Списък с лекарствени продукти за лечение на есенциална хипертония с ниво на заплащане 100%, които НЗОК заплаща по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г

Размер: px
Започни от страница:

Download "Списък с лекарствени продукти за лечение на есенциална хипертония с ниво на заплащане 100%, които НЗОК заплаща по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г"

Препис

1 Списък с и за лечение на есенциална хипертония с ниво на заплащане 100%, които НЗОК заплаща по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на и по чл. 262, ал. 4, т. 1 от Закона за те и в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр. 24 от 2009 г.; изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г., бр. 49 от 2012 г., бр. 48 от 2014 г., бр. 30 от 2015 г., бр. 62 от 2015 г., бр. 44 от 2016 г., бр. 89 от 2017 г.), в сила от 01 януари 2019 година ПОЗИТИВЕН ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК Актуализация към ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към 1 на ПЛС (Лекарствени и за лечение на есенциална (първична) хипертония (МКБ I10) с ниво на заплащане 100%) Лекарствени и, предназначени за лечение на заболявания, които се заплащат по реда на Закона за здравното осигуряване Международно непатентно наименование /INN/ Наименование на я Лекарствена форма Количество на активното лекарствено вещество Притежател на разрешението за употреба DDD/ Терапевтичен курс Цена по чл. 261a, ал. 1 от ЗЛПХМ Търговец Търговец на едро на дребно Референтна стойност за DDD/ Терапевтичен курс Стойност за опаковка, изчислена на база референтна стойност Ограничения в начина на Ниво на Ниво на предписване заплащане заплащане при различни (%) (стойност) индикации МКБ /дата на решението Допълнителна информация Дата на наст. Дата на наст. пром. в пром. в обст. обст. във вр. с & 8 във вр. с ПМС на НУПРЗРРЦЛП за Дата на настъпили 196/2012 г., ДВ, прив. в съотв. с чл. промени в бр. 68 от 1, ал. 3 от Наредба обстоятелствата г. 42 на МЗ Статус Анатомотерапевтичен код /АТС-код/ Окончателна опаковка Идентификатор на ЛП Указание относно реда за предписване, отпускане Код на и получаване, чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба търговец/и на 10/2009 г. едро, посочен/и от НЗОК-код на притежателя Група, към която Образец на Вид протокол я на принадлежи Забележка рецептурна по образец, разрешение ят бланка, за употреба, Наредба на съобразно реда и Наредба 4/2009 г. на я начина на 4/2009 г. на МЗ МЗ предписване C02AC01 Clonidine 100% 8705/ C02AC01 Clonidine Chlophazolin Tablet 0.15 mg 50 България 1 mg % 1.48 I Активен 52 C02AC05 Moxonidine 100% MOXOGAMMA 0,2 8706/ C02AC05 Moxonidine MG tablet 0.2 mg 30 Германия 0.3 mg % 4.20 I ### Активен / ; MOXOGAMMA 0, / C02AC05 Moxonidine MG tablet 0.3 mg 30 Германия 0.3 mg % 6.30 I ### Активен 1574 MOXOGAMMA 0,4 8706/ C02AC05 Moxonidine MG tablet 0.4 mg 30 Германия 0.3 mg % 8.40 I ### Активен / C02AC05 Moxonidine Moxotens tablet 0.4 mg 30 България 0.3 mg % 8.40 I ### Активен / ;КП- 89/ и 16741/ C02AC05 Moxonidine Moxotens tablet 0.2 mg 30 България 0.3 mg % 4.20 I ### Активен 1946 Mylan Healthcare 8708/ C02AC05 Moxonidine Physiotens tablet 0.2 mg 28 GmbH, Германия 0.3 mg % 3.92 I ### Активен / / и Mylan Healthcare 13501/ C02AC05 Moxonidine Physiotens tablet 0.4 mg 28 GmbH, Германия 0.3 mg % 7.84 I ### Активен 2551 C02AC06 Rilmenidine 100% 8710/ C02AC06 Rilmenidine Rilmenix Tablet 1 mg 30 България 1 mg % 9.06 I Активен / ; 9361/ ; Les Laboratoires 13792/ C02AC06 Rilmenidine Tenaxum Tablet 1 mg 30 Servier, Франция 1 mg % 9.06 I Активен 3553 C02CA01 Prazosin 100% PRAZOSIN 8711/ C02CA01 Prazosin SOPHARMA Tablet 2 mg 50 България 1 mg % 2.64 I Активен 159 C02CA04 Doxazosin 100% Pfizer Europe MA 8714/ C02CA04 Doxazosin CARDURA Tablet 4 mg 30 EEIG, Белгия 4 mg % 6.34 I ; Активен / ; Pfizer Europe MA 16945/ C02CA04 Doxazosin CARDURA Tablet 2 mg 30 EEIG, Белгия 4 mg % 3.17 I Активен 644 Doxazosin Aurobindo Pharma 8716/ C02CA04 Doxazosin Aurobindo Tablet 2 mg 30 (Malta) Limited, Малта 4 mg % 3.17 I Активен 1495 Doxazosin Aurobindo Pharma 8716/ C02CA04 Doxazosin Aurobindo Tablet 4 mg 30 (Malta) Limited, Малта 4 mg % 6.34 I Активен 2725 DOXAZOSIN- 8713/ C02CA04 Doxazosin TCHAIKAPHARMA Tablet 4 mg 30 България 4 mg % 6.34 I Активен 3358 DOXAZOSIN- 8713/ C02CA04 Doxazosin TCHAIKAPHARMA Tablet 2 mg 30 България 4 mg % 3.17 I Активен / C02CA04 Doxazosin KAMIREN Tablet 4 mg 30 KRKA, d.d., Словения 4 mg % 6.34 I Активен / C02CA04 Doxazosin KAMIREN Tablet 2 mg 30 KRKA, d.d., Словения 4 mg % 3.17 I Активен / ; Zentiva k.s., Чешка 14834/ C02CA04 Doxazosin Zoxon 2 Tablet 2 mg 30 република 4 mg % 3.17 I Активен / ; Zentiva k.s., Чешка 15011/ C02CA04 Doxazosin Zoxon 4 Tablet 4 mg 30 република 4 mg % 6.34 I Активен 269 C03AA03 rochlorothiazide 100% Hydrochlorothiazid DEHYDRATIN 8717/ C03AA03 e NEO Tablet 25 mg 20 България 25 mg % 2.82 I Активен 236 Hydrochlorothiazid 8719/ C03AA03 e DEHYDRAZID Tablet 25 mg 30 България 25 mg % 4.23 I Активен 1044 CG297 Група ІІ CG303 TB, EB, FA, Група ІІ BC,, CG298 TB, EB, FA, Група ІІ BC,, CG304 TB, EB, FA, Група ІІ BC,, CG300 FA, MD, ND, Група ІІ AU,, CG299 FA, MD, ND, Група ІІ AU,, CG302 TB, EB, MD, Група ІІ BC, PA, CG301 TB, EB, MD, Група ІІ BC, PA, CG306 Група ІІ CG305 Група ІІ SG, CG307 Група ІІ SA, AN, MS, CG313 Група ІІ FA, AR, WE, BL, SA, AN, MS, CG312 Група ІІ FA, AR, WE, BL, CG316 Група ІІ CG317 Група ІІ CG311 SA, MD,, Група ІІ BC, CG310 SA, MD,, Група ІІ BC, CG309, BC, FA, Група ІІ CG308, BC, FA, Група ІІ AO, BC, TB, EB, FA, GA, CG314 Група ІІ GD, HE, MD, PA, RD,, AO, BC, TB, EB, FA, GA, CG315 Група ІІ GD, HE, MD, PA, RD,, CG318 FA, MD, ND, Група ІІ AU,, CG320 Група ІІ

2 Hydrochlorothiazid 8718/ C03AA03 e HYPODEHYDRA Tablet 25 mg 30 България 25 mg % 4.23 I Активен 263 CG319 SA, MD,, Група ІІ BC, C03BA11 Indapamide 100% tablet 1.5 mg 30 Люксембург 1 tabl % 2.46 I Активен 3293 Alvogen IPCo S.àr.l, 8732/ C03BA11 Indapamide Alvonamid 8729/ ; tablet 1.5 mg 30 Германия 1 tabl % 2.46 I Заличен 14916/ C03BA11 Indapamide Indapagamma 1882 LA, SA,, SE, MS, FA, CG334 Група ІІ MD, AZ, ID, TB 8730/ ; 10953/ Pharmaceutical Works 2016; tablet 1.5 mg 30 Полша 1 tabl % 2.46 I Активен Polphfarma S.A., 14674/ C03BA11 Indapamide Indapen SR 1404 TF, SA, SE, CG332 Група ІІ tablet 1.5 mg 30 България 1 tabl % 2.46 I Активен Фармаконс 14082/ C03BA11 Indapamide Indicon SR SA, FM, SE, CG853 Група ІІ 8721/ C03BA11 Indapamide INDIPAM tablet 2.5 mg 30 България 1 tabl % 2.46 I Активен 448 CG324 FA, MD, ND, Група ІІ AU,, INDIPAM SR 1,5 tablet 1.5 mg 30 България 1 tabl % 2.46 I Активен 8721/ C03BA11 Indapamide MG 3750 CG322 FA, MD, ND, Група ІІ AU,, tablet 1.5 mg 30 България 1 tabl % 2.46 I Активен 8728/ C03BA11 Indapamide Indolen SR 1202 CG330 BC, FA,, Група ІІ, AO, EH tablet 1.5 mg 30 Германия 1 tabl % 2.46 I Активен 8726/ C03BA11 Indapamide Mivara SR 1629 CG328 Група ІІ, 8723/ C03BA11 Indapamide NEOPAMID tablet 2.5 mg 30 България 1 tabl % 2.46 I Активен 118 CG325 Група ІІ MO, MD, tablet 1.5 mg 30 България 1 tabl % 2.46 I Активен 8731/ C03BA11 Indapamide Neopamid SR 2612, SE, LA, CG333 Група ІІ SA, BC 8722/ / и tablet 1.5 mg 30 България 1 tabl % 2.46 I Активен 15497/ C03BA11 Indapamide Pisizif SR 425 CG323 SA, MD,, Група ІІ BC, tablet 1.5 mg 30 KRKA, d.d., Словения 1 tabl % 2.46 I Активен 8724/ C03BA11 Indapamide RAWEL SR 3292 CG326, BC, FA, Група ІІ 12947/ C03BA11 Indapamide Sophtensif tablet 1.5 mg 30 България 1 tabl % 2.46 I Активен 2547 CG795 Група ІІ 8725/ C03BA11 Indapamide Sophtensif tablet 2.5 mg 30 България 1 tabl % 2.46 I Активен 163 CG327 Група ІІ 8720/ ; 9970/ ; tablet 1.5 mg 30 Servier, Франция 1 tabl % 2.46 I Активен Les Laboratoires 14317/ C03BA11 Indapamide Tertensif SR 3749 CG321 Група ІІ SG, 8727/ ; 11569/ ; tablet 1.5 mg 30 Нидерландия 1 tabl % 2.46 I Активен Тeva B.V / C03BA11 Indapamide TevaIndam 1508 CG329 Група ІІ Alkaloid-INT d.o.o. 9654/ Šlandrova ulica ; Indapamide SR tablet 1.5 mg 30 Словения 1 tabl % 2.46 I Активен Ljubljana-Črnuče, 14232/ C03BA11 Indapamide Alkaloid-INT CG721 Група ІІ C03CA01 Furosemide 100% 8733/ / и 16486/ C03CA01 Furosemide Furantril Tablet 40 mg 12 България 40 mg % 0.57 I Активен 91 CG335 Група ІІ FA, MD, Furosemide 8734/ C03CA01 Furosemide Sopharma Tablet 40 mg 20 България 40 mg % 0.95 I Активен 4027 CG336 Група ІІ C03CA04 Torasemide 100% tablet 5 mg 30 България 15 mg % 4.26 I Активен 3317 Унифарма ООД, 10138/ C03CA04 Torasemide Torsit SR 8735/ ; 13345/ C03CA04 Torasemide TORAZIDEX Tablet 5 mg 30 Sandoz d.d., Словения 15 mg % 4.26 I Активен 2728 CG722 Група ІІ и, CG729 Група ІІ, FA, EB За МКБ I10 НЗОК ще заплаща лекарстве ния чл. 6а на Наредба 10/2009 г. C03DA01 pironolactone 100% SPIRONOLACTON 8737/ C03DA01 Spironolactone ACTAVIS Coated tablet 25 mg 30 България 75 mg % 2.88 I Активен 235 CG340 FA, MD, ND, Група ІІ AU,, SPIRONOLACTON / C03DA01 Spironolactone TCHAIKAPHARMA tablet 100 mg 30 България 75 mg % I Активен 3370 CG339 SA, MD,, Група ІІ BC, SPIRONOLACTON / C03DA01 Spironolactone TCHAIKAPHARMA tablet 50 mg 30 България 75 mg % 5.76 I Активен 3369 CG338 SA, MD,, Група ІІ BC, SPIRONOLACTON / C03DA01 Spironolactone TCHAIKAPHARMA tablet 25 mg 30 България 75 mg % 2.88 I Активен 3368 CG337 SA, MD,, Група ІІ BC,

3 Accord Healthcare Spironolactone 16552/ C03DA01 Spironolactone Accord tablet 25 mg 30 Кралство 75 mg % 2.88 I Активен Accord Healthcare Spironolactone 16552/ C03DA01 Spironolactone Accord tablet 50 mg 30 Кралство 75 mg % 5.76 I Активен C07AA05 Propranolol 100% 8738/ C07AA05 Propranolol Propranolol Actavis Tablet 20 mg 50 ehf., Исландия 160 mg % 2.25 I Активен / C07AA05 Propranolol Propranolol Actavis Tablet 40 mg 50 България 160 mg % 4.50 I Активен 229 Accord Healthcare 12460/ C07AA05 Propranolol Propranolol Accord tablet 40 mg 30 Кралство 160 mg % 2.70 I Активен 1766 C07AB02 Metoprolol 100% tablet 100 mg 30 България 150 mg % 3.79 I Активен / C07AB02 Metoprolol BETABLOCKADE tablet 50 mg 30 България 150 mg % 1.90 I Активен / C07AB02 Metoprolol BETABLOCKADE 8741/ ; 9395/ ; 13781/ ; tablet 100 mg 28 Швеция 150 mg % 3.54 I ### Активен 3596 Astra Zeneca AB, 17262/ C07AB02 Metoprolol BETALOC ZOK 8741/ ; tablet 50 mg 28 Швеция 150 mg % 1.77 I ### Активен 3595 Astra Zeneca AB, 15686/ C07AB02 Metoprolol BETALOC ZOK 8742/ C07AB02 Metoprolol Corvitol Tablet 100 mg 30 Германия 150 mg % 3.79 I Активен / C07AB02 Metoprolol Corvitol Tablet 50 mg 30 Германия 150 mg % 1.90 I Активен / ; 15356/ C07AB02 Metoprolol EGILOK Tablet 50 mg 60 PLC, Унгария 150 mg % 3.79 I Активен / ; 14440/ C07AB02 Metoprolol EGILOK Tablet 25 mg 60 PLC, Унгария 150 mg % 1.95 I Заличен / ; tablet 50 mg 30 PLC, Унгария 150 mg % 1.95 I Заличен / C07AB02 Metoprolol EGILOK R 8739/ ; tablet 100 mg 30 PLC, Унгария 150 mg % 3.91 I Заличен / C07AB02 Metoprolol EGILOK R 8743/ ; Адифарм Е 15670/ C07AB02 Metoprolol Metocor Tablet 100 mg 30 България 150 mg % 3.79 I ### Активен / ; Адифарм Е 15668/ C07AB02 Metoprolol Metocor Tablet 50 mg 30 България 150 mg % 1.90 I ### Активен 418 Metoprolol tablet 200 mg 28 Polfarma S.A., Полша 150 mg % 7.07 I Активен 1426 Pharmaceutical Works 8747/ C07AB02 Metoprolol Polpharma Metoprolol tablet 100 mg 28 Polfarma S.A., Полша 150 mg % 3.54 I Активен 1425 Pharmaceutical Works 8747/ C07AB02 Metoprolol Polpharma Metoprolol tablet 50 mg 28 Polfarma S.A., Полша 150 mg % 1.77 I Активен 1424 Pharmaceutical Works 8747/ C07AB02 Metoprolol Polpharma METOPROLOL STADA 200 tablet 200 mg 30 Германия 150 mg % 7.58 I Активен / C07AB02 Metoprolol RETARD METOPROLOL 8740/ C07AB02 Metoprolol STADA Tablet 100 mg 30 Германия 150 mg % 3.79 I Активен 14 METOPROLOL 8740/ C07AB02 Metoprolol STADA Tablet 50 mg 30 Германия 150 mg % 1.90 I Активен 12 METOPROLOL STADA 200 tablet 200 mg 20 Германия 150 mg % 5.05 I Активен / C07AB02 Metoprolol RETARD METOPROLOL 8740/ C07AB02 Metoprolol STADA Tablet 100 mg 20 Германия 150 mg % 2.53 I Активен 13 METOPROLOL 8740/ C07AB02 Metoprolol STADA Tablet 50 mg 20 Германия 150 mg % 1.26 I Активен 11 Accord Healthcare Metoprol tartrate 8746/ C07AB02 Metoprolol Accord Tablet 100 mg 30 Кралство 150 mg % 3.79 I Активен / Accord Healthcare 016.; Metoprol tartrate 16814/ C07AB02 Metoprolol Accord Tablet 50 mg 30 Кралство 150 mg % 1.90 I Активен 1104 CG889 Група ІІ и, CG891 Група ІІ и, CG342 Група ІІ FA, MD, CG341 Група ІІ FA, MD, CG784 Група ІІ CG363 Група ІІ SA,, CG362 Група ІІ SA,, CG354 Група ІІ CG353 Група ІІ CG356 Група ІІ CG355 Група ІІ BC, LA, SA, SE, TB,, CG344 Група ІІ CG358 Група ІІ CG357 Група ІІ CG368 TF, SA, Група ІІ CG367 TF, SA, Група ІІ CG366 TF, SA, Група ІІ CG352 Група ІІ, CG350 Група ІІ, CG348 Група ІІ, CG351 Група ІІ, CG349 Група ІІ, CG347 Група ІІ, CG365 Група ІІ CG364 Група ІІ

4 8744/ ; tablet 100 mg 30 Германия 150 mg % 3.91 I Заличен / C07AB02 Metoprolol METOSTAD 8744/ ; tablet 50 mg 30 Германия 150 mg % 1.95 I Заличен / C07AB02 Metoprolol METOSTAD 8744/ ; tablet 25 mg 30 Германия 150 mg % 0.98 I Заличен 15101/ C07AB02 Metoprolol METOSTAD 812 SE, FM, SA, CG824 Група ІІ (съотве тстващ на 50mg metopro Prolonged lol 14437/ C07AB02 Metoprolol Metostad CR release tablet 47.5 mg tartrate) 30 Германия 150 mg % 1.90 I Активен (съотве тстващ на 100mg metopro Prolonged lol 14437/ C07AB02 Metoprolol Metostad CR release tablet 95 mg tartrate) 30 Германия 150 mg % 3.79 I Активен Succiprol 47.5 mg 8748/ (съответстващ на 016; 50 mg metoprolol tablet 50 mg 60 Нидерландия 150 mg % 3.79 I ### Активен / C07AB02 Metoprolol tartrate) Succiprol 95 mg 8748/ (съответстващ на 016; 100 mg metoprolol tablet 100 mg 60 Нидерландия 150 mg % 7.58 I ### Активен / C07AB02 Metoprolol tartrate) C07AB03 Atenolol 100% 8749/ ; ATENOLOL 15465/ C07AB03 Atenolol ACTAVIS tablet 25 mg 30 България 75 mg % 1.03 I Заличен / ; ATENOLOL 16042/ C07AB03 Atenolol ACTAVIS tablet 50 mg 30 България 75 mg % 2.05 I Заличен 242 ATENOLOL 8750/ C07AB03 Atenolol SOPHARMA tablet 25 mg 30 България 75 mg % 1.03 I Активен 174 ATENOLOL 8750/ C07AB03 Atenolol SOPHARMA tablet 50 mg 30 България 75 mg % 2.05 I Активен / ; ATENOLOL / C07AB03 Atenolol TCHAIKAPHARMA Tablet 50 mg 30 България 75 mg % 2.05 I Заличен 566 C07AB07 rolol hemifumarate 100% SE, FM, SA, CG825 Група ІІ SE, FM, SA, CG370 Група ІІ SE, FM, SA, CG369 Група ІІ CG373 Група ІІ CG372 Група ІІ 8760/ ; 8619/ ; Решение на ВАС 8280/ и 5515/ ; 15154/ C07AB07 Bisoprolol Bibloc tablet 5 mg 30 Sandoz d.d., Словения 10 mg % 1.04 I Активен 3905 CG391 Група ІІ TF, BC, 8760/ ; 8619/ ; 15155/ C07AB07 Bisoprolol Bibloc tablet 10 mg 30 Sandoz d.d., Словения 10 mg % 2.08 I Активен / C07AB07 Bisoprolol Biprol tablet 10 mg 30 България 10 mg % 2.08 I Активен / C07AB07 Bisoprolol Biprol tablet 5 mg 30 България 10 mg % 1.04 I Активен / ; 15306/ C07AB07 Bisoprolol BISOGAMMA 10 tablet 10 mg 50 Германия 10 mg % 3.63 I Заличен / C07AB07 Bisoprolol BISOGAMMA 10 tablet 10 mg 30 Германия 10 mg % 2.08 I Активен / ; 15860/ C07AB07 Bisoprolol BISOGAMMA 5 tablet 5 mg 50 Германия 10 mg % 1.82 I Заличен / ; 15659/ C07AB07 Bisoprolol BISOGAMMA 5 tablet 5 mg 30 Германия 10 mg % 1.04 I Активен / C07AB07 Bisoprolol BisoHEXAL tablet 10 mg 30 Hexal AG, Германия 10 mg % I Активен 1270 CG392 Група ІІ TF, BC,, SE, LA, CG399 Група ІІ SA, BC, SE, LA, CG398 Група ІІ SA, BC CG384 TB, EB, FA, Група ІІ BC,, CG382 TB, EB, FA, Група ІІ BC,, CG380 SA, SE, TB, Група ІІ FA,, 8754/ ; ВАС 12110/ , АССГ 7988/ и КЦ- 527/ C07AB07 Bisoprolol BisoHEXAL tablet 5 mg 30 Hexal AG, Германия 10 mg % I Активен 3887 CG381 SA, SE, TB, Група ІІ FA,,

5 8762/ C07AB07 Bisoprolol Bisolen tablet 10 mg 30 България 10 mg % 2.08 I Активен / C07AB07 Bisoprolol Bisolen tablet 5 mg 30 България 10 mg % 1.04 I Активен / / и НСРлекарства 16795/ C07AB07 Bisoprolol BISOR Tablet 5 mg 30 България 10 mg % 1.04 I ### Активен / / и НСРлекарства 16797/ C07AB07 Bisoprolol BISOR Tablet 10 mg 30 България 10 mg % 2.08 I ### Активен / C07AB07 Bisoprolol BISOSTAD tablet 10 mg 30 Германия 10 mg % 2.08 I Активен / C07AB07 Bisoprolol BISOSTAD tablet 5 mg 30 Германия 10 mg % 1.04 I Активен 912 CG396 BC, FA,, Група ІІ, AO, EH CG395 BC, FA,, Група ІІ, AO, EH TB, LA, SA, CG387 Група ІІ SE,, TB, LA, SA, CG388 Група ІІ SE,, CG377 Група ІІ, CG376 Група ІІ, 8766/ ; 10180/ ; 15164/ C07AB07 Bisoprolol Blokbis Tablet 10 mg 30 ehf., Исландия 10 mg % 2.08 I Активен / C07AB07 Bisoprolol Blokbis Tablet 5 mg 30 ehf., Исландия 10 mg % 1.04 I Активен / C07AB07 Bisoprolol Blokbis Cor Tablet 5 mg 30 ehf., Исландия 10 mg % 1.04 I Активен / C07AB07 Bisoprolol Blokbis Cor Tablet 2.5 mg 30 ehf., Исландия 10 mg % 0.52 I Активен / ; Merck KGaA, 14388/ C07AB07 Bisoprolol CONCOR tablet 10 mg 28 Германия 10 mg % 1.94 I Активен 2017 Merck KGaA, 8761/ C07AB07 Bisoprolol CONCOR tablet 5 mg 28 Германия 10 mg % 0.97 I Активен 2016 Merck KGaA, 8763/ C07AB07 Bisoprolol CONCOR COR tablet 5 mg 30 Германия 10 mg % 1.04 I Активен 2558 Merck KGaA, 8757/ C07AB07 Bisoprolol CONCOR COR tablet 2.5 mg 30 Германия 10 mg % 0.52 I Активен / ; 9477/ C07AB07 Bisoprolol Coronal 10 tablet 10 mg 30 Zentiva a.s., Словакия 10 mg % 2.08 I Активен / C07AB07 Bisoprolol Coronal 5 tablet 5 mg 30 Zentiva a.s., Словакия 10 mg % 1.04 I Активен / C07AB07 Bisoprolol Sobycor tablet 10 mg 30 KRKA, d.d., Словения 10 mg % 2.08 I Активен / C07AB07 Bisoprolol Sobycor tablet 5 mg 30 KRKA, d.d., Словения 10 mg % 1.04 I Активен / C07AB07 Bisoprolol Sobycor tablet 2.5 mg 30 KRKA, d.d., Словения 10 mg % 0.52 I Активен / C07AB07 Bisoprolol TevaBisoprol Tablet 5 mg 30 България 10 mg % 1.04 I Активен / ; 13891/ ; 17179/ C07AB07 Bisoprolol TevaBisoprol Tablet 10 mg 30 Нидерландия 10 mg % 2.08 I ### Активен в Generics UK Ltd, 12002/ C07AB07 Bisoprolol Bisoprolol Mylan tablet 5 mg блистери Обединено кралство 10 mg % 1.04 I Активен в Generics UK Ltd, 12001/ C07AB07 Bisoprolol Bisoprolol Mylan tablet 10 mg блистери Обединено кралство 10 mg % 2.08 I Активен Фармаконс 14975/ C07AB07 Bisoprolol Bisocon tablet 5 mg 30 България 10 mg % 1.04 I Активен Accord Healthcare 16551/ C07AB07 Bisoprolol Bisoprolol Accord tablet 5 mg 30 Кралство 10 mg % 1.04 I Активен CG403 Група ІІ FA, MD, CG404 Група ІІ FA, MD, CG406 Група ІІ FA, MD, CG405 Група ІІ FA, MD, CG394 Група ІІ и, CG393 Група ІІ и, CG397 Група ІІ и, CG386 Група ІІ TB,, AO, BC, TB, EB, FA, GA, CG379 Група ІІ GD, HE, MD, PA, RD,, AO, BC, TB, EB, FA, GA, CG378 Група ІІ GD, HE, MD, PA, RD,,, BC, FA, CG402 Група ІІ, AE, BC, FA, CG401 Група ІІ, AE, BC, FA, CG400 Група ІІ, AE CG390 Група ІІ CG389 Група ІІ FM, SA, SE, CG779 Група ІІ FM, SA, SE, CG781 Група ІІ FM, SA, SE, CG855 Група ІІ CG897 Група ІІ и,

6 Accord Healthcare 16551/ C07AB07 Bisoprolol Bisoprolol Accord tablet 2.5 mg 30 Кралство 10 mg % 0.52 I Активен Accord Healthcare 16551/ C07AB07 Bisoprolol Bisoprolol Accord tablet 10 mg 30 Кралство 10 mg % 2.08 I Активен Film coated INN-FARM d.o.o (SL), 16998/ C07AB07 Bisoprolol Tyrez tablet 10 mg 30 Словения 10 mg % 2.08 I Активен 1476 Film coated INN-FARM d.o.o (SL), 16998/ C07AB07 Bisoprolol Tyrez tablet 5 mg 30 Словения 10 mg % 1.04 I Активен 1475 C07AB12 Nebivolol 100% 8779/ C07AB12 Nebivolol Bivolet Tablet 5 mg 30 България 5 mg % 4.64 I Активен / / и НСРлекарства 15672/ C07AB12 Nebivolol BRAVYLOL Tablet 5 mg 30 България 5 mg % 4.64 I Активен / C07AB12 Nebivolol Cardiostad Tablet 5 mg 30 Германия 5 mg % 4.64 I Активен / ; 15565/ C07AB12 Nebivolol NEBICARD Tablet 5 mg 30 България 5 mg % 4.64 I Активен / ; Адифарм Е 16076/ C07AB12 Nebivolol NEBICOR Tablet 5 mg 30 България 5 mg % 4.64 I Активен 860 G. L. Pharma GmbH, 8774/ C07AB12 Nebivolol NEBILAN Tablet 5 mg 30 Австрия 5 mg % 4.64 I Активен / ; 9723/ ; 16597/ C07AB12 Nebivolol NEBILET Tablet 5 mg 28 Германия 5 mg % 4.33 I Активен 2780 NEBIVOLOL 8769/ C07AB12 Nebivolol ACTAVIS Tablet 5 mg 30 България 5 mg % 4.64 I Активен / C07AB12 Nebivolol Nebivolol Sandoz Tablet 5 mg 30 Sandoz d.d., Словения 5 mg % 4.64 I Активен / ; 17170/ C07AB12 Nebivolol Nebivolol Teva Tablet 5 mg 30 Нидерландия 5 mg % 4.64 I ### Активен 2688 CG895 Група ІІ и, CG899 Група ІІ и, SA, SE, FM, CG903 Група ІІ, AO SA, SE, FM, CG902 Група ІІ, AO CG419 Група ІІ, BC TB, LA, SA, CG407 Група ІІ SE,, CG418 Група ІІ TF,, BC CG411 Група ІІ CG413 Група ІІ TB, FA, BE, CG414 Група ІІ MD, GD, EB, PA,, CG409 Група ІІ CG408 FA, MD, ND, Група ІІ AU,, LA,, SE, CG415 SA,, FA, Група ІІ EB CG412 Група ІІ 8776/ ; 8988/ ; Ейсфарма ЕООД, 13409/ C07AB12 Nebivolol Nebizita Tablet 5 mg 30 България 5 mg % 4.64 I Активен / ; 15928/ C07AB12 Nebivolol NEVOLEN Tablet 5 mg 30 България 5 mg % 4.64 I Активен / ; Фармаконс 16091/ C07AB12 Nebivolol Nebivocon Tablet 5 mg 30 България 5 mg % 4.64 I Заличен Фармаконс 16953/ C07AB12 Nebivolol Nebivocon Tablet 5 mg 30 България 5 mg % 4.64 I ### Активен C07AG02 Carvedilol 100% Medochemie Ltd., 8780/ C07AG02 Carvedilol Avernol Tablet 25 mg 30 Кипър 37.5 mg % 3.56 I Активен 3118 Medochemie Ltd., 8780/ C07AG02 Carvedilol Avernol Tablet 6.25 mg 30 Кипър 37.5 mg % 0.89 I Активен / C07AG02 Carvedilol Carvedigamma tablet 25 mg 30 Германия 37.5 mg % 3.56 I Активен / ; НСР.15719/ C07AG02 Carvedilol CARVEDIGAMMA tablet 12.5 mg 30 Германия 37.5 mg % 1.78 I Активен / ; Прот. 216/ C07AG02 Carvedilol CARVEDIGAMMA tablet 6.25 mg 30 Германия 37.5 mg % 0.89 I Активен 2169 CARVEDIL 12,5 8787/ C07AG02 Carvedilol MG Tablet 12.5 mg 28 Германия 37.5 mg % 1.66 I Активен / ; 15429/ C07AG02 Carvedilol CARVEDIL 25 MG Tablet 25 mg 28 Германия 37.5 mg % 3.32 I ### Активен 1586 LA,, SE, CG417 Група ІІ SA, CG416 BC, FA,, Група ІІ FM,, SE, CG813 Група ІІ SA, SA, FM, SE, CG423 Група ІІ MD, SA, FM, SE, CG421 Група ІІ MD, CG460 Група ІІ и, CG456 TB, EB, FA, Група ІІ BC,, CG455 TB, EB, FA, Група ІІ BC,, CG458 Група ІІ, CG459 Група ІІ,

7 CARVEDIL 6, / C07AG02 Carvedilol MG Tablet 6.25 mg 28 Германия 37.5 mg % 0.83 I Активен / ; 14774/ ; CARVEDILOL 16425/ C07AG02 Carvedilol SOPHARMA 12,5 Tablet 12.5 mg 30 България 37.5 mg % 1.78 I ### Активен / ; 14772/ ; CARVEDILOL 16424/ C07AG02 Carvedilol SOPHARMA 25 Tablet 25 mg 30 България 37.5 mg % 3.56 I Активен / ; 14773/ ; CARVEDILOL 16423/ C07AG02 Carvedilol SOPHARMA 6.25 Tablet 6.25 mg 30 България 1.79 mg % 0.89 I Активен 1132 CG457 Група ІІ, CG847 Група ІІ CG848 Група ІІ CG849 Група ІІ 8782/ / и 15339/ ; 16062/ (предварите лно C07AG02 Carvedilol CARVETREND Tablet 12.5 mg 28 България 37.5 mg % 1.66 I10 изпълнение) Заличен / / и 15338/ ; 16061/ (предварите лно C07AG02 Carvedilol CARVETREND Tablet 6.25 mg 28 България 37.5 mg % 0.83 I10 изпълнение) Заличен / / и 15340/ ; 16063/ (предварите лно C07AG02 Carvedilol CARVETREND Tablet 25 mg 28 България 37.5 mg % 3.32 I10 изпълнение) Заличен / C07AG02 Carvedilol CARVILEX Tablet 12.5 mg 30 България 37.5 mg % 1.78 I Активен / C07AG02 Carvedilol CARVILEX Tablet 6.25 mg 30 България 37.5 mg % 0.89 I Активен / C07AG02 Carvedilol CARVILEX Tablet 25 mg 30 България 37.5 mg % 3.56 I Активен / ; 10672/ C07AG02 Carvedilol Coryol Tablet 12.5 mg 28 KRKA, d.d., Словения 37.5 mg % 1.66 I Активен / ; 10023/ C07AG02 Carvedilol Coryol Tablet 6.25 mg 28 KRKA, d.d., Словения 37.5 mg % 0.83 I Активен / C07AG02 Carvedilol Coryol Tablet 25 mg 28 KRKA, d.d., Словения 37.5 mg % 3.32 I Активен 292 HCPлекарства 8788/ C07AG02 Carvedilol Dilatrend Tablet 6.25 mg 28 България 37.5 mg % 0.83 I Активен 3227 HCPлекарства 8788/ C07AG02 Carvedilol Dilatrend Tablet 12.5 mg 28 България 37.5 mg % 1.66 I Активен 3226 HCPлекарства 8788/ C07AG02 Carvedilol Dilatrend Tablet 25 mg 28 България 37.5 mg % 3.32 I Активен / ; 14322/ C07AG02 Carvedilol Talliton Tablet 25 mg 30 PLC, Унгария 37.5 mg % 3.56 I Активен / ; 14324/ C07AG02 Carvedilol Talliton Tablet 12.5 mg 30 PLC, Унгария 37.5 mg % 1.78 I Активен / ; 16961/ C07AG02 Carvedilol Talliton Tablet 6.25 mg 30 PLC, Унгария 37.5 mg % 0.89 I Активен 2846 C08CA01 Amlodipine 100% 8799/ ; Medochemie Ltd., 13100/ C08CA01 Amlodipine ACCEL Tablet 10 mg 30 Кипър 5 mg % 1.36 I Активен / ; 13282/ ; Medochemie Ltd., 16965/ C08CA01 Amlodipine ACCEL Tablet 5 mg 30 Кипър 5 mg % 0.68 I Активен 2737 FA, MD, ND, CG434 Група ІІ AU,, FA, MD, ND, CG432 Група ІІ AU,, FA, MD, ND, CG431 Група ІІ AU,,, BC, FA, CG454 Група ІІ, BC, FA, CG448 Група ІІ, BC, FA, CG446 Група ІІ CG463 TB Група ІІ CG462 TB Група ІІ CG461 TB Група ІІ BC, LA, SA, CG429 SE, TB,, Група ІІ BC, LA, SA, CG427 SE, TB,, Група ІІ BC, LA, SA, CG425 SE, TB,, Група ІІ SA, FM, SE, CG497 Група ІІ MD, SA, FM, SE, CG495 Група ІІ MD,

8 Zentiva k.s., Чешка 8789/ C08CA01 Amlodipine AGEN 5 mg Tablet 5 mg 30 република 5 mg % 0.68 I Активен 2473 Адифарм Е 8793/ C08CA01 Amlodipine Amlocor Tablet 10 mg 30 България 5 mg % 1.36 I Активен 85 Адифарм Е 8793/ C08CA01 Amlodipine Amlocor Tablet 5 mg 30 България 5 mg % 0.68 I Активен / ; 14323/ C08CA01 Amlodipine Amlodigamma Tablet 5 mg 30 Германия 5 mg % 0.68 I Активен / ; 15576/ C08CA01 Amlodipine Amlodigamma Tablet 10 mg 30 Германия 5 mg % 1.36 I ### Активен / ; 10372/ ; Алкалоид ЕООД, 14660/ C08CA01 Amlodipine Amlodipin Alkaloid Tablet 10 mg 30 България 5 mg % 1.36 I Активен 2900 Алкалоид ЕООД, 8791/ C08CA01 Amlodipine Amlodipin Alkaloid Tablet 5 mg 30 България 5 mg % 0.68 I Активен / ; 16438/ БИОФАРМ- 2018; Amlodipine ИНЖЕНЕРИНГ 16499/ C08CA01 Amlodipine Biopharm 10 Tablet 10 mg 30 България 5 mg % 1.36 I ### Активен / ; 16436/ БИОФАРМ- 2018; Amlodipine ИНЖЕНЕРИНГ 16499/ C08CA01 Amlodipine Biopharm 5 Tablet 5 mg 30 България 5 mg % 0.68 I ### Активен / ; 11771/ C08CA01 Amlodipine Amlopin Tablet 5 mg 30 Sandoz d.d., Словения 5 mg % 0.68 I Активен / C08CA01 Amlodipine Amlopin Tablet 10 mg 30 Sandoz d.d., Словения 5 mg % 1.36 I Активен / ; 15592/ C08CA01 Amlodipine Amloteron Tablet 10 mg 30 Нидерландия 5 mg % 1.36 I ### Активен / ; Тeva B.V / C08CA01 Amlodipine Amloteron Tablet 5 mg 30 Нидерландия 5 mg % 0.68 I Активен / C08CA01 Amlodipine Amlovask Tablet 5 mg 30 България 5 mg % 0.68 I Активен / C08CA01 Amlodipine Amlovask Tablet 10 mg 30 България 5 mg % 1.36 I Активен / C08CA01 Amlodipine NEODIPIN BES-T Tablet 10 mg 30 България 5 mg % 1.36 I Активен / C08CA01 Amlodipine NEODIPIN BES-T Tablet 5 mg 30 България 5 mg % 0.68 I Активен / ; НСРлекарства 15471/ C08CA01 Amlodipine NORDIPIN Tablet 5 mg 30 България 5 mg % 0.68 I ### Заличен / ; НСРлекарства 15472/ C08CA01 Amlodipine NORDIPIN Tablet 10 mg 30 България 5 mg % 1.36 I ### Заличен / ; 11342/ ; Gedeon Richter Plc., 12908/ C08CA01 Amlodipine Normodipine Tablet 5 mg 30 Унгария 5 mg % 0.68 I Заличен / ; 10374/ ; Pfizer Europe MA 17200/ C08CA01 Amlodipine NORVASC Tablet 10 mg 30 EEIG, Belgium 5 mg % 1.36 I ### Активен 2371 AO, BC, TB, EB, FA, GA, CG468 Група ІІ GD, HE, MD, PA, RD,, CG475 Група ІІ CG473 Група ІІ SE, LA, TB, CG498 Група ІІ SA,, SE, LA, TB, CG500 Група ІІ SA,, SE, LA, TB, CG477 SA, ML,, Група ІІ TF SE, LA, TB, CG471 SA, ML,, Група ІІ TF AO, LA, MP, CG482 SA, SE, TB, Група ІІ FA,, AO, LA, MP, CG480 SA, SE, TB, Група ІІ FA,, CG504 SA, SE,, Група ІІ CG502 SA, SE,, Група ІІ CG508 Група ІІ CG506 Група ІІ CG511 Група ІІ FA, MD, CG880 Група ІІ FA, MD, CG489 Група ІІ MO, MD, CG488 Група ІІ MO, MD, SA, AN, MS, CG486 Група ІІ FA, AR, WE, BL, 8796/ ; 10373/ ; Pfizer Europe MA 17200/ C08CA01 Amlodipine NORVASC Tablet 5 mg 30 EEIG, Belgium 5 mg % 0.68 I ### Активен / C08CA01 Amlodipine TENOX Tablet 5 mg 30 KRKA, d.d., Словения 5 mg % 0.68 I Активен / , 10162/ C08CA01 Amlodipine TENOX Tablet 10 mg 30 KRKA, d.d., Словения 5 mg % 1.36 I Активен 1183 Фармаконс 9543/ C08CA01 Amlodipine Amlodicon Tablet 10 mg 30 България 5 mg % 1.36 I Активен Фармаконс 9542/ C08CA01 Amlodipine Amlodicon Tablet 5 mg 30 България 5 mg % 0.68 I Активен C08CA02 Felodipine 100% SA, AN, MS, CG484 Група ІІ FA, AR, WE, BL, CG493, BC, FA, Група ІІ CG491, BC, FA, Група ІІ CG723 Група ІІ CG724 Група ІІ

9 8804/ ; 9524/ ; tablet 5 mg 30 PLC, Унгария 5 mg % 1.91 I ### Активен / C08CA02 Felodipine AURONAL 8804/ ; 9525/ ; tablet 2.5 mg 30 PLC, Унгария 5 mg % 0.96 I ### Активен / C08CA02 Felodipine AURONAL 8804/ ; 9523/ ; tablet 10 mg 30 PLC, Унгария 5 mg % 3.82 I ### Активен / C08CA02 Felodipine AURONAL 8807/ ; tablet 5 mg 30 България 5 mg % 1.91 I Заличен / C08CA02 Felodipine Felicipin 8809/ ; FELODIPINE- tablet 5 mg 30 България 5 mg % 1.91 I Активен / C08CA02 Felodipine TCHAIKAPHARMA tablet 10 mg 30 Hexal AG, Германия 5 mg % 3.82 I Активен / C08CA02 Felodipine FeloHEXAL tablet 5 mg 30 Hexal AG, Германия 5 mg % 1.91 I Активен / C08CA02 Felodipine FeloHEXAL 8806/ ; tablet 5 mg 30 Швеция 5 mg % 1.91 I Активен 2996 Astra Zeneca AB, 12385/ C08CA02 Felodipine Plendil 8808/ ; 16259/ ; tablet 10 mg 30 Нидерландия 5 mg % 3.82 I ### Активен / C08CA02 Felodipine PRESID 10 MG 8808/ ; tablet 2.5 mg 30 Нидерландия 5 mg % 0.96 I ### Активен / C08CA02 Felodipine PRESID 2,5 MG 8808/ ; tablet 5 mg 30 Нидерландия 5 mg % 1.91 I Активен / C08CA02 Felodipine PRESID 5 MG C08CA05 Nifedipine 100% 8810/ ; tablet 20 mg 60 PLC, Унгария 30 mg % 4.09 I Активен / C08CA05 Nifedipine Cordaflex tablet 20 mg 30 PLC, Унгария 30 mg % 2.05 I Активен / C08CA05 Nifedipine Cordaflex 8813/ ; tablet 20 mg 30 България 30 mg % 2.05 I Активен / C08CA05 Nifedipine CORINFAR tablet 20 mg 20 България 30 mg % 1.36 I Активен / C08CA05 Nifedipine KORINCARE 8811/ за 016; NIFEDIPIN краткосрочно 14915/ C08CA05 Nifedipine ACTAVIS tablet 10 mg 50 България 30 mg % 1.70 лечение I Заличен 234 C08CA08 Nitrendipine 100% 8814/ ; NITRENDIPIN 11354/ C08CA08 Nitrendipine ACTAVIS Tablet 20 mg 30 България 20 mg % 3.13 I Заличен 93 C08CA09 Lacidipine 100% Glaxo Group Ltd., 8815/ C08CA09 Lacidipine Lacipil tablet 4 mg 28 Обединено Кралство 4 mg % 6.83 I Активен 2388 C08CA13 dipine hydrochloride 100% 8817/ C08CA13 Lercanidipine ARETA tablet 20 mg 30 Германия 10 mg % 9.50 I Активен / C08CA13 Lercanidipine ARETA tablet 10 mg 30 Германия 10 mg % 4.75 I Активен 2364 BC, LA, SA, CG524 SE, TB,, Група ІІ BC, LA, SA, CG523 SE, TB,, Група ІІ BC, LA, SA, CG525 SE, TB,, Група ІІ CG533 SA, MD,, Група ІІ CG527 SA, SE, TB, Група ІІ FA,, CG526 SA, SE, TB, Група ІІ FA,, CG528 Група ІІ CG530 Група ІІ CG532 Група ІІ CG531 Група ІІ BC, LA, SA, CG535 SE, TB,, Група ІІ BC, LA, SA, CG534 SE, TB,, Група ІІ BC, FA, MD, CG538 Група ІІ TB, PA,, CG537 SA, MD,, Група ІІ BC, CG540 AB, GD, AO, Група ІІ AR, GF CG544 Група ІІ, CG543 Група ІІ, 8821/ / и НСП / ; АССГ 531/ и ВАС 7806/ C08CA13 Lercanidipine Caniler tablet 20 mg 30 Sandoz d.d., Словения 10 mg % 9.50 I Активен / / и НСП / C08CA13 Lercanidipine Caniler tablet 10 mg 30 Sandoz d.d., Словения 10 mg % 4.75 I Активен 4136 Zentiva k.s., Чешка 8818/ C08CA13 Lercanidipine Kapidin tablet 20 mg 30 република 10 mg % 9.50 I Активен 1573 CG551 Група ІІ и, CG550 Група ІІ и, LA, TB, SA, CG546 SE,, FA, Група ІІ

10 8818/ ; Zentiva k.s., Чешка 13399/ C08CA13 Lercanidipine Kapidin tablet 10 mg 30 република 10 mg % 4.75 I Активен / C08CA13 Lercanidipine Lecalpin tablet 20 mg 30 ehf., Исландия 10 mg % 9.50 I Активен / C08CA13 Lercanidipine Lecalpin tablet 10 mg 30 ehf., Исландия 10 mg % 4.75 I Активен / ; 9493/ C08CA13 Lercanidipine RENOVIA tablet 10 mg 60 Германия 10 mg % 9.50 I Активен / C08CA13 Lercanidipine TevaLer tablet 10 mg 30 България 10 mg % 4.75 I Активен / / и 16742/ C08CA13 Lercanidipine TevaLer tablet 20 mg 30 България 10 mg % 9.50 I ### Активен / ; Film coated Фармаконс 16085/ C08CA13 Lercanidipine Lercanicon tablet 10 mg 30 България 10 mg % 3.55 I Заличен / C08CA13 Lercanidipine RENOVIA tablet 20 mg 60 Германия 10 mg % I Активен Film coated Фармаконс 17011/ C08CA13 Lercanidipine Lercanicon tablet 10 mg 30 България 10 mg % 3.55 I ### Активен C08DA01 amil Hydrochloride 100% 8829/ C08DA01 Verapamil Isocor tablet 80 mg 30 България 240 mg % 1.94 I Активен / ; 9613/ и КП- Mylan Healthcare 102/ C08DA01 Verapamil Isoptin tablet 80 mg 50 GmbH, Германия 240 mg % 3.23 I Активен 3655 tablet 240 mg 50 GmbH, Германия 240 mg % 9.70 I Активен 452 Mylan Healthcare 8827/ C08DA01 Verapamil Isoptin SR 8827/ ; 9637/ и КП- tablet 240 mg 20 GmbH, Германия 240 mg % 3.88 I Активен 3668 Mylan Healthcare 103/ C08DA01 Verapamil Isoptin SR tablet 120 mg 20 GmbH, Германия 240 mg % 1.94 I Активен 1279 Mylan Healthcare 8827/ C08DA01 Verapamil Isoptin SR 8823/ ; tablet 120 mg 50 България 240 mg % 4.85 I Заличен / C08DA01 Verapamil Verapamil Actavis Verapamil 8825/ C08DA01 Verapamil Sopharma tablet 40 mg 50 България 240 mg % 1.62 I Активен 179 Verapamil Унифарм 8822/ C08DA01 Verapamil Sopharma tablet 80 mg 50 България 240 mg % 3.23 I Активен 126 Verapamil- 8824/ C08DA01 Verapamil Tchaikapharma Coated tablet 80 mg 50 България 240 mg % 3.23 I Активен / / и Verapamil / C08DA01 Verapamil Tchaikapharma Coated tablet 40 mg 30 България 240 mg % 0.97 I Активен 2533 Verapamil- tablet 240 mg 20 България 240 mg % 3.88 I Активен / C08DA01 Verapamil Tchaikapharma VEROGALID ER tablet 240 mg 30 България 240 mg % 5.82 I Активен / C08DA01 Verapamil 240 MG C08DB01 Diltiazem 100% tablet 90 mg 30 България 240 mg % 1.98 I Активен 25 Алкалоид ЕООД, 8946/ C08DB01 Diltiazem Aldizem tablet 60 mg 30 България 240 mg % 1.32 I Активен 24 Алкалоид ЕООД, 8946/ C08DB01 Diltiazem Aldizem 8947/ ; tablet 90 mg 50 България 240 mg % 3.30 I Заличен / C08DB01 Diltiazem Diltiazem Actavis 8947/ ; 14757/ C08DB01 Diltiazem Diltiazem Actavis Tablet 60 mg 50 България 240 mg % 2.20 I Заличен 238 Diltiazem 8948/ C08DB01 Diltiazem Sopharma Tablet 60 mg 50 България 240 mg % 2.20 I Активен / ; Diltiazem- tablet 90 mg 50 България 240 mg % 3.30 I Заличен / C08DB01 Diltiazem Tchaikapharma 8945/ ; Diltiazem- tablet 60 mg 50 България 240 mg % 2.20 I Заличен / C08DB01 Diltiazem Tchaikapharma C09AA02 Enalapril 100% LA, TB, SA, CG545 SE,, FA, Група ІІ CG542 FA, MD, ND, Група ІІ AU,, CG541 FA, MD, ND, Група ІІ AU,, CG547 Група ІІ CG549 Група ІІ CG548 Група ІІ CG841 Група ІІ SE, FM, SA, CG815 Група ІІ, CG562 Група ІІ CG558 Група ІІ CG561 Група ІІ CG560 Група ІІ CG559 Група ІІ CG557 Група ІІ CG552 Група ІІ CG555 SA, MD,, Група ІІ BC, CG554 SA, MD,, Група ІІ BC, CG556 SA, MD,, Група ІІ BC, CG564 Група ІІ SE, LA, TB, CG578 SA, ML,, Група ІІ TF SE, LA, TB, CG576 SA, ML,, Група ІІ TF CG582 Група ІІ

11 8956/ C09AA02 Enalapril Berlipril Tablet 5 mg 30 Германия 10 mg % 0.97 I Активен / C09AA02 Enalapril Berlipril Tablet 10 mg 30 Германия 10 mg % 1.95 I Активен / ; 13083/ C09AA02 Enalapril Berlipril Tablet 20 mg 30 Германия 10 mg % 3.89 I Активен / C09AA02 Enalapril Enahexal Tablet 5 mg 30 Hexal AG, Германия 10 mg % 0.97 I Активен / C09AA02 Enalapril Enahexal Tablet 10 mg 30 Hexal AG, Германия 10 mg % 1.95 I Активен / ; 15720/ C09AA02 Enalapril Enahexal Tablet 20 mg 30 Hexal AG, Германия 10 mg % 3.89 I Активен 516 ENALAPRIL- 8952/ C09AA02 Enalapril TCHAIKAPHARMA Tablet 5 mg 30 България 10 mg % 0.97 I Активен 2525 ENALAPRIL- 8952/ C09AA02 Enalapril TCHAIKAPHARMA Tablet 20 mg 30 България 10 mg % 3.89 I Активен 2526 ENALAPRIL- 8952/ C09AA02 Enalapril TCHAIKAPHARMA Tablet 10 mg 30 България 10 mg % 1.95 I Активен / C09AA02 Enalapril ENAP Tablet 10 mg 90 KRKA, d.d., Словения 10 mg % 5.84 I Активен / C09AA02 Enalapril ENAP Tablet 20 mg 90 KRKA, d.d., Словения 10 mg % I Активен / C09AA02 Enalapril ENAP Tablet 10 mg 60 KRKA, d.d., Словения 10 mg % 3.89 I Активен / C09AA02 Enalapril ENAP Tablet 20 mg 30 KRKA, d.d., Словения 10 mg % 3.89 I Активен / ; 12832/ C09AA02 Enalapril ENAP Tablet 5 mg 30 KRKA, d.d., Словения 10 mg % 0.97 I Активен / C09AA02 Enalapril ENAP Tablet 10 mg 30 KRKA, d.d., Словения 10 mg % 1.95 I Активен 301 Инбиотех ООД, 8949/ C09AA02 Enalapril Enpril Tablet 10 mg 50 България 10 mg % 3.24 I Активен 782 Инбиотех ООД, 8949/ C09AA02 Enalapril Enpril Tablet 20 mg 20 България 10 mg % 2.59 I Активен 783 Инбиотех ООД, 8949/ C09AA02 Enalapril Enpril Tablet 10 mg 20 България 10 mg % 1.30 I Активен / ; 16740/ C09AA02 Enalapril laprilen Tablet 10 mg 30 България 10 mg % 1.95 I Активен / C09AA02 Enalapril laprilen Tablet 5 mg 30 България 10 mg % 0.97 I Активен / C09AA02 Enalapril Renapril Tablet 5 mg 28 България 10 mg % 0.91 I Активен / C09AA02 Enalapril Renapril Tablet 10 mg 28 България 10 mg % 1.82 I Активен / C09AA02 Enalapril Renapril Tablet 20 mg 28 България 10 mg % 3.63 I Активен 557 Мерк Шарп и Доум 8958/ C09AA02 Enalapril Renitec Tablet 20 mg 14 България 10 mg % 1.82 I Активен 595 Мерк Шарп и Доум 8958/ C09AA02 Enalapril Renitec Tablet 10 mg 14 България 10 mg % 0.91 I Активен / Мерк Шарп и Доум 016.; 14289/ C09AA02 Enalapril RENITEC Tablet 5 mg 28 България 10 mg % 0.94 I Заличен / C09AA02 Enalapril Vasopren Tablet 20 mg 28 България 10 mg % 3.63 I Активен / C09AA02 Enalapril Vasopren Tablet 10 mg 28 България 10 mg % 1.82 I Активен / C09AA02 Enalapril Vasopren Tablet 5 mg 28 България 10 mg % 0.91 I Активен 181 C09AA03 Lisinopril 100% 8966/ / и НСРлекарства 15833/ C09AA03 Lisinopril CORDACARE Tablet 20 mg 30 България 10 mg % 6.50 I Активен / / и НСРлекарства 15834/ C09AA03 Lisinopril CORDACARE Tablet 10 mg 30 България 10 mg % 3.25 I Активен / ; 13540/ ; Gedeon Richter Plc., 17235/ C09AA03 Lisinopril Diroton Tablet 20 mg 28 Унгария 10 mg % 6.07 I ### Активен 3757 CG608 Група ІІ CG607 Група ІІ CG606 Група ІІ CG611 SA, SE, TB, Група ІІ FA,, CG610 SA, SE, TB, Група ІІ FA,, CG609 SA, SE, TB, Група ІІ FA,, CG594 SA, MD,, Група ІІ BC, CG598 SA, MD,, Група ІІ BC, CG596 SA, MD,, Група ІІ BC, CG616, BC, FA, Група ІІ CG615, BC, FA, Група ІІ CG590, BC, FA, Група ІІ CG592, BC, FA, Група ІІ CG591, BC, FA, Група ІІ CG588, BC, FA, Група ІІ SE, LA, PA, CG584 BC, FA,, Група ІІ SA, AO, SE, LA, PA, CG586 BC, FA,, Група ІІ SA, AO, SE, LA, PA, CG583 BC, FA,, Група ІІ SA, AO, BC, FA, AI, CG600 Група ІІ MD, TB, PA,, BC, FA, AI, CG599 Група ІІ MD, TB, PA,, CG602 FA, MD, ND, Група ІІ AU,, CG601 FA, MD, ND, Група ІІ AU,, CG593 FA, MD, ND, Група ІІ AU,, CG613 Група ІІ CG612 Група ІІ CG605 Група ІІ CG604 Група ІІ CG603 Група ІІ TB, LA, SA, CG659 Група ІІ SE,, TB, LA, SA, CG657 Група ІІ SE,, MD, SE, BC, CG646 TB, LA, SA, Група ІІ

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Алвеско Alvesco Регистър ИАЛ Лекарствена форма I N N АТС код Притежател на РУ Начин на

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Алвеско Alvesco Регистър ИАЛ Лекарствена форма I N N АТС код Притежател на РУ Начин на Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Алвеско Alvesco Лекарствена форма 40 микрограма разтвор под налягане за инхалации 80 микрограма разтвор под налягане за инхалации 160 микрограма

Подробно

J02AC 1

J02AC 1 В Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Вапрес Vapress 80 mg филмирани таблетки x 7; x 14; x 28, x 30; x 56; x 60; x 90; x 98; x 100; x

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Aмлодикон Amlodicon Лекарствена форма 5

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Aмлодикон Amlodicon Лекарствена форма 5 В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Aмлодикон Amlodicon 5 mg таблетки, блистери х 30 10 mg таблетки, блистери х 30 Амлодипин Amlodipine

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Арикоган Aricogan Лекарствена форма 15

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Арикоган Aricogan Лекарствена форма 15 В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Арикоган Aricogan Лекарствена форма 15 mg таблетки, блистери x 7; x 10; x 14; x 20; x 28; x 30;

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Габанал Gabanal Лекарствена форма 300 m

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Габанал Gabanal Лекарствена форма 300 m В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Габанал Gabanal Лекарствена форма 300 mg твърди капсули x 20; x 30; x 50; x 60; x 84; x 90; x

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Алонет Alonet Регистър ИАЛ Лекарствена форма 400 mg филмирани таблетки x

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Алонет Alonet Регистър ИАЛ Лекарствена форма 400 mg филмирани таблетки x Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Алонет Alonet Лекарствена форма 400 mg филмирани таблетки x 30 20100281 Амисулприд Amisulpride N05AL05 Чайкафарма Висококачествените Лекарства

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Ангетоп Angetop Регистър ИАЛ Лекарствена форма 500 mg таблетки x

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Ангетоп Angetop Регистър ИАЛ Лекарствена форма 500 mg таблетки x Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Ангетоп Angetop Лекарствена форма 500 mg таблетки x 20 20090455 21.01.2015 Метамизол натрий Metamizole sodium N02BB02 ИНБИОТЕХ ООД без лекарско

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Амоксиклав Amoksiklav Регистър ИАЛ Лека

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Амоксиклав Amoksiklav Регистър ИАЛ Лека В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Амоксиклав Amoksiklav 2000 mg/200 mg прах за инфузионен разтвор 20 ml x 1; x 5; x 10; x 20; x

Подробно

C09AA 4

C09AA 4 Уважаеми колеги, Хиперлинк от свободно избраното име и АТС кода ще Ви представи разрешените индикации и принадлежността към Анатомо-терапевтико-химичната класификация на съответния лекарствен продукт.

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Име Диаб МR Регистър ИАЛ Diab MR Лекарствена форма 30 mg таблетки с изменeно освобождаване

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Име Диаб МR Регистър ИАЛ Diab MR Лекарствена форма 30 mg таблетки с изменeно освобождаване Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Диаб МR Diab MR 30 mg таблетки с изменeно освобождаване x 30; x 60 20130015 06.03.2018 Гликлазид Gliclazide A10BB09 Чайкафарма Висококачествените

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Аспизал Aspisal Регистър ИАЛ Лекарствена форма 325 mg филмирани таблетки x

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Аспизал Aspisal Регистър ИАЛ Лекарствена форма 325 mg филмирани таблетки x Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Аспизал Aspisal Лекарствена форма 325 mg филмирани таблетки x 100 20020954 190.09.2014 Ацетилсалицилова киселина Acetylsalicylic acid N02BA01

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Ариспа Arisppa Регистър ИАЛ Лекарствена

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Ариспа Arisppa Регистър ИАЛ Лекарствена В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Ариспа Arisppa Лекарствена форма 5 mg таблетки x 14; x 28; x 30; x 50; x 56; x 60; x 84; x 90;

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Алотендин Alotendin Лекарствена форма 5

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Алотендин Alotendin Лекарствена форма 5 В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Алотендин Alotendin Лекарствена форма 5 mg/5 mg таблетки x 28; x 30; x 56; x 90 5 mg/10 mg tablets

Подробно

Androterone

Androterone В Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми АминоДИАЛ Биофарм AminoDIAL Biopharm Лекарствена форма 1,1% разтвор за перитонеална диализа 2000

Подробно

Azosin

Azosin В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Азосин Azosin 10 mg таблетки с удължено освобождаване х 30 20120369 Алфузосин Alfuzosin G04CA01

Подробно

Egilitax

Egilitax Лекарствени продукти, с прекратени разрешения за употреба през периода 01. 03. 2014-31.03.2014 Име лекарствена форма количество на активното вещество в дозова единица Азитромицин Зентива Azithromycin Zentiva

Подробно

Axanum

Axanum В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Валкатуна Valcatuna 320 mg филмирани таблетки x 7; x 14; x 28; x 56; x 98; x 280 20110636 26.10.2011

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Име Аторвастатин АЛ Atorvastatin AL Лекарствена форма 10 mg филмирани таблетки, блистери -

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Име Аторвастатин АЛ Atorvastatin AL Лекарствена форма 10 mg филмирани таблетки, блистери - Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Аторвастатин АЛ Atorvastatin AL 10 mg филмирани таблетки, блистери - x 10; x 14; x 28; x 30; x 50; x 56; x 84; x 90; x 98; x 100; x 112 20 mg

Подробно

G04CA 1

G04CA 1 Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Албиомин 20 % Albiomin 20% 200 g/l инфузионен разтвор x 50 ml; x 100 ml 20090135 10.07.2012 Човешки албумин Human Albumin B05AA01 Biotest Pharma

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Алендронова киселина/витамин D3 Сандоз

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Алендронова киселина/витамин D3 Сандоз В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Алендронова киселина/витамин D3 Сандоз Alendronic acid /Vitamin D3 Sandoz 70 mg/5600 IU таблетки

Подробно

Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по

Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по Списък с които НЗОК заплаща по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на продукти по чл. 262, ал. 4, т. 1 от Закона за те продукти в хуманната медицина, на медицински изделия

Подробно

Priligy Art. 29(4) - Annex_I_II_III_BG

Priligy Art. 29(4) - Annex_I_II_III_BG ПРИЛОЖЕНИЕ I СПИСЪК НА ИМЕНАТА, ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ФОРМИ, КОЛИЧЕСТВОТО НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО В ДОЗОВА ЕДИНИЦА, В % ЗА ДАДЕН ОБЕМ ИЛИ МАСА, ПЪТ НА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ, ЗАЯВИТЕЛИ/ПРИТЕЖАТЕЛИ НА

Подробно

Промяна в името и адреса на притежателя на разрашението за употреба Лекарствен продукт Притежател на РУ от Accord Healthcare Limited, Sage House, 319

Промяна в името и адреса на притежателя на разрашението за употреба Лекарствен продукт Притежател на РУ от Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Промяна в името и адреса на притежателя на разрашението за употреба от Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Обединено кралство на Accord Healthcare

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Име Вертизан N Vertisan N Лекарствена форма 24 mg таблетки, блистери x 20; x 24; x 30; x 4

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Име Вертизан N Vertisan N Лекарствена форма 24 mg таблетки, блистери x 20; x 24; x 30; x 4 Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Вертизан N Vertisan N 24 mg таблетки, блистери x 20; x 24; x 30; x 48; x 50; x 60; x 96; x 100 Бетахистин дихидрохлорид Betahystine dihydrochloridе

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Актамон Actamone Лекарствена форма 4 mg таблетки за дъвчене, блистери x 7; x 10; x 14;

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Актамон Actamone Лекарствена форма 4 mg таблетки за дъвчене, блистери x 7; x 10; x 14; Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Актамон Actamone Лекарствена форма 4 mg таблетки за дъвчене, блистери x 7; x 10; x 14; x 28; x 30; x 56; x 60; x 98; x 100 5 mg таблетки за дъвчене,

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Име Азалонум Регистър ИАЛ Azalonum Лекарстве

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Име Азалонум Регистър ИАЛ Azalonum Лекарстве В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Азалонум Azalonum 20 mg/40 mg таблетки, блистери x 20; x 30; x 50; x 100 20190114 9.5.2019 Цинаризин/Дименхидринат

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Акард Acard Лекарствена форма 75 mg сто

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Акард Acard Лекарствена форма 75 mg сто В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Акард Acard Лекарствена форма 75 mg стомашно-устойчиви таблетки, блистери x 30; x 60 150 mg стомашно-устойчиви

Подробно

Zinacef Art 30_

Zinacef Art 30_ Приложение I Списък на имената, лекарствени форми, количество на единица, в %, за, пътища на на лекарствените продукти, притежатели на разрешение за в държавите членки 1 Австрия Австрия Австрия Австрия

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Лекарствена форма I N N АТС код Притежа

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Лекарствена форма I N N АТС код Притежа В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Лекарствена форма Притежател на РУ Аритави Aritavi 30 mg стомашно-устойчиви капсули, твърди x

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Име Бифозил Регистър ИАЛ Biphozyl Лекарствен

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Име Бифозил Регистър ИАЛ Biphozyl Лекарствен В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Бифозил Biphozyl Лекарствена форма разтвор за хемодиализа/хемофилтрация, сакове x 5 000 ml 20150301

Подробно

България и ЕС: Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” през 2017 година (предварителни данни)

България и ЕС: Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” през 2017 година (предварителни данни) БЪЛГАРИЯ И ЕС: ДЕФИЦИТ И ДЪЛГ НА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН СЕКТОР ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА По предварителни данни на Евростат през 2017 г. дефицитът на институционален сектор Държавно управление на ЕС-28

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Аплериа Apleria Лекарствена форма 25 mg

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Аплериа Apleria Лекарствена форма 25 mg В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Аплериа Apleria Лекарствена форма 25 mg филмирани таблетки, блистери x 10; x 20; x 28; x 30; x

Подробно

НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИ

НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИ НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ, ПРОМЕНИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ И ДОСТАВКА

Подробно

Retinoids containing medicinal products-A ; Acitretin; Adapalene; Alitretinoin; Bexarotene; Isotretinoin; Tretinoin; Tazarotene

Retinoids containing medicinal products-A ; Acitretin; Adapalene; Alitretinoin; Bexarotene; Isotretinoin; Tretinoin; Tazarotene Приложение I Списък на лекарствените продукти, разрешени по национална процедура 1 Австрия Pelpharma Handels Gmbh Keracutan Ацитретин 10mg капсула Капсула, твърда Перорално приложение Австрия Actavis Group

Подробно

Техническа спецификация за Обособена позиция 1 Таблица 1 Номен клату ра Анатомотерапевтиче н код (АТСcode) Международно непатентно наименование /INN/

Техническа спецификация за Обособена позиция 1 Таблица 1 Номен клату ра Анатомотерапевтиче н код (АТСcode) Международно непатентно наименование /INN/ Техническа спецификация за Обособена позиция 1 Таблица 1 Номен клату ра Анатомотерапевтиче н код (АТСcode) Международно непатентно наименование /INN/ Количество на активното Лекарствена форма Мярка Количе

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през януари 2017 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през януари 2017 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЯНУАРИ 2017 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2017 г. са 369.5 хил. (табл. 1 от приложението), или с

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през март 2019 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през март 2019 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ МАРТ 2019 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2019 г. са 478.3 хил. (табл. 1 от приложението), или с 3.5%

Подробно

Приложение 1 към Протокол 3 на обособен а позиция /номенклатура Международно непатентно наименование Лекарствена форма и количество активно вещество М

Приложение 1 към Протокол 3 на обособен а позиция /номенклатура Международно непатентно наименование Лекарствена форма и количество активно вещество М Приложение 1 към Протокол 3 /номенклтур Междунродно нептентно нименовние Лекрствен форм и количество ктивно вещество Мярк съглсно посочент мярк в колон 8 1 2 3 8 9 I Доствки н лекрствени продукти, необходими

Подробно

Microsoft Word - TAB_5.doc

Microsoft Word - TAB_5.doc Таблица 5: Граници на годишното постъпване на отделни радионуклиди в организма на персонала чрез вдишване (ГГП ИНХ ) или поглъщане (ГГП ПО ) и граница на средногодишната обемна активност (ГСГОА В ) на

Подробно

Clopidogrel MYLAN Pharma

Clopidogrel MYLAN Pharma Уважаеми колеги, Хиперлинк от свободно избраното име и АТС кода ще Ви представи разрешените индикации и принадлежността към Анатомо-терапевтико-химичната класификация на съответния лекарствен продукт.

Подробно

ATC кодове

ATC кодове В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Азитер Azyter 15 mg/g капки за очи, разтвор в еднодозова опаковка x 6 20120273 01.06.2012 Азитромицин

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2017 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2017 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2017 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2017 г. са 665.7 хил. (табл. 1 от приложението), или с 15.3%

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през октомври 2016 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през октомври 2016 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2016 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2016 г. са 404.0 хил. (табл. 1 от приложението), или

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2016 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2016 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АПРИЛ 2016 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2016 г. са 466.3 хил. (табл. 1 от приложението), или с 26.2%

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през февруари 2017 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през февруари 2017 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2017 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2017 г. са 366.8 хил. (табл. 1 от приложението), или

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2016 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2016 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2016 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2016 г. са 577.2 хил. (табл. 1 от приложението), или с 9.2% над

Подробно

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2015 г. са 450.9 хил. (табл. 1 от приложението),

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2019 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2019 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АПРИЛ 2019 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2019 г. са 620.8 хил. (табл. 1 от приложението), или с 2.4%

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2019 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2019 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2019 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2019 г. са 779.5 хил. (табл. 1 от приложението), или със 7.2%

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юни 2019 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юни 2019 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮНИ 2019 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2019 г. са 717.1 хил. (табл. 1 от приложението), или с 5.9% над

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през септември 2018 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през септември 2018 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2018 г. са 633.4 хил. (табл. 1 от приложението),

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през декември 2018 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през декември 2018 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2018 г. са 478.4 хил. (табл. 1 от приложението), или

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през ноември 2018 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през ноември 2018 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през ноември 2018 г. са 426.3 хил. (табл. 1 от приложението), или

Подробно