по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от В

Размер: px
Започни от страница:

Download "по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от В"

Препис

1 по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от ВиК - Батак град Батак " ВиК - Белово" град Белово ВиК - Берковица град Берковица "ВиК " град Благоевград "ВиК - Бебреш" град Ботевград Инфрастрой град Брацигово Водоснабдяване град Брезник "ВиК" ЕАД, град Бургас ВиК - Варна ООД, град Варна "ВиК Йовковци" ООД, град Велико Търново "ВКТВ" град Велинград Доставяне помпено 1,04 Доставяне гравитачно 0,54 Доставяне - Смесена 0,79 Доставяне - гравитачна 0,50 Доставяне - смесена 1,02 Доставяне - гравитачна 0,81 битови и 0,13 битови 0,24 степен на замърсяване 1 0,37 0,49 степен на замърсяване 3 0,73 Доставяне 0,87 Доставяне вода с непитейни качества 0,45 битови и 0,12 битови 0,30 Доставяне 0,50 Ц-040/ г. 0, г. степен на замърсяване 1 0,39 Ц-070/ г г. Ц-30/ г г. Ц-32/ г г. Ц-18/ г г. Ц-31/ г. Доставяне 0,54 Ц-032/ г. 0, г. Доставяне 0,26 Ц-08/ г г. Доставяне 1,14 0,21 битови 0,54 степен на замърсяване 1 0,71 0,81 степен на замърсяване 3 1,07 доставяне за В и К - Варна - ВС Камчия 0,031 Доставяне 1,710 0,312 битови 0,416 степен на замърсяване 1 0,595 0,707 степен на замърсяване 3 0,853 Доставяне вода ВиК Бургас 0,815 Доставяне 1,28 битови 0,08 степен на замърсяване 1 0,59 0,73 степен на замърсяване 3 0,81 Доставяне вода за друг В и К оператор 0,17 Ц-11/ г г. Ц-26/ г г. БП-Ц-3/ г г. Ц-52/ г г. Ц-026/ г г. Доставяне 0,59 Ц-22/ г. 0, г.

2 "Верила Сървис" АД, град София ВиК - Видин град Видин "ВиК " ООД, град Враца "ВиК " ООД, град Габрово "ВиК " ООД, град Димитровград "ВиK Добрич" АД, град Добрич "ВиК - Дупница" град Дупница "Вики инвест 1" ООД, град Пловдив Доставяне ВС "Пречистена вода" 1,21 Доставяне ВС "Непречистена вода" 1,21 на отпадъчни води 0,58 на дъждовни води 0,18 Ц-39/ г г. Доставяне гравитачно 0,86 Ц-40/ г. гравитачно 0, г. Доставяне помпажно 1,57 Ц-29/ г. помпажно 0,28 Доставяне - смесeна ВС 1,48 Доставяне - гравитачна ВС 1,17 0,23 битови 0,31 степен на замърсяване 1 0,78 0,94 степен на замърсяване 3 1,10 Ц-33/ г. Доставяне - помпена ВС (непитейна) 1,25 Ц-42/ г. Доставяне на друг В и К оператор 0, г. Доставяне 1,45 0,15 битови 0,23 степен на замърсяване 1 0,85 1,06 степен на замърсяване 3 1,17 Доставяне 1,17 0,26 ВС Добрич Доставяне 2,11 битови 0,12 степен на замърсяване 1 0,16 0,29 степен на замърсяване 3 0,35 битови 0,24 степен на замърсяване 1 0,34 0,60 степен на замърсяване 3 0,72 ВС Албена Доставяне 0,78 битови 0,16 степен на замърсяване 1 0,22 0,39 степен на замърсяване 3 0,47 битови 0,22 степен на замърсяване 1 0,31 0,55 степен на замърсяване 3 0,66 Доставяне 0,69 битови 0,11 степен на замърсяване 1 0,13 битови 0,34 степен на замърсяване 1 0,44 0,72 Ц-48/ г. Ц-014/ г г. Ц-32/ г. Ц-53/ г г. Доставяне 1,19 Ц-077/ г. 0, г.

3 "ВиК - Златни пясъци" ООД, к.к. Златни пясъци ВиК ООД, град Исперих "Тузлушка гора" град Антоново Аспарухов вал град Кнежа "ВиК - Кресна" град Кресна "ВиК Меден кладенец" град Кубрат "ВиК" ООД, град Кърджали "Кюстендилска вода" град Кюстендил "ВиК" АД, град Ловеч ВиК - Стримон ООД, село Микрево "ВиК" ООД, град Монтана битови 0,54 степен на замърсяване 1 0,68 Доставяне 1,181 1,405 Доставяне вода на друг оператор 1,172 Доставяне 2,28 Доставяне 0,59 Доставяне 1,28 0,79 БП-Ц-12/ г г. Ц-55/ г. Ц-010/ г г. Ц-17/ г г. Доставяне 0,39 Ц-062/ г. 0, г. Доставяне 1,96 0,15 битови 0,19 степен на замърсяване 1 0,56 Доставяне 1,405 0,135 Доставяне на вода с непитейни качества 0,649 битови 0,434 степен на замърсяване 1 0,478 0,699 степен на замърсяване 3 0,873 Доставяне 1,27 За друг В и К оператор - "В и К Дупница" ЕООД 0,29 помпено 0,18 битови степен на замърсяване 1 степен на замърсяване 3 0,23 Доставяне 1,42 0,17 битови 0,40 степен на замърсяване 1 0,48 0,79 степен на замърсяване 3 1,19 ВС "Черни осъм" 0,09 ВС Златна Панега 0,25 ВС Топля 0,24 ВС Априлци 0,21 Доставяне 0,50 Доставяне 1,605 0,227 битови 0,436 степен на замърсяване 1 0,619 0,758 степен на замърсяване 3 0,876 ВС "Враца" 0,060 ВС "Берковица" 0,080 Ц-2/ г г. БП-Ц-9/ г г. Ц-8/ г г. Ц-37/ г г. Ц-055/ г г. БП-Ц-14/ г г.

4 "ВиК - в ликвидация" град Пазарджик - в ликвидация "ВиК - П" град Панагюрище "ВиК " ООД, град Перник "ВиК " град Петрич "ВКС" град Пещера ВиК град Плевен "ВиК" град Пловдив "Водоснабдяване - Дунав" град Разград ВКТВ ООД, град Ракитово Водоснабдяване - с. Раковски ООД, село Раковски ВС "Видин" 0,247 Доставяне на вода с непитейни качества 1,170 Доставяне 0,89 битови 0,36 степен на замърсяване 1 0,44 0,54 Ц-38/ г г. Доставяне 1,33 Ц-11/ г г. 0,35 Ц-24/ г г. Доставяне 1,252 0,187 битови 0,367 степен на замърсяване 1 0,411 0,726 Доставяне - ВС "Студена - неп.вода" 0,121 Доставяне - помпажна 1,20 Доставяне - гравитачна 0,86 0,16 Доставяне 1,00 битови 0,11 0,13 битови 0,36 0,43 Доставяне 1,48 битови 0,31 степен на замърсяване 1 0,38 0,64 степен на замърсяване 3 1,53 Доставяне 0,188 0,105 битови 0,493 степен на замърсяване 1 0,582 0,848 степен на замърсяване 3 1,115 Доставяне 2,10 0,08 битови 0,17 степен на замърсяване 1 0,35 0,60 степен на замърсяване 3 0,95 Доставяне за друг В и К оператор 0,70 Доставяне на вода с непитейни качества 1,40 БП-Ц-13/ г г. Ц-026/ г г. Ц-22/ г г. Ц-9/ г г. Ц-7/ г., г. БП-Ц-6/ г г. Ц-30/ г. Ц-42/ г г. Ц-43/ г г. Доставяне 0,52 Ц-11/ г. 0, г. Доставяне 1,49 Ц-28/ г г. 41 ВиК ООД, град Русе Доставяне 1,689 БП-Ц-10/ г.

5 УВЕКС град Сандански ВиК Паничище ЕООД град Сапарева баня ВиК - Свищов ЕАД, град Свищов "Бяла" град Севлиево ВиК ООД, град Силистра "ВиК - Сливен" ООД, град Сливен ВиК град Смолян ВиК град София "Софийска вода" АД, град София 0, г. битови 0,327 степен на замърсяване 1 0,360 0,527 степен на замърсяване 3 0,658 Доставяне 0,64 0,08 Доставяне за "В и К" ЕООД гр.петрич 0,05 Доставяне за "В и К-Стримон" с.микрево 0,04 Доставяне 0,46 Доставяне 1,43 0,08 0,30 Доставяне 1,39 битови 0,13 степен на замърсяване 1 0,15 битови 0,33 степен на замърсяване 1 0,49 0,59 степен на замърсяване 3 0,66 Доставяне на друг В и К оператор 0,31 Доставяне 1,972 0,161 битови 0,446 степен на замърсяване 1 0,490 0,718 степен на замърсяване 3 0,896 Доставяне 1,621 0,065 битови 0,353 степен на замърсяване 1 0,420 0,575 степен на замърсяване 3 0,839 Доставяне за друг В и К оператор 0,631 Доставяне 1,259 битови 0,094 битови 0,527 степен на замърсяване 1 0,738 1,055 степен на замърсяване 3 1,319 Доставяне гравитачно 0,78 Доставяне смесено 0,99 Доставяне помпажно 1,42 битови 0,18 степен на замърсяване 1 0,19 битови 0,39 степен на замърсяване 1 1,97 Доставяне 1,168 битови 0,342 битови 0,289 Ц-10/ г г. Ц-54/ г г. Ц-13/ г г. Ц-44/ г. БП-Ц-7/ г г. БП-Ц-16/ г г. БП-Ц-2/ г г. Ц-3/ г г. БП-Ц-1/ г г.

6 "Стамболово" село Стамболово "ВиК " град Стара Загора ВиК - Стенето град Троян "ВиК" ООД, град Търговище ВиК град Хасково ВиК - Шумен ООД, град Шумен "ВиК" град Ямбол Лукойл Нефтохим Бургас АД, град Бургас "ВиК Чамкория-2006" град Самоков степен на замърсяване 1 0,329 0,578 степен на замърсяване 3 0,722 Доставяне на ВС Бели Искър 0,090 Доставяне на ВС Непитейни качества 0,539 Доставяне на ВС Божурище 0,392 Доставяне 1,61 Доставяне помпено 1,81 0,10 битови 0,36 степен на замърсяване 1 0,36 0,71 степен на замърсяване 3 1,07 Доставяне гравитачно 0,98 Доставяне на ВС "Пет могили" 0,46 Доставяне 1,01 0,06 битови 0,17 степен на замърсяване 1 0,70 0,87 степен на замърсяване 3 1,05 Доставяне помпено с месечно потребление до 20куб.м. 1,70 Доставяне помпено с месечно потребление над 20куб.м. 2,16 Доставяне гравитачно 0,82 0,18 битови 0,32 степен на замърсяване 1 0,64 0,96 степен на замърсяване 3 1,28 Доставяне помпено на друг ВиК оператор 0,27 Доставяне гравитачно на друг ВиК оператор 0,11 Доставяне - помпена 1,96 Доставяне - гравитачна 0,54 битови 0,43 степен на замърсяване 1 0,54 0,68 степен на замърсяване 3 0,86 Доставяне - за друг В и К оператор 1,52 Доставяне 2,131 2 битови 0,443 степен на замърсяване 1 0,496 0,708 степен на замърсяване 3 1,097 Доставяне на вода с непитейни качества 0,36 Ц-4/ г г. Ц-27/ г г. Ц-12/ г г. Ц-49/ г. Ц-41/ г г. БП-Ц-15/ г г. Доставяне 1,52 Ц-50/ г. Доставяне - за друг В и К оператор 0,13 Ц-012/ г г. 0,19 Ц-26/ г. 0, г.

7 "ПСОВ - ЛЕКО КО" град Радомир "В и К - С" град Стрелча "Напоителни системи" ЕАД Доставяне вода на ВиК оператор "Спринг форс" гр. Нови Пазар (предходна фирма "ЛА - РОЗ 4" ЕООД) битови 0,30 степен на замърсяване 1 0,59 Доставяне - гравитачна 0,75 Доставяне - помпена 0,86 0,08 ВС Дупница - Кюстендил 0,118 ВС Белово 0,069 ВС Плевен 0,070 ВС Йовковци 0,120 ВС Долен Дунав 0,111 ВС Източно Софийско поле 0,030 ВС Ботевград 0,061 ВС Шумен-Търговище 0,022 ВС Добрич 0,241 Доставяне на вода за технологични нужди на "Ново стъкло" ЕАД 0,24 Ц-016/ г г. Ц-049/ г г. БП-Ц-11/ г г. Ц-2/ г г.

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписваният а 1 Служба

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписваният а 1 Служба АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по а 1 Служба по Айтос 2 Служба по Ардино 3 Служба по Асеновград 4 Служба по

Подробно

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписвания та 1 Служ

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписвания та 1 Служ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по та 1 Служба по Айтос 2 Служба по Ардино 3 Служба по Асеновгра д 4 Служба

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СЪДЪРЖАНИЕ Държавен вестник Неофициален раздел 2007 г. ДВ бр. 100 Петък, 30 ноември 2007 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА ЗАПОВЕД

Подробно

Списък на лечебните заведения, които се субсидират за оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния наименование на лечебното з

Списък на лечебните заведения, които се субсидират за оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния наименование на лечебното з за дейности по оказване на спешна медицинска помощ за пациенти със, преминали през спешните отделения, които пациенти не са хоспитализирани в същото лечебно за оказване на консултативна помощ на спешни

Подробно

В т. ч. за: Област/Община обща сума за община / област Частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор на сценичните и библио

В т. ч. за: Област/Община обща сума за община / област Частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор на сценичните и библио В т. ч. за: Област/Община обща сума за община / област Частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор на сценичните и библиотечни пространства Художественотворческа дейност и

Подробно

Приложение 3 Прокуратура Адрес Администрация на Главния прокурор гр. София, п.к.1061, бул."витоша" 2 /пл. Света София 1/ 1 Бюро по защита при главния

Приложение 3 Прокуратура Адрес Администрация на Главния прокурор гр. София, п.к.1061, бул.витоша 2 /пл. Света София 1/ 1 Бюро по защита при главния Приложение 3 Прокуратура Адрес Администрация на Главния прокурор гр. София, п.к.1061, бул."витоша" 2 /пл. Света София 1/ 1 Бюро по защита при главния прокурор гр.софия, ул. М-р Г.Векилски 2 Върховна касационна

Подробно

Заплатени средства за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ по лечебни заведения и по месеци за 2019 година (в лева) РЗОК РЗОК п

Заплатени средства за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ по лечебни заведения и по месеци за 2019 година (в лева) РЗОК РЗОК п по Регистрационен 100 за 68 654 083 9 147 826 7 358 582 7 474 076 7 762 618 9 116 613 9 789 849 9 491 167 5 413 258 3 100 094 Благоевград 870 477 119 875 128 355 144 659 123 842 114 123 92 768 108 018

Подробно

План за управление на риска от наводнения за Източнобеломорски район за басейново управление г. Приложение: Списък на планове, програми и ст

План за управление на риска от наводнения за Източнобеломорски район за басейново управление г. Приложение: Списък на планове, програми и ст Приложение: Списък на планове, програми и стратегии, имащи отношение към ПУРН на БДИБР 1 Национални стратегии, планове, програми Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ: 8. Наземно радиоразпръскване УКВ ЧМ радиоразпръскване Телевизионно радиоразпръскване

СЪДЪРЖАНИЕ: 8. Наземно радиоразпръскване УКВ ЧМ радиоразпръскване Телевизионно радиоразпръскване СЪДЪРЖАНИЕ: 8. Наземно радиоразпръскване... 99 8.. УКВ ЧМ радиоразпръскване... 99 8.. Телевизионно радиоразпръскване... 0 8. Наземно радиоразпръскване И през 005 г. регулирането на далекосъобщителната

Подробно

Tehnichesko zadanie

Tehnichesko zadanie Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я за възлагане на мини процедура по Рамково споразумение СПОР-48 / 30.12.2016 г. с предмет Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане, автокозметика

Подробно

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата 26.6.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни

Подробно

ЛОЗЯ VINEYARDS Резултати от: Реколтирани площи Производство Среден добив Results from: Area under cultivation

ЛОЗЯ VINEYARDS Резултати от: Реколтирани площи Производство Среден добив Results from: Area under cultivation ЛОЗЯ VINEYARDS Резултати от: Реколтирани площи 2001-2011 Производство 2001-2011 Среден добив 2001-2011 Results from: Area under cultivation 2001-2011 Production 2001-2011 Yields 2001-2011 Реколтирани площи,

Подробно

tablici_insp2008_1_14.xls

tablici_insp2008_1_14.xls Разпределение на постъпилите до 3..8 година в АДФИ 6 броя искания за извършване на финансови инспекции по разпоредители Приложение Остатък от постъпили искания преди..8 г - 6 бр. Постъпили искания през

Подробно

Юробанк България АД Точки за обслужване на клиенти на Корпоративна търговска банка Населено място Наименование на клон/офис Адрес Работно време (без с

Юробанк България АД Точки за обслужване на клиенти на Корпоративна търговска банка Населено място Наименование на клон/офис Адрес Работно време (без с Юробанк България АД Точки за обслужване на клиенти на Корпоративна търговска банка Населено място Наименование на клон/офис Адрес Работно време (без събота и неделя) Вид обслужване касово/безкасово Тип

Подробно

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през първото тримесечие на 2019 година

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през първото тримесечие на 2019 година ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 219 ГОДИНА През първото тримесечие на 219 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на

Подробно

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2019 година

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2019 година ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 219 ГОДИНА През второто тримесечие на 219 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

ТРИМЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА НИВАТА НА ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

ТРИМЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА НИВАТА НА ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ СЕРЕН ДИОКСИД НОРМИ ЗА ЗАЩИТА ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО Таблица 1.1 СРЕДНОЧАСОВИ НИВА НА СЕРЕН ДИОКСИД Бр. 1ч. концентрации 1 2 ПС за СЧН [350 µg/m 3 ] Максимална измерена средночасова АП* 1 София - Дружба

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

<C4E0F0E5EDE8FF20EDE020ECE5E4E8EAE0ECE5EDF2E E32E2E786C7378>

<C4E0F0E5EDE8FF20EDE020ECE5E4E8EAE0ECE5EDF2E E32E2E786C7378> услуги и Здравни БДЕ София BG ул.здраве 2 12000 12000 Българска Асоциация Диабет Столична BG ул.подполк.калитин 3000 3000 Български лекарски съюз София BG бул.акад.иван Гешов 15 5100 5100 ВМА ББАЛ Сливен

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

Актуална категоризация на общините от г. Код на община Код на центъра на общината Община Код на област Област Категория на общината BLG01 0

Актуална категоризация на общините от г. Код на община Код на центъра на общината Община Код на област Област Категория на общината BLG01 0 та та BLG01 02676 Банско BLG Благоевград 3 BLG02 03504 Белица BLG Благоевград 4 BLG03 04279 Благоевград BLG Благоевград 1 BLG11 17395 Гоце Делчев BLG Благоевград 2 BLG13 18366 Гърмен BLG Благоевград 4

Подробно

Населено място Адрес Събота Неделя Понеделник Събота Неделя Понеделник С

Населено място Адрес Събота Неделя Понеделник Събота Неделя Понеделник С Населено място Адрес 29.04.2017 30.04.2017 01.05.2017 06.05.2017. 07.05.2017 08.05.2017 24.05.2017 Събота Неделя Понеделник Събота Неделя Понеделник Сряда АСЕНОВГРАД бул. Васил Левски 16, м-н Билла БАНСКО

Подробно

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА През второто тримесечие на 2015 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж

Подробно

Sheet1 Населено място Адрес Работно време АСЕНОВГРАД бул. Васи

Sheet1 Населено място Адрес Работно време АСЕНОВГРАД бул. Васи Населено място Адрес Работно време 03.09.2016 04.09.2016 05.09.2016 06.09.2016 22.09.2016 23.09.2016 24.09.2016 25.09.2016 АСЕНОВГРАД бул. Васил Левски 16, м-н БАНСКО ул. Цар Симеон 41 10:00ч. - 14:00ч.

Подробно

WWW.NSI.BG/CENSUS2011 НАСЕЛЕНИЕ ПО ГОДИНИ НА ПРЕБРОЯВАНИЯТА ЗА ПЕРИОДА 1900-2011 ГОДИНА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Година на преброяване Общо в % към предишното преброяване 1900 3 744 283 100.0 1905 4 035 575

Подробно

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2016 година

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2016 година ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА През второто тримесечие на 2016 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж

Подробно

Декември Населено място Адрес Неделя Понеделник Вторник Сряда АСЕНОВГРАД бул. Васил Левски 16, м-н Билла о

Декември Населено място Адрес Неделя Понеделник Вторник Сряда АСЕНОВГРАД бул. Васил Левски 16, м-н Билла о Населено място Адрес 23.12.2018 24.12.2018 25.12.2018 26.12.2018 Неделя Понеделник Вторник Сряда АСЕНОВГРАД бул. Васил Левски 16, м-н Билла БАНСКО ул. Цар Симеон 41 почивен ден от 10:00ч. до 17:00ч. от

Подробно

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА През четвърто тримесечие на 2010 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж

Подробно

ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРЕЗ 2008 ГОДИНА

ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРЕЗ 2008 ГОДИНА ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРЕЗ 2008 ГОДИНА През 2008 г. жилищният фонд в страната се състои от 2 134 хил. сгради или с 0.1% повече в сравнение с 2007 година. Общо в България са регистрирани 3 767 хил. жилища, като

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВ ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВЕТНИТЕ СТРУКТУРИ ЗА ВСИЧКИ И 1. Конкретни потребности

Подробно

ЖИВОТНОВЪДСТВО LIVESTOCK BREEDING Резултати от: Селскостопански животни Птици Results from: Livestock Birds

ЖИВОТНОВЪДСТВО LIVESTOCK BREEDING Резултати от: Селскостопански животни Птици Results from: Livestock Birds ЖИВОТНОВЪДСТВО LIVESTOCK BREEDING Резултати от: Селскостопански животни 2000-2011 Птици 2000-2011 Results from: Livestock 2000-2011 Birds 2000-2011 Селскостопанските животни по години (2001-2011) Livestock

Подробно

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОЛЕКЦИИ

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОЛЕКЦИИ СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОЛЕКЦИИ съгласно чл. 8 от Наредба Н-9 от 7 април 0 г. за реда за създаването и управлението на обществените колекции. Кметство с. Елешница НЧ Просвета 908 с. Баня НЧ Светлина -

Подробно

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА СЕКТОРА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ ПО РАЙОНИ ЗА ПЛАНИРАНЕ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА СЕКТОРА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ ПО РАЙОНИ ЗА ПЛАНИРАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА КЛЪСТЕРНА ПОЛИТИКА СЕКТОР ДЪРВОДОБИВ, ДЪРВОПРЕРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ ЕТАПИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 1 Статистическа рамка 2 Заетост по райони за планиране 3 Критерий за формиране

Подробно

tablici_insp2008_15_23.xls

tablici_insp2008_15_23.xls Разпределение на приключилите през 28 година 496 финансови инспекции по видове обекти Приложение 15 18 45 44 236 95 7 51 Общини Други разпоредители с общински бюджети Министерства Други рзпоредители с

Подробно

Приложение Агломерации с над е.ж. в БДУВДР 1. Агломерации с над е.ж. и съответствието им с законовите изисквания за пречистване на

Приложение Агломерации с над е.ж. в БДУВДР 1. Агломерации с над е.ж. и съответствието им с законовите изисквания за пречистване на Приложение 3.2.1.2 с над 2 000. в БДУВДР 1. с над 2 000. и съответствието им с законовите изисквания за пречистване на битовите отпадъчни води в териториалния обхват на БДУВДР Име на Община Обхват на Големина

Подробно

проект

проект Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е. от. 2014 г. за одобряване на допълнителни средства за закупуване на учебници и учебни помагала, предоставяни

Подробно

Microsoft PowerPoint - 01-komunikacionna strategia na NPO.pptx

Microsoft PowerPoint - 01-komunikacionna strategia na NPO.pptx НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И УКРЕПВАНЕ Стратегия за подобряване на комуникацията между НПО и членовете на организацията www.capacity.npo.bg ЦЕЛЕВИ ГРУПИ Вътрешни публики: служители, членска

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 763 752 761 760 750 773 792 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА 843 844 832 844 832 847 858 861 872 870 956 980 977 943 По предварителни данни на

Подробно

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2019 година (предварителни данни) ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 205 II. 205 III. 205 IV. 205 V. 205 VI. 205 VII. 205 VIII. 205 IX. 205 X. 205 XI. 205 XII. 205 I. 206 II. 206 III. 206 IV. 206 V. 206 VI. 206 VII.206 VIII.206 IX.206 X.206 XI.206 XII.206 I.207 II.207

Подробно

Септември 2019 Населено място Адрес Петък Събота Неделя Понеделник АСЕНОВГРАД бул. Васил Левски 16, м-н Би

Септември 2019 Населено място Адрес Петък Събота Неделя Понеделник АСЕНОВГРАД бул. Васил Левски 16, м-н Би Населено място Адрес 06.09.2019 21.09.2019 22.09.2019 23.09.2019 Петък Събота Неделя Понеделник АСЕНОВГРАД бул. Васил Левски 16, м-н Билла БАНСКО ул. Цар Симеон 41 от 10:00ч. до 17:00ч. от 10:00ч. до 14:00ч.

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Кърджали, наетите лица по трудово

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 205 II. 205 III. 205 IV. 205 V. 205 VI. 205 VII. 205 VIII. 205 IX. 205 X. 205 XI. 205 XII. 205 I. 206 II. 206 III. 206 IV. 206 V. 206 VI. 206 VII.206 VIII.206 IX.206 X.206 XI.206 XII.206 I.207 II.207

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 209 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 209 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно