учебни предмети Български език и литература Чужд език Английски език

Подробно

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр ИУЧ Седмично разписание за учебната 2018-2019 г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобразително изкуство 2 Музика Математика ФВС Човекът и

Подробно

График за провеждане на поправителна изпитна сесия м. юни СФО Дата, начален час, място на провеждане Поправнителен изпит по учебен предмет За определя

График за провеждане на поправителна изпитна сесия м. юни СФО Дата, начален час, място на провеждане Поправнителен изпит по учебен предмет За определя График за провеждане на поправителна изпитна сесия м. юни СФО Дата, начален час, място на провеждане Поправнителен изпит по учебен предмет За определяне на срочна / оценка/ Допуснати ученици 1 2 3 4 Адриан

Подробно

Заповед за утвърждаване на график за консултации на учители по учебни предмети

Заповед за утвърждаване на график за консултации на учители по учебни предмети СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НАЙДЕН ГЕРОВ гр. Пловдив 4006 ул. Кемера 27, тел.032/632016, e-mailsou_naidengerov@abv.bg ЗАПОВЕД....../... 20... г. На основание чл.257 ал.1 т. 1, чл.258 ал.1 и чл.259 ал.1 от ЗПУОвъв връзка

Подробно

01 Добринка Станкова Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 9 з е и е и в б е а а 303

01 Добринка Станкова Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 9 з е и е и в б е а а 303 01 Добринка Станкова 1 9 з 305 8 е 106 9 и 306 2 8 е 106 9 и 306 3 9 в 308 9 б 307 8 е 106 9 а 306 4 9 а 303 9 б 307 5 9 а 303 9 и 304 9 в 307 9 з 304 6 8 е 106 9 в 307 9 з 304 7 9 а 305 9 б 305 02 Румяна

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с парагр

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с парагр секция 001 населено място ГР.СТРАЖИЦА 1. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ АЛЕКСАНДРОВ 2. АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ 3. АНГЕЛ РОБЕРТОВ АТАНАСОВ 4. ВАСИЛ АНГЕЛОВ РАЕВ 5. ВЕСКА ЙОРДАНОВА БЕЛЧЕВА 6. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ 7.

Подробно

Списък на служителите от Комендантство МО, подали декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущест

Списък на служителите от Комендантство МО, подали декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущест Служител/структура Декларация 1. Дилян XXXXX Димов рег. 188/10.05.2019г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II: ИНТЕРЕСИ 2. Ивайло XXXXX Цанев рег. 144/15.03.2019г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II: ИНТЕРЕСИ 3.

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раздел А задължителни учебни часове Седмичен брой учебни

Подробно

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП Учебни предмети VІІІ а биология VІІІ б история 1 Български език изд

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП Учебни предмети VІІІ а биология VІІІ б история 1 Български език изд СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП Учебни предмети VІІІ а биология VІІІ б история 1 Български език изд. Булвест 2000, Ангел Петров и изд. Булвест 2000, Ангел

Подробно

Магистърска програма по “Социални дейности” за завършили висшето си образование в друго професионално направление

Магистърска програма по “Социални дейности” за завършили висшето си образование в друго професионално направление СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2016/2017 г. прием м. септември 2016 г. МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ, ЗАДОЧНО платено обучение, за кандидати, които са бакалаври

Подробно

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378>

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378> Образец 33 към чл. 4, ал. РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 0 (десет) свободни длъжности съдия в АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ (ДВ бр. 38/08.05.208

Подробно

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ЙОРДАН ЙОВКОВ”

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ   “ЙОРДАН ЙОВКОВ” СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ЙОРДАН ЙОВКОВ гр. Сливен; кв. Българка ; тел. 044/66 72 44; 044/66 74 68; факс 044/66 76 84 e-mail: xsou_sliven@abv.bg ЗАПОВЕД РД-06-202/16.12.2013 г. На основание чл.147,

Подробно

fpotpkm_ txt СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1

fpotpkm_ txt СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 населено място ГР.БРЕЗОВО, кметство..., секция 001 ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА ДЕНЬО СТОЯНОВ ПАМУКОВ ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ФИТНЕВА ЕНЧО СТЕФАНОВ ПРОДАНСКИ ЗВЕЗДА РАНГЕЛОВА БРЪМБАРОВА ИВАН ГЕНОВ ГЕНОВ ИВАН

Подробно

Prfgrama

Prfgrama Олева Английски език Чорева Математика Моллова Човекът и природата Димитрова Български език и л-ра Олева Английски език Чорева Математика Аврамов Физическо възпитание Димитрова Български език и л-ра Тенчева/Рижук

Подробно

2019_2020 * Учебниците по чужд език се закупуват само нови, защото в тях има упражнения за попълване. **Учебниците по ИТ се закупуват само в случай, ч

2019_2020 * Учебниците по чужд език се закупуват само нови, защото в тях има упражнения за попълване. **Учебниците по ИТ се закупуват само в случай, ч 2019_2020 * Учебниците по чужд език се закупуват само нови, защото в тях има упражнения за попълване. **Учебниците по ИТ се закупуват само в случай, че учителят го изисква от учениците. ***Учебниците,

Подробно

ВТОРИ СРОК 2018 / 2019 Поредна седмица СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВИКТОР ЮГО ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ КЛАСЕН РЪКОВОДИТ

ВТОРИ СРОК 2018 / 2019 Поредна седмица СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВИКТОР ЮГО ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ КЛАСЕН РЪКОВОДИТ КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ: Албена Симеонова КЛАС: VII А.03.03-.04- Бълг. език и л-ра 06.03. 18.04. UХ.05. Английски език.03..05. Математика 19.03..04. UХ.05. 10.06 Математика ИУЧ.03... 04.06 История и цивилизации

Подробно

# СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 201

# СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 201 # СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 2018/2019 год. V а V б V в VI а VI б VI в VII а VII б

Подробно

Microsoft Word - FJMK.docx

Microsoft Word - FJMK.docx СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ КЛАСИРАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР уч. 2014/2015 г. Специалност \ Учебен план успех Фак. Име Книгоиздаване\Книгоиздаване 6.00

Подробно

Hb УТВЪРДИЛ: /П/ София, кв. Бояна, бул. Ал. Пушкин 112, тел./факс (02) МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ДИРЕКТОР НА 52 ОУ Седмично разписание на подготви

Hb УТВЪРДИЛ: /П/ София, кв. Бояна, бул. Ал. Пушкин 112, тел./факс (02) МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ДИРЕКТОР НА 52 ОУ Седмично разписание на подготви Hb УТВЪРДИЛ: /П/ София, кв. Бояна, бул. Ал. Пушкин 112, тел./факс (02) 855-20-54 МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ДИРЕКТОР НА 52 ОУ Седмично разписание на подготвителна група Сутрин ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК

Подробно

8 А клас Седмично разписание на часовете в ПГИИ "Джон Атанасов" за 2018/2019г. П О Н Е Д Е Л Н И К 8 Б клас 8 В клас 8 Г клас 1 Бълг.ез. Димова

8 А клас Седмично разписание на часовете в ПГИИ Джон Атанасов за 2018/2019г. П О Н Е Д Е Л Н И К 8 Б клас 8 В клас 8 Г клас 1 Бълг.ез. Димова 8 А клас П О Н Е Д Е Л Н И К 8 Б клас 8 В клас 8 Г клас 1 Бълг.ез. Димова 2.3 1 РПП(прогр.)-Иванова/Георгиева 2.1/1.1 1 1 Математика Кр.Христова 2.2 2 Бълг.ез. Димова 2.3 2 РПП(прогр.)-Иванова/Георгиева

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - РАКОВСКИ Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1a 1 Български език Час на класа Български език Български език Б

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - РАКОВСКИ Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1a 1 Български език Час на класа Български език Български език Б 1a 1 Български език Час на класа Български език Български език Български език 2 Български език Математика Технологии Български РП Български език 3 Математика Български език Математика РП Математика Физическо

Подробно

8 клас СПИСЪК С УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г. ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ 12 / г. Учебна 2019/2020г. Учебен предмет /модул Учи

8 клас СПИСЪК С УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г. ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ 12 / г. Учебна 2019/2020г. Учебен предмет /модул Учи 8 СПИСЪК С УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА /2020 г. ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ /13.09.г. Учебен предмет 8 б БЕЛ Недялкова 8 д-з БЕЛ Александро ва 8 а,в,г БЕЛ Петков Автор,издателство,година на издаване

Подробно

Microsoft Word - Списък на допуснатите до интервю кандидати

Microsoft Word - Списък на допуснатите до интервю кандидати ОБРАЗЦОВА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. КИРИЛ ПОПОВ - ПЛОВДИВ 4002 Пловдив, ул. Чемшир 11, тел.:032/643 157; тел./факс: 032/643 192; e-mail: omg_plovdiv@abv.bg С П И С Ъ К ЗА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ

Подробно

ИЗПИТНА СЕСИЯ ЯНУАРИ 2008г

ИЗПИТНА СЕСИЯ ЯНУАРИ 2008г ,,,,, 4 Здравословни и безопасни условия на труд,, Фермер XI клас 19.06.2019 14.40 103 5 Животновъдство 6 Животновъдство СПП 7 Селскостопански машини УП Монтьор на ССТ - 8 Счетоводство на предприятието

Подробно

VІІ а клас класен ръководител: Златина Атанасова час от до понеделник вторник сряда четвъртък петък А. Дончева Н. Георгиева Т. Рандева В. Милков С. Ар

VІІ а клас класен ръководител: Златина Атанасова час от до понеделник вторник сряда четвъртък петък А. Дончева Н. Георгиева Т. Рандева В. Милков С. Ар VІІ а клас класен ръководител: Златина Атанасова А. Дончева Н. Георгиева Т. Рандева В. Милков С. Арнаудова 1 8:00-8:45 и Т. Рандева В. Милков Д. Лавтерова Б.Капсъзов В. Василева 2 8:55-9:40 Изобразително

Подробно

Агенция за социално подпомагане Проект 2014BG05M9OP C0001 Нови възможности за грижа СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ ПО

Агенция за социално подпомагане Проект 2014BG05M9OP C0001 Нови възможности за грижа СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ ПО СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ ПО ПРОЕКТ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Име, презиме, фамилия Брой точки 1 Анета Боянова Александрова 26,00 2 Лозинка Иванова Трифонова

Подробно

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. първи прием м. юли 2019 г. Специалност Управление на пр

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. първи прием м. юли 2019 г. Специалност Управление на пр СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. първи прием м. юли 2019 г. Специалност Управление на проекти, редовно обучение, за кандидати, които са бакалаври

Подробно

ППМГ "Академик Никола Обрешков" - Бургас Учебници за 2018/2019 учебна година Клас Учебен предмет / вид подготовка Учебник Автор Издателство Валидни из

ППМГ Академик Никола Обрешков - Бургас Учебници за 2018/2019 учебна година Клас Учебен предмет / вид подготовка Учебник Автор Издателство Валидни из VIII Български език и литература, ЗУЧ Български език за 8 клас Литература за 8 клас Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова Илияна Кръстева, Виолета Герджикова, Бойко Пенчев, Олга Попова Булвест 2000

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx П Р О Т О К О Л 1-26.08.2015 г / 09.30 ч 1 ИВАН КРАСЕНОВ ХЛЕБАРОВ 2 ПЕТЪР ДОНЧЕВ КИРОВ 3 СВЕТОСЛАВ БОГНОВ ТЕРЗИЙСКИ се явил 4 ИВАНКА СТОЙЧЕВА ДРАГАНОВА Анулиран 5 СЮЛЕЙМАН ИБРЯМОВ СЮЛЕЙМАНОВ се явил 6

Подробно

График на поправителните изпити

График на поправителните изпити Средно училище Свети Климент Охридски обл.велико Търново, общ.стражица, с. Камен 0, ул. «Никола Й. Вапцаров» e-mal: souкamen@abv.bg, тел. 0 0 График на изпитите за оформяне на годишна оценка сесия ЯНУАРИ

Подробно

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; , I. Разпределение на учебните предмети по клас

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; ,   I. Разпределение на учебните предмети по клас I. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време КЛАСОВЕ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Общо УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 6 6 6 6 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП). БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Български

Подробно