<4D F736F F D20D1CFC8D1DACA20CDC020CACBC0D1C8D0C0CDC8D2C520EEE1F0E0E1EEF2E5ED20E1E5E720E8ECE5EDE0>

Размер: px
Започни от страница:

Download "<4D F736F F D20D1CFC8D1DACA20CDC020CACBC0D1C8D0C0CDC8D2C520EEE1F0E0E1EEF2E5ED20E1E5E720E8ECE5EDE0>"

Препис

1 СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ В РУО РУСЕ Първо класиране Вх. Жел. Училище Паралелка Бал СУПНЕ "Фридрих Шилер" Чужди езици - Немски език АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език МГ "Баба Тонка" Софтуерни и хардуерни науки ПГИУ "Елиас Канети" Икономика и мениджмънт СУПНЕ "Фридрих Шилер" Чужди езици - Немски език ПГСС "Ангел Кънчев" Механизация на селското стопанство ПГ-град Бяла, обл. Русе Фризьорство МГ "Баба Тонка" Софтуерни и хардуерни науки ПГ по туризъм Организация на хотелиерството ПГО "Недка Иван Лазарова" Организация и технология на МГ "Баба Тонка" Софтуерни и хардуерни науки АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език СУЕЕ Чужди езици - Немски език АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език СУ "Васил Левски" Обществени науки с китайски език АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език СУПНЕ "Фридрих Шилер" Чужди езици - Немски език ПГРКК Логистика на товари и услуги АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език МГ "Баба Тонка" Математически ПГ по транспорт - РУСЕ Спедиция транспортна и складова 250 логистика СУПНЕ "Фридрих Шилер" Чужди езици - Немски език ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Компютърна графика ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Компютърна графика ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Интериорен дизайн ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Интериорен дизайн СУЕЕ Чужди езици - Немски език СУПНЕ "Фридрих Шилер" Чужди езици - Немски език МГ "Баба Тонка" Софтуерни и хардуерни науки СУЕЕ Чужди езици - Английски език СУ "Христо Ботев" Софтуерни и хардуерни науки СУЕЕ Чужди езици - Испански език ПГ по транспорт - РУСЕ Спедиция транспортна и складова логистика СУ "Васил Левски" Природни науки с японски език ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Приложно програмиране АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език СУЕЕ Чужди езици - Немски език ПГМТ "Юрий Гагарин" Топлотехника-топлинна, климатична, вентилационна и хладилна ПГ по туризъм Кетъринг СУПНЕ "Фридрих Шилер" Чужди езици - Немски език ПГИУ "Елиас Канети" Икономика и мениджмънт ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Компютърна графика ПГСС "Ангел Кънчев" Механизация на селското стопанство СУЕЕ Чужди езици - Английски език ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Компютърна графика

2 ПГМТ "Юрий Гагарин" Автотранспортна техника ПГПТ "Атанас Ц. Буров" Промишлена естетика и дизайн ПГСС "К. А. Тимирязев" Производител на селскостопанска АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език ПГДВА " Йосиф Вондрак " Интериорен дизайн ПГ-град Бяла, обл. Русе Фризьорство ПГО "Недка Иван Лазарова" Компютърно проектиране и 120 десениране на тъкани площни изделия ПГО "Недка Иван Лазарова" Организация и технология на ПГСС "Ангел Кънчев" Производител на селскостопанска ПГПТ "Атанас Ц. Буров" Машини и системи с ЦПУ ОбУ"Св.Климент Охридски" Работник в производството на ПГПТ "Атанас Ц. Буров" Промишлена естетика и дизайн ОбУ"Св.Климент Охридски" Работник в производството на ОбУ"Св.Климент Охридски" Работник в производството на ОбУ"Св.Климент Охридски" Работник в производството на ПГИУ "Елиас Канети" Оперативно счетоводство ОбУ"Св.Климент Охридски" Работник в производството на ПГ-град Бяла, обл. Русе Производство на кулинарни изделия ОбУ"Св.Климент Охридски" Работник в производството на ОбУ"Св.Климент Охридски" Работник в производството на ОбУ"Св.Климент Охридски" Работник в производството на ПГ-град Бяла, обл. Русе Производство на кулинарни изделия ОбУ"Св.Климент Охридски" Работник в производството на ОбУ"Св.Климент Охридски" Работник в производството на ПГО "Недка Иван Лазарова" Организация и технология на ОбУ"Св.Климент Охридски" Работник в производството на ОбУ"Св.Климент Охридски" Работник в производството на ОбУ"Св.Климент Охридски" Работник в производството на ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Строителство и архитектура ОбУ"Св.Климент Охридски" Работник в производството на ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Графичен дизайн ПГСС "К. А. Тимирязев" Растителна защита и агрохимия ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Транспортно строителство ПГСС "К. А. Тимирязев" Растителна защита и агрохимия ПГ-град Бяла, обл. Русе Полевъдство СУ "Йордан Йовков" Софтуерни и хардуерни науки ПГ-град Бяла, обл. Русе Полевъдство 113

3 ПГ-град Бяла, обл. Русе Фризьорство ПГ-град Бяла, обл. Русе Фризьорство ПГ-град Бяла, обл. Русе Полевъдство ПГ-град Бяла, обл. Русе Полевъдство ПГ-град Бяла, обл. Русе Производство на кулинарни изделия ПГСС "К. А. Тимирязев" Растителна защита и агрохимия ПГСС "К. А. Тимирязев" Растителна защита и агрохимия ПГ-град Бяла, обл. Русе Фризьорство ПГ-град Бяла, обл. Русе Производство на кулинарни изделия ПГ-град Бяла, обл. Русе Производство на кулинарни изделия СУ "Панайот Волов" Системно програмиране СУ "Панайот Волов" Системно програмиране ПГ-град Бяла, обл. Русе Производство на кулинарни изделия ПГСС "Ангел Кънчев" Производител на селскостопанска СУ "Панайот Волов" Системно програмиране ПГ-град Бяла, обл. Русе Производство на кулинарни изделия ПГИУ "Елиас Канети" Икономическа информатика СУ "Панайот Волов" Системно програмиране ПГ-град Бяла, обл. Русе Производство на кулинарни изделия СУ "Панайот Волов" Системно програмиране СУ "Панайот Волов" Системно програмиране СУ "Панайот Волов" Системно програмиране СУ "Панайот Волов" Системно програмиране СУ "Панайот Волов" Системно програмиране СУ "Панайот Волов" Системно програмиране СУ "Панайот Волов" Системно програмиране ПГ-град Бяла, обл. Русе Полевъдство СУ "Панайот Волов" Системно програмиране СУ "Панайот Волов" Системно програмиране СУ "Панайот Волов" Системно програмиране ПГ-град Бяла, обл. Русе Полевъдство СУ "Панайот Волов" Системно програмиране СУ "Панайот Волов" Системно програмиране ПГ-град Бяла, обл. Русе Полевъдство СУЕЕ Чужди езици - Немски език СУ "Панайот Волов" Системно програмиране ПГ-град Бяла, обл. Русе Полевъдство СУ "Панайот Волов" Системно програмиране СУ "Панайот Волов" Системно програмиране СУЕЕ Чужди езици - Английски език СУ "Панайот Волов" Системно програмиране СУ "Панайот Волов" Системно програмиране СУ "Панайот Волов" Системно програмиране СУ "Панайот Волов" Системно програмиране СУ "Панайот Волов" Системно програмиране ПГ-град Бяла, обл. Русе Производство на кулинарни изделия ПГСС "К. А. Тимирязев" Производител на селскостопанска ПГ-град Бяла, обл. Русе Полевъдство ПГ-град Бяла, обл. Русе Полевъдство 113

4 ПГ-град Бяла, обл. Русе Фризьорство ПГСС "К. А. Тимирязев" Растителна защита и агрохимия ПГСС "К. А. Тимирязев" Производител на селскостопанска ПГСС "К. А. Тимирязев" Растителна защита и агрохимия ПГ-град Бяла, обл. Русе Полевъдство ПГ-град Бяла, обл. Русе Производство на кулинарни изделия СУ "Васил Левски" с ПП Технология на неорганичните ПГПТ "Атанас Ц. Буров" Металообработващи машини СУ "Васил Левски" с ПП Технология на неорганичните ПГПТ "Атанас Ц. Буров" Машини и системи с ЦПУ СУ "Васил Левски" с ПП Електрообзавеждане на 78 производството ПГИУ "Елиас Канети" Икономика и мениджмънт ПГПТ "Атанас Ц. Буров" Металообработващи машини СУ "Васил Левски" с ПП Технология на неорганичните СУ "Васил Левски" с ПП Технология на неорганичните СУ "Васил Левски" с ПП Електрообзавеждане на производството СУПНЕ "Фридрих Шилер" Чужди езици - Немски език ПГПТ "Атанас Ц. Буров" Машини и системи с ЦПУ СУ "Васил Левски" с ПП Технология на неорганичните СУ "Васил Левски" с ПП Електрообзавеждане на 78 производството СУ "Васил Левски" с ПП Технология на неорганичните СУ "Васил Левски" с ПП Технология на неорганичните ПГПТ "Атанас Ц. Буров" Топлотехника - топлинна 42 климатична вентилационна и хладилн СУ "Васил Левски" с ПП Технология на неорганичните СУ "Васил Левски" с ПП Електрообзавеждане на 103 производството СУ "Васил Левски" с ПП Технология на неорганичните СУ "Васил Левски" с ПП Електрообзавеждане на 130 производството СУ "Васил Левски" с ПП Технология на неорганичните СУ "Васил Левски" с ПП Технология на неорганичните СУ "Васил Левски" с ПП Електрообзавеждане на 115 производството СУ "Васил Левски" с ПП Електрообзавеждане на 82 производството ПГПТ "Атанас Ц. Буров" Металообработващи машини СУ "Васил Левски" с ПП Технология на неорганичните СУ "Васил Левски" с ПП Електрообзавеждане на производството СУ "Васил Левски" с ПП Електрообзавеждане на 121

5 производството СУ "Васил Левски" с ПП Електрообзавеждане на 102 производството СУ "Христо Ботев" Софтуерни и хардуерни науки СУ "Васил Левски" с ПП Електрообзавеждане на 125 производството СУ "Христо Ботев" Софтуерни и хардуерни науки СУ "Христо Ботев" Софтуерни и хардуерни науки СУ "Васил Левски" с ПП Електрообзавеждане на 81 производството СУ "Васил Левски" с ПП Технология на неорганичните СУ "Христо Ботев" Софтуерни и хардуерни науки СУ "Христо Ботев" Софтуерни и хардуерни науки СУ "Христо Ботев" Софтуерни и хардуерни науки СУ "Васил Левски" с ПП Технология на неорганичните СУ "Васил Левски" с ПП Технология на неорганичните СУ "Христо Ботев" Софтуерни и хардуерни науки СУ "Христо Ботев" Софтуерни и хардуерни науки СУ "Христо Ботев" Софтуерни и хардуерни науки СУ "Христо Ботев" Софтуерни и хардуерни науки СУ "Христо Ботев" Софтуерни и хардуерни науки СУ "Христо Ботев" Софтуерни и хардуерни науки СУ "Христо Ботев" Софтуерни и хардуерни науки СУ "Христо Ботев" Софтуерни и хардуерни науки СУ "Христо Ботев" Софтуерни и хардуерни науки ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Геодезия СУ "Христо Ботев" Софтуерни и хардуерни науки СУ "Христо Ботев" Софтуерни и хардуерни науки СУ "Христо Ботев" Софтуерни и хардуерни науки ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Строителство и архитектура СУ "Христо Ботев" Софтуерни и хардуерни науки СУ "Христо Ботев" Софтуерни и хардуерни науки СУ "Христо Ботев" Софтуерни и хардуерни науки СУ "Христо Ботев" Софтуерни и хардуерни науки СУ "Христо Ботев" Природни науки СУ "Христо Ботев" Софтуерни и хардуерни науки СУ "Христо Ботев" Софтуерни и хардуерни науки СУ "Христо Ботев" Софтуерни и хардуерни науки ПГО "Недка Иван Лазарова" Конструиране моделиране и 115 технология на облекло от текстил ПГИУ "Елиас Канети" Оперативно счетоводство ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Геодезия ПГИУ "Елиас Канети" Банково дело ПГ по транспорт - РУСЕ Автотранспортна техника ПГО "Недка Иван Лазарова" Моден дизайн СУ "Васил Левски" с ПП Електрообзавеждане на 68 производството ПГПТ "Атанас Ц. Буров" Машини и системи с ЦПУ ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Електрически инсталации ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Геодезия ПГИУ "Елиас Канети" Банково дело ПГО "Недка Иван Лазарова" Моден дизайн ОбУ"Св.Климент Охридски" Работник в производството на ПГСС "К. А. Тимирязев" Производител на селскостопанска 122

6 ПГСС "К. А. Тимирязев" Производител на селскостопанска ПГСС "К. А. Тимирязев" Производител на селскостопанска ПГСС "К. А. Тимирязев" Производител на селскостопанска ПГСС "К. А. Тимирязев" Производител на селскостопанска ПГСС "К. А. Тимирязев" Производител на селскостопанска ПГСС "К. А. Тимирязев" Производител на селскостопанска ПГСС "К. А. Тимирязев" Растителна защита и агрохимия ПГСС "К. А. Тимирязев" Растителна защита и агрохимия СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Хуманитарни науки СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Хуманитарни науки СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Хуманитарни науки СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Хуманитарни науки СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Хуманитарни науки ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Компютърна графика СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Хуманитарни науки СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Хуманитарни науки ПГСС "К. А. Тимирязев" Растителна защита и агрохимия ПГСС "К. А. Тимирязев" Растителна защита и агрохимия СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Хуманитарни науки ПГСС "К. А. Тимирязев" Растителна защита и агрохимия СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Хуманитарни науки СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Хуманитарни науки ПГСС "К. А. Тимирязев" Растителна защита и агрохимия СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Хуманитарни науки СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Хуманитарни науки ПГСС "К. А. Тимирязев" Производител на селскостопанска ПГСС "К. А. Тимирязев" Производител на селскостопанска СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Хуманитарни науки СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Хуманитарни науки ПГСС "К. А. Тимирязев" Производител на селскостопанска СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Хуманитарни науки СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Хуманитарни науки ПГСС "К. А. Тимирязев" Производител на селскостопанска СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Хуманитарни науки СУ "Възраждане" Софтуерни и хардуерни науки СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Хуманитарни науки СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Хуманитарни науки СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Хуманитарни науки СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Хуманитарни науки СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Хуманитарни науки ПГСС "К. А. Тимирязев" Растителна защита и агрохимия СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Хуманитарни науки ПГСС "К. А. Тимирязев" Растителна защита и агрохимия СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Хуманитарни науки ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Строителство и архитектура СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Хуманитарни науки СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Хуманитарни науки 221

7 ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Транспортно строителство ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Транспортно строителство ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Геодезия ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Графичен дизайн ПГМТ "Юрий Гагарин" Автотранспортна техника ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Компютърна графика ПГПТ "Атанас Ц. Буров" Топлотехника - топлинна 153 климатична вентилационна и хладилн ПГПТ "Атанас Ц. Буров" Промишлена естетика и дизайн ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Транспортно строителство ПГО "Недка Иван Лазарова" Конструиране моделиране и 74 технология на облекло от текстил ПГДВА " Йосиф Вондрак " Мебелно производство ПГ по туризъм Организация на хотелиерството ПГО "Недка Иван Лазарова" Организация и технология на ПГО "Недка Иван Лазарова" Организация и технология на ПГДВА " Йосиф Вондрак " Мебелно производство ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Компютърна графика ПГ по туризъм Кетъринг ПГ по транспорт - РУСЕ Автотранспортна техника ПГРКК Корабни машини и механизми ПГМТ "Юрий Гагарин" Автотранспортна техника ПГО "Недка Иван Лазарова" Моден дизайн ПГ по туризъм Производство на кулинарни изделия ПГ по туризъм Производство на кулинарни изделия СУ "Христо Ботев" Природни науки ПГО "Недка Иван Лазарова" Моден дизайн ПГИУ "Елиас Канети" Оперативно счетоводство ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Електрически инсталации ПГ по туризъм Организация на туризма и АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Транспортно строителство ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Компютърна графика СУЕЕ Чужди езици - Испански език СУЕЕ Чужди езици - Немски език ПГ по туризъм Производство на кулинарни изделия ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Интериорен дизайн ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Компютърна техника и технологии СУЕЕ Чужди езици - Английски език ПГ по туризъм Кетъринг АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език ПГИУ "Елиас Канети" Икономическа информатика ПГ по туризъм Организация на туризма и ПГИУ "Елиас Канети" Икономика и мениджмънт ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Електрически инсталации ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Компютърна графика ПГМТ "Юрий Гагарин" Автотранспортна техника АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език ПГИУ "Елиас Канети" Оперативно счетоводство ПГИУ "Елиас Канети" Банково дело 299

8 ПГ по туризъм Организация на туризма и ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Електрически инсталации АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Приложно програмиране СУЕЕ Чужди езици - Испански език СУ "Йордан Йовков" Софтуерни и хардуерни науки ПГ по туризъм Производство на кулинарни изделия АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Електрически инсталации МГ "Баба Тонка" Софтуерни и хардуерни науки ПГМТ "Юрий Гагарин" Автотранспортна техника ПГ по туризъм Организация на хотелиерството ПГ по туризъм Производство на кулинарни изделия МГ "Баба Тонка" Природни науки МГ "Баба Тонка" Природни науки ПГДВА " Йосиф Вондрак " Полиграфия ПГ по туризъм Организация на туризма и ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Интериорен дизайн ПГ по туризъм Кетъринг СУ "Христо Ботев" Природни науки АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език СУ "Христо Ботев" Хуманитарни науки МГ "Баба Тонка" Природни науки АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език СУ "Възраждане" Софтуерни и хардуерни науки ПГ по туризъм Производство на кулинарни изделия ПГ по туризъм Организация на хотелиерството СУ "Христо Ботев" Хуманитарни науки ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Компютърна графика ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Компютърна техника и технологии ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Приложно програмиране ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Графичен дизайн СУЕЕ Чужди езици - Испански език ПГИУ "Елиас Канети" Банково дело АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Интериорен дизайн ПГ по транспорт - РУСЕ Автомобилна мехатроника ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Строителство и архитектура ПГДВА " Йосиф Вондрак " Мебелно производство ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Приложно програмиране ПГДВА " Йосиф Вондрак " Мебелно производство ПГИУ "Елиас Канети" Банково дело ПГДВА " Йосиф Вондрак " Мебелно производство СУ "Възраждане" Софтуерни и хардуерни науки СУПНЕ "Фридрих Шилер" Чужди езици - Немски език СУ "Христо Ботев" Хуманитарни науки АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език СУ "Христо Ботев" Природни науки МГ "Баба Тонка" Софтуерни и хардуерни науки ПГДВА " Йосиф Вондрак " Интериорен дизайн ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Транспортно строителство СУЕЕ Чужди езици - Английски език 474

9 МГ "Баба Тонка" Софтуерни и хардуерни науки АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език ПГИУ "Елиас Канети" Икономика и мениджмънт МГ "Баба Тонка" Природни науки ПГ по туризъм Кетъринг АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език МГ "Баба Тонка" Софтуерни и хардуерни науки АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език МГ "Баба Тонка" Софтуерни и хардуерни науки МГ "Баба Тонка" Математически МГ "Баба Тонка" Природни науки СУ "Христо Ботев" Хуманитарни науки АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език МГ "Баба Тонка" Природни науки ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Компютърна графика АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език СУПНЕ "Фридрих Шилер" Чужди езици - Немски език ПГ по туризъм Кетъринг ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Системно програмиране АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език МГ "Баба Тонка" Софтуерни и хардуерни науки МГ "Баба Тонка" Софтуерни и хардуерни науки АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език ПГ по туризъм Производство на кулинарни изделия ПГМТ "Юрий Гагарин" Автотранспортна техника АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език ПГИУ "Елиас Канети" Икономическа информатика АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Строителство и архитектура МГ "Баба Тонка" Математически СУ "Христо Ботев" Хуманитарни науки СУПНЕ "Фридрих Шилер" Чужди езици - Немски език МГ "Баба Тонка" Природни науки ПГИУ "Елиас Канети" Икономическа информатика МГ "Баба Тонка" Софтуерни и хардуерни науки ПГО "Недка Иван Лазарова" Моден дизайн ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Геодезия АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Строителство и архитектура СУ "Христо Ботев" Хуманитарни науки ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Графичен дизайн СУ "Христо Ботев" Природни науки АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език МГ "Баба Тонка" Софтуерни и хардуерни науки ПГИУ "Елиас Канети" Икономика и мениджмънт СУПНЕ "Фридрих Шилер" Чужди езици - Немски език АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Строителство и архитектура ПГИУ "Елиас Канети" Икономическа информатика АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език ПГИУ "Елиас Канети" Икономическа информатика АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език 451

10 ПГИУ "Елиас Канети" Икономика и мениджмънт АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език МГ "Баба Тонка" Природни науки ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Системно програмиране АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език ПГИУ "Елиас Канети" Икономическа информатика СУЕЕ Чужди езици - Испански език АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език СУ "Христо Ботев" Софтуерни и хардуерни науки СУПНЕ "Фридрих Шилер" Чужди езици - Немски език ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Системно програмиране МГ "Баба Тонка" Математически ПГРКК Логистика на товари и услуги ПГМТ "Юрий Гагарин" Автотранспортна техника ПГМТ "Юрий Гагарин" Автотранспортна техника ПГДВА " Йосиф Вондрак " Интериорен дизайн ПГИУ "Елиас Канети" Банково дело ПГО "Недка Иван Лазарова" Моден дизайн ПГ по туризъм Производство на кулинарни изделия ПГРКК Корабни машини и механизми ПГ по транспорт - РУСЕ Автомобилна мехатроника СУ "Христо Ботев" Хуманитарни науки ПГ по туризъм Производство на кулинарни изделия ПГО "Недка Иван Лазарова" Моден дизайн ПГРКК Логистика на товари и услуги ПГРКК Логистика на товари и услуги ПГРКК Корабни машини и механизми ПГО "Недка Иван Лазарова" Организация и технология на ПГ по туризъм Производство на кулинарни изделия ПГМТ "Юрий Гагарин" Автотранспортна техника ПГДВА " Йосиф Вондрак " Интериорен дизайн ПГИУ "Елиас Канети" Икономика и мениджмънт ПГДВА " Йосиф Вондрак " Интериорен дизайн ПГО "Недка Иван Лазарова" Моден дизайн ПГО "Недка Иван Лазарова" Моден дизайн ПГ по туризъм Кетъринг ПГИУ "Елиас Канети" Икономика и мениджмънт ПГО "Недка Иван Лазарова" Организация и технология на ПГПТ "Атанас Ц. Буров" Промишлена естетика и дизайн ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Системно програмиране ПГДВА " Йосиф Вондрак " Полиграфия ПГ по туризъм Производство на кулинарни изделия ПГДВА " Йосиф Вондрак " Мебелно производство ПГ по туризъм Кетъринг ПГ по туризъм Организация на туризма и ПГО "Недка Иван Лазарова" Моден дизайн ПГО "Недка Иван Лазарова" Конструиране моделиране и 129 технология на облекло от текстил СУ "Христо Ботев" Софтуерни и хардуерни науки МГ "Баба Тонка" Софтуерни и хардуерни науки 401.5

11 ПГДВА " Йосиф Вондрак " Интериорен дизайн ПГ по транспорт - РУСЕ Спедиция транспортна и складова 142 логистика ПГО "Недка Иван Лазарова" Моден дизайн ПГДВА " Йосиф Вондрак " Интериорен дизайн ПГИУ "Елиас Канети" Банково дело МГ "Баба Тонка" Математически ПГИУ "Елиас Канети" Икономика и мениджмънт АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език СУПНЕ "Фридрих Шилер" Чужди езици - Немски език СУПНЕ "Фридрих Шилер" Чужди езици - Немски език ПГИУ "Елиас Канети" Икономическа информатика ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Системно програмиране ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Електрически инсталации МГ "Баба Тонка" Природни науки СУ "Христо Ботев" Софтуерни и хардуерни науки СУЕЕ Чужди езици - Руски език АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език СУ "Христо Ботев" Природни науки ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Системно програмиране СУ "Христо Ботев" Природни науки ПГ по туризъм Организация на хотелиерството ПГРКК Логистика на товари и услуги СУЕЕ Чужди езици - Немски език ПГИУ "Елиас Канети" Икономическа информатика ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Електрически инсталации АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Интериорен дизайн МГ "Баба Тонка" Природни науки АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език СУЕЕ Чужди езици - Испански език ПГРКК Корабоводене-речно МГ "Баба Тонка" Софтуерни и хардуерни науки АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език СУПНЕ "Фридрих Шилер" Чужди езици - Немски език ПГИУ "Елиас Канети" Икономическа информатика СУЕЕ Чужди езици - Френски език ПГ по туризъм Организация на туризма и МГ "Баба Тонка" Природни науки ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Компютърна техника и технологии ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Приложно програмиране СУЕЕ Чужди езици - Испански език СУЕЕ Чужди езици - Немски език СУПНЕ "Фридрих Шилер" Чужди езици - Немски език АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език ПГИУ "Елиас Канети" Икономическа информатика ПГДВА " Йосиф Вондрак " Полиграфия ПГИУ "Елиас Канети" Икономическа информатика ПГРКК Корабоводене-речно ПГПТ "Атанас Ц. Буров" Топлотехника - топлинна 128 климатична вентилационна и хладилн АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език ПГИУ "Елиас Канети" Оперативно счетоводство ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Системно програмиране ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Компютърна техника и технологии 335

12 ПГИУ "Елиас Канети" Икономическа информатика СУЕЕ Чужди езици - Испански език АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език СУЕЕ Чужди езици - Френски език ПГИУ "Елиас Канети" Икономическа информатика МГ "Баба Тонка" Природни науки ПГО "Недка Иван Лазарова" Организация и технология на СУЕЕ Чужди езици - Испански език МГ "Баба Тонка" Природни науки АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език МГ "Баба Тонка" Природни науки ПГДВА " Йосиф Вондрак " Интериорен дизайн ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Приложно програмиране ПГ по туризъм Организация на туризма и МГ "Баба Тонка" Софтуерни и хардуерни науки ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Компютърна техника и технологии ПГИУ "Елиас Канети" Икономика и мениджмънт ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Електрически инсталации ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Системно програмиране ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Електрически инсталации СУ "Христо Ботев" Природни науки МГ "Баба Тонка" Софтуерни и хардуерни науки ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Компютърна графика СУ "Христо Ботев" Хуманитарни науки СУ "Христо Ботев" Хуманитарни науки ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Графичен дизайн СУ "Христо Ботев" Природни науки МГ "Баба Тонка" Природни науки АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език МГ "Баба Тонка" Природни науки СУЕЕ Чужди езици - Френски език ПГ по туризъм Кетъринг МГ "Баба Тонка" Природни науки ПГДВА " Йосиф Вондрак " Полиграфия ПГДВА " Йосиф Вондрак " Полиграфия СУЕЕ Чужди езици - Испански език МГ "Баба Тонка" Природни науки СУЕЕ Чужди езици - Немски език ПГ по туризъм Организация на хотелиерството ПГИУ "Елиас Канети" Икономика и мениджмънт ПГРКК Логистика на товари и услуги ПГРКК Логистика на товари и услуги ПГПТ "Атанас Ц. Буров" Топлотехника - топлинна 111 климатична вентилационна и хладилн ПГРКК Корабни машини и механизми ПГО "Недка Иван Лазарова" Конструиране моделиране и 89 технология на облекло от текстил ПГ по туризъм Организация на туризма и ПГО "Недка Иван Лазарова" Моден дизайн ПГПТ "Атанас Ц. Буров" Промишлена естетика и дизайн ПГРКК Корабни машини и механизми ПГ по транспорт - РУСЕ Автотранспортна техника ПГО "Недка Иван Лазарова" Моден дизайн ПГ по транспорт - РУСЕ Автотранспортна техника 118

13 ПГРКК Корабоводене-речно ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Приложно програмиране ПГПТ "Атанас Ц. Буров" Промишлена естетика и дизайн СУЕЕ Чужди езици - Немски език ПГ по туризъм Кетъринг ПГИУ "Елиас Канети" Икономическа информатика ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Компютърна техника и технологии ПГ по туризъм Организация на хотелиерството ПГ по туризъм Кетъринг СУЕЕ Чужди езици - Френски език ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Приложно програмиране ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Компютърна техника и технологии СУ "Възраждане" Софтуерни и хардуерни науки СУЕЕ Чужди езици - Испански език ПГ по туризъм Производство на кулинарни изделия ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Приложно програмиране ПГРКК Корабоводене-речно МГ "Баба Тонка" Софтуерни и хардуерни науки ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Строителство и архитектура ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Интериорен дизайн ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Електрически инсталации ПГМТ "Юрий Гагарин" Автотранспортна техника АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език СУ "Възраждане" Софтуерни и хардуерни науки СУ "Възраждане" Софтуерни и хардуерни науки АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език ПГРКК Логистика на товари и услуги ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Електрически инсталации СУ "Христо Ботев" Хуманитарни науки ПГДВА " Йосиф Вондрак " Мебелно производство ПГИУ "Елиас Канети" Икономика и мениджмънт ПГДВА " Йосиф Вондрак " Мебелно производство ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Приложно програмиране МГ "Баба Тонка" Софтуерни и хардуерни науки ПГМТ "Юрий Гагарин" Автотранспортна техника СУ "Христо Ботев" Софтуерни и хардуерни науки ПГРКК Корабни машини и механизми ПГДВА " Йосиф Вондрак " Интериорен дизайн ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Електрически инсталации АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език ПГРКК Корабоводене-речно ПГО "Недка Иван Лазарова" Моден дизайн ПГПТ "Атанас Ц. Буров" Машини и системи с ЦПУ ПГМТ "Юрий Гагарин" Топлотехника-топлинна, 70 климатична, вентилационна и хладилна ПГО "Недка Иван Лазарова" Организация и технология на ПГ по туризъм Производство на кулинарни изделия ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Електрически инсталации СУ "Васил Левски" Природни науки с японски език ПГО "Недка Иван Лазарова" Конструиране моделиране и 119 технология на облекло от текстил ПГМТ "Юрий Гагарин" Автотранспортна техника ПГО "Недка Иван Лазарова" Организация и технология на 166

14 ПГИУ "Елиас Канети" Оперативно счетоводство ПГ по туризъм Производство на кулинарни изделия ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Транспортно строителство ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Компютърна техника и технологии ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Системно програмиране ПГ по туризъм Организация на хотелиерството ПГМТ "Юрий Гагарин" Автотранспортна техника ПГО "Недка Иван Лазарова" Организация и технология на ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Компютърна техника и технологии ПГ по туризъм Кетъринг ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Компютърна техника и технологии ПГРКК Логистика на товари и услуги СУ "Васил Левски" Обществени науки с китайски език ПГ по туризъм Производство на кулинарни изделия ПГДВА " Йосиф Вондрак " Полиграфия ПГРКК Логистика на товари и услуги ПГПТ "Атанас Ц. Буров" Топлотехника - топлинна 238 климатична вентилационна и хладилн ПГМТ "Юрий Гагарин" Автотранспортна техника ПГПТ "Атанас Ц. Буров" Промишлена естетика и дизайн ПГО "Недка Иван Лазарова" Компютърно проектиране и 129 десениране на тъкани площни изделия ПГПТ "Атанас Ц. Буров" Топлотехника - топлинна 93 климатична вентилационна и хладилн ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Компютърна техника и технологии ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Строителство и архитектура ПГ по туризъм Кетъринг ПГ по туризъм Производство на кулинарни изделия ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Компютърна техника и технологии ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Електрически инсталации ПГ по туризъм Кетъринг СУ "Христо Ботев" Хуманитарни науки ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Електрически инсталации ПГМТ "Юрий Гагарин" Автотранспортна техника ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Компютърна техника и технологии ПГСС "К. А. Тимирязев" Производител на селскостопанска ПГ по транспорт - РУСЕ Автомобилна мехатроника ПГИУ "Елиас Канети" Икономическа информатика СУЕЕ Чужди езици - Френски език ПГ по туризъм Организация на хотелиерството ПГПТ "Атанас Ц. Буров" Топлотехника - топлинна 103 климатична вентилационна и хладилн ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Графичен дизайн ПГО "Недка Иван Лазарова" Моден дизайн ПГДВА " Йосиф Вондрак " Интериорен дизайн СУ "Христо Ботев" Природни науки ПГПТ "Атанас Ц. Буров" Промишлена естетика и дизайн ПГ по транспорт - РУСЕ Спедиция транспортна и складова логистика 93

15 ПГДВА " Йосиф Вондрак " Полиграфия ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Електрически инсталации ПГДВА " Йосиф Вондрак " Интериорен дизайн ПГМТ "Юрий Гагарин" Автотранспортна техника ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Приложно програмиране ПГО "Недка Иван Лазарова" Конструиране моделиране и 104 технология на облекло от текстил ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Строителство и архитектура ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Компютърна техника и технологии ПГПТ "Атанас Ц. Буров" Промишлена естетика и дизайн ПГ по туризъм Организация на хотелиерството ПГ по транспорт - РУСЕ Подемно-транспортна техника 140 монтирана на пътни транспортни ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Геодезия СУ "Йордан Йовков" Софтуерни и хардуерни науки ПГИУ "Елиас Канети" Банково дело ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Строителство и архитектура ПГ по транспорт - РУСЕ Спедиция транспортна и складова логистика ПГО "Недка Иван Лазарова" Организация и технология на ПГРКК Корабоводене-речно ПГО "Недка Иван Лазарова" Моден дизайн ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Електрически инсталации СУЕЕ Чужди езици - Испански език ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Строителство и архитектура ПГ по туризъм Производство на кулинарни изделия ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Графичен дизайн ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Приложно програмиране ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Графичен дизайн СУ "Христо Ботев" Софтуерни и хардуерни науки ПГ по туризъм Организация на хотелиерството АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език ПГ по транспорт - РУСЕ Автомобилна мехатроника ПГ по туризъм Организация на туризма и ПГО "Недка Иван Лазарова" Компютърно проектиране и 146 десениране на тъкани площни изделия ПГО "Недка Иван Лазарова" Организация и технология на ПГМТ "Юрий Гагарин" Автотранспортна техника ПГ по туризъм Производство на кулинарни изделия ПГ по туризъм Производство на кулинарни изделия ПГ по туризъм Кетъринг ПГО "Недка Иван Лазарова" Моден дизайн ПГСС "Ангел Кънчев" Механизация на селското стопанство ПГСС "Ангел Кънчев" Производител на селскостопанска ПГМТ "Юрий Гагарин" Автотранспортна техника ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Компютърна графика ПГО "Недка Иван Лазарова" Моден дизайн ПГДВА " Йосиф Вондрак " Полиграфия ПГ по транспорт - РУСЕ Автотранспортна техника ПГМТ "Юрий Гагарин" Автотранспортна техника 150

16 ПГО "Недка Иван Лазарова" Конструиране моделиране и 150 технология на облекло от текстил ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Електрически инсталации ПГО "Недка Иван Лазарова" Организация и технология на ПГ по туризъм Организация на хотелиерството ПГИУ "Елиас Канети" Банково дело ПГО "Недка Иван Лазарова" Организация и технология на ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Електрически инсталации ПГ по туризъм Кетъринг ПГ по транспорт - РУСЕ Автомобилна мехатроника ПГСС "Ангел Кънчев" Механизация на селското стопанство ПГ по транспорт - РУСЕ Подемно-транспортна техника 70 монтирана на пътни транспортни ПГРКК Логистика на товари и услуги ПГ по транспорт - РУСЕ Подемно-транспортна техника 80 монтирана на пътни транспортни ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Компютърна техника и технологии ПГСС "Ангел Кънчев" Механизация на селското стопанство ПГСС "Ангел Кънчев" Механизация на селското стопанство СУ "Васил Левски" Обществени науки с китайски език МГ "Баба Тонка" Софтуерни и хардуерни науки МГ "Баба Тонка" Математически МГ "Баба Тонка" Математически ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Системно програмиране МГ "Баба Тонка" Математически МГ "Баба Тонка" Математически МГ "Баба Тонка" Математически МГ "Баба Тонка" Математически МГ "Баба Тонка" Софтуерни и хардуерни науки МГ "Баба Тонка" Математически МГ "Баба Тонка" Математически МГ "Баба Тонка" Софтуерни и хардуерни науки МГ "Баба Тонка" Природни науки МГ "Баба Тонка" Софтуерни и хардуерни науки МГ "Баба Тонка" Математически МГ "Баба Тонка" Математически МГ "Баба Тонка" Математически МГ "Баба Тонка" Математически МГ "Баба Тонка" Математически МГ "Баба Тонка" Софтуерни и хардуерни науки МГ "Баба Тонка" Математически МГ "Баба Тонка" Математически МГ "Баба Тонка" Математически МГ "Баба Тонка" Математически МГ "Баба Тонка" Математически МГ "Баба Тонка" Математически АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език ПГ по туризъм Производство на кулинарни изделия СУЕЕ Чужди езици - Английски език ПГ по туризъм Организация на хотелиерството СУЕЕ Чужди езици - Испански език СУЕЕ Чужди езици - Испански език СУЕЕ Чужди езици - Английски език СУПНЕ "Фридрих Шилер" Чужди езици - Немски език СУЕЕ Чужди езици - Руски език 348

17 СУЕЕ Чужди езици - Английски език АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език СУЕЕ Чужди езици - Немски език СУЕЕ Чужди езици - Английски език ПГ по туризъм Кетъринг ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Приложно програмиране АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Интериорен дизайн СУЕЕ Чужди езици - Немски език СУЕЕ Чужди езици - Френски език СУЕЕ Чужди езици - Руски език СУЕЕ Чужди езици - Немски език АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език СУЕЕ Чужди езици - Английски език СУЕЕ Чужди езици - Английски език СУ "Васил Левски" Математически с английски език СУЕЕ Чужди езици - Английски език СУЕЕ Чужди езици - Английски език СУЕЕ Чужди езици - Английски език СУЕЕ Чужди езици - Испански език СУЕЕ Чужди езици - Испански език АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език СУ "Христо Ботев" Природни науки ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Приложно програмиране СУЕЕ Чужди езици - Английски език ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Системно програмиране СУЕЕ Чужди езици - Английски език ПГДВА " Йосиф Вондрак " Интериорен дизайн СУЕЕ Чужди езици - Френски език ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Компютърна графика ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Системно програмиране МГ "Баба Тонка" Математически СУЕЕ Чужди езици - Руски език СУЕЕ Чужди езици - Испански език МГ "Баба Тонка" Софтуерни и хардуерни науки МГ "Баба Тонка" Софтуерни и хардуерни науки СУ "Христо Ботев" Софтуерни и хардуерни науки АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Приложно програмиране СУЕЕ Чужди езици - Английски език ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Геодезия СУЕЕ Чужди езици - Английски език АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език СУ "Христо Ботев" Хуманитарни науки АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език СУЕЕ Чужди езици - Немски език СУЕЕ Чужди езици - Испански език ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Интериорен дизайн ПГДВА " Йосиф Вондрак " Полиграфия АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Интериорен дизайн СУЕЕ Чужди езици - Френски език АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Приложно програмиране ПГ по туризъм Организация на хотелиерството АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език СУЕЕ Чужди езици - Английски език 344

18 СУЕЕ Чужди езици - Руски език СУЕЕ Чужди езици - Английски език ПГРКК Логистика на товари и услуги АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Приложно програмиране СУЕЕ Чужди езици - Немски език АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Системно програмиране АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език СУПНЕ "Фридрих Шилер" Чужди езици - Немски език ПГИУ "Елиас Канети" Икономическа информатика СУЕЕ Чужди езици - Френски език ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Приложно програмиране СУЕЕ Чужди езици - Немски език СУЕЕ Чужди езици - Руски език СУЕЕ Чужди езици - Френски език АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език МГ "Баба Тонка" Природни науки АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език СУЕЕ Чужди езици - Руски език АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език СУЕЕ Чужди езици - Немски език СУЕЕ Чужди езици - Френски език СУПНЕ "Фридрих Шилер" Чужди езици - Немски език СУ "Христо Ботев" Хуманитарни науки СУЕЕ Чужди езици - Испански език МГ "Баба Тонка" Софтуерни и хардуерни науки СУ "Васил Левски" Природни науки с японски език АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език СУЕЕ Чужди езици - Немски език ПГДВА " Йосиф Вондрак " Интериорен дизайн ПГО "Недка Иван Лазарова" Моден дизайн ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Компютърна техника и технологии МГ "Баба Тонка" Софтуерни и хардуерни науки СУЕЕ Чужди езици - Немски език СУЕЕ Чужди езици - Руски език СУ "Христо Ботев" Хуманитарни науки МГ "Баба Тонка" Природни науки СУПНЕ "Фридрих Шилер" Чужди езици - Немски език СУПНЕ "Фридрих Шилер" Чужди езици - Немски език ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Приложно програмиране МГ "Баба Тонка" Софтуерни и хардуерни науки ПГ по туризъм Организация на туризма и ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Системно програмиране ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" Компютърна графика АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език СУПНЕ "Фридрих Шилер" Чужди езици - Немски език СУПНЕ "Фридрих Шилер" Чужди езици - Немски език СУПНЕ "Фридрих Шилер" Чужди езици - Немски език СУПНЕ "Фридрих Шилер" Чужди езици - Немски език СУПНЕ "Фридрих Шилер" Чужди езици - Немски език МГ "Баба Тонка" Софтуерни и хардуерни науки СУПНЕ "Фридрих Шилер" Чужди езици - Немски език СУПНЕ "Фридрих Шилер" Чужди езици - Немски език СУПНЕ "Фридрих Шилер" Чужди езици - Немски език ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Системно програмиране 204

<4D F736F F D20E2F2EEF0EE20EAEBE0F1E8F0E0EDE520E7E020F1E0E9F2E020EEF220C5EBE5EDE020E7E020F1E0E9F2E020E1E5E720E8ECE5EDE0>

<4D F736F F D20E2F2EEF0EE20EAEBE0F1E8F0E0EDE520E7E020F1E0E9F2E020EEF220C5EBE5EDE020E7E020F1E0E9F2E020E1E5E720E8ECE5EDE0> СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ В РУО РУСЕ Второ класиране Вх. Жел. Училище Паралелка Бал 0301046 2 АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език 353 0303830 2 ПГИУ "Елиас Канети" Икономика и мениджмънт 294.5 0400232

Подробно

Външно оценяване по български език и литература в V клас учебна 2008 – 2009 година

Външно оценяване по български език и литература в V клас учебна 2008 – 2009 година МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕТО И УКАТА РЕГИОЛНО УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕТО РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V И В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОЛНИ ГИМЗИИ, СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ

Подробно

<4D F736F F F696E74202D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E BD0E5E6E8EC20EDE020F1FAE2ECE5F1F2E8ECEEF1F25D>

<4D F736F F F696E74202D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E BD0E5E6E8EC20EDE020F1FAE2ECE5F1F2E8ECEEF1F25D> МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕТО И УКАТА РЕГИОЛНО УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕТО РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V И В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОЛНИ ГИМЗИИ, СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Информация за Държавен план-прием по професии и специалности в област Русе за учебната 2017-2018 г. Държавен прием в VIII кл. 1516 седмокласници в област Русе Първи етап на класиране: 1494 бр. подадени

Подробно

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 3 [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 3 [Compatibility Mode]) Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието - Русе ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ПО ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ В ОБЛАСТ РУСЕ за 2018-2019 учебна година

Подробно

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ Христо Ботев, ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС хардуерни науки хардуерни науки 1002 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Природни науки Природни науки 1003 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС 1004 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС хардуерни

Подробно

Код по НЕИСПУО Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране ОБЩ брой записани ученици В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, в това чи

Код по НЕИСПУО Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране ОБЩ брой записани ученици В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, в това чи Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1001 Софтуерни и хардуерни науки 1 26 0 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1002

Подробно

Код по НЕИСПУО Община, Населено място, Училище Код на паралелката Записани ученици и брой на незаетите места след втори етап на класиране Паралелка Бр

Код по НЕИСПУО Община, Населено място, Училище Код на паралелката Записани ученици и брой на незаетите места след втори етап на класиране Паралелка Бр записани ученици, в това записани над план-приема по чл. 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1001 Софтуерни и хардуерни науки 1 26 0 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1002 Природни науки

Подробно

ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Чужд

ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Чужд ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Срок и ара Нациолно външно и от Профилиращи и 1001 1002

Подробно

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Чужд

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Чужд ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Срок и ра ОН Нациолно външно предме 1001 Айтос, гр.айтос,

Подробно

ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година

ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година ДАТИ НА ИЗПИТИТЕ Български език и литература 17 юни 2019 г. Математика 19 юни 2019 г. НАЧАЛО НА ИЗПИТИТЕ

Подробно

Свободни места за прием след завършено основно образование към г. по данни от училищата Име на училището ПГ по туризъм "Алеко Константинов"

Свободни места за прием след завършено основно образование към г. по данни от училищата Име на училището ПГ по туризъм Алеко Константинов Свободни места за прием след завършено основно образование към 0.09.019 г. по данни от училищата Име на училището Профил/Код професия, Код специалност Свободни места 811010 Хотелиер 8110101 Организация

Подробно

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново ,

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново , Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 5002, ул. Арх. Георги Козаров 1, тел.(062) 61-63-14, факс (062) 62-80-37

Подробно

по ред Училище Версия 2.0 от При успех 6.00 в у-ще! Паралелка кл. Мин. Бал Пол 2017 мин.бал БЕЛ+МАТ брой жени 2018 мин.бал БЕЛ+МАТ 20

по ред Училище Версия 2.0 от При успех 6.00 в у-ще! Паралелка кл. Мин. Бал Пол 2017 мин.бал БЕЛ+МАТ брой жени 2018 мин.бал БЕЛ+МАТ 20 по ред Училище Версия 2.0 от 09.06.2018 При успех 6.00 в у-ще! Паралелка 2017 2кл. Мин. Бал Пол 2017 мин.бал БЕЛ+МАТ брой жени 2018 мин.бал БЕЛ+МАТ 2018 общ бал 1 1 2216306 СМГ "П. Хилендарски" 3062 Математически-НЕ

Подробно

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново ,

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново , Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 5002, ул. Арх. Георги Козаров 1, тел.(062) 61-63-14, факс (062) 62-80-37

Подробно

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново ,

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново , Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 5002, ул. Арх. Георги Козаров 1, тел.(062) 61-63-14, факс (062) 62-80-37

Подробно

НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 номер МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ А Д Р Е С 1 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 2 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александр

НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 номер МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ А Д Р Е С 1 ОУ Отец Паисий ул. Александровска 95 2 ОУ Отец Паисий ул. Александр НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 номер МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ А Д Р Е С 1 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 2 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 3 ПГ по Дървообработване и вътрешна архитектура

Подробно

по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал

по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата 18.07.2019 Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1. 2216306 СМГ "П. Хилендарски" 3062 профил "Математически"

Подробно

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата 11.07.2019 по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1 2216301 Първа АЕГ 3013 Чужди езици АЕ_ИЕ_М 454.000 500.000

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,17,18,19 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 Списъците са във входа на

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,17,18,19 ОУ Отец Паисий ул. Александровска 95 Списъците са във входа на ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,17,18,19 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 3, 4 ПГ по дървообработване и вътрешна архитектура Йосиф Вондрак ул. "Алексндровска"

Подробно

Microsoft Word - Prilovenie 3.doc

Microsoft Word - Prilovenie 3.doc ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,16,17,18 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 Списъците са във входа на 3,4 ПГ по Дървообработване и вътрешна архитектура Йосиф

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска тех

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска тех ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска техника; 5. Монтьор на селскостопанска техника; 6. Машинен

Подробно

по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал

по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата 29.07.2019 Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1. 2216306 СМГ "П. Хилендарски" 3061 профил "Математически"

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!Министерство на образованието и науката!регионално управление на образованието - Пловдив 4000 Пловдив, ул."цариброд"n2 1, тел.: 032

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!Министерство на образованието и науката!регионално управление на образованието - Пловдив 4000 Пловдив, ул.царибродn2 1, тел.: 032 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!Министерство на образованието и науката!регионално управление на образованието - Пловдив 4000 Пловдив, ул."цариброд"n2 1, тел.: 032/631-843, 032/628-980.www.riobg.com.e-mail: l1iail(ii)rlloplovdiv.col1l

Подробно

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата г. по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1.

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата г. по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1. СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата 18.07.2019 г. по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1. 2216306 СМГ "П. Хилендарски" 3062 профил "Математически"

Подробно

Проект

Проект Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е. от. 2019 година за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии

Подробно

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА Район Училище име КОД Име сво

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА Район Училище име КОД Име сво СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА 1 Банкя 78. СУ "Хр. Смирненски" 0781 Предприемачески - АЕ 0 0 0 2 Банкя ПГТ "Алеко

Подробно

СПИСЪК НА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА С КОДОВЕ ПО УЧИЛИЩА И РАЙОНИ Район Училище име КОД Паралелка име 1 Банкя 78. С

СПИСЪК НА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА С КОДОВЕ ПО УЧИЛИЩА И РАЙОНИ Район Училище име КОД Паралелка име 1 Банкя 78. С СПИСЪК НА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА С КОДОВЕ ПО УЧИЛИЩА И РАЙОНИ 1 Банкя 78. СУ "Хр. Смирненски" 0781 Предприемачески - АЕ 2 Банкя ПГТ "Алеко Константинов" 4001 Организация

Подробно

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА Район Училище име КОД Име свобод

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА Район Училище име КОД Име свобод СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА Район Училище име КОД Име свободни места без квоти свободни места младежи свободни

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Агрономство 1 1 1 ВСИЧКО: 1 1 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник П Р О Т О К О Л от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник П Р О Т О К О Л от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник П Р О Т О К О Л от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес, 13.02.2018 г. от 14 часа в зала Струма, находяща се на партерния

Подробно

Microsoft Word - pms352_31218_zashtiteni-profesii

Microsoft Word - pms352_31218_zashtiteni-profesii ПОСТАНОВЛЕНИЕ 352 на МС от 31.12.2018 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година и на актуализиран Списък със специалности от

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.9 Туризъм 15 15 15 4 Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята 20 20 10 2 30 22 52 5.13 Общо инженерство 13 12

Подробно

График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от г. до ПРИЛОЖЕНИЕ

График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от г. до ПРИЛОЖЕНИЕ График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от 11.02.2016г. до 30.12.2016. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЛОН ПАЗАРДЖИК адрес: гр. Пазарджик, ул. Пловдивска

Подробно

Г Р А Ф И К ЗА П О П Р А В И Т Е Л Н А С Е С И Я

Г Р А Ф И К     ЗА     П О П Р А В И Т Е Л Н А     С Е С И Я Г Р А Ф И К З А З И М Н А У С Л О В Н А С Е С И Я - Б А К А Л А В Р И З А У Ч Е Б Н А Т А 0 / 0 г. КАТЕДРИ ДИСЦИПЛИНИ БРОЙ ДАТА ЧАС ЗАЛА. Икономикс. Основи на икономическата теория. Основи на икономическата

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.8 Икономика 60 60 40 60 100 160 3.9 Туризъм 15 25 15 25 40 ВСИЧКО: 75 85 40 75 125 200 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С О Ф И Я Шифър УТВЪРДИЛ: РЕКТОР: (проф. дтн инж. Георги Михов) К Л А С И Ф И К А Т О Р НА АКРЕДИТИРАНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛНОСТИ, ПО КОИТО СЕ

Подробно

СУ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ СВЕТИ КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ ПРИЕМ УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

СУ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ СВЕТИ КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ ПРИЕМ УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА СУ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ СВЕТИ КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ ПРИЕМ УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА НОРМАТИВНА УРЕДБА Закон за предучилищното и училищно образование Наредба 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфа

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфа СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 29 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1117 Гладач Без образование,основно 1 1112 Директор, предприятие

Подробно

Напомняме, че за всеки профил/ специалност балът се образува по различен начин, съгласно разпоредбите на Наредба 11 СПРАВКА за минималния и максимални

Напомняме, че за всеки профил/ специалност балът се образува по различен начин, съгласно разпоредбите на Наредба 11 СПРАВКА за минималния и максимални Напомняме, че за всеки профил/ специалност балът се образува по различен начин, съгласно разпоредбите на Наредба 11 СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РИО СОФИЯ-ГРАД Към дата 02.07.2015

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 29 1117 Гладач Без образование,основно 1 1112 Директор, предприятие

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 30 1131 Чистач/ Хигиенист Без образование,основно 1 1117

Подробно

П О Н Е Д Е Л Н И К ден клас час І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ 8А История 18 - к34 Математика 13 - к24 Английски език 9 - к21 БЕЛ 4 - к33 І гр. ІІ гр.инф.

П О Н Е Д Е Л Н И К ден клас час І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ 8А История 18 - к34 Математика 13 - к24 Английски език 9 - к21 БЕЛ 4 - к33 І гр. ІІ гр.инф. П О Н Е Д Е Л Н И К 8А История 18 - к34 Английски език 9 - к21 І гр. ІІ гр.инф. технологии 16- п47 17 - п45 8Б ФВС 24 - ф.с. География 21 - к42 Физика 23-п31 8В История 19 - к41 Химия 22 - к23 І гр. ІІ

Подробно

Microsoft Word - Vynshni_Oditi_ doc

Microsoft Word - Vynshni_Oditi_ doc Русенски университет "Ангел Кънчев" СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ВЪНШНИ ОДИТИ В ПЕРИОДА 2012-2015 Г. 3 външни одита: на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в сътрудничество с Европейската

Подробно

УЧЕБЕН ПЛАН - ОБЩА СТРУКТУРА

УЧЕБЕН ПЛАН - ОБЩА СТРУКТУРА Име на документа Учебен план на специалност ДТММИ Страница: 1 от 22 УЧЕБЕН ПЛАН - Обща структура ДТММИ ОКС БАКАЛАВЪР 1. Задължителни дисциплини Б00З401 Висша математика І ч. доц.д-р Красимир Кръстев І

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../...... 2018 г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град СМОЛЯН ЗА I срок на УЧЕБНАТА 2018/2019 година 8 А КЛАС

Подробно

Microsoft Word - Рейтинг-схеми_2015.doc

Microsoft Word - Рейтинг-схеми_2015.doc СПИСЪК НА ДЪРЖАВНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ПОЛУЧАВАЩИ УВЕЛИЧЕНА СУБСИДИЯ ЗА 2015 г. СЪГЛАСНО ПМС 121/2012 г. Професионално направление Висши училища, които получават допълнително финансиране Първо място Второ и

Подробно

<F1EFE8F1FAEA20EDE020F3F7E8EBE8F9E0F2E020EFEEEBF3F7E0E2E0F9E820F1F0E5E4F1F2E2E020E7E020F1F2E8EFE5EDE4E8E82E786C7378>

<F1EFE8F1FAEA20EDE020F3F7E8EBE8F9E0F2E020EFEEEBF3F7E0E2E0F9E820F1F0E5E4F1F2E2E020E7E020F1F2E8EFE5EDE4E8E82E786C7378> УТВЪРДИЛ: Списък на училищата, които ще получат средства за стипендии за учениците по по 4,ал. 1 т. 5 и т.6 от ПМС 328/2017 г. Населено място Вид на то Брой ученици Средства за стипендии ОБЛАСТ ОБЩИНА

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА Г.С.РАКОВСКИ ГР.ПЛЕВЕН ГРАФИК НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОР

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА Г.С.РАКОВСКИ ГР.ПЛЕВЕН ГРАФИК НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОР ГРАФИК НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/201 г. X клас Професия Монтьор на транспортна специалност Пътностроителна 1 Етика и право 07.01 14:30 ч. 4 Техническа

Подробно

Протокол 1/ г. ЗАСЕДАНИЕ На Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес, г. / вторник / от 13ч. в заседателната зала

Протокол 1/ г. ЗАСЕДАНИЕ На Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес, г. / вторник / от 13ч. в заседателната зала Протокол 1/ 21.01.2014г. ЗАСЕДАНИЕ На Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес, 21.01.2014г. / вторник / от 13ч. в заседателната зала на Областна администрация Силистра се проведе заседание

Подробно

ПРЕДПОЧИТАНИЕ ЗА БЪДЕЩА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ - Архитектура 6.67% 0.00% 16.67% 13.33% 3.33% 60.00% Работа в собствен бизнес, защото има повече неза

ПРЕДПОЧИТАНИЕ ЗА БЪДЕЩА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ - Архитектура 6.67% 0.00% 16.67% 13.33% 3.33% 60.00% Работа в собствен бизнес, защото има повече неза ПРЕДПОЧИТАНИЕ ЗА БЪДЕЩА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ - Архитектура 1 6 Работа в собствен бизнес, защото има повече независимост Работа в държавна фирма, защото е по-сигурно Работа в държавна институция, защото

Подробно

programa

programa ПРОГРАМА НА ОТКРИТИ ДНИ НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ 2018 Г РАЙОН ПРИМОРСКИ Дата Училище Дейност (презентация, беседа, тренинг, 18.04.18

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски, тел: 00/80-80 Одобрявам: Иван Муцевски Началник на РИО - Смолян СТЕПЕН

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висшето образование Технически Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 11.09.

Подробно

ПЪРВИ КУРС ГРУПА: 1 РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ СПЕЦ: ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР, 2014/2015 г. ден пгр. седмица

ПЪРВИ КУРС ГРУПА: 1 РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ СПЕЦ: ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР, 2014/2015 г. ден пгр. седмица ПЪРВИ КУРС ГРУП: 1 РЕДОВНО ОУЧЕНИЕ СПЕЦ: ЗЕМЕДЕЛСК ТЕХНИК И ТЕХНОЛОГИИ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР, 2014/2015 г. П Г & И Г II пу, 2.107 Статика пу, 2.116 Висша матем.ii л, 2.107 П Г & И Г II л, 1.417 П Г & И Г II л,

Подробно

Код на дисциплината Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън аудиторна заетост Семестър Форма на контрол Ле

Код на дисциплината Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън аудиторна заетост Семестър Форма на контрол Ле Код на дисциплината Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън аудиторна заетост Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Област 06 ВРАЦА Община 35 Хайредин Секция 001 Населено място: с.хайредин Пътна артерия Номер и подномер,вход АСЕН ЗЛАТАРОВ 00

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Област 06 ВРАЦА Община 35 Хайредин Секция 001 Населено място: с.хайредин Пътна артерия Номер и подномер,вход АСЕН ЗЛАТАРОВ 00 Област 06 ВРАЦА Община 35 Хайредин Секция 001 Населено място: 77102 с.хайредин 00401 АСЕН ЗЛАТАРОВ 002,003,004,005,006,008,010,012,014 00672 БАБА ТОНКА 001,002,003,004,005,006,008,009,010,011,012,015 00789

Подробно