Close Coupled Centrifugal Pumps

Размер: px
Започни от страница:

Download "Close Coupled Centrifugal Pumps"

Препис

1 N, N стандартизирани по EN Конструкция Едностъпални конзолни центробежни помпи с лагерна конзола. Номиналните технически характеристики и основните размери са в съответствие с EN. Разглобяема задна конструкция, за лесен и бърз монтаж и демонтаж Номинални обороти ( Hz): N = 00 1/мин. N = 1 1/мин. Съединения: PN фланци, съобразно с EN -. Контрафланци (по заявка) Размери Фланци от -0 до - Резбови фланци PN EN -1 от - до 1-00 Фланци за заваряване PN EN -1 Уплътнение на вала Стандартизирано механично уплътнение в съответствие с ISO. Салниково уплътнение(по заявка). Приложения - за чисти течности без абразивни вещества, които не вредят на материалите, от които е съставена помпата (съдържание на твърди вещества до 0.%). - за водоснабдяване. - за отопление и климатизация, за охлаждане и циркулация. - за граждански и индустриални приложения, както и за селското стопанство. - за приложения в огнеборството. - за напояване. Условия на работа Температура на течността от - C до +0 C. Температура на околната среда до 0 C. Обща смукателна височина до м. Максимално допустимо работно налягане до бара. Максимална допустима скорост на въртене: виж таблицата на страница. Материали Компоненти Механично уплътнение Салниково уплътнение Корпус на помпата Съединителен елемент чугун GJL 0 EN 1 Работно колело Чугун GJL 0 EN 1 месинг P- Cu Zn 0 Pb UNI 0 за -, -0, -0, 0-0 Вал Хромова стомана 1. EN 088 AISI Въглеродна стомана C 0 UNI 8 Защитен кожух на вала Бронз G-Cu Sn Zn Pb UNI 01 С хромирана повърхност Механично уплътнение въглен - керамика - NBR Контрафланци стомана - Fe B UNI 00 Двигател на помпата Помпа серия N,N, свързана към стандартен електрически двигател в B конструкция (IEC ), Клас на енергоспестяване EFF или EFF1 (с висока ефективност) - по заявка, защита - IP, трифазен 00 V, Hz чрез опорна основа, задвижване чрез гъвкаво свързване и защита на свързването. Специални характеристики по заявка - със специално механично уплътнение. - с вал на помпата от хром-никелова стомана AISI. - за работа при по-високи или по-ниски температури на течността или на околната среда. - с друг вид защита на - с устойчива на експлозии конструкция в съответствие с Директива / EEC (ATEX). - с двигател за работа при друго напрежение. - за работа с честота 0 Hz (съгласно списъка с данни за 0 Hz).

2 N Стандартизирани по EN Област на приложение n = 00 rpm (оборота в минута) 0 U.S. g.p.m H m 0 0 Imp. g.p.m N -0 N -0 N 0- N 0-0 N 0-0 N - N 0- N - N - N -0 N -0 N - N M N - N -0 N -0 N 80- N 0- N 80-0 N 80-0 N H ft m /h Q 0 1 l/min C Допуските са съгласно ISO 0, Анекс A. Технически характеристики n = 00 rpm (оборота в минута) P Номинална мощност на P Подадена мощност на H Обща височина на напора в м. * Максимална смукателна височина 1- м.

3 N Стандартизирани по EN Технически характеристики n = 00 rpm (оборота в минута) N -F N -D - 0 L - 0 L Q м /ч, Q л/мин , 1,8, 8 N -A - 1 M,,1 N -0B - SA, 1 - SB,,1 N -0A - SB,,, N -0B - MA, 8, N -0A - 0 MA,8 N -C - 0 MA 0, N -B - 0 MB 1 1,, 8,, 0,, N -A - 0 L, 8 8, 1, 1 N M/E - 0 MA 8,,, 8, 0 8 1,, 8 N M/D - 0 MB 1 H м, N M/C - 0 L 8, P,8 1 1,,,,,,,,,1,,,, 8, 1, 8,,,,, 1,,0 1,,,,,,,,,, 8 1 8,1,, 1,,1,,,,8,,,,, 1, 8,,,, 1, 1,,,,1, 1,,,8,,1, *,*, *,1 * 80*, 1, 1,,, N -E - 1 M,1 N -C - SA,, N -A - SB,,8 N -0E - SA,,1 N -0D - SB,, N -0C - MA,, N -0B - 0 MA, N -0A - 0 MB 1 8 N -0C - 0 MB 1, N -0B - 0 L, 1 N -0A - 0 M, 1, N -C - 0 M 1, N -B - 0 LA,, N -A - 0 LB 0, * 1,*, 1*,,*,, 1*,1 8*, 0*, 0* 1, *,8 0, 1, 1,,,,,,, 1,,,,8,,,,,,,8 1,,, 8, 8* 8,*, 1,*,0,*,,*, *, *, ,,, 1,,1, 8,,, 1,, 1 8,, 8, *,,* 1*, *,8 8*,,, 1, 8,8 1, 1,,,,,,,, 8,,,,1,,1 8, 1 1, 1,* 8*, 88,*, *, 1* *,, 1 1,, 1,*,, 1,, 8,8 1,, 1,8, 1,, 1 0* 1 *, 8,* * 1, * 1 *, 1,*,1 *, 1,,1,,,8,, 1,, 1,, 1, * 8*, 8*,,*,1 1*, 1*, *,,* 8*, *,,* 1,8,*, 1* 1,* *, 8,*, *,,*,,*,*,8,*, * 1, * 8,* 1, * *, 8,* 1*, *, * *, 1* * 1,8 1, * *,,* 1,*, Q м /ч Q л/мин N 80-0E - SB, 1,, 1,*,* - MA,,8,1,,, N 80-0D - MA,, * 1,*,8 8,0 8,,1 N 80-0C - 0 MA,,,*,*,,,,, N 80-0B - 0 MB 1,,* *,8, 1 1, 1,8 N 80-0A - 0 L, 8, 1, N 80-0B - 0 M, 1, N 80-0A - 0 LA N 80-E - 0 M 1 N 80-D - 0 LA H м, N 80-C - 0 LB P,, N 80-B - M 8 N 80-A - M, 8 1,,1, 8,,,,, 1,8,, 8,,,,8 8,,, * 1,, 1,, 1, 0,, 81,, 0, N 0-0E - 0 L, 1, N 0-0D - 0 M N 0-0C - 0 LA N 0-0B - 0 LB,1 N 0-0A - M 1, 1 N 0-B - M, N 0-A - 80 S 1 P Номинална мощност на P Подадена мощност на,*,* 1, *,,* *, * 1 80*, 1,*,,,,,, 8, 1, 0, 0,, 1, *, *,1 1* *,8 *, *, *,,*, *, 8* 8, 0*,8 1,,, 0,,8,,1 0 1* 1*, *, 8* 1, * *,,*, 8*, * *,8,* 0,1 8,*, 8 1 1,,,1,, 0,8 1,, 8, 8,, * 1 *,,*,8 * 8, *, *, *, 0,* 1,8 8* 1,,,, 1,,, 0, 88, 1, * 1 *, * *, *,*,*, * 80,* 1, * 1 *, 1,*,,*, 8,* 8,*,8 88*, 1* 1,*, *,1,* * 1, 1*,1 0,*,,* 8* 0 * 8*, *, *, * 8, 1*,,*,*, 8*, *,,* 1, *, 8* 8 *, 1*, 81* 1, 1* * 8,*, 8*,,*, 8,,8 *,, H Височина на напора в м. * Максимална смукателна височина 1- м. Минимална възможна смукателна височина - 1 м.

4 N Стандартизирани по EN Област на приложение n = 1 rpm (оборота в минута) U.S. g.p.m H m Imp. g.p.m. N N 0- N 0-0 N - N -0 N -1 N - N -0 N N 80-1 N 80- N -0 N 0-0 N -0 N -0 N 80-0 N - N 0- N - N - N 0-00 N 0-1 N -00 N 1-00 N -1 N H ft 0 N 0- N 0 N N 0-0 m /h Q 0 l/min C Допуските са съгласно ISO 0, Анекс A. Технически характеристики n = 1 rpm (оборота в минута) N -F - 1 A 0, 0,0, N -D - 1 A 0, 0,0 N -A - 1 A 0,, H м 0,0 N -0B - 1 B 0, P 0,1 N -0A - 1 B 0, 0,1, N -0B - 80 A 0, 0,8 1, N -0A - 80 B 0, 0, Q м /ч,,,,8,, 8,,,8 1, Q л/мин , 0,0, 0,0, 0,1, 0,1 8, 0,, 0, 1, 0, 0,01, 0,08, 0,, 0,1 8, 0,1, 0,1 0,, 0,0, 0,08, 0,, 0, 0, 1 0, 1 0,, 0,0, 0,0, 0,, 0,1 0, 0, 1, 0,, 0,0,1 0,0, 0,,1 0, 0,,8 0, 1, 0,, 0,0 0,1,1 0,1, 0,1 8, 0,, 0, 1, 0,8 0,0,8 0, 0,1, 0, 8, 0,, 0, 1, 0, 1,8 0,0, 0,,8 0,1, 0,, 0,, 0,1, 0, 1, 0,08, 0,, 0,1, 0,, 0, 0,, 0,, 0,1 0,, 0,,8 0, 8, 0,, 0,8 0,1, 0,1, 0, 0, 0,8, 0,1,1* 0,1,* 0, 8,* 0,,* 0,1,* 0,, N 0-F - 1 A 0, 0,, N 0-C - 1 B 0, 0,1, N 0-A - 1 B 0, 0,, N 0-0C - 1 B 0, 0,, N 0-0B - 80 A 0, H м 0,, N 0-0A - 80 B 0, P 0,1 1 N 0-0B - 0 S 0,1 1,8 N 0-0A - 0 S 0, N 0-C - 0 L, 1, 0,, N 0-B - 0 LA 1,01 N 0-A - 0 LB,1 Q м /ч,, 8,,,8 1, 1,8, Q л/мин , 0,8, 0,1, 0,1,8 0,1,8 0,, 0,, 0, 1, 0,, 0,, 0,1, 0,1, 0,,8 0,,8 0,, 0,,8 0, 1, 0,1 0,, 1,0,1 1,0 1,, 1,, 0,, 0,1, 0,1, 0,, 0,8,1 0,, 0, 1, 0, 0,8, 1,,8 1,, 0,,1 0,1, 0, 0,, 0,,1 0,, 0, 1, 0, 1,8 0,8,8 1,, 1,, 0, 0,, 0,, 0, 0, 0,, 0, 1, 0,1 1, 0,1, 1,, 1,,1 0,1, 0,,1 0,, 0,8, 0, 8, 0, 1 0, 1 0, 1, 0,, 1, 1,, 0,1,8 0,1 0, 0,, 0, 0, 0,8 1,8 0, 1 1 1,, 1,8, 0,1, 0,, 0,, 0, 0, 8, 0, 0,1 0,1, 0,,1 0,1, 0, 0,, 0,1,8 0, 1, 0,8 1, 1,0 1, 1 0,8 1,8 1,, 1, 1,, 0,,8 0,, 0,1, 0,1 0, 0,8 1 0,,8, 1,, 1,, 0,1,1 0,, 0, 0,81, 0,, 1, 1, 1, 1, 1,8, 0, 0, 0,8 0,, 1, 1, 1,,* 1,8 1* 1,*,1,*.* P Номинална мощност на P Подадена мощност на H Обща височина на напора в м. * Максимална смукателна височина - 1- м.

5 N стандартизирани по EN Технически характеристики n = 1 rpm (оборота в минута) N -F - 1 B 0, 0,,8 N -D - 80 A 0, 0,, N -A - 80 B 0, 0,, N -0B - 0 S 0,,1 N -0A - 0 S H м 0,,1 N -0C - 0 S P 0, N -0B - 0 L 1, 0, 1, N -0A - 0 LA 0, N -C - 0 LA 1,, N -B - 0 LB 1,, N -A - 1 M 1, Q м /ч,8 1, 1,8,,8 8 Q л/мин , 0,, 0,,8 0,, 0,,1 0, 0,1, 0,8 1, 0, 1,,8 0,, 0,,8 0,, 0,8,0 0,1, 0,,8 0,81 1, 1,0 1,, 1,, 1, 1,,1 1,, 0,, 0,8, 0,, 0,1 0,,8 0,, 0,8 1, 1,0 1, 1, 1,8 1,8, 0,, 0,, 0,1, 0, 8, 0,, 0,1, 0,, 1,,8 1,8, 0,, 0,1, 0,, 0, 0,0, 0,, 0, 1 1,, 1,, 1,88,,0, 0,,1 0,, 0, 0, 0, 0,,8 0,, 0,, 0, 8, 0, 0,8 8, 0,8, 1 1,8 1,, 1, 1, 1,,, 1,0 1, 1, 1, 1,,1,,, 0,8, 0,,8 0,, 0,, 0,8, 0,88 0,8, 0,, 0,1, 0,, 0,8 0,,1 1,,, 1, 1, 1,,, 1, 1, 1,8, 1,, 1,1,8 0, 0,, 0,88 0, 1,, 1,,8 1,,,,8* 0,1 * 0,,* 0,,* 1,8,* 1, 8,*,0 1,8*, 1,* * 0,,* 0,,* 1, 8,* 1,,*, 1* * 1,8 N -E - 80 B 0,, 0,, N -C - 80 B 0, 0,1, N -A - 0 S 0,, N -0C - 0 S 0,, N -0B - 0 S 0,1 H м N -0A - 0 L 1, 0,1 P, N -0B - 0 LA 1, N -0A - 0 LB 1, N -B - 1 M,0, N -A - S,, N -1C - S,, N -1B - MA, 1, N -1A - MB,,,8 Q м /ч, Q л/мин , 0,1, 0,, 0,, 0,, 0, 8, 0,,8 1, 1 1, 1,,1, 0,, 0, 0,8 0,, 0,8 1,0, 1, 1, 1,,8 8,,0,,1 1,,,1,,,,,8, 0, 0,8 0,1 0,, 0,8 1,0, 1, 1,8 1,8,,,,,8,,,,8 0,,8 0,,8 0,,8 0, 0,8 1,, 1, 1, 1,,,,8,,8,,8, 0,, 0,, 0,, 0,,8 0, 8, 1,,1 1, 1,,0 1,,,,,,0,,1,1 0, 0, 0,8, 0,, 0, 1,,8 1,,1,,8,,,,,, 0,, 0,,8 0,81 1 1,, 1,8,,,,,8,,,8, 0,8 0,8, 1,0, 1,,1 0,8, 1,0, 1,8, 1,8 1,,, 1,, 1,,,,,8,,1, 1,,,,,,, 1,,* 1,0,* 1,,8* 1,8,*, *, 1,*,,*, *,*,,8* 1,,* *,,8*,8 1,*,1 1*, *,8* 8,,*,*, 8,*,8,8*,1 *, 1*, * N 80-0C - 0 S, 0,, N 80-0B - 0 L 1, 1,0, N 80-0A - 0 LA 1,, N 80-0C - 0 LA 1,,1 N 80-0B - 0 LB 1,8 1, N 80-0A - 1 M,1 N 80-C - 1 M H м,, P N 80-B - S,,,, N 80-A - MA,, N 80-1C - MB,, N 80-1B - 0 M,, N 80-1A - 0 L 1,, N 80-00C - 0 M,,, N 80-00B - 0 L, N 80-00A - 0 L 1,, Q м /ч, Q л/мин , 0,81 1,0, 1,, 1, 1,88 1,8,8,,,8,,1,8,,,,,,,8, 1, 1,, 0,8,, 1,,1 1,, 1,,,,,,8,,,1,,,,8,, 1, 1 0,8,, 1, 1,,8,1 1, 1,,,,,,1,,,8,, 1,,8 0, 1, 1,,8 1,8, 1,,,,,,8 8,,88 1,,1 8,,, 1, 0,8 1,, 0,, 1, 1,8, 1,,, 1, 1,,,,08,, 1,,,,, 1, 0,,, 0,, 1, 8, 1,88,1,1, 1, 1,, 1,,,,,,8 1,,8,,, 1, 1, 1,, 1,, 0,, 1, 1,,0,,,0 1,8,,,8,8,, 8,,,8, 1,8,,1 8,,,1 0,, 1,,,0,,1,8,,8,, 1,,,0,,,1,,8,,, 1,,8,,8,,8,1,,1,,, 0 1,8 1,, 1,,,,,8,,,, 1,,,,,,1, 1,, 1,, 8,,8,,1,, 1,,,1,*,,*,,*,8 1,*, 1,*,8,*,1*, 1,*,8,* 1,,*,,*, *,,*,88,*, *,8 *,0,*,8 * 1,,*,*, 0*, *,,*,0 1*, *,* 1 *,,* P Номинална мощност на P Подадена мощност на H Обща височина на напора в м. * Максимална смукателна височина 1- м.

6 N стандартизирани по EN Технически характеристики n = 1 rpm (оборота в минута) N 0-0C - 0 LB,,1 N 0-0B - 1 M, 1, N 0-0A - S,, 1, N 0-B - MA,,8, N 0-A - MB, H м,, N 0-1C - 0 M P 1, N 0-1B - 0 L 1,8, N 0-1A - 0 M,, N 0-00C - 0 L 1,,1 N 0-00B - 0 L, 1, N 0-00A - S 8, Q м /ч Q л/мин ,, 1,,8 1,,,8, 1, 8,,, 1,,8,1 1,,,8, 1,,,0,8, 1,,8,,,8 8 1,,1,,,1 1,1 1,,,1, 1,,, 1 1,, 1,,, 8,,,, 1,, 1,,, 1,,, 0, 1,,,8, 8,,,, 1,, 1,0,,, 8,,8,,, 0, 1,8, 1,, 8,,, 1,,8,,,,,,, 1,,8,,,,,8 1,8,1 1,,,,,,,, 1 8,8,,,,,, 1 1,8,,8 8,,1, 1, 8,1,,,, 8, 1, 1,, *,*,,*, 1,8*,,8 8, *,,,*,,,, 1,,,,,* 1, 1,* 1 * *,,*,,*,8 *,,*, 1* 1,*,,8* 1, * 1, 1* 1,*,*,,*, *, 1,*,0 1,* 1,8*,* 1, *,,*,8 *,8 *, 8,*,,*,* 1* 1,,*, * * 8, *,*,1 8,* 8, 1* 1, * 1,*, *, N -E - S,, 1 N -D - MA,,, N -C - MB,, 1, N -B - 0 M,8, N -A - 0 L 1 H м,, N -1C - 0 M, P, 1,8 N -1B - 0 L,,8 N -1A - 0 L 1,, N -00C - S 1, N -00B - M 1,, N -00A - M,,8 Q м /ч Q л/мин ,8, 1,, 1, 1, 8,,,,8,1 1, 1,,8,,, 1,,,1,,, 1,,,,1,,,,8 1, 1,, 1,, 1,,,,1, 1,,,,,1,,8 1, 1, 1,,,1,,1 8,,,,0 1, 1, 1,,, 1 1,,,,, 8,,,1,,, 1, 8,0,,8, 1,,,8,,,,,, 8,, 8,,, 1, 8, 1,,,,, 1,,,,, 8,,, 8,,8,,1 1,,8,, 1,8,1,,,,,,,8,,,, 1,,,8,1 1, 8, 1,,1, 8,,, 1,,,,,, 1,,1 1, 1,,8,, 1,,,1 0 1,,8,,,*,,*,,*, 1,*, 1,* 1,,* 1,,*, 1*, *, * 8,,*,,1*,1 8,*,,*, 1* 1, 1* *, 8,* * 0,* 1,*,,8*,0 8,*,,* 1, 1,*,*,* 8,*, *,*,1,* 1,,* 1,*,1,* 8,,*, 1,*,,*, N 1-1D - 0 M,,8 1,8, N 1-1C - 0 L 1,, N 1-1B - 0 L H м 1, N 1-1A - S P,1 N 1-00C - M,,8 N 1-00B - M 1, N 1-00A - 80 S 8, Q м /ч Q л/мин , 1,,,,,,,,,, 0,, 1,1 1,,,,, 1,,,8 1,, 1,,,,,,,, 8,,, 1,, 1,1,1,,,8 8, 8,,,1,8,, 8,,,, 0, 8,, 1,,,,, 8, 1, 1 1,,,, 1, 0,,,,, 1,,,,,1 8, 1,,,1,,,,, 1,,,8, 1,,,,,,8 0, 1,,,*, *,8*,1*,,*,1 8* *, 8* 1,*,* 8,,* *,1 *,1 * 8,*, 1,*,8*,,* *, 1*,,*,8 1,* 8,*,8,* 8, P Номинална мощност на P Подадена мощност на H Обща височина на напора в м. * Максимална смукателна височина 1- м. К о нзол ни це н т р о б е ж ни п о м пи с т а н д а р т и з и р а н и п о E N N, N

7 Р а з м е р и и т е г л о a f x DN l1 l l m m 1 w s1 1 b 1 n n1 Удължение на вала съгласно ISO Паралелен ключ съгласно UNI 0 Фланци PN, EN - u d.. d mm l u t j 8 k 80 k 1 N n = 00 1/мин N n = 1 1/мин C g DN K..0 D мм DN C K D отвори g N Ø ТИП N, N - N, N -0 N, N -0 N, N 0- N, N 0-0 N, N 0-0 N, N 0- N, N - N, N -0 N, N -0 N, N - N M N, N - N, N -0 N, N -0 N, N - N -1 N, N 80-0 N, N 80-0 N, N 80- N 80-1 мм DN1 DN a f h1 h l1 l m1 m n1 n b s1 d w x , , , , , N ( N, N N, N , N , N , N N N N N кг, 8,,8,1 0 8,,,8,, 1) Допълнителен размер

8 N стандартизирани по EN Размери a DN f T l n = 00 об./мин A d L L L1..00 L B B B B B < 00 B > 80 Помпа двигател N B - 80 A - 80 B - 0 S N -0-0 S - 0 L - 0 L N -0-0 L - 0 L - 1 M - SA N B - 0 S - 0 L N L - 0 L - 1 M N M - SA - SB N 0- - MA - 0 MA - 0 MB N L - 0 L - 1 M N -0 - SA - SB N -0 - MA - 0 MA N MA - 0 MB - 0 L N M - 0 MA - 0 MB - 0 L N M - SA - SB N -0 - SA - SB - MA - 0 MA - 0 MB N -0 N - N 80-0 N 80-0 N 80- N 80- N MB - 0 L - 0 M - 0 M - 0 LA - 0 LB - SB - MA - 0 MA - 0 MB - 0 L - 0 M - 0 LA - 0 M - 0 LA - 0 LB - M - M - 0 L - 0 M - 0 LA - 0 LB 0, 0, 1, 1,, 1,,,, 1, мм DN1 DN a f H h L1 L L B B A h d T l ,, , , , ,,, , ,,, 1, , N M N 0- - M S

9

10 N стандартизирани по EN Размeри n = 1 об./мин помпа двигател N A - 1 A - 1 A N -0-1 B - 1 B N A - 80 B N A - 1 B - 1 B N B - 80 A - 80 B N S - 0 S N L - 0 LA - 0 LB N B - 80 A - 80 B N -0-0 S - 0 S N -0-0 S - 0 L - 0 LA N LA - 0 LB - 1 M N B - 80 B - 0 S N -0-0 S - 0 S - 0 L N -0-0 LA - 0 LB N M - S N -1 - S - MA - MB N S - 0 L - 0 LA N LA - 0 LB - 1 M N M - S - MA N MB - 0 M - 0 L N M - 0 L - 0 L N LB - 1 M - S N 0- - MA - MB N M - 0 L - 0 M N L - 0 L - S N - - S - MA - MB - 0 M - 0 L N -1-0 M - 0 L - 0 L N S - M - M N M - 0 L - 0 L - S N M - M - 80 S мм DN1 DN a f H h L1 L L B B A h d T l 0, 0, , 0, , 0, , 0, 0, , 0, 8 1 0, , , , 0 1 0, , , , 0, 1, , ,, , 0 8 1, ,,, 1,,, , ,,,, 1,,

11 N, N К о нзол ни це н т р о б е ж ни п о м пи с т а н д а р т и з и р а н и п о E N В з а и м о з а м е н я е м о с т н а к о м п о н е н т и т е ТИП Носещ корпус Вал на помпата Сачмени лагери Уплътнение на вала 1 I II III IV V Z Z Z Z Z ø ø 0 ø N,N - X X X X N,N -0 X X X X N,N -0 X X X X N,N 0- X X X X N,N 0-0 X X X X N,N 0-0C X X X X N,N 0-0A-AR-B X X X X N,N 0- X X X X N,N - X X X X N,N -0 X X X X N,N -0 X X X X N,N - X X X X N M X X X X N,N -E X X X X N,N -A-C X X X X N,N -0 X X X X N,N -0 X X X X N,N - X X X X N -1 X X X X N,N 80-0 X X X X N,N 80-0 X X X X N,N 80- X X X X N 80-1 X X X X N X X X X N,N 0-0 X X X X N,N 0- X X X X N 0-1 X X X X N 0-00 X X X X N - X X X X N -1 X X X X N -00 X X X X N 1-1 X X X X N 1-00 X X X X Максимално допустими обороти 00 об./мин 00 об./мин 00 об./мин M Смукателна тръба: препоръчителен минимален вътрешен диаметър (DN) за различен капацитет (Q) Резбована тръба G G 1 / DN мм Q max m /h, 1 8 8

NG

NG Конструкция Моноблокови самозасмукващи струйни помпи с вграден ежектор. Приложения За изпомпване на вода от кладенци. За покачване на налягането при централна водоснабдителна система с ниско налягане (да

Подробно

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово присъединяване, мотор EC с автоматично адаптиране на мощността.

Подробно

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T -15...+110 C Температура на околната среда макс. T 40 C Номинално налягане Входно налягане

Подробно

Производствена гама: Wilo-Stratos GIGA Подобна фигура Конструкция Високоефективна помпа Inline с мотор EC и електронно адаптиране на мощността, със су

Производствена гама: Wilo-Stratos GIGA Подобна фигура Конструкция Високоефективна помпа Inline с мотор EC и електронно адаптиране на мощността, със су Подобна фигура Конструкция Високоефективна помпа Inline с мотор EC и електронно адаптиране на мощността, със сух ротор. Изпълнение като едностъпална нисконапорна центробежна помпа с фланцово присъединяване

Подробно

Prostream-katalog2010-Industria.indd

Prostream-katalog2010-Industria.indd 264 Стандарт на изработка: БДС EN 1092-1 Материал: въглеродна или неръждаема стомана Видове повърхнини съгласно БДС EN 1092-1 265 ФЛАНЦИ PN6 Тип : за челно заваряване DN Присъединителни размери A Диаметър

Подробно

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев "Велес" / Варна / Описание на серията: Wilo-EMU 8" H[m] Wilo-EMU

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев Велес / Варна / Описание на серията: Wilo-EMU 8 H[m] Wilo-EMU Описание на серията: Wilo-EMU 8" H[m] Wilo-EMU 8 4 4 1 2 3 5 1 2 3 Q [l/s] Конструкция Потопяема помпа със степенна конструкция Приложение Водоснабдяване и снабдяване с питейна вода от сондажи и цистерни

Подробно

Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни фл

Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни фл Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване) Водно-гликолови смеси

Подробно

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев "Велес" / Варна / Описание на серията: Wilo-Drain STS 40 H[m] Wilo-Drain STS

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев Велес / Варна / Описание на серията: Wilo-Drain STS 40 H[m] Wilo-Drain STS Описание на серията: Wilo-Drain STS 4 H[m] Wilo-Drain STS 4 1 8 6 4 2 2 4 6 8 1 12 14 16 Q[m³/h] Конструкция Потопяема канализационна помпа Приложение За изпомпване на силно замърсени флуиди от: Жилищни

Подробно

Prostream-katalog2010-Industria.indd

Prostream-katalog2010-Industria.indd 55 Необслужваеми диафрагмени вентили KSB, SISTO 10 Краища на резба PN10 Rp ½" Rp 2" На фланци PN10 DN15-300 Области на приложение Химическа промишленост Индустрия Електрически централи Подходящи за вода,

Подробно

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев "Велес" / Варна / H[m] Описание на серията: Wilo-Economy MHI Wilo-Economy-MHI 50 Hz

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев Велес / Варна / H[m] Описание на серията: Wilo-Economy MHI Wilo-Economy-MHI 50 Hz H[m] Описание на серията: Wilo-Economy Wilo-Economy- 50 Hz 60 50 40 30 00 0 400 800 1600 10 0 0 3 4 5 6 7 8 10 0 Q[m³/h] Характеристики съгласно ISO 9906, клас Конструкция Нормалнозасмукваща многостъпална

Подробно

XX X Технически данни Бътерфлай вентили с редуктор VFY-WG, VFY-LG Описание Характеристики: Задвижван чрез шпонка към монолитен вал, присъединен към сф

XX X Технически данни Бътерфлай вентили с редуктор VFY-WG, VFY-LG Описание Характеристики: Задвижван чрез шпонка към монолитен вал, присъединен към сф X Бътерфлай вентили с редуктор VFY-WG, VFY-LG Описание Характеристики: Задвижван чрез шпонка към монолитен вал, присъединен към сферично обработен диск, който позволява предаване на висок въртящ момент,

Подробно

Технически данни Дву- и трипътни вентили VFG.. / VFGS 2 / VFU.. за самостоятелно действащ термостати и електрически задвижвания Описание VFG 2 VFG 21

Технически данни Дву- и трипътни вентили VFG.. / VFGS 2 / VFU.. за самостоятелно действащ термостати и електрически задвижвания Описание VFG 2 VFG 21 за самостоятелно действащ термостати и електрически задвижвания Описание VFG 2 VFG 21 (вижте страница 2, 3, 4 VFGS 2 (вж. стр. 5, 6) Вентили за отоплителни, топлофикационни и охладителни системи Вентилите

Подробно

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев "Велес" / Варна / Описание на серията: Wilo-EMU 10"... 24" H[m]

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев Велес / Варна / Описание на серията: Wilo-EMU 10... 24 H[m] Описание на серията: Wilo-EMU 10"... 24" H[m] 480 400 320 240 160 80 Wilo-EMU 10...24 0 5 10 15 20 30 4050 100 300Q[l/s] Конструкция Потопяема помпа със степенна конструкция Приложение Водоснабдяване и

Подробно

Технически данни Бътерфлай вентили с ръчно задвижване VFY-WH, VFY-LH Описание Характеристики: Задвижвани чрез шпонка към монолитен вал, присъединен къ

Технически данни Бътерфлай вентили с ръчно задвижване VFY-WH, VFY-LH Описание Характеристики: Задвижвани чрез шпонка към монолитен вал, присъединен къ Бътерфлай вентили с ръчно задвижване VFY-WH, VFY-LH Описание Характеристики: Задвижвани чрез шпонка към монолитен вал, присъединен към сферично обработен диск, който позволява предаване на висок въртящ

Подробно

HRE 3, HRE 4 (RVA)

HRE 3, HRE 4 (RVA) Технически данни Ротационни вентили HRE 3, HRE 4 Описание Ротационните вентили HRE могат да се използват в съчетание с електрически задвижки АМВ 162 и АМВ 182. Характеристики: Чугунено тяло с вътрешна

Подробно

Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 25) AVP - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, регулируема настройка Описание

Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 25) AVP - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, регулируема настройка Описание Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 25) AVP - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, регулируема настройка Описание AVP-F е регулатор на диференциално налягане с пряко

Подробно

Senza titolo-6

Senza titolo-6 Центробежни помпи "К" (EN 733 - DIN 242557) massima altezza manometrica di aspirazione: 7 m massima temperatura del liquido: +60 C massima temperatura ambiente: +40 C Максимална височина на засмукване:

Подробно

Въздушни праволинейни помпи ALITA (Мембранните компресори) _ 1.1_стандартни модели 1.2_модели за налягане и вакуум 1.3_OEM серия помпи Air and Vacuum

Въздушни праволинейни помпи ALITA (Мембранните компресори) _ 1.1_стандартни модели 1.2_модели за налягане и вакуум 1.3_OEM серия помпи Air and Vacuum Въздушни праволинейни помпи ALITA (Мембранните компресори) _ 1.1_стандартни модели 1.2_модели за налягане и вакуум 1.3_OEM серия помпи Air and Vacuum Components www.in-eco.eu/bg/ 1 Въздушни праволинейни

Подробно

Investments in our products pay off Спирателна клапа тип Бътерфлай DESPONIA Merkur trading Ltd Tel P.O. Box 9 Fax BG-

Investments in our products pay off Спирателна клапа тип Бътерфлай DESPONIA Merkur trading Ltd Tel P.O. Box 9 Fax BG- Investments in our products pay off Спирателна клапа тип Бътерфлай Copyright by InterApp 0638 Особености на изделието: Област на приложение Центрична спирателна клапа с еластомер-маншет За течности и газове

Подробно

GPI Document

GPI Document Дата: Кол. 22.3.209 г. ALPHA3 32-60 80 Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. Продуктов номер: 9937964 Високоефективна циркулационни помпа с потопен ротор за циркулация на течности

Подробно

Технически данни Седлови вентили (PN 16) VF 2 2-пътен вентил, фланцов VF 3 3-пътен вентил, фланцов Описание Характеристики: Конструкция, която не проп

Технически данни Седлови вентили (PN 16) VF 2 2-пътен вентил, фланцов VF 3 3-пътен вентил, фланцов Описание Характеристики: Конструкция, която не проп Технически данни Седлови вентили (PN 16) VF 2 2-пътен вентил, фланцов VF 3 3-пътен вентил, фланцов Описание Характеристики: Конструкция, която не пропуска въздушни мехурчета Механично свързване с щракване

Подробно

Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 16, 25, 40) AFP(-9) / VFG 2(1) - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, с регули

Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 16, 25, 40) AFP(-9) / VFG 2(1) - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, с регули Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 16, 25, 40) AFP(-9) / VFG 2(1) - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, с регулируема настройка Описание Регулаторът има управляващ

Подробно

Духалата / вакуумпомпите със страничен канал _ 1.1_Едностепенни 1.2_Двустепенни 1.3_C високо налягане Air and Vacuum Components

Духалата / вакуумпомпите със страничен канал _ 1.1_Едностепенни 1.2_Двустепенни 1.3_C високо налягане Air and Vacuum Components Духалата / вакуумпомпите със страничен канал _ 1.1_Едностепенни 1.2_Двустепенни 1._C високо налягане Air and Vacuum Components www.in-eco.eu/bg/ 1 Духалата / вакуумпомпите със страничен канал _ Духалата/вакуумпомпите

Подробно

ДВУСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ RL Горелките от серия RL покриват мощности от 154 до 2700 kw и са разработени за работа с водогрейни, парни и котли

ДВУСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ RL Горелките от серия RL покриват мощности от 154 до 2700 kw и са разработени за работа с водогрейни, парни и котли СЕРИЯ Горелките от серия покриват мощности от 154 до 2700 kw и са разработени за работа с водогрейни, парни и котли с диатермично масло. Горелките са двустепенни и са оборудвани с програматор, който дава

Подробно

Духалата / вакуумпомпите със страничен канал _ 1.1_Едностепенни 1.2_Двустепенни 1.3_C високо налягане Air and Vacuum Components

Духалата / вакуумпомпите със страничен канал _ 1.1_Едностепенни 1.2_Двустепенни 1.3_C високо налягане Air and Vacuum Components Духалата / вакуумпомпите със страничен канал _ 1.1_Едностепенни 1.2_Двустепенни 1.3_C високо налягане Air and Vacuum Components www.in-eco.eu/bg/ 1 Духалата / вакуумпомпите със страничен канал _ Духалата/вакуумпомпите

Подробно

bro-gen-en-2-new

bro-gen-en-2-new BE PUMPING PARTNERS Продукти Представяне VDROO CDLF+CDH,HP,VMHP CDLK,CDLKF CHLF,CHLF(T) MS ZS SJ TDROO NFL, NF NSC WX,WD WDROO QY SZ SP VTP HMC DRL Fire Fighting Systems WKP 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Подробно

GPI Document

GPI Document Дата: Кол. 1 23.2.2019 г. Описание SEG.40.12.E.2.50B Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. Продуктов номер: 96878510 Несамозасмукваща едностъпална центробежна помпа с хоризонтален

Подробно

МОДУЛИРАЩИ МАЗУТНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS P/N - P/N ECO Горелките от серия PRESS P/N са с мощност от 800 до 5130 kw. Серията е разработена за употреба в

МОДУЛИРАЩИ МАЗУТНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS P/N - P/N ECO Горелките от серия PRESS P/N са с мощност от 800 до 5130 kw. Серията е разработена за употреба в СЕРИЯ Горелките от серия PRESS P/N са с мощност от 800 до 5130 kw. Серията е разработена за употреба в битови и промишлени инсталации, изгарящи гориво с различен вискозитет - от 7 до 60 E при 50 C. Горелките

Подробно

Техническа информация Управляващ вентил с вграден ограничител на дебит AVQM (PN 16) - за монтаж на връщаща и подаваща тръба Описание Регулаторите се и

Техническа информация Управляващ вентил с вграден ограничител на дебит AVQM (PN 16) - за монтаж на връщаща и подаваща тръба Описание Регулаторите се и Управляващ вентил с вграден ограничител на дебит AVQM (PN 16) - за монтаж на връщаща и подаваща тръба Описание Регулаторите се използват в комбинация с електрозадвижки на Данфосс тип: - AMV 150 1) - AMV(E)

Подробно

SPECIFICATION TABLE FOR ROPS HST TYPE AND CAB HST TYPE SPECIFICATIONS Техническа характеристи с хидростатична скоростна кутия ROPS and CAB Модел B2231

SPECIFICATION TABLE FOR ROPS HST TYPE AND CAB HST TYPE SPECIFICATIONS Техническа характеристи с хидростатична скоростна кутия ROPS and CAB Модел B2231 Техническа характеристи с хидростатична скоростна кутия ROPS and CAB Модел B2231 B2261 B2311 Мощност kw (к.с.) 12.5 (17.0) 14.6 (19.9) 17.4 (23.7) Двигател Производител KUBOTA Модел D1105 D1305 V1505 Тип

Подробно

Технически данни Регулатор на температура AVTB (PN 16) Описание AVTB е регулатор на температура с пряко действие, който се използва за регулиране на т

Технически данни Регулатор на температура AVTB (PN 16) Описание AVTB е регулатор на температура с пряко действие, който се използва за регулиране на т Технически данни Регулатор на температура AVTB (PN 16) Описание AVTB е регулатор на температура с пряко действие, който се използва за регулиране на температурата на водата в резервоари за гореща вода,

Подробно

ТРИСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS T/G Горелките от серия PRESS T/G са с мощност от 830 до 5340 kw. Серията включва 4 модела. Тези горелки са мно

ТРИСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS T/G Горелките от серия PRESS T/G са с мощност от 830 до 5340 kw. Серията включва 4 модела. Тези горелки са мно СЕРИЯ Горелките от серия са с мощност от 830 до 5340 kw. Серията включва 4 модела. Тези горелки са много подходящи за котли с голямо съпротивление на горивната камера. Техните характеристики ги правят

Подробно

Б Ъ Р К А Л К И ЕЛЕКТРОМАГНИТНА БЪРКАЛКА БЕЗ НАГРЯВАНЕ Модел EcoStir Макс. обем на разбъркване до 1.5 л Обороти rpm Размер на блюдото Ø 120 м

Б Ъ Р К А Л К И ЕЛЕКТРОМАГНИТНА БЪРКАЛКА БЕЗ НАГРЯВАНЕ Модел EcoStir Макс. обем на разбъркване до 1.5 л Обороти rpm Размер на блюдото Ø 120 м Б Ъ Р К А Л К И ЕЛЕКТРОМАГНИТНА БЪРКАЛКА БЕЗ НАГРЯВАНЕ EcoStir Макс. обем на разбъркване до 1.5 л 300-2000 rpm Размер на блюдото Ø 120 мм Материал на блюдото РЕТ 150 х 145 х 50 мм 0.300 кг Захранване 230

Подробно

Mut PL 2017.xls

Mut PL 2017.xls ЦЕНОВА ЛИСТА 2018 BG-8000 Бургас, ул. "Индустриална" 33, тел./факс: 056/ 843731; 056/ 816639, e-mail: sales@thermoeconomic.com, www.thermoeconomic.com СМЕСИТЕЛНИ, РАЗДЕЛИТЕЛНИ И ЗОНОВИ ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ

Подробно