Приложение 1 към Решение 180 от г. Окончателна обобщена таблица І.1. Лекарствени продукти - от приложение 2 на ПЛС ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА

Размер: px
Започни от страница:

Download "Приложение 1 към Решение 180 от г. Окончателна обобщена таблица І.1. Лекарствени продукти - от приложение 2 на ПЛС ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА"

Препис

1 Приложение 1 към Решение 180 от г. Окончателна обобщена таблица І.1. Лекарствени продукти - от приложение 2 на ПЛС ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА по ред обособе на позиция Анатомотерапевтичен код / АТС-код / Международно непатентно наименование/inn/ Кол. активно вещество Лекарствена форма Количества за една година до прогнозна сума без ДДС 1 % гаранция за участие без ДДС " ТЪРГОВСКА ЛИГА НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР" АД - гр. София "СОФАРМА "ФАРКОЛ" АД - ТРЕЙДИНГ" АД гр.бургас - гр.софия "ДИАГНОСТИК ИМИДЖИНГ" ООД - гр.софия "МЕДЕКС" ООД - гр.софия "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООДгр.София " ХИМИМПОРТ ФАРМА" АД - гр. София "АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ" ООД - гр. София "НОВИМЕД" ООД - гр.софия "ЕКОФАРМ" ЕООД - гр.софия "Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД - гр. София "БУЛМАР МЛ" ООД - гр. София Предложена цена Предложена цена Предложена цена Предложена цена Предложена цена Предложена цена Предложена цена Предложена цена Предложена цена Предложена цена Предложена цена за Предложена цена за ед. мярка с ДДС за ед. мярка с ДДС за ед. мярка с ДДС за ед. мярка с ДДС за ед. мярка с ДДС за ед. мярка с ДДС за ед. мярка с ДДС за ед. мярка с ДДС за ед. мярка с ДДС за ед. мярка с ДДС ед. мярка с ДДС до за ед. мярка с ДДС до пети знак след до пети знак след до пети знак след до пети знак след до пети знак след до пети знак след до пети знак след до пети знак след до пети знак след до пети знак след пети знак след до пети знак след десетичната десетичната десетичната десетичната десетичната десетичната десетичната десетичната десетичната десетичната десетичната десетичната запетая запетая запетая запетая запетая запетая запетая запетая запетая запетая запетая запетая A02BA02 RANITIDINE 300 mg оп. X 30 тб A02BA02 RANITIDINE 150 mg оп. X 20 тб A02BA02 RANITIDINE 100 mg амп.2 мл A02BA03 FAMOTIDINE 20mg оп. X 20 тб A02BA03 FAMOTIDINE 20mg фл.5 мл A02BC01 OMEPRAZOLE 40 mg фл A02BC05 ESOMEPRAZOLE 40mg фл A02BC05 PANTOPRAZOLE 40mg фл A03AD02 DROTAVERIN 40mg амп. 2 мл A03AD01 PAPAVERINE 20mg амп.1 мл A03BB01 BUTYLSCOPOLAMINE 20mg амп.1 мл A03BA01 ATROPIN SULPHATE 1mg амп. 1 мл A03FA01 METOCLOPRAMIDE 10mg оп.x 50 тб A03FA01 METOCLOPRAMIDE 10mg амп.2 мл

2 15 15 A10AB01 INSULIN HUMAN HM 40iu фл. 10 мл A11GA01 ASCORBINIC ACID 500mg амп.5 мл A12AA03 CALCIUM GLUCONATE 0.10 амп. 10 мл A12CC02 MAGNESIUM SULPHATE 400 mg амп A12BA30 MG POTASSIUM 175mg/16 6mg оп. X 50 тб во място B05XA01 POTASIUM CHLORIDUM 0.15 амп. 10 мл B01AB01 HEPARIN 25000iu амп. 5 мл A16AA02 ADEMETIONINE 500 mg фл. 5 мл A16AA02 ADEMETIONINE 500 mg оп. X 10 тб A05BA03 SILYMARIN 90 mg оп. X 30 tabl B01AB05 ENOXAPARIN 40mg фл. 0.4 мл B01AB05 ENOXAPARIN 60 mg фл. 0.6 мл B01AB06 NADROPARIN 0.4ml фл B01AB06 NADROPARIN 0,6 ml фл B01AB12 BEMIPARIN SODIUM 2500 IU фл B05AA01 HUMAN ALBUMIN 0.20 фл. 50 мл B05AA01 HUMAN ALBUMIN 0.20 фл.100 мл B02AA03 Aminomethylbenzoic acid 50 mg амп. 5 мл B02BA01 PHYTOMENADIONE 10 mg амп. 1 мл H01BA04 TERLIPRESSIN 0,1 mg/ml амп. 2 мл B05AA07 HETASTARCH 0.10 фл. 500 мл B05AA06 Succinylated gelatine;sodium chloride 0.04 фл. 500 мл B05BA01 AMINOACIDS 0.10 фл. 500 мл

3 38 38 B05BA10 Glucose, L-alanine; L- arginine; L-aspartic acid; L- glutamic acid; Glycine; L- histidine; L-isoleucine; L- lysine; L-methionine; L ml phenylalanine; L-proline; L- serine; L-threotine; L- tryptophan; L-tyrosine; L- valine; Calcium chloride; sodium glycerophosphate; трикомпонен тен сак B05BА10 Glucose, L-alanine, L- arginine, L-aspartic acid, L- glutamic acid, Glycine, L- histidine, L-isoleucine, L- leucine, L-lysine, L- methionone, L- phenylalanine, L-proline, L- serine, L-threonine, L- tryptophan, L-tyrosine, L- valine, Calcium Chloride, Sodium glycer 1440 ml трикомпонен тен сак B05BA10 Combinacions 1250ml трикомпонен тен сак B05BA10 Combinations 1875 ml 42 B05BA10 Aminoacid +42% Glucosae +Soybean oil refined+medium-chain triglicerides+olive oil refined+fish oil,rich in omega 3 acids,electrolyte free 1970 ml трикомпонен тен сак трикомпонен тен сак B05BA10 Aminoacid +13% Glucosae +Soybean oil refined+medium-chain triglicerides+olive oil refined+fish oil,rich in omega 3 acids, 1904 ml трикомпонен тен сак V06DC01; C05BB56 GLUCOSE5%+NA CHLORIDUM мл 500 мл,двупортни V06DC01; C05BB56 B05CX01; V06DC01; V07AB00 B05CX01; V06DC01; V07AB00 B05BA03; B05CX01; V06DC01 GLUCOSE5%+NA CHLORIDUM мл фл. 500 мл GLUCOSE 0.05 фл. 500 мл GLUCOSE мл,двупортни GLUCOSE 0.10 фл. 500 мл то място

4 49 49 B05BC01 MANNITOLUM 0.10 фл. 500 мл B05BB01 ELECTROLYTES/RINGER/ 500ml фл. 500 мл то място B05BB01 ELECTROLYTES/RINGER/ 500ml 500 мл,двупортни B05XA02 SODIUM BICARBONATE 0.08 амп. 20 мл B05XA03 SODIUM CHLORIDE 0.9% фл. 500 мл то място B05XA03 SODIUM CHLORIDE 0.9% 500 мл стъкло B05XA03 SODIUM CHLORIDE 0.9% 500 мл,двупортни B05BB01 SODIUM CHLORIDE 0.9% фл мл B05BB01 SODIUM CHLORIDE 0.9% фл. 100 мл B05BB01 SODIUM CHLORIDE 0.9% фл. 100 мл,двупортн и B05XA03 SODIUM CHLORIDE 0.9% амп. 10 мл B05BB01 SODIUM CHLORIDE 0.9%. 250мл B05BB01 Alanine,Arginine, Aspartic acid,glutamic acid, Glycine,Histidine, Isoleucine, Leucine, Lysine acetate, Methionine, Phenylalanine, Proline, Serine, Threonine, Tryptophane, Tyrosine, Valine, Sodium acetat, Sodium glycerophosphate, cacium chloride,dihydrate, 148 /ph 7.4 фл 500 мл то място B05XB02 DIPEPTIVEN 100 ml фл. 100 мл C01AA05 DIGOXIN 0,5 mg амп.2 мл C01BB01/ N01BB02 LIDOCAINE 0.01 амп. 10 мл C01BB01/ N01BB02 LIDOCAINE 0.02 амп. 10 мл

5 66 66 C01BB01/ N01BB02 LIDOCAINE 0.01 амп. 10 мл C01BD01 AMIODARONE 150mg амп. 3 мл C01CA24 EPINEPHRINE 1mg амп. 1 мл C02AC01 CLONIDINE 0.15mg 1ml амп. 1 мл C02AC01 CLONIDINE 0,15 mg tabl. оп. х 50 табл C01CA04 DOPAMIN 5 ml / 4 mg амп.5 мл C03CA04 TORASEMIDE 10 mg/ 2 ml амп.2 мл C03CA04 TORASEMIDE 10mg оп.x 30 тб C03CA01 FUROSEMIDE 20mg aмп. 2 мл C03DA01 SPIRONOLACTONE 25mg оп. X 30 тб H02AB02 DEXAMETHASONE 4mg амп. 1 мл H02AB02 DEXAMETHASONE 0.5mg оп. X 30 тб H02AB04 METHYLPREDNISOLONE 15.78mg амп. 1 мл H02AB04 METHYLPREDNISOLONE 40mg амп. 1 мл H02AB06 PREDNISOLONE 5mg оп. X 20 тб J01CR04 AMPICILLIN SULBACTAM 1.5g фл J01CR02 AMOXICILLINE CLAVULANIC ACID 625 mg оп. X16 тб J01CR05 PIPERACILLIN TAZOBACTAM 4g/ 500mg фл J01DA00 SULBACTAM CEFOPERASONE 2g фл J01DD04 CEFTRIAXONE 1g фл J01DB04 CEFASOLIN 2 g фл J01DC02 CEFUROXIM 1.5 g фл J01DD02 CEFTAZIDIM 1 g фл

6 89 89 J01DD12 CEFOPERAZONE 1 g фл J01DE01 CEFEPIME 1 g фл J01DH02 MEROPENEM 1 g фл то място J01DH51 Imipenem / Cilastatin 500 mg/ 500 mg фл J01XA01 VANCOMYCIN 500mg фл J01FA09 CLARITHROMYCIN 250 mg оп. X 14 тб J01FA09 CLARITHROMYCIN 500mg оп. X 14 тб J01FA10 AZITHROMYCIN 500mg оп. х 3 тб J01FA10 AZITHROMYCIN 500mg оп. х 5 тб J01FA10 AZITHROMYCIN 500mg фл J01FA10 CLINDAMYCINE 300mg оп.x 16 тб J01FF02 LINCOMYCIN 600mg фл J01GB03 GENTAMYCIN 80 mg фл. 2 мл J01GB06 AMIKACIN 5 mg /ml фл. 100 мл J01GB06 AMIKACIN 500mg фл. 2 мл J01MA02 CIPROFLOXACIN 500mg оп.x J01MA02 CIPROFLOXACIN 100mg фл. 10 мл J01MA12 LEVOFLOXACIN 5mg/ml фл. 100 мл J01MA12 LEVOFLOXACIN 500mg оп x 7 тб J01XB01 Colistimethate sodium 1 MIU фл J01XB01 Colistimethate sodium 2 MIU фл J01XD01 METRONIDASOLE 500mg фл. 100 мл M01AE17 DEXKETOPROFEN 50 mg/ 2 ml амп.2 мл

7 M01AB55 Diclofenac sodium,orphenadrine citrate 250 ml фл M03AB01 SUXAMETHONIUM 1%50mg амп. 5 мл M03AB01 SUXAMETHONIUM 2% 100mg амп. 5 мл M03AC04 ATRACURIUM 50mg амп. 5 мл M03AC04 ATRACURIUM 25mg амп. 5 мл M03AC06 PIPECURONIUM BROMIDE 4mg+solv фл. 2 мл M03AC09 ROCURONIUM BROMIDE 5 ml амп N01AH01 FENTANYL 0.05mg /ml амп. 5 мл N01AH01 FENTANYL 0.05mg /ml амп. 2 мл N01AX10 PROPOFOL 1 % 20ml амп. 20 мл то място то място N01AX10 PROPOFOL 1 % 50ml фл. 50 мл N01BB01 BUPIVACAINE HCL SP. HEAVY 5mg/ml амп. 4 мл N01BB10 Levobupicaine 7,5 mg/ml амп.10 мл N01BB09 Ropivacaine hydrochloride 7,5mg/ml 10 мл N01BB52 LIDOCAINE +CHORHEXIDIN 12, 5 г гел N01AB08 SEVOFLURANE 250 ml фл. 250 мл N02AX02 TRAMADOL 100mg амп.2 мл N02BB02 METAMISOLE SODIUM 500mg/ml амп.2 мл N02BE01 PARACETAMOLUM i.v. 10 mg/ml фл. 100 мл i.v N05BA01 DIAZEPAM 10mg 2ml амп. 2 мл N05BA09 BROMAZEPAM 3mg оп.x 30 тб N05BA12 ALPROZOLAM 0,25 mg оп. x 100 тб N05BA12 ALPROZOLAM 0.5mg оп. x 30 тб

8 N05CD08 MIDAZOLAM 5mg амп. 5 мл N05CD08 MIDAZOLAM 150 mg амп. 3 мл N06BX03 PIRACETAM 1g 5ml амп.5 мл N06DA04 GALANTAMINE 10mg амп. 1 мл N05AA01 CHLORPOMAZINE 50 mg 2 ml амп. 2 мл R03DA05 AMINOPHYLLINE 24mg/ml амп. 10 мл R06AC03 CHLOROPYRAMINE 20mg амп. 2 мл S01CA01 TOBRAMYCIN,DEXAMETA SONE 3.5 g унгв. 3.5 г S01CA01 TOBRAMYCIN,DEXAMETA SONE 3 mg/1 mg/ml фл. 5 мл S01AA12 TOBRAMYCIN 5ml фл. 5 мл R05CB02 BROMHEXIN 2 ml 4 mg амп 2 мл R03CB02 BROMHEXIN 125ml фл V08AB10 IOMEPROL 400 mg 100 ml фл 100 мл V08AB10 IOMEPROL 350 mg/ 100 ml фл.100 мл D08AG02 POVIDONE-IODIDE 1000 ml фл D08AG02 POVIDONE-IODIDE 250 g оп J07BC01 Hepatitis B /rdna/ vaccine /absorbed/ fl. 20 mcg/ 1.0 ml фл. 1 мл V07AB00 Water for injection amp.10 ml амп H01CB02 OCTREOTIDE 01,mg/ ml amp. 1 ml

9 Приложение 1 към Решение 180 от г. І.2. Лекарствени продукти - извън ПЛС ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА по ред обособена позиция АТС-код Международно непатентно наименование/inn/ Кол. активно вещество Лекарствена форма Количества за една година до прогнозна сума без ДДС 1 % гаранция за участие без ДДС " ТЪРГОВСКА ЛИГА НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР" АД - гр. София "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД - гр.софия "ФАРКОЛ" АД - гр.бургас "МЕДЕКС" ООД - гр.софия "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООДгр.София "БУЛМАР МЛ" ООД - гр. София Предложена цена за ед. мярка с ДДС до пети знак след десетичната запетая Предложена цена за ед. мярка с ДДС до пети знак след десетичната запетая Предложена цена за ед. мярка с ДДС до пети знак след десетичната запетая Предложена цена за ед. мярка с ДДС до пети знак след десетичната запетая Предложена цена за ед. мярка с ДДС до пети знак след десетичната запетая Предложена цена за ед. мярка с ДДС до пети знак след десетичната запетая A03AX13 SIMETICON 40 mg оп. X 25тб A03DA2 METAMISOL,FENPIVERINI BR.PITOFENONI HYDR. 20mg амп 2 мл A03DA2 METAMISOL,FENPIVERINI BR.PITOFENONI HYDR. tabl. оп.x 20 тб A090AA2 PANCREATIN E оп. X 10тб A07DA LOPERAMIDE 2 mg оп.x 10тб A07FA2 LYOPHILIZED SACCH.BOULARD 250mg оп x 10 тб C05CA3 DIOSMINUM 500mg оп. X 60 тб N05BA01 DIAZEPAM 10mg оп. X 20 тб N02BB52 BENALGIN 500mg оп. X 20 тб N02BB2 METAMISOL 500 mg оп. X 20 тб D04A B1 LIDOCAINE 38 g фл

10 D04A B1 LIDOCAINE UNGV. 50 mg/g оп. х 40 г R06AX13 LORATADINE 10mg оп. X 30 тб S01AX0 OPHTHALMO-SEPTONEX 10 ml фл. 10 мл R01AA 7 XYLOMETASOLINE 0.1% 10ml фл. 10 мл R01AX 30 PINOSOL 10 ml фл. 10 мл R05CB 6 AMBROXOL 3 mg/ml фл A06AG04 GLYCERINUM 1200ml оп D08AA 1 SOL. RIVANOLI оп мл A06AB 5 OL. RICINI 40 g оп D02AB UNG. ZINCI 0.1 унгв. 18 г D07AC14 METHYLPREDNISOLONI ACEPONAS 15 g крем G01AX3 POLYKRESOLSULFUNATUM 0,036g фл D06AX4 NEOMYCINE 32 g фл D06AX 7 GENTAMICIN 15 g унгв D06AX 7 GENTAMICIN 15 g крем D03AA DEFLAMOL 18 g унгв. 18 г D06BA 2 SUPLPHATIAZOLE 5 g Pulv B02BX1 ETAMSYLATE 250 mg амп B02BX1 ETAMSYLATE 500 mg оп. х 20 тб

11 D07CA1 OXYCORT 30 ml фл N02BE 1 PARACETAMOL 500 mg оп. X 20 тб A06AD11 LACTULOSAE 500 ml фл A11EAO COMBINATION /Vit B comp./ 2ml амп. 2 мл V08AAO AMIDOTRIZOATE 0,76mg амп. 20 мл J01DB01 CEFALEXIN 1000mg оп. X 12тб J01CA04 AMOXICILLINE 1000 mg оп. X 12 тб J01FF02 LINCOMYCIN 500mg оп.x 20 тб во място M01AE17 DEXKETOPROFEN 25 mg оп. X 10 тб R05DA09 Dextomethorphan hydrobromide 100 ml фл N05CM11 NATRIUN BROMATUM 100 mg /5 ml амп. 5 мл D08AX VITA MERFEN 20 g crem оп A11GA01 ASCORBINIC ACID tabl. 100мг. табл. x A01AD02 Benzydamine Hydrochloride 3 мг. Tabl. оп. X 20 тб A01AD02 Benzydamine Hydrochloride sol l 0,15 % фл. 240 мл R02AA92 ASCORBINIC ACID+Dequalinium tabl. оп. X 20 тб M01AX17 NIMESULIDE 100 mg оп. X 15 pulv A11AA03 MULTIVITAMINA tabl. оп. х 100 табл J02AC01 FLUCONAZOLE 50mg оп. X 8 тб

12 C05BA01 HEPAROID 60 mg унгв. 30 g M02AA15 DICLOFENAC 1% gel 50 g C05AD01 PROCTO-GLYVENOL 400 mg supp. X A06AB02 BISACODYL 5 mg tabl. оп. х 30 тб S02DA30 FUROTALGINI SOL. 5 ml фл. 5 мл S01GA Phenylephrine Hydrochloride coll. 2,5% фл. 5 мл S02DA30 Phenazone /Lidocaine sol./4g.+1g./ фл. 15 мл D03AX03 DEXPANTHENOL spree 4,63% 130 г R01AX NEORENAL tabl. 10 mg оп. х 30 табл SOLUCIO PIOCTANINI 2% фл. 50 мл TALCUM PULV 50g оп JOD BENZIN 0.10% фл. х 1 л TINCTURA JODI spirituosa 5% фл. х 1 л СПИРТ ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ 95 % 95% оп. х 1 л СПИРТ ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ 70 % 70% оп. х 1 л ПЕРХИДРОЛ 36% оп. х 1 л

13 І.3. Лекарствени продукти - радиофармацевтици по ред Обособе на позиция Наименование на продукта/изделието Допълнителни изисквания Количества за 1 година до Мерна единица ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА ФАРКОЛ АД Единична цена в лева с ДДС за мерна единица от колона Диагностика Mo sodium molybdate Tc Technecium pertechnetate 12,5 GBq (бр.) 24 бр. брой Sodium jodide Theracap hard capsules 74 MBg (2mCi) (бр.) 100 бр. брой Лечение Sodium jodide Theracap hard capsules 3,7 GBg (100mCi) (бр.) 30 бр. брой Китове за маркиране с 99mTc m Tc - DTPA x 5 фл.(опак.) Приложение 1 към Решение 180 от г. количество на DTPA във флакон - не по-малко от 35mg. 7 опаковки опаковка / m Tc - MDP x 5 фл.(опак.) mTc- Macrosalb x 5 фл.(опак.) mTc MIBI x 5 фл.(опак.) количество на MDP във флакон - не помалко от 10mg. 60 опаковки опаковка / флакона в опаковка 7 опаковки опаковка 5 флакона в опаковка 7 опаковки опаковка /

14 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към Решение 180 от год. " ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦ" АД ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 НА ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК по ред Обособена позиция ATC КОД Международно непатентно наименование /INN/ колечество активно в-во лекарствена форма количеств о за една година до единична цена в лева с ДДС обща стойност \лв. Търговско наименование Притежател на разрешителното за употреба B05XA03 SODIUM CHLORIDE 0.9% амп. 10 мл Sodium chloride- Tchaikapharma sol. for injec. 0.9% - 10ml x 1 " Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД 2 66 C01BB01/ N01BB02 LIDOCAINE 0.05 амп. 10 мл Lidocaine Tchaikapharma 5mg/ml sol.for injec. 10ml x 10 " Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД 3 94 J01FA09 CLARITHROMYCIN 250 mg оп. X 14 тб Klacar film-coated tablet 250mg x 14 " Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД 4 95 J01FA09 CLARITHROMYCIN 500mg оп. X 14 тб Klacar film-coated tablet 500mg x 14 " Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД Обща стойност: 6484,00 лв.

15 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 към Решение 180 от год. " Софарма Трейдинг" АД ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 НА ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК по ред Обособена позиция ATC КОД Международно непатентно наименование /INN/ колечество активно в-во лекарствена форма количество за една година до единична цена в лева с ДДС обща стойност \лв. Търговско наименование Притежател на разрешителното за употреба A02BA02 RANITIDINE 300 mg оп. х 30 тб A02BA02 RANITIDINE 100 mg амп.2 мл A03AD01 PAPAVERINE 20mg амп.1 мл A03BB01 BUTYLSCOPOLAMINE 20mg амп.1 мл A03BA01 ATROPIN SULPHATE 1mg амп. 1 мл A12AA03 CALCIUM GLUCONATE 0.10 амп. 10 мл B01AB01 HEPARIN 25000iu амп. 5 мл A05BA03 SILYMARIN 90 mg оп. X 30 tabl C01AA05 DIGOXIN 0,5 mg амп.2 мл Ранитидин тб. 300мг х 30 - Унифарм Ранитидин амп. 25мг/мл 2мл х 1 Папаверин амп. 20мг/1мл х 1 Бусколизин амп. 20мг/1мл х 1 - Софарма Атропин Сулфурик амп. 1мг/1мл х 1 Калц. Глюконикум амп. 8.94мг/мл 10мл х 1 Хепарин фл IU/5ml х 1бр. Карзил капс. 90мг х 30 - Софарама Дигоксин амп. 0.25мг/мл 2мл х 1 - Софарама Унифарм АД Софарма АД, ул."илиенско шосе" 16, 1220 София, България Софарма АД, ул."илиенско шосе" 16, 1220 София, България Софарма АД, ул."илиенско шосе" 16, 1220 София, България Софарма АД, ул."илиенско шосе" 16, 1220 София, България Софарма АД Warsaw Pharmaceutical Works Poland Софарма АД, ул."илиенско шосе" 16, 1220 София, България Софарма АД, ул."илиенско шосе" 16, 1220 София, България

16 10 65 C01BB01/ N01BB02 LIDOCAINE 0.02 амп. 10 мл C01CA24 EPINEPHRINE 1mg амп. 1 мл C02AC01 CLONIDINE 0.15mg 1ml амп. 1 мл C03CA01 FUROSEMIDE 20mg aмп. 2 мл H02AB04 METHYLPREDNISOLONE 15.78mg амп. 1 мл H02AB04 METHYLPREDNISOLONE 40mg амп. 1 мл Лидокаин амп. 200мг/10мл х 1 Адреналин амп. 1мг/1мл х 1 Хлофазолин амп. 0.15мг/мл 1мл х 1 Фуроземид амп. 20мг/2мл х 1 Метилпреднизолон амп мг + разтв. 1мл х 1 Метилпреднизолон амп. 40мг + разтв. 1мл х 1 Софарма АД, ул."илиенско шосе" 16, 1220 София, България Софарма АД, ул."илиенско шосе" 16, 1220 София, България Софарма АД, ул."илиенско шосе" 16, 1220 София, България Софарма АД Софарма АД Софарма АД J01DC02 CEFUROXIM 1.5 g фл Аксетин фл. 1.5гр х 1 Medochemie Ltd, Cyprus J01FF02 LINCOMYCIN 600mg фл Линкомицин фл. 600мг/2мл 2мл х 1 Актавис ЕАД - България J01GB06 AMIKACIN 500mg фл. 2 мл Амикацин амп. 250мг/мл 2мл х 1 Софарма АД J01MA02 CIPROFLOXACIN 100mg фл. 10 мл M01AE17 DEXKETOPROFEN 50 mg/ 2 ml амп.2 мл N02AX02 TRAMADOL 100mg амп.2 мл N05BA01 DIAZEPAM 10mg 2ml амп. 2 мл N06DA04 GALANTAMINE 10mg амп. 1 мл Ципрофлав амп. 10мг/мл 10мл х 1бр. Декскетопрофен 50мг/2мл инж. р-р х 1 Ромфарм Трамалгин амп. 50мг/мл 2мл х 1 - Софарма Диазепам амп. 10мг/2мл х 1 - Софарма Нивалин амп. 1% 1мл х 1 Warsaw Pharmace utical Works Polfa SA Poland S.C.Rompharm Company S.R.L., Румъния Софарма АД, ул."илиенско шосе" 16, 1220 София, България Софарма АД, ул."илиенско шосе" 16, 1220 София, България Софарма АД, ул."илиенско шосе" 16, 1220 София, България

17 N05AA01 CHLORPOMAZINE 50 mg 2 ml амп. 2 мл R03DA05 AMINOPHYLLINE 24mg/ml амп. 10 мл Хлорпромазин амп. 25мг/мл 2мл х 1 Софафилин амп. 240мг/10мл х 1 Софарма АД, ул."илиенско шосе" 16, 1220 София, България Софарма АД R06AC03 CHLOROPYRAMINE 20mg амп. 2 мл R05CB02 BROMHEXIN 2 ml 4 mg амп 2 мл R03CB02 BROMHEXIN 125ml фл Алергозан амп. 20мг/2мл х 1 Бромхексин амп. 4мг/2мл х 1 - Софарма Бромхексин сир. 4мг/5мл х 125мл Софарма АД, София, България Софарма АД, ул."илиенско шосе" 16, 1220 София, България Софарма АД, ул."илиенско шосе" 16, 1220 София, България

18 " Софарма Трейдинг " АД ПРИЛОЖЕНИЕ 3 към Решение 180 от год. ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ИЗВЪН ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК по ред Обособена позиция ATC КОД Международно непатентно наименование /INN/ колечество активно в-во лекарствена форма количество за една година до единична цена в лева с ДДС обща стойност \лв. Търговско наименование Притежател на разрешителното за употреба A03DA2 METAMISOL,FENPIVERINI BR.PITOFENONI HYDR. 20mg амп 2 мл Спазмалгон амп. 2мл х 1 Софарма Софарма АД R01AA 7 XYLOMETASOLINE 0.1% 10ml фл. 10 мл Ксилофарм р-р 0.1% х 10мл Унифарм АД D03AA DEFLAMOL 18 g унгв. 18 г Дефламол унгв. Х 18гр A11EAO COMBINATION /Vit B comp./ 2ml амп. 2 мл N05CM11 NATRIUN BROMATUM 100 mg /5 ml амп. 5 мл Витамин В комплекс амп. 2мл х 1 Натриум Броматум амп. 500мг/5мл х 1 Софарма АД, ул."илиенско шосе" 16, 1220 София, България Софарма АД, ул."илиенско шосе" 16, 1220 София, България Софарма АД България ПЕРХИДРОЛ 36% оп. х 1 л Перхидрол р-р 30% х 600мл ВТ Аптечно АД Велико Търново Общо стойност с ДДС: 84677,40 лв.

19 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 "ФАРКОЛ " АД към Решение 180 от год. ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ВЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 НА ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК по ред Обособена позиция ATC КОД Международно непатентно наименование /INN/ количество активно в-во лекарствена форма количества за една година единична цена в лева с ДДС обща стойност \лв. Търговско наименование Притежател на разрешителното за употреба J01CR05 PIPERACILLIN TAZOBACTAM 4g/ 500mg фл Пиперацилин Тазобактам Каби 4/0.5г 50мл х 1 Фрезениус Каби България ЕООД

20 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 към Решение 180 от год. " ФАРКОЛ" АД ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ИЗВЪН ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК по ред единична цена в лева с ДДС обща стойност \лв. Търговско наименование Притежател на разрешителното за употреба A03DA2 METAMISOL,FENPIVERINI BR.PITOFENONI HYDR. tabl. оп.x 20 тб Спазмалгон х 20 Актавис ЕАД N02BB2 METAMISOL 500 mg оп. х 20 тб Проалгин 500мг х 20 Актавис ЕАД 4 Обособена позиция ATC КОД Международно непатентно наименование /INN/ количест во активно в-во лекарствена форма количество за една година до 173 A06AB 5 OL. RICINI 40 g оп Рациново масло 40мл КУПРО 94 ЕООД N02BE 1 PARACETAMOL 500 mg оп. х 20 тб ПарацетаМакс 500мг х 20 Актавис ЕАД SOLUCIO PIOCTANINI 2% фл. 50 мл Пиоктанин 2% 50мл Гален Фарма ООД TINCTURA JODI spirituosa 5% фл. х 1 л Тинктура йод 5% 1л. КУПРО 94 ЕООД

21 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 І.3. Лекарствени продукти - радиофармацевтици "ФАРКОЛ" АД към Решение 180 от год. по ред Обособе на позиция Наименование на продукта/изделието Количества за 1 година до Мерна единица Единична цена в лева с ДДС Обща стойност / лева Търговско наименование Притежател на разрешение за употреба Страна, в която е разрешен за употреба Eczacıbaşı Monrol Nuclear m Tc - DTPA x 5 фл.(опак.) 7 опаковки опаковка MON.DTPA KIT 35 mg Products Co. Турция Eczacıbaşı Monrol Nuclear m Tc - MDP x 5 фл.(опак.) 60 опаковки опаковка MON.MDP KIT 10 mg Products Co. Турция mTc MIBI x 5 фл.(опак.) 7 опаковки опаковка MON.MIBI KIT 1 mg Eczacıbaşı Monrol Nuclear Products Co. Турция Общо стойност с ДДС: лв.

22 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 към Решение 180 от год. "ДИАГНОСТИК ИМИДЖИНГ"ООД ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 НА ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК по ред Международно Обособена позиция ATC КОД непатентно наименование /INN/ количество активно в-во лекарствена форма количество за една година до единична цена в лева с ДДС обща стойност \лв. Търговско наименование Притежател на разрешителното за употреба V08AB10 IOMEPROL 400 mg 100 ml фл 100 мл Iomeron 400mg/ml fl. 100ml Bracco Imaging V08AB10 IOMEPROL 350 mg/ 100 ml фл.100 мл Iomeron 350mg/ml fl. 100ml Bracco Imaging Общо стойност с ДДС: 53760,00лв.

23 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 към Решение 180 от год. " МЕДЕКС" ООД ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 НА ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК по ред Обособена позиция ATC КОД Международно непатентно наименование /INN/ колечество активно в-во лекарствена форма количество за една година до единична цена в лева с ДДС обща стойност \лв. Търговско наименование Притежател на разрешителното за употреба A02BC01 OMEPRAZOLE 40 mg фл Probitor powder for concentrate for solution for infusion 40mg x 1 Sandoz 2 7 A02BC05 ESOMEPRAZOLE 40mg фл Meprezor 40mg powder for solution for injection / infusion x 1 Sandoz 3 9 A03AD02 DROTAVERIN 40mg амп. 2 мл No-Spa 20mg/ml solution for injection - 2ml x 1 Sanofi Aventis 4 16 A11GA01 ASCORBINIC ACID 500mg амп.5 мл Vitamin C Vetprom sol. Inj. 100mg/ml - 5ml x 1 Vetprom 5 27 B01AB06 NADROPARIN 0.4ml фл Fraxiparine 9500 anti-xa IU/ml solution for injection 0.4ml x 1 Aspen Pharma 6 45 V06DC01; C05BB56 GLUCOSE5%+NA CHLORIDUM мл фл. 500 мл Glucose 5% + Sodium Chloride 0.9% Baxter solution for infusion 500ml x 1 Baxter 7 46 B05CX01; V06DC01; V07AB00 GLUCOSE 0.05 фл. 500 мл Glucose Baxter 5% solution for infusion 500ml x 1 Baxter 8 49 B05BC01 MANNITOLUM 0.10 фл. 500 мл Mannitol Baxter 10% solution for infusion 500ml x 1 Baxter

24 9 50 B05BB01 ELECTROLYTES/RINGER/ 500ml фл. 500 мл Ringer Baxter solution for infusion 500ml x 1 Baxter B05XA03 SODIUM CHLORIDE 0.9% фл. 500 мл Sodium Chloride Baxter 0.9% solution for infusion 500ml x 1 Baxter B05XA03 SODIUM CHLORIDE 0.9% 500 мл стъкло Sodium Chloride Baxter 0.9% solution for infusion 500ml x 1 Baxter B05BB01 SODIUM CHLORIDE 0.9% фл. 100 мл Sodium Chloride Baxter 0.9% solution for infusion 100ml x 1 Baxter B05BB01 SODIUM CHLORIDE 0.9%. 250мл Sodium Chloride Baxter 0.9% solution for infusion 250ml x 1 Baxter B05BB01 Alanine,Arginine, Aspartic acid,glutamic acid, Glycine,Histidine, Isoleucine, Leucine, Lysine acetate, Methionine, Phenylalanine, Proline, Serine, Threonine, Tryptophane, Tyrosine, Valine, Sodium acetat, Sodium glycerophosphate, cacium chloride,dihydrate, 148 /ph 7.4 фл 500 мл Plasma- Lyte 148 ( PH 7.4 ) solution for infusion - 500ml x 1 Baxter J01DA00 SULBACTAM CEFOPERASONE 2g фл Sulperazon 1g/1g powder for solutin for injection x 1 Pfizer J01DD04 CEFTRIAXONE 1g фл Ceftriaxon - Tchaikapharma powd. Inj. 1g x 1 Tchaikapharma J01DB04 CEFASOLIN 2 g фл Cefazolin Panpharma 2 G powd. Inj. 2g x 1 Panpharma J01DD02 CEFTAZIDIM 1 g фл Kefadim 1g powder for solution for injection x 1 Tchaikapharma J01FA10 AZITHROMYCIN 500mg оп. х 5 тб Azax film-coated tablets 500mg x 5 Nobel Pharma

25 J01MA12 LEVOFLOXACIN 5mg/ml фл. 100 мл Levofloxacin Teva 5mg/ml - 100ml sol. Inf. x 1 Teva J01XB01 Colistimethate sodium 1 MIU фл Colistin Alvogen 1 MIU power for solution for injection / infusion x 1 Alvogen J01XB01 Colistimethate sodium 2 MIU фл Colistin Alvogen 2 MIU power for solution for injection / infusion x 1 Alvogen N01AX10 PROPOFOL 1 % 20ml амп. 20 мл Propofol Sandoz 10 mg/ml, emuision for injection / infusion, 20 ml x 1 Sandoz N01AB08 SEVOFLURANE 250 ml фл. 250 мл Sevoflurane Baxter 100% inhalation vapour, liquid ml x 1 Baxter N02BB02 METAMISOLE SODIUM 500mg/ml амп.2 мл Metamizole sodium- Vetprom sol. For inj. 500 mg/ml 2 ml x 1 Vetprom N05CD08 MIDAZOLAM 150 mg амп. 3 мл Midazolam Panphaarma solution for injection 5mg/ml - 3ml x 1 Panpharma

26 " МЕДЕКС" ООД ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ИЗВЪН ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК ПРИЛОЖЕНИЕ 6 към Решение 180 от год. по ред Обособен а позиция ATC КОД Международно непатентно наименование /INN/ колечество активно в-во лекарствена форма количество за една година до единична цена в лева с ДДС обща стойност \лв. Търговско наименование Притежател на разрешителното за употреба R05CB 6 AMBROXOL 3 mg/ml фл Ambrex 15 mg / 5ml syrup - 100ml Nobel Pharma Общо стойност с ДДС: ,00 лв.

27 " ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 НА ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК ПРИЛОЖЕНИЕ 7 към Решение 180 от год. по ред Обособена позиция ATC КОД Международно непатентно наименование /INN/ количество активно в-во лекарствена форма количество за една година до единична цена в лева с ДДС обща стойност \лв. Търговско наименование Притежател на разрешителното за употреба A02BA03 FAMOTIDINE 20mg оп. х 20 тб Famotidin tabl. 20mg x 20 ALKALOID 2 5 A02BA03 FAMOTIDINE 20mg фл.5 мл Quamatel fl. 20mg 5ml GEDEON RICHTER 3 13 A03FA01 METOCLOPRAMIDE 10mg оп.x 50 тб Cerucal tabl. 10mg x 50 ECOPHARM 4 14 A03FA01 METOCLOPRAMIDE 10mg амп.2 мл Degan amp. 10mg 2ml SANDOZ 5 15 A10AB01 INSULIN HUMAN HM 40iu фл. 10 мл Actrapid HM Penfil 100IU\ml 3ml NOVO NORDISK 6 18 A12CC02 MAGNESIUM SULPHATE 400 mg амп Cormagnesin amp. 400mg 10ml WOERWAG 7 19 A12BA30 MG POTASSIUM 175mg/ 166mg оп. х 50 тб Pamaton tabl. x 50 ACTAVIS 8 20 B05XA01 POTASIUM CHLORIDUM 0.15 амп. 10 мл Kalium Chloratum amp. 14.9% 10ml B. BRAUN 9 22 A16AA02 ADEMETIONINE 500 mg фл. 5 мл Transmetil fl. 500mg 5ml MYLAN A16AA02 ADEMETIONINE 500 mg оп. х 10 тб Transmetil tabl. 500mg x 10 MYLAN B01AB05 ENOXAPARIN 40mg фл. 0.4 мл Clexane amp. 40mg 0.4ml SANOFI AVENTIS

28 12 26 B01AB05 ENOXAPARIN 60 mg фл. 0.6 мл Clexane amp. 60mg 0.6ml SANOFI AVENTIS B01AB06 NADROPARIN 0,6 ml фл Fraxiparin amp. 0.6ml ASPEN PHARMA B02BA01 PHYTOMENADIONE 10 mg амп. 1 мл Konakion amp. 10mg 1ml ROCHE H01BA04 TERLIPRESSIN 0,1 mg/ml амп. 2 мл Remestyp amp. 0.1mg\ml 2ml FERRING B05BA10 Glucose, L-alanine; L- arginine; L-aspartic acid; L- glutamic acid; Glycine; L- histidine; L-isoleucine; L- lysine; L-methionine; L- phenylalanine; L-proline; L- serine; L-threotine; L- tryptophan; L-tyrosine; L- valine; Calcium chloride; sodium glycerophosphate; 1540 ml трикомпоне нтен сак Kabiven Central sol. 1540ml FRESENIUS KABI B05BА10 Glucose, L-alanine, L- arginine, L-aspartic acid, L- glutamic acid, Glycine, L- histidine, L-isoleucine, L- leucine, L-lysine, L- methionone, L- phenylalanine, L-proline, L- serine, L-threonine, L- tryptophan, L-tyrosine, L- valine, Calcium Chloride, Sodium glycer 1440 ml трикомпоне нтен сак Kabiven Peripheral sol. 1440ml FRESENIUS KABI B05BA10 Aminoacid +42% Glucosae +Soybean oil refined+medium-chain triglicerides+olive oil refined+fish oil,rich in omega 3 acids,electrolyte free 1970 ml трикомпоне нтен сак Smofkabiven Central sol. 1970ml FRESENIUS KABI

29 19 43 B05BA10 Aminoacid +13% Glucosae +Soybean oil refined+medium-chain triglicerides+olive oil refined+fish oil,rich in omega 3 acids, 1904 ml трикомпоне нтен сак Smofkabiven Peripheral sol. 1904ml FRESENIUS KABI B05BA03; B05CX01; V06DC01 GLUCOSE 0.10 фл. 500 мл Glucose sol. 10% 500ml B. BRAUN B05BB01 SODIUM CHLORIDE 0.9% фл мл Natrium Chloratum inf. 0.9% 1000ml B. BRAUN B05XB02 DIPEPTIVEN 100 ml фл. 100 мл Dipeptiven sol. 100ml FRESENIUS KABI C01BD01 AMIODARONE 150mg амп. 3 мл Cordarone amp. 150mg 3ml SANOFI AVENTIS C01CA04 DOPAMIN C03CA04 TORASEMIDE 5 ml / 4 mg 10 mg/ 2 ml амп.5 мл Dopamin amp. 40mg/ml 5ml POLFA амп.2 мл Trifas amp. 10mg/2ml BERLIN CHEMIE C03CA04 TORASEMIDE 10mg оп.x 30 тб Torsit SR tabl. 10mg x 30 UNIPHARM H02AB02 DEXAMETHASONE 4mg амп. 1 мл Dexamethason amp. 4mg 1ml KRKA H02AB02 DEXAMETHASONE 0.5mg оп. х 30 тб Prednisolon F tabl. 0.5mg x 30 ACTAVIS H02AB06 PREDNISOLONE 5mg оп. х 20 тб Prednisolon Cortico tabl. 5mg x 20 ACTAVIS J01CR04 AMPICILLIN SULBACTAM 1.5g фл Unasyn fl. 1.5g PFIZER J01DD12 CEFOPERAZONE 1 g фл Medocef fl. 1g MEDOCHEMIE J01DE01 CEFEPIME 1 g фл Cefepim fl. 1g FRESENIUS KABI J01DH02 MEROPENEM 1 g фл Meropenem fl. 1g FRESENIUS KABI

30 34 92 J01DH51 Imipenem / Cilastatin 500 mg/ 500 mg фл Tienam fl. 500mg MSD J01XA01 VANCOMYCIN 500mg фл Vancomycin-MIP fl. 500mg CHEPHASAAR J01FA10 AZITHROMYCIN 500mg оп. х 3 тб Azax tabl. 500mg x 3 NOBEL PHARMA J01GB03 GENTAMYCIN 80 mg фл. 2 мл Gentamicin amp. 80mg 2ml VETPROM M01AB55 Diclofenac sodium,orphenadrine citrate 250 ml фл Neodolpasse sol. 250ml FRESENIUS KABI M03AC04 ATRACURIUM 50mg амп. 5 мл Tracrium amp. 50mg 5ml GLAXOSMITHKLINE M03AC04 ATRACURIUM 25mg амп. 5 мл Tracrium amp. 25mg 5ml GLAXOSMITHKLINE M03AC M03AC09 PIPECURONIUM BROMIDE ROCURONIUM BROMIDE 4mg+solv фл. 2 мл Arduan amp. 4mg 2ml GEDEON RICHTER 5 ml амп Esmeron fl. 50mg 5ml NV ORGANON N01AH01 FENTANYL 0.05mg /ml амп. 5 мл Fentanyl amp. 0.5mg/ml 5ml GEDEON RICHTER N01AX10 PROPOFOL 1 % 50ml фл. 50 мл Propofol amp. 1% 50ml FRESENIUS KABI N01BB10 Levobupicaine 7,5 mg/ml амп.10 мл Chirocain amp. 7.5mg/ml 10ml MYLAN N01BB09 Ropivacaine hydrochloride 7,5mg/ml 10 мл Ropivacain amp. 7.5mg/ml 10ml B. BRAUN N01BB52 LIDOCAINE +CHORHEXIDIN 12, 5 г гел Cathejel + Lidocain gel 12.5g MONTAVIT N05BA09 BROMAZEPAM 3mg оп.x 30 тб Lexotan tabl. 3mg x 30 ACTAVIS N05BA12 ALPROZOLAM 0,25 mg оп. x 100 тб Xanax tabl. 0.25mg x 100 PFIZER N05BA12 ALPROZOLAM 0.5mg оп. x 30 тб Xanax tabl. 0,5mg x 30 PFIZER S01CA01 TOBRAMYCIN, DEXAMETASONE 3.5 g унгв. 3.5 г Tobradex ung. Opht. 3.5g ALCON

31 S01CA01 TOBRAMYCIN, DEXAMETASONE 3 mg/1 mg/ml фл. 5 мл Tobradex coll. 5ml ALCON S01AA12 TOBRAMYCIN 5ml фл. 5 мл Tobrex sol. 5ml ALCON J07BC01 Hepatitis B /rdna/ vaccine /absorbed/ fl. 20 mcg/ 1.0 ml фл. 1 мл Engerix-B amp. 20mcg/ml 1ml GLAXOSMITHKLINE V07AB00 Water for injection amp.10 ml амп Aqua Redestilata amp. 10ml B. BRAUN

32 ПРИЛОЖЕНИЕ 7 към Решение 180 от год. " ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ИЗВЪН ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК по ред Обособена позиция ATC КОД Международно непатентно наименование /INN/ количество активно в-во лекарствена форма количество за една година до единична цена в лева с ДДС обща стойност \лв. Търговско наименование Притежател на разрешителното за употреба A03AX13 SIMETICON 40 mg оп. х 25тб Espumisan caps. 40mg x 25 BERLIN CHEMIE A090AA2 PANCREATIN E оп. х 10тб Mezym Forte tabl IU x 10 BERLIN CHEMIE A07DA LOPERAMIDE 2 mg оп.x 10тб Lopedium caps. 2mg x 10 SANDOZ A07FA2 LYOPHILIZED SACCH.BOULARD 250mg оп x 10 тб Enterol tabl. 250mg x 10 BIOCODEX C05CA3 DIOSMINUM 500mg оп. х 60 тб Detralex tabl. 500mg x 60 SERVIER N05BA01 DIAZEPAM 10mg оп. х 20 тб Diazepam tabl. 10mg x 20 ACTAVIS N02BB52 BENALGIN 500mg оп. х 20 тб Benalgin tabl. х 20 ACTAVIS D04A B1 LIDOCAINE 38 g фл Lidocain spray 10% 38g EGIS D04A B1 LIDOCAINE UNGV. 50 mg/g оп. х 40 г Lidocain ung. 5% 40g ACTAVIS S01AX0 OPHTHALMO-SEPTONEX 10 ml фл. 10 мл Ophthalmo-Spetonex sol. 10ml TEVA

33 D06AX4 NEOMYCINE 32 g фл Neomycin spray 32g POLFA TARCHOMIN D06AX 7 GENTAMICIN 15 g унгв Gentamicin ung. 15g ACTAVIS D06AX 7 GENTAMICIN 15 g крем Gentamicin crem 15g ACTAVIS B02BX1 ETAMSYLATE 250 mg амп Dicynon amp. 250mg 2ml OM PHARMA B02BX1 ETAMSYLATE 500 mg оп. х 20 тб Dicynon tabl. 500mg x 20 OM PHARMA D07CA1 OXYCORT 30 ml фл Oxycort spray 32.25g POLFA TARCHOMIN A06AD11 LACTULOSAE 500 ml фл Lactulose-MIP syr. 500ml CHEPHASAAR V08AAO AMIDOTRIZOATE 0,76mg амп. 20 мл Urografin amp. 76% 20ml MARIMPEX J01DB01 CEFALEXIN 1000mg оп Ospexin tabl. 1000mg x 24 SANDOZ J01CA04 AMOXICILLINE 1000 mg оп. х 12 тб Ospamox tabl. 1000mg x 12 SANDOZ J01FF02 LINCOMYCIN 500mg оп.x 20 тб Lincomycin caps. 500mg x 20 ACTAVIS M01AE17 DEXKETOPROFEN 25 mg оп. х 10 тб Dexofen tabl. 25mg x 10 BERLIN CHEMIE A11GA01 ASCORBINIC ACID tabl. 100мг. табл. x Citrovit vit. C tabl. 100mg x 40 ACTAVIS R02AA92 ASCORBINIC ACID+Dequalinium tabl. оп. х 20 тб Efisol tabl. X 20 ACTAVIS M01AX17 NIMESULIDE 100 mg оп. х 15 pulv Nimesil sach. 100mg x 15 BERLIN CHEMIE

34 J02AC01 FLUCONAZOLE 50mg оп. х 8 тб Fungolon caps. 50mg x 8 ACTAVIS C05BA01 HEPAROID 60 mg унгв. 30 g Heparoid ung. 30g ZENTIVA M02AA15 DICLOFENAC 1% gel 50 g Diclac gel. 50g SANDOZ S01GA Phenylephrine Hydrochloride coll. 2,5% фл. 5 мл Mydfrin sol. 2.5% 5ml ALCON TALCUM PULV 50g оп Talc 50g ХИМАКС JOD BENZIN 0.10% фл. х 1 л Jod-Benzin sol. 600g ХИМАКС Общо стойност с ДДС: ,00 лв.

35 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 към Решение 180 от год. "ХИМИМПОРТ ФАРМА"АД ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 НА ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК по ред Обособена позиция ATC КОД Международно непатентно наименование /INN/ количество активно в-во лекарствена форма количество за една година до единична цена в лева с ДДС обща стойност \лв. Търговско наименование Притежател на разрешителното за употреба B05AA01 HUMAN ALBUMIN 0.20 фл.100 мл Човешки албумин Grifols 20%,200g/l инфузионен разтвор - 100ml Instituto Grifols, S.A. Обща сума с ДДС: 41960,00 лв. Стр. 1

36 "НОВИМЕД" ООД ПРИЛОЖЕНИЕ 9 към Решение 180 от год. ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 НА ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК по ред Обособена позиция ATC КОД Международно непатентно наименование /INN/ количество активно в-во лек. форма количество за една година до единична цена в лева с ДДС обща стойност \лв. Търговско наименование Притежател на разрешителното за употреба B05AA01 HUMAN ALBUMIN 0.20 фл. 50 мл Alburex 20, 200g/l, sol.for infusion, fl., 50ml CSL Behring GmbH- Германия Общо стойност с ДДС: 26330,00 лв. Стр. 1

37 ПРИЛОЖЕНИЕ 10 към Решение 180 от год. " ЕКОФАРМ"ЕООД ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 НА ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК по ред Обособена позиция ATC КОД Международно непатентно наименование /INN/ количество активно в-во лекарствена форма количество за една година до единична цена в лева с ДДС обща стойност \лв. Търговско наименование Притежател на разрешителното за употреба J01FA10 AZITHROMYCIN 500mg фл Общо стойност с ДДС: 6260,00 лв. Sumamed 500mg powder for solution for infusion Pliva Ljubljana d.o.o. Стр. 1

38 "Б.Браун Медикал"ЕООД ПРИЛОЖЕНИЕ 11 към Решение 180 от год. ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 НА ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК по ред Обособена позиция ATC КОД Международно непатентно наименование /INN/ количество активно в-во лекарствена форма количество за една година до единична цена в лева с ДДС обща стойност \лв. Търговско наименование Притежател на разрешителното за употреба B05AA06 Succinylated gelatine;sodium chloride 0.04 фл. 500 мл Gelofusine solution for intravenous inf. 4 % 500 ml B.Braun Melsungen, Germany 2 37 B05BA01 AMINOACIDS 0.10 фл. 500 мл Aminoplasmal 10%E solution for infusion, 500 ml B.Braun Melsungen, Germany 3 40 B05BA10 Combinacions 1250ml трикомпонентен сак Nutriflex Lipid peri emulsion for infusion,1250 ml B.Braun Melsungen, Germany 4 41 B05BA10 Combinations 1875 ml трикомпонентен сак Nutriflex Lipid peri emulsion for infusion,1875 ml B.Braun Melsungen, Germany 5 44 V06DC01; C05BB56 GLUCOSE5%+NA CHLORIDUM мл 500 мл,двупортни Natrium Chlorid 0.9% + Glucose 5 % 500 ml B.Braun Melsungen, Germany 6 47 B05CX01; V06DC01; V07AB00 GLUCOSE мл,двупортни Glucose Braun 5% solution for infusion, 500 ml B.Braun Melsungen, Germany 7 51 B05BB01 ELECTROLYTES/RINGER/ 500ml 500 мл,двупортни B05XA02 SODIUM BICARBONATE 0.08 амп. 20 мл Ringer Braun solution for infusion, 500 ml Sodium Bicarbonate Braun 8.4%, 20 ml B.Braun Melsungen, Germany B.Braun Melsungen, Germany 9 55 B05XA03 SODIUM CHLORIDE 0.9% 500 мл,двупортни Natrium Chlorid Braun 0.9% solution for infusion, 500 ml B.Braun Melsungen, Germany Стр. 1

39 10 58 B05BB01 SODIUM CHLORIDE 0.9% фл. 100 мл,двупортни Natrium Chlorid Braun 0.9% solution for infusion, 100 ml B.Braun Melsungen, Germany J01GB06 AMIKACIN 5 mg /ml фл. 100 мл J01XD01 METRONIDASOLE 500mg фл. 100 мл N02BE01 PARACETAMOLUM i.v. 10 mg/ml фл. 100 мл i.v Amikacin B.Braun 5mg/ml solution, 100 ml Metronidazol i.v. Braun sol.inf. 500 mg/ml,100 ml Paracetamol B.Braun 10mg/ml,sol. For infusion 100 ml B.Braun Melsungen, Germany B.Braun Melsungen, Germany B.Braun Melsungen, Germany D08AG02 POVIDONE-IODIDE 1000 ml фл Braunol 1000ml D08AG02 POVIDONE-IODIDE 250 g оп Braunovidon 250g B.Braun Melsungen, Germany B.Braun Melsungen, Germany Обща сума: 92927,50 лв. Стр. 2

40 ПРИЛОЖЕНИЕ 12 към Решение 180 от год. "БУЛМАР МЛ"ООД ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ИЗВЪН ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК по ред Международно Обособена позиция ATC КОД непатентно наименование /INN/ количество активно в-во лекарствена форма количество за една година до единична цена в лева с ДДС обща стойност \лв. Търговско наименование Притежател на разрешителното за употреба A06AG04 GLYCERINUM 1200ml оп Глицерин 85% " Купро-94" ООД D08AA 1 SOL. RIVANOLI оп мл СПИРТ ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ 95 % 95% оп. х 1 л Риванолов разтвор Купро 0.1% Етилов спирт Купро 95 " Купро-94" ООД " Купро-94" ООД СПИРТ ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ 70 % 70% оп. х 1 л Етилов спирт Купро 70 " Купро-94" ООД Общо стойност с ДДС: 11710,00 лв. Стр. 1

Техническа спецификация

Техническа спецификация Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Ст.Загора Лекарствени продукти - Приложение 07 г АТС Международно непатентно наименования /INN/

Подробно

Номен клату ра Класиране за Обособена позиция 2 Анатомотерапевтичен код (АТС-code) Междуна- родно непатен-тно наимено-вание /INN/ Участник ОБОСОБЕНА П

Номен клату ра Класиране за Обособена позиция 2 Анатомотерапевтичен код (АТС-code) Междуна- родно непатен-тно наимено-вание /INN/ Участник ОБОСОБЕНА П Номен клату ра Класиране за Обособена позиция 2 Анатомерапевтичен код (АТС-code) Междуна- родно непатен-тно наимено-вание /INN/ Участник ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - Лекарствени продукти, включени в Приложение

Подробно

Таблица към Протокол по процедура: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД по три обособени позиции" за Обособена позиция 2 Номен

Таблица към Протокол по процедура: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД по три обособени позиции за Обособена позиция 2 Номен Таблица към Прокол по процедура: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД по три обособени позиции" за Обособена позиция 2 Номен клату ра Анатомерапевтичен код (АТС-code) Междуна- родно

Подробно

СБАЛПФЗ д-р Д.Граматиков-РУСЕ ЕООД Номен клатур а 1 Анатомотерапевтич ен код (АТСcode) Международно непатентно наименование /INN/ Търговско наименован

СБАЛПФЗ д-р Д.Граматиков-РУСЕ ЕООД Номен клатур а 1 Анатомотерапевтич ен код (АТСcode) Международно непатентно наименование /INN/ Търговско наименован СБАЛПФЗ д-р Д.Граматиков-РУСЕ ЕООД Номен клатур а Анатомотерапевтич ен код (АТСcode) Международно непатентно наименование /INN/ Търговско наименование ПРОИЗВОДИТЕЛ Брой в опако вка Лекарствен а форма Количество

Подробно

Технически спецификации:.. Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет... "Доставка на лекарствени продукти. за нуждите на ЦСМП-Ст. Загора

Технически спецификации:.. Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет... Доставка на лекарствени продукти. за нуждите на ЦСМП-Ст. Загора Технически спецификации:.. Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет... "Доставка на лекарствени продукти. за нуждите на ЦСМП-Ст. Загора през 207 r.". ',. r. Приложение N2 Международно Лекарств

Подробно

Приложение 1 към Протокол 3 на обособен а позиция /номенклатура Международно непатентно наименование Лекарствена форма и количество активно вещество М

Приложение 1 към Протокол 3 на обособен а позиция /номенклатура Международно непатентно наименование Лекарствена форма и количество активно вещество М Приложение 1 към Протокол 3 /номенклтур Междунродно нептентно нименовние Лекрствен форм и количество ктивно вещество Мярк съглсно посочент мярк в колон 8 1 2 3 8 9 I Доствки н лекрствени продукти, необходими

Подробно

Приложение 1 към Решение на Възложителя по ред Анатомотерапевти ч ен код /АТС код/ Международно непатентно наименование /INN/ (Генерика/група) Лекарст

Приложение 1 към Решение на Възложителя по ред Анатомотерапевти ч ен код /АТС код/ Международно непатентно наименование /INN/ (Генерика/група) Лекарст Приложение 1 към Решение на Възложителя по ред Анатомотерапевти ч ен код /АТС код/ Международно непатентно наименование /INN/ (Генерика/група) Лекарствна форма (едн. мярка) Количество на активното лекарствено

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Акард Acard Лекарствена форма 75 mg сто

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Акард Acard Лекарствена форма 75 mg сто В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Акард Acard Лекарствена форма 75 mg стомашно-устойчиви таблетки, блистери x 30; x 60 150 mg стомашно-устойчиви

Подробно

Приложение към Протокол 4/ г. по ОП1 УМБАЛ "КАНЕВ" АД год. Ном енк лат ура Анатом о- терапев тичен код (АТСcode) Междуна родно не

Приложение към Протокол 4/ г. по ОП1 УМБАЛ КАНЕВ АД год. Ном енк лат ура Анатом о- терапев тичен код (АТСcode) Междуна родно не Приложение към Протокол 4/ 2.06.209 г. по ОП УМБАЛ "КАНЕВ" АД 209-2020 год. Ном енк лат ура Анатом о- терапев тичен код (АТСcode) Междуна родно непатент но наимено вание /INN/ Търговско наименование Производител

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Алонет Alonet Регистър ИАЛ Лекарствена форма 400 mg филмирани таблетки x

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Алонет Alonet Регистър ИАЛ Лекарствена форма 400 mg филмирани таблетки x Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Алонет Alonet Лекарствена форма 400 mg филмирани таблетки x 30 20100281 Амисулприд Amisulpride N05AL05 Чайкафарма Висококачествените Лекарства

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Амоксиклав Amoksiklav Регистър ИАЛ Лека

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Амоксиклав Amoksiklav Регистър ИАЛ Лека В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Амоксиклав Amoksiklav 2000 mg/200 mg прах за инфузионен разтвор 20 ml x 1; x 5; x 10; x 20; x

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Ангетоп Angetop Регистър ИАЛ Лекарствена форма 500 mg таблетки x

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Ангетоп Angetop Регистър ИАЛ Лекарствена форма 500 mg таблетки x Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Ангетоп Angetop Лекарствена форма 500 mg таблетки x 20 20090455 21.01.2015 Метамизол натрий Metamizole sodium N02BB02 ИНБИОТЕХ ООД без лекарско

Подробно

Приложение към Протокол 3/ г. по ОП1 УМБАЛ "КАНЕВ" АД год. Ном енк лат ура Анатом о- терапев тичен код (АТСcode) Междуна родно не

Приложение към Протокол 3/ г. по ОП1 УМБАЛ КАНЕВ АД год. Ном енк лат ура Анатом о- терапев тичен код (АТСcode) Междуна родно не Приложение към Протокол 3/ 3.06.209 г. по ОП УМБАЛ "КАНЕВ" АД 209-2020 год. Ном енк лат ура Анатом о- терапев тичен код (АТСcode) Междуна родно непатент но наимено вание /INN/ Търговско наименование Производител

Подробно

Име

Име Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Азакс Azax 500 mg филмирани таблетки x 3 20070007 Азитромицин Azithromycin J01FA10 Нобел Фарма ООД Амписулцилин Ampisulcillin 1.0 g/500 mg прах

Подробно

Техническа спецификация за Обособена позиция 1 Таблица 1 Номен клату ра Анатомотерапевтиче н код (АТСcode) Международно непатентно наименование /INN/

Техническа спецификация за Обособена позиция 1 Таблица 1 Номен клату ра Анатомотерапевтиче н код (АТСcode) Международно непатентно наименование /INN/ Техническа спецификация за Обособена позиция 1 Таблица 1 Номен клату ра Анатомотерапевтиче н код (АТСcode) Международно непатентно наименование /INN/ Количество на активното Лекарствена форма Мярка Количе

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Арикоган Aricogan Лекарствена форма 15

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Арикоган Aricogan Лекарствена форма 15 В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Арикоган Aricogan Лекарствена форма 15 mg таблетки, блистери x 7; x 10; x 14; x 20; x 28; x 30;

Подробно

по ред On oo ON L.J to > О > п о > o > CO o A16AX01 A16AX01 A16AX01 A03BA01 A03AD01 A03FA01 A03AD02 A03BB01 A02BC01 A02BC01 A02BA

по ред On oo ON L.J to > О > п о > o > CO o A16AX01 A16AX01 A16AX01 A03BA01 A03AD01 A03FA01 A03AD02 A03BB01 A02BC01 A02BC01 A02BA ред 15. 14. 12. - 10. L.J t О A16A01 A16A01 A16A01 A0BA01 A0AD01 A0FA01 A0AD02 A0BB01 A02BC01 A02BC01 A02BA0 A02BA02 A02BA02 АТС чен кд Анатмтераети и я -0 н0 Isuli Huma Isulatard арентерална 7,78 1IU/ml-

Подробно

Androterone

Androterone В Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми АминоДИАЛ Биофарм AminoDIAL Biopharm Лекарствена форма 1,1% разтвор за перитонеална диализа 2000

Подробно

C09AA 4

C09AA 4 Уважаеми колеги, Хиперлинк от свободно избраното име и АТС кода ще Ви представи разрешените индикации и принадлежността към Анатомо-терапевтико-химичната класификация на съответния лекарствен продукт.

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Алвеско Alvesco Регистър ИАЛ Лекарствена форма I N N АТС код Притежател на РУ Начин на

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Алвеско Alvesco Регистър ИАЛ Лекарствена форма I N N АТС код Притежател на РУ Начин на Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Алвеско Alvesco Лекарствена форма 40 микрограма разтвор под налягане за инхалации 80 микрограма разтвор под налягане за инхалации 160 микрограма

Подробно

Axanum

Axanum В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Валкатуна Valcatuna 320 mg филмирани таблетки x 7; x 14; x 28; x 56; x 98; x 280 20110636 26.10.2011

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Име Азалонум Регистър ИАЛ Azalonum Лекарстве

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Име Азалонум Регистър ИАЛ Azalonum Лекарстве В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Азалонум Azalonum 20 mg/40 mg таблетки, блистери x 20; x 30; x 50; x 100 20190114 9.5.2019 Цинаризин/Дименхидринат

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Актамон Actamone Лекарствена форма 4 mg таблетки за дъвчене, блистери x 7; x 10; x 14;

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Актамон Actamone Лекарствена форма 4 mg таблетки за дъвчене, блистери x 7; x 10; x 14; Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Актамон Actamone Лекарствена форма 4 mg таблетки за дъвчене, блистери x 7; x 10; x 14; x 28; x 30; x 56; x 60; x 98; x 100 5 mg таблетки за дъвчене,

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Аспизал Aspisal Регистър ИАЛ Лекарствена форма 325 mg филмирани таблетки x

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Аспизал Aspisal Регистър ИАЛ Лекарствена форма 325 mg филмирани таблетки x Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Аспизал Aspisal Лекарствена форма 325 mg филмирани таблетки x 100 20020954 190.09.2014 Ацетилсалицилова киселина Acetylsalicylic acid N02BA01

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Алендронова киселина/витамин D3 Сандоз

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Алендронова киселина/витамин D3 Сандоз В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Алендронова киселина/витамин D3 Сандоз Alendronic acid /Vitamin D3 Sandoz 70 mg/5600 IU таблетки

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Aмлодикон Amlodicon Лекарствена форма 5

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Aмлодикон Amlodicon Лекарствена форма 5 В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Aмлодикон Amlodicon 5 mg таблетки, блистери х 30 10 mg таблетки, блистери х 30 Амлодипин Amlodipine

Подробно

J02AC 1

J02AC 1 В Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Вапрес Vapress 80 mg филмирани таблетки x 7; x 14; x 28, x 30; x 56; x 60; x 90; x 98; x 100; x

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Ариспа Arisppa Регистър ИАЛ Лекарствена

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Ариспа Arisppa Регистър ИАЛ Лекарствена В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Ариспа Arisppa Лекарствена форма 5 mg таблетки x 14; x 28; x 30; x 50; x 56; x 60; x 84; x 90;

Подробно

G04CA 1

G04CA 1 Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Албиомин 20 % Albiomin 20% 200 g/l инфузионен разтвор x 50 ml; x 100 ml 20090135 10.07.2012 Човешки албумин Human Albumin B05AA01 Biotest Pharma

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Лекарствена форма I N N АТС код Притежа

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Лекарствена форма I N N АТС код Притежа В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Лекарствена форма Притежател на РУ Аритави Aritavi 30 mg стомашно-устойчиви капсули, твърди x

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Име Аторвастатин АЛ Atorvastatin AL Лекарствена форма 10 mg филмирани таблетки, блистери -

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Име Аторвастатин АЛ Atorvastatin AL Лекарствена форма 10 mg филмирани таблетки, блистери - Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Аторвастатин АЛ Atorvastatin AL 10 mg филмирани таблетки, блистери - x 10; x 14; x 28; x 30; x 50; x 56; x 84; x 90; x 98; x 100; x 112 20 mg

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Алотендин Alotendin Лекарствена форма 5

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Алотендин Alotendin Лекарствена форма 5 В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Алотендин Alotendin Лекарствена форма 5 mg/5 mg таблетки x 28; x 30; x 56; x 90 5 mg/10 mg tablets

Подробно

Azosin

Azosin В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Азосин Azosin 10 mg таблетки с удължено освобождаване х 30 20120369 Алфузосин Alfuzosin G04CA01

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Габанал Gabanal Лекарствена форма 300 m

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Габанал Gabanal Лекарствена форма 300 m В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Габанал Gabanal Лекарствена форма 300 mg твърди капсули x 20; x 30; x 50; x 60; x 84; x 90; x

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Име Диаб МR Регистър ИАЛ Diab MR Лекарствена форма 30 mg таблетки с изменeно освобождаване

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Име Диаб МR Регистър ИАЛ Diab MR Лекарствена форма 30 mg таблетки с изменeно освобождаване Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Диаб МR Diab MR 30 mg таблетки с изменeно освобождаване x 30; x 60 20130015 06.03.2018 Гликлазид Gliclazide A10BB09 Чайкафарма Висококачествените

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Име Вертизан N Vertisan N Лекарствена форма 24 mg таблетки, блистери x 20; x 24; x 30; x 4

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Име Вертизан N Vertisan N Лекарствена форма 24 mg таблетки, блистери x 20; x 24; x 30; x 4 Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Вертизан N Vertisan N 24 mg таблетки, блистери x 20; x 24; x 30; x 48; x 50; x 60; x 96; x 100 Бетахистин дихидрохлорид Betahystine dihydrochloridе

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Аплериа Apleria Лекарствена форма 25 mg

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Аплериа Apleria Лекарствена форма 25 mg В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Аплериа Apleria Лекарствена форма 25 mg филмирани таблетки, блистери x 10; x 20; x 28; x 30; x

Подробно

Egilitax

Egilitax Лекарствени продукти, с прекратени разрешения за употреба през периода 01. 03. 2014-31.03.2014 Име лекарствена форма количество на активното вещество в дозова единица Азитромицин Зентива Azithromycin Zentiva

Подробно

ПРОТОКОЛ 4 От дейността на комисия за провеждане на открита процедура с предмет: Доставка на лекарства за нуждите на УСБАЛЕ АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ ЕАД, откр

ПРОТОКОЛ 4 От дейността на комисия за провеждане на открита процедура с предмет: Доставка на лекарства за нуждите на УСБАЛЕ АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ ЕАД, откр ПРОТОКОЛ 4 От дейността на комисия за провеждане на открита процедура с предмет: Доставка на лекарства за нуждите на УСБАЛЕ АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ ЕАД, открита с Решение 59 от 13.03.2015 г. на Изпълнителния

Подробно

ATC кодове

ATC кодове В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Азитер Azyter 15 mg/g капки за очи, разтвор в еднодозова опаковка x 6 20120273 01.06.2012 Азитромицин

Подробно

Приложение към Протокол 3/ г. по ОП 2 Н о ме н кл ат ур 2 Анатомотерапевт ичен код (АТСcode) 1 V08BA 2 Междуна родно непатент но наимено ва

Приложение към Протокол 3/ г. по ОП 2 Н о ме н кл ат ур 2 Анатомотерапевт ичен код (АТСcode) 1 V08BA 2 Междуна родно непатент но наимено ва Приложение към Протокол 3/ 3069 г по ОП 2 Н о ме н кл ат ур 2 Анатомотерапевт ичен код (АТСcode) V08BA 2 Междуна родно непатент но наимено вание /INN/ Barium sufuricum Търговско наименование ДК-БАР прах

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Име Бифозил Регистър ИАЛ Biphozyl Лекарствен

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Име Бифозил Регистър ИАЛ Biphozyl Лекарствен В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Бифозил Biphozyl Лекарствена форма разтвор за хемодиализа/хемофилтрация, сакове x 5 000 ml 20150301

Подробно

Приложение към Протокол 4/ г. по ОП 2 УМБАЛ "КАНЕВ" АД год. Ном енкл атур а Анатомотерапевт ичен код (АТСcode) Междуна родно непа

Приложение към Протокол 4/ г. по ОП 2 УМБАЛ КАНЕВ АД год. Ном енкл атур а Анатомотерапевт ичен код (АТСcode) Междуна родно непа Приложение към Протокол 4/ 206209 г по ОП 2 УМБАЛ "КАНЕВ" АД 209-2020 год Ном енкл атур а Анатомотерапевт ичен код (АТСcode) Междуна родно непатент но наимено вание /INN/ Търговско наименование Производител

Подробно

Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по

Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по Списък с които НЗОК заплаща по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на продукти по чл. 262, ал. 4, т. 1 от Закона за те продукти в хуманната медицина, на медицински изделия

Подробно

Промяна в името и адреса на притежателя на разрашението за употреба Лекарствен продукт Притежател на РУ от Accord Healthcare Limited, Sage House, 319

Промяна в името и адреса на притежателя на разрашението за употреба Лекарствен продукт Притежател на РУ от Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Промяна в името и адреса на притежателя на разрашението за употреба от Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Обединено кралство на Accord Healthcare

Подробно

Axanum

Axanum Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Азибиот Azibiot 500 mg филмирани таблетки x 3 20060211 03.10.2011 Азитромицин Azithromycin J01FA10 KRKA, d.d. Novo Mesto Словения Алергозан Allergosan

Подробно

Online bulletin Август собствени промоци и актуални предложения от медиите нови продукти

Online bulletin Август собствени промоци и актуални предложения от медиите нови продукти Online bulletin Август 2019 www.sopharmatrading.bg собствени промоци и актуални предложения от медиите нови продукти Frisolac Lactose Free За кърмачета с лактозен интолеранс За диетотерапия при остри диарии

Подробно

Clopidogrel MYLAN Pharma

Clopidogrel MYLAN Pharma Уважаеми колеги, Хиперлинк от свободно избраното име и АТС кода ще Ви представи разрешените индикации и принадлежността към Анатомо-терапевтико-химичната класификация на съответния лекарствен продукт.

Подробно

Списък с лекарствени продукти за лечение на есенциална хипертония с ниво на заплащане 100%, които НЗОК заплаща по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г

Списък с лекарствени продукти за лечение на есенциална хипертония с ниво на заплащане 100%, които НЗОК заплаща по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г Списък с и за лечение на есенциална хипертония с ниво на заплащане 100%, които НЗОК заплаща по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на и по чл. 262, ал. 4, т. 1 от Закона

Подробно

Inhixa, INN-enoxaparin sodium

Inhixa, INN-enoxaparin sodium РУ (на ЕС) (Свобод но избрано ) име Количество на активното вещество в дозова единица Лекарствена форма Път на въвеждане Първична опаковка Съдържание (концентрация) Вид опаковка EU/1/16/1132/001 Inhixa

Подробно

АНАЛИЗ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2011* г. *Източник на данни за настоящия анализ са годишните сведения за продажби, предоставяни от търг

АНАЛИЗ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2011* г. *Източник на данни за настоящия анализ са годишните сведения за продажби, предоставяни от търг АНАЛИЗ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ * г. *Източник на данни за настоящия анализ са годишните сведения за продажби, предоставяни от търговците на едро в ИАЛ. Обем на продажбите на лекарствени

Подробно

BG

BG ПРИЛОЖЕНИЕ I СПИСЪК НА ИМЕНАТА, ЛЕКАРСТВЕНА/И ФОРМА/И, КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО В ДОЗОВА ЕДИНИЦА, В %, ЗА ДАДЕН ОБЕМ ИЛИ МАСА, ПЪТ/ИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ/ТЕ ПРОДУКТ/И, ЗАЯВИТЕЛ/И, ПРИТЕЖАТЕЛ/И

Подробно