ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201"

Препис

1

2

3 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Драгойново, ЕКАТТЕ 23385, община Първомай, област Пловдив. 1 Ползвател Маси в Имот с регистрирано правно основание Площ дка Имот по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ Площ дка Дължим о рентно плащане в лв. Собственик "ХЕРА АГРО" ЕООД "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ГОСПОДИН АНГЕЛОВ ЕФТИМОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ИВАН ТОДОРОВ ЯНКОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД СЛАВИ ДЕМИРЕВ ПЕТРОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМИТЪР ГЕНЕВ ГЕОРГИЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД СРЕБРЮ ЯНКОВ КУЗМОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД НИКОЛА ДИМИТРОВ КАЛИНОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД АТАНАСКА ГЮЛЕВА ИВАНОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ИВАН ТЕХОВ ЗАПРЯНОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ПЕТКО ИВАНОВ ТРЕНДАФИЛОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД РУСИ ДИМИТРОВ РУСЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "С.И.Г"ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ЖЕЛЮ ТОДОРОВ АНГЕЛОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ГЕОРГИ ТЕНЧЕВ ГЕОРГИЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ГРОЗЮ ДИМИТРОВ ГРОЗЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЖЕЛЯЗКО НИКОЛОВ ДИМОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД МАРИЯ МИХАЙЛОВА РУСЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ТОСКА ДЕМИРЕВА КРЪСТЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ЯНКО ТОДОРОВ ЯНКОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД МАРИЯ ДИМИТРОВА МИНОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ШАБАН РАФЕТ ШАБАН "ХЕРА АГРО" ЕООД ТОДОР ДИНКОВ ЯНКОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД СТОЙКО АТАНАСОВ МИЛЕВ и "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМО АНГЕЛОВ ГОСПОДИНОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ШАБАН РАФЕТ ШАБАН "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД АТАНАС СТОЙКОВ ГЕОРГИЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ЙОРДАН ЖЕЛЕВ НОЛЧЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД АНГЕЛ МИТЕВ МЕЛЕЗОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ЖЕЛЯЗКО АТАНАСОВ КИРЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЕЛЕНА ЖЕЛЯЗКОВА ЖЕЛЕВА и "ХЕРА АГРО" ЕООД ЕЛЕНА НАЙДЕВА ПАСКАЛЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД "РОСАГРОФОНД" ООД

4 "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ПЕТЪР ЗАПРЯНОВ ТЕРЗИЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ПЕТРА ВЪЛЧЕВА ПЕТРОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД МАНОЛ ДИМОВ МАНОЛОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ВЕЛЮ РАЙЧЕВ ВЕЛЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД МАНОЛ АТАНАСОВ ДИМОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЙОРДАН ВЪЛЧЕВ ТАШКОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ХРИСТО АТАНАСОВ АНДРЕЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ИВАН ХРИСТЕВ ЦВЕТКОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ХРИСТО НИКОЛОВ ЦВЕТКОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ВЕРКА АНГЕЛОВА ЯНУДОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ГОСПОДИН НИКОЛОВ ДИМОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ШАБАН РАФЕТ ШАБАН "ХЕРА АГРО" ЕООД "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ГЕОРГИ ИВАНОВ ЗДРАВЧЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЙОРДАН ИВАНОВ ПОПОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ГЕНА СТОЯНОВА АТАНАСОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД СПАС БОЙЧЕВ ПАУНОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМИТЪР ГРОЗЕВ СЛАВЧЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ХРИСТО СТАТЕВ МИТЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД НИКОЛАЙ ВАКРИЛОВ ПРОДАНОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД СРЕБРЮ ЯНКОВ КУЗМОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД АТАНАС РУСЕВ ЙОРДАНОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ИВАН СТЕПАНОВ МИТЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ТОДОРА АТАНАСОВА КИРОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД СТАЙКО СТЕФАНОВ РАЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ШАБАН РАФЕТ ШАБАН "ХЕРА АГРО" ЕООД АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ БОЗУКОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЙОРДАН ПЕТРОВ НАЙДЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД АНГЕЛ ДИМИТРОВ ХРИСТЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМО ДИМИТРОВ МИЗИНЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "С.И.Г"ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД СТЕФАН ЗАПРЯНОВ СТОЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ИВАН БОЙЧЕВ БОЦОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД МАРИЙКА МАНОЛОВА РУСКОВА и "ХЕРА АГРО" ЕООД ПЕТКО ТОДОРОВ НИКОЛОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМИТЪР СТОЯНОВ ПЕТРОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЙОРДАНКА КОЛЕВА РАЙОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД КОСТА ЗАПРЯНОВ РАЙОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ "ХЕРА АГРО" ЕООД РАДКА ИВАНОВА ВАКЛУШЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД СТЕФАН АТАНАСОВ МУТОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ТЕНЧО АТАНАСОВ МУТОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ГОСПОДИН ИВАНОВ СТАЙКОВ и "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД НАДКА ДИНКОВА МИТЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМО РАЙЧЕВ ГРАБЧЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ГОСПОДИН ЖЕЛЯЗКОВ СТОИЛОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ШАНС " ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД КОЛЬО ЙОРДАНОВ ДЕРЕКЮВЛИЕВ 2

5 "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМИТЪР ИЛЕВ АНГОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "АГРОДОМИНАТОР" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД КОСТАДИН ЙОРДАНОВ ДЕМИРЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ВЕЛИКА ВЪЛЧЕВА ДОБРЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМИТЪР ХРИСТЕВ ДИМИТРОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМО НИКОЛОВ ДИМОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД СТЕФАН РАЙЧЕВ МЪГЛОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЛАТКА АНГЕЛОВА КОЛЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД "РОСАГРОФОНД" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ЖЕЛЬО ВАНЧЕВ КОВАЧЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЖЕЛЮ ПЕТКОВ ЖЕЛЕВ и "ХЕРА АГРО" ЕООД ГЕОРГИ РАЙЧЕВ КУЦОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ПЕТЪР ЙОРДАНОВ КАЛИНОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД АТАНАС СТАЙКОВ СТАЙКОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМИТРИНА ИВАНОВА МИХОВА и "ХЕРА АГРО" ЕООД ГРУДА АТАНАСОВА АЛАНДЖИЙСКА "ХЕРА АГРО" ЕООД ЕНЮ ИВАНОВ ХРИСТЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ПЕТКО ПАСЕВ ДРАЗГОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ПАСЮ ГОГОВ РАДЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЛИЛИЯ АТАНАСОВА ТУЛЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД СИМЕОН МИЛЕВ КЮМЮРДЖИЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ИВАНКА ХРИСТОВА ЦВЕТКОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ЖЕЛЬО МАНОЛОВ ПЕТРОВ и "ХЕРА АГРО" ЕООД СЛАВ ВАКРИЛОВ ПРОДАНОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ЛАТИНКА ЯНКОВА ХРИСТОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ИВАН СТОЯНОВ АТАНАСОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД МАРИН ЯНЕВ ГЪЛЪБОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД АНГЕЛ ТОДОРОВ ГЕНЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД АТАНАС ДЕМИРЕВ АНГЕЛОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ ДЕМИРЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМИТЪР ГЕНЕВ ГЕОРГИЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМИТЪР ИЛЕВ АНГОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ПАСЮ ГЕОРГИЕВ ДРАЗГОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ЖЕЛЮ ДИМОВ ГЕОРГИЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМИТЪР ПЕТРОВ АНГЕЛОВ МАСЛЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ИВАН СТОЙЧЕВ ТАШЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЗЛАТКА ДИНКОВА СТАНЧЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ПЕТКО СПАСОВ ПРОДАНОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД АНГЕЛИНА ПЕТРОВА КЮМЮРДЖИЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ИВАН КОЛЕВ БЯЛКОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД АНГЕЛ ГЕНЕВ ГЕОРГИЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ТОНА ЙОРДАНОВА КУЦОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД БОЙКА ИВАНОВА НЕЙКОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ХРИСТО КОЙЧЕВ СТАНЧЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД 3

6 "ХЕРА АГРО" ЕООД ВЪЛЮ ЖЕЛЯЗКОВ ТАШКОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ВАСИЛ ИВАНОВ КАРАИЛАНСКИ и "ХЕРА АГРО" ЕООД КАЛИН ПЕТРОВ КАЛИНОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД БИСЕР ПЕТРОВ КАЛИНОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД СТОЙНА ЖЕЛЕВА ДИМИТРОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ЕЛЕНА ГОСПОДИНОВА ТОДОРОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ "ХЕРА АГРО" ЕООД БОЙКА ИВАНОВА НЕЙКОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ГИНКА ИВАНОВА ПЕЙЧЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ВЕЛИКА ВЪЛЧЕВА ДОБРЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ИВАН ТОДОРОВ ЯНКОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ИВАН ЖЕЛЕВ ИВАНОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЯНКО ТОДОРОВ ЯНКОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ТОДОР ДИНКОВ ЯНКОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД МАНОЛ ЙОРДАНОВ ХАДЖОЛОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ГЕОРГИ ИВАНОВ ГАРМОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЙОРДАН ЖЕЛЕВ ХРИСТЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ЗЛАТКА ИВАНОВА ГОГОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ИВАН ВЪЛЕВ ДОБРЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЛАТА ЛЮБЕНОВА ЯНЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД РАЙЧО ИВАНОВ РАЙЧЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД АТАНАС МИТЕВ ЯНЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЙОРДАН КОЛЕВ ДАРДАХАНОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ДЕЛЧО КОЛЕВ ДАРДАХАНОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЯНКО ИВАНОВ ХРИСТЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ГЕОРГИ ТЕНЧЕВ ГЕОРГИЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД КОЛЬО ЖЕЛЕВ КОЛЕВ и "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ДЕМИР ДИМОВ ПЯНКОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЙОРДАН ЗАПРЯНОВ ЗДРАВЧЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ПЕТЪР ЙОРДАНОВ КИСЬОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ИЛИЯ АТАНАСОВ ПАСЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ТОДОР ПЕТРОВ КОЛОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМИТЪР ПЕТРОВ АНГЕЛОВ МАСЛЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ТОДОР ДЕЛЧЕВ ЖЕЛЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА АНГОВА и "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМИТЪР АТАНАСОВ ПАСЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ШАНС " ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ЕЛЕНА ВАКРИЛОВА МЕТОДИЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ХРИСТО КОСТАДИНОВ КОЛЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД АНГЕЛ ВАНЕВ ВАНКОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМИТЪР ДИМОВ КУКОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ХРИСТИНА НИКОЛОВА БОЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД НЕЛИ НИКОЛОВА СЛАВОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД СТОЙКО ДИМОВ ЗАПРЯНОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ГЕНА СТОЯНОВА АТАНАСОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМИТЪР ХРИСТЕВ ПАСЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ШАБАН РАФЕТ ШАБАН "ХЕРА АГРО" ЕООД МАНОЛ СТОЙЧЕВ ДИМИТРАКОВ и 4

7 "ХЕРА АГРО" ЕООД МАНОЛ СТОЙЧЕВ ДИМИТРАКОВ и "ХЕРА АГРО" ЕООД СЛАВИ ДЕМИРЕВ ПЕТРОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД СПАС ИВАНОВ ХРИСТОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМО МИТЕВ ЯНЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "АГРОДОМИНАТОР" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ХРИСТОЗ ИВАНОВ КАЛАЙДЖИЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД СПАС БОЙЧЕВ ПАУНОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМИТЪР ПЕТРОВ НАЙДЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ХРИСТО МИТЕВ СТЕПАНОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМКА ДЕЛЧЕВА СЕРБЕЗОВА и "ХЕРА АГРО" ЕООД ТОНКА ВЪЛЧЕВА ХАДЖИДОБРЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ТАШО ГЕНЕВ ЩЕРЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД РУСКА НАЙДЕНОВА СТОЕВА и "ХЕРА АГРО" ЕООД КИНА ТОДОРОВА ТОМОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ЙОРДАН ДЕЛЧЕВ ДЯКОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ "ХЕРА АГРО" ЕООД СТЕФАН ТОДОРОВ ТОДОРОВ и "ХЕРА АГРО" ЕООД ВАНЬО ИЛИЕВ СЛАВОВ и "ХЕРА АГРО" ЕООД НИКОЛА ТОНЕВ КРЪСТЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД АТАНАС МАНОЛОВ ДИМОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЙОРДАН СТОЙНОВ РАЙКОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ДОБРИ ПЕТРОВ МАНОЛОВ и "ХЕРА АГРО" ЕООД ВЕРКА АНГЕЛОВА ЯНУДОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМО ДИМИТРОВ МИЗИНЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД СТАЙКО СТЕФАНОВ РАЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ИВАН КОСТАДИНОВ МИЛЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОЗОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД СТОЯН СТОЯНОВ БОРИСОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД СЛАВЧО ПЕТКОВ СЛАВОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЯНЮ ИВАНОВ ДИМОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД МАНОЛ ДИМОВ МАНОЛОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ТОСКА МАНОЛОВА КРЪСТЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД СТОЙКО ДИМОВ ЗАПРЯНОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД СТЕФАН ЗАПРЯНОВ СТОЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ГЕОРГИ ХРИСТЕВ СТЕПАНОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМИТЪР ГЕНЕВ ГЕОРГИЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД МАНОЛ АТАНАСОВ ДИМОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД НИКОЛА СТОЯНОВ ПЕТРОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ШАНС " ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД КОЛЬО ЙОРДАНОВ КЮМЮРДЖИЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД МАРА ХРИСТОВА АТАНАСОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ХРИСТО ПЕТКОВ ИВАНОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД МАРУШКА ДЕЛЧЕВА ПАНДОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ГОСПОДИН НИКОЛОВ ДИМОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ХРИСТОЗ КОЛЕВ ЦВЕТИЛОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ИВАН ТРЕНДАФИЛОВ ГЪЛЪБОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ПЕТЪР АНГЕЛОВ АВДЖИЕВ 5

8 "ХЕРА АГРО" ЕООД ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ "ХЕРА АГРО" ЕООД ИВАН КОЛЕВ БЯЛКОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД АЛЕКО КОСТАДИНОВ ПЕТКОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД АНГЕЛ ДИНКОВ БАКАРДЖИЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ЗДРАВЧО АТАНАСОВ ЗДРАВЧЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД НЕДЯЛКА ЯНКОВА ТОДОРОВА и "ХЕРА АГРО" ЕООД ИВАН МИТЕВ ЧОЛАКОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД КОСТА ЗАПРЯНОВ РАЙОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД НИКОЛА БОЕВ ВАНЧЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ДОНЧО ХРИСТОЗОВ ИЛЧЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД НИКОЛА ДИМОВ РАЙКОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЙОРДАНКА ПЕТКОВА ХРИСТОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ХРИСТИНКА ПЕТКОВА ВАКРИЛОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ХРИСТОЗОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ПЕТЯ СТЕФАНОВА КОСТАДИНОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ШАБАН РАФЕТ ШАБАН "ХЕРА АГРО" ЕООД ЕЛЕНА ПЕТКОВА ПЕТКОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД СТАНКА ЙОРДАНОВА НАЛБАНТОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ДЕЛЯ ДИМОВА ЗАПРЯНОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД СТОЙКО ДИМОВ ЗАПРЯНОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ "ХЕРА АГРО" ЕООД АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ЙОРДАН ПЕТКОВ КЮМЮРДЖИЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ХРИСТО АНГЕЛОВ МАВРЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМИТЪР ПАСЕВ НАЦКОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ХРИСТО ТЕХОВ ЗАПРЯНОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМО ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД СТЕПАН ХРИСТЕВ СТЕПАНОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД СПАС ИВАНОВ ХРИСТОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЙОРДАН ПЕТРОВ НАЙДЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ХРИСТОЗ ИВАНОВ КАЛАЙДЖИЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД МИТРА ИВАНОВА ХРИСТЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМИТРИЙКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМО ПЕТРОВ МАРКОВ и "ХЕРА АГРО" ЕООД "ЛАХЕЗИС" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ГЕОРГИ РАЙЧЕВ КУЦОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИНКО ГЕОРГИЕВ ШЕЛМЕНОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ДОЯН" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД МАРИН ЯНЕВ ГЪЛЪБОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "С.И.Г"ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ПЕТЪР НИКОЛОВ ВАНЧЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ТОДОРА СТЕФАНОВА УЗУНОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД РУСИ ДИМИТРОВ РУСЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД АТАНАС МИТЕВ ГАНЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЛАЗАР ВАКРИЛОВ ГЮЗЕЛЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЖЕЛЯЗКО АТАНАСОВ КАРАГАЧЛИЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ПАСЮ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ 6

9 "ХЕРА АГРО" ЕООД ЗЛАТКА ДИМИТРОВА БАТАКЛИЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ГИНКА АТАНАСОВА АТАНАСОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ИВАН ХРИСТЕВ ДОБРИКОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ШАБАН РАФЕТ ШАБАН "ХЕРА АГРО" ЕООД ЗАПРЯН ПЕТРОВ ТЕРЗИЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ГЕОРГИ АТАНАСОВ КАРАГАЧИЛЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ВЕРКА АНГЕЛОВА ЯНУДОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ГРОЗЮ АНГЕЛОВ ТЕРЗИЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЖЕЛЯЗКО ПЕТЕВ МЕНЧЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ДАФИНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ЙОРДАНКА РАЙЧЕВА СТОЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ЗАПРЯН ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД КОСТАДИН СЛАВОВ МЕЛЕЗОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД АТАНАС ДЕМИРЕВ АНГЕЛОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМО АНГЕЛОВ ГОСПОДИНОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЙОРДАН ДЕЛЧЕВ ДЯКОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД АТАНАС ХРИСТОЗОВ ГОЧЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ИВАН ТОДОРОВ ЯНКОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД МАРА ВАНЧЕВА ГЕОРГИЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ВЪЛЮ ЖЕЛЯЗКОВ ТАШКОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ВАСИЛ ИВАНОВ КАРАИЛАНСКИ и "ХЕРА АГРО" ЕООД МАРИЙКА ВАНЧЕВА АТАНАСОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД КОЛЮ АНГЕЛОВ АВДЖИЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЖЕЛЮ ЙОРДАНОВ НОЛЧЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД МЕЛИНЕ НАЗАРЕТ ИВАНОВА и "ХЕРА АГРО" ЕООД НИКОЛА ДИМИТРОВ КАЛИНОВ и "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ВЪЛЧО ТОЗЕВ ЦВЕТИЛОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД РАЙЧО ВЕЛЕВ РАЙЧЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ТАШО ГЕНЕВ ЩЕРЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ГЕОРГИ СТОЙКОВ ГЕОРГИЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ИВАНКА ПЕТРОВА БЯЛКОВА и "ХЕРА АГРО" ЕООД ЙОРДАН ВЪЛЧЕВ БОЙКОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД МАРИЙКА ЙОРДАНОВА МИЛЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД АТАНАСКА ПАУНОВА КАДИЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ПЕТКО КРУМОВ АТАНАСОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ИВАН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ТОСКА ЙОРДАНОВА ПЕНЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ДОБРА ДИМИТРОВА СЛАВОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ГОСПОДИН ХРИСТЕВ ЦВЕТКОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ГРОЗЮ ДИМИТРОВ ГРОЗЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЗАПРЯН АТАНАСОВ КЮМЮРДЖИЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД СЛАВ ДИМИТРОВ СЛАВЧЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ИЛИЯ НИКОЛАЕВ ПИСАРЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ПЕТКО ПАСЕВ ДРАЗГОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ТОДОР СТЕФАНОВ АНДОНОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ГЕОРГИ АТАНАСОВ КРЪСТЕВ и "ХЕРА АГРО" ЕООД ДАФИНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ГЕОРГИ ИЛИЕВ ПИСАРЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ПЕТЪР ПАВЛОВ ПЕТЕЛОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ХРИСТО ИЛИЕВ ПИСАРЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД 7

10 "ХЕРА АГРО" ЕООД ИВАНКА АТАНАСОВА МАВРЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД КОСТАДИНКА ИЛИЕВА ЦЕНКОВСКА "ХЕРА АГРО" ЕООД ЯНКА ИВАНОВА АТАНАСОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ШАНС " ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД СЛАВ ВАКРИЛОВ ПРОДАНОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ИВАН БОЙЧЕВ БОЦОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЙОРДАН ЗАПРЯНОВ ЗДРАВЧЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ТОДОР ДЕЛЧЕВ ЖЕЛЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД СЛАВ ЗАПРЯНОВ РАЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ХРИСТО АНГЕЛОВ МАВРЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД МАРИЯ ДИМИТРОВА КАНДОВА и "ХЕРА АГРО" ЕООД ЕЛЕНА ПЕТРОВА МЕЛЕЗОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД КУЗМА РУСЕВ ТОДЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЖУЛИЕТА МИНКОВА НИКОЛОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ПЕТКО АТАНАСОВ ЯНЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМО КАЛИНОВ ДИМОВ и "ХЕРА АГРО" ЕООД "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ЯНА КОЛЕВА ИВАНОВА ПАСКО МЕЛЕЗОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ТОДОРА АТАНАСОВА КИРОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД АНГЕЛ МИТЕВ МЕЛЕЗОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМО СТОЙЧЕВ ДРАЗГОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ШАБАН РАФЕТ ШАБАН "ХЕРА АГРО" ЕООД АТАНАСКА КОСТОВА ТЕНЧЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД СТОЙЧО АНГЕЛОВ ЯНЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМИТЪР ХРИСТЕ ПЕТЕЛОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД АНГЕЛИНА КАЛИНОВА ДИМОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ЙОРДАН ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЗАПРЯН СИМЕОНОВ ТОЗЕВ и "ХЕРА АГРО" ЕООД ПЕТРА ТОДОРОВА ТОЗЕВА и "ХЕРА АГРО" ЕООД "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ВЕРКА АНГЕЛОВА ЯНУДОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ШАБАН РАФЕТ ШАБАН "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМО ТОДОРОВ ДИМОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД СТАМЕН ДОБРЕВ ВАСИЛЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ДОБРИНКА ЖЕЛЕВА КОТЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД КРЪСТЬО АТАНАСОВ КРЪСТЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ИВАН ЯНЕВ АНГЕЛОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ГЕОРГИ АТАНАСОВ КАРАГАЧИЛЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ИВАНКА ЖЕЛЕВА ДЕЛЧЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД АНГЕЛ ПЕТРОВ АВДЖИЕВ и "ХЕРА АГРО" ЕООД ГРОЗЮ ЙОРДАНОВ БОЙКОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ГЕОРГИ ТОДОРОВ СТЕПАНОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ГЕОРГИ ТОДОРОВ СТЕПАНОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД СТОЯН МИТКОВ АНГЕЛОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМО ВАКРИЛОВ ДИМОВ и "ХЕРА АГРО" ЕООД "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД СРЕБРЮ ЯНКОВ КУЗМОВ 8

11 "ХЕРА АГРО" ЕООД ГАНКА ГОСПОДИНОВА ТЕРЗИЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД АНГЕЛ ТОДОРОВ АНГЕЛОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД АТАНАС МАНОЛОВ ДИМОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД КОСТА ЗАПРЯНОВ РАЙОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ГАНКА ЯНЕВА КИНАЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ПЕТЪР АНГЕЛОВ АВДЖИЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ДИМИТРОВ и "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМИТЪР ХРИСТЕВ ДИМИТРОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД АТАНАС СТАНЧЕВ АТАНАСОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМКА ДЕЛЧЕВА СЕРБЕЗОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД БОРИС КОЕВ БОРИСОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМИТЪР ВАНЧЕВ АПОСТОЛОВ и "ХЕРА АГРО" ЕООД ХРИСТО ПЕТКОВ ИВАНОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ТОДОР ПЕТРОВ КОЛОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ПЕТРА СЛАВОВА МИЗИНЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМИТЪР ХРИСТЕВ ДИМИТРОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД СТЕФАН ЗАПРЯНОВ СТОЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ "ХЕРА АГРО" ЕООД СТОЙЧО АНГЕЛОВ ЯНЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ИВАН БОЕВ ГЕОРГИЕВ и "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ ТЕНЧЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ГРОЗЮ ЙОРДАНОВ БОЙКОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД АТАНАС ПАСЕВ ТРЕНДАФИЛОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД АНГЕЛ СТЕПАНОВ МУТОВ и "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД МАНОЛ СТОЙЧЕВ ДИМИТРАКОВ и "ХЕРА АГРО" ЕООД МАНОЛ СТОЙЧЕВ ДИМИТРАКОВ и "ХЕРА АГРО" ЕООД "ШАНС " ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ИВАН БОЙЧЕВ БОЦОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД АТАНАС ГЕОРГИЕВ СТАНЧЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД МАНОЛ АНГЕЛОВ ЩЕРЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД СИМЕОН МИЛЕВ КЮМЮРДЖИЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ТОСКА РАЙЧЕВА УЗУНОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД МИТРА ЖЕЛЯЗКОВА ВАСИЛЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ЖЕЛЮ ДИМОВ ГЕОРГИЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ВЕРКА АНГЕЛОВА ЯНУДОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД НИКОЛА СТОЯНОВ ПЕТРОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЛАТКА ЖЕЛЯЗКОВА ПАМБЕЛОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ЙОРДАНКА ЖЕЛЯЗКОВА ПЕТКОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ИЛИЯ ПЕТКОВ МАНОЛОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД СТОЙЧО ЗАПРЯНОВ СТОЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЕЛЕНА АНГЕЛОВА СТЕПАНОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ВЕНЕЛИН ЗАПРЯНОВ РАЙЧЕВ и "ХЕРА АГРО" ЕООД СЛАВЧО ПЕТКОВ ГОСПОДИНОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ГАНА НЕДЕВА АВДЖИЕВА и "ХЕРА АГРО" ЕООД ГЕОРГИ СТОЯНОВ ПЕТРОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД АТАНАС РУСЕВ ЙОРДАНОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД АТАНАС ХРИСТОЗОВ ГОЧЕВ 9

12 "ХЕРА АГРО" ЕООД ИВАН СТЕФАНОВ РАЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД КОЛЮ ЯНЕВ ГЕОРГИЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ИВАН АТАНАСОВ ТОДОРОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ЛАХЕЗИС" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ПЕТЪР КОЛОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ПЕТЪР КАЛИНОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД АТАНАС ПАСЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ИВАН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ТОДОР НИКОЛОВ КОЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ПЕТЪР ЗАПРЯНОВ ПЕТЕЛОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ВЪЛЧО ЙОРДАНОВ БОЙКОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЖЕЛЯЗКО ПЕТРОВ ЗАПРЯНОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД СТАТЬО ГОСПОДИНОВ ХРИСТЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ "ХЕРА АГРО" ЕООД КОЛЬО ГЕОРГИЕВ КЮМЮРДЖИЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ШАБАН РАФЕТ ШАБАН "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ГАНКА ГОСПОДИНОВА ТЕРЗИЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД АТАНАС ВАНЧЕВ СЕМОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД АТАНАС НИКОЛАЕВ ПИСАРЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД НИКОЛА КРАСИМИРОВ ХРИСТОЗОВ и "ХЕРА АГРО" ЕООД "АГРОДОМИНАТОР" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМИТЪР АТАНАСОВ ПАСЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ХРИСТО ИЛИЕВ ПИСАРЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ГЕОРГИ ИЛИЕВ ПИСАРЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ГЕОРГИ АТАНАСОВ КРЪСТЕВ и "ХЕРА АГРО" ЕООД ДОБРИНКА ДИМИТРОВА ГОСПОДИНОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ИВАНКА ДИМИТРОВА КОНУШЛИЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД СТАМЕН ДОБРЕВ ВАСИЛЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ИЛИЯ НИКОЛАЕВ ПИСАРЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД БОЙЧО ДИМИТРОВ БОЙЧЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ДОБРИНКА СТОИЛОВА СЛАВОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД БОЙЧО СТОИЛОВ БОЙЧЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД АНГЕЛ МАВРОВ АНГЕЛОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД АТАНАСКА ГЮЛЕВА ИВАНОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ИВАН ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ХРИСТО КРЪСТЕВ СЛАВОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ШАБАН РАФЕТ ШАБАН "ХЕРА АГРО" ЕООД "С.И.Г"ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ГАНЮ КРУМОВ ГАНЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ХРИСТОЗ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ХРИСТО ДИМИТРОВ ТЕНЕВ и "ХЕРА АГРО" ЕООД ПЕТРА СЛАВОВА МИЗИНЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ЕЛЕНА ГАНЕВА ДЕМИРЕВА- МИЛУШЕВА и "ХЕРА АГРО" ЕООД ЛАТА ЗАПРЯНОВА ВАНЧЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ДОЯН" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ГЕОРГИ ГРОЗЕВ ПЕТЪРЧЕВ 10

13 "ХЕРА АГРО" ЕООД КОСТАДИН ТЕХОВ ЗАПРЯНОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ГЕОРГИ АТАНАСОВ ТРЕНДАФИЛОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМО ДИМИТРОВ ДИМОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД МАРИЯ ХРИСТЕВА КАЛИНОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД МАНОЛ ДЕМИРЕВ НОЛЧЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД СТОЙЧО АНГЕЛОВ ЯНЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ГАНА ХРИСТОЗОВА ЯНКОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД КРЪСТЬО АТАНАСОВ КРЪСТЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ДЕЛЧО СТАНЧЕВ МУТОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД РАЙЧО СТЕФАНОВ РАЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ИВАН КОСТОВ ВАСИЛЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ТОЗЮ АНГЕЛОВ ПАМБЕЛОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЖЕЛЯЗКО ПЕТЕВ МЕНЧЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД МАНОЛ ДЕМИРЕВ НОЛЧЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД МАРИЙКА ЙОРДАНОВА НЕДЕЛЧЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД АНТОНИНА ЙОРДАНОВА ПЕТЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД МАРИН НИКОЛАЕВ МАРИНОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ПАСЮ РАЙЧЕВ ТАШЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ИВАН АТАНАСОВ РУСЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ВЪЛЧО ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМИТЪР ВАНЧЕВ АПОСТОЛОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ГЕОРГИ ХРИСТЕВ ТОДОРОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ГОСПОДИН АНГЕЛОВ ПАМБЕЛОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ПАСЮ ГЕОРГИЕВ ДРАЗГОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЩЕРЮ ДЕЛЧЕВ ЩЕРЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД СВЕТЛА ВЕЛЧЕВА ХРИСТЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД СЛАВИ ДЕМИРЕВ ПЕТРОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД МАНОЛ АТАНАСОВ СЕМОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМИТЪР БОРИСЛАВОВ МИНЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД РУСИ ДИМИТРОВ РУСЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЖЕЛЮ ХРИСТЕВ МИТЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМО МИТЕВ ЯНЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ТАШКОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД МАРИЙКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ВЕРКА АНГЕЛОВА ЯНУДОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМИТЪР РУСЕВ РУСЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ПЕТКО КРУМОВ АТАНАСОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД СПАС ИВАНОВ ХРИСТОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД СПАС БОЙЧЕВ ПАУНОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "АГРОДОМИНАТОР" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА АНГОВА и "ХЕРА АГРО" ЕООД ХРИСТОЗ ИВАНОВ КАЛАЙДЖИЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ПЕТЪР ИВАНОВ ПАСЕВ и "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМИТЪР ПАСЕВ НАЦКОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД АНГЕЛ ДЕЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЗАПРЯН СИМЕОНОВ НИКОЛОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ПЕТЪР ЙОРДАНОВ КИСЬОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЗАПРЯН АНГЕЛОВ ТЕРЗИЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД СТАНИМИРА ИВАНОВА ШИШКОВА ПАНАЙОТОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЗЛАТКА ИВАНОВА ГОГОВА 11

14 "ХЕРА АГРО" ЕООД РАЙЧО ИВАНОВ РАЙЧЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ИВАН ВЪЛЕВ ДОБРЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЙОРДАН МИТЕВ АРАБАДЖИЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ДОЯН" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД КОЛЮ ЯНЕВ ГЕОРГИЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД НЕЛИ НИКОЛОВА СЛАВОВА и "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ЗАПРЯН НИКОВ ТЕРЗИЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЕЛЕНА НИКОВА МИТРОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ПЕТЯ АТАНАСОВА ПЕТРОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ТЕРЗИЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД АНАТОЛИЙ АТАНАСОВ ДИНКОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ТИНКА ЗАПРЯНОВА БЛАГОЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ХРИСТО АТАНАСОВ МИЛЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД АТАНАС ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЖЕЛЯЗКО КИРЕВ ЖЕЛЯЗКОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД КОЙЧО ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "СТАВЕН" АД "ХЕРА АГРО" ЕООД СЛАВ ПЕТКОВ МАНОЛОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ИВАН ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ПЕТКО АТАНАСОВ ОРЕХОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ГЕОРГИ АТАНАСОВ КАРАГАЧИЛЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ШАБАН РАФЕТ ШАБАН "ХЕРА АГРО" ЕООД "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ЩЕРЮ ДЕЛЧЕВ ЩЕРЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЙОРДАН ПЕТКОВ КЮМЮРДЖИЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ГЕОРГИ СТОЙКОВ ГЕОРГИЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМИТЪР ХРИСТОЗОВ ИЛЧЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД РАЙЧО ВАНЧЕВ ГРАБЧЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ПЕТЮ БОЙЧЕВ ПАУНОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЖЕЛЯЗКО АТАНАСОВ КАРАГАЧЛИЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ПЕТЪР АТАНАСОВ ПАШОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ТАШКОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМИТЪР ХРИСТЕ ПЕТЕЛОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ГОСПОДИН ХРИСТЕВ ЦВЕТКОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ПЕТРУША ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД АТАНАСКА СЛАВОВА ФИДАНОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ДОБРИНКА СЛАВОВА КЮРКЧИЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ "ХЕРА АГРО" ЕООД МИТРА ЯНКОВА ЗДРАВЧЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ЙОРДАН ЖЕЛЕВ ХРИСТЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ШАБАН РАФЕТ ШАБАН "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ЙОРДАНКА ЦВЕТКОВА ПАВЛОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ПЕТРА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ПЕТЪР НИКОЛОВ ВАНЧЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМИТРИЙКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА 12

15 "ХЕРА АГРО" ЕООД ПЕТКО ТОЗЕВ ПРОДАНОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД АТАНАС МИТЕВ ГАНЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ДОБРИНКА СЛАВОВА КЮРКЧИЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД РАЙЧО СТЕФАНОВ РАЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД АТАНАСКА СЛАВОВА ФИДАНОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЯНКО ИВАНОВ ХРИСТЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД МАРИЙКА ИВАНОВА ТЕРЗИЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ГЕОРГИ ИЛИЕВ ИВАНОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА ДЕЛЧЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ТАШО ГЕНЕВ ЩЕРЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА ЧАКАЛОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ТОСКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД АТАНАСКА ПАУНОВА КАДИЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД МАРИЙКА ИВАНОВА ТЕРЗИЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ТОСКА ГАНЕВА СПАСОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ТОСКА МАНОЛОВА КРЪСТЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ТОСКА ГАНЕВА СПАСОВА и "ХЕРА АГРО" ЕООД МАНОЛ СТОЙЧЕВ ДИМИТРАКОВ и "ХЕРА АГРО" ЕООД ЕЛЕНА НАЙДЕВА ПАСКАЛЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ПЕТРА СЛАВОВА МИЗИНЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ВЕРКА АНГЕЛОВА ЯНУДОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ "ХЕРА АГРО" ЕООД ВЕРКА АНГЕЛОВА ЯНУДОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ГАНЮ КРУМОВ ГАНЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ГЕОРГИ СТАНЧЕВ МУТОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ "ХЕРА АГРО" ЕООД АНГЕЛ ДЕЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ТАШО ГЕНЕВ ЩЕРЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД КРУМ ГАНЕВ КРУМОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЕЛЕНА КРЪСТЕВА ВАСИЛЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ЖЕЛЬО ВАНЧЕВ КЮМЮРДЖИЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД КОНСТАНТИНА СТОЯНОВА КЮМЮРДЖИЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМИТЪР БОРИСЛАВОВ МИНЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "АГРОДОМИНАТОР" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМО АНГЕЛОВ ГОСПОДИНОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ГОСПОДИН АНГЕЛОВ ЕФТИМОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ХРИСТО КРЪСТЕВ СЛАВОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЛИДИЯ КОЙЧЕВА ПОПОВА и "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД МАРИЙКА ГОСПОДИНОВА СЛАВЧЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ДОБРА ГЕОРГИЕВА АВДЖИЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ПЕНКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД АНАТОЛИЙ АТАНАСОВ ДИНКОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМО ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ПАСЮ ГОГОВ РАДЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД КОСТАДИН ТОДОРОВ НИКОЛОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ХРИСТОЗ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ 13

16 "ХЕРА АГРО" ЕООД ПЕТКО ИВАНОВ ТРЕНДАФИЛОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ВЕРКА АНГЕЛОВА ЯНУДОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИНЧО СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД СТОЯН СТОЯНОВ БОРИСОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД СТАНКА КОСТАДИНОВА ПЕТРОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД СЛАВ ЗАПРЯНОВ РАЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЖЕЛЮ ТОДОРОВ АНГЕЛОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ПАВЕЛ КАНЕВ ДЯКОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ПЕТКО ГРОЗЕВ ЙОРДАНОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЙОРДАН ПЕТКОВ КЮМЮРДЖИЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ТОСКА ВАСИЛЕВА ЯНАКИЕВА и "ХЕРА АГРО" ЕООД ЖЕЛЯЗКО КИРЕВ ЖЕЛЯЗКОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД АТАНАСКА СЛАВОВА ФИДАНОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ДОБРИНКА СЛАВОВА КЮРКЧИЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД АНАТОЛИЙ АТАНАСОВ ДИНКОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ГЕНЮ ЩЕРЕВ. "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМО ГЕОРГИЕВ РАДЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД СТЕФАН ВЪЛКОВ ШИВАРОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ЖЕЛЮ ВАНЧЕВ АПОСТОЛОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЙОРДАН АНГЕЛОВ БОНЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД ГОСПОДИН АНГЕЛОВ ПАМБЕЛОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМО ХРИСТОЗОВ ЦВЕТКОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМИТЪР РАЙЧЕВ ТОДЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД СТОЯН СТОЯНОВ БОРИСОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ИВАН РАЙЧЕВ КОСТАДИНОВ и "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМО СТОЙЧЕВ ДРАЗГОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЙОРДАН ДИМОВ МИЗИНЕВ и "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ХЕРА АГРО" ЕООД МАРИЯ ГЕОРГИЕВА РАЙЧЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД АТАНАСКА АНГЕЛОВА КИРЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ШАБАН РАФЕТ ШАБАН "ХЕРА АГРО" ЕООД ЩЕРЮ ДЕЛЧЕВ ЩЕРЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЗАПРЯН ДЕЛЧЕВ КОЛЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМО КАЛИНОВ ДИМОВ и "ХЕРА АГРО" ЕООД СТЕПАН ПЕТРОВ СТЕПАНОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЕЛЕНА ГОСПОДИНОВА ТОДОРОВА "ХЕРА АГРО" ЕООД КОСТАДИН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЗАПРЯН ДИМОВ ПЯНКОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД АНГЕЛ ПЕТКОВ ДЕЛЧЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД "ХЕРА АГРО" ЕООД АТАНАС ЗАПРЯНОВ КЮМЮРДЖИЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМИТЪР ХРИСТЕВ ПАСЕВ "ХЕРА АГРО" ЕООД МАРИЯ ГЕОРГИЕВА РАЙЧЕВА "ХЕРА АГРО" ЕООД ДИМО ТАШЕВ ИВАНОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЖЕЛЬО МАНОЛОВ ПЕТРОВ "ХЕРА АГРО" ЕООД ЗАПРЯН АТАНАСОВ КЮМЮРДЖИЕВ ОБЩО за ползвателя (дка)

17 "ШАНС-2007" ООД" КАТЕРИНА МАНОЛОВА КАРАДЖОВА "ШАНС-2007" ООД" РАДКА МАНОЛОВА РАЕВА "ШАНС-2007" ООД" КАТЕРИНА МАНОЛОВА КАРАДЖОВА "ШАНС-2007" ООД" ЖЕЛЯЗКО АТАНАСОВ КИРЕВ "ШАНС-2007" ООД" ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ТЕНЕВ "ШАНС-2007" ООД" СВЕТЛА ВЕЛЧЕВА ХРИСТЕВА "ШАНС-2007" ООД" ЗДРАВЧО ПЕТРОВ ЗДРАВЧЕВ "ШАНС-2007" ООД" ТИХОМИР ПЕТРОВ ТОЗЕВ "ШАНС-2007" ООД" РАЙЧО ГЕОРГИЕВ ПАНДОВ "ШАНС-2007" ООД" ИВАН ТОДОРОВ ИЛЧЕВ "ШАНС-2007" ООД" "ХЕРА АГРО" ЕООД "ШАНС-2007" ООД" ИВАН ДИМИТРОВ РУСКОВ "ШАНС-2007" ООД" ДИМИТЪР ПЕТРОВ НАЙДЕВ "ШАНС-2007" ООД" ДИМО МИТЕВ ЯНЕВ "ШАНС-2007" ООД" АТАНАС МИТЕВ ЯНЕВ "ШАНС-2007" ООД" ЕЛЕНА ЖЕЛЯЗКОВА ЖЕЛЕВА и "ШАНС-2007" ООД" ЕЛЕНА НАЙДЕВА ПАСКАЛЕВА "ШАНС-2007" ООД" ЖЕЛЯЗКО АТАНАСОВ КИРЕВ "ШАНС-2007" ООД" АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ "ШАНС-2007" ООД" АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ "ШАНС-2007" ООД" ПЕТКО ТОЗЕВ ПРОДАНОВ "ШАНС-2007" ООД" СТЕФАН ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ "ШАНС-2007" ООД" "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД "ШАНС-2007" ООД" "ХЕРА АГРО" ЕООД "ШАНС-2007" ООД" ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА КАЛИНОВА "ШАНС-2007" ООД" ИВАНКА ГЕОРГИЕВА АРАБАДЖИЕВА "ШАНС-2007" ООД" ПЕТРА ГЕОРГИЕВА КАРАГАЧЛИЕВА "ШАНС-2007" ООД" СВЕТЛА РАЙЧЕВА ГЬОШЕВА "ШАНС-2007" ООД" ЖЕЛЯЗКО ЙОРДАНОВ МЕЛЕЗОВ "ШАНС-2007" ООД" "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД "ШАНС-2007" ООД" ЙОРДАН МИТЕВ АРАБАДЖИЕВ "ШАНС-2007" ООД" СТОЙКО АТАНАСОВ МИЛЕВ "ШАНС-2007" ООД" ТИНКА ЗАПРЯНОВА БЛАГОЕВА "ШАНС-2007" ООД" ЖЕЛЯЗКО РАЙЧЕВ ДИМОВ "ШАНС-2007" ООД" ХРИСТО ПЕТКОВ ИВАНОВ "ШАНС-2007" ООД" ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПАНДОВ "ШАНС-2007" ООД" ЙОРДАН СТОЙНОВ РАЙКОВ "ШАНС-2007" ООД" ТОДОР ДИНКОВ ЯНКОВ "ШАНС-2007" ООД" ПЕТЪР ПАВЛОВ ПЕТЕЛОВ "ШАНС-2007" ООД" КРЪСТЮ ХРИСТЕВ ДОБРИКОВ "ШАНС-2007" ООД" ХРИСТОС ЙОРДАНОВ БОЙКОВ "ШАНС-2007" ООД" ГЕОРГИ НАЙДЕВ ПАНДОВ "ШАНС-2007" ООД" "ХЕРА АГРО" ЕООД "ШАНС-2007" ООД" "ХЕРА АГРО" ЕООД "ШАНС-2007" ООД" ЖЕЛЮ ПЕТКОВ ЖЕЛЕВ и "ШАНС-2007" ООД" ЖЕЛЮ ЙОРДАНОВ НОЛЧЕВ "ШАНС-2007" ООД" НИКОЛИНА ЙОРДАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА "ШАНС-2007" ООД" ЙОРДАН КОСТАДИНОВ СТОЙКОВ и "ШАНС-2007" ООД" АТАНАС ДИМИТРОВ АРАБАДЖИЕВ и "ШАНС-2007" ООД" СТОЙКО ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ "ШАНС-2007" ООД" ПЕТЪР АТАНАСОВ ПАШОВ "ШАНС-2007" ООД" ЖЕЛЯЗКО АТАНАСОВ ЧЕРАКМАНОВ "ШАНС-2007" ООД" "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД "ШАНС-2007" ООД" АТАНАС МИЛЕВ АТАНАСОВ "ШАНС-2007" ООД" НИКОЛА ДИМИТРОВ НИКОЛОВ "ШАНС-2007" ООД" "ХЕРА АГРО" ЕООД 15

18 "ШАНС-2007" ООД" ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПАНДОВ "ШАНС-2007" ООД" "ЛАХЕЗИС" ЕООД "ШАНС-2007" ООД" ГЕОРГИ НАЙДЕВ ПАНДОВ "ШАНС-2007" ООД" РАЙЧО ГЕОРГИЕВ ПАНДОВ "ШАНС-2007" ООД" ЖЕЛЯЗКО ЙОРДАНОВ МЕЛЕЗОВ "ШАНС-2007" ООД" ГАНКА ГОСПОДИНОВА ТЕРЗИЕВА "ШАНС-2007" ООД" КОЛЬО ГЕОРГИЕВ КЮМЮРДЖИЕВ "ШАНС-2007" ООД" СТЕПАН ДЕЛЧЕВ МУТОВ "ШАНС-2007" ООД" "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ШАНС-2007" ООД" АТАНАС МИЛЕВ АТАНАСОВ "ШАНС-2007" ООД" ДИМО ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ "ШАНС-2007" ООД" "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД "ШАНС-2007" ООД" ДЕМИР ЙОРДАНОВ ДЕМИРЕВ "ШАНС-2007" ООД" ГРУДА АТАНАСОВА АЛАНДЖИЙСКА "ШАНС-2007" ООД" АТАНАСКА СЛАВОВА ФИДАНОВА "ШАНС-2007" ООД" ДОБРИНКА СЛАВОВА КЮРКЧИЕВА "ШАНС-2007" ООД" ХРИСТО КРЪСТЕВ СЛАВОВ "ШАНС-2007" ООД" ХРИСТО КРЪСТЕВ СЛАВОВ "ШАНС-2007" ООД" ХРИСТОЗ ДОНЕВ ДЕМИРЕВ "ШАНС-2007" ООД" НИКОЛА БОЕВ ВАНЧЕВ и "ШАНС-2007" ООД" ПЕТЪР ХРИСТЕВ РУСЕВ "ШАНС-2007" ООД" ЖЕЛЮ ПЕТКОВ ЖЕЛЕВ "ШАНС-2007" ООД" КОЛЬО ПЕТКОВ ВАНЧЕВ "ШАНС-2007" ООД" ДИНКО ПЕТКОВ ЖЕЛЕВ "ШАНС-2007" ООД" ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА КЮМЮРДЖИЕВА "ШАНС-2007" ООД" ИВАНКА АНГЕЛОВА КИРКОВА и "ШАНС-2007" ООД" СЛАВ АТАНАСОВ СЛАВОВ "ШАНС-2007" ООД" "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ШАНС-2007" ООД" "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ШАНС-2007" ООД" "ШАНС " ООД "ШАНС-2007" ООД" ПАУН ПАУНОВ ГРОЗЕВ "ШАНС-2007" ООД" "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД "ШАНС-2007" ООД" ИВАН ТРЕНДАФИЛОВ ГЪЛЪБОВ "ШАНС-2007" ООД" АТАНАС ПЕТЕВ МЕНЧЕВ "ШАНС-2007" ООД" ЩЕРЮ ДЕЛЧЕВ ЩЕРЕВ "ШАНС-2007" ООД" КРЪСТЬО АТАНАСОВ КРЪСТЕВ "ШАНС-2007" ООД" ЯНА КОЛЕВА ИВАНОВА ПАСКО МЕЛЕЗОВ "ШАНС-2007" ООД" "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ШАНС-2007" ООД" ЯНКА ИВАНОВА АТАНАСОВА "ШАНС-2007" ООД" МАРИН ПАУНОВ ГРОЗЕВ "ШАНС-2007" ООД" "ХЕРА АГРО" ЕООД "ШАНС-2007" ООД" БОЙЧО ПАУНОВ ГРОЗЕВ "ШАНС-2007" ООД" ДОБРИ ПЕТРОВ МАНОЛОВ "ШАНС-2007" ООД" "ВЕНЖОР АГРО" ООД "ШАНС-2007" ООД" АЛБЕНА ПЛАМЕНОВА СМИЛЯНОВА и "ШАНС-2007" ООД" АТАНАС СТАЙКОВ СТАЙКОВ "ШАНС-2007" ООД" КАТЕРИНА МАНОЛОВА КАРАДЖОВА "ШАНС-2007" ООД" "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД "ШАНС-2007" ООД" ИВАН СТЕПАНОВ МИТЕВ "ШАНС-2007" ООД" МАРИЯ АТАНАСОВА ХАДЖОЛОВА "ШАНС-2007" ООД" МАНОЛ КОСТАДИНОВ АПОСТОЛОВ "ШАНС-2007" ООД" ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТЕВ "ШАНС-2007" ООД" ЕЛЕНКА АНГЕЛОВА КАРАГАЧЛИЕВА 16

Ползвател Приложение 1 Неразделна част от Заповед 1040/ г. Опис на разпределените масивите за ползване и включените в тях имоти за землище с.

Ползвател Приложение 1 Неразделна част от Заповед 1040/ г. Опис на разпределените масивите за ползване и включените в тях имоти за землище с. Ползвател Приложение 1 Неразделна част от Заповед 1040/01.10.2012г. Опис на разпределените масивите за ползване и включените в тях имоти за землище с. Православен, общ. Първомай БЗЗ Ползвана площ Площ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД 11-4140-8/01.10.2015 г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2015/2016 годиназа землището на с. Маноле, ЕКАТТЕ 47086,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7799-9/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на с.мало Крушево, ЕКАТТЕ 46752,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-8713/02.10.2017г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/2018г. за землището на с.мало Крушево, ЕКАТТЕ 46752,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 302/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти с.драгомир,екатте о

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 302/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти с.драгомир,екатте о ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 302/27.02.2015 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти с.драгомир,екатте 23426 община Съединение, област Пловдив Ползвател Масив Имот

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7793-2/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017 година за землището на с. Йоаким Груево, ЕКАТТЕ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7790/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на с. Скутаре, ЕКАТТЕ 66915, община

Подробно

Microsoft Word - p6-ravn.doc

Microsoft Word - p6-ravn.doc ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (За публикуване на интернет страницата на общината) за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г. (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ: ПАЗАРДЖИК

Подробно

Microsoft Word - p8-roz.doc

Microsoft Word - p8-roz.doc ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (За публикуване на интернет страницата на общината) за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г. (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ: ПАЗАРДЖИК

Подробно

СЕКЦИЯ №087

СЕКЦИЯ №087 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА

Подробно

fspkmn_53984.txt – Notepad

fspkmn_53984.txt – Notepad 2018 г. ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 14 октомври (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) Област БУРГАС, община СРЕДЕЦ, населено

Подробно

Ползвател Приложение 1 Неразделна част от Заповед 1054/ г.на Д ра на ОД "Земеделие" гр.пловдив Опис на разпределените масивите за ползване и

Ползвател Приложение 1 Неразделна част от Заповед 1054/ г.на Д ра на ОД Земеделие гр.пловдив Опис на разпределените масивите за ползване и Ползвател Приложение 1 Неразделна част от Заповед 1054/01.10.2012г.на Д ра на ОД "Земеделие" гр.пловдив Опис на разпределените масивите за ползване и включените в тях имоти за землище гр. Първомай, общ.

Подробно

Microsoft Word - Заповед_сушица_2011

Microsoft Word - Заповед_сушица_2011 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е Областна дирекция Земеделие - Велико Търново З А П О В Е Д РД-14-257/29.08.2011 г. На основание чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ,

Подробно

fpotpkm_ txt СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1

fpotpkm_ txt СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 населено място ГР.БРЕЗОВО, кметство..., секция 001 ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА ДЕНЬО СТОЯНОВ ПАМУКОВ ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ФИТНЕВА ЕНЧО СТЕФАНОВ ПРОДАНСКИ ЗВЕЗДА РАНГЕЛОВА БРЪМБАРОВА ИВАН ГЕНОВ ГЕНОВ ИВАН

Подробно

Регистър на масивите за ползване землище с. Синитово Приложение 1 към Заповед / Масив за ползване /БЗЗ/ Ползвател Обща площ /дка/ 8 А

Регистър на масивите за ползване землище с. Синитово Приложение 1 към Заповед / Масив за ползване /БЗЗ/ Ползвател Обща площ /дка/ 8 А Регистър на масивите за ползване землище с. Синитово Приложение 1 Масив за ползване /БЗЗ/ Ползвател Обща площ /дка/ 8 АГРО - ТИП ЕООД 115.378 12 АГРО - ТИП ЕООД 25.315 22 АГРО - ТИП ЕООД 29.302 23 АГРО

Подробно

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г. (по чл.42, ал.1 от Изборни

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г. (по чл.42, ал.1 от Изборни ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г. (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс) Област СЛИВЕН, община НОВА ЗАГОРА населено

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-335/02.10.2017г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7798-1/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017 година за землището на с. Церетелево, ЕКАТТЕ

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. (чл.39, ал.1 от ИК) (З

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. (чл.39, ал.1 от ИК) (З секция 001 кметство... населено място ГР.МАЛКО ТЪРНОВО 1. АЛБЕНА АТАНАСОВА МЕДАРОВА 2. ЗЛАТКА ДИМИТРОВА СТАМАТОВА 3. КОСТА ДИМОВ СТАМАТОВ 4. НИКОЛА СТОЯНОВ ДИМОВ 5. СИМЕОН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ секция 002

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 20

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 20 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7790-13/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на с.трилистник, ЕКАТТЕ 73122,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2016/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2016/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-3198/10.04.2017г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2016/2017 година за землището на с. Старосел, ЕКАТТЕ 69016,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7798-3/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017 година за землището на с. Неделево, ЕКАТТЕ 51305,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 894/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2014/2015г

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 894/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2014/2015г ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 894/01.10.2014 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2014/2015г. за землището на с. Драгомир, ЕКАТТЕ 23426, община

Подробно

Списък на имотите по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ землище с. Славейково Имот НТП Площ дка Собственик Ползвател Нива МАРИЯ ИВАНОВА БОГДАНОВ

Списък на имотите по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ землище с. Славейково Имот НТП Площ дка Собственик Ползвател Нива МАРИЯ ИВАНОВА БОГДАНОВ Списък на имотите по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ землище с. Славейково Имот НТП Площ дка Собственик Ползвател 21056 Нива 13.200 МАРИЯ ИВАНОВА БОГДАНОВА "ИЗБА СЛАВЕЙКОВО" ЕАД 13.200 11027 Нива 11.123 СТАВЕН

Подробно

39

39 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013 Г. (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА) (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ИЗБОРЕН РАЙОН 22 - СМОЛЯНСКИ ОБЩИНА: СМОЛЯН

Подробно

registar_karti2019.xlsx

registar_karti2019.xlsx ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ Номер Име и фамилия Дата на заявление Експертно решение Дата на валидност на картата-за 3 години за пожизнен ТЕЛК,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД 11-4136-2/01.10.2015 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2015/2016г. за землището на с.крумово, ЕКАТТЕ 40004,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - С т а р а З а

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - С т а р а З а РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - С т а р а З а г о р а З А П О В Е Д N о РД - 07 093/ 23.02.2015

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-228/30.09.2014 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

СЕКЦИЯ №042

СЕКЦИЯ №042 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за с

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за с ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7788-7/03.10.2016г. Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 година за землището на с. Васил

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД 11-4134/01.10.2015 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2015/2016 година за землището на с. Неделево, ЕКАТТЕ 51305,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-285/29.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД 11-4141-35/01.10.2015 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2015/2016г. за землището на с.пролом, ЕКАТТЕ 58616,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 904/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2014/2015г

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 904/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2014/2015г ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 904/01.10.2014 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2014/2015г. за землище с. Песнопой, ЕКАТТЕ 55926, община Калояново,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-205, гр. Велико Търново, 02.10.2017 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 Г. (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ОБ

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 Г. (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ОБ ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 Г. (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ: БУРГАС ОБЩИНА: НЕСЕБЪР КМЕТСТВО: С.БАНЯ СЕКЦИЯ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-333/02.10.2017г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

кодекс) ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 Г. (по чл.8,ал.2 и чл.4,ал.1 от ЗПУГДВМС във

кодекс) ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 Г. (по чл.8,ал.2 и чл.4,ал.1 от ЗПУГДВМС във кодекс) ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 Г. (по чл.8,ал.2 и чл.4,ал.1 от ЗПУГДВМС във вр.с чл.42,ал.1 от Изборния ИЗБОРЕН РАЙОН 21 - СЛИВЕНСКИ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-248/28.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с член 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗза стопанската 2017/2018 година

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед рд / г. ОПИС на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2018/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед рд / г. ОПИС на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2018/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед рд-11-588/13.11.2018г. ОПИС на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2018/2019г. за землището на с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207,

Подробно

РЕШЕНИЕ 427 на МС от г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Марица

РЕШЕНИЕ 427 на МС от г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект АМ Марица РЕШЕНИЕ 427 на МС от 29.05.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Марица" от км 5+000 до км 71+011.31 - изместване на линейна

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/62-41-19, тел.фекс: 062/600-850, З А П О В Е Д РД-14-342/09.11.2017

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-309/29.09.2017г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/2018 година за землището на с. Самораново, ЕКАТТЕ 65245,

Подробно

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г. (по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г. (по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г. (по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) РАЙОН 02 - БУРГАСКИ

Подробно

/ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието и храните ОБЛАеТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ЯМБОЛ ЗАПОВЕД Х!!.f.;.I.:..~:..r.r./~.{.t?f!...~/ k На основа

/ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието и храните ОБЛАеТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ЯМБОЛ ЗАПОВЕД Х!!.f.;.I.:..~:..r.r./~.{.t?f!...~/ k На основа / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието и храните ОБЛАеТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ЯМБОЛ ЗАПОВЕД Х!!.f.;.I.:..~:..r.r./~.{.t?f!...~/ k На основание чл. З, ал. 4 от Устройствен правилник на Областните

Подробно

Вх..../... ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във

Вх..../... ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-291/29.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с член 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-244/28.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с член 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

Вх..../... ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във

Вх..../... ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-259/28.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с член 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-3197/10.04.2017г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на гр. Раковски, ЕКАТТЕ 62075,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-311/29.09.2017г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/2018 година за землището на с. Грамаде, ЕКАТТЕ 17659,

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието и хр ан и те Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е Д РД-06-3

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието и хр ан и те Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е Д РД-06-3 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието и хр ан и те Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е Д РД-06-333/30.09.2016 г. СТОЯН ТРАЯНОВ директор на областна

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7787-8/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на с. Отец Паисиево, ЕКАТТЕ 54465,

Подробно