Приемен изпит г. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА "СВЕТИ ЛУКА" Първо класиране на учениците, кандидатстващи за специалност "ПРОСТ

Размер: px
Започни от страница:

Download "Приемен изпит г. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА "СВЕТИ ЛУКА" Първо класиране на учениците, кандидатстващи за специалност "ПРОСТ"

Препис

1 Приемен изпит г. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА "СВЕТИ ЛУКА" Първо класиране на учениците, кандидатстващи за специалност "ПРОСТРАНСТВЕН ДИЗАЙН" по ред Вх. I желание II желание III желание IV желание V желание 1 53п п отличен 5, п п отличен 5, п п отличен 5, п п отличен 5, п п мн. добър 5, п п мн. добър 5,00 7 1п п мн. добър 4, п п мн. добър 4, п п мн. добър 4, г г п мн. добър 4, п п мн. добър 4, г г п мн. добър 4, п п мн. добър 4, п п мн. добър 4, г г п мн. добър 4, п п мн. добър 4, п п мн. добър 4, п п мн. добър 4, п п д г и мн. добър 4, г г д и п т мн. добър 4, г г п д мн. добър 4, г г п р мн. добър 4, п п т добър 4, п п с добър 4, п п и т добър 4, д д п м добър 4, п п с добър 4, п п с добър 4, г г п и с добър 4, п п т добър 4, п п г д т добър 4, и и п м р добър 4, п п с т добър 4, г г д п т добър 4, п п г д т добър 4, г г п д и р с т добър 4, п п д г и т добър 4, г г п д с т добър 4, д д т п с и м р г добър 4, г г п р м добър 4,20 VI желание VII желание VIII желание оценка от изпита

2 41 98г г т п д и с р м добър 4, м м г п д и добър 4, п п г д т с р м и добър 4, п п с г т д р и м добър 4, т т и м с д р п г добър 4, г г м п добър 4, п п г с д т и 0 0 добър 4, м м с т п д и г р добър 4, г г п с д т р м 0 добър 4, и и с м р г п т д добър 4, п п и г д р добър 4, п п г д с и т р м добър 4, г г п с добър 4, с с г д п добър 4, п п г добър 4, п п д г т м добър 4, г г п д т с добър 4, п п г м т с и д р добър 4, г г п д добър 4, с с и д п р м т г добър 4, р р м г п с добър 4, г г и м п д т р с добър 4, г г п р с и т м д добър 4, г г и п добър 4, г г п д и т с р м добър 4, м м п д г и с р т добър 4, г г и т п д р м с добър 4, п п д и т с м р 0 добър 4, р р с г п м и т д добър 3, г г п и добър 3, д д т г м р п и с добър 3, г г п д с т и м р добър 3, д д г п т м с 0 0 добър 3, г г с и п м р 0 0 добър 3, т т д м п с и г р добър 3, м м и р п д с г т добър 3, п п г д с и добър 3, г г п д т и с р м добър 3, т т г п д и добър 3, с с р м и п г д т добър 3, г г т п добър 3, г г п м с т д р и добър 3, г г п с и р м 0 0 добър 3, м м и р п т р д с добър 3, г г д с п т р и м добър 3, д д г и т м с р п добър 3, д д и т г п м с р добър 3, п п м г с д т и р добър 3, с с п т м г р д и добър 3, р р м с и п г т д добър 3,80

3 91 59д д п г м с и т р добър 3, п п г д и т с 0 0 добър 3, с с п г т добър 3, п п г и т добър 3, п п добър 3, г г п с м д т р и добър 3, г г п и р д м с т добър 3, г г п и т д добър 3, д д и р м г п т с добър 3, м м с г д и п 0 0 добър 3, т т д п с добър 3, р р м п добър 3, п п г и д т добър 3, г г т с м п д р и добър 3, и и м д т п г р с добър 3, г г п и с добър 3, г г п д т и добър 3, и и д г п с т р м добър 3, п п и г м с р д т добър 3, г г с и п добър 3, д д м п г и т р с добър 3, г г п д добър 3, г г п д р м добър 3, г г п с м т р и д добър 3, д д г п добър 3, п п г д т добър 3, п п г с добър 3, и и п р с м г т д добър 3, г г и п добър 3, г г п и добър 3, д д т м с п г р 0 добър 3, д д п г т и с р м добър 3, м м г п р и с 0 0 добър 3, п п д г с добър 3, р р м с и п т д г добър 3, г г п д добър 3, г г д т п добър 3, и и р м с п добър 3, д д т п г и с 0 0 добър 3, г г п д т и с 0 0 добър 3, г г р м с п и д т добър 3, г г п с р м добър 3, г г м д т с п р 0 добър 3, д д т п с г и р м добър 3, р р м и с п г 0 0 добър 3, г г п д т и с р м добър 3, п п г д р т с м 0 добър 3, п п г д добър 3, п п г и д м т 0 0 добър 3, г г п с д т р м и среден 3,45

4 141 85г г п д т р и м с среден 3, и и г с д т п м р среден 3, г г д и п т с м р среден 3, г г п д с т и м р среден 3, м м г п и д с т р среден 3, д д т и п с среден 3, р р с м и т д п г среден 3, г г д п и среден 3, д д п г с и т м р среден 3, д д г с п т р и м среден 3, п п г д и с т м 0 среден 3, д д п г т среден 3, м м р и п г т с 0 среден 3, г г п р д и т с м среден 3, р р г м п и среден 3, т т д с г и м р п среден 3, г г п р с д м и т среден 3, п п г д и т м р с среден 3, г г п с р т м д и среден 3, и и т д п среден 3, п п г и д м с т р среден 3, п п р г м с д т 0 среден 3, с с п г т д м р и среден 3, д д г п т среден 3, п п г р и д т м 0 среден 3, г г п д т и м 0 0 среден 3, м м с д и т г п 0 среден 3, п п г среден 3, г г п д и т м с р среден 3, с с р м т д и п г среден 3, г г п д среден 3, с с м д п т г р и среден 3, п п г д и с среден 3, д д п р м г т и с среден 3, т т м д с г и п р среден 3, р р г п м и среден 3, с с и п т среден 3, п п г р д м т с и среден 3, д д г п с т м р и среден 3, г г п м с р среден 3, п п г среден 3, г г с д п и р т м среден 3, м м с т п г р д и среден 3, п п м д г с и т р среден 3, и и д р г т п 0 0 среден 3, д д т и г п среден 3, г г п с и т д м 0 среден 3, и и п г д р т с м среден 3, п п д т г м р и с среден 3, г г т и м п с д р среден 3,10

5 191 36г г и п т д среден 3, и и р п г д с м т среден 3, г г п т м д р с и среден 3, п п г д м с и т р среден 3, и и п д т г р с 0 среден 3, г г п д среден 3, г г п с и м д 0 0 среден 3, г г п м р и среден 3, р р п г д с т м и среден 3, г г п р т и с м 0 среден 3, м м и р с п среден 3, г г т п д м среден 3, с с и м р п г 0 0 среден 3, г г п с м и р т д среден 3, д д и п г т с м р среден 3, п п г д с т и м р среден 3, г г д т п с и м р среден 3, г г п м д т р с и среден 3, и и р м т п г д с среден 3, п п р м и с г 0 0 среден г г п с среден г г п д с среден р р м и п с г т д среден п п г с м т р и д среден г г п д и среден г г п д с м р т и среден г г п и с р т д м среден п п г с д т среден 3

6 НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА "СВЕТИ ЛУКА" Приемен изпит г. Първо класиране на учениците, кандидатстващи за специалност "ДЕТСКИ ИГРАЧКИ И СУВЕНИРИ" по ред Вх. I желание II желание III желание IV желание V желание 1 17и и отличен 5, и и мн. добър 5, и и мн. добър 5,20 4 1и и мн. добър 5, и и мн. добър 4, и и мн. добър 4, и и мн. добър 4, г г и мн. добър 4, п п д г и мн. добър 4, г г д и п т мн. добър 4, и и г р добър 4, д д и г с добър 4, и и г т добър 4, п п и т добър 4, г г и т добър 4, г г п и с добър 4, и и р добър 4, и и п м р добър 4, и и г р добър 4, г г п д и р с т добър 4, п п д г и т добър 4, д д т п с и м р г добър 4, г г т п д и с р м добър 4, м м г п д и добър 4, п п г д т с р м и добър 4, п п с г т д р и м добър 4, т т и м с д р п г добър 4, п п г с д т и 0 0 добър 4, м м с т п д и г р добър 4, и и с д р добър 4, и и с м р г п т д добър 4, п п и г д р добър 4, п п г д с и т р м добър 4, п п г м т с и д р добър 4, с с и д п р м т г добър 4, с с и т добър 4, г г и м п д т р с добър 4, г г п р с и т м д добър 4, г г и п добър 4,05 VI желание VII желание VIII желание оценка от изпита

7 40 46г г п д и т с р м добър 4, м м п д г и с р т добър 4, г г и т п д р м с добър 4, п п д и т с м р 0 добър 4, р р с г п м и т д добър 3, г г п и добър 3, д д т г м р п и с добър 3, г г п д с т и м р добър 3, г г с и п м р 0 0 добър 3, т т д м п с и г р добър 3, м м и р п д с г т добър 3, п п г д с и добър 3, г г п д т и с р м добър 3, т т г п д и добър 3, с с р м и п г д т добър 3, г г п м с т д р и добър 3, г г п с и р м 0 0 добър 3, м м и р п т р д с добър 3, г г д с п т р и м добър 3, д д г и т м с р п добър 3, д д и т г п м с р добър 3, п п м г с д т и р добър 3, с с п т м г р д и добър 3, р р м с и п г т д добър 3, д д п г м с и т р добър 3, п п г д и т с 0 0 добър 3, п п г и т добър 3, м м и г т с добър 3, г г п с м д т р и добър 3, г г п и р д м с т добър 3, г г п и т д добър 3, д д и р м г п т с добър 3, м м с г д и п 0 0 добър 3, п п г и д т добър 3, г г т с м п д р и добър 3, и и м д т п г р с добър 3, г г п и с добър 3, г г п д т и добър 3, и и д г п с т р м добър 3, п п и г м с р д т добър 3, г г с и п добър 3, д д м п г и т р с добър 3, г г п с м т р и д добър 3, и и п р с м г т д добър 3, г г и п добър 3, г г п и добър 3, д д п г т и с р м добър 3, м м г п р и с 0 0 добър 3, р р м с и п т д г добър 3, и и р м с п добър 3,55

8 90 20д д т п г и с 0 0 добър 3, г г п д т и с 0 0 добър 3, г г р м с п и д т добър 3, д д т п с г и р м добър 3, р р м и с п г 0 0 добър 3, г г п д т и с р м добър 3, п п г и д м т 0 0 добър 3, г г п с д т р м и среден 3, т т р г и среден 3, г г п д т р и м с среден 3, и и г с д т п м р среден 3, г г д и п т с м р среден 3, г г п д с т и м р среден 3, м м г п и д с т р среден 3, д д т и п с среден 3, р р с м и т д п г среден 3, г г д п и среден 3, д д п г с и т м р среден 3, д д г с п т р и м среден 3, п п г д и с т м 0 среден 3, м м р и п г т с 0 среден 3, г г п р д и т с м среден 3, р р г м п и среден 3, т т д с г и м р п среден 3, г г п р с д м и т среден 3, п п г д и т м р с среден 3, г г п с р т м д и среден 3, и и т д п среден 3, п п г и д м с т р среден 3, с с п г т д м р и среден 3, п п г р и д т м 0 среден 3, г г п д т и м 0 0 среден 3, м м с д и т г п 0 среден 3, г г п д и т м с р среден 3, с с р м т д и п г среден 3, с с м д п т г р и среден 3, п п г д и с среден 3, д д п р м г т и с среден 3, т т м д с г и п р среден 3, р р г п м и среден 3, с с и п т среден 3, п п г р д м т с и среден 3, д д г п с т м р и среден 3, г г с д п и р т м среден 3, м м с т п г р д и среден 3, п п м д г с и т р среден 3, д д т и среден 3, и и д р г т п 0 0 среден 3, д д т и г п среден 3, г г п с и т д м 0 среден 3,15

9 140 13и и п г д р т с м среден 3, п п д т г м р и с среден 3, т т и м среден 3, г г т и м п с д р среден 3, г г и п т д среден 3, и и р п г д с м т среден 3, г г п т м д р с и среден 3, п п г д м с и т р среден 3, и и п д т г р с 0 среден 3, г г п с и м д 0 0 среден 3, г г п м р и среден 3, т т с и среден 3, р р п г д с т м и среден 3, г г п р т и с м 0 среден 3, м м и р с п среден 3, с с и м р п г 0 0 среден 3, г г п с м и р т д среден 3, д д и п г т с м р среден 3, п п г д с т и м р среден 3, г г д т п с и м р среден 3, г г п м д т р с и среден 3, и и р м т п г д с среден 3, п п р м и с г 0 0 среден р р м и п с г т д среден п п г с м т р и д среден г г п д и среден г г п д с м р т и среден г г п и с р т д м среден 3

10 НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА "СВЕТИ ЛУКА" Приемен изпит г. Първо класиране на учениците, кандидатстващи за специалност "СИЛИКАТЕН ДИЗАЙН" по ред Вх. I желание II желание III желание IV желание V желание VI желание 1 8с с мн. добър 4,80 2 4с с мн. добър 4,75 3 1с с мн. добър 4, д д и г с добър 4, п п с добър 4, п п с добър 4, п п с добър 4, г г п и с добър 4, д д с добър 4, п п с т добър 4, г г п д и р с т добър 4, г г п д с т добър 4, д д т п с и м р г добър 4, г г т п д и с р м добър 4, п п г д т с р м и добър 4, п п с г т д р и м добър 4, т т и м с д р п г добър 4, п п г с д т и 0 0 добър 4, м м с т п д и г р добър 4, г г п с д т р м 0 добър 4, и и с д р добър 4, и и с м р г п т д добър 4, п п г д с и т р м добър 4, г г п с добър 4, с с г д п добър 4, г г п д т с добър 4, п п г м т с и д р добър 4, с с и д п р м т г добър 4, с с и т добър 4, р р м г п с добър 4, г г и м п д т р с добър 4, г г п р с и т м д добър 4, г г п д и т с р м добър 4, м м п д г и с р т добър 4, г г и т п д р м с добър 4, п п д и т с м р 0 добър 4, р р с г п м и т д добър 3, д д т г м р п и с добър 3, г г п д с т и м р добър 3, д д г п т м с 0 0 добър 3, г г с и п м р 0 0 добър 3,90 VII желание VIII желание оценка от изпита

11 42 2т т д м п с и г р добър 3, м м и р п д с г т добър 3, п п г д с и добър 3, г г п д т и с р м добър 3, с с р м и п г д т добър 3, г г п м с т д р и добър 3, г г п с и р м 0 0 добър 3, м м и р п т р д с добър 3, г г д с п т р и м добър 3, д д г и т м с р п добър 3, д д и т г п м с р добър 3, п п м г с д т и р добър 3, с с п т м г р д и добър 3, р р м с и п г т д добър 3, д д п г м с и т р добър 3, п п г д и т с 0 0 добър 3, с с п г т добър 3, м м и г т с добър 3, г г п с м д т р и добър 3, г г п и р д м с т добър 3, д д и р м г п т с добър 3, м м с г д и п 0 0 добър 3, т т д п с добър 3, г г т с м п д р и добър 3, и и м д т п г р с добър 3, г г п и с добър 3, и и д г п с т р м добър 3, п п и г м с р д т добър 3, г г с и п добър 3, д д м п г и т р с добър 3, г г п с м т р и д добър 3, п п г с добър 3, и и п р с м г т д добър 3, с с м р добър 3, д д т м с п г р 0 добър 3, д д п г т и с р м добър 3, м м г п р и с 0 0 добър 3, п п д г с добър 3, р р м с и п т д г добър 3, и и р м с п добър 3, д д т п г и с 0 0 добър 3, г г п д т и с 0 0 добър 3, г г р м с п и д т добър 3, г г п с р м добър 3, г г м д т с п р 0 добър 3, д д т п с г и р м добър 3, р р м и с п г 0 0 добър 3, г г п д т и с р м добър 3, п п г д р т с м 0 добър 3, г г п с д т р м и среден 3,45

12 92 85г г п д т р и м с среден 3, и и г с д т п м р среден 3, г г д и п т с м р среден 3, г г п д с т и м р среден 3, м м г п и д с т р среден 3, д д т и п с среден 3, р р с м и т д п г среден 3, д д п г с и т м р среден 3, д д г с п т р и м среден 3, п п г д и с т м 0 среден 3, м м р и п г т с 0 среден 3, г г п р д и т с м среден 3, т т д с г и м р п среден 3, г г п р с д м и т среден 3, п п г д и т м р с среден 3, г г п с р т м д и среден 3, п п г и д м с т р среден 3, п п р г м с д т 0 среден 3, с с п г т д м р и среден 3, м м с д и т г п 0 среден 3, г г п д и т м с р среден 3, с с р м т д и п г среден 3, с с м д п т г р и среден 3, п п г д и с среден 3, д д п р м г т и с среден 3, т т м д с г и п р среден 3, с с и п т среден 3, п п г р д м т с и среден 3, д д г п с т м р и среден 3, г г п м с р среден 3, г г с д п и р т м среден 3, м м с т п г р д и среден 3, п п м д г с и т р среден 3, г г п с и т д м 0 среден 3, и и п г д р т с м среден 3, п п д т г м р и с среден 3, г г т и м п с д р среден 3, и и р п г д с м т среден 3, г г п т м д р с и среден 3, п п г д м с и т р среден 3, и и п д т г р с 0 среден 3, г г п с и м д 0 0 среден 3, т т с и среден 3, р р п г д с т м и среден 3, г г п р т и с м 0 среден 3, м м и р с п среден 3, с с и м р п г 0 0 среден 3, г г п с м и р т д среден 3, д д и п г т с м р среден 3, п п г д с т и м р среден 3,05

13 142 97г г д т п с и м р среден 3, г г п м д т р с и среден 3, и и р м т п г д с среден 3, п п р м и с г 0 0 среден г г п с среден г г п д с среден р р м и п с г т д среден п п г с м т р и д среден г г п д с м р т и среден г г п и с р т д м среден п п г с д т среден 3

14 НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА "СВЕТИ ЛУКА" Приемен изпит г. Първо класиране на учениците, кандидатстващи за специалност "ХУДОЖЕСТВЕНА ДЪРВОРЕЗБА" по ред Вх. I желание II желание III желание IV желание V желание VI желание 1 3р р мн. добър 5, г г п р мн. добър 4, и и г р добър 4, р р добър 4,40 5 7р р добър 4,40 6 6и и р добър 4, и и п м р добър 4, и и г р добър 4, г г п д и р с т добър 4, д д т п с и м р г добър 4, г г п р м добър 4, г г т п д и с р м добър 4, п п г д т с р м и добър 4, п п с г т д р и м добър 4, т т и м с д р п г добър 4, м м с т п д и г р добър 4, г г п с д т р м 0 добър 4, и и с д р добър 4, и и с м р г п т д добър 4, п п и г д р добър 4, п п г д с и т р м добър 4, п п г м т с и д р добър 4, д д т м р добър 4, с с и д п р м т г добър 4, р р м г п с добър 4, г г и м п д т р с добър 4, г г п р с и т м д добър 4, г г п д и т с р м добър 4, м м п д г и с р т добър 4, г г и т п д р м с добър 4, п п д и т с м р 0 добър 4, р р с г п м и т д добър 3, д д т г м р п и с добър 3, г г п д с т и м р добър 3, г г с и п м р 0 0 добър 3, т т д м п с и г р добър 3, м м и р п д с г т добър 3, г г п д т и с р м добър 3, с с р м и п г д т добър 3, г г п м с т д р и добър 3,85 VII желание VIII желание оценка от изпита

15 41 12г г п с и р м 0 0 добър 3, м м и р п т р д с добър 3, г г д с п т р и м добър 3, д д г и т м с р п добър 3, д д и т г п м с р добър 3, п п м г с д т и р добър 3, с с п т м г р д и добър 3, р р м с и п г т д добър 3, д д п г м с и т р добър 3, г г п с м д т р и добър 3, г г п и р д м с т добър 3, д д и р м г п т с добър 3, р р м п добър 3, г г т с м п д р и добър 3, и и м д т п г р с добър 3, и и д г п с т р м добър 3, п п и г м с р д т добър 3, д д м п г и т р с добър 3, г г п д р м добър 3, г г п с м т р и д добър 3, и и п р с м г т д добър 3, с с м р добър 3, д д т м с п г р 0 добър 3, д д п г т и с р м добър 3,6 65 2м м г п р и с 0 0 добър 3,6 66 5р р м с и п т д г добър 3, и и р м с п добър 3, г г р м с п и д т добър 3, г г п с р м добър 3,5 70 8г г м д т с п р 0 добър 3, д д т п с г и р м добър 3, р р м и с п г 0 0 добър 3, г г п д т и с р м добър 3, п п г д р т с м 0 добър 3,5 75 6г г п с д т р м и среден 3, т т р г и среден 3, г г п д т р и м с среден 3, и и г с д т п м р среден 3, г г д и п т с м р среден 3, г г п д с т и м р среден 3, м м г п и д с т р среден 3, р р с м и т д п г среден 3, д д п г с и т м р среден 3, д д г с п т р и м среден 3, м м р и п г т с 0 среден 3, г г п р д и т с м среден 3, р р г м п и среден 3, т т д с г и м р п среден 3, г г п р с д м и т среден 3, п п г д и т м р с среден 3,3

16 91 128г г п с р т м д и среден 3, п п г и д м с т р среден 3, п п р г м с д т 0 среден 3, с с п г т д м р и среден 3, п п г р и д т м 0 среден 3, г г п д и т м с р среден 3, с с р м т д и п г среден 3, с с м д п т г р и среден 3, д д п р м г т и с среден 3, т т м д с г и п р среден 3, р р г п м и среден 3, п п г р д м т с и среден 3, д д г п с т м р и среден 3, г г п м с р среден 3, г г с д п и р т м среден 3, м м с т п г р д и среден 3, п п м д г с и т р среден 3, и и д р г т п 0 0 среден 3, и и п г д р т с м среден 3, п п д т г м р и с среден 3, г г т и м п с д р среден 3, и и р п г д с м т среден 3, г г п т м д р с и среден 3, п п г д м с и т р среден 3, и и п д т г р с 0 среден 3, г г п м р и среден 3, р р п г д с т м и среден 3, г г п р т и с м 0 среден 3, м м и р с п среден 3, с с и м р п г 0 0 среден 3, г г п с м и р т д среден 3, д д и п г т с м р среден 3, п п г д с т и м р среден 3, г г д т п с и м р среден 3, г г п м д т р с и среден 3, и и р м т п г д с среден 3, п п р м и с г 0 0 среден р р м и п с г т д среден п п г с м т р и д среден г г п д с м р т и среден г г п и с р т д м среден 3

17 НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА "СВЕТИ ЛУКА" Приемен изпит г. Първо класиране на учениците, кандидатстващи за специалност "ХУДОЖЕСТВЕНА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИ" по ред Вх. I желание II желание III желание IV желание V желание VI желание 1 12м м мн. добър 5, м м мн. добър 5, м м мн. добър 4,95 4 6м м мн. добър 4, г г м мн. добър 4, г г м мн. добър 4, д д п м добър 4,40 8 3м м добър 4, и и п м р добър 4, д д т п с и м р г добър 4, г г п р м добър 4, г г т п д и с р м добър 4, м м г п д и добър 4, п п г д т с р м и добър 4, п п с г т д р и м добър 4, т т и м с д р п г добър 4, г г м п добър 4, м м с т п д и г р добър 4, г г п с д т р м 0 добър 4, и и с м р г п т д добър 4, п п г д с и т р м добър 4, п п д г т м добър 4, п п г м т с и д р добър 4, д д т м р добър 4, с с и д п р м т г добър 4, р р м г п с добър 4, г г и м п д т р с добър 4, г г п р с и т м д добър 4, г г п д и т с р м добър 4, м м п д г и с р т добър 4, г г и т п д р м с добър 4, п п д и т с м р 0 добър 4, р р с г п м и т д добър 3, д д т г м р п и с добър 3, г г п д с т и м р добър 3, д д г п т м с 0 0 добър 3, г г с и п м р 0 0 добър 3, т т д м п с и г р добър 3, м м и р п д с г т добър 3, г г п д т и с р м добър 3,90 VII желание VIII желание оценка от изпита

18 41 9с с р м и п г д т добър 3, г г п м с т д р и добър 3, г г п с и р м 0 0 добър 3, м м и р п т р д с добър 3, г г д с п т р и м добър 3, д д г и т м с р п добър 3, д д и т г п м с р добър 3, п п м г с д т и р добър 3, с с п т м г р д и добър 3, р р м с и п г т д добър 3, д д п г м с и т р добър 3, м м и г т с добър 3, г г п с м д т р и добър 3, г г п и р д м с т добър 3, д д и р м г п т с добър 3, м м с г д и п 0 0 добър 3, д д г т м добър 3, р р м п добър 3, г г т с м п д р и добър 3, и и м д т п г р с добър 3, и и д г п с т р м добър 3, п п и г м с р д т добър 3, д д м п г и т р с добър 3, г г п д р м добър 3, г г п с м т р и д добър 3, и и п р с м г т д добър 3, с с м р добър 3, д д т м с п г р 0 добър 3, д д п г т и с р м добър 3, м м г п р и с 0 0 добър 3, р р м с и п т д г добър 3, и и р м с п добър 3, г г р м с п и д т добър 3, г г п с р м добър 3, г г м д т с п р 0 добър 3, д д т п с г и р м добър 3, р р м и с п г 0 0 добър 3, г г п д т и с р м добър 3, п п г д р т с м 0 добър 3, п п г и д м т 0 0 добър 3,5 81 6г г п с д т р м и среден 3, г г п д т р и м с среден 3, и и г с д т п м р среден 3, г г д и п т с м р среден 3, г г п д с т и м р среден 3, м м г п и д с т р среден 3, р р с м и т д п г среден 3, д д п г с и т м р среден 3, д д г с п т р и м среден 3, п п г д и с т м 0 среден 3,4

19 91 17м м р и п г т с 0 среден 3, г г п р д и т с м среден 3, р р г м п и среден 3, т т д с г и м р п среден 3, г г п р с д м и т среден 3, п п г д и т м р с среден 3, г г п с р т м д и среден 3, п п г и д м с т р среден 3, п п р г м с д т 0 среден 3, с с п г т д м р и среден 3, п п г р и д т м 0 среден 3, г г п д т и м 0 0 среден 3, м м с д и т г п 0 среден 3, г г п д и т м с р среден 3, с с р м т д и п г среден 3, с с м д п т г р и среден 3, д д п р м г т и с среден 3, т т м д с г и п р среден 3, р р г п м и среден 3, п п г р д м т с и среден 3, д д г п с т м р и среден 3, г г п м с р среден 3, г г с д п и р т м среден 3, м м с т п г р д и среден 3, п п м д г с и т р среден 3, г г п с и т д м 0 среден 3, и и п г д р т с м среден 3, п п д т г м р и с среден 3, т т и м среден 3, г г т и м п с д р среден 3, и и р п г д с м т среден 3, г г п т м д р с и среден 3, п п г д м с и т р среден 3, г г п с и м д 0 0 среден 3, г г п м р и среден 3, р р п г д с т м и среден 3, г г п р т и с м 0 среден 3, м м и р с п среден 3, г г т п д м среден 3, с с и м р п г 0 0 среден 3, г г п с м и р т д среден 3, д д и п г т с м р среден 3, п п г д с т и м р среден 3, г г д т п с и м р среден 3, г г п м д т р с и среден 3, и и р м т п г д с среден 3, п п р м и с г 0 0 среден р р м и п с г т д среден п п г с м т р и д среден г г п д с м р т и среден 3

20 141 14г г п и с р т д м среден 3

21 НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА "СВЕТИ ЛУКА" Приемен изпит г. Първо класиране на учениците, кандидатстващи за специалност "ХУДОЖЕСТВЕНА ТЪКАН" по ред Вх. I желание II желание III желание IV желание V желание 1 4т т мн. добър 5, т т мн. добър 4, г г т мн. добър 4,85 4 5т т мн. добър 4, г г т мн. добър 4, г г д и п т мн. добър 4, и и г т добър 4, п п т добър 4, п п и т добър 4, г г и т добър 4, д д т добър 4, п п т г и д добър 4, п п г д т добър 4, п п с т добър 4, г г д п т добър 4, п п г д т добър 4, д д т добър 4, д д т добър 4, г г п д и р с т добър 4, п п д г и т добър 4, г г п д с т добър 4, д д т п с и м р г добър 4, г г т п д и с р м добър 4, п п г д т с р м и добър 4, п п с г т д р и м добър 4, т т и м с д р п г добър 4, п п г с д т и 0 0 добър 4, м м с т п д и г р добър 4, г г п с д т р м 0 добър 4, и и с м р г п т д добър 4, п п г д с и т р м добър 4, п п д г т м добър 4, г г п д т с добър 4, п п г м т с и д р добър 4, д д т м р добър 4, с с и д п р м т г добър 4, с с и т добър 4, г г и м п д т р с добър 4, г г п р с и т м д добър 4, г г п д и т с р м добър 4,00 VI желание VII желание VIII желание оценка от изпита

22 41 18м м п д г и с р т добър 4, г г и т п д р м с добър 4, п п д и т с м р 0 добър 4, р р с г п м и т д добър 3, д д т г м р п и с добър 3, г г п д с т и м р добър 3, д д г п т м с 0 0 добър 3, т т д м п с и г р добър 3, м м и р п д с г т добър 3, г г п д т и с р м добър 3, т т г п д и добър 3, с с р м и п г д т добър 3, г г т п добър 3, г г п м с т д р и добър 3, м м и р п т р д с добър 3, г г д с п т р и м добър 3, д д г и т м с р п добър 3, д д и т г п м с р добър 3, п п м г с д т и р добър 3, с с п т м г р д и добър 3, р р м с и п г т д добър 3, д д п г м с и т р добър 3, п п г д и т с 0 0 добър 3, с с п г т добър 3, п п г и т добър 3, м м и г т с добър 3, г г п с м д т р и добър 3, г г п и р д м с т добър 3, г г п и т д добър 3, д д и р м г п т с добър 3, т т д п с добър 3, д д г т м добър 3, п п г и д т добър 3, г г т с м п д р и добър 3, и и м д т п г р с добър 3, г г п д т и добър 3, и и д г п с т р м добър 3, п п и г м с р д т добър 3, д д м п г и т р с добър 3, г г п с м т р и д добър 3, п п г д т добър 3, и и п р с м г т д добър 3, д д т м с п г р 0 добър 3, д д п г т и с р м добър 3, р р м с и п т д г добър 3, г г д т п добър 3, д д т п г и с 0 0 добър 3, г г п д т и с 0 0 добър 3, г г р м с п и д т добър 3, г г м д т с п р 0 добър 3,50

23 91 41д д т п с г и р м добър 3, г г п д т и с р м добър 3, п п г д р т с м 0 добър 3, п п г и д м т 0 0 добър 3, г г п с д т р м и среден 3, т т р г и среден 3, г г п д т р и м с среден 3, и и г с д т п м р среден 3, г г д и п т с м р среден 3, г г п д с т и м р среден 3, м м г п и д с т р среден 3, д д т и п с среден 3, р р с м и т д п г среден 3, д д п г с и т м р среден 3, г г т среден 3, д д г с п т р и м среден 3, п п г д и с т м 0 среден 3, д д п г т среден 3, м м р и п г т с 0 среден 3, г г п р д и т с м среден 3, т т д с г и м р п среден 3, г г п р с д м и т среден 3, г г д т среден 3, п п г д и т м р с среден 3, г г п с р т м д и среден 3, и и т д п среден 3, п п г и д м с т р среден 3, п п р г м с д т 0 среден 3, с с п г т д м р и среден 3, д д г п т среден 3, п п г р и д т м 0 среден 3, г г п д т и м 0 0 среден 3, м м с д и т г п 0 среден 3, г г п д и т м с р среден 3, с с р м т д и п г среден 3, с с м д п т г р и среден 3, д д п р м г т и с среден 3, т т м д с г и п р среден 3, с с и п т среден 3, п п г р д м т с и среден 3, д д г п с т м р и среден 3, г г с д п и р т м среден 3, м м с т п г р д и среден 3, п п м д г с и т р среден 3, д д т и среден 3, и и д р г т п 0 0 среден 3, д д т и г п среден 3, г г п с и т д м 0 среден 3, и и п г д р т с м среден 3, п п д т г м р и с среден 3,1

24 141 12т т и м среден 3, г г т и м п с д р среден 3, г г и п т д среден 3, и и р п г д с м т среден 3, г г п т м д р с и среден 3, п п г д м с и т р среден 3, и и п д т г р с 0 среден 3, т т с и среден 3, р р п г д с т м и среден 3, г г п р т и с м 0 среден 3, г г т п д м среден 3, г г п с м и р т д среден 3, д д и п г т с м р среден 3, п п г д с т и м р среден 3, г г д т п с и м р среден 3, г г п м д т р с и среден 3, и и р м т п г д с среден 3, р р м и п с г т д среден п п г с м т р и д среден г г п д с м р т и среден г г п и с р т д м среден п п г с д т среден 3

25 НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА "СВЕТИ ЛУКА" Приемен изпит г. Първо класиране на учениците, кандидатстващи за специалност "МОДЕН ДИЗАЙН" по ред Вх. I желание II желание III желание IV желание V желание 1 8д д отличен 5, д д отличен 5, д д отличен 5, д д мн. добър 5, д д мн. добър 5,30 6 1д д мн. добър 5, д д мн. добър 4, г г д мн. добър 4, д д мн. добър 4, г г д мн. добър 4, д д мн. добър 4, д д мн. добър 4, д д мн. добър 4, д д мн. добър 4, д д мн. добър 4, г г д мн. добър 4, п п д г и мн. добър 4, г г д и п т мн. добър 4, г г п д мн. добър 4, д д и г с добър 4, д д п м добър 4, д д т добър 4, п п г д т добър 4, д д с добър 4, г г д п т добър 4, п п г д т добър 4, д д т добър 4, д д т добър 4, г г п д и р с т добър 4, п п д г и т добър 4, г г п д с т добър 4, д д т п с и м р г добър 4, г г т п д и с р м добър 4, м м г п д и добър 4, п п г д т с р м и добър 4, п п с г т д р и м добър 4, т т и м с д р п г добър 4, п п г с д т и 0 0 добър 4, м м с т п д и г р добър 4, г г п с д т р м 0 добър 4,10 VI желание VII желание VIII желание оценка от изпита

26 41 19и и с д р добър 4, и и с м р г п т д добър 4, п п и г д р добър 4, п п г д с и т р м добър 4, с с г д п добър 4, п п д г т м добър 4, г г п д т с добър 4, п п г м т с и д р добър 4, г г п д добър 4, д д т м р добър 4, с с и д п р м т г добър 4, г г и м п д т р с добър 4, г г п р с и т м д добър 4, г г п д и т с р м добър 4, м м п д г и с р т добър 4, г г и т п д р м с добър 4, п п д и т с м р 0 добър 4, р р с г п м и т д добър 3, д д т г м р п и с добър 3, г г п д с т и м р добър 3, д д г п т м с 0 0 добър 3, т т д м п с и г р добър 3, м м и р п д с г т добър 3, п п г д с и добър 3, г г п д т и с р м добър 3, т т г п д и добър 3, с с р м и п г д т добър 3, г г п м с т д р и добър 3, м м и р п т р д с добър 3, г г д с п т р и м добър 3, д д г и т м с р п добър 3, д д и т г п м с р добър 3, п п м г с д т и р добър 3, с с п т м г р д и добър 3, р р м с и п г т д добър 3, д д п г м с и т р добър 3, п п г д и т с 0 0 добър 3, г г п с м д т р и добър 3, г г п и р д м с т добър 3, г г п и т д добър 3, д д и р м г п т с добър 3, м м с г д и п 0 0 добър 3, т т д п с добър 3, д д г т м добър 3, п п г и д т добър 3, г г т с м п д р и добър 3, и и м д т п г р с добър 3, г г п д т и добър 3, и и д г п с т р м добър 3, п п и г м с р д т добър 3,70

27 91 3д д м п г и т р с добър 3, г г п д добър 3, г г п д р м добър 3, г г п с м т р и д добър 3, д д г п добър 3, п п г д т добър 3, и и п р с м г т д добър 3, д д т м с п г р 0 добър 3, д д п г т и с р м добър 3, п п д г с добър 3, р р м с и п т д г добър 3, г г п д добър 3, г г д т п добър 3, д д т п г и с 0 0 добър 3, г г п д т и с 0 0 добър 3, г г р м с п и д т добър 3, г г м д т с п р 0 добър 3, д д т п с г и р м добър 3, г г п д т и с р м добър 3, п п г д р т с м 0 добър 3, п п г д добър 3, п п г и д м т 0 0 добър 3, г г п с д т р м и среден 3, г г п д т р и м с среден 3, и и г с д т п м р среден 3, г г д и п т с м р среден 3, г г п д с т и м р среден 3, м м г п и д с т р среден 3, д д т и п с среден 3, р р с м и т д п г среден 3, г г д п и среден 3, д д п г с и т м р среден 3, д д г с п т р и м среден 3, п п г д и с т м 0 среден 3, д д п г т среден 3, г г п р д и т с м среден 3, т т д с г и м р п среден 3, г г п р с д м и т среден 3, г г д т среден 3, п п г д и т м р с среден 3, г г п с р т м д и среден 3, и и т д п среден 3, п п г и д м с т р среден 3, п п р г м с д т 0 среден 3, с с п г т д м р и среден 3, д д г п т среден 3, п п г р и д т м 0 среден 3, г г п д т и м 0 0 среден 3, м м с д и т г п 0 среден 3, г г п д и т м с р среден 3,3

28 141 16с с р м т д и п г среден 3, г г п д среден 3, с с м д п т г р и среден 3, д д г среден 3, п п г д и с среден 3, д д п р м г т и с среден 3, т т м д с г и п р среден 3, п п г р д м т с и среден 3, д д г п с т м р и среден 3, г г с д п и р т м среден 3, м м с т п г р д и среден 3, п п м д г с и т р среден 3, д д т и среден 3, и и д р г т п 0 0 среден 3, д д т и г п среден 3, г г п с и т д м 0 среден 3, и и п г д р т с м среден 3, п п д т г м р и с среден 3, г г т и м п с д р среден 3, г г и п т д среден 3, и и р п г д с м т среден 3, г г п т м д р с и среден 3, п п г д м с и т р среден 3, и и п д т г р с 0 среден 3, г г п д среден 3, г г п с и м д 0 0 среден 3, р р п г д с т м и среден 3, г г т п д м среден 3, д д среден 3, г г п с м и р т д среден 3, д д и п г т с м р среден 3, п п г д с т и м р среден 3, г г д т п с и м р среден 3, г г п м д т р с и среден 3, и и р м т п г д с среден 3, г г п д с среден р р м и п с г т д среден п п г с м т р и д среден г г п д и среден г г п д с м р т и среден г г п и с р т д м среден п п г с д т среден 3

29 НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА "СВЕТИ ЛУКА" Приемен изпит г. Първо класиране на учениците, кандидатстващи за специалност "РЕКЛАМНА ГРАФИКА" по ред Вх. I желание II желание III желание IV желание V желание 1 16г г отличен 5, г г отличен 5, г г отличен 5, г г отличен 5, г г мн. добър 5, г г мн. добър 5, г г мн. добър 5, г г мн. добър 5, г г мн. добър 5, г г мн. добър 5, г г мн. добър 5, г г мн. добър 5, г г мн. добър 4, г г мн. добър 4, г г мн. добър 4, г г мн. добър 4, г г мн. добър 4, г г т мн. добър 4, г г д мн. добър 4, г г п мн. добър 4, г г д мн. добър 4, г г м мн. добър 4, г г п мн. добър 4, г г т мн. добър 4, г г м мн. добър 4, г г п мн. добър 4, г г д мн. добър 4, г г и мн. добър 4, п п д г и мн. добър 4, г г д и п т мн. добър 4, г г п д мн. добър 4, г г п р мн. добър 4, и и г р добър 4, д д и г с добър 4, и и г т добър 4, г г добър 4, г г и т добър 4, г г п и с добър 4, п п г д т добър 4, и и г р добър 4,30 VI желание VII желание VIII желание оценка от изпита

30 41 91г г д п т добър 4, п п г д т добър 4, г г п д и р с т добър 4, п п д г и т добър 4, г г п д с т добър 4, д д т п с и м р г добър 4, г г п р м добър 4, г г т п д и с р м добър 4, м м г п д и добър 4, п п г д т с р м и добър 4, п п с г т д р и м добър 4, т т и м с д р п г добър 4, г г м п добър 4, п п г с д т и 0 0 добър 4, м м с т п д и г р добър 4, г г п с д т р м 0 добър 4, и и с м р г п т д добър 4, п п и г д р добър 4, п п г д с и т р м добър 4, г г п с добър 4, с с г д п добър 4, п п г добър 4, п п д г т м добър 4, г г п д т с добър 4, п п г м т с и д р добър 4, г г п д добър 4, с с и д п р м т г добър 4, р р м г п с добър 4, г г и м п д т р с добър 4, г г п р с и т м д добър 4, г г и п добър 4, г г п д и т с р м добър 4, м м п д г и с р т добър 4, г г и т п д р м с добър 4, р р с г п м и т д добър 3, г г п и добър 3, д д т г м р п и с добър 3, г г п д с т и м р добър 3, д д г п т м с 0 0 добър 3, г г с и п м р 0 0 добър 3, т т д м п с и г р добър 3, м м и р п д с г т добър 3, п п г д с и добър 3, г г п д т и с р м добър 3, т т г п д и добър 3, с с р м и п г д т добър 3, г г т п добър 3, г г п м с т д р и добър 3, г г п с и р м 0 0 добър 3, г г д с п т р и м добър 3,80

31 91 34д д г и т м с р п добър 3, д д и т г п м с р добър 3, п п м г с д т и р добър 3, с с п т м г р д и добър 3, р р м с и п г т д добър 3, д д п г м с и т р добър 3, п п г д и т с 0 0 добър 3, с с п г т добър 3, п п г и т добър 3, м м и г т с добър 3, г г п с м д т р и добър 3, г г п и р д м с т добър 3, г г п и т д добър 3, д д и р м г п т с добър 3, м м с г д и п 0 0 добър 3, д д г т м добър 3, п п г и д т добър 3, г г т с м п д р и добър 3, и и м д т п г р с добър 3, г г п и с добър 3, г г п д т и добър 3, и и д г п с т р м добър 3, п п и г м с р д т добър 3, г г с и п добър 3, д д м п г и т р с добър 3, г г п д добър 3, г г п д р м добър 3, г г п с м т р и д добър 3, д д г п добър 3, п п г д т добър 3, п п г с добър 3, и и п р с м г т д добър 3, г г и п добър 3, г г п и добър 3, д д т м с п г р 0 добър 3, д д п г т и с р м добър 3, м м г п р и с 0 0 добър 3, п п д г с добър 3, р р м с и п т д г добър 3, г г п д добър 3, г г д т п добър 3, д д т п г и с 0 0 добър 3, г г п д т и с 0 0 добър 3, г г р м с п и д т добър 3, г г п с р м добър 3, г г м д т с п р 0 добър 3, д д т п с г и р м добър 3, р р м и с п г 0 0 добър 3, г г п д т и с р м добър 3, п п г д р т с м 0 добър 3,50

32 141 27п п г д добър 3, п п г и д м т 0 0 добър 3, г г п с д т р м и среден 3, т т р г и среден 3, г г п д т р и м с среден 3, и и г с д т п м р среден 3, г г д и п т с м р среден 3, г г п д с т и м р среден 3, м м г п и д с т р среден 3, р р с м и т д п г среден 3, г г д п и среден 3, д д п г с и т м р среден 3, г г т среден 3, д д г с п т р и м среден 3, п п г д и с т м 0 среден 3, д д п г т среден 3, м м р и п г т с 0 среден 3, г г п р д и т с м среден 3, р р г м п и среден 3, т т д с г и м р п среден 3, г г п р с д м и т среден 3, г г д т среден 3, п п г д и т м р с среден 3, г г п с р т м д и среден 3, п п г и д м с т р среден 3, п п р г м с д т 0 среден 3, с с п г т д м р и среден 3, д д г п т среден 3, п п г р и д т м 0 среден 3, г г п д т и м 0 0 среден 3, м м с д и т г п 0 среден 3, п п г среден 3, г г п д и т м с р среден 3, с с р м т д и п г среден 3, г г п д среден 3, с с м д п т г р и среден 3, д д г среден 3, п п г д и с среден 3, д д п р м г т и с среден 3, т т м д с г и п р среден 3, р р г п м и среден 3, п п г р д м т с и среден 3, д д г п с т м р и среден 3, г г п м с р среден 3, п п г среден 3, г г с д п и р т м среден 3, м м с т п г р д и среден 3, п п м д г с и т р среден 3, и и д р г т п 0 0 среден 3, д д т и г п среден 3,15

33 191 37г г п с и т д м 0 среден 3, и и п г д р т с м среден 3, п п д т г м р и с среден 3, г г т и м п с д р среден 3, г г и п т д среден 3, и и р п г д с м т среден 3, г г п т м д р с и среден 3, п п г д м с и т р среден 3, и и п д т г р с 0 среден 3, г г п д среден 3, г г п с и м д 0 0 среден 3, г г п м р и среден 3, р р п г д с т м и среден 3, г г п р т и с м 0 среден 3, г г т п д м среден 3, с с и м р п г 0 0 среден 3, г г п с м и р т д среден 3, д д и п г т с м р среден 3, п п г д с т и м р среден 3, г г д т п с и м р среден 3, г г п м д т р с и среден 3, и и р м т п г д с среден 3, п п р м и с г 0 0 среден г г п с среден г г п д с среден р р м и п с г т д среден п п г с м т р и д среден г г п д и среден г г п д с м р т и среден г г п и с р т д м среден п п г с д т среден 3

по ред Вх. I желание II желание III желание IV желание V желание VI желание VII желание VIII желание НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА "СВЕТИ Л

по ред Вх. I желание II желание III желание IV желание V желание VI желание VII желание VIII желание НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА СВЕТИ Л I II V VI VII за специалност "ПРОСТРАНСТВЕН ДИЗАЙН" 1 1п п м г д т с р и мн. добър 4.95 2 2п п г д с и т р м добър 4.10 3 3п п м д г с и т р среден 3.20 4 4п п г с м т р и д среден 3.00 5 5п п г д с т

Подробно

СПИСЪК с резултатите от изпита по Изобразително изкуство в РИО СОФИЯ-ГРАД към Вх. Оценка С думи Много добър Неявил се 2

СПИСЪК с резултатите от изпита по Изобразително изкуство в РИО СОФИЯ-ГРАД към Вх. Оценка С думи Много добър Неявил се 2 СПИСЪК с резултатите от изпита по Изобразително изкуство в РИО СОФИЯ-ГРАД към 06.06.2016 Вх. Оценка С думи 2200093 5 Много добър 2200120 0 Неявил се 2200158 4.25 Добър 2200161 0 Неявил се 2200165 4.25

Подробно

2012-stat.xls

2012-stat.xls Национална природо-математическа гимназия "Акад. Л. Чакалов" София 1164, ул. Бигла 52, тел. 862 83 63, 862 29 66 e-mail: npmg@npmg.org ; http://www.npmg.org Статистика за резултатите от приемен изпит по

Подробно

2013-stat.xls

2013-stat.xls Национална природо-математическа гимназия "Акад. Л. Чакалов" София 1164, ул. Бигла 52, тел. 862 83 63, 862 29 66 e-mail: npmg@npmg.org ; http://www.npmg.org Статистика за резултатите от приемен изпит по

Подробно

2014-stat.xls

2014-stat.xls Национална природо-математическа гимназия "Акад. Л. Чакалов" София 1164, ул. Бигла 52, тел. 862 83 63, 862 29 66 e-mail: npmg@npmg.org ; http://www.npmg.org Статистика за резултатите от приемен изпит по

Подробно

ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ Приложение към Заповед РД 09-94/ г. изм. и доп. със Заповед РД09-185/ г., изм. и доп. със Заповед РД09-202/22.

ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ Приложение към Заповед РД 09-94/ г. изм. и доп. със Заповед РД09-185/ г., изм. и доп. със Заповед РД09-202/22. ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ Приложение към Заповед РД 09-94/5.0.09 г. изм. и доп. със Заповед РД09-85/5.0.09 г., изм. и доп. със Заповед РД09-0/.0.09 г., за училищата по изкуствата и училищата по култура за учебната

Подробно

Microsoft PowerPoint - Naredba10_2017

Microsoft PowerPoint - Naredba10_2017 НАРЕДБА 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Г Р А Ф И Ц И Провеждане на тест по: български език и литература 17.06.2019 г. математика 19.06.2019 г. чужд език /по желание/

Подробно

17 СУ „Дамян Груев“

17 СУ „Дамян Груев“ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Христо Ботев ЗНАНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО! КАКВО ПРЕДСТОИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС? Успешно полагане на изпитите чрез тест от националното външно оценяване Успешно завършване на VII клас и получаване

Подробно

Дейности по приемането на ученици след завършен 7 клас

Дейности по приемането на ученици след завършен 7 клас Дейности по приемането на ученици след завършено основно образование в държавни и общински училища за учебната 2019-2020г. съгласно Наредба o10/01.09.2016 г. на МОН,обн.януари 2019г. Приемни изпити 17.06.2019

Подробно

Кандидатстване след VII клас

Кандидатстване след VII клас Kандидатстване след VII клас Дейности и класиране Спорт, музика и изобразително изкуство За приемане на ученици на места по държавния план-прием по чл. 142, ал. 3, т. 1 ЗПУО в училища с профил Изобразително

Подробно

DV_Naredba_5.indd

DV_Naredba_5.indd НАРЕДБА Н-5 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА В сила от 16.09.2008 г. Издадена от Министерството на образованието и науката и Министерството на културата Обн. ДВ.

Подробно

Slide 1

Slide 1 2017 2018 г. НАРЕДБА 10 ОТ 01.09.2016г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАРЕДБА 11 ОТ 01.09.2016 Г ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 0Т ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ Чл.130. (1) Учениците,

Подробно

Резултати от предварителен изпит по Биология г. Вх. Номер Пол Словом Цифром Вх. Номер Пол Словом Цифром 1000 Жена Много добър Жен

Резултати от предварителен изпит по Биология г. Вх. Номер Пол Словом Цифром Вх. Номер Пол Словом Цифром 1000 Жена Много добър Жен 1000 Жена Много добър 5.19 1050 Жена Отличен 6.00 1001 Жена Много добър 5.25 1051 Жена Много добър 5.32 1002 Жена Много добър 5.32 1052 Жена Много добър 5.19 1003 Мъж Отличен 5.75 1053 Жена Много добър

Подробно

Резултати от редовен изпит по Химия г. Вх. Вх. Пол Словом Оценка номер номер Пол Словом Оценка 7500 Жена Много добър Жена Среден

Резултати от редовен изпит по Химия г. Вх. Вх. Пол Словом Оценка номер номер Пол Словом Оценка 7500 Жена Много добър Жена Среден 7500 Жена Много добър 5.35 7579 Жена Среден 3.00 7501 Жена Отличен 5.65 7580 Мъж Слаб 2.00 7502 Жена Слаб 2.00 7581 Жена Добър 3.65 7504 Мъж Отличен 5.50 7583 Жена Отличен 5.55 7507 Жена Отличен 5.60 7586

Подробно

Национално външно оценяване и кандидатстване след 7. клас

Национално външно оценяване  и  кандидатстване  след 7. клас Национално външно оценяване и кандидатстване след 7. клас 2019 година ЗПУО Външно оценяване в 7. клас Националното външно оценяване в 7. клас се осъществява, съгласно Заповед РД09-1709/29.08.2018 г. на

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги административната /издаването на административната /издава административната /издаване на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Закон за

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учили

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учили РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД 09-4529/31.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Приемане деца в първи клас в държавните и в общинските училища Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването 3 Орган, който предоставя административта услуга/издава

Подробно

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу Задължител информация Образователни услуги 2 Правно основание за административта 3 Орган, който предоставя /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа (дуална система на

Подробно

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и НАРЕДБА 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД-10-668/03.09.2018 г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 3 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна ниво 1 Български език и литература 25.09.2019 30.01.2020 13.06.2020 2

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта услуга административта административта услуга/издава 4 Процедура по предоставяне административта услуга/издаване Преместване ученици в държавните

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги /издаването индивидуалния / издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148.

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването 3 Орган, който предоставя административта услуга/издава

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 Какво беше в началото, какво е сега? През учебната 2018/2019 година учителите работиха усилено за подготовката на учениците по математика за постигане на по-добри резултати на НВО и на ДЗИ. Може да кажем,

Подробно

index

index Прием 2019/2020 СТАРОПРЕСТОЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА Тук знанието среща професионализма, мечтите стават реалност, бъдещето е настояще Професионално обучение по специалностите ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН

Подробно

График на поправителните изпити

График на поправителните изпити Средно училище Свети Климент Охридски обл.велико Търново, общ.стражица, с. Камен 0, ул. «Никола Й. Вапцаров» e-mal: souкamen@abv.bg, тел. 0 0 График на изпитите за оформяне на годишна оценка сесия ЯНУАРИ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА

Подробно

Проект BG05M20P Подкрепа за успех ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО Б

Проект BG05M20P Подкрепа за успех ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО Б ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ СЕЛО ДЪЛГО ПОЛЕ, ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 1. ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА II КЛАС

Подробно

Microsoft Word - final_zapoved_VO_2020.docx

Microsoft Word - final_zapoved_VO_2020.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД09-2152/ 27.08.2019 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 57, т. 1 на Наредба 11 от 01.09.2016 г. за оценяване

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа (дуална система на

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища 2 Правно основание за Закон за предучилищното и училищното предоставянето на образование

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона за професионалното

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПРИЕМ след завършен 7 клас 2016 2017 учебна година 1 Дати за външно оценяване 2 Изпити 3 Прием в СОУ Сава Доброплодни 4 Дейности по приема НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ Български език и литература - 18.V.2016

Подробно

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г. СПЕЦИАЛНОСТ "ГРАФИЧЕН ДИ

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г. СПЕЦИАЛНОСТ ГРАФИЧЕН ДИ по ред Вх. Ред на желанията Оценка от приемния изпит по рисуване 1 42 дка 5,91 2 7 дакпфб 5,75 3 134 дфкапб 5,75 4 206 дкап 5,66 5 227 дка 5,66 6 244 дафкпб 5,58 7 289 дакфпб 5,50 8 274 дкаф 5,50 9 153

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено о

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено о ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4780/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

90 СОУ „ГЕНЕРАЛ ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН“

90 СОУ „ГЕНЕРАЛ ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН“ Училище с лидерски екип, обучаващо знаещи, можещи и уверени ученици, с подкрепата на иновативни учители и в сътрудничество с общността. 90 СОУ ГЕНЕРАЛ ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН СЪДЪРЖАНИЕ 1.График за дейностите

Подробно

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на 3 Орган, който предоставя административната

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД / г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 3 го

УТВЪРЖДАВАМ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД / г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 3 го УТВЪРЖДАВАМ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД-10-667/03.09.2018 г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 3 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ дневна ОРГАНИЗАЦИООНА ФОРМА

Подробно

Д Т Г ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ С В И Щ О В З А П О В Е Д 705 /02 март 2016 г. На основание чл.84 /3/ от ППЗНП, чл.147 /1/ т.9 от ППЗНП, чл.29б, чл. 29в и

Д Т Г ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ С В И Щ О В З А П О В Е Д 705 /02 март 2016 г. На основание чл.84 /3/ от ППЗНП, чл.147 /1/ т.9 от ППЗНП, чл.29б, чл. 29в и Д Т Г ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ С В И Щ О В З А П О В Е Д 705 /02 март 2016 г. На основание чл.84 /3/ от ППЗНП, чл.147 /1/ т.9 от ППЗНП, чл.29б, чл. 29в и чл. 29г от Наредба 3 от 15.04.2003 г. за системата

Подробно