ЕЖЕДНЕВЕН СПРАВОЧНИК BG БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ WHIRLPOOL. За още по-пълна помощ за потребителите, регистрирайте електроуреда си на

Размер: px
Започни от страница:

Download "ЕЖЕДНЕВЕН СПРАВОЧНИК BG БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ WHIRLPOOL. За още по-пълна помощ за потребителите, регистрирайте електроуреда си на"

Препис

1 ЕЖЕДНЕВЕН СПРАВОЧНИК BG БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ WHIRLPOOL. За още попълна помощ за потребителите, регистрирайте електроуреда си на WWW Изтеглете Ръководство за потребителя от уебсайта Следвайте процедурата, описана на последната страница. Моля, прочетете целия текст в ръководствата за здраве и безопасност и монтаж, преди да пристъпите към използване на този електроуред. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА ЕЛЕКТРОУРЕД Преди пристъпване към употреба на електроуреда, трябва да се отстранят транспортните болтове. Вижте ръководствата за здраве и безопасност и монтаж за подробни инструкции относно отстраняването на транспортните болтове Горна работна повърхност 2. Диспенсър за препарат 3. Работен панел 4. Дръжка на вратичката 5. Вратичка 6. Филтър на помпата 7. Регулируем опорен крак (4) ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ :28 1:58 What to Wash How to Wash COLORS NORMAL Temperature 30 C Soil Level Spin Speed 1000 rpm БУТОН ЗА ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ Докоснете за включване на пералната машина. 2. БУТОН НАЧАЛО Докоснете този бутон и на LCD дисплеят ще се покаже началния екран, от който можете да изберете цикъл, настройки и опции. 3. БУТОН ПРЕДПОЧИТАНИ Съхранява и предоставя достъп до предпочитаните от Вас цикли. 4. LCD ЕКРАН Използвайте този екран за избор на цикъл, настройки, опции и др БУТОН ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ Докоснете този бутон, за да настроите дистанционно управление. 6. БУТОН ИНСТРУМЕНТИ Докоснете този бутон за достъп до екрана с инструменти. За повече информация вижте НАСТРОЙКИ. 7. БУТОН СТАРТ/ПАУЗА Докоснете за старт или докоснете за пауза по време на цикъл. Когато стартирате цикъл, вратичката се заключва, пералната машина преценява размера на товара и цикълът за пране започва. 1

2 ФУНКЦИЯ 6th SENSE PRECISION DOSE A B РЪЧНО ДОЗИРАНЕ: В случай че не желаете да използвате диспенсъра, можете също да дозирате препарата директно в барабана. 1. Изключете AUTO DOSING (АВТОМАТИЧНОТО ДОЗИРАНЕ), както е пояснено в SETTINGS 6th Sense Precision Dose (НАСТРОЙКИ Прецизна доза 6то чувство) 2. Поставете препарат на прах, гел, таблетки или в течно състояние директно в барабана. 3. Поставете препарата близо до началото на барабана 4. Не избирайте опцията за предпране, когато използвате ръчно дозиране. За сваляне: 1. Повдигнете капака на резервоара на диспенсъра в горната част на пералната машина. 2. Повдигнете резервоара на диспенсъра за дръжката и издърпайте право нагоре, извън пералната машина. АВТОМАТИЧНО ДОЗИРАНЕ: ВАЖНО: Не използвайте хлорирани избелващи препарати в тази перална машина и не използвайте перилен препарат на прах в 6th Sense Precison Dose (Прецизна доза с 6то чувство). A. Диспенсър 1 Течен препарат с общо предназначение ИЛИ Специфичен течен препарат (напр. за цветно пране, вълна, спортно облекло и т.н.) Максимално количество за наливане: 1000 мл ВАЖНО: Никога не наливайте омекотител за дрехи в Резервоар 1. B. Диспенсър 2 Омекотител за дрехи ИЛИ Течен препарат (с общо предназначение или специфичен, напр. за цветно пране, вълна или спортно облекло) Максимално количество за наливане: 500 мл. Изберете предпочитаната конфигурация измежду посочените в раздела КАК СЕ ИЗПОЛЗВАТ НАСТРОЙКИТЕ НА ЕЛЕКТРОУРЕДА. За смяна: 1. Поставете обратно резервоара на диспенсъра в кухината за резервоара на диспенсъра в горната част на пералната машина и се уверете, че е добре поставен. 2. Затворете капака на резервоара на диспенсъра. 2

3 КАК СЕ ИЗПОЛЗВА ЕЛЕКТРОУРЕДА BG ПЪРВА УПОТРЕБА Вижте раздела ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА за информация относно избора и стартирането на програма. ПЪРВИ ЦИКЪЛ Ако включите пералната машина към захранването, тя автоматично ще се включи. Ще бъдете подканени да зададете желания език на дисплея. Превъртете с копчето НАГОРЕ и НАДОЛУ, за да изберете желания език, след това потвърдете с копчето ОК. След това определете дали искате да използвате омекотител или перилен препарат за Резервоар 2 на диспенсъра за препарат (6th Sense Precision Dose (Прецизна доза с 6то чувство). За да отстраните всички отпадъци от производствения процес: Изберете програмата Cotton + Sanitize (Памук + Дезинфекция) при температура 90 C Добавете малко количество силен перилен препарат в отделението за ръчно дозиране на диспенсъра за препарат ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА (максимум 1/3 от препоръчаното от производителя количество за слабо замърсено пране) и натиснете бутоните за автоматично дозиране тези бутони трябва да са изгаснали Стартирайте програмата, без да добавяте никакво пране. ФУНКЦИЯ ЗА АВТОМАТИЧНО ДОЗИРАНЕ Диспенсърът за препарат на пералната машина е оборудван със система с два резервоара за автоматично разпределяне на течен препарат и омекотител. Преди да използвате тази функция, следвайте инструкциите в SETTINGS за Set tank 2 content (НАСТРОЙКИ за: задаване на съдържание на резервоар 2.) По подразбиране, Резервоар 1 е настроен за перилен препарат (основният Ви перилен препарат), а Резервоар 2 е настроен за омекотител за дрехи. Ако не използвате омекотител за дрехи, настройте и Резервоар 2 за препарат. КАК СЕ ИЗПОЛЗВА ПЕРАЛНАТА МАШИНА 1. ЗАРЕЖДАНЕ НА ПРАНЕ Подгответе прането съгласно препоръките в раздел ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ. Уверете се, че закопчалките са затворени и панделките са вързани заедно. Отворете вратичката и заредете прането. Спазвайте размерите за максимален товар, посочени в таблицата на програмите подолу 2. ЗАТВОРЕТЕ ВРАТИЧКИТЕ Уверете се, че няма заклещено пране между стъклото на вратичката и гуменото уплътнение. Затворете вратичката, трябва да чуете щракване при затваряне. 3. ОТВОРЕТЕ КРАНА ЗА ВОДА Уверете се, че пералната машина е свързана електрозахранващата мрежа. Отворете крана за вода 4. ВКЛЮЧЕТЕ ПЕРАЛНАТА МАШИНА Натиснете бутона за включване/изключване. Показва се анимация и се чува звук. Показва се последно използваната програма. След това пералната машина е готова за работа. 5. ЗАДАЙТЕ WHAT TO WASH (КАКВО ДА СЕ ПЕРЕ) 4:28 Temperature 30 C What to Wash COLORS Soil Level 1:58 How to Wash NORMAL Spin Speed 1000 rpm с Докоснете зоната How to Wash (Как да се пере) на екрана, за да изберете програмата, която е найподходяща за начина, по който искате да изперете артикулите. Може да се наложи да превъртите надолу с пръст, за да видите всички възможности за избор. Докоснете желаната програма, за да се върнете към началния екран. 6. ИЗБЕРЕТЕ TEMPERATURE (ТЕМПЕРАТУРА), SOIL LEVEL (НИВО НА ЗАМЪРСЕНОСТ) И SPIN SPEED (ОБОРОТИ НА ЦЕНТРОФУГАТА) 4:28 Temperature 30 C What to Wash COLORS Soil Level 1:58 How to Wash NORMAL Spin Speed 1000 rpm От началния екран докоснете зоната Temperature (Температура) на екрана, за да се покажат настройките за температура за цикъла/ програмата, избран/а в Стъпка 5. Докоснете желаната настройка и докоснете OKAY за потвърждение. Докоснете зоната Spin Speed (Обороти на центрофугата) на екрана, за да се покажат настройките за обороти на центрофугата за цикъла/програмата, избран/а в Стъпка 5. Докоснете желаната настройка и докоснете OKAY за потвърждение. Докоснете зоната Soil Level (Ниво на замърсеност) на екрана, за да се покажат настройките за ниво на замърсеност за цикъла/ програмата, избран/а в Стъпка 5. Докоснете желаната настройка и докоснете OKAY за потвърждение. 7. ИЗБЕРЕТЕ ОПЦИЯ От началния екран докоснете зоната What to Wash (Какво да се пере) на екрана, за да изберете програмата, която е найподходяща за артикулите, което искате да перете. Може да се наложи да превъртите надолу с пръст, за да видите всички възможности за избор. Докоснете желаната програма, за да се върнете към началния екран. 3

4 От началния екран докоснете иконата Options (Опции) (горе вдясно на екрана) и екранът Options (Опции) показва изборите за Prewash (Предпране), Fresh Care (Грижа за свежест), Mutirinse (Многократно изплакване) и Easy Iron (Лесно гладене). Избраните порано опции за What to Wash (Какво да се пере) и How to Wash (Как да се пере) ще бъдат показани на екрана. Докоснете екрана за всяка опция, за да промените настройката й. Не всички опции и настройки са налични за всички програми/ цикли. Вижте ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ за наличните опции и настройки. Вижте раздела ОПЦИИ за повече информация. 8. ДОБАВЯНЕ НА ПРЕПАРАТ Ако желаете да добавите препарат ръчно, отворете вратичката и добавете препарата в барабана, както е посочено в раздела 6th Sense Precision Dose (Прецизна доза с 6то чувство). Ако желаете пералната машина да дозира препарата автоматично, просто се уверете, че функцията за дозиране е активирана (вижте раздела РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ/ ОПЦИИ, ФУНКЦИИ И ИНДИКАТОРИ/Използване на 6th Sense Precision Dose ). Препаратът се добавя от системата за автоматично дозиране след стартиране на програмата. 9. СТАРТИРАНЕ НА ПРОГРАМА Натиснете бутона за старт/пауза програмата стартира. 10. ПРОМЯНА НА РАБОТЕЩА ПРОГРАМА, АКО Е НЕОБХОДИМО Все още можете да промените настройките, докато програмата работи. Промените ще се приложат, при условие, че съответната фаза на програмата все още не е приключила. Натиснете съответния бутон (например бутона Spin speed (Обороти на центрофугата), за да промените оборотите на центрофугата). Дисплеят показва, че може да се настрои стойността. Изберете правилната стойност, като преместите курсора НАДЯСНО или НАЛЯВО на екрана. За да промените настройките НАСТРОЙКИ Бутонът за инструменти осигурява достъп до много други настройки, помощни цикли, предпочитания и информация. Докоснете бутона TOOLS (ИНСТРУМЕНТИ) за достъп до екрана Tools (Инструменти), който съдържа следното (трябва да превъртите надолу с пръст, за да видите всички възможности за избор). 6th Sense Precision Dose Dispenser 1 (Диспенсър 1 на Прецизна доза с 6то чувство ) Натиснете тази икона за достъп до: състоянието на диспенсър 1 на 6th Sense Precision Dose Dispenser 1 (Прецизна доза с 6то чувство) и изберете между: Active (Активен); Disabled (1 Cycle) (Деактивиран 1 цикъл); Off (Permanently) (Изкл. постоянно). Диспенсър 1 за концентриран препарат и изберете между: 10 мл; 15 мл; мл; мл; мл. 6th Sense Precision Dose Dispenser 2 (Диспенсър 2 на Прецизна доза с 6то чувство ) Натиснете тази икона за достъп до: състоянието на диспенсър 2 на 6th Sense Precision Dose (Прецизна доза с 6то чувство) и изберете между: Active (Активен); Disabled (1 Cycle) (Деактивиран 1 цикъл); Off (Permanently) (Изкл. постоянно). съдържанието на диспенсър 2 на Прецизна доза с 6то чувство и изберете между: Softener (Омекотител); Detergent (Перилен препарат). Когато зададете перилен препарат: задайте концентрация на диспенсър 2 и изберете между: 10 мл; 15 мл; 4 на работеща програма, трябва: да натиснете бутона за старт/пауза, за да поставите програмата в пауза; да промените настройките; да натиснете отново бутона за старт/пауза, за да продължите с програмата. 11. ПОСТАВЯНЕ НА ПАУЗА НА РАБОТЕЩАТА ПРОГРАМА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТИЧКАТА, АКО Е НЕОБХОДИМО (ДОБАВЯНЕ НА ДРЕХИ) В началните минути на цикъла се показва бутона ADD GARMENT (ДОБАВЯНЕ НА ДРЕХИ). Когато го натиснете, машината преминава в пауза и вратичката се отключва, за да позволи добавянето на артикули. Следвайте инструкциите на дисплея. 12. НУЛИРАНЕ НА РАБОТЕЩА ПРОГРАМА, АКО Е НЕОБХОДИМО На дисплея натиснете иконата близо до името на цикъла, докато бъде поискане потвърждение за Proceed (Продължаване) или Back (Назад) за отказ на програмата. Водата се източва, програмата приключва и вратичката се отключва. 13. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОГРАМА Дисплеят показва, че цикълът е приключил, можете да извадите прането Натиснете бутона за включване/изключване, за да изключите пералната машина. Ако не я изключите, пералната машина ще се изключи автоматично около пет минути след приключване на програмата с цел пестене на енергия. Оставете вратичката открехната, за да може да изсъхне вътрешността на пералната машина мл; мл; мл. Заключване на бутоните за управление Натиснете иконата, за да заключите бутоните за управление. Плъзнете за отключване. Заглушаване Натиснете тази икона, за да изключите звуците. Помощни цикли Натиснете тази икона за достъп до следните цикли: Spin (Центрофуга), Drain (Източване), Rinse & Spin (Изплакване и центрофуга). Докоснете помощния цикъл, който искате да използвате, и следвайте съветите на екрана. Preferences (Предпочитания) Натиснете за достъп до Times and Dates (Дата и час), Sound Volume (Сила на звука), Display Settings (Настройки на дисплея) and Regional (Регионални). Следвайте съветите на екрана. WiFi Натиснете за достъп до Connect to Network (Свързване към мрежата), SAID Codes (SAID кодове), Mac Address (Mac адрес) и WiFi. Следвайте съветите на екрана. Info (Информация) Натиснете за достъп до Service & Support (Обслужване и поддръжка), Store Demo Mode (Демонстрационен режим за съхранение), Restore Factory (Възстановяване на фабричните настройки), WiFi Terms (Общи условия за WiFi) и Software Terms and Conditions (Общи условия за софтуера). Следвайте съветите на екрана. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не активирайте Store DEMO MODE (Демонстрационен режим за съхранение). Ако виждате предупреждение, което се отнася за DEMO MODE (ДЕМОНСТРАЦИОНЕН РЕЖИМ), идете на TOOLS (ИНСТРУМЕНТИ), INFO (ИНФОРМАЦИЯ) и се уверете, че STORE DEMO MODE (ДЕМОНСТРАЦИОНЕН РЕЖИМ НА СЪХРАНЕНИЕ) е OFF (ИЗКЛ.).

5 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ BG СОРТИРАЙТЕ ПРАНЕТО СИ СПОРЕД: Вида на тъканите/етикета с указания (памучни, смесени, синтетични, вълнени, артикули за пране на ръка); Цвета (разделете цветните от белите артикули, перете нови цветни артикули отделно); Размера (перете артикули с различни размери в едно и също зареждане на пералната машина, за да подобрите ефикасността и разпределянето в барабана); Деликатни (перете малки по размер артикули, като найлонови чорапи и артикули с кукички, като сутиени, в торбичка или калъфка от възглавница с цип. ИЗПРАЗНЕТЕ ВСИЧКИ ДЖОБОВЕ Обекти като монети или безопасни игли могат да повредят прането, както и барабана. ПЕРЕТЕ СПОРЕД ЕТИКЕТИТЕ НА ДРЕХИТЕ Температурата върху символа с вана за пране показва максималната възможна температура за пране на артикула. Нормално механично действие Намалено механично действие Силно намалено механично действие Пране само на ръка Да не се пере РЕДОВНО ПОЧИСТВАЙТЕ ФИЛТЪРА НА ПОМПАТА Спомага за избягване на запушвания и състояния, при които не може да се изпомпва водата. Вижте раздела РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ/ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА/ Почистване на филтъра на помпата. ПЕСТЕНЕ И ОКОЛНА СРЕДА Найдоброто използване на енергия, вода, перилен препарат и време се постига при спазване на максималния препоръчителен размер за зареждане за различните програми, както е посочено в таблицата на програмите. Не превишавайте дозирането на перилен препарат, посочено в инструкциите на производителя на перилния препарат. Използвайте функцията за автоматично дозиране. Използвайте режима на дистанционно управление за програмиране и стартиране на пералната машина, когато разходите за енергия са пониски. 5

6 ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ NRIGS Студена/90 C NR 7,0 SYNTHETICS (СИНТЕТИКА) NRG 5,0 DELICATES (ДЕЛИКАТНИ) NRG N 2,0 SHIRTS/BUSINESS (РИЗИ/БИЗНЕС) NRG Студена/30 C 400 WHITES (БЕЛИ) NIGS COLORS (ЦВЕТНИ) NRG Студена/30 C 7, JEANS (ДЪНКИ) NRIG 6, NR 4,0 NRIG 6, NRIGS Студена/90 C 3,5 DUVET (ЗАВИВКИ) NRG 3,5 BATH/KITCHEN CARPET (КИЛИМЧЕТА ЗА БАНЯ/КУХНЯ) NRG CURTAINS (ЗАВЕСИ) NRG TOWEL/BATH ROBES (ХАВЛИИ/ХАЛАТИ) NRIGS Студена/90 C 10,0 PETS STUFF (АРТИКУЛИ НА ДОМ. ЛЮБИМЦИ) NRG GARDENING/OUTDOOR (ГРАДИНАРСКИ/ЗА ОТКРИТО) NRIG 6,0 BATHING SUIT (БАНСКИ) N 2,0 SPIN (ЦЕНТРОФУГА) RINSE & SPIN (ИЗПЛАКВАНЕ И ЦЕНТРОФУГА) DRAIN (ИЗТОЧВАНЕ) COTTON (ПАМУЧНИ) MIXED (СМЕСЕНИ) WOOL (ВЪЛНА) SPORT (СПОРТНИ) BABY ITEMS (БЕБЕШКИ) BED LINEN (СПАЛНО БЕЛЬО) N Нормален (по подразбиране) R Бърз I Интензивен G Внимателен S Дезинфекция Стойностите, измерени при нормални условия, съответстват на IEC/EN Горните резултати от тестове се базират на използването на перилен препарат на прах с ръчно дозиране, както е посочено в раздела Прецизна доза с 6то чувство. Стойностите за вода, енергия и остатъчно съдържание на влага се отнасят за настройката на програмите по подразбиране, без опциите. Макс. = максимален капацитет за зареждане на пералната машина. Стойностите за звука, посочени на етикета за деклариране, се отнасят за напълно инсталиран уред. 6 Отложен старт Автоматично дозиране Easy Iron (Лесно гладене) Softener (Омекотител) 2 Препарат и добавки Detergent (Перилен препарат) Prewash (Предпране) Soil Level (Ниво на замърсеност) Макс. зареждане (кг) N Fresh Care (Грижа за свежест) Температурен диапазон C ECO COTTON (ЕКОПАМУЧНИ) Указания на етикета (програма по подразбиране) How to wash (Как да се пере) 1 Spin (Центрофуга) Макс. обороти на центрофугата (об./мин) Избира се директно Програма Multirinse (Многократно изплакване) Избира се чрез опцията Може да се избира/опция Н е може да се избира/не е приложимо Необходимо Опция Eco Cotton (Екопамучни) е стандартна програма за пране на нормално замърсени памучни артикули и е найефикасната програма по отношение на комбинираното потребление на вода и енергия. Поради съображения за енергийна ефективност реалната температура на водата може да се отклонява от посочената за цикъла температура. Потреблението на мощност при изключен режим е 0,4 W, оставена включена 3 W, при готовност на енергозахранващата мрежа 1 W.

7 ПРОГРАМИ Спазвайте препоръките на етикетите на артикулите за пране. ECO COTTON (ЕКОПАМУЧНИ) Пране на нормално замърсени памучни артикули. Стандартна програма за памучни артикули при 40 C и 60 C и найпредпочитаната програма по отношение на комбинираното потребление на вода и енергия за пране на памучни артикули. Стойностите на етикета за енергийна ефективност се базират на тази програма. COTTON (ПАМУЧНИ) Нормално до силно замърсено пране из за пране на артикули от груб памук и лен, като хавлии, бельо, покривки за маса и т.н. MIXED (СМЕСЕНИ) Леко до нормално замърсено грубо пране от памук, лен, изкуствени нишки и смеси от тези материали. Програма с продължителност 1 час. SYNTHETICS (СИНТЕТИКА) Нормално замърсено пране от изкуствени нишки (като полиестер, полиакрил, вискоза и т.н.) или смес на такива материали с памук. DELICATES (ДЕЛИКАТНИ) Фино пране от деликатни тъкани, което се нуждае от внимателна обработка. WOOL (ВЪЛНА) Вълнени артикули с етикет Woolmark и идентифицирани като подходящи за перална машина, както и текстилни материи от коприна, лен, вълна и вискоза, маркирани за пране на ръка. SHIRTS/BUSINESS (РИЗИ/БИЗНЕС) Ризи, блузи и фини бизнес дрехи от памук, синтетика или смес от тези материали. WHITES (БЕЛИ) За нормално пране на силно замърсени хавлии, бельо, покривки и спално бельо и т.н. от устойчив памук и лен. Цикълът има фаза на предпране преди основното пране, само когато е избрана температура 90 C. В такъв случай се препоръчва да се добави перилен препарат и в секцията за предпране, и в секцията за пране. COLORS (ЦВЕТНИ) Леко до нормално замърсено пране от памук, синтетика или смес от такива материали; също за деликатни. Помага за запазване на цветовете. JEANS (ДЪНКИ) Нормално замърсено памучно дънково облекло от груб дънков материал, като панталони и якета. SPORT (СПОРТНИ) Нормално замърсено и водещо до изпотяване спортно облекло от памучно жарсе или микрофибър, включва цикъл на пред пране можете да добавите перилен препарат и в отделението за предпране. Не използвайте омекотител. BABY ITEMS (БЕБЕШКИ) Нормално замърсени бебешки дрехи от памук и/или лен. Пяната се изплаква още пощателно, което спомага за предпазване на чувствителната бебешка кожа. BED LINEN (СПАЛНО БЕЛЬО) Бяло или цветно спално бельо от памук и синтетични влакна или от смес от двата вида материали. DUVET (ЗАВИВКИ) Големи по размер артикули като спални чували, подходящи за машинно пране одеяла, възглавници и завивки с пух или синтетичен материал. BATH/KITCHEN CARPETS (КИЛИМЧЕТА ЗА БАНЯ/КУХНЯ) Цикълът е предвиден за подходящи за машинно пране килимчета, като осигурява перфектно отстраняване на замърсяванията. CURTAINS (ЗАВЕСИ) Използвайте този цикъл за пране на завеси. Препоръчваме да използвате специален препарат, който е разработен за пране на деликатни тъкани. TOWEL/BATH ROBES (ХАВЛИИ/ХАЛАТИ) Нормално до силно замърсено пране из за пране на артикули от груб памук и лен, като хавлии, халати. PET STUFF (АРТИКУЛИ НА ДОМ. ЛЮБИМЦИ) Перфектен за отстраняване на животински косми от артикулите за домашни любимци. GARDENING/OUTDOOR (ГРАДИНАРСКИ/ЗА ОТКРИТО) Програма, създадена за пълно изпиране на особено замърсени дрехи (напр. петна от пръст или трева). BATHING SUIT (БАНСКИ) Бански костюми, за които е посочено, че са подходящи за машинно и ръчно пране. SPIN (ЦЕНТРОФУГА) Отделна програма за интензивна центрофуга. Само за груби тъкани. RINSE & SPIN (ИЗПЛАКВАНЕ И ЦЕНТРОФУГА) Отделна програма за изплакване и интензивна центрофуга. Само за груби тъкани. DRAIN (ИЗТОЧВАНЕ) Отделна програма за източване на водата без центрофуга. BG ОПЦИИ Вижте таблицата на програмите, за да проверите дали опциите са налични за избраната програма ОПЦИИ, които могат да се избират чрез натискане на бутона Options (Опции) Prewash (Предпране) Помага за почистване на силно замърсено пране като добавя фаза на предпране към избраната програма за пране. Програмата се удължава с 20 минути. За добавяне на препарат за фазата на пред пране Уверете се, че използвате Прецизна доза с 6 то чувство. Fresh Care (Грижа за свежест) Помага за поддържане на прането свежо, ако не можете да го извадите веднага след края на програмата. Пералната машина приключва с кратка центрофуга със същите обороти като избраните от потребителя и след това периодично завърта прането за кратко след края на програмата. Това завъртане продължава около 6 часа след края на програмата за пране. Можете да го спрете по всяко време, като натиснете бутона на екрана; вратичката се отключва и можете да извадите прането. Soil Level (Ниво на замърсеност) Спомага за почистване на силно замърсено пране с петна чрез оптимизиране на ефикасността на добавките за отстраняване на петна. Multirinse (Многократно изплакване) Спомага за избягване на остатъците от перилния препарат чрез удължаване на фазата на изплакване. Особено подходящ за пране на бебешки дрехи, пране на лица, страдащи от алергии и за области с мека вода. Easy Iron (Лесно гладене) Спомага за намаляване на образуването на гънки. Прането и циклите ще бъдат променени. 7

8 Whirlpool Europe s.r.l. Viale G.Borghi Comerio Italy НАСОКИ ЗА ПОДДРЪЖКА И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ Вижте Ръководство за потребителя за инструкции относно процедурите за поддръжка и отстраняване на неизправности. КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА > Обадете се на отдела за следпродажбено обслужване > Използвайте този QR код ТЕХНИЧЕСКО ДОСИЕ Техническото досие, съдържащо стойностите за потребление на енергия, може да се изтегли от уеб сайта на Whirlpool WWW ПРИ СВЪРЗВАНЕ С ОТДЕЛА ЗА СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ Когато се свържете с отдела за следпродажбено обслужване, трябва да можете да посочите кодовете, посочени на залепения етикет от вътрешната страна на вратичката. Телефонният номер е посочен на гаранционната книжка. > Изтеглете насоките от уеб сайта на Whirlpool За целта трябва да въведете правилния търговски код на продукта, посочен на залепения на него етикет. 001 n 8

РЪКОВОДСТВО ЗА ВСЕКИДНЕВНИ СПРАВКИ BG БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА WHIRLPOOL. За дори по-пълна поддръжка регистрирайте уреда си на

РЪКОВОДСТВО ЗА ВСЕКИДНЕВНИ СПРАВКИ BG БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА WHIRLPOOL. За дори по-пълна поддръжка регистрирайте уреда си на РЪКОВОДСТВО ЗА ВСЕКИДНЕВНИ СПРАВКИ BG БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА WHIRLPOOL. За дори по-пълна поддръжка регистрирайте уреда си на www.whirlpool.eu/register WWW Изтеглете Инструкциите за употреба

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ВСЕКИДНЕВНИ СПРАВКИ BG БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА WHIRLPOOL. За дори по-пълна поддръжка регистрирайте уреда си на

РЪКОВОДСТВО ЗА ВСЕКИДНЕВНИ СПРАВКИ BG БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА WHIRLPOOL. За дори по-пълна поддръжка регистрирайте уреда си на РЪКОВОДСТВО ЗА ВСЕКИДНЕВНИ СПРАВКИ BG БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА WHIRLPOOL. За дори по-пълна поддръжка регистрирайте уреда си на www.whirlpool.eu/register WWW Изтеглете Инструкциите за употреба

Подробно

Ръководство за потребителя www. whirlpool.eu/register

Ръководство за потребителя www. whirlpool.eu/register www. whirlpool.eu/register РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Ръководство за монтаж БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА WHIRLPOOL. За да получавате по-пълно обслужване, регистрирайте уреда си на www.whirlpool.eu/register

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

UM23

UM23 SR SL HR BG Благодаря Ви, за избора на перална машина Candy. Ние сме уверени, че ще ви служи вярно, ден след ден, в безопасното пране на вашите дрехи, дори на най-деликатните. Внимателно прочетете тези

Подробно

Title

Title L9WBC61B BG Ръководство за употреба Пералня-сушилня USER MANUAL 2 www.aeg.com СЪДЪРЖАНИЕ 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ...3 2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ... 6 3. ИНСТАЛИРАНЕ...8 4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА...13

Подробно

Този продукт е произведен с помощта на последните технологии в екологично чиста среда.

Този продукт е произведен с помощта на последните технологии в екологично чиста среда. Този продукт е произведен с помощта на последните технологии в екологично чиста среда. 1 Общи инструкции за безопасност Този раздел включва инструкции за безопасност, които може да помогнат за предотвратяване

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

UMS23

UMS23 SR SL HR BG 2 Благодаря Ви, за избора на перална машина Candy. Ние сме уверени, че ще ви служи вярно, ден след ден, в безопасното пране на вашите дрехи, дори на най-деликатните. Внимателно прочетете тези

Подробно

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea Ultimate Comfort Спецификации на дистанционното Съдържание Модел ŒŸÎË fiÿ ÒfiŸ Спецификации на дистанционното... 2 Захранване Ú Æß æø ªÆ ª Œ Ò Œ Функционални бутони... 3 Работа

Подробно

Microsoft Word _ _DT.doc

Microsoft Word _ _DT.doc Ръководство с инструкции Моля, прочетете следващите инструкции внимателно, преди да свържете този таймер с електрически уреди. Внимание! Не включвайте два или повече таймера заедно! Не потапяйте таймера

Подробно

UMS23

UMS23 SR SL HR BG 2 Благодаря Ви, за избора на перална машина Candy. Ние сме уверени, че ще ви служи вярно, ден след ден, в безопасното пране на вашите дрехи, дори на най-деликатните. Можете да регистрирате

Подробно

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (само

Подробно

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управлвние на климатика. GWG04Eng-1 Отворете панела 1. Инсталиране

Подробно

UMS23

UMS23 SR SL HR BG 2 Благодаря Ви, за избора на перална машина Candy. Ние сме уверени, че ще ви служи вярно, ден след ден, в безопасното пране на вашите дрехи, дори на най-деликатните. Можете да регистрирате

Подробно

UMS23

UMS23 SR SL HR BG 2 Благодаря Ви, за избора на перална машина Candy. Ние сме уверени, че ще ви служи вярно, ден след ден, в безопасното пране на вашите дрехи, дори на най-деликатните. Внимателно прочетете тези

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

БГ Ръководство за потребителя ПЕРАЛНА МАШИНА Ръководство за Потребителя VAR 505 VAR 510

БГ Ръководство за потребителя ПЕРАЛНА МАШИНА Ръководство за Потребителя VAR 505 VAR 510 БГ Ръководство за потребителя ПЕРАЛНА МАШИНА Ръководство за Потребителя VAR 505 VAR 510 СЪДЪРЖАНИЕ ГЛАВА-1: ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА Предупреждения, свързани с безопасността 4-5 Правилна употреба 6-7

Подробно

Пральна машина Посібник користувача الغسالة دليل المستخدم WTV 8511 X0 BG / AR номер документа= _BG / (12:16)

Пральна машина Посібник користувача الغسالة دليل المستخدم WTV 8511 X0 BG / AR номер документа= _BG / (12:16) Пральна машина Посібник користувача الغسالة دليل المستخدم WTV 8511 X0 BG / AR номер документа= 2820525977_BG / 26-07-17.(12:16) Този продукт е произведен с помощта на последните технологии в екологично

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно