Учебни ресурси

Размер: px
Започни от страница:

Download "Учебни ресурси"

Препис

1 Тема: Граници и мостове миграция Раздел 1: Защо миграцията е толкова гореща тема през 21-ви век? Миграцията е гореща тема за Европа и света през 21-ви век. Какви са причините за това и как може историята да ни помогне по-добре да разберем и оценим положението днес? Предупреждение: разделът съдържа линкове към уебсайтове като YouTube. Съдържанието на външните сайтове може да претърпи промени и следва да се наблюдава, за да се гарантира, че е подходящо за учениците. Резултати от обучението по този раздел Вашите ученици ще: разберат, че миграцията в Европа е както вътрешна, така и външна; разберат, че хората мигрират по различни причини; могат да обяснят, че миграцията не е нов феномен, а има своята дълга история; разбират термините мигрант, миграция, бежанец и лице, търсещо убежище. Предоставени ресурси Ресурс 1 Цитати Ресурс 2 Документ на Амнести интернешънъл Човешката цена на крепостта Европа Ресурс 3 Снимки 1 5 Ресурс 4 Лични вещи Ресурс 5 Директивата Болкенщайн Дейност в клас 1: Защо хората умират, за да се доберат до Европа? Източник: Масимо Сестини, Polaris Images Massimo Sestini, 1

2 Ежегодно хиляди мигранти загиват в опит да достигнат Европа. Тази трагична ситуация превърна въпроса в един от най-наболелите проблеми за континента. Гледайте заедно с учениците кратките видеоматериали и ги помолете да напишат отговори на следните въпроси. Сравнете и противопоставете отговорите по време на дискусия в клас: Какви причини изтъкват хората за напускането на домовете си? Защо искат да пътуват до Европа? С какви трудности се сблъскват по пътя? Видеоматериал: Африкански мигранти, които преминават през Балканите Източник: The Associated Press Видеоматериал: Сирийски бежанци в Германия Източник: VOANews 2

3 Дейност в клас 2: Европейци в движение Източник: Дейвид Пиърсън, Alamy Stock Photo David Pearson / Alamy Не само хора извън Европа мечтаят да изградят по-добър живот за себе си на континента. В самата Европа милиони хора пресичат границите. Това движение предизвика нарастващ страх в някои държави, че техните публични служби няма да могат да поемат новото население. От своя страна по-голямото многообразие на населението в различните райони в цяла Европа доведе до увеличаване на расистките настроения на някои места. Гледайте заедно с учениците си следните видеоматериали и ги помолете да напишат отговори на следните въпроси. Сравнете и противопоставете отговорите по време на дискусия в клас: Защо в Европа се случва мащабна миграция? Кои работни места заемат мигрантите? Какви са последиците от тази миграция за родните страни на мигрантите? Видеоматериал: Литовски работници в Ирландия 3

4 Видеоматериал: Полски работници в Обединеното кралство (гледайте от 0:00-1:15) Дейност в клас 3: Отношение към мигрантите и миграцията Раздайте Ресурс 1 на класа си и прочетете коментарите. Приканете ученици си да отговорят като им зададете следните въпроси: Какви типове отношение са изразени в коментарите за мигрантите? Какви са причините, посочени от коментиращите, за тяхното отношение към мигрантите и миграцията? Как биха ви накарали да се чувствате подобни коментари и отношение, ако бяхте мигрант? Дейност по групи 1: Дискусия Крепостта Европа Разделете класа на четири приблизително равни по големина групи. Излъчете по един ученик от всяка група, който да запише мненията на групата и да ги представи в края на заниманието. На всяка група поставете един от въпросите, чийто отговор трябва да бъде търсен в Ресурс 2: Човешката цена на крепостта Европа. Помолете групите да представят какво са открили пред целия клас и да изразят мнение за Крепостта Европа. Според доклада какви са причините мигрантите да се опитват да дойдат в Европа? Амнести интернешънъл счита, че ЕС и неговите държави членки са разработили начини да не допускат в Европа незаконни мигранти? Какви са тези мерки? Каква е разликата между бежанец и лице, търсещо убежище? След като прочетохте доклада, кои са специфичните характеристики, посочени в него, които създават Крепостта Европа? Дейност по групи 2: Исторически перспективи Важно е учениците да разберат, че по различни причини европейците имат дълга история на мигранти и продължават и днес да бъдат мигранти. По групи помолете учениците си да разгледат снимките от Ресурс 3. Приканете ги да изберат снимка и да създадат измислената история на героя от снимката. Може да се наложи учениците да направят онлайн или документално проучване на сценария, разказан от снимката. При създаването на историята на героя учениците трябва да включат следното: 4

5 Име и родна страна на героя. Защо героят мигрира? Кои са двете жизненоважни неща, които героят носи със себе си по време на пътуването, и защо? Какво съжаляват, че оставят героите? След като историите на героите са завършени, помолете по един ученик от всяка група да изиграе ролята на този герой, като разкаже неговата/нейната история на останалата част от класа. Дейност по групи 3: Какво се крие в едно име? Разликите между мигранти и бежанци Разгледайте отново с учениците си определенията за понятията мигрант и бежанец в уводната част на тази работна схема. Раздайте Ресурс 4, който съдържа снимки на предмети, изложени в Дома на европейската история. Могат ли учениците да преценят към коя от двете категории се отнасят тези предмети? Учениците ще трябва внимателно да прочетат как са описани в определенията положенията на хора в преход, за да могат да стигнат до извод. Дейност по групи 4: Спорът за полския водопроводчик! По групи помолете учениците си да разгледат текста и плаката от Ресурс 5. Приканете всички групи да прочетат текста, който обяснява за какво е директивата Болкенщайн. След това на всяка група поставете по един от следните въпроси, така че в края на заниманието учениците заедно да открият за какво е бил спорът. Защо демонстрациите в Западна Европа са срещу директивата? Какви реплики си разменят членът на Комисията на ЕС Болкенщайн и Майор Повро. Как Полският съвет по туризма отговаря на реакциите във Франция? Как реагира френската общественост на плакатите на полската туристическа рекламна кампания? 5

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/9 9 Параграф 39 a (нов) 39a. посочва, че при настоящата система лицата, на които е предоставена международна закрила, са хванати в капан в държавата членка, в която им е предоставено убежище,

Подробно

What is the European Health Insurance Card (EHIC)

What is the European Health Insurance Card (EHIC) MEMO/11/406 Брюксел, 16 юни 2011 г. Здраве готвите се за почивка? Винаги пътувайте със своята Европейска здравноосигурителна карта! Когато сте на почивка, очаквайте... неочакваното! Планирате да пътувате

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/11 11 Съображение Й й (ново) Й.й. като има предвид, че 19 души са обвинени от Фондация Франсиско Франко организация, която възхвалява диктатурата и извършените по време на диктатурата

Подробно

Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите

Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите за Европейски парламент преобладава положителната представа

Подробно

ДА ПРЕПОДАВАМЕ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ВЪЗРАСТ 9 12 ОСНОВЕН УЧЕБЕН ПЛАН Повече материали ще намерите на: unhcr.org/teaching-about-refugees 2017 ВКБООН

ДА ПРЕПОДАВАМЕ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ВЪЗРАСТ 9 12 ОСНОВЕН УЧЕБЕН ПЛАН Повече материали ще намерите на: unhcr.org/teaching-about-refugees 2017 ВКБООН ДА ПРЕПОДАВАМЕ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ВЪЗРАСТ 9 12 ОСНОВЕН УЧЕБЕН ПЛАН Повече материали ще намерите на: unhcr.org/teaching-about-refugees 2017 ВКБООН ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ Бележка относно включването

Подробно

IPR41756_bg.pdf

IPR41756_bg.pdf 25-04-2019-09:38 Позоваване 20190417IPR41756 ИЗБЕРЕТЕ СВОЕТО БЪДЕЩЕ - Европейският парламент пуска кратък филм, с който насърчава участието в изборите Филмът - "Изберете своето бъдеще" http://www.epyoutube.eu/chooseyourfuture

Подробно

Работа с децата, които живеят между между две култури

Работа с децата, които живеят между между две култури Работа с децата, които живеят между между две култури Културен контекст Култура на разширеното семейство Децата от култури на разширено семейство се научават да уважават повъзрастните, а не да имат собствено

Подробно

Дигитално-медийна грамотност в начален курс – наръчник за учителя

Дигитално-медийна грамотност в начален курс – наръчник за учителя План на урок: Да рекламираме Плевен Развиване на умения за търсене, оценка и систематизиране на информация в предметна област Околен свят за 2 клас Част I: Търсене и оценка на информация Цел на урока:

Подробно

LP2 Stage 3

LP2 Stage 3 УЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗЕЛЕНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ ЕВРОПА МОДУЛ 3: ПРОМЕНЕНИ ПЕРСПЕКТИВИ. Помагалото е разработено по проект "Зелени предприемачи Европа". Проектът е финансиран и с подкрепата на Европейската комисия.

Подробно

European Commission

European Commission ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ Брюксел, 19 март 2013 Пътна безопасност: Европейският съюз съобщава найниския досега брой на загиналите по пътищата и започва разработването на стратегия относно

Подробно

Microsoft Word - E1-11-bg.doc

Microsoft Word - E1-11-bg.doc Основна цел Педагогически указания E: Оценяване на съобщение E1 / 11 Степен на трудност 1 Междинна цел 1: Дайте значение на вашето съобщение Оперативна цел Предварителни умения Брой на предложените упражнения

Подробно

conflicts.pages

conflicts.pages Най-добрият план за решаване на семейни конфликти Поредица за семейните 1 отношения Най-добрият план за решаване на семейните конфликти от Стоян Георгиев 2 Copyright 2017. Semeistvo.bg. Може да се споделя,

Подробно

Проучване на изпълнението на интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда

Проучване на изпълнението на интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда Европейски икономически и социален комитет Секция Заетост, социални въпроси и гражданство / Обсерватория на пазара на труда Проучване на изпълнението на препоръката на Съвета от 15 февруари 2016 г. относно

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 15.7.2014 B8-0052/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Комисията внесено съгласно член 123, параграф

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2016) 85 final ANNEX 4 ПРИЛОЖЕНИЕ към Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно ак

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2016) 85 final ANNEX 4 ПРИЛОЖЕНИЕ към Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно ак ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 10.2.2016 г. COM(2016) 85 final ANNEX 4 ПРИЛОЖЕНИЕ към Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно актуалното състояние във връзка с изпълнението на приоритетните

Подробно

Center for the Study of Democracy Presentation

Center for the Study of Democracy Presentation Свободно движение за ЛГБТИ двойките в България: човешки истории Международна конференция, София 8 ноември 2018 This project was funded by the European Union s Rights, Equality and Citizenship Programme

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 22.4.2015 A8-0082/22 22 Параграф 67 67. призовава за извършването на подробен преглед на всички външни и вътрешни разходи на Парламента във връзка с Дома на европейската история, разделени на разходи за

Подробно

СУ „Отец Паисий“ с природоматематическа насоченост гр. Кърджали

СУ „Отец Паисий“ с природоматематическа насоченост гр. Кърджали Урок: КИБЕР-ТОРМОЗ ДЕФИНИРАНЕ И ВИДОВЕ. ОСНОВЕН ВЪПРОС: КАК МОЖЕМ ДА ДЕФИНИРАМЕ ПОНЯТИЕТО КИБЕРТОРМОЗ? ОБЗОР НА УРОКА: Учениците ще научат разликата между това да бъдеш пасивен наблюдател и човек, който

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през януари 2017 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през януари 2017 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЯНУАРИ 2017 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2017 г. са 369.5 хил. (табл. 1 от приложението), или с

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/18 18 Барбара Спинели, Корнелия Ернст, Мари-Кристин Вержиа, Щефан Ек, Мариза Матиаш, Рина Роня Кари, Курцио Малтезе, София Сакорафа Съображение Д a (ново) Да. като има предвид, че ЕС и

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 9.3.2017 A8-0251/123 123 Съображение 4 (4) Организациите, чиято дейност е свързана с културните или историческите аспекти на оръжията и които са признати за такива от държавата членка, на чиято територия

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 28.4.2015 A8-0144/1 1 Параграф 6 6. счита, че ът следва да служи като пример, като полага специални усилия във връзка с размера на своя бюджет и степента на увеличение на разходите в сравнение с 2015 г.;

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 9.2.2017 A8-0228/102 102 Лоренцо Фонтана от името на групата ENF Съображение 4 (4) През последните години терористичната заплаха бързо се разрасна и промени. Физическите лица, наричани чуждестранни бойци

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през февруари 2017 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през февруари 2017 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2017 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2017 г. са 366.8 хил. (табл. 1 от приложението), или

Подробно

КАКВА Е ТЕМАТА? Темата на Световния ден на водата 2019 г. е Вода за всички! Всеки е важен!, в съгласие с основния поет от страните ангажимент в Програ

КАКВА Е ТЕМАТА? Темата на Световния ден на водата 2019 г. е Вода за всички! Всеки е важен!, в съгласие с основния поет от страните ангажимент в Програ КАКВА Е ТЕМАТА? Темата на Световния ден на водата 2019 г. е Вода за всички! Всеки е важен!, в съгласие с основния поет от страните ангажимент в Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г.: с напредването

Подробно

Вили Лилков: БКП и ДС са се опитали да заличат и спомена за „бившите хора”

Вили Лилков: БКП и ДС са се опитали да заличат и спомена за „бившите хора” БКП и Държавна сигурност бяха разделили народа на две части. Едните са бивши и врагове, другите са нови и наши. Бившите хора бяха запокитени на дъното на социалната пирамида, обречени само да доживеят

Подробно

Oбучение на учители

Oбучение на учители Oбучение на учители - работни материали Дейност Групова работа, дискусия Отговорете на въпросите за сътрудничество с родители: - Защо е важно да се привлекат родителите в училищния живот на учащите? -

Подробно

ДА ПРЕПОДАВАМЕ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ВЪЗРАСТ РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАЖНЕНИЯ Повече материали ще намерите на: unhcr.org/bg/уебни-материали 2019 ВКБООН

ДА ПРЕПОДАВАМЕ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ВЪЗРАСТ РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАЖНЕНИЯ Повече материали ще намерите на: unhcr.org/bg/уебни-материали 2019 ВКБООН ДА ПРЕПОДАВАМЕ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ВЪЗРАСТ 12-15 РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАЖНЕНИЯ Повече материали ще намерите на: unhcr.org/bg/уебни-материали 2019 ВКБООН ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ Бележка относно включването

Подробно

НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ЯНУАРИ 2015 ГОДИНА

НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ЯНУАРИ 2015 ГОДИНА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ЯНУАРИ 215 ГОДИНА През януари 215 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 4.8 пункта спрямо равнището си от октомври 214 г. (фиг. 1 от приложението), като

Подробно

СРЕЩА С ПРЕДПРИЕМАЧ Ръководство за доброволеца за посещение на ученици Допълнителна дейност към Това е моят бизнес 1

СРЕЩА С ПРЕДПРИЕМАЧ Ръководство за доброволеца за посещение на ученици Допълнителна дейност към Това е моят бизнес 1 СРЕЩА С ПРЕДПРИЕМАЧ Ръководство за доброволеца за посещение на ученици Допълнителна дейност към Това е моят бизнес 1 Джуниър Ачийвмънт България е партньор в тригодишен проект Това е моето бъдеще: изграждане

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 2.9.2015 4 Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Марина Албиол, Костас Хрисогонос, Елеонора Форенца, Костадинка Кунева, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Мартина Михелс Параграф 46 a (нов) 46а. осъжда всички

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Софийски университет Св. Климент Охридски, Философски факултет Политически документи Видове приложни политически анализи. Документ за политическа позиция, документ за оценка на въздействието. Преподавател:

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.2.2019 A8-0048/6/REV 6 Ане Мари Миньор, Еманюел Морел, Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, Юнус Омаржи Съображение A A. като има предвид, че ЕС и Сингапур споделят

Подробно

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-1058/2016 } RC1/Am. 26 26 Мария Арена, Едуар Мартен, Катлен Ван Бремпт, Мария Жуан Родригеш Яник Жадо, Карима Дели, Ернест Марагал, Барт Стас Параграф 5 a (нов) 5a. призовава тази промишлена политика

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3/2018 A8-0048/111 111 Параграф 82 а (нов) 82a. подчертава, че транспортните инфраструктура, мрежи и услуги с високо качество са от съществено значение за икономическото и социалното развитие на държавите

Подробно

Slide 1

Slide 1 . Международна конференция Жените на Балканите в следващите 100 23-24 март 2019г. гр. Стара Загора ЛЕКТОР: КОМИСАР ЯВОР КОЛЕВ «КИБЕР ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ ЖЕНИ И МОМИЧЕТА НОВИТЕ ФОРМИ НА НАСИЛИЕ» Все по-лесният

Подробно

PES-AH _YouthPlanLeaflet-BUL-RZ.indd

PES-AH _YouthPlanLeaflet-BUL-RZ.indd PES SOCIALISTS & DEMOCRATS НИЕ ДЕЙСТВАМЕ ЗА МЛАДЕЖТА В ЕВРОПА #ACT4YOUTH! ACT FOR YOUTH! ЕВРОПЕЙСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 1 PES-AH-013-17 Kunde: PES Motiv: YouthPlan Leaflet, bulgarisch Format: 148 x 210 mm

Подробно

Microsoft PowerPoint - T_Tomov_Istanbul.pptx

Microsoft PowerPoint - T_Tomov_Istanbul.pptx Възможности за ИКТ износ в Република Турция 11 април 2013 година София Общи данни Население 75627 384 Площ 783 562 кв.км. Гъстота на населението 98 на кв.км. БВП 1,295 трилиона USD (2012 г.) април 2013

Подробно

Microsoft Word - 24niv3.doc

Microsoft Word - 24niv3.doc «Въпрос на време» 24-31 Ниво. 3 Упр. 1 Цели Трениране на преценката за размер(на парична сума, дистанция, време, тегло, ръст, и т.н.) Приложение (примери) В обучението : всяка операция, състояща се в преценка

Подробно

Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че гл

Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че гл Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че глобалната мобилност стана присъща особеност на 21-ви

Подробно

Наблюдение на потребителите, април 2019 година

Наблюдение на потребителите, април 2019 година НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, АПРИЛ 219 ГОДИНА През април 219 г. общият показател на доверие на потребителите се понижава с.7 пункта в сравнение с януари, което се дължи изцяло на пониженото доверие сред

Подробно

България и ЕС: Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” през 2017 година (предварителни данни)

България и ЕС: Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” през 2017 година (предварителни данни) БЪЛГАРИЯ И ЕС: ДЕФИЦИТ И ДЪЛГ НА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН СЕКТОР ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА По предварителни данни на Евростат през 2017 г. дефицитът на институционален сектор Държавно управление на ЕС-28

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през март 2019 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през март 2019 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ МАРТ 2019 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2019 г. са 478.3 хил. (табл. 1 от приложението), или с 3.5%

Подробно

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти 2

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти 2 Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти 2018 г. Основна научна област или обществен приоритет:

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2017 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2017 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2017 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2017 г. са 665.7 хил. (табл. 1 от приложението), или с 15.3%

Подробно