RC

Размер: px
Започни от страница:

Download "RC"

Препис

1 Европейски парламент Документ за разглеждане в заседание B8-0259/2018 } B8-0260/2018 } B8-0261/2018 } B8-0262/2018 } B8-0263/2018 } B8-0268/2018 } RC ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника на дейността вместо следните предложения за резолюция: B8-0259/2018 (ECR) B8-0260/2018 (Verts/ALE) B8-0261/2018 (EFDD) B8-0262/2018 (S&D) B8-0263/2018 (PPE) B8-0268/2018 (ALDE) относно положението на защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия (2018/2712(RSP)) Кристиан Дан Преда, Томаш Здеховски, Павел Свобода, Лефтерис Христофору, Марияна Петир, Туне Келам, Чаба Шогор, Лайма Люция Андрикене, Йожеф Над, Иван Щефанец, Едуард Кукан, Роберта Мецола, Агнешка Козловска-Райевич, Ларс Адактусон, Джовани Ла Вия, Елизабета Гардини, Желяна Зовко, Богдан Брунон Вента, Михаела Шойдрова, Адам Шейнфелд, Йоахим Целер, Шон Кели, Дирдре Клун, Марейд Макгинес, Франис Замит Димех, Дубравка Шуйца, Анна Заборска, Ласло Тьокеш, Сандра Калниете, Единство в многообразието

2 Ивана Малетич, Иржи Поспишил, Андрей Ковачев, Елмар Брок, Рамона Николе Мънеску, Инесе Вайдере от името на групата PPE Елена Валенсиано, Виктор Боштинару, Сурая Пост, Пиер Антонио Панцери от името на групата S&D Чарлз Танък, Карол Карски, Яна Житнянска, Нотис Мариас, Моника Маковей от името на групата ECR Петрас Аущревичюс, Марите Схаке, Неджми Али, Беатрис Бесера Бастеречеа, Исаскун Билбао Барандика, Дита Харанзова, Жерар Дьопре, Мартина Длабайова, Надя Хирш, Иван Яковчич, Петър Йежек, Илхан Кючюк, Патрисия Лалонд, Валентинас Мазуронис, Луи Мишел, Урмас Пает, Майте Пагасауртундуа Руис, Йозо Радош, Фредерик Рийс, Робер Рошфор, Павел Теличка, Рамон Тремоза и Балселс, Иво Вайгъл, Йоханес Корнелис ван Бален, Хилде Вотманс от името на групата ALDE Барбара Лохбилер, Ернест Уртасун, Линеа Енгстрьом, Ана Миранда, Тери Райнтке, Жорди Соле, Кийт Тейлър, Хелга Трюпел от името на групата Verts/ALE Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао, Даниела Аюто, Емерик Шопрад, Роландас Паксас, Изабела Адинолфи от името на групата EFDD

3 Резолюция на Европейския парламент относно положението на защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия (2018/2712(RSP)) Европейският парламент, като взе предвид своите предишни резолюции относно Саудитска Арабия, и поспециално резолюциите от 11 март 2014 г. относно Саудитска Арабия, нейните отношения с ЕС и ролята ѝ в Близкия изток и Северна Африка 1, от 12 февруари 2015 г. относно случая на Раиф Бадауи 2 и от 8 октомври 2015 г. относно случая на Али Мохамед ал-нимр 3, като взе предвид присъждането на наградата Сахаров за свобода на мисълта на саудитския блогър Раиф Бадауи през 2015 г., като взе предвид изявлението от 29 май 2018 г. на говорителя на Върховния комисар по правата на човека на ООН относно неотдавнашните арести в Саудитска Арабия, включително произволния арест и изчезването, без справедлив процес, на Науаф Талал Рашид, принц от династията Ал-Рашид и син на покойния поет Науаф Талал бин Абдул Азиз Ал-Рашид, като взе предвид изявлението от 18 май 2018 г. на председателството за държавна сигурност на Саудитска Арабия относно задържането на седем заподозрени лица, като взе предвид новия проект на закон, забраняващ тормоза, одобрен от Консултативния съвет (Шура) на Саудитска Арабия на 28 май 2018 г., като взе предвид въздействието върху правата на човека, както на национално, така и на регионално равнище, на санкциите, наложени от Саудитска Арабия и други страни срещу Катар, и доклада относно въздействието на кризата в Персийския залив върху правата на човека, публикувани от Службата на Върховния комисар по правата на човека на ООН (СВКПЧ) през декември 2017 г., като взе предвид членството на Саудитска Арабия в Съвета на ООН по правата на човека и в Комисията на ООН за положението на жените (КПЖ), както и бъдещото членство на страната в изпълнителния съвет на КПЖ от януари 2019 г., като взе предвид речта на члена на Комисията Христос Стилианидис, от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП), в дебата на Европейския парламент от 4 юли 2017 г. относно избирането на Саудитска Арабия за член на Комисията за положението на жените, като взе предвид заключителните бележки от 9 март 2018 г. на Комитета на ООН за 1 ОВ С 378, г., стр OJ C 310, г., стр ОВ С 349, г., стр. 34.

4 премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените относно комбинираните трети и четвърти периодични доклади на Саудитска Арабия 1, като взе предвид съвместното изявление относно Саудитска Арабия от името на ALQST, Центъра за правата на човека в Персийския залив (GCHR), и Международната федерация за правата на човека (FIDH) от 69-ата сесия на Комитета на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените от 7 март 2018 г., като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW), като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., като взе предвид Международния пакт за икономически, социални и културни права от 1966 г., като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г., като взе предвид насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека, като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4от своя правилник, А. като има предвид, че след 15 май 2018 г. саудитските органи са арестували седем жени Лужан ал-хатлул, Айша ал-мана, Мадеха ал-ажруш, Еман ал-нафиян, Азиза ал-юсеф, Хеса ал-шейк, Уалаа ал-шубар и четирима мъже Ибраим Фахад ал-нафиян, Ибраим ал-модеймих, Мохамед ал-рабиа и Абдулазиз ал-мешаал за дейността им в защита на правата на жените им; като има предвид, че арестуваните защитници на правата на човека са обвинени в подпомагане на дейностите на чуждестранни кръгове, наемане на хора на чувствителни правителствени длъжности и предоставяне на пари на чуждестранни кръгове с цел дестабилизиране на Кралството; като има предвид, че тези активисти са известни със своята кампания срещу забраната за управление на превозни средства от жени и за премахване на системата на мъжко настойничество; като има предвид, че те са били арестувани преди очакваното на 24 юни 2018 г. вдигане на забраната за управление на превозни средства от жени; Б. като има предвид, че се твърди, че г-жа Мадеха ал-ажруш, г-жа Уалаа ал-шубар, г- жа Айша ал-мана и г-жа Хеса ал-шейк са освободени на 24 май 2018 г.; В. като има предвид, че случаят на Лужан ал-хатлул е особено тревожен, тъй като тя е била прехвърлена от Абу Даби в Саудитска Арабия против волята ѝ през март 2018 г., след като е участвала в сесията за преглед, посветена на Саудитска Арабия, на Комитета на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените; като има предвид, че тя е била поставена под забрана за пътуване до последните ѝ 1 CEDAW/C/SAU/CO/3-4.

5 арест и че се твърди, че понастоящем, заедно с други активисти, е държана в изолация; Г. като има предвид, че Саудитска Арабия има едни от най-строгите ограничения, налагани върху жените, въпреки неотдавнашните правителствени реформи, насочени към засилване на правата на жените в областта на заетостта; като има предвид, че политическата и социалната система на Саудитска Арабия остава недемократична и дискриминационна, прави жените граждани от втора класа, не разрешава свобода на религията и убежденията, дискриминира силно многобройната чуждестранна работна сила в страната и жестоко потиска всички гласове на несъгласие; Д. като има предвид, че разследването и работата по случая все още са в ход и трудно се намира информация относно задържанията поради ограничените сведения, предоставени от органите на Саудитска Арабия; Е. като има предвид, че на 25 май 2018 г. саудитските органи са арестували видния защитник на правата на човека Мохамед ал-баяди, един от учредителите на забранената Саудитска асоциация за граждански и политически права, обвинила силите за сигурност в нарушения; Ж. като има предвид, че в рамките на няколко дни след задържането на защитниците на правата на човека свързани с правителството медии и платформи на социалните медии започнаха жестока кампания за тяхното оклеветяване, осъждайки ги като предатели, които представляват заплаха за държавната сигурност; като има предвид, че експертите считат, че водената понастоящем кампания за оклеветяване срещу защитниците на правата на човека подсказва намерение за налагане на потенциално много тежки наказания; З. като има предвид, че саудитското общество се променя постепенно, но непрекъснато, и като има предвид, че органите на Саудитска Арабия са приели редица мерки за подобряване на дължимото признание на жените като равноправни граждани, като им предоставят правото да гласуват на общински избори, дават им достъп до Консултативния съвет (Шура) и Националния съвет по правата на човека, премахват забраната за управление на превозни средства от жени и им предоставят достъп до публични спортни събития; И. като има предвид, че програмата за реформи Визия 2030, предвиждаща икономическа и социална трансформация на страната въз основа на овластяването на жените, следва да бъде реална възможност жените в Саудитска Арабия да обезпечат правната си еманципация, което е от жизненоважно значение за пълното упражняване на техните права, заложени в CEDAW; като има предвид обаче, че последната вълна от арести на активисти в областта на правата на жените изглежда да противоречи на тази цел и може да отвлече вниманието от програмата за реформи; Й. като има предвид, че саудитският престолонаследник принц Мохамад бин Салман Ал Сауд предложи реторична подкрепа за реформите в областта на правата на

6 жените, особено по време на обиколката си в Европа и САЩ, но че тези реформи все още са ограничени и системата на мъжко настойничество, най-сериозната пречка пред правата на жените, остава до голяма степен непроменена; като има предвид освен това, че с неговото знание се извършват широкомащабни репресии срещу видни активисти, адвокати и защитници на правата на човека, които се засилват, откакто той е започнал да консолидира контрола над институциите за сигурност на страната; К. като има предвид, че в Саудитска Арабия има редица дискриминационни закони и практики, по-специално правните разпоредби, отнасящи се до личния статут, положението на работничките мигранти, Кодекса за гражданско състояние, Кодекса на труда, Закона за гражданството и системата на мъжко настойничество, които налагат изискване за разрешение от настойник мъж, за да могат жените да упражняват повечето от своите права, заложени в CEDAW; Л. като има предвид, че в Саудитска Арабия има оживена общност от онлайн активисти в областта на правата на човека и най-големи брой потребители на Туитър в Близкия изток; като има предвид, че Саудитска Арабия е в списъка на Репортери без граници за Враговете на интернет поради цензурата на саудитските медии и интернет и наказването на хората, които критикуват правителството или религията; като има предвид, че свободата на изразяване на мнение и свободата на печата и медиите както онлайн, така и офлайн, са решаващи предварителни условия и катализатори за демократизация и реформа и представляват съществен фактор за контрол върху властта; като има предвид, че носителят на наградата Сахаров за 2015 г. Раиф Бадауи е все още в затвора единствено заради това, че мирно е изразявал своите възгледи; М. като има предвид, че стойността на Саудитска Арабия в индекса на човешкото развитие на ООН за 2015 г. е 0,847 г., което я поставя на 38-то място от 188 държави и територии; като има предвид, че стойността на Саудитска Арабия в индекса на неравенството между половете на ООН за 2015 г. е 0,257, което я поставя на 50-то място от 159 държави; като има предвид, че Саудитска Арабия е на 138-то място от общо 144 държави в Световния доклад относно неравенството между половете за 2017 г., публикуван от Световния икономически форум; Н. като има предвид, че общата резерва на Саудитска Арабия към CEDAW, според Комитета за премахване на дискриминацията по отношение на жените, е несъвместима с предмета и целта на Конвенцията и е недопустима съгласно член 28 от нея; като има предвид, че Саудитска Арабия пое ангажимент да поддържа найвисоки стандарти при насърчаването и защитата на правата на човека, когато страната кандидатства и стана член на Съвета на ООН по правата на човека през 2013 г.; 1. призовава органите на Саудитска Арабия да прекратят всички форми на тормоз, включително на равнището на съдебната система, срещу г-жа Еман ал-нафиян, г-жа Азиза ал-юсеф, г-жа Лужан ал-хатлул, г-жа Айша ал-мана, г-жа Мадеха ал- Ажруш, г-жа Хеса ал-шейк, г-жа Уалаа ал-шубар, г-н Мохамед ал-рабиа, г-н Ибраим ал-модеймих и всички други защитници на правата на човека в страната,

7 така че те да могат да извършват своята дейност без неоправдани пречки и страх от репресивни мерки; 2. осъжда продължаващите репресии срещу защитници на правата на човека, включително защитници на правата на жените в Саудитска Арабия, което подкопава доверието в процеса на реформи в страната; призовава правителството на Саудитска Арабия незабавно и безусловно да освободи всички защитници на правата на човека и други лица, лишени от свобода заради убежденията си, задържани и осъдени просто заради упражняването на тяхното право на свобода на изразяване и тяхната мирна дейност в защита на правата на човека; осъжда продължаващата, системна дискриминация срещу жените и момичетата в Саудитска Арабия; 3. отдава почит на жените в Саудитска Арабия и на защитниците на правата на жените, които се стремят да премахнат всяко несправедливо и дискриминационно третиране, и на онези лица, които защитават правата на човека въпреки трудностите, пред които са изправени; 4. приветства обещанието за вдигане на забраната за управление на превозни средства от жени в Кралството като част от програмата Визия 2030 ; 5. подчертава, че третирането на всички задържани лица, включително защитниците на правата на човека, по време на задържането трябва да отговаря на условията, установени в Сборника с принципи за закрила на всички лица, намиращи се под всякаква форма на задържане или плен, приет чрез Резолюция 43/173 на Общото събрание на ООН на 9 декември 1988 г.; 6. отбелязва, че международните автомобилни дружества, и особено тези, установени в ЕС, вече са започнали полово-специфична реклама преди премахването на забраната за управление на превозни средства от жени; 7. изразява дълбока загриженост относно широкото разпространение на основано на пола насилие в Саудитска Арабия, което до голяма степен остава нерегистрирано и недокументирано и се обосновава с причини като например необходимостта да се налага дисциплина на жените, които се намират под мъжко настойничество; настоятелно призовава саудитските органи да приемат всеобхватно законодателство, което да дефинира конкретно и да инкриминира всички форми на основано на пола насилие срещу жени, по-специално изнасилване, включително изнасилване от съпруг, сексуално посегателство и сексуален тормоз, и да премахнат всички пречки пред достъпа на жените до правосъдие; 8. изразява съжаление за съществуването на системата на мъжко настойничество, според която все още се очаква разрешение от настойник мъж в редица области, включително за международни пътувания, достъп до здравни услуги, избор на място на пребиваване, брак, подаване на жалби в съда, напускане на държавните приюти за малтретирани жени и напускане на центровете за задържане; подчертава, че тази система е отражение на дълбоко вкоренената патриархална система, която ръководи страната;

8 9. призовава саудитските органи да преразгледат Закона за асоциациите и фондациите от декември 2015 г., за да се даде възможност на жените активисти да се организират и да работят свободно и независимо, без ненужна намеса от страна на органите; настоятелно призовава също за преразглеждане на Закона за борба с тероризма, Закона за борба с киберпрестъпността и Закона за печата и публикациите, които многократно се използват за преследване на защитници на правата на човека, както и за преразглеждане на всички дискриминационни разпоредби в правната система; 10. призовава саудитските органи да ратифицират Международния пакт за граждански и политически права, да вдигнат резервите, изразени към CEDAW, и да ратифицират факултативния протокол към CEDAW, така че жените в Саудитска Арабия да могат изцяло да се ползват от правата, установени в Конвенцията, и да прекратят детските бракове, принудителните бракове и задължителните изисквания по отношение на облеклото за жени; призовава Саудитска Арабия да отправи постоянна покана за всички специални процедури в рамките на Съвета на ООН по правата на човека; 11. призовава органите на Саудитска Арабия да разрешат независимия печат и независимите медии и да гарантират свободата на изразяване на мнение, свободата на сдружаване и на мирни събирания за всички жители на Саудитска Арабия; осъжда репресиите срещу защитници на правата на човека и протестиращи, когато те участват в мирна демонстрация; подчертава, че мирните кампании за основните законни права или отправянето на критични забележки чрез използването на социалните медии са израз на важно право; настоятелно призовава саудитските органи да премахнат ограниченията, наложени на защитниците на правата на човека, които им забраняват да говорят открито в социалните медии и с международните медии; 12. призовава ЗП/ВП, Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и държавите членки да гарантират пълното прилагане на насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека и да разширят обхвата на защитата и подкрепата за защитниците на правата на човека, по-специално на жените защитници на правата на човека; 13. призовава ЕС да внесе резолюция относно положението на защитниците на правата на човека в Саудитска Арабия на следващото заседание на Съвета на ООН по правата на човека; призовава ЕС, на следващото заседание на Съвета по правата на човека и на Комисията за положението на жените, да повдигне въпроса за членството на държави със съмнителни резултати в областта на правата на човека, включително по отношение на зачитането на правата на жените и равенството между половете; призовава ЕС да предложи на Съвета на ООН по правата на човека назначаване на специален докладчик за правата на човека в Саудитска Арабия; 14. призовава ЕС да включи дискусия относно правата на човека, и по-специално положението на жените защитници на правата на човека, като постоянна точка в дневния ред на годишната среща на високо равнище между ЕС и Съвета за сътрудничество в Персийския залив, както и в други двустранни и многостранни

9 форуми; призовава Съвета да обмисли въвеждането на целенасочени мерки срещу лица, отговорни за сериозни нарушения на правата на човека; отбелязва, че правилата за наградата Шайὸ за насърчаване на правата на човека в региона на Съвета за сътрудничество в Персийския залив ограничават кандидатурите до лица, които са законно регистрирани и работят конструктивно с органите ; 15. призовава ЕСВД и Комисията да оказват активна подкрепа на групите от гражданското общество и лицата, защитаващи правата на човека в Саудитска Арабия, включително чрез организиране на посещения в затвори, наблюдение на съдебни процеси и публични изявления; 16. настоятелно призовава ЗП/ВП, ЕСВД и държавите членки да продължат да провеждат диалог със Саудитска Арабия по въпросите на правата на човека, основните свободи и пораждащата тревога роля на страната в региона; изразява готовността си за провеждане на конструктивен и открит диалог със саудитските органи, включително парламентаристи, относно изпълнението на техните международни ангажименти в областта на правата на човека; призовава за обмен на експертен опит в областта на правосъдието и правните въпроси, за да се засили защитата на индивидуалните права в Саудитска Арабия; 17. призовава саудитските органи да прекратят всяко по-нататъшно бичуване на Раиф Бадауи и да го освободят незабавно и безусловно, тъй като той е считан за затворник заради убежденията си, задържан и осъден единствено заради упражняването на правото си на свобода на изразяване; призовава ЕС да продължи да повдига въпроса за неговия случай при всички евентуални контакти на високо равнище; 18. призовава саудитските органи да наложат незабавен мораториум върху прилагането на смъртното наказание като стъпка към неговото премахване; призовава за преразглеждане на всички смъртни присъди, за да се гарантира, че процесите се придържат към международните стандарти; 19. призовава саудитските органи да прекратят подбуждането към омраза и дискриминация срещу религиозните малцинства и срещу всякакви други лица и групи, подложени на нарушения на техните права на човека от Саудитска Арабия, включително чуждестранни граждани от държави от други региони; 20. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Европейската служба за външна дейност, генералния секретар на ООН, Върховния комисар по правата на човека на ООН, Комисията за положението на жените, Съвета на ООН по правата на човека, Н.В. крал Салман бин Абдулазиз Ал Сауд и престолонаследника принц Мохамад бин Салман Ал Сауд, правителството на Кралство Саудитска Арабия, както и на генералния секретар на Центъра за национален диалог на Кралство Саудитска Арабия.

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0186/2019 } B8-0187/2019 } B8-0190/2019 } B8-0191/2019 } B8-0193/2019 } B8-0194/2019 } RC1 13.3.2019 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0498/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0150/2017 } B8-0154/2017 } B8-0155/2017 } B8-0161/2017 } B8-0162/2017 } B8-0165/2017 } RC1 15.2.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0107/2019 } B8-0108/2019 } B8-0109/2019 } B8-0114/2019 } B8-0117/2019 } RC1 13.2.2019 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0364/2018 } B8-0365/2018 } B8-0367/2018 } B8-0368/2018 } B8-0372/2018 } B8-0378/2018 } RC1 12.9.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0543/2017 } B8-0544/2017 } B8-0547/2017 } B8-0551/2017 } B8-0553/2017 } B8-0554/2017 } RC1 4.10.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0505/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0281/2018 } B8-0282/2018 } B8-0283/2018 } B8-0286/2018 } B8-0287/2018 } RC1 13.6.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0322/2018 } B8-0326/2018 } B8-0328/2018 } B8-0330/2018 } B8-0332/2018 } RC1 4.7.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2015)0463 Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2015 г. относно Ибрахим Халауа,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0251/2018 28.5.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0167/2019 11.3.2019 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_INI_art121

PR_INI_art121 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по външни работи 2014/2016(INI) 5.2.2014 ПРОЕКТОДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно установяването на общи визови

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ Неокончателен вариант P8_TA-PROV(2019)0115 Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8 0807/2016 17.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0655/2017 22.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1402/2015 } B8-1403/2015 } B8-1404/2015 } B8-1405/2015 } B8-1406/2015 } B8-1407/2015 } B8-1408/2015 } RC1 16.12.2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0086/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0670/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0022/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0120/2017 } B8-0121/2017 } B8-0122/2017 } B8-0123/2017 } B8-0124/2017 } B8-0125/2017 } B8-0126/2017 } RC1 30.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0275/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0910/2016 } B8-0912/2016 } B8-0913/2016 } B8-0914/2016 } B8-0915/2016 } B8-0916/2016 } B8-0917/2016 } RC1 6.7.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0136/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0291/2018 26.9.2018 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (2018/2069(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0387/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0318/2016 2.3.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0082/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласуване ( за, против, въздържали се) ЕГ (...,...,...) електронно

Подробно

Microsoft Word - RC MSWORD

Microsoft Word - RC MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 22.10.2014 B8-0166/2014 } B8-0173/2014 } B8-0176/2014 } B8-0178/2014 } B8-0179/2014 } RC1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно

Подробно

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY СЪВМЕСТНА АСАМБЛЕЯ АКТБ-ЕС ПАРЛАМЕНТАРНА 15.10.2014 28-А СЕСИЯ 1 3 декември 2014 г. Страсбург (Франция) ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД и РАБОТНА ПРОГРАМА Интернет страница на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС:

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0568/2018 } B8-0569/2018 } B8-0576/2018 } B8-0578/2018 } B8-0579/2018 } B8-0580/2018 } B8-0581/2018 } RC1 12.12.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подробно

TA

TA EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2014)0106 Преследване на демократичната опозиция във Венецуела Резолюция на Европейския парламент от 18 декември 2014 г. относно преследването на демократичната

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0404/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - RC MSWORD

Microsoft Word - RC MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 22.10.2014 B8-0164/2014 } B8-0165/2014 } B8-0168/2014 } B8-0170/2014 } B8-0172/2014 } RC1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/9 9 Параграф 39 a (нов) 39a. посочва, че при настоящата система лицата, на които е предоставена международна закрила, са хванати в капан в държавата членка, в която им е предоставено убежище,

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0185/2019 2.4.2019 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (2018/2268(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0700/2016 1.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/21 21 Параграф 3 г (нов) 3г. изисква гръцката полиция да извърши пълно разследване на убийството и малтретирането на Зак Костопулос, така че всички отговорни лица да бъдат изправени

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0337/2016 } B8-0343/2016 } B8-0344/2016 } B8-0345/2016 } B8-0349/2016 } B8-0373/2016 } B8-0375/2016 } RC1 9.3.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1166/2016 24.10.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0320/2018 2.7.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1258/2015 } B8-1261/2015 } B8-1264/2015 } B8-1265/2015 } B8-1270/2015 } B8-1272/2015 } RC1 25.11.2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 8.6.2015 B8-0571/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията съгласно член 123,

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 13.5.2015 B8-0452/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-0117/2015 съгласно член 128,

Подробно

Microsoft Word - RC MSWORD

Microsoft Word - RC MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 16.7.2014 B8-0016/2014 } B8-0019/2014 } B8-0020/2014 } B8-0021/2014 } B8-0023/2014 } B8-0024/2014 }RC1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено

Подробно

RC

RC Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0469/2016 } B8-0470/2016 } B8-0472/2016 } B8-0473/2016 } B8-0477/2016 } B8-0480/2016 } B8-0482/2016 } RC1 13.4.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 9.2.2017 A8-0228/102 102 Лоренцо Фонтана от името на групата ENF Съображение 4 (4) През последните години терористичната заплаха бързо се разрасна и промени. Физическите лица, наричани чуждестранни бойци

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0124/2017 25.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2014)0039 Закриване на Мемориал в Русия (награда Сахаров за 2009 г.) Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2014 г. относно закриването на

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 15.7.2014 B8-0052/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Комисията внесено съгласно член 123, параграф

Подробно

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдавнашните атаки на Боко Харам (2014/2729(RSP)) Европейският

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0672/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0023/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0449/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 5.3.2015 B8-0236/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно