Microsoft PowerPoint ppt [Compatibility Mode]

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft PowerPoint ppt [Compatibility Mode]"

Препис

1 Въздействието на дигиталните библиотеки върху е-образованието и тенденции за разгръщане сериозния им потенциал сред потребителите Резултати от Междинно проучване за оценка на въздействието на програма библиотеки България

2 ПРОГРАМА БИБЛИОТЕКИ БЪЛГАРИЯ Глобална инициатива за свободен достъп до информация на Фондация Бил и Мелинда Гейтс в 14 държави от цял свят Териториален обхват: 911 градове и села в 260 общини /98 % от страната/ Период на изпълнение: г. 2

3 КЛЮЧОВИ ПАРТНЬОРИ г. Министерство на културата водеща организация Министерство на транспорта, информационните технологии и комуникациите Национално сдружение на общините в Република България Българска библиотечно-информационна асоциация Програма на ООН за развитие изпълнителна агенция

4 ИЗМЕРЕНИЯ НА УСПЕХА 960 модерни обществени библиотеки, оборудвани с ИКТ 4935 работни станции за безплатен обществен достъп до интернет библиотекари, обучени да предоставят помощ на потребителите групови обучения по ИКТ, организирани от целевите библиотеки граждани, обучени в компютърни умения 4

5 ВЪЗДЕЙСТВИЕ библиотеки България е единствената мрежа от 960 библиотеки в страната, способна да подпомага: дигиталното и социалното приобщаване на уязвими групи разширяването на достъпа до електронни услуги и управление развитието на четвъртата ключова компетентност от Европейската референтна рамка: Умения за самостоятелно учене и събиране на информация 5

6 ВЪЗДЕЙСТВИЕ 6

7 ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МЕЖДИННОТО ПРОУЧВАНЕ Реализация Алфа Рисърч Период Август Октомври 2012 г. Цел Компоненти Оценка на въздействието на програмата в целевите библиотеки върху: потребителите на библиотеките, местните общности широката общественост Количествени методи Национално представително проучване сред пълнолетното население Национално представително проучване сред деца и младежи (7-10 и г.) Проучване сред потребители на целевите библиотеки (7-10, и 18+ години) Проучване сред целеви библиотекари 7

8 ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МЕЖДИННОТО ПРОУЧВАНЕ Реализация Алфа Рисърч Период Август Октомври 2012 г. Цел Компоненти Оценка на въздействието на програмата и инсталираното ИКТ оборудване в целевите библиотеки върху: потребителите на библиотеките, местните общности широката общественост Качествени методи Фокус групи с потребители на целевите библиотеки, библиотечни служители и представители на местната общност/местни партньори 8

9 ТЕНДЕНЦИИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО Все по-интензивно използване на ИКТ сред пълнолетното население, децата (7-10 г.) и младежите(11-18 г.) В по-малка степен повлияни от тези процеси остават няколко социално-демографски групи: Хората в селата Представителите на малцинствата Възрастните хора (над 60 г.) Хората с ниски доходи Библиотеките и ИКТ оборудването в тях са възможност за приобщаване на тези групи към технологичното общество. 9

10 ТЕНДЕНЦИИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО 10

11 ПРАКТИКИ НА ПОЛЗВАНЕ НА КОМПЮТЪР И ИНТЕРНЕТ СРЕД ПЪЛНОЛЕТНОТО НАСЕЛЕНИЕ 11

12 НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПОДОБРЯВАНЕ НА ИКТ УМЕНИЯТА 12

13 НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПОДОБРЯВАНЕ НА ИКТ УМЕНИЯТА 13

14 ДИГИТАЛНИТЕ БИБЛИОТЕКИ КАТО ОБУЧИТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ 14

15 ДИГИТАЛНИТЕ БИБЛИОТЕКИ КАТО ОБУЧИТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ ЕФЕКТЪТ ОТ ОБУЧЕНИЯТА НАЙ-СИЛЕН ПРИ ВЪЗРАСТНИТЕ И БЕЗРАБОТНИТЕ при нас в момента сме предоставили залата за компютрите на бюрото по труда и има обучаващи се при нас спортни организатори и в процеса на работа с това, което ги обучаваме, ги учим и на компютърна грамотност. (библиотекар, голям град) ДЕЦАТА ОБУЧАВАНИ И ОБУЧИТЕЛИ При нас много идват за изработване на презентации. Седмокласници. Днес беше пълно. И на трите компютъра ползваха за изработване на презентации. Имахме и мултимедиен урок на тема Речници. Правописен, правоговорен и тълковен. Работа с тях за второкласници. (библиотекар, град) 15

16 ПРАКТИКИ НА ПОЛЗВАНЕ НА КОМПЮТЪР И ИНТЕРНЕТ СРЕД ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ 16

17 ПРАКТИКИ НА ПОЛЗВАНЕ НА КОМПЮТЪР И ИНТЕРНЕТ СРЕД ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ Възрастова група

18 ИКТ И УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПРИ ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ Компютрите и интернет източник на забавление и комуникация за децата и младежите Засилване на ролята на ИКТ в образованието с нарастване възрастта на децата Стабилизиране на връзката между образованието/учебния процес и практиките на ползване на ИКТ Ролята на дигиталните библиотеки в образованието ценен помощник и партньор 18

19 ИКТ И УЧЕБНИЯТ ПРОЦЕС ПРИ ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ 19

20 ИКТ И УЧЕБНИЯТ ПРОЦЕС ПРИ ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ 20

21 ДИГИТАЛНИТЕ БИБЛИОТЕКИ ЖЕЛАН ПАРТНЬОР В ОБРАЗОВАНИЕТО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В МАЛКОТО НАСЕЛЕНО МЯСТО ЗА ДИГИТАЛНИТЕ БИБЛИОТЕКИ Искаме, евентуално по учебния план, който се изучава в училището да се показват филми с помощта на мултимедията по-лесно се възприема от сегашната младеж визуалното, отколкотодаседнатдагочетат (местна общност, среден град) Значи достъпът до тях (компютрите в училище) е свързан само с учебна цел, само в часовете по информатика, а иначе свободният достъп е ограничен (местна общност, село) 21

22 ОСНОВНИ ИЗВОДИ Библиотеките с ИКТ са важен компенсаторен и катализиращ позитивни промени фактор. Особено силно това важи за по-малките селища и уязвимите социални групи. Три социални групи се очертават като най-активни ползватели на ИКТ в библиотеките: деца-ученици; безработни, които активно търсят работа; хора от възрастовата група 50-60г., които имат поограничени социални контакти. 22

23 ОСНОВНИ ИЗВОДИ Колкото по-малко е населеното място, толкова по-пряк и видим е ефектът от програмата върху местната общност и гореизброените групи. При децата, успоредно с игрите и забавленията, ИКТ в библиотеката придобиват и важни функции за: разширяване на общите компютърни умения на подрастващите; използване на интернет информация при подготовка на домашните; увеличаване на интереса към намиращите се в библиотеката книги. 23

24 Благодарим ви за вниманието! За контакти: Програма библиотеки - България Ул. Христо Белчев 1, ет. 6 София Тел: Факс: office@glbulgaria.net Алфа Рисърч ООД ул. Искър 54 София Tel.: Fax: headoffice@alpharesearch.bg

Портал библиотеки България

Портал библиотеки България Програма Глоб@лни библиотеки България - в подкрепа на доброволчеството в библиотеките Ловеч, 25.03.2011 г. книга и четене 25 6 3 1 информация и знания шкаф или хранилище 82 място за общуване място за работа

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ; tcc_var

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ;   tcc_var ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: 756-756; тел./факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com Училищен план за насърчаване и повишаване

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИДЕЯТА В ПОСОКА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УЧИЛИЩНИТЕ ЦЕЛИ ДА СЕ ПОВИШИ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО В ГИМНАЗИЯ Св. Климент Охридски ЧРЕЗ ИНОВАЦИИ ПРОЕКТЪТ СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ГИМНАЗИЯ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation Outschool 2008

Microsoft PowerPoint - Presentation Outschool 2008 Приоритетно направление 4: Подобряване на достъпа до образование и обучение Области на интервенция: 4.1 Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение 4.2 Децата и младежта в образованието

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

Financing for Development UNICEF’s key asks and action points

Financing for Development   UNICEF’s key asks and action points «Моят глас е важен» Резултати, изводи и препоръки София, 2015 г. Информационна и социална кампания за правото на детско участие Цели на кампанията: Проучване на мнението на децата по въпроси, които ги

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт се финансира

Подробно

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Венцеслав Козарев Фондация Приложни изследвания и комуникации Габрово, 21 февруари 2019 г. Вместо въведение Индустрия 4.0 като социално предизвикателство

Подробно

ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ВИРТУАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА VI-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Подробно

Дейност на ОБ за 2013 година

Дейност на ОБ за 2013 година Дейност на обществените библиотеки в област Стара Загора през 2013 година Емил Ст. Гиргинов, методист при РБ Захарий Княжески - Стара Загора 2013 2 Обществени библиотеки от област Стара Загора, обект на

Подробно

Microsoft Word - BAZA DANNI-dekemvri_2009

Microsoft Word - BAZA DANNI-dekemvri_2009 ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО - ЯМБОЛ БАЗА ОТ ДАННИ с информация за сферата на компетенции и контакти за всички структури, които предоставят информация и консултации за ЕС в региона ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Мобилната дигитализация (MobiDig)- технология и обучителни материали Проект по Erasmus+ на Р.Б "П.Р.Славейков", Национална професионална гимназия по фотография и полиграфия, Студентско общество за компютърно

Подробно

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E Приложение 7 към т. 1, буква ж НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ" 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Достъпът до информационните

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН

ГОДИШЕН ПЛАН ОБЩИНА ГУРКОВО ГОДИШЕН ПЛАН развитие на социалните услуги през 2016 година в община ГУРКОВО по изпълнение на Общинска стратегия развитие на социалните услуги в община ГУРКОВО 2011 2016 м. февруари 2015

Подробно

РАБОТНА СРЕЩА на УО на ОП НОИР

РАБОТНА СРЕЩА на УО на ОП НОИР Обявени процедури през 2018 г: Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование Компонент 1 20 000 000 лв. Квалификация на педагогическите специалисти

Подробно

ПРОГРАМА НА ТЕМАТИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ 4. ОБЩУВАНЕ И РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИ И ОБЩНОСТИ ПРОГРАМА БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ 09.

ПРОГРАМА НА ТЕМАТИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ 4. ОБЩУВАНЕ И РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИ И ОБЩНОСТИ ПРОГРАМА БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ 09. ПРОГРАМА НА ТЕМАТИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ 4. ОБЩУВАНЕ И РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИ И ОБЩНОСТИ ПРОГРАМА ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ 09.05. 12.05.2011 г., Велинград Цел на обучението: Да

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Дигитални умения за МСП в България BG05M9OP001-4.001-0135-C01 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint БИБЛИОТЕКАТА СРЕДИЩЕ ЗА СОЦИАЛНА И КУЛТУРНА ИНТЕГРАЦИЯ Проектът бе реализиран в рамките на конкурс за проекти на ФГББ 2016 Библиотеката активен участник в обществения живот от Регионална народна библиотека

Подробно

<4D F736F F D CDCF2020C8D220F4E8F0ECE820E220F3F7E8EBE8F9E020E820F3F7E8F2E5EBE820E220C8D220F4E8F0ECE8>

<4D F736F F D CDCF2020C8D220F4E8F0ECE820E220F3F7E8EBE8F9E020E820F3F7E8F2E5EBE820E220C8D220F4E8F0ECE8> Приложение 15 към т. 1, буква п НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИТ ФИРМИ В УЧИЛИЩА И УЧИТЕЛИ В ИТ ФИРМИ 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Бързите технологични промени и дигитализацията променят всички ежедневни и професионални

Подробно

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation Мнения на българите Изследване на Фондация Конрад Аденауер и Социологическа агенция Алфа Рисърч Нели Динева, Алфа Рисърч www.kas.de Методологическа рамка Целева група на изследването: пълнолетно население

Подробно

3_3

3_3 Дейност 3.3. Изследване върху адаптацията на инструментите за учене през целия живот в трансграничния регион България- Гърция (области Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково) /РЕЗЮМЕ/ Определението за

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

Дейност на ОБ от област Стара Загора за 2015 г.

Дейност на ОБ от област Стара Загора за 2015 г. ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА Емил Гиргинов, методист при РБ Захарий Княжески Стара Загора ЦЕЛЕВА ГРУПА И ДАННИ ЗА АНАЛИЗ 2 Целева група и данни за анализ Обществени

Подробно

Дейност на ОБ от област Стара Загора за 2015 г.

Дейност на ОБ от област Стара Загора за 2015 г. ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ 2015 ГОДИНА Емил Гиргинов, методист при РБ Захарий Княжески Стара Загора ЦЕЛЕВА ГРУПА И ДАННИ ЗА АНАЛИЗ 2 Целева група и данни за анализ Обществени

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 2014-2020 Проект BG05M2OP001-2.004-0004 Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

Microsoft PowerPoint - design-presentationNFS

Microsoft PowerPoint - design-presentationNFS За ученици от 2-ри до 7-ми клас; За ученици с желание за изучаване на съвременни науки За учители, които желаят да въведат иновация в своите часове. Няма значение дали ученикът рисува добре на ръка Необходими

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e-

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e- СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: 0893 60 52 47, 0892 60 20 57 e-mail: souablanica@abv.bg. suablanica@abv.bg Съгласувал:...

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Културен лабиринт Сдружение Знание Ловеч Партньор Сдружение Ловеч днес 1 Целта е да се популяризира доброволчеството чрез информиране на младите хора в Ловеч и привличането им към каузата за полагане на

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно