Номенклатура Ед. Мярка Прогнозно количество Опаковк а Брой опаковки Приложение 1б към Протокол 3 от г. Търг. наименование Производител Ед.

Размер: px
Започни от страница:

Download "Номенклатура Ед. Мярка Прогнозно количество Опаковк а Брой опаковки Приложение 1б към Протокол 3 от г. Търг. наименование Производител Ед."

Препис

1 Номенклатура Ед. Мярка Прогнозно количество Опаковк а Брой опаковки Приложение 1б към Протокол 3 от г. Търг. наименование Производител Ед. цена за ед. мярка Оценка цена Оценка качество Комплекс на оценка Класиран е ГРУПА 1 ИМПЛАНТИ ЗА ОЧНА ХИРУРГИЯ 1 Офталмологичен газ фл Бикомед ЕООД фл фл. 2 Офталмологичен газ фл Бикомед ЕООД фл фл. 3 Силиконово масло 1000 фл Бикомед ЕООД фл бр. 60 Офталмологичен газ, Premixed gases, GOT SF6, , 50ml, флакон под налягане 60 Офталмологичен газ, Premixed gases, GOT С3F8, , 50ml, флакон под налягане 120 Силиконово масло 1000, /RS OIL 1000/, RSO , 10ml за ретинална тампонада Алхимия - Италия 108, Алхимия - Италия 108, Алхимия - Италия 71,666 39, , Околаб ЕООД фл х1бр. 120 Силиконово масло 1000 Aurosil ml Aurolab 71, Силиконово масло 5000 фл Бикомед ЕООД фл бр. 50 Силиконово масло 5000, /RS OIL 5000/, RSO , 10ml за Алхимия - Италия 90,00 39, ,77 2 ретинална тампонада 4 Околаб ЕООД фл. 50 1х1бр. 50 Силиконово масло 5000 Aurosil ml Aurolab 89, Перфлуоркарбонова тежка течност, стерилна 5 Бикомед ЕООД 1 бр. за оценяване и класиране на офертите в открита процедура с предмет "Доставка на импланти и консумативи за очна хирургия" СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА по обособена позиция 2 Импланти и консумативи за очна хирургия за нуждите на СБАЛОБ "ЗОРА ООД" 30 Перфлуорoкарбонова тежка течност, /HPF10 high purity Perfluorodecalin/, HPF , 5ml. Алхимия - Италия 125,00 39, , Околаб ЕООД 1х1бр. 30 Перфлуоркарбонова тежка течност, стерилна Flurocrom octa 5ml Croma -Pharma Gm 124, ГРУПА 2 ИНТРАОКУЛЯРНИ ЛЕЩИ 1 Еднокомпонентна заднокамерна твърда вътреоочна леща, с два броя хаптики ПММА Бр Алкон България ЕООД Бр MC50BD Еднокомпонентна заднокамерна твърда вътреочна леща, с два броя хаптики ПММА Характеристика на оптиката: диаметър 6,5 мм Рефрактивен индекс: 1,48 Общ диаметър:13,5 мм Оптичен диапазон: +10,0 до +30 д УВ филтър; хаптики - 2 Място за имплантиране задна камера Наличие на ръб за предотвратяване на вторична катаракта А константа 118,7 2 Еднокомпонентна, заднокамерна, твърда вътреочна леща, с два броя хаптики ПММА Бр Алкон България ЕООД Бр LX10BD Еднокомпонентна заднокамерна твърда вътреочна леща, с два броя хаптики ПММА Характеристика на оптиката: диаметър 5,25 мм Рефрактивен индекс: 1,48 Общ диаметър:12 мм Оптичен диапазон: +10,0 до +30 д УВ филтър; хаптики - 2 Място за имплантиране сака/задна камера Наличие на ръб за предотвратяване на вторична катаракта А константа 118,7 3 Еднокомпонентна преднокамерна твърда вътреоочна леща, с два броя хаптики ПММА Бр. 40

2 3 Алкон България ЕООД Бр МТА4UO Еднокомпонентна преднокамерна твърда вътреочна леща, с два броя хаптики ПММА Характеристика на оптиката: диаметър 5,5 мм Рефрактивен индекс: 1,48 Общ диаметър:13 мм Оптичен диапазон: +5,0 до +30,0 д УВ филтър; хаптики - 2 Място за имплантиране предна камера А константа 115,3 4 Еднокомпонентна преднокамерна твърда вътреоочна леща, за пришиване Бр Алкон България ЕООД Бр CZ70BD Еднокомпонентна заднокамерна твърда вътреочна леща, с два броя хаптики ПММА Характеристика на оптиката: диаметър 7 мм Рефрактивен индекс: 1,48 Общ диаметър:12,5 мм Оптичен диапазон: +10,0 до +30,0 д УВ филтър; хаптики - 2, с отвори Място за имплантиране задна камера Наличие на ръб за предотвратяване на вторична катаракта А константа 118,8 5 Мека вътреочна леща, моноблок, сферична, хидрофобна, с ръб за Бр Алкон България ЕООД Бр SA60AT Еднокомпонентна мека вътреочна леща; два броя хаптики Хидрофобен акрилат, 0,3% водно съдържание Диаметър на оптиката 6 мм Диаметър външен 13 мм Наличие на ръб за предотвратяване на вторичната повърхност Оптичен дизайн сферична Оптичен диапазон от +6,0 до + 40,0 д. Рефрактивен индекс - 1,55 Място за имплантиране в сака УВ филтър А константа 118,4 ALCON 162, Мека вътреочна леща, моноблок, асферична, хидрофобна, с ръб за Бр Алкон България ЕООД Бр SN60WF Еднокомпонентна мека вътреочна леща; два броя хаптики Хидрофобен акрилат, 0,3% водно съдържание Диаметър на оптиката 6 мм Диаметър външен 13 мм Наличие на ръб за катаракта по цялата контактна повърхност Оптичен дизайн асферична Оптичен диапазон от +6,0 до + 30,0 д. Рефрактивен индекс - 1,55 Място за имплантиране в сака УВ филтър, филтър за синя светлина А константа 118,7 ALCON 262, Мека вътреочна леща, трикомпонентна, сферична, хидрофобна, с ръб за Бр. 60

3 7 Алкон България ЕООД Бр MA60MA/MA60AC Трикомпонентна мека вътреочна леща; два броя хаптики Хидрофобен акрилат, 0,3% водно съдържание Диаметър на оптиката 6 мм Диаметър външен 13 мм Наличие на ръб за катаракта по цялата контактна повърхност Оптичен дизайн сферична Оптичен диапазон от + 6,0 до + 34,0 д. Рефрактивен индекс - 1,55 Място за имплантиране в сака, в сулкуса УВ филтър А константа 118,4 ALCON 170, Мека торична вътреочна леща, еднокомпонентна, асферична, хидрофобна, с ръб за Бр Алкон България ЕООД Бр SN6ATT Еднокомпонентна мека вътреочна леща; два броя хаптики Хидрофобен акрилат, 0,3% водно съдържание Рефрактивен дизайн торична Диаметър на оптиката 6 мм Диаметър външен 13 мм Наличие на ръб за предотвратяване на вторичната повърхност Оптичен дизайн асферична Оптичен диапазон от +6,0 до + 34,0 д. сфера от 1,0 до 6,0 д. цилиндър Рефрактивен индекс - 1,55 Място за имплантиране в сака УВ филтър, син филтър А константа 119 ALCON 480, Мека мултифокална вътреочна леща, еднокомпонентна, асферична, хидрофобна, с ръб за Бр Алкон България ЕООД Бр SN6AD1/ SV25T0 Еднокомпонентна мека вътреочна леща; два броя хаптики Хидрофобен акрилат, 0,3% водно съдържание Рефрактивен дизайн мултифокална Диаметър на оптиката 6 мм Диаметър външен 13 мм Наличие на ръб за предотвратяване на вторичната повърхност Оптичен дизайн асферична Оптичен диапазон от +10,0 до + 34,0 д. сфера Рефрактивен индекс - 1,55 Място за имплантиране в сака. УВ филтър, син филтър А константа 118,9 ALCON 1087, Мека мултифокална торична вътреочна леща, еднокомпонентна, асферична, хидрофобна, с ръб за

4 10 Алкон България ЕООД 1 30 SND1TT/ SV25TT Еднокомпонентна мека вътреочна леща; два броя хаптики Хидрофобен акрилат, 0,3% водно съдържание Рефрактивен дизайн мултифокална, торична Диаметър на оптиката 6 мм Диаметър външен 13 мм Наличие на ръб за предотвратяване на вторичната повърхност Оптичен дизайн асферична Оптичен диапазон от +6,0 до + 30,0 д. сфера От 1,0 до 4,0 д. цилиндър Рефрактивен индекс - 1,55 Място за имплантиране в сака УВ филтър, син филтър А константа 118,9 ALCON 1625, Терапевтични лещи Бр Томел Бр Терапевтични лещи - Air Optix AQUA ( ) AlconLaboratories 9, Картридж В за инжектор Бр Алкон България ЕООД Бр Стерилен, еднократен за имплантация на мека ВОЛ ALCON 10, Картридж С за инжектор Бр Алкон България ЕООД Бр Стерилен, еднократен за имплантация на мека ВОЛ ALCON 10, Картридж D за инжектор Бр Алкон България ЕООД Бр Стерилен, еднократен за имплантация на мека ВОЛ ALCON 10, ГРУПА 3 СПЕСИФИЧЕН КОНСУМАТИВ ЗА ЗА АПАРАТ "CONSTELLATION" КОМПЛЕКСНА ДОСТАВКА 1 Ултразвуков връх тип "Акахоши" Бр. 24 за 1 Алкон България ЕООД Бр У/З връх 30 гр.,модел Акахоши ALCON 19, Лазерна сонда за Бр Алкон България ЕООД Бр Лазерна сонда, мека, 25G ALCON 121, Връх за назъбен пинсет 3 Алкон България ЕООД Р Назъбен пинсет, връх, 25+ G ALCON 120, Комбинирана касета за 4 Алкон България ЕООД Комбинирана касета 25+, 5000, '' ALCON 558, Връх за витреална ножица Бр Алкон България ЕООД Бр P Витреална ножица, връх 25+G ALCON 140, Връх за ILM пинсет за 6 Алкон България ЕООД P ИЛМ Пинсет, 25+г, еднокр. Връх ALCON 100, Канюла Чарлз 7 Алкон България ЕООД Канюла на Чарлз, 25G ALCON 72, Комплект силиконов обмен за Бр Алкон България ЕООД Бр Комплект за силиконов обмен, '' ALCON 26, Широкоъгълно осветление Бр. 3 "Шанделиер" 9 Алкон България ЕООД Бр Шанделиер Осветление 25G ALCON 70, Пълен пакет за витректомия за Бр Алкон България ЕООД Бр Пълен ВИТР пакет 25+G, '' ALCON 486, Факокасета за Бр Алкон България ЕООД Бр Факокасета за '', 0,9 маншон ALCON 94, Ендодиатермия Бр Алкон България ЕООД Бр Ендодиатермия, 25 G ALCON 28, Кабел за диатермия Бр Алкон България ЕООД Бр Кабел за диатермия, многократен ALCON 91, ГРУПА 4 СПЕЦИФИЧНИ КОНСУМАТИВИ ЗА ОЧНА ХИРУРГИЯ 1 Хирургични конци с игли за офталмологични операции, 10.0 найлон, две игли Бр. 72

5 1 Алкон България ЕООД Бр монофиламентен синтетичен, 30см, 3/8 игла, AU-1, двойна шпатула, 6мм 1 Околаб ЕООД Бр. 72 1х12бр. 12 Хирургични конци с игли за офталмологични операции, 10.0 найлон, две игли Aurolon 10-0 две игли 2 Хирургични конци с игли за Бр. 72 офталмологични операции, абсорбируеми, 8.0, две игли 2 Бикомед ЕООД Бр броя в , Марлин виолет 8/0, 2хDLM 20-6, 30см Абсорбируеми хирургични конци с игли за офталмологични операции ALCON 16,79 28, ,8 1 Aurolab 12, Катгут - Германия 28, Хирургични конци с игли за офталмологични операции, абсорбируеми, 6.0, две игли Бр Бикомед ЕООД Бр броя в , Марлин виолет 6/0, 2хVLM, 33-8, 45см Абсорбируеми хирургични конци с игли за офталмологични операции Катгут - Германи 22, Хирургични конци с игли за офталмологични операции, нерезорбируеми 5.0 пролен, две игли Бр Алкон България ЕООД Бр Оплетен полиестер 45см, 1/4 игла - Т-1, двойна шпатула ALCON 14, мм 5 Хирургични ножчета за надрез Бр Алкон България ЕООД Бр Стерилни, за еднократна употреба, 15 ", прави ALCON 7, Околаб ЕООД Бр. 60 1х6бр. 10 Хирургични ножчета за надрез MVR 20G- Angled 1.2mm MANI, INC. 11,11 25, , Хирургични ножчета за Бр. 360 разслояване 6 Алкон България ЕООД Бр Стерилни, за еднократна употреба, 1,2 мм; ALCON 16, Хирургични ножчета за Бр Алкон България ЕООД Бр Стерилни, за еднократна употреба, 2,4 мм; ALCON 16,20 27, , Околаб ЕООД Бр х6бр. 10 Хирургични ножчета за разслояване MSL 24- Slit Angled 2.4mm MANI, INC. 11, Острие за микрокератом Амадеус Бр Томел Бр Стерилни остриетаsurepass ( ) Ziemer Ophthalmi 72, Консумативи за LenSx Бр Алкон България ЕООД Бр бр. стерилна контактна леща в опаковка с р-р за леща и ALCON 500, пациентски интерфейс 10 Ирис ретрактори 5 бр. Бр Алкон България ЕООД Бр Ирис ретрактори, стерилни, Еднократни, 5 бр. ALCON 90,95 4, , Околаб ЕООД Бр. 20 1х5бр. 4 Ирис ретрактори 5 бр. Iris Retractor Madhu Instruments 50, Багрило за преден очен сегмент фл Бикомед ЕООД фл бр. в 34 RSB RS Blue Стерилно багрило, за преден очен сегмент Алхимия - Итали 30,00 13, , Околаб ЕООД фл х5бр. 40 Багрило за преден очен сегмент Auroblue- Trypan blue solution 0.06% Aurolab 10, w/v 12 Багрило за заден очен сегмент фл Бикомед ЕООД фл бр. в 17 RMB , RS Blue - Стерилно багрило, за заден очен сегмент Алхимия - Итали 30,00 33, , Околаб ЕООД фл х5бр. 20 Багрило за заден очен сегмент Retiblue-Trypan blue solution 0.15% w/v Aurolab 25, Натриев хиалуронат + Натриев хондроитин сулфат - 1 мл Бр. 1400

6 13 Алкон България ЕООД Бр Дисковиск Дисперсивно/кохезивна вискосубстанция Натриев хиалуронат не повече от 17 мг + Натриев хондроитин сулфат не повече от 40 мг., предварително заредена спринцовка 27 G ALCON 68, Хидроксипропилметилцелулоза 2 Бр. 600 % 14 Алкон България ЕООД Бр Целужел Високо дисперсивна вискоеластична субстанция 2 %, 1мл, предварително заредена спринцовка, канюла 22 G ALCON 18,00 27, , Околаб ЕООД Бр х5бр. 120 Хидроксипропилметилцелулоза 2 % Aurovisc-Hypromellose Aurolab 12, Ophthalmic solution USP 2%w/v 16 Натриев хиалуронат 2% Бр Околаб ЕООД Бр х1бр. 250 Натриев хиалуронат 2% Eyefill S.C- Cohesive Croma-Pharma Gmb 29, Натриев хиалуронат в буферен физиологичен разтвор на натриев хлорофосфат Бр Алкон България ЕООД Бр Провиск Кохезивна вискоеластична субстанция 1.0% натриев хиалуронат, 0,85мл., предварително заредена спринцовка, канюла 25 G 18 Касета за апарат Infiniti/Centurion Бр. 200 ALCON 46, Алкон България ЕООД Бр Касета CENTURION с връх 45 баланс ALCON 94, Разтвор за иригация Бр Алкон България ЕООД Бр БСС разтвор за иригация за апарат Centurion ALCON 12, Ултразвуков микротип, обърнат ОЗИЛ Бр Алкон България ЕООД Бр Микротип 0,9 30р, обърнат ОЗИЛ ALCON 22, Серклажни ленти Бр Бикомед ЕООД Бр бр. в 20 S8783, Серклажна лента Style 240мм Лабтишън - Кана 40, Стерилен очен пакет Бр Алкон България ЕООД Бр Стерилен чаршаф за маса 55/105 см 1 брой 2. Стерилен очен чаршаф с торбичка 100/120 см 1 брой 3. Нож за парацентеза 1,2 мм 1 брой 4. Нож за фако 2,4 мм 1 брой 5. Факокасета за апарат Centurion 1 брой 6. Апликатор с памучен връх 15 см 1 брой 7. Покривка за маса 110/110 см 1 брой 8. Хирургическа престилка 2 броя 9. Игла 20 G 1 брой 10. Игла 27 G 1 брой 11. Овален очен компрес 1 брой 12. Марля 5/5 см 8 дипли 15 броя 13. Спринцовка 10 ml двукомпонентна 1 брой 14. Спринцовка 2 ml двукомпонентна 2 броя 15. Спринцовка 3 ml луер 1 брой 16. Хартиена кърпа 2 броя 17. Стерилна опаковка 90/90 см 1 брой 18. Градуирана пластмасова чаша 120 ml 1 брой ALCON 130, Околаб ЕООД Бр х1бр. 200 Стерилен операционен пакет - Blue Drape Optimal Saglik Urun 150,00 34, , Стерилен, операционен чаршаф Бр "Юнимедика" ЕООД Бр оп. х 1 бр Стерилен опер.чаршаф SSMMS 100/130 с торбичка за събиране на течности Кат Околаб ЕООД Бр х1бр Стерилен операционен чаршаф с торбичка за събиране на течността 100х 150см- Blue Drape 29 Стерилен, операционен чаршаф Бр Текс Текстайл 3, Optimal Saglik Urun 3,40 39, ,41 1

7

Номенклатура Ед. Мярка Прогнозно количество Опаковк а Брой опаковки Приложение 1б към Решение 29 от г. Търг. наименование Производител 1 2

Номенклатура Ед. Мярка Прогнозно количество Опаковк а Брой опаковки Приложение 1б към Решение 29 от г. Търг. наименование Производител 1 2 Номенклатура Ед. Мярка Прогнозно количество Опаковк а Брой опаковки Приложение 1б към Решение 29 от 14.07.2015 г. Търг. наименование Производител 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ГРУПА 1 ИМПЛАНТИ ЗА ОЧНА

Подробно

A B C D E F G H I J K L M Приложение 1а към Решение 29

A B C D E F G H I J K L M Приложение 1а към Решение 29 2 3 4 5 7 8 9 0 2 3 4 5 7 8 9 20 2 22 23 24 25 2 27 28 29 30 3 32 33 34 35 Приложение а към Решение 29 от 4.07.205 г. СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА за оценяване и класиране на офертите в открита процедура с предмет

Подробно

A B C D E F G H I J K L M Наименование СРАВНИ

A B C D E F G H I J K L M Наименование СРАВНИ 2 3 4 5 7 8 9 0 2 3 4 5 7 8 9 20 2 22 23 24 25 2 27 28 29 30 3 32 33 34 35 3 37 38 Наименование СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА за оценяване и класиране на офертите в открита процедура с предмет "Доставка на импланти

Подробно

Предварително класиране на участниците в открита процедура с предмет: Доставка на общоболнични, анестезиологични и други медицински консумативи за нуж

Предварително класиране на участниците в открита процедура с предмет: Доставка на общоболнични, анестезиологични и други медицински консумативи за нуж Предварително класиране на участниците в открита процедура с предмет: Доставка на общоболнични, анестезиологични и други медицински консумативи за нуждите на УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович" АД гр. Стара

Подробно

Класиране на участниците в открита процедура с предмет: Доставка на общоболнични, анестезиологични и други медицински консумативи за нуждите на УМБАЛ

Класиране на участниците в открита процедура с предмет: Доставка на общоболнични, анестезиологични и други медицински консумативи за нуждите на УМБАЛ Класиране на участниците в открита процедура с предмет: Доставка на общоболнични, анестезиологични и други медицински консумативи за нуждите на УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович" АД гр. Стара Загора ПРИЛОЖЕНИЕ

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 "ОБЩОБОЛНИЧНИ И АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ "ПРОФ. Д-Р СТ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОБЩОБОЛНИЧНИ И АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ ПРОФ. Д-Р СТ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 "ОБЩОБОЛНИЧНИ И АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ "ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ"АД НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ИСАНИЕ

Подробно

<4D F736F F D20CEE1EEF1EEE1E5EDE020EFEEE7E8F6E8FF20362E646F6378>

<4D F736F F D20CEE1EEF1EEE1E5EDE020EFEEE7E8F6E8FF20362E646F6378> Обособена позиция 6: ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ с обща прогнозна стойност 6802.00 лв. Без ДДС Институт Продукт Технически характеристики Стъклени културални съдове Бехерови чаши от 100 мл Бехерови чаши от 250

Подробно

Инструменти за еднократна употреба Еднократни остриета Еднократни скалпели Кат. Продукт Цена Острие 10 0, О

Инструменти за еднократна употреба Еднократни остриета Еднократни скалпели Кат. Продукт Цена Острие 10 0, О Еднократни остриета Еднократни скалпели 10 11 12 15 20 21 22 23 24 403010 Острие 10 0,28 403011 Острие 11 0,28 403012 Острие 12 0,28 403013 Острие 15 0,28 403014 Острие 20 0,28 403015 Острие 21 0,28 403016

Подробно

Развлечение

Развлечение Развлечение КЛЮЧОДЪРЖАТЕЛИ 6015140078 93076 Цвят - прозрачен 31x73x5 mm Пластмаса 20х40 mm 0.99 лв. 6015140079 93063 Цвят - прозрачен ø40x5 mm Пластмаса ø20 mm 76 0.99 лв. 6015140080 93062 Цвят - прозрачен

Подробно

Доставка на медицински изделия не включени в цената на КП, заплащани от пациенти МБАЛ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД ГР. ГАБРОВО 2018/2019 Отделение по Акушерс

Доставка на медицински изделия не включени в цената на КП, заплащани от пациенти МБАЛ Д-Р ТОТА ВЕНКОВА АД ГР. ГАБРОВО 2018/2019 Отделение по Акушерс Доставка на медицински изделия не включени в цената на КП, заплащани от пациенти МБАЛ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД ГР. ГАБРОВО 2018/2019 Отделение по Акушерство и гинекология Име материал GS Спецификация ме Цена

Подробно

ПРОТОКОЛ 2 от заседания на комисия, назначена със Заповед 431/ г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по oкomia среда (ИАОС) да

ПРОТОКОЛ 2 от заседания на комисия, назначена със Заповед 431/ г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по oкomia среда (ИАОС) да ПРОТОКОЛ 2 от заседания на комисия, назначена със Заповед 431/18.12.2017г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по oкomia среда (ИАОС) да отвори, разт:леда, оцени и класира представените оферти

Подробно

Untitled-2

Untitled-2 1.1.2.1 Спектрометри и спектрофотометри Спектрофотометри с единичен лъч VIS спектрофотометър модел VIS 21 VIS спектрофотометър модел VIS 23 112119001 340-1000 nm ± 2.0 nm

Подробно

Инструменти Медикал Експрес е изключителен представител за България на Предлагаме Ви богато разнообразие от качествен общохирургичен и специализиран и

Инструменти Медикал Експрес е изключителен представител за България на Предлагаме Ви богато разнообразие от качествен общохирургичен и специализиран и Медикал Експрес е изключителен представител за България на Предлагаме Ви богато разнообразие от качествен общохирургичен и специализиран инструментариум. Избор по каталог на повече от 8000 инструмента

Подробно

Осигурете истински КОМФОРТ на вашите пациенти Biofinity & Biofinity XR Biofinity toric Biofinity multifocal

Осигурете истински КОМФОРТ на вашите пациенти Biofinity & Biofinity XR Biofinity toric Biofinity multifocal Осигурете истински КОМФОРТ на вашите пациенти Biofinity & Biofinity XR Biofinity toric Biofinity multifocal Biofinity Контактните лещи, които осигуряват превъзходен комфорт и висока потребителска удовлетвореност

Подробно

Copy of Приложение 1-Техн. спец.

Copy of Приложение 1-Техн. спец. Приложение 1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ Артикул Изисквания Ориенти Мярка Опаковка ровъчни кол-ва 1. Прах за пране - бяло 600 Кг 2 кг Да е подходящ за всички видове тъкани. Да не алергизира. Мостра. 2. Прах

Подробно

Untitled

Untitled Група: име Доставка на медицински изделия /общ медицински консуматив/ 208-209 Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ПЕРИФЕРЕН ВЕНОЗЕН КАТЕТЪР. Канюла изработена от политетрафлуоретилен

Подробно

ОДОБРЯВАМ:

ОДОБРЯВАМ: Утвърдил:... /проф. д-р. Т. Кантарджиев, дмн, мзм/ П Р О Т О К О Л 3а На 08.10.2014 год, в НЦЗПБ, в изпълнение на на Заповед 430 / 16.09.2014 г. на директора на НЦЗПБ, се събра комисия в състав: Председател

Подробно

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД адрес: ул. Васил Априлов 63, Тел./факс: 054/ , РЕШЕНИЕ 003/ З

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД адрес: ул. Васил Априлов 63, Тел./факс: 054/ ,   РЕШЕНИЕ 003/ З КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН адрес: ул. Васил Априлов 63, Тел./факс: 054/800 832, e-mail: office@oncocenter.org РЕШЕНИЕ 003/03.05.2016 За класиране на участниците и определяне на изпълнител на

Подробно

ЦАРИЦА ЙОАННА- ИСУЛ УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ- ЕАД СИК: SS-I665S66 гр. София факс

ЦАРИЦА ЙОАННА- ИСУЛ УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ- ЕАД СИК: SS-I665S66 гр. София   факс ЦАРИЦА ЙОАННА- ИСУЛ УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ- ЕАД СИК: SS-I665S66 гр. София http://www.isul.eu/ факс: (+35 2) 432 144, S435 Ш Утвърдил: Изпълнителен дире

Подробно

ОНИКС АВТО" ООД официален вносител и сервиз на Opel 25 години близо до Вас хиляди доволни клиенти Оригинални брони: 1. Предна броня за Astra H (2004-2

ОНИКС АВТО ООД официален вносител и сервиз на Opel 25 години близо до Вас хиляди доволни клиенти Оригинални брони: 1. Предна броня за Astra H (2004-2 Оригинални брони: 1. Предна броня за Astra H (2004-2014) подготвена за боядисване с отвори за халогени. GM#: 13161055 Кат.#: 1400334 Цена по ценова листа: 655,84 лв. без ДДС. Крайна цена: 300 лв. без ДДС.

Подробно

Описание на системата 02/10 ICX-свързващия винт Ви гарантира голяма сигурност чрез самоприлягащия конус във вътрешността на ICX-абатмънта 116лв всеки

Описание на системата 02/10 ICX-свързващия винт Ви гарантира голяма сигурност чрез самоприлягащия конус във вътрешността на ICX-абатмънта 116лв всеки Описание на системата 02/10 ICX-свързващия винт Ви гарантира голяма сигурност чрез самоприлягащия конус във вътрешността на ICX-абатмънта 116лв всеки ICX имплант всички дължини, всички диаметри *цената

Подробно

EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни ове

EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни ове EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни оверлози Благодарим Ви, че закупихте шевна машина PEGASUS

Подробно

1 КАПКОВО НАПОЯВАНЕ Маркучи за капково напояване - едносезонни ТЪНКОСТЕННИ МАРКУЧИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ DUAL DRIP Код Размер (mm) Плътност (mil) Разст

1 КАПКОВО НАПОЯВАНЕ Маркучи за капково напояване - едносезонни ТЪНКОСТЕННИ МАРКУЧИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ DUAL DRIP Код Размер (mm) Плътност (mil) Разст КАПКОВО НАПОЯВАНЕ Маркучи за капково напояване - едносезонни ТЪНКОСТЕННИ МАРКУЧИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ DUAL DRIP Плътност (mil) Разстояние (cm) Дебит на капкообразувател Ролка (m) 2DD062020 6 6 20 0,8 2,2

Подробно

Гр

Гр НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Акад. Любомир Чакалов София, район Лозенец, ул. Бигла 52, тел. 02/862 29 66 e-mail: npmg@npmg.org; npmg_sofia@abv.bg http//www.npmg.org П Р О Т О К О Л 4 ОТНОСНО:

Подробно

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Директива 2014/24/ЕС Настоящото обявление е само за предварителна

Подробно

Номенкл атура Техническа спецификация Наименование на изделието и технически характеристики Обособена позиция 1 - Общи медицински изделия Стерилен едн

Номенкл атура Техническа спецификация Наименование на изделието и технически характеристики Обособена позиция 1 - Общи медицински изделия Стерилен едн Номенкл атура Техническа спецификация Наименование на изделието и технически характеристики Обособена позиция 1 - Общи медицински изделия Стерилен еднократен комплект от нетъкан текстил, двуслоен, непромокаем

Подробно

Microsoft Word - Решение.doc

Microsoft Word - Решение.doc ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН гр.белене 5930, ул. България 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62 e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://obshtina.belene.net РЕШЕНИЕ 396 /18.04.2013г. за класиране

Подробно

АНАЛИЗИ - ЧАСТ АВТОМАТИЗИРАНА ПОЛИВНА СИСТЕМА ном име мярка к-во цена коеф ст-ст. N.1 СЕК ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1'' бр. ТРУД : р.н. цена коеф ст-ст РА

АНАЛИЗИ - ЧАСТ АВТОМАТИЗИРАНА ПОЛИВНА СИСТЕМА ном име мярка к-во цена коеф ст-ст. N.1 СЕК ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1'' бр. ТРУД : р.н. цена коеф ст-ст РА АНАЛИЗИ - ЧАСТ АВТОМАТИЗИРАНА ПОЛИВНА СИСТЕМА ном име мярка к-во цена коеф ст-ст. N.1 СЕК22.543 ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1'' бр. ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА м 0,6 0,15 1 0,09 ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1'' бр. 1 56,61 1 56,61

Подробно

БГ Терм ООД ценова листа 12/2018 Арматура и фитинги Арматура и фитинги Арматура и фитинги Tiemme (Италия) Арматура и фитинги Арт. Описание Размер Кут.

БГ Терм ООД ценова листа 12/2018 Арматура и фитинги Арматура и фитинги Арматура и фитинги Tiemme (Италия) Арматура и фитинги Арт. Описание Размер Кут. Tiemme (Италия) 2360010 Кран сферичен с дръжка 1/2 25/100 5,90 7,08 A 2360007 Кран сферичен с дръжка 3/4 15/60 8,82 10,58 A 2360005 Кран сферичен с дръжка 1 12/48 13,92 16,70 A 2360008 Кран сферичен с

Подробно

bit_kerem_15_04_2014

bit_kerem_15_04_2014 ЦЕНОВА ЛИСТА - Битумни керемиди (в сила от 0.07.203 г.) с Продукт м² в пакет Тегло кг/м² Цена за м² Серия TOP SHINGLE (EN 544) Top Standart (правоъгълна форма) 3.50 9.5 3.0 лв -За цвят 2 tone Blue (два

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА КОНСУМАТИВИ И МАТЕРИАЛИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ПО ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: Закупуване на материали и консумативи за първи етап на

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА КОНСУМАТИВИ И МАТЕРИАЛИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ПО ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: Закупуване на материали и консумативи за първи етап на ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА КОНСУМАТИВИ И МАТЕРИАЛИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ПО ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: Закупуване на материали и консумативи за първи етап на проекта с 9 Обособени позиции: Обособена позиция -

Подробно

HID neu

HID neu Е-СЕРИЯ ОПЕРАЦИОННИ ЛАМПИ С HID-ТЕХНОЛОГИЯ ОПЕРАЦИОННИ ЛАМПИ Е- СЕРИЯ С HID- ТЕХНОЛОГИЯ CHROMOPHARE С операционните лампи HID (high-intensity discharge), базирани на газоразрядната технология BERCHTOLD

Подробно

nomenklatura 2010_korigirana_MTITS

nomenklatura 2010_korigirana_MTITS ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ 1 2 3 4 5 6 7 Белина - обикновена, за цялостна дезинфекция, съдържа до 20 гр. хлор/л., пластмасова бутилка, 1 л. Кислол обикновен, за дезинфекция и измиване на санитарни възли, мивки,

Подробно

EXT Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EXT32xx серия пет- и шест конечни оверлози с горен зъбен транспорт EXT52xx серия три- и четири конечни оверлози с

EXT Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EXT32xx серия пет- и шест конечни оверлози с горен зъбен транспорт EXT52xx серия три- и четири конечни оверлози с EXT Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EXT32xx серия пет- и шест конечни оверлози с горен зъбен транспорт EXT52xx серия три- и четири конечни оверлози с горен зъбен транспорт Благодарим Ви, че закупихте

Подробно

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк ПРОТОКОЛ 5/13.11.2017 год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на 13.11.2017 год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка

Подробно

РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ КОМПЛЕКТИ ЗА ИНСТРУМЕНТАЛНА КОЛИЧКА

РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ КОМПЛЕКТИ ЗА ИНСТРУМЕНТАЛНА КОЛИЧКА РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ КОМПЛЕКТИ ЗА ИНСТРУМЕНТАЛНА КОЛИЧКА К-кт ударни отвертки 8 броя Арт. 09690001 К-кт отвертки TX 7 броя Арт. 0969000 SL 0,6 x 3,; 0,8 x 4,; 1, x 7,0; 1,6 x 9,0; PH1; PH. Къси PH1; PH. Шестостенно

Подробно

Консумативи Регистрираща хартия Кат. Продукт Цена Хартия за ЕКГ Biocare ie300, 80 мм х 25 м 2, Хартия за ЕКГ Biocare ie6, 110 мм х 140

Консумативи Регистрираща хартия Кат. Продукт Цена Хартия за ЕКГ Biocare ie300, 80 мм х 25 м 2, Хартия за ЕКГ Biocare ie6, 110 мм х 140 Регистрираща хартия 101225 Хартия за ЕКГ Biocare ie300, 80 мм х 25 м 2,80 101226 Хартия за ЕКГ Biocare ie6, 110 мм х 140 мм х 142 л. 3,40 101227 Хартия за ЕКГ Biocare ie12-a, 210 мм х 150 мм х 200 л. 6,80

Подробно

София Ул. Крум Кюлявков 15А, ет.5 Т: , , ; М: ; Ф: E: Skype: jvibul Пловдив Ул. Железарск

София Ул. Крум Кюлявков 15А, ет.5 Т: , , ; М: ; Ф: E: Skype: jvibul Пловдив Ул. Железарск София Ул. Крум Кюлявков 15А, ет.5 Т: 02 9633394, 9630672, 9630272; М: 0888 625891; Ф: 02 9630251 E: uvi@uvibg.com; Skype: jvibul Пловдив Ул. Железарска 12, ет.1 Т: 032 265060, 265070; М: 0885 699663; E:

Подробно

Арматура и фитинги Арматура и фитинги БГ Терм ООД ценова листа 08/2019 Арматура и фитинги Tiemme (Италия) Арматура и фитинги Арт. Описание Размер Кут.

Арматура и фитинги Арматура и фитинги БГ Терм ООД ценова листа 08/2019 Арматура и фитинги Tiemme (Италия) Арматура и фитинги Арт. Описание Размер Кут. Tiemme (Италия) Арматура и фитинги 236000 2360007 2360005 2360008 2360009 2360004 2 2/48 8/32 6,0 9,2 4,40 22,2 33,44 49,85 7,32 0,94 7,28 26,66 40,3 59,82 298000 Кран сферичен с извод за сонда 22,92 27,50

Подробно

Dagro l 3/0 Оплетен полиестер нерезорбируем конец. 3/8 игла 19 мм с режещ връх и триъгълно сечение.дължина на конеца 45 см за брой за брой за брой Da

Dagro l 3/0 Оплетен полиестер нерезорбируем конец. 3/8 игла 19 мм с режещ връх и триъгълно сечение.дължина на конеца 45 см за брой за брой за брой Da Dagro l 3/0 Оплетен полиестер нерезорбируем конец. 3/8 игла 19 мм с режещ връх и триъгълно сечение.дължина на конеца 45 см за брой за брой за брой Da lon 3/0 Sa l 4/0 4 30 лв. 6 06 лв. 9 Монофиламен тен

Подробно

Хоризон RD-4055 Ротационна щанцоваща система

Хоризон RD-4055 Ротационна щанцоваща система Ротационна щанцоваща система Лесна за експлоатация, с високо качество, компактна ротационна щанцовà система. Подобрете процеса на щанцоване! Опростена пренастройка и лесна за експлоатация. Гъвкава при

Подробно

Календар-бележник 15 х 21 см Еко термо кожа (Италия), с дунапрен; подходяща за сито и топъл печат, контрастни шевове, шит и лепен 3 цвята (син, бордо

Календар-бележник 15 х 21 см Еко термо кожа (Италия), с дунапрен; подходяща за сито и топъл печат, контрастни шевове, шит и лепен 3 цвята (син, бордо Календар-бележник 15 х 21 см Еко термо кожа (Италия), с дунапрен; подходяща за сито и топъл печат, контрастни шевове, шит и лепен 3 цвята (син, бордо и черен) хартия (тяло) - 80 гр/кв.м; офсет лукс титулни

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ Заличено на основание 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД П

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ Заличено на основание 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД П УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД ПРОТОКОЛ л п - 1/0S3 Щ/

Подробно

Приложение Техническа спецификация за Обособена позиция 2 Обществена поръчка с предмет: Доставка на софтуер, периферна и компютърна техника за н

Приложение Техническа спецификация за Обособена позиция 2 Обществена поръчка с предмет: Доставка на софтуер, периферна и компютърна техника за н Приложение 1.2 - Техническа спецификация за Обособена позиция 2 Обществена поръчка с предмет: Доставка на софтуер, периферна и компютърна техника за нуждите на ОПОС 2014-2020 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за

Подробно