Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Цветно мултифункционално устройство Контролен панел Кратко ръководство за употреба Наличните приложения м

Размер: px
Започни от страница:

Download "Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Цветно мултифункционално устройство Контролен панел Кратко ръководство за употреба Наличните приложения м"

Препис

1 Контролен панел Кратко ръководство за употреба Наличните приложения могат да варират в зависимост от настройките на вашето устройство. За повече подробности относно приложенията и функциите, вижте Ръководството на потребителя. Home връща към основния екран с приложения. Power/Wake включва устройството или предоставя опции за заспиване, рестартиране или изключване на устройството. 3 Reset връща устройството към първоначалните му настройки. 4 Language дава възможност за избор на екранен език. 5 Log In предоставя специален достъп до инструменти и настройки. 6 Device app дава достъп до информация за устройството и настройките. 7 Pause Printing временно спира активно задание за печат. 8 Interrupt Print Job прекъсва текущото задание с цел копиране или печат на друг документ. 9 Status messages показва състоянието на устройството и сигнализира за предупреждения. 0 Status LED посочва състоянието на устройството. За по-подробна информация вижте Ръководството на потребителя. NFC Area дава възможност за свързване с цел печат или сканиране от мобилно устройство.

2 Приложението Device app Приложението Device app дава достъп до информация, свързана със състоянието на консумативите, устройството и настройките. Някои менюта и настройки изискват потребителско име и парола. Информация за таксуване и употреба За да видите основния брой импресии, в менюто с функции на устройството (Device features menu), натиснете Billing/Usage. За да видите по-подробни данни за употребата, натиснете Usage Counters. Списъкът предоставя богат набор от категории свързани с броя на импресиите.

3 Характеристики на устройството Различни допълнения по избор могат да станат част от вашето устройство. За повече подробности вижте Ръководството на потребителя. Автоматично подаващо устройство с двустранно сканиране (DADF) Работен плот Фюзер USB порт Лява тава Изходни тави Тави за хартия K C M Y Тонер касети Барабани Контейнер за отпадъчен тонер Почистваща LED глава Тава за пощ. пликове Лост за обтягане на ремъка Втора трансферна ролка За рестартиране на устройството натиснете вторичния превключвател на захранването от контролния панел. За изключване на устройството, натиснете вторичния превключвател на захранването. Отворете предния капак и натиснете основния превключвател на захранването. За режим заспиване натиснете вторичния превключвател на захранването. На сензорния екран натиснете опция по избор от контролния панел на устройството.

4 Работа с хартия За пълния списък на хартиите, които са съвместими с вашето устройство, вижте списъка с препоръчани носители на: (за САЩ и Канада) (за Европа) За повече подробности относно тавите и хартията вижте Ръководството на потребителя. Зареждане на хартия Потвърдете или променете настройките за размер, вид и цвят при необходимост. 3 За по-добри резултати разлистете ръбовете на хартията. Регулирайте показателите, за да паснат на размера хартия. Не зареждайте хартия, която е над посочения максимален размер. При печат изберете опции от драйвера на устройството. Позициониране на хартията

5 Копиране За повече подробности вижте Ръководството на потребителя. Y : 85 43мм (3.3 7инча) Y: 5 97мм (4.9.7инча) 38 8гр/м (6 фунта текст 34 фунта подпис) 30 (80гр/м, 0 фунта подпис) Y : 43мм (7 инча) : Y: 97мм (.7 инча) Зареждане на оригинални документи Натиснете Copy, след което изберете броя на копията. Изберете настройките за функции от списъка, след което натиснете Start. Забележка: Настройките на потребителите, използвали устройството, се запазват на екрана за кратко. За да върнете приложението към първоначалните настройки, превъртете до края на списъка и натиснете Reset.

6 Сканиране и изпращане по имейл Ако устройството е свързано в мрежа, може да изберете къде да отиде сканираното изображение от контролния панел на устройството. В това ръководство са показани начини за сканиране на документи без необходимост от предварителни специфични настройки: Сканиране на документи към имейл адрес. Сканиране на документи към получатели от списъка с предпочитани, адресната книга или USB флаш устройство. Сканиране на документи към общодостъпна папка на твърдия диск на устройството и изтеглянето им от вашия уеб браузър. За по-подробно обяснени настройки за сканиране вижте Ръководството на потребителя. За подробности относно настройките на адресната книга и шаблона за работен поток вижте Ръководството на Системния администратор. Y : 85 43мм (3.3 7 инча) Y: 5 97мм (4.9.7 инча) 38 8гр/м (6 фунта текст 34 фунта подпис) 30 (80гр/м, 0 фунта подпис) Y : 43мм (7 инча) Y: 97мм (.7 инча) Зареждане на оригинални документи. Натиснете Home, след което, за да изпратите по имейл, натиснете . За да сканирате към общодостъпна пощенска кутия или USB флаш устройство, натиснете Workflow Scanning. Ако получателят на сканирания документ/изображение е запазен в адресната ви книга или записан в списъка с предпочитани, натиснете Scan To.

7 3 За изпращане на имейл натиснете Manual Entry, въведете имейл адресът като използвате клавиатурата на сензорния екран, след което натиснете Add. За да добавите повече от един имейл адрес към списъка, натиснете Add Recipient. За да добавите тема към имейла, натиснете Subject. За да изберете запаметен имейл адрес, използвайте адресната книга или списъка с предпочитани. За сканиране чрез работен поток натиснете Default Public Mailbox или използвайте USB флаш устройство. USB За сканиране към запаметени и споделени получатели и локации, натиснете Favorites или Device Address Book. 4 Забележка: Настройките на потребителите, използвали устройството, се запазват на екрана за кратко. За да върнете приложението към първоначалните настройки, превъртете до края на списъка и натиснете Reset. Променете настройките според необходимостта, след което натиснете Scan, а за изпращане на имейл, натиснете Send. Сканиране и изпращане по имейл

8 Извличане на сканирани файлове За да изтеглите сканираните изображения от вашата общодостъпна пощенска кутия, намираща се на устройството, използвайте вградения уеб сървър. Можете да създадете персонални пощенски кутии или шаблони за работен поток във вградения уеб сървър. За повече подробности вижте Ръководството на потребителя. Можете да видите IP адреса на устройството на сензорния екран. Ако IP адресът не се появява в горния ляв ъгъл на сензорния екран, натиснете Home, след което Device > About и накрая превъртете надолу, за да проверите IP адреса. Въведете IP адреса на устройството в уеб браузера, след което натиснете Enter или Return. Кликнете върху директорията Scan. 3 Сканиране и изпращане по имейл

9 Изберете Default Public Mailbox, след което намерете вашия сканиран документ/изображение в списъка. За изтегляне, кликнете върху Go. За да обновите списъка, кликнете върху Update View За да запазите файла на вашия компютър, изберете Download. За да отпечатате запазения файл отново, изберете Reprint. За да изтриете запазено задание, изберете Delete. За да отворите нова директория, изберете Open. 4 Сканиране и изпращане по имейл

10 Изпращане на факс Можете да изпратите факс по някой от следните четири начина: Fax сканира документа, след което го изпраща директно към факс машината. Server Fax сканира документа, след което го изпраща към сървъра на факса, от където документът се предава към факс машината. Internet Fax сканира документа, след което го изпраща по имейл до получателя. LAN Fax изпраща текущото печатно задание като факс. За повече подробности вижте Ръководството на потребителя. За повече подоробности относно LAN Fax вижте софтуерния драйвер на устройството. За повече подробности относно разширените настройки на факса вижте Ръководството на Системния администратор. Y : 85 43мм (3.3 7 инча) Y: 5 97мм (4.9.7 инча) 38 8гр/м (6 фунта текст 34 фунта подпис) 30 (80гр/м, 0 фунта подпис) Y Z: 43мм (7 инча) AA: 97мм (.7 инча) Зареждане на оригинални документи. За да изпратите факса към факс машина, натиснете Home, след което Fax или Server Fax. За да изпратите факса като прикачен файл по имейл, натиснете Home, след което Internet Fax.

11 3.3 За въвеждане на факс номера натиснете Manual Entry, след което въведете номера като използвате клавиатурата на сензорния екран. Натиснете Add. За да добавите още факс номера към списъка, натиснете Add Recipient. За добавяне на имейл адреси за изпращане на интернет факс натиснете Manual Entry, след което въведете имейл адреса като използвате клавиатурата на сензорния екран. Натиснете Add. За да добавите още имейл адреси към списъка, натиснете Add Recipient. За запаметени номера, използвайте адресната книга или списъка с предпочитани. За да изпратите до запаметена факс локация, използвайте Mailbox или Polling. 4 Променете настройките според необходимоста, след което натиснете Send. Забележка: Настройките на потребителите, използвали устройството, се запазват на екрана за кратко. За да върнете приложението към първоначалните настройки, превъртете до края на списъка и натиснете Reset. Изпращане на факс

12 Печат от USB флаш устройство Можете да разпечатвате.pdf,.tiff,.ps,.xps и други файлове директно от USB флаш устройство. За повече информация вижте Ръководството на потребителя. Не отстранявайте USB флаш устройството, докато се разчита. Това може да повреди файловете. Натиснете Print From или вкарайте USB флаш устройството, след което изберете Print From USB. Натиснете Add Document, след което отидете до необходимите файлове и ги изберете. За да изберете броя на копията, натиснете знака за плюс (+) или знака за минус (-). За по-голям брой копия натиснете Quantity, след което въведете цифрата. 4 Променете настройките според необходимостта, след което натиснете Print. Забележка: Настройките на потребителите, използвали устройството, се запазват на екрана за кратко. За да върнете приложението към първоначалните настройки, превъртете до края на списъка и натиснете Reset.

13 Печат на задания, запазени на устройството Можете да изпратите задание за печат, което да съхраните на устройството, след което да изберете заданието от контролния панел с цел печат на по-късен етап. Заданията могат да се запазват в общодостъпна папка или да бъдат защитени от неоторизиран достъп чрез парола. В драйвера на erox устройството изберете Properties (за Windows) или erox Features (за Mac OS), след което Job Type. Изберете Saved Job или Secure Print. За Secure Print въведете парола. Кликнете върху OK и отпечатайте заданието. Натиснете Print From, след което Saved Jobs. Изберете Default Public Folder, след което типа на заданието за печат. За да изберете броя на копията, натиснете знака за плюс (+) или знака за минус (-). За по-голям брой копия натиснете Quantity, след което въведете цифрата. Натиснете Print. За да изтриете заданието, в екрана за печат или при потвърждение натиснете Delete.

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL Ръководство за печат през irprint Вариант 0 BUL Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя използваме следните икони: Забележка Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация

Подробно

IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен

IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен модул позволяващ Ви да наблюдавате и контролирате алармената си система

Подробно Кратка инструкция за инсталиране (За Windows & Mac OS) Външна HD P2P IP Камера Mодел:FI9803EP Mодел:FI9803P Mодел:FI9903P Съдържание на опаковката IP Камера Адаптер CD Ethernet Кабел Монтажна стойка Wi-Fi

Подробно

Мебели Виденов - поща на Андроид устройство

Мебели Виденов - поща на Андроид устройство Мебели Виденов - поща на Андроид устройство За помощ: todor.todorov@videnov.bg, тел. 0893 602 225 Съдържание Инсталиране на пощенски клиент...3 Начало на конфигурация...3 Email и парола...4 Настройки на

Подробно

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (само

Подробно

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където водещ фактор е сигурността. Вградената LINUX операционна

Подробно

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогнем да го усвоите по-лесно. Нека стане ваш Персонализирайте

Подробно

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Съдържание Работа с USB мишка... 3 Главно меню... 4 Преглед на живо... 5 Цифрово машабиране... 5 PTZ Управление... 6 Извикване на Предварителна настройка (Presets)

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Вариант 0 BUL

РЪКОВОДСТВО ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Вариант 0 BUL РЪКОВОДСТВО ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Вариант 0 BUL Ръководства за потребителя и къде мога да ги намеря? Кое ръководство? Какво има в него? Къде е то? Ръководство за безопасност

Подробно

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел. 0888-640825, 0877-660667 office@edis-bg.com, https://www.edis-bg.com ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА \ Пловдив, юни 2019 г. - 1 - 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА

Подробно

РАБОТА С ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА НА КЛЕТ БЪЛГАРИЯ Влезте в някой от сайтовете на марките, които представляваме htt

РАБОТА С ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА НА КЛЕТ БЪЛГАРИЯ Влезте в някой от сайтовете на марките, които представляваме     htt РАБОТА С ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА НА КЛЕТ БЪЛГАРИЯ Влезте в някой от сайтовете на марките, които представляваме https://klett.bg, https://anubis.bg, https://bulvest.com и кликнете върху бутона Електронни

Подробно

ЦИРКУЛЯРНА ПОЩА (MAIL MERGE)

ЦИРКУЛЯРНА ПОЩА (MAIL MERGE) 1 M AILINGS MAIL M ERGE Възможността за сливане на документи (Mail Merge) обединява главен документ (съдържание на писмото) със списък на получатели (таблица на Word, Excel или Access), за да генерира

Подробно

Ръководство за допълнителни функции MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW Не всички модели се предлагат във всички страни. Вариант 0 BUL

Ръководство за допълнителни функции MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW Не всички модели се предлагат във всички страни. Вариант 0 BUL Ръководство за допълнителни функции MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW Не всички модели се предлагат във всички страни. Вариант 0 BUL Ръководство на потребителя и къде да го намерим? Кое ръководство?

Подробно

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управлвние на климатика. GWG04Eng-1 Отворете панела 1. Инсталиране

Подробно

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?...

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... 2 Как да преместя избрания файл в друга папка?...

Подробно

Smart Review_.indd

Smart Review_.indd Изпращане на файлове през Kodak Insite За да използвате функционалността на програмата, е необходимо да имате регистрация в системата, която може да бъде създадена от екипа на Жанет 45. Ще получите имейл

Подробно

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа СЪДЪРЖАНИЕ Изтегляне и регистрация... 3 Регистриране на нова карта... 3 Добавяне на последваща карта... 5 Изтриване на карта... 6 Подмяна на мобилен телефон...

Подробно

Функции Интернет факс и Факс към сървър РЪКОВОДСТВО ЗА МРЕЖОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛ MFC-9460CDN MFC-9465CDN MFC-9560CDW За да намерите основна информация за мр

Функции Интернет факс и Факс към сървър РЪКОВОДСТВО ЗА МРЕЖОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛ MFC-9460CDN MFC-9465CDN MFC-9560CDW За да намерите основна информация за мр Функции Интернет факс и Факс към сървър РЪКОВОДСТВО ЗА МРЕЖОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛ MFC-9460CDN MFC-9465CDN MFC-9560CDW За да намерите основна информация за мрежа и разширени функции на мрежата на Вашето устройство

Подробно

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционно обучение на НИП 2. Инсталиране на мобилното приложение

Подробно

http://it.souprovadia.info 1. Какво е облак (Cloud) Най-общо: Технологии и услуги (софтуер, хардуер, масиви от данни), достъпни през интернет; Разполагаме с... Място, където може да се качват файлове,

Подробно

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате или

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате   или Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате www.google.com или www.google.bg. Няма значение кой адрес ще напишете. Най-вероятно

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

‍ Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален Ethernet печатен сървър РЪКОВОДСТВО ЗА МРЕЖОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛ Настоящото Ръководство за мрежовия потребител

Подробно

Ръководство за допълнителни функции MFC-8510DN MFC-8520DN Не всички модели се предлагат във всички страни. Вариант 0 BUL

Ръководство за допълнителни функции MFC-8510DN MFC-8520DN Не всички модели се предлагат във всички страни. Вариант 0 BUL Ръководство за допълнителни функции MFC-8510DN MFC-8520DN Не всички модели се предлагат във всички страни. Вариант 0 BUL Ръководство на потребителя и къде да го намерим? Кое ръководство? Какво има в него?

Подробно

9-P550S UM (BULGARIAN)

9-P550S UM (BULGARIAN) 1 2 1.1 1.2 3 2.1 2.2 2.3 4 3.1 3.2 5 ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ НОВ ТЕЛЕФОН Научете повече за приложенията, ключовете, дисплея и иконите на Вашия телефон. Клавиши Вижте 1.1 - страница 3 Следната таблица Ви предлага

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Instrukcja użytkowania telefonu

Instrukcja użytkowania telefonu Наръчник myphone Hammer 2+ Съдържание: 1 Съдържание:...2 Съдържание на опаковката на myphone Hammer 2+:...4 Технически характеристика на myphone Hammer 2+:...5 1. Дизайн на телефона въведение...6 Включване/Изключване...8

Подробно

ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА MS WINDOWS 10 Според някои в операционната система Windows 10 Microsoft събират найдобрите черти от версии 7 и 8. Тя е доста по-

ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА MS WINDOWS 10 Според някои в операционната система Windows 10 Microsoft събират найдобрите черти от версии 7 и 8. Тя е доста по- ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА MS WINDOWS 10 Според някои в операционната система Windows 10 Microsoft събират найдобрите черти от версии 7 и 8. Тя е доста по-гъвкава от всичко, което Microsoft са правили досега.

Подробно

Национално външно оценяване на дигитални компетентности в X клас юни 2015 г. МОДУЛ 1 ПРИМЕРЕН ТЕСТ 1. ЗАДАЧА Видеофайл с размер KB може да с

Национално външно оценяване на дигитални компетентности в X клас юни 2015 г. МОДУЛ 1 ПРИМЕРЕН ТЕСТ 1. ЗАДАЧА Видеофайл с размер KB може да с Национално външно оценяване на дигитални компетентности в X клас юни 2015 г. МОДУЛ 1 ПРИМЕРЕН ТЕСТ 1. ЗАДАЧА Видеофайл с размер 4 905 253 KB може да се съхрани на: А) компакт диск с капацитет 700 МВ Б)

Подробно

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на фърмуера. Ако не сте уверени,че можете да извършите актуализирането

Подробно

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Отпечатано в Китай D00RR6001 Ïðèíòåð çà åòèêåòè QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Подробно

ICS Natioanal

ICS Natioanal РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ Март 2019 г. История на промените Дата Версия Описание Автор 28.09.2018 1.0 Ръководство за потребителя ИО АД 07.03.2019 2.0 Ръководство за потребителя ИО АД СЪДЪРЖАНИЕ:

Подробно

Ръководство за допълнителни функции MFC-J245 DCP-J132W Вариант 0 BUL

Ръководство за допълнителни функции MFC-J245 DCP-J132W Вариант 0 BUL Ръководство за допълнителни функции MFC-J245 DCP-J132W Вариант 0 BUL Ръководства за потребителя и къде мога да ги намеря? Кое ръководство? Какво има в него? Къде е то? Ръководство за безопасност Ръководство

Подробно

Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качи

Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качи Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качите на вашия компютър общо са групирани в 6 файла: DRemover98_2K.exe

Подробно

HP Photosmart A530 series

HP Photosmart A530 series HP Photosmart A530 series Ръководство за потребителя Трицветна 110 HP Photosmart A530 series Ръководство за потребителя на HP Photosmart A530 series Cъдържание 1 Ръководство за потребителя на HP Photosmart

Подробно

Instrukcja użytkowania telefonu

Instrukcja użytkowania telefonu Наръчник myphone HAMMER 2 1 Съдържание: Съдържание:...2 Съдържание на опаковката на myphone Hammer 2:...4 Технически характеристика на myphone Hammer 2:...5 1. Дизайн на телефона въведение...6 Включване/Изключване...8

Подробно

Термограф Cargo Log Master Ръководство за работа и настройки през WiFi, V1.0 Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимац

Термограф Cargo Log Master Ръководство за работа и настройки през WiFi, V1.0 Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимац Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимация с 3 светодиода и възходящ звук на дисплея, при което се изписват ID номер на термографа, версията на фърмуера и сайта на производителя.

Подробно

Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предва

Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предва Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предварителни условия и преминете към стъпка Инсталиране.

Подробно

Control no:

Control no: Smart Access Работна процедура A. Предварително условиe... 2 1. Съвместимост със смартфон... 2 2. Избор на кабел... 2 a. Устройства на Apple (iphone 4/4s)... 2 b. Устройства на Apple (iphone 5/5c/5s)...

Подробно

ZE500 Бързо ръководство

ZE500 Бързо ръководство Използвайте това ръководство, за да работите с Вашия принтиращ механизъм ежедневно. За по-подробна информация погледнете Ръководство на потребителя. Посока на поставяне на принтиращия механизъм Принтиращите

Подробно

Ръководство за мрежовия потребител Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален печатен сървър

Ръководство за мрежовия потребител Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален печатен сървър Ръководство за мрежовия потребител Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален печатен сървър Настоящото Ръководство за мрежовия потребител дава

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

ПРОМОЦИЯ СЕПТЕМВРИ 2016 г.

ПРОМОЦИЯ СЕПТЕМВРИ 2016 г. ПРОМОЦИЯ СЕПТЕМВРИ 2016 г. RICOH MP 301SPF Черно-бяло офис МФУ Скорост на копиране/печат: Ч/Б 30стр./мин. Формат на хартия: А6 до А4 Резолюция: 1200/600/600 dpi при печат/копиране/сканиране Дуплекс: Стандартно

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойн

УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойн УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойник на детето: Всички полета, отбелязани със звездичка,

Подробно

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО 6.6 1. ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА. 1.1. Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтеглената актуализация (файл aso6600.exe) в папката, където

Подробно