Slide 1

Размер: px
Започни от страница:

Download "Slide 1"

Препис

1 Представяне на данни от Европейския училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици (ESPAD `15) 21 септември 2016 г. (сряда) НАЦИОНАЛЕН ПРЕСКЛУБ БТА 11:00 часа

2 The 2015 ESPAD Report Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs Тенденции в употребата на наркотични вещества сред учениците в България (по данни от ESPAD ) Момчил Василев директор Национален фокусен център за наркотици и наркомании

3 ESPAD 2015 Резултати

4 Възприемане на достъпността

5 Възприемана достъпност на веществата Ученици, отговорили, че че е сравнително лесно или много лесно човек да се сдобие с вещества (%) 5

6 Възприемана достъпност на канабис Ученици, отговорили, че че е сравнително лесно или много лесно човек да си набави канабис, по пол (%) 6

7 Възприемана достъпност на употребата на канабис, по пол Ученици, отговорили, че че е сравнително лесно или много лесно човек да си набави канабис тенденция за 25 страни за периода (%) 7

8 Възприемана достъпност на канабис (България и Европа) Ученици, отговорили, че е сравнително лесно или много лесно човек да си набави канабис (тенденция за периода , %) EU BG 8

9 Ранно начало на употреба на определени вещества

10 Употреба на канабис на 13 години или по-рано, по пол Тенденция за 25 страни за периода (%) 10

11 Употреба на канабис на 13 години или по-рано (България и Европа) Тенденция за периода (%) EU BG 11

12 Незаконни наркотици

13 Момчил Василев / Тенденции в употребата на наркотици сред учениците в България (ESPAD 15) БТА, НЯКАКЪВ НЕЗАКОНЕН НАРКОТИК ПОНЕ ВЕДНЪЖ В ЖИВОТА

14 Разпространение на употребата на определени вещества поне веднъж в живота (%) 14

15 Употреба на незаконни наркотици поне веднъж в живота, по пол * Тенденция за 25 страни за периода (%) * Включва канабис, амфетамини, кокаин, крек, екстази, ЛСД или други халюциногени, хероин и (от 2007) GHB. Крекът не е включен през 2015 в Дания, Естония, Финландия и Швеция. 15

16 Употреба на някакъв незаконен наркотик поне веднъж в живота в България и средно за участващите страни Общо и по пол, (%) BG мъже BG жени BG общо ESPAD общо 16

17 ОБОБЩЕНИЕ През 2015 г. 30 % (около ) от годишните ученици в България са употребили поне веднъж в живота си някакъв незаконен наркотик (през 2011 г %, през 2007 г %, през 2003 г %, през 1999 г %); За 16 години между 1999 и 2015 г. делът на учениците с опит в употребата на незаконни наркотици се е увеличил с 16 процентни пункта или повече от двойно. За същия период въпреки различните моментни отклонения средната стойност за всички участващи държави се е върнала на нивото от 1999 г. 17

18 Момчил Василев / Тенденции в употребата на наркотици сред учениците в България (ESPAD 15) БТА, КАНАБИС ПОНЕ ВЕДНЪЖ В ЖИВОТА

19 Разппространение на употребата на канабис поне веднъж в живота, по пол (%) 19

20 Употреба на канабис поне веднъж в живота, по пол Тенденция за периода в 25 страни (проценти). 20

21 Употреба на канабис поне веднъж в живота в България и средно за участващите страни Общо и по пол, (%) BG мъже BG жени BG общо ESPAD общо 21

22 ОБОБЩЕНИЕ През 2015 г. 27 % (около ) от годишните ученици в България са употребили поне веднъж в живота си канабис (през 2011 г %, през 2007 г %, през 2003 г %, през 1999 г %); За 16 години между 1999 и 2015 г. делът на учениците с опит в употребата на канабис се е увеличил с 13 процентни пункта или приблизително двойно. За същия период въпреки различните моментни отклонения средната стойност за всички участващи държави се е смъкнала под нивото от 1999 г. 22

23 Момчил Василев / Тенденции в употребата на наркотици сред учениците в България (ESPAD 15) БТА, КАНАБИС ПОСЛЕДНИТЕ 30 ДНИ

24 Употреба на определени вещества през последните 30 дни (проценти). 24

25 Употреба на канабис през последните 30 дни, по пол Тенденция за 25 страни за периода (%) 25

26 Дял на употреба на канабис през последните 30 дни, по пол (проценти). 26

27 Употреба на канабис през последните 30 дни (%) 27

28 Употреба на канабис през последните 30 дни в България и средно за участващите страни Общо и по пол, (%) BG мъже BG жени BG общо ESPAD общо 28

29 ОБОБЩЕНИЕ През 2015 г. 12 % (около ) от годишните ученици в България са употребили канабис през последните 30 дни През 2015 г. делът на учениците с употреба на марихуана или хашиш през последните 30 дни в България отново е по-висок сред момчетата (15 % срещу 10 %), за разлика от 2011 г., когато той беше еднакъв сред момичетата и момчетата (по 10 %). 29

30 Момчил Василев / Тенденции в употребата на наркотици сред учениците в България (ESPAD 15) БТА, ДРУГИ НАРКОТИЦИ ИЗВЪН МАРИХУАНА ИЛИ ХАШИШ ПОНЕ ВЕДНЪЖ В ЖИВОТА

31 Употреба на незаконни наркотици (без канабис) поне веднъж в живота, по пол * Тенденция за 25 страни за периода (%) * Включва амфетамини, кокаин, крек, екстази, ЛСД или други халюциногени, хероин и (от 2007) GHB. Крекът не е включен през 2015 в Дания, Естония, Финландия и Швеция. 31

32 Употреба на други наркотици извън канабис поне веднъж в живота в България и средно за участващите страни Общо и по пол, (%) BG мъже BG жени BG общо ESPAD общо 32

33 Употреба на други наркотици извън канабис поне веднъж в живота в България и в участващите страни Употреба на други незаконни наркотици Освен канабис някои ученици са употребявали и други незаконни вещества. Сред най-често се опитваните незаконни наркотици са: екстази, амфетамин, кокаин и LSD или други халюциногени. Средно 1-2 % от учениците, участвали в ESPAD съобщават, че са употребявали най-малко веднъж в живота си някакъв незаконен наркотик, различен от канабис. Сред държавите-участнички по-високи нива (5% или повече) са открити в България (за екстази, амфетамин, метамфетамин, кокаин) и Полша (LSD или други халюциногени). 33

34 Употреба на други наркотици извън канабис поне веднъж в живота в България и в участващите страни Анаболни стероиди Немного ученици в страните-участнички в ESPAD са употребявали анаболни стероиди (средно за ESPAD: 1 %). Най-високи дялове са открити в България (4 %), Кипър, Чешката република и Полша (3 % всяка). По-значителни различия между половете се наблюдават в България (7 % при момчета и 2 % при момичета) и Кипър (5 % срещу 1 %). 34

35 Употреба на инхаланти поне веднъж в живота, по пол Тенденция за 25 страни за периода (%) 35

36 Употреба на инхаланти през последните 30 дни (%) 36

37 Употреба на транквиланти и седативи без лекарско предписание поне веднъж в живота, по пол Тенденция за 25 страни за периода (%) 37

38 Нови психоактивни вещества

39 Формулиране на въпроса за новите психоактивни вещества Вече се срещат нови вещества, които имитират ефектите на познати незаконни наркотици (като канабис или екстази). Понякога те биват наричани законни дроги, етнорастения, изследователски химикали, дизайнерски наркотици, легалки и може да се предлагат в различни форми, например билкови смеси, прахчета, кристали или таблетки. 39

40 Разппространение на употребата на нови психоактивни вещества през последните 12 месеца, по пол (%) 40

41 Употреба на нови психоактивни вещества през последните 12 месеца (%) 41

42 В заключение - Европа - След растежа в периода употребата на незаконни наркотици се стабилизира, но на високи нива (18%). - Канабисът се счита за най-употребявания незаконен наркотик. - Около 30 % от учениците намират канабиса за лесно достъпен. - Употребата на други незаконни наркотици е доста по-ниска от тази на канабиса. - Около 4 % от учениците са употребявали нови психоактивни вещества поне веднъж в живота (по-висок дял от повечето незаконни наркотици, различни от канабис). 42

43 В заключение - у нас - Употребата на незаконни наркотици сред учениците в България постепенно се увеличава, като за 16 години между 1999 и 2015 г. делът на учениците с опит в употребата на незаконни наркотици се е увеличил с 16 процентни пункта или повече от двойно (от 14 % до 30 %). - Канабисът е най-употребявания незаконен наркотик. - Близо 45 % от учениците намират канабиса за лесно достъпен. - Употребата на други незаконни наркотици е значително пониска от тази на канабиса. - Около 6 % от учениците са употребявали нови психоактивни вещества поне веднъж в живота (по-висок дял от повечето незаконни наркотици, различни от канабис). 43

44 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! контакт -

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на здравеопазването Изх... ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД ОТ КИРИЛ АНАНИЕВ - МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАН

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на здравеопазването Изх... ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД ОТ КИРИЛ АНАНИЕВ - МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАН РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на здравеопазването Изх... ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД ОТ КИРИЛ АНАНИЕВ - МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Относно: Проект на Решение на Министерския съвет

Подробно

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА /ОбщСНВ/ И ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР /ПИЦ/ 2018 ГОД., ГР. ТЪРГОВИЩ

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА /ОбщСНВ/ И ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР /ПИЦ/ 2018 ГОД., ГР. ТЪРГОВИЩ ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА /ОбщСНВ/ И ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР /ПИЦ/ 2018 ГОД., ГР. ТЪРГОВИЩЕ I. Анализ на ситуацията А. В областта на употребата

Подробно

Microsoft Word - HighlightsEDR2019_BG_Final_web

Microsoft Word - HighlightsEDR2019_BG_Final_web ЕВРОПЕЙСКИ ДОКЛАД ЗА НАРКОТИЦИТЕ 2019 Г.: АКЦЕНТИ Рекордни нива на конфискации на кокаин в конкурентен пазар на наркотиции (06.06.2019 г., ЛИСАБОН ВЪЗБРАНА: 11,30 ч. ЦЕВ/ /10,30 ч. местно времее в Лисабон)

Подробно

България и ЕС: Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” през 2017 година (предварителни данни)

България и ЕС: Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” през 2017 година (предварителни данни) БЪЛГАРИЯ И ЕС: ДЕФИЦИТ И ДЪЛГ НА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН СЕКТОР ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА По предварителни данни на Евростат през 2017 г. дефицитът на институционален сектор Държавно управление на ЕС-28

Подробно

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2018 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИ СРОК ИНСТИТУЦИИ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2018 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИ СРОК ИНСТИТУЦИИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2018 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИ СРОК ИНСТИТУЦИИ 1 2 3 4 І. ИНФОРМАЦИОННО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И МОНИТОРИНГ 1. Разширяване

Подробно

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2019 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИ СРОК ИНСТИТУЦИИ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2019 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИ СРОК ИНСТИТУЦИИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2019 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИ СРОК ИНСТИТУЦИИ 1 2 3 4 І. ИНФОРМАЦИОННО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И МОНИТОРИНГ 1. Разширяване

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2016) 85 final ANNEX 4 ПРИЛОЖЕНИЕ към Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно ак

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2016) 85 final ANNEX 4 ПРИЛОЖЕНИЕ към Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно ак ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 10.2.2016 г. COM(2016) 85 final ANNEX 4 ПРИЛОЖЕНИЕ към Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно актуалното състояние във връзка с изпълнението на приоритетните

Подробно

Microsoft Word - Executive summary_BG.DOC

Microsoft Word - Executive summary_BG.DOC Резюме През последните десетилетия европейските държави постигнаха значителен напредък по отношение на здравето на населението. Очакваната средна продължителност на живота при раждане в Европейския съюз

Подробно

Национална стратегия за борба с наркотиците ( г.) 1

Национална стратегия за борба с наркотиците ( г.) 1 Национална стратегия за борба с наркотиците (2019-2023 г.) 1 СЪДЪРЖАНИЕ I. ВЪВЕДЕНИЕ... 3 II. СИТУАЦИОНЕН АЛАНИЗ... 7 1. Състояние и тенденции... 7 1.1. В областта на употребата на наркотици... 7 1.2.

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В демографското развитие на област Кърджали се наблюдават идентични с тези за страната, тенденции: продължаващо намаление и застаряване

Подробно

Европейски индекс на настигането

Европейски индекс на настигането Индекс на настигането: пето издание TheCatchUpIndex.eu Догонват ли успешно страните от Централна и Източна Европа останалите държави от ЕС? София, 27 април 2016 г. 12 години от началото на петото разширяване

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през февруари 2017 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през февруари 2017 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2017 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2017 г. са 366.8 хил. (табл. 1 от приложението), или

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през януари 2017 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през януари 2017 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЯНУАРИ 2017 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2017 г. са 369.5 хил. (табл. 1 от приложението), или с

Подробно

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2015 г. са 450.9 хил. (табл. 1 от приложението),

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през септември 2018 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през септември 2018 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2018 г. са 633.4 хил. (табл. 1 от приложението),

Подробно

Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите

Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите за Европейски парламент преобладава положителната представа

Подробно

Marriages and births in Bulgaria/bg Statistics Explained Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век Автор: Национален статистиче

Marriages and births in Bulgaria/bg Statistics Explained Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век Автор: Национален статистиче Marriages and births in Bulgaria/bg Statistics Explained Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век Автор: Национален статистически институт на България Данни от ноември 2015 г. Настоящата

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ СОФИЯ (СТОЛИЦА) Към 31 декември 2018 г. населението на област София (столица) е 1 328 120 души, което представлява 19.0% от населението на България.

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2017 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2017 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2017 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2017 г. са 665.7 хил. (табл. 1 от приложението), или с 15.3%

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2016 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2016 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2016 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2016 г. са 577.2 хил. (табл. 1 от приложението), или с 9.2% над

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през октомври 2016 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през октомври 2016 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2016 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2016 г. са 404.0 хил. (табл. 1 от приложението), или

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2016 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2016 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АПРИЛ 2016 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2016 г. са 466.3 хил. (табл. 1 от приложението), или с 26.2%

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ ЮНИ-СЕПТЕМВРИ 2015 г. -7.5% спад в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода юни-септември 2015 г. спрямо 2014 г. Спад от -7.3% при посещенията с цел

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Текуща демографска ситуация в областта през 2018 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява. Увеличава се абсолютният

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ПЕРНИК Текуща демографска ситуация в областта през 2015 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява. Намалява абсолютният брой на живородените

Подробно

Microsoft PowerPoint - CSD Isledwane na Zertwite pptx

Microsoft PowerPoint - CSD Isledwane na Zertwite pptx Национално изследване на престъпността (НИП) в България 2012 Тихомир Безлов, София, септември 2013 г. Националното изследване на престъпността (НИП) National Crime Survey (NCS) Националното изследване

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - септември 2015 г. износът на България за ЕС се увеличава с 9.2% 2014 г. и е в размер на

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2019 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2019 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2019 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2019 г. са 779.5 хил. (табл. 1 от приложението), или със 7.2%

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през март 2019 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през март 2019 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ МАРТ 2019 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2019 г. са 478.3 хил. (табл. 1 от приложението), или с 3.5%

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2019 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2019 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АПРИЛ 2019 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2019 г. са 620.8 хил. (табл. 1 от приложението), или с 2.4%

Подробно

Marijuana_teen.indd

Marijuana_teen.indd Марихуана: факти за тийнейджъри Съдържание: Какво представлява марихуаната? 2 Как се употребява марихуаната? 4 Колко дълго остава марихуаната в организма на употребилия? 5 Колко тийнейджъри пушат марихуана?

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юни 2019 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юни 2019 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮНИ 2019 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2019 г. са 717.1 хил. (табл. 1 от приложението), или с 5.9% над

Подробно

<4D F736F F D20C8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20C4CECEC820EC2EECE0F0F2205F E32E2E646F63>

<4D F736F F D20C8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20C4CECEC820EC2EECE0F0F2205F E32E2E646F63> ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА Отдел Информация, анализ и методическо ръководство София, бул. Витоша, / 1, / 1, vkp@prb.bg ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА, ОБРАЗУВАНИ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ОСОБЕН

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през ноември 2018 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през ноември 2018 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през ноември 2018 г. са 426.3 хил. (табл. 1 от приложението), или

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през декември 2018 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през декември 2018 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2018 г. са 478.4 хил. (табл. 1 от приложението), или

Подробно

Cooruption measurement in Bulgaria and SEEurope

Cooruption measurement in Bulgaria and SEEurope ФОНД ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ Оценка на заплахите от организираната престъпност 2018 Проектът Оценка на заплахите от Център за изследване демокрацията организирана престъпност в България се финансира от Фонд

Подробно

Microsoft Word - EB flash 341 analytical synthesis BG

Microsoft Word - EB flash 341 analytical synthesis BG Генерална дирекция за информация Дирекция за връзка с гражданите Отдел за наблюдение на общественото мнение Брюксел, 7 март 2012 г 8 март 2012 г: Международен ден на жената Неравенство между половете в

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ 2010 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ 2010 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ 2010 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През 2010 г. износът на България за ЕС се е увеличил с 25% спрямо година и възлиза на 18.6 млрд. лева (табл. 1.1 и 1.2). Основните търговски

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ" НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА (

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА ( НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2017 г. населението на област Добрич е 176 145 души, което представлява

Подробно

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2010 ГОДИНА

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2010 ГОДИНА ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2010 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2010 г. са 354.8 хил., или с 21.4% по-малко в сравнение

Подробно

ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА

ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА Общият доход средно на лице от домакинство през ноември 2009 г. е 307.07 лв. и спрямо същия месец на 2008 г. намалява с 4.1%. Основната

Подробно

201209_NC_IAR-bg_1

201209_NC_IAR-bg_1 БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 2012 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

201409_NC_IAR-bg

201409_NC_IAR-bg БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 214 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

Доклад 07 юни 2018 Обществени нагласи към НПО през 2018 г. Резултати от национално представително изследване на общественото мнение Драгомира Белчева

Доклад 07 юни 2018 Обществени нагласи към НПО през 2018 г. Резултати от национално представително изследване на общественото мнение Драгомира Белчева Доклад 07 юни 2018 Обществени нагласи към НПО през 2018 г. Резултати от национално представително изследване на общественото мнение Драгомира Белчева - Петрова Петя Брайнова Ралица Димитрова Институт Отворено

Подробно

Търговия на България с ЕС през периода януари - април 2017 година (предварителни данни)

Търговия на България с ЕС през периода януари - април 2017 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - АПРИЛ 2017 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - април 2017 г. износът на България за ЕС се увеличава с 8.6% 2016 г. и е в размер на 10 418.6

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - февруари 2012 г. износът на България за ЕС е намалял с 8.1% спрямо същия период на година

Подробно

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - ноември 2018 година (предварителни данни)

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - ноември 2018 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - ноември 2018 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 9.5% 2017 г.

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2014 г.) 5,6 % ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България за периода януари септември 2014 г. спрямо същия период на 2013 г. Приходите от

Подробно

BG Tourism January - September s pl. balance August 2012

BG Tourism January - September s pl. balance August 2012 МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ СЕПТЕМВРИ 2012 г.) 2.7% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода януари септември 2012 г. спрямо същия период на 2011 г. Увеличение от

Подробно