График за контролни работи през ІI срок на 2017/2018 учебна година Клас Предмет Учител Дата Контролна работа 5 География и икономика Василка Фърчева 2

Размер: px
Започни от страница:

Download "График за контролни работи през ІI срок на 2017/2018 учебна година Клас Предмет Учител Дата Контролна работа 5 География и икономика Василка Фърчева 2"

Препис

1 График за контролни работи през ІI срок на 2017/2018 учебна година Клас Предмет Учител Дата Контролна работа 5 География и икономика Василка Фърчева г. Контролна работа 5 Математика Величка Сабахлъкова г. Контролна работа 5 Български език и литература Евгения Попова г. Контролна работа 5 Изобразително изкуство Ивайло Костадинов г. Контролна работа 5 История и цивилизации Александра Демерджиева г. Контролна работа 5 Информационни технологии Караахмед/Панева г. Контролна работа 5 Човекът и природата Тодор Хаджидиманов г. Контролна работа 5 Математика Величка Сабахлъкова г. Контролна работа 5 Технологии и Ваня Станчева г. Контролна работа предприемачество 5 История и цивилизации Александра Демерджиева г. Контролна работа 5 Музика Лиляна Сейрекова г. Контролна работа 5 Човекът и природата Тодор Хаджидиманов г. Контролна работа 5 Английски език Елена Николова г. Контролна работа 5 Английски език Елена Николова г. Контролна работа 6 Математика Соня Коджебашева г. Контролна работа 6 География и икономика Божидар Вълканов г. Контролна работа 6 Български език и литература Диана Обущарова г. Контролна работа 6 Математика РП Соня Коджебашева г. Контролна работа 6 Английски език Гергана Шарланджиева г. Контролна работа 6 Изобразително изкуство Ивайло Костадинов г. Контролна работа 6 Човекът и природата Катерина Бойчева г. Контролна работа 6 История и цивилизации Николай Кривокапов г. Контролна работа 6 Информационни технологии Хаджидиманова/Панева г. Контролна работа 6 Музика Лиляна Сейрекова г. Контролна работа 6 Технологии и Ваня Станчева г. Контролна работа предприемачество 6 Математика Соня Коджебашева г. Контролна работа 6 Математика РП Соня Коджебашева г. Контролна работа 6 Английски език Гергана Шарланджиева г. Контролна работа 6 Човекът и природата Катерина Бойчева г. Контролна работа 6 Човекът и природата Катерина Бойчева г. Контролна работа

2 7 Математика Илия Нурков г. Контролна работа 7 Български език и литература Евгения Попова г. Контролна работа 7 Изобразително изкуство Ивайло Костадинов г. Контролна работа 7 Химия и ООС Любка Цирова г. Контролна работа 7 География и икономика Василка Фърчева г. Контролна работа 7 Английски език Гергана Шарланджиева г. Контролна работа 7 Технологии и Надие Молахасанова г. Контролна работа предприемачество 7 Информационни технологии Краахмед/Панева г. Контролна работа 7 Музика Лиляна Сейрекова г. Контролна работа 7 Биология и ЗО Силвия Мегданова г. Контролна работа 7 Английски език Гергана Шарланджиева г. Контролна работа 7 Физика и астрономия Тодор Хаджидиманов г. Контролна работа 7 Физика и астрономия Тодор Хаджидиманов г. Контролна работа 7 История и цивилизации Красимира Беева г. Контролна работа 8а Информатика Ирина Горанова г. Контролна работа 8а Математика Иванка Абаджиева г. Контролна работа 8а Философия Мария Стоянова г. Контролна работа 8а Български език и литература Елена Търтова г. Контролна работа 8а Информационни технологии Караахмед/Молахасанова г. Контролна работа 8а Английски език Елена Николова г. Контролна работа 8а Английски език Елена Николова г. Контролна работа 8а Музика Лиляна Сейрекова г. Контролна работа 8б Биология и ЗО Катерина Бойчева г. Контролна работа 8б Биология и ЗО Катерина Бойчева г. Контролна работа 8б Биология и ЗО Катерина Бойчева г. Контролна работа 8б Биология и ЗО Катерина Бойчева г. Контролна работа 8б Философия Мария Стоянова г. Контролна работа 8б Математика Величка Сабахлъкова г. Контролна работа 8б История и цивилизации Николай Кривокапов г. Контролна работа 8б Химия и ООС Любка Цирова г. Контролна работа 8б Технологии и предприемачество Ваня Станчева г. Контролна работа

3 8б Български език и литература Елена Търтова г. Контролна работа 8б Български език и литература РП Елена Търтова г. Контролна работа 8б Информационни технологии Караахмед/Молахасанова г. Контролна работа 8б Физика и астрономия Тодор Хаджидиманов г. Контролна работа 8б Математика Величка Сабахлъкова г. Контролна работа 8б Музика Лиляна Сейрекова г. Контролна работа 8б Английски език Нина Дафова г. Контролна работа 8б Английски език Нина Дафова г. Контролна работа 8б География и икономика Красимира Беева г. Контролна работа 8в Физика и астрономия Тодор Хаджидиманов г. Контролна работа 8в Химия и ООС Люба Маламова г. Контролна работа 8в Биология и ЗО Катерина Бойчева г. Контролна работа 8в Биология и ЗО Катерина Бойчева г. Контролна работа 8в Биология и ЗО Катерина Бойчева г. Контролна работа 8в Биология и ЗО Катерина Бойчева г. Контролна работа 8в Биология и ЗО Катерина Бойчева г. Контролна работа 8в Философия Мария Стоянова г. Контролна работа 8в Математика Величка Сабахлъкова г. Контролна работа 8в История и цивилизации Николай Кривокапов г. Контролна работа 8в Технологии и Ваня Станчева г. Контролна работа предприемачество 8в Български език и литература Елена Търтова г. Контролна работа 8в Информационни технологии Караахмед/Хаджидиманова г. Контролна работа 8в Английски език Нина Дафова г. Контролна работа 8в Английски език Нина Дафова г. Контролна работа 8в Математика Величка Сабахлъкова г. Контролна работа 8в Музика Лиляна Сейрекова г. Контролна работа 8в География и икономика Красимира Беева г. Контролна работа 8г Биология и ЗО Катерина Бойчева г. Контролна работа 8г Биология и ЗО Катерина Бойчева г. Контролна работа 8г Биология и ЗО Катерина Бойчева г. Контролна работа 8г Биология и ЗО Катерина Бойчева г. Контролна работа 8г Биология и ЗО Катерина Бойчева г. Контролна работа 8г Английски език Марияна Карамитева г. Контролна работа

4 8г Философия Мария Стоянова г. Контролна работа 8г История и цивилизации Николай Кривокапов г. Контролна работа 8г Химия и ООС Любка Цирова г. Контролна работа 8г Информационни технологии Караахмед/Молахасанова г. Контролна работа 8г Математика Молахасанова г. Контролна работа 8г Физика и астрономия Тодор Хаджидиманов г. Контролна работа 8г Музика Лиляна Сейрекова г. Контролна работа 8г Български език и литература Елена Търтова г. Контролна работа 8г География и икономика Красимира Беева г. Контролна работа 8д Английски език Филиз Адем г. Контролна работа 8д Английски език Филиз Адем г. Контролна работа 8д Биология и ЗО Катерина Бойчева г. Контролна работа 8д Биология и ЗО Катерина Бойчева г. Контролна работа 8д Биология и ЗО Катерина Бойчева г. Контролна работа 8д Биология и ЗО Катерина Бойчева г. Контролна работа 8д География и икономика Красимира Беева г. Контролна работа 8д Български език и литература Северина Миладинова г. Контролна работа 8д Философия Мария Стоянова г. Контролна работа 8д Математика Анна Драгинова г. Контролна работа 8д История и цивилизации Николай Кривокапов г. Контролна работа 8д Физика и астрономия Тодор Хаджидиманов г. Контролна работа 8д Информационни технологии Молахасанова/Станчева г. Контролна работа 8д Химия и ООС Любка Цирова г. Контролна работа 8д Музика Лиляна Сейрекова г. Контролна работа 9а Физика и астрономия Тодор Хаджидиманов г. Контролна работа 9а Информатика Ирина Горанова г. Контролна работа 9а Логика Мария Стоянова г. Контролна работа 9а Биология и ЗО Катерина Бойчева г. Контролна работа 9а Биология и ЗО Катерина Бойчева г. Контролна работа 9а Биология и ЗО Катерина Бойчева г. Контролна работа 9а История и цивилизация Николай Кривокапов г. Контролна работа 9а Математика Соня Коджебашева г. Контролна работа 9а Английски език Филиз Адем г. Контролна работа 9а Български език и литература Фатме Мустафа г. Контролна работа

5 9а Изобразително изкуство Ивайло Костадинов г. Контролна работа 9а Музика Лиляна Сейрекова г. Контролна работа 9а Информационни технологии Караахмед/Хаджидиманова г. Контролна работа 9а География и икономика Красимира Беева г. Контролна работа 9б Логика Мария Стоянова г. Контролна работа 9б История и цивилизация Николай Кривокапов г. Контролна работа 9б Биология и ЗО Катерина Бойчева г. Контролна работа 9б Биология и ЗО Катерина Бойчева г. Контролна работа 9б Биология и ЗО Катерина Бойчева г. Контролна работа 9б Информатика Ирина Горанова г. Контролна работа 9б Математика Надие Молахасанова г. Контролна работа 9б Математика Надие Молахасанова г. Контролна работа 9б Английски език Филиз Адем г. Контролна работа 9б Български език и литература Фатме Мустафа г. Контролна работа 9б Физика и астрономия Тодор Хаджидиманов г. Контролна работа 9б Информационни технологии Караахмед/Хаджидиманова г. Контролна работа 9б Изобразително изкуство Ивайло Костадинов г. Контролна работа 9б География и икономика Красимира Беева г. Контролна работа 9б Музика Лиляна Сейрекова г. Контролна работа 9в Физика и астрономия Тодор Хаджидиманов г. Контролна работа 9в Физика и астрономия Тодор Хаджидиманов г. Контролна работа 9в Изобразително изкуство Ивайло Костадинов г. Контролна работа 9в Логика Мария Стоянова г. Контролна работа 9в Химия и ООС Иванка Гелемерова г. Контролна работа 9в Български език и литература Фатме Мустафа г. Контролна работа 9в История и цивилизация Александра Демерджиева г. Контролна работа 9в Математика Величка Сабахлъкова г. Контролна работа 9в Биология и ЗО Катерина Мангалова г. Контролна работа 9в Информатика Ирина Горанова г. Контролна работа 9в Музика Лиляна Сейрекова г. Контролна работа 9в География и икономика Василка Фърчева г. Контролна работа 9в Информационни технологии Караахмед/Хаджидиманова г. Контролна работа 9в Английски език Нина Дафова г. Контролна работа 9в Английски език Нина Дафова г. Контролна работа

6 9г Физика и астрономия Тодор Хаджидиманов г. Контролна работа 9г Изобразително изкуство Ивайло Костадинов г. Контролна работа 9г Логика Мария Стоянова г. Контролна работа 9г Химия и ООС Иванка Гелемерова г. Контролна работа 9г Физика и астрономия Тодор Хаджидиманов г. Контролна работа 9г Български език и литература Фатме Мустафа г. Контролна работа 9г Математика Величка Сабахлъкова г. Контролна работа 9г Математика Величка Сабахлъкова г. Контролна работа 9г Биология и ЗО Катерина Мангалова г. Контролна работа 9г Информатика Ирина Горанова г. Контролна работа 9г История и цивилизация Александра Демерджиева г. Контролна работа 9г Музика Лиляна Сейрекова г. Контролна работа 9г География и икономика Василка Фърчева г. Контролна работа 9г Информационни технологии Караахмед/Хаджидиманова г. Контролна работа 9г Английски език Нина Дафова г. Контролна работа 9г Английски език Нина Дафова г. Контролна работа 10a Химия и ООС Златка Милчева г. Контролна работа 10а Български език и литература Екатерина Тодорова г. Контролна работа 10а Физика и астрономия Карамфилка Патинова г. Контролна работа 10а Математика Соня Коджебашева г. Контролна работа 10а Химия и ООС Златка Милчева г. Контролна работа 10а Биология и ЗО Силвия Мегданова г. Контролна работа 10а История и цивилизация Боряна Вълчева г. Контролна работа 10а Етика Мария Стоянова г. Контролна работа 10a Информационни технологии Надя Воденичарова г. Контролна работа 10а Информатика Ирина Горанова г. Контролна работа 10а Английски език Гергана Шарланджиева г. Контролна работа 10а География и икономика Красимира Беева г. Контролна работа 10б Физика и астрономия Тодор Хаджидиманов г. Контролна работа 10б Физика и астрономия Тодор Хаджидиманов г. Контролна работа 10б Химия и ООС Златка Милчева г. Контролна работа 10б Математика Надие Молахасанова г. Контролна работа

7 10б История и цивилизация Александра Демерджиева г. Контролна работа 10б Химия и ООС Златка Милчева г. Контролна работа 10б Биология и ЗО Елена Ташкова г. Контролна работа 10б Информационни технологии Мария Панева г. Контролна работа 10б Информатика Ирина Горанова г. Контролна работа 10б Етика Мария Стоянова г. Контролна работа 10б География и икономика Красимира Беева г. Контролна работа 10в Физика и астрономия Тодор Хаджидиманов г. Контролна работа 10в Физика и астрономия Тодор Хаджидиманов г. Контролна работа 10в Химия и ООС Люба Маламова г. Контролна работа 10в Математика Илия Нурков г. Контролна работа 10в Биология и ЗО Елена Ташкова г. Контролна работа 10в Информационни технологии Мария Панева г. Контролна работа 10в Етика Мария Стоянова г. Контролна работа 10в Информатика Ирина Горанова г. Контролна работа 10в История и цивилизация Александра Демерджиева г. Контролна работа 10в География и икономика Красимира Беева г. Контролна работа 10г Математика Илия Нурков г. Контролна работа 10г География и икономика Божидар Вълканов г. Контролна работа 10г Български език и литература Северина Миладинова г. Контролна работа 10г Химия и ООС Марияна Карамитева г. Контролна работа 10г Биология и ЗО Елена Ташкова г. Контролна работа 10г Физика и астрономия Карамфилка Патинова г. Контролна работа 10г История и цивилизация Александра Демерджиева г. Контролна работа 10г Информационни технологии Мария Панева г. Контролна работа 10г Етика Мария Стоянова г. Контролна работа 10д Математика Надие Молахасанова г. Контролна работа 10д Химия и ООС Люба Маламова г. Контролна работа 10д География и икономика Божидар Вълканов г. Контролна работа 10д Български език и литература Северина Миладинова г. Контролна работа 10д История и цивилизация Александра Демерджиева г. Контролна работа 10д Биология и ЗО Елена Ташкова г. Контролна работа 10д Физика и астрономия Карамфилка Патинова г. Контролна работа

8 10д Информационни технологии Мария Панева г. Контролна работа 10д Етика Мария Стоянова г. Контролна работа 10е Английски език Нина Дафова г. Контролна работа 10е Английски език Нина Дафова г. Контролна работа 10е Английски език Нина Дафова г. Контролна работа 10е Химия и ООС Люба Маламова г. Контролна работа 10е География и икономика Божидар Вълканов г. Контролна работа 10е Математика Илия Нурков г. Контролна работа 10е Български език и литература Северина Миладинова г. Контролна работа 10е Информационни технологии Красимира Хаджидиманова г. Контролна работа 10е История и цивилизация Александра Демерджиева г. Контролна работа 10е Физика и астрономия Карамфилка Патинова г. Контролна работа 10е Етика Мария Стоянова г. Контролна работа 10е Биология и ЗО Елена Ташкова г. Контролна работа 10е Информатика Ирина Горанова г. Контролна работа 11а Български език и литература Екатерина Тодорова г. Контролна работа 11а География и икономика Божидар Вълканов г. Контролна работа 11а Химия и ООС Иванка Гелемерова г. Контролна работа 11а Химия и ООС Иванка Гелемерова г. Контролна работа 11а Философия Недялка Ангушева г. Контролна работа 11а Математика Соня Коджебашева г. Контролна работа 11а Физика и астрономия Карамфилка Патинова г. Контролна работа 11а Биология и ЗО Силвия Мегданова г. Контролна работа 11а Информационни технологии Надя Воденичарова г. Контролна работа 11а Английски език Гергана Шарланджиева г. Контролна Работа 11а Английски език Гергана Шарланджиева г. Контролна Работа 11б Български език и литература Диана Обущарова г. Контролна работа 11б География и икономика Божидар Вълканов г. Контролна работа 11б Английски език Гергана Шарланджиева г. Контролна работа 11б Английски език Гергана Шарланджиева г. Контролна работа 11б Химия и ООС Иванка Гелемерова г. Контролна работа 11б Философия Недялка Ангушева г. Контролна работа 11б Математика Анна Драгинова г. Контролна работа

9 11б Физика и атрономия Карамфилка Патинова г. Контролна работа 11б История и цивилизация Боряна Вълчева г. Контролна работа 11б Биология и ЗО Катерина Мангалова г. Контролна работа 11в География и икономика Божидар Вълканов г. Контролна работа 11в Български език и литература Диана Обущарова г. Контролна работа 11в Философия Недялка Ангушева г. Контролна работа 11в Математика Анна Драгинова г. Контролна работа 11в Физика и астрономия Карамфилка Патинова г. Контролна работа 11в История и цивилизация Боряна Вълчева г. Контролна работа 11в Биология и ЗО Катерина Мангалова г. Контролна работа 11в Химия и ООС Иванка Гелемерова г. Контролна работа 11г Биология и ЗО Силвия Мегданова г. Контролна работа 11г Български език и литература Диана Обущарова г. Контролна работа 11г Философия Недялка Ангушева г. Контролна работа 11г Математика Анна Драгинова г. Контролна работа 11г История и цивилизация Боряна Вълчева г. Контролна работа 11г Химия и ООС Марияна Карамитева г. Контролна работа 11г География и икономика Божидар Вълканов г. Контролна работа 11г Физика и астрономия Карамфилка Патинова г. Контролна работа 11г Английски език Нина Дафова г. Контролна работа 11г Английски език Нина Дафова г. Контролна работа 11д Английски език Нина Дафова г. Контролна работа 11д Английски език Нина Дафова г. Контролна работа 11д География и икономика Божидар Вълканов г. Контролна работа 11д Български език и литература Любка Харизанова г. Контролна работа 11д Руски език/френски език Т. Янудова/Т. Димитрушева г. Контролна работа 11д Математика Анна драгинова г. Контролна работа 11д История и цивилизация Боряна Вълчева г. Контролна работа 11д Философия Недялка Ангушева г. Контролна работа 11д Физика и астрономия Карамфилка Патинова г. Контролна работа 11е Английски език Нина Дафова г. Контролна работа 11е Английски език Нина Дафова г. Контролна работа

10 11е Български език и литература Любка Харизанова г. Контролна работа 11е Руски език/френски език Т. Янудова/ Т. Димитрушева г. Контролна работа 11е Математика Анна Драгинова г. Контролна работа 11е Изобразително изкуство Ивайло Костадинов г. Контролна работа 11е Информационни технологии Караахмед/Хаджидиманова г. Контролна работа 11е География и икономика Божидар Вълканов г. Контролна работа 11е Физика и астрономия Карамфилка Патинова г. Контролна работа 11е Философия Недялка Ангушева г. Контролна работа 11е История и цивилизация Красимира Беева г. Контролна работа 12а Английски език Димка Дерменджиева г. Контролна работа 12а Информационни технологии Ваня Станчева г. Контролна работа 12а Математика Иванка Абаджиева г. Контролна работа 12а Български език и литература Евгения Попова г. Контролна работа 12а География и икономика Василка Фърчева г. Контролна работа 12а Физика и астрономия Карамфилка Патинова г. Контролна работа 12a Свят и личност Недялка Ангушева г. Контролна работа 12а История и цивилизация Красимира Беева г. Контролна работа 12б Математика Анна Драгинова г. Контролна работа 12б Свят и личност Недялка Ангушева г. Контролна работа 12б Английски език Димка Дерменджиева г. Контролна работа 12б История и цивилизация Боряна Вълчева г. Контролна работа 12б Български език и литература Виктория Кирева г. Контролна работа 12б География и икономика Василка Фърчева г. Контролна работа 12б Физика и астрономия Карамфилка Патинова г. Контролна работа 12в Химия и ООС Люба Маламова г. Контролна работа 12в Свят и личност Недялка Ангушева г. Контролна работа 12в Математика Анна Драгинова г. Контролна работа 12в Английски език Димка Дерменджиева г. Контролна работа 12в Биология и ЗО Катерина Мангалова г. Контролна работа 12в Български език и литература Евгения Попова г. Контролна работа 12в География и икономика Василка Фърчева г. Контролна работа 12в Физика и астрономия Карамфилка Патинова г. Контролна работа 12в История и цивилизация Красимира Беева г. Контролна работа

11 12г Английски език Димка Дерменджиева г. Контролна работа 12г Свят и личност Недялка Ангушева г. Контролна работа 12г Информационни технологии Станчева/Панева г. Контролна работа 12г Математика Иванка Абаджиева г. Контролна работа 12г Биология и ЗО Силвия Мегданова г. Контролна работа 12г Химия и ООС Иванка Гелемерова г. Контролна работа 12д Философия Недялка Ангушева г. Контролна работа 12д Философия Недялка Ангушева г. Контролна работа 12д Математика Анна Драгинова г. Контролна работа 12д Свят и личност Недялка Ангушева г. Контролна работа 12д Английски език Димка Дерменджиева г. Контролна работа 12д Български език и литература Виктория Кирева г. Контролна работа 12д История и цивилизация Николай Кривокапов г. Контролна работа 12д География и икономика Василка Фърчева г. Контролна работа 12е Английски език Димка Дерменджиева г. Контролна работа 12е Свят и личност Недялка Ангушева г. Контролна работа 12е Информационни технологии Станчева/Панева г. Контролна работа 12е География и икономика Василка Фърчева г. Контролна работа 12е Математика Иванка Абаджиева г. Контролна работа

График за класни работи през IІ срок на 2017/2018 учебна година Клас Предмет Учител Дата Класна работа 5 Български език и литература Евгения Попова 28

График за класни работи през IІ срок на 2017/2018 учебна година Клас Предмет Учител Дата Класна работа 5 Български език и литература Евгения Попова 28 График за класни работи през IІ срок на 2017/2018 учебна година Клас Предмет Учител Дата Класна работа 5 Български език и литература Евгения Попова 28.03.2018г. Класна работа 5 Математика Величка Сабахлъкова

Подробно

График за класни работи през ІI срок на 2014/2015 учебна година Клас Предмет Учител Дата Класна работа 5 Математика Иванка Абаджиева г. Клас

График за класни работи през ІI срок на 2014/2015 учебна година Клас Предмет Учител Дата Класна работа 5 Математика Иванка Абаджиева г. Клас График за класни работи през ІI срок на 2014/2015 учебна година Клас Предмет Учител Дата Класна работа 5 Математика Иванка Абаджиева 04.05.2015г. Класна работа 5 Български език и литература Екатерина Тодорова

Подробно

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК 1 Физическо възпитание и спорт Математика Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература 2 Български

Подробно

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр ИУЧ Седмично разписание за учебната 2018-2019 г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобразително изкуство 2 Музика Математика ФВС Човекът и

Подробно

30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП /2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас Понеделник 1.

30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП /2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас Понеделник 1. 30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП - 2018/2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас 1. Български език и литература Български език и литература Български

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ "Христо Ботев" град Кърджали - първи учебен срок 2017/2018 година - ІI смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОР

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ Христо Ботев град Кърджали - първи учебен срок 2017/2018 година - ІI смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОР 11А1 1 Английски език 403 2 Английски език 403 3 География и икономика 5 4 Биология и ЗО 2 5 Български език и л-ра 40 6 Физическо възпитание и спорт ФС Физика и астрономия 6 1 Английски език 403 2 Английски

Подробно

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна ниво 1 Български език и литература 25.09.2019 30.01.2020 13.06.2020 2

Подробно

понеделник АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ", БУРГАС Седмично разписание на часовете за II-ри срок на учебната 2018/2019 г. VIIIа VIIIб VIIIв VII

понеделник АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, БУРГАС Седмично разписание на часовете за II-ри срок на учебната 2018/2019 г. VIIIа VIIIб VIIIв VII VIIIа VIIIб VIIIв VIIIг VIIIд VIIIе 1 Английски език Английски език Английски език ФВС Английски език Български език и литература 2 ФВС Английски език Английски език Английски език Английски език Български

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ "Христо Ботев" град Кърджали - първи учебен срок 2019/2020 година - І смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРН

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ Христо Ботев град Кърджали - първи учебен срок 2019/2020 година - І смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРН ден час 8А1 1 Математика 302 2 Физическо възп. и спорт ФС 3 Английски език 302 4 Английски език 302 5 Английски език 302 6 Английски език 302 Английски език И 302 1 Английски език 302 2 Английски език

Подробно

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ФЕГ АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Приложение ИМЕ, ФАМИЛИЯ ПРЕДМЕТ ДЕН ОТ

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ФЕГ АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Приложение ИМЕ, ФАМИЛИЯ ПРЕДМЕТ ДЕН ОТ ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ФЕГ АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Приложение ИМЕ, ФАМИЛИЯ ПРЕДМЕТ ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА ЧАС МАРИЕЛА НИКОЛОВА ФРЕНСКИ ЕЗИК СРЯДА

Подробно

Заповед за утвърждаване на график за консултации на учители по учебни предмети

Заповед за утвърждаване на график за консултации на учители по учебни предмети СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НАЙДЕН ГЕРОВ гр. Пловдив 4006 ул. Кемера 27, тел.032/632016, e-mailsou_naidengerov@abv.bg ЗАПОВЕД....../... 20... г. На основание чл.257 ал.1 т. 1, чл.258 ал.1 и чл.259 ал.1 от ЗПУОвъв връзка

Подробно

# СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 201

# СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 201 # СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 2018/2019 год. V а V б V в VI а VI б VI в VII а VII б

Подробно

Седмична програма за I срок на учебната 2019/2020 година 1 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и литература Бълг.език и лит

Седмична програма за I срок на учебната 2019/2020 година 1 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и литература Бълг.език и лит 1 а, сутрин 1 Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература Математика Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова 2 Бълг.език и литература

Подробно

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1 Учебни седмици 31=18+13 І 1 Български език и литература 7 4 11 2 Английски език 3 3 2 8 3 Математика 4 4 8 4 Роден край 1 1 2 5 Музика 2 2 4 6 Изобразително изкуство 2 1 3 7 Домашен бит и техника 1 1 8

Подробно

Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5

Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5 Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5 а клас 1 Английски език Бълг. език и лит Математика

Подробно

5 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 6 Физическо възпитание и спорт Английски език ИУЧ Бисер Бончев Мандажиев Бабек Мехмедов Раифов

5 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 6 Физическо възпитание и спорт Английски език ИУЧ Бисер Бончев Мандажиев Бабек Мехмедов Раифов 5 а, следобед 6 Физическо възпитание и спорт Английски език ИУЧ Бисер Бончев Мандажиев Бабек Мехмедов Раифов 16 40 Английски език ИУЧ Александър Парашкевов Колев 45 1 Немски език Български език и литература

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - РАКОВСКИ Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1a 1 Български език Час на класа Български език Български език Б

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - РАКОВСКИ Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1a 1 Български език Час на класа Български език Български език Б 1a 1 Български език Час на класа Български език Български език Български език 2 Български език Математика Технологии Български РП Български език 3 Математика Български език Математика РП Математика Физическо

Подробно

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ЙОРДАН ЙОВКОВ”

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ   “ЙОРДАН ЙОВКОВ” СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ЙОРДАН ЙОВКОВ гр. Сливен; кв. Българка ; тел. 044/66 72 44; 044/66 74 68; факс 044/66 76 84 e-mail: xsou_sliven@abv.bg ЗАПОВЕД РД-06-202/16.12.2013 г. На основание чл.147,

Подробно

Първи срок, учебната 2018/2019 година СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - град ХАСКОВО СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 1 а, сутрин Понедел

Първи срок, учебната 2018/2019 година СУ  ВАСИЛ ЛЕВСКИ - град ХАСКОВО СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 1 а, сутрин Понедел 1 а, сутрин 1 Математика Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика ИУЧ 2 Технол. и препр. Бълг.език и лит. Бълг.език и лит. Български ИУЧ Английски ИУЧ 3 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език

Подробно

1 а клас Понeделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спор

1 а клас Понeделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спор 1 а клас 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спорт Бълг.език и лит. Информ.технологии Математика 3 Математика Английски език Спортни дейности

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ гр. София, район Оборище, ул. Искър 61, п.к. 1000; тел. 02/ ; ГРАФИК Утв

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ гр. София, район Оборище, ул. Искър 61, п.к. 1000; тел. 02/ ;   ГРАФИК Утв СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ гр. София, район Оборище, ул. Искър 61, п.к. 1000; тел. 02/444 2000; e-mail: info@smg.bg ГРАФИК Утвърждавам:.. Д-Р АНТОАН ТОНЕВ Директор на СМГ Паисий

Подробно

График за провеждане на поправителна изпитна сесия м. юни СФО Дата, начален час, място на провеждане Поправнителен изпит по учебен предмет За определя

График за провеждане на поправителна изпитна сесия м. юни СФО Дата, начален час, място на провеждане Поправнителен изпит по учебен предмет За определя График за провеждане на поправителна изпитна сесия м. юни СФО Дата, начален час, място на провеждане Поправнителен изпит по учебен предмет За определяне на срочна / оценка/ Допуснати ученици 1 2 3 4 Адриан

Подробно

График на контролните и класни работи за І - ви учебен срок на учебната 2013 / 2014 година 5а клас октомври ноември декември януари учебен предмет І І

График на контролните и класни работи за І - ви учебен срок на учебната 2013 / 2014 година 5а клас октомври ноември декември януари учебен предмет І І 5а клас октомври ноември декември януари 21.XI 4.XII 24.I - ЗИП 31.I 28.X 9.XII ЗИП 14.XI 22.X 18.XI 19.XII 27.I ЗИП 8.XI 17.I 2.XII 16.XII - ЗИП 9.I 15.XI 20.XII География и икон. 15.X 11.XI Човекът и

Подробно

Prfgrama

Prfgrama Олева Английски език Чорева Математика Моллова Човекът и природата Димитрова Български език и л-ра Олева Английски език Чорева Математика Аврамов Физическо възпитание Димитрова Български език и л-ра Тенчева/Рижук

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ гр. София, район Оборище, ул. Искър 61, п.к. 1000; тел. 02/ ; Приложение

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ гр. София, район Оборище, ул. Искър 61, п.к. 1000; тел. 02/ ;   Приложение Приложение 1 към Завед /.. ГРАФИК НА V А клас за провеждане на класните и контролни работи за първи срок на учебната 2019/2020 година Учебен пмет 01.10 1. БЕЛ - - - - - - - - - - 12.12 - - - - - 2. АЕ

Подробно

Име Презиме Фамилия Длъжност Учебни предмети Стойчо Стефанов Стойчев 1. Директор, 8а кл. История и цивилизация - ЗП училище 12а кл. Свят и личност - З

Име Презиме Фамилия Длъжност Учебни предмети Стойчо Стефанов Стойчев 1. Директор, 8а кл. История и цивилизация - ЗП училище 12а кл. Свят и личност - З Име Презиме Фамилия Длъжност Учебни предмети Стойчо Стефанов Стойчев 1. Директор, 8а кл. История и цивилизация - ЗП училище 12а кл. Свят и личност - ЗИП Мими Господинова Коцева 1. Помощникдиректор, учебната

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс , СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДАТА, МЯСТО, НАЧАЛЕН Ч

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс ,   СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДАТА, МЯСТО, НАЧАЛЕН Ч СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс 05131 22-48, e-mail: su_v.levski@abv.bg СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДАТА, МЯСТО, НАЧАЛЕН ЧАС И СРОК ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТИ

Подробно

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, e-mail:sou_satovcha@abv.bg Милко Сиркьов: Одобрявам: Директор /Огнян Соколов / СОУ Сз.св.Кирил

Подробно

График на поправителните изпити

График на поправителните изпити Средно училище Свети Климент Охридски обл.велико Търново, общ.стражица, с. Камен 0, ул. «Никола Й. Вапцаров» e-mal: souкamen@abv.bg, тел. 0 0 График на изпитите за оформяне на годишна оценка сесия ЯНУАРИ

Подробно

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; , I. Разпределение на учебните предмети по клас

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; ,   I. Разпределение на учебните предмети по клас I. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време КЛАСОВЕ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Общо УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 6 6 6 6 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП). БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Български

Подробно

145 ОУ СИМЕОН РАДЕВ - РАЙОН МЛАДОСТ СОФИЯ София; ж.к. Младост 1 А, ул. Ресен 1, , ; ГРАФИК За контролни и класни

145 ОУ СИМЕОН РАДЕВ - РАЙОН МЛАДОСТ СОФИЯ София; ж.к. Младост 1 А, ул. Ресен 1, , ; ГРАФИК За контролни и класни 145 ОУ СИМЕОН РАДЕВ - РАЙОН МЛАДОСТ СОФИЯ София; ж.к. Младост 1 А, ул. Ресен 1, 02 877 41 36, 02 875 41 55; oy_145@abv.bg ГРАФИК За контролни и класни работи през II-ри учебен срок 2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА

Подробно

ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРНИК ПОНЕДЕЛНИК С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е З А II С Р О К НА У Ч IX А каб уч. X А каб уч. 1 Химия и опазване на окол

ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРНИК ПОНЕДЕЛНИК С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е З А II С Р О К НА У Ч IX А каб уч. X А каб уч. 1 Химия и опазване на окол ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРНИК ПОНЕДЕЛНИК С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е З А II С Р О К НА У Ч IX А каб уч. X А каб уч. 1 Химия и опазване на околната среда 9 13 Физическо възпитание и спорт 6 2 Математика

Подробно

IХ клас

IХ клас IХ-А клас Профил Природни науки 1. Български език Весела Михайлова и Просвета София АД 1945 к-в 2. Литература Албена Хранова и к-в Просвета София АД 1945 3. Руски език Горизонт 2 Татяна Ненкова Велес 5.

Подробно

Г Р А Ф И К ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИ ИЗПИТВАНИЯ И КЛАСНИ РАБОТИ - II СРОК, 2018 / 2019 г. ПИСМЕНО ИЗПИТВАНЕ КЛАСНА РАБОТА ПРЕДМЕТ КЛАС/ УЧИТЕЛ ДАТА МЕ

Г Р А Ф И К ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИ ИЗПИТВАНИЯ И КЛАСНИ РАБОТИ - II СРОК, 2018 / 2019 г. ПИСМЕНО ИЗПИТВАНЕ КЛАСНА РАБОТА ПРЕДМЕТ КЛАС/ УЧИТЕЛ ДАТА МЕ Г Р А Ф И К ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИ ИЗПИТВАНИЯ И КЛАСНИ РАБОТИ - II СРОК, 2018 / 2019 г. ПИСМЕНО ИЗПИТВАНЕ КЛАСНА РАБОТА ПРЕДМЕТ КЛАС/ УЧИТЕЛ ДАТА МЕСЕЦ ПРЕДМЕТ КЛАС/ УЧИТЕЛ ПАРАЛ. ПАРАЛ. АЕ 5бг Ж.Димова

Подробно

ИЗПИТНА СЕСИЯ ЯНУАРИ 2008г

ИЗПИТНА СЕСИЯ ЯНУАРИ 2008г ,,,,, 4 Здравословни и безопасни условия на труд,, Фермер XI клас 19.06.2019 14.40 103 5 Животновъдство 6 Животновъдство СПП 7 Селскостопански машини УП Монтьор на ССТ - 8 Счетоводство на предприятието

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раздел А задължителни учебни часове Седмичен брой учебни

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ II срок 2018/2019 петък четвъртък сряда вторник понеделник I А I Б I В II А II Б II В 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.ези

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ II срок 2018/2019 петък четвъртък сряда вторник понеделник I А I Б I В II А II Б II В 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.ези петък четвъртък сряда вторник 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра ИУЧ-Информ.тех.І гр. ИУЧ-Информ.тех.І гр. Бълг.език и л-ра 2 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра ЧСД Бълг.език

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни Учебни предмети Български език и литература Чужд език Английски език

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА Г.С.РАКОВСКИ ГР.ПЛЕВЕН ГРАФИК НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОР

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА Г.С.РАКОВСКИ ГР.ПЛЕВЕН ГРАФИК НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОР ГРАФИК НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/201 г. X клас Професия Монтьор на транспортна специалност Пътностроителна 1 Етика и право 07.01 14:30 ч. 4 Техническа

Подробно

С П И С Ъ К НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА В СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ПЪРВИ КЛАС Наименование Автор Издателство Буквар Р.Танкова, Ц.Лалев Прос

С П И С Ъ К НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА В СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ПЪРВИ КЛАС Наименование Автор Издателство Буквар Р.Танкова, Ц.Лалев Прос С П И С Ъ К НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА В СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ПЪРВИ КЛАС Буквар Р.Танкова, Ц.Лалев Просвета-София АД Читанка Р.Танкова Просвета-София АД Математика Ю.Гарчева, А.Манова Просвета-София

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ЕНЕРГЕТИКА гр.банско БЪЛГАРИЯ, БАНСКО 2770, УЛ.БЪЛГАРИЯ 23, ТЕЛ:0749/ ЗАПОВЕД

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ЕНЕРГЕТИКА гр.банско БЪЛГАРИЯ, БАНСКО 2770, УЛ.БЪЛГАРИЯ 23, ТЕЛ:0749/ ЗАПОВЕД ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ЕНЕРГЕТИКА гр.банско БЪЛГАРИЯ, БАНСКО 2770, УЛ.БЪЛГАРИЯ 23, ТЕЛ:0749/8-84-02 e-mail: pgeebansko@abv.bg ЗАПОВЕД 133 / 06.03.2019год. Настоящата заповед е изготвена

Подробно

Приложение 1 към Заповед РД / г. на директора на ППМГ "Никола Обрешков", гр. Казанлък СПИСЪК С УЧЕБНИЦИ 2019/2020 ГОДИНА Учебен предм

Приложение 1 към Заповед РД / г. на директора на ППМГ Никола Обрешков, гр. Казанлък СПИСЪК С УЧЕБНИЦИ 2019/2020 ГОДИНА Учебен предм Приложение 1 към Заповед РД 09-1223/22.08.2019 г. на директора на ППМГ "Никола Обрешков", гр. Казанлък СПИСЪК С УЧЕБНИЦИ 2019/2020 ГОДИНА Учебен предмет V клас VІ клас VІІ клас VІІІ клас ІХ клас Х клас

Подробно

ППМГ "Академик Никола Обрешков" - Бургас Учебници за 2018/2019 учебна година Клас Учебен предмет / вид подготовка Учебник Автор Издателство Валидни из

ППМГ Академик Никола Обрешков - Бургас Учебници за 2018/2019 учебна година Клас Учебен предмет / вид подготовка Учебник Автор Издателство Валидни из VIII Български език и литература, ЗУЧ Български език за 8 клас Литература за 8 клас Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова Илияна Кръстева, Виолета Герджикова, Бойко Пенчев, Олга Попова Булвест 2000

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ВАРНА Заповед РД г. На основание чл.17, ал.2 от Наредба 3 от г. за системата за о

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ВАРНА Заповед РД г. На основание чл.17, ал.2 от Наредба 3 от г. за системата за о ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ВАРНА Заповед РД-09-1002 13.02.2019г. На основание чл.17, ал.2 от Наредба 3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване и чл.20, ал.1 от Наредба 11от 01.09.2016г./за

Подробно

5 а от - до Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 7:30-8:10 Човекът Български език 8:20-9:00 Изобразително Спортна Спортна Спортна Български език 9

5 а от - до Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 7:30-8:10 Човекът Български език 8:20-9:00 Изобразително Спортна Спортна Спортна Български език 9 5 а 7:30-8:10 Човекът Български език 8:20-9:00 Изобразително Спортна Спортна Спортна Български език 9:10-9:50 Технологии подготовка подготовка подготовка Математика 10:10-10:50 История Български език Информационни

Подробно

ПОНЕДЕЛНИК 5 а 6 а 7 а 8 а 8 б 9 а 9 б Час на класа Първи чужд език Физика Български език Първи чужд език Час на класа Български език 2 8.

ПОНЕДЕЛНИК 5 а 6 а 7 а 8 а 8 б 9 а 9 б Час на класа Първи чужд език Физика Български език Първи чужд език Час на класа Български език 2 8. ПОНЕДЕЛНИК Час на класа Първи чужд език Физика Български език Първи чужд език Час на класа Български език Първи чужд език Човекът Час на класа Български език География Философия Български език Човекът

Подробно

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН СПИСЪК

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА 8 А КЛАС ЗА 2019 / 2020 УЧЕБНА ГОДИНА УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 8 А КЛАС Профил - Предприемачески 1 Български език изд."булвест 2000 " ООД - А.Петров и, изд. 2017 2 Литература изд."булвест 2000

Подробно

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП Учебни предмети VІІІ а биология VІІІ б история 1 Български език изд

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП Учебни предмети VІІІ а биология VІІІ б история 1 Български език изд СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП Учебни предмети VІІІ а биология VІІІ б история 1 Български език изд. Булвест 2000, Ангел Петров и изд. Булвест 2000, Ангел

Подробно

8 клас Клас Предмет Автори Издателство 8 а,б Английски език - Focus for Bulgaria Pearson 8 а,б Български език БГ Учебник 8 а,б Изобразително изкуство

8 клас Клас Предмет Автори Издателство 8 а,б Английски език - Focus for Bulgaria Pearson 8 а,б Български език БГ Учебник 8 а,б Изобразително изкуство 8 клас 8 а,б Английски език - Focus for Bulgaria Pearson 8 а,б Български език БГ Учебник 8 а,б Изобразително изкуство П. Цанев Просвета 8 б Информатика Кр. Манев, Н. Манева Изкуства 8 а,б ИТ Иван Първанов

Подробно