ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв

Размер: px
Започни от страница:

Download "ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв"

Препис

1 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации 1 Отново заедно Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми. Използва ясен и правилен език за описване на познати събития. Назовава града и улицата, на която живее. Проявява култура на речевото общуване, като изслушва събеседника. Познавателна книжка 1, с. 4 Речеви ситуации: Поздрав, Запознаване, Представяне 1 Лястовичките отлитат от Леда Милева Възприема от художествената литература. Изразява отношението си към и Познавателна книжка 1, с. 5 2 Дума и изречение Лястовичките отлитат от Леда Милева Разбира разликата между дума и изречение. Познавателна книжка 1, с. 10 Литературно Вместо мен от Асен Босев 2 Закъснели птици от Лъчезар Станчев Възприема от художествената литература. Изразява отношението си към и Преразказва по дадени опори момент от. Познавателна книжка 1, с Проследяване на постиженията на децата

2 4 5 На село при баба и дядо Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми. Назовава държавата, града и улицата, на която живее. Използва ясен език за описване на познати събития. Познавателна книжка 1, с Плодородна и богата идва есента Описва подробно даден обект (плодове и зеленчуци). Назовава правилно качества на обекти, като използва определения. Проявява култура на речевото общуване, като изслушва събеседника. Речева ситуация: Магазин за плодове и зеленчуци Познавателна книжка 1, с Грижи за гората Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми. Литературно Къщичка за птичките от Леда Милева Познавателна книжка 1, с Листата от Елин Пелин Възприема от художествената литература. Описва според основните моменти в то литературни герои. Познавателна книжка 1, с Среща през есента Възприема от художествената литература. Изразява отношението си към и Познавателна книжка 1, с. 36

3 7 Какво означават те? Среща през есента Произнася правилно с фонетични и правоговорни особености. Назовава правилно качества на предмети. Избира и играе роли на герои от познати литературни произведения. Познавателна книжка 1, с Познавателна книжка 1, с. 42 Жетони (Детско портфолио) 8 Наказаната лисица от Георги Авгарски Възприема от художествената литература. Изразява отношението си към и Преразказва по дадени опори момент от приказка. Познавателна книжка 1, с Кой какъв е и какво прави? професии Назовава правилно качества (характеристики) на лица и предмети, като използва определения. Съгласува по род и число прилагателните и съществителните. Познавателна книжка 1, с. 50 Литературно Какъв ще стана? от Андрей Германов 9 Знаменитият валеж в Пиомбино от Джани Родари Възприема от художествената литература. Изразява отношението си към и Преразказва по дадени опори момент от приказка. Познавателна книжка 1, с Аз опознавам света Разбира разликата между дума и изречение. Разпознава и използва информация, поставена на стените Познавателна книжка 1, с. 58 Природен календар Табло с имената на децата

4 (имена, дати). 10 Човече от Леда Милева Възприема от художествената литература. Изразява отношението си към и Избира и играе роли на герои от познати литературни произведения. Познавателна книжка 1, с Заповядай, благодаря, моля Проявява култура на речевото общуване, като изслушва събеседника. Ситуативно упражнение Познавателна книжка 1, с Трите шапки от Петя Йорданова Възприема от художествената литература. Изразява отношението си към и Преразказва по дадени опори. Познавателна книжка 1, с Снежна картина Описва подробно дадено явление. Назовава правилно качества (характеристики и недостатъци) на лица и явления, събития, като използва определения. Съгласува по род и число прилагателните и съществителните. Познавателна книжка 1, с. 72 Литературно Снежна картина 12 Познавателна книжка 1, с. 73 Жетони (Детско портфолио) 13 Врабчета и момчета от Леда Милева Възприема от художествената литература. Изразява отношението си към и към героите от него. Познавателна книжка 1, с. 80

5 13 Игри с и изречения Врабчета и момчета от Леда Милева Назовава правилно качества (характеристики) на лица, като използва определения. Избира и играе роли на герои от познати литературни произведения. Познавателна книжка 1, с Писмо до Дядо Коледа Дядо Коледа от Атанас Цанков Описва подробно даден предмет (коледен подарък). Възприема от художествената литература. Познавателна книжка 2, с Скъп гост Дядо Коледа от Атанас Цанков Използва ясен език за описване на познати събития. Назовава правилно качества (характеристики) на лица, предмети, събития. Познавателна книжка 2, с Срещу Нова година от Ран Босилек Възприема от художествената литература. Изразява отношението си към и към героите от него. Измисля игри по познати литературни произведения. Табло Познавателна книжка 2, с Писъмце по снега от Веса Паспалеева Възприема от художествената литература. Познавателна книжка 2, с Зимна градина Описва подробно даден предмет или явление. Назовава правилно качества (характеристики) на лица, Познавателна книжка 2, с. 18 Литературно

6 предмети, явления, като използва определения. Съгласува по род и число прилагателните и съществителните. Зимна градина от Иван Павлов 16 Златна Мара и Арап Мара българска народна приказка Възприема от художествената литература. Изразява отношението си към и Познавателна книжка 2, с. 19 Табло 17 Игри с и изречения Що е то? Разбира разликата между дума и изречение. Възприема гатанки. Познавателна книжка 2, с Златна Мара и Арап Мара българска народна приказка Разпознава епизод от познато. Описва според основните моменти в то литературни герои. Преразказва по дадени опори момент от приказка. Табло 18 Аз съм вежлив Проявява култура на речевото общуване, като изслушва събеседника. Контролира координацията на ръката, за да развие фината моторика. Познавателна книжка 2, с. 34 Ситуативно упражнение 18 Кой какъв е? домашни животни Описва подробно даден обект. Назовава правилно качества (характеристики) на конкретни обекти, като използва определения. Познавателна книжка 2, с. 35

7 19 Имало едно време дългокрак жабок от Леда Милева Възприема от художествената литература. Познавателна книжка 2, с. 42 Жетони (Детско портфолио) 19 Кой какъв е? водни животни Описва подробно даден обект. Назовава правилно (качества) характеристики на конкретни обекти, като използва определения. Познавателна книжка 2, с Облачета в небето Описва подробно явления. Съгласува по род и число прилагателните и съществителните. Познавателна книжка 2, с Чудни случки от Лъчезар Станчев Възприема от художествената литература. Изразява отношението си към и към героите от него. Познавателна книжка 2, с Скоропоговорки Възприема и казва скоропоговорки. Произнася правилно с фонетични и правоговорни особености. Познавателна книжка 2, с Жетони (Детско портфолио) Скоропоговорки 21 Васил Левски Възприема от художествената литература. Познавателна книжка 2, с. 61, илюстрации, книги, фотоси

8 22 В магазина за домашни любимци Назовава правилно качества (характеристики) на конкретни обекти, като използва определения. Използва ясен и правилен език за описване на познати събития. Съгласува по род и число прилагателни и съществителни. Познавателна книжка 2, с. 62 Литературни произведения Котето, Кученцето от Дора Габе 22 Далечна планета Възприемане на Възприема от художествената литература. Изразява отношението си към и фината си моторика. Познавателна книжка 2, с. 63 Литературно Малкият космонавт от Радой Киров 23 Кой какъв е? превозни средства Описва подробно даден предмет. Назовава правилно качества (характеристики) на предмети, като използва определения. Казва наизуст гатанки. Познавателна книжка 2, с. 72 Гатанки (самолет, ракета) от Панчо Панчев 23 Сламка, въгленче и бобче от Братя Грим Възприема от художествената литература. Изразява отношението си към и Преразказва по дадени опори момент от приказка. Познавателна книжка 2, с Сънят на Баба Съставя въпросителни изречения. Познавателна книжка 2, с. 78

9 Марта Баба Марта Възприема от художествената литература. фината си моторика. 24 Да сме бели и червени Баба Марта Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми. Назовава правилно качества (характеристики) на лица и събития, като използва определения. Проявява култура на речевото общуване, като изслушва събеседника. Познавателна книжка 2, с В магазин Детска мода Проявява култура на речевото общуване, като изслушва събеседника. Описва подробно даден предмет. Познавателна книжка 3, с Мама има празник Сърцето на мама от Василка Биланска Разбира и взема участие в разговори по познати теми. Назовава правилно качества (характеристики) на лица, като използва определения. Възприема от художествената литература. Познавателна книжка 3, с Болната Ани Назовава правилно качества (характеристики) на лица и събития, като използва определения. Познавателна книжка 3, с. 10 Жетони (Детско портфолио) 26 Ани и градинарят Познавателна книжка 3, с. 11

10 Назовава правилно качества (характеристики и недостатъци) на лица, предмети и събития, като използва определения. фината моторика 27 Пожар в гората Назовава правилно качества (характеристики) на лица и събития, като използва определения. Познавателна книжка 3, с. 20 Жетони (Детско портфолио) 27 Страшна история от Сергей Иванов Възприема от художествената литература. Изразява отношението си към и Преразказва разказ по дадени опори. Познавателна книжка 3, с. 21 Жетони (Детско портфолио) 28 Кой какъв е? птици Описва подробно даден обект. Назовава правилно качества (характеристики) на конкретни обекти, като използва определения. Познавателна книжка 3, с Зеленушка от Таня Касабова Възприема от художествената литература. Описва литературни герои според основните моменти в то. Преразказва разказ по дадени опори. Избира и играе роли на герои от познати литературни произведения. Познавателна книжка 3, с Радостното ябълково дърво Описва подробно даден обект. Назовава правилно качества (характеристики) на обекти, като използва определения. Литературно Радост от Леда Милева Жетони (Детско портфолио)

11 Познавателна книжка 3, с Пролет от Дора Габе Възприема от художествената литература. Изразява отношението си към и Познавателна книжка 3, с Подарък Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми. Описва подробно предмети. Познавателна книжка 3, с. 42 В дрешка шарена гатанка от Леда Милева 30 Хубавец от Леда Милева Възприема от художествената литература. Изразява отношението си към и към героите от него. Преразказва по дадени опори. Познавателна книжка 3, с Празнични венчета Цветница Описва подробно предмети. Назовава качества (характеристики) на лица и предмети, събития, като използва определения. Възприема от художествената литература. Познавателна книжка 3, с В очакване на Великден Използва ясен и правилен език за описване на познати събития. Познавателна книжка 3, с. 51 Литературно Великден Жетони (Детско портфолио)

12 32 Еднакви и различни Назовава качества (характеристики) на лица, като използва определения. фината си моторика. Познавателна книжка 3, с Приказен свят Разпознава епизод от. Изразява отношението си към и Преразказва по дадени опори момент от. Познавателна книжка 3, с Празник на буквите Кирил и Методий от Младен Исаев Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми. Разпознава информация, поставена на стените (имена, дати). Възприема от художествената литература. фината си моторика. Познавателна книжка 3, с. 64 Фотоси, природен календар, табло с имената на децата 33 Кой къде отива? Кирил и Методий от Младен Исаев Разпознава и използва информация, поставена на стените. Назовава държавата, града и улицата, на която живее. Познавателна книжка 3, с Здравей, весело лято! Чакай ме, море Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми. Използва ясен език за описване на познати събития. Възприема от художествената литература. Познавателна книжка 3, с Игри със звукове, и изречения Чакай ме, море Определя броя на звуковете в те. Използва прости разширени изречения и подходящ времеви речник. Познавателна книжка 3, с. 73 Жетони (Детско портфолио)

13 35 36 Проследяване на постиженията на децата

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 1 1 Моята детска градина Дай си дясната

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 г

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 г ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) Използва ясен и правилен език за описване на познати събития.

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ ГОДИШНО ТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1.1. Колко много знам и мога (входяща диагностика) Назовава имената на възрастните в детската градина. Разбира инструкции.

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Гр

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Гр ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 1 2 2 2 3 4 Аз съм в детската градина Моята детска градина Дай си дясната

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ 1 Пак сме заедно 1 На пазар 2 3 Създава приятелства и дава идеи за игра. Посочва съиграчи като се съобразява с темата. Различава плодове

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 1 Аз съм в детската Моето семейство Аз съм в детската 2 Моят дом 2 Правила на та 2

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( 1 Моето лято Изразява привързаност към възрастни и деца в семейството и в близкото обкръжение. Описва

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1,,Хайде да се запознаем - диалог Разбира и употребява стандартни, използвани в комуникацията (поздрави, извинения, благодарности).

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 час седмично = 16 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) 1 Отново в детската градина 1 Песен Семейство музика и текст: Диляна

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 Песен Хей, момиченца, момченца музика: Клер Колева, текст: Димитър Тодоров Песен Хей, момиченца,

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Моя

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Моя 18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати 1 1 2 2 3 4 Моята детска градина Дай си дясната ръка от Иван Николов

Подробно

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania 3. Очаквани резултати І ІV клас Ядро 1: Човекът Модул 1: Показва и раздвижва основни части на тялото и лицето. Изграждане и/или обогатяване на представа за основните части на тялото и лицето. Разпознаване

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( Седмица Тема Образователно ядро Очаква

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( Седмица Тема Образователно ядро Очаква ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( 1 Eдин летен ден Пресъздава впечатления и преживявания с различни изразни средства. Планира

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години) Група Тре

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години) Група Тре ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) 1 Моето лято 1 Моето семейство 1 Лятото отмина 1 2 2 2 Аз и моето семейство Моят

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Годишно тематично разпределение за смесена подготвителна група по образователно направление Български език и литература Годишно

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Годишно тематично разпределение за смесена подготвителна група по образователно направление Български език и литература Годишно СЪДЪРЖАНИЕ 1. Годишно тематично разпределение за смесена подготвителна група по образователно направление Български език и литература... 3 2. Годишно тематично разпределение за смесена подготвителна група

Подробно

Microsoft Word - 3_Okolen sviat.doc

Microsoft Word - 3_Okolen sviat.doc Образователно направление Околен свят Приложение 3 към чл. 27, ал. 2, т. 3 I. Общи цели на образователното направление Близката за детето среда е естествената основа за схващане на най-значимите норми

Подробно

Разпределение_2 група_по направления.indd

Разпределение_2 група_по направления.indd СЪДЪРЖАНИЕ Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно направление Български език и литература... 4 Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно

Подробно

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образователни направления в три части за учебната година Индивидуални

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за 2018/2019 учебна

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

Разпределение_2 група_по направления.indd

Разпределение_2 група_по направления.indd СЪДЪРЖАНИЕ Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно направление Български език и литература... 4 Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно

Подробно

Аз съм в детската градина 2 2 А 4-5 години Познавателна книжка на...

Аз съм в детската градина 2 2 А 4-5 години Познавателна книжка на... з съм в детската градина 2 2 4-5 години Познавателна книжка на... Бойка Цветанова Калева, Райна Сергеева Захариева, Наталия Кирилова Стойкова, нтоанета Трендафилова Малинова, Лина Сашкова Николова, Поля

Подробно

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 6 3 6 2, с. С т а м б о л о в о, о б л а с т Х а с к о в о т е л. 0 3 7 2 1 / 2 2 3 4 ; т е л / ф а к с 0 3 7 2 1 / 2 4 6 3 e - m a i l : k m e t _ s t a m b o

Подробно

Разпределение ИИ 1 клас 2019

Разпределение ИИ 1 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС Тема на урочната

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА 1 Кое къде е 2 3 4 По колко са 5 По големина 6 По цвят и по вид Определя мястото на предмет, като използва горе, долу, отпред, отзад. Извършва

Подробно

Microsoft Word - 2. FONETICHNA RITMIKA.doc

Microsoft Word - 2. FONETICHNA RITMIKA.doc Приложение 2 УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ФОНЕТИЧНА РИТМИКА за ученици с увреден слух OБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА Основни положения. Програмата е предназначена за ученици с увреден слух от I до IV клас, които

Подробно

2 клас 2019 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми учениц

2 клас 2019 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми учениц УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми ученици, ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ! Бургас, 24.03.2019 г. ІІ клас Състезателният

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

оу Антон Страшимиров с.дебелт, общ.средец

оу Антон Страшимиров с.дебелт, общ.средец оу Антон Страшимиров с.дебелт, общ.средец ПРоект УСПЕХ ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 Да направим училището привлекателно за младите хора Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма

Подробно

Примерно разпределение на образователното съдържание по направление Музика съобразно възможностите за реализиране на темите и постигане на очакваните

Примерно разпределение на образователното съдържание по направление Музика съобразно възможностите за реализиране на темите и постигане на очакваните Примерно разпределение на образователното съдържание по направление Музика съобразно възможностите за реализиране на темите и постигане на очакваните резултати IX/1. IX/2. X/3. 1. Отново с любимите ни

Подробно

<4D F736F F D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E52037>

<4D F736F F D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E52037> НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЖИВОТ БЕЗ НАСИЛИЕ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА Д Е Т С К А Г Р А Д И Н А 37 В Ъ Л Ш Е Б С Т В О РАЙОН ВИТОША - СТОЛИЧНА ОБЩИНА гр София, кв Павлово, ул Белмекен 1, тел:+3592 8554119,

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление Изобразително изкуство за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление Изобразително изкуство за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изкуство за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) 1 Eдин летен ден 1 Избирам сам 1 Лятото отмина 1 Аз мога 2 Аз мога 2 Весела поляна

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СР

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СР УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 7 часа седмично = 126 часа по ред Учебна

Подробно

metodichesko_3grupa_new.indd

metodichesko_3grupa_new.indd 124 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КОНСТРУИРАНА И ТЕХНОЛОГИИ (2 педагогически ситуации за седмица) 1 Спомени от лятото 1 Спомени от лятото 2 2 3 4 Материали, с които творим С това творим Модел по собствена

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 годин

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 годин ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) 1 Обичам да рисувам 1 Аз мога 1 1 Eдин летен ден

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИНИ И ЧЕТвЪРТА ПГ ГРУПА 6-7 ГОДИНИ) 1 Кое къде е 1 1

Подробно

седмица ¹25 14 среща с дядо коледа

седмица ¹25 14 среща с дядо коледа седмица ¹5 14 среща с дядо коледа Всички деца с нетърпение очакват Дядо Коледа, който ще им донесе много подаръци. Среща с Дядо Коледа Цял ден валя сняг. Земята стана бяла. Утре е Коледа. След вечеря Томи

Подробно

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В IV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА 1. Цели на Националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ ) в ІV клас Националното

Подробно

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за III подготвителна група (5-6 г.) за д

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД   ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за III подготвителна група (5-6 г.) за д ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД www.prosveta.bg ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за III подготвителна група (5-6 г.) за деца, живеещи в чужбина, за учебната 2019/2020 година,

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО за 2018/2019

Подробно

1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна сед

1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна сед 1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Забележка 1 Септември 1 Септември 2 Сеп

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Забележка 1 Септември 1 Септември 2 Сеп ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА 1 1 2 2 Създаване на емоционална атмосфера и желание у децата по време на празника за откриване на учебната година. Разучаване на песента Есен

Подробно

За приказките

За  приказките В света на приказките Особености на приказките Неопределеност на времето и мястото/ Имало едно време, В едно царство /; Героите най-често са анонимни ; Героите са типизирани /най-малкият брат, чорбаджията,

Подробно

Група Трета група Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика песни от репертоара на детската градина. Насърчаване на спонтанната

Група Трета група Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика песни от репертоара на детската градина. Насърчаване на спонтанната Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика от репертоара на детската градина. Пее до три, различни по тематика от репертоара на детската градина. Определя звучността на музиката, като

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ(Име, УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ за ЧАС НА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ(Име, УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ за ЧАС НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ(Име, УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ за ЧАС НА КЛАСА за 2018/2019 учебна година I клас първи учебен

Подробно

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за IV подготвителна група (6-7 г.) за де

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД   ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за IV подготвителна група (6-7 г.) за де ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД www.prosveta.bg ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за IV подготвителна група (6-7 г.) за деца, живеещи в чужбина, за учебната 2019/2020 година,

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e-

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e- СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: 0893 60 52 47, 0892 60 20 57 e-mail: souablanica@abv.bg. suablanica@abv.bg Съгласувал:...

Подробно

Разпределение_1 група_по направления.indd

Разпределение_1 група_по направления.indd СЪДЪРЖАНИЕ Годишно тематично разпределение за първа възрастова група по образователно направление Български език и литература... 4 Годишно тематично разпределение за първа възрастова група по образователно

Подробно

Microsoft Word - 1. RAZVITIE NA RECHTA.doc

Microsoft Word - 1. RAZVITIE NA RECHTA.doc Приложение 1 УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА за ученици с увреден слух OБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА Програмата е предназначена за ученици от първи до ХII клас, които се обучават в специалните училища

Подробно

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЧЕТВЪРТА ГРУПА 2018/ ГОДИШНИ Седмично: 2 педагогически с

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЧЕТВЪРТА ГРУПА 2018/ ГОДИШНИ Седмично: 2 педагогически с Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЧЕТВЪРТА ГРУПА 2018/2019 6 7-ГОДИШНИ Седмично: 2 педагогически ситуации Годишно: 72 педагогически ситуации МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

Подробно

Microsoft Word - УП ЯЕ-1 клас.docx

Microsoft Word - УП ЯЕ-1 клас.docx УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК ЗА I КЛАС Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по японски език в начален етап е насочено към овладяване на основни знания, умения и отношения,

Подробно

Microsoft Word - 5 kl ivrit

Microsoft Word - 5 kl ivrit Приложение 5 към т. 5 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК ИВРИТ ЗА V КЛАС Кратко представяне на учебната програма Обучението по иврит в прогимназиалния етап е насочено към овладяване на основни знания, умения

Подробно

Тематично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за седмица) седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1

Тематично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за седмица) седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 тично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за ) 1 По вид и по цвят Разпознава признак за групиране на обекти. Открива принадлежност и непринадлежност на обект към дадена група. 1, с. 6

Подробно

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други участници в процеса на проследяване на постиженията

Подробно

презентация proekt mama bob.cdr

презентация proekt mama bob.cdr ПРОЕКТ ПАНА ОТ БОБОВИ КУЛТУРИ Изготвил: Б. Георгиева и Д. Късова Участници: децата от гр. Слънчеви Усмивки и техните родители Име на проекта, тема: Пана от бобови култури Актуалност, анотация, обосновка:

Подробно