Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по

Размер: px
Започни от страница:

Download "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по"

Препис

1 Списък с които НЗОК заплаща по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на продукти по чл. 262, ал. 4, т. 1 от Закона за те продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр. 24 от 2009 г.; изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г., бр. 49 от 2012 г., бр. 48 от 2014 г., бр. 30 от 2015 г., бр. 62 от 2015 г., бр. 44 от 2016 г., бр. 89 от 2017 г.), в сила от 01 януари 2019 година Позитивен лекарствен списък, публикуван на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на те продукти на 02 декември 2018 г. Актуализация към г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПОЗИТИВЕН ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК Лекарствени предназначени заболявания, които се заплащат по реда на Закона за здравното осигуряване Информация на НЗОК, чл. 6 от Наредба 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на продукти по чл. 262, ал. 4, т. 1 от Закона за те продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр. 24 от 2009 г.) Указание относно реда за предписване, отпускане Код на и получаване, чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба 10/2009 г. търговец/и на едро, НЗОК-код на посочен/и от Група, към която я притежателя Образец на Вид протокол принадлежи продукт на разрешение рецептурна по образец, ят за употреба на бланка, продукт, я Наредба съобразно реда и продукт Наредба 4/2009 г. на начина на 4/2009 г. на МЗ МЗ предписване Забележка SE, LA, PA, AF156 BC, FA, WB, SA, AO, SE, LA, PA, AF117 BC, FA, WB, SA, AO, 5 5 Цена по чл. 261a, ал. 1 от ЗЛПХМ Допълнителна информация Стойност за Дата на наст. Референтна опаковка, Ограничения в пром. в обст. Дата на наст. пром. в Международно Наименование Количество на стойност за изчислена на начина на във вр. с ПМС обст. във вр. с & 8 на Анатомотерапевтичен наименование я Лекарствена лекарствено телна разрешението за Терапевтичен Търговец Търговец Терапевтичен референтна заплащане заплащане различни /дата на промени в бр. 68 от съотв. с чл. 1, ал. 3 от фикатор непатентно на активното Оконча- Притежател на DDD/ DDD/ база Ниво на Ниво на предписване при Дата на настъпили 196/2012 г., ДВ, НУПРЗРРЦЛП за прив. в Иденти- код /АТС-код/ /INN/ продукт форма вещество опаковка употреба курс на едро на дребно курс стойност (%) (стойност) индикации МКБ решението обстоятелствата г. Наредба 42 на МЗ Статус на ЛП A02BA02 Ranitidine A02BA02 Ranitidine Ranbaxy UK K20,K25.7,K A02BA02 Ranitidine Histac tablet 300 mg 30 Кралство 300 mg % / Заличен / ; 5216/ и КП-111/ ; K20,K25.7,K A02BA02 Ranitidine Ranitidin Accord tablet 300 mg 30 Кралство 300 mg % / Заличен / ; 5217/ и КП-112/ ; K20,K25.7,K A02BA02 Ranitidine Ranitidin Accord tablet 150 mg 30 Кралство 300 mg % / Заличен 3776 RANITIDIN- TCHAIKAPHARM K20,K25.7,K A02BA02 Ranitidine A tablet 150 mg 20 България 300 mg % / г Заличен 426 A02BA03 Famotidine A02BA03 Famotidine 86/ ; FAMOTIDINE Алкалоид ЕООД, K20,K25.7,K A02BA03 Famotidine ALKALOID tablet 20 mg 20 България 40 mg % / Заличен /21,08,2009; K20,K25.7,K A02BA03 Famotidine Famultran tablet 40 mg 30 България 40 mg % / Заличен 89 35/21,08,2009.; K20,K25.7,K A02BA03 Famotidine Famultran tablet 20 mg 30 България 40 mg % / Заличен 88 A02BC01 Omeprazole A02BC01 Omeprazole Gastro resistant Инбиотех ООД, K20,K25.7,K A02BC01 Omeprazole Bioprazol capsule, hard 20 mg 28 България 20 mg % / Активен 785 Gastro resistant Инбиотех ООД, K20,K25.7,K A02BC01 Omeprazole Bioprazol capsule, hard 20 mg 14 България 20 mg % / Активен / ; Gastro КЦРРresistant Zentiva k.s., K20,K25.7,K 2640/ ; A02BC01 Omeprazole Helicid 20 capsule, hard 20 mg 28 Чешка република 20 mg % / Заличен 1782 Gastro 67/ ; resistant Zentiva k.s., K20,K25.7,K A02BC01 Omeprazole Helicid 20 capsule, hard 20 mg 14 Чешка република 20 mg % / Заличен 1783 Gastro 4023/ ; Omeprazole resistant K20,K25.7,K A02BC01 Omeprazole Accord capsule, hard 20 mg 30 Кралство 20 mg % / Заличен 3018 Gastro 4271/ ; Omeprazole resistant K20,K25.7,K A02BC01 Omeprazole Accord capsule, hard 40 mg 14 Кралство 20 mg % / Заличен 3070 Gastro Omeprazol resistant Genericon Pharma K20,K25.7,K A02BC01 Omeprazole Genericon capsule, hard 20 mg 28 GmbH, Австрия 20 mg % / Заличен 392 Gastro resistant K20,K25.7,K A02BC01 Omeprazole Ulcoprol capsule, hard 20 mg 30 България 20 mg % / Заличен 245 A02BC02 Pantoprazole A02BC02 Pantoprazole 1224/ ; 7594/ ; Протокол 187/ ; Gastro Ейсфарма ООД, K20,K25.7,K A02BC02 Pantoprazole Helix resistant tablet 40 mg 28 България 40 mg % / Заличен / ; 447/ г.; 2537/ ; КП-337/ и EGIS 6201/ ; Gastro Pharmaceuticals K20,K25.7,K A02BC02 Pantoprazole Noacid resistant tablet 40 mg 28 PLC, Унгария 40 mg % / Заличен / ; 448/ г.; 2538/ ; КП-338/ и EGIS 6200/ ; Gastro Pharmaceuticals K20,K25.7,K A02BC02 Pantoprazole Noacid resistant tablet 20 mg 28 PLC, Унгария 40 mg % / Заличен 2451 КЦPP- 397/29,03,2012.; Gastro K20,K25.7,K A02BC02 Pantoprazole Nolpaza resistant tablet 20 mg 28 Словения 40 mg % / Заличен 1163 КЦPP- 396/29,03,2012; 2377/ ; Gastro K20,K25.7,K A02BC02 Pantoprazole Nolpaza resistant tablet 20 mg 14 Словения 40 mg % / Заличен 2429 КЦPP- 395/29,03,2012; 2182/ г.; Gastro K20,K25.7,K A02BC02 Pantoprazole Nolpaza resistant tablet 40 mg 14 Словения 40 mg % / Заличен / ; 819/ ; Gastro K20,K25.7,K A02BC02 Pantoprazole Panrazol resistant tablet 40 mg 30 ehf., Исландия 40 mg % / Заличен 2002

2 SE, LA, SA,, AF359 WB AF496 TB 5 5 Aurobindo Pharma 5763/ ; Pantoprazole Gastro (Malta) K20,K25.7,K A02BC02 Pantoprazole Aurobindo resistant tablet 20 mg 30 Малта 40 mg % / Заличен 3643 Aurobindo Pharma 5764/ ; Pantoprazole Gastro (Malta) K20,K25.7,K A02BC02 Pantoprazole Aurobindo resistant tablet 40 mg 30 Малта 40 mg % / Заличен / ; Gastro G. L. Pharma K20,K25.7,K A02BC02 Pantoprazole PANTUL resistant tablet 40 mg 14 GmbH, Австрия 40 mg % / Заличен 1047 Тева 6391/ ; Gastro K20,K25.7,K A02BC02 Pantoprazole PRAZOLPAN resistant tablet 40 mg 30 България 40 mg % / Заличен / ; 1856/ г; Тева 1644/ ; Gastro K20,K25.7,K A02BC02 Pantoprazole PRAZOLPAN resistant tablet 40 mg 30 България 40 mg % / Заличен / ; Тева 1856/ г; Gastro K20,K25.7,K A02BC02 Pantoprazole PRAZOLPAN resistant tablet 20 mg 30 България 40 mg % / Заличен / ; КП-44/ и Gastro Нобел Фарма K20,K25.7,K A02BC02 Pantoprazole Pulcet resistant tablet 40 mg 28 ЕООД, България 40 mg % / Заличен 3645 A02BC03 Lansoprazole A02BC03 Lansoprazole Gastro 25/ resistant Нобел Фарма K20,K25.7,K 29/ ; A02BC03 Lansoprazole LANSOPROL capsule, hard 30 mg 28 ЕООД, България 30 mg % / Активен 2010 Gastro resistant K20,K25.7,K A02BC03 Lansoprazole LanzAcid capsule, hard 30 mg 30 България 30 mg % / Активен 3170 Gastro resistant K20,K25.7,K A02BC03 Lansoprazole Lanzul capsule, hard 30 mg 14 Словения 30 mg % / Заличен 439 Gastro 880/ г.; resistant K20,K25.7,K A02BC03 Lansoprazole Rapilasole capsule, hard 30 mg 28 ehf., Исландия 30 mg % / Заличен 449 Gastro 880/ г.; resistant K20,K25.7,K A02BC03 Lansoprazole Rapilasole capsule, hard 30 mg 14 ehf., Исландия 30 mg % / Заличен 1278 Тева 237/ ; Gastro КЦРРresistant K20,K25.7,K 1853/ г; A02BC03 Lansoprazole TevaLans capsule, hard 30 mg 28 България 30 mg % / Заличен 1509 A02BC05 Esomeprazole A02BC05 Esomeprazole 151/ ; Gastro K20,K25.7,K A02BC05 Esomeprazole Emanera resistant tablet 40 mg 7 Словения 30 mg % / Заличен 927 Gastro 1386/ ; resistant K20,K25.7,K A02BC05 Esomeprazole Emanera capsule, hard 20 mg 28 Словения 30 mg % / Заличен / ; 2428/ г; 2291/ ; Gastro K20,K25.7,K A02BC05 Esomeprazole Emanera resistant tablet 40 mg 14 Словения 30 mg % / Заличен / ; 2302/ г.; 2292/ ; Gastro K20,K25.7,K A02BC05 Esomeprazole Emanera resistant tablet 20 mg 14 Словения 30 mg % / Заличен / г.; Тева 2304/ ; Gastro K20,K25.7,K A02BC05 Esomeprazole Esmerol resistant tablet 40 mg 14 България 30 mg % / Заличен / г; Тева 2297/ ; Gastro K20,K25.7,K A02BC05 Esomeprazole Esmerol resistant tablet 20 mg 14 България 30 mg % / Заличен 2462 Gastro resistant Zentiva k.s., K20,K25.7,K 190/ ; A02BC05 Esomeprazole HELIDES capsule, hard 20 mg 28 Чешка република 30 mg % / Заличен 1688 Gastro resistant Zentiva k.s., K20,K25.7,K 190/ ; A02BC05 Esomeprazole HELIDES capsule, hard 40 mg 14 Чешка република 30 mg % / Заличен / ; Gastro НСРresistant Zentiva k.s., K20,K25.7,K 122/ ; A02BC05 Esomeprazole HELIDES capsule, hard 20 mg 14 Чешка република 30 mg % / Заличен / ; 1529/ ; Gastro Sandoz d.d., K20,K25.7,K A02BC05 Esomeprazole Meprezor resistant tablet 20 mg 28 Словения 30 mg % / Заличен / ; 1530/ ; Gastro Sandoz d.d., K20,K25.7,K A02BC05 Esomeprazole Meprezor resistant tablet 40 mg 14 Словения 30 mg % / Заличен / ; 1528/ ; Gastro Sandoz d.d., K20,K25.7,K A02BC05 Esomeprazole Meprezor resistant tablet 20 mg 14 Словения 30 mg % / Заличен 2223 Gastro Pharmaceutical 2611/ ; resistant Works Polpharma K20,K25.7,K A02BC05 Esomeprazole Mesopral capsule, hard 40 mg 28 S.A. (PL), Полша 30 mg % / Заличен 2471 Gastro Pharmaceutical 2611/ ; resistant Works Polpharma K20,K25.7,K A02BC05 Esomeprazole Mesopral capsule, hard 20 mg 28 S.A. (PL), Полша 30 mg % / Заличен 2470 Gastro Astra Zeneca AB, K20,K25.7,K A02BC05 Esomeprazole NEXIUM 20 resistant tablet 20 mg 7 Швеция 30 mg % / г Заличен 577 Gastro Astra Zeneca AB, K20,K25.7,K A02BC05 Esomeprazole NEXIUM 20 resistant tablet 20 mg 14 Швеция 30 mg % / Заличен 578 Gastro Astra Zeneca AB, K20,K25.7,K A02BC05 Esomeprazole NEXIUM 40 resistant tablet 40 mg 7 Швеция 30 mg % / г Заличен / г.; Gastro Astra Zeneca AB, K20,K25.7,K A02BC05 Esomeprazole NEXIUM 40 resistant tablet 40 mg 14 Швеция 30 mg % / Заличен 409

3 1873/ г.; 974/ ; Gastro K20,K25.7,K A02BC05 Esomeprazole Nexopral resistant tablet 20 mg 28 България 30 mg % / Заличен / г.; 975/ ; Gastro K20,K25.7,K A02BC05 Esomeprazole Nexopral resistant tablet 40 mg 14 България 30 mg % / Заличен / г.; 973/ ; Gastro K20,K25.7,K A02BC05 Esomeprazole Nexopral resistant tablet 20 mg 14 България 30 mg % / Заличен / ; Gastro 1159/ г.; resistant K20,K25.7,K A02BC05 Esomeprazole ORMUS capsule, hard 20 mg 28 AG, Германия 30 mg % / Заличен / ; Gastro 2153/ г; resistant K20,K25.7,K A02BC05 Esomeprazole ORMUS capsule, hard 40 mg 14 AG, Германия 30 mg % / Заличен 1627 A02BC05 Esomeprazole A02BC05 Esomeprazole Gastro resistant 66/ ; granules for 134/ ; oral Astra Zeneca AB, за деца от 1 до 11 K20,K25.7,K КЦPP- A02BC05 Esomeprazole NEXIUM suspension 10 mg 28 Швеция 30 mg % години / г Заличен 849 A03FA01 Metoclopramide A03FA01 Metoclopramide КЦPP- 814/ г.; Екофарм Груп АД, A03FA01 Metoclopramide CERUCAL Tablet 10 mg 50 България 30 mg % 0.83 K / Заличен 546 Lek Pharmaceuticals A03FA01 Metoclopramide Degan Tablet 10 mg 40 d.d., Словения 30 mg % 0.66 K / Заличен 523 Алкалоид ЕООД, A03FA01 Metoclopramide Reglan Tablet 10 mg 40 България 30 mg % 0.66 K / Заличен 98 A05AA02 Ursodeoxycholic aa05aa02 Ursodeoxycholic acid Ursodeoxycholic Dr. Falk Pharma за първична A05AA02 acid URSOFALK Capsule, hard 250 mg 100 GmbH, Германия 750 mg % билиарна цироза K Активен 584 A05BA00 L-Ornitine-L-AsparA05BA00 L-Ornitine-L-Aspartate 66/ ; B18.0,B18.1, 77/ ; Merz B18.2,K74.0, 134/ ; L-Ornithine-L- Granules for Pharmaceuticals K74.3,K74.4, A05BA00 Aspartate HEPA-MERZ oral solution 3 g 30 GmbH, Германия 1 mg % K74.5,K / Активен 793 A05BA03 Silymarin A05BA03 Silymarin LA, TB, SA, SE, AF129 AF382 SA, LA, SE B18.0,B18.1, B18.2,K74.0, K74.3,K74.4, A05BA03 Silymarin CARSIL Capsule, hard 90 mg 30 България 270 mg % 2.17 K74.5,K Активен 161 AF337 SA, LA, SE, AF469, LA, SA, SE AF521 LA, TB, SA, SE, AF232 AF493 AF519 FM, SA, SE, AF163 SA, LA, SE, B18.0,B18.1, B18.2,K74.0, K74.3,K74.4, A05BA03 Silymarin Carsil Max Capsule, hard 110 mg 30 България 270 mg % 2.65 K74.5,K / г Активен 1784 B18.0,B18.1, Биофарм B18.2,K74.0, 7493/ ; Инженеринг АД, K74.3,K74.4, A05BA03 Silymarin Hepcarsil forte Capsule, hard 90 mg 40 България 270 mg % 2.89 K74.5,K / Активен 7787 A07EA06 Budesonide A07EA06 Budesonide корек. 207/ ; 1932/ ; 8350/ ; Gastro 10650/ ; resistant Dr. Falk Pharma K50.0,K50.1, A07EA06 Budesonide BUDENOFALK capsule, hard 3 mg 100 GmbH, Германия 9 mg % K / Активен 2354 A07EA06 Budesonide A07EA06 Budesonide 2mg/puf Dr. Falk Pharma A07EA06 Budesonide BUDENOFALK Rectal foam f mg 14 puffs x 1 GmbH, Германия 2 mg % K51.2,K / Активен 1850 A07EA06 Budesonide A07EA06 Budesonide 6511/ ; Gastro 10735/ ; BUDENOFALK resistant Dr. Falk Pharma A07EA06 Budesonide UNO granules 9 mg 30 saches GmbH, Германия 9 mg % K50.0,K / Активен 4015 A07EC01 Sulfasalazine A07EC01 Sulfasalazine 16/ ; 24/ ; 176/ ; K50.0,K50.1, Pfizer Enterprises M05.1,M / г. ; SALAZOPYRIN Gastro SARL,,M05.3,M05. A07EC01 Sulfasalazine EN resistant tablet 500 mg 100 Люксембург 2000 mg % / Заличен 1652 K50.0,K50.1, 24/ ; M05.1,M / ; SULFASALAZIN Gastro,M05.3,M05. A07EC01 Sulfasalazine EN resistant tablet 500 mg 50 Словения 2000 mg % / Заличен 290 A07EC02 Mesalazine A07EC02 Mesalazine 24/ / ; Mesalazin Gastro Унифарм АД, A07EC02 Mesalazine Unipharm resistant tablet 250 mg 50 България 1500 mg % 6.30 K / Активен 125 K50.0,K50.1, K51.0,K51.1, 16/ ; K51.2,K51.3, 40/ ; Gastro Dr. Falk Pharma K51.4,K51.5, A07EC02 Mesalazine SALOFALK resistant tablet 500 mg 100 GmbH, Германия 1500 mg % K51.8,K / Активен / ; K50.0,K50.1, 40/ ; K51.0,K51.1, K51.2,K51.3, 6509/ ; Gastro Dr. Falk Pharma K51.4,K51.5, A07EC02 Mesalazine SALOFALK resistant tablet 250 mg 100 GmbH, Германия 1500 mg % K51.8,K / Заличен 585 A07EC02 Mesalazine A07EC02 Mesalazine Gastroresistant prolongedrelease Dr. Falk Pharma K51.2,K51.3, K51.0,K51.1, A07EC02 Mesalazine Salofalk granules 3000 mg 30 GmbH, Германия 1500 mg % K51.8,K / Активен LA, TB, SA, SE, AF015 AF537

4 K51.0,K51.1, 3935/ ; Dr. Falk Pharma K51.2,K51.3, A07EC02 Mesalazine SALOFALK 3000 mg 30 GmbH, Германия 1500 mg % K51.8,K / Заличен / ; 40/ ; 6509/ ; 3935/ ; 5695/ ; Gastroresistant 5936/ ; prolonged- K51.0,K51.1, 9496/ ; release Dr. Falk Pharma K51.2,K51.3, A07EC02 Mesalazine SALOFALK granules 1000 mg 100 GmbH, Германия 1500 mg % K51.8,K / Активен 3760 A07EC02 Mesalazine A07EC02 Mesalazine 16/ ; 1054/ г.; 3255/ ; 6379/ ; 8341/ ; Dr. Falk Pharma A07EC02 Mesalazine SALOFALK Suppository 500 mg 30 GmbH, Германия 1500 mg % K / Заличен / ; 1054/ г.; 3256/ ; Dr. Falk Pharma A07EC02 Mesalazine SALOFALK Suppository 250 mg 30 GmbH, Германия 1500 mg % K / Заличен / г.; 1893/ ; 12567/ ; Dr. Falk Pharma A07EC02 Mesalazine SALOFALK Suppository 1000 mg 10 GmbH, Германия 1500 mg % K / Активен / ; 1054/ г.; Dr. Falk Pharma A07EC02 Mesalazine SALOFALK Suppository 500 mg 10 GmbH, Германия 1500 mg % 7.07 K / Активен 1303 A07EC02 Mesalazine A07EC02 Mesalazine 16/ ; 1054/ г.; 3254/ ; Rectal 4 g/60 Dr. Falk Pharma A07EC02 Mesalazine SALOFALK suspension ml 7 GmbH, Германия 1500 mg % K / Активен 2748 A09AA02 Multienzymes A09AA02 Multienzymes AF494 LA, SA, SE, AF443 LA, SA, SE, AF485 LA, SA, SE, LA, TB, SA, SE, AF / ; 1426/ ; 3212/ ; 7878/ ; Multienzymes Gastro КП-48/ и (lipase, protease resistant Mylan Healthcare експертиза по чл. A09AA02 etc.) Kreon capsule, hard 300 mg 20 GmbH, Германия 1 caps % т.2 от ЗЗО E / Активен 458 AF403 LA, SA, SE,, AW А по протокол IА, не утвърден от предписвани други комисия в ЦУ на НЗОК и продукти от 1 на 136/ ; КЦPP- Multienzymes Gastro 2234/ г.; (lipase, protease resistant Aptalis Pharma експертиза по чл. A09AA02 etc.) Panzytrat capsule, hard U U 20 SAS, Франция 1 caps % т.2 от ЗЗО E / Заличен 982 A10AB01 Insulin human A10AB01 Insulin human 1341/ г.; 825/ ; E10.2,E10.3, 654/ ; E10.4,E10.5, 100 E10.9,E11.2, 4861/ ; Solution for IU/ml - 5 Novo Nordisk A/S, E11.3,E11.4, A10AB01 Insulin (human) Actrapid Penfill injection 3 ml IU cartridges Дания 40 IU % E11.5,E / Активен 3290 AF079 SA, TA, LA, SE, AN Съгласно чл. 37 ал.2, т.4 - "Г" от НРД 652/ ; 705/ и КП-219/ ; 1735/ ; 4282/ ; E10.2,E10.3, 7299/ ; E10.4,E10.5, Протокол 100 E10.9,E11.2, 150/ ; Suspension for IU/ml - 5 Eli Lilly Nederland E11.3,E11.4, A10AD01 Insulin (human) Humulin M3 injection 3 ml cartridges B.V, Нидерландия 40 IU % E11.5,E / Активен 3136 TB, SE, AR, AF303 LA, Съгласно чл. 37 ал.2, т.4 - "Г" от НРД 652/ ; 705/ и КП-220/ ; 1787/ ; 4281/ ; E10.2,E10.3, 7300/ ; E10.4,E10.5, Протокол 100 E10.9,E11.2, 150/ ; Suspension for IU/ml - 5 Eli Lilly Nederland E11.3,E11.4, A10AC01 Insulin (human) Humulin N injection 3 ml cartridges B.V, Нидерландия 40 IU % E11.5,E / Активен 3134 AF302 TB, SE, AR, LA, Съгласно чл. 37 ал.2, т.4 - "Г" от НРД 652/ ; 705/ и КП-218/ ; 1736/ ; 4282/ ; 7298/ ; Протокол E10.2,E10.3, 150/ ; E10.4,E10.5, 100 E10.9,E11.2, 11414/ ; Solution for IU/ml - 5 Eli Lilly Nederland E11.3,E11.4, A10AB01 Insulin (human) Humulin R injection 3 ml cartridges B.V, Нидерландия 40 IU % E11.5,E / Активен 3135 AF301 TB, SE, AR, LA, Съгласно чл. 37 ал.2, т.4 - "Г" от НРД

5 1341/ г.; 824/ ; E10.2,E10.3, 654/ ; E10.4,E10.5, 100 E10.9,E11.2, 4860/ ; Suspension for IU/ml - 5 Novo Nordisk A/S, E11.3,E11.4, A10AC01 Insulin (human) Insulatard Penfill injection 3 ml IU cartridges Дания 40 IU % E11.5,E / Активен 3289 AF075 SA, TA, LA, SE, AN Съгласно чл. 37 ал.2, т.4 - "Г" от НРД E10.2,E10.3, E10.4,E10.5, pre-filled Sanofi-Aventis E10.9,E11.2, Suspension for IU/ml-3 pens Deutschland E11.3,E11.4, A10AC01 Insulin (human) Insuman Basal injection ml (SoloStar) GmbH, Германия 40 IU % E11.5,E / Активен AF535 SA, SE, FM, Съгласно чл. 37 ал.2, т.4 - "Г" от НРД susp.inj. Sanofi-Aventis prefilled pen Deutschland експертиза по чл. A10AC01 Insulin (human) Insuman Basal (Optiset) 300 IU 5 GmbH, Германия 40 UI % т.2 от ЗЗО E11 HCР-90/ Заличен 315 E10.2,E10.3, 5 E10.4,E10.5, 100 cartridges Sanofi-Aventis E10.9,E11.2, 653/ ; Suspension for IU/ml - (For Deutschland E11.3,E11.4, A10AC01 Insulin (human) INSUMAN BASAL injection 3 ml Optipen) GmbH, Германия 40 IU % E11.5,E / Активен 2675 AF296 TB, SE, LA,, FA, WB Съгласно чл. 37 ал.2, т.4 - "Г" от НРД E10.2,E10.3, E10.4,E10.5, pre-filled Sanofi-Aventis E10.9,E11.2, Suspension for IU/ml-3 pens Deutschland E11.3,E11.4, A10AD01 Insulin (human) Insuman Comb 25 injection ml (SoloStar) GmbH, Германия 40 IU % E11.5,E / Активен AF534 SA, SE, FM, Съгласно чл. 37 ал.2, т.4 - "Г" от НРД susp.inj. Sanofi-Aventis prefilled pen Deutschland експертиза по чл. A10AD01 Insulin (human) Insuman Comb 25 (Optiset) 300 IU 5 GmbH, Германия 40 UI % т.2 от ЗЗО E11 HCР-89/ Заличен 316 E10.2,E10.3, 653/ ; 5 E10.4,E10.5, 100 cartridges Sanofi-Aventis E10.9,E11.2, 3132/ ; INSUMAN COMB Suspension for IU/ml - (For Deutschland E11.3,E11.4, A10AD01 Insulin (human) 25 injection 3 ml Optipen) GmbH, Германия 40 IU % E11.5,E / Заличен 2676 Sanofi-Aventis sol.inj. prefilled Deutschland експертиза по чл. A10AB01 Insulin (human) Insuman Rapid pen (Optiset) 300 IU 5 GmbH, Германия 40 UI % т.2 от ЗЗО E11 HCР-88/ Заличен 317 E10.2,E10.3, E10.4,E10.5, in prefilled pen Deutschland E11.3,E11.4, Sanofi-Aventis E10.9,E11.2, Solution for IU/ml - A10AB01 Insulin (human) INSUMAN RAPID injection 3 ml IU (SoloStar) GmbH, Германия 40 IU % E11.5,E / Активен AF531 TB, SE, LA,, FA, WB Съгласно чл. 37 ал.2, т.4 - "Г" от НРД E10.2,E10.3, 5 E10.4,E10.5, 100 cartridges Sanofi-Aventis E10.9,E11.2, 653/ ; Suspension for IU/ml - (For Deutschland E11.3,E11.4, A10AB01 Insulin (human) INSUMAN RAPID injection 3 ml Optipen) GmbH, Германия 40 IU % E11.5,E / Активен 2677 AF295 TB, SE, LA,, FA, WB Съгласно чл. 37 ал.2, т.4 - "Г" от НРД 1762/ г.; 654/ ; 1035/ ; 3423/ ; E10.2,E10.3, 6606/ ; E10.4,E10.5, 100 E10.9,E11.2, 10333/ ; Suspension for IU/ml - 5 Novo Nordisk A/S, E11.3,E11.4, A10AD01 Insulin (human) Mixtard 30 Penfill injection 3 ml cartridges Дания 40 IU % E11.5,E / Активен 2777 AF063 SA, TA, LA, SE, AN Съгласно чл. 37 ал.2, т.4 - "Г" от НРД A10AB04 Insulin Lispo A10AB04 Insulin Lispo Suspension for Eli Lilly Nederland експертиза по чл. A10AB04 Insulin lispro Humalog injection 300 IU 5 B.V, Нидерландия 40 UI % т.2 от ЗЗО E / Заличен / г.; КП-281/ и E10.2,E10.3, 2332/ ; E10.4,E10.5, (2 x 5) E10.9,E11.2, 1541/ г. и Solution for IU/ml - cartridges Eli Lilly Nederland експертиза по чл. E11.3,E11.4, ВАС A10AB04 Insulin lispro Humalog injection 3 ml (multipack) B.V, Нидерландия 40 IU % т.2 от ЗЗО E11.5,E / Активен 3947 AF444 TB, SE, AR, LA, С по чл.78 т.2 от ЗЗО; да се прилага само при възрастни E10.2,E10.3, 10 (2x5) пациенти, които се E10.4,E10.5, 200 prefilled нуждаят от дневни E10.9,E11.2, 5931/ ; Solution for U/ml - 3 pens Eli Lilly Nederland дози по-големи от E11.3,E11.4, Протокол A10AB04 Insulin lispro Humalog KwikPen injection ml (multipack) B.V, Нидерландия 40 IU % IU E11.5,E / Активен 3747 AF512 TB, AR, SE С по E10.2,E10.3, 10 (2 x 5) E10.4,E10.5, 100 prefilled E10.9,E11.2, Solution for IU/ml - pens Eli Lilly Nederland експертиза по чл. E11.3,E11.4, A10AB04 Insulin lispro Humalog KwikPen injection 3 ml (multipack) B.V, Нидерландия 40 IU % т.2 от ЗЗО E11.5,E / г Активен 1395 AF445 TB, SE, AR, LA, С по 34/ HUMALOG Solution for Eli Lilly Nederland експертиза по чл. 40/ ; A10AB04 Insulin lispro KWIKPEN injection 300 IU 5 B.V, Нидерландия 40 UI % т.2 от ЗЗО E11 86/ Заличен 797 A10AB05 Insulin Aspart A10AB05 Insulin Aspart E10.2,E10.3, 10 (2x5) E10.4,E10.5, 100 pre-filled E10.9,E11.2, Solution for U/ml 3 pens Novo Nordisk A/S, за експертиза по чл. E11.3,E11.4, A10AB05 Insulin aspart Fiasp injection ml (multipack) Дания 40 IU % т.2 от ЗЗО E11.5,E / Активен Не е заявен от притежател на разрешение за употреба по реда на от 24 март 2009 г. E10.2,E10.3, E10.4,E10.5, 100 E10.9,E11.2, Solution for U/ml Novo Nordisk A/S, експертиза по чл. E11.3,E11.4, A10AB05 Insulin aspart NovoRapid Penfil injection ml cartridges Дания 40 IU % т.2 от ЗЗО E11.5,E / г Активен 1203 AF431 SA, SE,, FM, AN С по Solution for Novo Nordisk A/S, експертиза по чл. A10AB05 Insulin aspart NovoRapid Penfill injection 300 IU 5 Дания 40 UI % т.2 от ЗЗО E11 982/ Заличен 678 A10AB06 Insulin glulisine A10AB06 Insulin glulisine E10.2,E10.3, 10100/ ; E10.4,E10.5, 100 Sanofi-Aventis E10.9,E11.2, 14684/ ; Solution for IU/ml - 5 cartridge Deutschland E11.3,E11.4, A10AB06 Insulin glulisine Apidra injection 3 ml (glass) GmbH, Германия 40 IU % чл.78, т.2 от ЗЗО E11.5,E / Активен AF528, FM, SA, SE С по 435/ г.; 1642/ ; 4453/ ; E10.2,E10.3, E10.4,E10.5, 6383/ ; 5 pre-filled Sanofi-Aventis E10.9,E11.2, Solution for 100IU/ pen (glass) Deutschland експертиза по чл. E11.3,E11.4, 7915/ и A10AB06 Insulin glulisine APIDRA injection ml-3 ml (SoloStar) GmbH, Германия 40 IU % т.2 от ЗЗО E11.5,E11.9 КП-43/ Активен 3146 AF338 TB, SE, LA,, FA, WB С по A10AD04 Insulin Lispro A10AD04 Insulin Lispro Suspension for Eli Lilly Nederland експертиза по чл. A10AD04 Insulin lispro Humalog Mix 25 injection 300 IU 5 B.V, Нидерландия 40 UI % т.2 от ЗЗО E / Заличен 634

6 1541/ г.; КП-286/ и 2871/ ; E10.2,E10.3, Определение на E10.4,E10.5, Административен (2 x 5) E10.9,E11.2, съд София-град Suspension for IU/ml - cartridges Eli Lilly Nederland експертиза по чл. E11.3,E11.4, 4107/ A10AD04 Insulin lispro Humalog Mix 25 injection 3 ml (multipack) B.V, Нидерландия 40 IU % т.2 от ЗЗО E11.5,E11.9 година Активен 3948 AF446 TB, SE, AR, LA, С по E10.2,E10.3, 10 (2 x 5) E10.4,E10.5, 100 prefilled E10.9,E11.2, Humalog Mix 25 Suspension for IU/ml - pens Eli Lilly Nederland експертиза по чл. E11.3,E11.4, A10AD04 Insulin lispro KwikPen injection 3 ml (multipack) B.V, Нидерландия 40 IU % т.2 от ЗЗО E11.5,E / г Активен 1397 AF449 TB, SE, AR, LA, С по 34/ ; HUMALOG MIX Suspension for Eli Lilly Nederland експертиза по чл. 40/ ; A10AD04 Insulin lispro 25 KWIKPEN injection 300 IU 5 B.V, Нидерландия 40 UI % т.2 от ЗЗО E11 91/ Заличен 798 Suspension for Eli Lilly Nederland експертиза по чл. A10AD04 Insulin lispro Humalog mix 50 injection 300 IU 5 B.V, Нидерландия 40 UI % т.2 от ЗЗО E / Заличен 635 E10.2,E10.3, E10.4,E10.5, (2 x 5) E10.9,E11.2, Suspension for IU/ml - cartridges Eli Lilly Nederland експертиза по чл. E11.3,E11.4, A10AD04 Insulin lispro Humalog Mix 50 injection 3 ml (multipack) B.V, Нидерландия 40 IU % т.2 от ЗЗО E11.5,E / г Активен 1396 AF447 TB, SE, AR, LA, С по E10.2,E10.3, 10 (2 x 5) E10.4,E10.5, 100 prefilled E10.9,E11.2, Humalog Mix 50 Suspension for IU/ml - pens Eli Lilly Nederland експертиза по чл. E11.3,E11.4, A10AD04 Insulin lispro KwikPen injection 3 ml (multipack) B.V, Нидерландия 40 IU % т.2 от ЗЗО E11.5,E / г Активен 1398 AF448 TB, SE, AR, LA, С по 34/ ; HUMALOG MIX Suspension for Eli Lilly Nederland експертиза по чл. 40/ ; A10AD04 Insulin lispro 50 KWIKPEN injection 300 IU 5 B.V, Нидерландия 40 UI % т.2 от ЗЗО E11 92/ Заличен 799 A10AD05 Insulin Aspart A10AD05 Insulin Aspart /15,07,2009; NovoMix 30 Suspension for U/ml - 3 Novo Nordisk A/S, експертиза по чл. A10AD05 Insulin aspart Penfill injection ml IU 5 Дания 40 UI % т.2 от ЗЗО E11 982/ Заличен 774 E10.2,E10.3, E10.4,E10.5, 100 E10.9,E11.2, NovoMix 30 Suspension for U/ml - 3 Novo Nordisk A/S, експертиза по чл. E11.3,E11.4, A10AD05 Insulin aspart Penfill injection ml IU 10 Дания 40 IU % т.2 от ЗЗО E11.5,E / г Активен 1204 AF432 SA, SE,, FM, AN С по A10AE04 Insulin glargine A10AE04 Insulin glargine 7010/ ; Протокол 132/ ; E10.2,E10.3, 10443/ ; E10.4,E10.5, 100 E10.9,E11.2, 14903/ ; Solution for IU/ml 10 (2x5 Eli Lilly Nederland за експертиза по E11.3,E11.4, A10AE04 Insulin glargine Abasaglar injection 3 ml IU cartridge) B.V, Нидерландия 40 IU % чл.78, т.2 от ЗЗО E11.5,E / Активен 4059 AF517 TB, SE, AR, LA, С по E10.2,E10.3, E10.4,E10.5, 100 Sanofi-Aventis E10.9,E11.2, 9807/ ; Solution for IU/ml - 5 Deutschland E11.3,E11.4, A10AE04 Insulin glargine Lantus injection 3 ml IU cartridges GmbH, Германия 40 IU % чл.78 т.2 от ЗЗО E11.5,E / Активен AF526 SA, SE, FM, С по 861/ ; 4905/ ; Протокол 132/ ; КП- 384/ (изменено с решение КП- E10.2,E10.3, 393/ ) и E10.4,E10.5, 100 Sanofi-Aventis E10.9,E11.2, 6830/ ; Solution for IU/ml 5 pre-filled Deutschland експертиза по чл. E11.3,E11.4, A10AE04 Insulin glargine Lantus SoloStar injection 3 ml IU pen GmbH, Германия 40 IU % т.2 от ЗЗО E11.5,E / Активен 3291 AF340 TB, SE, LA,, FA, WB С по E10.2,E10.3, E10.4,E10.5, pre-filled Sanofi-Aventis E10.9,E11.2, 6923/ ; Solution for IU/ml- pen Deutschland E11.3,E11.4, A10AE04 Insulin glargine Toujeo injection 1.5 ml mg (Solostar) GmbH, Германия 40 U % чл.78 т.2 от ЗЗО E11.5,E / Активен 4061 AF518 TB, SE, LA,, FA, WB С по A10AE05 Insulin detemir A10AE05 Insulin detemir E10.2,E10.3, Solution for Novo Nordisk A/S, експертиза по чл. E10.4,E10.5, A10AE05 Insulin detemir Levemir Penfill injection 300 IU 5 Дания 40 U % т.2 от ЗЗО E / г Заличен 677 E10.2,E10.3, 550/ г.; E10.4,E10.5, 100 E10.9,E11.2, 2386/ ; Solution for U/ml Novo Nordisk A/S, експертиза по чл. E11.3,E11.4, A10AE05 Insulin detemir Levemir Penfill injection ml cartridges Дания 40 U % т.2 от ЗЗО E11.5,E / Активен 2436 AF433 SA, SE,, FM, AN С по A10AE06 Insulin degludec A10AE06 Insulin degludec 7645/ ; 9966/ ; 12487/ г.; E10.2,E10.3, 14826/ ; E10.4,E10.5, 100 E10.9,E11.2, 16861/ Solution for IU/ml 5 pre-filled Novo Nordisk A/S, експертиза по чл. E11.3,E11.4, (предварително A10AE06 Insulin degludec Tresiba injection 3 ml IU pen Дания 40 IU % т.2 от ЗЗО E11.5,E11.9 изпълнение) Активен 4123 AF522 SA, SE,, FM, AN С по Съгласно решение НСР / 21,09,2018г. A10AE56 insulin degludec, l A10AE56 Insulin degludec, liraglutide Refers 100U/m to НСРl/3.6 insulin E11.2,E11.3, 14730/ insulin degludec, Solution for mg/ml - 3 pre-filled Novo Nordisk A/S, deglude за експертиза по E11.4,E11.5, предварително A10AE56 liraglutide Xultophy injection 3 ml pens Дания 40 U c % чл.78 т.2 от ЗЗО E11.9 изпълнение Активен AF539 С по A10BA02 Metformin hydrocha10ba02 Metformin hydrochloride E11.2,E11.3, Беста Мед ЕООД, E11.4,E11.5, 16559/ A10BA02 Metformin Glucophage tablet 850 mg 30 България 2000 mg % 1.58 E11.9 паралелен внос Активен / г.; 3965/ и E11.2,E11.3, 4379/ ; Merck Sante E11.4,E11.5, A10BA02 Metformin Glucophage tablet 850 mg 30 S.A.S, Франция 2000 mg % 1.58 E / Активен / паралелен внос; E11.2,E11.3, Беста Мед ЕООД, E11.4,E11.5, 17155/ A10BA02 Metformin Glucophage tablet 500 mg 100 България 2000 mg % 3.09 E11.9 паралелен внос Заличен E11.2,E11.3, Merck Sante E11.4,E11.5, A10BA02 Metformin Glucophage tablet 500 mg 100 S.A.S, Франция 2000 mg % 3.09 E / Активен 690 Не е заявен от притежател на разрешение за употреба по реда на от 24 март 2009 г. AF473 SE, LA, SA, TB, AF239

7 E11.2,E11.3, Merck Sante E11.4,E11.5, A10BA02 Metformin GLUCOPHAGE tablet 1000 mg 60 S.A.S, Франция 2000 mg % 3.71 E / г Активен 1649 Hexal AG, A10BA02 Metformin Meglucon 850 tablet 850 mg 30 Германия 2000 mg % 2.00 E / Заличен 520 E11.2,E11.3, Фармаконс АД, E11.4,E11.5, A10BA02 Metformin Metfocon tablet 850 mg 30 България 2000 mg % 1.58 E / г Активен E11.2,E11.3, Фармаконс АД, E11.4,E11.5, A10BA02 Metformin METFOCON tablet 1000 mg 30 България 2000 mg % 1.85 E / Активен E11.2,E11.3, 3663/ ; E11.4,E11.5, A10BA02 Metformin Metfodiab tablet 1000 mg 60 ehf., Исландия 2000 mg % 3.71 E / Заличен 2883 E11.2,E11.3, 4728/ ; E11.4,E11.5, A10BA02 Metformin Metfodiab tablet 1000 mg 30 ehf., Исландия 2000 mg % 1.85 E / Активен 3166 E11.2,E11.3, 4728/ ; E11.4,E11.5, A10BA02 Metformin Metfodiab tablet 850 mg 30 ehf., Исландия 2000 mg % 1.58 E / Активен 3165 E11.2,E11.3, 654/ г.; E11.4,E11.5, A10BA02 Metformin Metfodiab tablet 1000 mg 30 ehf., Исландия 2000 mg % 1.85 E / Заличен / ; КЦPP- 643/19,05,2012; КЦPP- E11.2,E11.3, 717/07,06,2012; E11.4,E11.5, A10BA02 Metformin Metfodiab tablet 850 mg 30 ehf., Исландия 2000 mg % 1.58 E / Заличен / г.; E11.2,E11.3, КП-193/ E11.4,E11.5, и A10BA02 Metformin Metfodiab tablet 500 mg 100 ehf., Исландия 2000 mg % 3.09 E / Активен 3881 Woerwag Pharma E11.2,E11.3, GmbH & Co.KG, E11.4,E11.5, HCР- A10BA02 Metformin Metfogamma tablet 850 mg 90 Германия 2000 mg % 4.73 E / Активен 1949 Woerwag Pharma E11.2,E11.3, GmbH & Co.KG, E11.4,E11.5, A10BA02 Metformin Metfogamma tablet 850 mg 30 Германия 2000 mg % 1.58 E / Активен / ; 7225/ ; 1610/ и Woerwag Pharma E11.2,E11.3, КП-45/ ; GmbH & Co.KG, E11.4,E11.5, A10BA02 Metformin METFOGAMMA tablet 1000 mg 60 Германия 2000 mg % 3.71 E / Активен 1081 Woerwag Pharma E11.2,E11.3, 1120/ г.; Metfogamma GmbH & Co.KG, E11.4,E11.5, A10BA02 Metformin 1000 tablet 1000 mg 30 Германия 2000 mg % 1.85 E / Заличен / ; Woerwag Pharma E11.2,E11.3, 3718/ ; GmbH & Co.KG, E11.4,E11.5, A10BA02 Metformin Metfogamma 500 tablet 500 mg 30 Германия 2000 mg % 0.93 E / Активен 2916 E11.2,E11.3, Metformin - E11.4,E11.5, A10BA02 Metformin Tchaikapharma tablet 850 mg 30 България 2000 mg % 1.58 E / Активен 262 SE, LA, SA, TB, AF240 AF536 SA, SE, LA, AF530 SA, SE, LA, AF435 MD, AF434 MD, AF264 MD, ND, AU, WB, LA, SE, SA, TB, AF263 EB, FA, BC, LA, SE, SA, TB, AF167 EB, FA, BC, AF425 LA, SE, SA, TB, AF165 EB, FA, BC, TB, LA, SE, SA, AF341 MD, WB, BC, 2040/ и E11.2,E11.3, КП-234/ ; Нео Балканика E11.4,E11.5, A10BA02 Metformin Neoformin 500 tablet 500 mg 60 ЕООД, България 2000 mg % 1.85 E / Заличен 2140 E11.2,E11.3, Нео Балканика E11.4,E11.5, A10BA02 Metformin Neoformin 500 mg tablet 500 mg 60 ЕООД, България 2000 mg % 1.85 E / Активен 2569 AF386 SE,, LA, SA, BC 2040/ и E11.2,E11.3, КП-234/ ; Нео Балканика E11.4,E11.5, A10BA02 Metformin Neoformin 850 tablet 850 mg 30 ЕООД, България 2000 mg % 1.58 E / Заличен 2141 E11.2,E11.3, Нео Балканика E11.4,E11.5, A10BA02 Metformin Neoformin 850 mg tablet 850 mg 30 ЕООД, България 2000 mg % 1.58 E / Активен / ; 40/ ; 1507/ ; 2725/ ; Pharma Swiss Ceska Republiкa E11.2,E11.3, 4251/ ; Normaglyc 1000 s.r.o., Чешка E11.4,E11.5, A10BA02 Metformin mg tablet 1000 mg 90 република 2000 mg % 5.56 E / Заличен / ; 40/ ; 1507/ ; Pharma Swiss Ceska Republiкa E11.2,E11.3, 2725/ ; Normaglyc 500 s.r.o., Чешка E11.4,E11.5, A10BA02 Metformin mg tablet 500 mg 90 република 2000 mg % 2.78 E / Заличен / ; 40/ ; 238/ ; 1476/ ; Pharma Swiss Ceska Republiкa E11.2,E11.3, 2725/ ; Normaglyc 850 s.r.o., Чешка E11.4,E11.5, A10BA02 Metformin mg tablet 850 mg 90 република 2000 mg % 4.73 E / Заличен / ; 40/ ; Phramaceutical E11.2,E11.3, 1507/ ; Normaglyc 850 Works Jelfa SA, E11.4,E11.5, A10BA02 Metformin mg tablet 850 mg 30 Полша 2000 mg % 1.58 E / Заличен / E11.2,E11.3, паралелен внос; Беста Мед ЕООД, E11.4,E11.5, A10BA02 Metformin Siofor tablet 1000 mg 30 България 2000 mg % 1.85 E / Активен Berlin-Chemie AG E11.2,E11.3, (Menarini Group), E11.4,E11.5, A10BA02 Metformin Siofor tablet 850 mg 30 Германия 2000 mg % 1.58 E Активен / г.; 3555/ ; Berlin-Chemie AG E11.2,E11.3, 3417/ ; (Menarini Group), E11.4,E11.5, A10BA02 Metformin Siofor tablet 1000 mg 30 Германия 2000 mg % 1.85 E / Активен / E11.2,E11.3, паралелен внос; Беста Мед ЕООД, E11.4,E11.5, A10BA02 Metformin Siofor tablet 850 mg 30 България 2000 mg % 1.58 E / Заличен SE,, LA, SA, AF311 BC AF527 AF092 SE, LA, SA, AF313 SE, LA, SA,

8 E11.2,E11.3, 849/ г.; Унифарм АД, E11.4,E11.5, A10BA02 Metformin Sophamet tablet 1000 mg 60 България 2000 mg % 3.71 E / Заличен 1271 E11.2,E11.3, E11.4,E11.5, A10BA02 Metformin Sophamet tablet 500 mg 50 България 2000 mg % 1.55 E / Активен 727 E11.2,E11.3, E11.4,E11.5, A10BA02 Metformin Sophamet tablet 850 mg 30 България 2000 mg % 1.58 E / Активен 728 E11.2,E11.3, Унифарм АД, E11.4,E11.5, A10BA02 Metformin Sophamet tablet 1000 mg 30 България 2000 mg % 1.85 E / г Активен 1272 A10BB01 Glibenclamide A10BB01 Glibenclamide Berlin-Chemie AG E11.2,E11.3, 24/ ; (Menarini Group), E11.4,E11.5, A10BB01 Glibenclamide Maninil 3,5 Tablet 3.5 mg 120 Германия 7 mg % 2.89 E / Заличен 81 Berlin-Chemie AG E11.2,E11.3, (Menarini Group), E11.4,E11.5, A10BB01 Glibenclamide Maninil 5 Tablet 5 mg 120 Германия 10 mg % 2.89 E / Заличен 82 A10BB07 Glipizide A10BB07 Glipizide E11.2,E11.3, E11.4,E11.5, A10BB07 Glipizide Glucopress Tablet 5 mg 30 България 10 mg % 3.04 E Активен 220 Pfizer Europe MA E11.2,E11.3, 2341/ ; Modified EEIG, E11.4,E11.5, A10BB07 Glipizide Glucotrol XL release tablet 10 mg 30 Кралство 10 mg % 6.08 E / Заличен 2399 Pfizer Europe MA E11.2,E11.3, Modified EEIG, E11.4,E11.5, A10BB07 Glipizide Glucotrol XL release tablet 5 mg 30 Кралство 10 mg % 3.04 E / Заличен 651 Pfizer Enterprises E11.2,E11.3, SARL, E11.4,E11.5, A10BB07 Glipizide MINIDIAB Tablet 5 mg 30 Люксембург 10 mg % 3.04 E / Заличен 616 A10BB09 Gliclazide A10BB09 Gliclazide E11.2,E11.3, E11.4,E11.5, A10BB09 Gliclazide Diab Tablet 80 mg 60 България 160 mg % 5.30 E Активен 255 E11.2,E11.3, 598/ ; Modified E11.4,E11.5, A10BB09 Gliclazide DIAB MR release tablet 30 mg 60 България 60 mg % 5.30 E / Активен 2018 E11.2,E11.3, 1820/ ; Modified Les Laboratoires E11.4,E11.5, A10BB09 Gliclazide Diaprel MR release tablet 30 mg 60 Servier, Франция 60/160 mg % 6.94 E / Заличен 2326 AF309 SA, LA, SE, AF310 SA, LA, SE, AF457 SE,, LA, SA AF314 MD, ND, AU, WB, TB, LA, SE, SA, AF317 MD, WB, BC, AF478 TB 124/ ; 1831/ и E11.2,E11.3, КП-227/ ; Modified Les Laboratoires E11.4,E11.5, A10BB09 Gliclazide DIAPREL MR release tablet 60 mg 60 Servier, Франция 60/160 mg % E / Заличен 2144 E11.2,E11.3, Modified Les Laboratoires E11.4,E11.5, A10BB09 Gliclazide DIAPREL MR release tablet 60 mg 56 Servier, Франция 60 mg % 9.89 E / Активен / ; 9114/ ; 9114/ ; E11.2,E11.3, КП-134/ Modified Les Laboratoires E11.4,E11.5, и A10BB09 Gliclazide DIAPREL MR release tablet 60 mg 30 Servier, Франция 60 mg % 5.30 E / Активен 2582 E11.2,E11.3, Modified Беста Мед ЕООД, E11.4,E11.5, 8664/ A10BB09 Gliclazide DIAPREL MR release tablet 60 mg 15 България 60 mg % 2.65 E11.9 паралелен внос Активен 4218 Тева E11.2,E11.3, 1008/ ; E11.4,E11.5, A10BB09 Gliclazide DIGLICAL Tablet 80 mg 60 България 160 mg % 5.98 E / Заличен / г.; E11.2,E11.3, 1699/ г.; Екофарм Груп АД, E11.4,E11.5, A10BB09 Gliclazide Ecozid SR release tablet 30 mg 60 България 60 mg % 5.30 E / Активен / ; E11.2,E11.3, 1336/ г.; E11.4,E11.5, A10BB09 Gliclazide GLIAZID Tablet 80 mg 60 България 160 mg % 5.98 E / Заличен 1370 E11.2,E11.3, Нео Балканика E11.4,E11.5, A10BB09 Gliclazide Glica MR release tablet 30 mg 60 ЕООД, България 60 mg % 5.30 E / Активен 2567 E11.2,E11.3, Фармаконс АД, E11.4,E11.5, A10BB09 Gliclazide Gliclacon SR release tablet 30 mg 60 България 60 mg % 5.30 E / Активен Woerwag Pharma E11.2,E11.3, 1554/ ; Gliclazide Gamma Modified GmbH & Co.KG, E11.4,E11.5, A10BB09 Gliclazide 30MR release tablet 30 mg 60 Германия 60 mg % 5.30 E / Заличен / ; E11.2,E11.3, 12558/ ; Modified Zentiva k.s., E11.4,E11.5, A10BB09 Gliclazide Gliclazide Zentiva release tablet 60 mg 30 Чешка република 60 mg % 5.30 E / Активен / ; 2152/ г; Modified A10BB09 Gliclazide MADRAS release tablet 30 mg 60 AG, Германия 60/160 mg % 6.98 E / Заличен 1626 E11.2,E11.3, 3664/ ; Modified E11.4,E11.5, A10BB09 Gliclazide Madras MR release tablet 30 mg 60 AG, Германия 60 mg % 5.30 E / Активен / ; E11.2,E11.3, 7908/ ; Modified E11.4,E11.5, A10BB09 Gliclazide Madras MR release tablet 60 mg 30 AG, Германия 60 mg % 5.30 E / Активен 3336 E11.2,E11.3, Modified Sandoz d.d., E11.4,E11.5, A10BB09 Gliclazide Mellizide release tablet 60 mg 30 Словения 60 mg % 5.30 E / Активен / ; E11.2,E11.3, 142/ ; Modified Sandoz d.d., E11.4,E11.5, A10BB09 Gliclazide MELLIZIDE release tablet 30 mg 60 Словения 60/160 mg % 6.94 E / Заличен 1855 E11.2,E11.3, E11.4,E11.5, A10BB09 Gliclazide Normodiab Tablet 80 mg 60 ehf., Исландия 160 mg % 5.30 E / Активен 935 SA, LA, SE, AF548 SG, SA, LA, SE, AF388 SG, AF525 LA, SA, SE, BC, FA, MD, AF458 TB, PA, WB,, LA, SA, SE, AF489 BC AF540, FM, SA, SE AF513 LA, SA, SE, TF, AF492 LA, SA, SE, TF, AF502 AF529 AF404 MD, AU, WB,

Списък с лекарствени продукти за лечение на есенциална хипертония с ниво на заплащане 100%, които НЗОК заплаща по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г

Списък с лекарствени продукти за лечение на есенциална хипертония с ниво на заплащане 100%, които НЗОК заплаща по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г Списък с и за лечение на есенциална хипертония с ниво на заплащане 100%, които НЗОК заплаща по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на и по чл. 262, ал. 4, т. 1 от Закона

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Алотендин Alotendin Лекарствена форма 5

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Алотендин Alotendin Лекарствена форма 5 В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Алотендин Alotendin Лекарствена форма 5 mg/5 mg таблетки x 28; x 30; x 56; x 90 5 mg/10 mg tablets

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Арикоган Aricogan Лекарствена форма 15

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Арикоган Aricogan Лекарствена форма 15 В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Арикоган Aricogan Лекарствена форма 15 mg таблетки, блистери x 7; x 10; x 14; x 20; x 28; x 30;

Подробно

C09AA 4

C09AA 4 Уважаеми колеги, Хиперлинк от свободно избраното име и АТС кода ще Ви представи разрешените индикации и принадлежността към Анатомо-терапевтико-химичната класификация на съответния лекарствен продукт.

Подробно

Egilitax

Egilitax Лекарствени продукти, с прекратени разрешения за употреба през периода 01. 03. 2014-31.03.2014 Име лекарствена форма количество на активното вещество в дозова единица Азитромицин Зентива Azithromycin Zentiva

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Алонет Alonet Регистър ИАЛ Лекарствена форма 400 mg филмирани таблетки x

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Алонет Alonet Регистър ИАЛ Лекарствена форма 400 mg филмирани таблетки x Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Алонет Alonet Лекарствена форма 400 mg филмирани таблетки x 30 20100281 Амисулприд Amisulpride N05AL05 Чайкафарма Висококачествените Лекарства

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Име Вертизан N Vertisan N Лекарствена форма 24 mg таблетки, блистери x 20; x 24; x 30; x 4

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Име Вертизан N Vertisan N Лекарствена форма 24 mg таблетки, блистери x 20; x 24; x 30; x 4 Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Вертизан N Vertisan N 24 mg таблетки, блистери x 20; x 24; x 30; x 48; x 50; x 60; x 96; x 100 Бетахистин дихидрохлорид Betahystine dihydrochloridе

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Aмлодикон Amlodicon Лекарствена форма 5

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Aмлодикон Amlodicon Лекарствена форма 5 В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Aмлодикон Amlodicon 5 mg таблетки, блистери х 30 10 mg таблетки, блистери х 30 Амлодипин Amlodipine

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Аспизал Aspisal Регистър ИАЛ Лекарствена форма 325 mg филмирани таблетки x

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Аспизал Aspisal Регистър ИАЛ Лекарствена форма 325 mg филмирани таблетки x Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Аспизал Aspisal Лекарствена форма 325 mg филмирани таблетки x 100 20020954 190.09.2014 Ацетилсалицилова киселина Acetylsalicylic acid N02BA01

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Име Азалонум Регистър ИАЛ Azalonum Лекарстве

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Име Азалонум Регистър ИАЛ Azalonum Лекарстве В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Азалонум Azalonum 20 mg/40 mg таблетки, блистери x 20; x 30; x 50; x 100 20190114 9.5.2019 Цинаризин/Дименхидринат

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Ангетоп Angetop Регистър ИАЛ Лекарствена форма 500 mg таблетки x

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Ангетоп Angetop Регистър ИАЛ Лекарствена форма 500 mg таблетки x Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Ангетоп Angetop Лекарствена форма 500 mg таблетки x 20 20090455 21.01.2015 Метамизол натрий Metamizole sodium N02BB02 ИНБИОТЕХ ООД без лекарско

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Алвеско Alvesco Регистър ИАЛ Лекарствена форма I N N АТС код Притежател на РУ Начин на

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Алвеско Alvesco Регистър ИАЛ Лекарствена форма I N N АТС код Притежател на РУ Начин на Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Алвеско Alvesco Лекарствена форма 40 микрограма разтвор под налягане за инхалации 80 микрограма разтвор под налягане за инхалации 160 микрограма

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Име Диаб МR Регистър ИАЛ Diab MR Лекарствена форма 30 mg таблетки с изменeно освобождаване

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Име Диаб МR Регистър ИАЛ Diab MR Лекарствена форма 30 mg таблетки с изменeно освобождаване Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Диаб МR Diab MR 30 mg таблетки с изменeно освобождаване x 30; x 60 20130015 06.03.2018 Гликлазид Gliclazide A10BB09 Чайкафарма Висококачествените

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Амоксиклав Amoksiklav Регистър ИАЛ Лека

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Амоксиклав Amoksiklav Регистър ИАЛ Лека В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Амоксиклав Amoksiklav 2000 mg/200 mg прах за инфузионен разтвор 20 ml x 1; x 5; x 10; x 20; x

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Габанал Gabanal Лекарствена форма 300 m

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Габанал Gabanal Лекарствена форма 300 m В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Габанал Gabanal Лекарствена форма 300 mg твърди капсули x 20; x 30; x 50; x 60; x 84; x 90; x

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Алендронова киселина/витамин D3 Сандоз

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Алендронова киселина/витамин D3 Сандоз В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Алендронова киселина/витамин D3 Сандоз Alendronic acid /Vitamin D3 Sandoz 70 mg/5600 IU таблетки

Подробно

Androterone

Androterone В Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми АминоДИАЛ Биофарм AminoDIAL Biopharm Лекарствена форма 1,1% разтвор за перитонеална диализа 2000

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Лекарствена форма I N N АТС код Притежа

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Лекарствена форма I N N АТС код Притежа В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Лекарствена форма Притежател на РУ Аритави Aritavi 30 mg стомашно-устойчиви капсули, твърди x

Подробно

J02AC 1

J02AC 1 В Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Вапрес Vapress 80 mg филмирани таблетки x 7; x 14; x 28, x 30; x 56; x 60; x 90; x 98; x 100; x

Подробно

Azosin

Azosin В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Азосин Azosin 10 mg таблетки с удължено освобождаване х 30 20120369 Алфузосин Alfuzosin G04CA01

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Акард Acard Лекарствена форма 75 mg сто

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Акард Acard Лекарствена форма 75 mg сто В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Акард Acard Лекарствена форма 75 mg стомашно-устойчиви таблетки, блистери x 30; x 60 150 mg стомашно-устойчиви

Подробно

G04CA 1

G04CA 1 Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Албиомин 20 % Albiomin 20% 200 g/l инфузионен разтвор x 50 ml; x 100 ml 20090135 10.07.2012 Човешки албумин Human Albumin B05AA01 Biotest Pharma

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Име Аторвастатин АЛ Atorvastatin AL Лекарствена форма 10 mg филмирани таблетки, блистери -

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Име Аторвастатин АЛ Atorvastatin AL Лекарствена форма 10 mg филмирани таблетки, блистери - Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Аторвастатин АЛ Atorvastatin AL 10 mg филмирани таблетки, блистери - x 10; x 14; x 28; x 30; x 50; x 56; x 84; x 90; x 98; x 100; x 112 20 mg

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Аплериа Apleria Лекарствена форма 25 mg

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Аплериа Apleria Лекарствена форма 25 mg В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Аплериа Apleria Лекарствена форма 25 mg филмирани таблетки, блистери x 10; x 20; x 28; x 30; x

Подробно

НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИ

НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИ НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ, ПРОМЕНИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ И ДОСТАВКА

Подробно

Axanum

Axanum В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Валкатуна Valcatuna 320 mg филмирани таблетки x 7; x 14; x 28; x 56; x 98; x 280 20110636 26.10.2011

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Ариспа Arisppa Регистър ИАЛ Лекарствена

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Ариспа Arisppa Регистър ИАЛ Лекарствена В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Ариспа Arisppa Лекарствена форма 5 mg таблетки x 14; x 28; x 30; x 50; x 56; x 60; x 84; x 90;

Подробно

Приложение към Протокол 4/ г. по ОП1 УМБАЛ "КАНЕВ" АД год. Ном енк лат ура Анатом о- терапев тичен код (АТСcode) Междуна родно не

Приложение към Протокол 4/ г. по ОП1 УМБАЛ КАНЕВ АД год. Ном енк лат ура Анатом о- терапев тичен код (АТСcode) Междуна родно не Приложение към Протокол 4/ 2.06.209 г. по ОП УМБАЛ "КАНЕВ" АД 209-2020 год. Ном енк лат ура Анатом о- терапев тичен код (АТСcode) Междуна родно непатент но наимено вание /INN/ Търговско наименование Производител

Подробно

Zinacef Art 30_

Zinacef Art 30_ Приложение I Списък на имената, лекарствени форми, количество на единица, в %, за, пътища на на лекарствените продукти, притежатели на разрешение за в държавите членки 1 Австрия Австрия Австрия Австрия

Подробно

BG

BG ПРИЛОЖЕНИЕ I СПИСЪК НА ИМЕНАТА, ЛЕКАРСТВЕНА/И ФОРМА/И, КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО В ДОЗОВА ЕДИНИЦА, В %, ЗА ДАДЕН ОБЕМ ИЛИ МАСА, ПЪТ/ИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ/ТЕ ПРОДУКТ/И, ЗАЯВИТЕЛ/И, ПРИТЕЖАТЕЛ/И

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Актамон Actamone Лекарствена форма 4 mg таблетки за дъвчене, блистери x 7; x 10; x 14;

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Актамон Actamone Лекарствена форма 4 mg таблетки за дъвчене, блистери x 7; x 10; x 14; Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Актамон Actamone Лекарствена форма 4 mg таблетки за дъвчене, блистери x 7; x 10; x 14; x 28; x 30; x 56; x 60; x 98; x 100 5 mg таблетки за дъвчене,

Подробно

Таблица към Протокол по процедура: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД по три обособени позиции" за Обособена позиция 2 Номен

Таблица към Протокол по процедура: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД по три обособени позиции за Обособена позиция 2 Номен Таблица към Прокол по процедура: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД по три обособени позиции" за Обособена позиция 2 Номен клату ра Анатомерапевтичен код (АТС-code) Междуна- родно

Подробно

Priligy Art. 29(4) - Annex_I_II_III_BG

Priligy Art. 29(4) - Annex_I_II_III_BG ПРИЛОЖЕНИЕ I СПИСЪК НА ИМЕНАТА, ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ФОРМИ, КОЛИЧЕСТВОТО НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО В ДОЗОВА ЕДИНИЦА, В % ЗА ДАДЕН ОБЕМ ИЛИ МАСА, ПЪТ НА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ, ЗАЯВИТЕЛИ/ПРИТЕЖАТЕЛИ НА

Подробно

Приложение към Протокол 3/ г. по ОП1 УМБАЛ "КАНЕВ" АД год. Ном енк лат ура Анатом о- терапев тичен код (АТСcode) Междуна родно не

Приложение към Протокол 3/ г. по ОП1 УМБАЛ КАНЕВ АД год. Ном енк лат ура Анатом о- терапев тичен код (АТСcode) Междуна родно не Приложение към Протокол 3/ 3.06.209 г. по ОП УМБАЛ "КАНЕВ" АД 209-2020 год. Ном енк лат ура Анатом о- терапев тичен код (АТСcode) Междуна родно непатент но наимено вание /INN/ Търговско наименование Производител

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното зд

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното зд МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Име Бифозил Регистър ИАЛ Biphozyl Лекарствен

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Име Бифозил Регистър ИАЛ Biphozyl Лекарствен В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Бифозил Biphozyl Лекарствена форма разтвор за хемодиализа/хемофилтрация, сакове x 5 000 ml 20150301

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е Проект З А К О Н за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. (Обн., ДВ, бр. 106 от

Подробно

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за: 1. предоставяне,

Подробно

Clopidogrel MYLAN Pharma

Clopidogrel MYLAN Pharma Уважаеми колеги, Хиперлинк от свободно избраното име и АТС кода ще Ви представи разрешените индикации и принадлежността към Анатомо-терапевтико-химичната класификация на съответния лекарствен продукт.

Подробно

по ред On oo ON L.J to > О > п о > o > CO o A16AX01 A16AX01 A16AX01 A03BA01 A03AD01 A03FA01 A03AD02 A03BB01 A02BC01 A02BC01 A02BA

по ред On oo ON L.J to > О > п о > o > CO o A16AX01 A16AX01 A16AX01 A03BA01 A03AD01 A03FA01 A03AD02 A03BB01 A02BC01 A02BC01 A02BA ред 15. 14. 12. - 10. L.J t О A16A01 A16A01 A16A01 A0BA01 A0AD01 A0FA01 A0AD02 A0BB01 A02BC01 A02BC01 A02BA0 A02BA02 A02BA02 АТС чен кд Анатмтераети и я -0 н0 Isuli Huma Isulatard арентерална 7,78 1IU/ml-

Подробно

България и ЕС: Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” през 2017 година (предварителни данни)

България и ЕС: Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” през 2017 година (предварителни данни) БЪЛГАРИЯ И ЕС: ДЕФИЦИТ И ДЪЛГ НА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН СЕКТОР ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА По предварителни данни на Евростат през 2017 г. дефицитът на институционален сектор Държавно управление на ЕС-28

Подробно

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения,

Подробно

Промяна в името и адреса на притежателя на разрашението за употреба Лекарствен продукт Притежател на РУ от Accord Healthcare Limited, Sage House, 319

Промяна в името и адреса на притежателя на разрашението за употреба Лекарствен продукт Притежател на РУ от Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Промяна в името и адреса на притежателя на разрашението за употреба от Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Обединено кралство на Accord Healthcare

Подробно

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА Приета с ПМС 296 от г. Обн. ДВ. бр.106 от 14 Д

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА Приета с ПМС 296 от г. Обн. ДВ. бр.106 от 14 Д ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА Приета с ПМС 296 от 04.12.2007 г. Обн. ДВ. бр.106 от 14 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.102 от 30 Декември 2010г.,

Подробно

Lovenox EMEA-H-A

Lovenox EMEA-H-A ПРИЛОЖЕНИЕ I Списък та, лекарствета форма, концентрация, чин прилагане, притежател в държавата Лекарстве форма Път въвеждане Съдържание Австрия Австрия Австрия Австрия Австрия sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße

Подробно

Технически спецификации:.. Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет... "Доставка на лекарствени продукти. за нуждите на ЦСМП-Ст. Загора

Технически спецификации:.. Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет... Доставка на лекарствени продукти. за нуждите на ЦСМП-Ст. Загора Технически спецификации:.. Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет... "Доставка на лекарствени продукти. за нуждите на ЦСМП-Ст. Загора през 207 r.". ',. r. Приложение N2 Международно Лекарств

Подробно