RC

Размер: px
Започни от страница:

Download "RC"

Препис

1 Европейски парламент Документ за разглеждане в заседание B8-0150/2017 } B8-0154/2017 } B8-0155/2017 } B8-0161/2017 } B8-0162/2017 } B8-0165/2017 } RC ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника на дейността вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи: PPE (B8-0150/2017) EFDD (B8-0154/2017) ALDE (B8-0155/2017) S&D (B8-0161/2017) GUE/NGL (B8-0162/2017) Verts/ALE (B8-0165/2017) относно екзекуциите в Кувейт и Бахрейн (2017/2564(RSP)) Кристиан Дан Преда, Томаш Здеховски, Елмар Брок, Илдико Гал- Пелц, Павел Свобода, Томас Ман, Терез Комодини Какиа, Брайън Хейс, Свен Шулце, Патриция Шулин, Марияна Петир, Агнешка Козловска-Райевич, Клод Ролен, Милан Звер, Романа Томц, Ева Майдел, Дирдре Клун, Ивана Малетич, Желяна Зовко, Чаба Шогор, Адам Шейнфелд, Дубравка Шуйца, Роберта Мецола, Джовани Ла Вия, Елизабета Гардини, Марейд Макгинес, Елжбета Катажина Лукачийевска, Кшищоф Хетман, Лайма Люция Андрикене, Богдан Брунон Вента, Иван Щефанец, Луис де Грандес Паскуал, Шон Кели, Единство в многообразието

2 Габриел Мато, Анна Заборска, Андрей Ковачев, Иржи Поспишил от името на групата PPE Елена Валенсиано, Виктор Боштинару, Сурая Пост, Ана Гомеш от името на групата S&D Марите Схаке, Беатрис Бесера Бастеречеа, Илхан Кючюк, Исаскун Билбао Барандика, Валентинас Мазуронис, Петрас Аущревичюс, Дита Харанзова, Мариел дьо Сарнез, Жерар Дьопре, Мартина Длабайова, Натали Гризбек, Мариан Харкин, Иван Яковчич, Петър Йежек, Луи Мишел, Хавиер Нарт, Урмас Пает, Майте Пагасауртундуа Руис, Йозо Радош, Фредерик Рийс, Ясенко Селимович, Хану Такула, Павел Теличка, Рамон Тремоза и Балселс, Йоханес Корнелис ван Бален, Хилде Вотманс, Паво Вяйрюнен, Ренате Вебер, Сесилия Викстрьом, Гезине Майснер от името на групата ALDE Мари-Кристин Вержиа, Анхела Валина, Марина Албиол Гусман, Палома Лопес Бермехо, Димитриос Пападимулис, Костадинка Кунева, Стелиос Кулоглу, Костас Хрисогонос, Барбара Спинели от името на групата GUE/NGL Алън Смит, Барбара Лохбилер, Ернест Уртасун, Игор Шолтес, Давор Шкърлец, Бронис Ропе, Бодил Валеро от името на групата Verts/ALE Иняцио Корао, Фабио Масимо Касталдо, Изабела Адинолфи от името на групата EFDD

3 Резолюция на Европейския парламент относно екзекуциите в Кувейт и Бахрейн (2017/2564(RSP)) Европейският парламент, като взе предвид предишните си резолюции относно Бахрейн, и по-специално тези от 4 февруари 2016 г. относно случая на Мохамед Рамадан 1, и от 7 юли 2016 г. относно Бахрейн 2, както и резолюцията от 8 октомври 2015 г. относно смъртното наказание 3, като взе предвид изявлението от 15 януари 2017 г. на говорителя на заместникпредседателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) Федерика Могерини относно екзекуциите, извършени в Бахрейн, и това от 25 януари 2017 г. относно неотдавнашните екзекуции в Държавата Кувейт, като взе предвид съвместното изявление от 10 октомври 2015 г. на заместникпредседателя/върховен представител Федерика Могерини, от името на ЕС, и на генералния секретар на Съвета на Европа, Турбьорн Ягланд, относно Европейския и Световния ден срещу смъртното наказание, като взе предвид изявлението от 25 януари 2017 г. на специалните докладчици на ООН за извънсъдебните екзекуции, екзекуциите по бързата процедура или произволните екзекуции, Агнес Каламар, и относно изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, Нилс Мелцер, които призовават спешно правителството на Бахрейн да спре нови екзекуции, както и изявлението от 17 януари 2017 г. на говорителя на върховния комисар на ООН по правата на човека, Рупърт Колвил, относно Бахрейн, като взе предвид насоките на ЕС относно смъртното наказание, изтезанията, свободата на изразяване на мнение и относно защитниците на правата на човека, като взе предвид новата стратегическа рамка на ЕС и план за действие относно правата на човека, чиято цел е да поставят защитата и наблюдението на правата на човека в центъра на всички политики на ЕС; като взе предвид член 2 от Европейската конвенция за правата на човека и протоколи 6 и 13 към нея, като взе предвид членове 1 и 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз, като взе предвид Споразумението за сътрудничество между Европейския съюз, неговите държави членки и страните от Съвета за сътрудничество на арабските държави от Персийския залив (ССАДПЗ) от 1988 г., 1 Приети текстове, P8_TA(2016) Приети текстове, P8_TA(2016) Приети текстове, P8_TA(2015)0348.

4 като взе предвид заключенията на 25-ия Съвместен съвет и министерска среща ЕС- ССПЗ от 18 юли 2016 г., като взе предвид резолюциите на Общото събрание на ООН относно мораториум върху използването на смъртното наказание, и по-специално тази от 18 декември 2014 г. както и последната такава от 19 декември 2016 г., като взе предвид Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, Конвенцията за правата на детето и Арабската харта за правата на човека, по които Кувейт и Бахрейн са страни, като взе предвид гаранциите, осигуряващи защита на правата на осъдените на смъртното наказание, одобрени с Резолюция 1984/50 на Икономическия и социален съвет от 25 май 1984 г., като взе предвид заключителните бележки относно третия периодичен доклад за Кувейт от Комитета на ООН по правата на човека от 11 август 2016 г., като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г., и поспециално член 15 от нея, като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП), и по-специално член 18 от него и втория факултативен протокол към него относно смъртното наказание, както и Международния пакт за икономически, социални и културни права, като взе предвид конвенциите на ООН от 1954 г. за статута на лицата без гражданство и от 1961 г. за намаляване на случаите на лица без гражданство, като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник, А. като има предвид, че според Службата на върховния комисар по правата на човека към ООН (СВКПЧ) повече от 160 държави членки на ООН, с различни правни системи, традиции, култури и религии или са премахнали смъртното наказание, или не го изпълняват; Б. като има предвид, че на 25 януари 2017 г. държавните органи на Кувейт пристъпиха към екзекуция на седем души, включително един член на кралското семейство: Мохамед Шахед Мохамед Сануар Хусеин, Джакатия Мидон Пауа, Амакил Ооко Микунин, Насра Юсеф Мохамед ал-анзи, Сайед Радхи Джумаа, Самир Таха Абдулмаджид Абдулджалил и Файсал Абдулах Джабер ас Сабах, повечето от които са били осъдени за убийство; като има предвид, че петима от затворниците са били чужди граждани: двама граждани на Египет, един на Бангладеш, един на Филипините, един на Етиопия, като трима от тях са жени; като има предвид, че екзекуциите бяха първите в страната от 2013 г. насам, когато държавните органи на Кувейт пристъпиха към екзекуцията на петима души след шестгодишен мораториум;

5 В. като има предвид, че Центърът за правата на човека в Персийския залив и други организации в областта на правата на човека са документирали нарушения на надлежното провеждане на съдебния процес в наказателноправната съдебна система на Кувейт, които са направили трудно провеждането на справедлив процес за подсъдимите; Г. като има предвид, че на 15 януари 2017 г. в Бахрейн бяха екзекутирани чрез разстрел, слагайки край на шестгодишен мораториум, Али ас-сингаче, Абас ас- Самеа и Сами Мушайма; Д. като има предвид, че според СВКПЧ екзекуциите са били извършени в сериозно нарушение на стандартите за справедлив съдебен процес; като има предвид, че тримата мъже са били обвинени за бомбения атентат в Манама през 2014 г., при който бяха убити няколко души, включително трима полицаи; като има предвид обаче, че се твърди, че признанията и на тримата са били получени след изтезания, като тези признания впоследствие са били използвани като първични доказателства за техните присъди; като има предвид, че те са били лишени от гражданство, отказан им е бил достъп до адвокат и екзекуциите са изпълнени по-малко от седмица след произнасянето на присъдата, без техните семейства да бъдат предварително информирани и без да им се даде възможност да подадат молба за помилване; Е. като има предвид, че специалният докладчик на ООН за извънсъдебните екзекуции, екзекуциите по бързата процедура или произволните екзекуции обяви тези екзекуции за извънсъдебни убийства въз основа на това, че и тримата мъже са били лишени от правото на справедлив съдебен процес, залегнало в член 14 от Международния пакт за граждански и политически права; Ж. като има предвид, че СВКПЧ изрази своя ужас от екзекуциите, както и че са налице сериозни съмнения за това дали на мъжете е бил осигурен справедлив съдебен процес; З. като има предвид, че други двама мъже, Мохамед Рамадан и Хюсеин Муса, също са застрашени от смъртно наказание в Бахрейн; като има предвид, че и двамата мъже твърдят, че са били изтезавани, за да признаят погрешно углавни престъпления и екзекуциите им може да бъдат изпълнени във всеки един момент; И. Като има предвид, че бахрейно-датския гражданин Абдулхади ал-хаваджа, директор и основател на Центъра за правата на човека в Персийския залив, както и Халил ал Халвачи, учител по математика, живял преди това в Швеция, продължават да се намират в затвора по обвинения, свързани с мирно изразяване на тяхното мнение; 1. изразява дълбоко съжаление във връзка с решението на Кувейт и Бахрейн за връщането към изпълнение на смъртното наказание; отново осъжда категорично използването на смъртното наказание и решително подкрепя въвеждането на мораториум върху смъртното наказание като стъпка към неговото премахване;

6 2. призовава Негово Величество шейх Хамад бин Иса ал-халифа на Бахрейн да спре екзекуцията на Мохамед Рамадан и Хюсеин Муса, а държавните органи на Бахрейн да гарантират повторен съдебен процес в съответствие с международните стандарти; припомня, че всички твърдения за нарушения на правата на човека, извършени по време на производствата, трябва да бъдат надлежно разследвани; 3. подчертава, че Конвенцията за правата на детето и Международния пакт за граждански и политически права изрично забраняват смъртното наказание за престъпления, извършени от лица на възраст под 18 години; 4. призовава правителствата на Кувейт и Бахрейн да отправят незабавна и отворена покана за посещение към специалния докладчик на ООН относно изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, както и да предоставят възможност за свободен достъп до задържаните лица и до всички места за задържане; 5. припомня, че ЕС се противопоставя на смъртното наказание и счита това за жестоко и нечовешко наказание, което не действа като възпиращ фактор за престъпно поведение и е необратимо в случай на грешка; 6. приканва Кувейт и Бахрейн да подпишат и ратифицират факултативния Протокол 2 към Международния пакт за граждански и политически права, целящ премахване на смъртното наказание; 7. настоятелно призовава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и държавите членки да продължат борбата срещу прилагането на смъртното наказание; настоятелно призовава Кувейт и Бахрейн да спазват минималните международни стандарти и да ограничат обхвата и използването на смъртното наказание; настоятелно призовава ЕСВД да остане бдителна по отношение на развитието на събитията в тези две държави и в региона на Персийския залив като цяло, както и да използва всички средства на влияние, с които разполага; 8. настоятелно призовава ЕСВД и държавите членки да се намесят пред правителството на Бахрейн, за да се поиска освобождаването на Набил Раджаб и на всички лица, задържани единствено въз основа на тяхното мирно упражняване на свободата на изразяване на мнение и свободата на събранията, както и да призоват настоятелно правителството на Бахрейн да се спре прекомерното използване на сила срещу протестиращите или практиката на произволно отнемане на гражданство, както беше постъпено спрямо духовния водач на Ал-Уефак шейх Иса Касим и други дисиденти; 9. призовава правителството на Бахрейн да приложи изцяло препоръките от доклада на независимата анкетна комисия на Бахрейн (НАКБ) и на общия периодичен преглед на Националния институт за правата на човека; насърчава още повече усилията за реформа в Кувейт; 10. насърчава диалога и двустранните и многостранните инициативи между Европейския съюз, неговите държави членки и страните от Персийския залив,

7 включително Кувейт и Бахрейн, по въпроси, свързани с правата на човека, както и в други области от взаимен интерес; призовава ЕСВД и ЗП/ВП Федерика Могерини да настоява за създаването на официален диалог относно правата на човека с държавните органи на Кувейт и Бахрейн, в съответствие с насоките на ЕС относно диалога за правата на човека; 11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на правителството и парламента на Кралство Бахрейн, на правителството и парламента на Държавата Кувейт, както и на членовете на Съвета за сътрудничество в Персийския залив.

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0281/2018 } B8-0282/2018 } B8-0283/2018 } B8-0286/2018 } B8-0287/2018 } RC1 13.6.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0186/2019 } B8-0187/2019 } B8-0190/2019 } B8-0191/2019 } B8-0193/2019 } B8-0194/2019 } RC1 13.3.2019 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0364/2018 } B8-0365/2018 } B8-0367/2018 } B8-0368/2018 } B8-0372/2018 } B8-0378/2018 } RC1 12.9.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0543/2017 } B8-0544/2017 } B8-0547/2017 } B8-0551/2017 } B8-0553/2017 } B8-0554/2017 } RC1 4.10.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1402/2015 } B8-1403/2015 } B8-1404/2015 } B8-1405/2015 } B8-1406/2015 } B8-1407/2015 } B8-1408/2015 } RC1 16.12.2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2015)0463 Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2015 г. относно Ибрахим Халауа,

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0107/2019 } B8-0108/2019 } B8-0109/2019 } B8-0114/2019 } B8-0117/2019 } RC1 13.2.2019 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0322/2018 } B8-0326/2018 } B8-0328/2018 } B8-0330/2018 } B8-0332/2018 } RC1 4.7.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0251/2018 28.5.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0259/2018 } B8-0260/2018 } B8-0261/2018 } B8-0262/2018 } B8-0263/2018 } B8-0268/2018 } RC1 30.5.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

RC

RC Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0910/2016 } B8-0912/2016 } B8-0913/2016 } B8-0914/2016 } B8-0915/2016 } B8-0916/2016 } B8-0917/2016 } RC1 6.7.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0505/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

RC

RC Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0469/2016 } B8-0470/2016 } B8-0472/2016 } B8-0473/2016 } B8-0477/2016 } B8-0480/2016 } B8-0482/2016 } RC1 13.4.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0387/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0167/2019 11.3.2019 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_INI_art121

PR_INI_art121 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по външни работи 2014/2016(INI) 5.2.2014 ПРОЕКТОДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно установяването на общи визови

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0568/2018 } B8-0569/2018 } B8-0576/2018 } B8-0578/2018 } B8-0579/2018 } B8-0580/2018 } B8-0581/2018 } RC1 12.12.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1258/2015 } B8-1261/2015 } B8-1264/2015 } B8-1265/2015 } B8-1270/2015 } B8-1272/2015 } RC1 25.11.2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0337/2016 } B8-0343/2016 } B8-0344/2016 } B8-0345/2016 } B8-0349/2016 } B8-0373/2016 } B8-0375/2016 } RC1 9.3.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8 0807/2016 17.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0022/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласуване ( за, против, въздържали се) ЕГ (...,...,...) електронно

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ Неокончателен вариант P8_TA-PROV(2019)0115 Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0498/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/18 18 Барбара Спинели, Корнелия Ернст, Мари-Кристин Вержиа, Щефан Ек, Мариза Матиаш, Рина Роня Кари, Курцио Малтезе, София Сакорафа Съображение Д a (ново) Да. като има предвид, че ЕС и

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0120/2017 } B8-0121/2017 } B8-0122/2017 } B8-0123/2017 } B8-0124/2017 } B8-0125/2017 } B8-0126/2017 } RC1 30.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0700/2016 1.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1062/2016 } B8-1067/2016 } B8-1070/2016 } B8-1071/2016 } B8-1074/2016 } B8-1078/2016 } B8-1080/2016 } RC1 5.10.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0670/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0444/2018 } B8-0445/2018 } B8-0446/2018 } B8-0447/2018 } B8-0448/2018 } B8-0449/2018 } B8-0450/2018 } RC1 3.10.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0318/2016 2.3.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0655/2017 22.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - RC MSWORD

Microsoft Word - RC MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 22.10.2014 B8-0166/2014 } B8-0173/2014 } B8-0176/2014 } B8-0178/2014 } B8-0179/2014 } RC1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно

Подробно

TA

TA EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2014)0106 Преследване на демократичната опозиция във Венецуела Резолюция на Европейския парламент от 18 декември 2014 г. относно преследването на демократичната

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0404/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0275/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0086/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0291/2018 26.9.2018 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (2018/2069(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 5.3.2015 B8-0236/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0449/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - RC MSWORD

Microsoft Word - RC MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 22.10.2014 B8-0164/2014 } B8-0165/2014 } B8-0168/2014 } B8-0170/2014 } B8-0172/2014 } RC1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0668/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - RC MSWORD

Microsoft Word - RC MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 16.7.2014 B8-0016/2014 } B8-0019/2014 } B8-0020/2014 } B8-0021/2014 } B8-0023/2014 } B8-0024/2014 }RC1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 20.3.2019 A8-0245/269 Изменение 269 Юлия Реда, Хейди Хаутала, Бенедек Явор, Якоп Далунде, Флорент Марсейеси, Райнхард Бютикофер, Томас Вайтц, Тери Райнтке, Моника Вана, Тамаш Месерич, Моли Скот Кейто,

Подробно

RC

RC Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0594/2016 } B8-0596/2016 } B8-0597/2016 } B8-0599/2016 } B8-0601/2016 } B8-0603/2016 } RC1 11.5.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 2.9.2015 4 Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Марина Албиол, Костас Хрисогонос, Елеонора Форенца, Костадинка Кунева, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Мартина Михелс Параграф 46 a (нов) 46а. осъжда всички

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0185/2019 2.4.2019 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (2018/2268(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0028/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0672/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0124/2017 25.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0023/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 23.5.2018 A8-0159/7 7 Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Малин Бьорк, Щефан Ек, Палома Лопес Бермехо, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Хавиер Кусо Пермуй, Мигел Урбан

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 13.5.2015 B8-0452/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-0117/2015 съгласно член 128,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1166/2016 24.10.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.9.2017 A8-0276/1 Изменение 1 Люси Андерсън, Никос Андрулакис, Мария Арена, Инес Аяла Сендер, Гийом Балас, Брандо Бенифеи, Перванш Берес, Хосе Бланко Лопес, Вилия Блинкевичуте, Пол Бранън, Мерчедес Бресо,

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0649/2017 } B8-0650/2017 } B8-0651/2017 } B8-0652/2017 } B8-0653/2017 } B8-0654/2017 } B8-0655/2017 } RC1 27.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

Подробно

RC

RC Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1159/2016 } B8-1160/2016 } B8-1161/2016 } B8-1165/2016 } B8-1166/2016 } RC1 26.10.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0413/2017 12.6.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0448/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Consultation

PR_IMM_Consultation Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0325/2018 15.10.2018 ДОКЛАД относно искането за консултация във връзка с привилегиите и имунитетите на Алфонсо Луиджи Мара (2018/2058(IMM))

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0136/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 11.4.2018 A8-0031/3 3 Хофман, Джон Хауърт, Агнес Йонгериус, Петра Камереверт, Силвия-Ивон Кауфман, Ян Келер, Арндт Кон, Дитмар Кьостер, Миапетра Кумпула-Натри, Сесил Кашету Киенге, Милтиадис Киркос, Бернд

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0320/2018 2.7.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 11.5.2015 A8-0151/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Теодорос Загоракис (ІІ) (2015/2071(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно