ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П

Размер: px
Започни от страница:

Download "ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П"

Препис

1 ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Гласували: Проект на решение по заявлението за отвод от резервен член на конкурсна комисия, във връзка с провеждането на конкурс за повишаване в длъжност и преместване във Върховния касационен съд Търговска колегия, обявен с решение на ВСС по Протокол 8/ г. Гласували:

2 2. Проект на решение по заявлението на Мими Иванова Петрова за освобождаване от заеманата длъжност съдия в Софийския градски съд, с ранг съдия във ВКС и ВАС, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. Гласували: Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за освобождаване на Красимир Иванов Петракиев от заеманата длъжност заместник на административния ръководител заместник-председател на Окръжен съд гр. Плевен. Гласували:

3 3. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за назначаване на Емил Стефанов Банков съдия в Окръжен съд гр. Плевен, с ранг съдия във ВКС и ВАС на длъжност заместник на административния ръководител заместник-председател на Окръжен съд гр. Плевен. 3. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за освобождаване на Стефан Асенов Данчев от заеманата длъжност заместник на административния ръководител заместник-председател на Окръжен съд гр. Плевен

4 3. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за назначаване на Екатерина Тихомирова Георгиева - Панова съдия в Окръжен съд гр. Плевен, с ранг съдия във ВКС и ВАС на длъжност заместник на административния ръководител заместник-председател на Окръжен съд гр. Плевен. 4. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за периодично атестиране на Доротея Симеонова Цонева съдия в Окръжен съд гр. Плевен, с ранг съдия в ОС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.

5 5. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за периодично атестиране на Красимир Георгиев Гайдаров съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг съдия във ВКС и ВАС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 6. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за периодично атестиране на Стоян Пеев Мутафчиев съдия в Районен съд гр. Бургас, с ранг съдия в ОС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.

6 7. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за периодично атестиране на Панайот Стоянов Атанасов съдия в Районен съд гр. Бургас, с ранг съдия в АС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 8. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Пещера за периодично атестиране на Велина Иванова Ангелова съдия в Районен съд гр. Пещера, с ранг съдия в АС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.

7 9. Проект на решение по предложението на Цветелина Славчева Кържева съдия в Софийски районен съд, с ранг съдия в АС, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 10. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за периодично атестиране на Добринка Савова Стоева съдия в Окръжен съд гр. Силистра, с ранг съдия във ВКС и ВАС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.

8 11. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за периодично атестиране на Анелия Димитрова Великова съдия в Окръжен съд гр. Силистра, с ранг съдия във ВКС и ВАС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 12. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана за периодично атестиране на Таня Тончева Живкова съдия в Окръжен съд гр. Монтана, с ранг съдия във ВКС и ВАС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.

9 13. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Варна за периодично атестиране на Магдалена Колева Давидова - Янева - съдия в Районен съд гр. Варна, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 14. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Варна за периодично атестиране на Виолета Тодорова Кожухарова - Йорданова съдия в Районен съд гр. Варна, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.

10 15. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Варна за периодично атестиране на Камелия Диянова Василева - Георгиева съдия в Районен съд гр. Варна, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 16. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Варна за периодично атестиране на Геновева Пламенова Илиева съдия в Районен съд гр. Варна, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.

11 17. Проект на решение по предложението на и.ф. административен ръководител на Апелативен съд гр. София за периодично атестиране на Мая Димитрова Цонева - съдия в Апелативен съд гр. София, с ранг съдия във ВКС и ВАС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 18. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за повишаване на Филип Желязков Филипов съдия в Окръжен съд гр. Хасково, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.

12 19. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за повишаване на Красимир Димитров Димитров съдия в Окръжен съд гр. Хасково, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. 20. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за повишаване на Тодор Илков Хаджиев съдия в Окръжен съд гр. Хасково, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.

13 21. Проект на решение по предложението на административния ръководител - председател на Административен съд гр. Сливен за повишаване на Галя Петкова Иванова съдия в Административен съд гр. Сливен, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. 22. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Варна за повишаване на Десислава Радославова Стоева съдия в Административен съд гр. Варна, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.

14 23. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Шумен за повишаване на Людмила Добрева Григорова - Митева съдия в Районен съд гр. Шумен, с ранг съдия в ОС, на място в по-горен ранг съдия в АС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. 24. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Бургас, за повишаване на Чавдар Димитров Димитров - съдия в Административен съд гр. Бургас, с ранг съдия в ОС, на място в по-горен ранг съдия в АС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.

15 25. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Бургас, за повишаване на Павлина Стойчева Йоргова - съдия в Административен съд гр. Бургас, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. 26. Проект на решение по предложението на Слава Димитрова Георгиева съдия в Административен съд гр. Перник, с ранг съдия в АС, за повишаване на място в погорен ранг съдия във ВКС и ВАС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.

16 27. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Стара гора за повишаване на Иван Христов Режев съдия в Районен съд гр. Стара гора, с ранг съдия в ОС, на място в по-горен ранг съдия в АС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. 28. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Стара гора за повишаване на Кирил Димитров Аджелев заместник на административния ръководител заместник-председател на Районен съд гр. Стара

17 гора, с ранг съдия в ОС, на място в по-горен ранг съдия в АС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. 29. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Стара гора за повишаване на Стела Веселинова Георгиева съдия в Районен съд гр. Стара гора, на място в по-горен ранг съдия в ОС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. 30. Проект на решение по предложението на административния ръководител на

18 Районен съд гр. Стара гора за повишаване на Дарина Кънчева Крумова - Стоянова съдия в Районен съд гр. Стара гора, на място в по-горен ранг съдия в ОС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. 31. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски градски съд, за повишаване на Зорница Венциславова Хайдукова съдия в Софийски градски съд, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.

19 32. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за повишаване на Рая Димитрова Манолева съдия в Районен съд гр. Сандански, с ранг съдия в ОС, на място в по-горен ранг съдия в АС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. 40. Проект на решение по мотивирано предложение за второ класиране по обявения конкурс за преместване в длъжност съдия в Районен съд гр. Враца и Районен съд гр. Пловдив с решение на ВСС по протокол 27/ г. Иван Цветозаров Иванов.

20 40. Проект на решение по мотивирано предложение за второ класиране по обявения конкурс за преместване в длъжност съдия в Районен съд гр. Враца и Районен съд гр. Пловдив с решение на ВСС по протокол 27/ г. Мария Димитрова Личева-Гургова. 40. Проект на решение по мотивирано предложение за второ класиране по обявения конкурс за преместване в длъжност съдия в Районен съд гр. Враца и Районен съд гр. Пловдив с решение на ВСС по протокол 27/ г. Николай хариев Петров.

21 33. Проект на решение за намаляване щатната численост на Районен съд гр. Габрово с 1 щ. бр. за длъжност административен секретар. 34. Проект на решение за намаляване щатната численост на Районен съд гр. Мездра с 1 щ. бр. за длъжност чистач.

22 35. Проект на решение за намаляване на щатната численост на Районен съд гр. Радомир с 1 щ. бр. за длъжността работник по поддръжка. 37. Писмо от Министерството на правосъдието за определяне на участник в заседанието на Работната група за борба с подкупването на чужди длъжностни лица към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (14-17 юни 2016 г., гр. Париж, Франция). Определя съдия Карамфила Тодорова за участник в работната група.

23 38. Писмо от Министерството на правосъдието за определяне на представител за участие в международна конференция на съдиите във Ватикана, организирана от Папската академия на науките. Предоставя на Председателя на ВКС да определянето и предлагането на участник в конференцията Гласували: Проект на решение относно проект на Правилник за администрацията на Върховния административен съд. Гласували: бележка. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

24 Проверил: Гл.секретар Д.Тончев

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 12.05.2016 г. ДР. Дневен ред Георги Колев Гласували: 14 8 6 Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Окръжен съд гр. Велико

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 14.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21 и 22 Резултати от избор Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

Microsoft Word - Res-KS

Microsoft Word - Res-KS ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 11.04.2017 г. ДР. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23-27 в дневния ред Гласували: 12 10 2 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.11.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 13 13 0 1. Административен ръководител председател на Районен съд Мадан. Кандидат: - Димитър Иванов Стратиев

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.05.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 33 и 34. *точка 3 отложена от вносителя Гласували: 10 10

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.05.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 18-21 в дневния ред. 1. Обобщен отчет за дейността на КДДВИВСС към Съдийската

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 34 и 35 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.09.2018 г. ДР. Дневен ред. *т. 16 отпада, т. к. дублира т. 11(техническа грешка) 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23 и 24 Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 07.11.2017 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 12 в дневния ред. Гласували: 13 13 0 1. Определение по дисциплинарно дело

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.02.2019 г. Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Административен съд Варна. Кандидати: Евгения Иванова Баева съдия

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 18.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 28 Мария Кузманова Гласували: 11 9 2 Резултати от избор 1.

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДТ. Допълнителна точка Незабравка Стоева Румен Георг

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДТ. Допълнителна точка Незабравка Стоева Румен Георг ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 06.07.2016 г. ДТ. Допълнителна точка ДР. Дневен ред Резултати от избор Гласували: 9 9 0 Гласували: 9 9 0 1. Административен ръководител районен

Подробно

Microsoft Word - Res-KS

Microsoft Word - Res-KS ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.03.2017 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21-23 в дневния ред Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

Microsoft Word - dnr doc

Microsoft Word - dnr doc ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.03.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 27. *точка 3 - оттеглена Георги Кузманов Гласували: 11

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 05.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 27-33 Васил Петров Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 03.10.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 19 и 20. Гласували: 10 10 0 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.02.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 29-36. 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 06.11.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 39. Резултати от избор Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.02.2018 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 22 в дневния ред. ДР. Дневен ред. *точки от 13 до 17 - оттеглени от вносителя

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 02.10.2018 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 35 и 36 в дневния ред. Гласували: 12 12 0 1. Произнасяне по решение на

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.01.2019 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 38 в дневния ред. 1. Изслушване на административния ръководител на Окръжен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.02.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 30-32 в дневния ред. Гласували: 11 4 7 ДТ. Постъпило предложение за включване

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.03.2018 г. 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Девин. Кандидат: Мария Василева Дамянова прокурор в Районна

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 15.11.2017 г. ДР. Дневен ред *точки 4 и 16 - оттеглени от вносителите Гласували: 8 8 0 1. Проект на решение по заповед на административния ръководител

Подробно

(Microsoft Word - \302\340\353\345\360\350 \312\317\ doc)

(Microsoft Word - \302\340\353\345\360\350 \312\317\ doc) ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378>

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378> Образец 33 към чл. 4, ал. РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 0 (десет) свободни длъжности съдия в АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ (ДВ бр. 38/08.05.208

Подробно

Microsoft Word - dnr doc

Microsoft Word - dnr doc Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.06.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 19. Резултати от избор 1-1. Проект на решение относно

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ДО

ДО Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 5 (пет) свободни длъжности прокурор във Върховна административна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 5 79 Албена

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 3 (три) свободни длъжности прокурор във Върховна касационна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 4 46 Янка Стоянова

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.11.2018 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23 и 24 в дневния ред. Гласували: 10 10 0 1. Проект на решение относно

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ДО

ДО Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването Дневен ред Ясен Тодоров Галина Карагьозова Камен Иванов Михаил Кожарев Соня Н

ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването Дневен ред Ясен Тодоров Галина Карагьозова Камен Иванов Михаил Кожарев Соня Н ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 10.03.2016 г. Дневен ред Георги Колев Милка Итова Гласували: 16 16 0 0 Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Районен съд гр. Разлог Членове

Подробно

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DD2CA2D35E1F02E786C7378>

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DD2CA2D35E1F02E786C7378> Образец 33 към чл. 4, ал. РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 5 (пет) свободни длъжности съдия в АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ (ДВ бр. 38/08.05.208 г.)

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.11.2018 г. ДР. Дневен ред 2. Административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Ихтиман. Кандидат: Десислава Иванова Стоименова

Подробно

1 ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 13 ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 23 МАРТ 2017 г. ПРЕДСЕДАТЕЛС

1 ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 13 ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 23 МАРТ 2017 г. ПРЕДСЕДАТЕЛС 1 ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 13 ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 23 МАРТ 2017 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир Цацаров Главен прокурор на Република България

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 20 24. *точки 23 и 24 да се разгледат след точка 3 Елка

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 4 от заседание на Комисията за провеждане на III етап - събеседване от конкурс за заемане на длъжно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 4 от заседание на Комисията за провеждане на III етап - събеседване от конкурс за заемане на длъжно РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 4 от заседание на Комисията за провеждане на III етап - събеседване от конкурс за заемане на длъжността съдебен деловодител съдебно изпълнение 1 щатна

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно