Untitled-1

Размер: px
Започни от страница:

Download "Untitled-1"

Препис

1

2 С ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА: R

3 ПЕТЪК П Р О Г Р А М А 11:00-19:00 Регистрация 15:00-15:30 Официално откриване 15:30-16:30 Симпозиум Pfizer Модератор: Проф. д-р Ив. Донев, дм, МБАЛ Надежда Терапевтични очаквания в лечението на метастазиралия рак на млечната жлеза: къде, кога и как да извлечем клинична полза от CDk4/6 инхибиторите. 1. Лечение на метастазиралия HR+ рак на млечната жлеза в ерата на CDK 4/6 инхибиторите. Prof. Peter Schmid, FRCP, MD, PhD Chair at Centre of Experimental Cancer Medicine, Barts Cancer Institute, Queen Mary University of London, UK 2. Правилният пациентски профил в ерата на CDK4/6 инхибиторите: кой има най-голяма полза? Prof. Antonio Llombart-Cussac, MD, PhD Chairman of the Medical Oncology Service at the University Hospital Arnau de Vilanova in Valencia, Spain. 1

4 2 16:30-16:45 Кафе пауза 16:45-18:30 СЕСИЯ I ИМУНООНКОЛОГИЯ И ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА Модератори: д-р Ал. Влахова, Д. Първанов 16:45-17:15 PET- CT и имунотерапия- митове и легенди. Проф. д-р Г. Кирова, дм Токуда болница, Аджъбадем Сити Клиник 17:15-17:45 Радиотерапия и имунотерапия. Д-р Н. Недев, Началник на Клиника по лъчелечение, Аджъбадем Сити Клиник 17:45-18:15 3D биопринтиране- перспективи (презентация, спонсорирана от Amgen) Проф. д-р Ал. Савов Национална Генетична Лаборатория 18:15-18:45 Биомаркери в имуноонкологията - поглед на патолога. Д-р Свитлана Бачурска, УСБАЛО 18:45-19:05 Потенциалът на прецизната онкология за подобряване на резултатите за пациента. (презентация, спонсорирана от Roche) Д-р М. Колева, МБАЛ Сердика 19:05-19:20 Въпроси и дискусия

5 19:20-20:20 Симпозиум Roche Модератор: Проф. д-р К. Тимчева, дм 1. Терапевтичен потенциал на комбинацията Cotelic и Zelboraf за лечение на авансирал BRAF+ меланом. Доц. д-р Кр. Киров, дм, УСБАЛО 2. TECENTRIQ или защо анти - PD-L1 терапията е толкова ефективна при пациенти с НДРБД Д-р М. Колева, МБАЛ Сердика 3. ТECENTRIQ - нова възможност в лечението на първа линия метастазирал несквамозен НДРБД. Д-р Кр. Койнов, МБАЛ Сердика 20:30-00:00 Официална вечеря СЪБОТА 09:00-11:35 СЕСИЯ II СЪВРЕМЕННИ ПРОБЛЕМИ В ЛЕЧЕ НИЕТО НА КАРЦИНОМА НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА Модератори: Д-р Ел. Кръстева, Проф. д-р К. Тимчева, дм 3

6 09:00-09:15 Данни от клиничната практика за преживяемост при болни с метастазирал рак на млечната жлеза - БЪЛГАРСКИЯТ ОПИТ. Д-р Сп. Вълев, МБАЛ Надежда 09:15-09:45 Предизвикателства в лечението на HER2 + рак на млечната жлеза. Prof. G. Steger, MD, PhD - Chair for Medical Breast Cancer Research, Medical University of Vienna, Austria 09:45-10:15 Запазване на фертилитета и рак на млечната жлеза Dr. Elisa Zanardi, MD, PhD - U.O. Clinica di Oncologia Medica, Genova, Italy 10:15-10:35 Казуси и предизвикателства от практиката при прилагане на Консенсуса за запазване на фертилитета и репродуктивната способност при болни, на които предстои гонадотоксична терапия Д-р Г. Стаменов, дм МБАЛ Надежда 10:35-10:45 За пресечните точки между репродукцията и онкологичните заболявания при мъжете Д. Дюлгерова Л. Велева, Р. Петкова Медицински комплекс Д-р Щерев 4

7 10:45-10:55 Запазване на фертилитета при жени и момичета преди пубертета Л. Вълкова, Медицински комплекс Д-р Щерев 10:55-11:25 CDK4/6 инхибиторите в лечението на HR+ рак на млечната жлеза. Д-р Сп. Вълев, МБАЛ Надежда, 11:25-11:35 Въпроси и дискусия 11:35-11:45 Кафе пауза 11:45-12:45 СЕСИЯ III МАЛИГНЕН МЕЛАНОМ Модератори: Д-р Т. Караниколова, Проф. д-р Ив. Донев, дм 11:45-12:05 Неоадювантна и адювантна терапия при малигнен меланом Д-р Ива Гаврилова, дм, УСБАЛО 12:05-12:25 Метастазирал малигнен меланом - последователност на терапевтичните стратегии Д-р Г. Шаламанова КОЦ Пловдив 5

8 12:25-12:45 Нови стратегии в лечението на немеланомните кожни тумори Доц. д-р Кр. Киров, дм, УСБАЛО 12: 45-13: 30 Обяд 13: 30-19:30 СЕСИЯ IV ТАРГЕТНА И ИМУНОТЕРАПИЯ ПРИ СОЛИДНИ ТУМОРИ НОВОСТИ ОТ ASCO 2019 Модератор: Д-р Сп. Вълев, Д-р Кр. Орешков 13:30-13:50 Анемия при лечение на онкологично болни. (презентация, спонсорирана от Ewopharma) Проф. д-р Ж. Грудева, дм УМБАЛ Свети Георги 13:50-14:00 Клиничен случай на пациент с метастазирал рак на млечната жлеза, лекуван с Eribulin (презентация, спонсорирана от Ewopharma) Д-р Р. Генчева, МБАЛ Надежда 14:00-14:30 BRCAm позитивен рак на млечната жлеза - възможности за персонализирана терапия. (презентация, спонсорирана от AstraZeneca) Проф. д-р К. Тимчева, дм МБАЛ Надежда 6

9 14:30-14:45 Кафе пауза 14:45-15:15 Лечение на локално авансиралия иноперабилен НДРБД. Д-р Н. Великова, Клиника по лъчелечение, Аджъбадем Сити Клиник Проф. д-р Ив. Донев, дм МБАЛ Надежда 15:15-15:45 Предизвикателства и реална клинична практика в лечението на EGFR+ авансирал НДРБД (презентация, спонсорирна от Boehringer) Д-р М. Петрова, дм, МБАЛ Надежда 15:45-16:15 Оптимизиране на първа линия терапия при EGFR+ метастазирал НДРБД. (презентация, спонсорирана от AstraZeneca) Д-р Кр. Койнов, МБАЛ Сердика 16:15-16:30 Кафе пауза 16:30-17:30 Симпозиум MSD Модератор: Проф. д-р К. Тимчева, дм Новости в имунотерапията: 1. Keytruda - стандарт за първа линия терапия при болни с метастазирал НДРБД Д-р Кр. Койнов, МБАЛ Сердика 7

10 2. Плоскоклетъчен карцином на главата и шията нови хоризонти в лечението с Keytruda. Д-р М. Колева, МБАЛ "Сердика" 17:30-17:50 Стратегии при лекарствено лечение на гастроинтестинални тумори. Доц. д-р Н. Цонев, дм УМБАЛ Света Марина 17:50-18:20 Lonsurf - нова терапевтична стратегия за пациенти с метастазирал колоректален карцином. (презентация, спонсорирана от Servier) Проф. д-р К. Тимчева, дм, МБАЛ Надежда Д-р В. Маринова, дм УМБАЛ Св. Иван Рилски 18:20-18:30 Кафе пауза 18:30-19:00 Съвременен поглед върху онкологично болния - наука за по-добър живот. (презентация, спонсорирана от Bayer) Д-р Б. Кръстев, МБАЛ Надежда 19:00-19:30 Терапевтичен алгоритъм при пациенти с метастатичен колоректален карцином /мкрк/ Erbitux rechallenge (презентация, спонсорирана от Merck) Д-р Кр. Койнов, МБАЛ Сердика 8

11 19:30-20:30 Симпозиум Eli Lilly Модератор: Проф. д-р К. Тимчева, дм МБАЛ Надежда 20:30 Вечеря 1. Първа линия е важна, втора е определяща. Оптимизиране на последователността на лечение при пациенти с метастатичен рак на стомаха и ГЕП Д-р Б. Кръстев, МБАЛ Надежда 2. Потенциал на CDK4/6 инхибиторите в лечението на метастазирал рак на млечната жлеза. Abemaciclib - от науката към клиничната практика. Д-р Ж. Арабаджиев Токуда болница, Аджъбадем Сити Клиник 15:00-17:00 Кръгла маса 15:00-16:00 Токсичност, свързана с имунотерапия - клинични случаи Д-р Т. Караниколова МБАЛ Надежда 16:00 17:00 Лечение на метастази- - ралия белодробен карцином - клинични случаи Д-р М. Петрова, дм, МБАЛ Надежда 9

12 НЕДЕЛЯ 09:00-11:30 СЕСИЯ V ГЕНИТОУРИНАРЕН, ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЕН КАРЦИНОМ И ДРУГИ Модератори: Д-р М. Петрова, дм, Д-р Г. Жбантов 09:00-10:00 Симпозиум Astellas Лечение на КРПК данни от проучвания и мета-анализи Модератор: Проф. д-р К. Тимчева, дм МБАЛ Надежда 1. Своевременна намеса при прогресия на КРПК. Д-р Г. Жбантов, МБАЛ Надежда 2. Да базираме избора на терапията на повече от едно проучване. Д-р Кр. Койнов, МБАЛ Сердика 10:00-10:20 Невроендокринни тумори диагностични и терапевтични опции през 2019 Проф. д-р С. Сергиева, дм СБАЛОЗ София 10:20-10:35 Кафе пауза 10

13 10:35-11:35 Симпозиум BMS. Модератор: Имунотерапия новости в областта на онкологията. Проф. д-р К. Тимчева, дм МБАЛ Надежда 10:35-10:55 Дългосрочни ползи от комбинацията на чекпойнт инхибитори при лечението на авансирал меланом Доц. д-р Кр. Киров, дм, УСБАЛО 10:55-11:15 Новости в лечението на бъбречноклетъчен карцином Доц. д-р Н. Цонев, дм УМБАЛ Света Марина 11:15-11:35 Развитие в имунотерапията при лечението на белодробен карцином и карцином на глава и шия Проф. д-р К. Тимчева, дм МБАЛ Надежда 11:35-11:55 Първична множественост Д-р М. Колева, МБАЛ Сердика 11:55 Закриване на конференцията. Предложения за БАМО :00 Обяд 11

14 ГОСТУВАЩИ ЛЕКТОРИ: Prof. Antonio Llombart-Cussac MD, PhD Chairman of the Medical Oncology Service at the University Hospital Arnau de Vilanova in Valencia, Spain. Dr. Elisa Zanardi, MD, PhD U.O. Clinica d i Oncologia Medica, Genova, Italy Prof. G. Steger, MD, PhD Chair for Medical Breast Cancer Research, Medical University of Vienna, Austria Prof. Peter Schmid, FRCP, MD, PhD Chair at Centre of Experimental Cancer Medicine, Barts Cancer Institute, Queen Mary University of London, UK 12

15 ОРГАНИЗАТОРИ: за повече информация: Елфите ООД мобилен:

Академия Меланом е научно пространство за иновациите в онкодерматологията, което обединява всички специалисти, посветени на лечението на пациенти с ме

Академия Меланом е научно пространство за иновациите в онкодерматологията, което обединява всички специалисти, посветени на лечението на пациенти с ме Академия Меланом е научно пространство за иновациите в онкодерматологията, което обединява всички специалисти, посветени на лечението на пациенти с меланом и други кожни злокачествени заболявания. Създадена

Подробно

УЧИЛИЩЕ ПО ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА Персонализиран подход при диагностиката и лечението на някои инфекциозни заболявания: вирусни хепатити, HIV-инфекц

УЧИЛИЩЕ ПО ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА Персонализиран подход при диагностиката и лечението на някои инфекциозни заболявания: вирусни хепатити, HIV-инфекц УЧИЛИЩЕ ПО ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА Персонализиран подход при диагностиката и лечението на някои инфекциозни заболявания: вирусни хепатити, HIV-инфекция и ко-инфекции и други Организатор: БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ

Подробно

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА Национален симпозиум по ендокринология Диабет нов подход в лечението октомври 2019 г, Риу Хелиос Гранд Хотел Парадайз, хо

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА Национален симпозиум по ендокринология Диабет нов подход в лечението октомври 2019 г, Риу Хелиос Гранд Хотел Парадайз, хо ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА Национален симпозиум по ендокринология Диабет нов подход в лечението 10-12 октомври 2019 г, Риу Хелиос Гранд Хотел Парадайз, хотел Пловдив Слънчев бряг Четвъртък 10 октомври Уточняват

Подробно

5 ГОДИНИ БССА VIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ март 2018 СЪВРЕМЕННИ АКЦЕНТИ В СЪРДЕЧНАТА И СЪДОВАТА ПАТОЛОГИЯ Аудитория Амброаз Паре, Телекомуникационен

5 ГОДИНИ БССА VIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ март 2018 СЪВРЕМЕННИ АКЦЕНТИ В СЪРДЕЧНАТА И СЪДОВАТА ПАТОЛОГИЯ Аудитория Амброаз Паре, Телекомуникационен 5 ГОДИНИ БССА VIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 30 31 март 2018 СЪВРЕМЕННИ АКЦЕНТИ В СЪРДЕЧНАТА И СЪДОВАТА ПАТОЛОГИЯ Аудитория Амброаз Паре, Телекомуникационен център на МУ-Плевен, гр. Плевен Под егидата на Ректора

Подробно

ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ февруари 2019 зала 6, НДК СОФИЯ

ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ февруари 2019 зала 6, НДК СОФИЯ ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ 22 24 февруари 2019 зала 6, НДК СОФИЯ НАУЧНА ПРОГРАМА Петък, 22 февруари 2019 14.00 14.15 Откриване

Подробно

X юбилейна Научна конференция Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология ноември 2019 зала 6, НДК, гр. София

X юбилейна Научна конференция Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология ноември 2019 зала 6, НДК, гр. София X юбилейна Научна конференция Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология 29 30 ноември 2019 зала 6, НДК, гр. София ПРЕДВАРИТЕЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА 13.00 13.50 Регистрация 13.50 14.00 Откриване

Подробно

НАУЧНА ПРОГРАМА 4 юли 2019 (четвъртък) Официално откриване Научна сесия Какво знаем и не знаем за профилактиката и диагностика

НАУЧНА ПРОГРАМА 4 юли 2019 (четвъртък) Официално откриване Научна сесия Какво знаем и не знаем за профилактиката и диагностика НАУЧНА ПРОГРАМА 4 юли 2019 (четвъртък) 18.30 18.45 Официално откриване 18.45 19.30 Научна сесия Какво знаем и не знаем за профилактиката и диагностиката? 18.45 19.00 Фибрите в храненето при болест и здраве

Подробно

ProgramA 2.indd

ProgramA 2.indd XXI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ НА ТЕМА: ОНКОГИНЕКОЛОГИЯТА ПРЕЗ XXI ВИ ВЕК ПРОГРАМА 4-7 октомври 2018 ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР: СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ: СПОНСОРИ: XXI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ

Подробно

Bel_Geriatria_1fev2019.indd

Bel_Geriatria_1fev2019.indd ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ 22 24 февруари 2019 зала 6, НДК СОФИЯ НАУЧНА ПРОГРАМА Петък, 22 февруари 2019 14.00 14.15 Откриване

Подробно

ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ

ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми колеги, За мен е удоволствие и чест, като председател на организационния комитет, да Ви поканя на VІІІ Научна конференция с международно участие на тема: НОВОСТИ В ОНКОЛОГИЯТА

Подробно

Microsoft Word - Preliminary_program_26_July

Microsoft Word - Preliminary_program_26_July ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ В МЛАДА И ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ ПРИОРИТЕТИ НА СЪВРЕМЕННОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ЗДРАВНАТА СИСТЕМА ЗА 15+ И 59-11 14 октомври 2018, Сол Луна Бей Ризорт, Обзор 18.00 18.30 Откриване

Подробно

XVIII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕВРОЛОГИЯ, МАЙ 2019 г. хотел Интернационал, к.к. Златни пясъци НАУЧНА ПРОГРАМА 16 МАЙ / ЧЕТВЪРТЪК 11:00-19:00 РЕГИС

XVIII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕВРОЛОГИЯ, МАЙ 2019 г. хотел Интернационал, к.к. Златни пясъци НАУЧНА ПРОГРАМА 16 МАЙ / ЧЕТВЪРТЪК 11:00-19:00 РЕГИС XVIII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕВРОЛОГИЯ, 16-19 МАЙ 2019 г. хотел Интернационал, к.к. Златни пясъци НАУЧНА ПРОГРАМА 16 МАЙ / ЧЕТВЪРТЪК 11:00-19:00 РЕГИСТРАЦИЯ лектор модератор 15:00 15:15 ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

Подробно

ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ В МЛАДА И ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ приоритети на съвременното здравеопазване Ефективни и

ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ В МЛАДА И ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ приоритети на съвременното здравеопазване Ефективни и ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ В МЛАДА И ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ приоритети на съвременното здравеопазване Ефективни и безопасни подходи в профилактика, диагностика и терапия

Подробно

XVIII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕВРОЛОГИЯ, МАЙ 2019 г. хотел Интернационал, к.к. Златни пясъци НАУЧНА ПРОГРАМА 16 МАЙ / ЧЕТВЪРТЪК 11:00-19:00 РЕГИС

XVIII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕВРОЛОГИЯ, МАЙ 2019 г. хотел Интернационал, к.к. Златни пясъци НАУЧНА ПРОГРАМА 16 МАЙ / ЧЕТВЪРТЪК 11:00-19:00 РЕГИС XVIII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕВРОЛОГИЯ, 16-19 МАЙ 2019 г. хотел Интернационал, к.к. Златни пясъци НАУЧНА ПРОГРАМА 16 МАЙ / ЧЕТВЪРТЪК 11:00-19:00 РЕГИСТРАЦИЯ лектор модератор 15:00 15:15 ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

Подробно

г г. 12 КОНГРЕС ПО ОТО РИНО ЛАРИНГО ЛОГИЯ хотел Риу Хелиос Парадайс Св. Влас

г г. 12 КОНГРЕС ПО ОТО РИНО ЛАРИНГО ЛОГИЯ хотел Риу Хелиос Парадайс Св. Влас 29.09 01.10.2017г. 29.09 01.10.2017 г. 12 КОНГРЕС ПО ОТО РИНО ЛАРИНГО ЛОГИЯ хотел Риу Хелиос Парадайс Св. Влас Уважаеми колеги, Уважаеми партньори, Като председател на Българското национално сдружение

Подробно

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАИЧД: проф. Людмила Матева ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БДГЕ: проф. Крум Кацаров ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАИЧД: Проф. Констант

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАИЧД: проф. Людмила Матева ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БДГЕ: проф. Крум Кацаров ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАИЧД: Проф. Констант ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАИЧД: проф. Людмила Матева ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БДГЕ: проф. Крум Кацаров ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАИЧД: Проф. Константин Чернев ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАУМ: Д-р Румяна Митова ЧЛЕНОВЕ:

Подробно

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР СРЕБЪРЕН ПАРТНЬОР КОРПОРАТИВНОТО ПРИСЪСТВИЕ КОНФЕРЕНЦИЯ КРЪГОВА ИКОНОМИКА И ОКОЛНА СРЕДА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ + 10 октомвр

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР СРЕБЪРЕН ПАРТНЬОР КОРПОРАТИВНОТО ПРИСЪСТВИЕ КОНФЕРЕНЦИЯ КРЪГОВА ИКОНОМИКА И ОКОЛНА СРЕДА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ + 10 октомвр КОНФЕРЕНЦИЯ КРЪГОВА ИКОНОМИКА И ОКОЛНА СРЕДА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ + 10 октомври 2019 СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН ЗАЛА СЕРДИКА www.srednogorie.eu ЗА НАС Организатор на събитието е Индустриален клъстер Средногорие,

Подробно

4-6 ОКТОМВРИ 2019 Г Р А Н Д Х О Т Е Л П Л О В Д И В, гр. Пловдив

4-6 ОКТОМВРИ 2019 Г Р А Н Д Х О Т Е Л П Л О В Д И В, гр. Пловдив 4-6 ОКТОМВРИ 2019 Г Р А Н Д Х О Т Е Л П Л О В Д И В, гр. Пловдив Уважаеми колеги, В качеството ми на председател на Българско национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия, бих

Подробно

ПРОГРАМА 28 септември 2017 г., четвъртък 14:00 18:00 ч. Pегистрация и настаняване в хотела 19:30 22:00 ч. Посрещане Добре дошли 29 септември 2017 г.,

ПРОГРАМА 28 септември 2017 г., четвъртък 14:00 18:00 ч. Pегистрация и настаняване в хотела 19:30 22:00 ч. Посрещане Добре дошли 29 септември 2017 г., ПРОГРАМА 28 септември 2017 г., четвъртък 14:00 18:00 ч. Pегистрация и настаняване в хотела 19:30 22:00 ч. Посрещане Добре дошли 29 септември 2017 г., петък 8:00 8:20 ч. Откриване на Конференцията 8:20

Подробно

XII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 4-6 ОКТОМВРИ 2019 г. КОМПЛЕКС МАРИНА КЕЙП-АХЕЛОЙ XII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

XII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 4-6 ОКТОМВРИ 2019 г. КОМПЛЕКС МАРИНА КЕЙП-АХЕЛОЙ XII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРОГРАМА КОНФЕРЕНТЕН ЦЕНТЪР КЕЙП АХЕЛОЙ ПЕТЪК, 04 ОКТОМВРИ, 2019 15:00-18:00 РЕГИСТРАЦИЯ 18:00-18:30 ОТКРИВАНЕ Председатели: проф. д-р Д. Свинаров, проф. д-р К. Цачев Секретар: доц. д-р М. Велизарова 18:30-19:30

Подробно

Уважаеми колеги, В качеството ми на председател на Българско национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия, бих искал да Ви пок

Уважаеми колеги, В качеството ми на председател на Българско национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия, бих искал да Ви пок Уважаеми колеги, В качеството ми на председател на Българско национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия, бих искал да Ви поканя на XIII Национален конгрес по оториноларингология.

Подробно

Заплатени средства за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ по лечебни заведения и по месеци за 2019 година (в лева) РЗОК РЗОК п

Заплатени средства за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ по лечебни заведения и по месеци за 2019 година (в лева) РЗОК РЗОК п по Регистрационен 100 за 68 654 083 9 147 826 7 358 582 7 474 076 7 762 618 9 116 613 9 789 849 9 491 167 5 413 258 3 100 094 Благоевград 870 477 119 875 128 355 144 659 123 842 114 123 92 768 108 018

Подробно

ESGE Българска асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА ЕНДОСКОПИЯ И АБДОМИНАЛНА

ESGE Българска асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА ЕНДОСКОПИЯ И АБДОМИНАЛНА ESGE Българска асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА ЕНДОСКОПИЯ И АБДОМИНАЛНА ЕХОГРАФИЯ BULENDO 2017 Международен симпозиум по гастроинтестинална

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ОБЯВЯВА МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦЯ ЗА 2014г. по Заповед на МЗ РД-21-6/ г. Специалности за лица с образователно-квалиф

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ОБЯВЯВА МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦЯ ЗА 2014г. по Заповед на МЗ РД-21-6/ г. Специалности за лица с образователно-квалиф и за лица с образователно-квалификационна степен магистър по "медицина" 1 от 7 заемани по 34/29.12.2006 г. заемани по 34/29.12.2006 г. 2 Акушерство и гинекология ОБЩО: 0 0 0 13 18 5 36 Акушерство и гинекология

Подробно

Bel_Mlada i zrqla_25april2019.indd

Bel_Mlada i zrqla_25april2019.indd ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ 17 19 май 2019 Интер Експо Център София НАУЧНА ПРОГРАМА 17 май 2019 (петък) ЗАЛА 4 13.45 14.00 Откриване на конференцията 14.00

Подробно

ПРОГРАМА

ПРОГРАМА XI то НАЦИОНАЛНО ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКО ИЗЛОЖЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА - 11 до 13 октомври 2018 ПРОГРАМА 11. 10. 2018г. (четвъртък) 14:00 ч. Тържествено откриване пред входа на изложението Разглеждане на изложбените

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Методика за разработване на Ръководство за добра медицинска практика основано на доказателства Доц. Златица Петрова Експерт -БЛС Мотиви Многообразието на практиките и лекарите налагат изготвянето, освен

Подробно

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ХИРУРГИЯ ОСТЪР КОРЕМ. ЕКСПЕРТИЗА ПРИ ХИРУРГИЧНИ СЛУЧАИ, ДОСТИГАЩИ ДО СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПЛЕВЕН, 5 7 ЮНИ 2019 Г. ПРОГРАМА 05.

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ХИРУРГИЯ ОСТЪР КОРЕМ. ЕКСПЕРТИЗА ПРИ ХИРУРГИЧНИ СЛУЧАИ, ДОСТИГАЩИ ДО СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПЛЕВЕН, 5 7 ЮНИ 2019 Г. ПРОГРАМА 05. НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ХИРУРГИЯ ОСТЪР КОРЕМ. ЕКСПЕРТИЗА ПРИ ХИРУРГИЧНИ СЛУЧАИ, ДОСТИГАЩИ ДО СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПЛЕВЕН, 5 7 ЮНИ 2019 Г. ПРОГРАМА 05.06.2019 г. (СРЯДА) 13:00 19:00 ч. Регистрация. 19:30

Подробно

До Председателя на Научното жури, Определено със Заповед P / на Ректора на Медицински Университет - Варна СТАНОВИЩЕ от доцент д-р Жас

До Председателя на Научното жури, Определено със Заповед P / на Ректора на Медицински Университет - Варна СТАНОВИЩЕ от доцент д-р Жас До Председателя на Научното жури, Определено със Заповед P-109-105/08.04.2016 на Ректора на Медицински Университет - Варна СТАНОВИЩЕ от доцент д-р Жасмина Михайлова Миланова, д.м. Началник отделение по

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА СПИСЪК на обученията по ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ (ВСД) в Медицински университет-варна (допълнено към 18.04.2019г.) 1 ВСД: Бронхология конвенционална бронхоскопия ръководител обучение: доц. д-р Камен

Подробно

(Opti onal) T his text will appear in the inbox pr evi ew, but not the body.

(Opti onal) T his text will appear in the inbox pr evi ew, but not the  body. (Opti onal) T his text will appear in the inbox pr evi ew, but not the email body. Уважаеми Дами и Господа, Асоциацията по Майчино-Фетална Медицина има удоволствието да Ви покани на, IV Международен Конгрес

Подробно

Приложение 1а. Докторски програми в МУ София по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от г.) Подготовката на докторанти в Медицинс

Приложение 1а. Докторски програми в МУ София по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от г.) Подготовката на докторанти в Медицинс Приложение 1а. Докторски програми в МУ по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от 23.04.2019 г.) Подготовката на докторанти в се осъществява само по акредитирани от НАОА докторски програми Ш

Подробно

ПРОГРАМА НА ТЕМАТИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ 4. ОБЩУВАНЕ И РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИ И ОБЩНОСТИ ПРОГРАМА БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ 09.

ПРОГРАМА НА ТЕМАТИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ 4. ОБЩУВАНЕ И РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИ И ОБЩНОСТИ ПРОГРАМА БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ 09. ПРОГРАМА НА ТЕМАТИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ 4. ОБЩУВАНЕ И РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИ И ОБЩНОСТИ ПРОГРАМА ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ 09.05. 12.05.2011 г., Велинград Цел на обучението: Да

Подробно

-.docx

-.docx СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Христина Костадинова Лалабонова, дмн, Ръководител катедрa Лицево-челюстна хирургия при МУ- ФДМ- Пловдив, специалист по Орална хирургия, Лицево-челюстна хирургия, Обща дентална медицина,

Подробно

Keytruda; INN-pembrolizumab

Keytruda; INN-pembrolizumab EMA/235911/2019 EMEA/H/C/003820 Общ преглед на Keytruda и защо е разрешен за употреба в ЕС Какво представлява Keytruda и за какво се използва? Keytruda е противораково лекарство, което се използва за лечение

Подробно

XII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИНИЧНА 4-6 ОКТОМВРИ 2019 г. КОМПЛЕКС МАРИНА КЕЙП-АХЕЛОЙ ЛАБОРАТОРИЯ XII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

XII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИНИЧНА 4-6 ОКТОМВРИ 2019 г. КОМПЛЕКС МАРИНА КЕЙП-АХЕЛОЙ ЛАБОРАТОРИЯ XII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В качеството си на председател на Българското дружество по клинична лаборатория, най-сърдечно Ви каня да участвате в XII Национална конференция по клинична лаборатория с международно участие,

Подробно

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНьор Околна EHS среда, здравословни и безопасни условия на труд 08 октомври 2015 г. София Хотел Балкан НАЧАЛО партньори фору

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНьор Околна EHS среда, здравословни и безопасни условия на труд 08 октомври 2015 г. София Хотел Балкан НАЧАЛО партньори фору EHS Индустриален клъстер Средногорие е сдружение с нестопанска цел, сформирано на базата на индустриалнорегионален принцип, което обединява интересите, възможностите и целите на големите индустриални компании

Подробно

Доклад за оценка на здравната технология съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредба 9 от на МЗ

Доклад за оценка на здравната технология съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредба 9 от на МЗ Доклад за оценка на здравната технология съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредба 9 от 1.12.2015 на МЗ I. Анализ на здравния проблем. 1. Анализът на здравния проблем включва: 1.1. Описание на здравния проблем,

Подробно