а в ав ч и ав х а ия ав а и «и ич ая и а 2» в а я щая я а и ав в ача 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ.. и в ая Е а а ы и в и и и и 1. щи ия: II

Размер: px
Започни от страница:

Download "а в ав ч и ав х а ия ав а и «и ич ая и а 2» в а я щая я а и ав в ача 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ.. и в ая Е а а ы и в и и и и 1. щи ия: II"

Препис

1 а в ав ч и ав х а ия ав а и «и ич ая и а 2» в а я щая я а и ав в ача 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ.. и в ая а а ы и в и и и и 1. щи ия: II «1. 2. и а а Ц ы а а ы и и и и: Е / Ц (.) 1 Б ГИ ( Ц ) 1 И И К. 1 К К - 1 К К, - 1 К К, 1 К К, 1 К К 1 К К 1 К К 1 К К 1 К К 1 К К 1 К К. 1 К К щ К К 1 К К 2 1 К К 1 К К 1 К К 1 К К 1 К К 1 К К 1 К К 1 К /, 1 И ( + ) ( Ц , щ, щ К Г КБ 2: (4852) щ Г КБ 2: (4852)

2 «2» щ 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ.. ( ) 1. щ : II Ф «" Ц : Ф Е / Ц (.) 1 К. 1 К К 1 К К 1 К К 1 К К 1 К К 1 К К 1 К К. 1 К К щ К К 1 К К 2 1 К К 1 К К 1 К К 1 К К 1 К 840, щ, щ К Г З К 2: (4852) щ Г З К 2: (4852)

3 «2» щ 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ щ : II Ф « Ц : : ( ), 10. Ф К / Ц (.) 1 ( - - ) 1, (,, - 1, , , , , 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , щ. 3, , щ, щ К Г З К 2: (4852) щ Г З К 2: (4852)

4 а в ав ч и ав х а ия ав а и «и ич ая и а 2» в а я щая я а и ав в ача 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ.. и в ая а а ы и в и и и и 1. щи ия: II Ф «1. 2. и а а Ц ы а а ы и и и и: Ф Е / Ц (.) 1 К 1 К , щ Г , щ, щ К Г К 2: (4852) щ Г К 2: (4852)

5 а а ч а а я а а «ч ая а 2» 1. щ я: а а ы я а я щая я а а ача 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ.. ая II Ф «1. 2. а а Ц ы а а ы : 20 / (.) (.) (Ф - ) щ 1 И И И И щ 1 И И ( ) 1 И И И И И И И И 1 И И ( щ ) 1 И И И И Ф 1 И И RА ( - ) 1 И щ 1 И И И... ( 1 И И., 1 И И И И 1 И М 1 И М ( ) 1 И И М 1 И ( 1 И ( ) 1 И И М 1 И И И М , щ, щ 2: (4852) щ 2: (4852)

6 а в ав ч и ав х а ия ав а и «и ич ая и а 2» 1. щи ия: в а я щая я а и ав в ача 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ.. и в ая II «" и а а Ц ы а а ы и и и и: 20 / Ц (.) 1 щ, , ( ) (1 2 ) ( щ ) щ ,,, щ ( ) (1 2 ) ( ) щ щ ( ) (1 2 ) , ( - ), ( ) ( ( - ),, - ) , ( ) (1 2 ) ( ) (1 2 ) (, Ц) ,, - / , -, ( ) ( , ) ( щ, ( ) (1 2 ) , )

7 35 ( ) (1 2 ) , щ, ( ), ( ) (1 2 ) , ( ) (1 2 43,, ) : ( ) (1 2 ) , ( ) (1 2 ) , щ, щ 2: (4852) щ 2: (4852)

8 а в ав ч и ав х а ия ав а и «и ич ая и а 2» 1. щи ия: в а я щая я а и ав в ача 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ.. и в ая II Ф «" и а а Ц ы а а ы и и и и: Ф /.. 1 и в ии в я ва а а (.) (.) Ф (Ф - ) И И И И 1 И И 1 И И И И И И Ф 1 И ( щ ) 1 И И И И И И И И... 1 И И 1 И щ 1 И И И М , щ, щ 2: (4852) щ 2: (4852)

9 а в ав ч и ав х а ия ав а и «и ич ая и а 2» в а я щая я а и ав в ача 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ.. и в ая а а ы и и и и и 1. щи ия: II Ф «1. 2. и а а Ц ы а а ы и и и и: Ф / Ц (.) З К - 1 К К 1 К К. 1 К К 1 К К 1 К К 1 К К 1 К К 1 К ( ) ( ) К 1 К 700, щ, щ К З К 2: (4852) щ З К 2: (4852)

10 а в ав ч и ав х а ия ав а и «и ич ая и а 2» 1. щи ия: в а я щая я а и ав в ача 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ.. и в ая II Ф «1. 2. и а а Ц ы а а ы и и и и: Ф Е / Ц и в ии в я их а и в , щ, щ К Г З К 2: (4852) щ Г З К 2: (4852) (.)

11 г ч «ч 2» 1. щ : щ г г ч 2 ч ы э Ф ч ч г ИИИИИИИИИИИИИИИ г II Ф « г г. 2. Ц ы ы г : 20 Е / Ц Г З К (.) , щ ( , щ, щ К Г З К 2: (4852) щ Г З К 2: (4852)

12 г ч «ч 2» 1. щ : щ г г ч 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ г г. 2. Ц ы ы г : г. Ф Е / Ц. 13 ч ы э Ф ч ч г II Ф « , щ ( 1 900, щ, щ К Г З К 2: (4852) щ Г З К 2: (4852) (.)

13 «2» щ 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ щ : II Ф « Ц : Ф Е / Ц (.) 1 Ф 1 И И Ф 1 И И И И К 1 К И, 1 И , щ, щ К К 2: (4852) щ К 2: (4852)

14 а в ав ч и ав х а ия ав а и «и ич ая и а 2» в а я щая я а и ав в ача 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ.. и в ая а а ы и хи ич а и а 1. щи ия: II Ф «1. 2. и а а Ц ы а а ы и и и и: Ф / (.) Ф Ф К ,,./. Э К К , щ, щ К З К 2: (4852) щ З К 2: (4852)

15 а а ч а а я а а «ч ая а 2» а я щая я а а ача 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ.. ая а а ы а ч я 1. щ я: II «" а а Ц ы а а ы : Е / (.) К К. 1 К У " " " " К У УЗГ , У Э Э (, ) ( ) У " " 1 370, щ, щ К Г УЗ К 2: (4852) щ Г УЗ К 2: (4852)

16 а в ав ч и ав х а ия ав а и «и ич ая и а 2» в а я щая я а и ав в ача 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ.. и в ая а а ы и а в ич ия 1. щи ия: II Ф «1. 2. и а а Ц ы а а ы и и и и: Ф / Ц.. (.) / /, / М К, щ. 1 К К К К ( ) 1 К ( ) 1 К , щ, щ К К 2: (4852) щ К 2: (4852)

17 «2» 1. щ : щ 2 ( ) ИИИИИИИИИИИИИИИ II « Ц : Е К / Ц (.) щ 1 К (,, ) 1 К ( ) ( ) А А, 290 А У, 580 А У 980 А У У ( 1900 А ) 10, 2800 А ( ) А (, 650 А ) А щ А У 1800 А ( 800 А ) А ( ) А А А ( ) 2100 А Ц 3700 А Ц, А А А (. 6 ) А (. 1 ) А А щ (.. ) А А А , А А щ 190, щ, щ К АУЗ К 2: (4852) щ АУЗ К 2: (4852)

18 «2» щ 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ.. ( ) 1. щ : II «" Ц : Е К / Ц (.) щ К (,, ) 1 К ( ) ( ) А А, 290 А , А , А А , А , А А , А , А А , А , А А , А , А А , А , А А , А А А А К А У 310 А У 580 А , 210 А Ш, 210 А щ ( ) 110 А (,, 410 А А А А А

19 А А А А А , А , 290 А А А А А А А А А А А А щ 190 А щ 280 А щ 380 А щ 480 А А А А (1 ) 1200 А (1 ) 320 А , щ, щ К АУ К 2: (4852) щ АУ К 2: (4852)

20 «2» 1. щ : ( ) щ 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ II « : Е К / (.) щ К (,, ) 1 К ( ) ( ) , 290 У (1 ) У (1 ) (1 ) , ( 1 ) (1 ) (. 1 ) щ , 130 ( ) Ш (. 1 ) (1 ) 2000 щ щ (. 1 )

21 (. 1 ) (. ) (. 6 ) (. 6 ) (. 1 ) щ (.. 30 ) , С щ , щ, щ К У К 2: (4852) щ У К 2: (4852)

22 а в ав ч и ав х а ия ав а и «и ич ая и а 2» в а я щая я а и ав в ача 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ.. и в ая а а ы и и а 1. щи ия: II «" и а а Ц ы а а ы и и и и: / Ц, К /. (. ) 1 К К , щ ,, ,, ,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, щ,,, щ щ , щ, щ К К 2: (4852) щ К 2: (4852)

23 а в ав ч и ав х а ия ав а и «и ич ая и а 2» в а я щая я а и ав в ача 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ.. и в ая а а ы и ич ия 1. щи ия: II Ф «1. 2. и а а Ц ы а а ы и и и и: Ф / Ц (.) ,, , , , щ Ф 1 220, щ, щ К К 2: (4852) щ К 2: (4852)

24 а в ав ч и ав х а ия ав а и «и ич ая и а 2» 1. щи ия: в а я щая я а и ав в ача 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ.. и в ая II «1. 2. и а а Ц ы а а ы и и и и: а а ы и ич ия 20 Е / Ц Г К (.) , щ, щ К Г К 2: (4852) щ Г К 2: (4852)

25 а в ав ч и ав х а ия ав а и «и ич ая и а 2» 1. щи ия: а а ы и а и а и а и а в а я щая я а и ав в ача 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ.. и в ая II «1. 2. и а а Ц ы а а ы и и и и: 20 Е / Ц Г З К (.) , щ, щ К Г З К 2: (4852) щ Г З К 2: (4852)

26 «2» щ 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ щ : II Ф « Ц : Ф / Ц.. (.) Ф К 1 К К. 1 К К 1 К (1 ) 1 К (2 ) 1 К К ( ) 1 К ( ) 1 К , щ, щ К К 2: (4852) щ К 2: (4852)

27 «2» щ 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ..!. 1. щ : II Ф « Ц : Ф / Ц.. (.) 1 /, /, / М К К 1 К К 1 К , щ, щ К К 2: (4852) щ К 2: (4852)

28 а а ч а а я а а «ч ая а 2» 1. щ я: а а ы я а а а я щая я а а ача 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ.. ая II Ф «1. 2. а а Ц ы а а ы : Ф / Ц (.) 1 1 И И ЭК 1 И И ЭК 1 И Э ( И ) 1 И Ц 1 И И И И 880, щ, щ К К 2: (4852) щ К 2: (4852)

29 а в ав ч и ав х а ия ав а и «и ич ая и а 2» в а я щая я а и ав в ача 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ.. и в ая а а ы и ич ия 1. щи ия: II Ф «1. 2. и а а Ц ы а а ы и и и и: /.. (.) С К К К : 4-1 К К К С 1 К К К ,, 1 К К К , 1 К К : К К К К К К К 1 К К К : К К : 26-1 К К К К С 1-1 К С 1 - ( ) 1 К С 1 - ( СС) 1 К С Ф Ф К, 1 К К, 1 К К, щ.. 1 К К 1 К С 1 300, щ, щ К З К 2: (4852) щ З К 2: (4852)

30 «2» щ 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ.., 1. щ : II Ф « : 20 Е / Ц Г З К (.) 1 " " (,, ) 1 З (1 ) (,., ) 1 З 250, щ, щ К Г З К 2: (4852) щ Г З К 2: (4852)

31 «2» щ 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ щ : II Ф « Ц : Ф / (.) 1 1 И И И И щ 1 И И И И ( ) 1 И ( ) 1 И щ 1 И И ( ) 1 И ( ) 1 И И ( - ) 1 И ( ) 1 И И Щ 1 И ( ) ( ) 1 И (NК) ( ) 1 И (CХ) ( ) 1 И И И И И щ 1 И И И И И И ( ) + 1 И И RА ( - ) 1 И 140 ( ) + И ( И щ 1 И И ( ) 1 И И 640

32 41 1 И щ 1 И И И И щ + 1 И И И И 1 И И 1 И И. 1 И , щ, щ 2: (4852) щ 2: (4852)

33 «2» щ 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ щ : II Ф « Ц : Ф / (.) 1 1 И И И И щ 1 И И И И ( ) 1 И ( ) 1 И щ 1 И И ( ) 1 И ( ) 1 И И ( - ) 1 И ( ) 1 И И Щ 1 И ( ) ( ) 1 И (NК) ( ) 1 И (CХ) ( ) 1 И И И И И щ 1 И И И И И И ( ) + 1 И И RА ( - ) 1 И 70 ( ) + И ( И щ 1 И И ( ) 1 И И 320

34 41 1 И щ 1 И И И И щ + 1 И И И И 1 И И 1 И И. 1 И , щ, щ 2: (4852) щ 2: (4852)

35 а в ав ч и ав х а ия ав а и «и ич ая и а 2» в а я щая я а и ав в ача 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ.. и в ая а а ы и а и а 1. щи ия: II Ф «1. 2. и а а Ц ы а а ы и и и и: Е / Ц (.) 1 И ( ) 1 И И 1 И И 1 И И 1 И И 1 И И 1 И И щ, + 1 И И ( 1 И И 1 И И 1 И И 1 И И 1 И И (1 ) 1 И И,, 1 И И 1 И И 1 И И 1 И 700 И (1 ) ( / / / ) 1 И 660, щ, щ К Г К 2: (4852) щ Г К 2: (4852)

36 а а ч а а я а а «ч ая а 2» а я щая я а а ача 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ.. ая а а ы я 1. щ я: II Ф «1. 2. а а Ц ы а а ы : Ф / Ц.. (.) 1 / /, / М К К 1 К К 1 К щ Ф К К ( ) 1 К ( ) 1 К К ,93, щ, щ К К 2: (4852) щ К 2: (4852)

37 «2» 1. : 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ II « Ц : / Ц , Д И ( ) Д , ( ) И (.)

38 Д ( ) ( ) И И ,, 2: (4852) : (4852)

39 е е е е е ие е и б и «и и е б и 2» У е щ б и У 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ.. и 1. бщие е и : II Ф «1. 2. и Це е е и и ие и: У е и е ии / Ц (.) У и бе е е и 1 и е ( ) (, 2, " 5", 8., " 10", 4 " У и бе е е и 2 и е (18-21 ) У и бе е е и 3 и е (, , " " (,, ) ( ) (, ё ( ) ( ( ) 1 900

40 25 ( ) ( ) ( ) ( ) Э ( ) (2 ) (4 ) ,. 10,,, -,,. 2 36, ( (.. ) 43 ( 1 300(.. ) (.. ) ,, 2: (4852) : (4852)

41 " 2" 2 ИИИИИИИИ.. Р и и и и ь и - - (,, ) ( ) ( ) ( ) ( ) RА ( - ) HЛsAР HCV В :..

42 а в ав ч и ав х а ия ав а и «и ич ая и а 2» в а я щая я а и ав в ача 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ.. и в ая а а ы и в а и а а 1. щи ия: II Ф «1. 2. и а а Ц ы а а ы и и и и: Ф Е / Ц (.) Ф Ф ( Ф ) 1 З Ф ( Ф ) Ф ( Ф ) Ф ( Ф ) 1 З Ф 1 330, щ, щ З 2: (4852) щ З 2: (4852)

Часть 0_оглавление

Часть 0_оглавление Т е х н о л о г и ч е с к а я к а р т а и з г о т о в л е н и я С и с т е м а N T 5 0 Д в е р н ы е и о к о н н ы е к о н с т р у к ц и и о б р а б о т к а и с б о р к а а л ю м и н и е в ы х п р о ф и

Подробно

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К О К П 6 3 1 3 0 0 Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я. 4 3 0 4 2 4. 0 0 8 Т У - Л У «2 7» 0 3 2 0 0 8 г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К А З Ч И К О М С О Е Д И Н И Т Е Л И Р П М 8 Э, Р П

Подробно

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К О К П 6 3 3 0 0 Э к з. У т в е р ж д е н - Л У «2 7» 0 3 2 0 0 8 г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К А З Ч И К О М С О Е Д И Н И Т Е Л И Г Р П М 3 Э, Г Р П П 3... Э Т е х н и ч е с к и е

Подробно

CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. П и л е ш и и в с е х т т н. с о е д Е я я й т е с ы Ц е н а о т д е л ь н о г о в Б а р н а у л е, 20 и. в д р. г о р

CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. П и л е ш и и в с е х т т н. с о е д Е я я й т е с ы Ц е н а о т д е л ь н о г о в Б а р н а у л е, 20 и. в д р. г о р CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. и л ш и и в с х т т н. с д Е я я й т с ы Ц н а т д л ь н г в Б а р н а л, 20 и. в д р. г р д а х и и а с т а н ц и я х ж л. д. 25 н л. Т а р и ф б ъ я в л н и й. В п р д

Подробно

и и в в ия и ии Е Е Ы Е Е ЩЕ Я Ч ь I ч ь щ в и в щ в и в

и и в в ия и ии Е Е Ы Е Е ЩЕ Я Ч ь I ч ь щ в и в щ в и в и и в в ия и ии Е Е Ы Е Е ЩЕ Я Ч ь I ч ь щ в и в щ в и в 2004 1 К 74.202 68 Ф -. Ч I... / М Ф. М. 2004. 221. В Ф -, - Ф (. 7) К 2010, Ф 1756-29 2001.; М - 23 2003. 21/12; - М «-, ( )» 5 2004. 1089. И в

Подробно

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е Й Н О С Т С Ъ Ю З Н А О Д И Т О Р И Т Е О Т С М Е

Подробно

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в ЛО-86-01 -003366 территории инновационного центра "Сколково") Согласно приложению (ям) к лицензии бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница» БУ «Югорская

Подробно

2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с

2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с 2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с к а г о З е м с т в а. п - й г. П о д в к с в а я

Подробно

Скачать ОСТ Системы зажигания ГТД электрические. Номенклатура основных параметров

Скачать ОСТ Системы зажигания ГТД электрические. Номенклатура основных параметров УДК 621.43.044:629.7 Группа Д 1 4 ОТРАСЛЕВОЙ с т а н д а р т СИСТЕМЫ ЗАИГАНИЯ ГТД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ Номенклатура основных параметров ОСТ 102526-84 Н а 7 с т р а н и ц а х В в е д е н в п е р в ы е Ии». Jft

Подробно

doc

doc : ; ; '. ' / ^ ФРЬ Г ХЧК РГРЮ РГ Ь б т в е р ж д е н т а с р е д с т в з м е р е н й U S.C.2 7.0 10.A 45647 рк действя д 01 марта 2017 г. Р З Р Й аратра гедезческая стнквая Trimble R3 З Г Ь Фрма "Trimble

Подробно

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д Из д аё тс я с 2 0 0 8 г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь 2 01 9 г о д а 1 2 + И з д а е т с я п р и п о д д е р ж к е п р е з и д и у м а Б а ш к и р с к о г

Подробно

УТВЕРЖДАЮ Технический директор ООО «ИЦРМ» Измерители сопротивления обмоток WR50 и WR14 Методика поверки ИЦРМ-МП г. Видное

УТВЕРЖДАЮ Технический директор ООО «ИЦРМ» Измерители сопротивления обмоток WR50 и WR14 Методика поверки ИЦРМ-МП г. Видное УТВЕРЖДАЮ Технический директор ООО «ИЦРМ» Измерители сопротивления обмоток WR50 и WR14 Методика поверки ИЦРМ-МП-032-18 г. Видное Содержание 1 Вводная часть... 3 2 Операции поверки... 4 3 Средства поверки...4

Подробно

Скачать КТ Устройство настенных желобов с лотками

Скачать КТ Устройство настенных желобов с лотками КАРТЫ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НЗкарты) ВНИПИ труда в строительстве Бюро внедрения ЦНИИОМТП бланк сертификата М О С К В А -1974 2 1 7 У Д К G 9 4.5 К Т - 7. 0-8. 4-7 1 К а р т а т р у д о в

Подробно

Правила внутреннего распорядка

Правила внутреннего распорядка < У т в е р rк д а ю >!и р е к т о р./ Н О Ч У Ц О ку Т РО > К улрякова А н н а I I и к о л а е в i* а 20 } Lf в н у т,р е н ýrе г 0 р fiс ш о р я д к fr д л я о б у ч а ю щ и х с я Н О Ч У (Щ Е Н Т Р

Подробно

П р и л о ж е н и е Jф 4 У Т В Е Р Ж Д Е Е IА п р и к aв о м и с п о л н я ю щ е г о о б я з а н н о с т и н а ч Lп ь н и к а к р и я о Ns 48 о д о т

П р и л о ж е н и е Jф 4 У Т В Е Р Ж Д Е Е IА п р и к aв о м и с п о л н я ю щ е г о о б я з а н н о с т и н а ч Lп ь н и к а к р и я о Ns 48 о д о т П р и л о ж е н и е Jф 4 У Т В Е Р Ж Д Е Е IА п р и к aв о м и с п о л н я ю щ е г о о б я з а н н о с т и н а ч Lп ь н и к а к р и я о Ns 48 о д о т < < 0l> > с е н т я б р я 2017 г. п о л и т и к А к

Подробно

ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о

ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о ÿÿÿÿÿ 14 03 7 7 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2017-2019 ГОДЫ п /п М е р п р я т я п р еал за ц Ф р м а р е а л за ц С р к в

Подробно

Акционерный Коммерческий Банк

Акционерный Коммерческий Банк ( ), .....3, : 4..5 6 7 : 1.... 8 2.,... 8 3.... 9 4.,... 9 5.... 17 6.... 17 7.... 19 8.... 19 9.... 20 10.... 20 11.... 21 12.... 21 13.... 21 14.... 24 15.... 24 16.... 25 3а к л rо ч е н и е п о р

Подробно

Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на учебный год 1 "А"класс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество

Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на учебный год 1 Акласс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на 2017-2018 учебный год 1 "А"класс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество «Зан и м ат ел ьн ая В ремя А р ти со ва Н.В. 1 П

Подробно

УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я

УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я С а п ф и р Н Г И - 1 1 0 0 Методика поверки м п О

Подробно

(У т в е р ж д а ю ) Щ и р екто р Н О Ч У Ц О ку Т РО > К удрякова / Анна е s1_20 Н и к tlj!а с в llа _Ц i ш о л о х tе н и Е IIР Л В И Л А П Р И Е М

(У т в е р ж д а ю ) Щ и р екто р Н О Ч У Ц О ку Т РО > К удрякова / Анна е s1_20 Н и к tlj!а с в llа _Ц i ш о л о х tе н и Е IIР Л В И Л А П Р И Е М (У т в е ж д ю ) Щ ет Н О Ч У Ц О У Т РО > К удяв / А е s1_20 Н tlj! с в ll _Ц i ш л х tе Е IIР Л В И Л А П Р И Е М Л О Б У Ч А IО IЦ И Х С Я В Н О Ч У (Ц Е Н Т Р О Б Р А З О В А Н И Я (У Т Р О > Б щ Е

Подробно

SDS

SDS С т р. 1 /1 0 О т п е ч а т а н о н а 2 9. 08. 2013 Р е в и з и я : 2 9. 08. 2013 * 1 И д е н т и ф и к а ц и я н а п р о д у к т а и п р о и з в о д и т е л я 1. 1 И д е н т и ф и к а ц и я н а п р о

Подробно

SDS

SDS С т р. 1 /1 0 В е р с и я 1 9 О т п е ч а т а н о н а 2 6. 08. 2013 Р е в и з и я : 2 6. 08. 2013 * 1 И д е н т и ф и к а ц и я н а п р о д у к т а и п р о и з в о д и т е л я 1. 1 И д е н т и ф и к а

Подробно

SDS

SDS С т р. 1 /1 0 О т п е ч а т а н о н а 2 9. 08. 2013 Р е в и з и я : 29. 08. 2013 * 1 И д е н т и ф и к а ц и я н а п р о д у к т а и п р о и з в о д и т е л я 1. 1 И д е н т и ф и к а ц и я н а п р о д

Подробно

Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П

Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П «В Н И И М С» У Т В Е Р Ж Д А Ю п о ка ч е с т в у

Подробно

Предложения по центру спортивной медицины в г. Казани

Предложения по центру спортивной медицины в г. Казани К Про т «З оровая ш о а» ГАУ «ц ц» К, 2018 http://rcmp.tatar.ru e-mail: rcmp.rt@tatar.ru . Э, :,,,,,,... ет то е т о е т о уду е о. От до о то о, к к о о о е пе е о т т е, кл пе од от о е т, до до т е

Подробно

«УТВЕРЖ ДАЮ» Ректор ТарГУ 11менй^І.XІула пі, Ж^.длі.н., профессор ПАСПОРТ М ЕРОПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА «АТАУЛАР СЫРЫ» Подпроект: электронная база «АТ

«УТВЕРЖ ДАЮ» Ректор ТарГУ 11менй^І.XІула пі, Ж^.длі.н., профессор ПАСПОРТ М ЕРОПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА «АТАУЛАР СЫРЫ» Подпроект: электронная база «АТ «УТВЕРЖ ДАЮ» Ректор ТарГУ 11менй^І.XІула пі, Ж^.длі.н., профессор ПАСПОРТ М ЕРОПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА «АТАУЛАР СЫРЫ» Подпроект: электронная база «АТАУЛАР СЫРЫ» Базовое направление: «Өлкетану» Подпрограмма:

Подробно

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9 Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях д ел а В ы я в л е н н о е 3 8 1 8 2 от j : o r r 3 8 2 3 5 о; ; 1.0 7.2 0 4 н а р у ш е н и е Н а р у ш е н и е п.6.2.1,

Подробно

5 класс Протокол 1 от «17» июня 2019 г. Результаты индивидуального отбора на учебный год КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» 1 Щ е п и н М

5 класс Протокол 1 от «17» июня 2019 г. Результаты индивидуального отбора на учебный год КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» 1 Щ е п и н М 5 класс Протокол 1 от «17» июня 2019 г. Результаты индивидуального отбора на 2019-2020 учебный год КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» 1 Щ е п и н М а к си м И в а н о в и ч 1 8,0 0 2 Д ь я к о н о в

Подробно

У] вег op ГБОУ>ЗД оойа >648 имени героя Ж icкой Федерации А.Г. Карлова ^ * ' :>' -с "С HvB. Горбатых "Согласовно" Заместитель директора по воспитатель

У] вег op ГБОУ>ЗД оойа >648 имени героя Ж icкой Федерации А.Г. Карлова ^ * ' :>' -с С HvB. Горбатых Согласовно Заместитель директора по воспитатель У] вег op ГБОУ>ЗД оойа >648 имени героя Ж icой Федерации А.Г. Карлова ^ * ' :>' -с "С HvB. Горбатых "Согласовно" Заместитель диретора по воспитательной и С од и ал ь л итие Ю.П. Быстрова * ««ES0WL- л й

Подробно

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского ^УТВЕРЖДАЮ" им. К.Э. Циолковского Казак М.А. "СОГЛАСОВАНО" Проректор по У^ЖЦУ им. К.Э. Цио

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского ^УТВЕРЖДАЮ им. К.Э. Циолковского Казак М.А. СОГЛАСОВАНО Проректор по У^ЖЦУ им. К.Э. Цио Калужский гсударственный университет им. К.Э. Цилквскг ^УТВЕРЖДАЮ" им. К.Э. Цилквскг Казак М.А. "СОГЛАСОВАНО" Прректр п У^ЖЦУ им. К.Э. Цилквскг кин С.М. учебн-экзаменациннй сессщгзачнй фрмы 2018-2019 уч.гда

Подробно

(5)

(5) П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О М О С К В Ы Д Е П А Р Т А М Е Н Т С О Ц И А Л Ь Н О Й З А Щ И Т Ы Н А С Е Л Е Г О Р О Д А М О С К В Ы П Р И К А З О б у т в е р ж д е н и и П о р я д к а О Д Г О Т О В Ю JJ1Щ,

Подробно

_ < Л / 1 С 'Ш 'Р К О - Л - ' ^ ^ о 'г ^ < ( ' ' и ^ 1 / _ / я Н г & р л т л е л и ' 9 с п ~ и А Л

_ < Л / 1 С 'Ш 'Р К О - Л - ' ^ ^ о 'г ^ < ( ' ' и ^ 1 / _ / я Н г & р л т л е л и ' 9 с п ~ и А Л _ < Л / 1 С 'Ш 'Р К О - Л - ' ^ ^ о 'г ^ < ( ' ' и ^ 1 / _ /... ----------------------------------------------- я Н г & р л т л е л и ' 9 с п ~ и А Л ^ я и - Ю ^ Ы.^ 0 - Ц & Н * г ^ с? / < г и С - ^ Ы

Подробно

Вопросы алгоритмизации составления временной сетки расписания учебных занятий

Вопросы алгоритмизации составления временной сетки расписания учебных занятий И ЗВЕС ТИ Я 4 ТО М СКОГО О РД іен А О К Т Я Б Р Ь С К О Й Р Е В О Л Ю Ц И И И О РД Е Н А ТРУДОВОГО КРАСН О ГО ЗН А М Е Н И П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О И Н С Т И Т У Т А им. С. М. К И Р О В А Том 3

Подробно

Скачать Типовой проект Альбом VIII. Проектная документация по переводу помещения склада запчастей и агрегатов на режим ПРУ

Скачать Типовой проект Альбом VIII. Проектная документация по переводу помещения склада запчастей и агрегатов на режим ПРУ т л Т И П О В О Й П Р О Е К Т П - - 5 Ю 4 4 6-7 - 2 3 4.8 6 Р Е М О Н Т Н А Я М А С Т Е Г С К А Я д о р о ж н о - р е м о н т н о г о п у н к т а А Л Е В О М У Ш П Р О Е К Т Н А Я Д О К У М Е Н Т А Ц И

Подробно

С О Г Л А С О В А Н О. П р е д с е д аь то еб лщ ео гс о б р а я н и В ^^^'З к ^^к Щ 'Щ Щ О У «Д е т с кй ис ад 44» к о л л е к а т ир ва б о т н и к

С О Г Л А С О В А Н О. П р е д с е д аь то еб лщ ео гс о б р а я н и В ^^^'З к ^^к Щ 'Щ Щ О У «Д е т с кй ис ад 44» к о л л е к а т ир ва б о т н и к С О Г Л А С О В А Н О. П р е д с е д ь еб лщ е гс б р я В ^^^'З к ^^к Щ 'Щ Щ О У «Д е с кй с д 44» к л л е р б к. /^Ж ^^й У Т В Е Р Ж Д А Ю IЩ Si; ш / Ш {< Ё Е Щ?*В ** ~ А.П.Е м е л н М А У М.В.С н я н

Подробно

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Московская область Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Университет «Дубн

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Московская область Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Университет «Дубн РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Московская область Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Университет «Дубна» (государственный университет «Дубна») ПРИКАЗ «JP»

Подробно

п г ре бп й рег о нотд А Е п с Р З Ъх ре бп ё ш со ропеп а Ме Ь Е епа М гоп еха пбп п апас с пг ý т Ъь г й ё ёь й Бс ф й Н еп е е со ТАТД чре о о ео ф

п г ре бп й рег о нотд А Е п с Р З Ъх ре бп ё ш со ропеп а Ме Ь Е епа М гоп еха пбп п апас с пг ý т Ъь г й ё ёь й Бс ф й Н еп е е со ТАТД чре о о ео ф б о нотд А Е с Р З Ъх б ш со рое Ме Ь Е е М о ех б с с ý т Ъь ь Бс ф Н е е е со ТАТД ч о о ео ф с е е е рч е е Но ефс Й р е Ь е е Ё ех е есй Й фс Сч е Б ъ ф чр е хр Ъ ч Ъч о е Ъ сб Ы Ъ еч с о о е т л ЫБ

Подробно

Исследование процесса истечения кипящей воды через диафрагмы и цилиндрические насадки

Исследование процесса истечения кипящей воды через диафрагмы и цилиндрические насадки ИЗВЕСТИЯ ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА имени С. М. КИРОВА Т о м 17, в. 1964 К РАСЧЕТУ ПРОСТЫХ Ш А Р Н И Р Н ЫХ О Т К Л О Н И Т Е Л Е Й Б. И. С П И Р И Д О Н О В

Подробно