РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - С т а р а З а

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - С т а р а З а"

Препис

1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - С т а р а З а г о р а З А П О В Е Д N о РД / г. На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции Земеделие, чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с Доклад, вх. РД / г. на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед РД / г., изменена със Заповед РД / г. и Заповед РД / г. на директора на Областна дирекция Земеделие гр. Стара Загора, и представено доброволно споразумение по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, като констатирах, че е изпълнено условието на чл. 72, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) О П Р Е Д Е Л Я М : І. Масивите за ползване на земеделски земи за землището на с. Трънково, общ. Раднево, ЕКАТТЕ 73314, съгласно сключено доброволно споразумение за стопанската 2014/2015 г., както следва: 1. ЕТ СТОЯНКОВ-46-Георги Стоянов-Стоян Георгиев" Площ на имоти, ползвани на правно основание: дка Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: дка Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 4, 5, 6, 8, общо площ: дка 2. ЕТ ВИТУ ПРОСПЕРИТА - ИВАН КОЛЕВ Площ на имоти, ползвани на правно основание: дка Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: дка Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 3, общо площ: дка 3. ДИМИТРИНКА ДРАГАНОВА ТЕНЕВА Площ на имоти, ползвани на правно основание: дка Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: дка Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 262, 263, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 358, общо площ: дка 4. ДОНИКА ГЕОРГИЕВА БАЛЕВА Площ на имоти, ползвани на правно основание: дка Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: дка Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 304, общо площ: дка 5. ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ Площ на имоти, ползвани на правно основание: дка Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: дка Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 135, 136, 137, 141, 338, 362, общо площ: дка 6. ЕТ ГЕОРГИ БАЛЕВ-БЕГЕ Площ на имоти, ползвани на правно основание: дка Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: дка Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 299, 300, 302, 303, общо площ: дка 7. ЕТ" ИНСАЙТ КАМЕЛИЯ ХРИСТОВА ИЛИЯ ХРИСТОВ" Площ на имоти, ползвани на правно основание: дка Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: дка Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 1, общо площ: дка 1

2 8. ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ Площ на имоти, ползвани на правно основание: дка Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: дка Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 163, 164, 165, 167, 169, 170, 173, 176, 369, общо площ: дка 9. ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ КРЪСТЕВ Площ на имоти, ползвани на правно основание: дка Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: дка Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 101, 102, 103, 104, 316, 331, 377, общо площ: дка 10. МАРИЯ ВЕЛЕВА ГЕОРГИЕВА Площ на имоти, ползвани на правно основание: дка Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: дка Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 274, 275, 276, 277, 278, общо площ: дка 11. МАРИЯ ТРИФОНОВА ТОДОРОВА Площ на имоти, ползвани на правно основание: дка Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: дка Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 145, общо площ: дка 12. МИНКА ИВАНОВА ВЕЛЕВА Площ на имоти, ползвани на правно основание: дка Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: дка Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 155, 156, 158, 159, 160, общо площ: дка 13. НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ Площ на имоти, ползвани на правно основание: дка Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: дка Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 161, 166, 168, 171, 172, 174, 175, 283, 284, 285, 314, 326, общо площ: дка 14. ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА Площ на имоти, ползвани на правно основание: дка Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: дка Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 7, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 117, 162, 182, 244, 245, 246, 247, 250, 251, 254, 255, 256, 315, 351, 398, общо площ: дка 15. СТЕФАН ДИНЕВ ТЕНЕВ Площ на имоти, ползвани на правно основание: дка Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: дка Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 12, 20, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 140, 142, 143, 279, 330, 340, 361, 364, 379, общо площ: дка 16. СТОЯН СТЕФАНОВ Площ на имоти, ползвани на правно основание: дка Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: дка Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 28, 49, 50, 51, 52, 123, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 248, 249, 252, 253, 257, 258, 259, 261, 286, 329, 365, 368, 371, 375, общо площ: дка 17. ТАНЯ ИВАНОВА КАЛЧЕВА Площ на имоти, ползвани на правно основание: дка Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: дка Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 310, 312, общо площ: дка 18. ТОДОР ГОСПОДИНОВ ГЕНОВ Площ на имоти, ползвани на правно основание: дка 2

3 Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: дка Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 307, 308, 309, 311, 391, 392, 393, общо площ: дка 19. ТОДОР ГОСПОДИНОВ ЖЕЛЕВ Площ на имоти, ползвани на правно основание: дка Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: дка Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 325, общо площ: дка 20. ТОНЕВИ АГРО ЕООД Площ на имоти, ползвани на правно основание: дка Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: дка Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 11, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 280, 281, 282, 339, 349, 350, 354, общо площ: дка 21. ТОНЧО ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ Площ на имоти, ползвани на правно основание: дка Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: дка Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 146, 147, 148, 149, 151, общо площ: дка 22. ФАРМКО СИСТЕМ ООД Площ на имоти, ползвани на правно основание: дка Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: дка Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 77, 322, 345, общо площ: дка 23. ЯНКО ИВАНОВ ВЪЛЕВ Площ на имоти, ползвани на правно основание: дка Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: дка Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 343, общо площ: дка ІІ. Съгласно представения Регистър на белите петна по ползватели за 2014/2015 г. към Доклада на комисията, земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ за землището на с. Трънково, общ. Раднево, са както следва: на имот по КВС Земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ Дължимо Ползвана рентно площ плащане (дка) (лв.) Площ на имота (дка) Ползвател Собственик ДИМИТРИНКА ДРАГАНОВА ТЕНЕВА ,000 26,00 1,000 МАРИЯ СТОИЛОВА ГОНЕВА ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ ,000 25,99 1,000 ЕЛЕНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ ,987 25,67 1,000 ПЕТЪР ДОБРЕВ СТОЯНОВ ЕТ ГЕОРГИ БАЛЕВ-БЕГЕ , ,14 20,399 ДИМИТЪР ВЛАЕВ ИВАНОВ ЕТ ГЕОРГИ БАЛЕВ-БЕГЕ ,696 44,09 1,880 ОБЩИНА РАДНЕВО НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ,999 25,97 0,999 ДЕСИСЛАВ ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ,006 52,17 5,088 ГОЧО ДИНЕВ ГОЧЕВ и ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ,009 26,23 1,009 ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ КАЙРЯКОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ,000 26,00 1,000 ТЕНЬО ПЕТРОВ ТЕНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ,000 26,00 1,000 СТОИЛ ДИНЕВ ДРАГОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ,600 15,61 1,408 ОБЩИНА РАДНЕВО ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ,190 4,93 5,408 БТК МОБАЙЛ ЕООД СТЕФАН ДИНЕВ ТЕНЕВ ,794 20,64 1,408 ОБЩИНА РАДНЕВО СТОЯН СТЕФАНОВ , ,28 32,739 ОБЩИНА РАДНЕВО СТОЯН СТЕФАНОВ , ,38 4,476 МАРИЯ НЕНОВА ЗЛАТЕВА ВЪЛЕВА ТОНЕВИ АГРО ЕООД ,725 70,85 3,000 ДОНКА ГЕНОВА РАДНЕВА ТОНЕВИ АГРО ЕООД ,000 26,00 1,000 ДИНЬО МИНЧЕВ ДИНЕВ ШИВАРОВ ФАРМКО СИСТЕМ ,998 25,95 0,998 ИВАН ГОСПОДИНОВ ТОДОРОВ 46, ,90 3

4 ІІІ. Сумите за ползване на имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, определени съобразно средното годишно рентно плащане за землището на с. Трънково, общ. Раднево, за предходната година, в размер на лв./дка и съгласно споразумението между ползвателите, са внесени по банковата сметка за чужди средства на Община Раднево, както следва: ПОЛЗВАТЕЛ Внесени суми за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ (лв.) ДИМИТРИНКА ДРАГАНОВА ТЕНЕВА ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ ЕТ ГЕОРГИ БАЛЕВ-БЕГЕ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СТЕФАН ДИНЕВ ТЕНЕВ СТОЯН СТЕФАНОВ ТОНЕВИ АГРО ЕООД ФАРМКО СИСТЕМ ООД ОБЩО: Сумите са депозитни и се изплащат от Община Раднево на правоимащите лица по т. ІІ от настоящата заповед в 3-годишен срок. ІV. Описът на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2014/2015 г. за землището на с. Трънково, ЕКАТТЕ 73314, общ. Раднево, е представен в Приложение 1 (окончателен регистър по чл. 74 ППЗСПЗЗ), неразделна част от заповедта. Настоящата заповед, ведно с окончателния регистър и картата на ползването да се обяви в сградата на Кметство с. Трънково и в сградата на Общинска служба по земеделие гр. Раднево. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Раднево и на Областна дирекция "Земеделие" гр. Стара Загора. Съгласно 19, ал. 1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от обявяването й пред Районен съд гр. Раднево по реда на АПК. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й. Копие от заповедта да се изпрати на Община Раднево и на Общинска служба по земеделие гр. Раднево. Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началника на Общинска служба по земеделие гр. Раднево. За директор на ОД Земеделие - Стара Загора АНТОНИНА ПРОЙКОВА-ПЕЩЕРСКА (Заповед за заместване РД / г.) (п) ДП/Д АПФСДЧР г р. С та ра З а г ора , б ул. Ц а р Сим е он В ели ки 1 0 2, Д и р ек т ор, т е л: / , т е л/ фа к с : / , / o d zg_ s t m bo x. c on ta ct.b g; 4

5 ПРИЛОЖЕНИЕ Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2014/2015 година за землището на с. Трънково, ЕКАТТЕ 73314, община Раднево, област Стара Загора. Ползвател Масив Имот с регистрирано правно основание Имот по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ Площ дка Площ дка Дължимо рентно плащане в лв. Собственик "ЕТДСТОЯНКОВ-46-Г.С-С.Г" ИВАНКА ГОНЕВА ДИНЕВА "ЕТДСТОЯНКОВ-46-Г.С-С.Г" ДИНКА ПЕТКОВА СТОЙКОВА "ЕТДСТОЯНКОВ-46-Г.С-С.Г" ГЕНЧО ПЕТКОВ КОЛЕВ "ЕТДСТОЯНКОВ-46-Г.С-С.Г" САВА МИНЧЕВА ПЕТРОВА "ЕТДСТОЯНКОВ-46-Г.С-С.Г" ГАЛИНА ДИНЕВА ВЪТКОВА "ЕТДСТОЯНКОВ-46-Г.С-С.Г" ДИАНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА "ЕТДСТОЯНКОВ-46-Г.С-С.Г" ЖЕЛЬО ТЕНЕВ ТЕНЕВ "ЕТДСТОЯНКОВ-46-Г.С-С.Г" СТАНКА ТОДОРОВА ШИРКОВА "ЕТДСТОЯНКОВ-46-Г.С-С.Г" БОЯН ЖЕЛЯЗКОВ ШИРКОВ "ЕТДСТОЯНКОВ-46-Г.С-С.Г" РУМЯНА ЖЕЛЯЗКОВА ШИРКОВА "ЕТДСТОЯНКОВ-46-Г.С-С.Г" ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ "ЕТДСТОЯНКОВ-46-Г.С-С.Г" СТЕФАН КОЛЕВ ДРАГИЕВ "ЕТДСТОЯНКОВ-46-Г.С-С.Г" ИВАН ЖЕЛЕВ ДИНЕВ ОБЩО за ползвателя (дка) ВИТУ-ПРОСПЕРИТА -ИВАН КОЛЕВ ТАНА ТЕНЕВА ЖЕЛЕВА ВИТУ-ПРОСПЕРИТА -ИВАН КОЛЕВ ДАРИНА ДРАГИЕВА ГОСПОДИНОВА ВИТУ-ПРОСПЕРИТА -ИВАН КОЛЕВ ТОНЧО ТОДОРОВ ТОНЧЕВ ОБЩО за ползвателя (дка) ДИМИТРИНКА ДРАГАНОВА ТЕНЕВА ЧИТАЛИЩЕ ЗНАНИЕ ТРЪНКОВО ДИМИТРИНКА ДРАГАНОВА ТЕНЕВА ЧИТАЛИЩЕ ЗНАНИЕ ТРЪНКОВО ДИМИТРИНКА ДРАГАНОВА ТЕНЕВА СЛАВИ КОЛЕВ ТЕНЕВ ДИМИТРИНКА ДРАГАНОВА ТЕНЕВА ДИНЧО ДИНЕВ ДИНЕВ ДИМИТРИНКА ДРАГАНОВА ТЕНЕВА МИТЬО ДИМИТРОВ МИТЕВ ДИМИТРИНКА ДРАГАНОВА ТЕНЕВА СЛАВИ КОЛЕВ ТЕНЕВ ДИМИТРИНКА ДРАГАНОВА ТЕНЕВА ДИНЬО МИТЕВ ДИНЕВ ДИМИТРИНКА ДРАГАНОВА ТЕНЕВА МИНКА МИНЧЕВА ГАНЧЕВА ДИМИТРИНКА ДРАГАНОВА ТЕНЕВА СВЕТЛА ИЛИЕВА ИВАНОВА ДИМИТРИНКА ДРАГАНОВА ТЕНЕВА СТОЯН СТЕФАНОВ ДИМИТРИНКА ДРАГАНОВА ТЕНЕВА ИВАНКА ИВАНЧЕВА ЙОВЧЕВА и ДИМИТРИНКА ДРАГАНОВА ТЕНЕВА ИВАН ГЕНЧЕВ ИВАНОВ ТОНЧЕВ ДИМИТРИНКА ДРАГАНОВА ТЕНЕВА МАТА КОЛЕВА ХРИСТОВА ДИМИТРИНКА ДРАГАНОВА ТЕНЕВА СЛАВИ КОЛЕВ ТЕНЕВ ДИМИТРИНКА ДРАГАНОВА ТЕНЕВА СВЕТЛА ИЛИЕВА ИВАНОВА ДИМИТРИНКА ДРАГАНОВА ТЕНЕВА ПЕТЪР СТЕФАНОВ ДИМИТРИНКА ДРАГАНОВА ТЕНЕВА СВЕТЛА ИЛИЕВА ИВАНОВА ДИМИТРИНКА ДРАГАНОВА ТЕНЕВА СЛАВИ КОЛЕВ ТЕНЕВ ДИМИТРИНКА ДРАГАНОВА ТЕНЕВА СЛАВИ КОЛЕВ ТЕНЕВ ДИМИТРИНКА ДРАГАНОВА ТЕНЕВА ПЕНКА ТЕНЕВА КОЛЕВА и ДИМИТРИНКА ДРАГАНОВА ТЕНЕВА ТОДОР ДИНЕВ ДИМИТРОВ ДИМИТРИНКА ДРАГАНОВА ТЕНЕВА СЛАВИ КОЛЕВ ТЕНЕВ ДИМИТРИНКА ДРАГАНОВА ТЕНЕВА ДИНЬО МИТЕВ ДИНЕВ ДИМИТРИНКА ДРАГАНОВА ТЕНЕВА МАРИЯ КОЛЕВА ГЕНЧЕВА ДИМИТРИНКА ДРАГАНОВА ТЕНЕВА СЛАВИ КОЛЕВ ТЕНЕВ ДИМИТРИНКА ДРАГАНОВА ТЕНЕВА БОРЯНА КОЛЕВА СЛАВОВА ДИМИТРИНКА ДРАГАНОВА ТЕНЕВА ПЕТЪР СТЕФАНОВ ДИМИТРИНКА ДРАГАНОВА ТЕНЕВА МАРИЙКА ГАНЧЕВА ГЕРГАНОВА ДИМИТРИНКА ДРАГАНОВА ТЕНЕВА ТАНЬО СТОЙКОВ ТАНЕВ 5

6 ДИМИТРИНКА ДРАГАНОВА ТЕНЕВА МАРИЯ СТОИЛОВА ГОНЕВА ДИМИТРИНКА ДРАГАНОВА ТЕНЕВА КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ МАРКОВ ДИМИТРИНКА ДРАГАНОВА ТЕНЕВА ТОШКА ДИМИТРОВА ГЕНЧЕВА ДИМИТРИНКА ДРАГАНОВА ТЕНЕВА СТАНКА СЛАВОВА СЛАВОВА ДИМИТРИНКА ДРАГАНОВА ТЕНЕВА ЖЕЛЬО КОСТАДИНОВ ЖЕЛЕВ ДИМИТРИНКА ДРАГАНОВА ТЕНЕВА МАРТИН ДИНЕВ МАРТИНОВ ДИМИТРИНКА ДРАГАНОВА ТЕНЕВА МИТЬО АТАНАСОВ ДИМИТРОВ ДИМИТРИНКА ДРАГАНОВА ТЕНЕВА КАЛИНКА ТЕНЕВА МАТЕВА и ОБЩО за ползвателя (дка) ДОНИКА ГЕОРГИЕВА БАЛЕВА ТЕНЬО ПЕТКОВ ДИНЕВ ДОНИКА ГЕОРГИЕВА БАЛЕВА ДИНЬО ПЕТКОВ ДИНЕВ ДОНИКА ГЕОРГИЕВА БАЛЕВА ИВАН ПЕТКОВ ДИНЕВ ДОНИКА ГЕОРГИЕВА БАЛЕВА МИРОСЛАВ СТЕФАНОВ ДОНИКА ГЕОРГИЕВА БАЛЕВА МИНКА ТОНЧЕВА ДРАГАНОВА ДОНИКА ГЕОРГИЕВА БАЛЕВА ВЕСЕЛИН ДОНИКА ГЕОРГИЕВА БАЛЕВА ПЕТЪР СТЕФАНОВ ДОНИКА ГЕОРГИЕВА БАЛЕВА ДОРА ГОЧЕВА ЗЮМБИЛЕВА ДОНИКА ГЕОРГИЕВА БАЛЕВА ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ ДОНИКА ГЕОРГИЕВА БАЛЕВА СТОЯН СТЕФАНОВ ОБЩО за ползвателя (дка) ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ ИВАН ТЕНЕВ ИВАНОВ ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ ПЕНКА ДРАГИЕВА КАБАКОВА ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ДРАГИЕВА ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ ТАТЯНА ИВАНОВА ЖЕЛЕВА ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ МАРИЙКА ЖЕЛЕВА ПЕНЕВА ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ ПЕТЪР СТЕФАНОВ ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ ИВАН КРАСИМИРОВ КАЛЧЕВ ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ МАРИЯ ВЛАДЕВА ДРАГОВА ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ СТОИЛ ДИНЕВ ДРАГОВ ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ ИВАНКА ГОНЕВА ДИНЕВА ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ ДИНЬО ИВАНОВ РУСЕВ и ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ ТЕНЬО ДИНЕВ ТЕНЕВ ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ ИЛЬО ИВАНОВ БАЛАБАНОВ ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ ИВАНКА ХУБЕНОВА НЕЙКОВА ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ и ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ СТОИЛ ДИНЕВ ДРАГОВ ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ АНТОН ИЛЧЕВ ТОНЕВ ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ МАРИЯ ВЛАДЕВА ДРАГОВА ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ АНТОН ИЛЧЕВ ТОНЕВ ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ СТОИЛ ДИНЕВ ДРАГОВ ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ СТОЯН СТЕФАНОВ ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ ЕЛЕНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ ВАЛЕНТИНА МИТЕВА АТАНАСОВА и ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ ТОНКА ТОНЕВА ТЕНЕВА ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ ПЕТЪР ДОБРЕВ СТОЯНОВ ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ ПЕТЪР СТЕФАНОВ ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ МАРИЯ ВЛАДЕВА ДРАГОВА ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ НАНЬО ТЕНЕВ ЖЕЛЕВ 6

7 ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ ТАНКА СТАНЧЕВА ТЕНЕВА ОБЩО за ползвателя (дка) ЕТ ГЕОРГИ БАЛЕВ-БЕГЕ ВЕСЕЛИН ЕТ ГЕОРГИ БАЛЕВ-БЕГЕ ДИНЬО ГЕНЧЕВ ЖЕЛЕВ ЕТ ГЕОРГИ БАЛЕВ-БЕГЕ ОБЩИНА РАДНЕВО ЕТ ГЕОРГИ БАЛЕВ-БЕГЕ СТОИЛ ДИНЕВ ДРАГОВ ЕТ ГЕОРГИ БАЛЕВ-БЕГЕ С.И.Г. ООД ЕТ ГЕОРГИ БАЛЕВ-БЕГЕ ДИМИТЪР ВЛАЕВ ИВАНОВ ЕТ ГЕОРГИ БАЛЕВ-БЕГЕ ТЕРЕЗА АНТОНОВА ИЛЧЕВА ЕТ ГЕОРГИ БАЛЕВ-БЕГЕ ПЕТЪР ИВАНОВ ФЕЛДШЕРОВ ЕТ ГЕОРГИ БАЛЕВ-БЕГЕ С.И.Г. ООД ЕТ ГЕОРГИ БАЛЕВ-БЕГЕ БИНЬО СИМЕОНОВ БИНЕВ ЕТ ГЕОРГИ БАЛЕВ-БЕГЕ ДОНКА ЙОНКОВА НАЙДЕНОВА ЕТ ГЕОРГИ БАЛЕВ-БЕГЕ С.И.Г. ООД ЕТ ГЕОРГИ БАЛЕВ-БЕГЕ ВЕСЕЛИН ЕТ ГЕОРГИ БАЛЕВ-БЕГЕ ШИРКО ПЕТРОВ ШИРКОВ и ЕТ ГЕОРГИ БАЛЕВ-БЕГЕ ХРИСТАКИ ЖЕЛЕВ ДИМИТРОВ ЕТ ГЕОРГИ БАЛЕВ-БЕГЕ КАЛИНКА ТЕНЕВА МАТЕВА и ЕТ ГЕОРГИ БАЛЕВ-БЕГЕ МИНКА ЛЮЦКАНОВА ДЕЧЕВА ЕТ ГЕОРГИ БАЛЕВ-БЕГЕ ТЕНЬО СЛАВОВ ДРАГИЕВ ЕТ ГЕОРГИ БАЛЕВ-БЕГЕ МАРИЙКА МИТЕВА ГЕНЧЕВА ЕТ ГЕОРГИ БАЛЕВ-БЕГЕ СТОЯН СТЕФАНОВ и ЕТ ГЕОРГИ БАЛЕВ-БЕГЕ БОРЯНА МИНЧЕВА МИНЧЕВА ЕТ ГЕОРГИ БАЛЕВ-БЕГЕ ПЕТКО ИВАНОВ МИНЧЕВ ЕТ ГЕОРГИ БАЛЕВ-БЕГЕ ОБЩИНА РАДНЕВО ЕТ ГЕОРГИ БАЛЕВ-БЕГЕ ТАНЯ ЖЕЛЕВА А ЕТ ГЕОРГИ БАЛЕВ-БЕГЕ ТОНЧО РУСКОВ ДИНЕВ ЕТ ГЕОРГИ БАЛЕВ-БЕГЕ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ЕТ ГЕОРГИ БАЛЕВ-БЕГЕ ДИНКО МИНЧЕВ ДИНЕВ ЕТ ГЕОРГИ БАЛЕВ-БЕГЕ ПЕНКА ТЕНЕВА КОЛЕВА и ЕТ ГЕОРГИ БАЛЕВ-БЕГЕ ОБЩИНА РАДНЕВО ЕТ ГЕОРГИ БАЛЕВ-БЕГЕ "РОСАГРОФОНД" ООД ЕТ ГЕОРГИ БАЛЕВ-БЕГЕ ОБЩИНА РАДНЕВО ОБЩО за ползвателя (дка) ЕТ" ИНСАЙТ - КХ - ИХ" ДИНКА ПЕТКОВА ДЕРЛАЕВА ЕТ" ИНСАЙТ - КХ - ИХ" МАРИЙКА ПЕТКОВА НЕНОВА ЕТ" ИНСАЙТ - КХ - ИХ" СТЕФАН СТОЯНОВ ЕТ" ИНСАЙТ - КХ - ИХ" СТОЯН СТЕФАНОВ ЕТ" ИНСАЙТ - КХ - ИХ" СТЕФАН СТОЯНОВ ОБЩО за ползвателя (дка) ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ДИНКА ЖЕЛЯЗКОВА ГЕНЧЕВА ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ИВАНКА ГЕНЧЕВА КАНЕВА ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ВЕЛКО ЕНЕВ ВЕЛКОВ ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ МИНКА КАНЕВА МИХОВА ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ СТЕФАН СТОЯНОВ ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ИВАН ПЕТКОВ ДИНЕВ ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ИВАНКА ГЕНЧЕВА КАНЕВА ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ЖЕЛКА ГЕНЧЕВА СТОЙНОВА ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ КОЛЬО ГАНЧЕВ КОЛЕВ ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ и ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ МИРОСЛАВ СТЕФАНОВ ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ЖЕЛЬО ТЕНЕВ ПЕТРОВ ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ МИТЬО ДИМИТРОВ МИТЕВ ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ДИНЧО ДИНЕВ ДИНЕВ ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ЖЕЛКА ГЕНЧЕВА СТОЙНОВА 7

8 ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ИВАНКА ГЕНЧЕВА КАНЕВА ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ С.И.Г. ООД ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ИВАНКА КОЛЕВА МИНЧЕВА ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ЧИТАЛИЩЕ ЗНАНИЕ ТРЪНКОВО ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ С.И.Г. ООД ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ МИТЬО ДИМИТРОВ МИТЕВ ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ДРАГИЯ ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ АНТОН ИЛЧЕВ ТОНЕВ ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ДИМИТЪР ДИНЕВ ВЪЛЕВ ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ СТОЯН СТЕФАНОВ и ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ДИНЬО МИТЕВ ДИНЕВ ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ СЛАВИ КОЛЕВ ТЕНЕВ ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ КОСТА ГЕОРГИЕВ КОСТОВ ОБЩО за ползвателя (дка) ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ КРЪСТЕВ ТОДОР ГЕНЧЕВ ГЕНЕВ ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ КРЪСТЕВ НИКОЛАЙ ВЛАЙЧЕВ НИКОЛОВ ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ КРЪСТЕВ МАРИЙКА ПЕТКОВА НЕНОВА ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ КРЪСТЕВ ДИНКА ПЕТКОВА ДЕРЛАЕВА ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ КРЪСТЕВ СТОЯН СТЕФАНОВ и ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ КРЪСТЕВ ТЕНЬО ВАСИЛЕВ ТЕНЕВ ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ КРЪСТЕВ ПЕТЪР СТЕФАНОВ ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ КРЪСТЕВ ГЕНЧО ИВАНОВ МИНЧЕВ ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ КРЪСТЕВ ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ КРЪСТЕВ ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ КРЪСТЕВ КОСТА ГЕОРГИЕВ КОСТОВ ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ КРЪСТЕВ ГЕОРГИ ЛЮЦКАНОВ ГЕОРГИЕВ ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ КРЪСТЕВ ЦЪРКВА СВ БОГОРОДИЦА С ТРЪНКОВО ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ КРЪСТЕВ КЕРА ГЕНОВА МИНЧЕВА ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ КРЪСТЕВ РАДА ГРОЗЕВА ДРАГИЕВА ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ КРЪСТЕВ ТЕНЬО ВЪЛКОВ ТЕНЕВ ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ КРЪСТЕВ МИРОСЛАВ СТЕФАНОВ ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ КРЪСТЕВ КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ МАРКОВ ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ КРЪСТЕВ ГЕНЧО ИВАНОВ МИНЧЕВ ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ КРЪСТЕВ ИВАН КРАСИМИРОВ КАЛЧЕВ ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ КРЪСТЕВ ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ КРЪСТЕВ ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ КРЪСТЕВ ВЕЛЧО КОЛЕВ ВЕЛКОВ ОБЩО за ползвателя (дка) МАРИЯ ВЕЛЕВА ГЕОРГИЕВА МИТЬО ИВАНОВ ДИНЕВ МАРИЯ ВЕЛЕВА ГЕОРГИЕВА РАЙЧО ГЕНЧЕВ РАЙЧЕВ МАРИЯ ВЕЛЕВА ГЕОРГИЕВА ТЕНЧО ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ МАРИЯ ВЕЛЕВА ГЕОРГИЕВА ДИНЬО МАЛЧЕВ ДИНЕВ МАРИЯ ВЕЛЕВА ГЕОРГИЕВА ГАЛЯ ДИМИТРОВА МИХАЛЕВА МАРИЯ ВЕЛЕВА ГЕОРГИЕВА МАРИЙКА ГАНЧЕВА ГЕРГАНОВА МАРИЯ ВЕЛЕВА ГЕОРГИЕВА ПЕТЪР СТЕФАНОВ МАРИЯ ВЕЛЕВА ГЕОРГИЕВА ВЕЛЬО КОЛЕВ ГОСПОДИНОВ и МАРИЯ ВЕЛЕВА ГЕОРГИЕВА ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ МАРИЯ ВЕЛЕВА ГЕОРГИЕВА ДИНЬО МАЛЧЕВ КОСТОВ МАРИЯ ВЕЛЕВА ГЕОРГИЕВА ОБЩИНА РАДНЕВО МАРИЯ ВЕЛЕВА ГЕОРГИЕВА МАРИЙКА ВЪЛЧЕВА КОЛЕВА МАРИЯ ВЕЛЕВА ГЕОРГИЕВА ПЕТЪР МАНОЛОВ ПЕТРОВ МАРИЯ ВЕЛЕВА ГЕОРГИЕВА ПЕТЪР СТЕФАНОВ МАРИЯ ВЕЛЕВА ГЕОРГИЕВА ИВАН КОЛЕВ МИХОВ и ОБЩО за ползвателя (дка) МАРИЯ ТРИФОНОВА ТОДОРОВА МАРИЯ ТРИФОНОВА ТОДОРОВА МАРИЯ ТРИФОНОВА ТОДОРОВА МИТЬО ИЛЕВ ТЕНЕВ МАРИЯ ТРИФОНОВА ТОДОРОВА МИТЬО ИЛЕВ ТЕНЕВ МАРИЯ ТРИФОНОВА ТОДОРОВА СТЕФАН СТОЯНОВ 8

9 ОБЩО за ползвателя (дка) МИНКА ИВАНОВА ВЕЛЕВА ИВАН ДИНЕВ ВЕЛЕВ МИНКА ИВАНОВА ВЕЛЕВА ИВАН ДИНЕВ ВЕЛЕВ МИНКА ИВАНОВА ВЕЛЕВА ВЪЛЧО ДИНЕВ ВЪЛЧЕВ МИНКА ИВАНОВА ВЕЛЕВА ТЕОДОР БОНЧЕВ БОНЕВ МИНКА ИВАНОВА ВЕЛЕВА ГЕНЧО КОЛЕВ ДЕЛЧЕВ МИНКА ИВАНОВА ВЕЛЕВА ДИНКА ЖЕЛЕВА ЧЕПИЛЕВА МИНКА ИВАНОВА ВЕЛЕВА ХРИСТАКИ ЖЕЛЕВ ДИМИТРОВ ОБЩО за ползвателя (дка) НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ТЕНЬО РУСЕВ ТЕНЕВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ДИНЬО ТЕНЕВ ГЕНЧЕВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ БОЙО ПЕТРОВ ПЕТРОВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ВЕСЕЛИН НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ДАНАИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ СВЕТЛА ИЛИЕВА ИВАНОВА НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ МИНКА МИНЧЕВА ГАНЧЕВА НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ИВАН ТИЛЕВ ДРАГИЕВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ СТОИЛ ДИНЕВ ДРАГОВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ГОСПОДИН КАНЕВ ДИНЕВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ МИНКА КАНЕВА МИХОВА НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ПЕТЪР СТЕФАНОВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ТЕНЬО РУСЕВ ТЕНЕВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ЯНКА ИВАНОВА РОЙДЕВА НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ГЕОРГИ МАРКОВ ЖЕЛЯЗКОВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ДИНЬО ПЕТРОВ ШИРКОВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ПЕНКА ТЕНЕВА ЖЕЛЕВА НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ РАЙЧО ГЕНЧЕВ РАЙЧЕВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ НИКОЛАЙ ВЛАЙЧЕВ НИКОЛОВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ СТОЯН СТЕФАНОВ и НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ РАЙЧО ГЕНЧЕВ РАЙЧЕВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ИВАН ДОБРЕВ ДЖУРОВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ПЕНА ИВАНОВА ТЕНЕВА и НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ИВАН ДЕМИРЕВ ИВАНОВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ СЛАВИ ГЕНЧЕВ ГЕОРГИЕВ и НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ "РИЛАС"ООД гр.стара Загора НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ НЕЙЧО ПЕТКОВ НИКОЛОВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ МИНКА ГЕНЧЕВА ТЕНЕВА НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ПЕТЪР СТЕФАНОВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ГЕОРГИ ТЕНЕВ ГЕОРГИЕВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ТЕНЬО ЖЕЛЯЗКОВ ТЕНЕВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ МИТЬО ЖЕЛЕВ ДЖУРОВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ИВАН МИНЧЕВ КОЙЧЕВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ КОЛЬО КОЛЕВ КОЛЕВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ДАРИНА ДРАГИЕВА ГОСПОДИНОВА НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ МИТЬО АТАНАСОВ ДИМИТРОВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ТОНЧО РУСКОВ ДИНЕВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ТОНЧО ТОДОРОВ ТОНЧЕВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ДИНЬО МИТЕВ ДИНЕВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ИВАН ГЕНЧЕВ ТЕНЕВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ НИКОЛА ДИНЕВ ШИВАРОВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ КОСЬО ЖЕЛЯЗКОВ ГЕОРГИЕВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ МАРКОВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ПЕТКО ИВАНОВ ПЕТКОВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ПЕТКО ИВАНОВ МИНЧЕВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ТЕНЬО ИВАНОВ ПЕТКОВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ДЕСИСЛАВ ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ СТЕФАН СТОЯНОВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ КЕРКА ДРАГИЕВА ТОДОРОВА НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ РАДКА ИВАНОВА КАЛЧЕВА НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ КРЪСТЕВ 9

10 НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ВЕСЕЛИН НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ДОНКА ТОДОРОВА ВЛАЕВА НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ МИНКА МИНЧЕВА ГАНЧЕВА НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ДИНЧО ДИНЕВ ДИНЕВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ЖЕЛЬО ПЕТРОВ ЖЕЛЕВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКО ВЪЛЧЕВ ТОДОРОВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ГАНЧО ДИНЕВ ГАНЧЕВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ СВЕТЛА ИЛИЕВА ИВАНОВА НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ГЕНЧО ТОДОРОВ ГЕНЕВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ СТОЯН СТЕФАНОВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ КОЛЬО ЖЕЛЕВ СТОЕВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ДИМИТЪР ГЕНЕВ СТОЕВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ДОЙКА КАЛЧЕВА ПЕХЛИВАНОВА НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ОБЩИНА РАДНЕВО НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ДРАГИЯ ДИМИТРОВ ДРАГИЕВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ МИРОСЛАВ СТЕФАНОВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ и НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ТЯНКА ИВАНОВА ГОСПОДИНОВА НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ МИРОСЛАВ СТЕФАНОВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ТЕНЬО РУСЕВ ТЕНЕВ НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ДРАГИЯ ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ ОБЩО за ползвателя (дка) ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ТЕНЬО РУСЕВ ТЕНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ЖЕЛЬО ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СТОЯН СТЕФАНОВ и ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ВЕЛЧО КОЛЕВ ВЕЛКОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДИНКА ЖЕЛЕВА ЧЕПИЛЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СТОЯН СТЕФАНОВ и ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ТОДОР ДИНЕВ ДИМИТРОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ТЕНЬО ТЕНЕВ ШИВИКОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ГЕОРГИ ТЕНЕВ ШИВИКОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДОНКА ПЕТРОВА НАЙДЕНОВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДИНЬО ТЕНЕВ ДИНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СВЕТЛА ИЛИЕВА ИВАНОВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА АНТОН ИЛЧЕВ ТОНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ТЕНЬО МИНЧЕВ ДРАГИЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА МАРИЯ СТОИЛОВА ГОНЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА АНТОН ИЛЧЕВ ТОНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СТОИЛ ДИНЕВ ДРАГОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ВЕСЕЛИН ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА МАРИЯ ВЛАДЕВА ДРАГОВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ГЕНЧО ДИНЕВ КАЙРЯКОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДИНЬО КОЛЕВ КОСТОВ и ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СТОЯН СТЕФАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СТОЯН СТЕФАНОВ и ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ХРИСТО ТЕНЕВ ВАСИЛЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДРАГИЯ ДИМИТРОВ ДРАГИЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА НИКОЛАЙ ВЛАЙЧЕВ НИКОЛОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА МИНКА ДИНЕВА НИКЛЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ЖЕЛКА ДИНЕВА ДИЧЕВА 10

11 ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СТОЙКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ТЕНЬО ДИНЕВ ТЕНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ КРЪСТЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ЙОВЧО ВЕЛКОВ ЙОВЧЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА МИНЧО ДРАГИЕВ ИЛЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СЛАВИ ГЕНЧЕВ ГЕОРГИЕВ и ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА САВА МИНЧЕВА ПЕТРОВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ГЕНЧО НИКОЛОВ ГЕНЧЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СТЕФАН ДИНЕВ ТЕНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА КЕРА ГЕНОВА МИНЧЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ЖЕЛКА ИВАНОВА ЗАЕКОВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА БЕНЧО ИВАНОВ КАРАТЕНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ТОНКА ТОНЕВА ТЕНЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СЛАВИ ИВАНОВ ДАЧЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ВЛАДИМИР ДИМОВ ВЪЛЕВ и ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СТОЯН СТЕФАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СТЕФАН ДИНЕВ ТЕНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СТОЯН СТЕФАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ТЕНЬО ЖЕЛЯЗКОВ ТЕНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА БЕНЧО ИВАНОВ БЕНЧЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА БОРЯНА КОЛЕВА СЛАВОВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА МИНКА ЖЕЛЕВА ГРУДЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА МИНКА ЛЮЦКАНОВА ДЕЧЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ЖЕЛЬО МАРИНОВ ХОРОЗОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ВЕНЕЛИН ТЕНЕВ ТЕНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ЖЕЛЬО ПЕТРОВ ЖЕЛЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СТОЯН СТЕФАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА МАРИЯ ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ТЯНКА ИВАНОВА ГОСПОДИНОВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДИНКА САНДЕВА КОВАЧЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ТАНА ДРАГИЕВА МИХАЛЕВА и ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДИНКА ИВАНОВА ФИЛИПОВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СТЕФАН СТОЯНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА С.И.Г. ООД ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДАНИЕЛА РАЙКОВА ИВАНОВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ЖЕЛЬО ТЕНЕВ ТЕНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА МАРУША ТЕНЕВА ГЕОРГИЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА МИРОСЛАВ СТЕФАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ИВАНКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ПЕНКА ПЕТКОВА РОЙДЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДРАГО ДИНЕВ ДРАГОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СТОЯН СТЕФАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ГАНА ГОСПОДИНОВА ВЕЛКОВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ВЕЛИЧКА КИРИЛОВА ПЕНЕВА и ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ГОСПОДИН ГЕНЧЕВ ГЕОРГИЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ГАНКА ПЕТКОВА РАЧЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА КОСТА ПЕТКОВ СТОЙКОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА МАРИЙКА ВЕЛЕВА ТОПАЛОВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА 11

12 ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СТАНКА ПЕТКОВА РАДИЧЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СЛАВИ КОЛЕВ ТЕНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СЛАВИ КОЛЕВ ТЕНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СЛАВИ КОЛЕВ ТЕНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ИВАНКА ДИНЕВА ТЕНЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ГАЛЯ ДИМИТРОВА МИХАЛЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА МАРИЙКА ГАНЧЕВА ГЕРГАНОВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СТЕФАН СТОЯНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СТЕФАН КОЛЕВ ДРАГИЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ОБЩИНА РАДНЕВО ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СТЕФАН КОЛЕВ ДРАГИЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ЖЕЛЬО ДИНЕВ ДИНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ТЕНЬО ЖЕЛЯЗКОВ ТЕНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ИЛЬО ИВАНОВ БАЛАБАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА РАДКА МИРЧЕВА ДИМИТРОВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СТЕФАН СТОЯНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА НАДЕЖДА ИЛИЕВА ТАТАРОВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДИНЬО МАЛЧЕВ ДИНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ГРОЗЬО ГОСПОДИНОВ ТОДОРОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА РАДОСЛАВ ИВАНОВ СЛАВОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ГЕНЧО СЛАВОВ ГЕНЧЕВ и ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДИНЬО ИВАНОВ ДИНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ГЕНЧО ТОДОРОВ ГЕНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДОНКА ЗЛАТЕВА ЗЛАТЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА МИНЧО ДРАГИЕВ ИЛИЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА МАРИЯ БИНЕВА ПЕТРОВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ГОЧО ДИНЕВ ГОЧЕВ и ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СТЕФАН СТОЯНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА КОЛЬО ГАНЧЕВ КОЛЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА НЕЙЧО ПЕТКОВ НИКОЛОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА МИНКА ДИНЕВА ИВАНОВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СЛАВИ ГЕНЧЕВ ГЕОРГИЕВ и ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДИНЬО НИКОЛОВ ДИНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ЖЕЛЬО НУНЕВ ИВАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА МАТА КОЛЕВА ХРИСТОВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СТЕФАН СТОЯНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА МИТЬО ТЕНЕВ МИТЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА МИТЬО ТЕНЕВ МИТЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ЧУДОМИРА АНТОНОВА ОВЧАРОВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ЧУДОМИРА АНТОНОВА ОВЧАРОВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СЛАВИ КОЛЕВ ТЕНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СЛАВИ КОЛЕВ ТЕНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СТЕФАН ДИНЕВ ТЕНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА КЕРКА ЛЮЦКАНОВА НИКОЛОВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ВЕНЕЛИН ТЕНЕВ ТЕНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДИНКА ПЕТКОВА ДЕРЛАЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА МАРИЙКА ПЕТКОВА НЕНОВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА РУСИ ИВАНОВ БОНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ТОДОР ГЕНЧЕВ ГЕНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА КАТЯ КОЛЕВА МАРИНОВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ВЕСЕЛИН ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДОНА КОЛЕВА ЖЕЛЕВА и ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА НЕША ПЕТРОВА РАДЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СВЕТЛА ИЛИЕВА ИВАНОВА 12

13 ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДИНКО ДИОНИСИЕВ КОСТОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ИВАНКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ПЕНКА ПЕТКОВА РОЙДЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СТОЯН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА МАРИЯ ДИНЕВА ГЕНЧЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ГОСПОДИН ГЕНЧЕВ ГЕОРГИЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА МИНЧО ГОСПОДИНОВ МИНЧЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ВЕСЕЛИН ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СВЕТЛА ИЛИЕВА ИВАНОВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ИВАН ВЪЛКОВ ИВАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ИВАН ЖЕЛЕВ ДРУМЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СВЕТЛА ИЛИЕВА ИВАНОВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СВЕТЛА ИЛИЕВА ИВАНОВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА МАРИЯ ДИНЕВА ГЕНЧЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДИНЬО ТЕНЕВ ДИНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДОНКА ТОДОРОВА ВЛАЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА НИКОЛА МИТЕВ ВЪЛЧАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА РАЙЧО КОЛЕВ ДРАГОЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ЖИВКО МИТЕВ МИТЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДИМИТРИНКА МИТЕВА РАДЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДИЯНА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА РУСИ ИВАНОВ БОНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА МАРИЯ ВЛАДЕВА ДРАГОВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ВЪЛЧО ГОСПОДИНОВ ВЪЛЧЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СТОЙКА ГОСПОДИНОВА ТАНЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА МИЛЕНА ВЪЛЧЕВА СЛАВОВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ТОДОР ВЪЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ПЕНКА ЖЕЛЕВА ДОБРЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА МАРИЯ СТОЯНОВА ДИМИТРОВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ПЕНКА ЖЕЛЕВА СЛАВОВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СЛАВКА ТЕНЕВА СПАСОВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СТОЯН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА МАРИЯ ЙОВЧЕВА ГАНЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СЛАВИ КОЛЕВ ТЕНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СЛАВИ ДИНЕВ КАЙРАКОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДАСКАЛОВ и ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СТОЯН СТЕФАНОВ и ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ЖЕЛЬО ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА МИТЬО ДИНЕВ ЖЕЛЕВ ГАЙДОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА МИТЬО ВЕЛЕВ ДИНЕВ ГАЙДОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДИНЬО ЖЕЛЕВ БОРДЖИЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА МАРТИН ДИНЕВ МАРТИНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА НАНЬО ЯНКОВ ГЕНЧЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ХРИСТО ДРАГИЕВ ХРИСТОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ЖЕЛЬО ТЕНЕВ ЖЕЛЕВ ДЖУРОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СТОЯН СТЕФАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ЖЕЛЬО ИВАНОВ ДАСКАЛОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА КАЛИНКА ИВАНОВА ИВАНОВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ПЕТЬО ИВАНОВ ПЕТРОВ 13

14 ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ГЕНЧО КОЛЕВ ДЕЛЧЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА МИНКА ИВАНОВА МИТЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СТОЯН СТЕФАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА МИНЧО ФИЛИПОВ ВЪЛЧЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДИНЬО ТЕНЕВ ДРАГОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДИНЧО КОЛЕВ ДИНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ЖЕЛКА ИЛЕВА ВЕЛЧЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА МИТЬО ИЛЕВ ТЕНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДИНКО ТЕНЕВ ДИНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДИНЧО КОЛЕВ ДИНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА МИТЬО ЖЕЛЕВ ДЖУРОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ПЕНКА ТЕНЕВА ЖЕЛЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СВЕТЛА ИЛИЕВА ИВАНОВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА МИТЬО ДИНЕВ ЖЕЛЕВ ГАЙДОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ЖЕЛЯЗКО МАЛЧЕВ ТРИФОНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ВАНЯ ЖЕЛЯЗКОВА ВЪЛЧЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СТЕФАН СТОЯНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДОНКА ЙОНКОВА НАЙДЕНОВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА НАНЬО ТЕНЕВ ЖЕЛЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДИНЬО ТЕНЕВ ЖЕЛЕВ ДЖУРОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ТЕОДОР БОНЧЕВ БОНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДИНЬО НИКОЛОВ ДИНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДИНЧО ЖЕЛЕВ ДИНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СТОЯН СТЕФАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДИНКО ТЕНЕВ МИРЧЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА АНКА ДИНЕВА ДРУМЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СТЕФАН СТОЯНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СТЕФАН СТОЯНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА НЕДКА ИВАНОВА ТОНЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ОБЩИНА РАДНЕВО ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ЖЕЛЬО ТЕНЕВ ХУБЕНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ВЕСЕЛИН ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДАСКАЛОВ и ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ВЪЛЧО ДИНЕВ ВЪЛЧЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ТЕОДОР БОНЧЕВ БОНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДРАГИЯ ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА "РОСАГРОФОНД" ООД ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА КОСТА ГЕОРГИЕВ КОСТОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДИНКА СЛАВОВА КЪНЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СВЕТЛА ИЛИЕВА ИВАНОВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ТЕНЬО СЛАВОВ ДРАГИЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА КЕРКА ЛЮЦКАНОВА НИКОЛОВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА МИНКА МИНЧЕВА ГАНЧЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ГЕНЧО ИВАНОВ ГЕНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА БЕНЧО ИВАНОВ БЕНЧЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА МИНЧО ЙОВЧЕВ МИНЧЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДРАГИЯ МИНЧЕВ ДРАГИЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ТЕНЬО МИНЧЕВ ДРАГИЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ЖЕЛЬО ПЕТРОВ ЖЕЛЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ЖЕЛЬО ДИНЕВ ДИНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ИВАН МИНЧЕВ ДРАГИЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ПЕТКО КОЛЕВ ГОСПОДИНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДИМИТЪР МИТЕВ ДИМИТРОВ 14

15 ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА С.И.Г. ООД ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СТЕФАН СТОЯНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА РАЙЧО ГЕНЧЕВ РАЙЧЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СТОЯН СТЕФАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДИЛИЯН ИВАНОВ ИВАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДИМИТЪР МИТЕВ ДИМИТРОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ВЕСЕЛИН ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СЛАВИ СЛАВОВ МИНЧЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СТОЯН СТЕФАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СЛАВИ КОЛЕВ ТЕНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СЛАВИ КОЛЕВ ТЕНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА МИТЬО ТЕНЕВ МИТЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА МИТЬО ТЕНЕВ МИТЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СТОЯН СТЕФАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ЖЕЛКА ГЕНЧЕВА СТОЙНОВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ИВАН ГЕНЧЕВ ИВАНОВ ТОНЧЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СВЕТЛА ИЛИЕВА ИВАНОВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА БТК МОБАЙЛ ЕООД ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА МИНКА МИНЧЕВА ГАНЧЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДАНАИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СТЕФАН СТОЯНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ИВАНКА КОЛЕВА МИНЧЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ИВАН ЖЕЛЕВ ТЕНЕВ и ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДИНЧО ЖЕЛЕВ ДИНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДИНЬО НИКОЛОВ ДИНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СЛАВИ КОЛЕВ ТЕНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ИВАНКА ГЕНЧЕВА КАНЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СТОЯН СТЕФАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ГЕНЧО КОЛЕВ ДЕЛЧЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ИЛЬО ЖЕЛЕВ НУНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ВЕСЕЛИН ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА КОСТА ГЕОРГИЕВ КОСТОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА НЕША ПЕТРОВА РАДЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ТЕНЬО БОНЕВ ТЕНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ЖЕЛКА ИЛЕВА ВЕЛЧЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА МИТЬО ИЛЕВ ТЕНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ГЕОРГИ ТЕНЕВ ГЕОРГИЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ГЕОРГИ ЛЮЦКАНОВ ГЕОРГИЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ГАНКА ПЕТКОВА РАЧЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СТОЯН СТЕФАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДИНЬО НИКОЛОВ ДИНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА НАНЬО ЯНКОВ ГЕНЧЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДИНЧО ЖЕЛЕВ ДИНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ЖЕЛЬО НУНЕВ ИВАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СТЕФАН СТОЯНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ЖЕЛЬО ТЕНЕВ ТЕНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ТАНЯ ЖЕЛЕВА А ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ИВАНКА КОЛЕВА МИНЧЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ЖЕЛЬО ИВАНОВ МУХТАРЕВ 15

16 ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ИВАН МИНЧЕВ ДРАГИЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ПЕНКА ПЕТКОВА РОЙДЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ИВАН ВЪЛКОВ ИВАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СЛАВИ СЛАВОВ МИНЧЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ХРИСТАКИ ЖЕЛЕВ ДИМИТРОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДРАГИЯ ХРИСТАКИЕВ ДИМИТРОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДИНЬО ДРАГИЕВ ТЕНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДИНЬО ДИНЕВ СЛАВОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СТОИЛ ИВАНОВ СТОИЛОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ВАЛЕНТИНА ДИНЧЕВА ГЕОРГИЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА С.И.Г. ООД ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СТОЯН СТЕФАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ЖЕЛЬО ЛОЗЕВ ЖЕЛЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДРАГИЯ МИНЧЕВ ДРАГИЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА РУСКА ИВАНОВА НИКОЛОВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДИМИТЪР МИТЕВ ДИМИТРОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА МИТЬО ТЕНЕВ МИТЕВ и ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА КАЛИНКА ИВАНОВА ИВАНОВА и ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДИНКА ЖЕЛЕВА ЧЕПИЛЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА КОЛЬО ГЕНОВ КОЛЕВ МЛАДШИ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА КАНЬО КОЛЕВ ГОСПОДИНОВ и ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ВЕСЕЛИН ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ЖЕЛЯЗКО ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕЛЯЗКОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДИНЬО ДИНЕВ СЛАВОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ТЕНЬО ПЕТРОВ ТЕНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ПЕТКО КОЛЕВ ГОСПОДИНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА РАЙЧО КОЛЕВ ДРАГОЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ВЕЛЬО КОЛЕВ ГОСПОДИНОВ и ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ПЕНКА ТЕНЕВА КОЛЕВА и ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ИВАНКА ГОНЕВА ДИНЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДИНЬО ЖЕЛЕВ КАДЪНОВ и ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ИВО ИВАНОВ ИВАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ЖЕЛЬО ДИНЕВ ДИНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ИВАН ДИНЕВ ИВАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДОБРИ СЛАВОВ ГЕНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ИВАН ДИНЕВ ВЕЛЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ВЕЛКО ЕНЕВ ВЕЛКОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДИНЬО ДРАГАНОВ ДИНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА БЕНЧО ИВАНОВ БЕНЧЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДИНЬО ИВАНОВ ДИНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА МИТЬО ДИНЕВ ЖЕЛЕВ ГАЙДОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СТОЙКА КЪНЕВА ЧАКЪРОВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ИВАНКА ГЕНЧЕВА КАНЕВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДАРИНА ДРАГИЕВА ГОСПОДИНОВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА МИНЧО ФИЛИПОВ ВЪЛЧЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДИМИТЪР ДИНЕВ ВЪЛЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ДИНЬО ГЕНЧЕВ ЖЕЛЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА БОГОМИЛ ДИМОВ ДИМОВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА КОЛЬО ДИМОВ ТЕНЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ЙОВЧО ВЕЛКОВ ЙОВЧЕВ ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ГЕНЧО СЛАВОВ ГЕНЧЕВ и ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА СВЕТЛА ИЛИЕВА ИВАНОВА ПЕНКА ДИНЕВА ИЛИЕВА ГЕОРГИ МАРКОВ ЖЕЛЯЗКОВ 16

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-209, гр. Велико Търново, 02.10.2017 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

-: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието и храните ОБЛДСТНД ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ЯМБОЛ ЗАПОВЕД Х!!././!.:-...f.d.:;..1..:г&...tf.:...t? ej..)

-: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието и храните ОБЛДСТНД ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ЯМБОЛ ЗАПОВЕД Х!!././!.:-...f.d.:;..1..:г&...tf.:...t? ej..) -: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието и храните ОБЛДСТНД ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ЯМБОЛ ЗАПОВЕД Х!!././!.:-...f.d.:;..1..:г&...tf.:...t? ej..); ;'~. На основание чл. З, ал. 4 от Устройствен правилник

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-39, гр. Велико Търново, г. На основание чл

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-39, гр. Велико Търново, г. На основание чл МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-39, гр. Велико Търново, 25.01.2017 г. На основание чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

RD / g

RD / g РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието и храните Областна дирекция Земеделие -Стара Загора З А П О В Е Д N о РД - 07 028/30.01.2015 г. На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/62-41-19, тел.фекс: 062/600-850, E-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-205, гр. Велико Търново, 02.10.2017 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД 14-228/02.10.2017 г. На основание чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на земеделието, храните и горите О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 161 Гр. Враца/17.09.2018 год. На основание

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7799-9/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на с.мало Крушево, ЕКАТТЕ 46752,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-8713/02.10.2017г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/2018г. за землището на с.мало Крушево, ЕКАТТЕ 46752,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на земеделието, храните и горите О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 157 Гр. Враца/17.09.2018 год. На основание

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-236, гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-349, гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

Microsoft Word - Zap Staro selo_OZ

Microsoft Word - Zap Staro selo_OZ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД 12-208/09.10.2015 г. На основание чл.37в, ал.4 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл.75а, ал.1

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-327/28.12.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-350, гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на земеделието, храните и горите О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 156 Гр. Враца/17.09.2018 год. На основание

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-218/30.09.2014 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-351, гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

Microsoft Word - Zap Tepava-PML-2015

Microsoft Word - Zap Tepava-PML-2015 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД 12-211/ 12.10.2015 г. На основание чл.37в, ал.4 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл.75а, ал.1

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е Областна дирекция Земеделие - Велико Търново З А П О В Е Д РД-14-372 Гр. Велико Търново, 29.09.2012 г. На основание

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-191, гр. Велико Търново, 28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-228/30.09.2014 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 392 Гр.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-230, гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел. 5

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел. 5 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел. 550337, факс 550337, E-mail odzgknl@abv.bg ЗАПОВЕД РД-05-194/01.10.2018г.

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД 12-199-66/25.09.2017 г. На основание чл.37в, ал.4 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл.75а,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИ Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е С

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИ Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е С РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИ Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е С о ф и я о б л а с т З А П О В Е Д РД - 12 - П - 49

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/62-41-19, тел.фекс: 062/600-850, З А П О В Е Д РД-14-342/09.11.2017

Подробно

Microsoft Word - Zapoved - Sporazumenie-Вардим

Microsoft Word - Zapoved - Sporazumenie-Вардим МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/601-191, 62-41-19, тел.факс: 062/600-850, E-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО З А П О В Е Д РД-14-238/01.10.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД 11-4140-8/01.10.2015 г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2015/2016 годиназа землището на с. Маноле, ЕКАТТЕ 47086,

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е С о ф и я о б л а с т З А П О В Е Д РД-12-С-411

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-260/23.10.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г. (по чл.42, ал.1 от Изборни

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г. (по чл.42, ал.1 от Изборни ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г. (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс) Област СЛИВЕН, община НОВА ЗАГОРА населено

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 375 Гр.

Подробно

fpotpkm_ txt СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1

fpotpkm_ txt СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 населено място ГР.БРЕЗОВО, кметство..., секция 001 ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА ДЕНЬО СТОЯНОВ ПАМУКОВ ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ФИТНЕВА ЕНЧО СТЕФАНОВ ПРОДАНСКИ ЗВЕЗДА РАНГЕЛОВА БРЪМБАРОВА ИВАН ГЕНОВ ГЕНОВ ИВАН

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ СМОЛЯН гр. Смолян, бул. България 14, тел./факс 0301/62078, email:odzg_smolyan@mzh.government.bg 3АПОВЕД РД-05-116, гр.смолян, 30.09.2015

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-15/ г. На основание чл.3, ал.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-15/ г. На основание чл.3, ал. МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-15/24.01.2018 г. На основание чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции

Подробно

/ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието и храните ОБЛАеТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ЯМБОЛ ЗАПОВЕД Х!!.f.;.I.:..~:..r.r./~.{.t?f!...~/ k На основа

/ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието и храните ОБЛАеТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ЯМБОЛ ЗАПОВЕД Х!!.f.;.I.:..~:..r.r./~.{.t?f!...~/ k На основа / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието и храните ОБЛАеТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ЯМБОЛ ЗАПОВЕД Х!!.f.;.I.:..~:..r.r./~.{.t?f!...~/ k На основание чл. З, ал. 4 от Устройствен правилник на Областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-137/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно