РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо

Размер: px
Започни от страница:

Download "РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо"

Препис

1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в състав: Присъствали: Красимир Любомиров Петров, Александра Колева, Любомир Пенев Стоилков, Симеонка Асенова Велкова-Манова, Константин Димов Дингозов, Марина Валентинова Иванова, Десислава Василева Костадинова-Стоянова, Силвия Йорданова Генкова, Ивайло Радойчев Анастасов, Десислава Любенова Шопова,Иван Порфиров Мишков и Десислава Красимирова Ангелова Отсъстват: Миленка Цекова Стоянова Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция с. Ваксево, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г. Докладва: Красимир Петров 2. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция , с. Църварица, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г. Докладва: Красимир Петров 3. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция с. Четирци, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г. Докладва: Красимир Петров 4. Относно:Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция , с. Долна Козница, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г. Докладва: Красимир Петров 5. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция , с. Друмохар, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г. Докладва: Красимир Петров 6. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция , с. Еремия, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

2 Докладва: Красимир Петров 7. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция , с. Згурово, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г. Докладва: Красимир Петров 8. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция , с.илия и с.ветрен, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г. Докладва: Красимир Петров 9. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция , с.кадровица, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г. Докладва: Красимир Петров 10. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция , с.лиляч, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г. Докладва: Красимир Петров 11. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция с. Мърводол, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г. Докладва: Красимир Петров 12. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция , с.невестино, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г. Докладва: Красимир Петров 13. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция с. Неделкова Гращица, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г. Докладва: Красимир Петров 14. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция , с.пастух, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г. Докладва: Красимир Петров 15. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция , с.пелатиково, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г. Докладва: Красимир Петров 16. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция , с. Тишаново, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г. Докладва: Красимир Петров 17. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция , с.рашка Гращица, община

3 Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г. Докладва: Красимир Петров 18. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция , с.смоличано и с.длъхчево Сабляр, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите Докладва: Красимир Петров 19. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция , с.страдалово и с.раково, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г. Докладва: Красимир Петров 20. Относно: Утвърждава списък с резервните членове на секционните избирателни комисии на територията на община Невестино за произвеждане на изборите за Докладва: Красимир Петров 21. Относно: Назначава членовете и ръководствата на секционно избирателна комисия на територията на гр. Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите Докладва: Красимир Петров 22. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия , с.мазарачево, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите Докладва: Красимир Петров 23. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия , с.драговищица, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите Докладва: Красимир Петров 24. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия , с.гюешево, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите Докладва: Красимир Петров 25. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия , с.каменичка Скакавица, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г. Докладва: Красимир Петров 26. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия , с.преколница, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите Докладва: Красимир Петров 27. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия , с.раненци, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите Докладва: Красимир Петров 28. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия , с.долно село, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите Докладва: Красимир Петров 29. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия , с.бобешино, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите

4 Докладва: Красимир Петров 30. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия , с.полска Скакавица, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г. Докладва: Красимир Петров 31. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия , с.гърляно, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите Докладва: Красимир Петров 32. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия , с.вратца, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите Докладва: Красимир Петров 33. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия , с.горна Брестница, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г. Докладва: Красимир Петров 34. Относно: Назначава членовете и ръководствата на секционно избирателни комисии и , с..жиленци, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г. Докладва: Красимир Петров 35. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия , с.грамаждано, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите Докладва: Красимир Петров 36. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия , с.богослов, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите Докладва: Красимир Петров 37. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия , с.горановци, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите Докладва: Красимир Петров 38. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия , с.ново село, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите Докладва: Красимир Петров 39. Относно: Назначава членовете и ръководствата на секционно избирателни комисии и , с.слокощица, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г. Докладва: Красимир Петров 40. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия , с.граница, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите Докладва: Красимир Петров 41. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия , с.лелинци, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите Докладва: Красимир Петров

5 42. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия , с.берсин, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите Докладва: Красимир Петров 43. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия , с.нови Чифлик, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите Докладва: Красимир Петров 44. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия , с.търновлаг, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите Докладва: Красимир Петров 45. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия , с.багренци, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите Докладва: Красимир Петров 46. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия , с.пиперков чифлик, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г. Докладва: Красимир Петров 47. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия с.гирчевци, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите Докладва: Красимир Петров 48. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия с.жабокрът, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите Докладва: Красимир Петров 49. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия , с.ябълково, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите Докладва: Красимир Петров 50. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия , с.дворище, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите Докладва: Красимир Петров 51. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия с.коняво, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите Докладва: Красимир Петров 52. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия с.цървеняно, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите Докладва: Красимир Петров 53. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия , с.стенско, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите Докладва: Красимир Петров 54. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия с.горна Гращица, община Кюстендил, обл.

6 Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г. Докладва: Красимир Петров 55. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия , с.долна Гращица, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г. Докладва: Красимир Петров 56. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия с.таваличево, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите Докладва: Красимир Петров 57. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия с.катрище, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите Докладва: Красимир Петров 58. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия с.николичевци, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите Докладва: Красимир Петров 59. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия , с.скриняно, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите Докладва: Красимир Петров 60. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия , с.копиловци, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите Докладва: Красимир Петров 61. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия , с.шипочано, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите Докладва: Красимир Петров 62. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия , с.шишковци, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите Докладва: Красимир Петров 63. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия , с.раждавица, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите Докладва: Красимир Петров 64. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия , с.лозно, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите Докладва: Красимир Петров 65. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия , с.радловци, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите Докладва: Красимир Петров 66. Относно: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия с.соволяно община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите Докладва: Красимир Петров

7 67. Относно: Утвърждава списък с резервни членове на секционните избирателни комисии в община Кюстендил за произвеждане на изборите за народно събрание на 26 март 2017 г. Докладва: Красимир Петров По т.1 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция с. Ваксево, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г. Постъпило е писмо с вх. 68/ г. в 11:40 часа в Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Невестино. Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс, а именно: 1. Предложение от кмета на община Невестино за съставите на СИК на територията на община Невестино за произвеждане на изборите за 2. Протокол от проведени консултации от г., подписан от участващите в консултацията лица; 3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне съставите на СИК на територията на община Невестино с изх. 309/ г.; 4. Заповед 3-23/ г. на кмета на община Невестино Димитър Стаменков, с която нарежда Йордан Глогов зам.-кмет на община Невестино да проведе консултациите за съставите на СИК в община Невестино. 5. Писмо по ел.поща с дата г., с което е изпратена поканата до парламентарно представените партии и коалиции за датата и часа за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Невестино 9 бр.; Предложение от ПП ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община Невестино; Пълномощно КО-Г026/ г. и Пълномощно 009/ г., представени от представителя на ПП ГЕРБ", Удостоверение за актуално състояние от г. на ПП ГЕРБ ; Предложение от Коалиция БСП лява България" за съставите на СИК на територията на община Невестино; Пълномощно изх. 640/ г. и Решения на политическия съвет на Коалиция БСП лява България" от г., представени от представителя на Коалиция БСП лява България"; Предложение от ПП ДПС" за състава на СИК на територията на община Невестино; Пълномощно 20/ г. и Пълномощно 04-10/ г., представени от представителя на ПП ДПС"; Удостоверение за актуално състояние от г. на ПП Движение за права и свободи ; Предложение от Коалиция Реформаторски блок" за съставите на СИК на територията на община Невестино; Пълномощно от г. 1бр.; Пълномощно от г. 1 бр. и Пълномощно 1 бр., представени от представителя на Коалиция от партии Реформаторски блок ; Предизборно политическо споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от партии Реформаторски блок от г.; Предложение от Коалиция Патриотичен фронт НФСБ и ВМРО за съставите на СИК на територията на община Невестино, Пълномощно от г., представено от представителя на Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО, Решение за създаване на коалиция между - ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ И ПП ВМРО БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО

8 ДВИЖЕНИЕ от г., Удостоверение за актуално състояние от г. на ПП Национален фронт за спасение на България ; Предложение от Коалиция България без цензура" за съставите на СИК на територията на община Невестино; Пълномощно 1 бр. представено от представителя на КП България без цензура. Предложение от ПП АТАКА" за съставите на СИК на територията на община Невестино; Пълномощни - 2 бр. от г., Удостоверение за актуално състояние от г., представени от представителя на ПП АТАКА" ; и Предложение от коалиция АБВ /Алтернатива за българско възраждане/ за съставите на СИК на територията на община Невестино; Пълномощни от г. 1 бр., Пълномощно от г. 1 бр., представени от представителя на Коалиция АБВ /Алтернатива за българско възраждане/, Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община Невестино. Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение 4182-НС/ г. на ЦИК, Решение 4237-НС от г. на ЦИК, с което са приети Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. и Решение 24-НС/ г. на РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в Десети изборен район Кюстендилски, след проведено гласуване с 12 гласа "За" взе следното РЕШЕНИЕ 66-НС Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция с. Ваксево, община Невестино за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както следва: СИК Населено място Адрес Длъжност в СИК Трите имена Стефка Цанкова Кацарска ЗАМ.- Георги Любенов Тасков с.ваксево ул."д.благое в" 6 Виолета Веселинова Керелска Цветанка Георгиева Десподова Цветанка Василева Плякова Николай Радославов Никифоров Галина Костадинова Шукалска Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.

9 По т.2 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция , с. Църварица, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите Постъпило е писмо с вх. 68/ г. в 11:40 часа в Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Невестино. Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс, а именно: 1. Предложение от кмета на община Невестино за съставите на СИК на територията на община Невестино за произвеждане на изборите за 2. Протокол от проведени консултации от г., подписан от участващите в консултацията лица; 3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне съставите на СИК на територията на община Невестино с изх. 309/ г.; 4. Заповед 3-23/ г. на кмета на община Невестино Димитър Стаменков, с която нарежда Йордан Глогов зам.-кмет на община Невестино да проведе консултациите за съставите на СИК в община Невестино. 5. Писмо по ел.поща с дата г., с което е изпратена поканата до парламентарно представените партии и коалиции за датата и часа за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Невестино 9 бр.; Предложение от ПП ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община Невестино; Пълномощно КО-Г026/ г. и Пълномощно 009/ г., представени от представителя на ПП ГЕРБ", Удостоверение за актуално състояние от г. на ПП ГЕРБ ; Предложение от Коалиция БСП лява България" за съставите на СИК на територията на община Невестино; Пълномощно изх. 640/ г. и Решения на политическия съвет на Коалиция БСП лява България" от г., представени от представителя на Коалиция БСП лява България"; Предложение от ПП ДПС" за състава на СИК на територията на община Невестино; Пълномощно 20/ г. и Пълномощно 04-10/ г., представени от представителя на ПП ДПС"; Удостоверение за актуално състояние от г. на ПП Движение за права и свободи ; Предложение от Коалиция Реформаторски блок" за съставите на СИК на територията на община Невестино; Пълномощно от г. 1бр.; Пълномощно от г. 1 бр. и Пълномощно 1 бр., представени от представителя на Коалиция от партии Реформаторски блок ; Предизборно политическо споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от партии Реформаторски блок от г.; Предложение от Коалиция Патриотичен фронт НФСБ и ВМРО за съставите на СИК на територията на община Невестино, Пълномощно от г., представено от представителя на Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО, Решение за създаване на коалиция между - ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ И ПП ВМРО БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ от г., Удостоверение за актуално състояние от г. на ПП Национален фронт за спасение на България ; Предложение от Коалиция България без цензура" за съставите на СИК на територията на община Невестино; Пълномощно 1 бр. представено от представителя на КП България без цензура. Предложение от ПП АТАКА" за съставите на СИК на територията на община Невестино; Пълномощни - 2 бр. от г., Удостоверение за

10 актуално състояние от г., представени от представителя на ПП АТАКА" ; и Предложение от коалиция АБВ /Алтернатива за българско възраждане/ за съставите на СИК на територията на община Невестино; Пълномощни от г. 1 бр., Пълномощно от г. 1 бр., представени от представителя на Коалиция АБВ /Алтернатива за българско възраждане/, Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община Невестино. Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение 4182-НС/ г. на ЦИК, Решение 4237-НС от г. на ЦИК, с което са приети Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. и Решение 24-НС/ г. на РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в Десети изборен район Кюстендилски, след проведено гласуване с 12 гласа "За" взе следното РЕШЕНИЕ 67-НС Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция , с. Църварица, община Невестино за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както следва: СИК Населено място Адрес Длъжност в СИК ЗАМ.- Трите имена Роска Драганова Димитрова Александър Красимиров Ангелов Десислава Бисерова Димитрова с.църварица кметството Соня Иванова Кирилова Владислав Йорданов Иванов Ненка Николова Георгиева Юлиана Василева Шукалска Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му. По т.3 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция с. Четирци, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

11 Постъпило е писмо с вх. 68/ г. в 11:40 часа в Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Невестино. Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс, а именно: 1. Предложение от кмета на община Невестино за съставите на СИК на територията на община Невестино за произвеждане на изборите за 2. Протокол от проведени консултации от г., подписан от участващите в консултацията лица; 3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне съставите на СИК на територията на община Невестино с изх. 309/ г.; 4. Заповед 3-23/ г. на кмета на община Невестино Димитър Стаменков, с която нарежда Йордан Глогов зам.-кмет на община Невестино да проведе консултациите за съставите на СИК в община Невестино. 5. Писмо по ел.поща с дата г., с което е изпратена поканата до парламентарно представените партии и коалиции за датата и часа за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Невестино 9 бр.; Предложение от ПП ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община Невестино; Пълномощно КО-Г026/ г. и Пълномощно 009/ г., представени от представителя на ПП ГЕРБ", Удостоверение за актуално състояние от г. на ПП ГЕРБ ; Предложение от Коалиция БСП лява България" за съставите на СИК на територията на община Невестино; Пълномощно изх. 640/ г. и Решения на политическия съвет на Коалиция БСП лява България" от г., представени от представителя на Коалиция БСП лява България"; Предложение от ПП ДПС" за състава на СИК на територията на община Невестино; Пълномощно 20/ г. и Пълномощно 04-10/ г., представени от представителя на ПП ДПС"; Удостоверение за актуално състояние от г. на ПП Движение за права и свободи ; Предложение от Коалиция Реформаторски блок" за съставите на СИК на територията на община Невестино; Пълномощно от г. 1бр.; Пълномощно от г. 1 бр. и Пълномощно 1 бр., представени от представителя на Коалиция от партии Реформаторски блок ; Предизборно политическо споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от партии Реформаторски блок от г.; Предложение от Коалиция Патриотичен фронт НФСБ и ВМРО за съставите на СИК на територията на община Невестино, Пълномощно от г., представено от представителя на Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО, Решение за създаване на коалиция между - ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ И ПП ВМРО БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ от г., Удостоверение за актуално състояние от г. на ПП Национален фронт за спасение на България ; Предложение от Коалиция България без цензура" за съставите на СИК на територията на община Невестино; Пълномощно 1 бр. представено от представителя на КП България без цензура. Предложение от ПП АТАКА" за съставите на СИК на територията на община Невестино; Пълномощни - 2 бр. от г., Удостоверение за актуално състояние от г., представени от представителя на ПП АТАКА" ; и Предложение от коалиция АБВ /Алтернатива за българско възраждане/ за съставите на СИК на територията на община Невестино;

12 Пълномощни от г. 1 бр., Пълномощно от г. 1 бр., представени от представителя на Коалиция АБВ /Алтернатива за българско възраждане/, Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община Невестино. Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение 4182-НС/ г. на ЦИК, Решение 4237-НС от г. на ЦИК, с което са приети Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. и Решение 24-НС/ г. на РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в Десети изборен район Кюстендилски, след проведено гласуване с 12 гласа "За" взе следното РЕШЕНИЕ 68-НС Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция с. Четирци, община Невестино за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както следва: СИК Населено място Адрес с.четирци кметството Длъжност в СИК ЗАМ.- Трите имена Елена Георгиева Балабанска Виктор Георгиев Симеонов Иво Асенов Славов Симеон Зафиров Котев Евтим Манасиев Занев Мариела Миткова Кирилова Николина Борисова Ангелова Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му. По т.4 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция , с. Долна Козница, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите Постъпило е писмо с вх. 68/ г. в 11:40 часа в Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Невестино. Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс, а именно:

13 1. Предложение от кмета на община Невестино за съставите на СИК на територията на община Невестино за произвеждане на изборите за 2. Протокол от проведени консултации от г., подписан от участващите в консултацията лица; 3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне съставите на СИК на територията на община Невестино с изх. 309/ г.; 4. Заповед 3-23/ г. на кмета на община Невестино Димитър Стаменков, с която нарежда Йордан Глогов зам.-кмет на община Невестино да проведе консултациите за съставите на СИК в община Невестино. 5. Писмо по ел.поща с дата г., с което е изпратена поканата до парламентарно представените партии и коалиции за датата и часа за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Невестино 9 бр.; Предложение от ПП ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община Невестино; Пълномощно КО-Г026/ г. и Пълномощно 009/ г., представени от представителя на ПП ГЕРБ", Удостоверение за актуално състояние от г. на ПП ГЕРБ ; Предложение от Коалиция БСП лява България" за съставите на СИК на територията на община Невестино; Пълномощно изх. 640/ г. и Решения на политическия съвет на Коалиция БСП лява България" от г., представени от представителя на Коалиция БСП лява България"; Предложение от ПП ДПС" за състава на СИК на територията на община Невестино; Пълномощно 20/ г. и Пълномощно 04-10/ г., представени от представителя на ПП ДПС"; Удостоверение за актуално състояние от г. на ПП Движение за права и свободи ; Предложение от Коалиция Реформаторски блок" за съставите на СИК на територията на община Невестино; Пълномощно от г. 1бр.; Пълномощно от г. 1 бр. и Пълномощно 1 бр., представени от представителя на Коалиция от партии Реформаторски блок ; Предизборно политическо споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от партии Реформаторски блок от г.; Предложение от Коалиция Патриотичен фронт НФСБ и ВМРО за съставите на СИК на територията на община Невестино, Пълномощно от г., представено от представителя на Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО, Решение за създаване на коалиция между - ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ И ПП ВМРО БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ от г., Удостоверение за актуално състояние от г. на ПП Национален фронт за спасение на България ; Предложение от Коалиция България без цензура" за съставите на СИК на територията на община Невестино; Пълномощно 1 бр. представено от представителя на КП България без цензура. Предложение от ПП АТАКА" за съставите на СИК на територията на община Невестино; Пълномощни - 2 бр. от г., Удостоверение за актуално състояние от г., представени от представителя на ПП АТАКА" ; и Предложение от коалиция АБВ /Алтернатива за българско възраждане/ за съставите на СИК на територията на община Невестино; Пълномощни от г. 1 бр., Пълномощно от г. 1 бр., представени от представителя на Коалиция АБВ /Алтернатива за българско възраждане/,

14 Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община Невестино. Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение 4182-НС/ г. на ЦИК, Решение 4237-НС от г. на ЦИК, с което са приети Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. и Решение 24-НС/ г. на РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в Десети изборен район Кюстендилски, след проведено гласуване с 12 гласа "За" взе следното РЕШЕНИЕ 69-НС Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция , с. Долна Козница, община Невестино за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както следва: СИК Населено място с.долна Козница Адрес кметството Длъжност в СИК ЗАМ.- Трите имена Мая Стоянова Манасиева Видин Георгиев Миланов Виолета Георгиева Манова Илинка Георгиева Манова Венета Стоянова Йорданова Тодорка Борисова Занева Рената Георгиева Симеонова Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му. По т.5 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция , с. Друмохар, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г. Постъпило е писмо с вх. 68/ г. в 11:40 часа в Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Невестино. Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс, а именно: 1. Предложение от кмета на община Невестино за съставите на СИК на територията на община Невестино за произвеждане на изборите за 2. Протокол от проведени консултации от г., подписан от участващите в консултацията лица;

15 3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне съставите на СИК на територията на община Невестино с изх. 309/ г.; 4. Заповед 3-23/ г. на кмета на община Невестино Димитър Стаменков, с която нарежда Йордан Глогов зам.-кмет на община Невестино да проведе консултациите за съставите на СИК в община Невестино. 5. Писмо по ел.поща с дата г., с което е изпратена поканата до парламентарно представените партии и коалиции за датата и часа за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Невестино 9 бр.; Предложение от ПП ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община Невестино; Пълномощно КО-Г026/ г. и Пълномощно 009/ г., представени от представителя на ПП ГЕРБ", Удостоверение за актуално състояние от г. на ПП ГЕРБ ; Предложение от Коалиция БСП лява България" за съставите на СИК на територията на община Невестино; Пълномощно изх. 640/ г. и Решения на политическия съвет на Коалиция БСП лява България" от г., представени от представителя на Коалиция БСП лява България"; Предложение от ПП ДПС" за състава на СИК на територията на община Невестино; Пълномощно 20/ г. и Пълномощно 04-10/ г., представени от представителя на ПП ДПС"; Удостоверение за актуално състояние от г. на ПП Движение за права и свободи ; Предложение от Коалиция Реформаторски блок" за съставите на СИК на територията на община Невестино; Пълномощно от г. 1бр.; Пълномощно от г. 1 бр. и Пълномощно 1 бр., представени от представителя на Коалиция от партии Реформаторски блок ; Предизборно политическо споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от партии Реформаторски блок от г.; Предложение от Коалиция Патриотичен фронт НФСБ и ВМРО за съставите на СИК на територията на община Невестино, Пълномощно от г., представено от представителя на Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО, Решение за създаване на коалиция между - ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ И ПП ВМРО БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ от г., Удостоверение за актуално състояние от г. на ПП Национален фронт за спасение на България ; Предложение от Коалиция България без цензура" за съставите на СИК на територията на община Невестино; Пълномощно 1 бр. представено от представителя на КП България без цензура. Предложение от ПП АТАКА" за съставите на СИК на територията на община Невестино; Пълномощни - 2 бр. от г., Удостоверение за актуално състояние от г., представени от представителя на ПП АТАКА" ; и Предложение от коалиция АБВ /Алтернатива за българско възраждане/ за съставите на СИК на територията на община Невестино; Пълномощни от г. 1 бр., Пълномощно от г. 1 бр., представени от представителя на Коалиция АБВ /Алтернатива за българско възраждане/, Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община Невестино.

16 Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение 4182-НС/ г. на ЦИК, Решение 4237-НС от г. на ЦИК, с което са приети Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. и Решение 24-НС/ г. на РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в Десети изборен район Кюстендилски, след проведено гласуване с 12 гласа "За" взе следното РЕШЕНИЕ 70-НС Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция , с. Друмохар, община Невестино за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както следва: СИК Населено място Адрес Длъжност в СИК ЗАМ.- Трите имена Николина Станимирова Маринкова Антон Аспарухов Шопкин Наташа Борисова Зашева с.друмохар кметството Милчо Борисов Миланов Янко Стойнев Шукалски Иван Стоянов Атанасов Росица Станимирова Гаврилова-Джонева Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му. По т.6 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция , с. Еремия, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г. Постъпило е писмо с вх. 68/ г. в 11:40 часа в Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Невестино. Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс, а именно: 1. Предложение от кмета на община Невестино за съставите на СИК на територията на община Невестино за произвеждане на изборите за 2. Протокол от проведени консултации от г., подписан от участващите в консултацията лица; 3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне съставите на СИК на територията на община Невестино с изх. 309/ г.; 4. Заповед 3-23/ г. на кмета на община Невестино Димитър Стаменков, с която нарежда Йордан Глогов зам.-кмет на община

17 Невестино да проведе консултациите за съставите на СИК в община Невестино. 5. Писмо по ел.поща с дата г., с което е изпратена поканата до парламентарно представените партии и коалиции за датата и часа за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Невестино 9 бр.; Предложение от ПП ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община Невестино; Пълномощно КО-Г026/ г. и Пълномощно 009/ г., представени от представителя на ПП ГЕРБ", Удостоверение за актуално състояние от г. на ПП ГЕРБ ; Предложение от Коалиция БСП лява България" за съставите на СИК на територията на община Невестино; Пълномощно изх. 640/ г. и Решения на политическия съвет на Коалиция БСП лява България" от г., представени от представителя на Коалиция БСП лява България"; Предложение от ПП ДПС" за състава на СИК на територията на община Невестино; Пълномощно 20/ г. и Пълномощно 04-10/ г., представени от представителя на ПП ДПС"; Удостоверение за актуално състояние от г. на ПП Движение за права и свободи ; Предложение от Коалиция Реформаторски блок" за съставите на СИК на територията на община Невестино; Пълномощно от г. 1бр.; Пълномощно от г. 1 бр. и Пълномощно 1 бр., представени от представителя на Коалиция от партии Реформаторски блок ; Предизборно политическо споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от партии Реформаторски блок от г.; Предложение от Коалиция Патриотичен фронт НФСБ и ВМРО за съставите на СИК на територията на община Невестино, Пълномощно от г., представено от представителя на Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО, Решение за създаване на коалиция между - ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ И ПП ВМРО БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ от г., Удостоверение за актуално състояние от г. на ПП Национален фронт за спасение на България ; Предложение от Коалиция България без цензура" за съставите на СИК на територията на община Невестино; Пълномощно 1 бр. представено от представителя на КП България без цензура. Предложение от ПП АТАКА" за съставите на СИК на територията на община Невестино; Пълномощни - 2 бр. от г., Удостоверение за актуално състояние от г., представени от представителя на ПП АТАКА" ; и Предложение от коалиция АБВ /Алтернатива за българско възраждане/ за съставите на СИК на територията на община Невестино; Пълномощни от г. 1 бр., Пълномощно от г. 1 бр., представени от представителя на Коалиция АБВ /Алтернатива за българско възраждане/. Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община Невестино. Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение 4182-НС/ г. на ЦИК, Решение 4237-НС от г. на ЦИК, с което са приети Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на

18 териториите на общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. и Решение 24-НС/ г. на РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в Десети изборен район Кюстендилски, след проведено гласуване с 12 гласа "За" взе следното РЕШЕНИЕ 71-НС Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция , с. Еремия, община Невестино за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г., както следва: СИК Населено място Адрес с.еремия кметството Длъжност в СИК Трите имена Анка Георгиева Павлова ЗАМ.- Стоян Петров Стоянов Николай Василев Йорданов Методи Йорданов Брусарски Гюра Илиева Якимовска Димитър Иванов Димитров Георги Стоичков Миланов Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му. По т.7 от дневния ред: Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция , с. Згурово, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г. Постъпило е писмо с вх. 68/ г. в 11:40 часа в Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Невестино. Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс, а именно: 1. Предложение от кмета на община Невестино за съставите на СИК на територията на община Невестино за произвеждане на изборите за 2. Протокол от проведени консултации от г., подписан от участващите в консултацията лица; 3. Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне съставите на СИК на територията на община Невестино с изх. 309/ г.; 4. Заповед 3-23/ г. на кмета на община Невестино Димитър Стаменков, с която нарежда Йордан Глогов зам.-кмет на община Невестино да проведе консултациите за съставите на СИК в община Невестино. 5. Писмо по ел.поща с дата г., с което е изпратена поканата до парламентарно представените партии и коалиции за датата и часа за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Невестино 9 бр.; Предложение от ПП ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община Невестино; Пълномощно КО-Г026/ г. и Пълномощно

19 009/ г., представени от представителя на ПП ГЕРБ", Удостоверение за актуално състояние от г. на ПП ГЕРБ ; Предложение от Коалиция БСП лява България" за съставите на СИК на територията на община Невестино; Пълномощно изх. 640/ г. и Решения на политическия съвет на Коалиция БСП лява България" от г., представени от представителя на Коалиция БСП лява България"; Предложение от ПП ДПС" за състава на СИК на територията на община Невестино; Пълномощно 20/ г. и Пълномощно 04-10/ г., представени от представителя на ПП ДПС"; Удостоверение за актуално състояние от г. на ПП Движение за права и свободи ; Предложение от Коалиция Реформаторски блок" за съставите на СИК на територията на община Невестино; Пълномощно от г. 1бр.; Пълномощно от г. 1 бр. и Пълномощно 1 бр., представени от представителя на Коалиция от партии Реформаторски блок ; Предизборно политическо споразумение за участие в изборите за народно събрание на 05 октомври 2014 г. на Коалиция от партии Реформаторски блок от г.; Предложение от Коалиция Патриотичен фронт НФСБ и ВМРО за съставите на СИК на територията на община Невестино, Пълномощно от г., представено от представителя на Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО, Решение за създаване на коалиция между - ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ И ПП ВМРО БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ от г., Удостоверение за актуално състояние от г. на ПП Национален фронт за спасение на България ; Предложение от Коалиция България без цензура" за съставите на СИК на територията на община Невестино; Пълномощно 1 бр. представено от представителя на КП България без цензура. Предложение от ПП АТАКА" за съставите на СИК на територията на община Невестино; Пълномощни - 2 бр. от г., Удостоверение за актуално състояние от г., представени от представителя на ПП АТАКА" ; и Предложение от коалиция АБВ /Алтернатива за българско възраждане/ за съставите на СИК на територията на община Невестино; Пълномощни от г. 1 бр., Пълномощно от г. 1 бр., представени от представителя на Коалиция АБВ /Алтернатива за българско възраждане/. Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община Невестино. Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение 4182-НС/ г. на ЦИК, Решение 4237-НС от г. на ЦИК, с което са приети Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. и Решение 24-НС/ г. на РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в Десети изборен район Кюстендилски, след проведено гласуване с 12 гласа "За" взе следното РЕШЕНИЕ 72-НС

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 7 Днес, година от 16:00 часа в заседателната зала, находяща се на втор

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 7 Днес, година от 16:00 часа в заседателната зала, находяща се на втор РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 7 Днес, 06.10.2016 година от 16:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание на Районна

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 27-НС Днес, година от 18:30 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 27-НС Днес, година от 18:30 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 27-НС Днес, 25.03.2017 година от 18:30 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в сградата на Областна администрация

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, 07.03.2017 година от 17:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в сградата на Областна администрация

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 3 - ЕП Днес, 12 април 2019 година от 15:28 часа в заседателната зала, находя

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 3 - ЕП Днес, 12 април 2019 година от 15:28 часа в заседателната зала, находя РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 3 - ЕП Днес, 12 април 2019 година от 15:28 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на вто

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на вто РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, 09.11.2016 година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание на

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 26-НС Днес, година от 11:20 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 26-НС Днес, година от 11:20 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 26-НС Днес, 25.03.2017 година от 11:20 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в сградата на Областна администрация

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 19 ЕП Днес, 26 май 2019 година от 10:00 часа в заседателната зала, находяща се

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 19 ЕП Днес, 26 май 2019 година от 10:00 часа в заседателната зала, находяща се РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 19 ЕП Днес, 26 май 2019 година от 10:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание

Подробно

ïðîòîêîë

ïðîòîêîë ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 6 Дупница 13.09.2019 г. На 13 септември 2019 г. от 15,00 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

Протокол г.

Протокол г. ПРОТОКОЛ Днес, 25.03.2017 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 17 от членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 17:30 часа от председателя Тодор Тодоров.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., 17.12 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

Microsoft Word - protokol_20_ doc

Microsoft Word - protokol_20_ doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 20 София, 04.10.2014 г.

Подробно

ïðîòîêîë

ïðîòîêîë ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 5 Дупница 12.09.2019 г. На 12 септември 2019 г. от 16,30 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 30 Днес 24.10.2015 г., в 13:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 11 НС Днес, 08.09.2014 год. от 17,30 часа се проведе седание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. и Решение

Подробно

Районна избирателна комисия - Добрич ПРОТОКОЛ 9 Добрич, Днес г. от 17:30 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна админи

Районна избирателна комисия - Добрич ПРОТОКОЛ 9 Добрич, Днес г. от 17:30 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна админи Районна избирателна комисия ПРОТОКОЛ 9 Добрич, 05.09.2014 Днес 05.09.2014 г. от 17:30 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна администрация гр.добрич се проведе заседание на Районна избирателна

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 2 - ЕП Днес, 09 април 2019 година от 15:00 часа в заседателната зала, находя

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 2 - ЕП Днес, 09 април 2019 година от 15:00 часа в заседателната зала, находя РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 2 - ЕП Днес, 09 април 2019 година от 15:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ -ПЕРНИК ПРОТОКОЛ 3/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. Присъстваха следните членове: 1. В

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ -ПЕРНИК ПРОТОКОЛ 3/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. Присъстваха следните членове: 1. В РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ -ПЕРНИК ПРОТОКОЛ 3/01.09.2014 г. Днес 01.09.2014 г. се проведе заседание на РИК Перник. Присъстваха следните членове: 1. Венета Петрова 2. Марияна Тонева 3. Донка Ваташка 4.

Подробно

Microsoft Word - Pr doc

Microsoft Word - Pr doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/8054133, 02/8054130 факс 02/8054130, e-mail: rik23-sofia@mail.bg ПРОТОКОЛ 7/03.09.2014

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 26 Днес, 05.10.2014г. в 13:45 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 20 НС/10.03.2017г. Днес, 10.03.2017г.,

Подробно

протокол 17

протокол 17 Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 17 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 14.03.2017 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе, при следния дневен

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 24 НС/15.03.2017г. Днес, 15.03.2017г.,

Подробно

Протокол сесия

Протокол сесия ПРОТОКОЛ 15 Днес, 06.11.2016 г. в 15:00 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 11 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 15:00 часа от председателя

Подробно

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 19.05.2019 г. Днес, 19.05.2019г., се проведе

Подробно

протокол 23

протокол 23 Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 23 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 22.03.2017 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе, при следния дневен

Подробно

Prot29_

Prot29_ Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 29 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 04.10.2014г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе при следния дневен

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 10 НС Днес, 002014 год. от 17,40 часа се проведе седание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/102014 год. и Решение 783-НС/202014

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 25/29.09.2014 г. Днес, 29.09.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: е-mail: Протокол 86 - МИ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: е-mail: Протокол 86 - МИ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 86 - МИ 20.01.2017 г. Днес, 20.01.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 18 Днес, 01.10.2014г. в 17:05 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 3 НС Днес, год. от 18 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бурга

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 3 НС Днес, год. от 18 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бурга РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 3 НС Днес, 20.08.2014 год. от 18 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. на Централна

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назна

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назна РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 20 23.03.2017г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 4215 - НС от 03.02.2017г. на ЦИК. На

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 27/02.10.2014 г. Днес, 02.10.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 11 Смолян, 15 май 2019 г. Днес 15 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 11 Смолян, 15 май 2019 г. Днес 15 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 11 Смолян, 15 май 2019 г. Днес 15 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна администрация Смолян. На заседанието

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 12 ЕП Днес, 19 май 2019 година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 12 ЕП Днес, 19 май 2019 година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 12 ЕП Днес, 19 май 2019 година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., 17.55 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 22 НС/13.03.2017г. Днес, 13.03.2017г.,

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 2 Днес, 21.09.2016 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 17 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:00 часа от председателя на РИК 16

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ \341\345\347 \305\303\315 ot doc)

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ \341\345\347 \305\303\315 ot doc) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 13 София, 18.09.2014 г.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., 16.45 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна администрация Смолян. На заседанието

Подробно

Протокол г.

Протокол г. ПРОТОКОЛ Днес, 23.03.2017 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 16 от членове на РИК 16 Пловдив, отсъства 1 от членовете на РИК 16. Заседанието се откри в

Подробно

ПРОТОКОЛ 17 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 17 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 17 / 20.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 20.05.2019 г. от 18,00

Подробно

Microsoft Word - 15-Заседание

Microsoft Word - 15-Заседание РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, ул. Освобождение 25, РА Красна поляна, заседателна зала тел./факс. 02/921-72-47, rik25@cik.bg ПРОТОКОЛ 15/29.09.2014 г. Днес,

Подробно

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 3524-ПВР/НР София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за президент и вицепрезидент на

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 3524-ПВР/НР София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за президент и вицепрезидент на Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 3524-ПВР/НР София, 16.09.2016 ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за националния референдум, насрочени

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 20 Днес, 12.11.2016 г. в 18:00 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:00 часа от председателя

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 07.05.2019 г. Днес, 07.05.2019г., се проведе

Подробно

Microsoft Word - 6-Заседание

Microsoft Word - 6-Заседание РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, ул. Освобождение 25, РА Красна поляна, заседателна зала тел./факс. 02/921-72-47, rik25@cik.bg ПРОТОКОЛ 6/31.08.2014 г. Днес,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 41 ПВР/12.11.2016г. Днес, 12.11.2016 г.,

Подробно

Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ 672-НС София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК в страната в изборите за народни представители на

Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ 672-НС София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК в страната в изборите за народни представители на Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ 672-НС София, 13.08.2014 ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК в страната в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. На основание чл. 57, ал. 1, т.

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 19 НС/09.03.2017г. Днес, 09.03.2017г.,

Подробно

ПРОТОКОЛ № 1

ПРОТОКОЛ № 1 РЕШЕНИЕ 15-ЕП Видин 25.04.2019г. ОТНОСНО: Назначаване на секционните избирателни комисии и утвърждаване списъка на резервните членове на СИК в община Грамада, област Видин за произвеждане на избори за

Подробно

Microsoft Word - resh_1029

Microsoft Word - resh_1029 РЕШЕНИЕ 1029-МИ София, 10.09.2019 ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 87,

Подробно

Районна избирателна комисия София Област РЕШЕНИЕ 32-ЕП София Област, ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комисии и утвъ

Районна избирателна комисия София Област РЕШЕНИЕ 32-ЕП София Област, ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комисии и утвъ Районна избирателна комисия София Област РЕШЕНИЕ 32-ЕП София Област, 25.04.2019 ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните ове в община Годеч,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 21 Днес, година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на вто

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 21 Днес, година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на вто РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 21 Днес, 04.11.2016 година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание на

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 10.05.2019 г. Днес, 10.05.2019г.., се проведе

Подробно

Document

Document ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 10 Дупница 18.09.2019 г. На 18 септември 2019 г. от 16.00 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Ру

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Ру Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе. Заседанието бе

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14 ЕП Днес, 22 май 2019 година от 15:00 часа в заседателната зала, находяща се

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14 ЕП Днес, 22 май 2019 година от 15:00 часа в заседателната зала, находяща се РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14 ЕП Днес, 22 май 2019 година от 15:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание

Подробно

протокол 27

протокол 27 Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 27 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 25.03.2017 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе, при следния дневен

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 8 На 01 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Реш

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 8 На 01 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Реш РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 8 На 01 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 694 НС 14.08.2014 на ЦИК. На заседанието присъстваха:

Подробно

Протокол 8/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. Присъстваха следните членове: 1.Венета Петрова 2.Донка Ваташка 3.Надя Б

Протокол 8/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. Присъстваха следните членове: 1.Венета Петрова 2.Донка Ваташка 3.Надя Б Протокол 8/ 18.09.2014г. Днес 18.09.2014г. се проведе заседание на РИК Перник. Присъстваха следните членове: 1.Венета Петрова 2.Донка Ваташка 3.Надя Боянова 4.Мария Тонева 5.Дойко Доев 6.Виолина Стойнева

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 7 НС/18.02.2017г. Днес, 18.02.2017г., се

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 22/22.09.2014 г. Днес, 22.09.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/ , 02/ факс 02/ ,

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/ , 02/ факс 02/ , РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/8054130, 02/8054133 факс 02/8054130, e-mail: rik23@cik.bg ПРОТОКОЛ 9/15.05.2019 г. гр.софия

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 0005 Днес, 14.09.2015 г., в гр. Своге, Софийска област, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Своге, при следния дневен ред: ДНЕВЕН РЕД: 1. Регистрация на ПАРТИЯ ДВИЖЕНИЕ

Подробно

ПРОТОКОЛ 21 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 21 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 21 / 24.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 24.05.2019 г. от 17,00

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 9 На 02 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Реш

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 9 На 02 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Реш РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 9 На 02 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 694 НС 14.08.2014 на ЦИК. На заседанието присъстваха:

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 51 - МИ /НР

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 51 - МИ /НР ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 51 - МИ /НР 24.10.2015г. Днес, 24.10.2015 г., в 11.15 часа се проведе

Подробно

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 150-ЕП София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент о

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 150-ЕП София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент о Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 150-ЕП София, 11.04.2019 ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г. На

Подробно