Microsoft Word - final-01

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - final-01"

Препис

1 ПРЕЗИДЕНТСКА ТЕМА И ПОЧЕТНА ГРАМОТА БАРИ РАСИН г. Президент на Ротари Интернешънъл

2 БЪДИ ВДЪХНОВЕНИЕТО Откакто Ротари беше основана преди 113 години, нейната роля в света и в живота на нейните членове е в състояние на непрекъсната еволюция. В самото начало Ротари предлагаше на членовете си начин да намерят приятелство и близост, и да изградят връзки в рамките на своите общности. Скоро след това, Службата в Ротари намери своето място, и с разширяването на нашата организация, се развиваше и влиянието й. С времето, службата в Ротари, подкрепяна от нашата Фондация, промени живота на фамилии и общности по целия свят. Формирахме партньорства и фокусирахме нашата служба, за да увеличим своето въздействие. Стартирахме най голямата в света публично частна здравна инициатива, в партньорство с правителства, международни организации и безброй местни и регионални здравни агенции, за премахване на полиомиелита. Все повече и повече членове се присъединяваха към нас не просто в търсене на приятелство, а и като начин да правят добро. Ротари все още е, и винаги ще бъде организацията, която Пол Харис си представяше: място, където хора от всяко кътче на света могат да се съберат, за да направят нещо повече от това, което биха могли да направят сами. И все пак, Ротари предлага днес нещо с изключителна и устойчива стойност: шанс да бъдем част от една глобална мрежа от хора, които имат таланта и стремежа да променят света. Ние сме мъже и жени, които вярват в силата съвместните усилия за оказване на глобално въздействие и заедно ние имаме капацитета и ресурса да постигнем почти всичко. В световен мащаб, днес повече от всякога, Ротари е съответстваща на действителността, и нейният потенциал да прави добро е огромен. За съжаление, недостатъчен брой хора разбират напълно какво е и какво прави Ротари. Дори вътре в нашите клубове, много ротарианци не знаят достатъчно за Ротари, за да се възползват пълноценно от това, което предлага членството в организацията. Службата в Ротари преобразява животи и общности. За да постигнем още повече в тази наистина преобразяваща служба, е необходимо да мислим по друг начин за нашата роля в Ротари и за ролята на Ротари в света. Ние трябва да наблегнем и акцентираме силно на нашия публичен имидж, като използваме социалните мрежи, за да разширим членската си маса и да привлечем партньорите, които могат да ни помогнат да увеличим мащаба на нашата служба. Ние трябва да се фокусираме върху по големи проекти, които имат действително устойчиво въздействие, отделяйки време да изследваме и планираме работата, обхващаща влиянието на Ротари. Най важното от всичко е, че ние трябва да Бъдем вдъхновението за положителна промяна, вдъхновявайки нашите клубове и общности, нашата организация, да се изправят лице в лице с днешните предизвикателства с кураж, оптимизъм и креативност. Както Пол Харис го е казал: Ротари е микрокосмос на един мирен свят, модел, който нациите ще направят добре, ако следват. За мен Ротари е не просто модел, Ротари е вдъхновение. Ротари ни показва какво е възможно, вдъхновява ни да го желаем и търсим, и ни сочи пътя, по който да го постигнем да Бъдем вдъхновението за нашия свят. Бари Расин Президент, Ротари Интернешънъл, г.

3 г. ПОЧЕТНА ГРАМОТА НА РОТАРИ Почетната грамота на Ротари се връчва на Ротари клубовете, които развиват дейност във всеки от стратегическите приоритети, като изпълняват определени действия. Клубовете имат на разположение цяла ротарианска година, за да постигнат целите, включени в грамотата. Ротари автоматично може да верифицира много от постиженията на вашия клуб, ако поддържате актуална информация за клуба и членовете си в My Rotary. Вие имате възможност да използвате онлайн инструменти като Rotary Club Central, за да кажете кога сте постигнали други цели. За да отговарят на условията за получаване на почетна грамота, Ротари клубовете трябва да започнат годината като активни клубове в стабилно състояние и да останат такива през цялата година. Постиженията ще бъдат сравнени с данните за членство към 1 юли 2018г. а ще бъдат признати след като са налице въведени финалните данни към 01юли 2019 на 15 август 2019 Тази година клубовете могат да получат Почетна Грамота на Ротари с Президентско признание, когато постигнат целите на Ротари грамотата плюс една до три допълнителни цели. ПОДКРЕПА И УКРЕПВАНЕ НА КЛУБОВЕТЕ Постигане на най малко 3 от следните цели: l Нетно увеличение от 1 член l Поддържане или подобряване на задържането на настоящите и новите членове на вашия клуб: l Подобряване степента на задържане на членове на клуба с 1 процентен пункт или l Ако процентът на задържане на членове на вашия клуб е бил 90 процента или повече през г., поддържайте го. l Постигане на нетно увеличение от членовежени. l Поне 60% от членовете на клуба да впишат рождените си дати в My Rotary l Спонсориране или ко спонсориране на нов Ротари клуб l Проведете проучване на професионалната класификация на членовете си и работете за по пълно покриване на класификатора с характерните бизнеси и професии във вашата общност ФОКУСИРАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ХУМАНИТАРНАТА СЛУЖБА Постигане на най малко 3 от следните цели: l Спонсориране на общностен корпус на Ротари l Спонсориране или ко спонсориране на Интеракт или Ротаракт клуб. l Принос от поне $100 на член в Годишния фонд l Увеличаване броя на членовете, участващи в проекти на служба. l Провеждане на събитие за набиране на средства за, или повишаване на информираността за ролята на Ротари за изкореняване на полиомиелита. l Провеждане на значителен местен или международен проект за служба по една от шестте зони на фокус на Ротари. ПОДОБРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИЯ ИМИДЖ И ОСВЕДОМЕНОСТ Постигане на най малко 3 от следните цели: l Публикувайте успешни клубни проекти с подробности за дейностите, доброволческите часове и набраните средства на Витрината на Ротари. l Използвайте насоките за брандиране на Ротари, шаблони, материали от кампаниите Хора на действието и свързани с това ресурси. l Организирайте клубните членове да разговарят с медиите, за да разкажат историята на вашия клуб и на Ротари. l Бъдете домакини на събитие за възпитаници на Ротари и осветете възможностите на мрежата на Ротари. l Продължете или създайте партньорство с корпоративен, правителствен или неправителствен субект и работете съвместно по проект. l Спонсорирайте участник в Младежкия обмен или в RYLA.

4 г. ПОЧЕТНА ГРАМОТА НА РОТАРИ ЗА РОТАРАКТ КЛУБОВЕ Почетната грамота на Ротари за Ротаракт клубове е за оценяване на клубове, които подкрепят всеки от нашите стратегически приоритети, като изпълняват определени дейности. Клубовете имат цялата ротарианска година, за да постигнат целите на грамотата. За да отговарят на условията за получаване на Грамота на Ротари за Ротаракт клубове е необходимо да бъдат сертифицирани (признати) от Ротари Интернешънъл и одобрени от дистриктния гуверньор преди 1 юли 2018 г. Клубовете отчитат постиженията си, като изпращат номинационен формуляр до 1 юли 2019 г. Тази година Ротаракт клубовете могат да получат Грамота на Ротари с Президентско признание, когато постигнат целите на Ротари грамотата плюс една до три допълнителни цели. ПОДКРЕПА И УКРЕПВАНЕ НА КЛУБОВЕТЕ l Постигане на нетно увеличение от 1 член. l Поне 50 процента от членовете да добавят своите умения и интереси в профилите си на платформата My Rotary. l Установяване или поддържане на побратемяване с друг клуб. ФОКУСИРАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ХУМАНИТАРНАТА СЛУЖБА l Постигане на минимална средна стойност на дарение към програмата PolioPlus от $25 на член. l Провеждане на събитие за набиране на средства за, или повишаване на осведомеността за работата на Ротари за изкореняване на полиомиелита. l Работа с подкрепящия ви Ротари клуб за провеждане на значителен местен или международен проект на служба по една от шестте зони на фокус на Ротари. ПОДОБРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИЯ ИМИДЖ И ОСВЕДОМЕНОСТ l Обявявете успешни клубни проекти с подробности за дейностите, доброволческите часове и набраните средства на Витрината на Ротари. l Използвайте специфичните насоки на Ротари, шаблони, материали от кампаниите Хора на действието и свързани с това ресурси. l Бъдете домакини на мероприятие по време на Световната седмица на Ротаракт, за предпочитане на 13 и март, годишнината на Ротаракт; поканете медиите и разкажете историята на вашия клуб и на Ротари.

5 г. ПОЧЕТНА ГРАМОТА НА РОТАРИ ЗА ИНТЕРАКТ КЛУБОВЕ Почетната грамота на Ротари за Интеракт клубове се връчва на клубове, които подкрепят всеки от стратегическите приоритети, като изпълняват определени дейности. Клубовете имат цялата ротарианска година, за да постигнат целите на грамотата. За да отговарят на условията за получаване на Грамота на Ротари Интеракт клубовете е необходимо те да бъдат сертифицирани от Ротари Интернешънъл и одобрени от дистрикт гуверньора преди 1 юли 2018 г. Също така преди 1 юли, пълнолетен съветник на клубова трябва да предостави неговото или нейното име, и информация за контакт на Ротари. Офицери от спонсориращия Ротари клуб или съветници на Интеракт клуба отчитат постиженията, като изпращат номинационен формуляр до 15август 2019 г. Тази година Интеракт клубовете могат да получат Грамота на Ротари с Президентско признание, когато постигнат целите на Ротари грамотата плюс една до три допълнителни цели. ПОДКРЕПА И УКРЕПВАНЕ НА КЛУБОВЕТЕ l Провеждане на среща за запознаване на членовете с програми на Ротари за млади лидери, като напр. RYLA и Младежки обмен на Ротари. l Работа със спонсориращия ви Ротари клуб или съветника за развитие и участие в ден на профес илта ориентация. l Работа със спонсориращия Ротари клуб или съветника за свързване на завършващите Интерактори с университетски или общностно базирани Ротаракт клубове. ФОКУСИРАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ХУМАНИТАРНАТА СЛУЖБА l Планиране и осъществяване на проект за Глобалния ден на младежката служба. l Провеждане на събитие за набиране на средства за, или повишаване на осведомеността за работата на Ротари за изкореняване на полиомиелита. l Работа със спонсориращия Ротари клуб или съветник за провеждане на значителен местен или международен проект на служба по една от шестте зони на фокус на Ротари. ПОДОБРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИЯ ИМИДЖ И ОСВЕДОМЕНОСТ l Обявяване на успешни клубни проекти с подробности за дейностите, доброволческите часове и набраните средства на Витрината на Ротари l Използване на специфичните насоки на Ротари, шаблони, материали от кампаниите Хора на действието и свързани с това ресурси l Провеждане на мероприятие по време на Световната Интеракт седмица, за предпочитане на 5 и ноември, годишнината на Интеракт; поканете медиите и разкажете историята на вашия клуб и на Ротари.

6 г. ПОЧЕТНА ГРАМОТА НА РОТАРИ С ПРЕЗИДЕНТСКО ПРИЗНАНИЕ РОТАРИ КЛУБ Постигнете тези цели в допълнение към спечелването на Грамотата на Ротари, за да получите СРЕБЪРНО (1 цел), ЗЛАТНО (2 ПЛАТИНЕНО отличие l Постигнете увеличение от 5 или членове цели) или (3 цели) нетно повече l Покажете как членовете на клуба ви са Хора на действието чрез промотиране на вашия клуб и дейностите му в служба в социални медии поне 4 пъти месечно l Инициирайте или продължете програма за лидерско, личностно професионално развитие или за спомагане уменията на членовете и стойността на членството им. РОТАРАКТ КЛУБ Постигнете тези цели в допълнение към спечелването на Грамотата на Ротари, за да получите СРЕБЪРНО (1 цел), ЗЛАТНО (2 ПЛАТИНЕНО отличие цели) или (3 цели) l Постигнете нетно увеличение от 5 или повече членове l Покажете как членовете на клуба ви са Хора на действието чрез промотиране на вашия клуб и дейностите му в служба в социални медии поне 4 пъти месечно l Инициирайте или продължете програма за лидерско или професионално развитие за спомагане уменията на членовете и стойността на членството им. ИНТЕРАКТ КЛУБ Постигнете тези цели в допълнение към спечелването на Грамотата на Ротари, за да получите СРЕБЪРНО (1 цел), ЗЛАТНО (2 цели) или ПЛАТИНЕНО (3 цели) отличие Работете със спонсориращия ви Ротари клуб или съветник за опознаване на местния ви Ротари клуб и други възможности за стипендия, налични за членовете на клуба ви и представете тези възможности пред клуба l Покажете как членовете на клуба ви са Хора на действието, като представите видео, промотиращо клуба ви и дейностите му в служба на Годишните награди Интеракт видео Инициирайте или продължете програма за лидерско развитие за спомагане уменията на членовете и стойността на членството им. Заедно виждаме един свят, в който хората се обединяват и предприемат действия, за да създадат трайни промени по целия свят, в нашите общности и в себе си. One Rotary Center 1560 Sherman Avenue Evanston, IL USA EN (1017)

ПРЕЗИДЕНТСКА ТЕМА И РОТАРИАНСКА ГРАМОТА ВИЗИЯТА НА РОТАРИ: Заедно виждаме свят, в който хората се обединяват и предприемат действия, за да създадат пр

ПРЕЗИДЕНТСКА ТЕМА И РОТАРИАНСКА ГРАМОТА ВИЗИЯТА НА РОТАРИ: Заедно виждаме свят, в който хората се обединяват и предприемат действия, за да създадат пр ПРЕЗИДЕНТСКА ТЕМА И РОТАРИАНСКА ГРАМОТА ВИЗИЯТА НА РОТАРИ: Заедно виждаме свят, в който хората се обединяват и предприемат действия, за да създадат промяна в дългосрочен план по целия свят, в нашите общности

Подробно

New Generations 2

New Generations 2 Работата с младото покление минало, настояще и бъдеще ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИТЕТ ЗА МЛАДИТЕ ПОКОЛЕНИЯ Комитет за Младите Поколения Ротари Ротари Спонсорство на Ротари ове със създанетите от тях

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ЦМЕДТ АМАЛИПЕ W W W. A M A L I P E. CO M ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ МЕДИАТОР В ПРАКТИКАТА НА ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ: ПОСРЕДНИК ЗА ЕФЕКТИВНОТО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Подробно

Портал библиотеки България

Портал библиотеки България Програма Глоб@лни библиотеки България - в подкрепа на доброволчеството в библиотеките Ловеч, 25.03.2011 г. книга и четене 25 6 3 1 информация и знания шкаф или хранилище 82 място за общуване място за работа

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ Какви са целите на европейските спортни събития с нестопанска цел? Тази дейност е насочена към подкрепа за: доброволчеството в спорта; социалното приобщаване

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

Microsoft PowerPoint - Pomorie

Microsoft PowerPoint - Pomorie ФОНДАЦИЯТАНАРОТАРИ ПАДГ Валентин Стоянов D-2482 Малкоистория история... 1917 година - Фондацията на Ротари есформирана като дарителски фонд. 1928 -Конгресът дава името Фондация на Ротари. 1931 - Фондацията

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК) Заедно успяваме Стратегия 2019-2021 6. Juni 2019 Успешни заедно Ние сме официалната германска външнотърговска камара в България. Мрежата ни включва:

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

Брошура новини N 4, Ноември 2018 Project Number ES01-KA Проекта VALITS: направихме го! СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОШУРАТА Обзор на последната ме

Брошура новини N 4, Ноември 2018 Project Number ES01-KA Проекта VALITS: направихме го! СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОШУРАТА Обзор на последната ме Брошура новини N 4, Ноември 2018 Project Number 2016-1-ES01-KA202-025068 Проекта VALITS: направихме го! СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОШУРАТА Обзор на последната международната среща и финалната конференция Фото галерия

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Годишен доклад за дейността за 2017 г. на сдружение Образование България 2030, съгласно чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ Нашата визия и мисия Сдружение Образование България 2030 обединява организации от публичния,

Подробно

Управление на времето

Управление на времето Управление на времето Илиян Бойчев Президентски избори 2016 Представете си, че е последния ден от Вашата кампания за президентските избори и имате следните ангажименти: Трябва да отидете на среща със симпатизанти;

Подробно

Проучване на изпълнението на интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда

Проучване на изпълнението на интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда Европейски икономически и социален комитет Секция Заетост, социални въпроси и гражданство / Обсерватория на пазара на труда Проучване на изпълнението на препоръката на Съвета от 15 февруари 2016 г. относно

Подробно

contribution_bg_Sofia

contribution_bg_Sofia КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ ДИРЕКЦИЯ КОНСУЛТАТИВНИ ДЕЙНОСТИ Комисия COTER и отдел Мрежи & Субсидиарност ВЪПРОСНИК ОТНОСНО ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ COM (2009) 490 окончателен представен за консултация

Подробно

PES-AH _YouthPlanLeaflet-BUL-RZ.indd

PES-AH _YouthPlanLeaflet-BUL-RZ.indd PES SOCIALISTS & DEMOCRATS НИЕ ДЕЙСТВАМЕ ЗА МЛАДЕЖТА В ЕВРОПА #ACT4YOUTH! ACT FOR YOUTH! ЕВРОПЕЙСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 1 PES-AH-013-17 Kunde: PES Motiv: YouthPlan Leaflet, bulgarisch Format: 148 x 210 mm

Подробно

СПРАВКА ПРОЕКТИ ОБЛАСТ

СПРАВКА ПРОЕКТИ ОБЛАСТ РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ 1. 2. 3. Финансираща програма 6та рамкова програма на Европейската комисия НП От социални помощи към осигуряване на заетост Програма Старт

Подробно

Устойчиви и предвидими резултати в турбулентни времена

Устойчиви и предвидими резултати в турбулентни времена Устойчиви и предвидими резултати в турбулентни времена Райна Миткова-Тодорова ЕОС Матрикс ООД Съдържание 1. Кои сме ние 2. Защо коучинг 3. ЕОС коучинг програма 4. Резултати 5. Следващи стъпки 6. Lessons

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

Slide 1

Slide 1 Програма 2019 Нашата визия за 2019 Да повишим авторитета на като професионална организация в сферата на комуникациите Да повишим имиджа на ПР професията в обществото и сред студентите Да станем активен

Подробно

Подобряване на уменията на спортните съдии в Европа

Подобряване на уменията на спортните съдии в Европа Подобряване на уменията на спортните съдии в Европа Няма спортни съдии = няма спорт! СЪДИЙСТВОТО В СЪРЦЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СПОРТ Ролята на спортните съдии (например: арбитри, рефери, съдии) е жизненоважна

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Културен лабиринт Сдружение Знание Ловеч Партньор Сдружение Ловеч днес 1 Целта е да се популяризира доброволчеството чрез информиране на младите хора в Ловеч и привличането им към каузата за полагане на

Подробно

BE THE CHANGE NO01-KA _5 ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА В НОРВЕГИЯ ПОСЛЕДНАТА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ BE THE CHANGE НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗЪМ+

BE THE CHANGE NO01-KA _5 ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА В НОРВЕГИЯ ПОСЛЕДНАТА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ BE THE CHANGE НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗЪМ+ ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА В НОРВЕГИЯ ПОСЛЕДНАТА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗЪМ+ СЕ ПРОВЕДЕ В НОРВЕГИЯ ОТ 18.05.2019 TО 26.05.2019 Г. В СЪБИТИЕТО СЕ ВКЛЮЧИХА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ПАРТНЬОРСТВОТО

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВ ПРИОБЩАВАЩ МОДЕЛ ЧРЕЗ МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО slaveikov_pl@abv.bg www.csop-pleven.com ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността

Подробно

<4D F736F F D20CEE1F9E8EDF1EAE820EFEBE0ED20ECEBE0E4E5E6E8>

<4D F736F F D20CEE1F9E8EDF1EAE820EFEBE0ED20ECEBE0E4E5E6E8> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2013 година /Приет с Решение 127 по Прокол 17 28.03.2013 година/ АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В условията на динамично развиващо се общество, настъпващите

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 15 1-5 ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ, ОКС БАКАЛАВЪР СПЕЦИАЛНОСТ КУРС - IV ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА НА АНКЕТАТА АКУШЕРКА 28.1.15 г. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 28.1.15

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ценова листа за рекламни формати Кои сме ние? Топ Новини стартира през март 2010 г., като регионално информационно издание за Шумен, Разград и Търговище. Сайтът бързо добива популярност, а само няколко

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ВАНЯ СЪБЧЕВА Областен управител на област Ловеч ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ 2013 ГОДИНА Февруари

УТВЪРЖДАВАМ: ВАНЯ СЪБЧЕВА Областен управител на област Ловеч ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ 2013 ГОДИНА Февруари УТВЪРЖДАВАМ: ВАНЯ СЪБЧЕВА Областен управител на област Ловеч ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ 2013 ГОДИНА Февруари 2013 1 Областния план за младежта на област Ловеч е разработен в изпълнение на

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Национална агенция за професионално образование и обучение Принципи за изграждане на СППОО и необходимост от промени Какво е СППОО? СПИСЪК Класификация Каталог Изчерпателност Последователност НА ПРОФЕСИИТЕ

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Партньорство с родители. Коледен благотворителен бал За поредна година ние учителите на СУ Любен Каравелов град Добрич приехме предизвикателството да организираме и проведем Коледен благотворителен бал.

Подробно