ТАЙМЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН MS8304 V3.10 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2016 Редакция документ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ТАЙМЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН MS8304 V3.10 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2016 Редакция документ"

Препис

1 ТАЙМЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН MS8304 V3.10 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2016 Редакция документ

2 * В настоящата версия е въведен параметър, определящ възходящ и низходящ режим на броене на дисплейваното време ПРЕДИМСТВА: ТРИ РЕЖИМА НА РАБОТА - МОНОВИБРАТОРЕН И ДВА МУЛТИВИБРАТОРНИ НИЗХОДЯЩО ИЛИ ВЪЗХОДЯЩО БРОЕНЕ ШЕСТ ФОРМАТА НА ПОКАЗАНИЯТА В СЕКУНДИ, МИНУТИ, ЧАСОВЕ АСТРОНОМИЧЕСКИ ФОРМАТ НА ВРЕМЕТО ИЛИ С ДЕСЕТИ ЗАПЕМЕТЯВАНЕ НА ПОКАЗАНИЯТА ПРИ ОТПАДАНЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО ГАЛВАНИЧНО ИЗОЛИРАНИ ВХОДОВЕ И ИЗХОДИ И ИЗВЕДЕНИ ЗАХРАНВАЩИ НАПРЕЖЕНИЯ ПРОГРАМИРУЕМО ВРЕМЕ НА ВКЛЮЧЕНО И ИЗКЛЮЧЕНО 1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ MS8304 представлява таймерен блок, управляващ два инверсни изхода с три режима на работа Режим 1 моновибраторен, Режим 2 и Режим 3 мултивибраторен (фиг 3). Може да бъде програмирано времезакъснение за сработване след подаване на стартов сигнал. Формата на показанията на таймера се избира от потребителя и се реализира в шест режима секунди, секунди, 9999 секунди, 9999 минути, минути и секунди, часове и минути. Стартирането става от външен вход. Предвиден е вход RESET за спиране на устройството. 2. КОД ЗА ЗАЯВКА MS x.x.x.x.x.x Корпус код М1 - кутия Ip5496x48x125 хоризонтален панел 1М - кутия Ip5496x48x125 вертикален панел Дисплей код R1-14мм-червен G1-14мм-зелен Код K1 K2 AA BA - не е изведен AB BB - Реле 5A/250V AD BD - Триак 2A / 250V AE BE - OC NPN неизол. AF BF - OC NPN изол. U CEmax=65V, I Cmax=100mA U =80V, I =1A* CEmax Cmax Изведено захранване код Т0 - не е изведено Т V 150 ma ISO Т2-24V 80 ma ISO стабилизирано Т3-5 V 80mA ISO стабилизирано Захранващо напрежение код PA VAC PF - 24 VAC + PB - 24 VDC ±30% изолирано +10%-15%/50Hz 10%-30% изолирано Пример : MS8103N - M1.R1.T4.PA.AB.BB Дисплей - LED 14mm червен 4 цифри Изведено захранване V Захранващо напрежение VАС 2 Редакция документ

3 3.ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 2 Старт Нулиращ Reset NPN и PNP NPN Изходи 2 Реле 250 V / 5,10 A K1,К2 Триак 250 V / 2 A; NPN OC uniso 100 ma (използва се основното вътрешно захранване на уреда, напр. за управление на SSR250V/40A) NPN OC iso 500 ma 70V (за консуматори с външно захранване, или ползващи изведеното +V) Изведено захранващо напрежение - /изолирано от вътрешното захранване/ +V възможни - според КОД на ЗАЯВКА Индикация и клавиатура Дисплей V 150mA iso +24V 80mA iso +5V 150mA iso 1 x 4 цифри LED 14 mm Обхват на дисплея Формат на дисплея XX.XX XXX.X XXXX Клавиатура Полусензорна Захранване Захранващо напрежение Околна среда - условия на работа и експлоатация Работна температура / относителна влажност Съхранение - температура / отн. влажност Размери Габаритни размери (WxHxL) Монтаж Тегло Степен на защита МОДЕЛ 220V / max 20mA; 50 Hz 24VDC(опция) 24VAC(опция) C / 0 80 % rh C / 0 95 % rh 96 x 48 x 128 mm Панелен в отвор 90 x 44 mm До XI.2010 уредът MS8304 се произвежда под името MS8204 max 300 g IP40 Редакция документ

4 4. ЛИЦЕВ И ЗАДЕН ПАНЕЛ 5. СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ RESET GND ISO Фиг. 1 Свързване на входове 4 Редакция документ

5 U РЕЛЕЕН ИЗХОД К К консуматор U К2 К1 ИЗХОД ТРИАК К2 К1 NPN OC неи золиран Uвътрешно 11-14V NPN OC и золир ан К К U Фиг.2 Свързване на изходи 6. РЕЖИМИ НА РАБОТА Режима на работа се задава с параметър SELO Фиг. 3 Принцип на действие Редакция документ

6 7. УПЪТВАНЕ ЗА РАБОТА С подаването на захранващо напрежение, таймерът е готов за работа. В зависимост от параметъра dir, определящ начина на броене на дисплея се извежда : dir Преди Старт По време на работа 0 SPLo - заданието за ниско ниво Оставащото време 1 SPHi - заданието за високо ниво Нарастващото време след старт Стартиране се осъществява от вход START, а принудителното спиране от вход RESET Редактиране на заданията на таймера / Ако таймерът работи редакция не се допуска./ Редактирането на заданията на таймера се извършва по следния начин: За SPLo : натиска се и се задържа Бутон Down. На дисплея се извежда заданието на таймера. С бутони Up и Down се извършва увеличаването или намаляването стойността на заданието на таймера. След приключване на редакцията се потвърждава с бутон Mode. За SPHi : натиска се и се задържа Бутон Up. На дисплея се извежда заданието на таймера. С бутони Up и Down се извършва увеличаването или намаляването стойността на заданието на таймера. След приключване на редакцията се потвърждава с бутон Mode. Времената SPLo и SPHi в мултивибраторните режими трябва да се зададат по-големи от нула! 7.2. Преглед на заданията на таймерите. Заданията на таймерите могат да бъдат видяни по всяко време с кратко натискане на Бутон Down и Бутон Up съответно за SPLo и SPHi RESET на таймера. Mоже да бъде извършен по всяко време, чрез активиране на вход RESET. На дисплея се извежда rst. 6 Редакция документ

7 7.4. ПРОМЯНА НА ПАРАМЕТРИ Достъп до меню параметри е възможен само при спрял таймер. Ако таймерът работи, то трябва първо да се подаде RESET. Влизането в режим ПРОМЯНА НА ПАРАМЕТРИ се осъществява с натискането и задържането за повече от 5 секунди на Бутон Mode. На дисплея се извежда надпис "tune" и последователно се изреждат следните параметри: Име Описание Стойности PF SELO dir Запомняне на показанията след отпадане на захранване Режим на работа на таймера (фиг. 3) Посока на броене на таймера 0 - Забранено запомняне 1 - След подаване на захранване таймерът продължава работа автоматично от там, докъдето е стигнал преди отпадане на заханването 2 - След подаване на захранване таймерът очаква нов старт, за да продължи (довърши) отработване на заданието 1 - Режим 1. (моновибраторен) 2 - Режим 2. (мултивибраторен) 3 - Режим 3. (мултивибраторен) 0 - низходящо 1 - възходящо 0 - режим секунди. Извежда се с точка вдясно режим секунди Формат на 2 - режим 9999 секунди Извежда се с точка вдясно t ft показанията на 3 - режим 9999 минути. След старт вдясно се извежда мигаща таймера точка. 4 - режим минути. секунди 5 - режим часа. минути След старт точката мига Модел уред. Извежда се на дисплея за 2 s, следва изход в работен режим. Времената SPLo и SPHi в мултивибраторните режими трябва да се зададат по-големи от нула! Редакция документ

8 ГАРАНЦИОННА КАРТА Гаранционна карта :... Гаранционен срок :... месеца Фабричен номер :... Стоката е закупена от :... с фактура :.../ г. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ Гаранцията се състои в безплатна поправка на всички фабрични дефекти, които могат да се появят по време на гаранционния срок. Поправката се извършва, като в ремонтната база се представи настоящата гаранционна карта, с която е закупен уреда. Гаранцията не се отнася до повреда, причинена от лош транспорт, лошо съхранение, неправилно използване, природни стихии, неспазване на инструкцията за работа и случаите, когато е направен опит за отстраняване на дефекти от други лица. В тези случаи дефектът се отстранява само срещу заплащане. Обслужването в гаранционния срок и уреждане на рекламациите става съгласно действащото законодателство. ИЗВЪРШЕНИ ПОПРАВКИ В СЕРВИЗА Сервиз Дата на постъпване Поръчка номер Вид на извършения ремонт Дата на предаване Извършил ремонта Продавач:... Купувач:... България, 4000 гр. Пловдив, ул. Мургаш 4 Тел.: ( ) , факс: ( ) Редакция документ

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 2 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1,

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8326 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2010

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8326 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2010 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8326 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2010 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1, Reset2

Подробно

COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален микропроцесорен програмируем контролер MS8103ASP ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ

COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален микропроцесорен програмируем контролер MS8103ASP ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален микропроцесорен програмируем контролер MS8103ASP ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2004 1 СЪДЪРЖАНИЕ I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ... 2 II. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ...

Подробно

COMPETENCE IN MEASUREMENT ON/OFF контролер с потребителски настройваем аналогов вход с три/пет независими дискретни изхода и с аналогов трансмитерен и

COMPETENCE IN MEASUREMENT ON/OFF контролер с потребителски настройваем аналогов вход с три/пет независими дискретни изхода и с аналогов трансмитерен и COMPETENCE IN MEASUREMENT ON/OFF контролер с потребителски настройваем аналогов вход с три/пет независими дискретни изхода и с аналогов трансмитерен изход MS8104k5 & MS8104k3 v2.01 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

Подробно

COMPETENCE IN MEASUREMENT УНИВЕРСАЛЕН ДВУКАНАЛЕН ПРОГРАМИРУЕМ КОНТРОЛЕР С ТАЙМЕР ИЛИ АЛАРМА MS8111PWM3S v 1.2 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСП

COMPETENCE IN MEASUREMENT УНИВЕРСАЛЕН ДВУКАНАЛЕН ПРОГРАМИРУЕМ КОНТРОЛЕР С ТАЙМЕР ИЛИ АЛАРМА MS8111PWM3S v 1.2 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСП COMPETENCE IN MEASUREMENT УНИВЕРСАЛЕН ДВУКАНАЛЕН ПРОГРАМИРУЕМ КОНТРОЛЕР С ТАЙМЕР ИЛИ АЛАРМА MS8111PWM3S v 1.2 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2018 1 Разлика спрямо предходната

Подробно

COMPETENCE IN MEASUREMENT СПЕЦИАЛИЗИРАН ДВУКАНАЛЕН КОНТРОЛЕР ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕЩИ MS8111-3F ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2

COMPETENCE IN MEASUREMENT СПЕЦИАЛИЗИРАН ДВУКАНАЛЕН КОНТРОЛЕР ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕЩИ MS8111-3F ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2 COMPETEE IN MEASUREMENT СПЕЦИАЛИЗИРАН ДВУКАНАЛЕН КОНТРОЛЕР ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕЩИ MS8111-3F ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2017 1 СЪДЪРЖАНИЕ I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 2 II. КОД ЗА ЗАЯВКА

Подробно

COMPETENCE IN MEASUREMENT МИКРОПРОЦЕСОРЕН ОБОРОТОМЕР / ЧЕСТОТОМЕР MS8205 & MS8255 v 3.12 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2018

COMPETENCE IN MEASUREMENT МИКРОПРОЦЕСОРЕН ОБОРОТОМЕР / ЧЕСТОТОМЕР MS8205 & MS8255 v 3.12 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2018 COMPETENCE IN MEASUREMENT МИКРОПРОЦЕСОРЕН ОБОРОТОМЕР / ЧЕСТОТОМЕР MS8205 & MS8255 v 3.12 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2018 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Входове - оптоизолирани 1 От датчик

Подробно

INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ тел.: факс:

INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ тел.: факс: INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 1 І. Предназначение Релето за време е предназначено за управление на ел. вериги, като времезакъснително

Подробно

COMPETENCE IN MEASUREMENT КАПАЦИТИВЕН СЕНЗОР-ТРАНСМИТЕР ЗА НИВО MS9015LC ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2018 Редакция докуме

COMPETENCE IN MEASUREMENT КАПАЦИТИВЕН СЕНЗОР-ТРАНСМИТЕР ЗА НИВО MS9015LC ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2018 Редакция докуме COMPETENCE IN MEASUREMENT КАПАЦИТИВЕН СЕНЗОР-ТРАНСМИТЕР ЗА НИВО MS9015LC ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2018 СЪДЪРЖАНИЕ Стр I. ПРЕИМУЩЕСТВА 2 II. КОД ЗА ЗАЯВКА 3 III. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Подробно

COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален ON/OFF и P програмируем контролер MS8131A MS8131B ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2003

COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален ON/OFF и P програмируем контролер MS8131A MS8131B ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2003 COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален ON/OFF и P програмируем контролер MS8131A MS8131B ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2003 СЪДЪРЖАНИЕ I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ... 3 II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ...

Подробно

KU12-3

KU12-3 Инвест Електроникс ЕООД КРАЙНО ИЗПЪЛНИТЕЛНО УСТРОЙСТВО Упътване за монтаж и експлоатация (версия 1.1 / януари 2008) Инвест Електроникс си запазва правото на промяна на този документ без предизвестие СЪДЪРЖАНИЕ

Подробно

MVS Електронен регулатор на обороти за монтаж на DIN шина Регулаторите MVS автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение еле

MVS Електронен регулатор на обороти за монтаж на DIN шина Регулаторите MVS автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение еле Регулаторите автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение електродвигатели ( VАС / 5 6 Hz) със стандартен управляващ сигнал. Те са оборудвани с Modbus RTU комуникация и се отличават

Подробно

7203_pasport_

7203_pasport_ Входноизходно устройство тип FD0 вход / изход Паспорт 000 CPD0 Общо описание Входноизходното устройство FD0 (фиг.) е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при

Подробно

Термоконтролер – Модел E5CS - Инструкция за експлоатация

Термоконтролер – Модел E5CS - Инструкция за експлоатация Термоконтролер модел E5CS Серия микропроцесорни контролери с двойна индикация Внимание : Инструкция за експлоатация Моля, преди да включите и използвате уреда, прочетете тази инструкция - Този уред е с

Подробно

AH2X1-6 Регулатор за управление на електрически нагреватели Серия AH2X1-6 представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електронагреватели, които

AH2X1-6 Регулатор за управление на електрически нагреватели Серия AH2X1-6 представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електронагреватели, които Серия представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електрои, които използват ШИМ управление: съотношението между включеното и изключеното състояние се мени в зависимост от обходимата мощност на я.

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

MVSS Електронен регулатор на обороти с термоконтакти за монтаж на DIN релса Основни характеристики Инвертируем аналогов входен сигнал: 0 10 / 10 0 VDC

MVSS Електронен регулатор на обороти с термоконтакти за монтаж на DIN релса Основни характеристики Инвертируем аналогов входен сигнал: 0 10 / 10 0 VDC Основни характеристики Инвертируем алогов входен сигл: / VDC или / ma Настройка минимални и максимални обороти посредством тримери или по Modbus, задавано с тример или по Modbus Modbus RTU (RS485) комуникация

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ГАЗСИГНАЛИЗАТОР

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ГАЗСИГНАЛИЗАТОР МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ГАЗСИГНАЛИЗАТОР GAS ALARM DG910/2 2 независими канала 3 релейни изхода за сигнализация Светлинна и звукова сигнализация за активирани релейни изходи Буферно захранване (опция)

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L ISO 9001:2008 Certified Company Тел./факс: 064 801 597 e-mail :office@dm-teh.com web : www.dm-teh.com Адрес : гр. Плевен 5800 ул. Ген.л-т Ат. Стефанов ДМТех ЕООД гр. Плевен Пожароизвестителна конвенционална

Подробно

?????? ?? ?????? ?? ???? ???????

?????? ?? ?????? ?? ???? ??????? ПРЕХОДЕН МОДУЛ RS- 03/02.7 Общо описание Преходния модул RS- е предназначен за осъществяване на комуникация между централи, производство на и персонален компютър, използвайки интернет мрежата. Работата

Подробно

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 1 2-пътен вентил със задвижващ механизъм Модел SBMV22/SBMV28 Инструкция за експлоатация Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 2 2 Salus

Подробно

Presentazione di PowerPoint

Presentazione di PowerPoint Общо продуктово описание Типология: безжично пожароизвестяване Общо описание: самостоятелна безжична пожароизвестителна система Настоящото решение и предназначено основно за онези инсталации, при които

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Термограф Cargo Log Master Ръководство за работа и настройки през WiFi, V1.0 Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимац

Термограф Cargo Log Master Ръководство за работа и настройки през WiFi, V1.0 Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимац Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимация с 3 светодиода и възходящ звук на дисплея, при което се изписват ID номер на термографа, версията на фърмуера и сайта на производителя.

Подробно

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа Инструкции за работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 5 ПРОВЕРКА

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

L Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5

L Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 L8542077 Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 2 of 5 Централа MISE Електронната централа MISE може

Подробно

Ezinc Superline

Ezinc Superline ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на слънчеви колектори EZINC www.erato.bg 2 Основни характеристики Слънчевите системи за битова гореща вода и отопление отговарят на всички изисквания на европейското

Подробно

Royat_instr_site_read

Royat_instr_site_read Noirot ROYAT 2 Инфрачервено отопление за баня Инструкция за монтаж и експлоатация (да се чете внимателно, преди извършването на всяко действие) 1 - ИЗБОР НА МЯСТО И ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА АПАРАТА Инфрачервеният

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Color Touch Heating Thermostat

Color Touch Heating Thermostat Екотерм Проект ЕАД www.ecotherm.bg ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на термостат с цветен сензорен дисплей HT-CS02 Редакция 2016 Термостат с цветен сензорен дисплей - HT-CS02 Термостатът HT-CS02 е дигитален,

Подробно

Micro C 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни

Micro C 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни Micro C 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg ХАРАКТЕРИСТИКИ При работа с ЕКАФП се използва следната хартиена лента

Подробно