L Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5

Размер: px
Започни от страница:

Download "L Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5"

Препис

1 L Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5

2 MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 2 of 5

3 Централа MISE Електронната централа MISE може да се изполва за управление на 1 мотор, чиято мощност не превишава 750W. Общи забележки: a) 9933Електрическата инсталация и логическите функции трябва да съответстват на действащите нормативни актове. b) Проводниците, захранени с различни напрежения, трябва да са физически разделени, или трябва да са изолирани с допълнителна изолация от поне 1 мм. c) Проводниците трябва да са допълнително закрепени близо до входовете; d) Да се проверят всички връзки преди да се подаде захранване; e) Да се провери дали позициите на Дип - суичовете отговарят на желаните; f) Нормално затворените входове, които няма да се изполват трябва да се свържат на късо. Функции на Входове/Изходи Клема Функция Описание 1-2 Захранване Вход, 230Vac 50Hz (1-фаза/2-неутрален) Мотор Връзка към мотора: (3-движи се/4-общ/5-движи се) 2-4 LAMP Изход, връзка за сигналната лампа 230 Vac 40W max. 6 SWO Вход, краен изключвател при отваряне (нормално затворен контакт) 7 SWC Вход, краен изключвател при затваряне (нормално затворен контакт) 8 PHOT Вход, връзка към обезопасителните уреди, нормално затворен контакт (напр. фотоклетки) 9 STOP Вход, бутон СТОП (нормално затворен контакт) 10 COM Общ, за всички контролни входове 11 Step-by-Step Вход, бутон пасо-пасо (нормално отворен контакт) Vac Изход: захранване за аксесоарите, 24Vac/200mA max SCA/Lock Свободен от напрежение контакт. Вход, конфигурация чрез дип-суич 5. DIP5 OFF: връзка към светодиод, указващ отворена врата, 24 Vac/3W max. DIP5 ON: връзка към платка за управление на електрическата ключалка9399 Не свързвайте електрическата ключалка директно към изхода RX 2ch. Изход, втори радио канал на приемника. Нормално отворен свободен от напрежение контакт. Активен само при наличието на дву-канален приемник за вграждане (MISE-RE) Антена Връзка към картата за управление на антената на приемника за вграждане и вградения радио модул (18-екран/19-сигнал) J4 Радио Конектор за вграждане за дву-канален радио приемник (MISE-RE) Вграден радио приемник (MISE-RI) Забележка: Централата е снабдена с бутон TEST, който има същите функции като на бутон пасо-пасо. Полезен е за управление на автоматичната система по време на монтажа. MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 3 of 5

4 За да проверите връзките: 1) Прекъснете захранването. 2) Ръчно освободете крилата на вратата, придвижете ги наполовина и отново ги блокирайте. 3) Възстановете захранването. 4) Изпратете контролен сигнал пасо-пасо, като натиснете бутон TEST, бутон пасо-пасо или бутона на предавателя. 5) Вратата трябва да започне да се отваря. Ако това не стане, е необходимо да размените задвижващите кабели (3-5) на мотора и на крайните изключватели (6-7). 6) Натсройте времената и работата на логическите схеми. TW TCA DIP 1 TCA DIP 2 Cond. Функции на тримерите Регулира максималното движение при отваряне и затваряне. Трябва така да се настрои, че да има около 4 секунди повече от действителния Замах на автоматичната система. Времето варира от 3 секунди минимум до 180 секунди максимум. Регулира времето на автоматичното затваряне. Проверете дали дип-суич 1 = On. Времето варира от 1 секунда минимум до 180 секунди максимум. Функции на дип-суичовете Автоматичното затваряне. Off: забранено On: разрешено Пълно отваряне. Дистанционното или вход P.P не спират отварянето.. Off: забранено On: разрешено. DIP 3 Phot.Op DIP 4 P.P.Mod Фотоклетките при отваряне. Off: не влияят на движението On: спират движението Работа на бутон пасо-пасо и на дистанционното. Off: ОТВАРЯ > СТОП > ЗАТВАРЯ > СТОП > On: ОТВАРЯ > ЗАТВАРЯ > ОТВАРЯ > DIP 5 Sca/Lock Избира начина на работа на изходите на клеми 14/15. Off: Изход, затваря контакт при отворена врата On: Изход, импулс за управление на платка за електрическа ключалка DIP 6 Radio Видове дистанционни (Не се използват при MISE-RE). Off: Ролинг и програмируем код. On: Само ролинг код. Функции на светодиодите Светодиод DL1 (зелен) указва следния статус: Свети постоянно: моторът работи в затваряща фаза Не свети: моторът работи в отваряща фаза Примигва бавно: централата се захранва от главното захранване Примигва бързо: активиране на един от входовете ( ) Светодиод DL2 (червен) се изполва само при модел MISE-RI (вижте конфигурацията на радиото). MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 4 of 5

5 Конфигурация на вградения приемник (само за MISE-RI) Централа MISE-RI е оборудвана с вграден радио модул, който приема сигнали както от предаватели с фиксирани, така и от предаватели с вариращи кодове (виж функциите на дип-суич 8), с честота MHz. За да можете да използвате даден предавател, първо кодът му трябва да се копира. Процедурите по запаметяването са показани по-долу. Уредът е с възможност за запаметяване на 64 различни кода в паметта. За да запаметите нов предавател с активиране на функцията пасо-пасо - Натиснете бутон PGM веднъж за 1 секунда, светодиодът DL2 ще започне да примигва с 1 секунда пауза. - В рамките на 10 секунди натиснете бутона на предавателя, който трябва да се запаметив паметта с функция пасо-пасо. За да излезете от режим на програмиране, изчакайте 10 секунди или натиснете бутон PGM за 1 секунда, светодиодът DL2 ще изгасне. За да изтриете кодовете на всички предаватели от паметта - Задръжте бутон PGM натиснат за около 15 секунди, светодиодът DL2 започва да примигва бързо и изгасва след приключването на изтриването. - Освободете бутон PGM; паметта е вече изтрита и светодиодът DL2 започва да мига постоянно отново с пауза от 3 секунди. Забележка: Предавателите се запаметяват в EPROM (U5) памет, която може да бъде извадена от централата и вкарана в друга централа MISE-RI, в случай че централата трябва да бъде заменена. Заради безопасността кодовете на предавателите не могат да се запаметяват в паметта по време на фазите на отваряне и затваряне. Ако светодиодът DL2 светне продължително и след това угасне при влизане в процедури по запаметяване на предаватели, това означава, че или паметта на приемника е пълна и повече не могат да се запаметяват никакви кодове, или използваният предавател не е съвместим. MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 5 of 5

Microsoft Word - centrala_HEAD_MBE_bul.doc

Microsoft Word - centrala_HEAD_MBE_bul.doc L8542373 Rev. 06/05/01 Централа за управление HEAD - MBE Инструкция за експлоатация centrala_head_mbe_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 centrala_head_mbe_bul.doc Beside Ltd. Page 2 of 5 Упътване за настройка

Подробно

Microsoft Word - old_centrala_MBE_bul.doc

Microsoft Word - old_centrala_MBE_bul.doc L8542336 Rev. 11/03/01 Централа за MBE Инструкция за експлоатация Page 1 of 4 Вход за бутон пешеходен Page 2 of 4 Централа за мотор MBE Централата MBE може да се използва при мотори, които не превишават

Подробно

Контролен блок CP

Контролен блок CP L8542396 Rev.05/08/04 Управляващ блок за двигател за плъзгаща врата до 400 кг. / 230v Инструкция за работа 1 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ Ние декларираме по този начин, че нашият продукт Отговаря на следните

Подробно

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc L8542350 Rev. 04/04/02 Централа за управление SB.02 Инструкция за експлоатация Упътване за настройка на централа SB. 02 Централа SB.02 може да се използва с мотори, чиято мощност не превишава 500W. Внимание:

Подробно

Контролен блок Инструкция за експлоатация 1

Контролен блок Инструкция за експлоатация 1 Контролен блок Инструкция за експлоатация 1 С настоящата декларация декларираме че нашият продукт Е в зависимост от следните приложими клаузи Директива за ЕМС (89/336 ЕЕС, 93/68 ЕЕС) Ниско волтова директива

Подробно

Microsoft Word - centrala_RI_10KI_bul.doc

Microsoft Word - centrala_RI_10KI_bul.doc L8542624 Rev. 11/03/03 Централа RI.10KI за управление на мотор за плъзгащи врати RI.10KI до 1000 кг Инструкция за експлоатация Централата с микропроцесор RI.10KI се използва за управление на мотори, чиято

Подробно

Page 1 of 9

Page 1 of 9 Page 1 of 9 Page 2 of 9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ Продуктът не трябва да се използва за цели или по начин, различни от тези, за които продуктът е предназначен, както е описан в това ръководство.

Подробно

L

L L8542711 Rev. 12/04/02 ЦЕНТРАЛА RI.624 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОР ЗА ПЛЪЗГАЩА ВРАТА ДО 600 КГ Инструкция за експлоатация Централа RI.624 може да се използва за управление на 24Vdc мотори с мощност не поголяма

Подробно

гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) ; ; факс ; БЛОК ЗА У

гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) ; ; факс ;     БЛОК ЗА У гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) 944 22 63; 944 22 36; 0878 44 22 36 факс 944 22 56; e-mail: info@beside.bg; www.beside.bg; БЛОК ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и настройка ЕС Декларация

Подробно

Контролен блок BEN

Контролен блок BEN Контролен блок BEN Декларация за съответствие Производител: Automatismi Benincà SрА. Адрес: Via Capitello, 45-36066 Sandrigo (VI)- Italia Декларира, че: контролен блок СР.BN Отговаря на условията на

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

Microsoft Word - VN_S20_S40_ST20_ST40_bul.doc

Microsoft Word - VN_S20_S40_ST20_ST40_bul.doc L8542212 Rev. 03/04/06 Мотор за индустриални секционни врати VN.S20/VN.S40/VN.ST20/VN.ST40 Инструкция за монтаж и резервни части Внимание: Преди да инсталирате автоматичната система прочетете внимателно

Подробно

CPBISONOM.indd

CPBISONOM.indd L8542943 11/2011 rev 0 гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) 944 22 63; 944 22 36; 0878 44 22 36 факс 944 22 56; e-mail: info@beside.bg; www.beside.bg; БЛОК ЗА УПРАВЛЕНИЕ CP.BISON OM ИНСТРУКЦИЯ

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

7203_pasport_

7203_pasport_ Входноизходно устройство тип FD0 вход / изход Паспорт 000 CPD0 Общо описание Входноизходното устройство FD0 (фиг.) е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при

Подробно

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc 1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация. Сигурността

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc 1. Предназначение на продукта Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация.

Подробно

Saturn M3 - Instructions For The User.pmd

Saturn M3 - Instructions For The User.pmd Aвтоалармена Система Saturn M3 РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВЪЗМОЖНОСТИ - избор на различни алармени сигнали* - избор на сигнали за включване и изключване* - дистанционно радио управление с два бутона -

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

ELIXO 500 io Мотор за плъзгащи портални врати РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТАЛИРАНЕ

ELIXO 500 io Мотор за плъзгащи портални врати РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТАЛИРАНЕ ELIXO 500 io Мотор за плъзгащи портални врати РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТАЛИРАНЕ Преведена версия на ръководството за инсталиране Инструкции за безопасност Този символ показва опасност, чиито различни степени

Подробно

Presentazione di PowerPoint

Presentazione di PowerPoint Общо продуктово описание Типология: безжично пожароизвестяване Общо описание: самостоятелна безжична пожароизвестителна система Настоящото решение и предназначено основно за онези инсталации, при които

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно