ИЗДАНИЯ НА СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ СТАРА ЗАГОРА, ВКЛЮЧЕНИ В Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране от 2011 г

Размер: px
Започни от страница:

Download "ИЗДАНИЯ НА СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ СТАРА ЗАГОРА, ВКЛЮЧЕНИ В Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране от 2011 г"

Препис

1 ИЗДАНИЯ НА СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ СТАРА ЗАГОРА, ВКЛЮЧЕНИ В Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране от 2011 година Science and technologies ISSN (ONLINE) Форма на публикуване: електронна От 2017 година Science & Research ISSN (ONLINE) Форма на публикуване: електронна ИЗДАНИЯ НА СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ СТАРА ЗАГОРА, ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране 1995 година Шеста национална конференция - Съвременни тенденции в развитието на фунтаменталните и приложни науки; Сборник доклади, Стара Загора, 1995; 1-2 юни 1995 ISBN година Седма национална конференция - Съвременни тенденции в развитието на фунтаменталните и приложни науки; Сборник доклади, Стара Загора, 1996, 6-7 юни 1996; Т. I - II ISBN Х 1997 година Осма национална конференция - Съвременни тенденции в развитието на фунтаменталните и приложни науки; Сборник доклади, Стара Загора, 1997, 5-6 юни 1997 ISBN

2 1998 година Девета национална конференция - Съвременни тенденции в развитието на фунтаменталните и приложни науки; Сборник доклади, Стара Загора, 1998, 5-6 юни 1998; Т. I - II Издател: Съюз на учените в България - Стара Загора ISBN (T. I) ISBN (T. II) 1999 година Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки; Сборник доклади, Стара Загора, 1999, Т. I-IV Current Trends in the Development of Fundamental and Applied Sciences; Assembled Reports, Stara Zagora, 1999, Vol. I-IV Издател: Съюз на учените в България, клон Стара Загора ISBN (T. I) ISBN (T. II) ISBN (T. III) ISBN (T. IV) 2000 година Постижения в областта на аграрните и обществените науки; Стара Загора, 2000, Т. I-II Achievements in the Field of Agrarian and Social Sciences; Stara Zagora, 2000, Vol. I-II Издател: Съюз на учените в България - клон Стара Загора ISBN (T. I) ISBN (T. II) 2001 година 40 години Съюз на учените - Стара Загора; Т Years Stara Zagora Union of Scientsts; Vol. 1-5 ISBN (т. 1) ISBN (т. 2) ISBN (т. 3) ISBN (т. 4) ISBN (т. 5) 2001 година Иван Вазов патриархът на българската литература. Сборник от доклади, изнесени на юбилейната научна сесия, посветена на 150 години от рождението на народния поет; Стара Загора, 2001 Издател: Съюз на учените в България, клон Стара Загора ISBN

3 2002 година Научна конференция с международно участие Стара Загора 2002 ; Стара Загора, 6-7 юни 2002 : Т. I-IV Scientific Conference with International Participation Stara Zagora 2002 ; Stara Zagora, June , Vol. I-IV ISBN (T. 1) ISBN X (T. 2) ISBN (T. 3) ISBN (T. 4) 2003 година Научна конференция с международно участие Стара Загора 2003 ; Стара Загора, 5-6 юни 2003 г. : Т. 1 4 Scientific Conference with International Participation Stara Zagora 2003 ; Stara Zagora, June , Vol. I-IV ISBN (т. 1. ч. 1) ISBN Х (т. 1. ч. 2) ISBN (т. 3) ISBN (т. 3) ISBN (т. 4. ч. 1) ISBN (т. 4. ч. 2) 2004 година Научна конференция с международно участие Стара Загора 2004 ; Стара Загора, 3-4 юни 2004 г. : Т. I VII Scientific Conference with International Participation Stara Zagora 2004 ; Stara Zagora, June , Vol. I-VII ISBN (т. 1) ISBN (т. 2, ч. 1) ISBN (т. 2, ч. 2) ISBN (т. 3) ISBN (т. 4, ч. 1) ISBN (т. 4, ч. 2) ISBN (т. 5) ISBN (т. 6) ISBN (т. 7) 2005 година

4 Научна конференция с международно участие Стара Загора 2005 ; Stara Zagora, 2-3 юни 2005 г. : Т. I- VI Scientific Conference with International Participation Stara Zagora 2005 ; Stara Zagora, June , Vol. I-VI ISBN (т. 1) ISBN (т. 2) ISBN (т. 3) ISBN (т. 4) ISBN (т. 5) ISBN (т. 6) 2006 година Науката в условията на глобализацията през XXI век : Международна научна конференция, Стара Загора, 1-2 юни 2006 г. : Т. I-V Science in Globalization in 21 c. : International Science Conference, Stara Zagora, June : Vol. I-V ISBN (т. 1) ISBN (т. 2) ISBN (т. 3) ISBN (т. 4) ISBN (т. 5) 2007 година Предизвикателствата пред науката във връзка с членството на България в ЕС : Международна научна конференция, Стара Загора, 7-8 юни 2007 г. : Т. I-VII Challenges for Bulgarian Science in this Country`s EU Membership : International Science Conference, Stara Zagora, June : Vol. I-VII ISBN (т. 1) ISBN (т. 2) ISBN (т. 3) ISBN (т. 4) ISBN (т. 5) ISBN (т. 6) ISBN (т. 7) 2008 година Българската наука и Европейското изследователско пространство : Международна научна конференция, Стара Загора, 5-6 юни 2008 Challenges for Bulgarian Science and European space of research : International Science Conference, Stara Zagora, June

5 ISBN година Безопасност на храните в Европейския съюз : Международна научна конференция Стара Загора, 4-5 юни 2009 г. Food safety in the European Union : International scientific conference, Stara Zagora, June ISBN година XX Международна научна конференция, Стара Загора, 3-4 юни 2010 г. XX International scientific conference, Stara Zagora, June ISBN

СПИСЪК С ЦИТИРАНИЯТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ И ПУБЛИКАЦИИ На ас. д-р Дияна Паскалева Георгиева, представени на конкурса за заемане на академична длъжност,

СПИСЪК С ЦИТИРАНИЯТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ И ПУБЛИКАЦИИ На ас. д-р Дияна Паскалева Георгиева, представени на конкурса за заемане на академична длъжност, СПИСЪК С ЦИТИРАНИЯТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ И ПУБЛИКАЦИИ На ас. д-р Дияна Паскалева Георгиева, представени на конкурса за заемане на академична длъжност,,доцент по Специална педагогика (Алтернативна комуникация

Подробно

Институт за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките - Филиал Монтана Българският Северозапад в Европа история и култур

Институт за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките - Филиал Монтана Българският Северозапад в Европа история и култур Институт за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките - Филиал Монтана Българският Северозапад в Европа история и култура съставител чл.-кор. проф. дин Александър Костов София,

Подробно

Microsoft Word - Virginia_Zhelyazkova

Microsoft Word - Virginia_Zhelyazkova Научна, научно-приложна и учебна дейност на преподавател във ВУЗФ Име, Фамилия: Виржиния Желязкова Академична длъжност: доцент Научна степен: доктор по икономика 1. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 1.1. Публикации:

Подробно

ОТНОСИТЕЛНО ВРЕМЕ ЗА КОНТАКТ НА ВОДАТА С ПОЧВАТА ПРИ ИМПУЛСНО НАПОЯВАНЕ НА ПОЧВИ СЪС СРЕДЕН И ТЕЖЪК МЕХАНИЧЕН СЪСТАВ

ОТНОСИТЕЛНО ВРЕМЕ ЗА КОНТАКТ НА ВОДАТА С ПОЧВАТА ПРИ ИМПУЛСНО НАПОЯВАНЕ НА ПОЧВИ СЪС СРЕДЕН И ТЕЖЪК МЕХАНИЧЕН СЪСТАВ ОТНОСИТЕЛНО ВРЕМЕ ЗА КОНТАКТ НА ВОДАТА С ПОЧВАТА ПРИ ИМПУЛСНО НАПОЯВАНЕ НА ПОЧВИ СЪС СРЕДЕН И ТЕЖЪК МЕХАНИЧЕН СЪСТАВ Иван Господинов Земеделски Институт гр. Стара Загора, RELATIVE TIME FOR CONTACT WATER

Подробно

АВТОБИОГРАФИЯ Собствено име(на) Фамилия(и) ИРЕНА ЛЮБЕНОВА ГРИГОРОВА Адрес (служебен) Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски, България, 1700 София,

АВТОБИОГРАФИЯ Собствено име(на) Фамилия(и) ИРЕНА ЛЮБЕНОВА ГРИГОРОВА Адрес (служебен) Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски, България, 1700 София, АВТОБИОГРАФИЯ Собствено име(на) Фамилия(и) ИРЕНА ЛЮБЕНОВА ГРИГОРОВА Адрес (служебен) Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски, България, 1700 София, Студентски град, ул. Проф. Боян Каменов, http://www.mgu.bg

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Дигитални умения за МСП в България BG05M9OP001-4.001-0135-C01 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Подробно

Europass CV

Europass CV ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Таня Василева Панчева Държава, град, пощенски код, улица/квартал, номер, вход 91907/вътр. 262 tanyapancheva@abv.bg Пол жена Дата на раждане 27.01.1960 г Националност българка ТРУДОВ СТАЖ

Подробно

Рег

Рег П Р О Т О К О Л на комисията за разглеждане на преписки за продажба на жилища от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството

Подробно

ВАРНА ОКТОМВРИ 2017

ВАРНА ОКТОМВРИ 2017 ВАРНА 18-19 ОКТОМВРИ 2017 ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ Отчита се, че фактическата дигитализация на културноисторическото наследство в България, започва между 2006 и 2008 г. Дигитализацията започва като част

Подробно

ВИСШЕУЧИЛИЩЕ110 АГРОБЩЩ ИРАЗВИТИЕНАРЕШИШ РЕЦЕНЗИЯ гр. ПЛОВДИВ от проф. д.ик.н. Пейо Иванов Пеев За учебната, научноизследователската и практико-прилож

ВИСШЕУЧИЛИЩЕ110 АГРОБЩЩ ИРАЗВИТИЕНАРЕШИШ РЕЦЕНЗИЯ гр. ПЛОВДИВ от проф. д.ик.н. Пейо Иванов Пеев За учебната, научноизследователската и практико-прилож ВИСШЕУЧИЛИЩЕ110 АГРОБЩЩ ИРАЗВИТИЕНАРЕШИШ РЕЦЕНЗИЯ гр. ПЛОВДИВ от проф. д.ик.н. Пейо Иванов Пеев За учебната, научноизследователската и практико-приложната дейност на доц. д-р Любен Димитров Христов от

Подробно

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ 1 2017 2 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНИТЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ МАТЕРИАЛИ В БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ Българско списание за образование е теоретично списание за науки

Подробно

17

17 ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ ЛИ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК? Доц. д-р Стефан Стефанов катедра "Математика и статистика" СА "Д. А. Ценов" - Свищов (Продължение от брой 4/2003) Резюме: В работата се разглеждат измененията

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ Е В Р О П Е Й С К И Ф О Р М А Т Н А А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име КРУМОВА, АЛБЕНА КРУМОВА Адрес за кореспонденция Катедра по социална, трудова и педагогическа психология, СУ Св. Климент

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_P_Hristov

Microsoft Word - stanovishte_P_Hristov СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Петър Георгиев Христов, Юридически факултет на ВСУ Черноризец Храбър, Адрес: 9007 Варна, к.к. Чайка, тел. 052 359 557 по конкурс за академичната длъжност доцент по Професионално

Подробно

14

14 ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ ЛИ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК? Доц. д-р Стефан Стефанов катедра "Математика и статистика" СА "Д. А. Ценов" - Свищов (Продължение от брой 1/003) Резюме: В работата се разглеждат измененията

Подробно

Проект BG05M20P Подкрепа за успех ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО Б

Проект BG05M20P Подкрепа за успех ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО Б ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ СЕЛО ДЪЛГО ПОЛЕ, ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 1. ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА II КЛАС

Подробно

СПИСЪК НА ИЗДАНИЯТА НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, КОИТО СА ВКЛЮЧЕНИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНТЕН СПИСЪК НА СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗ

СПИСЪК НА ИЗДАНИЯТА НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, КОИТО СА ВКЛЮЧЕНИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНТЕН СПИСЪК НА СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗ СПИСЪК НА ИЗДАНИЯТА НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, КОИТО СА ВКЛЮЧЕНИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНТЕН СПИСЪК НА СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ Дата:01.06.2019 г. Факултет по хуманитарни уки

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД 348 от Област: 01 БЛАГОЕВГРАД Община: 13 ГЪРМЕН Секция: 001 Населено място: С.ГЪРМЕН УЛ.ПЪРВА 058, 060,

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД 348 от Област: 01 БЛАГОЕВГРАД Община: 13 ГЪРМЕН Секция: 001 Населено място: С.ГЪРМЕН УЛ.ПЪРВА 058, 060, ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД 348 от 07.09.2016. Област: 01 БЛАГОЕВГРАД Община: 13 ГЪРМЕН Секция: 001 Населено място: 18366 С.ГЪРМЕН 51010 УЛ.ПЪРВА 058, 060, 062, 064, 065, 066, 067, 069, 070, 071, 072, 073,

Подробно

Microsoft Word - Рецензия Индрит Ценай.docx

Microsoft Word - Рецензия Индрит Ценай.docx УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: доц. д-р Даниел Георгиев Данов, Университет за Национално и Световно Стопанство, Научна специалност 05.02.10 Световно стопанство и МИО

Подробно

АГРЕГАТОР НА ДАННИ Организация, която събира метаданни от своята група доставчици на съдържание и ги предава на Европеана, подпомага доставчиците с на

АГРЕГАТОР НА ДАННИ Организация, която събира метаданни от своята група доставчици на съдържание и ги предава на Европеана, подпомага доставчиците с на АГРЕГАТОР НА ДАННИ Организация, която събира метаданни от своята група доставчици на съдържание и ги предава на Европеана, подпомага доставчиците с насоки за съответствие (...) и преобразува метаданните

Подробно

Доц. д-р Събка Пашова, доц. д-р Денка Златева СТОКОЗНАНИЕ на хранително-вкусовите стоки Ръководство за лабораторни упражнения Част трета 2014 Издателс

Доц. д-р Събка Пашова, доц. д-р Денка Златева СТОКОЗНАНИЕ на хранително-вкусовите стоки Ръководство за лабораторни упражнения Част трета 2014 Издателс Доц. д-р Събка Пашова, доц. д-р Денка Златева СТОКОЗНАНИЕ на хранително-вкусовите стоки Ръководство за лабораторни упражнения Част трета 2014 Издателство Наука и икономика Икономически университет - Варна

Подробно

Експорт към MS Word

Експорт към MS Word E26/D2: Други рецензии Звено: ( ИМикБ ) Институт по микробиология Стефан Ангелов Година: 2018 2018 Тип записи: Записи, които влизат в отчета на звеното Брой брой рецензии : 269 Брой експерти от звеното:

Подробно

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ, ЦИТИРАНИЯТА, УЧАСТИЕТО В НАУЧНИ ФОРУМИ И ДРУГИ на ас. д-р инж. Даниел Иванов Койнов представени за участие в конкурс за заеман

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ, ЦИТИРАНИЯТА, УЧАСТИЕТО В НАУЧНИ ФОРУМИ И ДРУГИ на ас. д-р инж. Даниел Иванов Койнов представени за участие в конкурс за заеман СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ, ЦИТИРАНИЯТА, УЧАСТИЕТО В НАУЧНИ ФОРУМИ И ДРУГИ на ас. д-р инж. Даниел Иванов Койнов представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в област

Подробно

Microsoft Word - Body

Microsoft Word - Body НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ПРОГРАМА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2012 13-17 ЮНИ 2012 Международен

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност  Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма  Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 2 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност  Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма  Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 2 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А Ц Е Н Т Ъ Р З А М А Г И С Т Ъ Р С К О О Б У Ч Е Н И Е КАТЕДРА ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС УТВЪРЖДАВАМ:

И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А Ц Е Н Т Ъ Р З А М А Г И С Т Ъ Р С К О О Б У Ч Е Н И Е КАТЕДРА ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС УТВЪРЖДАВАМ: И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А Ц Е Н Т Ъ Р З А М А Г И С Т Ъ Р С К О О Б У Ч Е Н И Е КАТЕДРА ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: (Проф. д-р Пл. Илиев) У Ч Е Б Н А П Р О Г

Подробно

И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А Ц Е Н Т Ъ Р З А М А Г И С Т Ъ Р С К О О Б У Ч Е Н И Е КАТЕДРА МАРКЕТИНГ УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: (

И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А Ц Е Н Т Ъ Р З А М А Г И С Т Ъ Р С К О О Б У Ч Е Н И Е КАТЕДРА МАРКЕТИНГ УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: ( И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А Ц Е Н Т Ъ Р З А М А Г И С Т Ъ Р С К О О Б У Ч Е Н И Е КАТЕДРА МАРКЕТИНГ УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: (Проф. д-р Пл. Илиев) У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ПО

Подробно

1

1 1 БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ 2 2014 2 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНИТЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ МАТЕРИАЛИ В БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ Българско списание за образование е теоретично списание за науки

Подробно

Europass автобиография

Europass автобиография Europass автобиография Лична информация Собствено (и) име (на) / Фамилия(и) Адрес ********** Стефан Тодоров Барудов Телефон ********** Мобилен телефон: ********** E-mail sbarudov@abv.bg Националност Българин

Подробно

ОБЩ СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

ОБЩ СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ СПИСЪК НА АКАДЕМИЧНИТЕ ТРУДОВЕ НА ГЛ. АС. Д-Р КАМЕЛИЯ СТАЙКОВА ЙОТОВСКА, ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО (МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БИОЛОГИЯ ИНФОРМАЦИОННИ

Подробно

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об Директор: тел.: 5559 33 e-mail: ou_zidarovo@abv.bg; http://www.hristo-botev-zidarovo.eu/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 8/9 Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: целодневна Утвърждавам:

Подробно

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СПИСЪК С ПУБЛИКАЦИИ НА ГЛ. АС. Д-Р ЕЛЕНА ИЛИЕВА ДРАГОЗОВА Представен за участие в конкурс за заемане на академична длъжност

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СПИСЪК С ПУБЛИКАЦИИ НА ГЛ. АС. Д-Р ЕЛЕНА ИЛИЕВА ДРАГОЗОВА Представен за участие в конкурс за заемане на академична длъжност СПИСЪК С ПУБЛИКАЦИИ НА ГЛ. АС. Д-Р ЕЛЕНА ИЛИЕВА ДРАГОЗОВА Представен за участие в конкурс за заемане на академична длъжност Доцент в област на висше образование 6. Социални, стопански и правни науки, професионално

Подробно

ОТЧЕТ НА НАУЧНИЯ ПРОГРЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА г.

ОТЧЕТ НА НАУЧНИЯ ПРОГРЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА г. ПРОГРЕС НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД ПРЕЗ ПЕРИОДА 2010-2012г. На докторанта Тодор Павлов Костадинов ИИКТ - БАН Научни ръководители Проф. Дтн. А. Лазаров Проф. Дтн. Х. Кабакчиев Детайли за аспирантурата Редовна

Подробно

Вълкан Станев, Калин Жейнов Технологии в хранителната индустрия 2014 Издателство Наука и икономика Икономически университет Варна

Вълкан Станев, Калин Жейнов Технологии в хранителната индустрия 2014 Издателство Наука и икономика Икономически университет Варна Вълкан Станев, Калин Жейнов Технологии в хранителната индустрия 2014 Издателство Наука и икономика Икономически университет Варна Учебникът Технологии в хранителната индустрия е предназначен за студентите

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е необходимо да отговарят на условията отразени в таблицата

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ

РЕЦЕНЗИЯ СТАНОВИЩЕ От проф. д.ик.н. Невяна Стефанова Кръстева- член на жури за заемане на академичната длъжност професор по научно направление.7. Администрация и управление (Управление на МСП и фамилен бизнес и

Подробно

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ Докторска дисертация и публикации, свързани с разработването й (не участват в конкурса) 1. Динев, Д. Изследване на конструкции,

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ Докторска дисертация и публикации, свързани с разработването й (не участват в конкурса) 1. Динев, Д. Изследване на конструкции, СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ Докторска дисертация и публикации, свързани с разработването й (не участват в конкурса) 1. Динев, Д. Изследване на конструкции, работещи на огъване, усилени с композитни материали,

Подробно

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE АВТОБИОГРАФИЯ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име НИКОЛИНА ЯНКОВА МАРЕВА Адрес САКАР ПЛАНИНА 14, ПЛОВДИВ 4003, Р. БЪЛГАРИЯ Телефон +359884133184 Факс E-mail Националност n.mareva@uard.bg българка Дата на раждане 08.08.1974

Подробно

document

document Проект на решение Решение за публикуване Номер: 1619 от 16/02/2015 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност  Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма  Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 1 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС (наименование на разпоредителя с бюджет) Велико Търново (наименов

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС (наименование на разпоредителя с бюджет) Велико Търново (наименов година 217 за периода от до юни код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

Дати на предварителни изпити и срокове за

Дати на предварителни изпити и срокове за Дати на предварителни изпити и срокове за прием на документи през 2015 г. АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ 8.03.2015 г. (събота) Български език (езикова култура) 29.03.2015 г. (неделя) Биология 29.03.2015

Подробно

Приложение 3:

Приложение 3: ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Минимални изисквания към научната и преподавателската дейност на кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор"

Подробно

Slide 1

Slide 1 Тема на проекта: Развитие потенциала на докторанти, пост докторанти, млади учени и специализанти от инженерните науки в ТУ Варна и техния принос за развитие на икономика, базирана на знанието. Междинен

Подробно

Природни науки

Природни науки Природни науки Физика Химия Биология Държавни зрелостни изпити Сравнение на средния успех по предмети за училището с предходни години 2015 2016 2017 2018 Физика - - - 5,88 Химия 3,69-4,83 - Биология 4,47

Подробно