RC

Размер: px
Започни от страница:

Download "RC"

Препис

1 Европейски парламент Документ за разглеждане в заседание B8-0337/2016 } B8-0343/2016 } B8-0344/2016 } B8-0345/2016 } B8-0349/2016 } B8-0373/2016 } B8-0375/2016 } RC ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника на дейността вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи: Verts/ALE (B8-0337/2016) EFDD (B8-0343/2016) ECR (B8-0344/2016) PPE (B8-0345/2016) ALDE (B8-0349/2016) GUE/NGL (B8-0373/2016) S&D (B8-0375/2016) относно свободата на изразяване на мнение в Казахстан (2016/2607(RSP)) Кристиан Дан Преда, Елмар Брок, Туне Келам, Давор Иво Щир, Андрей Пленкович, Роберта Мецола, Ева Паунова, Ярослав Валенса, Богдан Брунон Вента, Андрей Ковачев, Лоренцо Чеза, Клод Ролен, Патриция Шулин, Милан Звер, Джовани Ла Вия, Дубравка Шуйца, Иван Щефанец, Яромир Щетина, Павел Свобода, Рамона Николе Мънеску, Томас Ман, Елизабета Гардини, Лара Коми, Станислав Полчак, Томаш Здеховски, Ивана Малетич, Агнешка Козловска- Райевич, Михаела Шойдрова, Масимилиано Салини, Романа Томц, Единство в многообразието

2 Свен Шулце, Дейвид Макалистър, Чаба Шогор, Лудек Нидермайер, Анна Заборска, Адам Шейнфелд, Иржи Поспишил, Марияна Петир, Барбара Матера, Салваторе Чику, Терез Комодини Какиа, Ласло Тьокеш, Тадеуш Звефка, Йожеф Над, Габриелюс Ландсбергис от името на групата PPE Пиер Антонио Панцери, Марю Лауристин, Виктор Боштинару, Кнут Флекенщайн, Ричард Хауит, Мария Арена, Юг Байе, Брандо Бенифеи, Хосе Бланко Лопес, Вилия Блинкевичуте, Симона Бонафе, Биляна Борзан, Соледад Кабесон Руис, Никола Капуто, Андреа Коцолино, Анди Кристя, Мириам Дали, Изабела Де Монте, Дору- Клаудиан Фрунзулика, Енрико Газбара, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Нина Гил, Микела Джуфрида, Ана Гомеш, Мария Грапини, Силви Гийом, Кътълин Сорин Иван, Лиса Яконсари, Афзал Кан, Йепе Кофод, Кашету Киенге, Кристина Либацка, Марлене Мици, Сорин Моиса, Виктор Негреску, Момчил Неков, Норберт Нойзер, Димитрис Пападакис, Емилиян Павел, Венсан Пеийон, Пина Пичерно, Тонино Пицула, Кати Пири, Мирослав Похе, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Моника Смолкова, Ренато Сору, Тибор Сани, Марк Тарабела, Елена Валенсиано, Джули Уорд, Йозеф Вайденхолцер, Флавио Дзанонато, Дамиано Дзофоли от името на групата S&D Чарлз Танък, Марк Демесмакер, Анна Елжбета Фотига, Ришард Антони Легутко, Ришард Чарнецки, Косма Злотовски, Томаш Пьотър Поремба, Ангел Джамбазки, Бранислав Шкрипек, Моника Маковей, Яна Житнянска, Ружа Томашич от името на групата ECR Урмас Пает, Неджми Али, Петрас Аущревичюс, Беатрис Бесера Бастеречеа, Исаскун Билбао Барандика, Дита Харанзова, Мариел дьо Сарнез, Мартина Длабайова, Фредрик Федерлей, Мария Тереса Хименес Барбат, Шарл Гьоренс, Натали Гризбек, Мариан Харкин, Филиз Хюсменова, Иван Яковчич, Кая Калас, Илхан Кючюк, Валентинас Мазуронис, Луи Мишел, Майте Пагасауртундуа Руис, Фредерик Рийс, Робер Рошфор, Маритйе Схаке, Хану Такула, Павел Теличка, Рамон Тремоса и Балсейс, Иво Вайгъл, Йоханес Корнелис ван Бален, Хилде Вотманс, Паво Вяйрюнен, Ренате Вебер, Сесилия Викстрьом от името на групата ALDE Лола Санчес Калдентей, Таня Гонсалес Пеняс, Мигел Урбан Креспо, Естефания Торес Мартинес, Шабиер Бенито Силуага, Хосу Хуаристи Абаунс, Костас Хрисогонос, Стелиос Кулоглу от името на групата GUE/NGL Тамаш Месерич, Хейди Хаутала, Барбара Лохбилер, Бронис Ропе, Ернест Уртасун, Игор Шолтес, Индрек Таранд, Давор Шкърлец от името на групата Verts/ALE Иняцио Корао, Изабела Адинолфи, Фабио Масимо Касталдо, Елеонора Еви

3 от името на групата EFDD

4 Резолюция на Европейския парламент относно свободата на изразяване на мнение в Казахстан (2016/2607(RSP)) Европейският парламент, като взе предвид предходните си резолюции относно Казахстан, включително резолюциите от 18 април 2013 г. 1, от 15 март 2012 г. 2, от 22 ноември 2012 г., съдържащи препоръките на Европейския парламент до Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност относно преговорите за сключване на споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан 3, от 15 декември 2011 г. относно настоящото положение на стратегията на ЕС за Централна Азия 4 и от 17 септември 2009 г. относно случая Евгений Жовтис в Казахстан 5, като взе предвид забележките, отправени от заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини след подписването на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан на 21 декември 2015 г., като взе предвид седмия кръг на ежегодния диалог между ЕС и Казахстан по правата на човека в Астана на 26 ноември 2015 г., като взе предвид заключенията на Съвета от 22 юни 2015 г. относно Стратегията на ЕС за Централна Азия, като взе предвид четвъртия доклад от 13 януари 2015 г. за напредъка при изпълнението на стратегията на ЕС за Централна Азия, приета през 2007 г, като взе предвид доклада на специалния докладчик по правото на свободни мирни събрания и сдружаване Майна Киаи след неговата мисия в Казахстан, представен на 16 юни 2015 г., като взе предвид Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество, подписано на 21 декември 2015 г., като взе предвид член 19 от Международния пакт за граждански и политически права, като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г., 1 OВ C 45, г., стр ОВ C 251 E, г., стр ОВ C 419, г., стр ОВ C 168 E, г., стр ОВ C 224 E, г., стр. 30.

5 като взе предвид член 20 от Конституцията на Казахстан, като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник, A. като има предвид, че на 21 декември 2015 г. Европейският съюз и Казахстан подписаха споразумение за засилено партньорство и сътрудничество, което има за цел да се осигури широка рамка за засилен политически диалог и сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи, както и в много други области; като има предвид, че посоченото споразумение поставя силен акцент върху демокрацията и принципите на правовата държава, правата на човека и основните свободи, устойчивото развитие, както и сътрудничеството с гражданското общество; Б. като има предвид, че Казахстан е важен международен фактор и е играе важна роля по отношение на политическото и социално-икономическото развитие както и по отношение на положението със сигурността в целия регион; като има предвид, че Казахстан играе положителна роля в Централна Азия, като полага усилия да развива добросъседски отношения с граничещите с него държави, д възстанови регионалното сътрудничество и да решава всички двустранни въпроси с мирни средства; като има предвид, че за ЕС е от жизненоважно значение да засили политическото и икономическото сътрудничество и сътрудничеството в областта на сигурността с региона на Централна Азия чрез стабилни, открити и стратегически отношения между ЕС и Казахстан, В. като има предвид, че Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество трябва да бъде ратифицирано от парламентите на всичките 28 държави членки на ЕС, както и от Европейския парламент; като има предвид, че посоченото споразумение не само ще засили политическия диалог между ЕС и Казахстан и ще служи за насърчаване на двустранната търговия и инвестициите, но също така поставя силен акцент върху международните задължения; като има предвид, че може да се признае, че по време на преговорите за споразумението бяха отчетени подобрения по отношение на осигуряването на участието на гражданското общество чрез мерки, предприети с цел включване на гражданското общество в публичния процес на изготвяне на политики; Г. като има предвид, че общото положение по отношение на свободата на изразяване на мнение се е влошило през последните години; като има предвид, че през декември 2015 г. казахските органи задържаха Гюзал Байдалинова, журналист и собственик на новинарския уебсайт Накануне.кз (Nakanune.kz), във връзка с наказателно дело по обвинения за умишлено публикуване на невярна информация ; като има предвид, че след задържането на Гюзал Байдалинова бяха изразени опасения относно тормоза спрямо независимите медии в Казахстан; като има предвид, че на 29 февруари 2016 г. съдът оправда журналистката Юлия Козлова, която пише за Накануне.кз ; Д. като има предвид, че е в ход наказателно разследване срещу Сейткази Матаев, ръководител на Националния пресклуб и на съюза на журналистите, който е

6 обвинен в злоупотреба с публични средства в размер на милиони казахстански тенге; като има предвид, че на 22 февруари 2016 г. Сейткази Матаев, който отрича обвиненията, и неговият син Асет Матаев, който е директор на независимата информационна агенция КазТАГ, бяха задържани; като има предвид, че Асет Матаев беше освободен след разпит; Е. като има предвид, че на 22 януари 2016 г. съд произнесе присъди срещу Ермек Наримбаев и Серикжан Мамбеталин блогъри, които бяха арестувани през октомври 2015 г. по обвинения в подбудителство към национални разногласия, и ги осъди съответно на три и на две години затвор; като има предвид, че блогърът Болатбек Блялов беше поставен под ограничен домашен арест; Ж. като има предвид, че казахските органи закриха независими и опозиционни медии, включително вестниците Ассанди Таймс и Правдивая газета, както и списанията Адам бол и Адам ; като има предвид, че в края на 2012 г. казахските органи предявявиха съдебни искове срещу независими и опозиционни медии, по-специално вестниците Голос республики и Взгляд, както и срещу свързаните с тях вестници и уебсайтове, и срещу телевизионните онлайн портали K+ и Стан.тв (Stan.tv); З. като има предвид, че през октомври 2014 г. съд в Алмати наложи глоба в размер на 34 милиона казахстански тенге (KZT) срещу Хавас Уърлдуайд Казахстан (Havas Worldwide Kazakhstan); И. като има предвид, че Европейският инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ) е важен финансов инструмент, който има за цел подпомагането на организациите на гражданското общество и демократизацията както в страната, така и в региона; Й. като има предвид, че на 20 март 2016 г. в Казахстан ще се проведат предсрочни парламентарни избори, които следва да бъдат предшествани от гаранции относно свободата на изразяване на мнение в обществото и лесната и прозрачна регистрация на политическите партии, които се считат за свободни и честни; като има предвид, че според окончателния доклад на мисията за наблюдение на избори на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) от 3 април 2012 г. проведените през 2012 г. избори са били помрачени от значителни нередности 1 ; К. като има предвид, че нов Наказателен кодекс, нов Кодекс за административните нарушения и нов Наказателно-процесуален кодекс влязоха в сила на 1 януари 2015 г.; Л. като има предвид, че Казахстан се нарежда на 160-о място от общо 180 държави в индекса за свобода на печата на Репортери без граници за 2015 г.; 1

7 М. като има предвид, че ЕС провежда последователно сътрудничество с Казахстан в процеса на присъединяване на посочената държава към СТО, което в наши дни доведе до приключване на преговорите за присъединяване към СТО; като има предвид, че е важно Казахстан да следва принципите на правовата държава, да се придържа към международните си задължения и да гарантира правна сигурност за международните дружества, които развиват дейност в Казахстан, както и защитата на техните инвестиции; Н. като има предвид, че сътрудничеството за развитие с Казахстан се съсредоточава върху укрепването на капацитета на регионалното и местното управление, подкрепа за реформата в сектора на правосъдието и подобряване на капацитета на публичния сектор за въвеждане на социални и икономически реформи; 1. подчертава значението на отношенията между ЕС и Казахстан и на засилването на икономическото и политическото сътрудничество във всички области; подчертава големия интерес на ЕС от устойчиви отношения с Казахстан по отношение на политическото и икономическото сътрудничество; 2. изразява загриженост във връзка със средата за медиите и свободата на словото в Казахстан; изразява силна загриженост относно натиска върху независимите медии и възможните отрицателни последици от новия проект на законодателен акт относно финансирането на организациите на гражданското общество; посочва, че свободата на словото за независимите медии, блогърите и отделните граждани е общовалидна ценност, която не подлежи на отмяна чрез договаряне; 3. изразява съжаление във връзка с безразборното блокиране на новини, социални медии и други уебсайтове на основание, че те предлагат незаконно съдържание, и призовава казахските органи да гарантират, че всяка мярка за ограничаване на достъпа до интернет ресурси се основава на закона; изразява загриженост относно измененията в Закона за съобщенията, приети през 2014 г.; 4. отчита, че Програмата от 100 стъпки е опит за предприемане на действия във връзка с неотложни реформи в Казахстан; призовава Казахстан да приложи Националния механизъм за предотвратяване на изтезания и да започне дебат относно новите наказателни кодекси; 5. подчертава, че едни по-тесните политически и икономически отношения с ЕС, предвидени в подписаното неотдавна споразумение за засилено партньорство и сътрудничество, трябва да се основават на общи ценности и да съответстват на активен и конкретен ангажимент от страна на Казахстан да проведе политическите и демократичните реформи, които произтичат от неговите международни задължения и ангажименти; 6. приветства освобождаването на редица лишени от свобода активисти в областта на правата на човека и трудовите права след последния кръг от диалога по правата на човека;

8 7. изтъква, че законната борба срещу тероризма и екстремизма следва да не се използва като извинение за забрана на дейността на опозицията, ограничаване на свободата на изразяване на мнение или възпрепятстване на независимостта на съдебната система; 8. призовава за преразглеждане на членовете от Наказателния кодекс, които могат да се използват за инкриминиране на законно поведение, защитено от правото в областта на правата на човека, по-специално член 174 относно подстрекаване на социални, национални, кланови, расови, класови или религиозни разногласия ; 9. призовава казахските органи да отменят присъдите на блогъри, включително Ермек Наримбаев, Серикжан Мамбеталин и Болатбек Блянов; призовава за освобождаването на Гюзал Байдалинова; призовава за прекратяване на тормоза спрямо Сейткази Матаев и Асет Матаев; посочва в тази връзка, че делата, засягащи журналисти, следва да бъдат публични и че следва да не се прилага тормоз по време на производството; 10. призовава за освобождаването на опозиционния лидер Владимир Козлов, който понастоящем е задържан при строг тъмничен режим, до провеждането на независимо и безпристрастно преразглеждане на неговото дело; 11. изразява дълбока загриженост във връзка с Закона за НПО, който подкопава съществуването и независимостта на НПО в Казахстан; настоятелно призовава казахските органи във всички случаи да гарантират, че всички активисти и НПО в областта на правата на човека в Казахстан могат да упражняват своите законни дейности в областта на правата на човека без страх от репресии и без никакви ограничения; 12. приветства амбицията на Казахстан да се включи активно като посредник по международни въпроси във връзка със сигурността, засягащи региона в по-широк план; настоятелно призовава казахските органи да спазват международните ангажименти, които са подписали, включително свързаните с принципите на правовата държава и независимостта на съдебната система; 13. приветства редовните диалози между ЕС и Казахстан по правата на човека; подчертава значението на диалозите по правата на човека между ЕС и казахските органи; призовава за засилване на диалозите, за да се превърнат в благоприятстващи създаването на форум, в рамките на който въпросите могат да се разглеждат открито; подчертава, че тези диалози следва да бъдат ефективни и ориентирани към резултатите; 14. призовава ЕС, и по-специално Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), да следи отблизо развитието на събитията в Казахстан, да изразява опасенията си пред казахските органи, когато е необходимо, да предлага помощ и редовно да докладва на Парламента; призовава делегацията на ЕС в Астана да продължи да играе активна роля в наблюдението на положението и да повдига въпросите относно свободата на изразяване на мнение в рамките на всички съответни

9 двустранни срещи с Казахстан; 15. настоятелно призовава казахските органи да изпълнят изцяло препоръките на ОССЕ/Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИПЧ) преди предстоящите парламентарни избори, както и да предприемат конкретни мерки за прилагане на препоръките на специалния докладчик на ООН по правото на свободни мирни събрания и сдружаване; припомня на Казахстан неговата амбиция да бъде кандидат за непостоянен член в Съвета за сигурност на ООН през периода г.; 16. призовава казахските органи да поемат ангажимент за постигането на целите за устойчиво развитие, приети на международно равнище неотдавна; 17. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместникпредседателя на Европейската комисия/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на специалния представител на ЕС за правата на човека, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на Съвета на ООН по правата на човека и на правителството и парламента на Казахстан.

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1402/2015 } B8-1403/2015 } B8-1404/2015 } B8-1405/2015 } B8-1406/2015 } B8-1407/2015 } B8-1408/2015 } RC1 16.12.2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1258/2015 } B8-1261/2015 } B8-1264/2015 } B8-1265/2015 } B8-1270/2015 } B8-1272/2015 } RC1 25.11.2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

RC

RC Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0469/2016 } B8-0470/2016 } B8-0472/2016 } B8-0473/2016 } B8-0477/2016 } B8-0480/2016 } B8-0482/2016 } RC1 13.4.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

Подробно

RC

RC Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0910/2016 } B8-0912/2016 } B8-0913/2016 } B8-0914/2016 } B8-0915/2016 } B8-0916/2016 } B8-0917/2016 } RC1 6.7.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0364/2018 } B8-0365/2018 } B8-0367/2018 } B8-0368/2018 } B8-0372/2018 } B8-0378/2018 } RC1 12.9.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0107/2019 } B8-0108/2019 } B8-0109/2019 } B8-0114/2019 } B8-0117/2019 } RC1 13.2.2019 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0150/2017 } B8-0154/2017 } B8-0155/2017 } B8-0161/2017 } B8-0162/2017 } B8-0165/2017 } RC1 15.2.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.9.2017 A8-0276/1 Изменение 1 Люси Андерсън, Никос Андрулакис, Мария Арена, Инес Аяла Сендер, Гийом Балас, Брандо Бенифеи, Перванш Берес, Хосе Бланко Лопес, Вилия Блинкевичуте, Пол Бранън, Мерчедес Бресо,

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0322/2018 } B8-0326/2018 } B8-0328/2018 } B8-0330/2018 } B8-0332/2018 } RC1 4.7.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0186/2019 } B8-0187/2019 } B8-0190/2019 } B8-0191/2019 } B8-0193/2019 } B8-0194/2019 } RC1 13.3.2019 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0543/2017 } B8-0544/2017 } B8-0547/2017 } B8-0551/2017 } B8-0553/2017 } B8-0554/2017 } RC1 4.10.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

Microsoft Word - RC MSWORD

Microsoft Word - RC MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 22.10.2014 B8-0166/2014 } B8-0173/2014 } B8-0176/2014 } B8-0178/2014 } B8-0179/2014 } RC1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно

Подробно

Microsoft Word - RC MSWORD

Microsoft Word - RC MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 22.10.2014 B8-0164/2014 } B8-0165/2014 } B8-0168/2014 } B8-0170/2014 } B8-0172/2014 } RC1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1062/2016 } B8-1067/2016 } B8-1070/2016 } B8-1071/2016 } B8-1074/2016 } B8-1078/2016 } B8-1080/2016 } RC1 5.10.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0281/2018 } B8-0282/2018 } B8-0283/2018 } B8-0286/2018 } B8-0287/2018 } RC1 13.6.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

PR_INI_art121

PR_INI_art121 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по външни работи 2014/2016(INI) 5.2.2014 ПРОЕКТОДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно установяването на общи визови

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 20.3.2019 A8-0245/269 Изменение 269 Юлия Реда, Хейди Хаутала, Бенедек Явор, Якоп Далунде, Флорент Марсейеси, Райнхард Бютикофер, Томас Вайтц, Тери Райнтке, Моника Вана, Тамаш Месерич, Моли Скот Кейто,

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0120/2017 } B8-0121/2017 } B8-0122/2017 } B8-0123/2017 } B8-0124/2017 } B8-0125/2017 } B8-0126/2017 } RC1 30.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0700/2016 1.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0594/2016 } B8-0596/2016 } B8-0597/2016 } B8-0599/2016 } B8-0601/2016 } B8-0603/2016 } RC1 11.5.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0275/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1159/2016 } B8-1160/2016 } B8-1161/2016 } B8-1165/2016 } B8-1166/2016 } RC1 26.10.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно

Подробно

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласуване ( за, против, въздържали се) ЕГ (...,...,...) електронно

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.3.2019 A8-0245/262 Изменение 262 Тимо Вьолкен, Бернд Ланге, Керстин Вестфал, Михаел Детиен, Ирис Хофман, Дитмар Кьостер, Улрике Родуст, Сузане Мелиор, Мартина Вернер, Мария Нойхл, Арндт Кон, Петра Камереверт,

Подробно

Microsoft Word - RC MSWORD

Microsoft Word - RC MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 16.7.2014 B8-0016/2014 } B8-0019/2014 } B8-0020/2014 } B8-0021/2014 } B8-0023/2014 } B8-0024/2014 }RC1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 13.5.2015 B8-0452/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-0117/2015 съгласно член 128,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0251/2018 28.5.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0022/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0387/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0167/2019 11.3.2019 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ Неокончателен вариант P8_TA-PROV(2019)0115 Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0670/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0404/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0124/2017 25.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0291/2018 26.9.2018 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (2018/2069(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0185/2019 2.4.2019 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (2018/2268(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 11.4.2018 A8-0031/3 3 Хофман, Джон Хауърт, Агнес Йонгериус, Петра Камереверт, Силвия-Ивон Кауфман, Ян Келер, Арндт Кон, Дитмар Кьостер, Миапетра Кумпула-Натри, Сесил Кашету Киенге, Милтиадис Киркос, Бернд

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2015)0463 Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2015 г. относно Ибрахим Халауа,

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0259/2018 } B8-0260/2018 } B8-0261/2018 } B8-0262/2018 } B8-0263/2018 } B8-0268/2018 } RC1 30.5.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8 0807/2016 17.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 18.6.2015 A8-0192/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Удо Фогт (2015/2072(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/9 9 Параграф 39 a (нов) 39a. посочва, че при настоящата система лицата, на които е предоставена международна закрила, са хванати в капан в държавата членка, в която им е предоставено убежище,

Подробно

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY СЪВМЕСТНА АСАМБЛЕЯ АКТБ-ЕС ПАРЛАМЕНТАРНА 15.10.2014 28-А СЕСИЯ 1 3 декември 2014 г. Страсбург (Франция) ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД и РАБОТНА ПРОГРАМА Интернет страница на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС:

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0318/2016 2.3.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 2.9.2015 4 Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Марина Албиол, Костас Хрисогонос, Елеонора Форенца, Костадинка Кунева, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Мартина Михелс Параграф 46 a (нов) 46а. осъжда всички

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.2.2019 A8-0048/6/REV 6 Ане Мари Миньор, Еманюел Морел, Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, Юнус Омаржи Съображение A A. като има предвид, че ЕС и Сингапур споделят

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0568/2018 } B8-0569/2018 } B8-0576/2018 } B8-0578/2018 } B8-0579/2018 } B8-0580/2018 } B8-0581/2018 } RC1 12.12.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0655/2017 22.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

22003А0805(01)

22003А0805(01) СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0684/2017 11.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0082/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - P6_TA_2009_0141_BG.doc

Microsoft Word - P6_TA_2009_0141_BG.doc P6_TA(2009)0141 Стратегическо партньорство ЕС-Мексико Препоръка на Европейския парламент до Съвета от 12 март 2009 г. относно стратегическото партньорство Европейски съюз-мексико (2008/2289(INI)) Европейският

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0014/2016 28.1.2016 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Флориан Филипо (2015/2267(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0086/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0159/2016 27.1.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 19 юни 2017 г. До: Делегациите предх. док.:

Подробно

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейността на организацията и да надградим постигнатото през

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно

TA

TA EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2014)0039 Закриване на Мемориал в Русия (награда Сахаров за 2009 г.) Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2014 г. относно закриването на

Подробно

TA

TA EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2014)0106 Преследване на демократичната опозиция във Венецуела Резолюция на Европейския парламент от 18 декември 2014 г. относно преследването на демократичната

Подробно