С код на спец. код на дисциплина та БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН НА СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ" Наименование на учебната дисциплина Випуск 2015/

Размер: px
Започни от страница:

Download "С код на спец. код на дисциплина та БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН НА СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ" Наименование на учебната дисциплина Випуск 2015/"

Препис

1 С код на спец. код на дисциплина та БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН НА СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ" Наименование на учебната дисциплина Випуск 2015/ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ кредита 1 З Логика на емпиричното социологическо изследване З /4/0 И 2 З Социология на културата З /2/0 И 3 З Въведение в социологията З /2/0 И 4 З История на социологията: Генезис на националите социологически традиции З /2/0 И 5 З Социология на властта З /2/0 И 6 З Социология на идеологиите З /2/0 И 7 З Основни категории на социологическия анализ З /2/0 И 8 З История на социологията след ІІ световна война З /2/0 И 9 З Изследователски методи в социологията З /4/0 И 10 З Методология на научното познание З /2/0 И 11 З Статистически методи в социологията З /2/0 И 12 З Качествени методи в социологията З /2/0 И 13 З Икономическа социология: класически идеи З /2/0 И 14 З Икономическа социология: съвременни идеи З /2/0 И 15 З Социална теория и прагматизъм З /2/0 И 16 З Социология на социалните общности З /2/0 И 17 З Статистически методи в социологията: 2-ра част З /2/0 И 18 З Основи на SPSS З /3/0 И 19 З Спорт 1 З /0/4 И 20 З Социология на организациите З /2/0 И 21 З Контент анализ З /2/0 И 22 З Социология на труда З /2/0 И 23 З Спорт 2 З /0/4 И Всичко Часове - общ брой Забележка: Студентите, освободени от Спорт по здравословни причини, удостоверяват това с медицинско свидетелство и покриват 10 кредита от която и да е група от избираемите дисциплини. ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ Вид З, И, Ф Семестър ECTS кредити Лекции Семинарни занятия Практически упражнения Седмична заетост Форма на оценяване - Изпит

2 Избраните дисциплини трябва да носят минимум 115 кредита, както следва: І сем. - 5 кредита, ІІ сем кредита, ІІІ сем кредита, ІV сем. - 5 кредита, V сем кредита, VІ сем кредита, VІІ сем. 30 кредита, VIII сем кредита ГРУПА 1. МЕТОДИ И ТЕХНИКИ избират се минимум 4 дисциплини, които носят 20 кредита 1 И SPSS 2-ра част И /4/0 И 2 И Обработка и анализ на качествени данни с помощта на софтуер: Atlas.ti И /2/0 И 3 И Електорална социология И /4/0 И 4 И Софтуерни решения за обработка и логически оглед на данни И /4/0 И 5 И Маркетинг И /4/0 И 6 И Приложение на Бейсовската статистика в социалните науки И /4/0 И 7 И Социално-мрежови анализ И /2/0 И 8 И Визуални методи в социологията И /4/0 И ГРУПА 2. СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ избират се минимум 10 дисциплини, които носят 50 кредита 1 И Работа със социологически текстове И /4/0 И 2 И Да играем социология заедно И /4/0 И 3 И Социологически идеи на Емил Дюркейм И 3 и /2/0 И 4 И Социология на личността И /4/0 И 5 И Социология на образованието И /2/0 И 6 И 3 1 Социологията в Централна и Източна Европа в периода г.: Сравнителен анализ на 6 дисциплинарните траектории И /2/0 И 7 И Историческа социология на личността И /2/0 И 8 И Социология на правото И /2/0 И 9 И Социология на отклоняващото се поведение И /2/0 И 10 И Социология на младежта И /4/0 И 11 И Историческа социология на социализма И 4,6, /2/0 И 12 И Социология на града И /2/0 И 13 И Норма и отклонения: сексуалност, престъпност и лудост И /2/0 И 14 И Социология на медицината и здравеопазването И 4,6, /2/0 И 15 И Социология на социалната стратификация И /4/0 И 16 И Социология на познанието И /2/0 И 17 И Социология на семейството И /2/0 И 18 И Социология на неравенството И /2/0 И 19 И Социологически идеи на Макс Вебер И /2/0 И 20 И Социологическата парадигма на Карл Маркс И /2/0 И 21 И Социология на изкуството И /2/0 И 22 И Критическата социология на Пиер Бурдийо И /2/0 И 23 И Социология на пола И /2/0 И 24 И 3 8 Космополитният обрат в социалните науки: теория и практика на космополитната социология на 7 Улрих Бек. И /2/0 И 25 И Български стратификационни трансформации И /4/0 И

3 26 И Макросоциални общности: етническа общност и малцинство И /2/0 И 27 И Социология на предприемачеството И /2/0 И 28 И Модернизационни процеси в българското общество И /2/0 И 29 И Микросоциални общности: аз и другия И /2/0 И И Етнометодология И /2/0 И 30 И Медийни и комуникационни изследвания И /2/0 И 31 И Социология на глобализацията: космополитизация и екстернализация И /2/0 И ГРУПА 3. ПРАКТИЧЕСКИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ - избират се минимум 3 дисциплини, които носят 15 кредита 1 И Изследователски курс: изчезваща София. И /4/0 И 2 И 3 4 Познавателни възможности на статистическите инструменти за управленски цели: вторичен 3 анализ на данни И 5 и /4/0 И 3 И Демоскопия И 5 и /4/0 И 4 И Изследване на оценяването във висшето и средното образование И 6 и /4/0 И 5 И Изследвания на социалните неравенства и стратификации И 5 и 7 или 6 и /4/0 И 6 И Изследвания на институциите 7 И Изследвания на културата и образованието И 5 и 7 или 6 и /4/0 И И 5 и 7 или 6 и /4/0 И 8 И Приложна социология 1 И 5 и /4/0 И 9 И Приложна социология 2 И 6 и /4/0 И 1 И Академично писане И /4/0 И 10 И Преддипломен семинар И /4/0 И ГРУПА 4. ПРИЛОЖНИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ОРИЕНТИРАНИ ДИСЦИПЛИНИ - избират се минимум 2 дисциплини, които носят 5 кредита 1 И "Какъв да стана? С какво да се захвана?" Професионални роли на дипломираните по социология И 1 2, /0/0 И 2 И Социална политика И 5 2, /0/0 И 3 И Турция и Европейския съюз И /0/0 И 4 И Социологически изследвания на организираната престъпност И 5 2, /0/0 И 5 И Социална работа И 6 2, /0/0 И 6 И Невидимото малцинство: хората с увреждания И 7 2, /0/0 И 7 И Мониторинг и оценка И 7 2, /0/0 И 8 И Дигитален маркетинг И 8 2, /0/0 И 10 И Ромите като малцинство в България И 8 2, /0/0 И ГРУПА 5. ВЪВЕЖДАЩИ ДИСЦИПЛИНИ ОТ ДРУГИ СОЦИАЛНИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ - избират се минимум 3 дисциплини, които носят 15 кредита 1 И Систематична философия 1 част И /2/0 И 2 И Въведение в икономиката И /2/0 И 3 И Въведение в психологията И /2/0 И

4 4 И Основи на публичната администрация И /2/0 И 5 И Демография И /2/0 И ГРУПА 6. ДРУГИ ДИСЦИПЛИНИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ - избират се минимум 2 дисциплини, които носят 10 кредита 1 И История на философията И /1/0 И 2 И Икономика, 2 част И /2/0 И 3 И Систематична философия 2 част И /2/0 И 4 И Социална психология И /2/0 И 5 И Психология на личността И /2/0 И 6 И Трудова и организационна психология И /2/0 И 7 И Етика И /1/0 И 8 И Логика И /1/0 И 9 И Невербална комуникация (език на тялото) в публичната реч и деловото общуване И /2/0 И ДРУГИ ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ 1 Ф Английски език 1 част Ф /4/0 И 2 Ф Английски език 2 част Ф /4/0 И 3 Ф Английски език 3 част Ф /4/0 И 4 Ф Английски език 4 част Ф /4/0 И МОДУЛ: УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ ДИСЦИПЛИНИ ЗА УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ (за всички студенти, които желаят да придобият педагогическа правоспособност) - 61,5 кредита. от "Група Задължителни дисциплини" се избират задължително всички дисциплини /17,5 кредита/, от "Група 1" се избират задължително две дисциплини /10 кредита/, от "Група 2" се избират 5 дисциплини /25 кредита/, едната от които задължително е Философия на правото от Учебни практики задължително се избират Хоспитиране, Текуща педагогическа практика и Преддипломна педагогическа практика /9кредита/ ГРУПА Задължителни дисциплини 1 Ф Педагогика Ф /2/0 И 2 Ф Психология (Обща, възрастова и педагогическа психология) Ф /1/0 И 3 Ф Методика на обучението по психология и философските дисциплини Ф /3/0 И 4 Ф Аудиовизуални информационни технологии в обучението Ф /2/0 И ГРУПА 1: Студентите трябва да изберат минимум две от четирите дисциплини - И366,И372, И373,И374 7 И Въведение в психологията И /2/0 И 2 И Социална психология И /2/0 И 8 И Психология на личността И /2/0 И 9 И Трудова и организационна психология И /2/0 И ГРУПА 2 : Студентите трябва да изберат задължително Ф802 и минимум четири от петте дисциплини - И369, И364, И371, И375, И И Систематична философия 1 част И /20 И 12 И Систематична философия 2 част И /2/0 И 10 И История на философията И /1/0 И 13 И Етика И /1/0 И

5 14 И Логика И /1/0 И 15 Ф Философия на правото Ф /2/0 И Учебни практики,задължителни за педагогическа правоспособност код Наименование на практиката 1 П Хоспитиране З ТО 1 П Текуща педагогическа практика З ТО 2 П Преддипломна педагогическа практика З ТО Дипломиране Държавен изпит/ Защита на дипломна работа Учебният план е приет на заседание на Факултетен съвет с протокол 8 / г. ДЕКАН:... Начин на дипломиране Интегриран практико-приложен държавен изпит за учителска правоспособност (само за студенти, които придобиват педагогическа квалификация) Вид З, И, Ф Семестър ECTS - кредити ECTS - кредити Седмици Първа държавна сесия Часове Форма на контрол* - и, то Втора държавна сесия

6 I семестър IІ семестър Софийски университет "Св. Климент Охридски" Справка - извлечение от учебен план Специалност " Социология" форма на обучение редовно срок на обучение 8 семестъра Натовареност, ECTS-кредити и оценки по семестри IІІ семестър ІV семестър V семестър VI семестър VII семестър VIII семестър Общо Вид заетост Задължителни дисциплини мин. избираеми дисциплини Общо: Начин на дипломиране ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СОЦИОЛОГИЯ или ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (задължителен за всички студенти, завършващи специалност Социология) ECTS - кредити 10 Интегриран практико-приложен държавен изпит за учителска правоспособност (по избор и само за студенти, които са положили всички успешно всички изпити от 10 брой часове за подготовка Първа държавна сесия Втора държавна сесия Придобита професионална квалификация: Бакалавър по социология Придобита професионална квалификация за студенти, положилите всички дисциплини от модул Учителска правоспособност и издържали успешно Интегриран практико-приложен държавен изпит за учителска правоспособност: Бакалавър по социология и учител по психология и философските дисциплини в средните училища на решението на ФС: Декан:

7

Факултет по Химия и Фармация Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Факултет по Химия и Фармация Софийски Университет Св. Климент Охридски ХФ И 0 7 0 1 код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплина Специалност "Химия и информатика" Редовно обучение за випуска, започнал през 2013 / 2014 уч.година Часове - общ брой ECTS

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 2 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 2 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 1 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs Софийски университет Свети Климент Охридски УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Шифър 3. Социални, стопански и правни науки Професионално Образователно-квалификацион (подпис) направление: 3.7 Администрация и управление

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професиона

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професиона СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професионално направление: 2.3 Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

1 Основни категории на социологическия анализ (зад.) ГРАФИК БАК - септемврийска сесия2014- От до І ви курс Проф. Л.Деянова, ас.

1 Основни категории на социологическия анализ (зад.) ГРАФИК БАК - септемврийска сесия2014- От до І ви курс Проф. Л.Деянова, ас. 1 Основни категории на социологическия анализ (зад.) ГРАФИК БАК - септемврийска сесия2014- От 25-08-2014 до 10-09-2014 І ви курс Проф. Л.Деянова, ас. Момчил Христов 2 Логика на ЕСИ (зад.) Гл.ас. Ж.Георгиев

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О

Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.8 Икономика ОКС магистър

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 1 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

Учебен план на специалност Български език и гражданско образование Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семина

Учебен план на специалност Български език и гражданско образование Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семина Учебен план на специалност Български език и гражданско образование Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за

Подробно

Л ХФЛ код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност " Фармация" / ОКС "Магистър" за випуска, започнал през 2017

Л ХФЛ код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност Фармация / ОКС Магистър за випуска, започнал през 2017 Л 3 8 2 1 ХФЛ382117 код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност " Фармация" / ОКС "Магистър" за випуска, започнал през 2017/2018 уч.година Часове - общ брой Вид З, И, Ф Всичко

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Образователно-квалификационна степен: Магистър Утвърден с протокол

Подробно

2011/2012учебна година С О ФИ ЙС КИ У НИ В Е РС И Т Е Т С В. УЧЕБЕН К ЛИ М Е Н Т О ХР ИД С К И ПЛАН за випуск 2011 (2011/2012) год. Утвърждавам,... (п

2011/2012учебна година С О ФИ ЙС КИ У НИ В Е РС И Т Е Т С В. УЧЕБЕН К ЛИ М Е Н Т О ХР ИД С К И ПЛАН за випуск 2011 (2011/2012) год. Утвърждавам,... (п С О ФИ ЙС КИ У НИ В Е РС И Т Е Т С В. УЧЕБЕН К ЛИ М Е Н Т О ХР ИД С К И ПЛАН за випуск 211 (211/212) год. Утвърждавам,... (подпис) Образователно-квалификационна степен: Професионално направление: Науки

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление в енергетиката,

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т “СВ

С О Ф И Й С К И  У Н И В Е Р С И Т Е Т  “СВ С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН за випуск 2009 (2009/2010) год. Утвърждавам:... (подпис) Професионално направление: Науки за земята Специалност: Геология

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Утвърждавам,... (подпис) Утвърден с протокол... от... на Академичния съвет С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С В Е Т И К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И У Ч Е Б Е Н П Л А Н за випуск 2009 (2009/2010) год.

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

АМГ - учебен план бакалаври

АМГ - учебен план бакалаври С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН (корекции до 1.07.011) Утвърждавам, Професионално направление: 4.1. ФИЗИКА... Образователно- квалификационна (подпис)...

Подробно

mm

mm С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ 4.1 Образователно- квалификационна... (подпис) степен: МАГИСТЪР

Подробно

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам:... (подпис) Професионално направление: филология Образователно-квалификационна степен: магистър Специалност:

Подробно

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ К О Л Е Ж С Л И В Е Н УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. др инж. К. Веселинов/ Дата:... Образователноквалификационна степен: Професионален бакалавър Професионална квалификация: 1.

Подробно

Pril A1-3_Ucheben plan_Himia_bachelor_zadochno

Pril A1-3_Ucheben plan_Himia_bachelor_zadochno С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ХИМИЧЕСКИ НАУКИ Образователно- квалификационна... (подпис) степен: БАКАЛАВЪР

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Философски факултет Утвърдил: Ректор: УЧЕБЕН ПЛАН Политология Начална година: Обучение: Образователно квал

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Философски факултет Утвърдил: Ректор: УЧЕБЕН ПЛАН Политология Начална година: Обучение: Образователно квал СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Философски факултет Утвърдил: Ректор: УЧЕБЕН ПЛАН Политология Начална година: Обучение: Образователно квалификационна степен: Квалификационно наименование на

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление на логистиката

Подробно

Microsoft Word - imB_kr

Microsoft Word - imB_kr ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: /п/ (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата : 10.12.2008 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалността ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Професионално направление:

Подробно

Microsoft Word - Ucheben plan_HimiaiFizika_bachelor.doc

Microsoft Word - Ucheben plan_HimiaiFizika_bachelor.doc С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО (подпис) Специалност: ХИМИЯ И ФИЗИКА Образователно-

Подробно

ХФ Е код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност "Екохимия" за випуска, започнал през 2017/2018 уч.год

ХФ Е код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност Екохимия за випуска, започнал през 2017/2018 уч.год ХФ Е 0 2 0 1 код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност "Екохимия" за випуска, започнал през 2017/2018 уч.година Часове - общ брой Вид З, И, Ф семестър ECTS креди

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н за образователно-квалификационна степен бакалавър

Подробно

Вид З, И, Ф семестър Всичко Лекции Семинарни занятия практически упр. / хоспитиране Седмична заетост Форма на оценяване* - и, то, ки, прод код на спец

Вид З, И, Ф семестър Всичко Лекции Семинарни занятия практически упр. / хоспитиране Седмична заетост Форма на оценяване* - и, то, ки, прод код на спец Вид З,, Ф семестър Всичко Лекции Семинарни занятия практически упр. / хоспитиране Седмична заетост Форма на оценяване* - и, то, ки, прод код на спец. Специалност "Геопространствени системи и технологии"

Подробно

Български език и турски език

Български език и турски език Учебен план на специалност Български език и турски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно